Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων."

Transcript

1 Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ KAI METAΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MANAGER KAI EUROFASMA Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου γίνονται κάποιες επιπλέον εργασίες από τις καθηµερινές, που επιτρέπουν την παράλληλη λειτουργία του προγράµµατος σε δύο χρήσεις. Έτσι για να µπορέσετε να ξεκινήσετε την Νέα Χρήση χωρίς όµως να χάσετε την δυνατότητα να δουλεύετε στην προηγούµενη, για να τακτοποιήσετε οποιεσδήποτε εκκρεµότητες που αφορούν αυτήν, θα πρέπει να εκτελέσετε κάποιες εργασίες της οµάδας "Βοηθητικά Προγράµµατα " µε την σειρά που περιγράφονται παρακάτω: ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗ : ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Βοηθητικά Εργασίες Συντήρησης Αρχείων Φύλαξη Αρχείων (Βackup) Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΤΕΡΗ : ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Βοηθητικά Εργασίες Αρχής / Τέλους Χρήσης Άνοιγµα Νέας Χρήσης Η εργασία αυτή αφ' ενός µεταφέρει τα αρχεία που δουλεύατε µέχρι σήµερα στην Προηγούµενη χρήση, αφ' ετέρου δηµιουργεί νέα Αρχεία Λογαριασµών και Αποθήκης στην Νέα- Τρέχουσα Χρήση, τα οποία περιέχουν τους λογαριασµούς και τα είδη µε τα οποία συναλλάσσεστε µε µηδενισµένα υπόλοιπα και χωρίς κινήσεις. Αν υπάρχει προηγούµενη χρήση πριν την εργασία ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ θα διαγραφεί µετά την εκτέλεση της εργασίας γιατί το πρόγραµµα µπορεί να βλέπει µόνο δύο (2) χρήσεις. (Οπότε η φύλαξη των αρχείων της προηγούµενης χρήσης είναι απαραίτητη πριν την εκτέλεση της παρούσας εργασίας). Μεταφέρονται και τα αρχεία Παραστατικών Πωλήσεων και Παραστατικών Αγορών, Γραµµών Παραστατικών Πωλήσεων και Γραµµών Παραστατικών Αγορών, µε το µέγεθος που έχουν στην Προηγούµενη Χρήση µε πραγµατικές εγγραφές µηδέν (0)και κατελλειµένες όσες είναι οι Προσφορές, Παραγγελίες αν πείτε κατά την εκτέλεση της εργασίας του Ανοίγµατος Χρήσης να µεταφερθούν και αυτές. Αν κατά το άνοιγµα νέας χρήσης ζητηθεί από το πρόγραµµα να µην µεταφερθούν οι παραγγελίες και οι προσφορές τότε δεν ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ στη νέα χρήση τα αρχεία των πωλήσεων και αγορών. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει για περιπτώσεις που έχετε πρόβληµα µε την χωρητικότητα του δίσκου σας.

2 Page 2 of 5 Υπενθυµίζεται ότι: Μπορείτε να αλλάζετε χρήση για να εκτελείτε εργασίες πότε στη µία και πότε στην άλλη, εκτελώντας την εργασία Αλλαγή Χρήσης από την οµάδα εργασιών "Λοιπά". Σε ποια χρήση εργάζεσθε κάθε φορά φαίνεται στο κάτω µέρος της οθόνης. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΤΗ : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ Βοηθητικά - Εργασίες Συντήρησης Αρχείων ηµιουργία. Θα δηµιουργήσετε τα αρχεία Κινήσεων Λογαριασµών, Κινήσεων Ειδών Κινήσεων Ταµειακών στη Νέα Χρήση καθώς και τα Αρχεία Πωλήσεων Αγορών και Ενδοδιακινήσεων (αν υπάρχει η δυνατότητα των Eνδοδιακινήσεων µεταξύ χώρων από την εφαρµογή) αν κατά την διαδικασία του Ανοίγµατος Νέας Χρήσης έχετε δηλώσει να µην γίνουν µεταφορές προσφορών και παραγγελιών. Σ' αυτό το σηµείο µπορείτε να δουλεύετε παράλληλα στις δύο χρήσεις. Τέλος προτείνεται να πάρετε (BACKUP) και στις δύο (2) χρήσεις σε καινούργιες δισκέτες. ΠΡΟΣΟΧΗ : ΣTHN ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ MANAGER / ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Η MANAGER / TAMEIAKH ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΧΕΙΑ. Επίσης πρέπει να τονιστεί το εξής: Αν ανοιχθεί καινούργιο είδος ή λογαριασµός σε κάποια από τις δύο (2) χρήσεις δεν ανοίγεται ταυτόχρονα και στην άλλη χρήση. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Εργασίες Αρχής/ Τέλους Μεταφορά Υπολοίπων Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει BACKUP και για τις δύο (2) χρήσεις πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Στην Τρέχουσα Χρήση στα Λοιπά Ηµεροµηνίες Χρήσης, στα πεδία Τελευταία Ενηµέρωση Γ. Λογιστικής και Ηµεροµηνία Κλεισίµατος καταχωρείται την τελευταία ηµεροµηνία της προηγούµενης χρήσης π.χ 31/12/99. Εκτελείτε την εργασία αυτή µε την οποία δηµιουργούνται οι Κινήσεις Υπολοίπων Έναρξης στην Νέα Χρήση όλων των Ειδών και Λογαριασµών. Ανάλογα µε τις µεταφορές υπολοίπων λογαριασµών ή ειδών που θέλετε να εκτελέσετε δηλώνετε Ν ή Ο στις ακόλουθες ερωτήσεις:

3 Page 3 of 5 Μεταφορά Υπολοίπων Λογαριασµών (Ν/Ο) : Μεταφορά Υπολοίπων Ειδών Αποθήκης (Ν/Ο) : ίδεται δηλαδή η δυνατότητα από την εφαρµογή της µεταφοράς υπολοίπων µόνο των λογαριασµών ή µόνο των ειδών ανάλογα µε την απάντηση που έχει δοθεί από τον χειριστή στις παραπάνω ερωτήσεις. Ακολουθούν οι ερωτήσεις : Μεταφορά Υπολοίπων Ποσοτήτων (Ν/Ο): Μεταφορά Υπολοίπων Αξιών (Ν/Ο) : Θέλετε Κοινό Παραστατικό: ίδεται λοιπόν από την εφαρµογή η δυνατότητα για µεταφορά των υπολοίπων πρώτα των ποσοτήτων και κάποια στιγµή αργότερα των αξιών καθότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και από πλευράς Κ.Β.Σ. ή και των ποσοτήτων και των αξιών ταυτόχρονα.στην ερώτηση για κοινό παραστατικό δίνεται την επιλογή (Ν) εάν θέλετε µε ένα παραστατικό να µεταφερθούν οι ποσότητες και οι αξίες των χρεωστικών ή πιστωτικών υπολοίπων των ειδών ή θέλετε ξεχωριστό παραστατικό για την µεταφορά ποσοτήτων των ειδών και ξεχωριστό για την µεταφορά της αξίας. Σηµείωση : Τα παραστατικά πρέπει να έχουν οριστεί στον πίνακα 21. Τα προτεινόµενα παραστατικά στον πίνακα 21 είναι ορισµένα να ενηµερώνουν και ποσότητα και αξία µε κωδικούς ένα (1) και δύο (2) για χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αποθήκης αντίστοιχα. Εάν στην ερώτηση για κοινό παραστατικό δηλώσετε την τιµή Ο θα πρέπει να δηµιουργήσετε ξεχωριστό παραστατικό για τις ποσότητες και ξεχωριστό για τις αξίες τόσο για την µεταφορά των χρεωστικών υπολοίπων όσο και για την µεταφορά των πιστωτικών. Στην ερώτηση Μεταφορά Χρεώσεων /Πιστώσεων αντί Υπολοίπων (Υπερ12µηνη Χρήση) (Ν/Ο) ίνεται Ν(αι) αν επιθυµείτε να µεταφερθούν τα ποσά Χρεώσεων /Πιστώσεων (Υπερ12µηνη χρήση) και Ο(χι) εάν θέλετε να µεταφερθούν µόνο τα Υπόλοιπα των Ειδών και των Λογαριασµών. Το πρόγραµµα ελέγχει την χωρητικότητα των αρχείων και βγάζει αντίστοιχα µηνύµατα σε

4 Page 4 of 5 περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος για να γίνουν όλες οι εγγραφές. Αν παρουσιαστεί τέτοιο µήνυµα αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι η αλλαγή µεγέθους του αρχείου και να εκτελεστεί πάλι η εργασία µεταφοράς υπολοίπων. Για είδη ή λογαριασµούς που υπάρχουν στην προηγούµενη χρήση αλλά όχι στην τρέχουσα το πρόγραµµα εµφανίζει σχετικά µηνύµατα και µε ENTER συνεχίζει την διαδικασία. Τα βοηθητικά είδη (στο αρχείο ειδών το πεδίο ΤΥΠΟΣ διαφορετικό από το µηδέν) δεν µεταφέρονται. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να γίνεται µεταφορά και αυτών των ειδών απλά θα πρέπει να αλλάξετε το πεδίο ΤΥΠΟΣ στο αρχείο ειδών πριν εκτελέσετε την εργασία. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΜΠΤΗ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΟIΚΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ Βοηθητικά Εργασίες Αρχής/ Τέλους Χρήσης Μεταφορά Ανοιχτών Κινήσεων Με τον όρο ανοικτές κινήσεις εννοούµε χρεωστικές ή πιστωτικές κινήσεις λογαριασµών που δεν είναι αντιστοιχισµένες για όσους λογαριασµούς έχουν στο πεδίο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ Ν. Αυτή η εργασία µεταφέρει αυτόµατα τις Ανοικτές Κινήσεις της Προηγούµενης Χρήσης, στο Αρχείο Κινήσεων Λογαριασµών της Νέας - Τρέχουσας Χρήσης για µελλοντική αντιστοίχηση µε τα Νέα Παραστατικά. Άµα εκτελεστεί η συγκεκριµένη εργασία δεν µπορείτε στην προηγούµενη χρήση να µεταβάλλετε ή να διαγράψετε ανοικτή κίνηση. Σηµείωση : Στα προγράµµατα MANAGER θα εκτελέσετε την εργασία αυτή µόνο αν έχετε το κύκλωµα χρηµατοοικονοµικής παρακολούθησης πελατών. ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ, ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕ ΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΙ Η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤIΡΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙ Η, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην περίπτωση που έχετε MANAGER / ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ η MANAGER / TAMEIAKH η παραπάνω δυνατότητα Μεταφοράς Ανοικτών Κινήσεων δεν υφίσταται

5 Page 5 of 5 Μπορείτε να εκτυπώσετε την σελίδα πατώντας το εικονίδιο µε τον εκτυπωτή στο Toolbar του internet explorer

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ EUROFASMA ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI Πριν προχωρήσετε στην εκτέλεση της εργασίας "Άνοιγµα Νέας Χρήσης " θα πρέπει: α. Η συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Σειρές εκδόσεων 4.1, 4.5 Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιμοποιείτε έκδοση της σειράς 4.1 ή προγενέστερη θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθμιση σε 4.12h πριν συνεχίσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 εκέµβριος 2011 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή Γενική Λογιστική ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρµογή PRISMA Win Γενική Λογιστική είναι µία ακόµα πρωτοποριακή εφαρµογή της Megasoft, που αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Ενσωµατώνει όλες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 εκέµβριος 2014 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η Ε µ πορική ιαχείριση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το PRISMA Win Εµπορική ιαχείριση είναι µια πρωτοποριακή εφαρµογή που ενσωµατώνει και αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Προσφέρει στην επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I FashionWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Ξεκινώντας... 5 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Εργασίες... 5 Τιµολόγια Πώλησης Λίστα Αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση Εγχειρίδιο Χρήσης AnacondA WinDos Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σας ευχαριστούµε για την προτίµησή σας στο πρόγραµµά µας. Πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες σας και είµαστε πάντοτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot Έκδοση 3η SEMANTIC computing Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού Εγχειρίδιο χρήσης Apricot ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Apricot SEMANTIC computing Κεντρικής 146 59100 Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC Με την καθιέρωση του λογιστικού σχεδίου αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα µια πληθώρα από µηχανογραφικά προγράµµατα µηχανογράφησης των λογιστικών εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας Εισαγωγή Στο παρόν εγχειρίδιο εξετάζονται θέµατα που καλύπτουν τη διαχείριση εταιριών που τηρούν Βιβλία Γ κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες βασικές λειτουργίες που αναλύονται στη συνέχεια :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...7 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ...8 1.1 Δημιουργία λογαριασμών Γενικής Λογιστικής...8 1.1.1 Πριν προχωρήσετε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Δημιουργία Εταιρίας...2 B. Καταχώρηση Πελατών / Προμηθευτών...2 Γ. Καταχώρηση Ειδών...3 Δ. Κινήσεις Τιμολόγησης Πελατών Προμηθευτών...4 Ε. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ SOFTONE ΑΠΟΓΡΑΦH-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ **ΠΡΟΣΟΧΗ** Προτείνεται να εκτελείται δημιουργία Εφεδρικού Αντιγράφου(Back up) πριν από την παρακάτω εργασία. ΒΗΜΑ 1 ο Κάνουμε εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΥΣΗ POS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΥΣΗ POS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS ΓΕΥΣΗ POS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕΒΕ - ΛΕΩΦ. ΛΙΝ ΟΥ 138-85100 ΡΟ ΟΣ - ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2241066019, 2241066215 - www.prosystems.gr Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring.

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογής Καταναλωτικού Factoring Σύστηµα Εµπόρων (Client) Έκδοση 2 (V 2.05) 13/04/2007 Εισαγωγή Είσοδος στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας Συνδέεστε στο internet, ανοίγετε τον internet explorer

Διαβάστε περισσότερα