Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 $ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες, το όριο, το Φ.Π.Α., την ποσότητα σε γραµµάρια, την προβλεπόµενη τιµή πώλησης, την Τιµή πωλησης για Mini Market και τις παρατηρήσεις του προϊόντος. Το πεδίο Κοστολόγηση χρησιµοποιείται µόνο σε περίπτωση που το προϊόν είναι παρασκευαζόµενο.. Πατώντας Εκτύπωση οι παρατηρήσεις θα εκτυπωθούν ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). Πατήστε Αποθήκευση για επιβεβαιωση του νέου προϊόντος. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε το Προϊόν, πατήστε ιαγραφή. # Items $ Προϊόντα

2 # insert

3 $ Προµηθευτές Γράψτε τον κωδικό του προµηθευτή ή πατήστε Νέος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε το Ονοµατεπώνυµο του προµηθευτή,την ιεύθυνση, την Πόλη, τον Ταχ.Κώδικα, το Α.Φ.Μ., το Επάγγελµα, το Τηλέφωνο-1, το Τηλέφωνο-2, την.ο.υ., τον Λογαριασµό Λογιστηρίου αν υπάρχει σύνδεση µε το λογιστήριο και τις παρατηρήσεις. Πατώντας Εκτύπωση οι παρατηρήσεις θα εκτυπωθούν ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). Πατήστε Αποθήκευση για επιβεβαιωση του νέου προµήθευτή. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τον Προµηθευτή, πατήστε ιαγραφή. # Suppliers $ Προµηθευτές

4 # insert2

5 $ Τµήµατα Γράψτε τον κωδικό του τµήµατος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε το τµήµα. Επιλέγετε αν θέλετε να συµπεριλαµβάνεται στην Συνολική Κατάσταση Κατανάλωσης καθώς και αν θα συµπεριλαµβάνεται στην Αναδιοργάνωνση ΜΤΚ Ανά Τµήµα. Σε περίπτωση που έχετε Front Office µπορείτε να πάρετε τις διανυκτερεύσεις αυτόµατα. Σε περίπτωση που έχετε Γεύση Pos µπορείτε να πάρετε τα δοθέντα επισιτιστικά αυτόµατα. Πατήστε Αποθήκευση για επιβεβαιωση του νέου τµήµατος. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε το Τµήµα, πατήστε ιαγραφή. # Departments $ Τµήµατα

6 # insert3

7 $ Οµάδες Προϊόντων Αποθήκης Γράψτε τον κωδικό της οµάδας και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή της οµάδας και επιλέξτε αν η οµάδα περιλαµβάνεται στις πωλήσεις του Market Pos και Reception Pos καθώς και την κατηγορία. Επειτα δηλώνετε τους λογαριασµούς λογιστηρίου, του Φ.Π.Α., το Είδος και τον Τύπο για ΤΑ (Τιµολόγια Αγοράς), ΠΕΠ (Πιστωτικά Επιστροφής), ΠΕΚ (Πιστωτικά Εκπτωσης). Το Λογιστήριο χρησιµοποιείται µόνο στην περίπτωση που υπάρχει σύνδεση του F&B Control µε το λογιστήριο. Πατήστε Αποθήκευση για επιβεβαιωση της νέας οµάδας. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε την Οµάδα, πατήστε ιαγραφή. # Groups $ Οµάδες

8 # insert4

9 $ Χειριστές Ταµειακών Γράψτε τον κωδικό του Χειριστή και πατήστε Επεξεργασία ή Enter. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του Χειριστή, και το τµήµα. Πατήστε Αποθήκευση για επιβεβαιωση του νέου Χειριστή. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τον Χειριστή, πατήστε ιαγραφή. # Cr_users $ Χειριστές

10 # insert5

11 $ Σύνδεση µε Front Office Γράψτε τον κωδικό του Τµήµατος και πατήστε Επεξεργασία ή Enter. Κατόπιν επιλέξτε τα τµήµατα του Front Office την Αριθµηση ΑΛΠ (Αρίθµηση Λιανικής Πώλησης) και Αριθµηση ΤΠ (Τιµολογίου Πώλησης). Πατήστε Αποθήκευση για επιβεβαιωση της σύνδεσης. Με το πλήκτρο C διαγράφουµε το τµήµα σύνδεσης. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε όλα τα τµληµατα σύνδεσης, πατήστε ιαγραφή. # FOConnections $ Συνδεση

12 # insert6

13 $ Παράµετροι Συστήµατος Γράψτε την Ηµεροµηνία απογραφής έναρξης Κεντρικής Αποθήκης καθώς και την Ηµεροµηνία προσωρινού κλεισίµατος. Η Ηµεροµηνία οριστικού κλεισίµατος ορίζεται τρέχοντας την Αναδιοργάνωση Αρχείων ανά Τµήµα. # Parameters $ Παράµετροι

14 # insert7

15 $ Παραστατικά Πληρωµών Γράψτε τον κωδικό του Παραστατικού και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την Περιγραφή του Παραστατικού και επιλέξτε Μετρητά ή Επιταγή. Πατήστε Αποθήκευση για επιβεβαίωση του παραστατικού. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε το Παραστατικό Πληρωµών, πατήστε ιαγραφή. # Invoice_Type $ Παραστατικά Πληρωµών

16 # insert8

17 $ Προσφορές Προµηθευτών Γράψτε τον κωδικό του Προµηθευτή και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό του προϊόντος ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράµµα του προϊόντος στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε Επιβεβαίωση. Υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης µέχρι και 5 προσφορών. Επίσης εµφανίζει και τις αντίστοιχες περσινές προσφορές. Πατήστε Αποθήκευση για καταχώρηση της προσφοράς. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε την Προσφορά, πατήστε ιαγραφή. Πατώντας Μεταφορά Προσφοράς έχετε την δυνατότητα µεταφοράς προσφοράς σε άλλο προµηθευτή. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η προσφορά θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η προσφορά θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Offers-Prom $ Προσφορές Προµηθευτών

18 # screen-offers

19 $ Προσφορές Προϊόντων Γράψτε τον κωδικό του Προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό του προµηθευτή ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράµµα του προµηθευτή στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε Επιβεβαίωση. Υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης µέχρι και 5 προσφορών. Πατήστε Αποθήκευση για καταχώρηση της προσφοράς. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε την Προσφορά, πατήστε ιαγραφή. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η προσφορά θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η προσφορά θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Offers-Pro $ Προσφορές Προϊόντων

20 # screen-offers2

21 $ Κατάσταση Προσφορών Προµηθευτή Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι τρέχουσες προσφορές του Προµηθευτή. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής Προµηθευτή Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η προσφορά θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η προσφορά θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Offers-Prosf-Prom $ Κατάσταση Προσφορών Προµηθευτή

22 # screen-offers3

23 $ Κατάσταση Προσφορών Προϊόντων Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι τρέχουσες προσφορές του Προϊόντος. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής Προϊόντος Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η προσφορά θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η προσφορά θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Offers-Prosf-Pro $ Κατάσταση Προσφορών Προϊόντων

24 # $ Παραγγελίες Γράψτε την ηµεροµηνία και τον αριθµό και πατήστε Επιβεβαίωση. Κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό του προϊόντος ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράµµα του προϊόντος στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε Enter. Συµπληρώστε το πεδίο της Ποσότητας ή της Κόλας (Συσκευασίας) καθώς και τον κωδικό του Προµηθευτή. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον κωδικό του Προµηθευτή πατήστε δύο φορές Enter. Θα εµφανιστεί µία λίστα µε τις Προσφορές των προµηθευτών µέσα σε κίτρινο πλαίσιο ξεκινώντας από την πιο φθηνότερη. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής Προµηθευτή χωρίς να έχει προσφορά. Πατώντας ιαγραφή διαγράφουµε όλες τις εγγραφές της παραγγελίας. Κάνοντας κλικ στον Α/Α µπορείτε να διαγράψετε την συγκεκριµένη εγγραφή. Αφού ολοκληρώσουµε την παραγγελία πατάµε Επιστροφή. Πατώντας Εκτύπωση η παραγγελία θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # screen-offers4 # Orders-Eisag $ Παραγγελίες

25 # screen-orders

26 $ Μεταφορά Παραγγελιών σε Αγορές Γράψτε τον κωδικό του Προµηθευτή και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν πληκτρολογήστε την Ηµεροµηνία,τον Αριθµό,το Είδος Παραστατικού και το Τµήµα και πατήστε Επιβεβαίωση. Κατόπιν κάντε κλικ στο προϊόν και πατήστε Επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που η ποσότητα είναι διαφορετική,υπάρχει δυνατότητα αλλαγής. Το ίδιο ισχύει και για την τιµή. Πατήστε Κλείσιµο για καταχώρηση του τιµολογίου. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε την µεταφορά, πατήστε ιαγραφή. # Orders-Metaf $ Μεταφορά Παραγγελιών

27 # screen-orders2

28 $ Κατάσταση Παραγγελιών(Εκκρεµή) Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι Εκκρεµείς Παραγγελίες. Η Προβολή των Εκκρεµών Παραγγελιών µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά, και κατά Οµάδα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής Προϊόντος Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Orders-Katas-Ekr $ Κατάσταση Παραγγελιών(Εκκρεµή)

29 # screen-orders3

30 $ Κατάσταση Προβλεπόµενης Κατανάλωσης Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι Προβλεπόµενες Καταναλώσεις του Προϊόντος. Επιλέγουµε τµήµα και πληκτρολογούµε τα άτοµα που περιµένουµε για την Επόµενη Περίοδο. Η Προβολή της Προβλεπόµενης Κατανάλωσης µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά, και κατά Οµάδα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής Προϊόντος Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Orders-Prov $ Κατάσταση Προβλεπόµενης Κατανάλωσης

31 # screen-orders4

32 $ Καρτέλα Εκκρεµών Παραγγελιών Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι Εκκρεµείς Παραγγελίες του Προµηθευτή. Η Προβολή των Εκκρεµών Παραγγελιών µπορεί να γίνει Αριθµητικά και Αλφαβητικά. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής Προµηθευτή Από-Εως. Κάνοντας κλικ στην ηµεροµηνία, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης της παραγγελίας. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η καρτέλα θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η καρτέλα θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Orders-ekr-par $ Καρτέλα Εκκρεµών Παραγγελιών

33 #$KΕπιλογές εκτύπωσης Το FiloXenia σας προτεινει για την εκτυπωση ολων των αναφορων, τις βελτιστες ρυθµισεις των εκτυπωτων. Μπορειται να επλεξετε, παρ ολα αυτα, διαφορετικες ρυθµισεις, που να ανταποκρινονται στις απατησεις σας. Μπορειται να αλλαξετε το µεγεθος της γραµµατοσειρας, επιλεγωντας ενα απο τα µεγεθη FiloXenia ( 7, 8, 9, 10 ) ή να φτιαξετε τον δικο σας συνδυασµο, µεγεθους και γραµµατοσειρας, επιλεγοντας «Other Font». Οι αναφορες εκτυπωνονται στον προεπιλεγµενο εκτυπωτη των Windows. Πατωντας το κουµπι «SetUp» µπορειται να επιλεξετε εκτυπωτη να κανετε ρυθµισεις για την εκτυπωση. Αυτες οι ρυθµισεις αφορουν την συγκεκριµενη εκτυπωση και δεν αποθηκευονται για µελλοντικη χρηση. Την εποµενη φορα που θα επιλεξετε την ιδια εκτυπωση, οι ρυθµισεις θα επανελθουν στις προεπιλεγµενες απο το FiloXenia. # screen-orders5 # printing $ Printing K εκτυπωση

34 $ Αγορές Γράψτε την ηµεροµηνία, τον αριθµό, το Τµήµα, τον Προµηθευτή και πατήστε Επιβεβαίωση. Κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό του προϊόντος ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράµµα του προϊόντος στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε Enter. Συµπληρώστε το πεδίο της Ποσότητας ή της Κόλας (Συσκευασίας). Η τιµή που παρουσιάζει είναι η Τελευταία Τιµή Αγοράς. Σε περίπτωση που η τιµή αγοράς είναι διαφορετική απο την προσφορά, Το πεδίο της τιµής θα αλλάξει χρώµα (κόκκινο αν ειναι ακριβότερη, γαλάζιο αν είναι φθηνότερη). Πατώντας Αλλαγή στοιχείων παραστατικού µπορούµε να αλλάξουµε τα στοιχεία της αγοράς (Ηµεροµηνία, Αριθµός, Τµήµα, Προµηθευτή). Πατώντας ιαγραφή διαγράφουµε όλες τις εγγραφές της αγοράς. Κάνοντας κλικ στον Α/Α µπορείτε να διαγράψετε την συγκεκριµένη εγγραφή. Αφού ολοκληρώσουµε την αγορά πατάµε Επιστροφή. Πατώντας Εκτύπωση η αγορά θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Purchases-Eisag $ Αγορές

35 # screen-purchases

36 $ Κατάσταση Αγορών Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι Αγορές των Προιόντων. Η Προβολή των Αγορών µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά, και κατά Οµάδα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής Προϊόντος Από-Εως. Κάνοντας κλικ στο προϊόν θα εµφανιστεί η καρτέλα του προϊόντος. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Purchases-Katas-Agor $ Κατάσταση Αγορών

37 # screen-purchases2

38 $ Τζίρος Αγορών Προµηθευτή Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι Αγορές των Προµηθευτών Συγκεντρωτικά σε Καθαρή και Μικτή Αξία. Η Προβολή του Τζίρου µπορεί να γίνει Αριθµητικά και Αλφαβητικά. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής Προµηθευτή Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Purchases-Tziros $ Τζίρος Αγορών Προµηθευτή

39 # screen-purchases3

40 $ Προϊόντα Προµηθευτή (Αγορές) Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται τα προϊόντα αγορών του Προµηθευτή σε ποσότητα και αξία. Η Προβολή των προϊόντων µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά και κατά Οµάδα. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Purchases-Prom-Agor $ Προϊόντα Προµηθευτή (Αγορές)

41 # screen-purchases4

42 $ Στατιστικά Αγορών Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι αγορές της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης για τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες ανά οµάδα καθώς και οι διαφορές σε αξία και ποσοστό. Σε περίπτωση που την τρέχουσα περίοδο οι αγορές είναι περισσότερες από την αντίστοιχη περσινή, τα πεδία των διαφορών θα εµφανίζονται µε πράσινο χρώµα, σε διαφορετική περίπτωση µε κόκκινο. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Purchases-Stat-Agor $ Στατιστικά Αγορών

43 # screen-purchases5

44 $ Στατιστικά Προµηθευτών Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι αγορές της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης για τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες ανά προµηθευτή καθώς και οι διαφορές σε αξία και ποσοστό. Σε περίπτωση που την τρέχουσα περίοδο οι αγορές είναι περισσότερες από την αντίστοιχη περσινή, τα πεδία των διαφορών θα εµφανίζονται µε πράσινο χρώµα, σε διαφορετική περίπτωση µε κόκκινο. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Purchases-Stat-Prom $ Στατιστικά Προµηθευτών

45 #$ Καρτέλα Προϊόντος Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι κινήσεις του προϊόντος αναλυτικά. Η Προβολή των προϊόντων µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά και κατά Οµάδα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής προϊόντων Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # screen-purchases6 # Rec-Items $ Καρτέλα Προϊόντων

46 # screen-rec

47 $ Καρτέλα Προµηθευτή Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι κινήσεις του προµηθευτή αναλυτικά. Η Προβολή της καρτέλας µπορεί να γίνει Αριθµητικά και Αλφαβητικά. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής προµηθευτών Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rec-Suppliers $ Καρτέλα Προµηθευτών

48 # screen-rec2

49 $ ιαφορές Προµηθευτή από Προσφορές Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι διαφορές των προσφορών από τς τιµές των τιµολογίων. Η κατάσταση µπορεί να εµφανιστεί Αριθµητικά και Αλφαβητικά. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής τµηµάτων Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rec-Prosf $ ιαφορές Προµηθευτή-Προσφορών

50 # screen-rec3

51 $ Ισοζύγιο Προµηθευτών Κατάσταση µε την οποία εµφανίζεται το ισοζύγιο Προµηθευτών. Η Προβολή του ισοζυγίου µπορεί να γίνει Αριθµητικά και Αλφαβητικά. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής προµηθευτών Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rec-Balance $ Ισοζύγιο Προµηθευτών

52 # screen-rec4

53 $ Ταµειακή Καρτέλα Προµηθευτή Κατάσταση µε την οποία εµφανίζοται οι Χρεώσεις και οι Πιστώσεις του Προµηθευτή καθώς και το Υπόλοιπο. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rec-Cashflow $ Ταµειακή Καρτέλα Προµηθευτή

54 # screen-rec5

55 $ Κατάσταση Αποτελεσµάτων Τµηµάτων Ξενοδοχείου Κατάσταση µε την οποία εµφανίζεται συγκεντρωτικά το κόστος του τµήµατος σε ποσοστό και σε αξία ανά διανυκτέρευση καθώς και τα έσοδα ανά διανυκτέρευση. Επίσης εµφανίζεται και το κόστος ανά Υπάλληλο. Τα έσοδα,οι διανυκτερεύσεις και τα άτοµα προσωπικού καταχωρούνται από την επιλογή Εσοδα Τµηµάτων Επιλέγουµε Ηµεροµηνία Αρχικής Απογραφής καθώς και Ηµεροµηνία Τελικής Απογραφής. Πατάµε Ταξινόµηση για την συγκέντρωση στοιχείων. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-HotTotals $ Κατάσταση Αποτελεσµάτων Τµηµάτων Ξενοδοχείου

56 # screen-rep

57 $ Κατάσταση Αποτελεσµάτων Λογιστικής Απογραφής Κατάσταση µε την οποία εµφανίζεται συγκεντρωτικά το κόστος του τµήµατος σε ποσοστό και σε αξία ανά πελάτη καθώς και τα έσοδα ανά πελάτη. To ποσό της Τελικής Απογραφής προκύπτει βάσει των πωλήσεων του τµήµατος. Για να λειτουργήσει αυτή η κατάσταση θα πρέπει να έχει γίνει η Ανάλυση Συστατικών από το Γεύση Pos. Τα έσοδα καταχωρούνται από την επιλογή Εσοδα Τµηµάτων Επιλέγουµε Ηµεροµηνία Αρχικής Απογραφής καθώς και Ηµεροµηνία Τελικής Απογραφής. Πατάµε Ταξινόµηση για την συγκέντρωση στοιχείων. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-AccTotals $ Κατάσταση Αποτελεσµάτων Λογ. Απογραφής

58 # screen-rep2

59 $ Συγκριτικός Πίνακας Αποτελεσµάτων Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται τα ποσά της Φυσικής Απογραφής και της Λογιστικής Απογραφής καθώς και οι διαφορές τους σε αξίες και ποσοστά. Τα έσοδα καταχωρούνται από την επιλογή Εσοδα Τµηµάτων Επιλέγουµε Ηµεροµηνία Αρχικής Απογραφής καθώς και Ηµεροµηνία Τελικής Απογραφής. Πατάµε Ταξινόµηση για την συγκέντρωση στοιχείων. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-CompTotals $ Συγκριτικός Πίνακας Αποτελεσµάτων

60 # screen-rep3

61 $ Στατιστικά Αποτελεσµάτων Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται τα ποσά της Τρέχουσας και της Προηγούµενης Χρήσης καθώς και οι διαφορές τους σε αξίες και ποσοστά Επιλέγουµε Ηµεροµηνία Αρχικής Απογραφής καθώς και Ηµεροµηνία Τελικής Απογραφής για την Τρέχουσα Χρήση. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-Statistics $ Στατιστικά Αποτελεσµάτων

62 # screen-rep4

63 $ Αποτελέσµατα Ανά Κατηγορία Κατάσταση µε την οποία εµφανίζεται Ανά Κατηγορία το κόστος του τµήµατος σε ποσοστό και σε αξία ανά διανυκτέρευση καθώς και τα έσοδα ανά διανυκτέρευση. Επίσης εµφανίζεται και το κόστος ανά Υπάλληλο. Για να δουλέψει αυτή η κατάσταση θα πρέπει να δηλωθούν οι Κατηγορίες απ τις Οµάδες Προϊόντων Τα έσοδα,οι διανυκτερεύσεις και τα άτοµα προσωπικού καταχωρούνται από την επιλογή Εσοδα Τµηµάτων Επιλέγουµε Ηµεροµηνία Αρχικής Απογραφής καθώς και Ηµεροµηνία Τελικής Απογραφής. Πατάµε Ταξινόµηση για την συγκέντρωση στοιχείων. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-HotTotals-Cat $ Αποτελεέµατα Ανά Κατηγορία

64 # screen-rep17

65 $ Αποτελέσµατα Ανά Οµάδα Κατάσταση µε την οποία εµφανίζεται Ανά Οµάδα το κόστος του τµήµατος σε ποσοστό και σε αξία ανά διανυκτέρευση καθώς και τα έσοδα ανά διανυκτέρευση. Επίσης εµφανίζεται και το κόστος ανά Υπάλληλο. Τα έσοδα,οι διανυκτερεύσεις και τα άτοµα προσωπικού καταχωρούνται από την επιλογή Εσοδα Τµηµάτων Επιλέγουµε Ηµεροµηνία Αρχικής Απογραφής καθώς και Ηµεροµηνία Τελικής Απογραφής. Πατάµε Ταξινόµηση για την συγκέντρωση στοιχείων. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-HotTotals-grp $ Αποτελεέµατα Ανά Οµάδα

66 # screen-rep18

67 $ Κατάσταση Αποθεµάτων Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι Εισαγωγές οι Εξαγωγές και τα Υπόλοιπα των προϊόντων του τµήµατος σε ποσότητες και αξίες. Η Προβολή των Αποθεµάτων µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά και κατά Οµάδα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής προϊόντων Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). Πατώντας Προβολή Ανά Φ.Π.Α. η κατάσταση θα εµφανιστεί ανά συντελεστή Φ.Π.Α. Πατώντας Προβολή κάτω του ορίου η κατάσταση θα εµφανίσει τα προϊόντα που έχουν απόθεµα κάτων από το όριο ασφαλείας. # Rep-Apothema $ Κατάσταση Αποθεµάτων

68 # screen-rep5

69 $ Κατάσταση Κατανάλωσης Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται η Αρχική Απογραφή σε ποσότητα, η Ποσότητα Παραλαβών,η Τελική Απογραφή σε ποσότητα και αξία καθώς και η ποσότητα κατανάλωσης, η Αξία Κατανάλωσης και τα Προβλεπόµενα Εσοδα του τµήµατος. Επιλέγουµε Ηµεροµηνία Αρχικής Απογραφής καθώς και Ηµεροµηνία Τελικής Απογραφής. Η Προβολή της Κατανάλωσης µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά και κατά Οµάδα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής προϊόντων Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-Consumption $ Κατάσταση Κατανάλωσης

70 # screen-rep6

71 $ Συνολική Κατάσταση Κατανάλωσης Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται η Αρχική Απογραφή σε ποσότητα, η Ποσότητα Παραλαβών,η Τελική Απογραφή σε ποσότητα καθώς και η ποσότητα κατανάλωσης, η Αξία Κατανάλωσης και τα Προβλεπόµενα Εσοδα στα τµήµατα που συµπεριλαµβάνονται στην Συνολική Κατάσταση Κατανάλωσης ( βλ Τµήµατα). Επιλέγουµε Ηµεροµηνία Αρχικής Απογραφής καθώς και Ηµεροµηνία Τελικής Απογραφής. Η Προβολή της Κατανάλωσης µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά και κατά Οµάδα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής προϊόντων Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-Tot-Consumption $ Συνολική Κατάσταση Κατανάλωσης

72 # screen-rep7

73 $ Κατάσταση Παραλαβών Τµήµατος Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι Παραλαβές των Τµηµάτων συγκεντρωτικά. Οι Παραλαβές προκύπτουν αφαιρώντας τις Εξαγωγές από τις Εισαγωγές. Η Προβολή των Παραλαβών µπορεί να γίνει Αριθµητικά και Αλφαβητικά. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής τµήµατος Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-Delivery $ Κατάσταση Παραλαβών

74 # screen-rep8

75 $ Κατάσταση Εισαγωγών Τµήµατος Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι Αγορές και οι Εισαγωγές του Τµηµάτος ανά προϊόν και ανά τµήµα. Επίσης εµφανίζει τα σύνολα των αγορών καθώς και τα σύνολα ανά τµήµα, Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-Incoming $ Κατάσταση Εισαγωγών Τµήµατος

76 # screen-rep9

77 $ Κατάσταση Εξαγωγών Τµήµατος Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι Εξαγωγές του Τµηµάτος ανά προϊόν και ανά τµήµα. Επίσης εµφανίζει τα σύνολα τα σύνολα ανά τµήµα, Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-Outgoing $ Κατάσταση Εξαγωγών Τµήµατος

78 # screen-rep10

79 $ Κατάσταση Αποθεµάτων ανά Λογ/σµό Λογιστηρίου Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται τα αποθέµατα του τµήµατος ανά Λογαριασµό Λογιστηρίου. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-Stock-Account $ Κατάσταση Αποθεµάτων ανά Λογ/σµό Λογιστηρίου

80 # screen-rep11

81 $ Ποσοστιαία Κοστολόγηση Προϊόντων Πώλησης Κατάσταση µε την οποία εµφανίζεται το Κόστος του προϊόντος σε Αξία και Ποσοστό. Για να λειτουργήσει αυτή η κατάσταση θα πρέπει να έχει γίνει προηγουµένως η Ανάλυση Συστατικών από το Γεύση Pos. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-Perc-Cost $ Ποσοστιαία Κοστολόγηση Προϊόντων Πώλησης

82 # screen-rep12

83 $ Ανάλυση Κόστους Προϊόντων Κατάσταση µε την οποία εµφανίζεται το Κόστος και τα Γραµµάρια του τµήµατος Ανά ιανυκτέρευση. Για να λειτουργήσει αυτή η κατάσταση θα πρέπει να δηλωθεί η ποσότητα σε γραµµάρια απ τα Προϊόντα. Επιλέγουµε Ηµεροµηνία Αρχικής Απογραφής καθώς και Ηµεροµηνία Τελικής Απογραφής. Η Προβολή της Ανάλυσης µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά και κατά Οµάδα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής προϊόντων Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-Anal $ Ανάλυση Κόστους Προϊόντων

84 # screen-rep13

85 $ Συνολική Ανάλυση Κόστους Προϊόντων Κατάσταση µε την οποία εµφανίζεται το Κόστος και τα Γραµµάρια Ανά ιανυκτέρευση. Για να λειτουργήσει αυτή η κατάσταση θα πρέπει να δηλωθεί η ποσότητα σε γραµµάρια απ τα Προϊόντα καθώς και τα τµήµατα που συµπεριλαµβάνονται στην Συνολική Ανάλυση Κοστους Προϊόντων ( βλ Τµήµατα). Επιλέγουµε Ηµεροµηνία Αρχικής Απογραφής καθώς και Ηµεροµηνία Τελικής Απογραφής. Η Προβολή της Ανάλυσης µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά και κατά Οµάδα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής προϊόντων Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-Tot-Anal $ Συνολική Ανάλυση Κόστους Προϊόντων

86 # screen-rep14

87 $ Συγκριτική Κατάσταση Κατανάλωσης Κατάσταση µε την οποία εµφανίζεται η Φυσική Κατανάλωση ποσότητας και αξίας, η Λογιστική Κατανάλωση ποσότητας και αξίας καθώς οι ιαφορές σε ποσότητα και αξία. Για να λειτουργήσει αυτή η κατάσταση θα πρέπει να έχει γίνει προηγουµένως η Ανάλυση Συστατικών από το Γεύση Pos. Επιλέγουµε Ηµεροµηνία Αρχικής Απογραφής καθώς και Ηµεροµηνία Τελικής Απογραφής. Η Προβολή της Κατάστασης µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά και κατά Οµάδα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής προϊόντων Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-Comp-Kat $ Συγκριτική Κατάσταση Κατανάλωσης

88 # screen-rep15

89 $ Ισοζύγιο Τµήµατος Κατάσταση µε την οποία εµφανίζεται το Ισοζύγιο του Τµήµατος. Επιλέγουµε Ηµεροµηνία Από καθώς και Ηµεροµηνία. Η Προβολή της Κατάστασης µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά και κατά Οµάδα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής προϊόντων Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Rep-Balance $ Ισοζύγιο Τµήµατος

90 # screen-rep16

91 $ Κλείσιµο Απογραφής Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιείται για να µηδενίσει τα προϊόντα τα οποία δεν βρέθηκαν κατά την απογραφή. Το Κλείσιµο απογραφής προϋποθέτει ότι οι απογραφές έχουν καταχωρηθεί στο σύστηµα. Πληκτρολογείτε κωδικό τµήµατος, ηµεροµηνία απογραφής και πατήστε Επιβεβαίωση. Στην ερώτηση που σας γίνεται αφού βεβαιωθείτε ότι δεν δουλεύει κανείς τις συγκεκριµένες εφαρµογές, επιλέξτε Ναί. # Tasks-Close-Inv $ Κλείσιµο Απογραφής

92 # screen-tasks

93 $ Μεταφορά Απογραφής σε νέα χρήση Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιείται για την µεταφορά απογραφής σε νέα χρήση. Η µεταφορά απογραφής προϋποθέτει ότι οι απογραφές έχουν καταχωρηθεί στο σύστηµα. Πληκτρολογείτε κωδικό τµήµατος, ηµεροµηνία απογραφής σε µεταφορά καθώς και την ηµεροµηνία απογραφής νέας χρήσης, επιλέξτε µε ποια τιµή θα µεταφερθεί η απογραφή (ΜΤΑ = Μέση Τιµή Αγοράς, ΤΤΑ = Τελευταία Τιµή Αγοράς) και πατήστε Επιβεβαίωση. Στην ερώτηση που σας γίνεται αφού βεβαιωθείτε ότι δεν δουλεύει κανείς τις συγκεκριµένες εφαρµογές, επιλέξτε Ναί. # Tasks-Forw-Inv $ Μεταφορά Απογραφής σε νέα χρήση

94 # screen-tasks2

95 $ Μεταφορά Υπολοίπων σε νέα χρήση Χρησιµοποιείται για την µεταφορά αποθεµάτων του τµήµατος σε νέα χρήση. Πληκτρολογείτε κωδικό τµήµατος, Χρήση σε µεταφορά, επιλέξτε µε ποια τιµή θα µεταφερθεί η απογραφή (ΜΤΑ = Μέση Τιµή Αγοράς, ΤΤΑ = Τελευταία Τιµή Αγοράς) και πατήστε Επιβεβαίωση. # Tasks-Forw-Data $ Μεταφορά Υπολοίπων σε νέα χρήση

96 # tasks-screen3

97 $ Ακύρωση Κλείσιµου Απογραφής Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιείται για να επαναφέρει τα µηδενισµένα προϊόντα τα οποία δεν βρέθηκαν κατά την απογραφή, στην αρχική τους ποσότητα. Η Ακύρωση Κλείσιµου απογραφής προϋποθέτει ότι έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως tο Κλείσιµο Απογραφής Πληκτρολογείτε κωδικό τµήµατος, ηµεροµηνία απογραφής και πατήστε Επιβεβαίωση. Στην ερώτηση που σας γίνεται αφού βεβαιωθείτε ότι δεν δουλεύει κανείς τις συγκεκριµένες εφαρµογές, επιλέξτε Ναί. # Tasks-canel-Inv $ Ακύρωση Κλείσιµου Απογραφής

98 # tasks-screen4

99 $ Μεταφορά Αποθεµάτων σε Απογραφή Χρησιµοποιείται για να µεταφέρει τα αποθεµάτα του τµήµατος σε απογραφή. Πληκτρολογείτε κωδικό τµήµατος, ηµεροµηνία τελικής απογραφής και πατήστε Επιβεβαίωση. # Tasks-Carry-Stock $ Μεταφορά Αποθεµάτων σε Απογραφή

100 # tasks-screen5

101 $ Προϊόντα Τµήµατος Απογραφής Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται τα προϊόντα που κινήθηκαν στο τµήµα. Εµφανίζει τον κωδικό, την περιγραφή, τις µονάδες µέτρησης, το υπόλοιπο ποσότητας και το υπόλοιπο µερίδων.. Η Προβολή των προϊόντων µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά και κατά Οµάδα. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Tasks-Inv-items $ Προϊόντα Τµήµατος Απογραφής

102 # tasks-screen6

103 $ Ελεγχος Απογραφής Κατάσταση µε την οποία εµφανίζεται η απογραφή που έχουµε καταχωρήσει στο τµήµα. Η Προβολή των προϊόντων µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά και κατά Οµάδα. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης).. # Tasks-Inv-Check $ Ελεγχος Απογραφής

104 # tasks-screen7

105 $ Εσοδα Τµηµάτων Χρησιµοποιείται για την καταχώρηση εσόδων,διανυκτερεύσεων και προσωπικού. Η καταχώρηση εσόδων µπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά,αναλυτικά ή αυτόµατα από το Front Office. Για να γίνει αυτόµατα θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις από το πρόγραµµα Σύνδεση µε Front Office καθώς και απ τα Τµήµατα Επιλέγουµε Ηµεροµηνία και Τµήµα,πληκτρολογούµε Ποσό, ιανυκτερεύσεις, Ατοµα Προσωπικού και πατάµε Αποθήκευση Αλλαγών. Πατώντας ιαγραφή θα διαγραφεί η εγγραφή. Πατώντας Μεταφορά θα µεταφέρει τα ποσά και τις διανυκτερεύσεις από το Front Office. Επιλέγοντας Τµήµα και πατώντας το πλήκτρο Προβολή θα εµφανιστούν στην οθόνη όλες οι κινήσεις του τµήµατος για τις ηµεροµηνίες που έχετε δώσει. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Tasks-Esod $ Εσοδα Τµηµάτων

106 # tasks-screen8

107 $ Πληρωµές Προµηθευτών Επιλέγξτε Προµηθευτή, Ηµεροµηνία, Αριθµό Απόδειξης, Είδος Παραστατικού και πατήστε Επεξεργασία. Καταχωρήστε ποσό, ηµεροµηνία λήξης, παρατηρήσεις και πατήστε Αποθήκευση Αλλαγών. Πατώντας ιαγραφή η πληρωµή θα διαγραφεί. # Tasks-Supp-Pay $ Πληρωµές Προµηθευτών

108 # tasks-screen9

109 $ Αναδιοργάνωση FIFO Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιείται για την αναδιοργάνωση τιµών (FIFO). Πληκτρολογείστε την ηµεροµηνία έναρξης της Κεντρικής Αποθήκης. Πατώντας το πληκτρο Επεξεργασία θα ξεκινήσει η διαδικασία διόρθωσης τιµών. # Tasks-Org-Fifo $ Αναδιοργάνωση FIFO

110 # tasks-screen10

111 $ Κατάσταση Προϊόντων Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται τα προϊόντα που έχουµε καταχωρήσει. Η Προβολή των προϊόντων µπορεί να γίνει Αριθµητικά, Αλφαβητικά και κατά Οµάδα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής προϊόντων Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Tools-Items $ Κατάσταση Προϊόντων

112 # screen

113 $ Κατάσταση Προµηθευτών Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι προµηθευτές που έχουµε καταχωρήσει. Η Προβολή των προµηθευτών µπορεί να γίνει Αριθµητικά και Αλφαβητικά. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής προµηθευτών Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Tools-Supplires $ Κατάσταση Προµηθευτών

114 # screen2

115 $ Κατάσταση Τµηµάτων Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται τα τµήµατα που έχουµε καταχωρήσει. Η Προβολή των τµηµάτων µπορεί να γίνει Αριθµητικά και Αλφαβητικά. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής τµηµάτων Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Tools-Departments $ Κατάσταση Τµηµάτων

116 # screen3

117 $ Κατάσταση Οµάδων Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι οµάδες που έχουµε καταχωρήσει καθώς και οι Λογαριασµοί Λογιστηρίου. Η Προβολή των οµάδων µπορεί να γίνει Αριθµητικά και Αλφαβητικά. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής οµάδων Από-Εως. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Tools-Group $ Κατάσταση Οµάδων

118 # screen4

119 $ Αναδιοργάνωση αρχείων (ΜΤΚ) Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιείται για την αναδιοργάνωση των τιµών (ΜΤΚ). Πληκτρολογείστε την ηµεροµηνία έναρξης της Κεντρικής Αποθήκης. Πατώντας το πλήκτρο Επεξεργασία θα ξεκινήσει η διαδικασία διόρθωσης των τιµών. # Re-Organization1 $ Αναδιοργάνωση Αρχείων (ΜΤΚ)

120 # screen5

121 $ Αναδιοργάνωση αρχείων (ΜΤΚ) ανά Τµήµα Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιείται για την αναδιοργάνωση των τιµών (ΜΤΚ) ανά τµήµα. Πληκτρολογείστε την ηµεροµηνία τελικής απογραφής των τµηµάτων. Θα πρέπει όλα τα τµήµατα να έχουν την ίδια ηµεροµηνία απογραφής,σε διαφορετική περίπτωση η αναδιοργάνωση δεν θα λειτουργήσει σωστά. Πατώντας το πλήκτρο Επεξεργασία θα ξεκινήσει η διαδικασία διόρθωσης των τιµών. # Re-Organization2 $ Αναδιοργάνωση Αρχείων ανά Τµήµα

122 # screen6

123 $ Αρχεία ASCII Κατάσταση µε την οποία δηµιουργείται το αρχέιο ASCII µε τις αγορές ανά Λογαριασµό Λογιστηρίου έτσι ώστε να γίνει εισαγωγή των εγγραφών από το λογιστήριο. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας ASCII η κατάσταση θα βγει σε αρχείο. # ASCII $ Αρχεία ASCII

124 # screen7

125 $ Ηµερολόγιο Αγορών Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι κινήσεις της ηµέρας ανά τιµολόγιο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής τµήµατος Από-Εως. Κάνοντας κλικ στο προϊόν θα εµφανιστεί το τιµολόγιο και υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης του. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Transactions-Agor $ Ηµερολόγιο Αγορών

126 # screen-trans

127 $ Ηµερολόγιο ιακινήσεων Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι κινήσεις της ηµέρας ανά διακίνηση. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής τµήµατος Από-Εως. Κάνοντας κλικ στο προϊόν θα εµφανιστεί η διακίνηση και υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης του. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Transactions-Diak $ Ηµερολόγιο ιακινήσεων

128 # screen-trans2

129 $ Ηµερολόγιο Πωλήσεων Κατάσταση µε την οποία εµφανίζονται οι κινήσεις της ηµέρας ανά πώληση. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής τµήµατος Από-Εως. Κάνοντας κλικ στο προϊόν θα εµφανιστεί η πώληση και υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης. Πατώντας το πλήκτρο Προβολή η κατάσταση θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας Εκτύπωση η κατάσταση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Transactions-Sales $ Ηµερολόγιο Πωλήσεων

130 # screen-trans3

131 $ ιακινήσεις Γράψτε την ηµεροµηνία, τον αριθµό, το Τµήµα Από, το Τµηµα-Σε και πατήστε Επιβεβαίωση. Κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό του προϊόντος ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράµµα του προϊόντος στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε Enter. Συµπληρώστε το πεδίο της Ποσότητας ή της Κόλας (Συσκευασίας) ή αν επιθυµείτε, τα Πακέτα και τις Μερίδες. Η τιµή που παρουσιάζει είναι η Μέση Τιµή Αγοράς. Πατώντας Αλλαγή στοιχείων παραστατικού µπορούµε να αλλάξουµε τα στοιχεία της διακίνησης (Ηµεροµηνία, Αριθµός, Τµήµα Από, Τµήµα Σε). Πατώντας ιαγραφή διαγράφουµε όλες τις εγγραφές της διακίνησης. Κάνοντας κλικ στον Α/Α µπορείτε να διαγράψετε την συγκεκριµένη εγγραφή. Αφού ολοκληρώσουµε την διακίνηση πατάµε Επιστροφή. Πατώντας Εκτύπωση η διακίνηση θα εκτυπωθεί ( βλ Επιλογές εκτύπωσης). # Transfers $ Παραγγελίες

132 # screen-transfers

133

ΓΕΥΣΗ POS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΥΣΗ POS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS ΓΕΥΣΗ POS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕΒΕ - ΛΕΩΦ. ΛΙΝ ΟΥ 138-85100 ΡΟ ΟΣ - ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2241066019, 2241066215 - www.prosystems.gr Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS SPA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕΒΕ - ΛΕΩΦ. ΛΙΝ ΟΥ 138-85100 ΡΟ ΟΣ - ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2241066019, 2241066215 - www.prosystems.gr Γενικά Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS RECEPTIO / MARKET POS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕΒΕ - ΛΕΩΦ. ΛΙΝ ΟΥ 138-85100 ΡΟ ΟΣ - ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2241066019, 2241066215 - www.prosystems.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I FashionWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Ξεκινώντας... 5 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Εργασίες... 5 Τιµολόγια Πώλησης Λίστα Αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Front OrExSys for the end-user. 2012 Twinsoft

Front OrExSys for the end-user. 2012 Twinsoft Front OrExSys for the end-user 2 Front OrExSys for the end-user Πίνακας περιεχοµένων Foreword Μέρος I Εισαγωγή στο σύστηµα 0 5 1 Αρχική οθόνη 5 2 Είσοδος στο σύστηµα 5 3 Έναρξη & Λήξη βάρδιας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η Ε µ πορική ιαχείριση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το PRISMA Win Εµπορική ιαχείριση είναι µια πρωτοποριακή εφαρµογή που ενσωµατώνει και αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Προσφέρει στην επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS

ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ProSystems ΠΡΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕΒΕ ΛΕΩΦ. ΛΙΝ ΟΥ 138 85100 ΡΟ ΟΣ ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2241066019, 2241066215 www.filoxenia.biz www.prosystems.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή Γενική Λογιστική ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρµογή PRISMA Win Γενική Λογιστική είναι µία ακόµα πρωτοποριακή εφαρµογή της Megasoft, που αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Ενσωµατώνει όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

RELEASE NOTES from version 2.01 to version 2.20

RELEASE NOTES from version 2.01 to version 2.20 RELEASE NOTES frm versin 2.01 t versin 2.20 Αγαπητοί Συνεργάτες - Πελάτες, Στόχος της SingularLgic είναι η συνεχής βελτίωση των εφαρµογών της, ώστε να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από τις δικές σας

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot Έκδοση 3η SEMANTIC computing Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού Εγχειρίδιο χρήσης Apricot ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Apricot SEMANTIC computing Κεντρικής 146 59100 Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Κεντρικά : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν.Ψυχικό 115 25 Τηλ : 210-67.05.000 Fax : 210-67.29.480 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη 542 48 Τηλ: 2310 20.60.20 Fax: 2310 20.60.30 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση

Εγχειρίδιο Χρήσης. AnacondA WinDos. Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση Εγχειρίδιο Χρήσης AnacondA WinDos Εµπορική & Λογιστική ιαχείριση ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σας ευχαριστούµε για την προτίµησή σας στο πρόγραµµά µας. Πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες σας και είµαστε πάντοτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Σηµειώσεις του µαθήµατος. Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP)

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Σηµειώσεις του µαθήµατος. Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Σηµειώσεις του µαθήµατος Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) Με τη χρήση του προγράµµατος Microsoft Dynamics NAV 2009 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Lexicon Software POS Dynamics ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Gonou Giota 2 58100 GIANNITSA web site: www.lexiconsoftware.gr e-mail: sales@lexiconsoftware.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I HotelWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 6... 6 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 6 Front Office... 6 ιαχείριση Κρατήσεων... 6 Κρατήσεις-

Διαβάστε περισσότερα

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ TRUCKING... 5 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 5 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ CLIENT... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙ ΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 6 ΟΦΕΛΗ...

Διαβάστε περισσότερα

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Δημιουργία Εταιρίας...2 B. Καταχώρηση Πελατών / Προμηθευτών...2 Γ. Καταχώρηση Ειδών...3 Δ. Κινήσεις Τιμολόγησης Πελατών Προμηθευτών...4 Ε. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων

1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Γενική Λογιστική 1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας... 5... 5 Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων... 8 3 Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα μπορείτε πλέον να αναζητήσετε πελάτες και από τα λοιπά τηλέφωνα που έχετε συμπληρώσει στην καρτέλα τους.

Τώρα μπορείτε πλέον να αναζητήσετε πελάτες και από τα λοιπά τηλέφωνα που έχετε συμπληρώσει στην καρτέλα τους. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε νέες δυνατότητες που προστέθηκαν στις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική λειτουργία του Microsoft Business Solutions-Navision 3.70

Ελληνική λειτουργία του Microsoft Business Solutions-Navision 3.70 Ελληνική λειτουργία του Microsoft Απρίλιος 2004 Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Microsoft Corporation και Microsoft Hellas S.A. Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Οι ονοµασίες Microsoft και Navision είναι

Διαβάστε περισσότερα