ΕΥΗ ΚΑΪΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ πρ. Προϊσταµένη Τµ. Κοινωνιολογικών Ερευνών και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΟΕΚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΗ ΚΑΪΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ πρ. Προϊσταµένη Τµ. Κοινωνιολογικών Ερευνών και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΟΕΚ"

Transcript

1 ΕΥΗ ΚΑΪΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ πρ. Προϊσταµένη Τµ. Κοινωνιολογικών Ερευνών και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΟΕΚ 1 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η Κοινωνική κατοικία ως ανταποδοτική παροχή, αποτέλεσε, σε όλη την περίοδο από τη δεκαετία του 50 µέχρι σήµερα, µαζί µε τη λαϊκή κατοικία -η οποία όµως ουσιαστικά καταργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70- τα µόνα δείγµατα κοινωνικής κατοικίας στη χώρα µας. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουµε τι ορίζουµε ως κοινωνική κατοικία: υιοθετώντας τον όρο που έχει επικρατήσει και στη Συντονιστική Επιτροπή των ευρωπαϊκών φορέων κοινωνικής κατοικίας, το CECODHAS, εννοούµε την affordable κατοικία, δηλαδή την κατοικία στην οποία µπορούν να έχουν πρόσβαση πολίτες που οι οικονοµικές τους δυνατότητες δεν τους επιτρέπουν να την εξασφαλίσουν µε ίδια µέσα στην ελεύθερη αγορά. Και ανταποδοτική γιατί πρόκειται για παροχή που βασίζεται στις εισφορές µιας µερίδας πολιτών οι οποίοι στοιχειοθετούν έτσι προσδοκία στέγασης. Σήµερα θα µιλήσουµε κατά κύριο λόγο για την περίπτωση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. Παραδείγµατα ανταποδοτικής κοινωνικής κατοικίας µπορούν να θεωρηθούν ο ΑΟΟΑ και άλλοι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί. Ωστόσο, µε εξαίρεση ίσως τον ΑΟΟΑ, το έργο τους είναι πολύ περιορισµένο, ενώ, εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες, εστιάζουν συνηθέστερα στη δευτερεύουσα κατοικία και όχι στη στεγαστική αποκατάσταση των µελών τους. Η λειτουργία και η δράση του ΟΕΚ βασιζόταν στις υποχρεωτικά παρακρατούµενες εισφορές των εργαζοµένων του Ιδιωτικού τοµέα και ορισµένων ΝΠΔΔ και των εργοδοτών τους. Επρόκειτο δηλαδή για ένα είδος συστήµατος ασφαλιστικής κάλυψης, που συγκεντρώνει από όλους και αποδίδει στους έχοντες ανάγκη. Η διαφορά είναι ότι στην περίπτωση της παροχής στέγης, οι προϋποθέσεις που ίσχυαν κατέληγαν σε µεγάλο περιορισµό του ποσοστού των τελικά επωφελούµενων έναντι των εισφερόντων και εν δυνάµει δικαιούχων. Θεωρητικά, δηλαδή, όλοι οι εισφέροντες είχαν δικαίωµα στην ανταποδοτική αρωγή, αλλά από το ίδιο το νοµοθετικό πλαίσιο, µόνον οι µη έχοντες ιδιόκτητη πρώτη κατοικία ή περιουσιακά στοιχεία ικανά να τους την εξασφαλίσουν µπορούσαν να τη λάβουν. Εφεξής θα χρησιµοποιούµε τον όρο δικαιούχος µε την έννοια του εισφέροντος και όχι του τελικού αποδέκτη της παροχής. Η παρακράτηση ποσοστού του µισθού εν όψει στεγαστικής συνδροµής υπήρξε στο παρελθόν πρακτική σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες µε παράδοση στην κοινωνική κατοικία όπως το Βέλγιο και η Ιταλία, ενώ η συµµετοχή των εργοδοτών συγκαταλέγεται και σήµερα στους πόρους της παραγωγής κοινωνικής κατοικίας στη Γαλλία. Και αν εγκαταλείφθηκε στις χώρες αυτές είναι γιατί προχώρησαν σε ευρύτερα και πληρέστερα συστήµατα διασφάλισης του δικαιώµατος στη στέγη, συστήµατα στα οποία εµπλέκονται το κράτος, οι περιφέρειες, οι δήµοι, ιδρύµατα και ιδιωτικές µη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις δηµιουργώντας ένα πλέγµα που θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο Ιδρυτικός Νόµος του ΟΕΚ, το 1954, όριζε αρχικά ως πόρο την εισφορά των εργαζοµένων, ίση µε 1% επί των αµοιβών τους, ενώ υπήρχε και κρατική επιχορήγηση 100 εκατοµµυρίων ετησίως.

2 Στην πορεία, τη δεκαετία του 70, νοµοθετήθηκε εισφορά 0,50 % για τους εργοδότες, που αυξήθηκε σε 0,75 το 1989, ενώ η κρατική επιχορήγηση παρέµενε στο ίδιο ποσό, µη αναπροσαρµοζόµενη τιµαριθµικά, και από το 1980 και µετά έπαψε να καταβάλλεται τελείως. Ο ΟΕΚ παρείχε έτοιµη κατοικία για οικογένειες δικαιούχων σε οικιστικά συγκροτήµατα που κατασκεύαζε και χορηγούσε δάνεια, αρχικά σε οικογένειες και µετά και σε µεµονωµένα άτοµα, για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας και για επισκευή, επέκταση ή αποπεράτωση υπάρχουσας. Από το 2000 και µετά υιοθετήθηκε και η επιδότηση ενοικίου σε δικαιούχους µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα, συνταξιούχους µεµονωµένα άτοµα και νέα ζευγάρια. Να επισηµάνουµε ότι όλες οι παροχές ήταν απολπηρωτέες. Δίνονταν µε κοινωνικά κριτήρια, αλλά δεν επρόκειτο για προνοιακές παροχές, γιατί δεν στηρίζονταν σε κονδύλια του προϋπολογισµού. Παράλληλα, οι πόροι από την επιστροφή των χορηγήσεων µε πολύ συµφέροντες, βέβαια, όρους- συνέβαλλαν στη διασφάλιση της συνέχιση του έργου, σε όφελος άλλων εισφερόντων δικαιούχων που δεν είχαν ακόµη λάβει συνδροµή. Ακόµη πρέπει να τονίσουµε το γεγονός ότι το βασικό χαρακτηριστικό όλης της δράσης του ΟΕΚ ήταν η στόχευση στην ιδιόκτητη κατοικία, παρόλο που ο Ιδρυτικός Νόµος επέτρεπε και την παροχή ενοικιαζόµενης κατοικίας. Ειδικότερα, οι έτοιµες κατοικίες στους οικισµούς δίνονταν καταρχήν µε παραχώρηση χρήσης και όταν παραδινόταν το έργο και γινόταν η κοστολόγησή των κατοικιών εκδίδονταν τα παραχωρητήρια κυριότητας, η κατοικία µεταγραφόταν στο υποθηκοφυλακείο στη µερίδα του δικαιούχου µε εγγραφή βάρους (υποθήκης) υπέρ του ΟΕΚ. Να αναφέρουµε ότι από το 1954 µέχρι το 2012 που καταργήθηκε, ο ΟΕΚ κατασκεύασε περίπου κατοικίες σε οικισµούς, χορήγησε δάνεια για αγορά ή ανέγερση και 250,000 δάνεια για επισκευή, επέκταση ή αποπεράτωση, ενώ από το 2000 ξεκίνησε το πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου, στο πλαίσιο του οποίου χιλιάδες οικογένειες έπαιρναν κάθε χρόνο επιδότηση ενοικίου (αρχικά περί τις , που βαθµιαία, µε διαδοχικές αλλαγές στα κριτήρια, έφτασαν το 2008 στις ). Η επιδότηση ενοικίου ήταν µη επιστρέψιµη παροχή. Το ίδιο µη επιστρέψιµη ήταν και η επιδότηση των δανείων επιδοτούµενου επιτοκίου από τραπεζικά κεφάλαια, που υιοθετήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 90. Αρκετά πρόσφατη, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ήταν και η υιοθέτηση των ατόκων δανείων σε ειδικές, ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες, όπως οι πολύτεκνες οικογένειες, οι µονογονεϊκές οικογένειες, τα άτοµα µε απόλυτη αναπηρία ή οικογένειες µε δύο άτοµα µε αναπηρία και τα θύµατα εργατικών ατυχηµάτων. Εφαρµόζονταν ακόµα προγράµµατα έκτακτης συνδροµής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (σεισµοί, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ) που περιλάµβαναν από το πάγωµα ή και τη διαγραφή των οφειλών από παλαιές παροχές µέχρι νέα δάνεια για την αποκατάσταση των ζηµιών ή και παρέµβαση του οργανισµού για την αποκατάσταση, ή ανέγερση νέων κατοικιών, όπως έγινε στην Καλαµάτα, στην Αττική, στα Γρεβενά κλπ.) Τα πλεονεκτήµατα των παροχών του ΟΕΚ ήταν πολλά: Φθηνό κόστος ιδιόκτητης κατοικίας, χαµηλά ή και µηδενικά επιτόκια αποπληρωµής (ανάλογα µε το πρόγραµµα, την οικογενειακή κατάσταση ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως οι αναπηρίες), αρωγή στους πιο αδύναµους για την αντιµετώπιση της δαπάνης του ενοικίου. Μειονεκτήµατα δεν υπήρχαν; Φυσικά: Καταρχάς το ίδιο το γεγονός ότι όλα τα προγράµµατα, πλην εκείνου της επιδότησης ενοικίου, αφορούσαν την πρόσβαση στην ιδιοκτησία. Τα βασικό αυτό χαρακτηριστικό ακουµπούσε στην ελληνική κουλτούρα της ιδιόκτητης κατοικίας και στο γεγονός ότι ο όρος 2

3 άστεγος επί χρόνια στη χώρα µας, λόγω της διάρθρωσης της ελληνικής οικογένειας και της παράδοσης στη µικροϊδιοκτησία της στέγης δεν σήµαινε πλήρη έλλειψη στέγης, αλλά ανεπαρκώς στεγασµένος. Η δε στεγαστική αποκατάσταση ταυτιζόταν µε την απόκτηση ιδιοκτησίας, αυτό που λαϊκά εκφραζόταν ως το δικό µου κεραµίδι. Θεωρώ, βέβαια, ότι αυτό αποτέλεσε επί δεκαετίας το πρόσχηµα της Πολιτείας για την αδιαφορία που επιδείκνυε στο να αναλάβει τις ευθύνες της στο πεδίο της στέγασης των πολιτών της. Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδρυτικός Νόµος του ΟΕΚ χαρακτηρίζει ως άστεγο τον µη έχοντα ιδιόκτητη κατοικία. Η αποκλειστική αυτή στόχευση της δράσης του ΟΕΚ ιδιοκτησία µείωνε κατά πολύ τους τελικούς αποδέκτες της παροχής: Ο αριθµός των κατασκευαζόµενων κατοικιών ήταν µικρός σε σχέση µε τις ανάγκες, ιδίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, εποµένως δεν δινόταν λύση σε όσους χρειάζονταν άµεση στέγαση, ενώ εκτός έµεναν και όσοι δεν ήθελαν ή δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιµετωπίζουν τις υποχρεώσεις ενός δανείου ή µιας αγοράς, όσο κι αν ήταν µειωµένες σε σχέση µε εκείνες της ελεύθερης αγοράς. Δεύτερο πρόβληµα ήταν ο απόλυτος έλεγχος που ασκούσε το κράτος στα προγράµµατα και τις δράσεις του ΟΕΚ, καίτοι δεν εισέφερε στα οικονοµικά του. ΟΙ εκάστοτε κυβερνήσεις καθόριζαν τον τρόπο και τις προϋποθέσεις παροχής της στεγαστικής συνδροµής, προβαλλόµενες οι ίδιες και εκµεταλλευόµενες την ανταποδοτική αυτή παροχή, ουσιαστικά δηλαδή ασκώντας πολιτική µε ξένα κεφάλαια. Βέβαια, θα πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι συνήθως οι αλλαγές της νοµοθεσίας, µέχρι το 2009, ήταν βελτιωτικού χαρακτήρα, έτσι ώστε όλο και µεγαλύτερο φάσµα δικαιούχων να δικαιούται να διεκδικήσει παροχές. Αυτό γινόταν µε τη µείωση των γενικών προϋποθέσεων, κυρίως των ασφαλιστικών, και την εισαγωγή νέων κατηγοριών στα ειδικά προγράµµατα, όπως οι µονογονεϊκές οικογένειες και τα µεµονωµένα άτοµα µε απόλυτη αναπηρία, ενώ εξέλιξη υπήρχε και στην ίδια τη λογική και την ποιότητα των προγραµµάτων. Μόνο που αυτές οι αλλαγές συνήθως γίνονταν εν αγνοία ή και µε αδιαφορία για τις απόψεις και τις προτάσεις των υπηρεσιών του ΟΕΚ (κάτι που αποτελεί πάγια συνήθεια των κυβερνώντων), µε αρνητικά, κάποιες φορές, αποτελέσµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το άνοιγµα, το 2006, του ειδικού προγράµµατος πολυτέκνων στους τρίτεκνους, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων (πχ. εισόδηµα), σε εφαρµογή κυβερνητικών εξαγγελιών για τους τρίτεκνους εν γένει, που µείωσε δραµατικά τα αποθεµατικά του φορέα και χρησιµοποιήθηκε λίγα χρόνια µετά ως αιτιολόγηση της διακοπής των προγραµµάτων. Άλλο πρόβληµα ήταν η ποιότητα των οικισµών και των κατοικιών. Κατά πρώτον να ξεκαθαρίσουµε κάτι που ακούγεται πολύ: Ήταν οι οικισµοί γκέτο; Όχι, Σίγουρα όχι. Χωροταξικά βρίσκονταν συχνά στις παρυφές των πόλεων, ιδίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, όπου η γη εντός του υπάρχοντος πολεοδοµικού ιστού ήταν πολύ ακριβή. Όµως η επέκταση των ιδιωτικών κατασκευών ήταν τέτοια, πολύ συχνά και έχοντας ως πόλο τον οικισµό του ΟΕΚ, ώστε ο ιστός της πόλης σύντοµα τους περιλάµβανε πλήρως. Για παράδειγµα οι οικισµοί στο Ίλιο, δίπλα στο πάρκο περιβαλλοντικής αγωγής, στην Παλλήνη, στο Μενίδι κ.λπ. Υπήρχε κοινωνικός αποµονωτισµός; Όχι, το σύστηµα παραχώρησης των κατοικιών ήταν τέτοιο ώστε δεν υπήρχαν µόνο πολύ οικονοµικά ασθενή στρώµατα που αποκτούσαν κατοικία στους οικισµούς, αλλά και µεσαίας δυνατότητας οικογένειες. Άλλωστε, το γεγονός ότι όλη η δράση του ΟΕΚ αφορούσε εργαζόµενους, καίτοι αρνητικό ως προς την κάλυψη ευρύτερων κοινωνικών στρωµάτων µε πραγµατικές ανάγκες, στο επίπεδο του οικισµού διασφάλιζε µια κοινωνική µίξη. Όσο για τα φαινόµενα παραβατικότητας, αυτά υπήρχαν στο βαθµό που υπάρχουν και στις άλλες αστικές γειτονιές. Σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των οικισµών και των κατοικιών τους, πράγµατι συναντώνται κάποια προβλήµατα. Όχι τόσο στο σχεδιασµό, γιατί αυτός χαρακτηρίστηκε από µια γενικά θετική εξελικτική πορεία που αντανακλούσε τη γενικότερη εξέλιξη, διεθνώς και στη χώρα 3

4 µας, των προτύπων οργάνωσης του χώρου, στο εσωτερικό των κατοικιών αλλά και ως προς τη γενική διάταξη, τον περιβάλλοντα χώρο και τις κοινωνικές εξυπηρετήσεις. Βέβαια, θα µπορούσε να έχουν γίνει πολύ ριζικότερες αλλαγές των τύπων, αφού κάτι τέτοιο ήταν και εφικτό και συστηνόµενο από κάποιους από µας, µε βάση την εµπειρία από τον τρόπο χρήσης των κατοικιών και τα προβλήµατα που παρουσιάζονταν, όπως και θα µπορούσε να υπάρχει µεγαλύτερο πλήθος εφαρµοζόµενων τύπων. Σε κάθε περίπτωση όµως, µπορούµε να θεωρήσουµε το σχεδιασµό των οικισµών ως ανήκοντα στα καλά παραδείγµατα σχεδιασµού οργανωµένης δόµησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προβλήµατα υπήρχαν συχνότερα στην υλοποίηση των σχεδίων και στην κατασκευαστική ποιότητα. Η κατασκευή γινόταν µε βάση το Νόµο περί δηµοσίων έργων και πάντοτε παιζόταν το παιχνίδι του πώς θα ελαχιστοποιηθούν οι τεχνικές ελλείψεις και τα κατασκευαστικά προβλήµατα στο τελικό προϊόν που παρέδιδαν οι ανάδοχοι, χωρίς να ανασταλεί η ανέγερση του οικισµού και να παραπεµφθεί η στέγαση των δικαιούχων στις καλένδες, όπως π.χ. γίνεται στην περίπτωση που ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος. Φυσικά, αυτή η πάλη µεταξύ αναδόχου και ιδιοκτήτη του έργου δεν είναι άγνωστη και στον ιδιωτικό τοµέα, εδώ όµως τα µεγέθη ήταν µεγάλα και ήταν αναµενόµενο να παρουσιάζονται ελλείψεις και κακοτεχνίες. Προσπάθεια γινόταν να διορθωθούν αυτές µέσα στην εργολαβία κατά την πρώτη περίοδο εγκατάστασης των κατοίκων και πριν την οριστική παραλαβή του έργου. Αλλά και η ίδια η ιδέα της ιδιοκτησίας και ο τρόπος µε τον οποίο η απόκτησή της βιωνόταν από τους κατοίκους των οικισµών δηµιουργούσε θέµατα στη λειτουργία των συγκροτηµάτων. Άνθρωποι µε διαφορετική κοινωνική και γεωγραφική προέλευση, έπρεπε να συνυπάρξουν ξαφνικά, έχοντας εκπληρώσει το όνειρο ζωής της πρόσβασης σε ιδιόκτητη στέγη, και θεωρώντας ότι τους ανήκει συγκεκριµένος χώρος επί του οποίου έχουν απόλυτη εξουσία. Για αυτό υπήρχαν σοβαρά προβλήµατα στη χρήση των αύλιων χώρων των στοίχων -που από τη δεκαετία του 80 ήδη δίνονταν σε κοινή χρήση των κατοίκων του στοίχου, δεδοµένου ότι ο ΓΟΚ απαγορεύει την κατάτµηση εντός Ο.Τ.- και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, που τους θεωρούσαν, συχνά, αµφότερους ως απλή προέκταση του ιδιωτικού τους ιδιόκτητου χώρου. Αλλά και γενικότερα, ελλιπής ήταν η συνειδητοποίηση εννοιών όπως η καλή γειτονία, η ευθύνη έναντι των συγκατοίκων και η από κοινού διαχείριση των κτιρίων, των στοίχων και των οικισµών εν γένει. Εδώ να αναφέρουµε ότι είχαν γίνει προτάσεις προς τη Δ/νση Μελετών από το Τµήµα Κοινωνιολογικών Ερευνών για αλλαγές στους τύπους και την τοποθέτησή τους ώστε να εξασφαλίζεται κάποιος, έστω µικρός, αύλιος χώρος αυξηµένης ιδιωτικότητας, αυτές όµως δεν είχαν αποτυπωθεί τελικά στο σχεδιασµό των κατοικιών. Δυσχέρειες υπήρχαν και στην κανονική ροή του συστήµατος αποπληρωµής των παροχών από τους δικαιούχους. Αυτό οφειλόταν και σε αντικειµενικούς λόγους, αφού πολλά και µεγάλα δάνεια δίνονταν σε δικαιούχους των ειδικών προγραµµάτων, µε πολύ χαµηλά ή και µηδενικά εισοδήµατα, αλλά και γιατί, σε µεγάλο βαθµό, οι δικαιούχοι θεωρούσαν, είτε ότι µε τις εισφορές τους έχουν προπληρώσει την παροχή, είτε ότι πρόκειται για κρατική επιχορήγηση την οποία δεν οφείλουν να εξοφλήσουν. Κι αυτό, παρόλο που όλοι συνυπέγραφαν, είτε τις δανειακές συµβάσεις, είτε τα παραχωρητήρια, όπου αναφέρονταν σαφώς οι όροι της αποπληρωµής της παροχής. Για την αντιµετώπιση, µάλιστα, των δυσλειτουργιών των οικισµών και της άρνησης ή αµέλειας αποπληρωµής των παροχών, είχαµε ξεκινήσει µια προσπάθεια επαφών µε τους κατοίκους των νέων οικισµών συγχρόνως µε την εγκατάστασή τους, προκειµένου να τους γίνει ενηµέρωση για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. Το όλο εγχείρηµα όµως είχε περιορισµένο εύρος και µικρή ανταπόκριση. Ακόµη και στον οικισµό του Ηλιακού Χωριού, όπου επί πενταετία περίπου λειτούργησε γραφείο ενηµέρωσης και υποστήριξης των κατοίκων µε πραγµατικά θετικά αποτελέσµατα, µετά την αποµάκρυνση των συναδέλφων, 4

5 παρατηρήθηκαν, και µάλιστα πολύ σύντοµα, τα ίδια ακριβώς προβλήµατα που συναντούσαµε στους υπόλοιπους οικισµούς. Το µεγαλύτερο όµως πρόβληµα, που τελικά είχε συνέπειες στην ίδια την ύπαρξη του ΟΕΚ, ήταν η ελλιπής απόδοση, από το ΙΚΑ, που λειτουργούσε ως µηχανισµός είσπραξης των υπέρ ΟΕΚ εισφορών, των εισπραττόµενων κονδυλίων. Ήδη από τη δεκαετία του 80 παρουσιάστηκε το φαινόµενο το ΙΚΑ να µην αποδίδει το σύνολο των εισφορών, καλύπτοντας µε τη διαφορά δικές του ανάγκες. Από το 2000 κάποιες διοικήσεις ξεκίνησαν και αγωγές διεκδίκησης των οφειλόµενων, καµία όµως δεν είχε τελεσιδικήσει ως την κατάργηση του ΟΕΚ. Διάφορες σκέψεις για την εγκατάσταση ενός µηχανισµού απ ευθείας είσπραξης, χωρίς τη µεσολάβηση του ΙΚΑ, δεν τελεσφόρησαν. Στα τέλη του 2009 το χρέος είχε φθάσει σε 1,8 δις περίπου και συνέχιζε να αυξάνει. Αυτό, σε συνδυασµό µε τη µη κανονική αποπληρωµή πολλών παλαιών παροχών, είχε ως αποτέλεσµα τη διαρκή µείωση του αποθεµατικού. Και εκεί γίνεται η πρώτη στάση δράσης του ΟΕΚ. Το 2010 δεν εξαγγέλλεται πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου και µε υπουργικές αποφάσεις παγώνουν όλα τα προγράµµατα, εκτός των δροµολογηµένων µέχρι το σηµείο της εκταµίευσης δανείων και του εν εξελίξει κατασκευαστικού έργου. Το 2011 ξεκινά ένα πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου για τα ενοίκια του 2009, µε τόσο αυστηρά κριτήρια, που οι υποβληθείσες αιτήσεις πανελλαδικά δεν ξεπέρασαν τις ενώ υπολογίζεται ότι ο τελικός αριθµός των επιδοτούµενων δεν θα ξεπεράσει τις έναντι των του Και λέµε υπολογίζουµε γιατί το πρόγραµµα αυτό δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί, αφού στις 14 Φεβρουαρίου του 2012, µε το 2 ο Μνηµόνιο, ο ΟΕΚ καταργείται, ως φορέας του οποίου οι παροχές δεν αποτελούν προτεραιότητα. Η στέγη, λοιπόν, δεν θεωρείται προτεραιότητα και εκλείπει έτσι και αυτό το περιορισµένης εµβέλειας αλλά σοβαρό και ιστορικό εργαλείο παροχής κοινωνικής κατοικίας ως ανταποδοτικό αγαθό. Και χωρίς, βέβαια, να αντικαθίσταται από κάτι άλλο, ευρύτερο, αµεσότερο και αποτελεσµατικότερο, που να αφορά το σύνολο του πληθυσµού και όχι µια µερίδα του και να εξασφαλίζει το δικαίωµα στην κατοικία που υποτίθεται ότι κατοχυρώνεται από το Ελληνικό Σύνταγµα. Οι τρέχουσες αρµοδιότητες του ΟΕΚ ανατέθηκαν στον ΟΑΕΔ, όπου µεταφέρθηκε και το αποθεµατικό, η περιουσία και το προσωπικό του ΟΕΚ. Συγχρόνως καταργείται η εισφορά των εργοδοτών, παραµένει όµως η εισφορά του 1% επί των αµοιβών των εργαζοµένων. Και για ένα διάστηµα παρατηρείται το οξύµωρο να παρακρατούνται εισφορές από τους εργαζόµενους υπέρ ενός οργανισµού που δεν υφίσταται. Μετά από µια περίοδο κατά την οποία µια Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ασχολήθηκε µε τις ανειληµµένες υποχρεώσεις του καταργηθέντος ΟΕΚ, τον Απρίλιο του 2013 δηµοσιεύεται ο Ν. 4144/13, µε τον οποίο ανατίθεται στον ΟΑΕΔ ο σκοπός της κοινωνικής προστασίας των εισφερόντων δικαιούχων και δηµιουργείται ο Ενιαίος Λογαριασµός για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών όπου θα εισρέουν οι εισφορές των εργαζοµένων υπέρ πρ. ΟΕΚ, µαζί µε τις εισφορές υπέρ του πρ. Οργανισµού Εργατικής Εστίας που επίσης καταργήθηκε την ίδια µέρα µε τον ΟΕΚ. Ωστόσο, οι εισφορές αυτές, για άλλη µια φορά, εισπράττονται από το ΙΚΑ, δεν αποδίδονται όµως. Στη διετία έπρεπε να αποδοθούν κανονικά 512 εκατοµµύρια και αποδόθηκαν 120, από τα οποία µόνον 2 το Και, φυσικά, µετά την κατάργηση του ΟΕΚ, ούτε λόγος για το παλιό συσσωρεµένο χρέος. Ουσιαστικά, δηλαδή, το ΙΚΑ συνεχίζει να χρηµατοδοτεί µε τον πόρο αυτόν τις δικές του δράσεις για την υγειονοµική κάλυψη και τις συντάξεις των ασφαλισµένων του. Συγχρόνως, υπάρχει µια περιουσία του ΟΕΚ σε γη, κενές κατοικίες και καταστήµατα που υπολογίζεται στα 6-8 δις και παραµένει ανεκµετάλλευτη. Βέβαια, θα πρέπει να πούµε εδώ 5

6 ότι οι κενές και αδιάθετες κατοικίες, δηλαδή κατοικίες που να µην διεκδικούνται από κανένα, δεν υπάρχουν πολλές, περίπου 220 πανελλαδικά, γιατί τα υπόλοιπα κενά διαµερίσµατα σε οικισµούς, λόγω της περίπλοκης διαδικασίας µέσω της οποίας παραχωρούνταν, βρίσκονται είτε σε διαδικασία κλήσης επιλαχόντων, είτε σε δικαστική διεκδίκηση από αποκλεισθέντες δικαιούχους. Μέσα λοιπόν στο κλίµα αυτό, το ερώτηµα είναι: ποιες οι δυνατότητες, ποιες µπορεί να είναι οι προοπτικές; Πιστεύω ότι υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες, και για την ανταποδοτική κοινωνική κατοικία, και γενικότερα. Απαιτούν όµως, πριν απ όλα, την εµπλοκή του ίδιου του κράτους και του δηµόσιου τοµέα. Δεν πιστεύω ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία µπορεί να λύσει το στεγαστικό πρόβληµα. Μπορεί να παίξει ρόλο στη γενική ενορχήστρωση τρόπων παρέµβασης και δράσεων, δεν µπορεί όµως να υποκαταστήσει την Πολιτεία. Δεν είναι δυνατόν να επιστρέψουµε στον 19 ο αιώνα, όταν η φροντίδα για τη στέγη ήταν αντικείµενο φιλανθρωπίας. Και δεν είναι δυνατόν να µη διεκδικούµε να υπάρχει µέριµνα από την Πολιτεία για τη στέγη, ειδικά σήµερα που το πρόβληµα παρουσιάζεται τόσο κρίσιµο και διαρκώς διογκούµενο. Η κατοικία οφείλει να αντιµετωπίζεται ως θεµελιώδες κοινωνικό αγαθό και ως δικαίωµα, όχι ως πολυτέλεια. Η κατοικία είναι απόλυτη προτεραιότητα, παράλληλα µε την εργασία. Όταν η απώλεια της εργασίας ή η δραµατική µείωση του εισοδήµατος οδηγεί σε απώλεια της στέγης, ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι µαθηµατικά βέβαιος. Συνεπώς, σήµερα περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρµοστεί κοινωνική πολιτική στέγης. Σε ό,τι αφορά την κατοικία ως ανταποδοτική παροχή, φυσικά, ευκταία θα ήταν η επανίδρυση ενός φορέα ανταποδοτικής κοινωνικής κατοικίας, κάτι που αποτελεί και προγραµµατική δήλωση και δέσµευση, -στο βαθµό που οι προεκλογικές δεσµεύσεις αποτελούν πράγµατι δέσµευση- της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, ακόµη και στη σηµερινή κατάσταση, και µε το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο, µπορούν να γίνουν άµεσες κινήσεις εφαρµογής αυτής της περίφηµης στεγαστικής προστασίας που ανατέθηκε στον ΟΑΕΔ. Βασική προϋπόθεση είναι η πραγµατική εισροή των εισφορών, να µην παραµένει δηλαδή ο κοινωνικός αυτός πόρος κενό γράµµα, ενώ στην πραγµατικότητα τα χρήµατα των δικαιούχων εκτρέπονται σε άλλες κατευθύνσεις. Έστω κι αν έχουν καταργηθεί οι εργοδοτικές εισφορές, και µόνον οι εισφορές των εργαζοµένων αρκούν για να τροφοδοτήσουν προγράµµατα άµεσης στεγαστικής συνδροµής. Για παράδειγµα, να δοθεί άµεση και ουσιαστική ενίσχυση στους ενοικιαστές κατοικιών της ελεύθερης αγοράς, ώστε να ανακουφιστεί ο οικογενειακός προϋπολογισµός. Να προχωρήσει η άµεση ρύθµιση των δανείων που δίνονταν από κεφάλαια τραπεζών µε επιδότηση του πρ. ΟΕΚ, έτσι ώστε να µην γίνονται οι δανειολήπτες που δεν τηρούν τους όρους του πρώτου δανεισµού, βορά στις τράπεζες που θέλουν να κάνουν ελεύθερους διακανονισµούς µε τροποποίηση των δανεικών συµβάσεων ως προς όλους τους όρους, κυρίως αποδέσµευσή τους από το επιτόκιο της ΕΚΤ που σήµερα είναι πολύ χαµηλό. Οι ρυθµίσεις αυτές δεν θα έχουν δηµοσιονοµικό κόστος, µόνον πιθανή µείωση των τελικών κερδών για τις τράπεζες. Ρυθµίσεις να γίνουν και για τα δάνεια από κεφάλαια του πρ. ΟΕΚ, ώστε να µην επιβαρύνονται οι µη καταβαλλόµενες οφειλές µε τόσο υψηλούς τόκους υπερηµερίας (11,5%). Oι κενές και αδιάθετες κατοικίες σε περιοχές, όπου υπάρχει ικανός αριθµός τους, µπορούν να διαµορφωθούν σε ξενώνες. Αυτό µπορεί να γίνει και από τον ίδιο τον ΟΑΕΔ, αφού στο πολυνοµοσχέδιο που ψηφίστηκε προχτές προβλέπεται δαπάνη για τη στέγαση αστέγων µε µέριµνα του Υπ. Εργασίας, µε εργαλεία φορείς στέγασης, ΝΠΔΔ ή άλλους, ή να γίνει σε συνεργασία µε τους την Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθµού, (Δήµους και Περιφέρειες). 6

7 Μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευή, στα άκτιστα οικόπεδα του πρ. ΟΕΚ, συγκροτηµάτων κατοικιών που να διατίθενται, όχι πλέον κατά ιδιοκτησία, αλλά ως ενοικιαζόµενη κοινωνική κατοικία για άµεση στέγαση αστέγων σε χαµηλές, κυµαινόµενες τιµές, συναρτώµενες από τις πραγµατικές ανάγκες και τα κοινωνικά κριτήρια πρόσβασης που θα καθοριστούν. Μια τέτοια δράση, που απαιτεί συνδυασµό κατασκευαστικής, και διαχειριστικής δραστηριότητας, µπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία και µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθµού που διαθέτει, αφενός µεν πιο ολοκληρωµένη και καθαρή εικόνα των επιτακτικών και άµεσων αναγκών των δηµοτών, και αφετέρου τη δυνατότητα εφαρµογής µηχανισµών διαχείρισης. Σε πρώτη φάση, θα µπορούσαν να παραχωρηθούν κενές και αδιάθετες κατοικίες σε περιοχές όπου υπάρχει κάποιος ικανός αριθµός τους στους αντίστοιχους Δήµους, έναντι αντιπαροχών που µένει να καθοριστούν, ώστε να τις χρησιµοποιήσουν ως κατάλυµα αστέγων δηµοτών. Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι η νοµοθεσία του ΟΕΚ, που ισχύει στο ακέραιο και για τον καθολικό του διάδοχο, τον ΟΑΕΔ, επέτρεπε την υλοποίηση προγραµµάτων, είτε σε συνεργασία, είτε για λογαριασµό φορέων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, για µη δικαιούχους, µε κάποιο είδος αντιπαροχής, σε δοµηµένη επιφάνεια, γη ή χρήµα. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν νοµικά κωλύµατα σε κάθε είδους συνεργασία µε την Τ.Α. προς όφελος, και των εισφερόντων εργαζοµένων, και των δηµοτών ή κατοίκων µιας Περιφέρειας. Εξ άλλου, η περιουσία του ΟΕΚ περιλαµβάνει αρκετά οικόπεδα που είχαν παραχωρηθεί από Δήµους προκειµένου να γίνουν προγράµµατα που ένα τµήµα τους θα δινόταν αποκλειστικά σε δικαιούχους δηµότες του συγκεκριµένου Δήµου. Αντίστροφα, η Τ.Α. µπορεί να εκµεταλλευτεί την υπάρχουσα γη του πρ. ΟΕΚ στην περιοχή της για να ασκήσει κοινωνική στεγαστική πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Γενικά, πιστεύω ότι οι όποιες προοπτικές στον τοµέα της ανταποδοτικής κοινωνικής κατοικίας προϋποθέτουν, καταρχάς, τη διασφάλιση του υφιστάµενου πόρου και τη διάθεσή του για στεγαστική συνδροµή, αλλά και τη διεύρυνση του πνεύµατος διαχείρισης και αξιοποίησης αυτού του πόρου σε µορφές παροχών που να αγγίζουν µεγαλύτερες κατηγορίες πληθυσµού και να εστιάζουν στην άµεση παροχή φθηνής στέγης µε αποζηµίωση χρήσης, ενοικιαζόµενη δηλαδή, χωρίς να αποκλείεται η ενίσχυση της κοινωνικής ιδιόκτητης κατοικίας που θα απευθύνεται σε οµάδες µέσης οικονοµικής δυνατότητας οι οποίες µπορούν να αντιµετωπίσουν το βάρος της αποπληρωµής µιας ιδιοκτήτης κατοικίας. Θα πρέπει όµως, η ανταποδοτική κοινωνική κατοικία να µην παραµείνει η µόνη έκφραση κοινωνικών δράσεων στον τοµέα της στέγης, αλλά να αποτελέσει τµήµα µιας ευρύτερης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής όπου θα εµπλέκονται το κράτος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε ταυτόχρονη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που µπορεί να προσφέρει και ο ιδιωτικός τοµέας και ενορχήστρωση των δράσεων, µε αποδέκτη τους πολίτες στο σύνολό τους και όχι συγκεκριµένες οµάδες. Αυτό που χρειάζεται, εν κατακλείδι, είναι η χρησιµοποίηση και αξιοποίηση της εµπειρίας και των πρακτικών καλών και κακών- της ανταποδοτικής κοινωνικής κατοικίας στο σχεδιασµό µιας ουσιαστικής ενιαίας πολιτικής διασφάλισης του δικαιώµατος στην κατοικία. 7

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Περίληψη Προϊόντα Στεγαστικής Πίστης από εµπορικές Τράπεζες Προγράµµατα επιδοτήσεων στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική στεγαστική µέριµνα στην Ελλάδα: Ιστορική αναδροµή, προβλήµατα και προοπτικές

Κρατική στεγαστική µέριµνα στην Ελλάδα: Ιστορική αναδροµή, προβλήµατα και προοπτικές Κρατική στεγαστική µέριµνα στην Ελλάδα: Ιστορική αναδροµή, προβλήµατα και προοπτικές Άρης Σαπουνάκης Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Έλληνας εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 71/21.11.2012 Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 71/21.11.2012 Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 71/21.11.2012 Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 Αθήνα 21/11/2012 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι ιδιώτες, που αποτελούν την μεγαλύτερη και ευρύτερη γεωγραφικά πελατεία στην Ελληνική κτηματαγορά, έχουν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Εργόσηµο Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Τα πάνω κάτω σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και συντάξεις, αλλά και στον τρόπο υπολογισµού και καταβολής των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012)

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο αφορά την παροχή οικονοµικής βοήθειας για απόκτηση / συντήρηση ιδιόκτητης κατοικίας για µόνιµη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-

Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- Διαδικασία υπαγωγής των ωφελουµένων στο πρόγραµµα Την Παρασκευή 05-06-2015 ανακοινώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από παροχές εξ ιδίων κεφαλαίων ΟΕΚ, που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες αυτού» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από παροχές εξ ιδίων κεφαλαίων ΟΕΚ, που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες αυτού» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ : Ι Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθ. πρωτ.: 19245/645 Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Οι Δήμοι της Χώρας, σε σχέση με όλους τους άλλους φορείς της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη διάταξη επιταχύνονται οι διαδικασίες που αφορούν στη διαθεσιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker.

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker. Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker.gr Επιλογές Προγραμμάτων Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας - ΙΕΚ - ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Tο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αφ' ενός για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών ΣΤΕΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48Β & ΜΑΡΝΗ ( ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΑ) Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΟΣ Ε.Κ.Α. - Ο.Ι.Υ.Ε. www.steb.gr Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνο ΑΘΗΝΑ 29/9/2005 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων

ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΝΟΣ ιεθνείς Σύµβουλοι & Εκτιµητές Ακινήτων Υπερπροσφορά ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «υπερπροσφορά» (Investopedia) Η υπερβολική ποσότητα ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας. Η Υπερπροσφορά προκύπτει,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου εκτέλεσης των έργων υποδομής στις εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών

ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου εκτέλεσης των έργων υποδομής στις εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών 1 ΥΠΑΠΕΝ ΓΡ.ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 607/22-2-2016 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΡ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.0001456/22-2-2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Αθήνα, 19-2-2016 ΖΗΝΩΝΟΣ 4α 5ος ΟΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία εφαρμογής Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών για ένα καταστατικό σύμφωνα με αυτές

Σημεία εφαρμογής Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών για ένα καταστατικό σύμφωνα με αυτές Σημεία εφαρμογής Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών για ένα καταστατικό σύμφωνα με αυτές Πνευματικά δικαιώματα Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. Είναι δυνατή η χρήση και αξιοποίηση του κειμένου με αναφορά της πηγής K.A.P.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 11/1/2016 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ" Παρατήρηση 1η: Το σύστημα δεν αφορά κατ'

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Η άποψη των διεθνών λογιστικών προτύπων Του Παναγιώτη Ζαµπέλη, προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου της εταιρίας ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1 Τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα. ΜΑΘΗΜΑ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Tο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Αποτίμηση ασφαλιστικού Ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2017 To 2016 σημαδεύτηκε για το δικηγορικό σώμα από την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία βίαιης ανατροπής του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης

ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα. Η συµπλήρωση των πεδίων που είναι σκιασµένα αποτελεί την ελάχιστη υποχρεωτική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην τράπεζα. Παρά ταύτα ρητά διευκρινίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Δήμος Κ. Νευροκοπίου Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Σας ανακοινώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΠΡΑΚΝΕΛ (BRACKNELL) Πρότυπα «Επαρκών Κατοικιών» ( Decent Homes standards)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΠΡΑΚΝΕΛ (BRACKNELL) Πρότυπα «Επαρκών Κατοικιών» ( Decent Homes standards) ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΠΡΑΚΝΕΛ (BRACKNELL) Πρότυπα «Επαρκών Κατοικιών» ( Decent Homes standards) Τον Νοέµβριο του 2001, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πολιτική «Επαρκών Κατοικιών» για τις δηµοτικές κατοικίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π. που προβλέπεται από τον ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 Πρόσωπο 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε,

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε, Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Σχέδιο Εγκυκλίου Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους Κύριε Πρόεδρε, Μου θέσατε το ερώτηµα, κατά πόσο µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΙΛ-5. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΙΛ-5. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011 Αριθ. πρωτ.: 4363/197

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μεταβατική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (Ενημερωτικό Σημείωμα του Δικηγόρου Αθηνών Διονυσίου Ρίζου) Η ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου δημιουργεί μια νέα εικόνα συνολικά για τις επιβαρύνσεις που υφίσταται ο δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το ζήτημα της Μητροπολιτικής Συγκρότησης των Δήμων εντάσσεται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας& Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης- Υφυπουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Φεβρουάριος 2011 1 Η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνηµµένο: Ένα (1) αντίτυπο του παραπάνω Οδηγού

Συνηµµένο: Ένα (1) αντίτυπο του παραπάνω Οδηγού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1049996

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ΠΑΣΕΓΕΣ Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου δόθηκε στην δημοσιότητα από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα