ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Αναμορφώνει τον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009 ως εξής: 1. Αυξάνει το σκέλος των εσόδων Κ.Α 1314

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Αναμορφώνει τον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009 ως εξής: 1. Αυξάνει το σκέλος των εσόδων Κ.Α 1314"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις Αριθμ. Αποφ: ΘΕΜΑ : «Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009». Στην συνεδριακή αίθουσα του Δήμου Κερκυραίων στην Παλαιόπολη ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ, σήμερα την 28η του μήνα Ιουλίου έτους 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κερκυραίων κατόπιν της υπ αριθμ / έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, που επιδόθηκε στο κάθε Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 93,95 & 96 του Δ.Κ.Κ. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία επειδή σε σύνολο -27- Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Παγκράτης Περικλής - Πρόεδρος 2. Πουλής Αλέξανδρος - Αντιπρόεδρος 3. Γαρδικιώτης Γεώργιος - Γραμματέας 4. Κούρκουλος Ιωάννης 5. Πουλιέζος Δημήτριος 6. Τόμπρου Χρυσούλα 7. Μπογιάκης Παναγιώτης 8. Μάμαλος Ιωάννης 9. Κουλούρης Ελευθέριος 10. Χονδρογιάννης Νικόλαος 11. Κουρής Ανδρέας 12. Φίλιππας Ευάγγελος 13. Τρεπεκλής Ιωάννης 14. Βλάσση Βαρβάρα 15. Μανωλάτος Σπυρίδων 16. Γαβαλάς Τηλέμαχος 17. Μάστορας Θεοχάρης ΑΠΟΝΤΕΣ : Οι κ.κ. Σ. Αντωνάκης (εκτός Κέρκυρας), Ε. Λιντοβόης, Σ.Ζουμπουλίδης (εκτός Κέρκυρας),Χ. Κότσης, Π. Μεταλληνός, Σ. Μωραϊτης (εκτός Κερκυρας) Α. Βενέτης, Γ. Δεσσύλας, Χ. Σαρλής και Χ. Μπουκας οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων κ. Σωτήρης Μικάλεφ ήταν παρών.

2 -Παράλειψη- O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούμενος στο υπ αριθμ θέμα της ημερησίας διάταξης «Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009» θέτει υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με προτάσεις αναγκαίων αναμορφώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Κατόπιν αυτού ο κ. Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την σχετική εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση με τις θετικές ψήφους των παρόντων μελών και την αρνητική ψήφο του κ. Θ. Μάστορα. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναμορφώνει τον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009 ως εξής: 1. Αυξάνει το σκέλος των εσόδων Κ.Α 1314 «Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα Θησέας ( άρθρα 6-12 ν. 3274/2004 )» Ευρώ 5.000,00 Κ.Α «Επιχορήγηση από ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και Γ ΚΠΣ.» Ευρώ ,29 Κ.Α Κ.Α Κ.Α Κ.Α «Πρόγραμμα MOVE TOGETHER- Έβδομο Πλαίσιο (7th framework Programme )» Ευρώ 9.300,00 «FOS + lighting Designers for Historic Urban Landscape του ευρωπαϊκού προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Ευρώ ,00 «Χρηματοδότηση από την Βουλή των Ελλήνων» Ευρώ ,00 «Επιχορήγηση Ε.Ε. για το πρόγραμμα Interreg III, B Gadges» Ευρώ , Σύνολο ,29 2. Μειώνει τις κατωτέρω πιστώσεις: Κ.Α «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» Ευρώ ,00

3 Κ.Α «Συμμετοχή του Δήμου στο Σχέδιο δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ( ΚΕΔΗΚ)» Ευρώ ,00 Κ.Α Κ.Α Κ.Α «Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων για τον Ισολογισμό έτους 2005» Ευρώ 3.528,00 «Επισκευή στέγης του κτιρίου στην οδό Σολωμού (συνεχ.) 2003» Ευρώ 5.000,00 «Γενικός καθαρισμός αιθουσών κτιρίου κεντρικού Δημαρχιακού Μεγάρου» Ευρώ 3.000,00 Κ.Α «Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων» Ευρώ 4.500,00 ΚΑ «Διάφορες δαπάνες για την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης της Πόλης στα πλαίσια της Unesco.» Ευρώ 7.338,32 Κ.Α «Δαπάνες προβολής και διαφήμιση στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Μεσογειακός Χώρος MED C.U.L.T.UR.E » Ευρώ 9.000,00 Κ.Α «Αποπεράτωση δικτύου πυρόσβεσης νησίδα ΒΙΔΟ» Ευρώ ,00 Κ.Α «Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού με επιλεκτική αναρρόφηση ( τύπου σαρόθρου ελεφαντάκι )» Ευρώ ,00 Κ.Α «Προμήθεια ειδικών βραχιόνων για φωτιστικά δημοτικού φωτισμού που τοποθετούνται σε κολώνες της ΔΕΗ» Ευρώ 1.000,00 Κ.Α Κ.Α Κ.Α Κ.Α «Προμήθεια προβολέων για τα συντριβάνια της πόλης» Ευρώ 5.000,00 «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών αφοδευτηρίων» Ευρώ ,00 «Προμήθεια λαμπτήρων, γυάλινων εξαρτημάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τους σηματοδότες» Ευρώ 5.300,00 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση σηματοδοτών» Ευρώ ,00

4 Κ.Α «Προμήθεια Σειρήνων Συναγερμού» Ευρώ ,00 Κ.Α «Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Δαίρπφελ έμπροσθεν 14 ου δημοτικού σχολείου ( συνεχιζόμενο)» Ευρώ 6.223,00 Κ.Α «Διανοίξεις δρόμων κατ εφαρμογή της ΕΠΑ περιοχής Παγκρατέϊκα (ΕΠΑ)» Ευρώ ,00 Κ.Α «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου νέου Φρουρίου» Ευρώ ,00 Κ.Α «Ανακατασκευή μονοπατιού (σκαλινάδα) από Ανάληψη προς Κανόνι» Ευρώ ,00 Κ.Α «Ανάπλαση άλσους φυλακών (ΣΑΤΑ)» Ευρώ ,00 Κ.Α «Συντηρήσεις οδών πόλης (ΣΑΤΑ)» Ευρώ ,31 Κ.Α «Επισκευή και συντήρηση δρόμων στην Ανάληψη» Ευρώ 9.000,00 Κ.Α «Ολοκλήρωση διάνοιξης δρόμου στην Πλατυτέρα (ΣΑΤΑ)» Ευρώ ,00 Κ.Α «Επισκευή και συντήρηση πεζοδρομίων πόλης (ΣΑΤΑ)» Ευρώ ,00 Κ.Α «Καθαρισμός και διάστρωση άμμου χαλικιών στις παραλίες» Ευρώ ,00 Κ.Α «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων (συνεχ)» Ευρώ ,00 Κ.Α «Αντιπλημμυρικά έργα Δ. Κερκυραίων» Ευρώ ,00 Κ.Α «Εκκένωση της δεξαμενής λυμάτων» Ευρώ 1.500,00 Κ.Α «Κτηνιατρικός εξοπλισμός ιατρείου χειρουργείου κυνοκομείου» Ευρώ 600,00 Κ.Α 9111 «Αποθεματικό» Ευρώ , Σύνολο ,63

5 3. Μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στο αποθεματικό για ενίσχυση αυτού και κατά μεταφορά από αυτό αφενός πλουτίζει τις κατωτέρω πιστώσεις και αφετέρου δημιουργεί νέες πιστώσεις: Πλουτισμός πιστώσεων: Κ.Α «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων» Ευρώ ,00 Κ.Α «Δαπάνες για την διενέργεια Ευρωεκλογών 2009» Ευρώ 2.000,00 Κ.Α Κ.Α «Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων για τον Ισολογισμό έτους 2006» Ευρώ 1.000,00 «Ανάθεση στην ΕΔΕΧΥ της εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού σχεδίου έτους 2006» Ευρώ 3.000,00 Κ.Α «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Παραρτήματος και Δημοτικού Καταστήματος» Ευρώ 8.000,00 Κ.Α «Μεταφορές εν γένει» Ευρώ 600,00 Κ.Α «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων ( Θησέας )» Ευρώ 5.000,00 Κ.Α «Δαπάνες υπηρεσιών οργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Μεσογειακός Χώρος MED C.U.L.T.UR.E » Ευρώ 5.000,00 Κ.Α «Προμήθεια και διάστρωση αδιαβάθμιστου υλικού στη χωματερή (συνεχ)» Ευρώ ,00 Κ.Α «Επισκευή και τοποθέτηση ελαστικών και αεροθαλάμων» Ευρώ ,00 Κ.Α «Εργασίες εκκένωσης αποβλήτων χημικών Τουαλετών στη Λαϊκή Αγορά» Ευρώ 4.000,00 Κ.Α «Προμήθεια ειδικών και κοινών λαμπτήρων» Ευρώ 5.000,00

6 Κ.Α «Επισκευή και συντήρηση σειρήνων συναγερμού» Ευρώ 5.200,00 Κ.Α «Προμήθεια αδρανών υλικών οδοστρωσίας 3 Α για την επούλωση λάκκων (συνεχ)» Ευρώ 9.000,00 Κ.Α «Αποκατάσταση κτιριακών μετώπων περιοχής Εβραϊκής Σπηλιάς Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας 1 ο Υποέργο : Αποκατάσταση κτιριακών μετώπων περιοχής Εβραϊκής Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας Α Φάση (συνεχιζόμενο) ( Γ ΠΕΠ)» Ευρώ ,29 Κ.Α Κ.Α Κ.Α «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Κερκυραίων (συνεχ)» Ευρώ ,00 «Κατασκευή δικτύου για την απορροή ομβρίων περιοχής Τσάρου (συνεχ)» Ευρώ 6.000,00 «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Κερκυραίων (Κουλίνα, Εμπορικό κέντρο, Κοντόκαλι) (συνεχ)» Ευρώ ,00 Κ.Α «Αντιπλημμυρικά έργα στον Ποταμό (συνεχ)» Ευρώ ,00 Κ.Α «Οδοποιία περιοχής Ράνκιου (συνεχ)» Ευρώ 5.000,00 Κ.Α «Οδοποιία περιοχής Γουβιών (περιοχής Ακροκέφαλο & Ξενοδοχείο Πανόραμα ) (συνεχ)» Ευρώ ,00 Κ.Α «Οδοποιία περιοχής Γουβιών (2001) (συνεχ.)» Ευρώ ,00 Κ.Α «Οδοποιία περιοχής Γουβιών (2002) (συνεχ.)» Ευρώ 3.040,00 Κ.Α Κ.Α Κ.Α Κ.Α «Διανοίξεις δρόμων κατ εφαρμογή της ΕΠΑ περιοχής Παγκρατέϊκα (2002) (συνεχ)» Ευρώ 5.000,00 «Κατασκευή και τοποθέτηση εμποδίων σταθμευσης στην οδό Μουστοξύδου (συνεχ.)» Ευρώ 89,31 «Εγκατάσταση δικτύου περιοχής Γουβιών (συνεχ)» Ευρώ 6.000,00 «Εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

7 περιοχής Κοντοκαλίου (συνεχ)» Ευρώ 6.000,00 Κ.Α «Κατασκευή τοιχίου στη θέση Ρωμαϊκό Καναλίων (συνεχ)» Ευρώ 6.000,00 Κ.Α «Κατασκευή τοιχίου στο Κοντόκαλι (συνεχ.)»ευρώ 6.000,00 Κ.Α «Επενδύσεις τάφρου στα Γουβιά (συνεχ)» Ευρώ 6.000,00 Κ.Α Κ.Α Κ.Α Κ.Α Κ.Α «Επισκευή και συντήρηση 3 ης παρόδου της οδού Εθνικής Σταδίου (συνεχ)» Ευρώ ,00 «Επισκευή οδοστρώματος περιοχής Ακροκέφαλου Γουβιών και Τεμπλονίου (συνεχ)» Ευρώ 6.000,00 «Επισκευή και συντήρηση 2 ης παρόδου Σολωμού (συνεχ)» Ευρώ 6.000,00 «Καθαρισμός τάφρων χανδάκων πόλης & οικισμών (2001) (συνεχ)» Ευρώ 580,00 «Καθαρισμός τάφρων και χανδάκων πόλεως και οικισμών (συνεχ)» Ευρώ ,00 Κ.Α «Επισκευή οδών στο Τεμπλόνι (συνεχ)» Ευρώ 6.000,00 Κ.Α «Συμπληρωματικές εργασίες διαμόρφωσης χώρου parking στην Παλλάδα (συνεχ)» Ευρώ ,00 Κ.Α «Εκσκαφή εκβολής ποταμού (συνεχ)» Ευρώ 6.000,00 Κ.Α «Καθαρισμός ποταμού Δήμου Κερκυραίων»Ευρώ ,00 Κ.Α «Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω τάξεις ( φυσίγγια κλπ)» Ευρώ 600,00 Κ.Α «Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων Δημ. Σφαγείου» Ευρώ 1.500, Σύνολο ,60 Νέες πιστώσεις: Κ.Α «Εκτύπωση βιβλίων για τα τέλη στάθμευσης» Ευρώ ,00

8 ΚΑ «Διάφορες δαπάνες στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Μεσογειακός Χώρος MED C.U.L.T.UR.E ». Ευρώ 4.000,00 Κ.Α «Δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος MOVE TOGETHER» Ευρώ ,00 ΚΑ «Δαπάνες προβολής στο πλαίσιο του προγράμματος FOS+ Lighting Designer for Historic Urban Landscape του ευρωπαϊκού προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Ευρώ ,00 ΚΑ «Δαπάνες οργάνωσης συναντήσεων και εκδηλώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος FOS + Lighting Designers for Historic Urban Landscape του ευρωπαϊκού προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Ευρώ ,00 ΚΑ «Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής διοικητικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος FOS+ Lighting Designers forhistoric Urban Landscape του ευρωπαϊκού προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ». Ευρώ ,00 ΚΑ «Δαπάνες διοικητικού-οικονομικού προσωπικού για τη διαχείριση του προγράμματος FOS + Lighting Designers for Historic Urban Landscape του ευρωπαϊκού προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ». Ευρώ ,00 ΚΑ «Γενικά έξοδα του προγράμματος FOS + Lighting Designers for Historic Urban Landscape του ευρωπαϊκού προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » Ευρώ 8.000,00. ΚΑ «Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών του προγράμματος FOS + Lighting Designers for Historic Urban Landscape του ευρωπαϊκού προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ». Ευρώ ,00 ΚΑ «Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Interreg III, B Gadges και ανάθεση της δραστηριότητας υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση στην Ε.Τ.Ε.Δ.Κ.» Ευρώ ,00 Κ.Α «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων» Ευρώ 4.500,00

9 Κ.Α «Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου στο Βίδο» Ευρώ ,00 Κ.Α Κ.Α «Καταβολή εξόδων για τον έλεγχο και πιστοποίηση του καλαθοφόρου οχήματος του συνεργείου Ηλεκτροφωτισμού» Ευρώ 500,00 «Προμήθεια εντύπων κ.λ.π. για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού» Ευρώ 500,00 Κ.Α «Ανάθεση εργασιών τεχνικού συμβούλου σε εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του Γραφείου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Κερκυραίων (συνεχ.)» Ευρώ 7.338,32 Κ.Α «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών αφοδευτηρίων Άνω Πλατείας» Ευρώ ,00 Κ.Α «Συντήρηση - Ανάδειξη Ιονίου Βουλής - Α Φάση» Ευρώ ,00 Κ.Α «Εργασίες εγκατάστασης δικτύου ηλεκτρο- Φωτισμού περιβάλλοντος χώρου νέου Φρουρίου» Ευρώ ,00 Κ.Α «Επισκευή και συντήρηση 1 ου Τ.Ε.Ε (συνεχ)» Ευρώ 5.150,00 Κ.Α Κ.Α «Επισκευή και συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών πόλης έτους 2008 (συνεχ.)» Ευρώ ,00 «Συντήρηση και επισκευή συντριβανιού Άνω Πλατείας» Ευρώ ,00 Κ.Α «Υπηρεσίες υποστήριξης Γραφείου Ε.Π.Α. στην διαδικασία αναρτήσεων Πολεοδομικών Μελετών (Π.Ε. Κωτσέλα κ.λ.π.)» Ευρώ 5.200,00 Κ.Α «Επισκευές και συντηρήσεις εγκαταστάσεων στο κυνοκομείο» Ευρώ ,00 Κ.Α «Για πληρωμή διαφόρων οφειλών προς στην ΔΟΥ» Ευρώ , Σύνολο ,32

10 4. Αλλαγή τίτλου Κ.Α από «Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων για τον Ισολογισμό έτους 2005» να διορθωθεί στο σωστό «Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων για τον Ισολογισμό έτους 2005 ( συνεχιζόμενο )» Κ.Α από «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων» να διορθωθεί στο σωστό «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων ( Θησέας )» Ψηφίζει την ανάληψη των ανωτέρω πιστώσεων. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό / Παράλειψη Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΚΑΛΕΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΜΕΛΗ: ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 21

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 21 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 21 ΘΕΜΑ : «Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης Δ.Σ. σχετικά με α) πεζοδρόμηση οδός Ξεν. Στρατηγού β)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 15-04-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 15-04-2011. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 8-128 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 15-04-2011. Θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας έτους 2011». Σήμερα την 15 η Απριλίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 391/2013 Θέμα 23 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015»

ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015» Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 437 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 29 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 87-05/17-02-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 72/2013 Θέμα 28 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα