ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πανεπιστηµιακές παραδόσεις στις Γενικές Αρχές του Αστικού ικαίου Μάθηµα: Εµπορικό ίκαιο ιδάσκων: Βασίλης Τουντόπουλος Επιµέλεια ύλης: Ιωάννα Σιαµαντζιούρα, νοµικός-υποψήφια διδάκτωρ

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βιβλιογραφία 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 5 1. Έννοια και ουσία του ικαίου 5 2. Πηγές του ικαίου - Ιεράρχηση των κανόνων δικαίου 6 3. Ιδιωτικό και ηµόσιο ίκαιο 8 4. Ερµηνεία και διάπλαση των κανόνων δικαίου 10 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ικανότητα δικαίου Ικανότητα για δικαιοπραξία Η προστασία της προσωπικότητας Το νοµικό πρόσωπο (έννοια-φύση-διακρίσεις-ρυθµίσεις) Το σωµατείο- Ενώσεις προσώπων-το ίδρυµα-επιτροπή εράνων Η Αστική Εταιρία Εταιρίες µε και χωρίς νοµική προσωπικότητα 22 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Έννοµη σχέση- Περιουσία- Επιχείρηση Αξίωση-Ένσταση-Κατάχρηση και Προστασία δικαιώµατος Παραγραφή και Αποσβεστική προθεσµία 27 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙ ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ικαιοπραξία - Οιονεί δικαιοπραξία - Υλική πράξη ιακρίσεις και προϋποθέσεις κατάρτισης δικαιοπραξιών Ο τύπος της δικαιοπραξίας Η σύναψη της σύµβασης Ιδιαίτερες περιπτώσεις σύναψης συµβάσεων Η ευθύνη από τις διαπραγµατεύσεις Η ανήθικη δικαιοπραξία Η ερµηνεία της δικαιοπραξίας Ελαττωµατικές δικαιοπραξίες 34 Ι. Ανυπόστατη 35 ΙΙ. Άκυρη 35 ΙΙΙ. Ακυρώσιµη Η αίρεση Η αντιπροσώπευση 39

3 3 Βιβλιογραφία Αλεξανδρίδου, ίκαιο Εµπορικών Εταιριών-Προσωπικές Εταιρίες, τεύχος Α, 2007 Αλεξανδρίδου, ίκαιο προστασίας καταναλωτή, Ελληνικό-Κοινοτικό, 2008 Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εµπορίου, ελληνικό και κοινοτικό, 2004 Αλικάκος, Κατάχρηση εµπράγµατου δικαιώµατος, 2007 Αρµαµέντος/Σωτηρόπουλος, Προσωπικά δεδοµένα Ερµηνεία κατ άρθρο. Οι τροποποιήσεις του ν. 2472/1997 από τους ν. 3741/2006 και 3625/2007, 2008 Αρχανιωτάκης, Η παραγραφή εν επιδικία, ΝοΒ 2001, σελ. 961 Βαθρακοκοίλης, Ερµηνεία-Νοµολογία Αστικού Κώδικα, τόµ. Α, Γενικές αρχές, 2001 Βαλτούδης, Πώληση της επιχείρησης. Η ανώµαλη εξέλιξη της σύµβασης, Ελλ νη 2007, σελ. 665 Βλαστός, Αστικά σωµατεία, συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, 2002 Γεωργακόπουλος, Ερµηνεία Ν. 2190/20 περί Ανωνύµων Εταιριών, υπό έκδοση Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου, 2002 Γεωργιάδης, Έννοια, φύση και λειτουργία των ουσιαστικών ενστάσεων, Τιµ. τόµ. Βαβούσκου ΙΙ, 1990 Γεωργιάδης, Η εξασφάλιση των πιστώσεων, 2008 Γεωργιάδης, Η σύναψη συµβάσεως µέσω του διαδυκτίου, 2003 Γεωργιάδης, Νέες µορφές συµβάσεων της σύγχρονης οικονοµίας, 2008 Γεωργιάδης, Σύντοµη Ερµηνεία του Αστικού Κώδικα, τόµ. 1- άρθρα 1-946, 2010 Γεωργιάδης/Σταθόπουλος, Αστικός Κώδιξ, Κατ άρθρο ερµηνεία, τόµ. Ι άρθρα 1-286, 1978 αγτόγλου, Γενικό διοικητικό δίκαιο, 2004 ελούκας, Η εµπορική επιχείρηση, 1980 ωρής, Εισαγωγή στο Αστικό ίκαιο, τεύχος Α, 1991 Καΐσης/ Παρασκευόπουλος, Προστασία προσωπικών δεδοµένων, 2001 Καρακατσάνης, Η νοµική φύση του νοµίµου τύπου της δηλώσεως βουλήσεως, 1980 Καράκωστας/Τριάντος/Βαρελά, Αστικός Κώδικας, τόµ. ΙΙ, 2005 Καράσης, Το πρόβληµα της εφαρµογής της ΑΚ επί πωλήσεως µετοχών ανώνυµης εταιρίας, Ελλ νη 2000, σελ. 311 Μάρκου, Η αστική ευθύνη των µελών του.σ. στην ανώνυµη εταιρία, Ελλ νη 2000, σελ. 900 Μαστροκώστας, Η εκκαθάριση της Ο.Ε., 2006 Μπώλος, Προσυµβατική ευθύνη και εφαρµοστέο δίκαιο µετά τον Κανονισµό 864/2007 Ρώµη II-, ΧρΙ, 2009, σελ. 585

4 4 Παµπούκης, ιορισµός προσωρινής διοικήσεως επί συγκρούσεων συµφερόντων στην Ο.Ε. και στην Ε.Ε. ΕπισκΕ 2001, σελ. 335 Παντελίδου, Τίµηµα και εικονικότητα, ΝοΒ 2001, σελ Παπαγιάννης, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό ίκαιο, 2007 Παπαζήση, Προσωπικότητα και παγκοσµιοποίηση, ΕπιστΕπετΑρµ 2001, σελ. 277 Παπανικολάου, Οι καταπλεονεκτικές δικαιοπραξίες, 1980 Παπαστερίου, Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου, 2009 Παπαχρίστου, Η οιονεί δικαιοπραξία, 1989 Παυλόπουλος, Συµβολή στη νοµική θεµελίωση των ορίων της αναδροµικής ισχύος του νόµου, ΤοΣ 1985, σελ. 297 Περάκης, Το ίκαιο της Ανώνυµης Εταιρίας, 2010 Πιτσιρίκος, Σύγχρονα µέσα επικοινωνίας για την κατάρτιση τυπικών δικαιοπραξιών ως ζητήµατα της σχέσεως εγγράφου τύπου και δικαιοπραξίας, 2002 Ρόκας, Εµπορικές Εταιρίες, 2008 Ρούσσος, ίκαιο Νοµικών Προσώπων, 2010 Σεραφείµ, Συνδικαλιστικό και σωµατειακό δίκαιο, 2006 Σιδέρης, Παραγραφή αξιώσεων από άκυρη σύµβαση εργασίας, ΕΝ 2005, σελ. 737 Σινανιώτη-Μαρούδη, Η διαµόρφωση της ευθύνης στον όµιλο επιχειρήσεων, ΕΕµπ 2003, σελ. 529 Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου, τεύχ. Ι, 1993 Σταθόπουλος, ικαιοσύνη, ενόραση και Λόγος, 2002, σελ. 5 Σταθόπουλος, σε Σταθόπουλο/Αυγουστιανάκη, Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, 1992 Σταµάτης, Η θεµελίωση των νοµικών κρίσεων-εισαγωγή στη µεθοδολογία του δικαίου, 2006 Τέλλης, ιαχείριση και εκπροσώπηση της Ο.Ε., 2001 Τουντόπουλος, Ευθύνη των ιδρυτών για πληµµέλειες κατά την ίδρυση ανώνυµης εταιρίας, ΕπισκΕ 2008, σελ. 339 Τουντόπουλος, Η θεωρία της έδρας στο κοινοτικό δίκαιο µετά την απόφαση Centros, του ΕΚ, ΕΕ 2000, σελ. 342 Τουντόπουλος, Ναυτική ηµοσιότητα και Νέες Τεχνολογίες, Επιθ.Ναυτ. ικ. 2007, σελ. 161 Φίλιος, Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου, 2009 Ψυχοµάνης, Περί του εγγράφου τύπου της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας, Αρµ 2003

5 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 1. Έννοια και ουσία του ικαίου 1. Τι ονοµάζουµε ίκαιο και µε ποια στοιχεία ορίζεται η έννοια αυτή; ίκαιο είναι το σύνολο των γενικών και αφηρηµένων κανόνων, οι οποίοι ρυθµίζουν ετερόνοµα και επιτακτικά την εξωτερική συµπεριφορά των µελών µιας κοινωνίας που είναι οργανωµένη σε κράτος. Από τον ορισµό αυτό προκύπτει ότι τα στοιχεία της έννοιας του ικαίου είναι τα ακόλουθα: α) ρύθµιση της εξωτερικής συµπεριφοράς, β) ρύθµιση επιτακτική (οι κανόνες είναι υποχρεωτικοί), γ) ρύθµιση ετερόνοµη (επιβάλλεται στο µέλος της κοινωνίας από µια ξένη βούληση, τη βούληση της Πολιτείας), δ) Ρύθµιση γενική και αφηρηµένη, ε) Ρύθµιση µόνο των σηµαντικότερων εκφάνσεων της ζωής µας. 2. Τι είναι Θετικό και τι Φυσικό ίκαιο; Θετικό ή Θετό ή τεθειµένο: το δίκαιο που έθεσε ο νοµοθέτης µιας χώρας και ισχύει εντός των ορίων της σε δεδοµένο χρόνο. ηλαδή οι γραπτοί κανόνες. Φυσικό δίκαιο ή ιδανικό δίκαιο ή κατ ουσίαν δίκαιο: η ιδέα της ικαιοσύνης. Η απόλυτη αξία της ικαιοσύνης, που αποτελεί αφενός το µέτρο µε το οποίο αξιολογείται το Θετικό δίκαιο και αφετέρου την κατευθυντήρια γραµµή προς συνεχή βελτίωση και προαγωγή του Θετικού δικαίου. 3. Ποιες είναι οι θεµελιώδεις αρχές που διαπνέουν το ιδιωτικό δίκαιο; 1) Ο σεβασµός της προσωπικότητας: η υπέρτατη αξία, την οποία πρέπει να υπηρετεί µε κάθε τρόπο το δίκαιο. 2) Η αρχή της ιδιωτικής αυτονοµίας (ή αυτονοµίας της ιδιωτικής βούλησης). Κυριότερη µορφή εκδήλωσής της είναι η συµβατική ελευθερία (ΑΚ 361). Η αρχή αυτή επιτάσσει το κάθε πρόσωπο να ρυθµίζει µόνο του τις περιουσιακές και προσωπικές σχέσεις του κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στην ελεύθερη βούλησή του. 3) Η αρχή της ασφάλειας των συναλλαγών: η ρύθµιση των περιουσιακών και προσωπικών σχέσεων που αφορούν ορισµένο πρόσωπο πρέπει να είναι σταθερή και σαφής για τα τρίτα πρόσωπα που έρχονται σε συναλλακτική επαφή µαζί του.

6 6 4) Η αρχή της (αντικειµενικής) καλής πίστης (ΑΚ 281 και 288) : επιτάσσει στα υποκείµενα του δικαίου να ενεργούν κατά τρόπο που δεν έρχεται σε αντίθεση µε την εντιµότητα και την ευπρέπεια που απαιτούνται στις συναλλαγές. 5) Η προστασία του ασθενέστερου: για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, η έννοµη τάξη προστατεύει τα ασθενή πρόσωπα, τα οποία για διάφορους λόγους (π.χ. άγνοια των συναλλαγών, µειωµένη ικανότητα αντίληψης) διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν αντικείµενα εκµετάλλευσης. Τι γίνεται όµως σε περίπτωση σύγκρουσης των θεµελιωδών αρχών µεταξύ τους; Οι θεµελιώδεις αυτές αρχές δεν έχουν απόλυτη ισχύ, δηλαδή δεν εφαρµόζονται πάντα απαρέγκλιτα. Αντίθετα, ο νοµοθέτης κρίνει σε κάθε περίπτωση ποια αρχή πρέπει να επικρατήσει σε βάρος των άλλων και προκρίνει ανάλογα την ενδεικνυόµενη λύση. 2. Πηγές του ικαίου- Ιεράρχηση των κανόνων δικαίου 4. Ποιες είναι οι πηγές του δικαίου; Οι πηγές του δικαίου µε την έννοια του γενεσιουργού λόγου, του τρόπου παραγωγής των κανόνων δικαίου διακρίνονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Πρωτογενείς πηγές: ο νόµος, το έθιµο, οι γενικώς παραδεδεγµένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου (οι εθιµικοί κανόνες του διεθνούς δικαίου) και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικό δίκαιο). ευτερογενείς πηγές (αποτελούν πηγές δικαίου µόνο στην έκταση που κάποια πρωτογενής πηγή παραπέµπει σ αυτές): οι διεθνείς συµβάσεις, οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, η καλή πίστη (η ευθύτητα, εντιµότητα και ειλικρίνεια που πρέπει να τηρεί κάποιος στις συναλλαγές), τα χρηστά ήθη (οι κρατούσες αντιλήψεις του µέσου, χρηστού και δίκαιου ανθρώπου για την κοινωνική ηθική), οι συνήθειες και τα συναλλακτικά ήθη (οι συνήθειες που κρατούν στις συναλλαγές). 5. Ποια είναι η έννοια του νόµου και ποιες είναι οι διακρίσεις του; Νόµο αποτελεί κάθε γραπτή πράξη της Πολιτείας που θέτει κανόνα δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο που τη θέσπισε και τη διαδικασία µέσα από την οποία προήλθε. Εποµένως, ο νόµος αποτελεί το γραπτό δίκαιο. Οι νόµοι διακρίνονται σε τυπικούς και σε ουσιαστικούς. Τυπικοί ονοµάζονται όλοι οι νόµοι που θεσπίζονται από τη Βουλή.

7 7 Ουσιαστικοί νόµοι ονοµάζονται οι πράξεις της ιοίκησης (προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αστυνοµικών διευθύνσεων κλπ) µε τις οποίες ρυθµίζονται συγκεκριµένα θέµατα. 6. Τι είναι έθιµο και ποιες είναι οι προϋποθέσεις δηµιουργίας του; Έθιµο είναι άγραφος κανόνας δικαίου που δηµιουργείται µε τη µακρά, οµοιόµορφη και αδιάκοπη τήρηση ορισµένης συµπεριφοράς από τα µέλη της κοινωνίας, µε την πεποίθηση ότι τηρώντας τη συµπεριφορά αυτή εφαρµόζουν κανόνα δικαίου. Προϋποθέσεις δηµιουργίας του εθίµου θεωρούνται: α) Μακρά, οµοιόµορφη και αδιάκοπη τήρηση ορισµένης συµπεριφοράς, δηλαδή συµπεριφορά που δεν είναι συµπτωµατική. β) Πεποίθηση των µελών της κοινωνίας, ότι µε την τήρηση της συµπεριφοράς αυτής συµµορφώνονται σε κανόνες δικαίου. ηλαδή η άσκηση να προέρχεται από την πεποίθηση του µέλους ότι εφαρµόζει κανόνα δικαίου. 7. Πως ιεραρχούνται οι κανόνες δικαίου; Επειδή οι κανόνες δικαίου δεν έχουν όλοι την ίδια αξία, ιεραρχούνται ως εξής: Στην κορυφή της (νοητής) πυραµίδας βρίσκεται το Σύνταγµα, ακολουθούν οι ιεθνείς Συµβάσεις και το Ευρωπαϊκό ίκαιο. Στη βάση της βρίσκονται οι Τυπικοί και οι Ουσιαστικοί Νόµοι. Το µοντέλο αυτό της πυραµίδας λειτουργεί ως εξής: Κάθε κανόνας δικαίου πρέπει να συµφωνεί µε υπέρτερό του κανόνα. ηλαδή, Οι ιεθνείς Συµβάσεις και το Ευρωπαϊκό ίκαιο πρέπει να συµφωνούν µε το Σύνταγµα. Οι νόµοι πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τις ιεθνείς Συµβάσεις, το Ευρωπαϊκό ίκαιο και το Σύνταγµα. 8. Πότε αρχίζει η ισχύς ενός νόµου και πως επέρχεται η κατάργησή του; Έναρξη ισχύος του νόµου: Στην τελευταία διάταξη του νόµου ορίζεται συνήθως από πότε αρχίζει η ισχύς του. Αν δεν ορίζεται, τότε η ισχύς του νόµου αρχίζει δέκα ηµέρες µετά από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (τυπική ισχύς του νόµου). Η ουσιαστική ισχύς του νόµου, δηλαδή η έναρξη εφαρµογής του νόµου ενδέχεται να διαφέρει από την τυπική ισχύ του. Από την έναρξη ουσιαστικής ισχύος ενός νόµου ισχύει γι αυτόν το αξίωµα ότι «άγνοια νόµου δεν συγχωρείται». Κατάργηση του νόµου: Οι τρόποι κατάργησης ενός νόµου είναι οι ακόλουθοι (άλλος τρόπος κατάργησης ενός νόµου δεν είναι νοητός, εποµένως δεν επέρχεται η κατάργηση ενός νόµου µε αχρησία):

8 8 α) η κατάργησή του µε νεότερο νόµο: µπορεί να γίνει ρητά (όταν ο νεότερος νόµος προβλέπει µε ρητή διάταξη την κατάργηση του παλαιότερου), ή σιωπηρά (έµµεσα), όταν ο νεότερος νόµος ρυθµίζει το ίδιο θέµα κατά τρόπο αντίθετο και β) η κατάργηση του νόµου µε έθιµο: το (νεότερο) έθιµο µπορεί να καταργήσει νόµο. Επειδή, όµως, το έθιµο είναι προϊόν της ιδιωτικής βούλησης, δεν µπορεί να καταργήσει κανόνες δηµόσιας τάξης (π.χ. η ικανότητα δικαίου δεν µπορεί να αποκλειστεί µε τυχόν αντίθετη συµφωνία των µερών). 9. Τι είναι η αρχή της µη αναδροµικότητας του νόµου; Κάθε νέος νόµος ορίζει για το µέλλον, δεν έχει αναδροµική δύναµη, δηλαδή δεν εφαρµόζεται σε γεγονότα και νοµικές πράξεις προγενέστερα της ισχύος του. Παραδείγµατος χάριν, το Σύνταγµα απαγορεύει την αναδροµικότητα των ποινικών νόµων. Υφίστανται, όµως, και εξαιρέσεις, δηλαδή ο νοµοθέτης µπορεί να προσδώσει στον νόµο αναδροµική δύναµη: - Αν δεν προσβάλλονται θεµελιώδη συνταγµατικά δικαιώµατα. - Αν οι συνέπειες ευνοούν τους ενδιαφερόµενους. - Αν ο σκοπός που επιδιώκεται µε την επιβολή του νόµου είναι καθολικός, κυρίως για λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος. 3. Ιδιωτικό και ηµόσιο ίκαιο 10. Ποια είναι η βασική διάκριση του ικαίου; Το σύνολο των νόµων που ισχύουν σε ένα κράτος αποτελούν την έννοµη τάξη. Το δε δίκαιο διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες, το ηµόσιο και το Ιδιωτικό. ηµόσιο ίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθµίζουν αφενός την οργάνωση και τη λειτουργία του Κράτους και αφετέρου τις σχέσεις, στις οποίες εµπλέκεται φορέας κρατικής εξουσίας. Ιδιωτικό ίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθµίζουν σχέσεις µεταξύ φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα οποία δεν ασκούν στη συγκεκριµένη περίπτωση δηµόσια εξουσία. 11. Ποιοι είναι οι κυριότεροι κλάδοι του ηµόσιου ικαίου; 1. Το Συνταγµατικό ίκαιο µε αντικείµενο τους κανόνες που ρυθµίζουν τη µορφή του πολιτεύµατος, την άσκηση της κρατικής εξουσίας, τις σχέσεις κράτους πολιτών.

9 9 2. Το ιοικητικό ίκαιο µε αντικείµενο τους κανόνες που ρυθµίζουν την οργάνωση και λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης και τις σχέσεις της µε τους πολίτες. 3. Το Ποινικό ίκαιο περιλαµβάνει τους κανόνες δικαίου που ορίζουν ποιες πράξεις είναι αξιόποινες (εγκλήµατα), καθώς και τις ποινές που επισύρουν. 4. Η ικονοµία περιλαµβάνει τους κανόνες που ρυθµίζουν τη διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον των δικαστηρίων. 5. Το ηµόσιο ιεθνές ίκαιο περιλαµβάνει τους γραπτούς και άγραφους (εθιµικούς) κανόνες που ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ κρατών ή διεθνών οργανισµών. 12. Ποιοι είναι οι κυριότεροι κλάδοι του Ιδιωτικού ικαίου; 1. Το Αστικό ίκαιο που ρυθµίζει τις έννοµες σχέσεις όλων των προσώπων εκτός αυτών που είναι φορείς δηµόσιας εξουσίας. Αλλά και οι φορείς δηµόσιας εξουσίας υπάγονται στο ιδιωτικό δίκαιο εφόσον µετέχουν στις συναλλαγές ως ιδιώτες. Όπως παραδείγµατος χάριν, το ηµόσιο µισθώνει κτήριο για να στεγάσει υπηρεσίες του. 2. Το Εµπορικό ίκαιο αποτελεί το δίκαιο των εµπόρων και των εµπορικών πράξεων. Και αυτό διαιρείται σε επιµέρους κλάδους όπως: το γενικό εµπορικό δίκαιο, το δίκαιο των εµπορικών εταιριών, το πτωχευτικό δίκαιο, το δίκαιο των αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγµατικές, φορτωτικές κλπ), το δίκαιο της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (διακριτικά γνωρίσµατα δηλαδή επωνυµία, διακριτικός τίτλος, σήµα κλπ, την ευρεσιτεχνία, τον αθέµιτο ανταγωνισµό), το ασφαλιστικό δίκαιο, το αεροπορικό δίκαιο και το ναυτικό δίκαιο (που εκτός από τµήµα του εµπορικού δικαίου, έχει και δηµόσια διάσταση στις διεθνείς συµβάσεις όπως στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος). 3. Το Εργατικό ίκαιο περιλαµβάνει τους κανόνες που ρυθµίζουν τη σχέση εξαρτηµένης (µισθωτής) εργασίας µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου. 4. Το ίκαιο της Πνευµατικής ιδιοκτησίας ρυθµίζει το δικαίωµα στα πνευµατικά δηµιουργήµατα, όπως π.χ. το δικαίωµα του συγγραφέα πάνω στα προϊόντα της διάνοιάς του. 5. Το Ιδιωτικό ιεθνές ίκαιο περιέχει κανόνες που ορίζουν το εφαρµοστέο δίκαιο σε µια βιοτική σχέση που συνδέεται µε περισσότερες έννοµες τάξεις. Υπάρχει, τέλος και ένας κλάδος ικαίου που δεν εντάσσεται στο ηµόσιο και Ιδιωτικό ίκαιο. Ονοµάζεται ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κοινοτικό ή Ευρωπαϊκό και αποτελεί µια αυτόνοµη έννοµη τάξη, που η Ελλάδα συµµετέχει από το Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι: α) η υπεροχή του Κοινοτικού επί του εθνικού ικαίου και

10 10 β) η άµεση εφαρµογή των διατάξεων του Κοινοτικού ικαίου στις εθνικές έννοµες τάξεις των κρατών µελών. 13. Ποιοι είναι οι κλάδοι του Αστικού ικαίου; Με βάση την κατανοµή της ύλης του Αστικού Κώδικα σε πέντε βιβλία, διαιρούµε το αστικό δίκαιο στους εξής κλάδους: 1. Τις Γενικές Αρχές που περιέχουν γενικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρµόζονται σε όλες τις έννοµες σχέσεις µεταξύ ιδιωτών. 2. Το Ενοχικό δίκαιο ρυθµίζει τις ενοχικές σχέσεις, δηλαδή τις σχέσεις µεταξύ οφειλέτη και δανειστή. Το ενοχικό δίκαιο διακρίνεται περαιτέρω σε γενικό ενοχικό (που περιέχει κανόνες που ισχύουν για όλες τις ενοχικές σχέσεις) και σε ειδικό ενοχικό (που ρυθµίζει ιδιαίτερες ενοχικές σχέσεις). 3. Το Εµπράγµατο δίκαιο περιέχει κανόνες που ρυθµίζουν τις εµπράγµατες σχέσεις, δηλαδή τις σχέσεις των προσώπων προς τα πράγµατα (π.χ. κυριότητα). 4. Το Οικογενειακό δίκαιο ρυθµίζει τις οικογενειακές σχέσεις (π.χ. διαζύγιο). 5. Το Κληρονοµικό δίκαιο ρυθµίζει την τύχη των έννοµων σχέσεων του προσώπου µετά το θάνατό του (π.χ. ευθύνη για τα χρέη της κληρονοµιάς). 4. Ερµηνεία και διάπλαση των κανόνων δικαίου 14. Τι ονοµάζουµε ερµηνεία των κανόνων δικαίου και ποια είναι τα κριτήριά της; Ερµηνεία καλείται η εξακρίβωση και αποκάλυψη του νοήµατος ενός κανόνα δικαίου. Κριτήρια ερµηνείας: Ο εφαρµοστής του δικαίου κατά την ερµηνεία των κανόνων δικαίου χρησιµοποιεί τα ακόλουθα ερµηνευτικά εργαλεία, µεθόδους όταν κάτι δεν είναι απόλυτα κατανοητό: Α) Γραµµατική ερµηνεία: ο ερµηνευτής ανακαλύπτει το νόηµα του κανόνα δικαίου από το νόηµα των λέξεων που χρησιµοποίησε ο νοµοθέτης. Β) Συστηµατική ερµηνεία: η έρευνα της θέσης του κανόνα δικαίου µέσα στο όλο σύστηµα δικαίου. Πρέπει να επιτευχθεί εναρµόνιση του κανόνα µέσα σε άλλους κανόνες δικαίου, δηλαδή να µην αλληλοσυγκρούονται. Γ) Τελολογική ερµηνεία (ratio, το τέλος δηλαδή σκοπός): ερµηνεία κανόνων µε βάση τον σκοπό που επιδιώκει ο νοµοθέτης. ) Ιστορική ερµηνεία: η ιστορική καταγωγή, το κοινωνικό πρόβληµα που οδήγησε στη θέσπισή του.

11 11 Μια συνεπής ερµηνεία χρησιµοποιεί και τα τέσσερα παραπάνω κριτήρια. Είναι σύνηθες, όµως, η εφαρµογή των κριτηρίων να οδηγεί σε διαφορετικά ερµηνευτικά προβλήµατα. Σ αυτήν την περίπτωση υπερισχύει το ερµηνευτικό αποτέλεσµα της τελολογικής µεθόδου, γιατί η πραγµάτωση του σκοπού του κανόνα δικαίου είναι ο λόγος ύπαρξής του. 15. Ποια είναι τα βασικότερα αξιώµατα-δόγµατα των κανόνων δικαίου; [1] Ο κανόνας υπέρτερης ισχύος κατισχύει του κανόνα ελάσσονος ισχύος. [2] Ο ειδικός κανόνας υπερισχύει του γενικού. [3] Ο µεταγενέστερος κανόνας δικαίου υπερισχύει του προγενέστερου. Τι προκρίνεται σε περίπτωση που συγκρούονται τα αξιώµατα [2] και [3]; ηλαδή τι θα γίνει όταν έχουµε έναν κανόνα δικαίου «προγενέστερο ειδικό» και έναν «µεταγενέστερο γενικό»; Ποιος θα υπερισχύσει; Θα υπερισχύσει ο ειδικός προγενέστερος γιατί το αξίωµα «ο ειδικός υπερισχύει του γενικού» είναι ισχυρότερο του αξιώµατος «ο µεταγενέστερος υπερισχύει του προγενέστερου». ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 5. Η ικανότητα δικαίου 16. Τι ονοµάζουµε ικανότητα δικαίου; Ικανότητα δικαίου ή προσωπικότητα υπό στενή έννοια είναι η ικανότητα να είναι κάποιος φορέας ή υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Ο άνθρωπος καλείται και φυσικό πρόσωπο για να αντιδιαστέλλεται από τα νοµικά πρόσωπα. Εποµένως, υποκείµενα δικαίου είναι τα φυσικά (ΑΚ 34) και τα νοµικά πρόσωπα (ΑΚ 61). 17. Τι είναι δικαιοπρακτική ικανότητα ή ικανότητα για δικαιοπραξία; ιακρίνεται από την ικανότητα δικαίου; Ικανότητα για δικαιοπραξία είναι η ικανότητα ενός προσώπου (φυσικού ή νοµικού) να καταρτίζει δικαιοπραξίες και να συνάπτει συµβάσεις. Η ικανότητα δικαίου είναι όρος ευρύτερος από τη δικαιοπρακτική ικανότητα γιατί υποκείµενα δικαίου είναι και τα πρόσωπα τα οποία στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Παράδειγµα: Ένας ανήλικος έχει ικανότητα δικαίου, όχι όµως ικανότητα για δικαιοπραξία.

12 12 Εποµένως, ο ανήλικος µπορεί να αποκτήσει ένα ακίνητο από κληρονοµιά ή δωρεά του παππού του, δεν µπορεί όµως να αγοράσει έγκυρα ένα ποδήλατο. 18. Σε ποια πρόσωπα ο νόµος απονέµει ικανότητα για δικαιοπραξία; Ικανοί για δικαιοπραξία είναι οι ενήλικοι, δηλαδή αυτοί που συµπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους (ΑΚ 127). Εξαιρούνται όµως τα πρόσωπα που για λόγους υγείας είναι ανίκανα ή περιορισµένα ικανά για δικαιοπραξία. 19. Ποιοι θεωρούνται ανίκανοι για δικαιοπραξία; 1. Απολύτως ανίκανος για δικαιοπραξία είναι αυτός που δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του (νήπιο) και αυτός που βρίσκεται σε πλήρη στερητική δικαστική συµπαράσταση (ΑΚ 128). Πλήρη στερητική δικαστική συµπαράσταση είναι η κατάσταση στην οποία τίθεται µε δικαστική απόφαση ορισµένο πρόσωπο (π.χ. άτοµα που πάσχουν από ψυχική ή διανοητική διαταραχή, τοξικοµανείς, αλκοολικοί, σωµατικά ανάπηροι) και κατά τη διάρκεια της οποίας το πρόσωπο αυτό είναι ανίκανο για µερικές (µερική στερητική δικαστική συµπαράσταση) ή όλες (πλήρης στερητική δικαστική συµπαράσταση) τις δικαιοπραξίες. 2. Ανίκανος για δικαιοπραξία είναι και αυτός που κατά το χρόνο που γίνεται η δήλωση βούλησής του δεν έχει συνείδηση των πράξεών του (π.χ. µέθη, υψηλός πυρετός, λήψη ναρκωτικών ουσιών) ή βρίσκεται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του (π.χ. σχιζοφρένεια, παράνοια) (ΑΚ 131). 20. Ποιες είναι οι συνέπειες της ανικανότητας για δικαιοπραξία; 1) Η δήλωση βούλησης που έγινε από ανίκανο πρόσωπο, και κατά συνέπεια και η δικαιοπραξία της οποίας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο, είναι άκυρη (ΑΚ 130). Κατά την κρατούσα γνώµη την ακυρότητα µπορεί να επικαλεστεί όποιος έχει έννοµο συµφέρον π.χ. ο δανειστής αυτού που έκανε τη δήλωση (απόλυτη ακυρότητα). 2) Άκυρη είναι επίσης και η δήλωση βούλησης που απευθύνεται σε ανίκανο πρόσωπο. Κατ εξαίρεση, για λόγους προστασίας των συναλλαγών, δικαιοπραξίες που επιχειρούνται από πρόσωπα ανίκανα για δικαιοπραξία είναι έγκυρες εφόσον αφορούν τις συναλλαγές της καθηµερινής ζωής ή ανήκουν στις µαζικές συναλλαγές, όπως για παράδειγµα η αγορά εφηµερίδας και τροφίµων µικρής αξίας ή η πληρωµή εισιτηρίου λεωφορείου από ανηλίκους.

13 Ποιοι θεωρούνται περιορισµένα ικανοί για δικαιοπραξία; Περιορισµένη ικανότητα για δικαιοπραξία (ΑΚ 129) έχουν: 1. οι ανήλικοι που συµπλήρωσαν το δέκατο έτος, 2. όποιοι βρίσκονται σε µερική στερητική δικαστική συµπαράσταση και 3. όποιοι βρίσκονται σε επικουρική δικαστική συµπαράσταση Το πρόσωπο που υποβάλλεται σε µερική στερητική δικαστική συµπαράσταση είναι ικανό για όλες τις δικαιοπραξίες πλην αυτών που προβλέπονται στη δικαστική απόφαση που το έθεσε σε δικαστική συµπαράσταση. Τις δικαιοπραξίες αυτές µπορεί να τις ενεργήσει µόνο µέσω του δικαστικού συµπαραστάτη του. Ο τελευταίος είναι ο νόµιµος αντιπρόσωπός του. Για να υποβληθεί ένα πρόσωπο σε επικουρική δικαστική συµπαράσταση απαιτείται δικαστική απόφαση η οποία ορίζει αν η συµπαράσταση καλύπτει όλες ή µερικές δικαιοπραξίες του συµπαραστατούµενου (πλήρης ή µερική συµπαράσταση). Οι δικαιοπραξίες που καλύπτονται από την επικουρική συµπαράσταση είναι έγκυρες µόνο, αν προηγηθεί συναίνεση του δικαστικού συµπαραστάτη. 22. Ποια είναι τα στάδια ικανότητας του ανηλίκου και ποιο είναι το κύρος των δικαιοπραξιών που επιχειρούν οι περιορισµένα ικανοί; Η ικανότητα του ανηλίκου αυξάνεται σταδιακά µε την αύξηση της ηλικίας του: α) Ο ανήλικος που συµπλήρωσε το δέκατο έτος (ΑΚ 134) είναι ικανός για δικαιοπραξίες από τις οποίες αποκτά και µόνο έννοµο όφελος (όταν του προσπορίζει δικαίωµα ή τον απαλλάσσει από υποχρέωση). Παράδειγµα: ο ανήλικος µπορεί να αποδεχθεί δωρεά αλλά δεν είναι ικανός να συνάψει πώληση. β) Ο ανήλικος που συµπλήρωσε το δέκατο τέταρτο έτος (ΑΚ 135) είναι επιπλέον ικανός να διαθέτει ελεύθερα καθετί που κερδίζει από την προσωπική του εργασία (π.χ. µισθοί, δώρα, φιλοδωρήµατα) ή που του δόθηκε για να το χρησιµοποιεί ή να το διαθέτει ελεύθερα (π.χ. παιχνίδια, ρούχα, βιβλία). Παραδείγµατα: ο δεκατετράχρονος ανήλικος µπορεί µε τα χρήµατα που κέρδισε από την εργασία του να αναλάβει µετοχές ανώνυµης εταιρίας. γ) Ο ανήλικος που συµπλήρωσε το δέκατο πέµπτο έτος (ΑΚ 136) της ηλικίας του είναι επιπλέον ικανός να συνάπτει, µε τη γενική συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιµέλειά του, σύµβαση εργασίας ως εργαζόµενος. δ) Ο έγγαµος ανήλικος (ΑΚ 137) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία απαραίτητη για τη συντήρηση ή βελτίωση της περιουσίας του, καθώς και για τις τρέχουσες ανάγκες της οικογένειάς του. ε) Το κύρος των δικαιοπραξιών του περιορισµένα ικανού:

14 14 Οι δικαιοπραξίες για τις οποίες τηρήθηκαν οι παραπάνω προϋποθέσεις (ΑΚ ) είναι έγκυρες. Αν οι προϋποθέσεις δεν τηρήθηκαν, οι δικαιοπραξίες είναι άκυρες (ΑΚ 130). 6. H προστασία της προσωπικότητας 23. Πως ορίζεται η έννοια της προσωπικότητας; Έννοια: προσωπικότητα υπό ευρεία έννοια είναι όλες εκείνες οι αστάθµητες αξίες οι οποίες απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου (ΑΚ 57). Το δικαίωµα στην προσωπικότητα είναι δικαίωµα: α. προσωπικό και όχι περιουσιακό, β. προσωποπαγές, συνδέεται δηλαδή τόσο στενά µε το πρόσωπο του δικαιούχου, ώστε δεν µπορεί να µεταβιβαστεί ή να κληρονοµηθεί και γ. απόλυτο, δηλαδή στρέφεται κατά πάντων και απαιτεί τον σεβασµό του από κάθε πρόσωπο και κάθε πιθανή προσβολή. Η έννοια της προσωπικότητας (προσωπικότητα υπό ευρεία έννοια) δεν πρέπει να συγχέεται µε την προσωπικότητα υπό στενή έννοια, δηλαδή την ικανότητα δικαίου η οποία αναφέρεται παραπάνω (βλ. ερώτηση 16). 24. Ποιες είναι οι εκδηλώσεις του δικαιώµατος της προσωπικότητας; Αν και το δικαίωµα της προσωπικότητας είναι ενιαίο, για λόγους συστηµατικούς διακρίνονται διάφορα στοιχεία της που αποτελούν εκδηλώσεις του: Η απαρίθµησή τους είναι ενδεικτική: I. Η φυσική υπόσταση: η ζωή, η σωµατική ακεραιότητα και η υγεία. II. Η ψυχική υπόσταση: ο ψυχικός και συναισθηµατικός κόσµος. III. Η ηθική υπόσταση: κυρίως η τιµή και η αξιοπρέπεια. IV. Η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας: π.χ. η οικονοµική ελευθερία (στην οποία ανήκει η ελευθερία των συµβάσεων), η ελευθερία της εργασίας κλπ. V. Μέσα προσδιορισµού του προσώπου: όπως το όνοµα, η εικόνα, η φωνή και κάθε άλλο στοιχείο που εξατοµικεύει το πρόσωπο. VI. Το γεννητικό υλικό, το γονιδίωµα (δοµή του DNA) και το γονίδιο: π.χ. η παράνοµη χρήση και η καταστροφή του γεννητικού υλικού συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας του προσώπου, επειδή το γεννητικό υλικό ενσωµατώνει τη δυνατότητα του προσώπου να αποκτήσει απογόνους.

15 15 VII. Το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής και τα προσωπικά δεδοµένα: π.χ. προστατεύονται τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα επαγγελµατικά µυστικά. VIII. Η απόλαυση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος; Π.χ. η ακώλυτη χρήση του αιγιαλού. IX. Τα ατοµικά δικαιώµατα: το Σύνταγµα προβλέπει ατοµικά δικαιώµατα, όπως το άσυλο της κατοικίας, το απόρρητο της επικοινωνίας. X. Η µη δυσµενής διάκριση: το Σύνταγµα απαγορεύει τις διακρίσεις µε βάση το φύλλο, τις θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις κλπ. Πρέπει να επισηµανθεί ότι δικαίωµα στην προσωπικότητα έχουν και τα νοµικά πρόσωπα (βλ. ερώτηση 32, αρ. 3) 25. Πως προστατεύεται η προσωπικότητα σε περίπτωση προσβολής της; Αξιώσεις από την προσβολή της προσωπικότητας αποτελούν: α) Αξίωση για άρση της προσβολής. β) Αξίωση για παράλειψη της προσβολής στο µέλλον. γ) Αξίωση για αποζηµίωση. δ) Αξίωση για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης: είναι βλάβη µη περιουσιακή, η οποία συνίσταται στον ψυχικό πόνο που αισθάνεται κάποιος λόγω της προσβολής της προσωπικότητάς του. ε) Άλλες δυνατότητες: ο προσβληθείς µπορεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων, να προβεί σε αυτοδύναµη προστασία της προσωπικότητάς του (βλ. ερώτηση 60) κ.ά. 7. Το νοµικό πρόσωπο (έννοια-φύση-διακρίσεις-ρυθµίσεις) 26. Ποια είναι η έννοια των νοµικών προσώπων; Νοµικά πρόσωπα είναι ένωση προσώπων για την επιδίωξη ορισµένου σκοπού (σωµατεία, εταιρίες, σύλλογοι, ερανικές επιτροπές κ.ά.) καθώς και σύνολο περιουσίας (ιδρύµατα) στα οποία αναγνωρίζεται από το νόµο η ικανότητα δικαίου, η νοµική προσωπικότητα (ΑΚ 61). 27. Τι ορίζει η αρχή της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου; Με την ίδρυση του νοµικού προσώπου δηµιουργείται ένα νέο υποκείµενο δικαίου, το οποίο έχει αυτοτέλεια απέναντι στους ιδρυτές και τα µέλη του. Το νοµικό πρόσωπο, ως φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, έχει δική του περιουσία, χωριστή και ανεξάρτητη από την περιουσία των µελών του, µε την οποία και ευθύνεται για τα δηµιουργηµένα χρέη. Συνεπώς,

16 16 εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο νόµο, τα µέλη του νοµικού προσώπου δεν έχουν δικαίωµα στην περιουσία του, ούτε ευθύνονται για τα χρέη του. Ο κανόνας αυτός ισχύει και προς την αντίθετη κατεύθυνση, το νοµικό πρόσωπο δηλαδή δεν έχει δικαιώµατα στην περιουσία των µελών του, ούτε ευθύνεται απέναντι στους ατοµικούς δανειστές των µελών του για τα χρέη τους προς αυτούς. 28. Ποια είναι η βασική διάκριση των νοµικών προσώπων; Τα νοµικά πρόσωπα διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 1. Στα Νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (ΝΠ ): ιδρύονται κατά κανόνα µε πράξη της Πολιτείας (νόµο, προεδρικό διάταγµα κλπ) για την επίτευξη δηµόσιων σκοπών. Για το λόγο αυτό είναι φορείς δηµόσιας εξουσίας. Ενδεικτικά παραδείγµατα: το ίδιο το κράτος (δηµόσιο), τα πανεπιστήµια, το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 2. Στα Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ ): ιδρύονται από ιδιώτες, επιδιώκουν ιδιωτικούς σκοπούς και διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο. Ενδεικτικά παραδείγµατα: οι εµπορικές εταιρίες, ο συνεταιρισµός, το σωµατείο, το ίδρυµα. 29. Τι είναι ικανότητα και τι σύσταση του νοµικού προσώπου; 1. Ικανότητα δικαίου: τα νοµικά πρόσωπα έχουν προσωπικότητα, δηλαδή ικανότητα δικαίου (ΑΚ 61). Όσον αφορά τις σχέσεις προσωπικού δικαίου: η ικανότητα δικαίου δεν εκτείνεται σε έννοµες σχέσεις που προϋποθέτουν ιδιότητες φυσικού προσώπου π.χ. οικογενειακού δικαίου. Όσον αφορά τις σχέσεις του περιουσιακού δικαίου: το νοµικό πρόσωπο έχει ικανότητα να αποκτήσει περιουσία, δεν µπορεί όµως να κληρονοµηθεί. 2. Σύσταση: το νοµικό πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει: α) µε τη σύστασή του. Για τη σύσταση απαιτούνται δύο πράξεις: «η συστατική», δηλαδή η δικαιοπραξία µε την οποία δηµιουργείται το νοµικό πρόσωπο, και «η καταστατική», δηλαδή το καταστατικό (για το σωµατείο) ή ο οργανισµός (για το ίδρυµα), τα οποία περιέχουν τους όρους διοίκησης και λειτουργίας του νοµικού προσώπου (ΑΚ 63). Οι δύο αυτές πράξεις οι οποίες είναι δυνατό να ενωθούν σε ενιαίο έγγραφο (όπως συµβαίνει στην πράξη), πρέπει να συνταχθούν εγγράφως. β) µε την τήρηση διατυπώσεων δηµοσιότητας που προβλέπονται στις ειδικές διατάξεις για τα επιµέρους νοµικά πρόσωπα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το νοµικό πρόσωπο µε την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δηµοσιότητας αποκτά νοµική προσωπικότητα.

17 Ποιες είναι οι συνέπειες από την ελαττωµατική σύσταση του νοµικού προσώπου; Ακόµη κι αν η σύσταση ενός νοµικού προσώπου είναι ελαττωµατική, το νοµικό πρόσωπο υφίσταται και συνάπτει έγκυρες συναλλακτικές σχέσεις µε τρίτους, εφόσον έχει αρχίσει να λειτουργεί. Σ αυτή την περίπτωση γίνεται λόγος για ένα «εν τοις πράγµασι» (de facto) νοµικό πρόσωπο και η ακυρότητα της σύστασής του ενεργεί µόνο για το µέλλον. Σκοπός της ρύθµισης είναι η προστασία των τρίτων, οι οποίοι συναλλάσσονται καλόπιστα µε το νοµικό πρόσωπο. 31. Πως επέρχεται η περάτωση του νοµικού προσώπου; Το τέλος του νοµικού προσώπου επέρχεται µε τη λύση και την εκκαθάρισή του. Ειδικότερα: α) η λύση (διάλυση): έχει ως συνέπεια τη λήξη της δραστηριότητας του νοµικού προσώπου ως προς την επιδίωξη του σκοπού του και β) η εκκαθάριση: µετά τη λύση ακολουθεί αυτοδικαίως (δηλαδή χωρίς δικαστική απόφαση ή άλλη διαδικασία) το στάδιο της εκκαθάρισης. Αυτό αποβλέπει στην επαλήθευση του ενεργητικού και παθητικού του νοµικού προσώπου, στη ρευστοποίηση του ενεργητικού, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι τρίτων και την απόδοση του τυχόν υπόλοιπου στα δικαιούµενα πρόσωπα. 32. Τι είναι έδρα, επωνυµία και προσωπικότητα των νοµικών προσώπων; 1. Έδρα: η έδρα είναι για τα νοµικά πρόσωπα ότι η κατοικία για τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ο τόπος που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους. Η έδρα του νοµικού προσώπου καθορίζεται από το καταστατικό του (καταστατική έδρα), ενώ αν δεν ορίζεται εκεί, ως έδρα θεωρείται ο τόπος όπου λειτουργεί η διοίκηση του νοµικού προσώπου (πραγµατική έδρα). Σε περίπτωση σύγκρουσης της πραγµατικής µε την καταστατική έδρα επικρατεί η καταστατική. Η πρακτική σηµασία έγκειται στο ότι το νοµικό πρόσωπο ενάγεται στο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του. 2. Επωνυµία: είναι έννοια αντίστοιχη µε το όνοµα του φυσικού προσώπου. Κάθε νοµικό πρόσωπο πρέπει να έχει µια επωνυµία (αρχή της αναγκαιότητας). Ειδικοί νόµοι ρυθµίζουν την επωνυµία των εµπορικών εταιριών. 3. Προσωπικότητα: τα νοµικά πρόσωπα απολαµβάνουν το γενικό δικαίωµα της προσωπικότητας. Στοιχεία της προσωπικότητας των νοµικών προσώπων είναι η επωνυµία, η φήµη, η πίστη, η ελεύθερη ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού, η σφαίρα του απόρρητου.

18 Τι ονοµάζουµε ιοίκηση του νοµικού προσώπου; Καταστατικό όργανο: Η διοίκηση είναι το απαραίτητο όργανο για τη λειτουργία του νοµικού προσώπου, το οποίο φροντίζει τις υποθέσεις του και εκπροσωπεί το νοµικό πρόσωπο δικαστικά και εξώδικα. Η φροντίδα των υποθέσεων περιλαµβάνει τη διαχείριση της περιουσίας του, την επιχείρηση δικαιοπραξιών και υλικών πράξεων, τη λήψη αποφάσεων και γενικότερα την πραγµάτωση του σκοπού του νοµικού προσώπου. Η διοίκηση του νοµικού προσώπου µπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά), τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι µέλη του. 34. Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση έλλειψης προσώπων της διοίκησης; Στις περιπτώσεις που: α) λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νοµικού προσώπου π.χ. λόγω παραίτησης, θανάτου, µακράς ασθένειας ή απουσίας, άρνησης να ασκήσουν τα καθήκοντα κλπ. ή β) αν συγκρούονται τα συµφέροντα των προσώπων της διοίκησης προς εκείνα του νοµικού προσώπου, το Μονοµελές Πρωτοδικείο (στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του το νοµικό πρόσωπο) αποφασίζει το διορισµό προσωρινής διοίκησης µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον (ΑΚ 69). 35. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να δεσµεύεται το νοµικό πρόσωπο από τις δικαιοπραξίες της διοίκησής του; Το νοµικό πρόσωπο αποκτά δικαιώµατα και υποχρεώσεις από τις δικαιοπραξίες που επιχείρησε η διοίκησή του ως καταστατικό όργανο µε τις εξής προϋποθέσεις (ΑΚ 70): α) τη δικαιοπραξία πρέπει να ενεργεί το όργανο που διοικεί το νοµικό πρόσωπο β) το όργανο αυτό θα πρέπει να ενεργεί µ αυτή του την ιδιότητα, δηλαδή στο όνοµα και για λογαριασµό του νοµικού προσώπου και γ) το όργανο διοίκησης πρέπει να ενεργεί µέσα στα όρια της εξουσίας του, όπως προσδιορίζονται από το καταστατικό. ικαιοπραξίες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο. 36. Ποιο είναι το περιεχόµενο «της οργανικής θεωρίας» ή «θεωρίας του βουλητικού οργάνου»; Το νοµικό πρόσωπο έχει δική του βούληση, την οποία εκφράζουν τα πρόσωπα που το διοικούν. Υπό το πρίσµα αυτό, και η ευθύνη του νοµικού προσώπου για ζηµιογόνες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του διαµορφώνεται ως ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις δικές του

19 19 και όχι τρίτων προσώπων (ΑΚ 71). Η ύπαρξη ευθύνης είναι αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή δεν µπορεί να αποκλεισθεί µε διάταξη του καταστατικού και προϋποθέτει: 1. Πράξη ή παράλειψη που να παράγει υποχρέωση αποζηµίωσης. Πρόκειται κυρίως για αθέτηση ενοχικής υποχρέωσης (πχ. υποχρέωση απόδοσης πράγµατος), για ευθύνη από διαπραγµατεύσεις και για αδικοπραξίες. 2. Πράξη ή παράλειψη των αντιπροσωπευτικών οργάνων: δηλαδή των καταστατικών του οργάνων. Γίνεται δεκτό ότι η ευθύνη υπάρχει και για άλλα πρόσωπα που οι αρµοδιότητές τους προσδιορίζονται στο καταστατικό π.χ. διευθυντής υποκαταστήµατος. 3. Πράξη ή παράλειψη κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους: η πράξη ή παράλειψη του οργάνου πρέπει να τελεί σε εσωτερική συνάφεια µε την εκτέλεση των καθηκόντων του (π.χ. το όργανο κατά τη σύναψη σύµβασης στο όνοµα του νοµικού προσώπου διαπράττει απάτη σε βάρος του αντισυµβαλλόµενου). Γίνεται δεκτό ότι τέτοια συνάφεια υπάρχει και όταν η πράξη ή η παράλειψη αποτελεί υπέρβαση ή και κατάχρηση της εξουσίας του οργάνου αλλά σε καµιά περίπτωση όταν έγινε επ ευκαιρία της εκτέλεσης των καθηκόντων του (π.χ. το νοµικό πρόσωπο δεν ευθύνεται όταν κατά την υπογραφή σύµβασης το όργανο διέπραξε κλοπή σε βάρος πελάτη του αντισυµβαλλόµενου που βρισκόταν στον ίδιο χώρο). Επιπροσθέτως, αν το όργανο είναι υπαίτιο, ευθύνεται και το ίδιο για την πράξη ή παράλειψη. Όµως, για την ευθύνη του οργάνου είναι αναγκαίο να υφίσταται πταίσµα του, παρόλο που η ευθύνη του νοµικού προσώπου για το ίδιο ζηµιογόνο γεγονός είναι αντικειµενική (ανεξάρτητη από την ύπαρξη πταίσµατος του ίδιου του νοµικού προσώπου). 4. Νόµιµος λόγος ευθύνης: πρέπει να συντρέχει νόµιµος λόγος ευθύνης, δηλαδή να υπάρχει άλλη διάταξη που να θεσπίζει ευθύνη κάποιου προσώπου για ζηµιογόνο πράξη. 8. Το σωµατείο- Ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωµατείο- Το ίδρυµα - Επιτροπή εράνων. 37. Τι είναι σωµατείο και πως γίνεται η σύστασή του; Έννοια: Σωµατείο είναι ένωση είκοσι τουλάχιστον προσώπων, η οποία επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό και έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα κατά τους όρους του νόµου (ΑΚ 78). Σύσταση: για τη σύσταση απαιτούνται είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία θα υπογράψουν εγγράφως το καταστατικό και την ιδρυτική πράξη, που στην πράξη ενώνονται σε ένα έγγραφο. Στη συνέχεια πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο Πολυµελές Πρωτοδικείο της έδρας

20 20 του σωµατείου για την εγγραφή του στο βιβλίο των σωµατείων. Με την εγγραφή στο βιβλίο αυτό το σωµατείο αποκτά νοµική προσωπικότητα. 38. Ποιοι µπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του µέλους σωµατείου και πως παύει η ιδιότητα µέλους; Μέλη του σωµατείου: µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Από την ίδρυσή του το σωµατείο αριθµεί τουλάχιστον είκοσι µέλη (αρχικά ή ιδρυτικά), ενώ άλλα πρόσωπα µπορούν να καταστούν µέλη και µετά την ίδρυση του σωµατείου (µεταγενέστερα ή νέα µέλη). Απώλεια ιδιότητας µέλους: η ιδιότητα µέλους παύει µε την απώλειά της. Οι λόγοι απώλειας µπορεί να είναι γενικοί (π.χ. θάνατος µέλους, διάλυση σωµατείου) και ειδικοί, που προβλέπονται από τον ΑΚ. Αυτοί είναι η αποχώρηση µέλους και η αποβολή. Ειδικότερα, η αποχώρηση µέλους είναι ελεύθερη. Ενώ η αποβολή µέλους γίνεται είτε για λόγους που προβλέπονται στο καταστατικό είτε για σπουδαίο λόγο όπως σοβαρή παράβαση σωµατειακών υποχρεώσεων. 39. Ποια είναι τα όργανα της διοίκησης του σωµατείου; Τα όργανα της διοίκησης του σωµατείου αλλά και όλων των εταιριών µε σωµατειακή µορφή (κεφαλαιουχικές) είναι: α) Το ιοικητικό Συµβούλιο που αφενός εκπροσωπεί το σωµατείο στις σχέσεις του µε τους τρίτους (εξουσία προς τα έξω) και αφετέρου εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και γενικά επιµελείται τις υποθέσεις του σωµατείου (εξουσία προς τα έσω) και β) Η Γενική Συνέλευση (συνέλευση των µελών), που αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωµατείου και αποφασίζει για κάθε απόφαση που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου. Π.χ. εκλέγει τα πρόσωπα της διοίκησης, αποφασίζει για την είσοδο ή την αποβολή µέλους, για την τροποποίηση του καταστατικού κλπ 40. Πως επέρχεται η διάλυση του σωµατείου; Η διάλυση του σωµατείου επέρχεται µε τρεις τρόπους: α) µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, β) αυτοδικαίως, όταν αυτό προβλέπεται από το καταστατικό π.χ. λήξη διάρκειας του σωµατείου ή όταν τα µέλη µείνουν λιγότερα από δέκα και γ) µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου µετά από αίτηση της διοίκησης του σωµατείου ή του ενός πέµπτου των µελών του ή της εποπτεύουσας αρχής για τους λόγους που προβλέπει ο νόµος. Με τη διάλυση του σωµατείου παύει η ιδιότητα των µελών, καταργούνται τα όργανά του και το σωµατείο περνά στο στάδιο της εκκαθάρισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ 34η ιδακτική Ενότητα ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥ - ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Η κατάχρηση δικαιώµατος Σύµφωνα µε το άρθρο 281

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια δικαίου... 1 2. Κανόνας δικαίου... 3 2.1 Έννοια κανόνα δικαίου... 3 2.2 Εφαρμογή κανόνα δικαίου... 4 2.3 Ερμηνεία κανόνα δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Γενικότερα, ο όρος του δικαίου είναι ιδιαίτερα ευρύς και χρησιμοποιείται με περισσότερες από μια σημασίες. Δηλαδή χρησιμοποιείται για να προσδώσει την έννοια του ορθού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η προστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Ατομική προστασία εργαζομένων... 4 1.3 Προστασία της ίδιας της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης... 4 1.4 Προστασία της Συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη»

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Εργασιακά Θέματα «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Περιεχόμενα 1. Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας Έννοια..... 3 3. Περιεχόμενο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ Διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος Όνομα: για να προστατευτεί πρέπει να έχει διακριτική

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 - Πηγές του δικαίου Οι κανόνες του δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους και στα έθιμα. Άρθρο 2 - Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... IX ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 Ι. ΑΡΧΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (Νόμος του Χαμουραμπί)...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 - Πηγές του δικαίου Οι κανόνες του δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους και στα έθιμα. Άρθρο 2 - Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γειτονικό δίκαιο, έννοια και δικαιολογία... 3 1.1. Έννοια γειτονικού δικαίου, παραδείγματα 1.2. Σύγκρουση κυριοτήτων και συμφερόντων. Δικαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό ίκαιο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Λίνα Παπαδοπούλου. ΕΑΠ - ΕΟ 10 - Λίνα Παπαδοπούλου (Σύνολο διαφανειών: 84)

Αστικό ίκαιο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Λίνα Παπαδοπούλου. ΕΑΠ - ΕΟ 10 - Λίνα Παπαδοπούλου (Σύνολο διαφανειών: 84) 1 Αστικό ίκαιο Λίνα Παπαδοπούλου Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ ΕΟ 10 Τµήµα Θ1 Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγµατικού ικαίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Γενικές αρχές αστικού δικαίου Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα 1: Γενικά Εισαγωγικά Θέματα Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις ή επαγγελµατικά σωµατεία είναι οι ελεύθερες ενώσεις εργαζοµένων που έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα