ΤΕΥΧΟΣ Ι : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Ι : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.: Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛ.: 1354 ΕΡΓΟ: ΑΘΗΝΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ : Α. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ Β. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ Γ. ΣΠΟΡΑ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 η ΣΤΑΘΜΗ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ Ι : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις γενικές προδιαγραφές των υλικών, που θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και τις απαιτούµενες, οικοδοµικές, εργασίες για την ανακαίνιση συντήρηση χώρων του Οφθαλµολογικού Εξ. Ιατρείου, στην 1 η στάθµη του Παλαιού Κτιρίου του Νοσοκοµείου. Α. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ / Β. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ: Αφορούν εργασίες οι οποίες θα εκτελεσθούν µε εξαιρετική προσοχή και επιµέλεια ώστε να µη προκαλούν ενόχληση στο υπόλοιπο Νοσοκοµείο. Προστατευτικά διαχωριστικά πανό που να εξασφαλίζουν ηχοµόνωση και προστασία από τη σκόνη των παρακείµενων τµηµάτων καθώς και τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις για τις καθαιρέσεις µε ή χωρίς εντολή της επίβλεψης βαρύνουν τον εργολήπτη ο οποίος και έχει την ευθύνη. Εφιστάται η προσοχή στη συγκέντρωση και αποκοµιδή των προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης. Απαγορεύεται η καθαίρεση τοίχων σε µεγάλες επιφάνειες και η συσσώρευση των υλικών σε ύψος µεγαλύτερο των 25 cm, κατά συνέπεια τα υλικά θα αποµακρύνονται αµέσως από τους χώρους εργασίας. Οι εργασίες συνοψίζονται σε: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 1/13

2 Αποµάκρυνση εξοπλισµού Θα αποµακρυνθεί ο πάγκος µε γούρνα που βρίσκεται στον χώρο όπου θα µετακινηθεί το Ιατρείο Οπτικών Πεδίων. Επίσης θα αφαιρεθούν τα θυρόφυλλα των κρεµαστών ερµαρίων πάνω από αυτόν. Συµπεριλαµβάνεται η µετακίνηση του κινητού εξοπλισµού (ιµατιοθήκες, καρέκλες, γραφεία, πάγκοι κλπ.) που βρίσκονται µέσα στο χώρους προς διαµόρφωση. Όσα υλικά κριθούν άχρηστα, από την Επίβλεψη της /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας, θα αποµακρυνθούν, µε ευθύνη του Αναδόχου. Τα υπόλοιπα θα µεταφερθούν σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, επίσης µε ευθύνη του Αναδόχου. β. ΤΟΙΧΟΙ: Χρωµατισµοί τοιχοποιιών - κουφωµάτων Θα γίνουν χρωµατισµοί των τοιχοποιιών, από το Συνεργείο του Νοσοκοµείου, µε ριπολίνη οικολογική µετά την απαιτούµενη προπαρασκευή των επιφανειών του υποστρώµατος. Συµπεριλαµβάνεται ο χρωµατισµός ξύλινων επιφανειών κουφωµάτων θυρών-παραθύρου-φεγγιτών. Τα χρώµατα θα επιλεχθούν κατόπιν συνεννόησης µε την επίβλεψη της /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. γ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ: Αποκατάσταση, συντήρηση & στεγανοποίηση ξύλινου κουφώµατος παραθύρου Σε ξύλινο εξωτερικό κούφωµα παραθύρου, στον χώρο όπου θα µεταφερθεί το Ιατρείο Οπτικών Πεδίων, θα γίνουν τα εξής : - Στεγανοποίηση αρµών µεταξύ κουφώµατος και τοιχοποιίας Θα ελεγχθούν οι αρµοί µεταξύ κουφώµατος και τοιχοποιίας και θα ξαναγίνουν, όπου έχουν φθαρεί, οι αρµοί αφαιρώντας το παλιό µονωτικό υλικό, καθαρίζοντας τη σκόνη και βάζοντας νέο µονωτικό υλικό - Αποκατάσταση στήριξης της κάσας Θα γίνει έλεγχος και αποκατάσταση στήριξης της κάσας, όπου απαιτείται, µε αντικατάσταση των απαραίτητων εξαρτηµάτων. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 2/13

3 - Έλεγχος επιφάνειας κουφώµατος Θα γίνει έλεγχος στην επιφάνεια του κουφώµατος για την ύπαρξη µυκήτων ή µούχλας και σποραδική επέµβαση µε εξειδικευµένο προϊόν για την καταπολέµηση αυτών, όπου παρατηρούνται. Θα γίνει αφαίρεση των φθαρµένων και σαθρών τµηµάτων, επισκευή σκελετού τους καθώς και αντικατάσταση των πρεβαζιών και των «µπινιών», όπου είναι φθαρµένα. - Έλεγχος αρµών Θα γίνει έλεγχος αρµών προκειµένου να αποκατασταθεί η ακαµψία στους αρµούς, εξασφαλίζοντας τη στεγανότητα µε κόλλες ή µονωτικά υλικά. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των γωνιακών σηµείων συγκόλλησης, διαπιστώνοντας την αντοχή και τη στεγανότητά τους σε πιθανές διεισδύσεις νερού και αέρα. - Αντικατάσταση εξαρτηµάτων Θα γίνει έλεγχος όλων των εξαρτηµάτων µε µεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα των εξαρτηµάτων µετάδοσης κίνησης και κλεισίµατος όπως µεντεσέδες, ράουλα, σπανιολέτες, ψαλίδια, ντίζες, και στη συνέχεια θα γίνει αντικατάσταση των φθαρµένων εξαρτηµάτων καθώς και καθαρισµός και λίπανση των κινουµένων τµηµάτων. Όλα τα εξαρτήµατα των πορτών και παραθύρων πρέπει να υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και το πλαίσιο εξαεριστήρων τόσο κατά τη λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραµορφώσεις ή ζηµίες κάτω από το καθορισµένο φορτίο ανέµου, καθώς και να ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας. Επίσης θα πρέπει να γίνει έλεγχος και σφίξιµο όλων των βιδών στήριξης. Όλα τα µπουλόνια, βίδες και παξιµάδια που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση και στερέωση του παραθύρου θα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής για το σκοπό που χρησιµοποιούνται και να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. - Έλεγχος αποκατάσταση υαλοπινάκων Θα γίνει έλεγχος των υαλοπινάκων όσον αφορά στην τοποθέτησή τους : το πάχος του υαλοπίνακα θα πρέπει να προσαρµόζεται πάντα στον τύπο της κάσας του φύλλου και όπου χρειάζεται θα πρέπει να ξαναγίνει η µόνωση µεταξύ του υαλοπίνακα και του τζαµιλικιού τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική πλευρά του κουφώµατος ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα αέρα και νερού. Επίσης όπου παρουσιάζονται ραγισµένοι ή σπασµένοι υαλοπίνακες, αυτοί θα πρέπει να αποκαθίστανται µε νέους διάφανους ιδίου πάχους µε τους υπάρχοντες. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 3/13

4 δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Κατασκευή τοποθέτηση ξύλινου εξοπλισµού : - πάγκοι εργασίας - επιδαπέδια ερµάρια / συρτάρια - ιµατιοθήκη (τεµ.1) - κρεµαστά ερµάρια τοίχου - εταζέρες φαρµάκων (τεµ.5) Θα κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν στους χώρους, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες (Λ.1, Λ.2, Λ.3, Λ.4, Λ.5, Λ.6) των συνηµµένων σχεδίων Α.1, Α.2 και θα ισχύουν τα εξής : Τα ερµάρια θα είναι κατασκευασµένα από επιφάνεια µοριοσανίδας µε τελείωµα µελαµίνης αρίστης ποιότητας (τύπου shelmann ή παρόµοιου τύπου), διπλής όψης, πάχους 18mm - εκτός από τις πλάτες, µε πάχος 8mm και θα έχουν πορτάκια επίσης µε τελείωµα µελαµίνης τα οποία θα στηρίζονται µε µεντεσέδες χωνευτούς ισχυρού ελατηρίου και κλειδαριές ασφαλείας. Στα εσωτερικά πλαϊνά των ερµαρίων θα διαµορφώνονται κατάλληλες κυκλικές οπές για την έδραση κινητών ραφιών (διπλές οπές, σε παράλληλες αποστάσεις, ανά 5 cm ύψος). Τα εσωτερικά ράφια, θα είναι από MDF των 16 mm µε αµφίπλευρη επένδυση µελαµίνης και επενδεδυµένα άκρα (σόκορα) από αντίστοιχη µελαµίνη θερµής επικόλλησης. Τα κρεµαστά ερµάρια (βάθους 35εκ.) & οι εταζέρες φαρµάκων (διαστάσεων 0,15µ.Χ0,50µ. περίπου) θα στηριχθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης της /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης θα περιλαµβάνουν, στο κάτω µέρος τους, φωτιστικά σώµατα φθορισµού τα οποία θα συµπληρώνουν τον κεντρικό φωτισµό της οροφής, σύµφωνα µε τη µελέτη Η/Μ εργασιών. Σε υπάρχον κρεµαστό ερµάριο, στο Ιατρείο των Οπτικών Πεδίων, θα γίνει αντικατάσταση των υπαρχόντων θυρόφυλλων µε νέα από τελείωµα µελαµίνης, σύµφωνα µε τις ως άνω προδιαγραφές, αφού γίνει και αντικατάσταση των µεντεσέδων και όλων των εξαρτηµάτων που θεωρούνται απαραίτητα για την έντεχνη τοποθέτησή τους. Όλα τα επιδαπέδια ερµάρια θα εδράζονται επί του εδάφους πάνω σε πηχάκι εκατοστού. Συµπεριλαµβάνεται και µια (1) ιµατιοθήκη ύψους 1,65µ. Χ πλάτους 0,45µ. Χ βάθους 0,60µ. η οποία θα τοποθετηθεί µέσα στο ιατρείο Οπτικών Πεδίων, σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια. Εσωτερικά, θα διαθέτει ένα ράφι στο πάνω µέρος και σωλήνα ανάρτησης ενδυµάτων σε κατάλληλο ύψος καθώς και περσίδες εξαερισµού. Θα είναι κατασκευασµένη από τα ίδια υλικά µε τα υπόλοιπα ερµάρια, ως άνω. Οι πάγκοι εργασίας, ύψους 76-78εκ., θα είναι κατασκευασµένοι από MDF πάχους 40χιλ. µε καµπύλο σόκορο µε επενδεδυµένες τις όψεις και το καµπύλο µπροστινό άκρο µε φορµάϊκα υψηλής αντοχής. Θα περιλαµβάνει, πάνω στην επιφάνεια εργασίας, τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 4/13

5 απαραίτητες οπές µε ειδικά πλαστικά κυκλικά καλύµµατα για την διέλευση καλωδίων και σωληνώσεων. Θα τοποθετηθούν στα σηµεία που υποδεικνύονται στα σχέδια της µελέτης. Τα συρτάρια, θα έχουν όψη από µελαµίνη, πάχους 18 mm και χρώµατος όπως προβλέπεται για τα ανοιγόµενα φύλλα, µε τις υπόλοιπες πλευρές του πλαισίου από µοριοσανίδα των 16 mm µε αµφίπλευρη επένδυση µελαµίνης και επενδεδυµένα άκρα (σόκορα) από αντίστοιχη µελαµίνη θερµής επικόλλησης και πυθµένα από κόντρα πλακέ οκουµέ των 5 mm, στερεωµένο επάνω σε περιµετρικό πηχάκι από ξυλεία φουρνιστής οξιάς και µε οδηγούς κύλισης ευρωπαϊκής προέλευσης, Α ποιότητας της έγκρισης της Επίβλεψης. Περιλαµβάνεται η δαπάνη (υλικά και εργασία) για το σφράγισµα του αρµού επαφής του πάγκου µε τους τοίχους και το σφράγισµα των αρµών επαφής της υπόλοιπης κατασκευής µε το δάπεδο και τον πλευρικό τοίχο, µε διαφανή ελαστική βακτήριο - µυκητοστατική µαστίχη σιλικόνης, επίσης η προµήθεια και τοποθέτηση πόµολων σε κάθε φύλλο και συρτάρι, της έγκρισης της Επίβλεψης /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. Η κατασκευή του εξοπλισµού θα ξεκινήσει αφότου ληφθούν οι διαστάσεις επί τόπου. είγµα των υλικών θα προσκοµισθεί στην υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση της ποιότητάς τους. Οι αποχρώσεις, που δύνανται να είναι περισσότερες από µια, θα είναι επιλογή της Επίβλεψης της /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. Προµήθεια τροχήλατων καθισµάτων Θα γίνει προµήθεια τροχήλατων καθισµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ιατρείου. Τεµάχια : επτά (6), µε µπράτσα ένα (1), χωρίς µπράτσα Πρόκειται για καθίσµατα εργασίας τροχήλατα και περιστρεφόµενα, µε µπράτσα, µε χαµηλή µεσαία πλάτη, µε έδρα & πλάτη ανεξάρτητες και µηχανισµούς ρύθµισης : ύψους έδρας πλάτης & ανάκλησης πλάτης. Θα έχουν επένδυση (ταπετσαρία) από ενισχυµένη δερµατίνη µε πυραντοχή (κατηγορία Μ2). Το χρώµα της ταπετσαρίας θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. Ενδεικτικά, οι διαστάσεις θα είναι : πλάτος: 48cm / βάθος: 44cm / ύψος: 46-57cm. Ειδικότερα θα έχουν : - Ανατοµικό πλαίσιο στηρίγµατος πλάτης από θερµοπλαστικό πολυαµίδιο επί του οποίου τοποθετείται το δίχτυ µε τρόπο ώστε να κατανέµεται οµοιόµορφα η πίεση. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 5/13

6 - Ανατοµικά µπράτσα κλειστής διατοµής, εργονοµικά, από πολυµερές πλαστικό, µε αντοχή στη θραύση, βιδωµένα στο σκελετό της έδρας. - Έδρα ανατοµικής µορφής από κόντρα πλακέ πάχους 12mm, µε επικάλυψη από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη (πυκνότητα 40kg/m3 & πάχος 40mm) - Μηχανισµό ρύθµισης του ύψους της έδρας µε αµορτισέρ ασφαλείας πεπιεσµένου ειδικού αερίου διαδροµής και πλαστικό τηλεσκοπικό κάλυµµα. - Πεντακτινωτή βάση από πολυαµίδιο µε δίδυµοι τροχοί ασφαλείας από πολυαµίδιο που κουµπώνουν στους υποδοχείς της βάσης και καλύπτονται µε ειδική καλύπτρα από ενισχυµένο πολυαµίδιο. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚO ΣΧΕ ΙΟ Προµήθεια σκαµπό Θα γίνει προµήθεια σκαµπό για τις ανάγκες των εξεταστηρίων, εκ των οποίων, τεµάχια: έξι (6) σταθερά και πέντε (5) τροχήλατα. Πρόκειται για σκαµπό κυκλικής επιφάνειας έδρας, µε αµορτισέρ και µε κυµαινόµενο ύψος: 0,42-0,59 m περίπου, το οποίο θα σταθεροποιείται στο επιθυµητό ύψος. Θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 6/13

7 - Έδρα διαµέτρου περίπου 32-40εκ. από κοντραπλακέ. Επί της έδρας τοποθετείται καλουπωτό µαξιλάρι από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, ελάχιστου πάχους 40χιλ, το οποίο επενδύεται µε ταπετσαρία επιλογής. - Μοχλός µηχανισµού ρύθµισης ύψους έδρας µε έµβολο αερίου και αµορτισέρ βαρέως τύπου για πολύωρη χρήση (κατηγορία IV - DIN 4551, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα). - Πεντακτινωτή βάση στήριξης από επιχρωµιωµένο χάλυβα ή βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. - Όσα είναι τροχήλατα, θα διαθέτουν πέντε δίδυµους τροχούς από αντιολισθηρό υλικό σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, µε κάλυµµα από ενισχυµένο θερµοπλαστικό υλικό. Θα διαθέτουν και stop. - Όσα είναι σταθερά, θα έχουν αντιολισθητικά πέλµατα. Κατασκευή - τοποθέτηση ανοξείδωτου πάγκου µε γούρνα. Θα γίνει κατασκευή και τοποθέτηση πάγκου µε γούρνα και ερµάρια πλάτους 1,00µ-1,50µ. Η υδραυλική εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η εν λόγω κατασκευή θα είναι κατασκευασµένη ως εξής : Η επιφάνεια εργασίας και ο σκελετός καθώς και τα ερµάρια θα είναι ενιαία κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 1,5χιλ. σατινέ, συγκολληµένη σε αδρανή ατµόσφαιρα αργκόν µε βολταϊκό τόξο και µε τα εξής χαρακτηριστικά : - Ποδαρικά, σκελετός, και τραβέρσες από σωλήνα τετράγωνης διατοµής 40Χ40χιλ. πάχους 1,5χιλ., µε συνδέσεις συγκολληµένες περιµετρικά για υδατοστεγές κλείσιµο. Τα ποδαρικά θα φέρουν πλαστικά πέλµατα µε ρύθµιση ± 3εκ. - Στο σηµείο επαφής µε την τοιχοποιία (στο πίσω µέρος και ενίοτε στο πλάι) θα έχουν υπερύψωση 10εκ. Όλες οι εµπρόσθιες και ελεύθερες ακµές θα έχουν προέκταση προς τα επάνω και θα σχηµατίζουν κανάλι 40χιλ. οριζοντίως και 40χιλ. προς τα κάτω, όπου ενσωµατώνονται γούρνες, και γυρισµένες προς τα κάτω 40χιλ. και ξανά 15χιλ. σε σχήµα καναλιού σε όλες τις εκτεθειµένες πλευρές όπου δεν υπάρχουν γούρνες. - Οι ενσωµατωµένες στους πάγκους, γούρνες, διαστάσεων 45Χ45Χ25εκ., θα ηλεκτροσυγκολληθούν µε βολταϊκό τόξο σε αδρανή ατµόσφαιρα αργκόν, και οι κολλήσεις θα είναι συνεχείς, όχι πονταριστές, χωρίς µηχανικές ατέλειες. Οι πυθµένες των ανωτέρω θα έχουν αρκετή κλίση προς την αποχέτευση και θα φέρουν βαλβίδες ανοξείδωτες Ø63. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 7/13

8 - Φάσες στη βάση του επίπλου από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 mm γυρισµένο από όλες τις πλευρές 20 mm σε µορφή καναλιού. - Όλα τα εξαρτήµατα (πόµολα κλπ.) θα είναι ανοξείδωτα. Κατασκευή - τοποθέτηση ανοξείδωτου σωλήνα µε άγκιστρα για χρήση port-manteau. Στους χώρους ιατρείων Οπτικών Πεδίων & Αµφιβληστροειδούς θα γίνει κατασκευή και τοποθέτηση ανοξείδωτων σωλήνων (τεµ.4), διαστάσεων ανάλογων µε τα σηµεία τοποθέτησης, οι οποίοι θα έχουν τέσσερα (4) κινητά ανοξείδωτα άγκιστρα, ο καθένας, για χρήση port-manteau. Γ. ΣΠΟΡΑ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ α. ΤΟΙΧΟΙ Επιχρίσµατα τοιχοποιϊών & στεγανοποίηση Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης επιχρισµάτων τοίχου & θολωτής οροφής (καθαίρεση στεγανοποίηση αποκατάσταση) Τα επιχρίσµατα των τοιχοποιιών όπου παρατηρούνται φθορές, (βλ. σχέδιο Α.2) θα καθαιρεθούν σε επαρκή επιφάνεια (έως ύψος 2,00µ.) και θα αποκατασταθούν ως εξής : Τσιµεντόλασπη σε αναλογία 2 όγκοι άµµου / 1 όγκος τσιµέντου, µε πρόσθεση στεγανοποιητικού µαζών, χωρίς ίχνος ασβέστου, (τύπου Durostick D34), σε δύο στρώσεις, επί της λιθοδοµής των τοίχων (Τ1) και (Τ2). Σοβάτισµα των τοίχων µε τριπτό τσιµεντοκονίαµα µε άµµο θαλάσσης και τσιµέντο σε αναλογία 3:1, και πρόσµικτο γαλάκτωµα κονιάµατος (τύπου Durostick D34 ή D20 ή παρόµοιο). Στεγανοποίηση των τοίχων µέχρι ύψος 2,00µ. Το υλικό της στεγανοποίησης θα είναι επαλειφόµενο τσιµεντοειδές στεγανωτικό, τύπου Durostick D1, σε αναλογία 1κιλό ανά τ.µ., σε τρεις στρώσεις, λεπτόρρευστης υφής. Για αύξηση αντοχής και στεγανότητας το υλικό θα περιέχει πρόσµικτο γαλάκτωµα (τύπου Durostick D20 ή παρόµοιο). Χρωµατισµός κατακόρυφων επιφανειών µε ριπολίνη Θα γίνουν χρωµατισµοί τοιχοποιιών σε όλο το µήκος & ύψος των πλευρών των τοίχων όπου έχουν γίνει αποκαταστάσεις επιχρισµάτων. Θα χρησιµοποιηθεί ριπολίνη οικολογική. Όλες οι κατακόρυφες επιφάνειες τοιχοποιιών, θα χρωµατιστούν µε ριπολίνη νερού. Ο χρωµατισµός θα γίνει ως εξής : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 8/13

9 - Επί ελαιοχρωµάτων, θα γίνει τρίψιµο, αστάρωµα, σπατουλάρισµα σε δύο διασταυρούµενες στρώσεις, ένα χέρι βελατούρα, σποραδικό ψιλοστοκάρισµα και 2 στρώσεις άοσµης ριπολίνης νερού, σατινέ, υψηλής ποιότητας. - Επί υδροχρωµάτων, θα γίνει τρίψιµο, στοκάρισµα και εξοµάλυνση της επιφάνειας, ένα χέρι βελατούρα, τρίψιµο µε υαλόχαρτο και 2 στρώσεις άοσµης ριπολίνης νερού, σατινέ, υψηλής ποιότητας. Ο χρωµατισµός θα γίνει σε δύο επάλληλες στρώσεις µε άοσµη ριπολίνη νερού (τύπου AQUACHROM της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόµοιου τύπου). Κάθε στρώση θα εφαρµόζεται σε προετοιµασµένη ξηρή, καθαρή, λεία και απαλλαγµένη από οποιοδήποτε ελάττωµα επιφάνεια, αρχίζοντας από τις ακµές, τις εσοχές, τις στενές πλευρές και πάντα από πάνω προς τα κάτω. Κάθε επόµενη στρώση θα είναι ίσης ή µεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την προηγούµενη και θα εφαρµόζεται αφού αυτή θα έχει στεγνώσει εντελώς. Συµπεριλαµβάνεται ο χρωµατισµός των κασών των ξύλινων κουφωµάτων θυρών και παραθύρων - φεγγιτών, καθώς και κάθε είδους προεξοχών και όλων των θερµαντικών σωµάτων, σωληνώσεων µε απόξεση καθαρισµό σαθρών, µινιάρισµα, και χρωµατισµό σε µια στρώση µε βερνικόχρωµα φωτιάς (ντουκόχρωµα ραδιατέρ) σε όλους τους χώρους. Τα χρώµατα θα επιλεχθούν κατόπιν συνεννόησης µε την επίβλεψη της /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι αποχρώσεις, που δύνανται να είναι περισσότερες από µία, θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας. Επένδυση τµήµατος τοίχου µε κεραµικά πλακίδια Θα γίνει επένδυση τµήµατος τοίχου σε όλο το µήκος του πάγκου & κάτω από τα κρεµαστά ερµάρια, στη Στάση Αδελφών του Ιατρείου και αφού γίνει η αποκατάσταση των επιχρισµάτων και αντιµετώπιση της υγρασίας. Η επένδυση θα γίνει µε κεραµικά πλακίδια (προτεινόµενη διάσταση 20Χ20εκ.) µονόπυρα εφυαλωµένα, χαµηλής υδατοαπορροφητικότητας, χρωµατιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου (τύπου ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON ή παρόµοιου). Η τοποθέτηση θα γίνει µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450kg τσιµέντου µε πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό αντιβακτηριδιακό υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 9/13

10 Συµπεριλαµβάνεται ο επιµελής καθαρισµός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ. επίσης η πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. Οι αποχρώσεις των χρωµάτων των πλακιδίων, που δύνανται να είναι περισσότερες από µία, θα επιλεχθούν κατόπιν συνεννόησης µε την Επίβλεψη της /νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. β. ΟΡΟΦΗ Σποραδική αντικατάσταση φθαρµένων πλακών ψευδοροφής Όπου υπάρχουν φθαρµένες ή λερωµένες πλάκες ψευδοροφής ή όπου αυτές λείπουν εντελώς, θα τοποθετηθούν νέες µε αντιµικροβιακή επεξεργασία, κατάλληλες για χώρους νοσοκοµειακών µονάδων, µεγέθους 60Χ60εκ. περίπου, λευκής. Επίσης, θα γίνει ενίσχυση στήριξης µε νέες ντίζες και οδηγούς όπου χρειάζεται και έλεγχος & επιδιόρθωση επιπεδότητας. 2.Β. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. - Η επιµέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια είναι ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγµατικών µεγεθών και όχι από τα σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. - Ο εργολήπτης υποχρεούται, πριν από την προµήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκοµίζει δείγµατα στο εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εµφανιστεί στο µέλλον. - Οι αποχρώσεις των χρωµάτων όλων των υλικών θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας µας. - Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την ΚΥΑ Ζ3-5430/ (ΦΕΚ 746Β/ ). ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 10/13

11 - Ως προς τα καθίσµατα, θα κατατεθεί εγγύηση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, µε τεχνική υποστήριξη στον χώρο εργασίας. 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - Πριν από την σύνταξη της προσφοράς είναι αυτονόητο ότι οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό επισκέφθηκαν τους χώρους και έλαβαν πλήρη γνώση του αντικειµένου, των ιδιοµορφιών του χώρου και των συνθηκών εργασίας. Εάν, αφού µελετήσουν την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης, διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ασυµφωνία, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην Τεχνική Υπηρεσία. - Η τιµή προσφοράς θα δοθεί κατ αποκοπή, και θα περιλαµβάνει όλα τα υλικά, µικροϋλικά, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις µόνιµες κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου. Στο τίµηµα αυτό θα προστεθεί το εργολαβικό όφελος (28%). - Φωτοαντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος τεύχους και υποβολή του ως κείµενο Τεχνικής Προσφοράς δεν θα γίνει δεκτή. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Εργασίες Χαράξεων & Επιµετρήσεων 'Όλες οι εργασίες χαράξεων και επιµετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα γίνονται µε φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει γι αυτό, όλα τα ενδεδειγµένα όργανα και µέσα, καθώς και το αναγκαίο ειδικευµένο προσωπικό, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Επιβλέποντα Μηχανικού αυτού. Ποιότητα Υλικών Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριµένα από τους αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εµπορίου κλπ) και σύµφωνα µε τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, ΕΗ ΥΥ-Π κλπ). Θα προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα και προστατευµένα µε περιτύλιγµα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σηµασµένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 11/13

12 Προστασία Υλικών, Έργων & Εγκαταστάσεων Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει µε απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και µέχρι τέλος του έργου τις έτοιµες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις µε κάθε τρόπο (τσιµεντάρισµα, κάλυµµα, βαφές µεταλλικών κατασκευών, κ.λπ.) από την οποιαδήποτε φθορά. Επίσης θα καλύπτει µε λινάτσες και µε φύλλο βινυλίου τις εξωτερικές όψεις των επισκευαζόµενων τοιχωµάτων. Επίσης, θα καλύπτει µε λινάτσες, για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται τα υποστυλώµατα στα οποία εκτοξεύθηκε σκυρόδεµα για τη σωστή ωρίµανση. Ασφάλεια Έργου Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου και των εργαζοµένων, είναι ο ανάδοχος του Έργου. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει : α. να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, µέχρι την παράδοση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του νοσοκοµείου. Προστατευτικά διαχωριστικά πανό, που να εξασφαλίζουν ερµητική αποµόνωση του εργοταξίου για ηχοµόνωση και προστασία από την σκόνη, των όµορων χώρων, λόγω οικοδοµικών εργασιών, βαρύνουν τον εργολήπτη ο οποίος και έχει την ευθύνη. β. να προνοεί για την µεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών µέχρι να χρησιµοποιηθούν, των µηχανικών, των µεταφορικών µέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις (νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων και οδηγίες και διατάγµατα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή τους. γ. να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 12/13

13 δ. να συµµορφώνεται µε τις εντολές της Επίβλεψης του Νοσοκοµείου. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. ΓΙΑ ΤO ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ Χ. ΣΕΡΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ MHX. ΕΜΠ, DEA ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 13/13

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 1 από 95 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε: - Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ46907Κ-Σ4Ρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ46907Κ-Σ4Ρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση χώρων βιβλιοστασίoυ, στο ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Στον όροφο θα κατασκευαστούν κερκίδες επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρητικότητας 490 περίπου θεατών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΡΙΤΣΙΟΥ.Ε.ΓΟΥΒΩΝ Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής. Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αρχικά θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο 13 ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης»

TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο 13 ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Δ/νση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών Τμήμα Κατασκευών & Επίβλεψης Έργων TOΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc CF0000/4932/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 22-06-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 14212 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Programme co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 35Π/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 35Π/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 298/20-07-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα