Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών"

Transcript

1 Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών

2 Εισαγωγή Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.), στα πλαίσια των δεσμεύσεων και της στρατηγικής των Εταιριών-Μελών του για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, προχώρησε στην έκδοση του 2ου συγκεντρωτικού απολογισμού των δράσεων και προγραμμάτων που τα Μέλη του έχουν εφαρμόσει, με σκοπό να αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία και ευαισθησία που οι Εταιρίες επιδεικνύουν απέναντι στον Άνθρωπο, το Περιβάλλον και την Κοινωνία. Κάθε Εταιρία-Μέλος του Συνδέσμου επιδιώκει τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη χρηστή διαχείριση και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις της Υγιεινής και της Ασφάλειας, του περιβάλλοντος, αλλά και των αναγκών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Στον απολογισμό αυτόν συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες δράσεις και προγράμματα που οι Εταιρίες-Μέλη του Σ.Ε.Ε.Π.Ε. εφάρμοσαν το 2012 πάνω στους κύριους άξονες Ανθρώπινο Δυναμικό, Αγορά, Κοινωνία, Περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι, ενώ ο Κλάδος στο σύνολό του αντιμετωπίζει πρωτοφανή προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με τις δραματικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, εν τούτοις, η πλειοψηφία των Εταιριών-Μελών παρέμειναν προσηλωμένες στους στόχους τους και στα προγράμματά τους αναφορικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

3 Η αγορά καυσίμων στην Ελλάδα Η Ελληνική αγορά Πετρελαιοειδών ρυθμίζεται από το Ν. 3054/2002 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3335/2005) και τον σχετικό Κανονισμό Αδειών. Στην αγορά δραστηριοποιούνται: 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια. 22 εταιρίες εμπορίας με άδεια Α, με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης ανά την Ελλάδα. 29 εταιρίες με άδεια Β1 και Β2 για ναυτιλιακά ή / και αεροπορικά καύσιμα, με ευκολίες ανεφοδιασμού πλοίων σε λιμάνια και με σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών σε περίπου 25 αεροδρόμια. Από αυτές τις εταιρίες, οι 13 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α. 34 εταιρίες με άδεια Γ δηλαδή εμπορίας Υγραερίου, με επενδύσεις σε εμφιαλωτήρια υγραερίων. Από αυτές τις εταιρίες, οι 4 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α. 26 εταιρίες με άδεια Δ δηλαδή εμπορίας Ασφάλτου. Από αυτές τις εταιρίες, οι 7 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α. 1 εταιρία με Άδεια Μεταφοράς με Αγωγό που δραστηριοποιείται στη μεταφορά αεροπορικών καυσίμων (Jet fuels) από τα Διυλιστήρια στον Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος. Περίπου πρατήρια (που η πλειοψηφία τους φέρει σήματα εταιριών). Περίπου Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης. Για τη διακίνηση των καυσίμων χρησιμοποιούνται: δίκτυο σωληναγωγών περίπου Δ.Χ. βυτιοφόρα περίπου 350 Ι.Χ. βυτιοφόρα των Εταιριών Εμπορίας περίπου μικρά Ι.Χ. βυτιοφόρα διανομής θέρμανσης

4 Προφίλ του Συνδέσμου Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών λειτουργεί από το 1977 και εκπροσωπεί 12 Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών που διακινούν περίπου το 90% των υγρών καυσίμων και άλλων πετρελαιοειδών προϊόντων της Χώρας και που απασχολούν άμεσα και έμμεσα δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Η αποστολή του Συνδέσμου είναι η ανάπτυξη θέσεων και η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία του Κλάδου της Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει με εποικοδομητικές και εξειδικευμένες συμβουλές και προτάσεις προς την Πολιτεία. Σκοπός Βασικός σκοπός του Συνδέσμου είναι η συμβολή με κάθε τρόπο και με αποφασιστικές παρεμβάσεις, στην εξασφάλιση λειτουργίας της αγοράς Πετρελαιοειδών σε συνθήκες ελεύθερης οικονομίας και υγιούς ανταγωνισμού. Ο ΣΕΕΠΕ ως συλλογικό όργανο εκπροσωπεί τις θέσεις του κλάδου, συνολικά των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και όχι μεμονωμένων εταιριών. Από την ημέρα ίδρυσης του Συνδέσμου η αποστολή του δε σχετίζεται με την εκπροσώπηση των οικονομικών συμφερόντων των Εταιριών-Μελών του, αλλά με τη διαμόρφωση πλαισίων υγιούς ανταγωνισμού, όπου θα αναπτυχθούν βιώσιμες και υπεύθυνες επιχειρήσεις. Μέσα στους βασικούς στόχους του Συνδέσμου είναι η συμβολή στην εξυγίανση της αγοράς και η απαλλαγή της από ανώφελη γραφειοκρατία και τις στρεβλώσεις, δηλαδή: Πάταξη όλων των φαινομένων / συνθηκών που ευνοούν την παραεμπόρια και τη λαθρεμπορία. Εκσυγχρονισμό των διαδικασιών του δημοσίου. Μείωση της γραφειοκρατίας, του παρεμβατισμού και των περιττών δαπανών. Λειτουργία Συνδέσμου Κυρίαρχο όργανο για τη λειτουργία του Συνδέσμου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και διοικεί το Σύνδεσμο. Γενικότερα όμως, για τη διεκπεραίωση των εργασιών του Συνδέσμου, πέρα από το μόνιμο προσωπικό, έχει θεσπισθεί ο θεσμός των μόνιμων επιτροπών που απαρτίζονται από στελέχη των διαφόρων διευθύνσεων των Εταιριών-Μελών. Σε ειδικές περιπτώσεις και για αποτελεσματικότερη λειτουργία ορίζονται ad hoc μικρές ομάδες εργασίας για προώθηση συγκεκριμένων υποθέσεων.

5 Εταιρίες Μέλη του Συνδέσμου

6 Δραστηριότητες Εταιριών-Μελών Τα Μέλη του Συνδέσμου: Εφοδιάζουν με καύσιμα όλο το φάσμα της οικονομίας και της κατανάλωσης από Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Τεχνικές και Κατασκευαστικές Εταιρίες, Γεωργική παραγωγή, Πρατήρια, Αεροπλάνα, Πλοία μέχρι και μικρούς τελικούς καταναλωτές. Διακινούν όλα τα πετρελαιοειδή προϊόντα: Βενζίνες, Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Αγροτικό Πετρέλαιο, Μαζούτ, Αεροπορικά Καύσιμα, Ναυτιλιακά Καύσιμα, Άσφαλτο, Υγραέριο, Βιοκαύσιμα και Λιπαντικά. Διακινούν το 90% των πετρελαιοειδών προϊόντων, δηλαδή τους τόνους από το σύνολο των τόνων που καταναλώνονται στην Ελλάδα (διεθνή και εσωτερική αγορά). Οι εγκαταστάσεις / αποθηκευτικοί χώροι είναι ανεπτυγμένοι σε βασικά γεωγραφικά σημεία, ώστε να καθίσταται δυνατή η εύκολη κάλυψη της χώρας με τα απαραίτητα προϊόντα. Σήμερα λειτουργούν περίπου 60 εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα με λιμενικές εγκαταστάσεις και με δεξαμενισμό που ξεπερνούν τους MT. Απασχολούν άμεσα ή έμμεσα πάνω από άτομα. Συνεργάζονται με περίπου 6,100 πρατήρια τα οποία φέρουν τα σήματα των Μελών. Για τη διακίνηση των προϊόντων χρησιμοποιούνται αγωγοί, Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης βυτιοφόρα αυτοκίνητα, δεξαμενόπλοια και τρένα. Εισπράττουν για λογαριασμό της Πολιτείας περίπου χιλιάδες για ΕΦΚ και ΦΠΑ. Επενδύουν περίπου το έτος για: - εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων - δίκτυο πρατηρίων - ασφάλεια υποδομών - προστασία περιβάλλοντος Συμμετέχουν στο κοινωνικό προϊόν με

7 Θεσμικό Πλαίσιο Η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η ανταγωνιστικότητα προϋποθέτουν τη λήψη μέτρων - για διάφορα θεσμικά θέματα - από την πλευρά της Πολιτείας. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την κατάργηση των στρεβλώσεων, που νοθεύουν τη λειτουργία της αγοράς και τον ανταγωνισμό σε πολλούς τομείς. Ο Σύνδεσμος στην προσπάθειά του να προωθήσει λύσεις για θεσμοθέτηση μεταρρυθμίσεων, σε σχέση με την ομαλή λειτουργία της αγοράς, έχει προτείνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κυρίαρχα θέματα που απασχολούν τον Κλάδο των Πετρελαιοειδών και τα οποία έχουν τεθεί επανειλημμένα στην Πολιτεία: Λήψη μέτρων για τον περιορισμό του φαινομένου της λαθρεμπορίας και κάθε μορφής παραεμπορίας στη διακίνηση των Υγρών Καυσίμων και του Υγραερίου. Ολοκλήρωση εφαρμογής συστήματος ελέγχου εισροών εκροών. Αλλαγή τρόπου καταβολής του Ε.Φ.Κ. Υγιεινή - Ασφάλεια Σχετικά με τα θέματα ασφάλειας οι Εταιρίες Μέλη του Συνδέσμου δραστηριοποιούνται με τους εξής τρόπους: Μέσω προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των φορέων και του κοινού (πχ. Ημερίδα για την Ασφάλεια στις Μεταφορές Καυσίμων). Με τη διαρκή μέριμνα τους, για την τήρηση και τη συνεχή επανεξέταση και ανανέωση των κανόνων ασφαλείας σε όλες τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων. Με τις συνεχείς ασκήσεις ετοιμότητας και ελέγχου των μέτρων ασφαλείας. Με τη συνεχή πληροφόρηση με έντυπα και άλλο υλικό, τόσο των εργαζομένων όσο και του ευρύτερου κοινού, για την ασφαλή χρήση των καυσίμων και των διατιθεμένων μέσων και Την ασφαλή συμπεριφορά όλων όσων κινούνται σε χώρους, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα.

8 Συνοπτική παρουσίαση Δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας για το 2012 Περιβάλλον - Πρόγραμμα ανακύκλωσης Ο σεβασμός και η μέριμνα για το περιβάλλον είναι κοινός παρονομαστής στις δραστηριότητες των Εταιριών -Μελών του Συνδέσμου, οι οποίες παραμένοντας ανταγωνιστικές έχουν ενστερνισθεί πλήρως τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία βασίζεται στον αλληλοσεβασμό και στην ευθύνη μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές. Σε αυτό το πλαίσιο οι Εταιρίες - Μέλη του Συνδέσμου έχουν εκτεταμένα προγράμματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα το 2012 οι Εταιρίες - Μέλη του Συνδέσμου ανακύκλωσαν: Χαρτί (σε Kg) Μπαταρίες (σε Kg) Μελανωτές τεμάχια Ηλεκτρικές συσκευές σε Kg Πλαστικά σε kg Επίσης, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης συνολικής διάρκειας 125 ανθρωποωρών εργασίας. Για τις Εταιρίες - Μέλη του Συνδέσμου αποτελεί στόχο η μελλοντική αύξηση του όγκου της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων που απορρέουν από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ώστε να καταστεί εφικτή η επαναχρησιμοποίησή τους ή η μετατροπή τους σε πρώτες ύλες.

9 Ανθρώπινο Δυναμικό - Οικιοθελείς παροχές για τους εργαζομένους Οι Εταιρίες -Μέλη του Συνδέσμου αναγνωρίζουν ότι οι εργαζόμενοί τους αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιό τους για την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων και την εξασφάλιση, μακροπρόθεσμα, της βιωσιμότητάς τους. Ως εκ τούτου, έχουν καθιερώσει ένα ευρύ φάσμα συμπληρωματικών κοινωνικών και ασφαλιστικών παροχών, που καλύπτουν τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους. Ειδικότερα για το 2012 οι Εταιρίες -Μέλη του Συνδέσμου δαπάνησαν για προγράμματα έξτρα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ευρώ. Επίσης, δαπάνησαν για συνταξιοδοτικά προγράμματα, αλλά και άλλες πρόσθετες κοινωνικής φύσεως παροχές το ποσό των ευρώ. Εκπαίδευση Οι Εταιρίες - Μέλη του Συνδέσμου έχοντας πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων του υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης πετρελαϊκού τομέα έχουν διαρθρώσει και υλοποιήσει ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο την αναβάθμιση των επιστημονικών δεξιοτήτων των εργαζομένων των Εταιριών, ώστε να καθίσταται δυνατή με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο η υλοποίηση του έργου τους, τόσο στην καθημερινή ροή των εργασιών τους, όσο και στις μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα εργασιακές τους υποχρεώσεις. Επομένως το 2012 πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας ανθρωποωρών. Επίσης, οι Εταιρίες - Μέλη του Συνδέσμου, προσπαθώντας να καταπολεμήσουν το πολύ σημαντικό πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων, οργάνωσαν κατά τη διάρκεια του 2012 σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης για τους εργαζομένους, τις οικογένειές τους και το κοινό, διάρκειας ανθρωποωρών. Επιπλέον, στα πλαίσια του τομέα της Υγιεινής και της Ασφάλειας εντάχθηκαν ενημερώσεις ασφαλούς παραλαβής καυσίμου, που πραγματοποιήθηκαν σε οδηγούς βυτιοφόρων, οι οποίες διήρκεσαν 185 ανθρωποώρες. Τέλος, το 2012, στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλλεται από τις Εταιρίες -Μέλη του Συνδέσμου για την προστασία του περιβάλλοντος διοργανώθηκαν ενημερώσεις οικολογικής οδήγησης για τους εργαζομένους διάρκειας 40 ανθρωποωρών.

10 Εθελοντικές δράσεις - Αιμοδοσία Οι Εταιρίες -Μέλη του Συνδέσμου θεωρούν ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία από τις ευγενέστερες εκφράσεις κοινωνικής προσφοράς σε ατομικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουν το προσωπικό τους να συμμετέχουν στις αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με κρατικά νοσοκομεία. Οι αιμοδοσίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 353 φιάλες αίματος, που αποτελούν καίρια βοήθεια σε σημαντικά προβλήματα υγείας των συνανθρώπων μας. Κοινωνία Η υπεύθυνη τοποθέτηση των Εταιριών του Συνδέσμου απέναντι στην κοινωνία εκφράζεται πρώτα από όλα από την γενικότερη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Πέρα όμως από αυτή καθεαυτή την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και του κοινωνικού αποτυπώματός της, οι Εταιρίες Πετρελαιοειδών παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία πραγματοποιούν προγράμματα χορηγιών προς διάφορους κοινωνικούς φορείς, όπως φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσοκομεία, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, τα οποία για το 2012 έφτασαν συνολικά το ποσό των ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο , ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου

11 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ίωνος Δραγούμη Αθήνα Τηλ:

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν Από το 2006, ως Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δημοσιεύουμε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο να συμβάλουμε στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2012 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 52 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 1 Περιεχόμενα Α. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ... 3 1. Γενικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ JETOIL 2010 Εισαγωγή Το 2010 αποτέλεσε, κατά γενική ομολογία, μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας συνθήκες και

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η Αγορά των Πετρελαιοειδών Προϊόντων στην Ελληνική Οικονομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2.1 Ο κλάδος του πετρελαίου Ο κλάδος του πετρελαίου επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΈκθΈση Έταιρικησ ΥπΈΥθΥνότητασ 2014

ΈκθΈση Έταιρικησ ΥπΈΥθΥνότητασ 2014 Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014 ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 1 Μήνυμα της Διοίκησης 2 Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 8 1.1 Οικονομική Επίδοση Συμβολή στην Οικονομία 10 1.2

Διαβάστε περισσότερα

77,68$/Bbl το 2009). Σύνολο 1.085.013 1.317.386 (232.373) (17,64% )

77,68$/Bbl το 2009). Σύνολο 1.085.013 1.317.386 (232.373) (17,64% ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 51 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ ΑΠΟ 01.01.2013 ΈΩΣ 31.12.2013 1 Περιεχόµενα Α. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΜΗ... 3 1. Γενικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ JETOIL 2011 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011, η οποία είναι η 4η Περιεχόμενα 02 Μήνυμα Αντιπροέδρου, Αναπληρωτή Διευθύντα Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ εταιρικησ ΥπεΥΘΥνοτητασ 2014

ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ εταιρικησ ΥπεΥΘΥνοτητασ 2014 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ εταιρικησ ΥπεΥΘΥνοτητασ 214 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ etaiρikhσ υπευθυνοτητασ 214 O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από το 26, δημοσιοποιεί Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Λιανική Εμπορία στον τομέα των Πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 49 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ ΑΠΟ 01.01.2011 ΈΩΣ 31.12.2011 1 Περιεχόμενα Α. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ... 3 1. Γενικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013

Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013 Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013 Αθηναϊκή Ζυθοποιία 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Μήνυμα Διευθυντή Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων 8 Το όραμά μας 10 Η Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φορέας Εκπόνησης της Μελέτης 24 2.3.1. Κόστος Εκπόνησης της Μελέτης και των Σχετικών Ερευνών...24

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φορέας Εκπόνησης της Μελέτης 24 2.3.1. Κόστος Εκπόνησης της Μελέτης και των Σχετικών Ερευνών...24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΣΥΥ ΝΝ ΟΟ ΨΨΗΗ ΜΜΕΕ ΛΛ ΕΕΤΤ ΗΗ ΣΣ ΣΣ ΚΚΟΟ ΠΠ ΙΙ ΙΜΜ ΟΟ ΤΤ ΗΗ ΤΤ ΑΑΣΣ 55 1.1 Βασική Ιδέα και Ιστορικό του Προγράμματος.6 1.2 Ανάλυση Αγοράς και Μάρκετινγκ 7 1.3 Πρώτες Ύλες και άλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή

Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας... σελ. 4 Ο Ομιλός μας...σελ. 5 Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία του Ομίλου FOURLIS... σελ. 6 Οι εταιρίες του

Διαβάστε περισσότερα