Κανονισμός ΕΕ 1169/2011 για τη γνωστοποίηση Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός ΕΕ 1169/2011 για τη γνωστοποίηση Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές"

Transcript

1 Association Greece Κανονισμός ΕΕ 1169/2011 για τη γνωστοποίηση Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ & ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

2 Πρόλογος Στο έντυπο αυτό επεξηγείται η σχέση του Κανονισμού 1169/2011 της ΕΕ με την αναγνώριση προϊόντων μέσω του συστήματος GS1. Μία σημαντική πτυχή του Κανονισμού αυτού είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ιδιοκτήτες των εμπορικών σημάτων (brand owners) θα διαχειρίζονται τις παραλλαγές προϊόντων που θα διατίθενται παράλληλα στην αγορά. Ο προσδιορισμός των παραλλαγών ενός προϊόντος είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος. Εδώ, ο GS1 διερευνά δύο επιλογές για τη διαχείριση των παραλλαγών των προϊόντων, αλλά και μια πιθανή μακροπρόθεσμη λύση. Εισαγωγή στον Κανονισμό Ο Κανονισμός 1169/2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καταστήσει περισσότερο κατανοητές τις αναγραφόμενες πληροφορίες στην ετικέτα του προϊόντος, αποσκοπώντας στην προστασία της υγείας του καταναλωτή και την κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασής του σε πληροφόρηση που θα του επιτρέπει να προβαίνει σε ορθές αποφάσεις. Ο Κανονισμός τροποποιεί σε πολλά σημεία την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την σήμανση των τροφίμων και οι περισσότερες οδηγίες θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι τον Δεκέμβριο Σύμφωνα με τον Κανονισμό απαιτείται η αναγραφή συγκεκριμένων πληροφοριών, που ονομάζονται «υποχρεωτικές ενδείξεις», στις ετικέτες των προσυσκευασμένων τροφίμων. Τα Πρότυπα, οι Υπηρεσίες και οι Λύσεις που προσφέρει ο GS1 μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Κανονισμού σε ότι αφορά στην διαθεσιμότητα και παράθεση των πληροφοριών του προϊόντος και στις διατάξεις σχετικά με την «πώληση εξ αποστάσεως» και την επίτευξη καλής ποιότητας πληροφοριών.

3 «Υποχρεωτικές ενδείξεις» Τα παρακάτω στοιχεία του προϊόντος θα πρέπει να αναγράφονται στις ετικέτες των προσυσκευασμένων τροφίμων: 1. η ονομασία του τροφίμου 2. κατάλογος με τα συστατικά του 3. οποιοδήποτε συστατικό ή επεξεργασία, ικανό να προκαλέσει αλλεργίες ή δυσανεξίες, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίμου και εξακολουθεί να εμπεριέχεται στο τελικό προϊόν ακόμα και σε μορφή διαφορετική από την αρχική (ο κατάλογος με τα αλλεργιογόνα συστατικά που θα πρέπει να ανακοινώνονται, βρίσκεται σε παράρτημα του Κανονισμού) 4. η ποσότητα συγκεκριμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών 5. η καθαρή ποσότητα του τροφίμου 6. η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η «ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση έως» 7. τυχόν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/και συνθήκες χρήσης 8. το όνομα και η διεύθυνση του υπεύθυνου της επιχείρησης τροφίμων, κάτω από την επωνυμία της οποίας διατίθεται το προϊόν στην αγορά (ή το όνομα του εισαγωγέα αν η επιχείρηση τροφίμων λειτουργεί εκτός της ΕΕ) 9. η χώρα ή ο τόπος προέλευσης όπου προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο οι οδηγίες χρήσης, σε περιπτώσεις όπου θα ήταν δύσκολο να γίνει κατάλληλη χρήση του τροφίμου χωρίς αυτές 11. ο πραγματικός βαθμός οινοπνεύματος κατ όγκο, για τα ποτά που περιέχουν οινόπνευμα περισσότερο από 1,2% κατ όγκο 12. δήλωση διατροφικής αξίας Επίσης, τα αλλεργιογόνα, όπως ορίζονται παραπάνω στο (3), που περιέχονται σε τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμενα αλλά πωλούνται είτε στο λιανεμπόριο είτε από σημεία εστίασης, θα πρέπει να κοινοποιούνται στον καταναλωτή.

4 «Πώληση εξ Αποστάσεως» Το άρθρο 14 του Κανονισμού ορίζει ότι όταν τα προσυσκευασμένα τρόφιμα διατίθενται προς πώληση με επικοινωνία εξ αποστάσεως (συνήθως μέσω διαδικτύου) όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις, εκτός από την «ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση έως», θα πρέπει να είναι διαθέσιμες: - Πριν την αγορά, στο υποστηρικτικό υλικό της εξ αποστάσεως πώλησης - Κατά τη στιγμή της παράδοσης. Η επιχείρηση της οποίας η επωνυμία έχει χρησιμοποιηθεί για τη διάθεση του τροφίμου στην αγορά, οφείλει να παρέχει στον λιανέμπορο που δραστηριοποιείται μέσω διαδικτύου, εκ των προτέρων τα απαραίτητα στοιχεία (αν και αυτό δεν αποτελεί νομική απαίτηση), έτσι ώστε να μπορέσουν να σχεδιαστούν οι ιστοσελίδες που αφορούν στα συγκεκριμένα προϊόντα. Η κοινοποίηση των τυποποιημένων GS1 δεδομένων μέσω των τρόπων που προτείνονται από τον GS1 (βλ. παρακάτω), συνήθως διασφαλίζει ότι τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα καταλλήλως. Διεθνείς Κωδικοί Μονάδων Εμπορίας (GTINs) και Παραλλαγές Οι λιανέμποροι που έχουν ήδη υιοθετήσει τα πρότυπα του GS1, χρησιμοποιούν τους Διεθνείς Κωδικούς Μονάδων Εμπορίας (GTINs) για την προετοιμασία/συλλογή των παραγγελιών μέσω διαδικτύου. Αν σε μια παραλλαγή προϊόντος έχει αποδοθεί νέος GTIN, αυξάνεται η πιθανότητα η σωστή παραλλαγή του προϊόντος να είναι διαθέσιμη για αποστολή, αλλά ακόμα και αν δεν είναι διαθέσιμη στον τόπο προετοιμασίας/συλλογής ο λιανέμπορος μπορεί αυτόματα να αναγνωρίσει αν η παραλλαγή του προϊόντος που συλλέχθηκε και ετοιμάζεται να αποσταλεί είναι διαφορετική από την παραλλαγή που παρήγγειλε ο πελάτης. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν μπορεί να προσφερθεί εναλλακτικά κατά την παράδοση και εναπόκειται στον καταναλωτή να επιλέξει αν θα το αποδεχτεί ή όχι. Σημαντικές αλλαγές σε ένα προϊόν απαιτούν πάντα την απόδοση ενός νέου GTIN. Εντούτοις, οι ισχύοντες κανόνες απόδοσης GTIN ορίζουν ότι δευτερεύουσες αλλαγές στις υποχρεωτικές ενδείξεις του προϊόντος δεν χρήζουν απόδοσης νέου GTIN. Εάν δεν αποδοθεί νέος GTIN είναι δύσκολο για τον λιανέμπορο να διακρίνει μεταξύ τους τις δύο παραλλαγές του προϊόντος στον τόπο προετοιμασίας/συλλογής της παραγγελίας. Απόδοση Νέων GTINs σε Παραλλαγές Προϊόντων Κάθε φορά που θα υπάρχει κάποια αλλαγή στις υποχρεωτικές ενδείξεις ενός προϊόντος, έχει προταθεί η απόδοση ενός νέου GTIN. Ωστόσο, οι κανόνες απόδοσης GTIN έχουν διαμορφωθεί και συμφωνηθεί από τους παραγωγούς, τους λιανέμπορους και άλλους εμπλεκόμενους, βάσει των ορθών πρακτικών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εμπειρία δείχνει ότι η προσπάθεια διαχείρισης μιας παραλλαγής προϊόντος ως νέο προϊόν επιφέρει εξάντληση αποθεμάτων, ακούσια κενά στην διακίνηση του προϊόντος και διαγραφή του από τους ισχύοντες καταλόγους, με αποτέλεσμα χαμένες πωλήσεις. Το αδιάθετο απόθεμα και τα λάθη αναπλήρωσης των αποθεμάτων οδηγούν σε ζημίες. Η διαχείριση των αλλαγών των προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα διοικητικά και άλλα έξοδα. Οι καταναλωτές θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστούν δυσμενώς. Προβλήματα που προκαλούνται στην τροφοδοσία της αγοράς όταν μια μικρή παραλλαγή προϊόντος εκλαμβάνεται εσφαλμένα ως νέο προϊόν, θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν σοβαρά τη δυνατότητα των λιανεμπόρων να ανταποκριθούν στην καταναλωτική ζήτηση εξασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα που ζητούν οι καταναλωτές βρίσκονται σε απόθεμα αλλά και στα ράφια των καταστημάτων. Οι καταναλωτές που κάνουν αγορές μέσω διαδικτύου θα διαπιστώσουν

5 ότι «υπηρεσίες που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικές και που διευκολύνουν τις αγορές τους, όπως η εμφάνιση των πρόσφατων αγορών και των «αγαπημένων», συχνά δεν θα λειτουργούν για τα υποκατεστημένα προϊόντα. Για αυτούς και άλλους λόγους, η γενική τάση του τομέα τροφίμων/λιανεμπορίου, είναι ότι οι κανόνες απόδοσης GTIN θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται έτσι ώστε να μην αποδίδονται νέοι GTIN σε δευτερεύουσες παραλλαγές, εκτός και αν το «μπέρδεμα» των παραλλαγών κατά το μεταβατικό στάδιο θα μπορούσε να επιφέρει κινδύνους στην υγεία των καταναλωτών ή να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις καταναλωτικές τους αποφάσεις. Παρά τους κανόνες περί απόδοσης νέων GTIN και τα προβλήματα που περιγράφηκαν παραπάνω, ορισμένοι λιανέμποροι επιμένουν να ζητούν απόδοση νέων GTIN για τις παραλλαγές προϊόντων. Η συμμόρφωση ή μη σε τέτοιες απαιτήσεις αποτελεί εμπορική απόφαση του κατασκευαστή ή ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος. Διαχείριση Παραλλαγών Προϊόντων Όταν ένα προϊόν/τρόφιμο έχει τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτείται η αλλαγή των υποχρεωτικών ενδείξεων που αναγράφονται στην ετικέτα του, προκύπτει δυσκολία. Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο στην εφοδιαστική αλυσίδα θα συνυπάρχουν η παλιά και η νέα έκδοση/παραλλαγή του προϊόντος. Κατά την περίοδο αυτή, ο λιανέμπορος δεν θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει αν η έκδοση του προϊόντος που παραγγέλθηκε μέσω μιας ιστοσελίδας θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή και στον τόπο προετοιμασίας/συλλογής της παραγγελίας. Σημαντικές αλλαγές σε ένα προϊόν απαιτούν την απόδοση ενός νέου GTIN, αυξάνοντας την πιθανότητα η σωστή έκδοση του προϊόντος να είναι διαθέσιμη για συλλογή, αλλά ακόμα και αν δεν είναι διαθέσιμη, ο έμπορος μπορεί αυτόματα να αναγνωρίσει αν η συλλεγείσα έκδοση του προϊόντος είναι εκείνη που είχε παραγγελθεί και να ενημερώσει ανάλογα τον καταναλωτή. Ωστόσο μερικές μικρές αλλαγές στα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στο προϊόν, σύμφωνα με τον Κανονισμό, δεν απαιτούν καινούργιο GTIN για το διαφοροποιημένο προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι δυνατή από τον λιανέμπορο η διάκριση των παραλλαγών ενός προϊόντος με βάση τον GTIN. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η γενική τάση του τομέα τροφίμων/λιανεμπορίου είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται κανονικά οι κανόνες απόδοσης GTIN. Έλεγχοι στην παραγωγική διαδικασία ή/και χειροκίνητες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις αναντιστοιχιών μεταξύ των παραλλαγμένων προϊόντων που παραγγέλθηκαν και αυτών που παραδόθηκαν. Είναι ζωτικής σημασίας οι κατασκευαστές τροφίμων να παρέχουν τις μέγιστες δυνατές πληροφορίες ώστε να βοηθήσουν στη διαχείριση κατά το μεταβατικό στάδιο, παραδείγματος χάριν οι πληροφορίες που αλλάζουν λόγω του Κανονισμού 1169/2011, η ημερομηνία κατά την οποία η νέα παραλλαγή θα αποσταλεί για πρώτη φορά καθώς και η συντομότερη «ημερομηνία λήξης» ή η «ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση έως» της νέας παραλλαγής. Ιδανικά, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα εφαρμόσουν τον Κανονισμό με τέτοιο τρόπο ώστε σε περιπτώσεις όπου οι παραλλαγές προϊόντων δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους καταναλωτές ή στις αγοραστικές τους αποφάσεις, να είναι ανεκτή μια απόκλιση από την αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 14. Οι λιανέμποροι που δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτύου θα μπορούσαν να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους μια σημείωση που να ενημερώνει τους καταναλωτές ότι οι μικρές αλλαγές που γίνονται πολλές φορές σε τρόφιμα είναι ο λόγος για τον οποίο κατά τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου μπορεί να μην είναι δυνατό να παραδοθεί ή ακριβής παραλλαγή του προϊόντος που παραγγέλθηκε.

6 Μελλοντική Λύση Ο GS1 εξετάζει πιθανές λύσεις, ώστε στο μέλλον να είναι δυνατή η διάκριση των παραλλαγμένων προϊόντων χωρίς να διαταράσσεται η εφοδιαστική αλυσίδα. Η ιδέα είναι να «συμπληρωθεί» ο GTIN με έναν επιπρόσθετο κωδικό ο οποίος θα «ταυτοποιεί» κάθε συγκεκριμένη παραλλαγή. Ο GTIN μαζί με τον κωδικό παραλλαγής θα εμφανίζονται σε ένα γραμμωτό κωδικό (barcode) που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία/επιλογή των παραγγελιών που γίνονται από τους καταναλωτές μέσω διαδικτύου, έτσι ώστε είτε θα επιλέγεται και θα αποστέλεται η παραλλαγή που παραγγέλθηκε ή, αν αυτή δεν είναι διαθέσιμη, η παραλλαγή που θα παραδίδεται θα μπορεί να παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο. Αυτός ο νέος τρόπος λειτουργίας δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθεί άμεσα. Η διαχείριση του νέου κωδικού απαιτεί τον επαναπρογραμματισμό των μηχανογραφικών συστημάτων τόσο των κατασκευαστών/προμηθευτών όσο και των λιανεμπόρων. Επιπλέον, οι λιανέμποροι θα πρέπει να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό των σημείων πώλησης έτσι ώστε να είναι σε θέση να σαρώνει το νέο γραμμωτό κωδικό (barcode) των προϊόντων. Ωστόσο, το προσδοκώμενο αποτέλεσμα από τη χρήση αυτού του νέου κωδικού είναι εν ευθέτω χρόνο να γίνει ευκολότερη η τήρηση της αυστηρής ερμηνείας του άρθρου 14 του Κανονισμού. Γνωστοποίηση πληροφοριών μεταξύ εμπορικών εταίρων Ο Κανονισμός, καθιστά κύριο υπεύθυνο για την παρουσία και την ακρίβεια των απαιτούμενων πληροφοριών του εκάστοτε προϊόντος, την επιχείρηση της οποίας η επωνυμία χρησιμοποιείται για τη διάθεση των τροφίμων στην αγορά. Οι προμηθευτές των παρασκευαστών τροφίμων, οι προμηθευτές τροφίμων σε μεγάλες ποσότητες αλλά και οι λιανέμποροι, έχουν επίσης ευθύνες. Αυτό απαιτεί την αποτελεσματική ανταλλαγή των δεδομένων των προϊόντων ανάμεσα σε όλους όσους συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να υπάρχουν στα τρόφιμα, βάσει του Κανονισμού, μπορούν να γνωστοποιούνται με τη χρήση τυποποιημένων GS1 δεδομένων, καθώς αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις μεταξύ τους πληροφορίες. Επιπλέον, εκτός των τυποποιημένων δεδομένων, ο GS1 παρέχει μια σειρά τεχνολογιών «χρήσης από κοινού», που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανταλλαγή δεδομένων. Ο προτιμώμενος μηχανισμός για την γνωστοποίηση των πληροφοριών είναι μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Συγχρονισμού Δεδομένων (GDSN). Ένας προμηθευτής ο οποίος παρέχει στοιχεία σε μια πιστοποιημένη βάση δεδομένων (data pool), έχει τη δυνατότητα να τα διαθέτει σε ορισμένους ή όλους τους εμπορικούς εταίρους του που είναι επίσης συνδεδεμένοι με το Δίκτυο, καθώς όλα τα δεδομένα είναι επιβεβαιωμένα μέσω ελέγχων ενσωματωμένων στο Δίκτυο.

7 Ορισμένοι λιανέμποροι δεν είναι συνδεδεμένοι με το GDSN αλλά έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες για τα προϊόντα χρήσιμες στους καταναλωτές (σε αντίθεση με την Β2Β ανταλλαγή δεδομένων), μέσω μιας GS1 Πηγής Δεδομένων (Αξιόπιστη Πηγή Δεδομένων). Ο GS1 παρέχει επίσης ένα πρότυπο μήνυμα EDI (Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων) για την κοινοποίηση των βασικών πληροφοριών του προϊόντος. Αυτό είναι το EANCOM - Μήνυμα Τιμοκαταλόγου ( PRICAT) που επίσης περιλαμβάνει όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία/ ενδείξεις, όπως καθορίζονται στον ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011. Ο GS1 Ευρώπης έχει δημοσιεύσει έναν πίνακα που δείχνει με ποιόν τρόπο οι απαιτούμενες πληροφορίες από τον Κανονισμό 1169/2011 της ΕΕ, αντιστοιχίζονται στα δεδομένα των προτύπων GS1 για το GDSN, GS1 Source και μήνυμα PRICAT. Στην Ελλάδα, η δυνατότητα σύνδεσης με το GDSN παρέχεται μέσω του ελληνικού data pool HellaSync (www.hellasync.org). Ποιότητα δεδομένων Αρκετοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί-μέλη του GS1 προσφέρουν υπηρεσίες που βοηθούν στην διασφάλιση υψηλής ποιότητας των δεδομένων των προϊόντων, όπως: Πλαίσιο Ποιοτικών Δεδομένων (Data Quality Framework): περιλαμβάνει συστάσεις σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες για την υποστήριξη της δημιουργίας Κύριων Δεδομένων (Master Data) υψηλής ποιότητας. GDSN Έλεγχοι Εγκυρότητας: Οι GDSN βάσεις δεδομένων (data pools), οφείλουν να πραγματοποιούν πολλούς ελέγχους εγκυρότητας, και κάποιες εξ αυτών παρέχουν επιπλέον ελέγχους για την τοπική αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται. Ποιοτικός Έλεγχος: υπηρεσίες που συγκρίνουν τα στοιχεία του προϊόντος με ένα δείγμα του προϊόντος. Δημιουργία Δεδομένων: υπηρεσίες που καταγράφουν τα στοιχεία του προϊόντος από τη συσκευασία αυτή καθαυτή και τα παρέχουν ηλεκτρονικά σε λιανέμπορους που δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτύου. Συχνά τα στοιχεία αυτά συνοδεύονται και από διαστάσεις, βάρη και φωτογραφίες του προϊόντος κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν σε ιστοσελίδες. Συνοψίζοντας Όταν ένα προϊόν βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο από τη μια παραλλαγή στην άλλη, θα υπάρχει μια χρονική περίοδος όπου θα συνυπάρχουν και οι δύο παραλλαγές στην αγορά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα είναι δύσκολο να εξασφαλισθεί ότι η παραλλαγή που παραγγέλθηκε μέσω μιας ιστοσελίδας θα είναι διαθέσιμη για παράδοση. Η αλλαγή του GTIN για κάθε παραλλαγή προϊόντος μπορεί να μειώσει αυτό το πρόβλημα, αλλά: - Το κόστος και τα λειτουργικά προβλήματα που θα προκύψουν (που επίσης επηρεάζουν τους καταναλωτές) θα είναι σημαντικά. - Δεν αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση. - Η άποψη που επικρατεί στη βιομηχανία είναι ότι αυτή δεν είναι η σωστή προσέγγιση. Ο GTIN θα πρέπει να αλλάξει αν η σύγχυση των παραλλαγών κατά τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου θα μπορούσε να επιφέρει κινδύνους στην υγεία των καταναλωτών ή να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις αγοραστικές τους αποφάσεις. Ο κάτοχος του εμπορικού σήματος του προϊόντος είναι υπεύθυνος να αποφασίσει εάν θα αποδοθεί ή όχι νέος GTIN. Η γενική τάση του τομέα τροφίμων/ λιανεμπορίου, είναι ότι οι κανόνες απόδοσης GTIN θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται και οι αναντιστοιχίες μεταξύ της παραλλαγής που παραγγέλθηκε και αυτής που παραδόθηκε θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται μέσω της άριστης επικοινωνίας και των ελέγχων της παραγωγικής διαδικασίας.

8 Περισσότερες Πληροφορίες Στο website μας & Υποστήριξη/Εκδόσεις: GDSN Implementation Guidelines for EU Regulation 1169/2011 Mandatory Information, v 1.0-March 2014 Recommendation on how to handle product variants when selling online, v1.0 - March 2014 Στο website μας & Υποστήριξη/Κανόνες Απόδοσης GTIN: GTIN Allocation Rules Επικοινωνήστε μαζί μας: Association Greece ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 One world. One system. One global language of business. Αλεξιουπόλεως Αργυρούπολη Τ F E

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΈΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΈΩΝ Τμήμα της επιμορφωτικής εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των τεχνολογιών

Αξιοποίηση των τεχνολογιών Αξιοποίηση των τεχνολογιών µ π[2] πληροφορικής στη μείωση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης οικονομικών στοιχείων. Η περίπτωση εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην B/S/H από την εταιρία Retail-Think

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Σπουδάστρια Εμμανουηλίδου Παναγιώτα Επιβλέπων Αθανασίου Δημήτριος 1 0BΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1BΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006. Σελίδα: 1 από 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006. Σελίδα: 1 από 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Πρόλογος Αναγκαιότητα Διαλειτουργικότητα Διαδικασίες Διοικητικής Μέριμνας NCS/NSN Οργάνωση Προϊόντα/Υπηρεσίες Πλεονεκτήματα Μη-NATO Κράτη Το Μέλλον Συμπέρασμα ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ)

ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ) ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον Αναπλ. Καθηγητή Χατζούδη Δημήτριο από τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αγοράς λιανικής τροφίμων και ποτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιγραφή των μηχανισμών λειτουργίας και τιμολόγησης των αλυσίδων λιανικής

Οδηγός αγοράς λιανικής τροφίμων και ποτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιγραφή των μηχανισμών λειτουργίας και τιμολόγησης των αλυσίδων λιανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Οδηγός αγοράς λιανικής τροφίμων και ποτών του Ηνωμένου Βασιλείου Περιγραφή των μηχανισμών λειτουργίας και τιμολόγησης των αλυσίδων

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (E-COMMERCE AND ONLINE SHOP COMPARATIVE ANALYSIS)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (E-COMMERCE AND ONLINE SHOP COMPARATIVE ANALYSIS) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Α.Μ. 8916 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Α.Μ 13155 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (E-COMMERCE AND ONLINE SHOP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ( ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΝCΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα