Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis"

Transcript

1 Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis

2 Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής Βελτίωση Η λειτουργία παραγωγής προσφέρει... τη διανομή μιας ποσότητας προϊόντων και υπηρεσιών όταν απαιτείται Προγραμματισμός και έλεγχος

3 Τι είναι τα αποθέματα Με τον όρο αποθέματα εννοούμε αγαθά, που διατηρούνται για κάποια χρονική περίοδο σε αδράνεια περιμένοντας χρήση. Τα αγαθά αυτά μπορεί να είναι πρώτες ύλες, ενδιάμεσα (ημιέτοιμα) προϊόντα, έτοιμα προϊόντα ή και διάφορες προμήθειες, όπως ανταλλακτικά, λιπαντικά, κ.λ.π., υλικά δηλαδή και μέσα απαραίτητα για την υποστήριξη της παραγωγής προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών. Τα αποθέματα πελατών ή πελατών των πελατών είναι συνήθως ουρές αναμονής. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν στην πράξη την διατήρηση αποθεμάτων; Η ανάγκη διατήρησης της παραγωγής σε σχετικά σταθερά επίπεδα σε σχέση με την αντιμετώπιση αυξημένης εποχικής ζήτησης σε μελλοντικές περιόδους Η ανεξαρτητοποίηση των διαφόρων σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να βρεθεί κάποιο στάδιο εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης κάποιων απαραίτητων υλικών ή μέσων. Η περίπτωση έκπτωσης στην τιμή αγοράς υλικών για μεγάλες ποσότητες

4 Τα αποθέματα δημιουργούνται για να εξισορροπήσουν τις διαφορές χρονισμού μεταξύ προσφοράς και ζήτησης Ρυθμός προσφοράς από τη διαδικασία εισροών Source: Alamy/Van Hilversum Αποθέματα Ρυθμός ζήτησης από τη διαδικασία εκροών Διαδικασία εισροών Διαδικασία εκροών Αποθέματα

5 Είδη αποθεμάτων Προσωρινά αποθέματα Αποθέματα που αντισταθμίζουν τις απρόβλεπτες διακυμάνσεις στην προσφορά και ζήτηση, ονομάζονται επίσης και αποθέματα ασφαλείας. Αποθέματα κύκλου Αποθέματα που προκύπτουν όταν ένα στάδιο μιας διαδικασίας δεν μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα όλα τα είδη τα οποία παράγει και γι αυτό θα πρέπει να συγκεντρώσει αποθέματα από ένα είδος ενώ επεξεργάζεται άλλα. Αποθέματα απόζευξης Αποθέματα τα οποία χρησιμοποιούνται ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα τα κέντρα εργασίας ή οι διαδικασίες. Αποθέματα πρόβλεψης Αποθέματα τα οποία συγκεντρώνονται προκειμένου να ικανοποιήσουν την αναμενόμενη μελλοντική ζήτηση ή διακοπές στον εφοδιασμό. Αποθέματα μεταφοράς Τα αποθέματα που υπάρχουν επειδή τα υλικά δεν μπορούν να μεταφερθούν αμέσως.

6 Επίπεδο αποθεμάτων Κυκλικά αποθέματα σε ένα φούρνο Παραγωγή A Παραγωγή B Παραγωγή Γ Παραγωγή A Παραγωγή B Παραγωγή Γ Παράδοση A Παράδοση B Παράδοση Γ Παράδοση A Παράδοση B Παράδοση Γ Χρόνος

7 Το κόστος διατήρησης αποθέματος Το κόστος διατήρησης του αποθέματος περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία κόστους που δημιουργούνται από τη φυσική παρουσία του αποθέματος και διακρίνεται σε: (α) κόστος αποθήκευσης (ενοικίαση χώρου, δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, κλπ) (β) κόστος παλαίωσης και απαξίωσης του αποθέματος (γ) κόστος απωλειών (δ) κόστος ασφάλισης (ε) κόστος διαχείρισης, και (στ) κόστος δέσμευσης κεφαλαίου. Για κάθε πρακτική εφαρμογή είναι αρκετό να εκφράσουμε το κόστος διατήρησης ως ποσοστό (%) της αξίας του μέσου αποθέματος, που διατηρείται στη διάρκεια της περιόδου. Σε πολλές πρακτικές εφαρμογές το ετήσιο κόστος διατήρησης του αποθέματος κυμαίνεται σε ποσοστό από 20% έως 35% της αξίας του μέσου αποθέματος, που διατηρείται ετησίως.

8 Η θέση του αποθέματος Συστήματα αποθεμάτων ενός σταδίου και δύο σταδίων Σύστημα αποθεμάτων ενός σταδίου Σύστημα αποθεμάτων δύο σταδίων Αποθέματα Λειτουργία πωλήσεων Κεντρική αποθήκη Διανομή Τοπικό σημείο διανομής Λειτουργία πωλήσεων Προμηθευτές π.χ. Τοπικό κατάστημα λιανικής Προμηθευτές π.χ. Διανομέας ανταλλακτικών αυτοκινήτων

9 Σύστημα αποθεμάτων πολλών σταδίων Αποθέματα εισροών Στάδιο 1 Μονάδες υπό επεξεργασία Στάδιο 2 Μονάδες υπό επεξεργασία Στάδιο 3 Αποθέματα έτοιμων προϊόντων Προμηθευτές π.χ. κατασκευαστής τηλεοράσεων

10 Σύστημα αποθεμάτων πολλαπλών επιπέδων Κατασκευαστές ενδυμάτων Υφαντουργοί Περιφερειακές αποθήκες Νηματουργοί Καταστήματα λιανικής

11 Ένας έμπορος χαρτιού πρέπει να προγραμματίζει και να ελέγχει τα αποθέματά του σωστά Προγραμματισμός εντολών αγοράς, επιβεβαιώσεις, διεκπεραιώσεις, χτίσιμο σχέσεων, κλπ. Διαχείριση εφοδιασμού, διαχείριση αποθεμάτων, αγορές, ανάλυση προϊόντων Παράπονα ποιότητας, έλλειψη αποθεμάτων, επικοινωνίες, τιμολόγηση, κλπ. Αποθέματα Το εργοστάσιο χαρτιού Εισερχόμενες παραγγελίες από το εργοστάσιο χαρτιού Αποθήκευση και διανομή Εξερχόμενες παραγγελίες σε πελάτη Προσωπικό πωλήσεων και πελάτες Τυπογραφείο Δρομολόγηση σε τοπικές αποθήκες και διανομή στον τελικό πελάτη

12 Είδη κόστους στη διαχείριση των αποθεμάτων Το κόστος παραγγελίας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κόστους, που δημιουργούνται από τις ενέργειές μας για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την παραγγελία του αποθέματος (έντυπα, τηλεφωνήματα και έξοδα επικοινωνίας με τους προμηθευτές, χρόνοι προετοιμασίας μηχανών για την περίπτωση εσωτερικής παραγωγής του αποθέματος στις εγκαταστάσεις μας, κ.ά.) και κυρίως το κόστος του ποιοτικού ελέγχου κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της ποσότητας που παραγγείλαμε. Το κόστος απόκτησης είναι συνήθως σταθερό και ανεξάρτητο της ποσότητας, που παραγγέλνουμε κάθε φορά και της πολιτικής διαχείρισης του αποθέματος που εφαρμόζουμε. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν δηλαδή δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην τιμή απόκτησης ανάλογα με την ποσότητα που παραγγέλνουμε, το κόστος απόκτησης του αποθέματος δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας στη διαμόρφωση της συνάρτησης του συνολικού κόστους διαχείρισης του συστήματος. Το κόστος έκπτωσης τιμών αφορά κλάδους όπου οι προμηθευτές προσφέρουν εκπτώσεις για μεγάλες παραγγελίες ή χρεώνουν περισσότερο για πολύ μικρές παραγγελίες.

13 Είδη κόστους στη διαχείριση των αποθεμάτων Το κόστος έλλειψης του αποθέματος περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία κόστους, που δημιουργούνται από την έλλειψη του αποθέματος και εξαρτάται από το είδος του αποθέματος που δεν έχουμε και από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν το έχουμε. Είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί στην πράξη. Για το λόγο αυτό, αντί να επιχειρήσουμε μια αμφιβόλου αξιοπιστίας ποσοτική εκτίμηση του κόστους έλλειψης, αναζητούμε εκείνη την πολιτική διαχείρισης του αποθέματος που ελαχιστοποιεί τα υπόλοιπα στοιχεία κόστους (το κόστος δηλαδή διατήρησής του σε προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα σχεδιασμού και το κόστος παραγγελίας και απόκτησης του αποθέματος), η οποία εξασφαλίζει έναν αποδεκτό κίνδυνο (πιθανότητα) να μείνει το παραγωγικό σύστημα από απόθεμα.

14 Επίπεδο αποθεμάτων Τα προφίλ αποθεμάτων αναπαριστούν το επίπεδο αποθεμάτων Ποσότητα παραγγελίας = Q Σταθερή και προβλέψιμη ζήτηση (D) Κλίση = ρυθμός ζήτησης (D) Μέσο απόθεμα = Q 2 Q D Χρόνος Άμεσες παραδόσεις με ρυθμό D Q ανά περίοδο

15 Πρότυπα στη διαχείριση των αποθεμάτων Ένα σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων γίνεται συγκεκριμένο όταν έχουμε προκαθορίσει την ποσότητα που θα παραγγέλνουμε κάθε φορά και το πότε ακριβώς θα δίνουμε αυτήν την παραγγελία. Τα μεγέθη αυτά εξαρτώνται από τα στοιχεία κόστους, τη μορφή και τη διαχρονική συμπεριφορά της ζήτησης και τις διάφορες πολιτικές παρακολούθησης του αποθέματος και λήψης των αποφάσεων για την αναπλήρωσή του. Στα καθοριστικά συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, τόσο η ζήτηση, όσο και ο χρόνος ικανοποίησης της παραγγελίας είναι καθοριστικά μεγέθη, μεγέθη δηλαδή γνωστά με βεβαιότητα και σταθερά στο χρόνο. Η υπόθεση αυτή, παρά το γεγονός ότι αποτελεί σημαντική απλοποίηση της πραγματικότητας, έχει αποδειχτεί ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην πράξη. Διάφορες περιπτώσεις (α) Βασικό σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας. (β) Μέρος της ζήτησης ικανοποιείται με καθυστέρηση. (γ) Η ζήτηση ικανοποιείται από παραγωγή. (δ) Έκπτωση στην τιμή απόκτησης της μονάδας του αποθέματος. (ε) Ταυτόχρονες παραγγελίες ομάδας διαφόρων υλικών. (στ) Πολλά υλικά και περιορισμοί.

16 Βασικό σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας (α) Το πιο συνηθισμένο σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων, είναι το βασικό σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας, στο οποίο η ζήτηση ικανοποιείται αμέσως και χωρίς καθυστέρηση. Συνολικό ετήσιο κόστος διαχείρισης C Τ =(D/Q)C 2 +(Q/2)ΙC 1 Χρονικός κύκλος Τ=Q/D Βέλτιστη ποσότηταπαραγγελίας Q o =SQRT[2DC 2 /(IC 1 )] Στάθμη παραγγελίας Α=Dt L όπου: Ζ=ετήσια ζήτηση, Q=ποσότητα παραγγελίας, C 1 =κόστος προμήθειας της μονάδας αποθέματος, C 2 =κόστος παραγγελίας, Ι=ετήσιο κόστος διατήρησης της μονάδας αποθέματος ως ποσοστό της αξίας του C 1, t L =χρόνος ικανοποίησης παραγγελίας Q στάθμη αποθέματος Α t L Τ

17 Επίπεδο αποθεμάτων Δύο εναλλακτικά προγράμματα αποθεμάτων με διαφορετικές ποσότητες παραγγελίας (Q) Ζήτηση (D) = 1000 τεμάχια ανά έτος 400 Προγρ. A Q = 400 Μέσο απόθεμα για το πρόγραμμα A = Προγρ. B Q = 100 Μέσο απόθεμα για το πρόγραμμα B = 50 Χρόνος 0.1 έτος 0.4 έτος

18 Κόστος 400 Παραδοσιακή άποψη του κόστους που σχετίζεται με τα αποθέματα Συνολικό κόστος Οικονομική ποσότητα παραγγελίας (ΟΠΠ) Κόστος διατήρησης Κόστος παραγγελίας Ποσότητα παραγγελίας

19 Επίπεδο αποθεμάτων Source: Alamy/ArchivBerlin Fotoagentur GmbH Προφίλ αποθεμάτων με σταδιακή αναπλήρωση Μέγεθος παραγγελίας Q Κλίση = P D Κλίση = D M Q P Time

20 Πρότυπο οικονομικού μεγέθους παρτίδας Στην περίπτωση που η ζήτηση ικανοποιείται από παραγωγή, η αναπλήρωση του αποθέματος γίνεται εσωτερικά, με παραγωγή δηλαδή της ποσότητας Q στις εγκαταστάσεις μας. Στις περιπτώσεις αυτές η παραλαβή της ποσότητας Q δεν γίνεται στιγμιαία όλη μαζί, αλλά με κάποιον συνεχή ρυθμό στη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος tp, που είναι ίσο με το χρονικό διάστημα που χρειαζόμαστε για την παραγωγή της. Συνολικό ετήσιο κόστος διαχείρισης C Τ =(D/Q)C 2 +[Q(1-z/p)/2]ΙC 1 Χρονικό διάστημα παραγωγής t P =Q/p Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας Q o =SQRT{2ZC 2 /[IC 1 (1-z/p)]} Στάθμη παραγγελίας Α=Zt L όπου p=ρυθμός παραγωγής, z=ρυθμός ανάλωσης αποθέματος Μ στάθμη αποθέματος Α t P t L Τ

21 Κόστος Εάν ληφθεί υπόψη το πραγματικό κόστος διατήρησης αποθεμάτων, και αν διορθωθεί το κόστος της παραγγελίας (ή της προετοιμασίας), η οικονομική ποσότητα παραγγελίας (ΟΠΠ) είναι πολύ χαμηλότερη Διορθωμένο συνολικό κόστος Διορθωμένο κόστος διατήρησης Αρχικό συνολικό κόστος Διορθωμένη ΟΠΠ Αρχική ΟΠΠ Διορθωμένο κόστος παραγγελιών Αρχικό κόστος διατήρησης Αρχικό κόστος παραγγελιών Ποσότητα παραγγελίας

22 Επίπεδο αποθεμάτων Προγραμματισμός αποθεμάτων που επιτρέπει ελλείψεις Χρόνος Ελλείψεις Η προγραμματισμένη έλλειψη κάποιας ποσότητας αποθέματος μπορεί και να είναι όχι μόνο αποδεκτή αλλά και οικονομικά συμφέρουσα. Βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι οι πελάτες να μπορούν να αποδεχτούν την ικανοποίηση μέρους της ζήτησής τους με κάποια καθυστέρηση και το κόστος της έλλειψης C3 της μονάδας του αποθέματος για κάθε μονάδα χρόνου να μην είναι υπερβολικά μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό της διατήρησης της μονάδας αποθέματος. Ετσι, μειώνοντας το μέσο απόθεμα που διατηρούμε, επιτυγχάνουμε μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης του αποθέματος.

23 Επίπεδο αποθεμάτων Η απόφαση χρονισμού (πότε θα γίνει η παραγγελία) Το σημείο αναπαραγγελίας Ζήτηση (D) = 100 τεμάχια ανά εβδομάδα Επίπεδο αναπαραγγελίας Σημείο αναπαραγγελίας Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας Time

24 Επίπεδο αποθεμάτων Τα αποθέματα ασφαλείας προλαμβάνουν την έλλειψη αποθεμάτων όταν η ζήτηση και/ή ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας είναι αβέβαια Q Επίπεδο αναπαραγγελίας (ΕΑ) Κατανομή χρήσης χρόνου εκτέλεσης S d 1 d 2? t 1 t 2 Χρόνος

25 Πιθανότητα Πιθανότητα Πιθανότητα Ο συνδυασμός των κατανομών πιθανότητας για το χρόνο εκτέλεσης παραγγελιών με το ρυθμό ζήτησης δίνει την κατανομή της χρήσης του χρόνου εκτέλεσης Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας Ρυθμός ζήτησης Χρήση χρόνου εκτέλεσης

26 Επίπεδο αποθεμάτων Η προσέγγιση της περιοδικής επιθεώρησης για το χρονισμό των παραγγελιών με πιθανολογικό υπολογισμό της ζήτησης και του χρόνου εκτέλεσης Q m Q 1 Q 2 Q 3 T 0 T 1 T 2 T 3 Χρόνος t 1 t 2 t 3 t f t f t f

27 Ποσοστό της αξίας των ειδών Source: Howard Smith Paper Group Καμπύλη Pareto για τα είδη μιας αποθήκης Είδη κατηγορίας Α Είδη κατηγορίας Β Είδη κατηγορίας C Ποσοστό του συνολικού αριθμού των ειδών 100

28 Ταξινομήσεις αποθεμάτων και μετρήσεις Είδη κατηγορίας Α το 20% περίπου των ειδών που έχουν μεγάλη αξία και που αντιστοιχούν στο 80% περίπου της συνολικής αξίας των αποθεμάτων Είδη κατηγορίας Β το επόμενο 30% των ειδών που είναι είδη μέσης αξίας και που αντιστοιχούν στο 10% περίπου της συνολικής αξίας των αποθεμάτων Είδη κατηγορίας C το υπόλοιπο 50% περίπου των ειδών που έχουν μικρή αξία και που αντιστοιχούν στο 10% περίπου της συνολικής αξίας των αποθεμάτων

29 Συστήματα αναπαραγγελίας δύο και τριών δοχείων Σύστημα δύο δοχείων Σύστημα τριών δοχείων Δοχείο 1 Δοχείο 2 Δοχείο 1 Δοχείο 2 Δοχείο 3 Τεμάχια που χρησιμοποιούνται Επίπεδο αναπαραγγελίας + αποθέματα ασφαλείας Τεμάχια που χρησιμοποιούνται Επίπεδο αναπαραγγελίας Αποθέματα ασφαλείας

30 Έλεγχος όρων κλειδιών Αποθέματα (γνωστά και ως stock) Είναι η αποθηκευμένη συγκέντρωση πόρων που υπέστησαν μετατροπή/επεξεργασία σε μια διαδικασία αφορούν συνήθως υλικούς πόρους, αλλά μπορεί επίσης να αναφέρονται σε αποθέματα πληροφοριών τα αποθέματα πελατών ή πελατών των πελατών είναι συνήθως ουρές αναμονής. Προσωρινά αποθέματα Αποθέματα που αντισταθμίζουν τις απρόβλεπτες διακυμάνσεις στην προσφορά και ζήτηση, ονομάζονται επίσης και αποθέματα ασφαλείας. Αποθέματα κύκλου Αποθέματα που προκύπτουν όταν ένα στάδιο μιας διαδικασίας δεν μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα όλα τα είδη τα οποία παράγει και γι αυτό θα πρέπει να συγκεντρώσει αποθέματα από ένα είδος ενώ επεξεργάζεται άλλα.

31 Έλεγχος όρων κλειδιών Αποθέματα απόζευξης Αποθέματα τα οποία χρησιμοποιούνται ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα τα κέντρα εργασίας ή οι διαδικασίες. Αποθέματα πρόβλεψης Αποθέματα τα οποία συγκεντρώνονται προκειμένου να ικανοποιήσουν την αναμενόμενη μελλοντική ζήτηση ή διακοπές στον εφοδιασμό. Αποθέματα μεταφοράς Τα αποθέματα που υπάρχουν επειδή τα υλικά δεν μπορούν να μεταφερθούν αμέσως.

32 Έλεγχος όρων κλειδιών Μονάδες υπό επεξεργασία (ΜΥΕ) Ο αριθμός των μονάδων μέσα σε μια διαδικασία που περιμένουν να περάσουν υπό περαιτέρω επεξεργασία (ονομάζονται επίσης τρέχουσα εργασία, work-in-progress). Οικονομική ποσότητα παραγγελίας (ΟΠΠ) Η ποσότητα των ειδών προς παραγγελία η οποία υποθετικά μειώνει το συνολικό κόστος της διαχείρισης αποθεμάτων και προκύπτει από διάφορους μαθηματικούς τύπους. Οικονομικό μέγεθος παρτίδας (ΟΜΠ) Η ποσότητα των τεμαχίων που παράγει ένα μηχάνημα ή μια διαδικασία και που υποθετικά ελαχιστοποιεί το κόστος της παραγωγής και της διατήρησης αποθεμάτων.

33 Έλεγχος όρων κλειδιών Σημείο αναπαραγγελίας Η χρονική στιγμή κατά την οποία παραγγέλλονται εκ νέου τα είδη. Συνήθως υπολογίζεται έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αποθέματα δεν εξαντλούνται πριν την παραλαβή της επόμενης παρτίδας αποθεμάτων. Επίπεδο αναπαραγγελίας Το επίπεδο αποθεμάτων κατά το οποίο παραγγέλλονται εκ νέου τα είδη. Συνήθως υπολογίζεται έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αποθέματα δεν εξαντλούνται πριν την παραλαβή της επόμενης παρτίδας αποθεμάτων. Χρήση χρόνου εκτέλεσης Η ποσότητα των αποθεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ της παραγγελίας αναπλήρωσης και της παραλαβής των αποθεμάτων. Συνήθως περιγράφεται από μια πιθανοκατανομή προκειμένου να συνυπολογιστεί η αβεβαιότητα της ζήτησης και του χρόνου εκτέλεσης.

34 Έλεγχος όρων κλειδιών Συνεχής επιθεώρηση Μια προσέγγιση στη διαχείριση αποθεμάτων η οποία λαμβάνει αποφάσεις για τα αποθέματα όταν αυτά φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, σε αντίθεση με την περιοδική επιθεώρηση. Περιοδική επιθεώρηση Προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων για τα αποθέματα που ορίζει χρονικά σημεία για τον έλεγχο του επιπέδου των αποθεμάτων και μετά λαμβάνει τις ανάλογες αποφάσεις σε αντίθεση με τη συνεχή επιθεώρηση. Αξία χρήσης Όρος που χρησιμοποιείται στον έλεγχο αποθεμάτων για να υποδείξει την ποσότητα των τεμαχίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή πωλήθηκαν επί την αξία ή την τιμή τους.

35 Έλεγχος όρων κλειδιών Νόμος του Pareto Γενικός κανόνας που αποδεικνύεται πως λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις, και που υποδεικνύει ότι το 20% μιας κατάστασης προκαλεί το 80% μιας άλλης. Εφαρμόζεται συχνά στη διαχείριση αποθεμάτων (το 20% των προϊόντων παράγουν το 80% της αξίας των πωλήσεων) και τις δραστηριότητες βελτίωσης (το 20% των προβλημάτων προκαλούν το 80% της αναστάτωσης). Έλεγχος αποθεμάτων ABC Προσέγγιση στον έλεγχο αποθεμάτων που κατηγοριοποιεί τα αποθέματα βάσει της αξίας χρήσης τους και προσαρμόζει την προσέγγιση διαχείρισής τους ανάλογα. Αρχή της συνεχούς απογραφής Αρχή που χρησιμοποιείται στον έλεγχο αποθεμάτων σύμφωνα με την οποία οι εγγραφές των αποθεμάτων θα πρέπει να ενημερώνονται αυτόματα κάθε φορά που παραλαμβάνονται ή αφαιρούνται είδη από την αποθήκη.

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΕΙΗΓΗΣΗ: Δρ. ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΜΟΤΣΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. 2399 ΕΣΟ 2010 1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ TΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP...

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Περιεχόμενα 8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4 8.2.1 Στόχοι και Ρόλος MRP συστήματος... 4 8.2.2 Λογική MRP συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Έλεγχος και διοίκηση αποθεµάτων σε µεγάλη εταιρεία του κλάδου τροφίµων και ποτών.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Έλεγχος και διοίκηση αποθεµάτων σε µεγάλη εταιρεία του κλάδου τροφίµων και ποτών. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έλεγχος και διοίκηση αποθεµάτων σε µεγάλη εταιρεία του κλάδου τροφίµων και ποτών. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ Λαδουκάκη Εριέτα ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων. Θεματική Ενότητα Γ:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων. Θεματική Ενότητα Γ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων Θεματική Ενότητα Γ: «Υγεία Οικονομικές, Πολιτικές, ιοικητικές Όψεις» Ενότητα: ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μπανιά Ξανθή ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Κιτσαντά Αικατερίνη ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μπανιά Ξανθή ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Κιτσαντά Αικατερίνη ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DERARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η παρούσα διπλωματική εργασία.

προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η παρούσα διπλωματική εργασία. 2 Αφιερωμένη στους γονείς μου Χαράλαμπο, Αφροδίτη και στις αδερφές μου Δάφνη, Στέλλα Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή κ. Νικόλαο Τσάντα για τη συνεργασία που είχαμε προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων

Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Συστήματα αποθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέση προϊόντος τύποι παραγωγής Ο όρος prοduct positioning αναφέρεται στα στάδια σχεδιασμού, στον τρόπο κατασκευή και στη μορφή επικοινωνίας με τον πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

COSWIN 7i Περίληψη Λειτουργιών

COSWIN 7i Περίληψη Λειτουργιών COSWIN 7i Περίληψη Λειτουργιών Συντάκτης ΑΠΣ Reference 7.4 Έκδοση 1.0 Ημ. Δημιουργίας 18/03/2010 Ημ. Τελ. Ενημέρωσης 18/03/2010 Έγκριση από Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στη. ιαχείριση Αποθεµάτων. Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος

Σηµειώσεις στη. ιαχείριση Αποθεµάτων. Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος Σηµειώσεις στη ιαχείριση Αποθεµάτων Επιµέλεια: ρ. ηµήτρης Βλάχος Θεσσαλονίκη 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Σηµασία της διαχείρισης των αποθεµάτων... 1 1.2 Οικονοµική φύση και λειτουργία των αποθεµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Συστήματα Συνεχούς και Περιοδικής Αναθεώρησης Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Συστήματα ελέγχου αποθεμάτων Σύστημα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα Πτυχιακής : Διαχείριση παραγωγής μέσω πληροφοριακών συστημάτων σε περίπτωση μελέτης της Εβροφάρμα Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Μια Εφαρμογή σε Μεγάλη Γαλακτοβιομηχανία

Μια Εφαρμογή σε Μεγάλη Γαλακτοβιομηχανία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μια Εφαρμογή σε Μεγάλη Γαλακτοβιομηχανία Υπό: BANDAK JOHNNY Επιβλέπων Καθηγητής :ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΑΝΙΑ, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ. Applied Mathematics 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ. Applied Mathematics 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Η τιμή είναι το ποσό που αποδέχεται να καταβάλλει για την απόκτηση ενός είδους. Η τιμή που αποδέχεται να καταβάλλει ο αγοραστής εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Ειδικά Μοντέλα Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Μοντέλο μη αυτόματου εφοδιασμού (Economic Lot size) Αλγόριθμος Wagner-Whitin

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. Eισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics ιαχείριση Αποθεµάτων 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Κόστος Αποθεµάτων Κατηγορίες Αποθεµάτων Στρατηγικές µείωσης των αποθεµάτων 2 Εισαγωγή Πως δηµιουργούνται τα αποθέµατα? Όταν οι ποσότητες εισαγωγής πρώτων υλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ WMS ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ CITROEN HELLAS SA

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ WMS ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ CITROEN HELLAS SA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)" 1 η

Διαβάστε περισσότερα