SUPPLY CHAIN. Unilever s global availability programme. Αγγελάκης Ευάγγελος Head of Customer Service Ελαΐς-Unilever

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SUPPLY CHAIN. Unilever s global availability programme. Αγγελάκης Ευάγγελος Head of Customer Service Ελαΐς-Unilever"

Transcript

1 SUPPLY CHAIN Unilever s global availability programme Αγγελάκης Ευάγγελος Head of Customer Service Ελαΐς-Unilever

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βελτίωση της διαθεσιμότητας στο ράφι είναι μια τεράστια πρόκληση για λιανέμπορους και προμηθευτές Η Unilever αναγνωρίζει τη διαθεσιμότητα στο ράφι ως μία non-innovation led ευκαιρία ανάπτυξης και η βελτίωση της θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη στόχων.. Οι ευκαιρίες για βελτίωση μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσω συνεργασίας μεταξύ προμηθευτών και λιανέμπορων. Η Unilever έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα για να συμπράξει με τους πελάτες για να προσεγγίσει το ζήτημα. Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε το 2006, κι έκτοτε έχει υλοποιηθεί επιτυχώς με πολλούς λιανέμπορους φέρνοντας σημαντικά οφέλη

3 ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ Η πετυχημένη εφοδιαστική αλυσίδα καταφέρνει να έχει τα προϊόντα της διαθέσιμα στα ράφια όταν οι καταναλωτές τα ζητούν. Η συνήθης διαθεσιμότητα στο ράφι βάσει παγκόσμιων στοχείων κυμαίνεται στο 91%. Σε κάποιες κατηγορίες κι αγορές μπορεί να είναι ακόμα και στο 80%. Η χαμηλή διαθεσιμότητα οδηγεί τους καταναλωτές να αλλάξουν καταστήματα και brands. Παγκόσμιες έρευνες επίσης δείχνουν ότι αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα κατά 3%, οι πωλήσεις αυξάνονται κατά 1%. Σε περιβάλλοντα χαμηλής δυνατότητας ανάπτυξης η αύξηση της διαθεσιμότητας είναι μια τεράστια ευκαιρία για αύξηση πωλήσεων. Διαθεσιμότητα στο ράφι (OSA) Το μέγεθος της ευκαιρίας Gap to 98% OSA Δυνητική % αύξηση πωλήσεων 91% 7,0% 2,31%

4 ΈΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ξεκίνησε σε μεγάλες αναπτυγμένες αγορές αλλά τώρα πλέον έχει επεκταθεί σε αναδυόμενες αγορές και άλλα κανάλια. Canada United Kingdom North America Netherlands Mexico Italy Columbia Brazil China South Africa

5 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ 5 ΒΗΜΑΤΩΝ Μία παγκόσμια ομάδα ασχολείται με το πρόγραμμα και επικεντρώνεται στο να συνεργαστεί με τις τοπικές ομάδες και τους αντίστοιχους λιανέμπορους. Η ομάδα συμβουλεύει τους συναδέλφους και τους πελάτες ώστε να τους βοηθήσει να αναλύσουν τα ζητήματα και να εφαρμόσουν λύσεις. Χρησιμοποιώντας την εμπειρία από την παραγωγική διαδικασία - TPM (Total Productive Maintenance) και Lean Manufacturing, η Unilever έχει αναπτύξει ένα συνεχώς βελτιούμενο πρόγραμμα, το οποίο στην καρδιά του έχει μια απλή μέθοδο 5 βημάτων

6 ΤΑ 5 ΒΗΜΑΤΑ 1 Στρατηγική Συμφωνία 2 Ορισμός του Έργου 3 Δέντρο Απωλειών 4 Ανάλυση Αιτιών 5 Εφαρμογή Λύσεων

7 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η μέθοδος των 5 βημάτων είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας που βασίζεται στη σύμπραξη της Unilever και των πελατών με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας στο ράφι (OSA). Το πρώτο βήμα αναφέρεται στον ορισμό του εύρους του έργου και διασφαλίζει τη δέσμευση της διοίκησης και των δύο πλευρών. Οι δύο συμβαλλόμενοι οφείλουν να έχουν κοινούς στόχους με ξεκάθαρη κατανόηση των διαδικασιών και να δεσμεύονται ότι θα παρέχουν τους απαιτούμενους ανθρώπινους πόρους. Η διασφάλιση της ύπαρξης των παραπάνω είναι κρίσιμη για τη θετική έκβαση του έργου.

8 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε αυτή τη φάση συμφωνούνται οι συγκεκριμένοι αντικειμενικοί στόχοι του έργου. Είναι σημαντικό να οριστούν τα βασικά μεγέθη του έργου: Προϊόντα, κατηγορίες, καταστήματα Πιλοτική φάση και πλήρες roll out Οι βασικές παράμετροι σε αυτή τη φάση είναι: Project brief και αντικειμενικοί στόχοι Διασφάλιση πόρων και οργάνωση κοινής ομάδας έργου (project team) Καθορισμός χρονοδιαγράμματος Αναγνώριση εμπλεκομένων και συμμετοχή τους

9 3. ΔΕΝΤΡΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Σε αυτή τη φάση ξεκινάει η λεπτομερής δουλειά μέσα στα καταστήματα. Ο ερευνητής επισκέπτεται τα καταστήματα, συλλέγει όλα τα στοιχεία μη διαθεσιμότητας και καταγράφει τους λόγους για τη χαμηλή διαθεσιμότητα αναλύοντας όλη την εφοδιαστική αλυσίδα προς τα πίσω. Κάθε εμφάνιση έλλειψης στο ράφι αναλύεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «δέντρο απωλειών» (loss tree) για να βρεθεί σε ποιο σημείο εμφανίστηκε το ζήτημα. Store 1 Store 2 Store 3 Typical loss tree from an in store pilot

10 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΤΙΩΝ Έχοντας καταλήξει σε ποιο σημείο εμφανίζεται η αστοχία το επόμενο βήμα είναι να βρεθεί η γενεσιουργός αιτία. Η διαδικασία ανάλυσης αιτιών συχνά γίνεται με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων και από τις δύο πλευρές. Γίνεται μια συνεχής διερεύνηση γιατί η αστοχία εμφανίζεται στο συγκεκριμένο σημείο της διαδικασίας εφοδιασμού έως ότου τα πραγματικά αίτια ανακαλυφθούν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαγράμματα Ishikawa (ή fishbone) τα οποία δείχνουν πως εμφανίζεται η αστοχία. Ένα Ishikawa ή fishbone διάγραμμα για θέματα διαθεσιμότητας στην κατηγορία προσωπικής φροντίδας

11 5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΕΩΝ Όταν τα αίτια των ζητημάτων διαθεσιμότητας έχουν βρεθεί και κατανοηθεί πλήρως, πρέπει να υλοποιηθούν λύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα των δύο οργανώσεων. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του έργου είναι να ενσωματωθεί η αλλαγή ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι βελτιώσεις δε θα είναι παροδικές. Κοινές ομάδες εργασίας βοηθούν πολύ για να εμπλακούν όσοι χρειάζονται και να συμβάλουν σε: Ανάπτυξη νέου τρόπου εργασίας Δημιουργία καλύτερων επαφών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα Επισκέψεις των ομάδων εργασίας στα καταστήματα ώστε να βλέπουν την επίδραση των ενεργειών τους Συμφωνία για τα επόμενα βήματα

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΟ PROJECT Project που πραγματοποιήθηκε σε: 11 καταστήματα λιανεμπορικής αλυσίδας 3 κατηγορίες προιόντων 74 κωδικοί Διάρκεια project: 8 εβδομάδες

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΟ PROJECT Out-Stock ,00% Ελλιπής Ανεφοδιασμός Ραφιού ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑ = ,46% 61 68,54% Μη Έγκαιρη Παραγγελία ΣΕ ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΗΚΕ 10 11,24% 18 20,22% 15 16,85% 46 51,69% ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1 1,12% 14 15,73% 22 24,72% 24 26,97% ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ UNILEVER ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 11 12,36% 2 2,25% 1 1,12% 24 26,97% 0 0%

14 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΡΘΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΡΑΦΙΟΥ

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ %OSA ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 100,00% 99,00% 98,00% 97,33% 97,00% 96,00% 95,92% 95,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 94,00% 93,00% 92,70% 92,00% 91,00% 90,00% OSA (%) πριν* OSA (%) OSA (%) μετά*