ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ"

Transcript

1 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

2 1. Εισαγωγή 2 Οι Εικαστικές Τέχνες είναι ενσωματωμένες στην καθημερινή μας ζωή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Συνιστούν εκφραστικά μέσα με τα οποία αναπαριστούμε εμπειρίες, ιδέες, αξίες, συναισθήματα και ταυτόχρονα απαιτούν διανοητικές λειτουργίες όπως αντίληψη, μνήμη και σχηματισμό εννοιών προάγοντας έτσι την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από τις Εικαστικές Τέχνες ο άνθρωπος επικοινωνεί, δημιουργεί και διατηρεί τον πολιτισμό και το περιβάλλον του, και ταυτόχρονα καλλιεργεί το σεβασμό και την κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους. Επιπλέον στο σύγχρονο κόσμο το πεδίο των Εικαστικών Τεχνών παρεμβαίνει στις πρακτικές εφαρμογές της εικόνας (π.χ. φωτογραφία, διαφήμιση, ψηφιακή εικόνα) οι οποίες επιδρούν καθοριστικά στον τρόπο ζωής και σκέψης των ανθρώπων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η μάθηση και διδασκαλία στις Εικαστικές Τέχνες βασίζεται στις εμπειρίες, στα ενδιαφέροντα και ικανότητες των παιδιών και θέτει στον πυρήνα του σχεδιασμού και της εφαρμογής των εικαστικών δραστηριοτήτων: την παραγωγή - δημιουργία και τη θέαση - παρατήρηση Οι δραστηριότητες παραγωγής-δημιουργίας και θέασης-παρατήρησης διδάσκονται με ένα διαπλεκόμενο τρόπο και περιλαμβάνουν ποικίλες διαδικασίες και διδακτικές στρατηγικές. Επιδιώκεται η προσωπική εικαστική έκφραση του παιδιού, η σύνδεσή της με το περιβάλλον και η προσέγγιση της εικαστικής δημιουργίας (έργου τέχνης/εικόνας) τοπικά και παγκόσμια. Σταδιακά, ενισχύονται οι εικαστικές εμπειρίες, γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, στοχεύοντας στην ανάπτυξη κριτικά σκεπτόμενων, συνειδητοποιημένων δημιουργών - θεατών, που συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

3 2. Δομή Προγράμματος Σπουδών Το Πρόγραμμα Σπουδών των Εικαστικών Τεχνών αφορά όλο το εύρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και επιτυγχάνει την ενιαιοποίηση των τάξεων από την προσχολική ηλικία μέχρι την Α Λυκείου. Οι τάξεις ομαδοποιούνται σε τέσσερις βαθμίδες: Βαθμίδα 1: Βαθμίδα 2: Βαθμίδα 3: Βαθμίδα 4: Προσχολική Β Δημοτικού Γ Δημοτικού Ε Δημοτικού ΣΤ Δημοτικού Β Γυμνασίου Γ Γυμνασίου Α Λυκείου Οι διδακτικοί στόχοι που καθορίζονται είναι κοινοί για τις τέσσερις βαθμίδες, ενώ οι δείκτες επιτυχίας ορίζονται για κάθε μία βαθμίδα ξεχωριστά. Το Πρόγραμμα είναι ευέλικτο και ανοικτό, επιτρέποντας την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος και Πρόγραμμα Σπουδών των Eικαστικών Τεχνών Το Πρόγραμμα Σπουδών των Εικαστικών Τεχνών είναι οργανωμένο και δομημένο σύμφωνα με τις βασικές αρχές του «Αναλυτικού Προγράμματος για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας» και εδράζεται σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν: 3 α) Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων. Ο πρώτος άξονας προσεγγίζει τις Εικαστικές Τέχνες ως εμπειρία και βίωμα παρέχοντας τη δυνατότητα για διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας με τη χρήση υλικών και μέσων, και παρατήρηση κάθε μορφής εικαστικής δημιουργίας, μέσα από δραστηριότητες με νόημα. Επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων γύρω από τα ακόλουθα: την αναγνώριση και χρήση μορφολογικών, νοηματικών και δομικών στοιχείων σε κάθε μορφή εικαστικής δημιουργίας και τη σύνδεσή τους με τη ζωή την αντίληψη του ρόλου των διαφόρων υλικών και μέσων (ποιότητες και δυνατότητες) στην όλη δημιουργική διαδικασία την παροχή εμπειριών για εικαστική έκφραση, και σύνδεσή τους με το περιβάλλον-αειφορία και άλλες μαθησιακές περιοχές την προσέγγιση της εικαστικής δημιουργίας ως κοινωνικού και πολιτισμικού φαινομένου. β) Καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη συμπεριφορών, που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα. Ο δεύτερος άξονας στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικά σκεπτόμενων δημιουργών θεατών που να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής τους. Επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να διαμορφώσουν αξίες-στάσεις-συμπεριφορές αναφορικά με: το σεβασμό προς τον εαυτό τους και το συνάνθρωπο (το άλλο φύλο, τον άλλο πολιτισμό) την ανακάλυψη της ταυτότητας και την αποδοχή της διαφορετικότητας, μοναδικότητας αλλά και ομοιότητας των ανθρώπων την καλλιέργεια ευαισθησίας και κρίσης για το περιβάλλον και τον πολιτισμό την ομαδικότητα και συμμετοχικότητα για λήψη αποφάσεων και εικαστικών δράσεων την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και προσωπικής άποψης για τις καλλιτεχνικές τους ενέργειες την αντιμετώπιση των μηχανισμών επηρεασμού μέσα από την ερμηνεία και κριτική της εικόνας.

4 4 γ) Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που απαιτούνται από την κοινωνία του 21ου αιώνα ικανότητες κλειδιά. Ο τρίτος άξονας στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν κυρίως τους δύο διαπλεκόμενους τομείς σχεδιασμού δραστηριοτήτων: της θέασης-παρατήρησης και παραγωγής - δημιουργίας. Μέσα από αυτούς τους τομείς προσφέρονται παράλληλα δυνατότητες για καλλιέργεια δεξιοτήτων δημιουργικής λύσης προβλήματος και κοινωνικών-διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να: διερευνούν υλικά και να πειραματίζονται με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων - τεχνικών και μέσων (και των νέων τεχνολογιών) αναπτύσσουν δεξιότητες δημιουργικής έκφρασης και λύσης προβλήματος συλλέγουν, αναγνωρίζουν, επιλέγουν, περιγράφουν, οργανώνουν, εξερευνούν, δεδομένα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές εμπλέκονται σε δημιουργικές διαδικασίες μέσα από το σχεδιασμό, παραγωγή, τροποποίηση και μετασχηματισμό υλικών, αντικειμένων, έργων τέχνης/εικόνων (εστιάζοντας στις εμπειρίες, αισθήσεις, φαντασία, συναισθήματα, ιδέες, μεταφορές και έννοιες) καλλιεργούν μέσα από την πράξη δεξιότητες παρατήρησης και κριτικής του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου (φυσικού και ανθρωπογενούς) αποκτούν δεξιότητες παρατήρησης, αναγνώρισης και μελέτης έργων τέχνης/εικόνων και της τοποθέτησης τους στο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο διακρίνουν σταδιακά τις σημασίες, σκοπούς και λειτουργίες κάθε εικαστικής δημιουργίας στο σύγχρονο κόσμο αναπτύσσουν την αισθητική κρίση, εικαστική έρευνα, δράση και να προωθούν τις ιδέες τους. 2.2 Θεματικές Ενότητες Το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών χωρίζεται στον Πυρήνα Εικαστική Έκφραση και Σκέψη και στις δύο Θεματικές Ενότητες Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον και Τοπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά. Ο Πυρήνας και οι δύο Θεματικές Ενότητες καλύπτουν το όλο φάσμα των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα αναπτύξουν οι μαθητές/τριες στο πλαίσιο του μαθήματος, είναι αλληλένδετα και παρουσιάζουν αλληλοεπικάλυψη. Ο διαχωρισμός του περιεχομένου είναι ενδεικτικός, επιτρέποντας στον/στην εκπαιδευτικό ευελιξία στις επιλογές του. Για την ανάπτυξη εικαστικών δραστηριοτήτων ο/η εκπαιδευτικός καλείται να συνδυάσει τον Πυρήνα με τη Θεματική Ενότητα «Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον» ή τον Πυρήνα με τη Θεματική Ενότητα «Τοπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά» ή τον Πυρήνα και τις δύο Θεματικές Ενότητες μαζί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας, το άμεσο περιβάλλον, τα ενδιαφέροντα, εμπειρίες, ηλικίες των παιδιών και τα χρονικά πλαίσια. Ο Πυρήνας θεωρείται απαραίτητο στοιχείο σε κάθε ανάπτυξη δραστηριοτήτων καθ ότι εμπεριέχει βασικές έννοιες, ενώ οι δύο Θεματικές Ενότητες αποτελούν ιδέες-κλειδιά.

5 Ο/Η εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος/η να καλύψει το σύνολο του περιεχομένου του Πυρήνα και των δύο Θεματικών, είναι όμως απαραίτητο να εστιάσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στην παροχή εμπειριών. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποφασίσει: ποιες δεξιότητες θα καλλιεργήσει ποιες εμπειρίες θα επιδιώξει να αποκτήσουν τα παιδιά, και σε σχέση με ποιες/ποια έννοια (μορφολογικά, δομικά, νοηματικά στοιχεία) σε ποιες στάσεις/στάση θα επικεντρωθεί. Η ανάπτυξη εικαστικών δραστηριοτήτων στηρίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες και δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν, δίνοντας έτσι μία συνέχεια και εξέλιξη στο Πρόγραμμα Σπουδών. Στην πιο κάτω τριγωνική συνάρτηση διαγράφεται η σύνδεση και λειτουργία του Πυρήνα και των δύο Θεματικών Ενοτήτων. 5 Πυρήνας Εικαστική Έκφραση και Σκέψη Αειφόρος Ανάπτυξη - Περιβάλλον Toπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

6 2.2.1 Περιεχόμενο Πυρήνα και Θεματικών Ενοτήτων Πυρήνας «Εικαστική Έκφραση και Σκέψη» Ο Πυρήνας περιλαμβάνει πειραματισμό με υλικά, εμπλουτισμό εμπειριών και διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να συνδυάζει τον Πυρήνα με τις Θεματικές Ενότητες όπως περιγράφηκαν πιο πάνω, επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά, τεχνικές και διδακτικές στρατηγικές. Ο Πυρήνας περιλαμβάνει: Α. Εισαγωγή και διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας μέσα από βιωματικές δραστηριότητες (παραγωγής, αναπαραγωγής, τροποποίησης) και παιχνίδι. Β. Αποκρίσεις, ερμηνείες, σημασίες και κρίσεις στα μηνύματα του περιβάλλοντος, στην εικαστική εργασία των άλλων παιδιών και σε άλλα οπτικά ερεθίσματα. Στον Πίνακα «Περιεχόμενο» που ακολουθεί καταγράφονται οι τομείς του Πυρήνα ανά βαθμίδα. 6 Θεματική Ενότητα «Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον» Η Θεματική αυτή επιχειρεί να συνδέσει την εικαστική δημιουργία με την αειφόρο ανάπτυξη περιβάλλον ( φυσικό και ανθρωπογενές τεχνολογικό και πολιτιστικό) επιδιώκοντας: Α) την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών στη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος και την εμπλοκή τους σε δημιουργικές δράσεις/συνεργασίες με την τοπική κοινότητα, Β) τη σύνδεση των εικαστικών τεχνών με το τεχνολογικό περιβάλλον και τη κριτική στις πρακτικές της εικόνας στο σύγχρονο τρόπο ζωής (π.χ. διαφήμιση, φωτογραφία, κινηματογράφος), Γ) την κριτική και τη δημιουργία σε ζητήματα/ αξίες που αφορούν τη σχέση του εαυτού με την κοινωνία και το περιβάλλον (σε επίπεδο τοπικό και παγκόσμιο). Η Θεματική περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Α. Παρατήρηση και δημιουργία σε σχέση με το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον Β. Ο πολιτισμός της εικόνας Γ. Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και σύνδεση των Εικαστικών Τεχνών με την κοινωνία και τη ζωή Στον Πίνακα «Περιεχόμενο» που ακολουθεί καταγράφονται οι τομείς και τα ζητήματα της Θεματικής που αφορούν όλες τις βαθμίδες. Θεματική Ενότητα «Τοπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά» Η Θεματική αυτή επικεντρώνεται στις εμπειρίες, ενδιαφέροντα και κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών/τριών για την επιλογή ζητημάτων που αφορούν στην τοπική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Η Θεματική περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Α. Η έννοια της ταυτότητας Β. Μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου Γ. Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά Στον Πίνακα «Περιεχόμενο» που ακολουθεί καταγράφονται οι τομείς και τα ζητήματα της Θεματικής που αφορούν όλες τις βαθμίδες.

7 Α. Εισαγωγή και διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας - Μορφολογικά στοιχεία: σημείο, γραμμή (ευθεία, καμπύλη, διακεκομμένη, κλειστή-ανοιχτή, γραμμή του ορίζοντα), σχήμα (γεωμετρικό, οργανικό), χρώμα (βασικά και δευτερεύοντα, αναμείξεις), υφή (π.χ. απαλό, τραχύ, λείο, βρεγμένο) - Δομικά στοιχεία (σύνθεση ενός εικαστικού έργου/εικόνας): όγκος, χώρος, μοτίβο, επανάληψη, κίνηση, χρόνος. - Νοηματικά στοιχεία (το νόημα ενός έργου/εικόνας) : σύμβολα του έμψυχου περιβάλλοντος, αφήγηση ιστοριών, έκφραση συναισθημάτων. - Χρήση υλικών/μέσων και τεχνικών (ποιότητες και δυνατότητες). - Διασύνδεση με άλλες μαθησιακές περιοχές (π.χ. Φυσικές Επιστήμες, άλλα είδη τέχνης). Β. Αποκρίσεις και σημασίες - στα μηνύματα του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς - στην εικαστική εργασία των άλλων παιδιών - σε άλλα ερεθίσματα (π.χ. μουσειακά εκθέματα, έργα τέχνης/εικόνες, περιβαλλοντική τέχνη, άλλα είδη τέχνης). Α. Παρατήρηση και δημιουργία σε σχέση με το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) - Επισκέψεις, πολυαισθητικές εμπειρίες, μελέτες (π.χ. παρατήρηση του ύψους/δομής/υλικών που χρησιμοποιούνται στα κτίρια και φωτογράφιση, συλλογή φυσικών ή άχρηστων υλικών από το πάρκο της γειτονιάς). - Διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος (π.χ. εικαστικές παρεμβάσεις/έργα εγκατάστασης/κατασκευές). - Εμπλοκή σε δημιουργικές δράσεις: α) Προώθηση εισηγήσεων στην ευρύτερη κοινότητα (π.χ. παρουσίαση της εικαστικής παρέμβασης και εισηγήσεων στο δήμο). β) Σύνδεση και συνεργασία με την τοπική κοινότητα (δήμο, βιβλιοθήκη, μουσεία, πολιτισμικούς οργανισμούς, πολιτιστικά χωριά και κέντρα, εργοστάσια, περιβαλλοντικούς οργανισμούς). - Εμπλοκή σε δημιουργικές συνεργασίες (συνεργασίες με εικαστικούς και άλλους ειδικούς). - Πιθανά ζητήματα: ο εαυτός μου και οι άλλοι, το σχολείο, η γειτονιά, τα σπίτια, τα καταστήματα, ο δρόμος, το δημαρχείο, η βιβλιοθήκη, το πάρκο, η παραλία, τα μνημεία, τα αυτοκίνητα, το πολυκατάστημα, το μουσείο. Α. Εισαγωγή και διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας - Μορφολογικά στοιχεία: σημείο, γραμμή, σχήμα (συμμετρικό, ασύμμετρο, επικάλυψη), χρώμα (θερμά και ψυχρά, αποχρώσεις), τόνος, υφή (πραγματική: η ομαλή επιφάνεια ενός πήλινου αγγείου, εικονική: η τραχιά υφή του κορμού σε ζωγραφικό έργο). - Δομικά στοιχεία: τοποθέτηση, μέγεθος, όγκος, χώρος (αρνητικός και θετικός, βάθος), μοτίβο, επανάληψη, ρυθμός, ένταση, κίνηση, χρόνος. - Νοηματικά στοιχεία: σύμβολα του έμψυχου περιβάλλοντος, αφήγηση ιστοριών, μηνύματα, σημασίες, συμβολισμοί, έκφραση συναισθημάτων. - Χρήση υλικών/μέσων και τεχνικών (ποιότητες και δυνατότητες). - Διασύνδεση με άλλες μαθησιακές περιοχές (π.χ. Αγωγή Υγείας, άλλα είδη τέχνης). Β. Αποκρίσεις, ερμηνείες και σημασίες - στα μηνύματα του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς - στην εικαστική εργασία των άλλων παιδιών - σε άλλα ερεθίσματα (π.χ. μουσειακά εκθέματα, έργα τέχνης/εικόνες, περιβαλλοντική τέχνη, δημόσια τέχνη, άλλα είδη τέχνης). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βαθμίδες 1, 2, 3, 4 Α. Η έννοια της ταυτότητας - Αντίληψη, στοχασμός, έρευνα και μελέτη της προσωπικής ταυτότητας (π.χ. οικογένεια, πολιτισμός, θρησκεία, φύλο). Β. Μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου - Εικαστική εργασία με παραδοσιακά υλικά (π.χ. πηλός, καλάμι, νήμα, ύφασμα, ψηφίδα). - Συλλογή πληροφοριών από πρωτογενείς πηγές (π.χ. πληροφορίες από ειδικούς, φωτογραφίες από επισκέψεις σε προσφυγικούς συνοικισμούς/παραδοσιακά χωριά). - Εμπλοκή σε δημιουργικές δράσεις και μελέτη σε αυθεντικούς/ πραγματικούς χώρους (π.χ. λαογραφικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακά εργαστήρια και χωριά, πολιτιστικά/περιβαλλοντικά κέντρα). - Οι επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά από την οικονομική ανάπτυξη, ρύπανση, ερημοποίηση, εισβολή/κατοχή. - Επαφή με έργα Κυπρίων εικαστικών. - Κυπριακή παράδοση στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. - Εμπλοκή σε δημιουργικές συνεργασίες (συνεργασίες με παραδοσιακούς τεχνίτες/τριες, τοπιοτέχνες, αρχιτέκτονες, εικαστικούς). - Πιθανά ζητήματα: Κυπριακή Χειροτεχνία (π.χ. αγγειοπλαστική, πηλοπλαστική, υφαντική, καλαθοπλεκτική, κέντημα, ψηφιδωτό), θρησκευτικοί χώροι και Τέχνη (π.χ. Βυζαντινές εκκλησίες, αγιογραφία), αρχαιολογικοί χώροι, λαογραφικά μουσεία, σύγχρονη και παραδοσιακή αρχιτεκτονική, μύθοι-παραμύθια, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Γ. Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά - Σταδιακή σύνδεση της τοπικής με την ευρύτερη ευρωπαϊκή και παγκόσμια εικαστική δημιουργία. - Ευρωπαϊκή και παγκόσμια εικαστική δημιουργία: είδη και μορφές, τοποθέτησή της στο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο. - Γνωριμία με το έργο σύγχρονων εικαστικών (από όλες τις κυπριακές κοινότητες και άλλους πολιτισμούς) και ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βαθμίδες 1, 2, 3, 4 Βαθμίδα 1: Προσχολική - Β' Δημοτικού Βαθμίδα 2: Γ Δημοτικού - Ε Δημοτικού Βαθμίδα 3: ΣΤ Δημοτικού - Β Γυμνασίου Β. Ο πολιτισμός της εικόνας Πιθανά ζητήματα/εφαρμογές: - Η επικοινωνία μέσα από τη φωτογραφία, ψηφιακή εικόνα, κόμικς, εικονογράφηση, διαφήμιση, και γενικότερα μέσα από τις διάφορες μορφές πολυτροπικών κειμένων. - Αποδόμηση, αναδόμηση, επεξεργασία και μετασχηματισμός εικόνων με διάφορα εργαλεία και τη χρήση νέων τεχνολογιών και πολυμέσων (π.χ. φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, διάφορα λογισμικά). - Βασικές αρχές της οπτικής αφήγησης (π.χ. ιστορία εικόνα κείμενο). - Σημασία και λειτουργία της εικόνας. Τοπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά Πυρήνας Εικαστική Έκφραση και Σκέψη Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον Α. Εισαγωγή και διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας - Μορφολογικά στοιχεία: σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα (συμπληρωματικά, αντιθέσεις), τόνος, υφή. - Δομικά στοιχεία: τοποθέτηση, μέγεθος, αναλογίες, όγκος, χώρος, μοτίβο, επανάληψη, ρυθμός, ένταση, κίνηση, χρόνος. - Νοηματικά στοιχεία: αφήγηση ιστοριών, μηνύματα, σημασίες, συμβολισμοί, έννοιες, μεταφορές, έκφραση συναισθημάτων. - Χρήση υλικών/μέσων και τεχνικών (ποιότητες και δυνατότητες). - Διασύνδεση με άλλες μαθησιακές περιοχές (π.χ. Ιστορία, άλλα είδη τέχνης). Β. Αποκρίσεις, ερμηνείες σημασίες και κρίσεις - στα μηνύματα του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς - στην εικαστική εργασία των άλλων παιδιών - σε άλλα ερεθίσματα (π.χ. μουσειακά εκθέματα, έργα τέχνης/εικόνες, πολυτροπικά κείμενα, ψηφιακή φωτογραφία, βιντεοτέχνη, περιβαλλοντική τέχνη, δημόσια τέχνη, άλλα είδη τέχνης). Βαθμίδα 4: Γ Γυμνασίου - Α Λυκείου Γ. Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και σύνδεση των Εικαστικών Τεχνών με την κοινωνία και τη ζωή - Χρήση πρωτογενών πηγών (π.χ. συλλογές υλικών, συνεντεύξεις, φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση, σχέδια). - Χρήση δευτερογενών πηγών (π.χ. ανατυπώσεις εικαστικών έργων/ εικόνων, ψηφιακές φωτογραφίες, βίντεο). - Εξέλιξη, προώθηση και διάχυση ιδεών (π.χ. έκθεση καλλιτεχνικής εργασίας εκτός της σχολικής αίθουσας, δημοσιοποίηση απόψεων/ ιδεών στην ιστοσελίδα του σχολείου/δήμου). - Πιθανά ζητήματα: κατανάλωση, ρύπανση, φυσικό περιβάλλον, δημοκρατία, ισότητα, διαφορετικότητα, ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη. Α. Εισαγωγή και διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας - Μορφολογικά στοιχεία: σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα, τόνος, υφή. - Δομικά στοιχεία: τοποθέτηση, μέγεθος, αναλογίες, σημείο φυγής, αρχές προοπτικής σχεδίασης, όγκος, χώρος, μοτίβο, επανάληψη, ρυθμός, ένταση, κίνηση, χρόνος. - Νοηματικά στοιχεία: αφήγηση ιστοριών, μηνύματα, σημασίες, συμβολισμοί, έννοιες, μεταφορές, έκφραση συναισθημάτων. - Χρήση υλικών/μέσων και τεχνικών (ποιότητες και δυνατότητες). - Διασύνδεση με άλλες μαθησιακές περιοχές (π.χ. Λογοτεχνία, άλλα είδη τέχνης). Β. Αποκρίσεις, ερμηνείες, σημασίες και κρίσεις - στα μηνύματα του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς - στην εικαστική εργασία των άλλων παιδιών - σε άλλα ερεθίσματα (π.χ. μουσειακά εκθέματα, έργα τέχνης/εικόνες, πολυτροπικά κείμενα, ψηφιακή φωτογραφία, βιντεοτέχνη, περιβαλλοντική τέχνη, δημόσια τέχνη, άλλα είδη τέχνης). 7

8 Διδακτικοί Στόχοι Τοπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά Πυρήνας Εικαστική Έκφραση και Σκέψη Αειφόρος Ανάπτυξη - Περιβάλλον ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να μπορούν να παρατηρούν (αναγνωρίζουν, επιλέγουν, συλλέγουν, οργανώνουν) δεδομένα με σκοπό την εικαστική δημιουργία. Να εντοπίζουν και να διακρίνουν μέσα από αυθεντικές καταστάσεις τις πολιτισμικές και πολυπολιτισμικές διαστάσεις του περιβάλλοντός τους. Να παρατηρούν δεδομένα χρήσιμα για την εικαστική τους δημιουργία μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Να προσδιορίζουν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου. Να εξοικειωθούν με τις έννοιες και την ορολογία της εικαστικής δημιουργίας και τη σχέση της με την κοινωνία και τον πολιτισμό. Να εξοικειωθούν με την Κυπριακή, Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια εικαστική δημιουργία μέσα από δράσεις και έρευνα. Να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν μορφολογικά, νοηματικά και δομικά στοιχεία σε κάθε μορφή εικαστικής δημιουργίας. Να παρατηρούν και να αξιοποιούν εικαστικά το άμεσο και ευρύτερό τους περιβάλλον. Να ανακαλύψουν την ταυτότητά τους και τη σχέση της με την τοπική, εθνική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Να αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικής και αισθητικής-κριτικής σκέψης. Να καλλιεργήσουν σταδιακά δεξιότητες απόκρισης, ερμηνείας και μελέτης εικόνων, έργων και αντικειμένων τέχνης, και τοποθέτησής τους στο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο. Να μπορούν να δομούν, τροποποιούν και μετασχηματίζουν αντικείμενα, υλικά και εικόνες με τη χρήση διαφόρων εργαλείων, μέσων και τεχνικών (εστιάζοντας στις εμπειρίες, αισθήσεις, φαντασία, ιδέες, αξίες). Να διαμορφώνουν εικαστικά το περιβάλλον τους (φυσικό, ανθρωπογενές ) επιδιώκοντας τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Να δημιουργούν έργα δύο, τριών (π.χ. γλυπτά/κατασκευές) και τεσσάρων διαστάσεων (π.χ. κινούμενες εικόνες/βίντεο) μέσα από πειραματισμό και διερεύνηση υλικών, μέσων και τεχνικών. Nα διακρίνουν την προέλευση, λειτουργία, σημασίες και σκοπούς της εικαστικής δημιουργίας και γενικότερα της εικόνας, όπως αυτή χρησιμοποιείται στο περιβάλλον και στην καθημερινή ζωή. Να αντιληφθούν τη σημασία της εικαστικής δημιουργίας στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων θεατών-δημιουργών, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε μια δημοκρατική κοινωνία. Να σέβονται και να εκτιμούν την εικαστική δημιουργία του τόπου τους ως μέρος της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και προσωπική άποψη για τις καλλιτεχνικές τους ενέργειες, και να είναι σε θέση να εξηγούν τις διαδικασίες επιλογές τελικό αποτέλεσμα της έρευνας και δημιουργίας τους. Να αναπτύξουν δεξιότητες ομαδικότητας, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων/συγκρούσεων μέσα από δημιουργικές συνεργασίες τόσο μεταξύ τους, όσο και με την ευρύτερη τοπική και καλλιτεχνική κοινότητα. Να προβληματίζονται και να διατυπώνουν εισηγήσεις σχετικές με την πρόσβαση τους στον πολιτισμό και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Να καλλιεργήσουν το σεβασμό προς το συνάνθρωπο (το άλλο φύλο, άλλο πολιτισμό) και της εικαστικής τους έκφρασης.

9 2.3. Δείκτες Επιτυχίας Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον Πυρήνας Εικαστική Έκφραση και Σκέψη Τοπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Βαθμίδα 1: Προσχολική Β Δημοτικού Οι μαθητές/τριες παρατηρούν το άμεσο περιβάλλον διατυπώνοντας ερωτήματα και εισηγήσεις, και προβαίνουν σε απλές εικαστικές παρεμβάσεις. Συνεργάζονται με τους συμμαθητές/τριες τους, με άλλες τάξεις και σχολεία, με γονείς και αρμόδιους φορείς (της τοπικής κοινότητας, εικαστικούς ή άλλους ειδικούς) για τη δημιουργία και προώθηση των ιδεών τους. Συσχετίζουν εικόνες και φωτογραφίες με πραγματικούς χώρους και αντικείμενα, αναγνωρίζουν σταδιακά διάφορες μορφές έργων τέχνης/εικόνων και την προέλευση τους. Καλλιεργούν δεξιότητες ομαδικότητας και επίλυσης συγκρούσεων μέσα από τις δημιουργικές τους συνεργασίες, με τη συμμετοχή του/ της εκπαιδευτικού. Οι μαθητές/τριες εμπλέκονται με ευχαρίστηση σε διαδικασίες δημιουργίας (ατομικές και ομαδικές), μέσα από παιχνίδι, πειραματισμό και εξερεύνηση υλικών/μέσων, και χρήση τεχνικών. Καλλιεργούν δεξιότητες συλλογής και ομαδοποίησης δεδομένων (κυρίως από πρωτογενείς πηγές) και αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν συγκεκριμένα μορφολογικά και δομικά στοιχεία στα έργα τέχνης/εικόνες (δικά τους και των συμμαθητών/τριών τους) και στο άμεσο περιβάλλον. Αναμένεται να δίνουν νόημα στην εικαστική εργασία τους και να εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους για την καλλιτεχνική διαδικασία που ακολούθησαν (π.χ. θεατρικό παιχνίδι, κίνηση, μουσική έκφραση). Οι μαθητές/τριες προσδιορίζουν στοιχεία της προσωπικής ταυτότητάς τους συνδέοντας με εμπειρίες και βιώματα. Γνωρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου μέσα από αυθεντικές καταστάσεις. Εντοπίζουν μορφές τέχνης της Κυπριακής και Παγκόσμιας εικαστικής δημιουργίας μέσα από εμπειρίες με εικαστικούς και επισκέψεις. Αναγνωρίζουν συγκεκριμένα κοινωνικά - πολιτισμικά στοιχεία σε έργα τέχνης, αντικείμενα, εικόνες, και αποκρίνονται σε αυτά εκφράζοντας προτιμήσεις και απόψεις. Εξοικειώνονται με πολιτισμικούς χώρους και διατυπώνουν εισηγήσεις που αφορούν την πρόσβασή τους στον πολιτισμό. 9 Βαθμίδα 2: Γ Δημοτικού Ε Δημοτικού Οι μαθητές/τριες παρατηρούν το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον διατυπώνοντας προβληματισμούς, και προβαίνουν σε πιο σύνθετες εικαστικές παρεμβάσεις. Συνεργάζονται με τους συμμαθητές/τριες τους, με άλλες τάξεις και σχολεία, με γονείς και με αρμόδιους φορείς (της τοπικής κοινότητας, εικαστικούς ή άλλους ειδικούς) για τη δημιουργία και προώθηση των ιδεών τους. Αντιλαμβάνονται τους σκοπούς και λειτουργίες των έργων τέχνης/εικόνων και τη σύνδεσή τους με τον κόσμο που βιώνουν. Καλλιεργούν σταδιακά δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και ομαδικότητας μέσα από τις δημιουργικές τους συνεργασίες, με τη συμμετοχή του/της εκπαιδευτικού. Οι μαθητές/τριες εμπλέκονται με ευχαρίστηση σε διαδικασίες δημιουργίας (παραγωγής ή αναπαραγωγής), εξερευνώντας υλικά/μέσα και χρησιμοποιώντας τεχνικές. Καλλιεργούν δεξιότητες συλλογής και οργάνωσης δεδομένων (από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές). Είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν μορφολογικά και δομικά στοιχεία στα έργα τέχνης/εικόνες (δικά τους, των συμμαθητών/τριών τους ή και εικαστικών) αλλά και στο άμεσο τους περιβάλλον. Ανακαλούν και παρουσιάζουν διαδικασίες, δίνουν νόημα στην εικαστική τους εργασία, αποδέχονται πολλαπλές ερμηνείες, και εξελίσσουν τις εικαστικές τους προσπάθειες με ποικίλους τρόπους. Οι μαθητές/τριες προσδιορίζουν στοιχεία της προσωπικής ταυτότητας τους μέσα από τα δικά τους βιώματα και ιστορίες. Διακρίνουν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου, συνδέοντάς τα με τη σύγχρονη ιστορία του τόπου και με πολυπολιτισμικές επιδράσεις. Εντοπίζουν και διακρίνουν μορφές τέχνης της Κυπριακής και Παγκόσμιας εικαστικής δημιουργίας μέσα από αυθεντικές εμπειρίες. Αναγνωρίζουν σταδιακά τη δημιουργία έργων τέχνης, αντικειμένων και εικόνων σε διαφορετικά κοινωνικά, πολιτισμικά και ιστορικά πλαίσια. Εξοικειώνονται με πολιτισμικούς χώρους και διατυπώνουν εισηγήσεις που αφορούν την πρόσβασή τους στον πολιτισμό.

10 Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον Πυρήνας Εικαστική Έκφραση και Σκέψη Τοπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Βαθμίδα 3: ΣΤ Δημοτικού Β Γυμνασίου 10 Οι μαθητές/τριες παρατηρούν και αναλύουν τα στοιχεία του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντός τους, διατυπώνουν προβληματισμούς και προβαίνουν σε σκόπιμες εικαστικές παρεμβάσεις με σύνθετους τρόπους. Αναπτύσσουν συνεργασίες με τους συμμαθητές/τριες τους, με άλλες τάξεις και σχολεία, με γονείς, εικαστικούς και αρμόδιους φορείς για τη δημιουργία και προώθηση των ιδεών τους. Μελετούν τις λειτουργίες της εικόνας στο σύγχρονο τρόπο ζωής και ενσωματώνουν τεχνικές αποδόμησης και αναδόμησης στην εικαστική τους εργασία. Αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, επιλύουν συγκρούσεις και ακολουθούν δημοκρατικές διαδικασίες για εξέλιξη και διάχυση των ιδεών τους με τη συμβολή του/της εκπαιδευτικού. Οι μαθητές/τριες εμπλέκονται με ευχαρίστηση σε διαδικασίες δημιουργίας (παραγωγής ή αναπαραγωγής), διερευνώντας υλικά/μέσα και χρησιμοποιώντας ποικίλες τεχνικές, καταγράφοντας απόψεις, προβληματισμούς και κρίσεις. Καλλιεργούν δεξιότητες συλλογής και οργάνωσης δεδομένων και χρήσης μοντέλων (εμπειριών, ιδεών, εννοιών) στη δική τους εικαστική εργασία. Είναι σε θέση να μελετούν μορφολογικά, νοηματικά και δομικά στοιχεία στα έργα τέχνης/εικόνες (δικά τους, των συμμαθητών/τριών τους ή και εικαστικών) αλλά και στο άμεσο τους περιβάλλον. Παρουσιάζουν διαδικασίες και προτάσεις αναπροσαρμογής, εξελίσσουν τις εικαστικές τους προσπάθειες και προωθούν τις ιδέες τους. Οι μαθητές/τριες προσδιορίζουν στοιχεία της προσωπικής ταυτότητας τους και τη σχέση της με την εθνική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τα δικά τους βιώματα, ιστορίες και έρευνα. Καταγράφουν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου, συνδέοντάς τα με τη σύγχρονη ιστορία του τόπου, με πολυπολιτισμικές επιδράσεις και τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή. Διακρίνουν και μελετούν μορφές τέχνης της Κυπριακής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας εικαστικής δημιουργίας, αναγνωρίζοντας το κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο σε έργα τέχνης, εικόνες και αντικείμενα. Διατυπώνουν εισηγήσεις που αφορούν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιά και διεκδικούν την πρόσβασή τους στον πολιτισμό. Βαθμίδα 4: Γ Γυμνασίου Α Λυκείου Οι μαθητές/τριες αναλύουν τα στοιχεία του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντός τους και προβαίνουν σε σκόπιμες εικαστικές παρεμβάσεις εκφράζοντας αμφισβήτηση, προβληματισμό και κρίση. Ακολουθούν δημοκρατικές διαδικασίες για τη δημιουργία και προώθηση των ιδεών τους, αναπτύσσοντας συνεργασίες με τους συμμαθητές/τριες τους, με άλλες τάξεις και σχολεία, με γονείς, εικαστικούς και αρμόδιους φορείς. Μελετούν τις λειτουργίες της εικόνας στο σύγχρονο τρόπο ζωής, και ενσωματώνουν τεχνικές αποδόμησης και αναδόμησης στην εικαστική τους εργασία. Αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, επιλύουν συγκρούσεις, και υποστηρίζουν συλλογικά και με τη συμβολή του/της εκπαιδευτικού τις ιδέες τους. Οι μαθητές/τριες εμπλέκονται με ευχαρίστηση σε διαδικασίες δημιουργίας (παραγωγής ή αναπαραγωγής) καταγράφοντας ιδέες, προβληματισμούς και κρίσεις, συλλέγοντας και οργανώνοντας δεδομένα, χρησιμοποιώντας με πρόθεση υλικά, τεχνικές και μοντέλα από τη δική τους έρευνα, στην εικαστική τους εργασία. Είναι σε θέση να μελετούν μορφολογικά, νοηματικά και δομικά στοιχεία σε έργα τέχνης/εικόνες (δικά τους, των συμμαθητών/τριών τους ή και εικαστικών) αλλά και στο περιβάλλον. Παρουσιάζουν διαδικασίες, αναπροσαρμόζουν και εξελίσσουν τις εικαστικές προσπάθειές τους και προωθούν με πολλαπλούς τρόπους τις ιδέες τους. Οι μαθητές/τριες προσδιορίζουν στοιχεία της προσωπικής ταυτότητάς τους και τη σχέση της με την εθνική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τα δικά τους βιώματα, ιστορίες και έρευνα. Μελετούν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου, συνδέοντάς τα με προβληματισμούς γύρω από τη σύγχρονη ιστορία του τόπου, πολυπολιτισμικές επιδράσεις και τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή. Διακρίνουν και μελετούν μορφές τέχνης της Κυπριακής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας εικαστικής δημιουργίας, καθώς και το κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο σε έργα τέχνης, εικόνες και αντικείμενα. Διατυπώνουν εισηγήσεις που αφορούν στη διατήρηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και διεκδικούν την πρόσβασή τους στον πολιτισμό. Σημείωση: Οι γνώσεις και δεξιότητες σε κάθε βαθμίδα μεταφέρονται και ισχύουν και για την επόμενη βαθμίδα. Ο πιο πάνω διαχωρισμός είναι ενδεικτικός.

11 3. Διδακτική Μεθοδολογία Προτείνεται ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που να συνδυάζει τις πιο κάτω διδακτικές προσεγγίσεις: 1. Παιδοκεντρικές προσεγγίσεις στην Εικαστική Αγωγή Αξιοποιούνται τα ενδιαφέροντα και οι εμπειρίες των μαθητών/τριών μέσα σε αυθεντικάπραγματικά πλαίσια και δίνονται ευκαιρίες για προσωπική έκφραση. 2. Νοοκατασκευαστικές προσεγγίσεις στην Εικαστική Αγωγή Οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν στρατηγικές που να τους επιτρέπουν να μάθουν πώς να μαθαίνουν. Η μάθηση και διδασκαλία στις Εικαστικές Τέχνες θέτει στον πυρήνα του σχεδιασμού και της εφαρμογής των εικαστικών δραστηριοτήτων, την εμπειρία. Οι δραστηριότητες έχουν συνέχεια και εξέλιξη ενώ δίνονται ευκαιρίες για δημιουργία μέσα σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον μάθησης Κριτική παιδαγωγική στην Εικαστική Αγωγή Δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Ο άνθρωπος δε διαμορφώνεται μόνο από το περιβάλλον αλλά μπορεί και διαμορφώνει το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Οι μαθητές/ τριες εμπλέκονται σε δημιουργικές δράσεις, διαδικασίες κριτικού στοχασμού, αναδόμησης του κοινωνικού πλαισίου και προώθησης των ιδεών τους.

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Πρόγραμμα Σπουδών Φιλοσοφία και Σκοποί Άντρη Σάββα, Ph.D. sandri@ucy.ac.cy 2011 Τι αλλάζει; 1. Νέα θεώρηση της Εικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου Ομάδα Εικαστικής Αγωγής 2014 Σκιαγραφώντας το σχολείο/τη γειτονιά μου Τάξεις: Γ Στ Περιγραφή ενότητας: Οι μαθητές/τριες καταγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Φιλαράκος - Το δικό μου μαλακό υφασμάτινο παιχνίδι Βαθμίδα: 1 Τάξη: Β Διάρκεια: 4 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας στη συνέχεια για έκφραση. Οι μαθητές/τριες ανακαλούν εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας είμαστε όμως ίσοι Στέφανος Τόκα Δ τάξη και άξιοι να μας σέβονται Ζήτημα: Διαφορετικότητα Μάθημα: Εικαστική Αγωγή Θεματικές Περιοχές: -Tαυτότητα -Πολιτισμός της Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Το δωμάτιο μου Βαθμίδα: 2 Διάρκεια: 11 Χ 80 Τάξεις: Δ και Ε Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες εκφράζουν συναισθήματα, διερευνούν και προβληματίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ο μικρόκοσμος μας Βαθμίδα: 3 Τάξη: Στ Διάρκεια: 3 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Η ενότητα διερευνά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον κόσμο γύρω τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Ειδίκευση Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Η ειδίκευση προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές σε βάθος θεωρητική κατάρτιση σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής γλώσσας, εξετάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014

Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014 Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014 Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Ε Σ Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Σύντομη Περιγραφή Ενότητας Η ενότητα φέρει τον τίτλο «Εγώ, εσύ, εμείς Συνεργατικές

Διαβάστε περισσότερα

«Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά»

«Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά» «Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά» ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ: Δ - Στ ΟΜΑΔΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Τάξεις: Δ - Στ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά Διάρκεια: 8 12 Μαθήματα Χ 40 λεπτά (ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε.

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. Αρχές και πρακτικές Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. «Βίωμα» Η έννοια του βιώματος συνδέεται με το συγκινησιακό φαινόμενο. Βίωμα είναι η προσωπική εμπειρία που συγκινεί

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής/τρια: Αρ. Μαθητών/τριών : Ημερομηνία: Χρόνος: Τμήμα: Ενότητα & Θέμα Μαθήματος: Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Απαραίτητες προϋπάρχουσες/προαπαιτούμενες γνώσεις (προηγούμενοι/προαπαιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ»

«ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ «ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ» ΕΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΖΙΑΚΑΚΗ : ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Απευθύνεται σε μαθητές του Ειδικού σχολείου (με νοητική καθυστέρηση, ΔΕΠΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Γύζης, "Ιστορία" (1892)

Νικόλαος Γύζης, Ιστορία (1892) Νικόλαος Γύζης, "Ιστορία" (1892) ΠΑΝΤΟΥ: ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Α Γυμνασίου Β Γυμνασίου Γ Γυμνασίου ΙΣΤΟΡΙΑ 2 περίοδοι (αντί 3) 2 περίοδοι 3 περίοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η Δέσμη Καλών Τεχνών προσφέρεται ως επιλογή στους μαθητές της Β' και Γ' λυκείου. Για την 6η Δέσμη δεν υπάρχει στην Α' λυκείου αντίστοιχη ΟΜΠ (Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού), έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχύτητα Πολλαπλασιασμός και αχρήστευση γνώσεων Τεχνολογική επανάσταση Παγκοσμιοποίηση δικτύων Πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Βασικές αρχές Oδηγιών Τι διδάσκουμε; Πώς διδάσκουμε; Τι θέλουμε να πετύχουμε;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, 2010 Λοΐζου, Ε. κ Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χ. 1 ΔΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιτεχνικών Αγώνων Υπεύθυνος: Παγιώτης Σκορδάς, Φιλόλογος Υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων στα πλαίσια των σχολικών Δραστηριοτήτων Έ πολιτιστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα» Αθήνα 2, 3 και 4 Οκτωβρίου 2015 Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ: Αποστολή και όραμα του «ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» Στόχοι και εμφάσεις σχολικής χρονιάς 2015 2016 Ωρολόγιο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λεμεσός, 18 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Βενετία Μπαλτά Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Στόχοι της εισήγησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Αυγούστου 2016

Αρ. Φακ.: Αυγούστου 2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.1.05.27 30 Αυγούστου 2016 Διευθυντές/τριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Θέμα: Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Δρ Μάριος Στυλιανίδης ΕΔΕ, ΥΠΠ 15 Μαΐου 2012 Δομή Παρουσίασης 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1ος:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1ος: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1 ος : Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με έμφαση στην εφαρμογή, κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (προγραμματισμός, διδασκαλία, αξιολόγηση), των Αναδομημένων Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις δυο φορές. Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957

Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις δυο φορές. Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957 Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις δυο φορές. Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957 Μαρία Δημητρίου-Νεοφύτου Γ Ιδαλίου 2012 Γενική περιγραφή Γ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Τάξη : Ε Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα