ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ"

Transcript

1 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

2 1. Εισαγωγή 2 Οι Εικαστικές Τέχνες είναι ενσωματωμένες στην καθημερινή μας ζωή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Συνιστούν εκφραστικά μέσα με τα οποία αναπαριστούμε εμπειρίες, ιδέες, αξίες, συναισθήματα και ταυτόχρονα απαιτούν διανοητικές λειτουργίες όπως αντίληψη, μνήμη και σχηματισμό εννοιών προάγοντας έτσι την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από τις Εικαστικές Τέχνες ο άνθρωπος επικοινωνεί, δημιουργεί και διατηρεί τον πολιτισμό και το περιβάλλον του, και ταυτόχρονα καλλιεργεί το σεβασμό και την κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους. Επιπλέον στο σύγχρονο κόσμο το πεδίο των Εικαστικών Τεχνών παρεμβαίνει στις πρακτικές εφαρμογές της εικόνας (π.χ. φωτογραφία, διαφήμιση, ψηφιακή εικόνα) οι οποίες επιδρούν καθοριστικά στον τρόπο ζωής και σκέψης των ανθρώπων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η μάθηση και διδασκαλία στις Εικαστικές Τέχνες βασίζεται στις εμπειρίες, στα ενδιαφέροντα και ικανότητες των παιδιών και θέτει στον πυρήνα του σχεδιασμού και της εφαρμογής των εικαστικών δραστηριοτήτων: την παραγωγή - δημιουργία και τη θέαση - παρατήρηση Οι δραστηριότητες παραγωγής-δημιουργίας και θέασης-παρατήρησης διδάσκονται με ένα διαπλεκόμενο τρόπο και περιλαμβάνουν ποικίλες διαδικασίες και διδακτικές στρατηγικές. Επιδιώκεται η προσωπική εικαστική έκφραση του παιδιού, η σύνδεσή της με το περιβάλλον και η προσέγγιση της εικαστικής δημιουργίας (έργου τέχνης/εικόνας) τοπικά και παγκόσμια. Σταδιακά, ενισχύονται οι εικαστικές εμπειρίες, γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, στοχεύοντας στην ανάπτυξη κριτικά σκεπτόμενων, συνειδητοποιημένων δημιουργών - θεατών, που συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

3 2. Δομή Προγράμματος Σπουδών Το Πρόγραμμα Σπουδών των Εικαστικών Τεχνών αφορά όλο το εύρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και επιτυγχάνει την ενιαιοποίηση των τάξεων από την προσχολική ηλικία μέχρι την Α Λυκείου. Οι τάξεις ομαδοποιούνται σε τέσσερις βαθμίδες: Βαθμίδα 1: Βαθμίδα 2: Βαθμίδα 3: Βαθμίδα 4: Προσχολική Β Δημοτικού Γ Δημοτικού Ε Δημοτικού ΣΤ Δημοτικού Β Γυμνασίου Γ Γυμνασίου Α Λυκείου Οι διδακτικοί στόχοι που καθορίζονται είναι κοινοί για τις τέσσερις βαθμίδες, ενώ οι δείκτες επιτυχίας ορίζονται για κάθε μία βαθμίδα ξεχωριστά. Το Πρόγραμμα είναι ευέλικτο και ανοικτό, επιτρέποντας την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες Βασικοί άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος και Πρόγραμμα Σπουδών των Eικαστικών Τεχνών Το Πρόγραμμα Σπουδών των Εικαστικών Τεχνών είναι οργανωμένο και δομημένο σύμφωνα με τις βασικές αρχές του «Αναλυτικού Προγράμματος για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας» και εδράζεται σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν: 3 α) Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων. Ο πρώτος άξονας προσεγγίζει τις Εικαστικές Τέχνες ως εμπειρία και βίωμα παρέχοντας τη δυνατότητα για διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας με τη χρήση υλικών και μέσων, και παρατήρηση κάθε μορφής εικαστικής δημιουργίας, μέσα από δραστηριότητες με νόημα. Επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων γύρω από τα ακόλουθα: την αναγνώριση και χρήση μορφολογικών, νοηματικών και δομικών στοιχείων σε κάθε μορφή εικαστικής δημιουργίας και τη σύνδεσή τους με τη ζωή την αντίληψη του ρόλου των διαφόρων υλικών και μέσων (ποιότητες και δυνατότητες) στην όλη δημιουργική διαδικασία την παροχή εμπειριών για εικαστική έκφραση, και σύνδεσή τους με το περιβάλλον-αειφορία και άλλες μαθησιακές περιοχές την προσέγγιση της εικαστικής δημιουργίας ως κοινωνικού και πολιτισμικού φαινομένου. β) Καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη συμπεριφορών, που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα. Ο δεύτερος άξονας στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικά σκεπτόμενων δημιουργών θεατών που να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής τους. Επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να διαμορφώσουν αξίες-στάσεις-συμπεριφορές αναφορικά με: το σεβασμό προς τον εαυτό τους και το συνάνθρωπο (το άλλο φύλο, τον άλλο πολιτισμό) την ανακάλυψη της ταυτότητας και την αποδοχή της διαφορετικότητας, μοναδικότητας αλλά και ομοιότητας των ανθρώπων την καλλιέργεια ευαισθησίας και κρίσης για το περιβάλλον και τον πολιτισμό την ομαδικότητα και συμμετοχικότητα για λήψη αποφάσεων και εικαστικών δράσεων την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και προσωπικής άποψης για τις καλλιτεχνικές τους ενέργειες την αντιμετώπιση των μηχανισμών επηρεασμού μέσα από την ερμηνεία και κριτική της εικόνας.

4 4 γ) Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που απαιτούνται από την κοινωνία του 21ου αιώνα ικανότητες κλειδιά. Ο τρίτος άξονας στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν κυρίως τους δύο διαπλεκόμενους τομείς σχεδιασμού δραστηριοτήτων: της θέασης-παρατήρησης και παραγωγής - δημιουργίας. Μέσα από αυτούς τους τομείς προσφέρονται παράλληλα δυνατότητες για καλλιέργεια δεξιοτήτων δημιουργικής λύσης προβλήματος και κοινωνικών-διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να: διερευνούν υλικά και να πειραματίζονται με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων - τεχνικών και μέσων (και των νέων τεχνολογιών) αναπτύσσουν δεξιότητες δημιουργικής έκφρασης και λύσης προβλήματος συλλέγουν, αναγνωρίζουν, επιλέγουν, περιγράφουν, οργανώνουν, εξερευνούν, δεδομένα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές εμπλέκονται σε δημιουργικές διαδικασίες μέσα από το σχεδιασμό, παραγωγή, τροποποίηση και μετασχηματισμό υλικών, αντικειμένων, έργων τέχνης/εικόνων (εστιάζοντας στις εμπειρίες, αισθήσεις, φαντασία, συναισθήματα, ιδέες, μεταφορές και έννοιες) καλλιεργούν μέσα από την πράξη δεξιότητες παρατήρησης και κριτικής του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου (φυσικού και ανθρωπογενούς) αποκτούν δεξιότητες παρατήρησης, αναγνώρισης και μελέτης έργων τέχνης/εικόνων και της τοποθέτησης τους στο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο διακρίνουν σταδιακά τις σημασίες, σκοπούς και λειτουργίες κάθε εικαστικής δημιουργίας στο σύγχρονο κόσμο αναπτύσσουν την αισθητική κρίση, εικαστική έρευνα, δράση και να προωθούν τις ιδέες τους. 2.2 Θεματικές Ενότητες Το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών χωρίζεται στον Πυρήνα Εικαστική Έκφραση και Σκέψη και στις δύο Θεματικές Ενότητες Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον και Τοπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά. Ο Πυρήνας και οι δύο Θεματικές Ενότητες καλύπτουν το όλο φάσμα των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα αναπτύξουν οι μαθητές/τριες στο πλαίσιο του μαθήματος, είναι αλληλένδετα και παρουσιάζουν αλληλοεπικάλυψη. Ο διαχωρισμός του περιεχομένου είναι ενδεικτικός, επιτρέποντας στον/στην εκπαιδευτικό ευελιξία στις επιλογές του. Για την ανάπτυξη εικαστικών δραστηριοτήτων ο/η εκπαιδευτικός καλείται να συνδυάσει τον Πυρήνα με τη Θεματική Ενότητα «Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον» ή τον Πυρήνα με τη Θεματική Ενότητα «Τοπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά» ή τον Πυρήνα και τις δύο Θεματικές Ενότητες μαζί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας, το άμεσο περιβάλλον, τα ενδιαφέροντα, εμπειρίες, ηλικίες των παιδιών και τα χρονικά πλαίσια. Ο Πυρήνας θεωρείται απαραίτητο στοιχείο σε κάθε ανάπτυξη δραστηριοτήτων καθ ότι εμπεριέχει βασικές έννοιες, ενώ οι δύο Θεματικές Ενότητες αποτελούν ιδέες-κλειδιά.

5 Ο/Η εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος/η να καλύψει το σύνολο του περιεχομένου του Πυρήνα και των δύο Θεματικών, είναι όμως απαραίτητο να εστιάσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στην παροχή εμπειριών. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποφασίσει: ποιες δεξιότητες θα καλλιεργήσει ποιες εμπειρίες θα επιδιώξει να αποκτήσουν τα παιδιά, και σε σχέση με ποιες/ποια έννοια (μορφολογικά, δομικά, νοηματικά στοιχεία) σε ποιες στάσεις/στάση θα επικεντρωθεί. Η ανάπτυξη εικαστικών δραστηριοτήτων στηρίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες και δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν, δίνοντας έτσι μία συνέχεια και εξέλιξη στο Πρόγραμμα Σπουδών. Στην πιο κάτω τριγωνική συνάρτηση διαγράφεται η σύνδεση και λειτουργία του Πυρήνα και των δύο Θεματικών Ενοτήτων. 5 Πυρήνας Εικαστική Έκφραση και Σκέψη Αειφόρος Ανάπτυξη - Περιβάλλον Toπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

6 2.2.1 Περιεχόμενο Πυρήνα και Θεματικών Ενοτήτων Πυρήνας «Εικαστική Έκφραση και Σκέψη» Ο Πυρήνας περιλαμβάνει πειραματισμό με υλικά, εμπλουτισμό εμπειριών και διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να συνδυάζει τον Πυρήνα με τις Θεματικές Ενότητες όπως περιγράφηκαν πιο πάνω, επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά, τεχνικές και διδακτικές στρατηγικές. Ο Πυρήνας περιλαμβάνει: Α. Εισαγωγή και διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας μέσα από βιωματικές δραστηριότητες (παραγωγής, αναπαραγωγής, τροποποίησης) και παιχνίδι. Β. Αποκρίσεις, ερμηνείες, σημασίες και κρίσεις στα μηνύματα του περιβάλλοντος, στην εικαστική εργασία των άλλων παιδιών και σε άλλα οπτικά ερεθίσματα. Στον Πίνακα «Περιεχόμενο» που ακολουθεί καταγράφονται οι τομείς του Πυρήνα ανά βαθμίδα. 6 Θεματική Ενότητα «Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον» Η Θεματική αυτή επιχειρεί να συνδέσει την εικαστική δημιουργία με την αειφόρο ανάπτυξη περιβάλλον ( φυσικό και ανθρωπογενές τεχνολογικό και πολιτιστικό) επιδιώκοντας: Α) την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών στη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος και την εμπλοκή τους σε δημιουργικές δράσεις/συνεργασίες με την τοπική κοινότητα, Β) τη σύνδεση των εικαστικών τεχνών με το τεχνολογικό περιβάλλον και τη κριτική στις πρακτικές της εικόνας στο σύγχρονο τρόπο ζωής (π.χ. διαφήμιση, φωτογραφία, κινηματογράφος), Γ) την κριτική και τη δημιουργία σε ζητήματα/ αξίες που αφορούν τη σχέση του εαυτού με την κοινωνία και το περιβάλλον (σε επίπεδο τοπικό και παγκόσμιο). Η Θεματική περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Α. Παρατήρηση και δημιουργία σε σχέση με το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον Β. Ο πολιτισμός της εικόνας Γ. Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και σύνδεση των Εικαστικών Τεχνών με την κοινωνία και τη ζωή Στον Πίνακα «Περιεχόμενο» που ακολουθεί καταγράφονται οι τομείς και τα ζητήματα της Θεματικής που αφορούν όλες τις βαθμίδες. Θεματική Ενότητα «Τοπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά» Η Θεματική αυτή επικεντρώνεται στις εμπειρίες, ενδιαφέροντα και κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών/τριών για την επιλογή ζητημάτων που αφορούν στην τοπική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Η Θεματική περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Α. Η έννοια της ταυτότητας Β. Μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου Γ. Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά Στον Πίνακα «Περιεχόμενο» που ακολουθεί καταγράφονται οι τομείς και τα ζητήματα της Θεματικής που αφορούν όλες τις βαθμίδες.

7 Α. Εισαγωγή και διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας - Μορφολογικά στοιχεία: σημείο, γραμμή (ευθεία, καμπύλη, διακεκομμένη, κλειστή-ανοιχτή, γραμμή του ορίζοντα), σχήμα (γεωμετρικό, οργανικό), χρώμα (βασικά και δευτερεύοντα, αναμείξεις), υφή (π.χ. απαλό, τραχύ, λείο, βρεγμένο) - Δομικά στοιχεία (σύνθεση ενός εικαστικού έργου/εικόνας): όγκος, χώρος, μοτίβο, επανάληψη, κίνηση, χρόνος. - Νοηματικά στοιχεία (το νόημα ενός έργου/εικόνας) : σύμβολα του έμψυχου περιβάλλοντος, αφήγηση ιστοριών, έκφραση συναισθημάτων. - Χρήση υλικών/μέσων και τεχνικών (ποιότητες και δυνατότητες). - Διασύνδεση με άλλες μαθησιακές περιοχές (π.χ. Φυσικές Επιστήμες, άλλα είδη τέχνης). Β. Αποκρίσεις και σημασίες - στα μηνύματα του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς - στην εικαστική εργασία των άλλων παιδιών - σε άλλα ερεθίσματα (π.χ. μουσειακά εκθέματα, έργα τέχνης/εικόνες, περιβαλλοντική τέχνη, άλλα είδη τέχνης). Α. Παρατήρηση και δημιουργία σε σχέση με το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) - Επισκέψεις, πολυαισθητικές εμπειρίες, μελέτες (π.χ. παρατήρηση του ύψους/δομής/υλικών που χρησιμοποιούνται στα κτίρια και φωτογράφιση, συλλογή φυσικών ή άχρηστων υλικών από το πάρκο της γειτονιάς). - Διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος (π.χ. εικαστικές παρεμβάσεις/έργα εγκατάστασης/κατασκευές). - Εμπλοκή σε δημιουργικές δράσεις: α) Προώθηση εισηγήσεων στην ευρύτερη κοινότητα (π.χ. παρουσίαση της εικαστικής παρέμβασης και εισηγήσεων στο δήμο). β) Σύνδεση και συνεργασία με την τοπική κοινότητα (δήμο, βιβλιοθήκη, μουσεία, πολιτισμικούς οργανισμούς, πολιτιστικά χωριά και κέντρα, εργοστάσια, περιβαλλοντικούς οργανισμούς). - Εμπλοκή σε δημιουργικές συνεργασίες (συνεργασίες με εικαστικούς και άλλους ειδικούς). - Πιθανά ζητήματα: ο εαυτός μου και οι άλλοι, το σχολείο, η γειτονιά, τα σπίτια, τα καταστήματα, ο δρόμος, το δημαρχείο, η βιβλιοθήκη, το πάρκο, η παραλία, τα μνημεία, τα αυτοκίνητα, το πολυκατάστημα, το μουσείο. Α. Εισαγωγή και διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας - Μορφολογικά στοιχεία: σημείο, γραμμή, σχήμα (συμμετρικό, ασύμμετρο, επικάλυψη), χρώμα (θερμά και ψυχρά, αποχρώσεις), τόνος, υφή (πραγματική: η ομαλή επιφάνεια ενός πήλινου αγγείου, εικονική: η τραχιά υφή του κορμού σε ζωγραφικό έργο). - Δομικά στοιχεία: τοποθέτηση, μέγεθος, όγκος, χώρος (αρνητικός και θετικός, βάθος), μοτίβο, επανάληψη, ρυθμός, ένταση, κίνηση, χρόνος. - Νοηματικά στοιχεία: σύμβολα του έμψυχου περιβάλλοντος, αφήγηση ιστοριών, μηνύματα, σημασίες, συμβολισμοί, έκφραση συναισθημάτων. - Χρήση υλικών/μέσων και τεχνικών (ποιότητες και δυνατότητες). - Διασύνδεση με άλλες μαθησιακές περιοχές (π.χ. Αγωγή Υγείας, άλλα είδη τέχνης). Β. Αποκρίσεις, ερμηνείες και σημασίες - στα μηνύματα του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς - στην εικαστική εργασία των άλλων παιδιών - σε άλλα ερεθίσματα (π.χ. μουσειακά εκθέματα, έργα τέχνης/εικόνες, περιβαλλοντική τέχνη, δημόσια τέχνη, άλλα είδη τέχνης). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βαθμίδες 1, 2, 3, 4 Α. Η έννοια της ταυτότητας - Αντίληψη, στοχασμός, έρευνα και μελέτη της προσωπικής ταυτότητας (π.χ. οικογένεια, πολιτισμός, θρησκεία, φύλο). Β. Μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου - Εικαστική εργασία με παραδοσιακά υλικά (π.χ. πηλός, καλάμι, νήμα, ύφασμα, ψηφίδα). - Συλλογή πληροφοριών από πρωτογενείς πηγές (π.χ. πληροφορίες από ειδικούς, φωτογραφίες από επισκέψεις σε προσφυγικούς συνοικισμούς/παραδοσιακά χωριά). - Εμπλοκή σε δημιουργικές δράσεις και μελέτη σε αυθεντικούς/ πραγματικούς χώρους (π.χ. λαογραφικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακά εργαστήρια και χωριά, πολιτιστικά/περιβαλλοντικά κέντρα). - Οι επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά από την οικονομική ανάπτυξη, ρύπανση, ερημοποίηση, εισβολή/κατοχή. - Επαφή με έργα Κυπρίων εικαστικών. - Κυπριακή παράδοση στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. - Εμπλοκή σε δημιουργικές συνεργασίες (συνεργασίες με παραδοσιακούς τεχνίτες/τριες, τοπιοτέχνες, αρχιτέκτονες, εικαστικούς). - Πιθανά ζητήματα: Κυπριακή Χειροτεχνία (π.χ. αγγειοπλαστική, πηλοπλαστική, υφαντική, καλαθοπλεκτική, κέντημα, ψηφιδωτό), θρησκευτικοί χώροι και Τέχνη (π.χ. Βυζαντινές εκκλησίες, αγιογραφία), αρχαιολογικοί χώροι, λαογραφικά μουσεία, σύγχρονη και παραδοσιακή αρχιτεκτονική, μύθοι-παραμύθια, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Γ. Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά - Σταδιακή σύνδεση της τοπικής με την ευρύτερη ευρωπαϊκή και παγκόσμια εικαστική δημιουργία. - Ευρωπαϊκή και παγκόσμια εικαστική δημιουργία: είδη και μορφές, τοποθέτησή της στο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο. - Γνωριμία με το έργο σύγχρονων εικαστικών (από όλες τις κυπριακές κοινότητες και άλλους πολιτισμούς) και ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βαθμίδες 1, 2, 3, 4 Βαθμίδα 1: Προσχολική - Β' Δημοτικού Βαθμίδα 2: Γ Δημοτικού - Ε Δημοτικού Βαθμίδα 3: ΣΤ Δημοτικού - Β Γυμνασίου Β. Ο πολιτισμός της εικόνας Πιθανά ζητήματα/εφαρμογές: - Η επικοινωνία μέσα από τη φωτογραφία, ψηφιακή εικόνα, κόμικς, εικονογράφηση, διαφήμιση, και γενικότερα μέσα από τις διάφορες μορφές πολυτροπικών κειμένων. - Αποδόμηση, αναδόμηση, επεξεργασία και μετασχηματισμός εικόνων με διάφορα εργαλεία και τη χρήση νέων τεχνολογιών και πολυμέσων (π.χ. φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, διάφορα λογισμικά). - Βασικές αρχές της οπτικής αφήγησης (π.χ. ιστορία εικόνα κείμενο). - Σημασία και λειτουργία της εικόνας. Τοπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά Πυρήνας Εικαστική Έκφραση και Σκέψη Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον Α. Εισαγωγή και διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας - Μορφολογικά στοιχεία: σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα (συμπληρωματικά, αντιθέσεις), τόνος, υφή. - Δομικά στοιχεία: τοποθέτηση, μέγεθος, αναλογίες, όγκος, χώρος, μοτίβο, επανάληψη, ρυθμός, ένταση, κίνηση, χρόνος. - Νοηματικά στοιχεία: αφήγηση ιστοριών, μηνύματα, σημασίες, συμβολισμοί, έννοιες, μεταφορές, έκφραση συναισθημάτων. - Χρήση υλικών/μέσων και τεχνικών (ποιότητες και δυνατότητες). - Διασύνδεση με άλλες μαθησιακές περιοχές (π.χ. Ιστορία, άλλα είδη τέχνης). Β. Αποκρίσεις, ερμηνείες σημασίες και κρίσεις - στα μηνύματα του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς - στην εικαστική εργασία των άλλων παιδιών - σε άλλα ερεθίσματα (π.χ. μουσειακά εκθέματα, έργα τέχνης/εικόνες, πολυτροπικά κείμενα, ψηφιακή φωτογραφία, βιντεοτέχνη, περιβαλλοντική τέχνη, δημόσια τέχνη, άλλα είδη τέχνης). Βαθμίδα 4: Γ Γυμνασίου - Α Λυκείου Γ. Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και σύνδεση των Εικαστικών Τεχνών με την κοινωνία και τη ζωή - Χρήση πρωτογενών πηγών (π.χ. συλλογές υλικών, συνεντεύξεις, φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση, σχέδια). - Χρήση δευτερογενών πηγών (π.χ. ανατυπώσεις εικαστικών έργων/ εικόνων, ψηφιακές φωτογραφίες, βίντεο). - Εξέλιξη, προώθηση και διάχυση ιδεών (π.χ. έκθεση καλλιτεχνικής εργασίας εκτός της σχολικής αίθουσας, δημοσιοποίηση απόψεων/ ιδεών στην ιστοσελίδα του σχολείου/δήμου). - Πιθανά ζητήματα: κατανάλωση, ρύπανση, φυσικό περιβάλλον, δημοκρατία, ισότητα, διαφορετικότητα, ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη. Α. Εισαγωγή και διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας - Μορφολογικά στοιχεία: σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα, τόνος, υφή. - Δομικά στοιχεία: τοποθέτηση, μέγεθος, αναλογίες, σημείο φυγής, αρχές προοπτικής σχεδίασης, όγκος, χώρος, μοτίβο, επανάληψη, ρυθμός, ένταση, κίνηση, χρόνος. - Νοηματικά στοιχεία: αφήγηση ιστοριών, μηνύματα, σημασίες, συμβολισμοί, έννοιες, μεταφορές, έκφραση συναισθημάτων. - Χρήση υλικών/μέσων και τεχνικών (ποιότητες και δυνατότητες). - Διασύνδεση με άλλες μαθησιακές περιοχές (π.χ. Λογοτεχνία, άλλα είδη τέχνης). Β. Αποκρίσεις, ερμηνείες, σημασίες και κρίσεις - στα μηνύματα του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς - στην εικαστική εργασία των άλλων παιδιών - σε άλλα ερεθίσματα (π.χ. μουσειακά εκθέματα, έργα τέχνης/εικόνες, πολυτροπικά κείμενα, ψηφιακή φωτογραφία, βιντεοτέχνη, περιβαλλοντική τέχνη, δημόσια τέχνη, άλλα είδη τέχνης). 7

8 Διδακτικοί Στόχοι Τοπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά Πυρήνας Εικαστική Έκφραση και Σκέψη Αειφόρος Ανάπτυξη - Περιβάλλον ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να μπορούν να παρατηρούν (αναγνωρίζουν, επιλέγουν, συλλέγουν, οργανώνουν) δεδομένα με σκοπό την εικαστική δημιουργία. Να εντοπίζουν και να διακρίνουν μέσα από αυθεντικές καταστάσεις τις πολιτισμικές και πολυπολιτισμικές διαστάσεις του περιβάλλοντός τους. Να παρατηρούν δεδομένα χρήσιμα για την εικαστική τους δημιουργία μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Να προσδιορίζουν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου. Να εξοικειωθούν με τις έννοιες και την ορολογία της εικαστικής δημιουργίας και τη σχέση της με την κοινωνία και τον πολιτισμό. Να εξοικειωθούν με την Κυπριακή, Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια εικαστική δημιουργία μέσα από δράσεις και έρευνα. Να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν μορφολογικά, νοηματικά και δομικά στοιχεία σε κάθε μορφή εικαστικής δημιουργίας. Να παρατηρούν και να αξιοποιούν εικαστικά το άμεσο και ευρύτερό τους περιβάλλον. Να ανακαλύψουν την ταυτότητά τους και τη σχέση της με την τοπική, εθνική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Να αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικής και αισθητικής-κριτικής σκέψης. Να καλλιεργήσουν σταδιακά δεξιότητες απόκρισης, ερμηνείας και μελέτης εικόνων, έργων και αντικειμένων τέχνης, και τοποθέτησής τους στο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο. Να μπορούν να δομούν, τροποποιούν και μετασχηματίζουν αντικείμενα, υλικά και εικόνες με τη χρήση διαφόρων εργαλείων, μέσων και τεχνικών (εστιάζοντας στις εμπειρίες, αισθήσεις, φαντασία, ιδέες, αξίες). Να διαμορφώνουν εικαστικά το περιβάλλον τους (φυσικό, ανθρωπογενές ) επιδιώκοντας τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Να δημιουργούν έργα δύο, τριών (π.χ. γλυπτά/κατασκευές) και τεσσάρων διαστάσεων (π.χ. κινούμενες εικόνες/βίντεο) μέσα από πειραματισμό και διερεύνηση υλικών, μέσων και τεχνικών. Nα διακρίνουν την προέλευση, λειτουργία, σημασίες και σκοπούς της εικαστικής δημιουργίας και γενικότερα της εικόνας, όπως αυτή χρησιμοποιείται στο περιβάλλον και στην καθημερινή ζωή. Να αντιληφθούν τη σημασία της εικαστικής δημιουργίας στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων θεατών-δημιουργών, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε μια δημοκρατική κοινωνία. Να σέβονται και να εκτιμούν την εικαστική δημιουργία του τόπου τους ως μέρος της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και προσωπική άποψη για τις καλλιτεχνικές τους ενέργειες, και να είναι σε θέση να εξηγούν τις διαδικασίες επιλογές τελικό αποτέλεσμα της έρευνας και δημιουργίας τους. Να αναπτύξουν δεξιότητες ομαδικότητας, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων/συγκρούσεων μέσα από δημιουργικές συνεργασίες τόσο μεταξύ τους, όσο και με την ευρύτερη τοπική και καλλιτεχνική κοινότητα. Να προβληματίζονται και να διατυπώνουν εισηγήσεις σχετικές με την πρόσβαση τους στον πολιτισμό και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Να καλλιεργήσουν το σεβασμό προς το συνάνθρωπο (το άλλο φύλο, άλλο πολιτισμό) και της εικαστικής τους έκφρασης.

9 2.3. Δείκτες Επιτυχίας Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον Πυρήνας Εικαστική Έκφραση και Σκέψη Τοπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Βαθμίδα 1: Προσχολική Β Δημοτικού Οι μαθητές/τριες παρατηρούν το άμεσο περιβάλλον διατυπώνοντας ερωτήματα και εισηγήσεις, και προβαίνουν σε απλές εικαστικές παρεμβάσεις. Συνεργάζονται με τους συμμαθητές/τριες τους, με άλλες τάξεις και σχολεία, με γονείς και αρμόδιους φορείς (της τοπικής κοινότητας, εικαστικούς ή άλλους ειδικούς) για τη δημιουργία και προώθηση των ιδεών τους. Συσχετίζουν εικόνες και φωτογραφίες με πραγματικούς χώρους και αντικείμενα, αναγνωρίζουν σταδιακά διάφορες μορφές έργων τέχνης/εικόνων και την προέλευση τους. Καλλιεργούν δεξιότητες ομαδικότητας και επίλυσης συγκρούσεων μέσα από τις δημιουργικές τους συνεργασίες, με τη συμμετοχή του/ της εκπαιδευτικού. Οι μαθητές/τριες εμπλέκονται με ευχαρίστηση σε διαδικασίες δημιουργίας (ατομικές και ομαδικές), μέσα από παιχνίδι, πειραματισμό και εξερεύνηση υλικών/μέσων, και χρήση τεχνικών. Καλλιεργούν δεξιότητες συλλογής και ομαδοποίησης δεδομένων (κυρίως από πρωτογενείς πηγές) και αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν συγκεκριμένα μορφολογικά και δομικά στοιχεία στα έργα τέχνης/εικόνες (δικά τους και των συμμαθητών/τριών τους) και στο άμεσο περιβάλλον. Αναμένεται να δίνουν νόημα στην εικαστική εργασία τους και να εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους για την καλλιτεχνική διαδικασία που ακολούθησαν (π.χ. θεατρικό παιχνίδι, κίνηση, μουσική έκφραση). Οι μαθητές/τριες προσδιορίζουν στοιχεία της προσωπικής ταυτότητάς τους συνδέοντας με εμπειρίες και βιώματα. Γνωρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου μέσα από αυθεντικές καταστάσεις. Εντοπίζουν μορφές τέχνης της Κυπριακής και Παγκόσμιας εικαστικής δημιουργίας μέσα από εμπειρίες με εικαστικούς και επισκέψεις. Αναγνωρίζουν συγκεκριμένα κοινωνικά - πολιτισμικά στοιχεία σε έργα τέχνης, αντικείμενα, εικόνες, και αποκρίνονται σε αυτά εκφράζοντας προτιμήσεις και απόψεις. Εξοικειώνονται με πολιτισμικούς χώρους και διατυπώνουν εισηγήσεις που αφορούν την πρόσβασή τους στον πολιτισμό. 9 Βαθμίδα 2: Γ Δημοτικού Ε Δημοτικού Οι μαθητές/τριες παρατηρούν το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον διατυπώνοντας προβληματισμούς, και προβαίνουν σε πιο σύνθετες εικαστικές παρεμβάσεις. Συνεργάζονται με τους συμμαθητές/τριες τους, με άλλες τάξεις και σχολεία, με γονείς και με αρμόδιους φορείς (της τοπικής κοινότητας, εικαστικούς ή άλλους ειδικούς) για τη δημιουργία και προώθηση των ιδεών τους. Αντιλαμβάνονται τους σκοπούς και λειτουργίες των έργων τέχνης/εικόνων και τη σύνδεσή τους με τον κόσμο που βιώνουν. Καλλιεργούν σταδιακά δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και ομαδικότητας μέσα από τις δημιουργικές τους συνεργασίες, με τη συμμετοχή του/της εκπαιδευτικού. Οι μαθητές/τριες εμπλέκονται με ευχαρίστηση σε διαδικασίες δημιουργίας (παραγωγής ή αναπαραγωγής), εξερευνώντας υλικά/μέσα και χρησιμοποιώντας τεχνικές. Καλλιεργούν δεξιότητες συλλογής και οργάνωσης δεδομένων (από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές). Είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν μορφολογικά και δομικά στοιχεία στα έργα τέχνης/εικόνες (δικά τους, των συμμαθητών/τριών τους ή και εικαστικών) αλλά και στο άμεσο τους περιβάλλον. Ανακαλούν και παρουσιάζουν διαδικασίες, δίνουν νόημα στην εικαστική τους εργασία, αποδέχονται πολλαπλές ερμηνείες, και εξελίσσουν τις εικαστικές τους προσπάθειες με ποικίλους τρόπους. Οι μαθητές/τριες προσδιορίζουν στοιχεία της προσωπικής ταυτότητας τους μέσα από τα δικά τους βιώματα και ιστορίες. Διακρίνουν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου, συνδέοντάς τα με τη σύγχρονη ιστορία του τόπου και με πολυπολιτισμικές επιδράσεις. Εντοπίζουν και διακρίνουν μορφές τέχνης της Κυπριακής και Παγκόσμιας εικαστικής δημιουργίας μέσα από αυθεντικές εμπειρίες. Αναγνωρίζουν σταδιακά τη δημιουργία έργων τέχνης, αντικειμένων και εικόνων σε διαφορετικά κοινωνικά, πολιτισμικά και ιστορικά πλαίσια. Εξοικειώνονται με πολιτισμικούς χώρους και διατυπώνουν εισηγήσεις που αφορούν την πρόσβασή τους στον πολιτισμό.

10 Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον Πυρήνας Εικαστική Έκφραση και Σκέψη Τοπική και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Βαθμίδα 3: ΣΤ Δημοτικού Β Γυμνασίου 10 Οι μαθητές/τριες παρατηρούν και αναλύουν τα στοιχεία του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντός τους, διατυπώνουν προβληματισμούς και προβαίνουν σε σκόπιμες εικαστικές παρεμβάσεις με σύνθετους τρόπους. Αναπτύσσουν συνεργασίες με τους συμμαθητές/τριες τους, με άλλες τάξεις και σχολεία, με γονείς, εικαστικούς και αρμόδιους φορείς για τη δημιουργία και προώθηση των ιδεών τους. Μελετούν τις λειτουργίες της εικόνας στο σύγχρονο τρόπο ζωής και ενσωματώνουν τεχνικές αποδόμησης και αναδόμησης στην εικαστική τους εργασία. Αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, επιλύουν συγκρούσεις και ακολουθούν δημοκρατικές διαδικασίες για εξέλιξη και διάχυση των ιδεών τους με τη συμβολή του/της εκπαιδευτικού. Οι μαθητές/τριες εμπλέκονται με ευχαρίστηση σε διαδικασίες δημιουργίας (παραγωγής ή αναπαραγωγής), διερευνώντας υλικά/μέσα και χρησιμοποιώντας ποικίλες τεχνικές, καταγράφοντας απόψεις, προβληματισμούς και κρίσεις. Καλλιεργούν δεξιότητες συλλογής και οργάνωσης δεδομένων και χρήσης μοντέλων (εμπειριών, ιδεών, εννοιών) στη δική τους εικαστική εργασία. Είναι σε θέση να μελετούν μορφολογικά, νοηματικά και δομικά στοιχεία στα έργα τέχνης/εικόνες (δικά τους, των συμμαθητών/τριών τους ή και εικαστικών) αλλά και στο άμεσο τους περιβάλλον. Παρουσιάζουν διαδικασίες και προτάσεις αναπροσαρμογής, εξελίσσουν τις εικαστικές τους προσπάθειες και προωθούν τις ιδέες τους. Οι μαθητές/τριες προσδιορίζουν στοιχεία της προσωπικής ταυτότητας τους και τη σχέση της με την εθνική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τα δικά τους βιώματα, ιστορίες και έρευνα. Καταγράφουν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου, συνδέοντάς τα με τη σύγχρονη ιστορία του τόπου, με πολυπολιτισμικές επιδράσεις και τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή. Διακρίνουν και μελετούν μορφές τέχνης της Κυπριακής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας εικαστικής δημιουργίας, αναγνωρίζοντας το κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο σε έργα τέχνης, εικόνες και αντικείμενα. Διατυπώνουν εισηγήσεις που αφορούν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιά και διεκδικούν την πρόσβασή τους στον πολιτισμό. Βαθμίδα 4: Γ Γυμνασίου Α Λυκείου Οι μαθητές/τριες αναλύουν τα στοιχεία του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντός τους και προβαίνουν σε σκόπιμες εικαστικές παρεμβάσεις εκφράζοντας αμφισβήτηση, προβληματισμό και κρίση. Ακολουθούν δημοκρατικές διαδικασίες για τη δημιουργία και προώθηση των ιδεών τους, αναπτύσσοντας συνεργασίες με τους συμμαθητές/τριες τους, με άλλες τάξεις και σχολεία, με γονείς, εικαστικούς και αρμόδιους φορείς. Μελετούν τις λειτουργίες της εικόνας στο σύγχρονο τρόπο ζωής, και ενσωματώνουν τεχνικές αποδόμησης και αναδόμησης στην εικαστική τους εργασία. Αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, επιλύουν συγκρούσεις, και υποστηρίζουν συλλογικά και με τη συμβολή του/της εκπαιδευτικού τις ιδέες τους. Οι μαθητές/τριες εμπλέκονται με ευχαρίστηση σε διαδικασίες δημιουργίας (παραγωγής ή αναπαραγωγής) καταγράφοντας ιδέες, προβληματισμούς και κρίσεις, συλλέγοντας και οργανώνοντας δεδομένα, χρησιμοποιώντας με πρόθεση υλικά, τεχνικές και μοντέλα από τη δική τους έρευνα, στην εικαστική τους εργασία. Είναι σε θέση να μελετούν μορφολογικά, νοηματικά και δομικά στοιχεία σε έργα τέχνης/εικόνες (δικά τους, των συμμαθητών/τριών τους ή και εικαστικών) αλλά και στο περιβάλλον. Παρουσιάζουν διαδικασίες, αναπροσαρμόζουν και εξελίσσουν τις εικαστικές προσπάθειές τους και προωθούν με πολλαπλούς τρόπους τις ιδέες τους. Οι μαθητές/τριες προσδιορίζουν στοιχεία της προσωπικής ταυτότητάς τους και τη σχέση της με την εθνική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τα δικά τους βιώματα, ιστορίες και έρευνα. Μελετούν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελεύθερης και κατεχόμενης Κύπρου, συνδέοντάς τα με προβληματισμούς γύρω από τη σύγχρονη ιστορία του τόπου, πολυπολιτισμικές επιδράσεις και τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή. Διακρίνουν και μελετούν μορφές τέχνης της Κυπριακής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας εικαστικής δημιουργίας, καθώς και το κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο σε έργα τέχνης, εικόνες και αντικείμενα. Διατυπώνουν εισηγήσεις που αφορούν στη διατήρηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και διεκδικούν την πρόσβασή τους στον πολιτισμό. Σημείωση: Οι γνώσεις και δεξιότητες σε κάθε βαθμίδα μεταφέρονται και ισχύουν και για την επόμενη βαθμίδα. Ο πιο πάνω διαχωρισμός είναι ενδεικτικός.

11 3. Διδακτική Μεθοδολογία Προτείνεται ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που να συνδυάζει τις πιο κάτω διδακτικές προσεγγίσεις: 1. Παιδοκεντρικές προσεγγίσεις στην Εικαστική Αγωγή Αξιοποιούνται τα ενδιαφέροντα και οι εμπειρίες των μαθητών/τριών μέσα σε αυθεντικάπραγματικά πλαίσια και δίνονται ευκαιρίες για προσωπική έκφραση. 2. Νοοκατασκευαστικές προσεγγίσεις στην Εικαστική Αγωγή Οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν στρατηγικές που να τους επιτρέπουν να μάθουν πώς να μαθαίνουν. Η μάθηση και διδασκαλία στις Εικαστικές Τέχνες θέτει στον πυρήνα του σχεδιασμού και της εφαρμογής των εικαστικών δραστηριοτήτων, την εμπειρία. Οι δραστηριότητες έχουν συνέχεια και εξέλιξη ενώ δίνονται ευκαιρίες για δημιουργία μέσα σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον μάθησης Κριτική παιδαγωγική στην Εικαστική Αγωγή Δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Ο άνθρωπος δε διαμορφώνεται μόνο από το περιβάλλον αλλά μπορεί και διαμορφώνει το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Οι μαθητές/ τριες εμπλέκονται σε δημιουργικές δράσεις, διαδικασίες κριτικού στοχασμού, αναδόμησης του κοινωνικού πλαισίου και προώθησης των ιδεών τους.

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Πρόγραμμα Σπουδών Φιλοσοφία και Σκοποί Άντρη Σάββα, Ph.D. sandri@ucy.ac.cy 2011 Τι αλλάζει; 1. Νέα θεώρηση της Εικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου Ομάδα Εικαστικής Αγωγής 2014 Σκιαγραφώντας το σχολείο/τη γειτονιά μου Τάξεις: Γ Στ Περιγραφή ενότητας: Οι μαθητές/τριες καταγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Φιλαράκος - Το δικό μου μαλακό υφασμάτινο παιχνίδι Βαθμίδα: 1 Τάξη: Β Διάρκεια: 4 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας στη συνέχεια για έκφραση. Οι μαθητές/τριες ανακαλούν εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Το δωμάτιο μου Βαθμίδα: 2 Διάρκεια: 11 Χ 80 Τάξεις: Δ και Ε Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες εκφράζουν συναισθήματα, διερευνούν και προβληματίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας είμαστε όμως ίσοι Στέφανος Τόκα Δ τάξη και άξιοι να μας σέβονται Ζήτημα: Διαφορετικότητα Μάθημα: Εικαστική Αγωγή Θεματικές Περιοχές: -Tαυτότητα -Πολιτισμός της Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014

Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014 Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014 Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Ε Σ Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Σύντομη Περιγραφή Ενότητας Η ενότητα φέρει τον τίτλο «Εγώ, εσύ, εμείς Συνεργατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ο μικρόκοσμος μας Βαθμίδα: 3 Τάξη: Στ Διάρκεια: 3 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Η ενότητα διερευνά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον κόσμο γύρω τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

«Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά»

«Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά» «Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά» ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ: Δ - Στ ΟΜΑΔΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Τάξεις: Δ - Στ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά Διάρκεια: 8 12 Μαθήματα Χ 40 λεπτά (ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, 2010 Λοΐζου, Ε. κ Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χ. 1 ΔΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λεμεσός, 18 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις δυο φορές. Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957

Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις δυο φορές. Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957 Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις δυο φορές. Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957 Μαρία Δημητρίου-Νεοφύτου Γ Ιδαλίου 2012 Γενική περιγραφή Γ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Τάξη : Ε Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 12 Μαΐου 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 12 Μαΐου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Μαΐου 2008 Ομιλία του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου στην ημερίδα με θέμα «Η Αισθητική Αγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΗ ΜΤΕΕ Στη ΜTEE από τη σχολική χρονιά 2001-02 02 άρχισαν να γίνονται σημαντικές αλλαγές τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στις μεθόδους διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δημοτικού Oδηγίες αξιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων Σχολική χρονιά: 2011-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τίτλος προγράμματος: «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα