Η σύγχρονη τεχνολογία αρωγός των προσπαθειών μείωσης δαπανών & παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η σύγχρονη τεχνολογία αρωγός των προσπαθειών μείωσης δαπανών & παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες"

Transcript

1 Η σύγχρονη τεχνολογία αρωγός των προσπαθειών μείωσης δαπανών & παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες 16 Οκτωβρίου 2012 Μυλαίδη Στούμπου Διευθύντρια Πωλήσεων Επιχειρηματικών Λύσεων

2 Agenda Σήμερα Επιχειρήσεις και Κράτος μπροστά στις τεχνολογικές προκλήσεις 10 τρόποι μείωσης κόστους Υποδομών Πληροφορικής

3 Σήμερα Διαφθορά, Αδιαφάνεια & Γραφειοκρατία Αδυναμία Εφαρμογής Μεταρρυθμίσεων Απουσία Στοχοθεσίας και Διοίκησης

4 Και ταυτόχρονα στον κλάδο των ΤΠΕ Σημαντικές καθυστερήσεις Ο ίδιοςαριθμός διαχειριστών υποστηρίζει ένα μεγαλύτερο, αλλά και ασφαλέστερο πληροφοριακό περιβάλλον. Έλλειψη Συντονισμού & Αδυναμία Εφαρμογής Μεταρρυθμίσεων Απουσία Στοχοθεσίας και Διοίκησης Ανύπαρκτη Αξιοποίηση Δεδομένων για την Υποστήριξη Αποφάσεων $ Νησίδες Διαφορετικές & Ετερογενείς Πληροφοριακές Υποδομές για κάθε Φορέα Απουσία στρατηγικού οράματος και ξεκάθαρης ψηφιακής πολιτικής για αξιοποίηση των υφισταμένων υποδομών Αδυναμία καταγραφής πηγών κόστους και λήψης αποφάσεων εξοικονόμησης

5 Πρόκληση Να δώσουμε εμείς μια ευκαιρία στη χώρα Πώς; Με αποτελεσματικότερη, εξυπνότερη μείωση δαπανών αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας

6 Έξυπνοι τρόποι να «δαμαστούν» τα κόστη Μεγιστοποίηση της απόδοσης υφισταμένων υποδομών Πληροφορικής Αξιοποίηση της τεχνολογίας για μείωση του κόστους λειτουργίας Υιοθέτηση καινοτομιών στην πρόσβαση στην τεχνολογία Χωρίς σημαντική αρχική επένδυση και με απόδοση από τον 1 ο μήνα εφαρμογής

7 Όλα αυτά με επιπλέον οφέλη: Ενδυνάμωση του ρόλου του Δ/Υ Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης / εργασίας Ευελιξία και προσαρμοστικότητα Υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών προς τον πολίτη Αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης Προστασία «ευαίσθητων» δεδομένων Καλύτερη συνεργασία των Φορέων / Υπηρεσιών

8 Μείωση κόστους Υποδομών Hardware & Software «Συγκέντρωση» κεντρικού εξοπλισμού Βελτιστοποίηση Βάσεων Δεδομένων Αποφυγή της υπερ-επένδυσης σε εξοπλισμό Ελαχιστοποίηση κόστους υποδομών Hardware και αδειών Software Multi-database support Multi-instance support Private cloud

9 Εκλογίκευση κόστους Υπηρεσιών Υποστήριξης Βέλτιστη Διαχείριση & Υποστήριξη Απλοποίηση διαχείρισης Κέντρων Δεδομένων, Π/Υ και υπηρεσιών στο «σύννεφο»

10 Εφαρμογή στα Ελληνικά Πετρέλαια Πέτυχαν σημαντική εξοικονόμηση κόστους με τη βελτιστοποίηση των υποδομών τους Ο ίδιοςαριθμός διαχειριστών υποστηρίζει ένα μεγαλύτερο, αλλά και ασφαλέστερο πληροφοριακό περιβάλλον. Εκτιμούμε ότι εξοικονομούμε περίπου ετησίως με τη συγκέντρωση των εξυπηρετητών μας από 6 σε 2 σημεία και από 30 standalone servers σε 6 host servers που υποστηρίζουν 25 Virtual Machines. (Χ. Καθάριος, Δ/ντής Λειτουργίας και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων) $ Τα ΕΛΠΕ εκσυγχρόνισαν και να προστάτευσαν αποτελεσματικότε ρα τα ευαίσθητα δεδομένα τους. Τα πλεονεκτήματα από την κεντρικοποίηση και την ασφάλεια των υποδομών μας «διαχέονται» στον Οργανισμό και μας επιτρέπουν να είμα-στε παραγωγι-κότεροι και αποτελεσματικότεροι.

11 Μείωση Δαπανών Ηλεκτρικής Ενέργειας Private & Public Cloud Κεντρικοποιημένο και αυτοπροσαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Κατανάλωσης Ενέργειας Collectively, US organizations waste $2.8 billion every year powering 108 million unused PCs. PC Energy Report 2009, 1E

12 Μείωση κόστους απώλειας «ευαίσθητων» δεδομένων Βασική προτεραιότητα ηεφαρμογή πολιτικών ασφάλειας Εγγενής κρυπτογράφηση αποθηκευτικών μέσων Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών στη διακίνηση εγγράφων Προστασία για απωλεσθέντες Π/Υ και φορητούς δίσκους Περιορισμοί στη χρήση μη προστατευμένων συσκευών

13 Μείωση κόστους ταξιδίων και επικοινωνιών Αξιοποίηση τεχνολογιώ ν Unified Communications Τηλεδιασκέψεις: Web and video conferencing Αύξηση παραγωγικότητας σε ατομικό και υπηρεσιακό επίπεδο Μείωση κόστους από ταξίδια και οδοιπορικά

14 Μείωση κόστους κτιριακών εγκαταστάσεων Χρήση τεχνολογιών Unified communications Συνεργατικότητα Collaboration Δυνατότητ α απομακρυσμένης πρόσβασης

15 Εφαρμογή σε Οργανισμούς στην Ελλάδα Η ΔΕΣΦΑ εξοικονομεί σημαντικά κόστη με χρήση του Video Conferencing Στην περίπτωσή μας το κόστος προμήθειας και εφαρμογής της λύσης αποσβέστηκε εντός διαστήματος μόλις 7 μηνών. ΗχρήσητουLync μείωσε τις τηλεπ/κές μας δαπάνες κατά 50% Έχουμε ήδη μειώσει τους λογαριασμούς τηλεφώνου κατά περίπου Αναμένουμε η εξοικονόμηση να αυξηθεί όταν την εφαρμόσουμε σε όλο τον οργανισμό. (Α. Αναγνωστόπουλος, Δ/ντής Πληροφορικής Ομίλου S&B) $ Οι χρήστες μας έχουν ενθουσιαστεί με το Lync γιατί είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Η Lavipharm αναμένει να μειώσει τον Π/Υ ταξιδίων της κατά 25%. (Θ. Κανατάς, Δ/ντής Υπηρεσιών Πληροφορικής)

16 Αποφυγή ζημιογόνων Έργων Εκτενής χρήση εργαλείων Project management Παρακολούθηση πορείας έργων Αποτίμηση και ενίσχυση της αποδοτικότητας Πρόβλεψη πιθανών κοστολογικών υπερβάσεων Εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων

17 Εφαρμογή σε Οργανισμούς στην Ελλάδα $ Το Project Management ως ένα βασικό εργαλείο για την προστασία και τη μέγιστη αξιοποίηση των επενδύσεων Παρακολούθηση και έλεγχος των Έργων

18 Μείωση κόστους συντήρησης παλαιών υποδομών

19 Εκσυγχρονισμός χωρίς αρχική επένδυση Άμεσες οικονομίες τόσο και υποδομές όσο και σε λειτουργικές δαπάνες με χρήση υπηρεσιών public cloud Στροφή των Υπηρεσιών Πληροφορικής σε περιοχές που έχουν περισσότερη αξία στον Οργανισμό Εξασφαλισμένη υψηλή διαθεσιμότητα τουλάχιστον 99.9%

20 Με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας EU Model Clauses Διεθνείς Πιστοποιήσεις (ISO 27001, EU Safe Harbor Certification, SAS 70 Type II, CyberTrust) 9 επίπεδα ασφαλείας δεδομένων Ασφαλή πρόσβαση μέσω SSL Data Processing Agreement Privacy and Security Supplement $2.3B+ επενδύσεις σε Cloud υποδομές Geo-redundant datacenters 99.9% εγγυημένο uptime (99.95% actual) 24x7x365 υποστήριξη με εφαρμογή ITIL/MOF

21 Το μέλλον είναι στο «σύννεφο» Το Cloud μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη για την Ελληνική Οικονομία Κρίσιμη όμως είναι η ταχύτητα υιοθέτησης

22 Εφαρμογή στην Εθνική Τράπεζα Βασικός οδηγός η καινοτομία Ο συνδυασμός του cloud computing και της απλότηταςχρήσηςτωννέωνtablet συσκευών προσφέρει μία καινούρια διάσταση στη συνολική εμπειρία του χρήστη. (Ν. Τζάκου, Γεν. Διευθύντρια Λειτουργιών) Μία καινοτόμος και διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία στο κατάστημα i- bank. Η συνεργασία μας με τη Microsoft μας δίνει τηνευκαιρίαναδοκιμάσουμενέες τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν στο μέλλον στα παραδοσιακά υποκαταστήματα."

23 H M.J. Maillis Group επιλέγει το public cloud Η M.J. Maillis Group επέλεξε το Microsoft Office 365 για να εξασφαλίσει ένα μοναδικό, εύκολο και αξιόπιστο τρόπο επικοινωνίας για τους εργαζόμενους που έχει παγκοσμίως. Η μετάβασηστο«σύννεφο» ήταν γρήγορη, ομαλή και καλά τεκμηριωμένη. Δεν χρειαζόμαστε πλέον τόσο χρόνο για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας, και οι εργαζόμενοι είναι ενθουσιασμένοι. «Επιλέξαμε το Office 365 επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες της Microsoft. Με τη χρήση του Office 365 ο όμιλος M.J. Maillis εξοικονόμησε σημαντικό χρόνο και χρήμα, ενώ παράλληλα έδωσε εύκολη πρόσβαση στους υπαλλήλους του για το , για τη διαχείριση εγγράφων και για τη συνεργασία. «Είμαι ευχαριστημένη με το Office 365 και το προτείνω, καθώς πιστεύω ότι πρόκειται για πολύ καλή λύση. (Π. Μπότση, Δ/ντρια Πληροφορικής Ομίλου)

24 Μείωση κόστους με «εξυπνότερη» αδειοδότηση «Συγκέντρωση» κατασκευαστών λογισμικού και διαπραγμάτευση μεγαλύτερων συμβολαίων Εναλλακτικοί τρόποι προμήθειας λογισμικού (Software subscriptions)

25 Εφαρμογή Μείωσε τα στη Vianex κόστη κτήσης αδειών λογισμικού εκμεταλλευόμ ενη προγράμματα Volume Licensing Τώρα μπορούμε με περισσότερη ακρίβεια να εκτιμήσουμε τα κόστη αδειών λογισμικού για τα επόμενα 3 χρόνια, και μπορούμε να πάρουμε σωστότερες αποφάσεις για τα νέα έργα που θέλουμε να ξεκινήσουμε. (Π. Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος) $ Μείωση κόστους αδειών λογισμικού κατά 30% και διαχείρισης κατά 70% Πλεονεκτήματα η ευελιξία και η προβλεψιμότητα του κόστους αδειών λογισμικού.

26 Η δική μας εμπειρία

27 Τεχνολογίες υπάρχουν Μεγιστοποίηση της απόδοσης υφισταμένων υποδομών Πληροφορικής Αξιοποίηση της τεχνολογίας για μείωση του κόστους λειτουργίας Υιοθέτηση καινοτομιών στην πρόσβαση στην τεχνολογία

28

29 η ώρα για αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών του ιδιωτικού τομέα Σχεδιάζοντας στρατηγικά και θέτοντας στόχους με μετρήσιμα αποτελέσματα Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας Κλιμακώνοντας τις επενδύσεις πληροφορικής με γνώμονα μετρήσιμα αποτελέσματα κόστους-οφέλους Αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές και αλλάζοντας τον τρόπο προμήθειας νέων υποδομών Εστιάζοντας στις υπηρεσίες κι όχι στις τεχνολογίες Θέτοντας αυστηρούς κανόνες επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών και ασφάλειας

30 Είμαστε τσακισμένοι, μαραμένοι, χαμένοι μεσ στον κυκεώνα της σύγχρονης ζωής. Κανείς δεν περιμένει κάτι καλό από την Ελλάδα. Καμιά ελπίδα δεν χαράζει πουθενά. Η στιγμή αυτή είναι βέβαια μια θαυμάσια στιγμή. Γ. Θεοτοκάς, Δοκίμιο «Ελεύθερον Πνεύμα»,1929

31

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 3 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 4

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV!

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Intelligent Ιούνιος 2011 Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Το μέρος όπου μπορείτε να βρείτε τρέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 www.pwc.com.cy Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 Περιεχομένα Πρόλογος 1 Ιδιωτικοποιήσεις Εισαγωγή 2 Μεθόδοι ιδιωτικοποίησης 3 Διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 5 Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα