Παρακαλούμε διαβάστε τις κάτωθι σημαντικές πληροφορίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρακαλούμε διαβάστε τις κάτωθι σημαντικές πληροφορίες"

Transcript

1 ιαδικτυακά προβλήµατα Παρόλο που µέσω του διαδικτύου µπορείτε να έχετε πρόσβαση στους τραπεζικούς σας λογαριασµούς οποιαδήποτε στιγµή το επιθυµείτε, πρέπει να επιστήσουµε την προσοχή σας σε κινδύνους που υπάρχουν. Λόγω της φύσης του διαδικτύου, συστήµατα τα οποία παρέχουν πρόσβαση σε χρήστες µέσω του, υπόκεινται σε «επιθέσεις» από µη χρήστες των συστηµάτων αυτών, που προσπαθούν να κερδίσουν πρόσβαση σε αυτά τα συστήµατα. Παρόλο που η τράπεζα εφαρµόζει τις υπάρχουσες λύσεις για την ασφάλεια των πελατών της έναντι τρίτων, δεν µπορεί να εγγυηθεί πλήρως την ασφάλεια σας. Ως χρήστης του διαδικτύου διαδραµατίζετε ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια του λογαριασµού σας. Μέτρα ασφαλείας που παρέχει η Alpha Bank Cyprus Ltd στους πελάτες της. Η Alpha Bank Cyprus Ltd είναι δεσµευµένη στην παροχή µέγιστης ασφάλειας στους χρήστες της για ασφαλείς συναλλαγές µέσω του διαδικτύου. Η Alpha Bank Cyprus Ltd εφαρµόζει διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα, τα οποία χρησιµοποιούνται και από διεθνείς τράπεζες, για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδοµένων καθώς και την ασφαλή διεκπεραίωση συναλλαγών σας µέσω διαδικτύου. Επίσης η Τράπεζα µας έχει συνεχή αναβάθµιση των συσκευών και προτύπων τα οποία διασφαλίζουν την ασφάλεια των πελατών µας. Τα µέτρα ασφαλείας τα οποία λειτουργούν στην Τράπεζα µας είναι: Χρησιµοποίηση κωδικοποίησης 128-bit SSL o Το Alpha Express Banking είναι επικυρωµένο από την VeriSign. Αυτό είναι µια πιστοποίηση για τους πελάτες της Τράπεζας µας ότι το περιεχόµενο των σελίδων του Alpha Express Banking αποστέλλεται κωδικοποιηµένο µέσω Secure Socket Layer (SSL) session ούτως ώστε οι πληροφορίες αυτές να µην είναι αναγνώσιµες από άλλο χρήστη. o Στο παρόν στάδιο η 128-bit κωδικοποίηση δεδοµένων είναι η ισχυρότερη που υπάρχει. Οποιαδήποτε πληροφορία αποστέλλεται από τον χρήστη στην Τράπεζα µας µέσω του Alpha Express Banking, κωδικοποιείται για να µην είναι αναγνώσιµη προτού αποσταλεί στον κεντρικό µας υπολογιστή. Με τη παραλαβή του κωδικοποιηµένου µηνύµατος η τράπεζα µας χρησιµοποιώντας ένα «κλειδί» µπορεί να αποκωδικοποιήσει το µήνυµα που έχει παραλάβει από τον πελάτη. Οποιαδήποτε πληροφορία αποστέλλεται από την Τράπεζα προς τον χρήστη τυχαίνει της ίδιας διαδικασίας για την µέγιστη προστασία των πληροφοριών του χρήστη. [128-bit κωδικοποιηµένα µηνύµατα είναι αρκετά τρισεκατοµµύρια φορές (309,485,000,000,000,000,000,000,000) δυσκολότερο να αποκωδικοποιηθούν έναντι των 40- bit µηνυµάτων. Ο ισχυρότερος υπολογιστής σήµερα θα χρειαζόταν 1 τρισεκατοµµύριο x 1 τρισεκατοµµύριο χρόνια για να αποκωδικοποιήσει ένα µήνυµα]. Alpha Express Banking Σελίδα 1

2 Προσωπικός Αριθµός Ασφαλείας (PIN) και αριθµός Χρήστη (User ID) o Σαν πρώτο µέτρο ασφάλειας, παρέχουµε σε κάθε νέο χρήστη δυο κωδικούς πρόσβασης στο Alpha Express Banking. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει τον αριθµό του χρήστη καθώς και τον προσωπικό αριθµό ασφάλειας του για να µπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο της Τράπεζας µας. o Η χρήση του Alpha Express Banking βασίζεται στον αριθµό του χρήστη καθώς και τον προσωπικό αριθµό ασφαλείας οι οποίοι είναι µοναδικοί για τον κάθε χρήστη. Ο συνδυασµός των δυο αυτών κωδικών εξασφαλίζει την µοναδικότητα του χρήστη. Προσθετός Κωδικός Ασφαλείας (ΠΚΑ): o Η συσκευή και η λειτουργία του Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας συνδυάζει την αυξηµένη ασφάλεια και την ευκολία στην εκτέλεση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μέσω µιας ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής γνωστής και ως Token, ο χρήστης είναι σε θέση να παράγει µοναδικούς κωδικούς αυθεντικότητας οι οποίοι συνδέονται µοναδικά µε τους κωδικούς χρήστη (User Id). Για την εκτέλεση µιας νέας συναλλαγής στο Alpha Express Banking θα καλείστε να καταχωρείτε στην σχετική οθόνη ένα νέο αυθεντικό κωδικό που θα σας παράγει η συσκευή αυτή. Πιέζοντας το πλήκτρο της συσκευής παράγεται ένας κωδικός αριθµός µιας χρήσεως ( Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας ή Π.Κ.Α ). Τα συστήµατα της Τραπέζης θα επιβεβαιώνουν κάθε φορά τον εισαχθέντα Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας και µε τον τρόπο αυτό πιστοποιείται ότι η συναλλαγή προέρχεται πράγµατι από το νόµιµο κάτοχο της συγκεκριµένης συσκευής. Αυτόµατη αποσύνδεση από το σύστηµα o Αν µετά την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα του Alpha Express Banking αφήσετε ανενεργή την συγκεκριµένη σελίδα για ορισµένο χρονικό διάστηµα, το σύστηµα για λόγους ασφαλείας θα σας αποσυνδέσει. Αν επιθυµείτε επανασύνδεση στην ιστοσελίδα θα πρέπει να καταχωρήσετε και πάλι τους κωδικούς σας ( Προσωπικός Αριθµός Ασφαλείας (PIN) και αριθµός Χρήστη (User ID) ). Ο ρόλος του πελάτη στην ασφάλεια των προσωπικών του δεδοµένων Εκτός από τα µέτρα ασφαλείας τα οποία παρέχει η Alpha Bank Cyprus Ltd, ο χρήστης συµβάλλει σηµαντικά στην ασφάλεια των προσωπικών του δεδοµένων. Θα ΠΡΕΠΕΙ να τηρείτε τις ακόλουθες συµβουλές ασφαλείας που παρέχουµε για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων: Μόνο εσείς πρέπει να γνωρίζετε τον προσωπικό αριθµό ασφαλείας (PIN) Πάντοτε να χρησιµοποιείτε το µενού «Έξοδος» προτού κλείσετε την ιστοσελίδα του Alpha Express Banking Να ΜΗΝ φυλάσσονται οι κωδικοί πρόσβασης στον υπολογιστή σας Να ΜΗΝ δίνετε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε ύποπτες ιστοσελίδες Χρησιµοποιείτε υπολογιστή τον οποίο εµπιστεύεστε Χρησιµοποιήστε ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο (ειδικά εάν συνδέεστε µέσω wireless internet το οποίο δεν ζητά κωδικούς για πρόσβαση) Καθάρισµα ιστορικού και προσωρινών αρχείων του Internet Explorer. Προστατεύετε τον υπολογιστή σας από ιούς και επιβλαβή προγράµµατα Προστασία σηµαντικών δεδοµένων Αποσυνδέστε την "File and Printer Sharing" λειτουργία από το λογισµικό σας Ελέγχετε συχνά το ιστορικό συναλλαγών του λογαριασµού σας Alpha Express Banking Σελίδα 2

3 Ενηµερώστε µας για αλλαγή προσωπικών στοιχείων ( διεύθυνσης, τηλεφώνου, κτλ.) Ενηµερώστε µας για τυχόν προβλήµατα που θα συναντήσετε Ασφάλεια του προσωπικού σας κωδικού PIN o Ο προσωπικός σας κωδικός αριθµός (PIN) είναι το «κλειδί» για την ασφαλή σύνδεση σας στην διαδικτυακή υπηρεσία του Alpha Express Banking. Η αναγνώριση του χρήστη για πρόσβαση στην υπηρεσία µας γίνεται µε εισαγωγή του προσωπικού σας αριθµού καθώς και του προσωπικού σας κωδικού (User ID και PIN). Για αυτό τον λόγο θα πρέπει µόνο εσείς να γνωρίζετε αυτό τον κωδικό. o Συµβουλές για την προστασία του προσωπικού σας κωδικού: ΠΟΤΕ µην χρησιµοποιείτε τον ίδιο κωδικό αριθµό µε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες όπως τραπεζικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε προσωπικό κωδικό αριθµό ο οποίος µαντεύεται εύκολα, για παράδειγµα αριθµός τηλεφώνου, αριθµός ταυτότητας, ηµεροµηνία γέννησης κ.α. Θα πρέπει να επιλέξετε ένα προσωπικό κωδικό ο οποίος είναι δύσκολος να µαντευθεί. ΜΗΝ χρησιµοποιείτε συνεχόµενους αριθµούς (π.χ ) ή τον ίδιο αριθµό περισσότερο από µια φορά (π.χ ). ΜΗΝ δίνετε τον κωδικό σας σε κανένα. Αποστηθίστε τον προσωπικό σας κωδικό και µην τον φυλάσσετε στον υπολογιστή σας ή σε άλλα µη ασφαλή µέσα. ΜΗΝ καταχωρείτε τον προσωπικό σας κωδικό όταν κάποιος σας βλέπει. Προτού καταχωρήσετε τον προσωπικό αριθµό και κωδικό, όταν επισκέπτεστε το Alpha Express Banking, βεβαιωθείτε ότι η σελίδα η οποία επισκέπτεστε ξεκινά µε την διεύθυνση https://online.alphabank.com.cy/ Όταν κάνετε πληρωµές µέσω της ιστοσελίδας µας βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση ξεκινά µε https://online.alphabank.com.cy/. Για χρήστες του Netscape, ένα εικονίδιο κλειδαριάς πρέπει να υπάρχει στην ιστοσελίδα. Για χρήστες του Internet Explorer, µπορείτε να ελέγχετε την ασφάλεια της σελίδας κάνοντας δεξί κλικ στην σελίδα και µετά επιλέξτε Properties («Ιδιότητες»). Πάντα χρησιµοποιείτε τα τελευταία λογισµικά τα οποία χρησιµοποιούν 128-bit κωδικοποίηση η οποία διασφαλίζει την µέγιστη σας ασφάλεια στο διαδίκτυο. Αλλάζετε τον κωδικό ασφαλείας σας τακτικά µέσω της επιλογής «Συντήρηση» και µετά «Αλλαγή κωδικών πρόσβασης» (µεταξύ 6 και 9 ψηφίων). Αλλάξετε τον προσωπικό σας κωδικό µόλις παρατηρήσετε κάτι ύποπτο στον λογαριασµό σας ή όταν κάποιος µάθει τον προσωπικό σας κωδικό. Κλειδώστε τον λογαριασµό σας µόλις παρατηρήσετε κάτι ύποπτο. Μπορείτε να κλειδώσετε τον λογαριασµό σας καταχωρώντας 3 φορές λανθασµένο κωδικό πρόσβασης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κανείς υπάλληλος της Alpha Bank Cyprus Ltd δεν θα σας ζητήσει τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (PIN number). Alpha Express Banking Σελίδα 3

4 Πάντοτε να αποσυνδέεστε από την υπηρεσία µας o Αποσυνδεθείτε από την διαδικτυακή υπηρεσία και κλείστε το παράθυρο της ιστοσελίδας όταν αποµακρύνεστε από τον υπολογιστή σας, έστω και για ελάχιστο χρονικό διάστηµα. Με αυτό τον τρόπο αποσυνδέεστε από την υπηρεσία µας και δεν µπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στον λογαριασµό σας χωρίς καταχώρηση προσωπικού αριθµού και κωδικού πρόσβασης. Θα πρέπει να αποσυνδέετε και τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή όταν δεν τον χρησιµοποιείτε για µεγάλο χρονικό διάστηµα για να µην έχει πρόσβαση άλλος χρήστης στα δεδοµένα σας. o Για ακόµα περισσότερη ασφάλεια µπορείτε να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης και για τον screen saver ο οποίος αποτρέπει άλλους χρήστες στην χρήση του υπολογιστή σας. Για ενεργοποίηση της δικλίδας ασφαλείας: Κάντε δεξί κλικ στο desktop («Επιφάνεια εργασίας») Επιλέξτε το "Properties" («Ιδιότητες») Κάντε κλικ στην επιλογή "Screen Saver" («Προστασία οθόνης») Επιλέξτε µια από τις επιλογές Κάντε κλικ στην επιλογή "Password protected" («Έλεγχος κωδικού πρόσβασης») Κάντε κλικ στο "Change..." («Αλλαγή») για να κάνετε αλλαγή του "Screen Saver" («Προστασία οθόνης») Κάτω από το πλήκτρο "Wait:" («Αναµονή»), επιλέξτε την περίοδο που θα µένει ανενεργός ο υπολογιστής σας για ενεργοποίηση του κωδικού ασφαλείας. Πατώντας το "OK" θα φυλάξετε τις καταχωρηµένες αλλαγές. Μην φυλάσσετε κωδικούς πρόσβασης στον υπολογιστή σας o Μερικά λογισµικά επιτρέπουν στον χρήστη την φύλαξη κωδικών πρόσβασης όταν επισκέπτεται ιστοσελίδες. Για απενεργοποίηση αυτής της επιλογής: Ανοίξτε το παραθυράκι του Internet Explorer Κάντε κλικ στο "Tools" >> "Internet Options" >> "Content". Κάτω από το "Personal Information", επιλέξτε το "AutoComplete". Απενεργοποιήστε το "User names and passwords on forms" και κάντε κλικ στο "Clear Passwords". Κάντε κλικ στο "OK" για φύλαξη των αλλαγών. Ανοίξτε το παραθυράκι του Netscape Κάντε κλικ στο "Netscape" ή "Edit" Επιλέξτε "Preferences" Κάντε διπλό κλικ στο "Privacy & Security" Κάντε κλικ στο "Passwords" Σιγουρευτείτε ότι το "Remember passwords" κάτω από το "Password Manager" είναι ανενεργό Πατώντας το "OK" θα φυλάξετε τις καταχωρηµένες αλλαγές. ΜΗΝ δίνετε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε ύποπτες ιστοσελίδες. o Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδοµένων, δεν πρέπει να καταχωρείτε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε ιστοσελίδες που δεν εµπιστεύεστε. Χρησιµοποίηση συσκευής ή ηλεκτρονικού υπολογιστή που εµπιστεύεστε Alpha Express Banking Σελίδα 4

5 o εν θα πρέπει να εκτελείτε τραπεζικές συναλλαγές µέσω συσκευών ή ηλεκτρονικών υπολογιστών τους οποίους δεν εµπιστεύεστε, όπως για παράδειγµα υπολογιστές που χρησιµοποιούνται από διάφορους χρήστες. Εάν είναι αναγκαία η χρήση τέτοιου υπολογιστή θα πρέπει να βεβαιωθείτε για την απάλειψη των προσωπικών σας δεδοµένων µετά την χρήση του. Για χρήστες του λογισµικού Internet Explorer 5.x θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι η επιλογή για «Αυτόµατη συµπλήρωση» ( Auto Complete ) των σελίδων είναι απενεργοποιηµένη. Μέγιστη ασφάλεια για ασύρµατο διαδίκτυο o Ασύρµατος εξοπλισµός που δεν έχει διαµορφωθεί σωστά µπορεί να αφήσει διάφορους χρήστες να έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Εάν χρησιµοποιείτε ασύρµατη συσκευή / διαδίκτυο σας συµβουλεύουµε να διαβάσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας για οδηγίες για την διαµόρφωση του ασύρµατου σας διαδικτύου µε τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. Καθαρισµός των προσωρινών αρχείων και σελίδων που φυλάσσονται στον υπολογιστή o Τα προσωρινά αρχεία του υπολογιστή σας µπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδοµένα και για αυτό σας συµβουλεύουµε να καθαρίζετε τα προσωρινά αρχεία µετά την χρήση του υπολογιστή. Η διαδικασία θεωρείται αναγκαία εάν χρησιµοποιείται υπολογιστής ο οποίος χρησιµοποιείται από πολλούς χρήστες. Προφυλάξτε τον υπολογιστή σας από ιούς και κακόβουλα προγράµµατα o Εκτός από την καταστροφή σηµαντικών δεδοµένων στον υπολογιστή σας, οι ιοί και τα κακόβουλα προγράµµατα µπορεί να αποθηκεύσουν τους προσωπικούς σας κωδικούς χωρίς να το γνωρίζετε. Η συνεχής σύνδεση του υπολογιστή σας µε το διαδίκτυο αυξάνει τις πιθανότητες να επηρεασθεί ο υπολογιστής σας από τέτοιου είδους προγράµµατα. Για αποτροπή προσβολής του υπολογιστή σας θα πρέπει: Να µην κατεβάζετε αρχεία από το διαδίκτυο (π.χ. προγράµµατα, παιχνίδια, εικόνες, τραγούδια) ή από άλλους χρήστες (π.χ. επισυναπτόµενα αρχεία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) για τα οποία δεν είστε σίγουροι. ιαγράφετε από το ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο µηνύµατα τα οποία δεν γνωρίζετε τον παραλήπτη ή µαζικά µηνύµατα και µηνύµατα «αλυσίδας». Μην χρησιµοποιείτε επιλογές στα προγράµµατα σας οι οποίες αφήνουν την αυτόµατη παραλαβή αρχείων ή αυτόµατη προεπισκόπηση αρχείων. Για παράδειγµα, δεν θα πρέπει να έχετε ενεργοποιηµένη την επιλογή «Αυτόµατη παραλαβή DCC» στο λογισµικό mirc και µην έχετε ενεργοποιηµένο το «Προεπισκόπηση» (Preview Mode) στο Outlook ή άλλα λογισµικά για έλεγχο του ηλεκτρονικού σας ταχυδροµείου. Εγκαταστήστε λογισµικά τα οποία έχουν την δυνατότητα απενεργοποίησης και αφαίρεσης ιών από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. Θα πρέπει επίσης να κάνετε συχνή αναβάθµιση του λογισµικού για αφαίρεση ιών από τον υπολογιστή σας. Μερικά λογισµικά τα οποία µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για προστασία του υπολογιστή σας είναι*: o Trend Micro o McAfee Alpha Express Banking Σελίδα 5

6 o Symantec *Τα παραπάνω λογισµικά είναι εισήγηση και δεν αποτελούν την επίσηµη προτίµηση στα λογισµικά. Προστασία σηµαντικών δεδοµένων o ηµιουργείστε σηµείο επαναφοράς σηµαντικών δεδοµένων και διασφαλίστε την προστασία τους στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. Απενεργοποιήστε την επιλογή "File and Printer Sharing" στο λειτουργικό σας σύστηµα o Με απενεργοποίηση της επιλογής αυτής δεν αφήνετε άλλους χρήστες να έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. Ελέγχετε συχνά το ιστορικό συναλλαγών o Πάντοτε να ελέγχετε το ιστορικό συναλλαγών και την κατάσταση κίνησης κάθε λογαριασµού για επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν µεταφορές από / προς τον λογαριασµό σας που δεν εξουσιοδοτήσατε. Κρατήστε µας ενήµερους για αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας o Πάντοτε να µας κρατάτε ενήµερους σε περίπτωση που αλλάξετε διεύθυνση και διεύθυνση στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο γιατί σε περίπτωση που παρατηρήσουµε κάτι ασυνήθιστο στον λογαριασµό σας θα θέλαµε να επικοινωνήσουµε µαζί σας. Ειδοποιείστε µας αµέσως εάν υπάρχει πρόβληµα! o Εάν παρατηρήσετε κάτι το ασυνήθιστο ή µεταφορές που δεν εξουσιοδοτήσατε, παρακαλούµε όπως αλλάξετε αµέσως τον κωδικό πρόσβασης σας (PIN) ή κλειδώστε τον λογαριασµό σας (καταχωρώντας 3 φορές λάθος κωδικό PIN) και ειδοποιήστε µας αµέσως. Όταν κρίνετε απαραίτητο µπορείτε να ζητήσετε διαγραφή του λογαριασµού σας από την υπηρεσία µας για την δική σας προστασία. Μπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας στο: Τηλ1: (για κλήσεις από Κύπρο) Τηλ2: ( ιεθνείς κλήσεις) Οι Υποχρεώσεις, Ευθύνες και ικαιώµατα σας o Η χρήση του Alpha Express Banking υπόκειται στους Όρους χρήσης που διέπουν τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» καθώς και στους Όρους χρήσης που υπόκειται κάθε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται µέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Θα θέλαµε, για την δική σας ασφάλεια, να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται. Alpha Express Banking Σελίδα 6

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 TOC 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...6 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...7 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Περιεχόμενα Internet Security 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...6 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...6 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4. Κεφάλαιο 2: Έναρξη...7. Κεφάλαιο 3: Security Cloud...14. Κεφάλαιο 4: Σάρωση του υπολογιστή για επιβλαβή αρχεία...

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4. Κεφάλαιο 2: Έναρξη...7. Κεφάλαιο 3: Security Cloud...14. Κεφάλαιο 4: Σάρωση του υπολογιστή για επιβλαβή αρχεία... Anti-Virus 2015 2 Περιεχόμενα Anti-Virus 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...5 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...5 1.3 Εγκατάσταση και αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012

easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012 easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς 182838 (με χρέωση αστικής κλήσης), 210 3288000 (από το κινητό ή το εξωτερικό), support@easypay.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 TOC 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...5 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...6 1.3 Εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd 11/03/2015 Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd Στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank - Cyprus Limited με την Alpha Bank Cyprus Ltd έχει ετοιμαστεί μια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

ICDL ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Πληροφορία και επικοινωνία. με τη χρήση των: Mozilla Firefox & Thunderbird

ICDL ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Πληροφορία και επικοινωνία. με τη χρήση των: Mozilla Firefox & Thunderbird ICDL ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Πληροφορία και επικοινωνία με τη χρήση των: Mozilla Firefox & Thunderbird 1 Κατάλογος περιεχομένων 1η ενότητα: Το Διαδίκτυο...6 7.1.1 Έννοιες/ Όροι...6 7.1.1.1 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός...6

Διαβάστε περισσότερα

Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης

Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης Περιεχόμενα 1. Πρόλογος 1 2. Οδηγίες πριν την Εγκατάσταση 2 2.1 Απενεργοποίηση λογισμικού προστασίας 3 2.2 Επιταχυντής σύνδεσης στο διαδίκτυο 3 3. Σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙ ΕΝΗΜΕΡΩ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΠΡΟΣΤΑΣΙ ΕΝΗΜΕΡΩ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙ Υ Ο Τ Η Ρ Ρ Ο ΤΟΥ ΑΠ Ν Ω Ι Ν Ω Ν Ι Ο Κ Ι Π Ε Ν Ω Τ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤ ΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ν ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΙΚΩΝ ΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το έντυπο αυτό η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών. Ενημέρωση για χρήστες και συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών. Ενημέρωση για χρήστες και συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών Ενημέρωση για χρήστες και συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Εισαγωγή Το έντυπο αυτό απευθύνεται σε συνδρομητές και χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X6-00. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia X6-00. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia X6-00 Τεύχος 4 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 8 Υπηρεσίες δικτύου 10 Ξεκινώντας 11 Πλήκτρα και µέρη 11 Τοποθέτηση κάρτας SIM και µπαταρίας 13 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Οδηγός χρήσης Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Πνευµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 2.2

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 2.2 Οδηγός χρήσης Nokia 5230 Τεύχος 2.2 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-588 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...7 Computer Security...8 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...9 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2690

Οδηγός χρήσης Nokia 2690 Οδηγός χρήσης Nokia 2690 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Αφαίρεση της κάρτας SIM 5 Τοποθέτηση κάρτας microsd 5 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser.

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Εισαγωγή Παρόλο που το διαδίκτυο προσφέρει τεράστια πλεονεκτήµατα και µεγάλες ευκαιρίες, η χρήση του συνεπάγεται και διάφορους κινδύνους. Έχοντας αυτό κατά νου, οι τράπεζες λαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP

Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Bluetooth είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχο αυτού και χρησιµοποιείται από την Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02

Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02 Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Υποστήριξη 5 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Πλήκτρα και µέρη 6 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RM-320 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Adobe και το λογότυπο Acrobat είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλειας. Οδηγίες Λειτουργίας

Οδηγός Ασφάλειας. Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Ασφάλειας Για την ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Πληροφορίες Ασφάλειας στο "Διαβάστε Πρώτα Αυτό" πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02

Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02 Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02 Τεύχος 1.3 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Υποστήριξη 5 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Πλήκτρα και µέρη 6 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισερχόµενα... 13. Πρόχειρα... 14. Εξερχόµενα... 14. Απεσταλµένα... 15

Περιεχόµενα. Εισερχόµενα... 13. Πρόχειρα... 14. Εξερχόµενα... 14. Απεσταλµένα... 15 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 1 Γενική Επισκόπηση... 6 Τι είναι το Vodafone Mobile Connect;... 6 Υποστηριζόµενα Λειτουργικά Συστήµατα... 6 Σύνδεση... 6 Άνοιγµα σύνδεσης µέσω δικτύου 3G ή GPRS... 6 Άνοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 2

Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini. Τεύχος 2 Οδηγός χρήσης Nokia N97 mini Τεύχος 2 Περιεχόµενα Ασφάλεια 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Εφαρµογές γραφείου 8 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 9 ActiveSync 9 Μαγνήτες και µαγνητικά πεδία 9 Εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση µπαταρίας 5 Εύρεση βοήθειας 6 Βοήθεια στη συσκευή 6 Υποστήριξη 6 Ενηµερώσεις λογισµικού µέσω του δικτύου 7 Ενηµέρωση λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...1 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ICDL ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Πληροφορία και επικοινωνία. με τη χρήση των: Mozilla Firefox & Thunderbird

ICDL ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Πληροφορία και επικοινωνία. με τη χρήση των: Mozilla Firefox & Thunderbird ICDL ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Πληροφορία και επικοινωνία με τη χρήση των: Mozilla Firefox & Thunderbird 1 1η ενότητα: Το διαδίκτυο 7.1.1 Έννοιες / Όροι 7.1.1.1 Κατανόηση και διαχωρισμός μεταξύ του διαδικτύου και του

Διαβάστε περισσότερα