Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010"

Transcript

1 Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου Στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σελ. 5) αναφέρεται η υποχρεωτική ανάρτηση αφισών στα γραφεία κάθε οργανισμού που εκτελεί ή επωφελείται από το Έργο. Πως θα προμηθευτούμε αυτές τις αφίσες; Απάντηση: Το Corallia θα στείλει στους υπευθύνους κάθε οργανισμού υπόδειγμα που εξυπηρετεί το σκοπό που αναφέρει η Σύμβαση Επιχορήγησης ως προς την προβολή του έργου. Στην συνέχεια, ο κάθε οργανισμός θα αναλάβει να τυπώσει το υπόδειγμα σε αφίσα (ή άλλο αντίστοιχο format), σε εύλογο μέγεθος και να το τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του οργανισμού του. 2. Είναι δυνατή η τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος, που να αφορά σε εσωτερική μεταφορά προϋπολογισμού και η μεταφορά αυτή να αυξάνει έναν από τους εν λόγω Κ.Ο.Δ. περισσότερο από 35%; (Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η μεταφορά από τον Κ.Ο.Δ.: Δαπάνες Προσωπικού στον Κ.Ο.Δ.: Υπεργολαβία, λόγω αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού. Η συγκεκριμένη μεταφορά αφορά μόνο στο μέσο υλοποίησης συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας και όχι στη μεταβολή του φυσικού αντικειμένου του Πακέτου Εργασίας). Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Σύμβασης Επιχορήγησης, αναφέρεται ρητά ότι δεν μπορεί να υπάρχει μεταφορά προϋπολογισμού που να αυξάνει ή μειώνει κάποιον από τους Κ.Ο.Δ. περισσότερο από 35%. 3. Πού ορίζεται η επίσημη έναρξη έργου; (απόφαση ένταξης, ΤΔΕ, σύμβαση) Απάντηση: Η έναρξη του έργου ορίζεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης Επιχορήγησης συγκεντρωτικά για όλες τις ενέργειες. Στα συνημμένα Τεχνικά Παραρτήματα ορίζεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης για κάθε ενέργεια ξεχωριστά σε περίπτωση που ο Δικαιούχος συμμετέχει σε παραπάνω από μία ενέργειες. 4. Θα υπάρχει υπόδειγμα για timesheets? Απάντηση: Δεν αναμένεται να αποσταλεί στους Δικαιούχους συγκεκριμένο υπόδειγμα χρονοχρέωσης προσωπικού. Κάθε οργανισμός καλείται να ακολουθήσει το δικό του σύστημα χρονοχρέωσης, εφόσον συμμορφώνεται παράλληλα με τις διαχειριστικές οδηγίες περί επιλεξιμότητας Δαπανών Προσωπικού της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΥΑ 43804/2009), όπως αυτές έχουν αποσταλεί στους Δικαιούχους του Προγράμματος. 5. Σχεδιάζουμε να υποβάλλουμε μία πατέντα στο τέλος της διάρκειας του έργου. Ωστόσο, η διαδικασία κατοχύρωσης μίας διεθνούς πατέντας θα διαρκέσει περίπου 2 χρόνια. Πώς θα μπορέσουμε να θεωρήσουμε αυτή τη δαπάνη επιλέξιμη; Απάντηση: Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 του Παραρτήματος IV της Σύμβασης Επιχορήγησης, κάθε δαπάνη του Έργου πρέπει να αποδεικνύεται με αντίστοιχα παραστατικά τα οποία θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης μέχρι την

2 ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου του Δικαιούχου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 31/12/2013, για να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες. 6. Η δαπάνη για αγορά air condition και φωτοτυπικού μηχανήματος θεωρείται επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση στην Ενέργεια ΙV; Απάντηση: Από την στιγμή που η συγκεκριμένη δαπάνη υπάγεται στο σχέδιο εκσυγχρονισμού των υποδομών της επιχείρησης, συνδέεται με το συμβασιοποιημένο αντικείμενο του έργου και γίνει σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, θεωρείται επιλέξιμη. 7. Είναι επιλέξιμη η αμοιβή ορκωτού ελεγκτή και σε ποια κατηγορία; Απάντηση: Ναι είναι επιλέξιμη, στο πλαίσιο που απαιτείται από το Πρόγραμμα η έκδοση βεβαίωσης εξωτερικού ελεγκτή για τις επενδύσεις του Δικαιούχου. Η ακριβής κατηγορία που θα μπορεί να υπαχθεί η εν λόγω δαπάνη θα προσδιοριστεί σε επικείμενη τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. 8. Για το ερευνητικό προσωπικό (π.χ. υποψήφιοι διδάκτορες) το οποίο πρόκειται να απασχοληθεί στα πλαίσια ενός έργου και έχει δηλωθεί ονομαστικά στα εγκεκριμένα Τεχνικά Παραρτήματα πρέπει να γίνει προκήρυξη; Απάντηση: Οι διαδικασίες στελέχωσης του κάθε Δικαιούχου εκτελούνται σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες και κανονισμούς του Δικαιούχου, όπως καθορίζονται και διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του. 9. Για το ερευνητικό προσωπικό (π.χ. υποψήφιοι διδάκτορες), το οποίο πρόκειται να απασχοληθεί στα πλαίσια του παραπάνω έργου και δεν έχει δηλωθεί ονομαστικά στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία, πρέπει να γίνει προκήρυξη; Απάντηση: Ισχύει ότι και στην ερώτηση # Σχετικά με τη διοικητική υποστήριξη που παρέχεται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Έρευνας των ΑΕΙ/ΤΕΙ, θα πρέπει το αντίστοιχο κόστος (προσωπικού, αναλωσίμων κλπ) να καλυφθεί από το έργο. Ειδικά για την περίπτωση αμοιβών προσωπικού απαιτείται προκήρυξη για την πρόσληψή του; Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή μισθωτού προσωπικού σε αυτή την κατηγορία ή μπορούν να περιληφθούν άτομα μόνο με σύμβαση έργου; Απάντηση: Το θέμα των προκηρύξεων έχει καλυφθεί σε προηγούμενες απαντήσεις. Ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών προσωπικού, θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν άτομα που συνδέονται άμεσα με το έργο (οι δαπάνες του προσωπικού πλήρους ή μερικής απασχόλησης που καλύπτεται από συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έργου στις οποίες εξειδικεύεται η φύση της προσφερόμενης εργασίας σε σχέση με το συγχρηματοδοτούμενο έργο). Αναλυτικά στοιχεία για την επιλεξιμότητα των Δαπανών Προσωπικού περιλαμβάνονται στις οδηγίες περί επιλεξιμότητας Δαπανών Προσωπικού της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΥΑ 43804/2009), όπως αυτές έχουν αποσταλεί στους Δικαιούχους του Προγράμματος. 11. Όταν είναι απαραίτητο να αλλάξει η ομάδα εργασίας (αριθμός ατόμων, αλλά και ποσοστά), ποια διαδικασία ακολουθούμε; Πρέπει να υποβληθεί ανανεωμένο τεχνικό παράρτημα; Ενημερώνουμε με γράμμα και χρεώνουμε τους νέους μηχανικούς; Περιμένουμε έγκριση;

3 Απάντηση: Στο άρθρο 10 της Σύμβασης Επιχορήγησης περιγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν εν γένει για τις τροποποιήσεις. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 της Σύμβασης Επιχορήγησης περιγράφονται ειδικότερα οι διαδικασίες τροποποίησης ως προς τα μέλη της ομάδας έργου. 12. Σχετικά με τις προμήθειες στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου έργου χρειάζεται δημοσίευση των επικείμενων προμηθειών, ώστε να κατατεθούν σχετικές προσφορές ή μπορούμε να προβαίνουμε σε απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή της προτίμησής μας; Απάντηση: Η επιλογή προμηθευτή στο πλαίσιο συγκεκριμένου έργου γίνεται σύμφωνα με το κανονισμό προμηθειών του Δικαιούχου, ο οποίος μπορεί να ζητηθεί κατά την διαδικασία της Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης Πιστοποίησης. Παράλληλα, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου, καλούνται μεταξύ άλλων να κρίνουν το εύλογο του τιμήματος μιας προμήθειας π.χ. να ελέγξουν το κόστος ως προς τις τιμές της αγοράς για αντίστοιχο αγαθό ή υπηρεσία. 13. Τα έξοδα ταξιδίου (αεροπορικά εισιτήρια, παραστατικά ξενοδοχείων κ.λπ.) θα χρεώνονται στο όνομα του μέλους της ομάδας του έργου που πραγματοποιεί το ταξίδι ή στην επιχείρηση; Απάντηση: Η τιμολόγηση των παραστατικών πρέπει να γίνεται στο όνομα της εταιρείας αναφέροντας τα στοιχεία της. Η καταχώρηση των εξόδων του ταξιδίου (αεροπορικά εισιτήρια, παραστατικά ξενοδοχείων κ.λπ.) χρεώνεται στο μέλος της ομάδας έργου. Ωστόσο, κατά τη σύνταξη της Έκθεσης Προόδου Οικονομικού Αντικειμένου (αρχείο excel) δε συμπληρώνεται στον πίνακα δαπανών το ονοματεπώνυμο του μέλους της ομάδας έργου όταν η δαπάνη αφορά ταξίδια (Κ.Ο.Δ. Δαπάνες Ταξιδιών). 14. Με ποιο τρόπο δύναται να γίνει η αμοιβή των μετόχων ΕΠΕ που ανήκουν στην ομάδα του έργου; Ο λογιστής μας ισχυρίζεται ότι θα γίνεται μέσω σχετικής ΑΠΥ. Ωστόσο, θα θέλαμε και τη δική σας συμβουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Απάντηση: Στο πλαίσιο της εκτέλεσης (και παρακολούθησης) του έργου, θα πρέπει ο κάθε φορέας να συμμορφώνεται με τις διαχειριστικές οδηγίες της ΥΠΑΣΥΔ (ΥΑ 43804/2009) που αφορούν τις δαπάνες προσωπικού, όπως αυτές έχουν αποσταλεί στους Δικαιούχους του Προγράμματος. Για οποιαδήποτε άλλα θέματα, τα οποία άπτονται της φορολογίας εισοδήματος, ο Δικαιούχος θα πρέπει να απευθύνεται στο λογιστήριο του. 15. Όσον αφορά στις Δαπάνες για Πάγια Ενεργητικού, ως επιλέξιμη δαπάνη λογίζουμε το κόστος αγοράς του εν λόγω εξοπλισμού ή την απόσβεση αυτού που αντιστοιχεί στο διάστημα χρήσης του για το συγκεκριμένο έργο; Απάντηση: Ως κόστος υπολογίζουμε την συνολική αξία αγοράς του παγίου, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας IV και έχει καταχωρηθεί στη λογιστική μερίδα του έργου, ή μέρος (pro rata) της συνολικής αξίας αγοράς του παγίου, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί στο πλαίσιο υλοποίησης των Ενεργειών Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο έργο. Σημειώνεται, αν το πάγιο (όργανα και εξοπλισμός) στο πλαίσιο των Ενεργειών Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ δεν χρησιμοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του χρήσιμου βίου τους για το εν λόγω έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι επενδύσεις απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου και οι οποίες υπολογίζονται με βάση κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική. 16. Από τον οδηγό του προγράμματος απορρέει η υποχρέωση να τηρούνται ξεχωριστοί λογαριασμοί για τις εγγραφές που αφορούν το πρόγραμμα. Επιλέξιμες θεωρούνται οι

4 δαπάνες από 1/1/2009 με αποτέλεσμα μέσα σε αυτό το διάστημα να έχουν πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δαπάνες (με παραστατικά) οι οποίες όμως δεν εγγράφηκαν όλες σε χωριστούς λογαριασμούς. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Απάντηση: Όλες οι δαπάνες που έχουν χρεωθεί στο έργο πρέπει να καταχωρηθούν και στη λογιστική μερίδα του. Από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει η χρήση μπορούν να γίνουν οι εν λόγω αλλαγές. 17. Σχετικά με τη φοροαπαλλαγή που προβλέπει η νομοθεσία για δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως ερευνητικές, οι δαπάνες της Φάσης 2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το λόγο και, αν ναι, μέχρι ποιου βαθμού; Απάντηση: Αρμόδια υπηρεσία για το συγκεκριμένο θέμα και πώς αυτό δύναται να υλοποιηθεί στην πράξη είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας. 18. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» και συγκεκριμένα σχετικά με την Ενέργεια IV (ΕΚ800/2008, άρθρο 39), θα ήθελα να ρωτήσω αν τα δίδακτρα για την παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών από κάποιον υπάλληλο της εταιρείας, θεωρούνται επιλέξιμη δαπάνη. Απάντηση: Οι δαπάνες εκπαίδευσης είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος μόνο όταν αφορούν σε Επαγγελματική Κατάρτιση και όχι σε Μεταπτυχιακές Σπουδές / Φοίτηση. 19. Οι δασμοί εισαγωγής για κάποιο όργανο/ εξοπλισμό από προμηθευτή του εξωτερικού είναι επιλέξιμη δαπάνη; Απάντηση: Ναι. 20. Ο ΦΣΚ (Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο της Ενέργειας ΙΙΙ του Προγράμματος όπου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι προϋπόθεση και κριτήριο αξιολόγησης; Απάντηση: Ναι. 21. Απαιτείται υποχρεωτικά extrait για απόδειξη εκταμίευσης παραστατικών πληρωμής; Τι κάνουμε με προμηθευτές που δεν έχουν εξαργυρώσει την επιταγή, ενώ την έχουν παραλάβει; Απάντηση: Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τους προμηθευτές για να ενημερωθούν ότι πρέπει να εξαργυρώσουν τις επιταγές το συντομότερο δυνατό, ώστε η διαδικασία που απαιτείται για να πιστοποιηθεί και να θεωρηθεί μια επιλέξιμη δαπάνη να είναι ολοκληρωμένη. 22. Τυχόν κόστος, που επιβαρύνει την έκδοση και παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών, που υποχρεούμαστε να προσκομίσουμε για να λάβουμε την προκαταβολή, είναι επιλέξιμο από το έργο (πχ στην κατηγορία γενικών εξόδων); Απάντηση: Όχι. 23. Για εξοφλήσεις δαπανών με πιστωτική απαιτείται υποχρεωτικά αυτή να είναι εταιρική; Στον κανονισμό προμηθειών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου είναι επιτρεπτή η αποζημίωση δαπανών που έχουν εξοφληθεί με προσωπική πιστωτική κάρτα του ερευνητή (π.χ. εγγραφές συνεδρίων, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία κλπ);

5 Απάντηση: Τα θέματα εξόφλησης δαπανών αναφέρονται στο άρθρο 3 του Παραρτήματος IV της Σύμβασης Επιχορήγησης. Αν μια εξόφληση ενός παραστατικού (π.χ. τιμολογίου) έχει γίνει με πιστωτική κάρτα, αυτή πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις περί πιστωτικών καρτών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Ειδικά για την περίπτωση αποζημίωσης δαπανών ερευνητή που μετακινείται για τους σκοπούς του έργου του Δικαιούχου, και εφόσον προβλέπεται από τον κανονισμό προμηθειών του Δικαιούχου η αποζημίωση του ερευνητή βάσει «εξοδολογίου ταξιδιού», το εξοδολόγιο αποτελεί πλέον το παραστατικό εξόφλησης της δαπάνης και επί αυτού εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα του άρθρο 3 του Παραρτήματος IV της Σύμβασης Επιχορήγησης. 24. Είναι επιτρεπτή η υπογραφή συμβάσεων έργου με ερευνητές/επιστημονικό προσωπικό για να συμμετάσχουν στην ομάδα έργου, οι οποίες να έχουν αναδρομική ισχύ (πάντα εντός του ίδιου οικονομικού έτους); Απάντηση: Συμβάσεις με αναδρομική ισχύ, όχι όμως νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης (όπως αυτή προσδιορίζεται στο εκάστοτε Τεχνικό Παράρτημα στο οποίο πρόκειται να συμμετάσχει ο ερευνητής ως μέλος της ομάδας έργου), είναι επιτρεπτές. 25. Αγορά εργαλείων λογισμικού (software): Οι άδειες χρήσης πωλούνται γενικά με δύο τρόπους. Ένας είναι περιορισμένου χρόνου (π.χ. ετήσιες) και ο άλλος είναι μόνιμες (perpetual). Όσον αφορά στο ποσοστό χρήσης που θα είναι επιλέξιμο στο πρόγραμμα αντιλαμβάνομαι ότι για την πρώτη περίπτωση θα μπορούσε να είναι το ποσοστό χρήσης μέσα σε ένα έτος που διαρκεί και η άδεια. Στην δεύτερη περίπτωση, όμως, που οι άδειες είναι μόνιμες πώς θα γίνει o υπολογισμός; Υπάρχει και η ακραία περίπτωση να αγοραστεί ένα απαραίτητο εργαλείο και να χρησιμοποιηθεί μια και μόνη φορά για ένα αποτέλεσμα. Θα ήθελα μια ειδική τοποθέτηση αντιμετώπισης του θέματος εργαλεία επιλέξιμες δαπάνες. Απάντηση: Οι άδειες χρήσης εργαλείων λογισμικού, από την στιγμή που αποτελούν μέρος δαπανών για χρήση στο συγκεκριμένο έργο και έχουν περιγραφεί στο αντίστοιχο Τεχνικό Παράρτημα, θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες στο σύνολό τους για την ενέργεια IV και για τον χρόνο χρήσης τους στα πλαίσια του έργου για τις ενέργειες Ι, II, ΙΙΙ, όπως ισχύει για τα πάγια στοιχεία ενεργητικού (όργανα, εξοπλισμός, κλπ) 26. Βάσει της σύμβασης ορίζεται ότι τα παραστατικά που αποτελούν και απόδειξη επιλέξιμης δαπάνης πρέπει να διαθέτουν κάποια χαρακτηριστική σφραγίδα. Η σφραγίδα αυτή πρέπει να φαίνεται πάνω στα πρωτότυπα παραστατικά κατά την πιστοποίηση των δαπανών, ή έχουμε την δυνατότητα να σφραγίσουμε μόνο τα αντίγραφα τους και, αφού οριστικοποιηθούν από τον έλεγχο, ως επιλέξιμες δαπάνες, τότε να προχωρήσουμε και στο σφράγισμα των πρωτοτύπων; Απάντηση: Το αργότερο την ημέρα της Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης Πιστοποίησης κατά την παραλαβή του Οικονομικού Αντικειμένου θα πρέπει να σφραγιστούν τα πρωτότυπα παραστατικά του Δικαιούχου προκειμένου να είναι αποδεκτά. 27. Θα ήθελα τη βοήθεια σας στηνσυμπλήρωση του φύλλου εργασίας 6 x της έκθεσης προόδου οικονομικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα, κατά την καταχώρηση επιλέξιμων δαπανών μισθοδοσίας έμμισθου προσωπικού, εφόσον ζητείται και ο λογιστικός κωδικός, θα πρέπει για κάθε έναν από την ομάδα έργου να καταχωρούμε δύο εγγραφές ανά μισθοδοτική περίοδο; Δηλαδή μία για τις τακτικές αποδοχές και μία για τις εργοδοτικές εισφορές; Εάν η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ναι, τα παραστατικά πληρωμής

6 των ασφαλιστικών εισφορών θα είμαστε υποχρεωμένοι να τα χωρίζουμε ανά εργαζόμενο σε ποσό κράτησης και ποσό εργοδοτικής εισφοράς; Απάντηση: Ναι, θα πρέπει να είναι διαφορετικές εγγραφές με διαφορετικό λογιστικό κωδικό. Πιο συγκεκριμένα: Για το φύλλο 6 x θα πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω καταχωρήσεις ανά εργαζόμενο της ομάδας έργου: Για την πρώτη εγγραφή (αποδοχές): Συμπληρώνουμε όλα τα πεδία στο πίνακα 6 x με τα στοιχεία του παραστατικού της μισθοδοσίας Χρεώνουμε λογιστικό Κωδικό Στη στήλη «Συνολικό Ποσό Παραστατικού» και στη στήλη «Καθαρό Ποσό Παραστατικού» συμπληρώνουμε το συνολικό ποσό Μικτών Αποδοχών της αντίστοιχης μισθοδοσίας Για την δεύτερη εγγραφή (εισφορές): Συμπληρώνουμε όλα τα πεδία στο πίνακα 6 x με τα στοιχεία του παραστατικού της μισθοδοσίας Χρεώνουμε λογιστικό Κωδικό Στη στήλη «Συνολικό Ποσό Παραστατικού» και στη στήλη «Καθαρό Ποσό Παραστατικού» συμπληρώνουμε το συνολικό ποσό των εργοδοτικών εισφορών όλων των ταμείων (π.χ. ΙΚΑ,ΤΣΜΕΔΕ κτλ) της αντίστοιχης μισθοδοσίας Για το φύλλο 6 xa πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα: Συμπληρώνουμε σε κάθε γραμμή χωριστά τις ακόλουθες αντίστοιχες πληρωμές: Πληρωμή μισθωτού με το παραστατικό της μηνιαίας πληρωμής Πληρωμή Ασφαλιστικών Φορέων συνολικά της επιχείρησης/φορέα με το αντίστοιχο παραστατικό προς τον αντίστοιχο ασφαλιστικό οργανισμό (εάν υπάρχει και άλλος ασφαλιστικός φορέας συμπληρώνεται και αντίστοιχα άλλη μία γραμμή) Πληρωμή Φ.Μ.Υ συνολικά της επιχείρησης/φορέα με το αντίστοιχο παραστατικό προς ΔΟΥ. Τέλος, πρέπει να γίνει η αντιστοίχηση των εγγραφών μεταξύ των φύλλων 6 x και 6 xa ως εξής: Στη πρώτη εγγραφή του 6 x (λογιστικός κωδικός 60.00) καταχωρούμε στη στήλη «Α/Α Παραστατικών πληρωμής» τους αντίστοιχους Α/Α των παραστατικών «Πληρωμής μισθωτού», «Πληρωμής ασφαλιστικών φορέων» (εάν ο εργαζόμενος έχει 2 φορείς αντιστοιχούμε όλες τις πληρωμές), και «ΦΜΥ» από το φύλλο 6 xa. Για τη δεύτερη εγγραφή του 6 x (λογιστικός κωδικός 60.03) καταχωρούμε στη στήλη «Α/Α Παραστατικών πληρωμής» τους αντίστοιχους Α/Α των παραστατικών «Πληρωμή ασφαλιστικών φορέων» (εάν ο εργαζόμενος έχει 2 φορείς αντιστοιχούμε όλες τις πληρωμές) από το φύλλο 6 xa.

7 28. Έστω ότι κάποιος από την ομάδα έργου έχει μόνο (4) τέσσερις ανθρωπομήνες συμμετοχή στο έργο. Ως επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται ολόκληρο το κόστος του εργαζομένου συνυπολογιζόμενων και των δώρων και των επιδομάτων. Στον Πίνακα 6 χ θα καταχωρήσουμε μόνο τις μισθοδοτικές καταστάσεις από τους συγκεκριμένους τέσσερις μήνες; Εάν ναι, στο ποσό της επιλέξιμης δαπάνης θα βάλουμε μεγαλύτερο πόσο από αυτό που θα μας δείχνει το παραστατικό καταχώρησης της συγκεκριμένης δαπάνης; Εάν καταχωρήσουμε όλες τις μισθοδοσίες του έτους, πώς θα συμπληρώσουμε το πεδίο με τους ανθρωπομήνες για το συγκεκριμένο υπάλληλο, έτσι, ώστε το τελικό άθροισμα να μας δίνει τον αριθμό τέσσερα, αλλά και να συμφωνεί με την επιλέξιμη δαπάνη; Απάντηση: Οι δαπάνες του προσωπικού υπολογίζονται βάσει των συνολικών αποδοχών του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τυχόν επιδομάτων που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου όταν αυτός είναι δημόσιος φορέας. Σε κάθε μία εγγραφή θα πρέπει να καταχωρήσετε όλα τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων που αφορούν στο συγκεκριμένο μέλος της ομάδας έργου και να συμπληρώσετε τα συνολικά ποσά τα οποία αναγράφονται πάνω σε καθεμία από αυτές, όπως αναλύεται στην προηγούμενη ερώτηση/απάντηση. Ως επιλέξιμο ποσό θα συμπληρώσετε το συνολικό ποσό σε περίπτωση που τα Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης είναι 1 και, σε περίπτωση που το νούμερο είναι μικρότερο του ενός, το αναλογούν ποσό. Για τα προαναφερθέντα θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση τεκμηρίωση βάσει timesheet. 29. Όσον αφορά στην Έκθεση Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των Συνεργατικών Έργων, οι δαπάνες οι οποίες θα δηλώνονται θα πρέπει να είναι εντός του εξαμήνου; Θα πρέπει να είναι και εξοφλημένες εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος: Απάντηση: Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου των Συνεργατικών Έργων, όπως αυτή καταγράφεται στα κεφάλαια 1, 2 και 3 της Έκθεσης Προόδου, αφορά το εκάστοτε εξάμηνο και καταγράφονται οι υλοποιημένες εργασίες, ανεξαρτήτως του αν έχουν εξοφληθεί όλα τα παραστατικά των επενδύσεων που αντιστοιχούν στις εργασίες που περιγράφονται. Αντιθέτως, οι δαπάνες που θα υποβληθούν ανά Κ.Ο.Δ. στο κεφάλαιο 4 της Έκθεσης Προόδου των Συνεργατικών Έργων θα πρέπει και να έχουν πραγματοποιηθεί εντός του εξαμήνου για το οποίο συντάσσεται η έκθεση και να έχουν αποδεδειγμένα εξοφληθεί, ακόμα και μετά το πέρας του εξαμήνου αυτού και μέχρι τη στιγμή σύνταξης της Έκθεσης Προόδου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN PART B

TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN PART B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε. Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ CO-OPERATION PROGRAMME TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020 PART B THESSALONIKI 20-09-2017 1 FIRST LEVEL CONTROL PROGRAMME AND NATIONAL RULES 2 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραστατικά τιμολόγησης δαπανών ( τιμολόγια, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή τίτλος κτήσης ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης των έργων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης των έργων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 19/02/2008 Αρ. Πρ. 1998 Πληρ. Τηλ. FAX e-mail Δ/νση Τ.Κ. Φίλιππος Χανοζίδης Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

Ι.1.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ι.1.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Επισημαίνεται ότι για τα προτεινόμενα έργα ΕΤΑΚ του τομέα της αγροδιατροφής που περιλαμβάνουν δαπάνες που εμπίπτουν στο άρθρο 25 του Καν. 651/2014 (όπως οι δαπάνες αναλύονται στην ενότητα Ι.1.6), η χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ 2014-2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ηρ. Πολυτεχνείου 92, Πάτρα τ. 2611 811.200 φ. 2611 811.080 info@p-consulting.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» «Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας» Συχνές Ερωτήσεις

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» «Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας» Συχνές Ερωτήσεις Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» «Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας» Συχνές Ερωτήσεις (Τελευταία Ενημέρωση: 29/8/2017) 1. Στην πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση δηµόσιων υποδοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Τα παραδοτέα σε κάθε Κατηγορία Δαπανών για το Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΕΣ των εργαζόμενων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΑΜΟΙΒΕΣ των εργαζόμενων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Καθορισμός της διαδικασίας ΑΜΟΙΒΕΣ των εργαζόμενων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Απόφαση της ΕΔ του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) ksidiropoulos@mou.gr Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΠΑ 2014 2020 Αντικείμενο εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3

Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3 Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3 1. Κάθε εταίρος της ΑΣ πραγματοποιεί δαπάνες σύμφωνα με την ΑΥΙΜ. Δημιουργεί τις λογιστικές καταστάσεις ανά δράση (με καταχώρησή στην εφαρμογή διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλέξιμες Δαπάνες

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλέξιμες Δαπάνες Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλέξιμες Δαπάνες Βασίλης Γέρος Προϊστάμενος Μονάδας Β Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλέξιμες Δαπάνες

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλέξιμες Δαπάνες Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλέξιμες Δαπάνες Βασίλης Γέρος Προϊστάμενος Μονάδας Β Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 [1] Πίνακας περιεχομένων 1. Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχολούμενων σε ερευνητικά προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 12/10/2011 μέχρι και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Γιάνναρης Κωνσταντίνος Στέλεχος Μονάδας Β - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) kgiannaris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ 34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ 34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» 1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ 34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014 2020 ΜΕΡΟΣ B ΗΡΑΚΛΕΙΟ 03-11-2017 1 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (1/22) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον είναι νόμιμες και κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης

Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Αρμόδια για την πιστοποίηση των δαπανών δικαιούχου έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση. Αγάπη Τσίκλη, LDV Project Manager

ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση. Αγάπη Τσίκλη, LDV Project Manager ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Αγάπη Τσίκλη, LDV Project Manager Για την οικονομική διαχείριση των σχεδίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: Οδηγός LLP 2012 (LLP Guide 2012) Εθνική Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 96. Σε μία υπό σύσταση επιχείρηση O.E. η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς ΣΤΟΧΟΣ: Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: Οικ.13695/2932

Αθήνα, Α.Π.: Οικ.13695/2932 Αθήνα, 07-10-2011 Α.Π.: Οικ.13695/2932 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κωττάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΑΠ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΑΠ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ (ΕΑΠ) Στην περίπτωση πληρωμής μισθοδοσίας από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ), για τη συμπλήρωση των συσχετισμών πληρωμής στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση:1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 4 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Πίνακας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ΣΤΟΧΟΣ: Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η υποστήριξη της, η προώθηση της καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Επιλέξιμες ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες δαπάνες για συμμετοχή των δικαιούχων σε εμπορικές εκθέσεις εκτός ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΣΤΟΧΟΣ: Η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ENΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ENΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2 Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά Δικαιολογητικά Υπογεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 1. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου

ΡΑΣΗ 1. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες, 15/12/2017 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 693 (ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Το Δημοτικό Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης)

Ενότητα 6. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης) Ενότητα 6 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης) Καθαρή Θέση Προβλέψεις Μακρ/σµες Υποχρ.(1) Στην 4 η οµάδα παρακολουθούνται η Καθαρή θέση, οι Προβλέψεις και οι Μακροπρόθεσµες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων και επιλεξιμότητα δαπανών

Αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων και επιλεξιμότητα δαπανών Αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων και επιλεξιμότητα δαπανών Που βρίσκουμε πληροφορίες Υπουργική Απόφαση για τη Διαχείριση και το σύστημα ελέγχου του Προγράμματος 25/11/2010/ΕΥΘΥ2350

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ για τον Δικαιούχο ΕΚΔΟΣΗ : 1 25.11.2016 1/11 Εισαγωγή Κατόπιν συνεργασίας των ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥΘΥ και της Αρχής Πιστοποίησης, παρέχονται με το παρόν αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΚΕ στο νέο Θεσμικό Πλαίσιο

Ο ΕΛΚΕ στο νέο Θεσμικό Πλαίσιο Ο ΕΛΚΕ στο νέο Θεσμικό Πλαίσιο Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Προϋπολογισμός Web rescom Προϋπολογισμός - Ανάληψη Υποχρέωσης Υποτροφίες Καπατσούλια Νατάσσα, Κατσουλιέρης Βασίλης, Ρήγκου Ελένη, Φαρδέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.120 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.120 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1 Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.120 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: 26-10-10 Σελ. 1 από 1 1. Εισαγωγή Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να περιγράψει τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση και βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες παραγωγικές ώρες για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων είναι 1.720, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

Οι ετήσιες παραγωγικές ώρες για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων είναι 1.720, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 Χρονοχρέωση και αμοιβές από ερευνητικά προγράμματα για το έτος 2017 Θέτοντας ως βάση υπολογισμού τα δεδομένα ότι: - «εργασία πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα B-Economics Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης Νεοφυής επιχειρηματικότητα που στοχεύει στην ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας με την ίδρυση νέων μικρών και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενίσχυση της απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης B-Economics Ενίσχυση της απασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύει στην μείωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.130 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.130 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.130 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: 01-03-13 Σελ. 1 από 10 1. Εισαγωγή Σκοπός αυτής της Διαδικασίας είναι να περιγράψει τις απαραίτητες ενέργειες με στόχο την εκτέλεση των προμηθειών που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (A.E.) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία αποτελεί την κύρια μορφή κεφαλαιουχικής επιχείρησης. Τα βασικά χαρακτηριστικά τις Α.Ε σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές εταιρικής οργάνωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ειδικότερα, η επιλεξιμότητα των δαπανών που αφορούν σε χρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013

Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 1. Πιστοποιήσεις - Συμπλήρωση πινάκων Συμπλήρωση στηλών Η στήλη 9 του πιν. 1 συμπληρώνεται με τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. Α) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Πριν την έναρξη της πρακτικής προηγείται η δημοσιοποίηση της στους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΔΙΑΔΗΡΥΞΗ 9/2018)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΔΙΑΔΗΡΥΞΗ 9/2018) ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΔΙΑΔΗΡΥΞΗ 9/2018) Διευκρινήσεις επί της αριθ. 9/2018 Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος απεικόνισης δαπάνης).

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος απεικόνισης δαπάνης). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 36100 14SYMV001914730 2014-03-11 ΣΥΜΒΑΣΗ Συνολικού Τιμήματος 2.682,93 πλέον ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Στην... σήμερα την 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων ως «μπλοκάκια»

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων ως «μπλοκάκια» Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων ως «μπλοκάκια» Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο που αφορά το νέο τρόπο ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ. ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 1 ης, 2 ης και 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ. ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 1 ης, 2 ης και 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 1 ης, 2 ης και 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 19.10.2017 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ(1) Στοιχεία παρακολούθησης πράξης : Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας- Αθηνών, 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΩΝ. Εισηγητές: - Παπανικολάου Ευγενία, Υπάλληλος ΟΤΑ - Συμμετοχή: Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΩΝ. Εισηγητές: - Παπανικολάου Ευγενία, Υπάλληλος ΟΤΑ - Συμμετοχή: Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΩΝ Εισηγητές: - Παπανικολάου Ευγενία, Υπάλληλος ΟΤΑ - Συμμετοχή: Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Θέματα I. Νομοθετικό πλαίσιο ΙΙ. Περιεχόμενο του φακέλου διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2018 έως 28/02/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2018 έως 28/02/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: 2018 Ημ/νία Εκτύπωσης: 16/4/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2018 έως 28/02/2018 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΣΠΑ Κοσμάς Σιδηρόπουλος ksidiropoulos@mou.gr Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα