ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/ ΤΕΥΧΟΣ Β')

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')"

Transcript

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/ ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-30/06/2013 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/ ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ A. ANAΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ,000 2, ,00 0,37% ΕΗ 4.050,000 6, ,00 4,70% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 322,000 2, ,00 0,14% ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,000 2, ,00 1,48% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 2.750,000 5, ,00 2,77% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 2.700,000 7, ,00 3,19% ΕΥ ΑΠ Α.Ε ,000 6, ,00 2,02% ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε ,000 1, ,00 0,30% ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε ,000 7, ,00 1,84% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 840,000 4, ,40 0,62% ΟΠΑΠ Α.Ε ,000 6, ,20 3,72% ΟΤΕ Α.Ε ,000 6, ,00 8,33% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (**) 3.668,000 1, ,64 0,76% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 1.626,000 2, ,66 0,80% ΤΙΤΑΝ A.E.T. 600,000 13, ,00 1,35% JUMΒO A.E. 900,000 7, ,00 1,15% FOLLI FOLLIE GROUP 550,000 15, ,00 1,45% ΣΥΝΟΛΟ ,90 34,98% Σύνολο Μετοχών Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ,90 34,98% Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού ,90 34,98% ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (WARRANTS) ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3.568,000 0,0010 3,57 0,00% ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 222,000 1, ,04 0,05% ΣΥΝΟΛΟ 296,61 0,05% Σύνολο Τίτλων Επιλογής Τραπεζών 296,61 0,05% ΟΜΟΛΟΓΑ - ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (*) ΟΕ 24/02/12-24/02/23 2,00% FXD 105,000 54, ,25 0,96% ΟΕ 24/02/12-24/02/24 2,00% FXD 105,000 50, ,50 0,89% ΟΕ 24/02/12-24/02/25 2,00% FXD 105,000 48, ,00 0,85% ΟΕ 24/02/12-24/02/26 2,00% FXD 105,000 46, ,25 0,82% ΟΕ 24/02/12-24/02/27 2,00% FXD 105,000 45, ,25 0,80% ΟΕ 24/02/12-24/02/28 2,00% FXD 112,000 44, ,00 0,83% ΟΕ 24/02/12-24/02/29 2,00% FXD 112,000 43, ,00 0,81% ΟΕ 24/02/12-24/02/30 2,00% FXD 112,000 42, ,00 0,80% ΟΕ 24/02/12-24/02/31 2,00% FXD 112,000 42, ,00 0,80% ΟΕ 24/02/12-24/02/32 2,00% FXD 112,000 42, ,00 0,79% ΟΕ 24/02/12-24/02/33 2,00% FXD 112,000 41, ,00 0,79% ΟΕ 24/02/12-24/02/34 2,00% FXD 112,000 41, ,00 0,79% ΟΕ 24/02/12-24/02/35 2,00% FXD 112,000 41, ,00 0,79% ΟΕ 24/02/12-24/02/36 2,00% FXD 112,000 41, ,00 0,78% ΟΕ 24/02/12-24/02/37 2,00% FXD 112,000 41, ,00 0,78% ΟΕ 24/02/12-24/02/38 2,00% FXD 112,000 41, ,00 0,78% ΟΕ 24/02/12-24/02/39 2,00% FXD 112,000 41, ,00 0,78% ΟΕ 24/02/12-24/02/40 2,00% FXD 112,000 41, ,00 0,78% ΟΕ 24/02/12-24/02/41 2,00% FXD 112,000 41, ,00 0,78% ΟΕ 24/02/12-24/02/42 2,00% FXD 112,000 41, ,32 0,78% ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (1) 2.201,000 1, ,26 0,39% ΣΥΝΟΛΟ ,83 16,53% Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου T-BILL 08/03-06/09/13 ZERO COUPON (2) 300,000 99, ,00 5,01% T-BILL 12/04-11/10/13 ZERO COUPON (3) 400,000 98, ,00 6,65% T-BILL 10/05-08/11/13 ZERO COUPON (4) 400,000 98, ,00 6,63% T-BILL 21/06-20/09/13 ZERO COUPON (5) 300,000 99, ,00 5,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00 23,29% Σύνολο Οµολόγων- Τίτλων Ελληνικού ηµοσίου ,83 39,82%

2 ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙ ΙΑ Α/Κ IΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ *ΜΕΡΙ ΙΑ Α/Κ ΣΕ ΕΥΡΩ (EUR) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 3.819,516 10, ,26 6,89% ΣΥΝΟΛΟ ,26 6,89% Σύνολο Μεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού ,26 6,89% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,60 81,75% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί χρεώστες 9.087,28 1,53% ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.510,47 0,25% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε EΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς 4.471,96 0,75% Προθεσµιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς ,00 15,97% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,96 16,73% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,31 100,26% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 357,54 0,06% ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 526,50 0,09% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 647,56 0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.531,60 0,26% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μερίδια ,231 * 3,9516 ΕΥΡΩ ,71 100,00% (*) Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου, που προέκυψαν από τη συµµετοχή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο πρόγραµµα PSI+, µε ονοµαστική αξία ίση µε το 31,5% της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων που ανταλλάχθηκαν, σταθερού επιτοκίου, 2% µέχρι και 24/2/2015, 3% µέχρι και 24/2/2020, 3,65% για το 2021, και 4,30% µέχρι τη λήξη, πηγή αποτίµησης Η ΑΤ, S&P B-. (1) αποσπώµενος τίτλος ΑΕΠ της Ελληνικής ηµοκρατίας, που προέκυψε από τη συµµετοχή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο πρόγραµµα PSI+, µε ονοµαστική αξία ίση µε την ονοµαστική αξία των νέων οµολόγων. Προβλέπονται ετήσιες πληρωµές µε έναρξη το 2015, µέχρι του 1% του λογιζόµενου ποσού τους, σε περίπτωση όπου το ονοµαστικό ΑΕΠ υπερβεί ένα ορισµένο όριο και υπάρχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγµατικούς όρους πέραν των συγκεκριµένων στόχων, πηγή αποτίµησης Bloomberg, S&P B-. (2) treasury bill του Ελληνικού ηµοσίου βραχυπρόθεσµης λήξης, εξάµηνης διάρκειας, zero coupon, πηγή αποτίµησης Η ΑΤ, Fitch B- (3) treasury bill του Ελληνικού ηµοσίου βραχυπρόθεσµης λήξης, εξάµηνης διάρκειας, zero coupon, πηγή αποτίµησης Η ΑΤ, Fitch B- (4) treasury bill του Ελληνικού ηµοσίου βραχυπρόθεσµης λήξης, εξάµηνης διάρκειας, zero coupon, πηγή αποτίµησης Η ΑΤ, Fitch B- (5) treasury bill του Ελληνικού ηµοσίου βραχυπρόθεσµης λήξης, τρίµηνης διάρκειας, zero coupon, πηγή αποτίµησης Η ΑΤ, Fitch B- (**) Στον αριθµό των τεµαχίων περιλαµβάνονται και µετοχές υπό παραλαβή, οι οποίες προέκυψαν από τη συµµετοχή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 01/01/ /06/2013 I.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,68 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις µεριδίων 01/01 έως 30/06/2013 0,000 0,00 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές µεριδίων 01/01 έως 30/06/2013 0,000 0,000 0,00 0,00 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,68 ΙΙ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2013 ΠΡΟΣΟ ΟΙ Έσοδα από χρεόγραφα (Μερίσµατα) 2.660,92 Τόκοι Οµολόγων 2.204,07 Τόκοι Προθεσµιακών Καταθέσεων 906, ,60 ΑΠΑΝΕΣ Αµοιβή ιαχείρισης (2.949,09) Αµοιβή Θεµατοφυλακής (294,93) Κόστος συναλλαγών (113,17) Λοιπές επιβαρύνσεις /έξοδα (706,65) Φόροι (407,14) Λοιπά Έξοδα προηγούµενων χρήσεων (24,19) (4.495,17) ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων 989,95 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζηµίες από Πώληση Χρεογράφων ( ,54) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2013 ( ,16)

3 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές 30/06/ ,71 Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως 30/06/ ,52 ( ,81) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2013 (I+II+III) Μερίδια ,231 * 3,9516 ΕΥΡΩ ,71 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ Άρθρο 4, παρ. 6) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΖΗΜΙΕΣ ) ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ,16) ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( ,16) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας πάγια τακτική κεφαλαιοποιεί το υπόλοιπο των καθαρών αποτελεσµάτων.. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (Αρθ.61 παρ.8 Ν.4099/2012) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ- ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 0,00% 1,17% 1,17% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 0,00% 0,37% 0,37% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 0,00% 0,80% 0,80% ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 16,73% 0,76% 17,49% ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0,00% 0,19% 0,19% Ε. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/01/ /06/2013 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ , Αρθ. 4, παρ. 5) % ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ % ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΞΙΑΣ % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΞΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛ.ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΘ.ΑΞΙΑΣ 30/6/ /6/ /12/ /12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 34,94% 35,03% 33,49% 33,58% 1,45% 1,45% ΟΜΟΛΟΓΑ /ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 39,72% 39,82% 15,25% 15,29% 24,47% 24,53% ΟΜΟΛΟΓΑ /ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,00% 0,00% 26,56% 26,63% -26,56% -26,63% ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6,87% 6,89% 7,00% 7,02% -0,13% -0,13% ΣΤ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/01/ /06/2013 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ , Αρθ. 4, Παρ. 6) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ 30/6/ /6/2013 (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ , ,41 ( ,81) ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ,81) Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ , Αρθ. 4, Παρ. 7) ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2010 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/ , , ,59 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/ , , ,231 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ στις 31/12 3,8048 2,9763 6,4522

4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Οι µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, αποτιµήθηκαν µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς την 28/06/ Κατά πάγια τακτική, η Α.Ε..Α.Κ. δεν αυξάνει τη συνολική αξία κτήσεως των αξιογράφων µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που λαµβάνει χωρίς αντάλλαγµα. 3. Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα τιµή αγοράς, όπως προκύπτει από το ελτίο Τιµών της "Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων" (Η ΑΤ) στις 28/06/2013. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των παραπάνω χρεογράφων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/ Ο τίτλος ΑΕΠ, αποτιµήθηκε στην τελευταία διαθέσιµη τρέχουσα τιµή αγοράς, όπως προκύπτει από την τιµή κλεισίµατος Bloomberg 28/06/2013 δεδοµένου ότι το ελτίο Τιµών της "Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων" (Η ΑΤ) δεν είχε διαθέσιµη τιµή για την 28/06/ Τα Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα τιµή αγοράς, όπως προκύπτει από το ελτίο Τιµών της "Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων" (Η ΑΤ) στις 28/06/ Οι τίτλοι επιλογής τραπεζών (warrants) εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, αποτιµήθηκαν µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς την 28/06/2013. Για την αποτίµηση του τίτλου επιλογής της Τράπεζας Πειραιώς χρησιµοποιήθηκε ενδεικτική τιµή 0,001, καθώς στις 28/06/2013 δεν υπήρχε διαθέσιµη τιµή. 7. Τα Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού, αποτιµήθηκαν µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της 28/06/ Οι δεδουλευµένοι τόκοι των προθεσµιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί µε το συµφωνηθέν επιτόκιο και έχουν λογισθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/ Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στον ίδιο όµιλο για τους σκοπούς των ενοποιηµένων λογαριασµών, όπως ορίζονται σύµφωνα µε την οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισµένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισµός. Το παρόν Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Ν.4099/2012 αρ. 61 παρ.8, δεν επενδύει αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς των εταιρειών του ίδιου οµίλου όπως φαίνεται στην Αναλυτική Περιουσιακή Κατάσταση του Πίνακα Α καθώς και στην αναλυτική ποσοστιαία απεικόνιση του Πίνακα. 10. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ µε ΑΠ 5567/87/ 8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού σε Κατηγορία Ι, καθώς αφορούν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών. 11.Το αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων κατά την περίοδο 01/01/13-30/06/13 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από συναλλαγές του άρθρου 60 του Ν.4099/ Κατά τη διάρκεια του Α εξαµήνου το Α/Κ ακολούθησε συντηρητικήεπενδυτικήστρατηγική, εξαιτίας της αβεβαιότητας σχετικά µε τη δηµοσιονοµική κατάσταση της Ελλάδος καθώς και της παρατεταµένης ύφεσης που επικρατεί στη χώρα. ιατηρήθηκε υψηλό ποσοστό σε χρηµατικά διαθέσιµα και µέσα χρηµαταγοράς. Όσον αφορά στο µετοχικό τµήµα, διατηρήθηκαν χαµηλά ποσοστά επένδυσης σε κλάδους µε κυκλική ζήτηση, ενώ προτιµήθηκαν πιο αµυντικοί κλάδοι όπως οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι τηλεπικοινωνίες αλλά και οι επιχειρήσεις εξαγωγικού προσανατολισµού. Παράλληλα, επιλέχτηκαν µετοχές εταιριών µε υψηλούς δείκτες ρευστότητας και χαµηλούς δείκτες χρέους. Σχετικά µε το οµολογιακό τµήµατου Α/Κ, διατηρήθηκαν χαµηλά ποσοστά επένδυσης σε ελληνικά κρατικά οµόλογα. Το Α/Κ παρουσίασε θετική απόδοση 3,9% έναντι -0,8% του είκτη Αναφοράς (45% Γ + 45% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 YR Clean Price + 10% Eonia). Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013 Ο Θεµατοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η Εταιρία ιαχείρισης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΙΚ. ΞΕΝΟΥ Θ. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Η.ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ Ι.ΛΕΤΣΙΟΣ

5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως ) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τηδιαχειριζόµενη τηνπεριουσία του «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα περιόδου και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και την Απόφαση 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατήη κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τηδιενέργεια διαδικασιών για τηναπόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις επεξηγηµατικέςσηµειώσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτήπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε τηνκατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου από 1η Ιανουαρίου µέχρι 30η Ιουνίου 2013 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόµου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και τις πληροφορίες του άρθρου 4 της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι ηµήτριος Σούρµπης ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 160/08.11.2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.12-31.12.12) Αρθρ. 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 2012) Α.

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα