Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος"

Transcript

1 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως απάντηση της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λάρισας -20 εκεµβρίου 2005

2 η θεµατολογία οι λόγοι ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η σχέση εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση ειδικότερα θέµατα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

3 εικόνες της καθηµερινής µας ζωής ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει µια σειρά από επιλογές και αλλαγές ταυτόχρονα

4 ζήτηµα 1ο οι λόγοι ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

5 εικόνες της καθηµερινής µας ζωής στην οικονοµία στην εκπαίδευση στην κοινωνία

6 εικόνες της καθηµερινής µας ζωής αλλά κυρίως στην τεχνολογία

7 ο σύγχρονος κόσµος χαρακτηρίζεται από τις έντονες τεχνολογικές εξελίξεις τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου στα πλαίσια της «νέας οικονοµίας» τη ραγδαία επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο τη µαζική χρήση προϊόντων πληροφορικής τη γρήγορη απαξίωση των γνώσεων την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών τη διεθνοποίηση-παγκοσµιοποίηση παγκοσµιοποίηση και το µεγάλο ανταγωνισµό των αγορών

8 ως αποτέλεσµα µέσα στις νέες συνθήκες η γνώση αναδείχθηκε ένας συντελεστής σηµαντικός για την παραγωγή, το κεφάλαιο, τους φυσικούς πόρους και την εργασία

9 η σηµερινή τριτοβάθµια εκπαίδευση ως φορέας παραγωγής και διάδοσης της γνώσης προσπαθεί να προσαρµοστεί στις συνθήκες ανταγωνισµού της αγοράς, και αναζητεί τρόπους, για να µην παρεκκλίνει ή κάνει συµβιβασµούς από το στόχο ή την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της εφοδιάσει το σπουδαστή µε προσόντα και δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να αντιµετωπίσει µια συνεχώς εξελισσόµενη επιστηµονική και τεχνική γνώση, η οποία για να επιτευχθεί απαιτεί επαναστατικές αλλαγές στο σύνολο της µαθησιακής διαδικασίας.

10 πως όµως θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί; τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα σήµερα διαθέτουν άρτιες δικτυακές υποδοµές πρόσβαση στο ιαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικές υπηρεσίες (λειτουργικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές) ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά το κυριότερο έµπειρο προσωπικό στη χρήση των νέων τεχνολογιών

11 προβληµατισµός αν ένας γιατρός των αρχών του 20 ου αιώνα έκανε ένα ταξίδι στο χρόνο για να µεταφερθεί σε ένα νοσοκοµείο της σηµερινής εποχής θα αναγνώριζε τα σηµερινά εργαλεία εργασίας; Η απάντηση είναι µάλλον όχι

12 και όµως όσο παράδοξο και αν φαίνεται η απάντηση στην περίπτωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι ναι διότι αυτή αποτελεί τη βασική κοιτίδα προαγωγής της επιστήµης και εξέλιξης της τεχνολογίας

13 η τεχνολογία θα δώσει τη λύση στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η τριτοβάθµια εκπαίδευση εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε τη µεθοδολογία της ηλεκτρονικής µάθησης

14 η τεχνολογία θα δώσει τη λύση στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η τριτοβάθµια εκπαίδευση χωρίς περιορισµούς οποιουδήποτε χρόνου τόπου χώρου κοινού

15 από τα παραπάνω γίνεται σαφές: ότι η ευρύτατη χρησιµοποίηση των µεθόδων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη που δεν µπορεί να καλυφθεί µόνον από τα ήδη υπάρχοντα, ανοικτά τριτοβάθµια ιδρύµατα γι αυτό, αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια µια συνεχώς διογκούµενη τάση µετατροπής των συµβατικών ιδρυµάτων σε αυτά «υβριδικού τύπου» (dual-mode educational institutions) τα οποία, παράλληλα µε τις παραδοσιακές προσφέρουν και µε τις µεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ένα µεγάλο µέρος των εκπαιδευτικών προγραµµάτων προπτυχιακής, µεταπτυχιακής και συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

16 η ηλεκτρονική µάθηση ως εργαλείο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µία νέα µορφή µάθησης που σκοπό έχει να γεφυρώσει την τεχνολογική εξέλιξη µε την εκπαιδευτική δραστηριότητα µε κύριο πεδίο εφαρµογής της την εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασικό της στοιχείο αποτελεί η χρήση υπολογιστικού περιβάλλοντος και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών µε σκοπό τη µεταφορά και τη λήψη γνώσης χρησιµοποιείται για να ενισχύσει ή να προσθέσει αξία στις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας δηµιουργώντας ένα δυναµικό µαθησιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ευελιξία, προσαρµοστικότητα και ανάδραση το e-learning δεν είναι easy-learning learning, αλλά απαιτεί µεγάλη προσπάθεια από τον καθηγητή για την προετοιµασία του εκπαιδευτικού υλικού και τη δηµιουργία ηλεκτρονικών µαθηµάτων

17 ζήτηµα 2ο η σχέση εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση

18 πως τελικά γίνεται; µε µεθοδολογία και εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης (synchronous e-learning) e µε µεθοδολογία και εργαλεία σύγχρονης εκπαίδευσης (asynchronous e-learning) e µε µεθοδολογία και εργαλεία µικτής εκπαίδευσης (blended e-learning) e

19 η σύγχρονη, ασύγχρονη και µικτή ηλεκτρονική εκπαίδευση θέτουν στην υπηρεσία του εκπαιδευτικού ιδρύµατος ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης ενισχυτικό της κλασσικής διδασκαλίας ή πλήρως ανεξάρτητο από αυτή δίχως τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου και του τόπου το οποίο στοχεύει στην: ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία εποικοδοµητική χρήση της δικτυακής υποδοµής του ιδρύµατος αναβάθµιση του προγράµµατος σπουδών του ιδρύµατος αξιοποίηση πολυµορφικού εκπαιδευτικού υλικού δηµιουργία ενός εύχρηστου µέσου αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή-εκπαιδευοµένου εκπαιδευοµένου

20 σκέψεις προβλήµατα που πιθανώς θα πρέπει να αντιµετωπίσει ένα ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για την εφαρµογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τεχνικάτεχνικά παιδαγωγικά διοικητικά πολιτικής κοινωνικά

21 ζήτηµα 3ο ειδικότερα θέµατα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

22 Οι µορφές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (1/3) d-learning learning (distance learning) τα σχετικά µε το d-learning (εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) συστήµατα µάθησης από απόσταση χρησιµοποίησαν την τεχνολογία, για να διαχωρίσουν το σπουδαστή από τον εκπαιδευτικό και το σπουδαστή από την οµάδα των συνσπουδαστών του, χωρίς να θίγουν την ακεραιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας

23 Οι µορφές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (2/3) e-learning (electronic learning) Ο όρος «ηλεκτρονική µάθηση» αναφέρεται σε ένα σύνολο εφαρµογών και διαδικασιών που περιλαµβάνει µαθήµατα µέσω υπολογιστή µε τη χρήση ειδικών προγραµµάτων εκπαιδευτικού λογισµικού, τη µάθηση από απόσταση µέσω του ιαδικτύου, τις «εικονικές τάξεις» µε τη χρήση εργαλείων τηλε-συνδιάσκεψης συνδιάσκεψης, τη συνεργατική µάθηση που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά µέσα κλπ.

24 Οι µορφές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (3/3) m-learning (mobile learning) Οι ασύρµατοι υπολογιστές και η ασύρµατη τηλεφωνία αποτελούν πλέον πραγµατικότητα. Με την επιτυχηµένη ανάπτυξη των Bluetooth, WAP, GPRS και UMTS, οι τεχνολογικές δοµές για την ασύρµατη τηλεφωνία και τους ασύρµατους υπολογιστές αποκτούν µια θέση στην εκπαίδευση

25 τα µοντέλα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (1/3) Μοντέλο περιεχοµένου και υποστήριξης (Content & Support Model) Μοιάζει µε αυτό της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη και στηρίζεται στον έντονο διαχωρισµό ανάµεσα στο διδακτικό περιεχόµενο του µαθήµατος και στην υποστήριξη του µαθητή από τον εκπαιδευτή

26 τα µοντέλα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (2/3) Μοντέλο περιτυλιγµένου περιεχοµένου (Wrap around Model) Σ αυτό το µοντέλο το διδακτικό περιεχόµενο βρίσκεται µέσα σ' ένα "περιτύλιγµα" δραστηριοτήτων. εν υπάρχει σαφής διαχωριστική γραµµή ανάµεσα σ' αυτά τα δύο, αλλά συγχωνεύονται σε µεγάλο βαθµό. Εµφανίζει µεγάλο ποσοστό δικτυακών (online) δραστηριοτήτων (~50%), και ονοµάζεται κατά το Mason και «µοντέλο 50/50».

27 τα µοντέλα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (3/3) Ολοκληρωµένο Μοντέλο (Integrated Model): Το διδακτικό περιεχόµενο του µαθήµατος είναι δυναµικό και ρευστό, αφού καθορίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών και τις οµαδικές δραστηριότητες. Οι πόροι συνεισφέρονται απ όλους (µαθητέςµαθητές και εκπαιδευτή) καθ όλη τη διάρκεια του µαθήµατος.

28 η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πιο δηµοφιλής στα πανεπιστήµια, ειδικά σε µεταπτυχιακό λόγω της διαθεσιµότητας υλικοτεχνικής υποδοµής σε υπολογιστές και δίκτυα και της συµµετοχής ενήλικων σπουδαστών, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ανεξάρτητης µελέτης που καλούνται να αντιµετωπίσουν. πολλά από αυτά τα προγράµµατα είναι πιθανό να λειτουργούν όχι µόνο ως ανεξάρτητα, αλλά και ως συµπληρωµατικά στα υπάρχοντα συµβατικά. Αρχικά, αναπτύσσονται συνήθως κατόπιν πρωτοβουλίας κάποιων σχολών ή τµηµάτων του πανεπιστηµίου και συνήθως καταλήγουν στην πλήρη υιοθέτησή τους από όλο το ίδρυµα.

29 τυπολογία των ιδρυµάτων εκπαίδευσης από απόσταση Κατά τους Keegan & Rumble (1982, The distance teaching Universities) Αυτόνοµα πανεπιστήµια µε κεντρική διοίκηση Αυτόνοµα µε αποκεντρωµένη διοίκηση Αυτόνοµα, που λειτουργούν εντός του πλαισίου µιας οµοσπονδιακής δοµής Αυτόνοµα -µε κεντρική διοίκηση- ιδρύµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα οποία χρησιµοποιούν µέσα που παρέχονται από συµβατικά πανεπιστήµια Μεικτού τύπου ιδρύµατα, που παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω ενός και µόνου ειδικού τµήµατος εξ αποστάσεως διδασκαλίας, το οποίο λειτουργεί σε κάποιο συµβατικό πανεπιστήµιο Μεικτού τύπου ιδρύµατα: το διδακτικό προσωπικό είναι υπεύθυνο τόσο για τους εσωτερικούς όσο και για τους εξωτερικούς- εξ αποστάσεως φοιτούντες σπουδαστές ΜεικτούΜεικτού τύπου ιδρύµατα: οι σπουδαστές του πανεπιστηµίου εγγράφονται και σε άλλα

30 οι γενιές των τεχνολογιών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

31 εξέλιξη των τεχνολογιών που χρησιµοποιεί το e-learning

32 εικονικοί µαθησιοχώροι που βασίζονται στο WWW educational portals (1/3) τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν είναι: συνύπαρξη πληροφοριών σε πολλές µορφές, που επιτρέπει την κατασκευή πιο ελκυστικού στην εµφάνιση µαθησιακού υλικού δόµηση του µαθησιακού υλικού σε µορφή υπερµέσων (hypermedia), που επιτρέπει την ανάγνωσή του κατά µη γραµµικό τρόπο, καθώς και την τοποθέτησή του σε διαφορετικούς υπολογιστές

33 εικονικοί µαθησιοχώροι που βασίζονται στο WWW educational portals (2/3) κεντρική αποθήκευση µαθησιακού υλικού σε υπολογιστές εξυπηρετητές (server computers) και προσπέλασή του από πολλούς χρήστες µέσω υπολογιστών πελατών (client computers), γρήγορη και φθηνή ενηµέρωση του µαθησιακού υλικού µε ταυτόχρονη άµβλυνση των περιορισµών τόπου και χρόνου προσπέλασης στο υλικό αυτό,

34 εικονικοί µαθησιοχώροι που βασίζονται στο WWW educational portals (3/3) επικοινωνία (σύγχρονη και ασύγχρονη) που διευκολύνει τη διάδραση µετα-ξύ εκπαιδευτικών και σπουδαστών, αλλά και των σπουδαστών µεταξύ τους αξιοποίηση όλων των παραπάνω δυνατοτήτων µέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος διεπαφής για τους χρήστες (user interface)

35 πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του e-learning ως µεθόδου παροχής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πλεονεκτήµατα έγκαιρηγκαιρη εκπαίδευση ευελιξίαυελιξία χρόνου ευελιξίαυελιξία χώρου ευελιξίαυελιξία περιεχοµένου χαµηλόαµηλό κόστος αυτοµατοποίηση µάθησης εξατοµικευµένη µάθηση µέτρησηέτρηση αποτελεσµατικότητας υποστήριξη σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

36 πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του e-learning ως µεθόδου παροχής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Μειονεκτήµατα κόστος περιεχόµενο τυποποίηση γνώσης απρόσωπη επικοινωνία απώλεια ενδιαφέροντος δυσκολία χρήσης αντίσταση των µαθητευόµενων τεχνολογικά εµπόδια έλλειψη σχεδιασµού εξειδικευµένο προσωπικό υποχρεώσεις εκπαιδευτή νοµικά ζητήµατα

37 αποτίµηση ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών µε τη χρήση νέων τεχνολογιών Όπως όλες οι διαδικασίες έτσι και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να υποβάλλεται σε διαδικασία αξιολόγησης σύµφωνα µε τα διάφορα ισχύοντα πρότυπα

38 the mega universities ΓΑΛΛΙΑ: Centre National d Enseignementd à Distance ΙΝ ΙΑ: Indira Gandhi National Open University ΙΝ ΟΝΗΣΙΑ: Universitas Terbuka ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Monash University ΗΠΑ: : Phoenix University Online ΙΡΑΝ: Payame Noor University ΚΟΡΕΑ: Korea National Open University Ν. ΑΦΡΙΚΗ: University of South Africa ΙΣΠΑΝΙΑ: Universidad Nacional de Educación n a Distancia ΤΑΪΛΑΝ Η: Sukhothai Thammathirat Open University ΤΟΥΡΚΙΑ: Anadolu University ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ: : The Open University ΚΙΝΑ: : TV university system

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Εισαγωγή Περιεχόµενα Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 1.1 Ιστορική Αναδροµή.... 10 1.2 Ορισµοί. 12 1.3 Χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 14 1.4 Μοντέλα Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης..

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»

«Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του σπουδαστή: Τζάµπερ Φάντυ (Α.Μ 6501) «Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» Επιβλέπων: ρ. Γκόγκος Χρήστος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου, Πρέβεζα Πρέβεζα, Νοέµβριος 2009 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ Ε ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή 2. Αρχική και Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Τεχνολογία. Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Αρ. Μητρώου: 083316

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Αρ. Μητρώου: 083316 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών Του φοιτητή Λάζαρου Δεβετζή Επιβλέπων καθηγητής Δημήτριος Κλεφτούρης Αρ. Μητρώου: 083316 Θεσσαλονίκη, 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών μέσω Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης»

«Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών μέσω Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών μέσω Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης» Ρεβέκκα Παπαδοπούλου 1, Δρ. Παρασκευή Βασάλα 2 1 Δασκάλα, 15ο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκπόνηση της εργασίας αυτής αφορά την αξιολόγηση των ιστοσελίδων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περιληπτικά μπορούμε να αναφέρουμε πως πρόκειται να διεξάγουμε μια έρευνα γνώμης σχετικά με το πώς αξιολογούν

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr

Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr Η ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων και η απόκτηση Κοινωνικών εξιοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, στην Κοινωνία της Πληροφορίας: ιαµόρφωση εικτών Ποιότητας για την αξιολόγησή τους Παπαδάκης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μαθήματος e-learning με τίτλο: «Σχεδιασμός Εικονικών ικτύων» ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα