ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CLIENT/SERVER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CLIENT/SERVER"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CLIENT/SERVER Σπουδάστρια ΧΡΗΣΤΙ ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Εισηγητής Καθηγητής ΕΡΒΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον υπεύθυνο του τµήµατος I.T.S. (Information Technology Services) του Κολλεγίου Ανατόλια, κ. Χρήστο Καλουπτσόγλου για τις πολύτιµες συµβουλές και ιδέες καθόλη τη διάρκεια ανάλυσης και προγραµµατισµού αυτής της εφαρµογής. Τον κ. έρβο ηµήτριο, εισηγητή καθηγητή αυτής της πτυχιακής εργασίας, για την αποδοχή του να αναλάβει την επιτήρηση αυτής της εργασίας χωρίς δισταγµό. Επίσης, την εκτίµησή µου για τις χρήσιµες συµβουλές του σε θέµατα σχεδιασµού της βάσης δεδοµένων, τις προτάσεις του σε θέµατα οργάνωσης του περιεχοµένου της εργασίας και την άµεση ανταπόκριση, ανατροφοδότηση και υποστήριξη του στο σύντοµο διάστηµα συνεργασίας µας. Ακόµη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του Aµερικάνικου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης για την άψογη συνεργασία µας, ώστε η εφαρµογή να εξάγει χρήσιµα και έγκυρα αποτελέσµατα. εν θα µπορούσα να παραλείψω τους συναδέλφους µου Ναλµπάντη Αθανασία, Τζούρη ηµήτρη και Παρούση Μαρία για την συµπαράσταση και βοήθεια τους σε ό,τι αφορά ανάλυση, σχεδιασµό. προγραµµατισµό και υλοποίηση αυτής της εφαρµογής. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένεια µου για τη συµπαράσταση και υποστήριξή τους όλο αυτό το διάστηµα.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή Σύντοµη Περιγραφή της εφαρµογής Εργαλεία για την ανάπτυξη της εφαρµογής Η αρχιτεκτονική Client/Server 5 2 Υπάρχον Σύστηµα Σε ποιους απευθύνεται Περιγραφή ιαδικασία 9 3 Νέο Σύστηµα Σε ποιους απευθύνεται Περιγραφή ιαδικασία 13 4 Το µοντέλο της εφαρµογής Περιγραφή βασικών οντοτήτων Περιγραφή βοηθητικών οντοτήτων ιάγραµµα οντοτήτων 21 5 Το Σχεσιακό Σχήµα Πίνακες 24 6 Σχεδιασµός Υλοποίηση Εφαρµογής Εφαρµογή Σχεδιασµός Εφαρµογής Υλοποίηση Εφαρµογής Παράθυρα Kαταχώρησης Σχεδίαση Ερωτηµατολόγιο Form Υλοποίηση Ερωτηµατολόγιο Form Σχεδίαση Τύπος Ερωτηµατολογίου Form Type Υλοποίηση Τύπος Ερωτηµατολογίου Form Type Σχεδίαση Συµπλήρωση Ερωτηµατολογίου Fill In Form Form Υλοποίηση Συµπλήρωση Ερωτηµατολογίου Fill In Form Form Σχεδίαση Ερώτησεις Questions Υλοποίηση Ερώτησεις Questions Σχεδίαση Οµάδες Ερωτήσεων Question Groups Υλοποίηση Οµάδες Ερωτήσεων Question Groups Σχεδίαση Υπερµάδες Ερωτήσεων Question General Groups Υλοποίηση Υπερµάδες Ερωτήσεων Question General Groups Σχεδίαση Υποοµάδες Ερωτήσεων Question Subgroups Υλοποίηση Υποοµάδες Ερωτήσεων Question Subgroups Σχεδίαση Οµάδες Απαντήσεων Answer Groups Υλοποίηση Οµάδες Απαντήσεων Answer Groups Σχεδίαση Ερωτηµατολόγιο(mdp) Form (mdp) Υλοποίηση Ερωτηµατολόγιο(mdp) Form (mdp) Σχεδίαση Setup Υλοποίηση Setup Αναφορές - Reports Αναφορές Καθηγητή Instructor Reports Σχεδίαση Απαντήσεις Φοιτητών Student Answers Υλοποίηση Απαντήσεις Φοιτητών Student Answers Σχεδίαση Μέσος Όρος Καθηγητή Instructor Average Υλοποίηση Μέσος Όρος Καθηγητή Instructor Average Σχεδίαση Γραφικές Παραστάσεις Graphs Υλοποίηση Γραφικές Παραστάσεις Graphs Σχεδίαση Σχόλια Φοιτητών Students Comments Υλοποίηση Σχόλια Φοιτητών Students Comments Συγκεντρωτικές Αναφορές General Reports Σχεδίαση MO Καθηγητών ανά ερώτηση Instructor Average per Question 76

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υλοποίηση MO Καθηγητών ανά ερώτηση Instructor Average per Question Σχεδίαση Συνολικός ΜΟ Καθηγητών Total Instructor Average Chart Υλοποίηση Συνολικός ΜΟ Καθηγητών Total Instructor Average Chart Αναφορές Υπεύθυνου Τµήµατος Supervisor Reports Σχεδίαση Απαντήσεις Εργαζοµένων Employee Answers Υλοποίηση Απαντήσεις Εργαζοµένων Employee Answers Σχεδίαση Σχόλια Εργαζόµενων Employee Comments Υλοποίηση Σχόλια Εργαζόµενων Employee Comments Σχεδίαση ΜΟ Εργαζόµενων - Ραβδόγραµµα Employee Avg Chart Υλοποίηση ΜΟ Εργαζόµενων - Ραβδόγραµµα Employee Avg Chart Βοηθητικά Στοιχεία Auxiliary Data Στοιχεία Κολλεγίου College Data Σχεδίαση Σχολείο College Υλοποίηση Σχολείο College Σχεδίαση Σχολή- School Υλοποίηση Σχολή- School Σχεδίαση ιευθυντής Σχολής- Principal Υλοποίηση ιευθυντής Σχολής- Principal Σχεδίαση Κλάδος Division Υλοποίηση Κλάδος Division Σχεδίαση ιευθυντής Κλάδου - Chairman Υλοποίηση ιευθυντής Κλάδου - Chairman Σχεδίαση Καθηγητής Instructor Υλοποίηση Καθηγητής Instructor Σχεδίαση Μάθηµα Course Υλοποίηση Μάθηµα Course Σχεδίαση Μάθηµα- Καθηγητής Course - Instructor Υλοποίηση Μάθηµα- Καθηγητής Course - Instructor Σχεδίαση οµή Κολλεγίου College Structure Υλοποίηση οµή Κολλεγίου College Structure Στοιχεία Εργαζοµένων Employee Data Σχεδίαση Εργαζόµενος - Employee Υλοποίηση Εργαζόµενος - Employee Σχεδίαση Τµήµα Επιχείρησης Department Υλοποίηση Τµήµα Επιχείρησης Department Σχεδίαση Οργανόγραµµα Employee Structure Υλοποίηση Οργανόγραµµα Employee Structure Αυτόµατες Ενηµερώσεις Automatic Updates Σχεδίαση Ορισµός αξιολόγησης καθηγητών Instructor Evaluation Definition Υλοποίηση Ορισµός αξιολόγησης καθηγητών Instructor Evaluation Definition Σχεδίαση Ορισµός αξιολόγησης εργαζόµενων Employee Evaluation Definition Υλοποίηση Ορισµός αξιολόγησης εργαζόµενων Employee Evaluation Definition Σχεδίαση ηµιουργία κωδικών φοιτητών Student Username Production Υλοποίηση ηµιουργία κωδικών φοιτητών Student Username Production Σχεδίαση ηµιουργία κωδικών εργαζοµένων Employee Username Production Υλοποίηση ηµιουργία κωδικών εργαζοµένων Employee Username Production ικαιώµατα - Permissions Σχεδίαση Χρήστες Users Υλοποίηση Χρήστες Users Σχεδίαση Οµάδες Groups Υλοποίηση Οµάδες Groups Σχεδίαση ικαιώµατα Χρηστών Υλοποίηση ικαιώµατα Χρηστών Εγκατάσταση της εφαρµογής στον Client Απαιτήσεις σε hardware, software για τον Η/Υ του client 134

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.2 ηµιουργία ODBC Profile για σύνδεση στη βάση Οδηγίες εγκατάστασης Ingres Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής 145 Επίλογος, Συµπεράσµατα, Προτάσεις για βελτίωση 146 Βιβλιογραφία 148 Παράρτηµα Α - Εγχειρίδιο Χρήσης 149 Μενού Εφαρµογής 150 Είσοδος στην Εφαρµογή 155 Αυθεντικοποίηση Χρήστη User Authentication 156 Παράθυρο Ερωτηµατολόγιο Form 158 Παράθυρο Τύπος Ερωτηµατολογίου Form Type 160 Παράθυρο Συµπλήρωση Ερωτηµατολογίου Fill In Form 162 Παράθυρο Ερώτησεις Questions 164 Παράθυρο Οµάδες Ερωτήσεων Question Groups 166 Παράθυρο Υπερµάδες Ερωτήσεων Question General Groups 167 Παράθυρο Υποοµάδες Ερωτήσεων Question Subgroups 168 Παράθυρο Οµάδες Απαντήσεων Answer Groups 169 Παράθυρο Ερωτηµατολόγιο(mdp) Form (mdp) 171 Αναφορά Απαντήσεις Φοιτητών Student Answers 173 Αναφορά Μέσος Όρος Καθηγητή Instructor Average 175 Αναφορά Γραφικές Παραστάσεις Graphs 177 Αναφορά Σχόλια Φοιτητών Students Comments 178 Αναφορά MO Καθηγητών ανά ερώτηση Instructor Average per Question 179 Αναφορά Συνολικός ΜΟ Καθηγητών Total Instructor Average Chart 180 Αναφορά Απαντήσεις Εργαζοµένων Employee Answers 182 Αναφορά Σχόλια Εργαζόµενων Employee Comments 183 Αναφορά ΜΟ Εργαζόµενων - Ραβδόγραµµα Employee Avg Chart 184 Βοηθητικό Παράθυρο Σχολείο College 185 Βοηθητικό Παράθυρο Σχολή- School 186 Βοηθητικό Παράθυρο ιευθυντής Σχολής- Principal 187 Βοηθητικό Παράθυρο Κλάδος Division 188 Βοηθητικό Παράθυρο ιευθυντής Κλάδου - Chairman 189 Βοηθητικό Παράθυρο Καθηγητής Instructor 190 Βοηθητικό Παράθυρο Μάθηµα Course 191 Βοηθητικό Παράθυρο Μάθηµα- Καθηγητής Course - Instructor 192 Βοηθητικό Παράθυρο οµή Κολλεγίου College Structure 193 Βοηθητικό Παράθυρο Εργαζόµενος - Employee 194 Βοηθητικό Παράθυρο Τµήµα Επιχείρησης Department 195 Βοηθητικό Παράθυρο Οργανόγραµµα Employee Structure 196 ιαδικασία Ορισµός αξιολόγησης καθηγητών Instructor Evaluation Definition 197 ιαδικασία Ορισµός αξιολόγησης εργαζόµενων Employee Evaluation Definition 199 ιαδικασία ηµιουργία κωδικών φοιτητών Student Username Production 200 ιαδικασία ηµιουργία κωδικών εργαζοµένων Employee Username Production 201 Παράθυρο Χρήστες Users 202 Παράθυρο Οµάδες Groups 203 Παράθυρο ικαιώµατα Χρηστών 204 Έξοδος από την εφαρµογή 206 Παράρτηµα Β - είγµατα Αναφορών 207 Παράρτηµα Γ - Πρότυπα Χειρόγραφα του Υπάρχοντος Συστήµατος 217

8 Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η εφαρµογή Questionnaire Management είναι µία εφαρµογή που δηµιουργήθηκε για τις ανάγκες του Αµερικάνικου Κολλέγιου Θεσσαλονίκης, Ανατόλια, µε σκοπό τη διαχείριση κάθε είδους ερωτηµατολογίων που αφορούν στα διάφορα τµήµατα προσωπικού ή σχολεία του Κολλεγίου, όπως φόρµες αυτοαξιολόγησης εργαζοµένων, φόρµες αξιολόγησης καθηγητών από µαθητές κτλ. Ας δούµε καταρχήν τι είναι το κολλέγιο Ανατόλια και ποια η δοµή του. Το Κολλέγιο Ανατόλια είναι ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό µη κερδοσκοπικό ίδρυµα που ιδρύθηκε το Αποτελείται από τις εξής εκπαιδευτικές βαθµίδες: Τέσσερα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 2 γυµνάσια και 2 λύκεια (High School, παρακάτω θα καλείται εν συντοµία HS). Πρόγραµµα ιεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate, παρακάτω θα καλείται εν συντοµία IB) Τετραετούς φοίτησης σχολή πανεπιστηµιακού επιπέδου αναγνωρισµένη στο εξωτερικό (American College of Thessaloniki, εν συντοµία A.C.T.) Πρόγραµµατα µεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας ενός έτους (ΜΒΑ). Στο κολλέγιο Ανατόλια πέρα από τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, απασχολείται ένα µεγάλο µέρος προσωπικού στα διάφορα άλλα τµήµατά του, όπως Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων, Λογιστήριο, Τµήµα Μηχανογράφησης και πολλά ακόµη. Η εφαρµογή Questionnaire Management µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κάθε τµήµα της επιχείρησης για διαχείριση ενός ερωτηµατολογίου, όπως π.χ. την αυτοαξιολόγηση κάθε εργαζόµενου στο τέλος της χρονιάς, καθώς επίσης και από τις εκπαιδευτικές βαθµίδες του κολλεγίου για την αξιολόγηση των καθηγητών από τους µαθητές στο τέλος µιας σχολικής περιόδου. Με την εφαρµογή Questionnaire Management δίνεται η δυνατότητα µηχανογραφηµένης διαχείρισης όλων των φορµών ερωτηµατολογίων σε συνδυασµό µε εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. Η εφαρµογή δίνει τη δυνατότητα συµπλήρωσης και αποθήκευσης διάφορων ερωτηµατολογίων ενώ, επιτρέπει τη διαχείρισή τους εξάγοντας χρήσιµα στατιστικά στοιχεία. Συνοπτικά η εφαρµογή υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες: Ορισµός και επεξεργασία των χρηστών της εφαρµογής. Ορισµός και επεξεργασία των οµάδων όπου µπορεί να ανήκει ένας χρήστης(administrator διευθυντής σχολείου-καθηγητής- µαθητής-υπεύθυνος τµήµατος). Απόδοση δικαιωµάτων ανάκτησης και επεξεργασίας δεδοµένων στις διάφορες οµάδες. Ορισµός και επεξεργασία των φορµών ερωτηµατολογίων. Ορισµός και επεξεργασία των τύπων ερωτηµατολογίων. Ορισµός και επεξεργασία των ερωτήσεων των ερωτηµατολογίων.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Ορισµός και επεξεργασία των οµάδων, υπεροµάδων και υποοµάδων ερωτήσεων των ερωτηµατολογίων ώστε να δοµήσουµε το ερωτηµατολόγιο όπως θέλουµε. Ορισµός και επεξεργασία των οµάδων απαντήσεων των ερωτηµατολογίων. Ορισµός και επεξεργασία των παραµέτρων που αφορούν ένα ερωτηµατολόγιο, δηλαδή, ποιον άνθρωπο, ποιο µάθηµα, ποιο τµήµα επιχείρησης ενδεχοµένως, αφορά ένα ερωτηµατολόγιο. Ορισµός και επεξεργασία των χρηστών που πρόκειται να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο. Επεξεργασία βοηθητικών οντοτήτων, πχ. στοιχείων καθηγητών ή στοιχείων σχολής. Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων. Επεξεργασία απαντήσεων των ερωτηµατολογίων εξαγωγή στατιστικών.

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ Τα προγραµµατιστικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρµογής είναι τα ακόλουθα: Για την δηµιουργία και τον προγραµµατισµό της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο ανάπτυξης εφαρµογών PowerBuilder 8.0, version Build 10501της Sybase Inc, το οποίο είναι ως επί το πλείστον προσανατολισµένο στο Object Oriented Programming. To Powerbuilder έχει την δική του High- Level Object Oriented γλώσσα προγραµµατισµού, την Powerscript. Για την δηµιουργία και διαχείριση της Βάσης εδοµένων χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων της Ingres 2006, version Για την συγγραφή των κειµένων αυτής της πτυχιακής εργασίας χρησιµοποιήθηκε ο επεξεργαστής κειµένου MS Word 2003 της Microsoft ενώ για το σχεδιασµό του εξώφυλλου το Microsoft Office Publisher 2003.

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ CLIENT/SERVER Η αρχιτεκτονική Client / Server (C/S) στην απλούστερη µορφή της, αφήνει τους προγραµµατιστές να µοιράσουν το φόρτο επεξεργασίας ανάµεσα σε δύο λογικές διαδικασίες : στον Client και στον Server. Κάθε µια διαδικασία λειτουργεί ανεξάρτητα από την άλλη, εκτελώντας εξειδικευµένα καθήκοντα για την εφαρµογή. Στα περισσότερα C/S συστήµατα, η διαδικασία Client τρέχει σε ένα υπολογιστή και η διαδικασία Server σε άλλον υπολογιστή. Ένα δίκτυο επιτρέπει στους Client και Server να ανταλλάζουν δεδοµένα µέσω κάποιας εφαρµογής. Συνήθως ο Client είναι ένα σταθµός εργασίας που τρέχει κάποιου είδους front-end software, δηλαδή ένα λογισµικό που µπορεί να στείλει κάποιο αίτηµα στον Server. Ο Server από την άλλη αποδέχεται και επεξεργάζεται αυτό που του στέλνει ο Client ή εκτελεί κάποια άλλη λειτουργία. Οφέλη της τεχνολογίας C/S Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξει κάποιος την τεχνολογία Client/Server. Μερικοί από αυτούς θα µπορούσε να είναι: ταχύτητα της ανάπτυξης εφαρµογών. Η τεχνολογία Client Server είναι πλέον συνυφασµένη µε την τεχνολογία Ταχείας Ανάπτυξης Εφαρµογών (Rapid Application Development- RAD). Υπάρχει πλέον, η δυνατότητα να αναπτύξουµε γρήγορα και εύκολα, front-end προγράµµατα που θα επικοινωνούν µε servers. το θέλγητρο των GUI (Graphic User Interface). Μπορούµε, πλέον µέσω των νέων GUI προγραµµάτων (Delphi, Visual Basic, κ.α.), να φτιάξουµε µια εφαρµογή που να µοιάζει µε τα παράθυρα των Windows, µε το Word, τον Internet Explorer και γενικά µε εφαρµογές που είναι γνωστές στους απλούς χρήστες. αύξηση των δυνατοτήτων του χρήστη. Παλιά τα δεδοµένα ήταν κλειστά σε µεγάλα, εκφοβιστικά µηχανήµατα και η πληροφορία ήταν δύσκολο να αποκτηθεί. Σήµερα οι χρήστες µετακινούν δεδοµένα ζωτικής σηµασίας από εφαρµογές C/S κατευθείαν σε λογιστικά φύλλα του Excel ή άλλο εργαλείο. Η C/S έχει ανοίξει έναν νέο κόσµο πρόσβασης δεδοµένων για τον τελικό χρήστη. Συστατικά ενός συστήµατος C/S Υπάρχουν τρία βασικά συστατικά του µοντέλου Client/Server: το front-end λογισµικό, το µεσάζον υλικό (middleware) και το server λογισµικό. Το front-end συγκεντρώνει αιτήµατα Β.. και τα αποστέλλει στον Database Server για επεξεργασία. Ο Database Server επιστρέφει µόνον τις ζητηθείσες πληροφορίες στην front-end εφαρµογή. Το Front-end λογισµικό µπορεί να είναι RAD προγράµµατα που χρησιµοποιούν GUI συστατικά όπως το Delphi, PowerBuilder, Visual Basic κτλ.

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 To MiddleWare είναι ένας κοινός µηχανισµός επικοινωνίας που υπάρχει ανάµεσα στον Client και τον Server για να παρέχει πλοήγηση µέσω του GUI, του λειτουργικού συστήµατος, του δικτύου και της βάσης δεδοµένων. Πολλοί λένε ότι το Middleware είναι το / στο Client/Server. Στην πραγµατικότητα το middleware µπορεί να είναι ODBC, ή κάποιο Object Request Broker, κάποιο εργαλείο Security, DCE, RPC κτλ. Τι είναι ο Client O Client µπορεί να είναι οποιουδήποτε είδους συσκευή που επικοινωνεί µέσω δικτύου µε κάποιον Server. Έτσι µπορεί να είναι ένα PC, ένας σταθµός εργασίας UNIX, ένα laptop, ένα Macintosh, ακόµα και ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα PalmTop. Μερικές φορές πάλι, ο client είναι απλώς µια διεργασία που τρέχει στο ίδιο µηχάνηµα µε την διεργασία του server. Τυπικά, ο Client είναι ένα IBM-συµβατό PC ή Macintosh που συνδέεται µε Server µέσω δικτύου. Το Client/Server µοντέλο στην απλή µορφή του, λειτουργεί πάνω στο µοντέλο αίτηµα / απάντηση. Αυτό σηµαίνει ότι ο Client στέλνει ένα αίτηµα σε κάποιον Server (πχ. ερώτηµα SQL), και αναµένει κάποια απάντηση από αυτόν. Τι είναι ο Server Ο Server είναι οποιοδήποτε µηχάνηµα ή διεργασία που παρέχει µια υπηρεσία σε µια άλλη διεργασία. Τυπικά, οι servers είναι υπολογιστές που υπάρχουν πάνω σε ένα δίκτυο, το οποίο είναι ρυθµισµένο να παρέχει συγκεκριµένους πόρους, όπως αρχεία, δεδοµένα, Web ή υπηρεσίες επεξεργασίας µιας εφαρµογής. Στον κόσµο των C/S, υπάρχουν τέσσερα είδη Servers : Οι File Servers, προµηθεύουν αρχεία στους clients όπου χρειάζεται. Οι Clients προσπελαύνουν τα αρχεία ενός file server σαν να ήταν αποθηκευµένα στον τοπικό δίσκο. Οι Application Servers, είναι ειδικοί υπολογιστές που υπάρχουν πάνω σε ένα δίκτυο και εκτελούν όλων των ειδών τις υπηρεσίες επεξεργασίας εφαρµογών. Τυπικά, αυτοί οι υπολογιστές τρέχουν Ελεγκτές Επεξεργασίας Συναλλαγών (Transaction-Processing monitors- TPM), κατανεµηµένα αντικείµενα (distributed objects), ή custom υπηρεσίες επεξεργασίας. Οι Database Servers, είναι υπολογιστές που υπάρχουν πάνω σε ένα δίκτυο και προσφέρουν υπηρεσίες επεξεργασίας βάσεων δεδοµένων µετά από αιτήµατα των Clients. Ο Client στέλνει αιτήµατα βάσεων δεδοµένων σε µορφή SQL ερωτηµάτων. Ο Database Server επεξεργάζεται το αίτηµα για λογαριασµό του Client και στέλνει µόνον τις αιτούµενες πληροφορίες πίσω στην front-end εφαρµογή. Οι Web Servers, είναι υπολογιστές που υπάρχουν στο Internet ή σε Intranets που παρέχουν Html έγγραφα, ή γραφικά, βίντεο, ακόµα και υπηρεσίες βάσεων δεδοµένων µετά από αίτηµα που υποβάλλει ο Client µέσω ενός Web Browser.

14 Κεφάλαιο 2 ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Όσον αφορά τα ερωτηµατολόγια που υποβάλλονται στους µαθητές προκειµένου να αξιολογήσουν τους καθηγητές τους : o Κύρια Τµήµατα: HS, IB, ACT, MBA Faculty o Εµπλεκόµενα Τµήµατα: Γραµµατείες σχολείων HS, IB, ACT, MBA και Information Technology Services Όσον αφορά τα ερωτηµατολόγια που υποβάλλονται στους εργαζόµενους προκειµένου να αξιολογήσουν την απόδοσή τους: o Κύρια Τµήµατα: Executive V. President & Chief Operations Office, Τµήµα Προσωπικού o Εµπλεκόµενα Τµήµατα: Όλα τα τµήµατα του κολλεγίου

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Student evaluation form: Στο τέλος κάθε εξαµήνου οι φοιτητές του ACT συµπληρώνουν φόρµες αξιολόγησης όπου βαθµολογούν την απόδοση των καθηγητών τους. Για να γίνει αυτό ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1. Το τµήµα µηχανογράφησης (ITS) εκτυπώνει προτυπωµένες φόρµες αξιολόγησης µε τα στοιχεία των µαθηµάτων τα οποία αφορά το evaluation form. Επίσης, σε κάθε φόρµα εκτυπώνεται ένας µοναδικός εφταψήφιος κωδικός. ( είγµα αυτής της φόρµας υπάρχει στο παράρτηµα Γ) 2. Η γραµµατεία του ACT ταξινοµεί τις φόρµες αξιολόγησης σε φακέλους, έναν για κάθε µάθηµα. 3. Οι καθηγητές παίρνουν το φάκελο που τους αναλογεί κλειστό. 4. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας συµπλήρωσής τους ένας φοιτητής ανοίγει το φάκελο και µοιράζει τις φόρµες τυχαία στους συµφοιτητές του. 5. Οι φοιτητές συµπληρώνουν µε µολύβι τις φόρµες. 6. Οι συµπληρωµένες πια φόρµες στέλνονται πίσω στο ITS όπου διαβάζονται από σύστηµα OMR δηµιουργώντας ένα αρχείο τύπου OMR που περιέχει τον µοναδικό κωδικό κάθε evaluation form και τις απαντήσεις του αντίστοιχου form. 7. Τα δεδοµένα του αρχείου αυτού γίνονται import σε βάση του ITS και από κει εξάγονται στατιστικές πληροφορίες για τους καθηγητές, chair, principal του ACT. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: - Τόσο η εκτύπωση όσο και η ανάγνωση των φορµών είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Επίσης, αν οι φόρµες δε συµπληρωθούν σωστά, (πχ. δυο τιµές σε µια ερώτηση) τότε η φόρµα δε διαβάζεται από το σύστηµα κι έτσι πρέπει το τµήµα µηχανογράφησης να εισάγει δεδοµένα µε το χέρι. - Η διαδικασία είναι επίσης χρονοβόρα και για τη γραµµατεία του ACT αφού πρέπει να ταξινοµήσει και να τοποθετήσει σε φακέλους πάνω από 1500 φόρµες. - εν υπάρχει δυνατότητα άµεσης σύγκρισης αποτελεσµάτων παλαιότερων εξαµήνων µε το τρέχον.

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 10 Employee performance evaluation: Στο τέλος κάθε χρόνου οι εργαζόµενοι όλων των τµηµάτων του κολλεγίου καλούνται να κάνουν έναν απολογισµό της χρονιάς που πέρασε αξιολογώντας την απόδοσή τους. Συγκεκριµένα, συµπληρώνουν ένα word αρχείο και το στέλνουν στον προϊστάµενο του τµήµατος στο οποίο εργάζονται καθώς και στο Τµήµα Προσωπικού. ( είγµα αυτής της φόρµας υπάρχει στο παράρτηµα Γ) ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Η δυσκολία εδώ έγκειται στη δουλειά του γραφείου Προσωπικού που πρέπει να επεξεργαστεί όλον αυτό τον όγκο word αρχείων.

18 Κεφάλαιο 3 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το νέο σύστηµα απευθύνεται σε όλα τα τµήµατα του κολλεγίου εφόσον αυτά επιθυµούν να θέσουν ένα ερωτηµατολόγιο. Μάλιστα, ένα τµήµα έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή και να διεξάγει τη συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου ανεξάρτητα από τα άλλα τµήµατα. Μπορεί, δηλαδή, ο υπεύθυνος ενός τµήµατος να θέσει ένα ερωτηµατολόγιο στους υφιστάµενους εργαζόµενούς του και να επεξεργαστεί τα αποτελέσµατά του, χωρίς να εµπλακούν τα τµήµατα της Μηχανογράφησης ή του Προσωπικού. Συγκεκριµένα, Student evaluation form: o Κύρια Τµήµατα: HS, IB, ACT, MBA Faculty o Εµπλεκόµενα Τµήµατα: Γραµµατείες σχολείων HS, IB, ACT, MBA Employee performance evaluation: o Κύρια Τµήµατα: Executive V. President & Chief Operations Office, Τµήµα Προσωπικού o Εµπλεκόµενα Τµήµατα: Όλα τα τµήµατα του κολλεγίου

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το νέο σύστηµα διαχειρίζεται ουσιαστικά όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίων. Από τη µια, οι φοιτητές ή οι εργαζόµενοι µπορούν άµεσα να συµπληρώσουν µια φόρµα χωρίς να προηγείται πολύωρη προετοιµασία (εκτυπώσεις, αποστολή σε γραµµατείες κλπ.). Από την άλλη, οι καθηγητές και υπεύθυνοι των διάφορων τµηµάτων µπορούν να έχουν άµεσα αποτελέσµατα χωρίς να περιµένουν την επεξεργασία των φορµών από το τµήµα της µηχανογράφησης. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: Student evaluation form: 1. Λίγο πριν τη διεξαγωγή συµπλήρωσης των evaluation form οι γραµµατείες των σχολείων τρέχουν µια αυτόµατη διαδικασία µέσα από την εφαρµογή, σύµφωνα µε την οποία ορίζονται τα στοιχεία των µαθηµάτων προς αξιολόγηση καθώς και το πλήθος µαθητών που θα συµπληρώσει κάθε φόρµα. Σύµφωνα µε το πλήθος αυτό παράγονται τόσα τυχαία username, τα οποία αργότερα διανέµονται στους φοιτητές του αντίστοιχου τµήµατος για να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρµογή. Η διαδικασία αυτή, τέλος, δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης των username αυτών. ( είγµα αυτής της εκτύπωσης υπάρχει στο παράρτηµα Β) 2. Μετά την εκτύπωση των µοναδικών username για πρόσβαση των φοιτητών στην εφαρµογή, αυτά στέλνονται στους καθηγητές σε κλειστούς φακέλους. 3. Την ώρα της διεξαγωγής συµπλήρωσης των evaluation form, ένας φοιτητής ανοίγει το φάκελο και µοιράζει τις φόρµες τυχαία στους συµφοιτητές του. 4. Οι φοιτητές συµπληρώνουν τις φόρµες στον υπολογιστή. 5. Άµεσα οι καθηγητές µπορούν να δουν τα αποτελέσµατα στον υπολογιστή τους. Employee performance evaluation: 1. Στο τέλος της χρονιάς, ο υπεύθυνος του Τµήµατος Προσωπικού τρέχει µια αυτόµατη διαδικασία µέσα από την εφαρµογή, συµφωνα µε την οποία, ορίζονται οι κωδικοί, οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν από τους εργαζόµενους για να συµπληρώσουν τη φόρµα αυτοαξιολόγησης. Ο κωδικός αυτός είναι µια 12ψήφια συµβολοσειρά που αποτελείται από το έτος που πέρασε(τέσσερα ψηφία) και τον 8ψήφιο κωδικό κάθε εργαζόµενου. 2. Οι εργαζόµενοι συµπληρώνουν τη φόρµα αυτό-αξιολόγησης δίνοντας τον προσωπικό τους κωδικό, που παράχθηκε παραπάνω. 3. Άµεσα το Γραφείο Προσωπικού και το Executive V. President & Chief Operations Office µπορεί να διαχειριστεί τα αποτελέσµατα των φορµών.

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα του νέου συστήµατος είναι η άµεση διαχείριση των αποτελεσµάτων. Πλέον, δε χρειάζεται να γίνει καµιά επεξεργασία των αποτελεσµάτων αφού η εφαρµογή εξάγει άµεσα report µε στατιστικά στοιχεία των αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων. Αυτό συνεπάγεται ένα άλλο πλεονέκτηµα που είναι η µείωση φόρτου εργασίας των εµπλεκόµενων τµηµάτων. Τέλος, υπάρχει πλέον, µια ενιαία βάση όπου µπορούµε πια να ανακτήσουµε πληροφορίες για πολλές χρονικές περιόδους. Για παράδειγµα, µπορούµε να δούµε πώς εξελίχθηκε η απόδοση ενός εργαζόµενου µέσα σε µερικά χρόνια ή αν και πόσο βελτιώθηκε ο τρόπος παράδοσης ενός καθηγητή στο πέρασµα των χρόνων.

22 Κεφάλαιο 4 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές οντότητες του µοντέλους της εφαρµογής ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Οι χρήστες της εφαρµογής µας καλούνται να συµπληρώσουν ερωτηµατολόγια. Τα ερωτηµατολόγια είναι φόρµες από ερωτήσεις που αφορούν µια οµάδα παραµέτρων. Από την άλλη κάθε ερωτηµατολόγιο αντιστοιχεί σε ένα γενικό τύπο ερωτηµατολογίου. Για παράδειγµα, τα ερωτηµατολόγια «Φόρµα αξιολόγησης φοιτητών ACT» και «Φόρµα αξιολόγησης φοιτητών MBA» είναι τύπου Φόρµα αξιολόγησης φοιτητών. Συνεπώς, κάθε ερωτηµατολόγιο αντιστοιχεί σε έναν τύπο ερωτηµατολογίου ενώ, ένας τύπος ερωτηµατολογίου µπορεί να αντιστοιχεί σε πολλά ερωτηµατολόγια. Υπάρχει, δηλαδή, µια σχέση ένα-προς-πολλά ανάµεσα σε αυτές τις οντότητες. ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ο τύπος ερωτηµατολογίου είναι µοναδικός για κάθε ερωτηµατολόγιο. Αυτός µπορεί να είναι φόρµα αξιολόγησης µαθητών, φόρµα αξιολόγησης φοιτητών, φόρµα αξιολόγησης εργαζόµενου, φόρµα αξιολόγησης εργοδότη κλπ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση είναι µια οµάδα από παραµέτρους που καλούνται να αξιολογήσουν όσοι συµπληρώνουν ένα ερωτηµατολόγιο. Για παράδειγµα, αν πρόκειται για «Φόρµα αξιολόγησης από φοιτητές», τότε η αξιολόγηση µπορεί να είναι ένας συνδυασµός από καθηγητή, µάθηµα, τµήµα και εξάµηνο. Επίσης, κάθε αξιολόγηση περιγράφεται και από το πλήθος όσων θα συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο που τον αφορά. Έτσι, στο παραπάνω παράδειγµα το πλήθος είναι ο αριθµός των φοιτητών που παρακολουθούν το τρέχον µάθηµα του τρέχοντος καθηγητή στο τρέχον τµήµα του τρέχοντος εξαµήνου. Το πλήθος είναι απαραίτητο όταν θέλουµε να παράγουµε username για τους χρήστες που θα συµπληρώσουν τα αντίστοιχα ερωτηµατολόγια, όπως θα δούµε παρακάτω. Πολλά ερωτηµατολόγια µπορούν να αφορούν µια αξιολόγηση ενώ, πολλές αξιολογήσεις µπορούν να αξιολογούνται από ένα ερωτηµατολόγιο. Υπάρχει, δηλαδή, µια σχέση πολλά-προς-πολλά ανάµεσα σε αυτές τις οντότητες. ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κάθε ερωτηµατολόγιο αποτελείται από µια σειρά ερωτήσεων. Κάθε ερώτηση περιγράφεται στην οντότητα αυτή µαζί µε κάθε πληροφορία που τη συνοδεύει. Τέτοιες πληροφορίες µπορεί να είναι αν πρόκειται για YES/NO ή ελεύθερου κειµένου, αν ανήκει σε µια οµάδα ερωτήσεων πχ. Γενικές ερωτήσεις, έπειτα αν πρόκειται για ερώτηση στην οποία αντιστοιχεί κάποια συγκεκριµένη σωστή απάντηση και ποια είναι αυτή ή αν έχει κάποια βαρύτητα. Μια ερώτηση ανήκει σε ένα µόνο ερωτηµατολόγιο και ορίζεται µονοσήµαντα από αυτό, πρόκειται για αφηρηµένη, δηλαδή, οντότητα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 17 Οι απαντήσεις των χρηστών σε ένα ερωτηµατολόγιο περιγράφονται στην οντότητα αυτή. Συγκεκριµένα, η απάντηση ερωτηµατολογίου είναι η απάντηση του χρήστη σε συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο που αφορά συγκεκριµένη αξιολόγηση και συγκεκριµένο αριθµό ερώτησης. Η απάντηση µπορεί να είναι ένας κωδικός(όταν η ερώτηση έχει επιλογές απάντησης) ή κείµενο. Συνεπώς, η αντιστοίχηση µιας απάντησης µε ένα ερωτηµατολόγιο βασίζεται στον κωδικό ερωτηµατολογίου και τον αριθµό ερώτησης. Ορίζεται, δηλαδή, µονοσήµαντα από από την ερώτηση ερωτηµατολογίου. ΟΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Οι ερωτήσεις κάθε ερωτηµατολογίού µπορεί να είναι διαφορετικού τύπου. Μπορεί δηλαδή να έχουµε ερωτήσεις Agree/Disagree, YES/NO, Excellent/Poor, ελεύθερου κειµένου κλπ. οπότε σε µια ερώτηση να υπάρχει πλήθος πιθανών απαντήσεων. Οι επιλογές αυτές οµαδοποιούνται και σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη ερώτηση αποτελούν την Οµάδα Απάντησης. Για παράδειγµα, η οµάδα 007, Agree/Disagree του ερωτηµατολογίου αφορά ερωτήσεις του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου που έχουν ως πιθανές απαντήσεις ένα εύρος από Strongly agree µέχρι Strongly Disagree. Οι πιθανές αυτές απαντήσεις περιγράφονται από την οντότητα Επιλογή Απάντησης. Η οµάδα απάντησης είναι µοναδική για κάθε ερώτηση κάθε ερωτηµατολογίου. Από την άλλη, η ίδια οµάδα µπορεί να αντιστοιχεί σε πολλές ερωτήσεις. Άρα, η σχέση οµάδα απάντησης - ερώτηση ερωτηµατολογίου είναι ένα-προς-πολλά. Τέλος, η οµάδα απάντησης ορίζεται µονοσήµαντα από τον κωδικό ερωτηµατολογίου. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Όπως είδαµε, οι ερωτήσεις κάθε ερωτηµατολογίού µπορεί να έχουν πλήθος πιθανόν απαντήσεων. Η οντότητα επιλογή απάντησης περιγράφει καθεµιά από τις πιθανές απαντήσεις µιας οµάδας απάντησης. Η επιλογή απάντησης είναι µοναδική για κάθε οµάδα απάντησης και ορίζεται µονοσήµαντα από αυτήν. ΟΜΑ Α ΕΡΩΤΗΣΗΣ Πλήθος ερωτήσεων ενός ερωτηµατολογίου µπορεί να υπόκεινται σε µια οµάδα κατηγορία. Πχ. Οι ερωτήσεις Όνοµα, Επώνυµο, Ηµεροµηνία Γέννησης σε ένα βιογραφικό ανήκουν στην οµάδα Προσωπικά Στοιχεία. Το στοιχείο αυτό, το χρησιµοποιούµε για να δοµήσουµε τα ερωτηµατολόγιό µας. Η οµάδα ερώτησης είναι µοναδική για κάθε ερώτηση κάθε ερωτηµατολογίου. Από την άλλη, η ίδια οµάδα µπορεί να αντιστοιχεί σε πολλές ερωτήσεις. Άρα, η σχέση οµάδα ερώτησης - ερώτηση ερωτηµατολογίου είναι ένα-προς-πολλά. Τέλος, η οµάδα ερώτησης ορίζεται µονοσήµαντα από τον κωδικό ερωτηµατολογίου. ΥΠΕΡΟΜΑ Α ΕΡΩΤΗΣΗΣ Αντίστοιχα, ένα πλήθος οµάδων ερώτησης µπορεί να ανήκουν δοµικά σε µια ευρύτερη οµάδα, την Υπεροµάδα Ερώτησης.

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 18 Η υπεροµάδα ερώτησης είναι µοναδική για κάθε ερώτηση κάθε ερωτηµατολογίου και ορίζεται µονοσήµαντα από τον κωδικό ερωτηµατολογίου. Από την άλλη, η ίδια υπεροµάδα µπορεί να αντιστοιχεί σε πολλές ερωτήσεις. Άρα, η σχέση υπεροµάδα ερώτησης - ερώτηση ερωτηµατολογίου είναι ένα-προς-πολλά. ΥΠΟΟΜΑ Α ΕΡΩΤΗΣΗΣ Οµοίως, ένα πλήθος ερωτήσεων µπορεί να ανήκουν δοµικά σε µια µικρότερη οµάδα, την Υποοµάδα Ερώτησης που βρίσκεται κάτω από την Οµάδα Ερώτησης. Η υποοµάδα ερώτησης είναι µοναδική για κάθε ερώτηση κάθε ερωτηµατολογίου και ορίζεται µονοσήµαντα από τον κωδικό ερωτηµατολογίου.. Από την άλλη, η ίδια υποοµάδα µπορεί να αντιστοιχεί σε πολλές ερωτήσεις. Άρα, η σχέση υποοµάδα ερώτησης - ερώτηση ερωτηµατολογίου είναι ένα-προς-πολλά. ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ Οι ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων µπορεί να έχουν κάποια βαρύτητα. Η οντότητα αυτή περιγράφει τη βαρύτητα κάθε ερώτησης. Σκοπός της είναι µια κατά κάποιον τρόπο βαθµολογία του χρήστη που συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο. Πχ. Αν πρόκειται για βιογραφικό σηµείωµα, τότε η βαρύτητα ερώτησης χρησιµοποιείται για να βαθµολογήσει τον υποψήφιο εργαζόµενο. Έτσι, κάποιος που έχει µεταπτυχιακό πάνω σε αντικείµενο που αφορά τη θέση εργασίας θα αξιολογηθεί καλύτερα από κάποιον που δεν έχει. Το σύνολο που πετυχαίνει κάθε υποψήφιος υπολογίζεται σε µια view. Κάθε ερώτηση µπορεί να έχει έναν κωδικό βαρύτητας ενώ ένας κωδικός βαρύτητας µπορεί να δοθεί σε πολλές ερωτήσεις. ΜΕΝΟΥ Το µενού είναι µια οντότητα που περιγράφει το κεντρικό µενού της εφαρµογής, τα παράθυρα, δηλαδή, που µπορεί να δει ένας χρήστης και όχι τις επιµέρους δυνατότητες και εργαλεία. ΟΜΑ Α ΧΡΗΣΤΗ Οι χρήστες που πρόκειται να χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή ανήκουν σε µια οµάδα, σύµφωνα µε την οποία παίρνουν δικαιώµατα στο µενού της εφαρµογής. Τα δικαιώµατα αυτά αφορούν την προβολή των παραθύρων και την ενηµέρωση εγγραφών. Ένα παράθυρο του µενού της εφαρµογής µπορεί να είναι προσβάσιµο από πολλές οµάδες χρηστών. Επίσης, µια οµάδα χρήστη αποκτά δικαιώµατα για πολλά παράθυρα του µενού. Άρα, η σχέση ανάµεσα σε αυτές τις οντότητες είναι πολλάπρος-πολλά.

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανάπτυξη web-based εφαρµογής για διαχείριση ερωτηµατολογίων αξιολόγησης καθηγητών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ έσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 12

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου Ιφιγένεια Βασιλείου Γραµµατέας ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Καραθάνου Γεωργία Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Μπότσας ηµήτριος Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή...3 1.1 Συμβατότητα Browser...3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

δ-βάση Αναβάθµιση Σεπτεµβρίου 2015 Επαγγελµατικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. Σχεδίαση Λογισµικού, Ανάπτυξη Προγραµµάτων και Τεχνική Υποστήριξη

δ-βάση Αναβάθµιση Σεπτεµβρίου 2015 Επαγγελµατικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. Σχεδίαση Λογισµικού, Ανάπτυξη Προγραµµάτων και Τεχνική Υποστήριξη ΕΠΑΦΟΣ Συστήµατα Πληροφορικής Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 48 & Κανακίδη 1, 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλ. 210-6990401 Fax 210-6990441 www.epafos.gr e-mail: support@epafos.gr δ-βάση Αναβάθµιση Σεπτεµβρίου 2015 Επαγγελµατικά

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων Τρίπολη, Μάιος 2014 Περιεχόμενα Περιεχόμενα i Ευρετήριο σχημάτων ii Συντελεστές iii 1 Εισαγωγή 1 2 Για καθηγητές διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα:

Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα: Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα: 1. ιαδικασία δηµιουργίας Ηλεκτρονικών εξετάσεων Adobe...2 2. ηµιουργία Συντόµευσης Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Adobe...2 2.1 Login µε δικαιώµατα διαχειριστή....2

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων 2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Μετά τον μετασχηματισμό των δεδομένων με τη χρήση του Excel, τα δεδομένα θα εισαχθούν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Sever 2005) ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συγγραφείς: Πέτρος Κωνσταντινίδης, Σίλας Μιχαηλίδης, Σκεύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...2 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...5

Διαβάστε περισσότερα

http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή

http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή http://62.103.162.99/pilot/ Κοινή συνισταµένη Βιοµηχανίας / Μεταπωλητή Τι σηµαίνει i2dealer (για τον Μεταπωλητή και τη Βιοµηχανία) Κοινή Βάση εδοµένων, Εύκολη Εισαγωγή / Εξαγωγή εδοµένων, Κοινές Αναφορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου µε PHP και MySQL Τσιτσικλή Νίκη Α.Μ. 94/05 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέµη Μαρία, Καθηγήτρια Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3 2 Στοίβα (Stack) 5 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii Πληροφορίες Εργαστηρίου Σκοπός του εργαστηρίου Το εργαστήριο οµές εδοµένων αποσκοπεί στην εφαρµογή των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ... Εγχειρίδιο Φοιτητών GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Εγχειρίδιο Φοιτητών Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ AM 04/2497 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΑΣ Θεσσαλονίκη 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση πτυχιούχων και φοιτητών πρώην Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση πτυχιούχων και φοιτητών πρώην Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι & ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ιεύθυνση: Τ.Θ. 171, 57400 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-791633,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015

Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015 Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015 Σχολικό Έτος Στο ΠΣ myschool υλοποιείται πλήρης ιστορικότητα και τα δεδομένα σας είναι διαθέσιμα για κάθε Σχολικό Έτος. Μέσα από την ΑΡΧΙΚΗ σελίδα μπορείτε κάθε φορά να ορίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ράσεις Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγίας Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 A Θέμα 1 ο (30%) 1. (10%) α) Ποια τα πλεονεκτήματα ενός B + -tree ευρετηρίου; β) Αναφέρετε τις διαφορές ανάμεσα στα αραιά και τα πυκνά ευρετήρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα 1.Τι είναι η Php; 2.Πως γίνετε η γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1. Structural Programming

ΑΣΚΗΣΗ 1. Structural Programming ΑΣΚΗΣΗ 1 Structural Programming Στην άσκηση αυτή θα υλοποιήσετε σε C ένα απλό πρόγραµµα Βάσης εδοµένων το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από την γραµµατεία ενός πανεπιστηµίου για την αποθήκευση και

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

InterCompany. User manual PROFORON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

InterCompany. User manual PROFORON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ User manual PROFORON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ Contents Περιγραφή... 2 Συστάσεις για την χρήση της... 2 Αδεια χρήσης... 2 Εισαγωγή στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία νέου αρχείου... 4 Επεξεργασία υπάρχοντος αρχείου...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Οδηγίες για Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Περιεχόµενα Έκδοση πιστοποιητικού... σελ. 2 ηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας. σελ. 5 Εγκατάσταση στο λογαριασµό αλληλογραφίας..σελ. 10 Έκδοση πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα