ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΟΤ HD 384

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΟΤ HD 384"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΟΤ HD 384 INSPECTION & TESTING OF ELECTRICAL INSTALLATION ACCORDING TO ELOT HD-384 ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ Επιβλέπων: Δρ. Φαντίδης Ιάκωβος ΚΑΒΑΛΑ 2013

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στους γονείς μου Παναγιώτη και Μαρία και στην αγαπημένη μου αδερφή Παναγιώτα για όλα όσα μου έχουν προσφέρει στη διάρκεια των μαθητικών και φοιτητικών μου χρόνων και την αμέριστη υποστήριξή τους σε κάθε μου επιλογή. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον καθηγητή κ. Ηλιάδη Γιώργο, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και την ανάθεση της πτυχιακής εργασίας. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Dr. Φαντίδη Ιάκωβο για την εποικοδομητική συνεργασία μας στο τελευταίο στάδιο ολόκληρωσης της πτυχιακής και για τις πολύτιμες συμβουλές του. Τέλος θερμές ευχαριστίες απευθύνω σε όλους τους καθηγητές που είχα όλα τα χρόνια της μέχρι στιγμής ακαδημαϊκής μου ζωής, για τις γνώσεις που μου μετέδωσαν και με έκαναν καλύτερο άνθρωπο. 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας, της σχολής Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Θέμα της είναι Μετρήσεις & Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων βάσει του ΕΛΟΤ HD 384. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα παρουσιάσω τις μεθόδους και τη διαδικασία ελέγχου και μετρήσεων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων βάσει του προτύπου HD 384 και θα τις υλοποιήσω σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση κατοικίας. Η θέσπιση του νέου προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 από 1 Μαρτίου 2006 και η αντικατάσταση του μέχρι τοτε ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε), δημιουργεί νέα δεδομένα στον τομέα των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ). Με την Υπουργική Απόφαση Αριθ.Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β 470/ ) το πρότυπο αυτό τίθεται σε ισχύ από την 1 Μαρτίου Με το νέο πρότυπο αναβαθμίζεται ριζικά η διαδικασία αρχικού και περιοδικού ελέγχου των ΕΗΕ, έναντι των υφιστάμενων διαδικασιών. Από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι έως σήμερα ο έλεγχος των ΕΗΕ ήταν στοιχειώδης έως ανύπαρκτος, παρά το ότι αυτός ήταν επιβεβλημένος από την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαδικασία ελέγχου ή επανελέγχου της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, όπως προκύπτει από τους κανονισμούς, εξασφαλίζει όχι μόνο στον Ιδιοκτήτη ή Χρήστη άλλα και σε όσους ζουν ή εργάζονται ή την επισκέπτονται μία ασφαλή λειτουργία και έναν ασφαλή χειρισμό της. Η εργασία αυτή σκοπό έχει να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες που χρειάζονται για την συμπλήρωση της νέας Υ.Δ.Ε. μέσω όλων των εντύπων που απαιτούνται για αρχική ηλεκτροδότηση ή για έναν επανέλεγχο. Summary The assignment was carried out in the context of my diploma thesis of the Electrical Engineering faculty in Kavala. The issue is Inspection & testing of electrical installation according to ELOT- HD384. In the context of my assignment I will present the process of controlling and measuring electrical installations under standard HD 384 and I will implement them in residential electrical installation. The enactment of the new standard ELOT HD 384 from 1 March 2006 and the replacement of until then current Rules Internal Electrical Installations (K.E.H.E.) sets new standards in the field of Internal Electrical Installation (E.H.E.). By Ministerial Decision Num. F.7.5/1816/88 ( B 470/ ) this standard is effective from 1 March With the new standard is upgraded radically the process of original and periodic control of E.H.E., against associate procedures. On the other side is a fact that up to now the control of E.H.E. was essential to non-existent, depite the fact that it was required by law. The process of testing or retest of electrical installation, as it appears from the regulations, ensures not only to the Owners or Users but also to those who live or work or visit a safe operation and a safe handling.. This assignment aims to give the necessary instructions needed for the completion of the new RSI through all of the forms which are required for initial electrification or a rechech. 3

4 Μέρος 1 Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Νομοθετικό πλαίσιο 1.1 ΕΛΟΤ HD 384 και Νομοθετικό πλαίσιο Διαφορές μεταξύ ΚΕΗΕ και ΕΛΟΤ HD Μέρος 2 Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) 2.1 Συμπλήρωση Υ.Δ.Ε Έγγραφα που συνοδεύουν την Υ.Δ.Ε Μονογραμμικό εγκατάστασης Μονογραμμικό πίνακα Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 30 Μέρος 3 Πρωτόκολλα Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 3.1 Γενικά Σχολιασμός επί των Πρωτοκόλλων ελέγχου Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD Οπτικός έλεγχος πρωτοκόλλου κατά ΕΛΟΤ HD Όργανα μέτρησης Δοκιμές πρωτοκόλλου κατά ΕΛΟΤ HD Μετρήσεις πρωτοκόλλου κατά ΕΛΟΤ HD Αποτίμηση πρωτοκόλλου κατά ΕΛΟΤ HD ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Υ.Δ.Ε. ΜΕΣΩ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 67 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 72 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 74 4

5 Μέρος 1 Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Νομοθετικό πλαίσιο 1.1 ΕΛΟΤ HD384 και Νομοθετικό πλαίσιο Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, έχει συνταχθεί με βάση τα Έγγραφα Εναρμόνισης της Ευρωπαικής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποιήσης (European Committee for Electrotechnical Standardization γνωστή από τα αρχικά CENELEC ) που αποτελούν τη σειρά Εγγράφων Εναρμόνισης (Harmonized Documents) HD Τα τελευταία προέρχονται από τα αντίστοιχα Πρότυπα της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (International Electrotechnical Commission γνωστή από τα αρχικά IEC) που αποτελούν τη σειρά εγγράφων IEC Αποδόθηκε σε τεχνικά ισοδύναμο κείμενο στα Ελληνικά από την Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 στην οποία εκπροσωπούνται: το ΑΠΘ, ΒΕΑ, ΔΕΗ, ΕΕΤΕΜ, ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΟΣΕΗ, ΣΕΒ, ΤΕΕ, ΥΠΑΝ. Βάση της Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 470/ ορίζει την Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις. Στην Υπουργική αυτή Απόφαση ορίζονται τα σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα: Νέο Ελληνικό Πρότυπο για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Θεμελιακή γείωση Προστασία από υπερτάσεις Χαρακτηρισμός χρωμάτων καλωδίων Έλεγχοι & επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Βάσει της ίδιας Υ.Α. η ταυτόχρονη ισχύ χρήσης του Προτύπου ΕΛΟΤ HD384 και του Κ.Ε.Η.Ε. έληξε στις Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η Υ.Α. με αριθμό Φ.Α 50/12081/642 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 12222/ ορίζει Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.).Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης. Στην Υπουργική αυτή Απόφαση ορίζονται τα σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα: Προστασία των καταναλωτών από ηλεκτροπληξία με χρήση ΔΔΡ Εφαρμογή ΔΔΡ σε νέες και παλαιές εγκαταστάσεις Μη δυνατότητα παράκαμψης (by-pass) ΔΔΡ Θεμελιακή γείωση Επαγγελματικά δικαιώματα 5

6 Βάσει της ίδια Υ.Α. έπρεπε τις να έχουν τοποοθετηθεί διατάξεις διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ ή RCD) σε όλες τις παλαιές εγκαταστάσεις που είχαν κατασκευαστεί βάση του Κ.Ε.Η.Ε. Η Υ.Α. με αριθμό οικ.999/2007 ορίζει την Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπ αριθμ.3046/304/ (ΦΕΚ 59/Δ/1989), απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού Φ. Α 50/12081/642 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 57/ καθορίζοντας την πλήρη αντικατάσταση του Κ.Ε.Η.Ε. από το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και άλλες διατάξεις που σχετίζονται με Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.) καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Κατα τη διάρκεια της καθιέρωσης του Νομοθετικού πλαισίου εκδίδεται η Υπουργική απόφαση με Αριθμ.Φ50/οικ.13286/1152 η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β 1932/ Στην Υ.Α. αυτή γίνεται Τροποποίηση της υπ αριθμ.φ.7.5/1816/88/ Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 470/Β/ ). Η Υπυργική απόφαση με Αριθμ. Φ.50/503/168 της 19/04/2011 η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β 844/ Τροποποίηση της υπ αριθμ /25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν (ΦΕΚ Β 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65.Στην Υπουργική αυτή Απόφαση ορίζονται τα σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα: Ορίζει το νέο περιεχόμενο για την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη στο οποίο περιλαμβάνεται και πρωτόκολλο ελέγχου με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Περιγράφει τις απαιτήσεις για την υποβολή στοιχείων για υποσταθμούς μέσης τάσης. Ορίζει τις προυποθέσεις με βάση τις οποίες η επιχείρηση διανομής ενέργειας μπορεί να αρνηθεί την σύνδεση ή να διακόψει την ηλεκτροδότηση εγκατάστασης. Ορίζει μεταβατικό στάδιο 3 μηνών.επομένως μετά τις πρέπει να είναι σε χρήση μόνο η νέα ΥΔΕ. 1.2 Διαφορές μεταξύ ΚΕΗΕ και ΕΛΟΤ HD 384 Mερικές αλλαγές απαιτήσεων σε σύγκριση με τον ΚΕΗΕ που έχουν εντοπιστεί στην πράξη: o Γίνεται σαφέστερος διαχωρισμός για τα μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας που πρέπει να λαμβάνονται για να αποφευχθεί έμμεση και άμεση επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα. o Περιγράφονται και ορίζονται τα συστήματα διανομής με βάση τα χαρακτηριστικά των ενεργών αγωγών και του τρόπου σύνδεσης των γειώσεων. o Καθορίζονται διαφορετικές απαιτήσεις για εγκαταστάσεις σε χώρους με ειδικές, πρόσθετες ανάγκες ασφαλείας (λουτρά,πισίνες,μαρίνες κάμπινγκ,εκθέσεις κ.λ.π.). o Ορίζονται σαφέστερα η προστασία με ηλεκτρικό διαχωρισμό. 6

7 o Προκύπτουν νέες απαιτήσεις για εγκαταστάσεις σε χώρους κατασκευασμένους από εύφλεκτα υλικά. o Γίνεται απαραίτητη η σήμανση για όλες τις συσκευές χειρισμού, απομόνωσης και για τις διατάξεις προστασίας. o Επιτρέπεται η τοποθέτηση αγωγών διαφορετικών κυκλωμάτων ή τάσεων στο ίδιο κανάλι ή σωλήνα υπό προϋποθέσεις. o Επιτρέπεται η όδευση ηλεκτρικών γραμμών στο δάπεδο εφόσον προστατεύονται επαρκώς. o Καθορίζεται η χρήση πεπλατυσμένων οικιακών καλωδίων. o Δεν περιλαμβάνονται πλέον στο πρότυπο ειδικές απαιτήσεις που υπήρχαν στον ΚΕΗΕ και που αφορούσαν ηλεκτρολογικά υλικά που δεν είναι πλέον στην χρήση, όπως διπολικοί ρευματοδότες, συντηκτικά εντός ρευματοδοτών κ.λ.π.γενικά, το πρότυπο δεν θέτει ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρολογικά υλικά ή συσκευές.παραπέμπει σε άλλα πρότυπα. o Δεν περιλαμβάνονται πλέον στο πρότυπο απαιτήσεις που αφορούν τους αναγκαίους χώρους τοποθέτησης μετρητών, στυλίσκους κ.λ.π. και γενικά ότι αφορά θέματα σύνδεσης με το δίκτυο διανομής πριν από τον μετρητή.οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ορίζονται από τον διανομέα και τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής. Μερικές από τις ανάγκες που δεν κάλυπτε μέχρι τώρα ο ΚΕΗΕ: Καθιερώνεται η χρήση διατάξεων διαφορικού ρεύματος (διακοπτών διαρροής) σαν συμπληρωματικό μέσο προστασίας και γίνεται υποχρεωτική για: Εγκαταστάσεις στις οποίες η αυτόματη διακοπή της τροφοδοσίας σε περίπτωση σφάλματος δεν είναι εξασφαλισμένη. Ρευματοδότες που βρίσκονται ή μπορούν να τροφοδοτήσουν συσκευές εκτός του κτιρίου. Ρευματοδότες που μπορούν να τοποθετηθούν σε καθορισμένες ζώνες σε λουτρά,πισίνες. Εγκαταστάσεις σε κάμπινγκ και μαρίνες. Αγροτικές εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις σε εργοτάξια. Πρόχειρες εγκαταστάσεις σε εκθέσεις & πανηγύρια. Αναφέρεται η επιλογή διατάξεων διαφορικού ρεύματος ανάλογα με το είδος του αναμενόμενου ρεύματος διαρροής (π.χ. με συνεχή συνιστώσα, με ή χωρίς κυμάτωση). Περιγράφονται και ορίζονται οι πολύ χαμηλές τάσεις ασφάλειας (SELV & PELV). Ορίζονται μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας καλωδίων ανάλογα με την μόνωση τους. Περιγράφει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται όταν στην εγκατάσταση προβλέπονται μονάδες ιδιοπαραγωγής (π.χ. γεννήτριες). Ορίζεται και περιγράφεται το πώς θα γίνεται ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των εγκαταστάσεων. Δίνει βασικές απαιτήσεις για τροφοδοτήσεις σε συστήματα ασφαλείας. Δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης πριζών σούκο στα μπάνια σε προκαθορισμένες περιοχές υπό προϋποθέσεις. Μερικές από τις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν στην πράξη: Δημιουργείται η υποχρέωση της χρήσης μόνο ηλεκτρολογικών υλικών που να είναι κατασκευασμένα και ελεγμένα με πρότυπα ΕΛΟΤ, Ευρωπαϊκά, ή διεθνή. Εισάγεται και καθιερώνεται η κύρια ισοδυναμική σύνδεση κτιρίου και η συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση όπου αυτή ορίζεται σαν απαραίτητη (π.χ. στα λουτρά). 7

8 Απαιτείται η αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης, σε περίπτωση που θα συμβεί σφάλμα αντίστασης μεταξύ φάσεως και εκτεθειμένου αγώγιμου μέρους, εντός 0,4s σε συσκευές ή σε τερματικά κυκλώματα στα δίκτυα ΤΝ. Απαιτείται η τοποθέτηση πινακίδας οδηγίας από τον εγκαταστάτη, κοντά σε κάθε διάταξη διαφορικού ρεύματος που εγκαθιστά, (επιπλέον από την επισήμανση που υπάρχει επάνω στην διάταξη) για την δοκιμή και την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας της διάταξης από τον χρήστη τουλάχιστον κάθε εξάμηνο. Ορίζεται και περιγράφεται το πώς θα γίνεται ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των εγκαταστάσεων. Δίνεται νέος τρόπος επιλογής για μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα στα καλώδια, με βάση τον τρόπο εγκατάστασης, το είδος της μόνωσης, το πλήθος των φωτιζόμενων αγωγών, το υλικό του αγωγού και την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Απαιτείται για κάθε εγκατάσταση ένας κύριος ακροδέκτης ή ζυγός γείωσης στον οποίο πρέπει να συνδέονται οι αγωγοί γείωσης, οι αγωγοί προστασίας, οι αγωγοί της κύριας ισοδυναμικής σύνδεσης και οι οι αγωγοί γείωσης λειτουργίας εάν αυτό προβλέπεται. Πριν δοθεί σε χρήση μια νέα εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται.ο έλεγχος αυτός πρέπει να τεκμηριώνεται απαραίτητα με ένα πρωτόκολλο από αυτόν που έκανε τον έλεγχο. 8

9 Μέρος 2 Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) 2.1. Συμπλήρωση Υ.Δ.Ε. Η νέα Υ.Δ.Ε. προκύπτει από το υπόδειγμα της Υπουργικής απόφασης Φ.50/503/168 (το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β 844/ ), πρέπει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι το έγγραφο αυτό μαζί με τα συνημμένα του κατατίθεται στην επιχείρηση ηλεκτρισμού. Είναι ένα Δημόσιο έγγραφο το οποίο δεν μεταβάλλεται στην μορφή του, μόνο συμπληρώνεται και η προμήθειά του μπορεί να γίνει ακόμα και από Κ.Ε.Π. Αρχικά στην Υ.Δ.Ε. μας ζητείται να συμπληρώσουμε το ορθό πλαίσιο ελέγχου (check box). Έπειτα συμπληρώνουμε τη Μονάδα του Δικτύου στο χώρο ευθύνης στην οποία ανήκει η εγκατάσταση. Συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο μας στην συμπλήρωση των στοιχείων ενός Δημοσίου εγγράφου αναλαμβάνουμε την ευθύνη και φέρουμε τις ανάλογες ευθύνες περί αληθών στοιχείων. Η νέα Υ.Δ.Ε. επειδή φέρει και την ισχύ της Υπεύθυνης Δήλωσης είναι σκόπιμο να έχουμε διαβάσει και γνωρίζει τα επτά (7) άρθρα τα οποία την συνοδεύουν καθώς και την υποχρέωση μας απέναντί τους. Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Β.Δ. της 4/25 Νοεμβρίου 1949 απαγορεύεται η χορήγηση αδειών εγκαταστάτη εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε υπαλλήλους 9

10 επιχειρήσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (με εξαίρεση των περιπτώσεων του άρθρου 18 του Β.Δ. Α 98/ ) σε Δημόσιους, Δημοτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως και επιχειρήσεων και Οργανισμών κοινής ωφέλειας. Σχόλιο: Με το άρθρο αυτό προστατεύεται ο ελεύθερος Επαγγελματίας καθώς επίσης και με την περίπτωση των φορολογικών στοιχείων που υποβάλλονται όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Σχόλιο: Απαραίτητη προϋπόθεση της νέας Υ.Δ.Ε. είναι η σωστή συμπλήρωση των παραπάνω εγγράφων. Σχόλιο: Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Ν. 4483/1965 (ΦΕΚ Α 118/ ) αντικαθίσταται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Ν. 2302/1995 (ΦΕΚ Α 74/ ) και ορίζει πλέον ότι: Ανεξαρτήτως από τα παραπάνω οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες υποχρεούνται επίσης στη χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευάσει εφόσον: α) η βλάβη σημειωθεί εντός διετίας από τη χορήγηση της βεβαίωσης και υπεύθυνης δήλωσης, του άρθρου 2 του Ν.4483/65, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υφυπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με την οποία καταλογίζεται ευθύνη σε αυτούς μετά από προηγούμενο έλεγχο της εγκατάστασης από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Βιομηχανίας ή της Δ.Ε.Η Α.Ε. Επομένως δίνουμε την εγγύηση των δύο (2) ετών για την ηλεκτρολογική εγκτατάσταση που κατασκευάσαμε. Από αυτήν εξαιρούνται σφάλματα τα οποία μπορεί να προκύψουν από την χρήση συσκευών. Σχόλιο: Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΑ. 50/12081/642/2006 όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β /1222/ (Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.).Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης) αναφέρει: 10

11 Προστασία των καταναλωτών από ηλεκτροπληξία με εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ). Εφαρμογή διατάξεων διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) σε νέες και στις παλαιές εγκαταστάσεις έως και τις Μη δυνατότητα παράκαμψης (by-pass) των διατάξεων διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ). Σχόλιο: Εφαρμογή της νομοθεσίας για τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ώστε να είναι σύμφωνος με τις κείμενες διατάξεις (όπως ΕΛΟΤ HD 384 ή όπου έχει εφαρμογή ο ΚΕΗΕ). Σχόλιο: Η ενημέρωση πρέπει να γίνει: Βάσει του άρθρου 5 όπως αυτό αναφέρεται βάσει της Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ , η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 470/ : για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια, για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια, για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια, για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο, για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πρίν από την επανασύνδεση, για όλες τις παραπάμω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης, 11

12 για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από Θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς), μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία), μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων. Βάσει του άρθρου 1 παράγραφος δ, της Υπουργικής απόφασης με Αριθμ, Φ.50/503/168 της 19/04/2011 η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β 844/ Σε περιπτώσεις οποιασδήποτε προσθήκης ή τροποποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασεις απαιτείται, ανεξαρτήτως χρόνου, υποβολή νέων εγγράφων.... Σχόλιο: Το άρθρο αυτό υποχρεώνει στη φύλαξη ενός αντιγράφου της Υ.Δ.Ε. καθώς και των συνημμένων εγγράφων της από τον υπογράφων την δήλωση. Τα έγγραφα αυτά εφόσον κατατίθενται σε έντυπη μορφή, είναι υποχρέωση επίσης να φυλαχθούν σε έντυπη μορφή.ηλεκτρονικά αντίγραφα μπορούν να κρατηθούν από τον υπογράφοντα την Υ.Δ.Ε. για το προσωπικό ψηφιακό αρχείο του. Σε σχέση με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) η Διεύθυνση Δικτύου (Δ.Δ.) διένειμε προς το ΥΠΟΙΑΝ το έγγραφο 2121 της 22 Ιουνίου 2011 θέτοντας προς ενημέρωση τους τον τρόπο με τον οποίο οι μονάδες του Δικτύου θα προβαίνουν στον έλεγχο και στις απαιτούμενες ενέργειες κατά την παραλαβή των Υ.Δ.Ε. Το έγγραφο αυτό αντανακλά τις θέσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε σχέση με την νέα Υ.Δ.Ε. και δεν είναι έγγραφο της Πολιτείας. Αποτελεί όμως μείζονος σημασίας για την κατανόηση των απαιτήσεων ως προς την συμπλήρωση των πεδίων της και ώστε αυτή να αποκτήσει την βαρύτητα που της αναλογεί ως προς την αλήθεια των στοιχείων που περιγράφει. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί η σχέση που έχει η Δ.Ε.Η. Α.Ε. ως πάροχος ηλεκτρισμού με τα συνημμένα ή παραδιδόμενα έγγραφα της Υ.Δ.Ε. σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο. Στην συνέχεια συμπληρώνουμε όλα τα πλαίσια ελέγχου (check boxes) και το πλήθος των σελίδων για το Πρωτόκολλο ελέγχου και Έκθεσης παράδοσης. Παραλαμβάνονται και αρχειοθετούνται τα παραπάνω έγγραφα, χωρίς να γίνεται έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που δηλώνονται με αυτά. Σχόλιο: 12

13 Είναι ξεκάθαρο ότι οι υπηρεσίες Δικτύου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. θα ελέγξουν την συμπλήρωση των πεδίων της Υ.Δ.Ε. αλλά πλέον της αρχειοθέτησης των εγγράφων οι τεχνικές πληροφορίες των συνημμένων εγγράφων (Μονογραμμικά σχέδια, Πρωτόκολλο ελέγχου και Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης) δεν εμπίπτει στην δικαιοδοσία της Δ.Ε.Η. αλλά αφορά στον φορέα του Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρολόγων όποτε αυτός συσταθεί. Στο πλαίσιο ελέγχου (check boxes) μπορούμε να τσεκάρουμε ή να τοποθετήσουμε το πλήθος των εγγράφων ανά κατηγορία. Συμπληρώνουμε την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται το παραστατικό στην αρμόδια Μονάδα του Δικτύου. Σχόλιο: Η Υ.Δ.Ε. υποβάλλεται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία θεώρησης. Ταυτοποιούμε τα δηλούμενα στοιχεία με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό μας σύστημα, με την αίτηση ηλεκτροδότησης. Σχόλιο: Στον αριθμό παροχής εφόσον υπάρχει μετρητής τοποθετούμε τον αριθμό του μετρητή. Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη και ονοματεπώνυμο χρήστη συμπληρώνουμε ανάλογα. Συμπληρώνουμε το πεδίο (π.χ. κατοικία, χώρος ψυχαγωγίας κοινού... κ.λ.π.) 13

14 Σχόλιο: Το πεδίο αυτό θα συμπληρωθεί σε σχέση με το άρθρο 5 (παράγραφος 3) της Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ , η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β 470/ (η απαίτηση αυτή προκύπτει από το εσωτερικό έγγραφο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. το οποίο εκδόθηκε από την Διεύθυνση Δικτύου με στοιχεία ΑΡ.ΗΜ.:Δ.Δ./2565/ , παράγραφος 2) : Κατοικία και ανάλογοι χώροι Κλειστός επαγγελματικός χώρος χωρίς εύφλεκτα υλικά Κλειστός επαγγελματικός χώρος με εύφλεκτα υλικά Ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού (Καφετέρια,Θέατρο,κ.λ.π.) Επαγγελματική εγκατάσταση στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ, πανηγύρι, κ.λ.π.) Συμπληρώνουμε την καταληκτική ημερομηνία επανελέγχου της εγκατάστασης, σύμφωνα με την παρακάτω δηλωθείσα κατηγορία του χώρου. Σχόλιο: Το πεδίο αυτό θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τους χρόνους που ορίζει το άρθρο 5 (παράγραφος 3) της Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ , η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 470/ : Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια, Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κά8ε επτά (7) χρόνια, Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια, Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο, Για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν σπό την επανασύνδεση, Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης, Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από Θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς), Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία), Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων. 14

15 Συμπληρώνουμε όλα τα παρακάτω πεδία που αφορούν τα στοιχεία εγκαταστάτη. Σχόλιo: Στις επαγγελματικές κατηγορίες Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. και Διπλωματούχων Μηχανικών ισχύει η σφράγιση του πεδίου με την σφραγίδα τους όπως αυτή καθορίζεται με τις κείμενες διατάξεις. Στο παρακάτω πεδίο δεν γίνεται καμία αναφορά στο έγγραφο 2121 της 22 Ιουνίου 2011 της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Φέρει θέση όμως στα Στοιχεία Εγκαταστάτη και ελέγχεται απλώς αν είναι συμπληρωμένο. Δεν ζητείται αντίγραφο του παραστατικού από τις υπηρεσίες Δικτύου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Οφείλουμε να αναγράψουμε τον τύπο του παραστατικού με τον αριθμό του, στο οποίο θα αναφέρεται η έκδοση της Υ.Δ.Ε. και ο έλεγχος της εγκατάστασης. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία για: Τάση για μονοφασική παροχή 230V, για τριφασική 400V Φάσεις για μονοφασική παροχή 1 και για τριφασική 3 Συχνότητα : 50Hz dc ή ac : ac Συμπληρώνουμε τη συνολική εγκατεστημένη ενεργός ισχύς όπου πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του δηλωθέντος ορίου αδείας σε kw του εγκαταστάτη 15

16 Το πεδίο φαινομένη ισχύς πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο στις περιπτώσεις που υπάρχει μέτρηση της αέργου ισχύος. Σχόλιο: Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς προκύπτει από την συμπλήρωση της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά την οποία γίνεται ανάλυση και υπολογισμός των φορτίων της εγκατάστασης. Στο πεδίο της φαινομένης ισχύος εάν δεν υπάρχει μέτρηση αέργου το αφήνουμε κενό ή μεταφέρουμε το ποσό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος θεωρώντας έτσι ότι ο συντελεστής ισχύος (ΣΙ) είναι μονάδα (1) ή το συνφ=1. Συμπληρώνουμε τουλάχιστον ένα πεδίο (check box) από τα πατακάτω. Σχόλιο: Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει check box αλλά πεδίο προς συμπλήρωση. Στο πεδίο του Φωτισμού τοποθετούμε την από κοινού υπολογισμένη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (kw) για φωτισμό και ρευματοδοσία, ανεξάρτητα αν η εγκατάσταση είναι ξεχωριστή γραμμή φωτισμού και ξεχωριστή γραμμή ρευματοδοσίας. Η συμπλήρωση των πεδίων αυτών προκύπτει από την Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης. Εφόσον εμπίμπτει στην περίπτωση αυτή ελέγχουμε αν είναι συμπληρωμένο το πεδίο και αν είναι ίση με την ισχύ της παραγωγικής διαδικασίας που αναφέρεται στην άδεια εγκατάστασης που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος κατά την αρχική ηλεκτροδότηση. Σχόλιο: Ο Ν.3325/2005 αφορά την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων (π.χ. Μηχανουργεία, Ξυλουργεία, Επαγγελματικά εργαστήρια, Συνεργεία, Βιοτεχνικές μονάδες κ.λ.π. στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης) και αφορά την αίτηση που έχει κατατεθεί από τον ιδιοκτήτη στα πλαίσια της άδειας εγκατάστασης σε σχέση με την παραγωγική διαδικασία (σύνολο ισχύος των μηχανημάτων, και μόνο, που θα εγκατασταθούν στον χώρο) και αποτελεί μέρος της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Σημειώνεται μόνο η συνολική ισχύς των μηχανημάτων που αναγράφεται στην άδεια εγκατάστασης. 16

17 Εφόσον υπάρχει κάποιος κινητήρας στην εγκατάσταση συμπληρώνουμε την ισχύ του στο παρακάτω πεδίο. Στην περίπτωση που υπάρχει ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα συμπληρώνουμε ένα πλαίσιο ελέγχου (check box), θετικό ή αρνητικό. Σχόλιο: Ανεξάρτητα του χώρου όπως π.χ. εργοταξιακός πίνακας, αντλιοστάσιο, πανηγύρι, κ.λ.π. απαιτείται να επιλεγεί το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου (check box). Συμπληρώνουμε και ελέγχουμε ότι η διατομή της γραμμής γενικού πίνακα καταναλωτή - μετρητή ΔΕΗ είναι τουλάχιστον ίση μ αυτή που απαιτείται για το πλήρες φορτίο κάθε τυποποιημένης παροχής όπως κάθε φορά καθορίζεται με τις εσωτερικές οδηγίες Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. Σχόλιο: Η εξήγηση τουλάχιστον ίση δεν θα μας οδηγήσει πλέον σε διορθωτικές Υ.Δ.Ε. (και ότι συνεπαγόταν) στην περίπτωση όπου έχουμε τοποθετήσει παροχικό καλώδιο μεγαλύτερης διατομής από αυτό που απαιτείται είτε για να καλύψουμε φαινόμενα πτώσης τάσης είτε για να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη μας σε μελλοντική επαύξηση ισχύος της εγκατάστασής του. Συμπληρώνουμε και ελέγχουμε ότι η γενική ασφάλεια καταναλωτή συνεργάζεται επιλογικά με την ασφάλεια του μετρητή ΔΕΗ ή την ασφάλεια του Υ/Σ για περιπτώσεις που σύμφωνα με Οδηγία Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. δεν τοποθετούνται ασφάλειες στο μετρητή. Σχόλιο: Το πλαίσιο αυτό δεν μας υποχρεώνει στην αναγραφή τηκτού (όπως αυτό συνέβαινε παλαιότερα) απλά η επιλογή του υλικού μας να εξασφαλίζει την επιλεκτικότητα με την ασφάλεια του μετρητή ΔΕΗ. Συμπληρώνουμε υποχρεωτικά το πλαίσιο ελέγχου (check box) εκείνο βάσει του οποίου, το δηλούμενο Σύστημα Γείωσης είναι σύμφωνο με αυτό που εφαρμόζεται στην Περιοχή Δικτύου που ανήκει η συγκεκριμένη ΕΗΕ. 17

18 Σχόλιο: Είναι γνωστό το πρόβλημα του ότι δεν είμαστε υπόχρεοι να γνωρίζουμε το Σύστημα σύνδεσης των γειώσεων που εφαρμόζεται από το Δίκτυο της ΔΕΗ ανά περιοχή. Όμως οι γραμμές εξυπηρέτησης της ΔΕΗ είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών (10500) είτε μέσω στην κατηγορία Θέματα Ηλεκτροδότησης και Δικτύου) χαίρουν άψογης εξυπηρέτησης. Ηλεκτροπαραγωγή Όταν δηλώνεται ότι υπάρχει: α)ηλεκτροπαραγωγή Ζεύγος Συμπληρώνουμε την τάση και την Ισχύς του Στο πεδίο <<Μεταγωγικός Διακόπτης>> πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο το πλαίσιο ελέγχου (check box) ΝΑΙ Σχόλιο: Στην νέα Υ.Δ.Ε. είμαστε υποχρεωμένοι ανεξαρτήτως ισχύος του ζεύγους (παλαιότερα αναφέραμε μόνο όποιο ζεύγος ήταν άνω των 20kW) να δηλώνονται τα στοιχεία του. β)φωτοβολταϊκή Μονάδα Σχόλιο: Συμπληρώνουμε την τάση και την Ισχύς του Στο πεδίο Προστασία έναντι νησιδοποίησης πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο το πλάισιο ελέγχου (check box) ΝΑΙ Στο πεδίο Κατά συμπληρώνεται VDE 0126 Προστασία έναντι νησιδοποίησης. Η νησιδοποίηση συμβαίνει κυρίως σε διανεμημένα διασυνδεμένα με το κεντρικό δίκτυο συστήματα βασική κατηγορία των οποίων αποτελούν και τα φωτοβολταϊκά και αφορά προβλήματα αστάθειας δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Αναφέρεται σε διανεμημένα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία είναι διασυνδεμένα με το κεντρικό δίκτυο. Όταν το διανεμημένο σύστημα συνεχίζει να παρέχει ισχύ σε ένα τμήμα του δικτύου της ΔΕΗ ενώ το τμήμα αυτό έχει αποσυνδεθεί από το κεντρικό δίκτυο τότε λέμε ότι εμφανίζεται το φαινόμενο της νησιδοποίησης ή νησιδότησης. Το διανεμημένο σύστημα δηλαδή συμπεριφέρεται σαν μια νησίδα ηλεκτρικής ενέρειας που τροφοδοτεί το τμήμα του δικτύου στο οποίο παραμένει συνδεμένο. γ) Άλλος τύπος Συμπληρώνουμε την τάση και την Ισχύς του 18

19 Σχόλιο: Στο πεδίο Προστασία απόζευξης πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένο το πλαίσιο ελέγχου (check boxes) ΝΑΙ Για παράδειγμα Ανεμογεννήτρια, Γεωθερμικό σύστημα κ.λ.π. Τέλος ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία. Σχόλιο: Η Υ.Δ.Ε. σφραγίζεται και υπογράφεται από τον δηλών αδειούχο εγκαταστάτη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Υ.Δ.Ε. υπογράφεται μόνο από Φυσικό Πρόσωπο, ανεξάρτητα αν το ΤΙΠΥΠ ή η ΑΠΥ έχει εκδοθεί από Τεχνική Εταιρεία, Κατασκευαστική Εταιρεία ή κ.λ.π. Σε περίπτωση ελέγχου το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την Υ.Δ.Ε. θα πρέπει να αποδείξει τη σχέση (π.χ. εργασίας ή κ.λ.π.) με τον φορέα που εξέδωσε τα παραστατικά. Στη συνέχεια θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 2 του Ν.4483/1965 (ΦΕΚ Α 118/ ) όπως ισχύει, το οποίο αντικαταστάθηκε βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 2 του Ν.2302/1995 (ΦΕΚ Α 74/ ) και ορίζει: Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, πλήν των διπλωματούχων μηχανικών, συνοδευόμενη από λεπτομερές σχέδιο εγκατάστασης, στο υπόμνημα του οποίου αναγράφονται τα από τους ισχύοντες κανονισμούς και εγκυκλίους διαταγές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθοριζόμενα συμπληρωματικά στοιχεία, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, την ειδικότητα και κατηγορία της άδειάς του και τη χρονική ισχύ της αυθημερόν από το οικείο επαγγελματικό σωματείο. Επομένως η Υ.Δ.Ε. θεωρείται από τα οικεία σωματεία και ενώσεις όσων υπάγονται σε αυτά (Εγκαταστατών και Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.), πλέον των Διπλωματούχων Μηχανικών. 19

20 2.2 Έγγραφα που συνοδεύουν την Υ.Δ.Ε Μονογραμμικό εγκατάστασης Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ.50/503/168 της 19/04/2011 η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β 844/ αναφέρεται στο άρθρο 1,παράγραφος γ: Στο περιεχόμενο του ηλεκτρολογικού σχεδίου, σχεδιασμένο κατά CENELEC, που συνοδεύει την Υ.Δ.Ε. περιλαμβάνονται: -Η θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών και κινητήρων -Η διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5 mm 2 -Η θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων, ανιχνευτών, θερμοστατών, ρευματοδοτών και πινάκων, σε σχέση με το ακίνητο. Πρώτα απ όλα η ίδια η Υ.Δ.Ε., αναφέρει στο πεδίο των συνοδευομένων εγγράφων της Μονογραμμικό εγκατάστασης και σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση σχεδιασμένο κατά CENELEC. Η CENELEC έχει θέσει σε ισχύ το πρότυπο κατά IEC ( Γραφικά σύμβολα για διαγράμματα) καθώς και το πρότυπο κατά IEC (Προετοιμασία εγγράφων χρήσης στην ηλεκτροτεχνία- Μέρος 1:Κανόνες). Τα πρότυπα αυτά έχουν υιοθετηθεί μέσω του ΕΛΟΤ ως ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ και καθορίζουν τον συμβολισμό ηλεκτρολογικών, ηλεκτρομηχανικών, ηλεκτρονικών υλικών, εξαρτημάτων και συμβόλων προστασίας, όπως επίσης και τους κανόνες αποτύπωσης παρουσίασης και σύνθεσης τους επί των σχεδίων. Το πρότυπο IEC περιλαμβάνει περί τα 1500 σύμβολα τοποθετημένα σε πλέγμα το οποίο συμβολίζει τις διαστάσεις οι οποίες πρέπει να έχει το σύμβολο κατά την σχεδίαση του. 20

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε.

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. θεμελιακή γείωση Η θεμελιακή γείωση, η οποία αποτελεί μια εκ τωνδιαθέσιμωνμεθόδωνκατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών Τµήµα Α Λειτουργίας Βιοµηχανιών Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις & επισημάνσεις για αυτά που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μετρήσεις και Διερεύνηση Φαινομένων σε Ασφάλειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΝΕΙΟ. της. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΧΝΕΙΟ. της. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΠ ΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μετρήσεις και Διερεύνηση Φαινομένων σε Ασφαλειοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μερζιώτης Ι. Χαράλαμπος (Α.Μ. 35732) Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους»

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Πού εφαρμόζεται το Ειδικό Πρόγραμμα; Το Ειδικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνοι Ψηφιακοί Μετρητές Ηλεκτρισμού

Έξυπνοι Ψηφιακοί Μετρητές Ηλεκτρισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έξυπνοι Ψηφιακοί Μετρητές Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελένη Ι. Καραντώνη Επιβλέπουσα : Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ Κ.Υ.Α. ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 206 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής.

Διαβάστε περισσότερα