ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.)"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) Ημερίδα Τ.Ε.Ε με θέμα : «Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» Θέμα εισήγησης της Π.Ο.Σ.Ε.Η. : «Εφαρμογή Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 Η ενεργοποίηση και εφαρμογή της νομοθεσίας για τον επανέλεγχο και τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σε πρώτη προτεραιότητα για τον τεχνικό κόσμο» Εισηγητής : κ. Ευστάθιος Δάρας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Ε.Η. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες & Κύριοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες μας για την πραγματοποίηση της σημερινής Ημερίδας και την ευκαιρία που μας δίνεται να καταθέσουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας για ένα θέμα που πιστεύουμε ότι αποτελεί την άμεση προτεραιότητα σε συνέχεια της εφαρμογής του Προτύπου του ΕΛΟΤ HD 384. Το θέμα αυτό είναι η ενεργοποίηση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τον επανέλεγχο και τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Θέμα ιδιαίτερης σημασίας για την ασφάλεια και την προστασία του καταναλωτή, για την ποιοτική αναβάθμιση της κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, για την βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των υπαρχόντων γερασμένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αλλά και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας. Το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384 θεσμοθετήθηκε με την Υπουργική Απόφαση της 5 ης Μαρτίου 2004 (ΦΕΚ Β με αριθμό 470) και αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σύγχρονο εργαλείο για τον τεχνικό κόσμο της χώρας. Το Κεφάλαιο 6 του Προτύπου αναφέρεται στους ελέγχους των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Αναλύεται η μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθείται για οποιοδήποτε έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης, είτε αυτός είναι αρχικός έλεγχος είτε είναι επανέλεγχος. Ο αρχικός έλεγχος, ο δειγματοληπτικός έλεγχος και οι επανέλεγχοι ξεκάθαρα καθορίζεται στην ισχύουσα Νομοθεσία για το ποιος έχει την ευθύνη να τους πραγματοποιεί και κάθε πότε πραγματοποιούνται. 1

2 Το Πρότυπο του ΕΛΟΤ έρχεται να αναλύσει τον τρόπο που θα πρέπει να διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι από τα πρόσωπα τα οποία ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία και να καθορίσει όλα τα απαραίτητα σημεία και στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν, ώστε να τεκμηριωθεί ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Τι ορίζει όμως η ισχύουσα Νομοθεσία για τις περιπτώσεις ελέγχου και επανελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ξεκινώντας από τον αρχικό έλεγχο της εγκατάστασης και προκειμένου να συνδεθεί με το δίκτυο, η ισχύουσα Νομοθεσία ορίζει ότι την ευθύνη αυτού του ελέγχου και την εγγύηση της καλής λειτουργίας, την έχει αποκλειστικά και μόνο ο κατασκευαστής της ηλεκτρικής εγκατάστασης, είτε είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, είτε τεχνολόγος ηλεκτρολόγος, είτε εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος. Θα μπορούσε αυτή την ευθύνη να την αναλάβει οποιοσδήποτε άλλος εκτός του κατασκευαστή της ηλεκτρικής εγκατάστασης; Ασφαλώς και όχι, διότι κανείς άλλος δεν μπορεί να εγγυηθεί για την επιλογή των σωστών υλικών, για την σωστή και σύμφωνη με τους κανονισμούς κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε όλα τα στάδιά της. Κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει κατά την διάρκεια της κατασκευής τους απαραίτητους ελέγχους, να διορθώνει ελλείψεις που εντοπίζει κατά τον έλεγχο και τις δοκιμές και τέλος να τεκμηριώνει την ασφαλή και ποιοτική λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Αυτό άλλωστε δείχνει και η εμπειρία από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα στην Γερμανία, όπου ο κατασκευαστής της ηλεκτρικής εγκατάστασης έχει την ευθύνη για τον αρχικό έλεγχο και την καλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης προκειμένου να συνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τίθεται όμως το ζήτημα για το πώς η Πολιτεία και οι συναρμόδιοι φορείς μπορούν να ελέγξουν αν αυτή η εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή της ηλεκτρικής εγκατάστασης, είναι αληθής και αν ανταποκρίνεται στα στάνταρτ ασφάλειας και ποιότητας που ορίζουν οι κανονισμοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Στη χώρα μας πριν από το 1965 υπήρχε η διαδικασία του αρχικού ελέγχου από την Δ.Ε.Η, διαδικασία η οποία καταργήθηκε με το Ν.4483/1965. Πρέπει σήμερα να επιστρέψουμε σε μία τέτοια διαδικασία; Η γνώμη μας είναι ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε μία τέτοια διαδικασία. Αλλά και να θέλαμε να επιστρέψουμε δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει στην αγορά της κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μια τέτοια διαδικασία ελέγχου. Το κόστος που θα δημιουργήσει αυτή η διαδικασία τόσο από πλευράς χρόνου όσο και από πλευράς οικονομικών μεγεθών, θα έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και κατά συνέπεια ο καταναλωτής. Πρέπει κατά τη γνώμη μας να επιλέξουμε ένα άλλο δρόμο διασφάλισης της σωστής και ποιοτικής κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το δρόμο αυτό τον υποδεικνύει ο Νόμος 4483/65 όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 2302/1995 για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 3 του Ν.2302/1995 (η οποία τροποποίησε την παράγραφο 1 του Άρθρου 6 του Ν.4483/1965), αναφέρεται στους απαραίτητους δειγματοληπτικούς ελέγχους των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ορίζει τα παρακάτω: «Το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (σημερινό Υπουργείο Ανάπτυξης), δια των υπαλλήλων του ή υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. διενεργεί ελέγχους ή προβαίνει οποτεδήποτε σε έλεγχο των πάσης φύσεως ηλεκτρικών 2

3 εγκαταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος. Στους ελέγχους αυτούς δυνατόν να παρίσταται εκπρόσωπος δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών φορέων των ηλεκτρολόγων. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ή οι ένοικοι δεν επιτρέψουν τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, το παρεχόμενο ρεύμα δύναται να διακόπτεται μετά από έγγραφη σχετική ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας προς τη Δ.Ε.Η.» Η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση ορίζει την διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να διαπιστώνεται αν η κατασκευή των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες Κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος αποτελεί την θεσμοθετημένη από την Πολιτεία προστατευτική δικλείδα του καταναλωτή έναντι του κατασκευαστή της ηλεκτρικής εγκατάστασης και το αντίστροφο. Η πρόταση της Ομοσπονδίας μας στην κατεύθυνση δημιουργίας σταθερής πολιτικής προστασίας των καταναλωτών, αλλά και σωστής λειτουργίας της αγοράς των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο σημεία. 1. Ενεργοποίηση και εφαρμογή του Άρθρου 6 του Ν.4483/1965, όπως τροποποιήθηκε από την Παράγραφο 3 του Άρθρου 3 του Ν.2302/1995, για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. - Η χώρα μας έχει το Νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή του δειγματοληπτικού ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων το οποίο θα πρέπει να εφαρμοσθεί και να λειτουργήσει άμεσα. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος μπορεί και πρέπει να ενεργοποιηθεί και να λειτουργήσει άμεσα και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα επιφέρει με την έναρξη της λειτουργίας του απτά αποτελέσματα. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος πρέπει να εφαρμοσθεί σε μια συνεχή, σταθερή και περιοδική βάση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με απόφασή του θα πρέπει να ενεργοποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο και να δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να ξεκινήσουν σταδιακά δειγματοληπτικούς ελέγχους σε κάθε περιοχή της χώρας. 2. Μελέτη για την δημιουργία και θεσμοθέτηση κρατικού φορέα ο οποίος θα αναλάβει την διαδικασία συνεχούς εφαρμογής του δειγματοληπτικού ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. - Θα πρέπει να ξεκινήσει ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τον δειγματοληπτικό έλεγχο, η μελέτη για τη σύνταξη νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα προβλέπει τη δημιουργία κρατικού φορέα ο οποίος θα αναλάβει την διαδικασία εφαρμογής των δειγματοληπτικών ελέγχων σε όλη τη χώρα. Ο κρατικός φορέας για το δειγματοληπτικό έλεγχο θα πρέπει να υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί τις επιτροπές του δειγματοληπτικού ελέγχου μέσα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης (παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν.2303/95) και εκπροσώπους του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των εργοληπτών ηλεκτρολόγων (παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν.2303/95). 3

4 Η πρόταση της Ομοσπονδίας μας είναι η συμμετοχή κοινωνικών εταίρων στην Διοίκηση αυτού του φορέα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του φορέα θα μπορούσαν να συμμετέχουν: εκπρόσωποι του Υπ. Ανάπτυξης, του Τ.Ε.Ε, της Ομοσπονδίας των Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων, των καταναλωτών, κλπ. Στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα προβλέπει την δημιουργία και την λειτουργία του κρατικού φορέα για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους θα πρέπει να προβλέπεται και το πλαίσιο για τη συνεχή εφαρμογή των δειγματοληπτικών ελέγχων. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ορισθεί ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στις παλιές και νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στις υπό κατασκευή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με συχνότητα 10 δειγματοληπτικοί έλεγχοι κάθε μήνα, σε διαφορετικές πόλεις ή χωριά του κάθε Νομού. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε στην δημιουργία μιας σταθερής πολιτικής για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, στην κατεύθυνση ελέγχου της αγοράς των κατασκευών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και διασφάλισης της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές από τις επιχειρήσεις κατασκευής, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το δεύτερο ιδιαίτερα σοβαρό θέμα που τίθεται σε συνέχεια της εφαρμογής του Προτύπου του ΕΛΟΤ HD 384, είναι ο επανέλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Τι σημαίνει επανέλεγχος και γιατί η ισχύουσα Νομοθεσία τον έχει προβλέψει τόσο στο Νόμο 4483/1965 όσο και στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση θεσμοθέτησης του Προτύπου HD 384. Ο επανέλεγχος κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα χρόνια που ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία ανάλογα με τη φύση της εγκατάστασης. Σκοπός του επανελέγχου είναι να διαπιστωθεί η σωστή και ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης, να επισκευασθεί αν υπάρχουν βλάβες και όπου χρειάζεται να τροποποιηθεί ώστε να ανταποκρίνεται στα στάνταρτ ασφάλειας που ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί. Όπως όλοι γνωρίζουμε η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στα υλικά κατασκευής τους, δημιουργεί νέες ανάγκες προσαρμογής των υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στα σύγχρονα δεδομένα και στις εφαρμογές τις οποίες καλούνται να υποστηρίξουν. Δεν είναι λογικά και ηθικά αποδεκτό μία ηλεκτρική εγκατάσταση κατοικίας, η οποία έχει κατασκευασθεί την δεκαετία του 1960 ή 1970 και βρίσκεται σήμερα σε λειτουργία, να μην έχει επανελεχθεί. Και όμως αυτό συμβαίνει διότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η ισχύουσα Νομοθεσία για τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι η χώρα μας σε μία από τις υψηλότερες θέσεις σε ατυχήματα από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό συμβαίνει διότι οι Κυβερνήσεις δεν ενεργοποίησαν την ισχύουσα Νομοθεσία για τον επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Αν δούμε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα στην Γερμανία, διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση στον τομέα αυτό είναι τελείως διαφορετική. Η Γερμανία ακολουθώντας εδώ και χρόνια την πολιτική εφαρμογής του επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (γνωστό ως e-check), θεσμοθετώντας ταυτόχρονα την θεμελιακή γείωση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και την υποχρεωτική τοποθέτηση του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη (ρελέ διαφυγής τάσης), κατάφερε να μειώσει θεαματικά τα ατυχήματα από την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ίδια αποτελέσματα έχουν η Αυστρία και η Ελβετία, στις 4

5 οποίες εφαρμόζεται αντίστοιχη πολιτική εφαρμογής του επανελέγχου, για την προστασία των χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκρίνοντας την χώρα μας με την Γερμανία διαπιστώνουμε το εξής. Στην Γερμανία ο επανέλεγχος (e-check), εφαρμόσθηκε και πραγματοποιείται με την συμφωνία της Πολιτείας, της Γερμανικής Ομοσπονδίας Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ZVEH der Deutschen Elektro und Informationstechnischen Handwerke) και των κοινωνικών φορέων, χωρίς να είναι θεσμοθετημένος, χωρίς να επιβάλλεται η εφαρμογή του από συγκεκριμένο Νομοθετικό πλαίσιο. Τα αποτελέσματα που έχουν είναι εντυπωσιακά όλα αυτά τα χρόνια, σε σχέση με την μείωση των ατυχημάτων από την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίθετα στην χώρα μας ενώ υπάρχει η σχετική Νομοθεσία (Άρθρο 7 του Ν.4483/1965) δεν ενεργοποιείται και δεν εφαρμόζεται, με τα τραγικά αποτελέσματα που βλέπουμε καθημερινά και την κατάκτηση της κορυφής στην Ευρώπη, στην σχετική λίστα των ατυχημάτων από την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόταση μας για να καταφέρουμε να βελτιώσουμε σταδιακά την υπάρχουσα κατάσταση περιλαμβάνει τα παρακάτω σημεία. 1. Ενεργοποίηση και εφαρμογή του Άρθρου 7 του Ν.4483/1965, για τον επανέλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. - Η χώρα μας έχει το βασικό Νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή του επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να λειτουργήσει άμεσα. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης, του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης. Για να μην δημιουργηθούν οι οποιεσδήποτε αντιδράσεις και ενστάσεις, μπορεί να ξεκινήσει μέσα από μία συγκεκριμένη διαδικασία. Ξεκινώντας σταδιακά και βήμα προς βήμα από τις πολύ παλιές ανέλεγκτες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άνω των 30 ετών και προχωρώντας στις νεότερες, 25 ετών, 20 ετών, 15 ετών. Ώσπου να φτάσει στο σημείο να εφαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 5 «Έλεγχοι και Επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» της Υπουργικής Απόφασης που θεσμοθέτησε το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384. Ταυτόχρονα, για να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, πραγματικός και όχι πλασματικός και προκειμένου να εξαλείψουμε τα φαινόμενα αυτά που παρατηρούνται σήμερα έξω από τα κατά τόπους πρακτορεία της Δ.Ε.Η Α.Ε., θα πρέπει να θεσμοθετηθεί «πρωτόκολλο επανελέγχου» των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Δηλαδή, μία νέα Υπεύθυνη Δήλωση του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιείται και κατατίθεται προς τη Δ.Ε.Η Α.Ε για την αρχική ηλεκτροδότηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σε αυτό το θεσμοθετημένο «πρωτόκολλο επανελέγχου», τη νέα Υ.Δ.Ε για τον επανέλεγχο, θα υπάρχουν σημεία ελέγχου της εγκατάστασης τα οποία θα υποχρεώνουν τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο να πραγματοποιήσει ενδελεχή έλεγχο της εγκατάστασης. Θα πρέπει επίσης να θεσμοθετηθεί ειδική σήμανση η οποία θα επικολλείται στον ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης όπου πραγματοποιήθηκε ο επανέλεγχος. Στην σήμανση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο επανέλεγχος, τα στοιχεία ηλεκτρολόγου μηχανικού ή 5

6 τεχνολόγου ηλεκτρολόγου ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ο οποίος πραγματοποίησε τον επανέλεγχο και η ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο επόμενος επανέλεγχος της εγκατάστασης. Δηλαδή σήμανση τύπου ΚΤΕΟ για τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζει και θα έχει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης από μόνος του να προχωρήσει στις ενέργειες που ορίζονται στην ισχύουσα Νομοθεσία για τον επανέλεγχο, χωρίς να περιμένει το ειδοποιητήριο από την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Θεσμοθέτηση υποχρεωτικής τοποθέτησης του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη (ρελέ διαφυγής τάσης) σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. - Οι Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων που ισχύουν μέχρι σήμερα δεν όριζαν ως υποχρεωτική την τοποθέτηση του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη (ρελέ διαφυγής τάσης) στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Με το πέρασμα των χρόνων, την τεχνολογική εξέλιξη των υλικών, την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τοποθετούνταν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με την πρόταση και την προτροπή του κατασκευαστή ηλεκτρολόγου και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλές από τις υπάρχουσες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν έχουν τον αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη, ο οποίος αποτελεί στο Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384 υποχρεωτικό μέσο επικουρικής προστασίας, όχι όμως για όλες τις περιπτώσεις των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384 θα εφαρμοσθεί τον Μάρτιο του 2006, στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Μέχρι τότε ισχύουν οι προηγούμενοι Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Κατά συνέπεια και παρ όλες τις προσπάθειες ενημέρωσης που γίνονται από τους κατασκευαστές ηλεκτρολόγους προς τους ιδιοκτήτες για την αναγκαιότητα τοποθέτησης του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα μέχρι και τον Μάρτιο του 2006, αλλά και στη συνέχεια (για τις περιπτώσεις που δεν επιβάλλονται από το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384), της μη τοποθέτησής του στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης να προχωρήσει άμεσα στην απόφαση θεσμοθέτησης υποχρεωτικής τοποθέτησης του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (παλιές και νέες). Ώστε να έχει την υποχρέωση ο κατασκευαστής ηλεκτρολόγος να τον τοποθετεί στην ηλεκτρική εγκατάσταση όταν διαπιστώνει σε κάποιον επανέλεγχο ότι δεν υπάρχει. Αλλά και στις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπεται από το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384. Θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) τόσο για την αρχική ηλεκτροδότηση όσο και για τον επανέλεγχο, ώστε να προστεθεί σημείο στο οποίο θα αναφέρεται η ύπαρξη ή τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη. 3. Θεσμοθέτηση υποχρεωτικής κατασκευής θεμελιακής γείωσης στις νέες κατασκευές (οικοδομές). - Η αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης της θεμελιακής γείωσης στις νέες κατασκευές (οικοδομές) περιγράφεται με σαφήνεια στο Άρθρο 2 «Θεμελιακή Γείωση» της Υπουργικής Απόφασης με την οποία θεσμοθετήθηκε το Πρότυπο του 6

7 ΕΛΟΤ HD 384. Η θεμελιακή γείωση αποτελεί την ασφαλέστερη μορφή γείωσης, η οποία επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και δεν μπορεί να καταστραφεί, όπως έχουν καταστραφεί οι γειώσεις στην Αθήνα από την αλλαγή του μεταλλικού δικτύου ύδρευσης σε πλαστικό. Η θεμελιακή γείωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και για την αντικεραυνική προστασία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Το κόστος κατασκευής της θεμελιακής γείωσης δεν διαφέρει σε σχέση με το κόστος κατασκευής οποιασδήποτε άλλης γείωσης, η οποία θα επιφέρει το κατά νόμο απαιτούμενο αποτέλεσμα. Στο Άρθρο 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης ορίζεται ότι : «Η θεμελιακή γείωση, όπως αυτή αναφέρεται στο νέο Πρότυπο (ΕΛΟΤ HD 384), πρέπει να εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται, σε όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις». Για να εφαρμοσθεί η υποχρεωτική κατασκευή θεμελιακής γείωσης στις νέες κατασκευές (οικοδομές), θα πρέπει να τροποποιηθεί ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, ο οποίος υπάγεται στις αρμοδιότητες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπάγονται στις σχετικές διατάξεις και κανονισμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Συνεπώς, από την στιγμή που υπάρχει η παραπάνω Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την θεμελιακή γείωση, θα έπρεπε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να προχωρήσει στην τροποποίηση του Κτιριοδομικού Κανονισμού και να εντάξει την υποχρεωτικότητα της κατασκευής θεμελιακής γείωσης στις νέες κατασκευές (οικοδομές). Σε σχετικό αίτημα προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, η έγγραφη απάντηση που λάβαμε η οποία κοινοποιήθηκε και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ήταν ότι η διατύπωση του Άρθρου 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, δίνει τη δυνατότητα στον μελετητή να επιλέξει κατά την κρίση του αν θα εφαρμόσει την θεμελιακή γείωση ή κάποια άλλη μορφή γείωσης. Δηλαδή, δεν μπορεί το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να προχωρήσει στην τροποποίηση του Κτιριοδομικού Κανονισμού αν δεν τροποποιηθεί το Άρθρο 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Ανάπτυξης, να τροποποιήσει το Άρθρο 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να διατυπωθεί με σαφήνεια η υποχρεωτικότητα της κατασκευής της θεμελιακής γείωσης στις νέες κατασκευές (οικοδομές). Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε να προχωρήσει στην τροποποίηση του Κτιριοδομικού Κανονισμού και την εφαρμογή της θεμελιακής γείωσης ως υποχρεωτικής. Η Ομοσπονδία μας πιστεύει ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για έλλειψη σοβαρής και υπεύθυνης χάραξης πολιτικής στην κατεύθυνση βελτίωσης της σημερινής κατάστασης η οποία μας θέτει προ των ευθυνών μας απέναντι στην ασφάλεια των πολιτών καταναλωτών, απέναντι στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας της χώρας στον τομέα της διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας. Μοναδικός δρόμος είναι η ενεργοποίηση και εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας και η συμπλήρωση και ισχυροποίησή της με νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα μπορέσουν να θέσουν τα θεμέλια για την εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού συστήματος για τον δειγματοληπτικό έλεγχο και τον επανέλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, για την προστασία της ασφάλειας των χρηστών της ηλεκτρικής ενέργειας, για την βελτίωση της αποτελεσματικής διαχείρισης και της ορθολογικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα μας. 7

8 Μόνο τότε το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384 θα αποδώσει τα αναμενόμενα. Διότι αν αφήσουμε το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384 να γίνει ένας Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ο οποίος θα εφαρμόζεται μόνο στις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αν δεν ενεργοποιηθεί ο επανέλεγχος ή αν το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384 εφαρμοσθεί από τον τεχνικό κόσμο χωρίς να υπάρχει δειγματοληπτικός έλεγχος, δεν θα επιτύχουμε το επιθυμητό που είναι η διασφάλιση της ποιοτικής και ασφαλούς κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, προς όφελος των χρηστών της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και προς όφελος της ορθολογικής και αποτελεσματικής διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας. 8

Προς : Τα 73 Σωματεία Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η και όλο τον Ηλεκτρολογικό κλάδο

Προς : Τα 73 Σωματεία Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η και όλο τον Ηλεκτρολογικό κλάδο Προς : Τα 73 Σωματεία Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η και όλο τον Ηλεκτρολογικό κλάδο Θέμα: «Κατηγορίες Χώρων Επανελέγχων Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε με έγγραφο στις 9/7/2012 προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας Καλώς ήλθατε Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα 1 Ηλεκτρικό ρεύμα και κίνδυνοι Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι βασικό και

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Γερµανία: Πρότυπα, οργάνωση, εµπειρίες

Έλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Γερµανία: Πρότυπα, οργάνωση, εµπειρίες Έλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Γερµανία: Πρότυπα, οργάνωση, εµπειρίες Έλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Γερµανία: Πρότυπα, οργάνωση, εµπειρίες Folie 1 Επιλεγµένες διαφάνειες από την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ;

ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ; ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ; Με την υποστήριξη του Πολλές ηλεκτροπληξίες και εκατοντάδες πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια συμβαίνουν κάθε χρόνο στα ελληνικά σπίτια. Είναι κρίμα να χάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις: -Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αλεξάνδρα Τσερεμέγκλη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Δ/νση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ Α.Ε 1 Σύντομο ιστορικό (Από τον ΚΕΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ

Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις & επισημάνσεις για αυτά που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημερίδα με θέμα: «Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημερίδα με θέμα: «Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημερίδα με θέμα: «Κανονισμοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» «Θέματα Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων που άπτονται της λειτουργίας της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής Λόγω των διαφορετικών παραμέτρων που συνθέτουν το ζήτημα της σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής η ΡΑΕ παρακαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 7: Έλεγχος Ε.Η.Ε. με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν : Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Δ Ο Σ Η Υ. Δ. Ε.

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν : Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Δ Ο Σ Η Υ. Δ. Ε. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν : Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Κ Δ Ο Σ Η Υ. Δ. Ε. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σερρών Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α: CPV:

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων CPV:50711000-2 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ/Περιοχή Αρ. Αίτησης: Ημερομηνία: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Στοιχεία Παραγωγού Όνομα/επωνυμία ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού προσώπου Κατοικία/έδρα ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έλεγχος συνέχειας

Μετρήσεις έλεγχος συνέχειας Μετρήσεις έλεγχος συνέχειας Στην διαδικασία των Μετρήσεων (πεδίο 3) όπως αυτές συμπληρώνονται στο πρωτόκολλο ελέγχου και στην κατηγορία 3.1. πρέπει να χαρακτηριστεί κατά ΕΛΟΤ HD384 η «Συνέχεια αγωγών προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Εισηγητής: ρ. Νικόλαος Κόκκινος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί φόρτισης οχημάτων. Απαγορευτικό το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα συνεργεία! Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 17 Απρίλιος :03

Σταθμοί φόρτισης οχημάτων. Απαγορευτικό το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα συνεργεία! Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 17 Απρίλιος :03 Ένα ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο που στραγγαλίζει τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης και γίνεται απαγορευτικό για την εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης στα συνεργεία μπήκε σε ισχύ από τις αρχές Ιανουαρίου. Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κατσιµαγκλή Α. Τσαρούχα. Α. : Χρόνη Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη» (14121 Ν. Ηράκλειο) Τηλ. 210 2896825 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Μάρκου Χαμπάκη από την ΕΕΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΕ & την Οργανωτική Επιτροπή

Ομιλία του Μάρκου Χαμπάκη από την ΕΕΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΕ & την Οργανωτική Επιτροπή ΗΜΕΡΙΔΑ Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Ομιλία του Μάρκου Χαμπάκη από την ΕΕΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΕ & την Οργανωτική Επιτροπή Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενες υποδομές για εγκατάσταση μηχανισμού SW250

Απαιτούμενες υποδομές για εγκατάσταση μηχανισμού SW250 Απαιτούμενες υποδομές για εγκατάσταση μηχανισμού SW250 Παρακάτω, συνοψίζουμε τις βασικές υποδομές που χρειάζεται να υπάρχουν προ της εγκατάστασης ενός μηχανισμού ανοιγόμενων θυρών όπως ο μηχανισμός SW250.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ) Τα ευρήματα της έρευνας στην Ελλάδα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Επίπεδο επίγνωσης σχετικά με τη νομοθεσία για ενημέρωση και διαβούλευση Ως προκαταρκτική παρατήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Καταρχήν επισημαίνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05

Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05 Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05 Η ασφάλεια στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κ. Τσανάκας Καθηγητής Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Grand Resort Lagonissi

Grand Resort Lagonissi ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) κ. Γιάννη ΑΛΑΒΑΝΟΥ στο 3 ο Συνέδριο Ευρυζωνικότητας «Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου» Grand Resort Lagonissi Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται, σε περιπτώσεις τροποποιήσεων τεχνικών στοιχείων υφιστάμενων Αιολικών Πάρκων (Α/Π), στα ΜΔΝ

Δ. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται, σε περιπτώσεις τροποποιήσεων τεχνικών στοιχείων υφιστάμενων Αιολικών Πάρκων (Α/Π), στα ΜΔΝ Δ. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται, σε περιπτώσεις τροποποιήσεων τεχνικών στοιχείων υφιστάμενων Αιολικών Πάρκων (Α/Π), στα ΜΔΝ Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες επέρχεται μεταβολή στον κύριο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Μ.Ε ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΩΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Οι προβολείς στραμένοι στο CNG. Μικρές και μεγάλες αλήθειες για το Φυσικό Αέριο Κίνησης Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 15 Ιούλιος :37

Οι προβολείς στραμένοι στο CNG. Μικρές και μεγάλες αλήθειες για το Φυσικό Αέριο Κίνησης Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 15 Ιούλιος :37 Η δημοσίευση της Υ.Α. (ΦΕΚ 1466 Β/05-06-2014),, για την μετατροπή των κινητήρων οχημάτων σε διπλού καυσίμου με φυσικό αέριο (CNG), σύμφωνα με τον Κανονισμό R 110/ΟΕΕ/ΗΕ σηματοδοτεί και την έναρξη των μετατροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα. μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και. Ταχυδρομείων για την πρόσκλησή τους και να σας

Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα. μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και. Ταχυδρομείων για την πρόσκλησή τους και να σας Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα «Οι Εξελίξεις στην Ταχυδρομική Αγορά: Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις και προοπτικές ανάπτυξης» Τετάρτη 18-3-2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. που έγιναν πριν από τις και - του Πρωτοκόλλου Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. που έγιναν πριν από τις και - του Πρωτοκόλλου Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το παρόν παράρτηµα αποτελείται από τα υποδείγµατα: - της Υπεύθυνης ήλωσης Εγκαταστάτη (Υ..Ε.) ηλεκτρολόγου, - της Έκθεσης Παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, - του Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ψηφίστηκε στις 22/12/08 η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ 9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) για τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση των ανελκυστήρων. Η απόφαση αυτή αναθεωρεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3) ΜΕΡΟΣ Ι ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ 1. Πλήρες όνοµα αιτητή... 2. ιεύθυνση αιτητή, ή στην περίπτωση νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΥ Συντάκτες: Καθηγητής Γεώργιος Μαντάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ξύλου Κων/νος Νινίκας Μέλος Ε.Τ.Π., Τεχνολόγος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας :

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Με την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσα από το Νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα επιτυγχάνεται μείωση των δομών της

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα 1 Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα -ΣΕΒΕΣ- για την εκδήλωση της 13 ης Απριλίου 2011 του ΤΕΕ Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών Δράσεις και Προοπτική τους. 1. Άμεση ισχύς του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει)

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Pro.Fi.System

Τεχνολογία Pro.Fi.System Τεχνολογία Pro.Fi.System Η τεχνολογία Pro.Fi.System αφορά την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μηχανών και συσκευών από ανωμαλίες της παροχής ρεύματος, ελαχιστοποιώντας τους νεκρούς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι, 19/10/2012

Αξιότιμοι κύριοι, 19/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΟΥΠΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 19/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις

Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις πιο συνήθεις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία Επείγουσας Ανάγκης για βοήθεια. Βασίζονται στις εμπειρίες των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 59 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ, ΑΗΚ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ. Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ. Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Συστήματος Τιμολόγησης Έργων Τον Αύγουστο του 2010 συγκροτήθηκε με Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ Επιτροπή διαρκούς παρακολούθησης και βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ΚΤΕΟ και... και.πολιτείαπολιτεία.. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον Ημερίδα - Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές & Εξελίξεις Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Σ.Ε.Σ Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα θέµατα σύνδεσης παραγωγών Α.Π.Ε στο ίκτυο ιανοµής.

ΘΕΜΑ: ηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα θέµατα σύνδεσης παραγωγών Α.Π.Ε στο ίκτυο ιανοµής. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ (ΠΑ.ΣΥ.Φ) ΠΡΟΣ : Ρ.Α.Ε ΘΕΜΑ: ηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα θέµατα σύνδεσης παραγωγών Α.Π.Ε στο ίκτυο ιανοµής. Ο ΠΑ.ΣΥ.Φ, παραθέτει παρακάτω τις θέσεις του αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Πολεοδομία

Ηλεκτρονική Πολεοδομία Προβλήματα: Γραφειοκρατία Διαφθορά Ανάλυση προβλημάτων: "Διαπραγμάτευση" μεταξύ ιδιοκτητών & μελετητών με τους μηχανικούς της πολεοδομίας για την έγκριση της οικοδομικής άδειας Η πλευρά της υποβολής (ιδιοκτήτες/μελετητές)

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Σταμενίτης Βουλευτής Νεάς Δημοκρατίας Εκλογική Περιφέρεια Πέλλας

Διονύσης Σταμενίτης Βουλευτής Νεάς Δημοκρατίας Εκλογική Περιφέρεια Πέλλας Διονύσης Σταμενίτης Βουλευτής Νεάς Δημοκρατίας Εκλογική Περιφέρεια Πέλλας ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΗ» Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Μηχανικοί, Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος Εγχειρίδιο χρήσης και Ανάλυση λειτουργιών. Project Extranet. Ηλεκτρονική Υποβολή και Διαχείριση Φακέλου Μελέτης Φυσικού Αερίου

Νοέμβριος Εγχειρίδιο χρήσης και Ανάλυση λειτουργιών. Project Extranet. Ηλεκτρονική Υποβολή και Διαχείριση Φακέλου Μελέτης Φυσικού Αερίου Νοέμβριος 2015 Εγχειρίδιο χρήσης και Ανάλυση λειτουργιών Project Extranet Ηλεκτρονική Υποβολή και Διαχείριση Φακέλου Μελέτης Φυσικού Αερίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384: Προτάσεις της Schneider Electric για την μεγιστοποίηση της προστασίας των χρηστών. Building a New Electric World

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384: Προτάσεις της Schneider Electric για την μεγιστοποίηση της προστασίας των χρηστών. Building a New Electric World Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384: Προτάσεις της Schneider Electric για την μεγιστοποίηση της προστασίας των χρηστών. Τάσος Αθανασόπουλος Building a New Electric World Η υπάρχουσα κατάσταση στο Κτήριο Πρόβλημα 1: Το

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ 12/9/2016. Σύσταση και τήρηση Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών από το Υπουργείο Εσωτερικών! περί ρυθμίσεως οδών και οικοδομών

ΠΡΙΝ 12/9/2016. Σύσταση και τήρηση Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών από το Υπουργείο Εσωτερικών! περί ρυθμίσεως οδών και οικοδομών ΙΣΤΟΡΙΚΟ Παρουσίαση νομοθετικών κειμένων πουενεργοποιούν τη νέα πρόνοια της νομοθεσίας 19(I)/2016 (περί Οδών και Οικοδομών) για Δημιουργία ΜητρώουΜελετητώνΕΤΕΚ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2009 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Μετά την ψήφιση του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/2001) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ηλεκτρικό φούρνο KUMTEL. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία την

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα