Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη"

Transcript

1 Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

2 Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια

3 Να παρουσιαστώ: Γιώργος Πλοκαμάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Προϊστάμενος Εκμετάλλευσης Δικτύων & Πρακτορείου Βρυσών ΔΕΗ Χανίων Εκπαιδευτικός ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) Μεταπτυχιακός φοιτητής στην «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

4 Στόχοι της συνάντησης Τι περιμένετε από αυτήν την σημερινή συνάντηση; 1. Να δούμε θέματα νομοθεσίας που έχουν σχέση με τις ΥΔΕ 2. Να γνωρίσουμε την νέα ΥΔΕ 3. Να μάθουμε τις μετρήσεις που απαιτούνται 4. Να γνωρίσουμε σύγχρονα όργανα μετρήσεων και τις δυνατότητες τους 5. Να πάρομε μια γεύση από το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό περιβάλλον

5 Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη σημαίνει: Ηλεκτρολογική γνώση Ηλεκτρολογική ελεγκτική συνείδηση Ατομική και επαγγελματική ευθύνη Ηλεκτρολογικό Μάρκετινγκ

6 Διευκρίνιση, επισήμανση: Η ηλεκτρολογική Νομοθεσία, ο ΚΕΗΕ, το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, θέτουν ένα κατώτατο αποδεκτό όριο για τα μέτρα προστασίας, για την σωστή κατασκευή και για τον έλεγχο μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης Στόχος και σκοπός μας πρέπει να είναι, η δημιουργία ασφαλέστερων, καλύτερων εγκαταστάσεων και η ενημέρωση των καταναλωτών γιααυτάταθέματα

7 Ιστορική και νομοθετική εξέλιξη Μέχρι το 1965 για να ηλεκτροδοτηθεί μια ελληνική ηλεκτρική εγκατάσταση θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί (με επιτυχή αποτελέσματα) από ελεγκτή του τότε Υπουργείου Βιομηχανίας. Αυτός ο κρατικός μηχανισμός ελέγχου είχε παρουσιάσει φαινόμενα δυσλειτουργίας και αναποτελεσματικότητας Ψηφίζεται ο Νόμος 4483/1965 «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων». Ο Νόμος αυτός κατήργησε τον κρατικό έλεγχο. Μετέφερε την ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στους κατασκευαστές ηλεκτρολόγους. Καθιέρωσε την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

8 Ιστορική και νομοθετική εξέλιξη 2004 Με το ΦΕΚ Β. 470 / 2004 καθιερώθηκε η Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες διατάξεις». Η ΥΔΕ όμως δεν προσαρμόστηκε στα νέα αυτά δεδομένα Με το ΦΕΚ 1222 της 05/09/2006 καθιερώθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία ορίζει την υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις και ορίζει σαν βασική γείωση την θεμελιακή. Η ΥΔΕ δεν προσαρμόστηκε ούτε σε αυτά τα νέα αυτά δεδομένα.

9 Νομοθετική καθιέρωση της νέας ΥΔΕ 2011 Με το ΦΕΚ 844Β της καθιερώνεται η τροποποίηση της υπ αριθ /25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν (ΦΕΚ Β 8) Απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65». Η απόφαση αυτή ορίζει την αντικατάσταση της παλαιάς ΥΔΕ με νέα στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην ελληνική ηλεκτρολογική νομοθεσία. Ηαπόφασηαυτήέχει 4 άρθρα

10 Η απόφαση αυτή αναλυτικά, άρθρο 1 ο α) Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) που υποβάλλεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4483/1965, στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι σύμφωνο με το συνημμένο υπόδειγμα της Υ.Δ.Ε. του παραρτήματος της παρούσης απόφασης. β) Τα περιεχόμενα της Έκθεσης Παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του Πρωτοκόλλου ή των Πρωτοκόλλων Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης, που παραδίδονται μαζί με την Υ.Δ.Ε. στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα συνημμένα υποδείγματα του παραρτήματος της παρούσης απόφασης. γ) Στο περιεχόμενο του ηλεκτρολογικού σχεδίου, σχεδιασμένο κατά CENELEC, που συνοδεύει την Υ.Δ.Ε. περιλαμβάνονται: - Η θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών και κινητήρων - Η διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5 mm 2 - Ηθέσητωνδιακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων, ανιχνευτών, θερμοστατών, ρευματοδοτών και πινάκων, σε σχέση με το ακίνητο και -Διαστασιολογημένο μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα ήτωνπινάκωνόπουθα αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των γραμμών και τα μεγέθη του ηλεκτρολογικού υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, ΔΔΡ κ.λπ.). δ) Τα παραπάνω έγγραφα (Υ.Δ.Ε., Έκθεσης Παράδοσης και Πρωτόκολλα Ελέγχου) κατατίθενται, στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους και αντικαθίστανται όταν διενεργείται επανέλεγχος της εγκατάστασης. Σε περιπτώσεις οποιασδήποτε προσθήκης ή τροποποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης απαιτείται, ανεξαρτήτως χρόνου, υποβολή νέων εγγράφων. Η υποβολή των παραπάνω εγγράφων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά, οπότε αυτά καταχωρούνται σε ενιαία βάση δεδομένων.

11 Η απόφαση αυτή αναλυτικά, άρθρα 2 ο και 3 ο Άρθρο 2 Προκειμένου περί εγκαταστάσεων υποσταθμών ή κινητήρων υψηλής ή μέσης τάσης οι αδειούχοι εγκαταστάτες υποβάλλουν στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τα παρακάτω: - Υπεύθυνη δήλωση ότι η εγκατάσταση υψηλής ή μέσης τάσης εκτελέστηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς - Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης - Σχέδια που θα περιλαμβάνουν την κάτοψη και την τομή του κτιρίου της εγκατάστασης, τοπογραφικό της περιοχής και την ηλεκτρική συνδεσμολογία. Για τις μετά τον υποσταθμό υποβιβασμού τάσης εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης ισχύουν τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία για τέτοιες εγκαταστάσεις. Άρθρο 3 Η ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αρνηθεί την ηλεκτροδότηση ή να προβαίνει στη διακοπή της ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης, εφόσον από αρμόδιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όργανο διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της εγκατάστασης, και να μην την ηλεκτροδοτεί ή επανασυνδέει μέχρι να υποβληθεί Υ.Δ.Ε. ηλεκτρολόγου ότι η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της

12 Η απόφαση αυτή αναλυτικά, άρθρο 4 ο 1. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η εφαρμογή της ξεκινά από Για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης υπουργικής απόφασης, επιτρέπεται να υποβάλλεται και η Υ.Δ.Ε. όπως αυτή καθορίζεται στην υπ αριθμ /25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν (ΦΕΚ Β 8) Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας. Επομένως από θα έπρεπε να χρησιμοποιείται μόνο η νέα ΥΔΕ αλλά 3. Με την έκδοση της παρούσης υπουργικής απόφασης, καταργούνται οι διατάξεις, εκτός αυτές της παραγράφου VI, της υπ αριθμ /25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν (ΦΕΚ Β 8)Απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, ως και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσης ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτή. Η εξαίρεση αυτή αφορά την καταβολή τέλους δικαιώματος συνδέσεως παροχής 4. Τα συνημμένα υποδείγματα του παραρτήματος της παρούσης απόφασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

13 αλλά Η νέα απόφαση στις 11 Αυγούστου 2011 ΦΕΚ Β-1809 εκδίδεται νέα Υπουργική απόφαση η οποία αναφέρει: Άρα σήμερα γίνονται δεκτοί και οι δύο τύποι ΥΔΕ. Ο παλιόςτύπος όμως, μόνο εφόσον έχει ημερομηνία υπογραφής πριν την 1 Νοεμβρίου

14 Νόμος 3982 (ΦΕΚ Α 143 της ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 143/ ) Άρθρο 3. Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 16 εφαρμόζονται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει επαγγελματικές δραστηριότητες σε εγκαταστάσεις, το μέγεθος και το είδος των οποίων θα καθοριστεί, κατά περίπτωση, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες ανάλογα με τη φύση τους και το είδος της εγκατάστασης στην οποία ασκούνται, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Κατηγορίες που αφορούν την υλοποίηση της μελέτης ηλεκτρολογικών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων, τη συντήρηση και επισκευή αυτών, την επιτήρηση της λειτουργίας τους, καθώς και το χειρισμό του εξοπλισμού τους. Οι ως άνω εγκαταστάσεις αφορούν: αα) εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες, αδ) εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικούαερίουκαιατμού, αε) ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων, ήτοι ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, καθώςκαιπάσηςφύσεωςλέβητες, αστ) λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,

15 Νόμος 3982 (ΦΕΚ Α 143 της , συνέχεια) Άρθρο 9. Ενιαίο Μητρώο Προσώπων, τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα 1. Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας συνιστάται και τηρείται ηλεκτρονικά Ενιαίο Μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται σε ιδιαίτερες κατηγορίες τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, τις επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου Σκοπός του Ενιαίου Μητρώου είναι η υποστήριξη των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 11

16 Νόμος 3982 (ΦΕΚ Α 143 της , συνέχεια) Άρθρο 11. Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών 1. Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και γενικότερα των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα του άρθρου 3, οι πάροχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατά την εξέταση καταγγελιών από αποδέκτες υπηρεσιών είτε ύστερα από ατύχημα. 2. Στους ανωτέρω ελέγχους συμπεριλαμβάνονται και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 (Α' 118), όπως αυτός ισχύει. Για την υποστήριξη διενέργειας των εν λόγω ελέγχων συνιστάται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στο οποίο θα καταχωρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4483/1965 υπεύθυνες δηλώσεις, όπως τα θέματα αυτά ρυθμίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

17 Νόμος 3982 (ΦΕΚ Α 143 της , συνέχεια) Άρθρο 11. Έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών (συνέχεια). 3. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται από διμελή όργανα που συγκροτεί η αρμόδια υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 της Περιφέρειας στην οποία παρασχέθηκε η ελεγχόμενη υπηρεσία. Τα προσόντα των μελών των ως άνω οργάνων ελέγχου είναι τα ίδια με αυτά των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπαμεταπαραπάνωπροσόνταθαπρέπειταμέλητουοργάνουελέγχουνακατέχουν τουλάχιστον τίτλο Σπουδών Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ειδικότητας συναφούς με την προς εξέταση δραστηριότητα και το έργο τους να επικουρείται από την παρουσία εμπειρογνώμονα, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ύστερα από πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή της οικείας επαγγελματικής ομοσπονδίας. 4. Για τη διενέργεια ελέγχου ύστερα από καταγγελία, απαιτείται η καταβολή από τον καταγγέλλοντα παραβόλου ύψους 100 ευρώ, το οποίο κατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης, εάν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, το ανωτέρω παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα και, αναλόγως, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 12 κυρώσεις.

18 Νόμος 3982 (ΦΕΚ Α 143 της , συνέχεια) Άρθρο 12. Κυρώσεις 1. Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1, και ηπαροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται μετά από έλεγχο, που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 11, επισύρει διοικητικές κυρώσεις και ειδικότερα προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας ή και επιβολή προστίμου ύψους από ευρώ έως και ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 2. Στις επιχειρήσεις, που απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, πρόσωπα, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος ή εκδίδουν ανακριβείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπως η προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ή και επιβολή προστίμου ύψους από ευρώ έως και ευρώ. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των εν λόγω κυρώσεων θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

19 .και η ιστορία συνεχίζεται Σχέδιο ΠΔ για ηλεκτρολόγους

20 Σχέδιο ΠΔ για ηλεκτρολόγους ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗKAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΕΚΔΟΣΗΑΔΕΙΑΣΑΣΚΗΣΗΣΤΩΝΣΧΕΤΙΚΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και κυρίως το άρθρο 3 παρ. 2 και το άρθρο 4 παρ. 4 αυτού. 2. Το Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 τουευρωπαϊκούκοινοβουλίουκαιτουσυμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» και κυρίως το άρθρο 23 αυτού. Διαβούλευση μέχρι 8/11/2011

21 Συμπερασματικά για το Νομοθετικό πλαίσιο Δημιουργούνται νέες αυξημένες απαιτήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων Προετοιμάζεται μητρώο ηλεκτρολόγων και μητρώο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο οποίο και θα συγκεντρώνονται οι νέες ΥΔΕ Μέσω των μητρώων θα γίνονται έλεγχοι ποιότητας και ασφάλειας, αυτεπάγγελτα, ή μετάαπό καταγγελία, ή μετάαπόατύχημα, από διμελή όργανα ελέγχου σε επίπεδο Περιφέρειας Αν κατά τους ελέγχους διαπιστώνονται αποκλίσεις θα επακολουθούν κυρώσεις

22 Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) Καλύπτει όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του πεδίου εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και του ΚΕΗΕ Αφορά όλους τους εμπλεκόμενους με τις εγκαταστάσεις ηλεκτρολόγους, όλων των βαθμίδων (εργολάβους, μηχανικούς ΤΕ, διπλωματούχους μηχανικούς) Αφορά όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια

23 Η νέα ΥΔΕ αποτελείται από τέσσερα συνεργαζόμενα βασικά μέρη: το βασικό έντυπο το, ή τα πρωτόκολλα ελέγχου την έκθεση παράδοσης τα ηλεκτρολογικά σχέδια

24 ΔομήτηςνέαςΥΔΕ Στόχοι της δομής αυτής είναι: -Η καλύτερητεκμηρίωσητης ηλεκτρικής εγκατάστασης -Η κατοχύρωση της εργασίας του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη -Η ενημέρωση και η κατοχύρωση του χρήστη για την ασφάλεια του -Η δυνατότητα δημιουργίας συστήματος επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων στο μέλλον

25 Το βασικό έντυπο της νέας ΥΔΕ (γενικά) Αντικαθιστά τις δύο σελίδες της παλιάς ΥΔΕ Αποτελεί τον κορμό τηςνέαςυδε Περιλαμβάνει νέες απαιτήσεις βασισμένες στην σημερινή Ελληνική ηλεκτρολογική πραγματικότητα Οι νέες απαιτήσεις και τα οφέλη που προκύπτουν απότοέντυποαυτό, αναλυτικότερα:

26 Η ευθύνη του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Έχω πλήρη γνώση για την ευθύνη που αναλαμβάνω για αυτήν την εγκατάσταση, όπως επίσης και για τις συνέπειες των Νόμων για: -Ψευδή δήλωση -Άγνοια της Νομοθεσίας που αφορά την εργασία μου -Μη τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας

27 Οι απαιτήσεις για την άδεια του ηλεκτρολόγου δέσμευση για την ασφάλεια, εγγύηση Πλεονεκτήματα και οφέλη: Μόνο νόμιμοι ηλεκτρολόγοι Δέσμευση ότι η εγκατάσταση παραδίδεται ασφαλής στον χρήστη της Εγγύηση (2 έτη) με βάση την Νομοθεσία

28 Οι απαιτήσεις για την τήρηση της Νομοθεσίας και για την ενημέρωση του χρήστη Πλεονεκτήματα και οφέλη: Τήρηση Νομοθεσίας Έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384 & του ΚΕΗΕ και έχουν ελεγχθεί Ενημέρωση του χρήστη για τον επανέλεγχο

29 Οι απαιτήσεις για την τεκμηρίωση της εγκατάστασης και δημιουργίας αρχείου ηλεκτρολόγου Πλεονεκτήματα και οφέλη: Περιεκτική περιγραφή του πως παραδίδεται η εγκατάσταση στον χρήστη της Αναγκαιότητα για δημιουργία αρχείου ηλεκτρολόγου και για την διατήρηση του

30 Βασικά στοιχεία Πλεονεκτήματα και οφέλη: Κατηγορία χώρου με βάση την Νομοθεσία. Σαφής ορισμός για το μέχρι πότε πρέπει να γίνει ο επανέλεγχος Φορολογικό παραστατικό για τον έλεγχο της ΕΗΕ Κατοχύρωση γνησιότητας ηλεκτρολόγων από τα οικεία επαγγελματικά τους σωματεία

31 Τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης Επισημάνσεις: Η εγκατεστημένη ισχύς και η κατανομή της πρέπει να προκύπτει από την έκθεση παράδοσης Ηπεριγραφήτης γραμμής γενικού πίνακα μετρητή και της γενικής ασφάλειας πρέπει να συμπίπτει με το πρωτόκολλο ελέγχου ΟΝόμος3325/2005 αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών εργαστηρίων, αποθηκών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

32 Θέματα ηλεκτροπαραγωγής Συμπληρώνονται μόνο εφόσον υπάρχει ηλεκτροπαραγωγή

33 Tο Πρωτόκολλο ελέγχου με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Συγκεντρωμένα όλα τα αποτελέσματα του αρχικού ελέγχου ή του επανελέγχου, με βάση το μέρος 6 του προτύπου Με υποχρέωση υπογραφής παραλαβής απότονιδιοκτήτηήτον χρήστη της εγκατάστασης Οι νέες απαιτήσεις και τα οφέλη που προκύπτουν από το πρωτόκολλο αναλυτικότερα:

34 Το περιγραφικό μέρος του πρωτοκόλλου ΕΛΟΤ HD 384 Κατηγορία Εγκατάστασης = (χώρου) με βάση την Νομοθεσία όπως στο βασικό έγγραφο της ΥΔΕ Αριθμός πρωτοκόλλου = Υποχρέωση για δημιουργία αρχείου εγκαταστάτη Ονομαστική τάση = 230 (V) ή 230/400 (V) Στην αλλαγή Κατηγορίας υπάγεται και η αλλαγή χρήστη (πρόταση)

35 1 ο μέρος καταγραφής αποτελεσμάτων, οπτικός έλεγχος Βασικά σημεία: Για κάθε έναν από τους 12 επιμέρους ελέγχους χρειάζεται καλή γνώση του ΕΛΟΤ HD 384 και της ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας Αν προκύπτουν μη αποδεκτά αποτελέσματα = όχι = αποκλίσεις από το Πρότυπο ή την Νομοθεσία, θα πρέπει να περιγράφονται με σύντομη περιγραφή στις παρατηρήσεις, με ορισμό βαρύτητας, με κωδικοποίηση ή και χωρίς κωδικοποίηση. Αν χρειάζεται περισσότερος χώρος περιγραφής των αποκλίσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η πίσω πλευρά του πρωτοκόλλου.

36 2 ο μέρος καταγραφής αποτελεσμάτων δοκιμές Βασικά σημεία: Για κάθε μια από τις 6 επιμέρους δοκιμές χρειάζεται καλή γνώση του ΕΛΟΤ HD 384 Αν δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας στην εγκατάσταση (π.χ. αρχικός έλεγχος) και ορισμένες από τις δοκιμές αυτές δεν θα είναι εφικτές, αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται στις παρατηρήσεις του μέρους αυτού Αν προκύπτουν μη αποδεκτά αποτελέσματα = όχι = αποκλίσεις από το Πρότυπο, θα πρέπει να περιγράφονται Αν χρειάζεται περισσότερος χώρος περιγραφής των αποκλίσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η πίσω πλευρά του πρωτοκόλλου

37 3 ο μέρος καταγραφής αποτελεσμάτων, μετρήσεις συνέχειας αγωγών προστασίας και αντίσταση γείωσης Βασικά σημεία: Για τις μετρήσεις αυτές χρειάζεται καλή γνώση του ΕΛΟΤ HD 384 και ειδικό όργανο μέτρησης (όχι πολύμετρο) Η μέτρηση αντίστασης γείωσης είναι απαιτητή για δίκτυα άμεσης γείωσης (ΤΤ) Αν προκύπτουν μη αποδεκτά αποτελέσματα = όχι = και γενικά αποκλίσεις από το Πρότυπο, θα πρέπει να περιγράφονται στις παρατηρήσεις

38 3 ο μέρος καταγραφής αποτελεσμάτων, μετρήσεις αντίστασης μόνωσης, RCD & βρόχου σφάλματος Για τις μετρήσεις αυτές χρειάζεται καλή γνώση του ΕΛΟΤ HD 384 και ειδικά όργανα μέτρησης Αποτελέσματα μετρήσεων αντίστασης μόνωσης Αποτελέσματα μετρήσεων RCD (AC ή διευκρίνιση) Αποτελέσματα μετρήσεων βρόχου σφάλματος Αν δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας στην εγκατάσταση (π.χ. αρχικός έλεγχος) οι μετρήσεις RCD και βρόχου σφάλματος δεν θα είναι εφικτές, αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται στις παρατηρήσεις του μέρους αυτού Σε περίπτωση πολλών γραμμών (> 12) συμπληρώνεται και δεύτερη σελίδα

39 Ητεκμηρίωσητου, ή των οργάνων μέτρησης Για τις μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα όργανα ή πολυόργανα. Για την πιστότητα και την αξιοπιστία των μετρήσεων, θα πρέπει να καταγράφεται στο πρωτόκολλο εκτός από την εταιρία κατασκευής του, ο τύπος του και ο σειριακός αριθμός του κάθε οργάνου μέτρησης

40 Τα τελικά αποτελέσματα του πρωτοκόλλου Βασικά σημεία: Αν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι «όχι» θα πρέπει να γίνουν επισκευές και νέο πρωτόκολλο Η καθιέρωση ετικέτας ελέγχου είναι μια πρωτοβουλία της ΠΟΣΕΗ Ο ημερομηνία επόμενου επανελέγχου πρέπει να είναι σαφής και να συμπίπτει με αυτήν του βασικού εγγράφου της ΥΔΕ Ο ιδιοκτήτης ή χρήστης πρέπει να υπογράφει για την παραλαβή

41 Ετικέτα ΕΕΤΕΜ Η ημερομηνία επόμενου επανελέγχου πρέπει να είναι σαφής

42 ΗπρωτοβουλίατηςΠΟΣΕΗγιατην ετικέτα ελέγχου Η ετικέτα αποτελείται από δύο μέρη: Έναγιατονπίνακατης ελεγχόμενης εγκατάστασης και ένα για την ΥΔΕ Η ημερομηνία επόμενου επανελέγχου πρέπει να είναι σαφής

43 Tο Πρωτόκολλο επανελέγχου με βάση τον ΚΕΗΕ Συγκεντρωμένα όλα τα αποτελέσματα του επανελέγχου με βάση τον ΚΕΗΕ Παρόμοια δομή και απαιτήσεις όπως το πρωτόκολλο HD 384 Οι νέες απαιτήσεις και τα οφέλη που προκύπτουν από το πρωτόκολλο αναλυτικότερα:

44 Το περιγραφικό μέρος του πρωτοκόλλου επανελέγχου με βάση τον ΚΕΗΕ Κατηγορία Εγκατάστασης = (χώρου) με βάση την Νομοθεσία όπως στο βασικό έγγραφο της ΥΔΕ Αριθμός πρωτοκόλλου = Υποχρέωση για δημιουργία αρχείου εγκαταστάτη Ονομαστική τάση = 230 (V) ή 230/400 (V) Στην αλλαγή Κατηγορίας υπάγεται και η αλλαγή χρήστη (πρόταση)

45 1 ο μέρος καταγραφής αποτελεσμάτων, οπτικός έλεγχος με βάση τον ΚΕΗΕ Βασικά σημεία: Για κάθε έναν από τους 12 επιμέρους ελέγχους χρειάζεται καλή γνώση του ΚΕΗΕ και της ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας Αν προκύπτουν μη αποδεκτά αποτελέσματα = όχι = αποκλίσεις από το Πρότυπο ή την Νομοθεσία, θα πρέπει να περιγράφονται με σύντομη περιγραφή στις παρατηρήσεις, με ορισμό βαρύτητας, με κωδικοποίηση ή και χωρίς κωδικοποίηση. Αν χρειάζεται περισσότερος χώρος περιγραφής των αποκλίσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η πίσω πλευρά του πρωτοκόλλου.

46 2 ο μέρος καταγραφής αποτελεσμάτων δοκιμές με βάση τον ΚΕΗΕ Βασικά σημεία: Η δοκιμή λειτουργίας διατάξεων διαφορικού ρεύματος σημαίνει χρήση του κομβίου TEST Αν δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας στην εγκατάσταση (π.χ. αρχικός έλεγχος) και ορισμένες από τις δοκιμές αυτές δεν θα είναι εφικτές, αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται στις παρατηρήσεις του μέρους αυτού Αν προκύπτουν μη αποδεκτά αποτελέσματα = όχι = αποκλίσεις από το Πρότυπο, θα πρέπει να περιγράφονται Αν χρειάζεται περισσότερος χώρος περιγραφής των αποκλίσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η πίσω πλευρά του πρωτοκόλλου

47 3 ο μέρος καταγραφής αποτελεσμάτων, μετρήσεις συνέχειας αγωγών γείωσης και αντίστασης γείωσης Βασικά σημεία: Για τις μετρήσεις αυτές χρειάζεται καλή γνώση του ΚΕΗΕ και ειδικό όργανο μέτρησης (όχι πολύμετρο) Η μέτρηση αντίστασης γείωσης είναι αναγκαία για δίκτυα άμεσης γείωσης (ΤΤ) Αν προκύπτουν μη αποδεκτά αποτελέσματα = όχι = και γενικά αποκλίσεις από το Πρότυπο, θα πρέπει να περιγράφονται στις παρατηρήσεις

48 3 ο μέρος καταγραφής αποτελεσμάτων, μετρήσεις αντίστασης μόνωσης, RCD & βρόγχου σφάλματος Για τις μετρήσεις αυτές χρειάζεται καλή γνώση του ΚΕΗΕ και ειδικά όργανα μέτρησης Αποτελέσματα μετρήσεων αντίστασης μόνωσης Αποτελέσματα μετρήσεων RCD Αποτελέσματα μετρήσεων βρόχου σφάλματος Αν δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας στην εγκατάσταση (π.χ. αρχικός έλεγχος) οι μετρήσεις RCD και βρόχου σφάλματος δεν θα είναι εφικτές, αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται στις παρατηρήσεις του μέρους αυτού Σε περίπτωση πολλών γραμμών (> 12) συμπληρώνεται και δεύτερη σελίδα

49 Ητεκμηρίωσητου, ή των οργάνων μέτρησης Για τις μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα όργανα ή πολυόργανα. Για την πιστότητα και την αξιοπιστία των μετρήσεων, θα πρέπει να καταγράφεται στο πρωτόκολλο εκτός από την εταιρία κατασκευής του, ο τύπος του και ο σειριακός αριθμός του κάθε οργάνου μέτρησης

50 Τα τελικά αποτελέσματα του πρωτοκόλλου με βάση τον ΚΕΗΕ Βασικά σημεία: Αν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι «όχι» θα πρέπει να γίνουν επισκευές και νέο πρωτόκολλο Η καθιέρωση ετικέτας ελέγχου είναι μια πρωτοβουλία της ΠΟΣΕΗ Ο ημερομηνία επόμενου επανελέγχου πρέπει να είναι σαφής και να συμπίπτει με αυτήν του βασικού εγγράφου της ΥΔΕ Ο ιδιοκτήτης ή χρήστης πρέπει να υπογράφει για την παραλαβή

51 Επισήμανση: Στις περιπτώσεις που η ελεγχόμενη εγκατάσταση περιέχει επέκταση, προσθήκη ή τροποποίηση η οποία έχει κατασκευαστεί με το ΕΛΟΤ HD 384, θα πρέπει να επισημαίνεται και να περιγράφεται ποιο μέρος της περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο κατά KEHE, σε συνδυασμό με τα μονογραμμικά σχέδια εγκατάστασης και πινάκων.

52 Η έκθεση παράδοσης της εγκατάστασης (γενικά) Καταγραφή όλων των σταθερών ηλεκτρολογικών υλικών και σταθερών ηλεκτρικών συσκευών της εγκατάστασης Υπολογισμός της εγκατεστημένης ισχύος Οι νέες απαιτήσεις και τα οφέλη που προκύπτουν από την έκθεση παράδοσης αναλυτικότερα:

53 Βασικά στοιχεία για την συμπλήρωση της έκθεσης Βασικά σημεία: Αριθμός έκθεσης = Δημιουργία αρχείου εγκαταστάτη για αύξηση υπευθυνότητας Σύνδεση με πρωτόκολλο ή πρωτόκολλα ελέγχου Κατηγορία εγκατάστασης = Με βάση την Νομοθεσία όπως στο βασικό έγγραφο της ΥΔΕ και στο πρωτόκολλο ελέγχου

54 Περιεχόμενο της έκθεσης παράδοσης Βασικά σημεία: Βαθμός στεγανότητας Πίνακες διανομής Διακόπτες και πρίζες ισχύος Σταθερές συσκευές Φωτιστικά Σε περίπτωση περισσότερων υλικών ή χώρων συμπληρώνονται και άλλες σελίδες Συνολική εγκατεστημένη ισχύς

55 Θέματα της έκθεση παράδοσης Σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν υλικά ίδιας χρήσης αλλά διαφορετικών βαθμών στεγανότητας, θα πρέπει να επισημαίνονται Η στήλη για τον υπολογισμό της εγκατεστημένης ισχύος θα πρέπει να συμπληρώνεται και να γίνεται κατανομή της ισχύος σε: Ηλεκτρικές συσκευές, κίνηση και φωτισμό στο βασικό έντυπο της ΥΔΕ Για τις πρίζες και για τα φωτιστικά δεν δίδεται πλέον προκαθορισμένη ισχύς όπως στο έγγραφο της παλαιάς Υ.Δ.Ε. Εδώ θα πρέπει να υπολογίζεται κατά περίπτωση, με βάση τα πραγματικά στοιχεία της εγκατάστασης

56 Τα τελικά αποτελέσματα της έκθεση παράδοσης Δ Βεβαίωση του ηλεκτρολόγου ότι η εγκατάσταση περιέχει τα ηλεκτρολογικά υλικά που περιγράφονται στην έκθεση Επισήμανση ότι παραδίδονται σχέδια, φωτογραφίες κλπ Ο ιδιοκτήτης ή χρήστης πρέπει να υπογράφει για την παραλαβή

57 Το ή τα μονογραμμικά σχέδια της εγκατάστασης Τα σχέδια μπορεί να είναι με το χέρι ήμευπολογιστή Τα παραδείγματα είναι από το CADdy++

58 Το ή τα μονογραμμικά σχέδια της εγκατάστασης Στο περιεχόμενο του ηλεκτρολογικού σχεδίου, σχεδιασμένο κατά CENELEC, που συνοδεύει την Υ.Δ.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνονται: -Η θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών και κινητήρων -Η διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον έχουν διατομή ίση ήμεγαλύτερητου1,5 mm 2 -Η θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων, ανιχνευτών, θερμοστατών, ρευματοδοτών και πινάκων, σε σχέση με το ακίνητο -Δεν υπάρχει πλέον χώρος σχεδίασης στο έντυπο της ΥΔΕ, το ή τα σχέδια πρέπει να παραδίδονται ξεχωριστά

59 Το ή τα μονογραμμικά σχέδια της εγκατάστασης Στο περιεχόμενο του ηλεκτρολογικού σχεδίου, σχεδιασμένο κατά CENELEC, που συνοδεύει την Υ.Δ.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνονται: -Διαστασιολογημένο μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα ή των πινάκων όπου θα αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των γραμμών και τα μεγέθη του ηλεκτρολογικού υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, διατάξεις διαφορικού ρεύματος κ.λπ.) Δενείναιπλέοναποδεκτές οι περιγραφές τυποποιημένων πινάκων

60 Ερωτήσεις διευκρινίσεις για τα σχέδια;?? Στο CD που συνοδεύει το βιβλίο υπάρχει το πρόγραμμα CADdy++ για την δημιουργία σχεδίων και ολόκληρης της ΥΔΕ

61 Επανέλεγχοι

62 Κατηγορίες επανελέγχων Έκτακτοι επανέλεγχοι: Μετά από πλημμύρα, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, σεισμό Μετά από τροποποιήσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια Λόγω αλλαγής χρήσης ή ιδιοκτησίας του κτιρίου Περιοδικοί επανέλεγχοι:

63 Νομικέςαπαιτήσειςγιακατηγορίεςχώρων και διάρκεια επανελέγχων Υπουργική απόφαση Φ.7.5/1816/88 από 27/02/2004 Άρθρο 5 1. Με σκοπό την εξασφάλιση και την διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του νέου Προτύπου (ΕΛΟΤ HD 384). 2. Οι αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης η μετά από σοβαρή τροποποίηση της. 3. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής: - Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια. - Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια. - Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια. - Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο. - Για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπιγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκροδότησης, πριν από την επανασύνδεση, - Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης. - Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς). - Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).

64 Θα πρέπει να εξακριβώνεται ότι: Αντικείμενο των επανελέγχων Δεν έχουν υποστεί φθορές ή βλάβες τα ηλεκτρολογικά υλικά της εγκατάστασης Δεν έχουν γίνει επεμβάσεις στην εγκατάσταση που μειώνουν ή δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια Δεν έχουν προστεθεί ξένα αγώγιμα στοιχεία που θα έπρεπε να περιληφθούν στην ισοδυναμική σύνδεση. Δεν έχουν γίνει διαρρυθμίσεις σε χώρους που μεταβάλλουν την προσιτότητα στοιχείων της εγκατάστασης

65 Ειδικά για το περιεχόμενο των επανελέγχων Θα πρέπει να περιλαμβάνονται: Οπτικός έλεγχος (όπως στον αρχικό έλεγχο) Δοκιμές και μετρήσεις, ειδικότερα: -Μετρήσεις της συνέχειας του αγωγού προστασίας -Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης -Μετρήσεις της σωστής λειτουργίας των διατάξεων διαφορικού ρεύματος Τα αποτελέσματα θα πρέπει να καταχωρούνται σε πρωτόκολλα επανελέγχου όπως ορίζει η νέα ΥΔΕ

66 Παράδειγμα: Επανέλεγχοι εγκαταστάσεων στην Γερμανία Οι σύνδεσμοι ηλεκτρολόγων (μέσω της ομοσπονδίας τους, της ΖVEH) έχουν αναλάβει υπεύθυνα και συστηματικά το θέμα των επανελέγχων χωρίς κρατική βοήθεια

67 Παράδειγμα: Επανέλεγχοι εγκαταστάσεων στην Γερμανία Για περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων η κεντρική συνομοσπονδία των Γερμανών ηλεκτρολόγων (ΖVEH) με πρωτοβουλία της έχει καθιερώσει τον θεσμό του E-CHEK. To E-CHECK είναι ο περιοδικός έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια (όπως τα ΚΤΕΟ στα αυτοκίνητα). To E-CHECK υποστηρίζεται από τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού και από τις ασφαλιστικές εταιρείες

68 E CHECK, οι εταιρείες που υποστηρίζουν