ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής συμβουλευτικής ικανότητας 2. Στρατηγικές διερεύνησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 3. Στρατηγικές οικοδόμησης κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 4. Στρατηγικές απελευθέρωσης του ατόμου και προετοιμασίας για την αλλαγή 5. Στρατηγικές αύξησης της προσήλωσης στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης 6. Στρατηγικές αποφυγής της υποτροπής στο σχέδιο δράσης 7. Απολογισμός της συμβουλευτικής ικανότητας 8. Αντιμετώπιση περίπτωσης 1 9. Αντιμετώπιση περίπτωσης Αντιμετώπιση περίπτωσης 3 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 2

3 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΤΙΤΛΟΣ: Αξιολόγηση της προσωπικής συμβουλευτικής ικανότητας ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση των προσωπικών επιστημονικών γνώσεων στη Διατροφή και Διαιτολογία 2. Διερεύνηση των προσωπικών επιστημονικών γνώσεων στη Ψυχολογία της συμπεριφοράς 3. Διερεύνηση των προσωπικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων 4. Διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών 5. Σχεδιασμός ειδικού ερωτηματολογίου με στόχο την εκτίμηση του βαθμού κτήσης όλων των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων 6. Σχεδιασμός μεθόδου εκτίμησης του βαθμού γνώσεων και δεξιοτήτων 7. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 8. Επεξεργασία αποτελεσμάτων ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Μελέτη του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας με σκοπό την αναγνώριση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις οποίες στοχεύει 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση στη Ψυχολογία της συμπεριφοράς, με έμφαση στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για αλλαγή της συμπεριφοράς 3. Βιβλιογραφική επισκόπηση στη Ψυχολογία της επικοινωνίας, με έμφαση στη χρήση και ερμηνεία επικοινωνιακών δεξιοτήτων 4. Μελέτη και κατανόηση των χαρακτηριστικών του καλού συμβούλου 5. Βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τον σχεδιασμό ερωτηματολογίων και την επεξεργασία τους 6. Σχεδιασμός ειδικού ερωτηματολογίου με στόχο την εκτίμηση του βαθμού κτήσης όλων των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων 7. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου και συλλογή δεικτών του βαθμού της συμβουλευτικής ικανότητας 8. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εκτίμηση της συνολικής συμβουλευτικής ικανότητας Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 3

4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, μελέτη του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας (συμπεριλαμβανομένων και των αναλυτικών περιγραμμάτων των μαθημάτων), με σκοπό την αναγνώριση και την καταγραφή των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις οποίες στοχεύει. 2. Καταγραφή των γνώσεων και δεξιοτήτων του Προγράμματος Σπουδών σε μορφή καταλόγου, η κατανόηση του οποίου πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στη Ψυχολογία της συμπεριφοράς, με έμφαση στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για αλλαγή της συμπεριφοράς. 4. Καταγραφή μεθόδων που χρησιμοποιούνται για αλλαγή της συμπεριφοράς σε μορφή καταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει και την εξειδίκευση της μεθόδου (στόχος για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε), και ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) 5. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στη Ψυχολογία της επικοινωνίας, με έμφαση στη χρήση και ερμηνεία επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 6. Καταγραφή επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε μορφή καταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει και την ερμηνεία τους, και ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (3) 7. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στα χαρακτηριστικά του καλού συμβούλου με έμφαση στην κατανόηση των χαρακτηριστικών. 8. Περιγραφή των χαρακτηριστικών του καλού συμβούλου σε μορφή που δείχνει την ακριβή κατανόηση τους, η οποία πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (4) 9. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ερωτηματολογίων και την επεξεργασία αποτελεσμάτων. 10. Περιγραφή του ειδικού ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιηθεί για την «Εκτίμηση προσωπικών ικανοτήτων συμβουλευτικής», η οποία περιλαμβάνει και τη μέθοδο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 4

5 επεξεργασίας του, και τα οποία πιστοποιούνται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (5) 11. Δημιουργία ομάδων δυο ατόμων για τη διεξαγωγή της Άσκησης, και ομαδικός σχεδιασμός των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου σύμφωνα με την πιστοποιημένη περιγραφή των δυο μελών της ομάδας. 12. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και από τα δυο μέλη της ομάδας, αλλάζοντας τους ρόλους εξεταστή και εξεταζόμενου (το κάθε μέλος της ομάδας απαντά στις ερωτήσεις για τον εαυτό του). 13. Επεξεργασία του ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε για το άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με την πιστοποιημένη περιγραφή της επεξεργασίας (5). 14. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Αυτό-αξιολόγηση των προσωπικών επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην Διατροφή και Διαιτολογία 2. Αυτό-αξιολόγηση των προσωπικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς 3. Αυτό-αξιολόγηση των προσωπικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στις επικοινωνιακές δεξιότητες 4. Αυτό-αξιολόγηση του βαθμού κατοχής όλων των προσωπικών χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ένας καλός σύμβουλος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Συνολική αυτό-αξιολόγηση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων συμβουλευτικής 2. Στρατηγική βελτίωσης των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων συμβουλευτικής Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 5

6 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές διερεύνησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση της θρεπτικής κατάστασης του εξεταζόμενου 2. Διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας του εξεταζόμενου για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς του με στόχο τη βελτίωση της υγείας του 3. Διερεύνηση της αιτιολογίας ενός πιθανού χαμηλού βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 4. Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων του εξεταζόμενου σχετικά με την υγιεινή διατροφή 5. Διερεύνηση των γνώσεων σχετικά με τη σχέση της υγείας του εξεταζόμενου με τη διατροφή του 6. Διερεύνηση της αιτιολογίας μιας πιθανής αντίστασης στην παροχή ειδικής επιστημονικής πληροφόρησης ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις πιθανές αιτίες αντίστασης στην πληροφόρηση για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 3. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις μεθόδους διερεύνησης του ατομικού επιπέδου γνώσεων στην υγιεινή διατροφή 4. Βιβλιογραφική επισκόπηση στην εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης και στους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο σε δυσμενή θρεπτική κατάσταση 5. Εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης ενός ατόμου με γενικό ερωτηματολόγιο παραγόντων υψηλού κινδύνου (ιατρικούς, φαρμακευτικούς, διατροφικούς και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες δυσμενούς θρεπτικής κατάστασης), ανθρωπομετρική εκτίμηση και διατροφική εκτίμηση 6. Κατασκευή ενός εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας ενός εξεταζόμενου για αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 6

7 7. Κατασκευή ενός ερωτηματολογίου για προσδιορισμό της αιτιολογίας της πιθανής αντίστασης ενός εξεταζόμενου στην αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς 8. Κατασκευή ενός ερωτηματολογίου για προσδιορισμό των ατομικών γνώσεων όσον αφορά στη συσχέτιση της κατάστασης υγείας του εξεταζόμενου με την διατροφή του 9. Εφαρμογή του εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς στον εξεταζόμενο 10. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για προσδιορισμό των αιτιών αντίστασης στην αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς από τον εξεταζόμενο 11. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για προσδιορισμό των γνώσεων αναφορικά με τη σχέση υγείας-διατροφής από τον εξεταζόμενο 12. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην ύπαρξη κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς. 2. Καταγραφή των χρησιμοποιούμενων μεθόδων σε μορφή καταλόγου που περιλαμβάνει την αιτιολογημένη επιλογή μιας μεθόδου, ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις πιθανές αιτίες αντίστασης στην πληροφόρηση για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς. 4. Καταγραφή πιθανών αιτιών αντίστασης στην πληροφόρηση για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς σε μορφή καταλόγου, ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) 5. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις μεθόδους διερεύνησης του επιπέδου γνώσεων ενός ατόμου στην υγιεινή διατροφή. 6. Σχεδιασμός και κατασκευή ειδικού ερωτηματολογίου με στόχο την διερεύνηση σημαντικών γνώσεων υγιεινής διατροφής ενός εξεταζόμενου, το οποίο πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (3) Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 7

8 7. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις καταστάσεις υγείας που έχουν αναμφίβολα σχέση με τη διατροφή. 8. Καταγραφή των καταστάσεων υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή σε μορφή καταλόγου ο οποίος περιλαμβάνει και την τεκμηριωμένη διατροφική συσχέτιση, ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (4) 9. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις διατροφικές συνήθειες που αποτελούν δείκτες αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση. 10. Καταγραφή διατροφικών δεικτών που αποτελούν και δείκτες αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση, σε μορφή καταλόγου ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (5) 11. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση σε μηδιατροφικούς δείκτες υγείας που αποτελούν και δείκτες αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση. 12. Καταγραφή μη-διατροφικών δεικτών αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση, σε μορφή καταλόγου ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (6) 13. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου εκτίμησης της θρεπτικής κατάστασης, το οποίο περιλαμβάνει διατροφικούς και μη-διατροφικούς παράγοντες κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση, ανθρωπομετρικούς δείκτες και διατροφικούς δείκτες θρεπτικής κατάστασης, το οποίο πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (7) 14. Δημιουργία ομάδων δυο ατόμων όπως και στην Άσκηση Εφαρμογή του εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς με στόχο την βελτίωση της υγείας στο άλλο μέλος της ομάδας (1). 16. Διερεύνηση των ατομικών πηγών αντίστασης στην πληροφόρηση για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με τον πιστοποιημένο κατάλογο (2). 17. Διερεύνηση των ατομικών γνώσεων υγιεινής διατροφής του άλλου μέλους της ομάδας σύμφωνα με το πιστοποιημένο ερωτηματολόγιο (3). 18. Διερεύνηση της αντίληψης του άλλου μέλους της ομάδας σχετικά με την θρεπτική του κατάσταση και την ανάγκη διατροφικής τροποποίησης για βελτίωση της υγείας του. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 8

9 19. Εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τα κίνητρα του άλλου μέλους της ομάδας να τροποποιήσει τη διατροφική του συμπεριφορά με στόχο τη βελτίωση της υγείας του. 20. Διάγνωση του σταδίου αλλαγής στο οποίο βρίσκεται το άλλο μέλος της ομάδας σύμφωνα με το βαθμό ετοιμότητας. 21. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εκτίμησης της θρεπτικής κατάστασης από το άλλο μέλος της ομάδας (7). 22. Καταγραφή των ατομικών διατροφικών δεικτών που αποτελούν δείκτες αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο (7). 23. Καταγραφή των ατομικών μη-διατροφικών δεικτών αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο (7). 24. Αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης του εξεταζόμενου και σύγκριση ανθρωπομετρικών και διατροφικών δεικτών με Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών Υγείας. 25. Εκτίμηση του κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση του άλλου μέλους της ομάδας σύμφωνα με τους διατροφικούς και μη-διατροφικούς δείκτες υψηλού κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση (7). 26. Σχεδιασμός στόχων διατροφικής παρέμβασης για βελτίωση του επιπέδου υγείας του άλλου μέλους της ομάδας, σύμφωνα με τη θρεπτική του κατάσταση και τον κίνδυνο που διατρέχει για δυσμενή θρεπτική κατάσταση. 27. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Βαθμός ετοιμότητας του άλλου μέλους της ομάδας για αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς με στόχο την αύξηση του επιπέδου υγείας του. 2. Προσδιορισμός της αντίληψης του άλλου μέλους της ομάδας για τη θρεπτική του κατάσταση και την ανάγκη διατροφικής τροποποίησης για βελτίωση της υγείας του. 3. Προσδιορισμός πηγών αντίστασης του άλλου μέλους της ομάδας στην αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς. 4. Προσδιορισμός του επιπέδου γνώσεων του άλλου μέλους της ομάδας για υγιεινή διατροφή. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 9

10 5. Στόχοι διατροφικής παρέμβασης για βελτίωση της υγείας του άλλου μέλους της ομάδας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία του άλλου μέλους της ομάδας εξ αιτίας της διατροφικής του συμπεριφοράς. 2. Στάδιο αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς του άλλου μέλους της ομάδας. 3. Πηγές αντίστασης του άλλου μέλους της ομάδας στην αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς. 4. Επίπεδο γνώσεων του άλλου μέλους της ομάδας για υγιεινή διατροφή. 5. Πιθανή ανάγκη αύξησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς του άλλου μέλους της ομάδας. 6. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 10

11 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές οικοδόμησης κινήτρων ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση στρατηγικών που μπορούν να αυξήσουν τα κίνητρα και την παρακίνηση ενός ατόμου για αλλαγή της συμπεριφοράς του 2. Εφαρμογή διαδικασιών αύξησης κινήτρων 3. Αξιολόγηση του αποτελέσματος της εφαρμογής ΜΕΘΟΔΟΣ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες αλλαγής της συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση κινήτρων 2. Επιλογή διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς και σχεδιασμός στρατηγικής εφαρμογής τους 3. Εφαρμογή διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς 4. Εφαρμογή εργαλείου για καταγραφή του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς μετά την εφαρμογή των διαδικασιών 5. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην αύξηση των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες αλλαγής της συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση κινήτρων. 2. Καταγραφή των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση κινήτρων σε μορφή καταλόγου ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Σχεδιασμός της εφαρμογής των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς για αύξηση κινήτρων, σε μορφή καταλόγου βημάτων εφαρμογής, ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) 4. Δημιουργία των ίδιων ομάδων εργασίας όπως και στην Άσκηση 2. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 11

12 5. Εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το σχεδιασμό (2). 6. Εφαρμογή του ιδίου εργαλείου (1) καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς μετά την εφαρμογή διαδικασιών αύξησης των κινήτρων. 7. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών από το άλλο μέλος της ομάδας. 8. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αύξησης των κινήτρων όπως εφαρμόστηκαν 9. Συγγραφή της άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Μεταβολή στο βαθμό ετοιμότητας μετά την εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς. 2. Διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν και τρόπος εφαρμογής ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν. 2. Στάδιο αλλαγής μετά την εφαρμογή των διαδικασιών. 3. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στη στρατηγική αύξησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς. 4. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στην εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης των κινήτρων. 5. Εκτίμηση της σημασίας των σφαλμάτων στην εξαγωγή συμπερασμάτων 6. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 12

13 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές απελευθέρωσης του ατόμου και προετοιμασίας για την αλλαγή ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας του εξεταζόμενου να προσδιορίσει ένα σχέδιο αλλαγής των διατροφικών συνηθειών (σχέδιο δράσης) εντελώς εξατομικευμένο 2. Διερεύνηση στρατηγικών που μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να ανακαλύψει το σχέδιο δράσης που του ταιριάζει. 3. Εφαρμογή διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 4. Αξιολόγηση του αποτελέσματος της εφαρμογής των διαδικασιών ΜΕΘΟΔΟΣ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 2. Επιλογή διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης και σχεδιασμός μιας στρατηγικής για την εφαρμογή τους 3. Κατασκευή ενός εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας του εξεταζόμενου να προσδιορίσει ένα σχέδιο δράσης εντελώς εξατομικευμένο 4. Εφαρμογή διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 5. Εφαρμογή του εργαλείου για καταγραφή του βαθμού ετοιμότητας πριν και μετά την εφαρμογή των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 6. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης. 2. Καταγραφή των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, σε μορφή καταλόγου ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Σχεδιασμός της εφαρμογής των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, σε μορφή καταλόγου βημάτων εφαρμογής, ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 13

14 4. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, κατασκευή ενός εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας του εξεταζόμενου να προσδιορίσει ένα σχέδιο δράσης εντελώς εξατομικευμένο, το οποίο πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης (3) 5. Δημιουργία των ίδιων ομάδων εργασίας όπως και στην Άσκηση Εφαρμογή του εργαλείου καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας (3) 7. Εφαρμογή των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το σχεδιασμό (2). 8. Καταγραφή του τελικού σχεδίου δράσης από το εξεταζόμενο μέλος της ομάδας 9. Καταγραφή των εμποδίων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, μετά από συζήτηση του σχεδίου βήμα-βήμα με τον εξεταζόμενο 10. Καταγραφή των τρόπων αντιμετώπισης των εμποδίων στην εφαρμογή, μετά από συζήτηση με τον εξεταζόμενο 11. Εφαρμογή του εργαλείου καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας (3) 12. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προετοιμασίας από το εξεταζόμενο μέλος της ομάδας. 13. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην μεταβολή της ετοιμότητας του εξεταζόμενου να προσδιορίσει το σχέδιο δράσης που του ταιριάζει 14. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Μεταβολή στην ετοιμότητα σχεδιασμού ενός εξατομικευμένου σχεδίου δράσης από τον εξεταζόμενο 2. Διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν και τρόπος εφαρμογής τους 3. Τελικό σχέδιο δράσης του εξεταζόμενου 4. Εμπόδια στην εφαρμογή του τελικού σχεδίου δράσης του εξεταζόμενου 5. Τρόποι αντιμετώπισης των εμποδίων στην εφαρμογή του τελικού σχεδίου δράσης του εξεταζόμενου Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 14

15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν. 2. Στάδιο αλλαγής μετά την εφαρμογή των διαδικασιών. 3. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στη στρατηγική εφαρμογής των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 4. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στην εφαρμογή των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 5. Εκτίμηση της σημασίας των σφαλμάτων στην εξαγωγή συμπερασμάτων 6. Αξιολόγηση του τελικού σχεδίου δράσης του εξεταζόμενου 7. Πρόβλεψη αποτελεσμάτων της εφαρμογής του σχεδίου δράσης του εξεταζόμενου 8. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 15

16 ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές αύξησης της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση του βαθμού προσήλωσης του εξεταζόμενου στο σχέδιο δράσης για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 2. Διερεύνηση των διαδικασιών που προκαλούν αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης 3. Εφαρμογή των διαδικασιών. 4. Αξιολόγηση του αποτελέσματος της εφαρμογής των διαδικασιών ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες αλλαγής της συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης. 2. Επιλογή διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης και σχεδιασμός μιας στρατηγικής εφαρμογής τους. 3. Εφαρμογή διαδικασιών για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης. 4. Κατασκευή ενός εργαλείου για καταγραφή του βαθμού προσήλωσης του εξεταζόμενου στο σχέδιο αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς 5. Εφαρμογή του εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού προσήλωσης πριν και μετά την εφαρμογή των διαδικασιών. 6. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες αλλαγής της συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης. 2. Καταγραφή των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης, σε μορφή καταλόγου διαδικασιών ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Σχεδιασμός της εφαρμογής των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο αλλαγής, σε μορφή καταλόγου βημάτων εφαρμογής των διαδικασιών, ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 16

17 4. Σχεδιασμός ενός εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού προσήλωσης, αντίστοιχου του εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού ετοιμότητας που χρησιμοποιήθηκε στις προηγούμενες ασκήσεις, το οποίο πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης (3). 5. Δημιουργία των ίδιων ομάδων εργασίας όπως και στις ασκήσεις 2 και Προσδιορισμός του βαθμού προσήλωσης στο σχέδιο αλλαγής με το εργαλείο (3). 7. Εφαρμογή των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το σχεδιασμό (2). 8. Εφαρμογή του εργαλείου καταγραφής του βαθμού προσήλωσης στο σχέδιο αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς μετά την εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης της προσήλωσης (3). 9. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. 10. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην προσήλωση του εξεταζόμενου στο σχέδιο δράσης 11. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Βαθμός προσήλωσης στο σχέδιο δράσης πριν και μετά την εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης της προσήλωσης. 2. Διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν και τρόπος εφαρμογής τους ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν. 2. Στάδιο αλλαγής μετά την εφαρμογή των διαδικασιών. 3. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στη στρατηγική αύξησης της προσήλωσης 4. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στην εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης της προσήλωσης. 5. Εκτίμηση της σημασίας των σφαλμάτων στην εξαγωγή συμπερασμάτων 6. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 17

18 ΑΣΚΗΣΗ 6 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές αποφυγής της υποτροπής στο σχέδιο δράσης ΣΤΟΧΟΙ: 1. Αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή 2. Αύξηση της δύναμης και της αποφασιστικότητας για συνέχιση της πορείας αλλαγής ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση των καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή στην αλλαγή της συμπεριφοράς 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση των στρατηγικών αποφυγής των καταστάσεων υψηλού κινδύνου 3. Βιβλιογραφική επισκόπηση των στρατηγικών ατομικής ενδυνάμωσης και αύξησης της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης 4. Βιβλιογραφική επισκόπηση τρόπων αποφυγής της υποτροπής μετά από ολίσθημα 5. Αναγνώριση καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή 6. Καταγραφή στρατηγικών αποφυγής καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή 7. Καταγραφή στρατηγικών ενδυνάμωσης 8. Καταγραφή στρατηγικών διαχείρισης των ολισθημάτων 9. Καταγραφή επειγουσών διαδικασιών ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση των καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή στην αλλαγή της συμπεριφοράς. 2. Καταγραφή πιθανών καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή από το σχέδιο δράσης του εξεταζόμενου σε μορφή καταλόγου, και πιστοποίηση του από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (1). 3. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση των στρατηγικών αποφυγής των καταστάσεων υψηλού κινδύνου. 4. Καταγραφή στρατηγικών αποφυγής των καταστάσεων υψηλού κινδύνου σε μορφή καταλόγου, και πιστοποίηση του από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (2). 5. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση των στρατηγικών ατομικής ενδυνάμωσης και αύξησης της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 18

19 6. Καταγραφή των διαδικασιών ατομικής ενδυνάμωσης και αύξησης της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης σε μορφή καταλόγου, και πιστοποίηση του από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (3). 7. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στη σωστή διαχείριση ενός ολισθήματος για αποφυγή υποτροπής. 8. Περιγραφή του ΦΠΕ η οποία περιλαμβάνει ορισμό, παράγοντες που τον επηρεάζουν και τρόπους μείωσης του, η οποία πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (4). 9. Καταγραφή επειγουσών διαδικασιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από ολισθήματα σε μορφή καταλόγου, ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (5). 10. Σχεδιασμός ενός ειδικού εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού αυτοπεποίθησης του εξεταζόμενου για τις πιθανότητες επιτυχίας του σχεδίου δράσης, το οποίο πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (6). 11. Δημιουργία των ίδιων ομάδων εργασίας όπως και στις προηγούμενες ασκήσεις. 12. Προσδιορισμός του βαθμού αυτοπεποίθησης του εξεταζόμενου για την επιτυχία του σχεδίου δράσης, με εφαρμογή του ειδικού εργαλείου (6). 13. Λεπτομερής εξέταση του βαθμού προσήλωσης του εξεταζόμενου στο σχέδιο δράσης, με αναμνηστική καταγραφή της τροφικής πρόσληψης κατά την προηγούμενη βδομάδα. 14. Καταγραφή εκτροπών-ολισθημάτων στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης των δυο μελών της ομάδας. 15. Καταγραφή εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων που έδρασαν πριν από τα ολισθήματα και συζήτηση του μεγέθους της επίδρασης τους στην παρουσίαση των ολισθημάτων. 16. Συζήτηση του ΦΠΕ μετά τα ολισθήματα και εξερεύνηση του μεγέθους του και της αιτιολογίας του. 17. Μείωση του ΦΠΕ εφαρμόζοντας τους τρόπους που αναφέρονται στην περιγραφή (4). 18. Συζήτηση των καταλόγων (1) και (2) των δυο μελών της ομάδας και εξατομίκευση τους για το άλλο μέλος της ομάδας. 19. Εφαρμογή των διαδικασιών ατομικής ενδυνάμωσης και αύξησης της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης (3) στο άλλο μέλος της ομάδας. 20. Εφαρμογή του ειδικού εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού αυτοπεποίθησης (6). 21. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. 22. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην αυτοπεποίθηση του εξεταζόμενου για την επιτυχία του σχεδίου δράσης 23. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην προετοιμασία του εξεταζόμενου για αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου 24. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 19

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Αναμνηστική καταγραφή της τροφικής πρόσληψης της προηγούμενης εβδομάδας 2. Ολισθήματα στο σχέδιο δράσης 3. Καταστάσεις υψηλού κινδύνου που επηρέασαν την παρουσίαση των ολισθημάτων 4. Διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν και τρόπος εφαρμογής τους 5. Βαθμός αυτοπεποίθησης του εξεταζόμενου για επιτυχία του σχεδίου δράσης πριν και μετά την εφαρμογή των διαδικασιών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προετοιμασίας του εξεταζόμενου για αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου μελλοντικά 2. Αξιολόγηση της προετοιμασίας του εξεταζόμενου για διαχείριση του ΦΠΕ μετά από ολισθήματα στο μέλλον 3. Βαθμός αυτοπεποίθησης του εξεταζόμενου για την επιτυχία του σχεδίου δράσης 4. Αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αύξησης της ενδυνάμωσης, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης του εξεταζόμενου. 5. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στη στρατηγική εφαρμογής των διαδικασιών αύξησης της αυτοπεποίθησης 6. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στην εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης της αυτοπεποίθησης. 7. Εκτίμηση της σημασίας των σφαλμάτων στην εξαγωγή συμπερασμάτων 8. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 20

21 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΙΤΛΟΣ: Απολογισμός της συμβουλευτικής ικανότητας ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση του βαθμού επίδειξης των χαρακτηριστικών ενός καλού συμβούλου 2. Διερεύνηση του βαθμού εξάσκησης στις βασικές δεξιότητες 3. Διερεύνηση της ικανότητας προσαρμογής των διαδικασιών και της συμπεριφοράς στον εξεταζόμενο ανάλογα με τις ανάγκες του εξεταζόμενου 4. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της σχέσης με τον εξεταζόμενο 5. Διερεύνηση της καταλληλότητας της αντιμετώπισης πρακτικών θεμάτων 6. Διερεύνηση της πληρότητας της επικοινωνίας με τον εξεταζόμενο 7. Διερεύνηση της κατανόησης του προβλήματος του εξεταζόμενου 8. Διερεύνηση της κατανόησης του ιστορικού του εξεταζόμενου 9. Διερεύνηση της κατανόησης των διαιτητικών στόχων του εξεταζόμενου 10. Διερεύνηση της κατανόησης της αξιολόγησης του εξεταζόμενου για τη διατροφή του 11. Διερεύνηση της κατανόησης του εξεταζόμενου αναφορικά με τη συμφωνία ανάμεσα στους διαιτητικούς στόχους του και στην αξιολόγηση της διατροφής του 12. Διερεύνηση της ικανότητας αναγνώρισης των σταδίων αλλαγής του εξεταζόμενου 13. Διερεύνηση της ικανότητας αξιολόγησης της διατροφής του εξεταζόμενου και σύγκρισης με την αξιολόγηση του ιδίου 14. Διερεύνηση της ικανότητας προσδιορισμού του προβλήματος του εξεταζόμενου 15. Διερεύνηση της ικανότητας επιλογής των κατάλληλων διαδικασιών αλλαγής 16. Διερεύνηση της ικανότητας διαμόρφωσης σωστής στρατηγικής εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών 17. Διερεύνηση της ικανότητας σωστής εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών 18. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της συνολικής συμβουλευτικής πορείας ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Σχεδιασμός ειδικού ερωτηματολογίου για διερεύνηση του βαθμού ανταπόκρισης σε όλους τους στόχους, και της μεθόδου αξιολόγησης του 2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου και συλλογή δεικτών του βαθμού της συμβουλευτικής ικανότητας 3. Προσδιορισμός της πορείας του εξεταζόμενου μέσα στον κύκλο της αλλαγής αξιολογώντας τα αποτελέσματα των ασκήσεων Εκτίμηση της συνολικής συμβουλευτικής ικανότητας 5. Σύγκριση με τα αποτελέσματα της Άσκησης 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ: Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 21

Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: μοχλός ανάπτυξης. Θεσσαλονίκη Νοεμβρίου 2012

Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: μοχλός ανάπτυξης. Θεσσαλονίκη Νοεμβρίου 2012 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: μοχλός ανάπτυξης Θεσσαλονίκη 29-30 Νοεμβρίου 2012 Στρογγυλό τραπέζι Εσωτερικές διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου

Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Τάσος Μακρής Ομάδα Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ Επισκόπηση - Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων Σκοποί του προγράμματος 1. Γνωριμία με τα 5 έγγραφα του Europass Βιογραφικό Σημείωμα Europass Γλωσσικό Διαβατήριο Europass Κινητικότητα Europass Συμπλήρωμα Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Νομοθεσία για τον έλεγχο της παραγωγής βιολογικών τροφίμων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών 15 Μαΐου 2012 Τι είναι Εμπέδωση; ΠΡΙΝ Εξατομίκευση Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Οι άνθρωποι που εργάζονται σ έναν οργανισμό είναι οι ανθρώπινοι πόροι του. Επειδή κάθε άτομο έχει διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες, διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας κ.α. η διοίκηση της εταιρίας καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Project coordinator: Schulungszentrum Fohnsdorf

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1. Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωνικών Επιστημόνων στην Παροχή Συμβουλευτικής Παρακίνησης για τη Διακοπή Καπνίσματος Προληπτικής Ιατρικής (Ι.Κ.Π.Ι.) σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.;

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.; 4/22/2016 template from www.brainybetty.com copyright 2006 2 Θέματα για Συζήτηση. Όροι και Ορολογία Συμμόρφωση Προσκόλληση Συνεργατική Θεραπεία - Αυτοδιαχείριση Παράγοντες που επιδρούν Πως εκτιμάται η

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας

Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Module 3 Σλοβενία: Λεπτοµερές Σχέδιο Εργασίας Natalija Žalec Slovenian Institute for Adult Education (SIAE)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή υλικού και παρουσίαση: Τζούλια Φορτούνη

Συλλογή υλικού και παρουσίαση: Τζούλια Φορτούνη Συλλογή υλικού και παρουσίαση: Τζούλια Φορτούνη Εμπνευστής του WebQuest θεωρείται ο: Bernie Dodge, Ed Tech Department, San Diego State University Τι είναι το Ένα WebQuest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Μέσα συλλογής δεδομένων Β) Συνέντευξη Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Υποστήριξη Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου & Λοιπών Υπηρεσιών ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Σερρών 31 Μαΐου 2012 Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτική Καριέρας. Ένα Πρόγραμμα της ΕΕΦΑΜ Αναγκαίο σε Στελέχη και Εταιρείες Σε συνεργασία με την Professional Team

Υποστηρικτική Καριέρας. Ένα Πρόγραμμα της ΕΕΦΑΜ Αναγκαίο σε Στελέχη και Εταιρείες Σε συνεργασία με την Professional Team Υποστηρικτική Καριέρας Ένα Πρόγραμμα της ΕΕΦΑΜ Αναγκαίο σε Στελέχη και Εταιρείες Σε συνεργασία με την Professional Team Η Υποστήριξη των Στελεχών που Αντιμετωπίζουν Δυσχέρειες Είναι Μέρος της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» Σύντοµη περιγραφή Μέσα στο τρέχον εργασιακό περιβάλλον, κάτω από συνθήκες διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1449 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Πανηγύρι των Φυσικών Επιστημών» στο 2ο Γυμνάσιο Πυλαίας

Πανηγύρι των Φυσικών Επιστημών» στο 2ο Γυμνάσιο Πυλαίας «Το Πανηγύρι των Φυσικών Επιστημών» στο 2ο Γυμνάσιο Πυλαίας Συμμετέχουν: Οι μαθητές της 2ας και 3ης τάξης Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Καλλέρη Τα μέρη της παρουσίασης Μέρος 1ο: Περιγραφή της πορείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές με χρήση διαδραστικού πίνακα

Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές με χρήση διαδραστικού πίνακα Διημερίδα για την προβολή καλών πρακτικών του εκπαιδευτικού έργου Θεσσαλονίκη, 20 και 21 Μαρτίου 2015 Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές με χρήση διαδραστικού πίνακα Χατζηγιώση Μαρία Πρότυπο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ Α' (Προϊσταμένων οργανικών μονάδων) Αριθ.πρωτ.:...

ΕΝΤΥΠΟ Α' (Προϊσταμένων οργανικών μονάδων) Αριθ.πρωτ.:... ΕΝΤΥΠΟ Α' (Προϊσταμένων οργανικών μονάδων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΦΟΡΕΑΣ... ΓΕΝΙΚΗ/ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/ Ν.Π.Δ.Δ., ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ... ΤΜΗΜΑ... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθ.πρωτ.:... Χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας

Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας Γραφείο Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα # 9: Ερωτηματολόγιο Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 395 396 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 397 398 399 400 401 402 3 ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αποφοίτων ΤΕΕ στην Ελληνική Βιομηχανία

Ο ρόλος των αποφοίτων ΤΕΕ στην Ελληνική Βιομηχανία Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας Κτίριο ΕΚΑ (Γραφείο 521), Γ Σεπτεμβρίου 48Β & Μάρνη, TK 10433, Αθήνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@steb.gr - Ιστοσελίδα: www.steb.gr Ο ρόλος των αποφοίτων ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις NDI Training & Consulting 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στον σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο στον οποίο ζούμε, οι εταιρίες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Τι είναι η ποιότητα; Στη φροντίδα ψυχικής υγείας η ποιότητα είναι ένα μέτρο του κατά πόσον οι μονάδες : α) αυξάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμμετοχή όλων των παιδιών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης και αγωγής που προωθούν την προσωπική τους ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και ισότιμη κοινωνική ένταξη, θεμελιώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων

Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου & Α. Καλαντζή -Αζίζι «ουλειά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής/τρια: Αρ. Μαθητών/τριών : Ημερομηνία: Χρόνος: Τμήμα: Ενότητα & Θέμα Μαθήματος: Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Απαραίτητες προϋπάρχουσες/προαπαιτούμενες γνώσεις (προηγούμενοι/προαπαιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ιακοϖή καϖνίσµατος: Παρουσίαση ενός εγχειριδίου για θεραϖευτές και θεραϖευόµενους K. Ευθυµίου & Α. Σοφιανοϖούλου, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραϖείας της Συµϖεριφοράς ιακόϖτουµε το κάϖνισµα ζούµε ξανά ελεύθεροι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Πληροφοριακό έντυπο για την ενημέρωση των πρώην εργαζόμενων της NUTRIART καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), για το Έργο: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Φτιάχνοντας τον ερευνητή

Φτιάχνοντας τον ερευνητή Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Διδακτική προσέγγιση του νέου μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ τάξης του Γυμνασίου MIND MAP CONCEPT MAP FLOW CHART Web 2.0 Γιάννης Τζωρτζάκης, Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ12.01), ΠΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Η επιστημονική μέθοδος (Ι) Πληροφορίες αμερόληπτες και αντικειμενικές Πέντε βήματα: Παρατήρηση Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας»

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Γραφείο ιασύνδεσης Εκδήλωση «ιαδροµές Σταδιοδροµίας» «Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Ναταλία Μουτοπούλου Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Αίθουσα Συνεδρίων, 15/10/2015 Τι (επιπλέον) θα µάθουµε

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Κατερίνα Ζώρα Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Στόχοι της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Ενώ η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑςΗς ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟςΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩςΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙςΗ ΤΗς ΠΑΙΔΙΚΗς ΠΑΧΥςΑΡΚΙΑς ΔΡΑςΕΙς ΓΙΑ ΤΗΝ ΑςΚΗςΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑςΗς ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟςΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩςΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙςΗ ΤΗς ΠΑΙΔΙΚΗς ΠΑΧΥςΑΡΚΙΑς ΔΡΑςΕΙς ΓΙΑ ΤΗΝ ΑςΚΗςΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑςΗς ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟςΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩςΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙςΗ ΤΗς ΠΑΙΔΙΚΗς ΠΑΧΥςΑΡΚΙΑς ΔΡΑςΕΙς ΓΙΑ ΤΗΝ ΑςΚΗςΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Πρόσφατες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα