ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής συμβουλευτικής ικανότητας 2. Στρατηγικές διερεύνησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 3. Στρατηγικές οικοδόμησης κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 4. Στρατηγικές απελευθέρωσης του ατόμου και προετοιμασίας για την αλλαγή 5. Στρατηγικές αύξησης της προσήλωσης στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης 6. Στρατηγικές αποφυγής της υποτροπής στο σχέδιο δράσης 7. Απολογισμός της συμβουλευτικής ικανότητας 8. Αντιμετώπιση περίπτωσης 1 9. Αντιμετώπιση περίπτωσης Αντιμετώπιση περίπτωσης 3 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 2

3 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΤΙΤΛΟΣ: Αξιολόγηση της προσωπικής συμβουλευτικής ικανότητας ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση των προσωπικών επιστημονικών γνώσεων στη Διατροφή και Διαιτολογία 2. Διερεύνηση των προσωπικών επιστημονικών γνώσεων στη Ψυχολογία της συμπεριφοράς 3. Διερεύνηση των προσωπικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων 4. Διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών 5. Σχεδιασμός ειδικού ερωτηματολογίου με στόχο την εκτίμηση του βαθμού κτήσης όλων των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων 6. Σχεδιασμός μεθόδου εκτίμησης του βαθμού γνώσεων και δεξιοτήτων 7. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 8. Επεξεργασία αποτελεσμάτων ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Μελέτη του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας με σκοπό την αναγνώριση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις οποίες στοχεύει 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση στη Ψυχολογία της συμπεριφοράς, με έμφαση στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για αλλαγή της συμπεριφοράς 3. Βιβλιογραφική επισκόπηση στη Ψυχολογία της επικοινωνίας, με έμφαση στη χρήση και ερμηνεία επικοινωνιακών δεξιοτήτων 4. Μελέτη και κατανόηση των χαρακτηριστικών του καλού συμβούλου 5. Βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τον σχεδιασμό ερωτηματολογίων και την επεξεργασία τους 6. Σχεδιασμός ειδικού ερωτηματολογίου με στόχο την εκτίμηση του βαθμού κτήσης όλων των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων 7. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου και συλλογή δεικτών του βαθμού της συμβουλευτικής ικανότητας 8. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εκτίμηση της συνολικής συμβουλευτικής ικανότητας Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 3

4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, μελέτη του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας (συμπεριλαμβανομένων και των αναλυτικών περιγραμμάτων των μαθημάτων), με σκοπό την αναγνώριση και την καταγραφή των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις οποίες στοχεύει. 2. Καταγραφή των γνώσεων και δεξιοτήτων του Προγράμματος Σπουδών σε μορφή καταλόγου, η κατανόηση του οποίου πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στη Ψυχολογία της συμπεριφοράς, με έμφαση στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για αλλαγή της συμπεριφοράς. 4. Καταγραφή μεθόδων που χρησιμοποιούνται για αλλαγή της συμπεριφοράς σε μορφή καταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει και την εξειδίκευση της μεθόδου (στόχος για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε), και ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) 5. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στη Ψυχολογία της επικοινωνίας, με έμφαση στη χρήση και ερμηνεία επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 6. Καταγραφή επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε μορφή καταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει και την ερμηνεία τους, και ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (3) 7. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στα χαρακτηριστικά του καλού συμβούλου με έμφαση στην κατανόηση των χαρακτηριστικών. 8. Περιγραφή των χαρακτηριστικών του καλού συμβούλου σε μορφή που δείχνει την ακριβή κατανόηση τους, η οποία πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (4) 9. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ερωτηματολογίων και την επεξεργασία αποτελεσμάτων. 10. Περιγραφή του ειδικού ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιηθεί για την «Εκτίμηση προσωπικών ικανοτήτων συμβουλευτικής», η οποία περιλαμβάνει και τη μέθοδο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 4

5 επεξεργασίας του, και τα οποία πιστοποιούνται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (5) 11. Δημιουργία ομάδων δυο ατόμων για τη διεξαγωγή της Άσκησης, και ομαδικός σχεδιασμός των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου σύμφωνα με την πιστοποιημένη περιγραφή των δυο μελών της ομάδας. 12. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και από τα δυο μέλη της ομάδας, αλλάζοντας τους ρόλους εξεταστή και εξεταζόμενου (το κάθε μέλος της ομάδας απαντά στις ερωτήσεις για τον εαυτό του). 13. Επεξεργασία του ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε για το άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με την πιστοποιημένη περιγραφή της επεξεργασίας (5). 14. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Αυτό-αξιολόγηση των προσωπικών επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην Διατροφή και Διαιτολογία 2. Αυτό-αξιολόγηση των προσωπικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς 3. Αυτό-αξιολόγηση των προσωπικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στις επικοινωνιακές δεξιότητες 4. Αυτό-αξιολόγηση του βαθμού κατοχής όλων των προσωπικών χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ένας καλός σύμβουλος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Συνολική αυτό-αξιολόγηση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων συμβουλευτικής 2. Στρατηγική βελτίωσης των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων συμβουλευτικής Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 5

6 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές διερεύνησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση της θρεπτικής κατάστασης του εξεταζόμενου 2. Διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας του εξεταζόμενου για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς του με στόχο τη βελτίωση της υγείας του 3. Διερεύνηση της αιτιολογίας ενός πιθανού χαμηλού βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 4. Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων του εξεταζόμενου σχετικά με την υγιεινή διατροφή 5. Διερεύνηση των γνώσεων σχετικά με τη σχέση της υγείας του εξεταζόμενου με τη διατροφή του 6. Διερεύνηση της αιτιολογίας μιας πιθανής αντίστασης στην παροχή ειδικής επιστημονικής πληροφόρησης ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις πιθανές αιτίες αντίστασης στην πληροφόρηση για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 3. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις μεθόδους διερεύνησης του ατομικού επιπέδου γνώσεων στην υγιεινή διατροφή 4. Βιβλιογραφική επισκόπηση στην εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης και στους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο σε δυσμενή θρεπτική κατάσταση 5. Εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης ενός ατόμου με γενικό ερωτηματολόγιο παραγόντων υψηλού κινδύνου (ιατρικούς, φαρμακευτικούς, διατροφικούς και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες δυσμενούς θρεπτικής κατάστασης), ανθρωπομετρική εκτίμηση και διατροφική εκτίμηση 6. Κατασκευή ενός εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας ενός εξεταζόμενου για αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 6

7 7. Κατασκευή ενός ερωτηματολογίου για προσδιορισμό της αιτιολογίας της πιθανής αντίστασης ενός εξεταζόμενου στην αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς 8. Κατασκευή ενός ερωτηματολογίου για προσδιορισμό των ατομικών γνώσεων όσον αφορά στη συσχέτιση της κατάστασης υγείας του εξεταζόμενου με την διατροφή του 9. Εφαρμογή του εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς στον εξεταζόμενο 10. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για προσδιορισμό των αιτιών αντίστασης στην αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς από τον εξεταζόμενο 11. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για προσδιορισμό των γνώσεων αναφορικά με τη σχέση υγείας-διατροφής από τον εξεταζόμενο 12. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην ύπαρξη κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς. 2. Καταγραφή των χρησιμοποιούμενων μεθόδων σε μορφή καταλόγου που περιλαμβάνει την αιτιολογημένη επιλογή μιας μεθόδου, ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις πιθανές αιτίες αντίστασης στην πληροφόρηση για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς. 4. Καταγραφή πιθανών αιτιών αντίστασης στην πληροφόρηση για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς σε μορφή καταλόγου, ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) 5. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις μεθόδους διερεύνησης του επιπέδου γνώσεων ενός ατόμου στην υγιεινή διατροφή. 6. Σχεδιασμός και κατασκευή ειδικού ερωτηματολογίου με στόχο την διερεύνηση σημαντικών γνώσεων υγιεινής διατροφής ενός εξεταζόμενου, το οποίο πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (3) Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 7

8 7. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις καταστάσεις υγείας που έχουν αναμφίβολα σχέση με τη διατροφή. 8. Καταγραφή των καταστάσεων υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή σε μορφή καταλόγου ο οποίος περιλαμβάνει και την τεκμηριωμένη διατροφική συσχέτιση, ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (4) 9. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις διατροφικές συνήθειες που αποτελούν δείκτες αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση. 10. Καταγραφή διατροφικών δεικτών που αποτελούν και δείκτες αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση, σε μορφή καταλόγου ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (5) 11. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση σε μηδιατροφικούς δείκτες υγείας που αποτελούν και δείκτες αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση. 12. Καταγραφή μη-διατροφικών δεικτών αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση, σε μορφή καταλόγου ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (6) 13. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου εκτίμησης της θρεπτικής κατάστασης, το οποίο περιλαμβάνει διατροφικούς και μη-διατροφικούς παράγοντες κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση, ανθρωπομετρικούς δείκτες και διατροφικούς δείκτες θρεπτικής κατάστασης, το οποίο πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (7) 14. Δημιουργία ομάδων δυο ατόμων όπως και στην Άσκηση Εφαρμογή του εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς με στόχο την βελτίωση της υγείας στο άλλο μέλος της ομάδας (1). 16. Διερεύνηση των ατομικών πηγών αντίστασης στην πληροφόρηση για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με τον πιστοποιημένο κατάλογο (2). 17. Διερεύνηση των ατομικών γνώσεων υγιεινής διατροφής του άλλου μέλους της ομάδας σύμφωνα με το πιστοποιημένο ερωτηματολόγιο (3). 18. Διερεύνηση της αντίληψης του άλλου μέλους της ομάδας σχετικά με την θρεπτική του κατάσταση και την ανάγκη διατροφικής τροποποίησης για βελτίωση της υγείας του. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 8

9 19. Εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τα κίνητρα του άλλου μέλους της ομάδας να τροποποιήσει τη διατροφική του συμπεριφορά με στόχο τη βελτίωση της υγείας του. 20. Διάγνωση του σταδίου αλλαγής στο οποίο βρίσκεται το άλλο μέλος της ομάδας σύμφωνα με το βαθμό ετοιμότητας. 21. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εκτίμησης της θρεπτικής κατάστασης από το άλλο μέλος της ομάδας (7). 22. Καταγραφή των ατομικών διατροφικών δεικτών που αποτελούν δείκτες αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο (7). 23. Καταγραφή των ατομικών μη-διατροφικών δεικτών αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο (7). 24. Αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης του εξεταζόμενου και σύγκριση ανθρωπομετρικών και διατροφικών δεικτών με Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών Υγείας. 25. Εκτίμηση του κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση του άλλου μέλους της ομάδας σύμφωνα με τους διατροφικούς και μη-διατροφικούς δείκτες υψηλού κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση (7). 26. Σχεδιασμός στόχων διατροφικής παρέμβασης για βελτίωση του επιπέδου υγείας του άλλου μέλους της ομάδας, σύμφωνα με τη θρεπτική του κατάσταση και τον κίνδυνο που διατρέχει για δυσμενή θρεπτική κατάσταση. 27. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Βαθμός ετοιμότητας του άλλου μέλους της ομάδας για αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς με στόχο την αύξηση του επιπέδου υγείας του. 2. Προσδιορισμός της αντίληψης του άλλου μέλους της ομάδας για τη θρεπτική του κατάσταση και την ανάγκη διατροφικής τροποποίησης για βελτίωση της υγείας του. 3. Προσδιορισμός πηγών αντίστασης του άλλου μέλους της ομάδας στην αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς. 4. Προσδιορισμός του επιπέδου γνώσεων του άλλου μέλους της ομάδας για υγιεινή διατροφή. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 9

10 5. Στόχοι διατροφικής παρέμβασης για βελτίωση της υγείας του άλλου μέλους της ομάδας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία του άλλου μέλους της ομάδας εξ αιτίας της διατροφικής του συμπεριφοράς. 2. Στάδιο αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς του άλλου μέλους της ομάδας. 3. Πηγές αντίστασης του άλλου μέλους της ομάδας στην αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς. 4. Επίπεδο γνώσεων του άλλου μέλους της ομάδας για υγιεινή διατροφή. 5. Πιθανή ανάγκη αύξησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς του άλλου μέλους της ομάδας. 6. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 10

11 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές οικοδόμησης κινήτρων ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση στρατηγικών που μπορούν να αυξήσουν τα κίνητρα και την παρακίνηση ενός ατόμου για αλλαγή της συμπεριφοράς του 2. Εφαρμογή διαδικασιών αύξησης κινήτρων 3. Αξιολόγηση του αποτελέσματος της εφαρμογής ΜΕΘΟΔΟΣ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες αλλαγής της συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση κινήτρων 2. Επιλογή διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς και σχεδιασμός στρατηγικής εφαρμογής τους 3. Εφαρμογή διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς 4. Εφαρμογή εργαλείου για καταγραφή του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς μετά την εφαρμογή των διαδικασιών 5. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην αύξηση των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες αλλαγής της συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση κινήτρων. 2. Καταγραφή των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση κινήτρων σε μορφή καταλόγου ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Σχεδιασμός της εφαρμογής των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς για αύξηση κινήτρων, σε μορφή καταλόγου βημάτων εφαρμογής, ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) 4. Δημιουργία των ίδιων ομάδων εργασίας όπως και στην Άσκηση 2. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 11

12 5. Εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το σχεδιασμό (2). 6. Εφαρμογή του ιδίου εργαλείου (1) καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς μετά την εφαρμογή διαδικασιών αύξησης των κινήτρων. 7. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών από το άλλο μέλος της ομάδας. 8. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αύξησης των κινήτρων όπως εφαρμόστηκαν 9. Συγγραφή της άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Μεταβολή στο βαθμό ετοιμότητας μετά την εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς. 2. Διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν και τρόπος εφαρμογής ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν. 2. Στάδιο αλλαγής μετά την εφαρμογή των διαδικασιών. 3. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στη στρατηγική αύξησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς. 4. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στην εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης των κινήτρων. 5. Εκτίμηση της σημασίας των σφαλμάτων στην εξαγωγή συμπερασμάτων 6. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 12

13 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές απελευθέρωσης του ατόμου και προετοιμασίας για την αλλαγή ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας του εξεταζόμενου να προσδιορίσει ένα σχέδιο αλλαγής των διατροφικών συνηθειών (σχέδιο δράσης) εντελώς εξατομικευμένο 2. Διερεύνηση στρατηγικών που μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να ανακαλύψει το σχέδιο δράσης που του ταιριάζει. 3. Εφαρμογή διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 4. Αξιολόγηση του αποτελέσματος της εφαρμογής των διαδικασιών ΜΕΘΟΔΟΣ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 2. Επιλογή διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης και σχεδιασμός μιας στρατηγικής για την εφαρμογή τους 3. Κατασκευή ενός εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας του εξεταζόμενου να προσδιορίσει ένα σχέδιο δράσης εντελώς εξατομικευμένο 4. Εφαρμογή διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 5. Εφαρμογή του εργαλείου για καταγραφή του βαθμού ετοιμότητας πριν και μετά την εφαρμογή των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 6. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης. 2. Καταγραφή των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, σε μορφή καταλόγου ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Σχεδιασμός της εφαρμογής των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, σε μορφή καταλόγου βημάτων εφαρμογής, ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 13

14 4. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, κατασκευή ενός εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας του εξεταζόμενου να προσδιορίσει ένα σχέδιο δράσης εντελώς εξατομικευμένο, το οποίο πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης (3) 5. Δημιουργία των ίδιων ομάδων εργασίας όπως και στην Άσκηση Εφαρμογή του εργαλείου καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας (3) 7. Εφαρμογή των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το σχεδιασμό (2). 8. Καταγραφή του τελικού σχεδίου δράσης από το εξεταζόμενο μέλος της ομάδας 9. Καταγραφή των εμποδίων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, μετά από συζήτηση του σχεδίου βήμα-βήμα με τον εξεταζόμενο 10. Καταγραφή των τρόπων αντιμετώπισης των εμποδίων στην εφαρμογή, μετά από συζήτηση με τον εξεταζόμενο 11. Εφαρμογή του εργαλείου καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας (3) 12. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προετοιμασίας από το εξεταζόμενο μέλος της ομάδας. 13. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην μεταβολή της ετοιμότητας του εξεταζόμενου να προσδιορίσει το σχέδιο δράσης που του ταιριάζει 14. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Μεταβολή στην ετοιμότητα σχεδιασμού ενός εξατομικευμένου σχεδίου δράσης από τον εξεταζόμενο 2. Διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν και τρόπος εφαρμογής τους 3. Τελικό σχέδιο δράσης του εξεταζόμενου 4. Εμπόδια στην εφαρμογή του τελικού σχεδίου δράσης του εξεταζόμενου 5. Τρόποι αντιμετώπισης των εμποδίων στην εφαρμογή του τελικού σχεδίου δράσης του εξεταζόμενου Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 14

15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν. 2. Στάδιο αλλαγής μετά την εφαρμογή των διαδικασιών. 3. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στη στρατηγική εφαρμογής των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 4. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στην εφαρμογή των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 5. Εκτίμηση της σημασίας των σφαλμάτων στην εξαγωγή συμπερασμάτων 6. Αξιολόγηση του τελικού σχεδίου δράσης του εξεταζόμενου 7. Πρόβλεψη αποτελεσμάτων της εφαρμογής του σχεδίου δράσης του εξεταζόμενου 8. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 15

16 ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές αύξησης της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση του βαθμού προσήλωσης του εξεταζόμενου στο σχέδιο δράσης για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 2. Διερεύνηση των διαδικασιών που προκαλούν αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης 3. Εφαρμογή των διαδικασιών. 4. Αξιολόγηση του αποτελέσματος της εφαρμογής των διαδικασιών ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες αλλαγής της συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης. 2. Επιλογή διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης και σχεδιασμός μιας στρατηγικής εφαρμογής τους. 3. Εφαρμογή διαδικασιών για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης. 4. Κατασκευή ενός εργαλείου για καταγραφή του βαθμού προσήλωσης του εξεταζόμενου στο σχέδιο αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς 5. Εφαρμογή του εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού προσήλωσης πριν και μετά την εφαρμογή των διαδικασιών. 6. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες αλλαγής της συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης. 2. Καταγραφή των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης, σε μορφή καταλόγου διαδικασιών ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Σχεδιασμός της εφαρμογής των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο αλλαγής, σε μορφή καταλόγου βημάτων εφαρμογής των διαδικασιών, ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 16

17 4. Σχεδιασμός ενός εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού προσήλωσης, αντίστοιχου του εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού ετοιμότητας που χρησιμοποιήθηκε στις προηγούμενες ασκήσεις, το οποίο πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης (3). 5. Δημιουργία των ίδιων ομάδων εργασίας όπως και στις ασκήσεις 2 και Προσδιορισμός του βαθμού προσήλωσης στο σχέδιο αλλαγής με το εργαλείο (3). 7. Εφαρμογή των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το σχεδιασμό (2). 8. Εφαρμογή του εργαλείου καταγραφής του βαθμού προσήλωσης στο σχέδιο αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς μετά την εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης της προσήλωσης (3). 9. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. 10. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην προσήλωση του εξεταζόμενου στο σχέδιο δράσης 11. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Βαθμός προσήλωσης στο σχέδιο δράσης πριν και μετά την εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης της προσήλωσης. 2. Διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν και τρόπος εφαρμογής τους ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν. 2. Στάδιο αλλαγής μετά την εφαρμογή των διαδικασιών. 3. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στη στρατηγική αύξησης της προσήλωσης 4. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στην εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης της προσήλωσης. 5. Εκτίμηση της σημασίας των σφαλμάτων στην εξαγωγή συμπερασμάτων 6. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 17

18 ΑΣΚΗΣΗ 6 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές αποφυγής της υποτροπής στο σχέδιο δράσης ΣΤΟΧΟΙ: 1. Αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή 2. Αύξηση της δύναμης και της αποφασιστικότητας για συνέχιση της πορείας αλλαγής ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση των καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή στην αλλαγή της συμπεριφοράς 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση των στρατηγικών αποφυγής των καταστάσεων υψηλού κινδύνου 3. Βιβλιογραφική επισκόπηση των στρατηγικών ατομικής ενδυνάμωσης και αύξησης της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης 4. Βιβλιογραφική επισκόπηση τρόπων αποφυγής της υποτροπής μετά από ολίσθημα 5. Αναγνώριση καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή 6. Καταγραφή στρατηγικών αποφυγής καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή 7. Καταγραφή στρατηγικών ενδυνάμωσης 8. Καταγραφή στρατηγικών διαχείρισης των ολισθημάτων 9. Καταγραφή επειγουσών διαδικασιών ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση των καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή στην αλλαγή της συμπεριφοράς. 2. Καταγραφή πιθανών καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή από το σχέδιο δράσης του εξεταζόμενου σε μορφή καταλόγου, και πιστοποίηση του από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (1). 3. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση των στρατηγικών αποφυγής των καταστάσεων υψηλού κινδύνου. 4. Καταγραφή στρατηγικών αποφυγής των καταστάσεων υψηλού κινδύνου σε μορφή καταλόγου, και πιστοποίηση του από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (2). 5. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση των στρατηγικών ατομικής ενδυνάμωσης και αύξησης της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 18

19 6. Καταγραφή των διαδικασιών ατομικής ενδυνάμωσης και αύξησης της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης σε μορφή καταλόγου, και πιστοποίηση του από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (3). 7. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στη σωστή διαχείριση ενός ολισθήματος για αποφυγή υποτροπής. 8. Περιγραφή του ΦΠΕ η οποία περιλαμβάνει ορισμό, παράγοντες που τον επηρεάζουν και τρόπους μείωσης του, η οποία πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (4). 9. Καταγραφή επειγουσών διαδικασιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από ολισθήματα σε μορφή καταλόγου, ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (5). 10. Σχεδιασμός ενός ειδικού εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού αυτοπεποίθησης του εξεταζόμενου για τις πιθανότητες επιτυχίας του σχεδίου δράσης, το οποίο πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (6). 11. Δημιουργία των ίδιων ομάδων εργασίας όπως και στις προηγούμενες ασκήσεις. 12. Προσδιορισμός του βαθμού αυτοπεποίθησης του εξεταζόμενου για την επιτυχία του σχεδίου δράσης, με εφαρμογή του ειδικού εργαλείου (6). 13. Λεπτομερής εξέταση του βαθμού προσήλωσης του εξεταζόμενου στο σχέδιο δράσης, με αναμνηστική καταγραφή της τροφικής πρόσληψης κατά την προηγούμενη βδομάδα. 14. Καταγραφή εκτροπών-ολισθημάτων στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης των δυο μελών της ομάδας. 15. Καταγραφή εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων που έδρασαν πριν από τα ολισθήματα και συζήτηση του μεγέθους της επίδρασης τους στην παρουσίαση των ολισθημάτων. 16. Συζήτηση του ΦΠΕ μετά τα ολισθήματα και εξερεύνηση του μεγέθους του και της αιτιολογίας του. 17. Μείωση του ΦΠΕ εφαρμόζοντας τους τρόπους που αναφέρονται στην περιγραφή (4). 18. Συζήτηση των καταλόγων (1) και (2) των δυο μελών της ομάδας και εξατομίκευση τους για το άλλο μέλος της ομάδας. 19. Εφαρμογή των διαδικασιών ατομικής ενδυνάμωσης και αύξησης της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης (3) στο άλλο μέλος της ομάδας. 20. Εφαρμογή του ειδικού εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού αυτοπεποίθησης (6). 21. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. 22. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην αυτοπεποίθηση του εξεταζόμενου για την επιτυχία του σχεδίου δράσης 23. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην προετοιμασία του εξεταζόμενου για αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου 24. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 19

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Αναμνηστική καταγραφή της τροφικής πρόσληψης της προηγούμενης εβδομάδας 2. Ολισθήματα στο σχέδιο δράσης 3. Καταστάσεις υψηλού κινδύνου που επηρέασαν την παρουσίαση των ολισθημάτων 4. Διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν και τρόπος εφαρμογής τους 5. Βαθμός αυτοπεποίθησης του εξεταζόμενου για επιτυχία του σχεδίου δράσης πριν και μετά την εφαρμογή των διαδικασιών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προετοιμασίας του εξεταζόμενου για αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου μελλοντικά 2. Αξιολόγηση της προετοιμασίας του εξεταζόμενου για διαχείριση του ΦΠΕ μετά από ολισθήματα στο μέλλον 3. Βαθμός αυτοπεποίθησης του εξεταζόμενου για την επιτυχία του σχεδίου δράσης 4. Αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αύξησης της ενδυνάμωσης, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης του εξεταζόμενου. 5. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στη στρατηγική εφαρμογής των διαδικασιών αύξησης της αυτοπεποίθησης 6. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στην εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης της αυτοπεποίθησης. 7. Εκτίμηση της σημασίας των σφαλμάτων στην εξαγωγή συμπερασμάτων 8. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 20

21 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΙΤΛΟΣ: Απολογισμός της συμβουλευτικής ικανότητας ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση του βαθμού επίδειξης των χαρακτηριστικών ενός καλού συμβούλου 2. Διερεύνηση του βαθμού εξάσκησης στις βασικές δεξιότητες 3. Διερεύνηση της ικανότητας προσαρμογής των διαδικασιών και της συμπεριφοράς στον εξεταζόμενο ανάλογα με τις ανάγκες του εξεταζόμενου 4. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της σχέσης με τον εξεταζόμενο 5. Διερεύνηση της καταλληλότητας της αντιμετώπισης πρακτικών θεμάτων 6. Διερεύνηση της πληρότητας της επικοινωνίας με τον εξεταζόμενο 7. Διερεύνηση της κατανόησης του προβλήματος του εξεταζόμενου 8. Διερεύνηση της κατανόησης του ιστορικού του εξεταζόμενου 9. Διερεύνηση της κατανόησης των διαιτητικών στόχων του εξεταζόμενου 10. Διερεύνηση της κατανόησης της αξιολόγησης του εξεταζόμενου για τη διατροφή του 11. Διερεύνηση της κατανόησης του εξεταζόμενου αναφορικά με τη συμφωνία ανάμεσα στους διαιτητικούς στόχους του και στην αξιολόγηση της διατροφής του 12. Διερεύνηση της ικανότητας αναγνώρισης των σταδίων αλλαγής του εξεταζόμενου 13. Διερεύνηση της ικανότητας αξιολόγησης της διατροφής του εξεταζόμενου και σύγκρισης με την αξιολόγηση του ιδίου 14. Διερεύνηση της ικανότητας προσδιορισμού του προβλήματος του εξεταζόμενου 15. Διερεύνηση της ικανότητας επιλογής των κατάλληλων διαδικασιών αλλαγής 16. Διερεύνηση της ικανότητας διαμόρφωσης σωστής στρατηγικής εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών 17. Διερεύνηση της ικανότητας σωστής εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών 18. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της συνολικής συμβουλευτικής πορείας ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Σχεδιασμός ειδικού ερωτηματολογίου για διερεύνηση του βαθμού ανταπόκρισης σε όλους τους στόχους, και της μεθόδου αξιολόγησης του 2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου και συλλογή δεικτών του βαθμού της συμβουλευτικής ικανότητας 3. Προσδιορισμός της πορείας του εξεταζόμενου μέσα στον κύκλο της αλλαγής αξιολογώντας τα αποτελέσματα των ασκήσεων Εκτίμηση της συνολικής συμβουλευτικής ικανότητας 5. Σύγκριση με τα αποτελέσματα της Άσκησης 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ: Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 21

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Οι άνθρωποι που εργάζονται σ έναν οργανισμό είναι οι ανθρώπινοι πόροι του. Επειδή κάθε άτομο έχει διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες, διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας κ.α. η διοίκηση της εταιρίας καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτική Καριέρας. Ένα Πρόγραμμα της ΕΕΦΑΜ Αναγκαίο σε Στελέχη και Εταιρείες Σε συνεργασία με την Professional Team

Υποστηρικτική Καριέρας. Ένα Πρόγραμμα της ΕΕΦΑΜ Αναγκαίο σε Στελέχη και Εταιρείες Σε συνεργασία με την Professional Team Υποστηρικτική Καριέρας Ένα Πρόγραμμα της ΕΕΦΑΜ Αναγκαίο σε Στελέχη και Εταιρείες Σε συνεργασία με την Professional Team Η Υποστήριξη των Στελεχών που Αντιμετωπίζουν Δυσχέρειες Είναι Μέρος της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1449 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 395 396 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 397 398 399 400 401 402 3 ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Κατερίνα Ζώρα Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Στόχοι της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Ενώ η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

Προς ολοταχώς για την Αριστεία στην Πράξη!

Προς ολοταχώς για την Αριστεία στην Πράξη! Προς ολοταχώς για την Αριστεία στην Πράξη! Για την ΕΕΔΕ η Αριστεία και στη Ναυτιλία είναι Πράξη, γι αυτό δημιούργησε νέες συνθήκες για τη συμμετοχή της Ναυτιλίας στις Πιστοποιήσεις Επιχειρηματικής Αριστείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Χατζηπαντελής Θ. ΓκίνηςΔ. ΜπερσίμηςΣ. 1 Μεθοδολογία της έρευνας 1η Φάση της έρευνας Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Αγνή Χ. Λιάππα Επιβλέποντες Καθηγητές: Ταραμπάνης Κων/νος Ταμπούρης Ευθύμιος Εξεταστές: Σατρατζέμη Μαρία Ξυνόγαλος Στυλιανός Το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων

Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου & Α. Καλαντζή -Αζίζι «ουλειά µε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» Σύντοµη περιγραφή Μέσα στο τρέχον εργασιακό περιβάλλον, κάτω από συνθήκες διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Φτιάχνοντας τον ερευνητή

Φτιάχνοντας τον ερευνητή Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Διδακτική προσέγγιση του νέου μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ τάξης του Γυμνασίου MIND MAP CONCEPT MAP FLOW CHART Web 2.0 Γιάννης Τζωρτζάκης, Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ12.01), ΠΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα πλαίσια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας για την Οργάνωση Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα πλαίσια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας για την Οργάνωση Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛ ΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα πλαίσια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας για την Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Πληροφοριακό έντυπο για την ενημέρωση των πρώην εργαζόμενων της NUTRIART καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), για το Έργο: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας

Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας Γραφείο Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ιακοϖή καϖνίσµατος: Παρουσίαση ενός εγχειριδίου για θεραϖευτές και θεραϖευόµενους K. Ευθυµίου & Α. Σοφιανοϖούλου, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραϖείας της Συµϖεριφοράς ιακόϖτουµε το κάϖνισµα ζούµε ξανά ελεύθεροι

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Βενετία Κουσία. Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup

Βενετία Κουσία. Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup Beyond coaching Στην Εποχή του Ανθρώπου όπου η πιο κρίσιμη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε είναι σε εμάς και στην ομάδα μας, στο Talent Lab αναδεικνύουμε και συνθέτουμε τρόπους ώστε να ανακαλύψουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.:117 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching Εισαγωγή Το πρόγραμμα Diploma in Coaching AC Accredited, έχει σαν στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ: 9-3-07 ΑΡ..ΠΡΩΤ:8343 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ: Α) ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις NDI Training & Consulting 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στον σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο στον οποίο ζούμε, οι εταιρίες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης-

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ-ΕΦΗΒΟΥ Έλσα ηµοπούλου-ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Α.ΠΡΙΤΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Αναστασία Αλευριάδου Αν. Καθηγήτρια ΠΤΝ ΠΔΜ Υπεύθυνη Δράσεων Συμβουλευτικής ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Συστήματα Πoιότητας ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ενημέρωση για τη φύση, το περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Περιγραφή & Στόχοι του Προγράμματος Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014. Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014. Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014 Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Πλάνο Παρουσίασης 1. Χρονοδιάγραμμα 2. Ερευνητική Εργασία Έντυπο Υποβολής 3. Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 6-11 Ιουλίου 2008 Η διοικητική (αναλυτική) λογιστική αποτελεί σημαντικό παράγοντα συμβολής στη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Η προσέγγιση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί μέρος της αγωγής υγείας και μπορεί να περιλαμβάνει παρερχόμενες γνώσεις που αφορούν.

Αποτελεί μέρος της αγωγής υγείας και μπορεί να περιλαμβάνει παρερχόμενες γνώσεις που αφορούν. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας ευρύτερος ορισμός της επιστήμης της διατροφής και της διαιτολογίας περιλαμβάνει και την μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα