ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής συμβουλευτικής ικανότητας 2. Στρατηγικές διερεύνησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 3. Στρατηγικές οικοδόμησης κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 4. Στρατηγικές απελευθέρωσης του ατόμου και προετοιμασίας για την αλλαγή 5. Στρατηγικές αύξησης της προσήλωσης στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης 6. Στρατηγικές αποφυγής της υποτροπής στο σχέδιο δράσης 7. Απολογισμός της συμβουλευτικής ικανότητας 8. Αντιμετώπιση περίπτωσης 1 9. Αντιμετώπιση περίπτωσης Αντιμετώπιση περίπτωσης 3 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 2

3 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΤΙΤΛΟΣ: Αξιολόγηση της προσωπικής συμβουλευτικής ικανότητας ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση των προσωπικών επιστημονικών γνώσεων στη Διατροφή και Διαιτολογία 2. Διερεύνηση των προσωπικών επιστημονικών γνώσεων στη Ψυχολογία της συμπεριφοράς 3. Διερεύνηση των προσωπικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων 4. Διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών 5. Σχεδιασμός ειδικού ερωτηματολογίου με στόχο την εκτίμηση του βαθμού κτήσης όλων των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων 6. Σχεδιασμός μεθόδου εκτίμησης του βαθμού γνώσεων και δεξιοτήτων 7. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 8. Επεξεργασία αποτελεσμάτων ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Μελέτη του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας με σκοπό την αναγνώριση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις οποίες στοχεύει 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση στη Ψυχολογία της συμπεριφοράς, με έμφαση στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για αλλαγή της συμπεριφοράς 3. Βιβλιογραφική επισκόπηση στη Ψυχολογία της επικοινωνίας, με έμφαση στη χρήση και ερμηνεία επικοινωνιακών δεξιοτήτων 4. Μελέτη και κατανόηση των χαρακτηριστικών του καλού συμβούλου 5. Βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τον σχεδιασμό ερωτηματολογίων και την επεξεργασία τους 6. Σχεδιασμός ειδικού ερωτηματολογίου με στόχο την εκτίμηση του βαθμού κτήσης όλων των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων 7. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου και συλλογή δεικτών του βαθμού της συμβουλευτικής ικανότητας 8. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εκτίμηση της συνολικής συμβουλευτικής ικανότητας Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 3

4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, μελέτη του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας (συμπεριλαμβανομένων και των αναλυτικών περιγραμμάτων των μαθημάτων), με σκοπό την αναγνώριση και την καταγραφή των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις οποίες στοχεύει. 2. Καταγραφή των γνώσεων και δεξιοτήτων του Προγράμματος Σπουδών σε μορφή καταλόγου, η κατανόηση του οποίου πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στη Ψυχολογία της συμπεριφοράς, με έμφαση στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για αλλαγή της συμπεριφοράς. 4. Καταγραφή μεθόδων που χρησιμοποιούνται για αλλαγή της συμπεριφοράς σε μορφή καταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει και την εξειδίκευση της μεθόδου (στόχος για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε), και ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) 5. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στη Ψυχολογία της επικοινωνίας, με έμφαση στη χρήση και ερμηνεία επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 6. Καταγραφή επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε μορφή καταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει και την ερμηνεία τους, και ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (3) 7. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στα χαρακτηριστικά του καλού συμβούλου με έμφαση στην κατανόηση των χαρακτηριστικών. 8. Περιγραφή των χαρακτηριστικών του καλού συμβούλου σε μορφή που δείχνει την ακριβή κατανόηση τους, η οποία πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (4) 9. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ερωτηματολογίων και την επεξεργασία αποτελεσμάτων. 10. Περιγραφή του ειδικού ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιηθεί για την «Εκτίμηση προσωπικών ικανοτήτων συμβουλευτικής», η οποία περιλαμβάνει και τη μέθοδο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 4

5 επεξεργασίας του, και τα οποία πιστοποιούνται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (5) 11. Δημιουργία ομάδων δυο ατόμων για τη διεξαγωγή της Άσκησης, και ομαδικός σχεδιασμός των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου σύμφωνα με την πιστοποιημένη περιγραφή των δυο μελών της ομάδας. 12. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και από τα δυο μέλη της ομάδας, αλλάζοντας τους ρόλους εξεταστή και εξεταζόμενου (το κάθε μέλος της ομάδας απαντά στις ερωτήσεις για τον εαυτό του). 13. Επεξεργασία του ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε για το άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με την πιστοποιημένη περιγραφή της επεξεργασίας (5). 14. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Αυτό-αξιολόγηση των προσωπικών επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην Διατροφή και Διαιτολογία 2. Αυτό-αξιολόγηση των προσωπικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς 3. Αυτό-αξιολόγηση των προσωπικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στις επικοινωνιακές δεξιότητες 4. Αυτό-αξιολόγηση του βαθμού κατοχής όλων των προσωπικών χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ένας καλός σύμβουλος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Συνολική αυτό-αξιολόγηση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων συμβουλευτικής 2. Στρατηγική βελτίωσης των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων συμβουλευτικής Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 5

6 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές διερεύνησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση της θρεπτικής κατάστασης του εξεταζόμενου 2. Διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας του εξεταζόμενου για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς του με στόχο τη βελτίωση της υγείας του 3. Διερεύνηση της αιτιολογίας ενός πιθανού χαμηλού βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 4. Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων του εξεταζόμενου σχετικά με την υγιεινή διατροφή 5. Διερεύνηση των γνώσεων σχετικά με τη σχέση της υγείας του εξεταζόμενου με τη διατροφή του 6. Διερεύνηση της αιτιολογίας μιας πιθανής αντίστασης στην παροχή ειδικής επιστημονικής πληροφόρησης ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις πιθανές αιτίες αντίστασης στην πληροφόρηση για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 3. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις μεθόδους διερεύνησης του ατομικού επιπέδου γνώσεων στην υγιεινή διατροφή 4. Βιβλιογραφική επισκόπηση στην εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης και στους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο σε δυσμενή θρεπτική κατάσταση 5. Εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης ενός ατόμου με γενικό ερωτηματολόγιο παραγόντων υψηλού κινδύνου (ιατρικούς, φαρμακευτικούς, διατροφικούς και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες δυσμενούς θρεπτικής κατάστασης), ανθρωπομετρική εκτίμηση και διατροφική εκτίμηση 6. Κατασκευή ενός εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας ενός εξεταζόμενου για αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 6

7 7. Κατασκευή ενός ερωτηματολογίου για προσδιορισμό της αιτιολογίας της πιθανής αντίστασης ενός εξεταζόμενου στην αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς 8. Κατασκευή ενός ερωτηματολογίου για προσδιορισμό των ατομικών γνώσεων όσον αφορά στη συσχέτιση της κατάστασης υγείας του εξεταζόμενου με την διατροφή του 9. Εφαρμογή του εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς στον εξεταζόμενο 10. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για προσδιορισμό των αιτιών αντίστασης στην αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς από τον εξεταζόμενο 11. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για προσδιορισμό των γνώσεων αναφορικά με τη σχέση υγείας-διατροφής από τον εξεταζόμενο 12. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην ύπαρξη κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς. 2. Καταγραφή των χρησιμοποιούμενων μεθόδων σε μορφή καταλόγου που περιλαμβάνει την αιτιολογημένη επιλογή μιας μεθόδου, ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις πιθανές αιτίες αντίστασης στην πληροφόρηση για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς. 4. Καταγραφή πιθανών αιτιών αντίστασης στην πληροφόρηση για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς σε μορφή καταλόγου, ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) 5. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις μεθόδους διερεύνησης του επιπέδου γνώσεων ενός ατόμου στην υγιεινή διατροφή. 6. Σχεδιασμός και κατασκευή ειδικού ερωτηματολογίου με στόχο την διερεύνηση σημαντικών γνώσεων υγιεινής διατροφής ενός εξεταζόμενου, το οποίο πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (3) Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 7

8 7. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις καταστάσεις υγείας που έχουν αναμφίβολα σχέση με τη διατροφή. 8. Καταγραφή των καταστάσεων υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή σε μορφή καταλόγου ο οποίος περιλαμβάνει και την τεκμηριωμένη διατροφική συσχέτιση, ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (4) 9. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις διατροφικές συνήθειες που αποτελούν δείκτες αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση. 10. Καταγραφή διατροφικών δεικτών που αποτελούν και δείκτες αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση, σε μορφή καταλόγου ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (5) 11. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση σε μηδιατροφικούς δείκτες υγείας που αποτελούν και δείκτες αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση. 12. Καταγραφή μη-διατροφικών δεικτών αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση, σε μορφή καταλόγου ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (6) 13. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου εκτίμησης της θρεπτικής κατάστασης, το οποίο περιλαμβάνει διατροφικούς και μη-διατροφικούς παράγοντες κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση, ανθρωπομετρικούς δείκτες και διατροφικούς δείκτες θρεπτικής κατάστασης, το οποίο πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της Άσκησης. (7) 14. Δημιουργία ομάδων δυο ατόμων όπως και στην Άσκηση Εφαρμογή του εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς με στόχο την βελτίωση της υγείας στο άλλο μέλος της ομάδας (1). 16. Διερεύνηση των ατομικών πηγών αντίστασης στην πληροφόρηση για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με τον πιστοποιημένο κατάλογο (2). 17. Διερεύνηση των ατομικών γνώσεων υγιεινής διατροφής του άλλου μέλους της ομάδας σύμφωνα με το πιστοποιημένο ερωτηματολόγιο (3). 18. Διερεύνηση της αντίληψης του άλλου μέλους της ομάδας σχετικά με την θρεπτική του κατάσταση και την ανάγκη διατροφικής τροποποίησης για βελτίωση της υγείας του. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 8

9 19. Εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τα κίνητρα του άλλου μέλους της ομάδας να τροποποιήσει τη διατροφική του συμπεριφορά με στόχο τη βελτίωση της υγείας του. 20. Διάγνωση του σταδίου αλλαγής στο οποίο βρίσκεται το άλλο μέλος της ομάδας σύμφωνα με το βαθμό ετοιμότητας. 21. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εκτίμησης της θρεπτικής κατάστασης από το άλλο μέλος της ομάδας (7). 22. Καταγραφή των ατομικών διατροφικών δεικτών που αποτελούν δείκτες αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο (7). 23. Καταγραφή των ατομικών μη-διατροφικών δεικτών αυξημένου κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο (7). 24. Αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης του εξεταζόμενου και σύγκριση ανθρωπομετρικών και διατροφικών δεικτών με Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών Υγείας. 25. Εκτίμηση του κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση του άλλου μέλους της ομάδας σύμφωνα με τους διατροφικούς και μη-διατροφικούς δείκτες υψηλού κινδύνου για δυσμενή θρεπτική κατάσταση (7). 26. Σχεδιασμός στόχων διατροφικής παρέμβασης για βελτίωση του επιπέδου υγείας του άλλου μέλους της ομάδας, σύμφωνα με τη θρεπτική του κατάσταση και τον κίνδυνο που διατρέχει για δυσμενή θρεπτική κατάσταση. 27. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Βαθμός ετοιμότητας του άλλου μέλους της ομάδας για αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς με στόχο την αύξηση του επιπέδου υγείας του. 2. Προσδιορισμός της αντίληψης του άλλου μέλους της ομάδας για τη θρεπτική του κατάσταση και την ανάγκη διατροφικής τροποποίησης για βελτίωση της υγείας του. 3. Προσδιορισμός πηγών αντίστασης του άλλου μέλους της ομάδας στην αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς. 4. Προσδιορισμός του επιπέδου γνώσεων του άλλου μέλους της ομάδας για υγιεινή διατροφή. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 9

10 5. Στόχοι διατροφικής παρέμβασης για βελτίωση της υγείας του άλλου μέλους της ομάδας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία του άλλου μέλους της ομάδας εξ αιτίας της διατροφικής του συμπεριφοράς. 2. Στάδιο αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς του άλλου μέλους της ομάδας. 3. Πηγές αντίστασης του άλλου μέλους της ομάδας στην αλλαγή της διατροφικής του συμπεριφοράς. 4. Επίπεδο γνώσεων του άλλου μέλους της ομάδας για υγιεινή διατροφή. 5. Πιθανή ανάγκη αύξησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς του άλλου μέλους της ομάδας. 6. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 10

11 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές οικοδόμησης κινήτρων ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση στρατηγικών που μπορούν να αυξήσουν τα κίνητρα και την παρακίνηση ενός ατόμου για αλλαγή της συμπεριφοράς του 2. Εφαρμογή διαδικασιών αύξησης κινήτρων 3. Αξιολόγηση του αποτελέσματος της εφαρμογής ΜΕΘΟΔΟΣ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες αλλαγής της συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση κινήτρων 2. Επιλογή διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς και σχεδιασμός στρατηγικής εφαρμογής τους 3. Εφαρμογή διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς 4. Εφαρμογή εργαλείου για καταγραφή του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς μετά την εφαρμογή των διαδικασιών 5. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην αύξηση των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες αλλαγής της συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση κινήτρων. 2. Καταγραφή των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση κινήτρων σε μορφή καταλόγου ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Σχεδιασμός της εφαρμογής των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς για αύξηση κινήτρων, σε μορφή καταλόγου βημάτων εφαρμογής, ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) 4. Δημιουργία των ίδιων ομάδων εργασίας όπως και στην Άσκηση 2. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 11

12 5. Εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το σχεδιασμό (2). 6. Εφαρμογή του ιδίου εργαλείου (1) καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς μετά την εφαρμογή διαδικασιών αύξησης των κινήτρων. 7. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών από το άλλο μέλος της ομάδας. 8. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αύξησης των κινήτρων όπως εφαρμόστηκαν 9. Συγγραφή της άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Μεταβολή στο βαθμό ετοιμότητας μετά την εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς. 2. Διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν και τρόπος εφαρμογής ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν. 2. Στάδιο αλλαγής μετά την εφαρμογή των διαδικασιών. 3. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στη στρατηγική αύξησης των κινήτρων για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς. 4. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στην εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης των κινήτρων. 5. Εκτίμηση της σημασίας των σφαλμάτων στην εξαγωγή συμπερασμάτων 6. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 12

13 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές απελευθέρωσης του ατόμου και προετοιμασίας για την αλλαγή ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας του εξεταζόμενου να προσδιορίσει ένα σχέδιο αλλαγής των διατροφικών συνηθειών (σχέδιο δράσης) εντελώς εξατομικευμένο 2. Διερεύνηση στρατηγικών που μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να ανακαλύψει το σχέδιο δράσης που του ταιριάζει. 3. Εφαρμογή διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 4. Αξιολόγηση του αποτελέσματος της εφαρμογής των διαδικασιών ΜΕΘΟΔΟΣ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 2. Επιλογή διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης και σχεδιασμός μιας στρατηγικής για την εφαρμογή τους 3. Κατασκευή ενός εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας του εξεταζόμενου να προσδιορίσει ένα σχέδιο δράσης εντελώς εξατομικευμένο 4. Εφαρμογή διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 5. Εφαρμογή του εργαλείου για καταγραφή του βαθμού ετοιμότητας πριν και μετά την εφαρμογή των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 6. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης. 2. Καταγραφή των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, σε μορφή καταλόγου ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Σχεδιασμός της εφαρμογής των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, σε μορφή καταλόγου βημάτων εφαρμογής, ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 13

14 4. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, κατασκευή ενός εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας του εξεταζόμενου να προσδιορίσει ένα σχέδιο δράσης εντελώς εξατομικευμένο, το οποίο πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης (3) 5. Δημιουργία των ίδιων ομάδων εργασίας όπως και στην Άσκηση Εφαρμογή του εργαλείου καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας (3) 7. Εφαρμογή των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το σχεδιασμό (2). 8. Καταγραφή του τελικού σχεδίου δράσης από το εξεταζόμενο μέλος της ομάδας 9. Καταγραφή των εμποδίων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, μετά από συζήτηση του σχεδίου βήμα-βήμα με τον εξεταζόμενο 10. Καταγραφή των τρόπων αντιμετώπισης των εμποδίων στην εφαρμογή, μετά από συζήτηση με τον εξεταζόμενο 11. Εφαρμογή του εργαλείου καταγραφής του βαθμού ετοιμότητας (3) 12. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προετοιμασίας από το εξεταζόμενο μέλος της ομάδας. 13. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην μεταβολή της ετοιμότητας του εξεταζόμενου να προσδιορίσει το σχέδιο δράσης που του ταιριάζει 14. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Μεταβολή στην ετοιμότητα σχεδιασμού ενός εξατομικευμένου σχεδίου δράσης από τον εξεταζόμενο 2. Διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν και τρόπος εφαρμογής τους 3. Τελικό σχέδιο δράσης του εξεταζόμενου 4. Εμπόδια στην εφαρμογή του τελικού σχεδίου δράσης του εξεταζόμενου 5. Τρόποι αντιμετώπισης των εμποδίων στην εφαρμογή του τελικού σχεδίου δράσης του εξεταζόμενου Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 14

15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν. 2. Στάδιο αλλαγής μετά την εφαρμογή των διαδικασιών. 3. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στη στρατηγική εφαρμογής των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 4. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στην εφαρμογή των διαδικασιών ατομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης 5. Εκτίμηση της σημασίας των σφαλμάτων στην εξαγωγή συμπερασμάτων 6. Αξιολόγηση του τελικού σχεδίου δράσης του εξεταζόμενου 7. Πρόβλεψη αποτελεσμάτων της εφαρμογής του σχεδίου δράσης του εξεταζόμενου 8. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 15

16 ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές αύξησης της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση του βαθμού προσήλωσης του εξεταζόμενου στο σχέδιο δράσης για αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς 2. Διερεύνηση των διαδικασιών που προκαλούν αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης 3. Εφαρμογή των διαδικασιών. 4. Αξιολόγηση του αποτελέσματος της εφαρμογής των διαδικασιών ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες αλλαγής της συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης. 2. Επιλογή διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης και σχεδιασμός μιας στρατηγικής εφαρμογής τους. 3. Εφαρμογή διαδικασιών για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης. 4. Κατασκευή ενός εργαλείου για καταγραφή του βαθμού προσήλωσης του εξεταζόμενου στο σχέδιο αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς 5. Εφαρμογή του εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού προσήλωσης πριν και μετά την εφαρμογή των διαδικασιών. 6. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στις διαδικασίες αλλαγής της συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης. 2. Καταγραφή των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο δράσης, σε μορφή καταλόγου διαδικασιών ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (1) 3. Σχεδιασμός της εφαρμογής των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς για αύξηση της προσήλωσης στο σχέδιο αλλαγής, σε μορφή καταλόγου βημάτων εφαρμογής των διαδικασιών, ο οποίος πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης. (2) Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 16

17 4. Σχεδιασμός ενός εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού προσήλωσης, αντίστοιχου του εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού ετοιμότητας που χρησιμοποιήθηκε στις προηγούμενες ασκήσεις, το οποίο πιστοποιείται πριν από την έναρξη της Άσκησης (3). 5. Δημιουργία των ίδιων ομάδων εργασίας όπως και στις ασκήσεις 2 και Προσδιορισμός του βαθμού προσήλωσης στο σχέδιο αλλαγής με το εργαλείο (3). 7. Εφαρμογή των διαδικασιών αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς στο άλλο μέλος της ομάδας, σύμφωνα με το σχεδιασμό (2). 8. Εφαρμογή του εργαλείου καταγραφής του βαθμού προσήλωσης στο σχέδιο αλλαγής της διατροφικής συμπεριφοράς μετά την εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης της προσήλωσης (3). 9. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. 10. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην προσήλωση του εξεταζόμενου στο σχέδιο δράσης 11. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Βαθμός προσήλωσης στο σχέδιο δράσης πριν και μετά την εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης της προσήλωσης. 2. Διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν και τρόπος εφαρμογής τους ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διαφορετικών διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν. 2. Στάδιο αλλαγής μετά την εφαρμογή των διαδικασιών. 3. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στη στρατηγική αύξησης της προσήλωσης 4. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στην εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης της προσήλωσης. 5. Εκτίμηση της σημασίας των σφαλμάτων στην εξαγωγή συμπερασμάτων 6. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 17

18 ΑΣΚΗΣΗ 6 ΤΙΤΛΟΣ: Στρατηγικές αποφυγής της υποτροπής στο σχέδιο δράσης ΣΤΟΧΟΙ: 1. Αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή 2. Αύξηση της δύναμης και της αποφασιστικότητας για συνέχιση της πορείας αλλαγής ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Βιβλιογραφική επισκόπηση των καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή στην αλλαγή της συμπεριφοράς 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση των στρατηγικών αποφυγής των καταστάσεων υψηλού κινδύνου 3. Βιβλιογραφική επισκόπηση των στρατηγικών ατομικής ενδυνάμωσης και αύξησης της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης 4. Βιβλιογραφική επισκόπηση τρόπων αποφυγής της υποτροπής μετά από ολίσθημα 5. Αναγνώριση καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή 6. Καταγραφή στρατηγικών αποφυγής καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή 7. Καταγραφή στρατηγικών ενδυνάμωσης 8. Καταγραφή στρατηγικών διαχείρισης των ολισθημάτων 9. Καταγραφή επειγουσών διαδικασιών ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ: 1. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση των καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή στην αλλαγή της συμπεριφοράς. 2. Καταγραφή πιθανών καταστάσεων υψηλού κινδύνου για υποτροπή από το σχέδιο δράσης του εξεταζόμενου σε μορφή καταλόγου, και πιστοποίηση του από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (1). 3. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση των στρατηγικών αποφυγής των καταστάσεων υψηλού κινδύνου. 4. Καταγραφή στρατηγικών αποφυγής των καταστάσεων υψηλού κινδύνου σε μορφή καταλόγου, και πιστοποίηση του από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (2). 5. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση των στρατηγικών ατομικής ενδυνάμωσης και αύξησης της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 18

19 6. Καταγραφή των διαδικασιών ατομικής ενδυνάμωσης και αύξησης της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης σε μορφή καταλόγου, και πιστοποίηση του από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (3). 7. Πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Άσκησης, βιβλιογραφική επισκόπηση στη σωστή διαχείριση ενός ολισθήματος για αποφυγή υποτροπής. 8. Περιγραφή του ΦΠΕ η οποία περιλαμβάνει ορισμό, παράγοντες που τον επηρεάζουν και τρόπους μείωσης του, η οποία πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (4). 9. Καταγραφή επειγουσών διαδικασιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από ολισθήματα σε μορφή καταλόγου, ο οποίος πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (5). 10. Σχεδιασμός ενός ειδικού εργαλείου για προσδιορισμό του βαθμού αυτοπεποίθησης του εξεταζόμενου για τις πιθανότητες επιτυχίας του σχεδίου δράσης, το οποίο πιστοποιείται από το διδάσκοντα πριν από την έναρξη της άσκησης (6). 11. Δημιουργία των ίδιων ομάδων εργασίας όπως και στις προηγούμενες ασκήσεις. 12. Προσδιορισμός του βαθμού αυτοπεποίθησης του εξεταζόμενου για την επιτυχία του σχεδίου δράσης, με εφαρμογή του ειδικού εργαλείου (6). 13. Λεπτομερής εξέταση του βαθμού προσήλωσης του εξεταζόμενου στο σχέδιο δράσης, με αναμνηστική καταγραφή της τροφικής πρόσληψης κατά την προηγούμενη βδομάδα. 14. Καταγραφή εκτροπών-ολισθημάτων στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης των δυο μελών της ομάδας. 15. Καταγραφή εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων που έδρασαν πριν από τα ολισθήματα και συζήτηση του μεγέθους της επίδρασης τους στην παρουσίαση των ολισθημάτων. 16. Συζήτηση του ΦΠΕ μετά τα ολισθήματα και εξερεύνηση του μεγέθους του και της αιτιολογίας του. 17. Μείωση του ΦΠΕ εφαρμόζοντας τους τρόπους που αναφέρονται στην περιγραφή (4). 18. Συζήτηση των καταλόγων (1) και (2) των δυο μελών της ομάδας και εξατομίκευση τους για το άλλο μέλος της ομάδας. 19. Εφαρμογή των διαδικασιών ατομικής ενδυνάμωσης και αύξησης της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης (3) στο άλλο μέλος της ομάδας. 20. Εφαρμογή του ειδικού εργαλείου προσδιορισμού του βαθμού αυτοπεποίθησης (6). 21. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. 22. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην αυτοπεποίθηση του εξεταζόμενου για την επιτυχία του σχεδίου δράσης 23. Εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στην προετοιμασία του εξεταζόμενου για αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου 24. Συγγραφή της Άσκησης σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα (τίτλο, σκοπό και στόχους, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις και βιβλιογραφία). Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 19

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1. Αναμνηστική καταγραφή της τροφικής πρόσληψης της προηγούμενης εβδομάδας 2. Ολισθήματα στο σχέδιο δράσης 3. Καταστάσεις υψηλού κινδύνου που επηρέασαν την παρουσίαση των ολισθημάτων 4. Διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν και τρόπος εφαρμογής τους 5. Βαθμός αυτοπεποίθησης του εξεταζόμενου για επιτυχία του σχεδίου δράσης πριν και μετά την εφαρμογή των διαδικασιών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προετοιμασίας του εξεταζόμενου για αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου μελλοντικά 2. Αξιολόγηση της προετοιμασίας του εξεταζόμενου για διαχείριση του ΦΠΕ μετά από ολισθήματα στο μέλλον 3. Βαθμός αυτοπεποίθησης του εξεταζόμενου για την επιτυχία του σχεδίου δράσης 4. Αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αύξησης της ενδυνάμωσης, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης του εξεταζόμενου. 5. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στη στρατηγική εφαρμογής των διαδικασιών αύξησης της αυτοπεποίθησης 6. Πιθανές πηγές σφαλμάτων στην εφαρμογή των διαδικασιών αύξησης της αυτοπεποίθησης. 7. Εκτίμηση της σημασίας των σφαλμάτων στην εξαγωγή συμπερασμάτων 8. Στρατηγική για συνέχιση της συμβουλευτικής πορείας με τεκμηρίωση Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 20

21 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΙΤΛΟΣ: Απολογισμός της συμβουλευτικής ικανότητας ΣΤΟΧΟΙ: 1. Διερεύνηση του βαθμού επίδειξης των χαρακτηριστικών ενός καλού συμβούλου 2. Διερεύνηση του βαθμού εξάσκησης στις βασικές δεξιότητες 3. Διερεύνηση της ικανότητας προσαρμογής των διαδικασιών και της συμπεριφοράς στον εξεταζόμενο ανάλογα με τις ανάγκες του εξεταζόμενου 4. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της σχέσης με τον εξεταζόμενο 5. Διερεύνηση της καταλληλότητας της αντιμετώπισης πρακτικών θεμάτων 6. Διερεύνηση της πληρότητας της επικοινωνίας με τον εξεταζόμενο 7. Διερεύνηση της κατανόησης του προβλήματος του εξεταζόμενου 8. Διερεύνηση της κατανόησης του ιστορικού του εξεταζόμενου 9. Διερεύνηση της κατανόησης των διαιτητικών στόχων του εξεταζόμενου 10. Διερεύνηση της κατανόησης της αξιολόγησης του εξεταζόμενου για τη διατροφή του 11. Διερεύνηση της κατανόησης του εξεταζόμενου αναφορικά με τη συμφωνία ανάμεσα στους διαιτητικούς στόχους του και στην αξιολόγηση της διατροφής του 12. Διερεύνηση της ικανότητας αναγνώρισης των σταδίων αλλαγής του εξεταζόμενου 13. Διερεύνηση της ικανότητας αξιολόγησης της διατροφής του εξεταζόμενου και σύγκρισης με την αξιολόγηση του ιδίου 14. Διερεύνηση της ικανότητας προσδιορισμού του προβλήματος του εξεταζόμενου 15. Διερεύνηση της ικανότητας επιλογής των κατάλληλων διαδικασιών αλλαγής 16. Διερεύνηση της ικανότητας διαμόρφωσης σωστής στρατηγικής εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών 17. Διερεύνηση της ικανότητας σωστής εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών 18. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της συνολικής συμβουλευτικής πορείας ΜΕΘΟΔΟΙ: 1. Σχεδιασμός ειδικού ερωτηματολογίου για διερεύνηση του βαθμού ανταπόκρισης σε όλους τους στόχους, και της μεθόδου αξιολόγησης του 2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου και συλλογή δεικτών του βαθμού της συμβουλευτικής ικανότητας 3. Προσδιορισμός της πορείας του εξεταζόμενου μέσα στον κύκλο της αλλαγής αξιολογώντας τα αποτελέσματα των ασκήσεων Εκτίμηση της συνολικής συμβουλευτικής ικανότητας 5. Σύγκριση με τα αποτελέσματα της Άσκησης 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ: Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 21

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Associations of

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα πρόληψης ασθενειών: Σχεδιασμός και αξιολόγηση

Προγράμματα πρόληψης ασθενειών: Σχεδιασμός και αξιολόγηση Προγράμματα πρόληψης ασθενειών: Σχεδιασμός και αξιολόγηση Δρ. Γρηγόρης Ρίσβας Διαιτολόγος Διατροφολόγος Μεταδιδακτορικός συνεργάτης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχεδιασμός παρεμβάσεων Ο διατροφολόγος

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο μάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ποιότητα Μονάδων Υγείας - Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001: 2008 στη ΜΕΘ του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Παραδοτέο Π2:

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην αγωγή υγείας Θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικά ευρήματα και ερευνητικές προοπτικές

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην αγωγή υγείας Θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικά ευρήματα και ερευνητικές προοπτικές ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ MEDICAL INFORMATICS ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27( ):239-258 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην αγωγή υγείας Θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικά ευρήματα και ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα