Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»"

Transcript

1 Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Νομική και Τεχνική προσέγγιση του φαινομένου της μη ζητηθείσας (αυτόκλητης) εμπορικής επικοινωνίας (spamming) Ονοματεπώνυμο Γεώργιος Τσίπης Φοιτητή Πατρώνυμο Φώτιος Αριθμός Μητρώου ΜΠΠΛ/ Επιβλέπων Σινανιώτη Αριστέα, Καθηγήτρια Ημερομηνία Παράδοσης Οκτώβριος 2012

2 Αριστέα Σινανιώτη Καθηγήτρια Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή Χρήστος Δουληγέρης Καθηγητής Δημήτρης Βέργαδος Επικ. Καθηγητής ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 2

3 Ευχαριστίες Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι μία πολύτιμη και μοναδική διδακτική εμπειρία και έτσι, φθάνοντας στην ολοκλήρωσή της, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Αριστέα Σινανιώτη που μου έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθώ με ένα θέμα ξεχωριστού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και για τις συμβουλές και υποδείξεις της. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Χρήστο Δουληγέρη όπως επίσης και τον επίκουρο καθηγητή κ. Δημήτρη Βέργαδο για το άμεσο και αμείωτο ενδιαφέρον τους καθώς επίσης και για τις ουσιαστικές και λεπτομερείς απόψεις τους δίχως τη βοήθεια των οποίων η περάτωση της παρούσης εργασίας θα ήταν ημιτελής. ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μία από τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς υπηρεσίες του διαδικτύου (Internet) είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail). Κάθε χρήστης αυτής της υπηρεσίας αποκτά αργά ή γρήγορα την πρώτη του επαφή με το λεγόμενο «σπαμ» (spam). Πρόκειται συνήθως για μηνύματα εμπορικού περιεχομένου που στοχεύουν στη διαφήμιση κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας, τα οποία καταλήγουν στην ηλεκτρονική θυρίδα του παραλήπτη χωρίς ο τελευταίος να τα έχει ζητήσει ποτέ ή να γνωρίζει τον αποστολέα τους. Τα μηνύματα σπαμ, όμως, δεν περιορίζονται μόνο στην παρενοχλητική εμπορική επικοινωνία, καθώς πολλές φορές διευκολύνουν απάτες, προσφέρουν πορνογραφικό υλικό ή εμπεριέχουν επικίνδυνα αρχεία, επιφυλάσσοντας δυσάρεστες εκπλήξεις και κινδύνους, ικανούς να ταλαιπωρήσουν τους έμπειρους χρήστες αλλά και να απογοητεύσουν τους νεόκοπους του κυβερνοχώρου. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου spam από δύο οπτικές γωνίες καθώς αναλύονται τόσο τα νομικά ζητήματα όσο και τα τεχνολογικά θέματα που ανακύπτουν. Έτσι, στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται η νομική αντιμετώπιση του θέματος, εξετάζεται το νομικό καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Η.Π.Α., μελετάται η ανάπτυξη του φαινομένου σε τομείς πέραν του διαδικτύου (κινητή τηλεφωνία, πολιτική επικοινωνία), καθώς και η άμεση σχέση αυτού με τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διαφήμιση. Στο δεύτερο μέρος, το θέμα προσεγγίζεται από τεχνολογικής απόψεως, μελετώνται οι τρόποι συλλογής και επεξεργασίας ηλεκτρονικών διευθύνσεων, η αποστολή μηνυμάτων spam σε αυτές, η πλαστογράφηση στοιχείων και τα φαινόμενα «phising» και «pharming». One of the most useful and popular Internet services is the exchange of e mails. Each user of this service becomes, sooner or later, his first contact with the so called «spam». They are, usually, commercial content aimed at advertising a product or service that leads to the recipient's mailbox without the latter has it ever asked or know the sender. The spam messages not limited to harassing commercial communication, often facilitating scams offering pornographic material or contain dangerous files, reserving unpleasant surprises and dangers, able to afflict their gurus and disappoint their newly minted cyber. The purpose of this paper is to study the phenomenon spam from two angles and analyzes both the legal issues and technological issues that arise. So in the first part develops the legal treatment of the subject, examines the legal regime in Greece, the European Union and the U.S., studied the phenomenon of growth in areas outside of the internet (mobile, communication policy) and direct relation with the protection of personal data and advertising. In the second part, the issue is approached from a technological standpoint, it examines ways of collecting and processing electronic addresses, sending spam to them, falsify data and phenomena «phising» and «pharming». ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 Α ΜΕΡΟΣ...11 I. Εισαγωγή II. Ορισμός, Προέλευση και Γενικές Παρατηρήσεις για το Spam Παραλλαγές Tου Spam Κύρια Xαρακτηριστικά Tου Mηνύματος Spam Η Διαδικασία Του Spamming Στατιστικά στοιχεία Το βιομηχανικό Μέρος της Εμπορικής Προώθησης Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e mail marketing) και της Αποστολής Μη Ζητηθέντος Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (spamming) Το spam ως πρόβλημα Νιγηριανή Απάτη Γλωσσάρι Ορων ν. 2472/ ν. 3471/ ν. 3917/ Άρθρο 168 ν. 4070/ Δικαιώματα που Θίγονται από το Spamming III. Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων Δικαιώματα των φορέων των Δεδομένων Το νομικό Πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο ν. 3471/2006 και η Συγκατάθεση του Αποδέκτη του spamming Η νέα ρύθμιση ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 5

6 4. Σύγχυση Μεταξύ «spamming» και Μη Ζητηθείσας Εμπορικής Προώθησης Πολιτική Επικοινωνία Έννομη Προστασία ΙV. Διαφήμιση και Spam Το Νομοθετικό Καθεστώς της Διαφήμισης Eίδη της διαφήμισης Παραπλανητική διαφήμιση Αθέμιτη διαφήμιση Συγκριτική διαφήμιση Άμεση διαφήμιση Η Άμεση Διαφήμιση Ως Επιθετική Εμπορική Πρακτική Περιπτώσεις Επιθετικών Εμπορικών Πρακτικών Η Ευθύνη Από Το Spamming Η ευθύνη του spammer και του φορέα παροχής υπηρεσιών (ISP) Η Ευθύνη Του άρθρου 12 ν. 3471/2006 (άρθρο 4 Οδηγίας 2002/58 όπως τροποποιήθηκε) Η Αστική Ευθύνη Του Αρθρου 14 ν. 3471/ Η Ποινική Ευθύνη Του Αρθρου 15 ν. 3471/ Η Ευθύνη Του Παρέχοντος Υπηρεσίες (άρθρο 8 ν. 2251/1994) V. Νομοθετική Ρύθμιση Η.Π.Α Κύρια χαρακτηριστικά του Can Spam Act Ποινικές Κυρώσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Ελλάδα VI. Τα Αυτοεγκαθιστώμενα Αρχεία Cookies (άρθρο 4 5 ν. 3471/2006) ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 6

7 1. Πεδίο εφαρμογής «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη στατιστική ανάλυση (web analytics) «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαφήμιση Εξαίρεση από την υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης της συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη Η θέση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα VII. Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (άρθρο 5 ν. 3471/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 171 ν. 4070/2012) Προσωπικά Δεδομένα και Κοινωνική Δικτύωση Ποιο e mail δεν είναι spam Κριτήρια της εφαρμογής e mail marketing Τι δεν είναι spam ακόμη και αν δεν έχουμε δηλώσει το e mail μας Συλλογή e mail Τι είναι παράνομο Spam και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Συμπεράσματα VII ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικές με το spam Απόφαση 69/ Απόφαση 83/ Απόφαση 59/ Γνωμοδοτήσεις Εισαγγελίας Αρείου Πάγου Γνωμοδότηση 9/ Γνωμοδότηση 12/ Γνωμοδότηση 9/ Νομολογία ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 7

8 3.1. Άρειος Πάγος 1770/ Άρειος Πάγος 793/ /2007 Συμβούλιο της Επικρατείας /2008 Συμβούλιο της Επικρατείας /2006 Πλημμελειοδικείο Αθηνών /2002 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών /2002 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών /2008 Μονομελές Πρωτοδικείο Ροδόπης Β ΜΕΡΟΣ Συλλογή Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων Παράνομη Πρόσβαση σε Υπολογιστή Πρόσβαση σε Windows XP Πρόσβαση σε Windows XP SP3 ή Windows Επίθεση Denial of Service (D.O.S), ARP Poisoning Υποκλοπή κωδικών πρόσβασης Μέτρα προστασίας από το Spamming Απόκρυψη e mail από Μηχανές Συλλογής Ανάπτυξη φίλτρου διήθησης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Τμήμα του Κώδικα Υλοποίησης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 8

9 ΑΚ ΑΠΔΠΧ Αρ. Άρθρ. Αρμ. ΑΠ Βλ. ΔΕΕ ΔΕΚ ΔιΜΕΕ ΔτΑ ΕΕ Εδ ΕΕΕυρΔ ΕΕμπΔ ΕΕΤΤ Έκδ ΕλΔ ΕπισκΕΔ Επ. Επιμ. ΕΣΔΑ ΕΤρΑξΧρΔ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ : Αστικός Κώδικας : Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα : αριθμός : άρθρο : Αρμενόπουλος (περιοδικό) : Άρειος Πάγος : βλέπε : Δίκαιο Εταιρειών και Επιχειρήσεων : Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας : Δικαιώματα του Ανθρώπου (περιοδικό) : Ευρωπαϊκή Ένωση : εδάφιο : Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου : Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου : Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων : έκδοση : Ελληνική Δικαιοσύνη : Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου : Επόμενα : Επιμέλεια : Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου : Επιθεώρηση Τραπεζικού Χρηματιστηριακού Δικαίου ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 9

10 ΕφΑθ. ΚΥΑ ΜονΠρωτΑθ ν. : νόμος ν.δ. ΝοΒ Οδ. ό.π. παρ. περ. π.δ. ΠοινΔικ. σελ. ΤοΣ Φ.Ε.Κ. : Εφετείο Αθηνών : Κοινή Υπουργική Απόφαση : Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών : Νομοθετικό Διάταγμα : Νομικό Βήμα : Οδηγία : όπου παραπάνω : παράγραφος : περίπτωση : Προεδρικό Διάταγμα : Ποινική Δικαιοσύνη : σελίδα : Το Σύνταγμα (περιοδικό) : Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 10

11 Α ΜΕΡΟΣ ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 11

12 ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 12

13 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ή Internet είναι αδιαμφισβήτητα ο κύριος και μεγάλος πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην οικονομία και στις αγορές στο ξεκίνημα του 21 ου αιώνα. Το διαδίκτυο είναι ένα ανοικτό σε όλους τηλεπικοινωνιακό δίκτυο αποτελούμενο από ένα σύνολο υπολογιστών συνδεδεμένων τηλεπικοινωνιακά μεταξύ τους. Έτσι, δημιουργείται ένα δίκτυο δικτύων με σκοπό να καταστεί εφικτή η σύνδεση διαφόρων κυβερνητικών, μη κυβερνητικών, πανεπιστημιακών και επιχειρηματικών φορέων ανά την υφήλιο. Το Internet έχει το μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των κλειστών δικτύων ότι δεν διοικείται από κάποιο οργανισμό αλλά αποτελεί μια παγκόσμια κοινωνία επικοινωνούντων χρηστών 1. Με το μετασχηματισμό του διαδικτύου από ακαδημαϊκό και ερευνητικό δίκτυο σε πεδίο εμπορικών δραστηριοτήτων η εμπορικοποίηση και οι διαφημίσεις κατέκλυσαν και την εικονική πραγματικότητα εισάγοντας στην επιστήμη πληθώρα νεολογισμών και νομικών προβλημάτων 2. Μία από τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς υπηρεσίες του διαδικτύου είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) 3. Κάθε χρήστης αυτής της υπηρεσίας αποκτά αργά ή γρήγορα την πρώτη του επαφή με το λεγόμενο «σπαμ» (spam). Πρόκειται συνήθως για μηνύματα εμπορικού περιεχομένου που στοχεύουν στη διαφήμιση κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας, τα οποία καταλήγουν στην ηλεκτρονική θυρίδα του παραλήπτη χωρίς ο τελευταίος να τα έχει ζητήσει ποτέ ή να γνωρίζει τον αποστολέα τους. Τα μηνύματα σπαμ, όμως, δεν περιορίζονται μόνο στην παρενοχλητική εμπορική επικοινωνία, καθώς πολλές φορές διευκολύνουν απάτες, προσφέρουν πορνογραφικό υλικό ή εμπεριέχουν επικίνδυνα αρχεία, επιφυλάσσοντας δυσάρεστες εκπλήξεις και κινδύνους, ικανούς να ταλαιπωρήσουν τους έμπειρους χρήστες αλλά και να απογοητεύσουν τους νεόκοπους του κυβερνοχώρου 4. Κατ αποτέλεσμα, ο απλός χρήστης καλείται πολύ συχνά να «καθαρίσει» την κορεσμένη θυρίδα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να κερδίσει πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο για τη χρήσιμη αλληλογραφία του. 1 Βλ. Σινανιώτη Μαρούδη / Φαρσαρώτα, Ηλεκτρονική Τραπεζική, 2005, σελ Βλ. Κόμνιο, Η ανεπιθύμητη εμπορική ηλεκτρονική αλληλογραφία, ΕπισκΕΔ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail): κάθε μήνυμα με κείμενο, φωνή, ήχο ή εικόνα που αποστέλλεται μέσω δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, το οποίο μπορεί να αποθηκεύεται στο δίκτυο ή στον τερματικό εξοπλισμό του παραλήπτη, έως ότου ληφθεί από τον παραλήπτη. Άρθρ. 2 περ. 8 ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/ ). 4 Βλ. Θεοδωρίδη, SPAMMING & ANTISPAMMING, σε Κοζύρη / Θεοδωρίδη (Επιμ.), Διαφήμιση & παρενόχληση Spam και Τηλεόραση, ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 13

14 II. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ SPAM ΤΟ «SPAM» ή αλλιώς «junk mail», «bulk mail» ή «UCE» (Unsolicited Commercial E mail 5 ) συνήθως ορίζεται ως η αυθαίρετη και αυτόκλητη ομαδική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 6. Το άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ (άρθρο 6 πδ 131/ ) αναφέρεται στο spam ως η μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία, η οποία αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον καταναλωτή και η οποία θα πρέπει να είναι σαφώς και επακριβώς αναγνωρίσιμη 8. Ως μη ζητηθείσα επικοινωνία επίσης ορίζεται στο άρθρο 11 του ν Το spam χαρακτηρίζεται αυθαίρετο και αυτόκλητο γιατί ο παραλήπτης του δεν έχει συγκατανεύσει στη λήψη του μηνύματος. Επίσης έχει ομαδικό χαρακτήρα μιας και χιλιάδες αντίγραφα του ίδιου μηνύματος στέλνονται ταυτόχρονα εκμεταλλευόμενες τις δυνατότητες του διαδικτύου. Κινητήριος μοχλός του φαινομένου είναι το κέρδος, αλλά έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές υποθάλπεται από κοινωνικές ή πολιτικές καταστάσεις 9. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως «spam» χαρακτηρίζονται τα απρόσκλητα μηνύματα, «spamming» ονομάζεται η δραστηριότητα του αποστολέα απρόσκλητων μηνυμάτων, ενώ «spammer» ο αποστολέας απρόσκλητων μηνυμάτων. Η προέλευση της λέξης «spam» οδηγεί στην κονσέρβα ταριχευμένου κρέατος SPAM, που ήταν το κύριο έδεσμα του βρετανικού στρατού από τον Β παγκόσμιο Πόλεμο και μετά 10. Προέρχεται από το συνδυασμό των λέξεων «spiced» (καρυκευμένο) και «ham» (ζαμπόν) [«SP»iced h«αμ»]. Άρχισε να χρησιμοποιείται με αφορμή ένα sketch που προβλήθηκε το 1970 από τη βρετανική τηλεόραση BBC στα πλαίσια της κωμικής σειράς «Monty Python's Flying Circus» της ομάδας κωμικών Monty Python. Κατά τη διάρκεια αυτού του sketch, παρουσιάζονται δύο πελάτες σε ένα εστιατόριο, οι οποίοι προσπαθούν να παραγγείλουν πρωινό χωρίς κονσέρβα spam, από ένα μενού που την περιέχει σε κάθε καταχώρισή του. Ο σερβιτόρος του καταστήματος απαριθμεί τα φαγητά του καταλόγου που περιέχουν όλα κονσέρβα SPAM, ενώ μια χορωδία θαμώνων που παραπέμπουν σε Viking συνοδεύουν στο υπόβαθρο όλες τις συζητήσεις με ένα επαναλαμβανόμενο τραγούδι "SPAM, SPAM, SPAM, SPAM... lovely SPAM, wonderful SPAM" (: SPAM, SPAM, SPAM, SPAM... αξιαγάπητο SPAM, υπέροχο SPAM ), κάνοντας, έτσι, "SPAMming" στο διάλογο. Ο κορεσμός της εποχής από το 5 Βλ. Θεοδωρίδη, ό.π., σελ. 50, Αλεξίου, Μη ζητηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, σε Κοζύρη / Θεοδωρίδη (Επιμ.), Διαφήμιση & παρενόχληση Spam και Τηλεόραση, , Πολίτης, Μια τεχνικοοικονομική θεώρηση του «spam» στην ηλεκτρονική βιομηχανία πληροφόρησης, σε Κοζύρη / Θεοδωρίδη (Επιμ.), Διαφήμιση & παρενόχληση Spam και Τηλεόραση, , Κόμνιος, ό.π., σελ Βλ. Βελέντζα, Μη ζητηθείσα (αυτόκλητη) επικοινωνία, ΕΤρΑξΧρΔ., Άρθρο 6 πδ 131/2003 (ΦΕΚ 116/Α/ ). 8 Βλ. Σινανιώτη Μαρούδη / Φαρσαρώτα, ό.π., σελ Βλ. Βελέντζα, ό.π., σελ and law.blogspot.com/2009/03/blog post_09.html. ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 14

15 SPAM συσχετίστηκε με στο σύγχρονο φαινόμενο του spam και έτσι και ο όρος υιοθετήθηκε από τους χρήστες του Internet. Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο όρος «Spam» είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της εταιρίας Hormel Foods Corporation, χρησιμοποιούμενο στις κονσέρβες κρέατος που παράγει, ήδη στην αγορά από το Κάθε προσπάθεια απαγόρευσης χρήσης της λέξης απέβη άκαρπη και η εταιρία συμβιβάστηκε με τη διάκριση μεταξύ «spam» με πεζούς χαρακτήρες για την περιγραφή του φαινομένου και «SPAM» με κεφαλαίους χαρακτήρες όσον αφορά το προϊόν της 11. Άλλες μεμονωμένες απόψεις θέλουν το spam ως ένωση των λέξεων «spill» (ρίχνω) και «cram» (παραγεμίζω) είτε ως αρκτικόλεξο του «Simultaneous Posting And Mailing» ή του «Send Phenomenal Amount of Mail». Το πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα spam εντοπίζεται το 1978 την εποχή που λειτουργούσε το ARPANET ο πρόδρομος του σημερινού Internet. Τότε η εταιρία DEC, που σήμερα αποτελεί τμήμα της Hewlett Packard, απέστειλε προσκλήσεις για την παρουσίαση του νέου της μοντέλου Η/Υ σε όλες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της δυτικής ακτής των Η.Π.Α. Η τακτική αυτή θεωρήθηκε ότι παραβίαζε τους κανόνες χρήσης του ARPANET και ένα μήνυμα εστάλη ως απάντηση σε όλους τους χρήστες προκειμένου αν τους υπενθυμίσει την υποχρέωση σεβασμού έναντι του δικτύου και των λοιπών χρηστών του ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ TΟΥ SPAM ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ του spam είναι το spim. Ο όρος προέρχεται από το αρκτικόλεξο «Spam Instant Messaging». Πρόκειται για αυτόκλητο διαφημιστικό μήνυμα που παράγεται μέσω ενός συστήματος στιγμιαίων μηνυμάτων. Κατά την περιήγηση του χρήστη στο διαδίκτυο, μικρά σε μέγεθος προγράμματα που ονομάζονται «bots», μεταφέρουν στον υπολογιστή του τα μικρά αυτά προϊόντα λογισμικού που εμφανίζουν το ισοδύναμο των spam μηνυμάτων, σε πολύ πιο ελκυστική μορφή, δηλαδή με γραφικά, ήχο και κίνηση σε προκαθορισμένο ή «τυχαίο» παράθυρο της οθόνης 13. Επίσης μία εναλλακτική μορφή είναι το link spamming (spamming με συνδέσμους), γνωστό και ως search engine spamming (spam μέσω μηχανών αναζήτησης) ή αλλιώς comment spamming (spamming μέσω σχολίων) που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και γνωρίζει μεγάλη άνθηση αλλά δεν έχει το χαρακτήρα αποστολής ομαδικών μηνυμάτων. Κύριο 11 Βλ. Κόμνιο, ό.π., σελ 1008, Θεοδωρίδης, ό.π., σελ Βλ. Θεοδωρίδη, e πίκαιρα, ΕΕΕυρΔ, 2005, σελ Βλ. Βελέντζα, ό.π., σελ ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 15

16 αντικείμενο της διαφήμισης στο link spamming είναι ιστοσελίδες γεμάτες συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητα αυτών και ανεβάζοντάς τες στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης 14. Το νέο πεδίο βολής του spam είναι οι συσκευές και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ως κύριο προορισμό μηνυμάτων SMS 15, MMS 16 και e mails ανάλογο εκείνου των «δημοφιλών» διαδικτυακών spam. Μεταξύ των μηνυμάτων που λαμβάνει κάποιος στο κινητό του τηλέφωνο διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες: α) για την πρώτη χρησιμοποιείται η αγγλική ορολογία scam και περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες: αναπάντητη κλήση ή μεμονωμένο κουδούνισμα από προορισμό υψηλής τιμολόγησης και σύντομο γραπτό κείμενο ή άλλο τύπο κινητής επικοινωνίας που χρεώνει το λήπτη με υψηλή τιμολόγηση, β) σύντομο γραπτό κείμενο ή ηλεκτρονικό μήνυμα που προορίζεται για ηλεκτρονική συσκευή και το οποίο διαφημίζει κάποια υπηρεσία. Οι περισσότεροι χρήστες το διαπιστώνουν στην πιο συνηθισμένη του μορφή. Όταν με την περιαγωγή 17 συνδέονται σ ένα νέο δίκτυο, π.χ. κατά τη διάρκεια ενός διασυνοριακού ταξιδιού 18. Η πρώτη κατηγορία διαφοροποιείται από τη δεύτερη καθώς πρόκειται για δόλια προσπάθεια προσπόρισης παράνομου κέρδους που είναι το αποτέλεσμα παράνομων ενεργειών ωθώντας το χρήστη να απαντήσει σε μια αναπάντητη κλήση μη γνωρίζοντας ότι η κλήση του απευθύνεται σε γραμμή αυξημένης χρέωσης ΚΥΡΙΑ XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TΟΥ MΗΝΥΜΑΤΟΣ SPAM 20 ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ SPAM διακρίνονται από κάποια βασικά γνωρίσματα. Αυτά αφορούν τόσο το περιεχόμενο και το σώμα του κειμένου όσο και την κεφαλίδα (Header) του μηνύματος. Το κείμενο, έχει κατά κύριο λόγο διαφημιστικό περιεχόμενο, αποσκοπώντας στην προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών από εταιρίες, με τις οποίες ο παραλήπτης δεν έχει καμία συναλλαγή 14 Βλ. Παπαστεριάδου, Link Spamming: Μια νέα μορφή παρενόχλησης στο διαδίκτυο, ΕΕΕυρΔ, 2005, σελ Short Messages System. 16 Multimedia Messages System. 17 Περιαγωγή, (roaming) είναι η παρεχόμενη υπηρεσία που εξασφαλίζει σε συνδρομητές να χρησιμοποιούν δίκτυο άλλο από εκείνο του οποίου είναι συνδρομητές (αρθρ. 2 αρ. 13 π.δ. 47/2005, ΦΕΚ 64/Α/ ). 18 Βλ. Βελέντζα, ό.π., σελ Βλ. Χατζηφώτη, Κινητή τηλεφωνία και spam: Η ευρωπαϊκή διάσταση, σε Κοζύρη / Θεοδωρίδη (Επιμ.), Διαφήμιση & παρενόχληση Spam και Τηλεόραση, Βλ. Θεοδωρίδη, e πίκαιρα, ΕΕΕυρΔ, 2005, σελ 203 (επ). ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 16

17 και συνηθέστερα αγνοεί εντελώς. Το μήνυμα περιλαμβάνει επίσης συνδέσμους (Links) που παραπέμπουν σε κάποια ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες ή υποτίθεται πως εξυπηρετούν τον παραλήπτη προκειμένου να δηλώσει την αντίθεσή του με την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων στην ηλεκτρονική του θυρίδα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, όμως, η επιλογή ενός τέτοιου συνδέσμου, όπως και η αποστολή ενός απαντητικού μηνύματος από το χρήστη, απλά επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστηθύματος είναι ενεργή και γίνεται μελλοντικά στόχος περισσότερου spam. Στο spam όμως, δεν συγκαταλέγονται μόνο εμπορικά μηνύματα. Κατά συνέπεια πρέπει να ειπωθεί πως το περιεχόμενο των μαζικών οχληρών μηνυμάτων μπορεί να είναι πολιτικό, θρησκευτικό, ιδεολογικό κτλ. Συχνή περίπτωση αποτελούν ακόμη τα αλυσιδωτά μηνύματα, χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο, που προτρέπουν τον παραλήπτη να τα αποστείλει με τη σειρά του σε μεγάλο αριθμό προσώπων, με μοναδικό δέλεαρ κάποιο απροσδιόριστο οικονομικό όφελος ή μια απλή υπόσχεση καλοτυχίας. Περαιτέρω, όσον αφορά την κεφαλίδα των μηνυμάτων, δηλαδή το τμήμα που δίνει κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα, τον παραλήπτη αλλά και τη θεματική τους, παρατηρείται κυρίως, ότι στα μηνύματα spam η ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα είναι είτε ανύπαρκτη και φανταστική είτε έχει δημιουργηθεί για αποκλειστική χρήση σε αποστολή spam. Ενδεικτικό, επίσης, είναι το θέμα που αναφέρεται στην κεφαλίδα τέτοιων μηνυμάτων. Προκειμένου να προξενήσουν το ενδιαφέρον του παραλήπτη, οι spammer καταφεύγουν σε φράσεις που υπόσχονται οικονομικά οφέλη, εύκολο κέρδος από τυχερά παιχνίδια, μοναδικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, προτάσεις γνωριμίας, προσφορά πορνογραφικού υλικού κ.ά. Πολύ συχνά προστίθεται στη γραμμή του θέματος το πρόθεμα Re: που σηματοδοτεί ένα απαντητικό e mail, προκειμένου να δοθεί στον παραλήπτη η εντύπωση ότι πρόκειται για απάντηση σε προηγούμενο δικό του μήνυμα. Άλλες ενδεικτικές φράσεις που χρησιμοποιούνται ως θέμα είναι π.χ. «Έκτακτη ειδοποίηση», «Έμαθες τι συνέβη στην/στον ;», «Επείγουσα ανακοίνωση», «Ακύρωση συνάντησης» κλπ. Τελικά, σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται συνολικά εύκολα αντιληπτό πως οι spammer στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αφέλεια ή επιπολαιότητα κάποιων χρηστών μεταξύ του μεγάλου αριθμού των παραληπτών απρόσκλητων μηνυμάτων. Μερικά παραδείγματα μηνυμάτων spam από την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 21 με τις αντίστοιχες οδηγίες: Έλαβα το μήνυμα της κάτωθι εικόνας από κάποιον γνωστό. Να ανοίξω τον περιεχόμενο στο μήνυμα σύνδεσμο; 21 Βλ. ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 17

18 Α) Το μήνυμα δεν έχει θέμα. Όχι, επειδή: Β) Ο σύνδεσμος που περιέχεται στο μήνυμα παραπέμπει σε «περίεργη ιστοσελίδα». Επικοινωνήστε με τον γνωστό σας. Ενημερώστε τον για το μήνυμα που λάβατε. Αν δεν το έχει στείλει αυτός, συμβουλέψτε τον να ελέγξει τον υπολογιστή του για ιούς, να ενημερώσει τους άλλους παραλήπτες του μηνύματος σχετικά με το μήνυμα και να αλλάξει το συνθηματικό για το λογαριασμό του ταχυδρομείου του. Να θυμάστε, επίσης, ότι στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος εύκολα να στείλει ένα e mail προσποιούμενος το γνωστό σας! Έλαβα το μήνυμα της παρακάτω εικόνας από κάποιον που μου ζητάει να συμμετάσχω σε μια διαδικασία κληρονομιάς με αντάλλαγμα 50% της κληρονομιάς. Ο αποστολέας μου ζητάει κάποια προσωπικά δεδομένα για να προχωρήσει η διαδικασία της κληρονομιάς. Να στείλω στον αποστολέα τα προσωπικά μου δεδομένα; From: Sent: Monday, June 28, :20 AM To: Subject: YOUR ASSISTANCE IS NEEDED ASYLUM CAMP ABIDJAN From: Markson Juliet/Kamara ADDRESS. MOTHER THREASA CAMP ABIDJAN COTE D'IVOIRE ADDRESS. Dear Sir, I am markson Kamara the only son of late former Director of finance, Chief Vincent R. Kamara of Sierra- Leone diamond and mining corporation. I must confess my agitation is real, and my words are my bond in this proposal. My late father diverted this fund acquired from the over influencing of price of sales/purchasing of raw materials., now he deposited the money with a BANK IN ABIDJAN BY FIXED DEPOSIT FORM, where I am residing under political asylum with my younger sister Juliet who is 17 ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 18

19 years old. Now the war in my country is overwith the help of ECOMOG soldiers, the present government of Sierra Leone has revoked the passport of all officers who served under the former regime and now ask countries to expel such person at the same time, freeze their account and confiscate their assets, it is on this note that I am contacting you, all I needed from you is to furnish me with your bank particulars: 1) Bank name 2) Account name 3) Account number 4) Bank address, telephone and fax numbers to enable me transfer this money in your private bank account, the said amount is tweenty Six Million United States Dollars (US$ ). I am compensating you with 20% of the total money amount, now all my hope is banked on you and I really want to invest this money in your country, where there is stability of Government, political and economic welfare. Honestly I want you to believe that this transaction is real and never a joke. My late father Chief Kamara gave me the photocopy of the deposit certificate issued to him by the BANK IN ABIDJAN on the date of deposit, and he called me closer to his bed side before his call to glory (R.I.P) that I should pray to God first, before contacting any foreigner and he warned me strictly not to deal with a greedy and evil minded people since this is the only legacy we are inheriting from him. Please, for you to be clarified because, I do not expose myself to anybody I see, I believe that you are able to keep this transaction secret for me because this money is the hope of my life, it is important. Please contact me immediately after you must have gone through my message, and feel free to make it urgent. That is the reason why I offered you 20 % of the total amount, and in case of any other necessary expenses you might incure during this transaction including your telephone calls. N.B: Try and negotiate for me some profitable blue chip investment opportunities which is risk free that I can invest with this money when it is transferred to your account, and you will be our guardian, personally I am interested in estate management and hotel business, please advise me. Contact me immediately you receive this message for more explanation. And promise me and Juliet my younger sister to be a father considering our situation and not to betray us please. Thanks and God bless Best regards Markson / Juliet Kamara NB: my late father used me the only son as the beneficiary / next of kin on theday of deposit and also told me that I need an assistance of a foreigner with alegitimate bank Account abroad who will stand as cobeneficiary and partner abroad 22 ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 19 Όχι Το μήνυμα που λάβατε ανήκει στην κατηγορία μηνυμάτων «advance fee fraud» (μηνύματα, τα οποία θα έπειθαν τον παραλήπτη ενός e mail ότι, για παράδειγμα, 22 Πηγή:

20 πρέπει να καταβάλει χρήματα για μια διαδικαστική δαπάνη, προκειμένου να παραλάβει κάτι). Τέτοια μηνύματα συνήθως καταλήγουν στη χρέωση του παραλήπτη με διάφορα τέλη (π.χ. έξοδα κληρονομιάς) χωρίς κανένα χρηματικό όφελος για τον ίδιο. Καταγγείλτε το παραπάνω μήνυμα σε κατάλληλους φορείς (π.χ. Δ.Η.Ε., Anti phishing Working Group: ). Μπλοκάρετε τον αποστολέα του μηνύματος ως spammer. Έλαβα μήνυμα από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία φαίνεται να ανήκει στην τράπεζα μου. Ο αποστολέας του μηνύματος μού ζητάει να επιβεβαιώσω τα στοιχεία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό τραπεζικό σύστημα (e banking) απαντώντας στο μήνυμα ή επισκεπτόμενος μια ιστοσελίδα που μου προτείνει. Πρέπει να του απαντήσω στο μήνυμα ή να μπω σε αυτή την ιστοσελίδα και να δώσω τα στοιχεία του λογαριασμού μου; ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 20 Όχι Το μήνυμα που λάβατε ανήκει στην κατηγορία μηνυμάτων phishing (μηνύματα που στοχεύουν στην παραπλάνηση των χρηστών και στην εκμαίευση προσωπικών τους δεδομένων, συχνά με απώτερο σκοπό την απάτη και την απόσπαση χρηματικών ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών). Καταγγείλτε το παραπάνω μήνυμα σε κατάλληλους φορείς (π.χ. ΔΗΕ, Anti phishing Working Group: Γνωστοποιείστε το μήνυμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας τον οποίο υποδύεται ο αποστολέας. Μπλοκάρετε τον αποστολέα του μηνύματος ως spammer. 3. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ SPAMMING 23 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ SPAM δεν προϋποθέτει αναγκαία ειδικές τεχνικές γνώσεις, αλλά απαιτεί τουλάχιστον τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων λογισμικού. Απαραίτητη καταρχήν είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών θυμάτων. Η συλλογή αυτών των διευθύνσεων γίνεται από τους επαγγελματίες spammer με ειδικά προγράμματα (Spambots ή Spiders), τα οποία σαρώνουν τον κυβερνοχώρο, ανευρίσκοντας τις διευθύνσεις χρηστών που άφησαν τα ηλεκτρονικά τους ίχνη εκούσια ή ακούσια σε προσωπικές ιστοσελίδες ή ιστοχώρους που επισκέφθηκαν, ομάδες συζήτησης, δωμάτια συνομιλίας (chatrooms), λίστες e mail κλπ. Πρόκειται για το λεγόμενο Harvesting, διαδικασία η οποία συσσωρεύει εκατομμύρια διευθύνσεων προς εκμετάλλευση με κάθε 23 Βλ. Θεοδωρίδη, e πίκαιρα, ΕΕΕυρΔ, 2005, σελ

21 τρόπο. Αξίζει να σημειωθεί πως το σχετικό λογισμικό δεν κοστίζει παραπάνω από 100 δολάρια. Και οι λίστες ηλεκτρονικών διευθύνσεων έχουν επίσης τη δική τους αγοραστική αξία. Ενδεικτικά, ένα CD που περιλαμβάνει περίπου 100 εκατομμύρια διευθύνσεις e mail κοστολογείται στην τιμή των δολαρίων. Μετά τη συγκομιδή ή την αγορά ηλεκτρονικών διευθύνσεων χρησιμοποιείται το βασικό λογισμικό για το spam (Spamware), το οποίο αναλαμβάνει μια σειρά αυτοματοποιημένων εργασιών. Καταρχήν ανωνυμοποιεί ή παραλλάσσει τα στοιχεία του αποστολέα (Spoofing) αλλά και των σχετικών ιστοσελίδων, προκειμένου να αποφευχθεί η ταυτοποίηση των spammer. Για τον ίδιο σκοπό εκμεταλλεύεται «ανοιχτούς», αθωράκιστους διακομιστές (Open Relay Servers και Proxy Servers) σε διάφορα μέρη του πλανήτη χρησιμοποιώντας την υπολογιστική τους ισχύ αλλά και το διαδικτυακό τους στίγμα (IP Address). Στην πράξη ένα μήνυμα spam μπορεί να συνταχθεί σε οποιοδήποτε υπολογιστή και με τη χρήση οποιουδήποτε προγράμματος επεξεργασίας e mail. Στη συνέχεια αποστέλλεται σε μια διεύθυνση που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα αποστολέα, και αυτό με τη σειρά του αναλαμβάνει τη μαζική αποστολή του μηνύματος, αναμεταδίδοντάς το μέσω ξένων διακομιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθιστώντας δυσχερέστατο έως και αδύνατο τον εντοπισμό του αρχικού αποστολέα spammer. Υπάρχουν δύο κατηγορίες «spamware»: εργαλεία «pull» για τη συλλογή ηλεκτρονικών διευθύνσεων και εργαλεία «push» για τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Τα προγράμματα συλλογής είναι αρκετά απλά στη χρήση τους. Λειτουργούν βάσει της αρχής της αυτόματης περιόδευσης σε ιστοχώρους και δημόσιους χώρους του Usenet χρησιμοποιώντας είτε ένα κατάλογο URL (Unique Resource Locators) που έχουν οριστεί εκ των προτέρων, είτε λέξεις κλειδιά σε μηχανές αναζήτησης που θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός καταλόγου συναφών URL. Στη συνέχεια, το λογισμικό συλλέγει συστηματικά όλες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που βρίσκονται στις σελίδες αυτών των χώρων ή των ομάδων συζήτησης. Τα λογισμικά αυτά φημίζονται ότι είναι ικανά να αποφύγουν τις «spam traps» (διατάξεις παγίδευσης του spamming). Τα εργαλεία «push», από την άλλη πλευρά, είναι μηχανές μαζικής αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων χωρίς να περάσουν μέσα από ένα ειδικό εξυπηρετητή ταχυδρομείου ή ένα συγκεκριμένο ISP. Τα προϊόντα που είναι ευρέως διαδεδομένα στην αγορά επιτρέπουν στον υπολογιστή στον οποίο εγκαθίστανται να συμπεριφερθεί ως πραγματικός εξυπηρετητής ταχυδρομείου, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος, κατά κανόνα, να κατηγορηθεί ο «spammer» ότι ιδιοποιείται το εύρος ζώνης του ISP στον οποίο είναι συνδρομητής. Τα συστήματα αυτά είναι αρκετά ισχυρά ώστε να σπάσουν τα φίλτρα «anti spam» των εξυπηρετητών ταχυδρομείου και να παραποιήσουν τέλεια τους τίτλους των μηνυμάτων. Είναι αρκετά παράδοξο ότι μπορούμε να βρούμε ελεύθερα στην αγορά τέτοια προϊόντα, που διατίθενται από φαινομενικά επίσημους διανομείς, γνωρίζοντας ότι οι λειτουργίες τους περιλαμβάνουν μηχανισμούς εκτροπής της κίνησης στο Διαδίκτυο, η οποία απαγορεύεται σε ένα αυξανόμενο αριθμό πολιτειών της Αμερικής. Η προσφορά υπηρεσιών παρουσιάζεται σχηματικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες παροχών: η φιλοξενία διαφημιστικών εκστρατειών, που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «host spamming» και η μεσιτεία αρχείων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (SPAMMING) 21

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας παρέχει στους φοιτητές των Τμημάτων της, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Mail Server της πλατφόρμας e-school. Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Moosend. Email Marketing In E-Commerce. MOOSEND /Email Marketing Best Practice Guide

Moosend. Email Marketing In E-Commerce. MOOSEND /Email Marketing Best Practice Guide Moosend Email Marketing In E-Commerce MOOSEND /Email Marketing Best Practice Guide Τι είναι το Email Marketing Wikipedia: Email Marketing: directly marketing a commercial message to a group of people using

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser.

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίες συμβουλές πρόληψης

Κορυφαίες συμβουλές πρόληψης Περραιβού 40, Ανω Τούμπα T: 2310.943.054 54352, Θεσσαλονίκη Μ: 6978.284.405 W: www.servicepack.gr E: info@servicepack.gr Κορυφαίες συμβουλές πρόληψης Η πρόληψη των κυβερνοεγκλημάτων μπορεί να είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών 30 Νοεμβρίου 2011 Εισαγωγή Καταναλωτής είναι κάθε άτομο, για το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Fraud Prevention Forum 2013

Fraud Prevention Forum 2013 Το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο Η μεγαλύτερη κοινωνία στον κόσμο Ίσως η μεγαλύτερη εφεύρεση όλων των εποχών Παγκόσμιοι χρήστες διαδικτύου (εκατομ.) Οι χρήστες του διαδικτύου ξεπερνούν τα 2,5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι και κανόνες ασφάλειας Διαδικτύου

Κίνδυνοι και κανόνες ασφάλειας Διαδικτύου Κίνδυνοι και κανόνες ασφάλειας Διαδικτύου Το Διαδίκτυο θα μπορούσε εύκολα να διεκδικήσει τον τίτλο ενός από τα θαύματα του σύγχρονου κόσμου. Πρόκειται για ένα μέσο που δίνει σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Αιγυπτιάδου Δικηγόρος -Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν/μιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδική πορνογραφία. Grooming. Phishing

Παιδική πορνογραφία. Grooming. Phishing Παιδική πορνογραφία Παιδική πορνογραφία είναι η παράνομη χρήση των παιδιών σε πορνογραφικές ταινίες ή φωτογραφίες. Η παιδική πορνογραφία αναφέρεται στην παιδική παράσταση σεξουαλικής δραστηριότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γεράσιμος Μοσχονάς Υπεύθυνος Ασφαλείας Πληροφοριών Ομίλου Alpha Bank ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» Εισηγητής: Οββαδίας Σ. Ναμίας Δ.Ν. Δικηγόρος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ι. Εισαγωγή- Οριοθέτηση του θέματος Συμπεριφορές που επιφέρουν περιουσιακή μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Email Marketing και το Sms Marketing και αυξήστε την

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού Δια Βιου Μάθηση: Πολιτικές και Πρόγραμμα Συντονισμός του Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS Το Σύστημα Διαπίστευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE)

ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΜΑΘΗΜΑ 5 Η ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (ICT IN EVERYDAY LIFE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνολογία Πληροφορικής Και Επικοινωνιών 2. Υπηρεσίες Διαδικτύου Για Καταναλωτές 3. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 4. Τηλεργασία 5. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...1 Ι. Οι κατηγορίες των διακριτικών γνωρισμάτων 2 Α. Τα διακριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα windows XP) Περιεχόµενα

Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα windows XP) Περιεχόµενα Οδηγίες για την υπηρεσία Antispamming (στα windows XP) Περιεχόµενα Ενεργοποίηση της υπηρεσίας (µέσω Internet Explorer)... σελ. 2 ηµιουργία φακέλου για spam στο Outlook Express... σελ. 5 ηµιουργία Κανόνα

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 8: Search Engine Marketing Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..»

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» 1. Γενικά Το ηλεκτρονικό κατάστηµα µε την επωνυµία www.print24.com/gr είναι µία προσφορά της εταιρείας unitedprint.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ MINIWEB - Internet Services ΝΙΚΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ - Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, Α.Π.Θ GR Domains, Κατασκευή & Φιλοξενία Ιστοσελίδων Υπηρεσίες Streaming, Internet Marketing Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH The Host 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. επαγγελματίες πωλητές

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. επαγγελματίες πωλητές ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ επαγγελματίες πωλητές Απρίλιος 2013 2 Περιεχόμενα Προφίλ... 4 Βάλτε την επιχείρησή σας στο podilato.net... 5 Εγγραφή / Είσοδος... 5 Η Συνδρομή είναι δωρεάν!... 5 Ο Λογαριασμός Σας...

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή

Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή 4 απλά βήματα για να «μιλήσετε» με την επιχείρηση αποτελεσματικά Υποστήριξη και επικοινωνία: κλειδί της ικανοποίησης του Καταναλωτή Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή Σημείο εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014)

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των εισερχομένων εγγράφων που δέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Τουρισμός 20 2.0 Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Μια «συνηθισμένη», καθημερινή πια, ιστορία επιλογής προορισμού ρ διακοπών Το

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software Pachutzu

Lexicon Software Pachutzu Pachutzu Περιεχόμενα Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η... 2 Κύρια Οθόνη εφαρμογής... 3 Τρόπος Αποστολής... 7 Fax... 8 Δίνοντας την δυνατότητα διαγραφής από την λίστα... 9 Απορριφθέντα... 10 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο Λευκωσία Σεπτέμβριος 2010 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σ.Π.Κ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεπίδραση

Κοινωνική Αλληλεπίδραση Κοινωνική Αλληλεπίδραση Τεχνολογία Σύγχρονης Επικοινωνίας Dirk Sommermeyer, IAQ e.v. Θέματα Τύποι Επικοινωνίας Προδιαγραφές σε μηχανήματα Υπολογιστών (hardware) Προδιαγραφές σε λογισμικό (software) Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011

Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011 Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 3 Ηλεκτρονικό Εμπόριο τύπου Επιχείρησης - Πελάτη 4 Οργάνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου 5 Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος 6 Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων 1 / 12 Κάτοχοι εμπορικών σημάτων Καταχωρήστε το δικό σας αποκλειστικό δίκτυο Φρόγκανς κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά προτεραιότητα εγγραφής για κατόχους εμπορικών σημάτων 2 / 12 Προϊόντα και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές Μιχαήλ ΜΑΒΗΣ mmavis@ote.gr Αντιπρόεδρος Ελληνικού Φορέα πρόληψης Τηλεπ. Απάτης (ΕΦΤΑ) Προϊστάµενος Υποδ/νσης Ασφάλειας Συστηµάτων και πρόληψης διακινδύνευσης ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά τη λήψη πληροφοριών από το Διαδίκτυο;

Ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά τη λήψη πληροφοριών από το Διαδίκτυο; Πληροφόρηση (α)τι λογισμικό θα χρειαστούμε για να επισκεφτούμε μια ιστοσελίδα και να πληροφορηθούμε για κάτι που μας ενδιαφέρει; (β) Πώς ονομάζονται τα προγράμματα που μας επιτρέπουν να αναζητήσουμε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αθήνα, 29-4-2011 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2994/29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011 Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11601/EL ΟΕ 90 Γνώµη 5/2004 για τις αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την εµπορική προώθηση σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ Εγκρίθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY"

ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY" 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαγωνισμός ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY Πρόκειται για διαγωνισμό που θα προβληθεί στa περιοδικά "YES, TV ZAPPING, TV24, TIVI" 2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ TOY M-BANKING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΤΜ PHONE BANKING INTERNET BANKING

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα