ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Τρόποι Αντιµετώπισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Τρόποι Αντιµετώπισης"

Transcript

1 1 ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Τρόποι Αντιµετώπισης Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., ιδάκτωρ Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων Παρουσίαση στην Ηµερίδα του ΤΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Πόσο ασφαλείς είναι; Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Αθήνα, 1 Ιουνίου 2006

2 2 Περιεχόµενα Εισαγωγή στην προβληµατική της ανεπιθύµητης επικοινωνίας και επεξεργασίας Θεσµικό πλαίσιο (Εθνικό, ΕΕ, USA) Τεχνικά Μέτρα Πάροχοι Υπηρεσιών ιαδικτύου και Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου Φίλτρα για τους Τελικούς Χρήστες Σχετικές Πρωτοβουλίες (διεθνώς και στη χώρα) Ανακεφαλαίωση - Συµπεράσµατα

3 3 Εισαγωγή Το πρόβληµα της ανεπιθύµητης επικοινωνίας και επεξεργασίας 380 εκ. χρήστες Internet (2004, OECD), 137 εκ. µε ευρυζωνική σύνδεση (Ιούλιος 2005, OECD), 83 εκ. Domain names, 75 εκ. Web sites (2005, Ανεπιθύµητη επικοινωνία ανέρχεται σε 65-85% της συνολικής, στην Ε.Ε. 53% spam, 80% στην αγγλική, 80% µε προέλευση από USA (Wall Street Journal) Παραβίαση Ιδιωτικότητας και πρόβληµα ασφάλειας Επιπτώσεις οικονοµικής φύσεως (κόστος, µείωση παραγωγικότητας) Υποβάθµιση ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών Εξέλιξη Αρχικά ως διαφηµιστικά µηνύµατα προϊόντων και υπηρεσιών και ακολούθως και ως µέσα µεταφοράς επιβλαβούς λογισµικού Τεχνολογίες: (PCs, PDAs, ), κινητή τηλεφωνία (SMS, MMS), Instant Messaging, Weblogs, VoIP Περιεχόµενο: ASCII, HTML, phishing, virus, malicious software Τακτικές:Αποφυγή φίλτρων, απόκρυψη ταυτότητας αποστολέα, εκµετάλλευση υπολογιστικών και επικοινωνιακών πόρων τρίτων

4 4 Εµπλεκόµενοι, ρόλοι και ανάγκες Εισαγωγή Τελικοί χρήστες: θύµατα, ανάγκη προστασίας Νοµικά πρόσωπα ως παραλήπτες: θύµατα, ορισµός δικαιωµάτων, αντιπροσώπου για την περίπτωση συγκατάθεσης Αρχές: αρµόδιες για εφαρµογή της νοµοθεσίας (αρχές προστασίας δεδοµένων, προστασίας καταναλωτή, αστυνοµικές και δικαστικές αρχές), συνεργασία Πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών: θύµατα (και ίσως και θύτες), επιβολή πολιτικών αποδεκτής χρήσης (Acceptance Use Policy) Ενώσεις διαφηµιστών: κώδικες δεοντολογίας Ενώσεις προστασίας καταναλωτών: ενηµέρωση ευαισθητοποίηση Εταιρίες λογισµικού: ευθύνη για εργαλεία συλλογής ηλεκτρονικών διευθύνσεων Μέτρα, Πρωτοβουλίες Θεσµικό πλαίσιο ιεθνής συνεργασία αρµοδίων αρχών Πρωτοβουλίες και µέτρα εµπλεκόµενων φορέων Τεχνικά µέτρα φορέων και τελικών χρηστών Ευαισθητοποίηση - ενηµέρωση

5 5 Θεσµικό Πλαίσιο Άρθρο 13 Οδηγίας 2002/58/ΕΚ αναφέρεται στις αυτόκλητες κλήσεις: Η χρησιµοποίηση αυτόµατων συστηµάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (συσκευές αυτόµατων κλήσεων), τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για σκοπούς απευθείας προώθησης επιτρέπεται µόνο κατόπιν συγκατάθεσης (optin) Εξαίρεση αν στοιχεία επαφής αποκτήθηκαν στο πλαίσιο πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών (opt-out), Σε άλλες περιπτώσεις (µε ανθρώπινη παρέµβαση), επαφίεται στον εθνικό νοµοθέτη να επιλέξει µεταξύ opt-in και opt-out, Απαγόρευση συγκάλυψης ή απόκρυψης της ταυτότητας του αποστολέα ήτου προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το µήνυµα. Επίσης, απαγόρευση αποστολής µηνυµάτων χωρίς έγκυρη διεύθυνση για ανάκληση συγκατάθεσης ή τερµατισµό της επικοινωνίας, Ισχύς προστασίας και για νοµικά πρόσωπα. Άρθρο 11 νοµοσχεδίου που µεταφέρει την Οδηγία Opt-in για συστήµατα κλήσης χωρίς και µε ανθρώπινη παρέµβαση. Ωστόσο, προβλέπει και δυνατότητα δήλωσης συνδροµητών προς τους φορείς παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ότι δεν επιθυµούν γενικώς να δέχονται τέτοιες επικοινωνίες.

6 6 Θεσµικό Πλαίσιο ιαφορές στα κράτη-µέλη: Opt-in ή opt-out, Μητρώα, Προστασία φυσικών και νοµικών προσώπων, Επιπτώσεις, European Contact Network of Spam Authorities (CNSA) Νοµικό πλαίσιο ΗΠΑ (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing - CAN SPAM Act of 2003) Μελέτη του FTC σχετικά µε τη δυνατότητα δηµιουργίας Do-Not-Spam-List Απαγόρευση συγκάλυψης ή απόκρυψης της ταυτότητας του αποστολέα, Απαγόρευση αυτόµατης συλλογής στοιχείων επικοινωνίας από Web sites ή αυτόµατης δηµιουργίας δυνατών διευθύνσεων, συνδυάζοντας ονόµατα, γράµµατα ή αριθµούς, Υποχρέωση συµπερίληψης της πραγµατικής φυσική διεύθυνσης του αποστολέα, Επίσης, έγκυρης διεύθυνσης για δυνατότητα opt-out σε κάθε µήνυµα, Απαγόρευση αυτόµατων µέσων για την εγγραφή και απόκτηση λογαριασµών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και των relay δυνατοτήτων τρίτων Κυρώσεις.

7 7 Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Πάροχοι Υπηρεσιών ιαδικτύου και Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου Blacklists (απόρριψη κάθε µηνύµατος µε διεύθυνση προέλευσης που περιέχεται στη λίστα γνωστών αποστολέων spam), Whitelists (στην περίπτωση µαζικών αποστολών, αποδοχή των µηνυµάτων που προέρχονται από εγκεκριµένους-καταχωρηµένους στη λίστα αποστολείς, άλλως εκκίνηση µηχανισµού challenge response µε την αυτόµατη δηµιουργία και µετάδοση µηνύµατος προς το αποστολέα και την απαίτηση να καταχωρήσει σε δεδοµένο σύνδεσµο στοιχεία από το µήνυµα, καθώς και µη αυτοµατοποιηµένη επίλυση αποδοχής ή µη), Greylisting (προσωρινή απόρριψη (4xx failure codes) µηνυµάτων που προέρχονται από άγνωστους αποστολείς, υποθέτοντας εγκατάλειψη της προσπάθειας µετάδοσης στην περίπτωση ανεπιθύµητης επικοινωνίας, σε αντίθεση µε την περίπτωση της επιθυµητής επικοινωνίας. Συνδυάζεται µε whitelists, όπου περιέχονται όσοι προσπαθούν και πάλι και βασίζεται σε IP, αποστολέα και παραλήπτη, αλλά και σε σύνοψη του µηνύµατος. Εναλλακτικά, καθυστέρηση στην προώθηση µηνυµάτων από άγνωστες πηγές θεωρώντας ότι αν είναι από αποστολείς spam, αυτοί θα εµφανιστούν στο µεταξύ σε σχετικές blacklists), προβλήµατα (απώλεια επιθυµητών µηνυµάτων, καθυστέρηση στην παράδοση),

8 8 Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Πάροχοι Υπηρεσιών ιαδικτύου και Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου Προσφορά disposable διευθύνσεων (ο κάτοχος µπορεί να προσδιορίσει τις διευθύνσεις από τις οποίες αποδέχεται µηνύµατα, ενώ από άλλες διευθύνσεις απορρίπτονται ή η ισχύς µιας διεύθυνσης εκπνέει µετά από κάποιο χρόνο), Αυθεντικοποίηση ηλεκτρονικού µηνύµατος (emerging) Sender Policy Framework (SPF), Sender-ID (για να ελεγχθεί αν server authorized to send on behalf of a given domain, διαφέρουν στην ταυτότητα που ελέγχουν, SPF το πεδίο του φακέλου MAIL FROM (rfc 2821) και SENDER-ID την επικεφαλίδα (rfc 2822). SPF και Sender-ID δηµοσιεύονται στο DNS. Ακόµα, έλεγχος της IP του server του αποστολέα. Εφαρµογή ψηφιακής υπογραφής (επισυνάπτεται του µηνύµατος και ελέγχεται µε τη βοήθεια του δηµοσίου ή του κλειδιού επαλήθευσης, που έχει δηµοσιοποιηθεί στο DNS) Φίλτρα ταξινόµησης µηνυµάτων, Ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση συνδροµητών σχετικά µε open relays, open proxies, συµπεριλαµβανοµένου περιοδικού ελέγχου για τον εντοπισµό τους, Κώδικες Ανεπιθύµητη δεοντολογίας, Επικοινωνία και Επεξεργασία: αποδεκτές Τρόποι πολιτικές Αντιµετώπισης χρήσης

9 9 Τεχνικά Μέτρα για Τελικούς Χρήστες Φίλτρα ταξινόµησης εισερχοµένων µηνυµάτων Επιλογή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων Ρίζες λέξεων, Stop terms (δεν λαµβάνονται υπόψη άρθρα, αντωνυµίες και γενικά λέξεις που εµφανίζονται σε κάθε τύπο κειµένου), Αµοιβαία πληροφορία, ιάσταση και τύπος διανύσµατος γνωρισµάτων. Αλγόριθµοι ταξινόµησης µηνυµάτων Naϊve-Bayes, AdaBoost, Classification via Regression, MultiBoost, Random Committee, ADTree, ID3-Tree, Νευρωνικά δίκτυα, Γενετικοί. Εσφαλµένα θετικά versus Εσφαλµένα αρνητικά

10 10 Φίλτρα ταξινόµησης εισερχοµένων µηνυµάτων Τεχνικά Μέτρα για Τελικούς Χρήστες Training Stage Legitimate MessagesSpam Messages Validation Stage Legitimate MessagesSpam Messages Algorithm Best Worst Best Worst Best Worst Best Worst Naive Bayes AdaBoostM Class.v. Regr MultiBoostAB R.Committee ADTree trees.id RandomTree

11 11 Σχετικές Πρωτοβουλίες ιεθνείς πρωτοβουλίες OECD (Anti-Spam ToolKit) ASTA (Anti-Spa Technical Alliance) ENISA LONDON ACTION PLAN CNSA (European Contact Network of Spam Authorities) Πρωτοβουλίες Αρχής Προστασίας εδοµένων Συνεργασία µε αρµόδιες αρχές κρατών-µελών ΕΕ Υποστήριξη παρόχων υπηρεσιών ιαδικτύου για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας Προετοιµασία εκδηλώσεων ενηµέρωσης εµπλεκοµένων

12 12 Ανακεφαλαίωση - Συµπεράσµατα Εµπόδιο στην ανάπτυξη της ψηφιακής επικοινωνίας, σοβαρή απειλή για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια Θεσµικό πλαίσιο, αρµόδιες αρχές Άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς (ISPs, ενώσεις καταναλωτών, εταιρίες λογισµικού) Αναγνώριση αναγκαιότητας συνεργασίας των εµπλεκοµένων φορέων Εφαρµογή κατάλληλων τεχνικών µέτρων, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη και την ανάπτυξη συστηµάτων περιρρέουσας νοηµοσύνης (ambient intelligence ή ubiquitous copmuting) σε συνδυασµό µε τα ιδιαίτερα προβλήµατα που δηµιουργούνται

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αθήνα, 29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αθήνα, 29-4-2011 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2994/29-4-2011 Ο ΗΓΙΑ 2/2011 Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 2 ος Κύκλος Λειτουργίας ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β1 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρειν Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ......για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010 σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014 Εισαγωγή Η WorldVentures Marketing LLC (η «Εταιρεία» ή «Εμείς»), σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεσμεύεται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Τίτλος Μελέτης: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του Καταναλωτή για την προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα

Ενημέρωση του Καταναλωτή για την προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα Ενημέρωση του Καταναλωτή για την προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα 1 Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για την προστασία τους από το ηλεκτρονικό έγκλημα Συνήγορος του Καταναλωτή 4 Ενημέρωση του

Διαβάστε περισσότερα

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Οι παρόντες όροι άδειας είναι µια σύµβαση ανάµεσα σε εσάς και τον κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ03: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία εδοµένων Σηµειώσεις Μαθήµατος Εξαµήνου Κέρκυρα, 2007 Τµήµα Πληροφορικής Ιόνιο Πανεπιστήµιο ιδάσκων: ρ. Εµµανουήλ Μάγκος Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στην Ασφάλεια Η/Υ...4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ρ Μιχάλης Παρασκευάς, Κουµούτσος Κων/νος, Στεργάτου Ελένη, Κουµούτσος Γιάννης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα Αλεξανδροπούλου. Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα Αλεξανδροπούλου. Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) Διπλωματική Εργασία: Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπό του φοιτητή: ΛΑΓΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακές υπογραφές»

«Ψηφιακές υπογραφές» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «Ψηφιακές υπογραφές» Πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας Χρυσοπούλου Ελένης (Α.Μ. 02/07) Επιβλέπων Καθηγητής: Στεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά

Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Κανονισμός Πιστοποίησης της ADACOM A.E. για Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Έκδοση 3.8.3 Ημερομηνία Εφαρμογής: 1 Ιουνίου 2012 ΑΝΤΑΚΟΜ Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Σπουδάστρια Εμμανουηλίδου Παναγιώτα Επιβλέπων Αθανασίου Δημήτριος 1 0BΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1BΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ E-BANKING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ E-BANKING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ E-BANKING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ. ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα