Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας"

Transcript

1 Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Final version for publication

2 Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Εισαγωγή Οι Cyta και MTN («παροχείς») έχουν συντάξει τον παρόντα Κώδικα Πρακτικής σε σχέση µε τις δραστηριότητές τους στην κινητή τηλεφωνία, µε σκοπό την εφαρµογή του στην Κυπριακή Αγορά. Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, για σκοπούς του παρόντος Κώδικα, αποτελούν τις υπηρεσίες φωνής, µηνυµάτων, δεδοµένων, πολυµέσων, πρόσβασης στο διαδίκτυο και βιντεοκλήσεων. Ο Κώδικας καθορίζει τα πρότυπα που θα τηρούν οι παροχείς στα ακόλουθα θέµατα: Μηχανισµοί ελέγχου Κακόβουλη ή προσβλητική διαπροσωπική επικοινωνία Ανεπιθύµητη εµπορική αλληλογραφία (Spam) Πρόσβαση στο διαδίκτυο Υπηρεσίες υπερτιµηµένης αξίας Περιορισµοί πρόσβασης για υπηρεσίες περιεχοµένου Νοµοθεσία Επιβολή Εφαρµογή και διαχείριση Πληροφορίες και συµβουλές Ο Κώδικας αντιπροσωπεύει την ελάχιστη δέσµευση στην οποία έχουν συµφωνήσει οι παροχείς κινητής τηλεφωνίας. Οι παροχείς µπορούν από µόνοι τους να εφαρµόσουν και επιπρόσθετα µέτρα, τα οποία όµως να συνάδουν µε τον Κώδικα. 2

3 1. Μηχανισµοί Ελέγχου Οι παροχείς θα διαθέτουν µηχανισµούς ελέγχου για να παρέχουν διαφάνεια, αναφορικά µε τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και υπηρεσιών. Οι παροχείς, κατόπιν έγκυρου και νόµιµου αιτήµατος, θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε λογαριασµούς κινητών τηλεφώνων, σύµφωνα µε όλους τους ισχύοντες νόµους περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων και ιδιωτικής ζωής. Οι µηχανισµοί ελέγχου θα επιτρέπουν, µεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε αρχεία που διατηρεί ο παροχέας κινητής τηλεφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των αριθµών που έχει καλέσει ο συνδροµητής, υπόλοιπα λογαριασµών και τις υπηρεσίες που είναι ενεργοποιηµένες στο κάθε κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, οι παροχείς κινητής τηλεφωνίας θα δίνουν τη δυνατότητα στους συνδροµητές να εξατοµικεύουν τον τρόπο πρόσβασης τους στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, όπως ρύθµιση κινητών τηλεφώνων, φραγή κλήσεων, φίλτρα και/ή έλεγχος κλήσεων, καθώς και έλεγχος τιµολόγησης. Περιεχόµενο ιαδικτύου Περιορισµοί Πρόσβασης Οι παροχείς δεν έχουν έλεγχο για το περιεχόµενο που προσφέρεται ή είναι διαθέσιµο στο διαδίκτυο από τρίτα µέρη. Συνεπώς, οι παροχείς δεν έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίσουν ότι τέτοιο περιεχόµενο έχει ταξινοµηθεί σύµφωνα µε το κοινό πλαίσιο ταξινόµησης που συµπεριλαµβάνεται στον παρόντα Κώδικα. 2. ιαπροσωπική επικοινωνία ιαπροσωπική επικοινωνία είναι η αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ δύο κινητών τηλεφώνων/συνδροµητών. Οι παροχείς θα ενηµερώνουν τους συνδροµητές τους αναφορικά µε τις διαδικασίες καταγγελίας κακόβουλης ή προσβλητικής επικοινωνίας. Οι παροχείς θα ανταποκρίνονται τάχιστα και υπεύθυνα σε όλες τις καταγγελίες των συνδροµητών τους που αφορούν κακόβουλη ή προσβλητική διαπροσωπική επικοινωνία, και θα συµβουλεύουν τους συνδροµητές τους για τα επόµενά τους βήµατα. Οι παροχείς θα συµβουλεύουν και ενθαρρύνουν τους συνδροµητές τους να προωθούν τυχόν παράπονα στις αρµόδιες αρχές. Οι παροχείς θα συνεργάζονται πλήρως µε τις αρµόδιες αρχές, για την εξιχνίαση και τη δίωξη αδικηµάτων. 3. Ανεπιθύµητη Εµπορική Επικοινωνία (Spam) Τα µηνύµατα Spam αναφέρονται σε οποιαδήποτε αυθαίρετη, ανεπιθύµητη και/ή αδιάκριτη εµπορική επικοινωνία που χρησιµοποιείται για σκοπούς άµεσης εµπορικής προώθησης, συµπεριλαµβανοµένης της µαζικής αποστολής γραπτών µηνυµάτων, όπου ο παραλήπτης δεν έχει υφιστάµενη ή προηγούµενη σχέση µε τον αποστολέα. Στην περίπτωση των συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας, τέτοια µηνύµατα ενδεχοµένως να λαµβάνονται σε µορφή φωνής, βίντεο, SMS, MMS και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 3

4 Οι παροχείς θα διαθέτουν τηλεφωνικές γραµµές για σκοπούς καταγγελίας ή προώθησης περιπτώσεων Spam, στις οποίες µπορούν να αποτείνονται οι συνδροµητές τους. Σε περίπτωση λήψης παραπόνου που αφορά αδιάκριτη εµπορική επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης της µαζικής αποστολής γραπτών µηνυµάτων, οι παροχείς θα ενθαρρύνουν του συνδροµητές να καταγγέλλουν τα περιστατικά στις αρµόδιες αρχές για περαιτέρω έρευνα. 4. Πρόσβαση στο διαδίκτυο Οι παροχείς παρέχουν τα µέσα για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εντούτοις, δεν έχουν κανένα έλεγχο για το περιεχόµενο ή τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι χρήστες κινητών τηλεφώνων όταν χρησιµοποιούν στο διαδίκτυο. 5. Υπηρεσίες υπερτιµηµένης αξίας Ο Επίτροπος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΡΗΕΤ) εξουσιοδοτεί και εποπτεύει τις Υπηρεσίες Υπερτιµηµένης Αξίας στην Κυπριακή Αγορά. Επιπρόσθετα, ο Επίτροπος ταξινοµεί την αρίθµηση των εν λόγω υπηρεσιών, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την παραγγελία διαφόρων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, π.χ. ringtones, πρόσβαση σε διαγωνισµούς και σε διάφορα είδη εµπορικών προωθήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές στοιχίζουν περισσότερο απ ότι οι συνηθισµένες κλήσεις και µηνύµατα, και λειτουργούν µε ειδικές σειρές αριθµών (900-XXX-XX και 909-XXX-XX για κλήσεις, και 1XXX µέχρι 9XXX για µηνύµατα). Όλοι οι παροχείς υπηρεσιών υπερτιµηµένης αξίας πρέπει να τηρούν τις πρόνοιες της υφιστάµενης νοµοθεσίας του ΕΡΗΕΤ. Οι παροχείς κινητής τηλεφωνίας θα επιβάλλουν τις ρυθµίσεις του Επιτρόπου µέσω των εµπορικών συµφωνιών που συνάπτονται. 6. Περιορισµοί πρόσβασης για υπηρεσίες περιεχοµένου που προσφέρονται από τους παροχείς Η παρούσα παράγραφος θέτει τους περιορισµούς πρόσβασης που θα ισχύουν για το εµπορικό περιεχόµενο που προσφέρεται µέσω των παροχέων. Εµπορικό περιεχόµενο αποτελεί το περιεχόµενο για το οποίο συνάπτεται εµπορική συµφωνία, µεταξύ του παροχέα κινητής τηλεφωνίας και του παροχέα Περιεχοµένου, για την παροχή περιεχοµένου µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το εν λόγω περιεχόµενο δεν συµπεριλαµβάνει περιεχόµενο στο οποίο οι συνδροµητές µπορούν να έχουν πρόσβαση µπαίνοντας απλά στο διαδίκτυο µέσω των κινητών τους. Οι παροχείς θα καθορίσουν εσωτερική διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα ταξινοµείται το εµπορικό περιεχόµενο που προσφέρουν µέσω των υπηρεσιών τους. Οι παροχείς κινητής τηλεφωνίας θα επιβάλλουν επίσης την εφαρµογή ταξινοµήσεων εµπορικού περιεχοµένου µέσω των εµπορικών συµφωνιών τους. Ο κάθε παροχέας, είτε ανεξάρτητα ή µε τη βοήθεια των Παροχέων Περιεχοµένου, θα τοποθετεί ελέγχους πρόσβασης σε εµπορικό περιεχόµενο το οποίο είναι ταξινοµηµένο ως Ακατάλληλο για Ανηλίκους. Στο εν λόγω περιεχόµενο, θα έχουν πρόσβαση συνδροµητές που επιβεβαιωµένα είναι άνω των 18. Οι παροχείς κινητής τηλεφωνίας θα καθορίζουν διαδικασίες µε τις οποίες θα λαµβάνονται πρακτικά µέτρα για την εξακρίβωση της ηλικίας του συνδροµητή. Ο τρόπος µε τον οποίο θα εφαρµόζεται ο παρών κώδικας ενδεχοµένως να διαφέρει από παροχέα σε παροχέα, καθότι πιθανόν να χρησιµοποιούνται διαφορετικές τεχνικές διαδικασίες σύµφωνα µε τη δοµή του κάθε δικτύου. 4

5 7. Νοµοθεσία Οι παροχείς υπόκεινται σε όλη τη σχετική νοµοθεσία, ρυθµιστικές και καταστατικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 7a. Ταξινόµηση Εµπορικού Περιεχοµένου Οι παροχείς ταξινοµούν το εµπορικό περιεχόµενο που προσφέρουν µέσω των υπηρεσιών τους, σύµφωνα µε τα εθνικά κοινωνικά πρότυπα, τα οποία πρέπει να συνάδουν και µε την προσέγγιση των µέσων ενηµέρωσης. Η ταξινόµηση περιεχοµένου, στο οποίο οι συνδροµητές έχουν πρόσβαση είτε µέσω τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, είτε µέσω άλλων τρόπων, πρέπει να συνάδει µε τα εθνικά κοινωνικά πρότυπα που προάγουν την ευπρέπεια, κοσµιότητα και νοµοθεσία. Το πλαίσιο ταξινόµησης θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο κατηγορίες: περιεχόµενο που είναι κατάλληλο µόνο για ενήλικες και άλλο περιεχόµενο. Οι παροχείς θα βεβαιώνονται ότι το εµπορικό τους περιεχόµενο κάτω από τη δική τους επωνυµία, ταξινοµείται σύµφωνα µε τα υφιστάµενα εθνικά πρότυπα ταξινόµησης (Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου). Μέσω των συµβατικών τους σχέσεων µε τρίτα µέρη, δηλαδή επαγγελµατίες παροχείς περιεχοµένου, οι παροχείς κινητής τηλεφωνίας θα απαιτούν τη συµµόρφωση των παρόχων σχετικά µε την ταξινόµηση του εµπορικού τους περιεχοµένου, σύµφωνα µε την ίδια εθνική προσέγγιση ταξινόµησης. 7b. Παράνοµο περιεχόµενο Οι παροχείς κινητής τηλεφωνίας θα συνεργάζονται µε τις αστυνοµικές αρχές αναφορικά µε καταγγελίες για περιεχόµενο το οποίο ενδεχοµένως να είναι παράνοµο. Αν οι παροχείς κινητής τηλεφωνίας φιλοξενούν περιεχόµενο άλλων παροχέων περιεχoµένου, θα πρέπει να προνοήσουν για διαδικασίες προειδοποίησης και τερµατισµού παροχής του παράνοµου περιεχοµένου. 8. Επιβολή Η συµµόρφωση των παροχέων µε τον παρόντα Κώδικα Πρακτικής, συνεπάγεται την τήρηση των ακόλουθων δεσµεύσεων: ηµοσίευση του Κώδικα στην ιστοσελίδα τους Τήρηση και αναθεώρηση µηχανισµών ελέγχου ηµιουργία και/ή διατήρηση τηλεφωνικής γραµµής για την καταγγελία κακόβουλων ή προσβλητικών επικοινωνιών Τήρηση διαδικασιών για την καταγγελία αποστολής µηνυµάτων Spam και συνεργασία µε τα αρµόδια σώµατα Αναθεώρηση και ενηµέρωση του παρόντος Κώδικα όποτε θεωρείται σκόπιµο Παροχή βοήθειας στην αστυνοµία κατά την εξιχνίαση εγκληµάτων. Εισαγωγή κατάλληλων µέτρων πρόσβασης για υπηρεσίες περιεχοµένου, σύµφωνα µε τις πρόνοιες που παρατίθενται στον παρόντα Κώδικα Πρακτικής. 9. Εφαρµογή και διαχείριση Οι παροχείς κινητής τηλεφωνίας αναλαµβάνουν την ευθύνη για την εφαρµογή και διαχείριση του παρόντος Κώδικα. Θα αναθεωρούν και τροποποιούν τον Κώδικα όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο, ώστε ο Κώδικας να παραµένει σχετικός προς όφελος των 5

6 συνδροµητών. Η κάθε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας θα επιβάλλει τους όρους του Κώδικα µέσω συµφωνιών µε τους παροχείς περιεχοµένου. Ο κώδικας θα τεθεί σε εφαρµογή την 1 η Μαρτίου, Πληροφορίες και συµβουλές Οι παροχείς κινητής τηλεφωνίας θα παρέχουν συµβουλές στους συνδροµητές τους, συµπεριλαµβανοµένων παιδιών και γονέων, αναφορικά µε τη φύση και χρήση νέων κινητών συσκευών και υπηρεσιών και θα παρέχουν τη στήριξή τους σε άλλες επιµορφωτικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να εµπλουτίσουν τις γνώσεις των συνδροµητών. Πληροφορίες για τον Κώδικα θα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της κάθε εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Φώτιος Σαββίδης Ανώτατος Εκτελεστικός ιευθυντής Cyta Bassel Jamaleddine Ανώτατος Εκτελεστικός ιευθυντής MTN Cyprus Ltd 6

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι: α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2007. Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος. Συνήγορος του Καταναλωτή >03

Ιανουάριος 2007. Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος. Συνήγορος του Καταναλωτή >03 >01 Η ψηφιακή επανάσταση που συντελείται στην εποχή μας χάρη στις ραγδαίες εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας ευνοεί την ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 2 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Πίνακας Περιεχομένων Μέρος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM ("ΥΠΗΡΕΣΙΑ")

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM (ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM ("ΥΠΗΡΕΣΙΑ") Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία Worldbridge-Υπηρεσίες Πληρωµών Α.Ε. («Worldbridge») σε συνεργασία µε την Western

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του Καταναλωτή για την προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα

Ενημέρωση του Καταναλωτή για την προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα Ενημέρωση του Καταναλωτή για την προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα 1 Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για την προστασία τους από το ηλεκτρονικό έγκλημα Συνήγορος του Καταναλωτή 4 Ενημέρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony

Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony Για την υπηρεσία Broadband Telephony, ισχύουν οι πιο κάτω όροι που βρίσκονται και στη γενική σύμβαση, για νέους και υφιστάμενους πελάτες της υπηρεσίας: 1 Οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2007» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 30/01/2007 ΜΕΧΡΙ 30/03/2007 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 15.5.2009, σ. 37. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 17.12.2009, σ. 17. (α) διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα