Dafnis y Cloe de Longo. Bibliografía

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dafnis y Cloe de Longo. Bibliografía"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ UNIIVERSSIIDAD ARIISSTOTELIICA DE TESSALONIICA FFACULTAD DE FFIILOSSOFFIIA Y LETRASS DEPPARTAMENTO DE ESSTUDIIOSS CLASSIICOSS Santiago Carbonell Martínez Λόγγου. άφνης και Χλόη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Dafnis y Cloe de Longo. Bibliografía Πρωτεύουσα Μεταπτυχιακή Εργασία Tesina Επιβλέπων καθ. Μ. Κοπιδάκης Prof tutor M. Kipidakis ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗ. Μάρτιος του 1998 Tesalónica, Marzo 1998

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA INDICE Βραχυγραφίες / Abreviaturas...2 Προλογικό σηµείωµα / Prólogo...6 Ι. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Artículos de contenido bibliográfico...7 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΚΙΜΙΩΝ: Estudios generales/ Colecciones Α. Το µυθιστορηµατικό είδος / El género novelístico...9 Β. Το ΑΕΜ. / Novela Antigua Griega ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Temas específicos IV. Ο ΛΟΓΓΟΣ. Longo 1. Καταγωγή, Λογοτεχνικά συµφραζόµενα, Εξέλιξη...15 Origen, Contexto literario, Evolución 2. Αφηγηµατική τεχνική, Γλώσσα, Ύφος...19 Técnica narrativa, Lengua y Estilo 3. Κοινωνιολογία του είδους: Αναγνώστες, Στοιχεία Κοινωνικού και Πολιτιστικού Ρεαλισµού...22 Aspectos sociológicos del género: Lectores, Elementos de realismo sociopolítico 4. ιάφορα Μοτίβα / Motivos diversos...27 Επιβίωση / Pervivencia...29 Α. Βιβλιογραφίες / Bibliografías...30 Β. Λεξικά / Diccionarios...30 Γ. Εκδόσεις / Ediciones Μεταφράσεις / Traducciones...32 Ε. Σχόλια / Comentarios...38 Ζ. Συγγραφέας: Χρονολογία, Καταγωγή / Autor: Datación, Origen...39 Η. Κοινωνικός και Πολιτιστικός Ρεαλισµός / Realismo sociopolítico...40 Θ. Ερµηνείες του έργου / Interpretación textual...42 Ι. Αφηγηµατική Τεχνική, Ύφος και Γλώσσα / Técnica narrativa, Estilo y Lengua Κ. Πηγές, Λογοτεχνικά Συµφραζόµενα / Fuentes, Contexto literario...50 Λ. Κριτική του Κειµένου και Παράδοση των XΦΦ / Critica textual y tradición manuscrita...52 Μ. Επιβίωση / Pervivencia...54 Ν. Γενικές µελέτες / Σύµµεικτα Obras generales / Miscelánea...56 Παράρτηµα : Ο Λόγγος στην Ισπανική Λογοτεχνία...58 Apéndice: Longo en la literatura castellana 1

3 Πίνακας ονοµάτων / Índice de autores

4 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΑΕΜ. κχ ιατρ. κεφ. µυθ. Ανατύπ. τόµ Αρχαίο Ελληνικό Μυθιστόρηµα άφνη και Χλόη ιδακτορική ιατριβή Κεφάλαιο Μυθιστόρηµα Ανατύπωση Τόµος ΣΥΓΓΡΑΦΕΊΣ Απουλ. Αριστ. Αχ. Τάτ. Ηλιόδ. Ιαµβ. Βαβ. Λόγγ. Μένανδρ. Ξεν. Εφ. Πετρ. Xαρίτ. Απουλήιος Αριστοτέλης Αχιλλεύς Τάτιος Ηλιόδωρος Ιάµβλικος Βαβυλώνιος Λόγγος Μένανδρος Ξενοφών Εφέσιος Πετρώνιος Χαρίτων Αφροδισεύς ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ AAHG Anzeiger fόr die Altertumswissenschaft,. hrsg.von der Φsterreichischen Humanistischen Gesellschaft AC L Antiquité classique ACR American Classical Review AJPh American journal of philology AFFB Anuario de Filología de lafacultad de Filosofia de Barcelona AFLM Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Univ. Macerata Αιολικά Γράµµατα ASNSP Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa Antaios A&R Atene e Roma Arctos Aregung Arethusa ASNP Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa Athenaeum AU Der Altsprachliche Unterricht Aufidus AUMLA Journal of the Australasian Universities Language and Literature Association BAB Bulletin de la Classe des Letres de l Académie Royale de Belgique BAGB Bulletin de l Assotiation Guillaume Budé BIEH Boletín del Instituto de Estudios Helénicos ΒΜCRev Bryn Mawr classical review Byzantion ByzZ Byzantinische Zeitschrift 3

5 CB CFC(G) CJ C&M CO CompLit ConHell CPh CQ CR C&S CW DA DHA DLZ E Clas Eirene Ελληνικά EMC Emérita Eos Erasmus Eranos Euphrosyne Faventia FF Fortunatae GAG GIF Gnomon G&R Habis Helicon Helmántica Hermathena Hermeneus Hermes HZnMTL HZ ICS IL InvLuc JAC JHS JÖByzG JRS Kentron Koinonia Latomus LEC Maia ΜCSN The Classical Bulletin Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos. The classical journal Classica et mediavalia The classical outlook Comparative literaature Connaissance hellènique Classical philology Classical quaterlly Classical review Cultura e Scuola The Classical World Dissertations abstracts Dialogues d histoire ancienne Deutsche Literatutzeitung Estudios Clasicos Échos du monde classique Forschungen und Fortschritte Göttingische Gelehrte Anzeigen Giornale italiano di filologia Greece and Rome Handelingen van de Koninklijke Zvienederlandse Maatschappis voor Taalen Letterkunde en Geschiednis Historische Zeitschrift Illinois classical studies L Information littéraire Invigilata lucernis Journal of ancient civilization Journal of Hellenic studies Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gessellschaft Journal of Roman Studies Les études classiques Materiali e contributi per la storia della narrativa greco-latina 4

6 MC Il Mondo Classico MD Materiali e discussioni per l analisi dei testi clasici MDAI(R) Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts(Röm. Abt.) Meander MH Museum Helveticum MHA Memorias de historia antigua Mnemosyne Mod.Lang.Journ. MPhL Museum philologicum Londiniense MT Museum Tusculanum Nova Tellus NPhM Neuphilologische Mitteilungen NT Novum Testamentum Orpheus PAChA Proceedings of the American Catholic Philosophical Association Paideia PCPhS Proceedings of the Cambridge Philological Society Philologus Phoenix PhQ Philological quaterly Πλάτων Prohemio Prometheus PVS Proceedings of the Virgil Society QIFP Quaderni dell Inst. di Filosofia Univ. Stud. Di Perugia QS Quaderni di Storia QTTA Quaderni Triestini sul Teatro Antico QUCC Quaderni Urbinati di Cultura Classica RBPh Revue belge de philologie et d histoire REA Revue des études anciennes REByz Revue des études byzantines REG Revue des études grecques REL Revue des études latines RFIC Rivista di filologia e di istruzione classica Rhetorica RhM Rheinisches Museum RHR Revue de l histoire des religions RIL Rendiconti dell Instituto Lombardo Revue du Louvre RPh Revue de philologie RSC Rivista di Studi Classici Salesianum Sandalion Sciencaj Studoj SCO Studi classici e orientali SEJG Sacris erudiri: jaarboek voor Godsdienstwetenschappen SicGym Siculorum gymnasium SIFC Studi italiani di filologia classica Sileno SMed Schede medievali SPFB Sborník Prací Filosofické Fak Brneské Univerzity SPhS Studia philologica Salmanticensia StudClas Studii clasice 5

7 TAPhA TLS VDI Vichiana WJA WS ZAnt ZPE Transactions and proceedings of the American Philological Association The Times literary supplement Vestinik drevnej istorii Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft Wiener Studien Ziva Antika Zeitschrift für papyrologie und Epigraphik 6

8 Προλογικό σηµείωµα. Η βιβλιογραγία για τον Λόγγ. άρχισε το 1559, χρονιά της πρώτης µετάφρασης του σοφιστή από τον Amyot, και είναι άφθονη, λόγω της µεγάλης επιτυχίας του µυθ., η οποία παρέµεινε αµείωτη ως τις µέρες µας. Εξάλλου, το πρόσφατο ενδιαφέρον για τον Λόγγ. συνδέεται µε το γενικό ενδιαφέρον για το αρχαίο µυθ. στους φιλολογικούς κύκλους. Η αξία αυτού του είδους, που από καιρό θεωρήθηκε ο φτωχός συγγενής της ελληνικής και λατινικής γραµµατείας, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, όπως είναι γνωστό. Η ακόλουθη βιβλιογραφία περιέχει κυρίως µελέτες για τον Λόγγ. Αποδελτιώνονται επίσης και άλλες γενικότερες για το αρχαίο µυθ., στις οποίες µπορεί κανείς να βρεί παρατηρήσεις σχετικά µε τον συγγραφέα µας. Ο πολλαπλασιασµός ερευνών που ασχολούνται µε αυτά τα θέµατα µας ανάγκασε να περιορίσουµε την παρούσα εργασία. Υιοθετήσαµε ως όρια το 1960, µέχρι το 1993, που αντιστοιχεί στον τελευταίο τόµο της L Annι Philologique διαθέσιµο κατά τη συγγραφή αυτής της βιβλιογραφίας. Προσθέσαµε και λίγες πιο πρόσφατες µελέτες, καθώς και άλλες παλαιότερες, παρόλο που µερικές από αυτές είναι ήδη ξεπερασµένες. Όσον αφορά τις κατηγορίες, πρέπει να σηµειωθεί ότι προσπαθήσαµε να είναι αυτές το λιγότερο δυνατό αυθαίρετες. Θα διαπιστωθεί όµως ότι σε µερικές περιπτώσεις, ιδίως στο µέρος του Λόγγ., οι µελέτες θα µπορούσαν να καταταχθούν σε διάφορα λήµµατα. Τελος, να ευχαριστήσω τον κ. Μ. Κοπιδάκη, που µε ανέλαβε για τη διπλωµατική εργασία αυτή, και επίσης, τον κ. Α. Καψωµένο, που ήταν πρόθυµος να λύσει τα γραφειοκρατικά µου προβλήµατα που αντιµετώπισα κατά την περίοδο των µεταπτυχιακών µου σπουδών. Ι. ΒΙΒΛIΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΘΡΑ. 7

9 1. Bowie, E.L. & Harrison, S.J., The Romance of the Novel, JRS 83 (1993) Βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση του status questionis. 2. Cautadella, Q., Gli studi sul romanzo greco nell ultimo quindicennio,c&s 47 (1973) O Cataudella κάνει µια ανασκόπηση των ερευνών που, από το 1958 ως το 1972, έχουν καταπιαστεί µε το ζήτηµα της καταγωγής του µυθιστορηµατικού είδους, για να φτάσει στο συµπέρασµα ότι τελικά δεν έχει προταθεί καµία αποφασιστική λύση πάνω στο θέµα. Ο ίδιος υποθέτει ότι τα µυθ. δηµιουργήθηκαν στα σχολεία ρητορικής µε την αντικατάσταση των πραγµατικών γεγονότων των έργων της ιστοριογραφίας από τις αφηγήσεις της φαντασίας. 3. García Gual,C., Algunos libros recientes ( ) sobre las novelas griegas, CFC(G) II (1992) Βιβλιοκρισίες πάνω σε µερικά πρόσφατα βιβλία για το ΑΕΜ. 4. Ηaight, H.E., Notes on recent publications about the ancient novel ( ), The Classical Weekly 46 (1953) Ξανατύπ. σε W. Donlan (εκδ.), The Classical World Bibliography of Roman Drama and Poetry and Ancient Fiction, New York/ London, 1978, σσ Σύνοψη µερικών σηµαντικών ερευνών, βιβλίων κυρίως, που ασχολήθηκαν από το 1937 µε το αρχαίο µυθ. 5. L Annιe philologique, Paris ,τόµ.1( )-64(1993). Bλ. το κεφ. Auteurs et textes, στο όνοµα του κάθε συγγραφέα και στο λήµµα Narrativa, καθώς και το κεφ. Histoire littιraire: Littιrature narrative. Υπάρχει και µια CD-ROM παραλλαγή που καλύπτει τους τόµ ( ), γνωστή ως The Database of Classical Bibliography. (Για άλλα Database που κυκλοφορούν, όπως Gnomon, Ηρακλής ή Dyabola, βλ. JHS 116 (1996) Whitaker). 6. Mazal, O., Der griechische und byzantinische Roman in der Forschung von , JÖByzG 11/12 (1962/63), 9-55; 13(1964), 29-86; 14(1965), Για το αρχαίο µυθ. βλ. τόµ.11/12, σσ.11-26,και τόµ. 13 σσ Morgan, J.R, The Ancient Novel at the End of the Century : Scholarship since the Dartmouth Conferece, CPh 91 (1996) Σχόλια για το περιεχόµενο του συλλογικού τόµου που εξέδωσε το 1994 ο J. Tatum µε 23 από τις ανακοινώσεις που έγιναν στο Dartmouth College το 1989, και ανασκόπηση της εξέλιξης των ερευνών στο αρχαίο µυθ. από τότε. 8. Pozdnjakova, N.A., Μια νέα επισκόπηση στην ιστορία του αρχαίου µυθιστορήµατος, [στα ρωσικά], VDI 130 (1974)

10 9. Renate, J., Abersicht όber die antiken Romanautoren bsw.-werke mit Datierung und weiter fόhrender Bibliographie,σε H. Kuch (εκδ.),1989, σσ Σύντοµη παρουσίαση όλων των συγγραφέων αρχαίων µυθ. Γενική εικόνα του θέµατος στις τελευταίες έρευνες. 10. Sandy, G.N., Recent Scholarship on the Prose Fiction of Classical Antiquity, CW 67 (1974) Ξανατύπ. σε W. Donlan (εκδ.),1978 [βλ. Haight, 1953] σσ Το άρθρο παρουσιάζει ένα αρκετά µεγάλο αριθµό µελετών για το αρχαίο µυθ. και τους µυθιστοριογράφους, από το 1950 ως το 1970 περίπου, µε σύντοµες αναφορές στο περιεχόµενό τους. 11. Scarcella, A.M., Leggere i romanzi greci: testo, contesto, pretesti, GIF 41 (1989) Σχόλια πάνω στο έργο του Fusillo (1989), του Pinheiro( Estructuras técniconarrativas nas Etiopicas de Heliodoro, Lisboa, 1987), στο συλλογικό τόµο του Kuch(1989), και στα GCN I (βλ.hoffman (εκδ.) 1988 ). 12. Schmeling, G.(εκδ.), The Petronian Society Newsletter, Gainesville,Univ. of Florida, 1970 κέ. Από το 1981 άρχισαν να συµπεριλαµβάνονται και δελτία για µελέτες που αφορούν το αρχαίο µυθιστορηµατικό είδος γενικά. 13. Ζimmermann, F., Zum Stand der Forschung über den Roman der Antike. Gesichtspunkte und Probleme, F&F 26 (1950)

11 ΙI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΚΙΜΙΩΝ Α. Το Μυθιστορηµατικό Είδος. 14. Cizek, E., Evolutia romanului antic, Bucarest, / StudClas 14 (1972) Dobroiu / REL 49 (1971) Michel / RSC 19 (1971) Verdére. Προσέγγιση στο θέµα της καταγωγής, της δοµής και της εξέλιξης του µυθιστορηµατικού είδους. 15. Cizek, E., La diversitι des structures dans le roman antique, StudClas 15(1973) Πραγµατεύονται οι διαφορές ανάµεσα στο ΑΕΜ, που χαρακτηρίζεται για το χιούµορ, την περιπέτεια και τον έρωτα, σε µυθ. που δίνουν περισσότερη έµφαση στο ιστορικό στοιχείο, όπως η Κύρου Παιδεία, και στα ρωµαϊκά µυθ., όπου γίνεται η ένωση των προηγούµενων µυθ. 16. García Gual, C., Idea de la novela entre griegos y romanos, EClas 19 ( 1975) Παρατηρήσεις σχετικές µε µαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων για το µυθ., µε τους προλόγους των µυθ., την τυπολογία και τη δοµή τους, καθώς και µε το κοινωνιολογικό ζήτηµα του είδους. 17. Ηägg, T., The Novel in Antiquity, Oxford-Berkley-Los Angeles, SPFB E 31(1986) Bartonková / Emérita 55(1987) García Gual / Faventia 8,I (1986) Ruíz Montero / JHS 105 (1985) & CO 61 (1984) 136 Sandy / EMC 29 (1985) Walsh / AJPh 106 (1985) Schmeling / Phoenix 39 (1985) Billault / Paideia 39(1984) Corbato / LEC 52 (1984)73 Wouters / G&R 31(1984)80-81 Dowden / CR 34(1984) West / CW 78 (1984)65-66 Winkler / TLS 85(1984)427 Vickers. Αγγλική παραλλαγή του σουηδικού πρωτοτύπου Den Antika Romanen, Upsala, / Edda (1981) Andersen. Υπάρχει ελληνική µετάφραση, µε τίτλο Το Αρχαίο Μυθιστόρηµα, ΜΙΕΤ, Αθήνα, Επίσης βλ., στα γερµανικά, Eros und Tyche. Der Roman in der antiken Welt, Mainz, 1987 /Gymnasium 96(1989) Frφhlke. Όσον αφορά τον Λόγγο, ο Ηδgg σχολιάζει τις παρατηρήσεις του Μittelstadt σχετικές µε τη µίµηση της φιλελληνικής ζωγραφικής τέχνης των Ρωµαίων του 2 ου αι. π.χ. εκ µέρους του συγγραφέα. Στο Pictoral Supplement ( σσ ) προσφέρει µια σειρά απεικονίσεων που σχετίζoνται µε το θέµα του κχ. Περιέχει και βιβλιογραφικά σχόλια ( Further Reading σσ ). 18. Heiserman, A., The Novel Before the Novel: Essays and Discussion About the Beginnigs of Prose Fiction in the West, Chicago,

12 19. Hoffman, H.(εκδ.), Groningen Colloquia on the Novel, Groningen 1988 κέ. Το 1985 ιδρύθηκαν τα GCN, ένα διεθνές φόρουµ για συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων πάνω σε προβλήµατα του αρχαίου µυθιστορήµατος, καθώς και σε ζητήµατα επιβίωσής του στη λογοτεχνία της δυτικής Ευρώπης. Το πλήρες κείµενο ενός µεγάλου αριθµού εισηγήσεων έχει δηµοσιευθεί στα Πρακτικά των συνεδρίων, που έγιναν δύο φορές το χρόνο από το 1986 στο Groningen. GCN I : 1988 / JAC 4 (1989) / REL 67 (1989) Martin /WS 103 (1990) Bannert / LEC 58 (1990) Wouters / REG 103 (1990) 345 Caudθrlier / CR 40 (1990) Anderson / Maia 42 (1990) Marinι / Euphrosyne 20 (1992) Rebelo Gonηalves / AAHG 46 (1-2)(1993)19-20 St.Merkle / MH 50 (1993) Van der Mal-Maeder. GCN II : 1989 / Euphrosyne 20 (1992) Rebelo Gonηalves / AAHG 46 (1-2)(1993) St. Merkle / MH 50 (1993) Van der Mal-Maeder. GCN III : 1990 /REL 69 (1991) Martin / REG 104 (1991) Billault / AC 61 (1992) Donnet / Euphrosyne 20 (1992) Rebelo Gonηalves / LEC 59 (1991) Wouters / AAHG 46(1-2)(1993)21-22 Merkle / MH 50 (1993) Van der Mal-Maeder / Latomus 52(1993)467 Salles. GCN IV : 1991 / AAHG 46(3-4)(1993) St. Merkle / LEC 61(1993) 76 Wouters / AC 62(1993) Donnet. GCN V : 1993 / LEC 63(1995) Wouters. 20. Holzberg, N., Der Antike Roman. Eine Einführung, München-Zürich, SPFB E 33(1988) Bartonková / CR 38(1988)57-59 Dowden / LEC 55(1987) Wouters. Το αναθεωρηµένο κείµενο µεταφράστηκε στα αγγλικά από την Ch. J. Holzberg, The Ancient Novel. An Introduction, London-New York,1995 / JHS 116(1996)199/200 Morgan. Η µελέτη αποτελεί µια εισαγωγή στο αρχαίο µυθ. και µια γενική εκτίµηση των πιο προσφάτων ερευνών στο συγκεκριµένο χώρο. Τα βασικά θέµατα σχετικά µε το µυθ. του Λόγγ. θίγονται στις σελ.93-99: Sexual psychology and bucolic paradise. 21. Kuch, H., Gattungstheoretische άberlegungen zum antiken Roman, Philologus 129 (1985) Θίγονται διάφορα προβλήµατα που παρουσιάζουν τα αρχαία µυθ.: καταγωγή, εξέλιξη, συνέχεια, λειτουργία και δοµή. 22. Kuch, H.(εκδ.), Der Antike Roman: Untersuchungen zur literarischen Kommunikation und Gattungsgeschichte, Berlin, / AAHG 46(1-2)(1993)15-18 Beschorner / SPFB 41(1992)Nº Bartonková / LEC 59(1991) Wouters. Τα οκτώ δοκίµια του τόµου ασχολούνται κυρίως µε τα ιστορικά λογοτεχνικά συµφραζόµενα µέσα στα οποία εµφανίστηκε το είδος. 23. Kuch, H., Zur Gattungsgeschichte und Gattungstheorie des Antiken Romans, Eikasmus 3 (1992) Στο είδος του αρχαίου µυθ. υπάρχουν µερικά κοινά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την κατάταξη δύο τύπων µυθ., το ουτοπικό ταξιδιωτικό µυθ. και το περιπετειώδες και ερωτικό µυθ. Εκείνο που λείπει στο ουτοπικό µυθ. σε σχέση µε το περιπετειώδες και ερωτικό είναι ακριβώς ο έρωτας. Οι γυναίκες 11

13 θεωρούνται στο πρώτο τύπο µυθ. ως αντικείµενα ιδιοκτησίας. Αντιθέτως στο δεύτερο τύπο οι γυναίκες αναδεικνύονται µέχρι και ανώτερες των συντρόφων τους. Αυτό το στοιχείο είναι ένα σηµάδι εξέλιξης του είδους. Ανάλογη εξέλιξη αποτελεί το έργο του Λόγγ., όπου το κέντρο ενδιαφέροντος είναι οι ειδυλλιακές βουκολικές σκηνές στη Λέσβο. Εξέλιξη για το είδος είναι το ιστορικό µυθ., το µυθολογικό µυθ. και, τέλος το βιογραφικό. 24. Reardon, B.P.(εκδ.), Erotica Antigua: Acta of the International Conference on the Novel, Bangor, / Koinonia 2(1978) Pignani. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου που έγινε στο Bangor το 1976 µε αφορµή τον εορτασµό της εκατονταετηρίδας της δηµοσίευσης του βιβλίου του E. Rohde, Der griechishe Roman, εξέδωσε ο οργανωτής του. 25. Schmeling, G.L.(εκδ.), The Novel in the Ancient World, Leiden-NewYork- Köln, Scobie, A., Aspects of the ancient romance and its heritage.essays on Apuleius, Petronius and the Greek romances, Meisenheim, / Latomus 35(1976)445 Herrmann / Maia 27(1975)80-82 Guido / AJPh 93(1972) Reardon /Gnomon 44(1972) Juhnke / Phoenix 25(1971)89 Walsh / CW 64(1970)92-93 Schmeling. Μελέτη γενικού χαρακτήρα που καταπιάνεται µε τα βασικά ζητήµατα του είδους, κυρίως των λατινικών µυθ. 27. Scobie, A., More essays on the ancient romance and its heritage, Meisenheim, / Maia 27(1975)80-82 Guido / Augustinus 20(1975)429 Orosio / REA 76(1974) Grimal / Latomus 33 (1974)469 Herrmann. Από τα διάφορα άρθρα που αποτελούν το βιβλίο, µπορεί να ενδιαφέρει τον µελετητή του Λόγγ. το πρώτο, που ασχολείται µε τις ποιητικές παροµοιώσεις. Μόνο στον Λόγγ. παρατηρείται οµοιογένεια, επειδή τείνει να χρησιµοποιήσει παροµοιώσεις του αγροτικού κόσµου. 28. Τatum, J. & Vernazza G.M. (εκδ.), Τhe Ancient Novel : Classical Paradigms and Modern Perspectives. Proceedings of the Second International Conference on the Ancient Novel, Hanover,New Hampshire,1990. Περιλήψεις των ανακοινώσεων του ιεθνούς Συνεδρίου για το αρχαίο µυθ. που πραγµατοποιήθηκε στο Darmouth College από τις 23 ως τις 29 Ιουλίου του Αυτό το συνέδριο αποτελεί µια δεύτερη συγκέντρωση µε το ίδιο θέµα και προοπτική µε εκείνη του Bangor του Tatum, J.(εκδ.), Τhe Search for the Ancient Novel, Baltimore,1994. / LEC 64(3)(1996) Wouters / JHS 115(1995) Hδgg O Tatum εξέδωσε σ αυτόν τον τόµο 23 από τις 99 ανακοινώσεις του ιεθνούς Συνεδρίου που έγινε τον Ιούλιο του 1989 στο Darmouth College, New Hampshire. Β. Το ΑΕΜ 12

14 30. Baslez, M. F., Hoffmann, Ph., & Trιdι M. (εκδ.), Le Monde du Roman Grec. Actes du colloque international tenu ΰ l Ιcole normale superieure ( Paris dιcembre 1987), Paris, / LEC 63 (1995)80-82 Wouters. ιεπιστηµονική συνάντηση µε θέµα το ελληνικό µυθ., µε σκοπό να υπογραµµιστούν τα χαρακτηριστικά του είδους και να εξεταστούν οι επιρροές του στη µυθιστορηµατική παραγωγή των µεταγενέστερων αιώνων. Τα Πρακτικά αυτής της συνάντησης περιέχουν το πλήρες κείµενο από 28 εισηγήσεις, σε τέσσερα κεφ.: Λογοτεχνικά είδη / Μυθιστόρηµα, Ιστορία, Πολιτισµός, / Μυθιστορηµατική Ανατολή, / Αρχαία, Μεσαιωνικά και Σύγχρονα Μυθιστορήµατα. 31. Βeaton, R. (εκδ.), The Greek Novel A.D , London, / Ελληνικά 39 (1988) Peri. Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου που έγινε στο King s College του Λονδίνου (24-26 Μάρτιος του 1986). Τον τόµο απαρτίζουν 21 εισηγήσεις που εξερευνούν τη γένεση και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού µυθ. στην ελληνιστική εποχή, την βυζαντινή και τη µεταβυζαντινή. 32. Bowie, E.L., To ελληνικό µυθιστόρηµα, σε Easterling P.E. & Knox B.M.W.(εκδ.), Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα (2 η αναθεωρ. έκδ.), σσ Μετάφρ. Από τους Κονοµή, Ν., Γριµπά, Χ., και Κονοµή, Μ. Τίτλος πρωτοτύπου: The Cambridge History of Classical Literature I: Greek Literature, Cambridge, Di Virgilio, R., Dall epos al romanzo. Introduzione alla narrativa greca antica, Bari, / Salesianum 43 (1981)910 Riggi / Orpheus 1 (1980) Milazzo. 34. Fusillo, M., Il romanzo greco: Polifonia ed Eros, Venezia, Mετάφρ. στα γαλλικά από τον Μ. Abioux ως Naissance du roman, Paris, / Sileno 18 (1992) Crismani / Maia 43 (1991) Manini / Aufidus 9 (1989) Fedeli. / JHS 113 (1993) Hunter / Kentron 8 (1992)45-54 Robiano / CR 42(1992) Anderson / AC 61(1992) Donnet / REG 104 (1991) Billault. Ο ιταλικός τίτλος δίνει µια καλύτερη ιδέα για το περιεχόµενο της µελέτης. Η Πολυφωνία αναφέρεται στις διακειµενικές σχέσεις ανάµεσα στο ερωτικό ελληνικό µυθ. και τα άλλα είδη, καθώς και στην ποικιλία της απεικόνισης του κόσµου. Ο έρωτας είναι το βασικό θέµα που δίνει οµοιογένεια στο είδος. Για το πρώτο στοιχείο χρησιµοποιείται µια δοµική ανάλυση, ενώ στο δεύτερο έχουµε να κάνουµε µε µια ψυχαναλυτική κριτική. Ο Fusillo αφιερώνει λίγο χώρο στον Λόγγ., εξαιτίας της βουκολικής διαφοροποίησης του. Θεωρεί αδικαιολόγητη την επιτυχία του. 35. Gaertner, H., Der antike Roman. Bestand und Möglichkeiten, σε Neukam P.(εκδ.), Vorschläge und Anregungen, München, 1980, σσ

15 36. Gaertner, H., Beiträge zum griechischen Liebesroman, Zürich-New York, Vichiana 15 (1986) 334 Garzya. Συλλογή δοκιµίων που είχαν δηµοσιευθεί παλιότερα σε διάφορα περιοδικά. 37. García Gual, C., La novela, σε López Férez, J.A.(εκδ.), Historia de la literatura griega, Madrid, 1988, σσ Hägg, T., Den grekiska romanen fran Chariton till Heliodoros, MT (1977) Lesky, A., Το πεζογραφικό µυθιστόρηµα και η επιστολογραφία, στο εγχειρίδιό του Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα, 1985 (5 η αναθεωρ. έκδ.), σσ Μετάφρ. Από τον Α.Γ. Τσοπανάκη. Τίτλος πρωτοτύπου: Geschichte der griechischen Literatur, Bern und Mόnchen, Loicq Berger, M.P., Pour une lecture des romans grecs, LEC 48 (1980) O µελετητής ασχολείται µε τα κοινωνικά και πολιτιστικά συµφραζόµενα του ΑΕΜ, την τυπολογία του, τους σκοπούς καθώς και την επιβίωσή του στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία. 41. Miralles, C., La novela en la antigüedad clásica, Barcelona, / CR 21(1971)134 Reardon / Phoenix 24(1970) Reardon / AC 38 (1969) Lasserre. Βασικά χαρακτηριστικά των σωζόµενων σε µας µυθ..τα πολιτιστικά συµφραζόµενα του κάθε µυθιστοριογράφου έχουν καθορίσει τα έργα τους. Έτσι εξηγείται, λ.χ., η ιδιαιτερότητα του Λόγγ., η οποία οφείλεται στην ουτοπική επιθυµία για διαφυγή, χαρακτηριστική µιας εποχής που αποτελεί θύµα ενός πνευµατικού χάους. Στο παράρτηµα προστίθενται κάποιες παρατηρήσεις πάνω στο µεσαιωνικό µυθ., µε ανιχνεύσεις στο αρχαίο ελληνικό αντίστοιχο. 42. Morgan, J.R., Make belive and make belive: the fictionality of the Greek novels, σε Ch. Gill & T.Wiseman (εκδ.), Lies and Fiction in the Ancient World, Exeter, 1993, σσ Morgan, J.R. & Stoneman, R.(εκδ.), Greek Fiction: The Greek Novel in Contexts, London-New York, / JHS 115 (1995) Hδgg. Εισαγωγή στα λογοτεχνικά συµφραζόµενα του είδους. Oι µελέτες ασχολούνται µε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κάθε ερωτικού µυθ. Συµπεριλαµβάνονται κείµενα που συνήθως δεν εξετάζονται ως µυθ. Σύµφωνα µε τον Morgan ( Daphnis and Chloe: Love s Own Sweet Story, 64-79) ο Λόγγ. φαίνεται να αντιλαµβάνεται ότι η µυθιστοριογραφία αποτελεί ένα µέσο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια της ανθρώπινης φύσης. 44. Müller, C.W., Der griechische Roman,σε E.Vogt (εκδ.), Neues Handbuch der Literatur Wissenchaft. Griechische Literatur, Wiesbaden, 1981,

16 45. Pakcinska, M., De amatoriis Graecorum fabulis adnotationes aliquot, Meander 18 (1963) [στα πολωνικά, µε περίληψη στα λατινικά]. Χρονολογία, καταγωγή και κύρια χαρακτηριστικά των ελληνικών µυθ. 46. Reardon, B.P., The Greek Novel, Phoenix 23 (1969) Ανατύπ. σε Gaertner, 1984, σσ Ό,τι έχουν από κοινού τα πέντε ελληνικά µυθ. δεν προέρχεται από την επίδραση ενός εφήµερου λογοτεχνικού κινήµατος, όπως υπήρχε η εύτερη Σοφιστική, αλλά από την επίδραση των συνθηκών της εποχής. Γι αυτό και ασχολούνται µε την ιδιωτική ζωή. Ξεχωρίζονται, ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας του κάθε συγγραφέα. 47. Reardon, B.P., Courants littéraires grecs des II et III siècles après J.C., Paris, / Emιrita 41(1973) Garcνa Gual. Μελέτη πάνω σε µια εκτενή και αρκετά παραγωγική περίοδο. Αφιερώνονται σχεδόν 100 σελ. στο αρχαίο µυθ., στις οποίες θίγονται τα εξής θέµατα: καταγωγή, χρονολογία, εξέλιξη και γενικά χαρακτηριστικά των αρχαίων µυθ. Ακολουθεί τον Chalk και δίνει θρησκευτική σηµασία στον Λόγγ. Περίληψη προσφάτων ερευνών και βιβλιογραφία. 48. Reardon, B.P., Aspects of the Greek Novel, G&R 23 (1976) Τα πρώτα ελληνικά µυθ. είναι πιθανόν να κατάγονταν από µυστικές λατρείες, αλλά αργότερα τα µυθ. απέκτησαν περισσότερο λογοτεχνικό και επιτηδευµένο χαρακτήρα. Το ελληνικό µυθ. έγινε, δηλαδή, ένα λαϊκό είδος που έδειχνε την ιδεολογία της εποχής, σε αντίθεση µε το δράµα. Ο έρωτας, οι περιπέτειες, και οι θρησκευτικές συνήθειες, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά. 49. Reardon, B.P., The Greek Novels : ιtat de la question, περίληψη στα Erotica Antigua. Βλ. Reardon (εκδ.), σσ Γενική επισκόπηση των προβληµάτων του κάθε µυθ. 50. Reardon, B.P., The Form of the Greek Romance, Princeton, / CW 86 ( ) Romm / Phoenix 47 (1993) Schmeling / MH 50(1993) Aubert / SPFB 42 (1993)Nº Bartonková / Gnomon 65(8)(1993) Holzberg / AC (1993) Donnet / BMCRev 3(1992) Farrell / CR 42 (1992) Anderson / AJPh 113 (1992) Bartsch / REG 105 (1992) Billault / CJ 87 ( ) Hunter. Γενική µελέτη για τη θεωρία του ελληνικού µυθ. Κυρίως αξιοσηµείωτες οι αναλύσεις πάνω σε δύο ζητήµατα: την τοποθέτηση του ελληνικού µυθ. στα κοινωνικά και λογοτεχνικά συµφραζόµενα, και την ανασύνθεση λογοτεχνικής κριτικής στην Αρχαιότητα του µυθιστορηµατικού είδους. 51. Weinreich, O., Der griechische Liebesroman, Zürich, Συµπεριλαµβάνονται τα αποσπάσµατα. Με έµφαση στον Ηλιόδ. και στη επιβίωσή του. ΙΙΙ. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 1. Καταγωγή, Λογοτεχνικά συµφραζόµενα, Εξέλιξη. 15

17 52. Anderson, G., Eros Sophistes : Ancient Novelists at Play, Chico, California, / CW 78 (1985) Bacon / JHS 105 (1985) Sandy / REG 98 (1985) Billault. Απορρίπτονται οι σοβαρές θρησκευτικές αλληγορικές ερµηνείες. εν υποτιµάται η αξία των µυθ., αλλά υπογραµµίζεται ο ψυχαγωγικός τους σκοπός και το χιούµορ, παρόν σε όλους τους µυθιστοριογράφους, εκτός από τον Ξεν. Eφ. Το είδος πρέπει να έχει µια λογοτεχνική και όχι λαϊκή καταγωγή. Στην Additional Note (σ.199) σηµειώνει ότι αυτή η πηγή αποτελείται από ένα σώµα σουµερίων κειµένων. 53. Anderson, G., Ancient Fiction : The Novel in the Graeco-Roman World, London-Sidney, / Myrtia 2(1987) Ruíz Montero / G&R 32(1985)227 Walcot / REG 98(1985) Billault / Phoenix 43(1989) Laplace / JRS 77(1987) Gill. Οι µυθιστοριογράφοι χρησιµοποιούν ένα είδος αφηγήσεων µε περιπέτειες που υπήρχαν ήδη στη λογοτεχνία της Ανατολής. Τα ΑΕΜ δεν είναι παρά διασκευές σουµερίων κειµένων. Ο Λόγγ., που ακολουθεί την ιστορία του ηµουζί, θεωρείται ο πιο πρωτότυπος και απλός µυθιστοριογράφος. 54. Βartonková, D., Die erotischen Motive in den jüngeren griechischen idealisierenden Romanen, SPFB 41 (1992) [στα τσεχικά. Περίληψη στα γερµανικά.] Τα νεώτερα µυθ. ασχολούνται, εντονότερα από ο,τι τα παλαιότερα, µε τις φυσικές πλευρές της σχέσης µεταξύ άνδρας και γυναίκας, και αποτελούν συνεπώς, κατά κάποιο τρόπο, µια µετάβαση στα κωµικά ρεαλιστικά µυθ. των Ρωµαίων. 55. Corbato, C., Da Menandro a Caritone. Studi sulla genesi del romanzo greco e i sui raporti con la commedia nuova, I, QTTA 1(1968) Ανάλυση των στενών σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στα δύο είδη. Η Νέα Κωµωδία υπήρχε µια πηγή έµπνευσης για τους µυθιστοριογράφους. 56. García Gual, C., Los orígenes de la novela, Madrid 1988(1 η εκδ.1972). / CFC 8(1975) Piρero / Emιrita 41(1973) Adrados. Το µυθ. είναι δηµιούργηµα συγγραφέων που ακολουθούν τα λογοτεχνικά ρεύµατα και τις απαιτήσεις του κοινού. Ο µελετητής καταπιάνεται όχι µόνο µε το ζήτηµα της γένεσης του είδους, αλλά και µε τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τα αρχαία µυθ., και τους κοινωνιολογικούς παράγoντες. 57. García Gual, C., Originalidad de la novela griega, Prohemio 2 (1972) Ξανατύπ. σε J. Coy & J. De Hoz (εκδ.), Estudios sobre los géneros literarios I: Grecia clásica e Inglaterra, Salamanca, 1975, σσ García Gual, C., Apuntes sobre el mimo y la novela griega, AFFB I (1975)

18 59. García Gual, C., Relaciones entre la novela corta y la novela en la lit. griega y latina, Faventia I(1979) Τονίζονται οι καταγωγές, ο λογοτεχνικός σκοπός και τα βασικά χαρακτηριστικά δύο διαφορετικών µυθιστορηµατικών ειδών. 60. Giangrande, G., On the origins of the Greek Romance : the birth of a literary form, Eranos 60 (1962) Ανατύπ. σε Gaertner, 1984, σσ Τα ερωτικά ελληνικά µυθ. δηµιουργήθηκαν µε τις παραφράσεις από αλεξανδρινές ερωτικές ελεγείες και επύλλια. Αυτές οι παραφράσεις σε πεζό λόγο αποτελούσαν ασκήσεις που γινόταν στα Σχολεία Ρητορικής. 61. Giangrande, G., On the origin of the Greek novel, MPhL 6(1984) Παρατηρήσεις στο άρθρο της Ruνz Montero, SPhS, Gutu, M., Observatii despre raportarea romanului grec la retorica antica, StudClas 14 (1972) [στα ρουµανικά. Περίληψη στα γαλλικά] Η εµφάνιση και η διάδοση αυτού του διηγηµατικού είδους που αργότερα θα ονοµαζόταν µυθιστόρηµα, δεν είχε καµία επιρροή στη λογοτεχνική κριτική της εποχής. 63. Kerenyi, K., Die griechisch-orientalische Romanliteratur in religionsgeschichtlicher Beleuchtung, Tόbingen,1927.(3 η έκδ. Darmstadt, 1973). Gnomon 4 (1928) Nock. Εισάγει το ανατολικό στοιχείο για να εξηγήσει τη γένεση του είδους. Τα µυστήρια θανάτου και ανάστασης της Ίσιδας και του Οσίρη αποτελούν το πρότυπο για τους ήρωες στα µυθ. Οι περιπέτειές τους αντανακλούν εκείνες των θεοτήτων. 64. Κereny, K., Der antike Roman. Einführung und Textauswahl, Darmstadt, / ACR 2 (1972)222 Sandy. Μελέτη των αρχαίων µυθ. ως Mysterienromane. Επεξεργασία της προηγούµενης µελέτης. 65. Lavagnini, B., Studi sul romanzo greco, Messina-Firenze, Σχέσεις ανάµεσα στο µυθ. και την ιστοριογραφία. 66. Lavagnini, B., Le origini del romanzo greco, ASNSP 28 (1992). Ανατύπ. µε προσθήκες σε Lavagnini, Mερικά κεφ. σε Gaertner, 1984, σσ Lavagnini, B., Ancora sul romanzo greco, ASNSP 15 (1985) Το ΑΕΜ θεωρείται το αποτέλεσµα της εξέλιξης της διηγηµατικής πεζογραφίας των Ιώνων. 68. Merkelbach, R., Roman und Mysterium in der Antike, München-Berlin, / RFIC 92 (1965) Cataudella / REG 77(1964) Defradas / RPh 37 (1963) Vian / Latomus 22(1963) Joly / CR 13(1963) Chalk / 17

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗ Α. ΠΛΑΚΩΤΗ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2005 Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών

Μάρτιος 2005 Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών Μάρτιος 2005 Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών http://www.lis.upatras.gr Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών L Année Philologique Εγχειρίδιο Χρήσης Μάρτιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πορτραίτα: Johanna Lindsey

Πορτραίτα: Johanna Lindsey Ημερομηνία 10/5/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.bookcity.gr/ Χρύσα Βασιλείου http://www.artsandthecity.gr/bloggers/%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%cf%81%ce%b1% CE%AF%CF%84%CE%B1/22032- %CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B1-johanna-lindsey

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Ο κόσμος του Βυζαντίου G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-08-2015 ΤΡΙΤΗ, 01-09-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 02-09-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 03-09-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού»

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία 1ου ορόφου Μεσαία 1ου ορόφου ΔΕΥΤΕΡΑ, 03-09-2012 ΤΡΙΤΗ, 04-09-2012 ΤΕΤΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

Από τους Πυθαγορείους στον Αρίσταρχο τον Σάµιο: Η ιστορία των αντιλήψεων για την κίνηση της γης στην αρχαία ελληνική αστρονοµία

Από τους Πυθαγορείους στον Αρίσταρχο τον Σάµιο: Η ιστορία των αντιλήψεων για την κίνηση της γης στην αρχαία ελληνική αστρονοµία Κώστας Γαβρόγλου, ηµήτρης ιαλέτης, Γιάννης Χριστιανίδης Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης Από τους Πυθαγορείους στον Αρίσταρχο τον Σάµιο: Η ιστορία των αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΣ, ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΊΑ,ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΏΝ

ΜΥΘΟΣ, ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΊΑ,ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΏΝ ΜΥΘΟΣ, ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΊΑ,ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΏΝ Αρχαία Ελληνική θρησκεία ως "εθνική θρησκεία". Παράδοση +Συλλογική µνήµη. Ποικιλία παραδόσεων (ύθοι) + δυνατότητα πολλαπλής προσέγγισής τους Η ΦΩΩΝΗ ΤΩΩΝ ΠΟΙΗΤΩΩΝ Διάσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας ελληνιστικός ονομάστηκε o πολιτισμός που προήλθε από τη σύνθεση ελληνικών και ανατολικών στοιχείων κατά τους τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201-2016 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα)

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας 1830-1880 Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαθεοδώρου 3 η ενότητα: «Ρομαντισμός και Ρεαλισμός» Ορισμοί, χαρακτηριστικά, διαφορές και ζώνες συνύπαρξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος )

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017) Α ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 72 ΙΣΠ014 Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 6 ECTS ΕΔΙΠ Κ. ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ ΚΟΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η φιλοσοφία. Έννοια και περιεχόμενο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η εξέλιξη της φιλοσοφίας και η οντολογία Ι. Εισαγωγή... 25 ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ Τι είναι το έπος; Αρχικά η λέξη έπος σήμαινε «λόγος». Από τον 5ο αι. π.χ. όμως χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το μεγάλο αφηγηματικό ποίημα σε δακτυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2014-2015 Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) 27.08.2015 Πέµπτη Παιδαγωγικά Ι: Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήµη Θ. Καραλής

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η εµπειρία της χρήσης των «Αναγνωστικών Ηµερολογίων» στην Α Γυµνασίου της Βάλιας Λουτριανάκη Η χρήση αναγνωστικών ηµερολογίων (reading

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Βιβλίο 2 κεφ Βιβλίο 2 κεφ Θουκυδίδης: Βιβλίο 3 κεφ. 70,71,72,73,74,75.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Βιβλίο 2 κεφ Βιβλίο 2 κεφ Θουκυδίδης: Βιβλίο 3 κεφ. 70,71,72,73,74,75. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή: Θουκυδίδης: σελ. 19-25, 26-28 Ξενοφώντας: σςλ. 29-32 2. Κείμενο: Από πρωτότυπο: Ξενοφώντας: Βιβλίο 2 κεφ. 1 16-32 Βιβλίο 2 κεφ. 2 1-4 Βιβλίο 2 κεφ. 2 16-23

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A N A K O I N Ω Σ Η Δεκτοί με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας γίνονται μόνο με εξετάσεις. Ο αριθμός των εισακτέων για το 2015-2016 ορίζεται στους 40

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια Ζ εξάμηνο 2007 ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑ Α. ΙΣΤΟΡΙΑ story Β. ΛΟΓΟΣ discourse Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-15 Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Πλάτων, Πολιτεία, βιβλία 1-4 και 7-10. 2. Ομήρου Ιλιάδα, ραψ. Α, Ι, Σ, Ω, Οδύσσεια, ραψ. α, ζ,

Διαβάστε περισσότερα

Προς τα μέλη και τους φίλους της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Προς τα μέλη και τους φίλους της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 1 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, 105 52 ΑΘΗΝΑ Τηλ. & Fax: 210-52.30.777, 210-36.88.082 Ιστοσελίδα: www.pee.gr E-mail: info@pee.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ Η Ιλιάδα μαζί με την Οδύσσεια αποτελούν τα αρχαιότερα έπη, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, που μας

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Οι προς δημοσίευση μελέτες υποβάλλονται για έγκριση στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού σε έντυπη μορφή και σε CD. Η όλη προς έκδοση εργασία δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου 2 ο Γενικό Λύκειο Αμαλιάδας Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2016 Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Στην εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

METAΠTYXIAKA MAΘHMATA

METAΠTYXIAKA MAΘHMATA METAΠTYXIAKA MAΘHMATA 2013-14 Α. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φιλολογίας TOMEAΣ KΛAΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΕΦ 514: ΤΡΑΓΩΔΙΑ (3 δ.μ., 1. Ελάσσονες μορφές στην τραγωδία του Ευριπίδη Π. Κυριάκου ΑΕΦ 530:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

æ Y X A N A Y T I K H K E æ H 1 8 2 Y N A N T H E I M E T O M Y O, T H N T P A ø I A K A I T H N O I H H

æ Y X A N A Y T I K H K E æ H 1 8 2 Y N A N T H E I M E T O M Y O, T H N T P A ø I A K A I T H N O I H H E P I E X O M E N A Πρόλογος: Κώστας Σολδάτος........................... 9 1. ΘΑΝAΣΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αρχαιογνωσία, αρχαιολατρία και αντιστάσεις στην ψυχανάλυση.. 13 2. ΠΈΤΡΟΣ ΧΑΡΤΟΚΌΛΛΗΣ: Η προέλευση και η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΑ Π. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2009-2010)

ΦΛΩΡΑ Π. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2009-2010) ΦΛΩΡΑ Π. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2009-2010) Boυκολική ποίηση του Θεόκριτου Καλλίμαχου Ύμνοι Ομηρικό έπος Θεματογραφία Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής Ενότητα 8 Παρωδία Ι: Θεωρητική προσέγγιση Κατερίνα Κωστίου Τμήμα Φιλολογίας ενότητα 8 «Βατραχομυομαχία»: Σχέδιο του Γιώργου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Προτεινόμενος Οδηγός. Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Προτεινόμενος Οδηγός. Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Προτεινόμενος Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ... 3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι

12-3 ΑΔ κ. Γεωργαντά, Ιστορία Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας: Αρχές 17 ος αι. 9-12 ΠΑΜ14 Κ. Αρχάκης, Γενική Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-12 ΠΑΜ 14, ΑΔ, K9

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Φαξ: , Tηλ: , Νοεμβρίου 2014

Αρ. Φακ Φαξ: , Tηλ: , Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.7.01.24.6 Φαξ: 22 480505, Tηλ: 22 402300, 22402374 e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 24 Νοεμβρίου 2014 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑ ΚΑΤΣΙΚΗ - ΓΚΙΒΑΛΟΤ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η οριοθέτηση της παιδικής λογοτεχνίας σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Νέα Αθηναϊκή Σχολή Λογοτεχνία Β Λυκείου Εισαγωγή Επιμέλεια: Τ. Γιακουμάτου www.netschoolbook.gr 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Εσωτερική αναδιάρθρωση κράτους-στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ Ελληνική και Λατινική: τα θεµέλια της Ευρώπης. Κλασικές σπουδές 1. Ποιες ήταν οι κυρίαρχες γλώσσες µέσα στην απέραντη ρωµαϊκή αυτοκρατορία και ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82)

Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 1. KEIMENO Βιτσέντζου Κορνάρου: Ερωτόκριτος β. [Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός] (στίχοι 767-818) (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 80-82) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Απόφαση 9 ης /15.6.2016 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ. α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5 ο. Κριτικός Εγγραµµατισµός

Μάθηµα 5 ο. Κριτικός Εγγραµµατισµός Μάθηµα 5 ο Κριτικός Εγγραµµατισµός Παραδοχή: Όση σχέση έχει ο γραπτός λόγος µε σύµβολα και κώδικες, άλλη τόση έχει µε αξίες, ιδεολογίες, υποκειµενικότητες, ερµηνείες, κρίσεις, ενδιαφέροντα, συµφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ To ιπεζεστένι της Θεσσαλονίκης1 Οι κλειστές αγορές, τα «μπεζεστένια», αναπτύχθηκαν στις μεγάλες πόλεις της οθωμανικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι

Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι περιγραφή της δράσης Χρήστος Γκοτζαρίδης Φυσικός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Μικρή Περιγραφή: Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μία ιστορία, για την εξέλιξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ANNA ΤΖΟΤλΙΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Το λογοτεχνικό προϊόν, co; επικοινωνιακό γεγονός, (ος παράγωγο δηλαδή των συνθηκών που το πλαισιώνουν και του επιβάλλουν τους κώδικες της αληθοφάνειας του, εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ευτέρα Πλάτων (Υ) Μ. Μουζάλα 14:00-16:00 ΑΠ2 / ΑΠ4 / ΑΠ8

Α Ε Τ Ο Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ευτέρα Πλάτων (Υ) Μ. Μουζάλα 14:00-16:00 ΑΠ2 / ΑΠ4 / ΑΠ8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ σύµφωνα µε το άρθρο 39/ΦΕΚ 50-15/5/2015 για τους επί πτυχίω φοιτητές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα