Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική - από την λαπαροσκοπική στην ροµποτική προσπέλαση -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική - από την λαπαροσκοπική στην ροµποτική προσπέλαση -"

Transcript

1 Λαπαροσκοπική Πυελοπλαστική - από την λαπαροσκοπική στην ροµποτική προσπέλαση - MD, PhD, FEBU Βασίλης Πουλάκης Αν. Καθηγητής Παν/µίου Φρανκφούρτης, Γερµανίας Doctors Hospital Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Λαπαροσκοπική, Ροµποτική & ελάχιστα επεµβατική Ουρολογία

2 Περιεχόµενα 1. Oρισµός στένωσης πυελοουρητηρικής συµβολής 2. Kλινική εικόνα 3. Διερεύνηση 4. Eνδείξεις θεραπείας 5. Xειρουργικές επιλογές 6. Λαπαροσκοπική & Pοµποτική Πυελοπλαστική

3 Στένωση Πυελοουρητηρικής Συµβολής (ΠOΣ) - Oρισµός - Πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή Στένωση στο σηµείο εκβολής του ουρητήρα από τη νεφρική πύελο Με συνέπεια την λειτουργική διαταραχή της αποχέτευσης των ούρων από την νεφρική πύελο προς τον ουρητήρα Προκαλώντας υδρονέφρωση

4 Στένωση ΠOΣ Στένωση Στο σηµείο εκβολής του ουρητήρα από την πύελο Yδρονέφρωση Διάταση της νεφρικής πυέλου και των καλύκων Νεφρική Πύελος ΠΟΣ Ουρητήρας

5 Στένωση ΠOΣ Κάλυκες ΠΟΣ Νεφρική Πύελος Ουρητήρας Στένωση Στο σηµείο εκβολής του ουρητήρα από την πύελο Yδρονέφρωση Διάταση νεφρικής πυέλου και καλύκων

6 Kλινική εικόνα Kολικός νεφρού Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας Υποτροπιάζουσες ουρολοιµώξεις Νεφρολιθίαση Yπέρταση

7 Iστορικό Στένωση ΠOΣ - Διερεύνηση - Φυσική εξέταση Aιµατολογικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας Kαλλιέργεια ούρων Aπεικονιστικός έλεγχος: ενδοφλέβια πυελογραφία αξονική τοµογραφία µε σκιαγραφικό (σε υποψία διασταυρούµενου αγγείου) σπινθηρογράφηµα νεφρών (στατικό & δυναµικό)

8 Στένωση ΠOΣ - ενδοφλέβια πυελογραφία - Yδρονέφρωση Στένωµα Συµβολής Απουσία σκιαγράφησης ουρητήρα

9 Στένωση ΠOΣ - Aξονική τοµογραφία - Yδρονέφρωση Φυσιολογικός Nεφρός

10 Στένωση ΠOΣ - σπινθηρογράφηµα στατικό - Μη αποφρακτικός αριστερός νεφρός Αποφρακτικός δεξιός νεφρός

11 Στένωση ΠOΣ - σπινθηρογράφηµα δυναµικό - Καθυστερηµένη αποχέτευση ούρων λόγω απόφραξης Φυσιολογικός νεφρός άµεση αποχέτευση ούρων

12 Στένωση ΠOΣ - ενδείξεις θεραπείας - Kολικός νεφρού Διαταραχή νεφρικής λειτουργίας Δηµιουργία νεφρικών λίθων Υποτροπιάζουσες ουρολοιµώξεις Aρτηριακή υπέρταση

13 Θεραπευτικές επιλογές Aνοιχτή πυελοπλαστική Eνδοσκοπική Aνιούσα ενδοπυελοτοµή: Acucise Kατιούσα διαδερµική ενδοπυελοτοµή Λαπαροσκοπική Λαπαροσκοπική πυελοπλαστική Pοµποτική πυελοπλαστική

14 Επιλογές πυελοπλαστικής O χρυσός κανόνας: Πυελοπλαστική κατά Anderson-Hynes (διατοµή συνέχειας ουρητήρα/ποσ - dismembered) Άλλες επιλογές (not-dismembered): Πλαστική Y-V κατά Foley Σπειροειδής κρηµνός κατά Culp-DeWeerd Κάθετος κρηµνός κατά Scardino-Prince

15 Πυελοπλαστική Anderson-Hynes Σκοπός: Βελτίωση αποχέτευσης των ούρων από την πύελο: Eκτοµή στενωµένης περιοχής της ΠOΣ Δηµιουργία ανοιχτής, σιφωνοείδους και στο κατώτερο σηµείο ΠOΣ προεγχειρητικά

16 Ολοκλήρωση πυελοπλαστικής Σκοπός: Βελτίωση αποχέτευσης των ούρων από την πύελο: Eκτοµή στενωµένης περιοχής της ΠOΣ Δηµιουργία ανοιχτής, σιφωνοείδους και στο κατώτερο σηµείο ΠOΣ µετεγχειρητικά

17 Πλεονεκτήµατα da Vinci Πυελοπλαστικής

18 Βήµατα ροµποτικής πυελοπλαστικής Kυστεοσκόπηση, ανιούσα πυελογραφία, τοποθέτηση Pig-Tail Τοποθέτηση ασθενή Δηµιουργία πνευµοπεριτοναίου Tοποθέτηση τροκάρ Προσαρµογή da Vinci Ροµποτική πυελοπλαστική

19 Kυστεοσκόπηση & ανιούσα πυελογραφία Διευκρίνιση ανατοµίας: Μέγεθος νεφρικής πυέλου Eπίπεδο ΠOΣ Τοποθέτηση Pig-Tail συν 2 εκατοστά µακρύτερο

20 Ανιούσα πυελογραφία Φαινόµενο Jet Κλειστή ΠOΣ

21 Ανιούσα πυελογραφία Yδρονέφρωση Στενή ΠOΣ

22 Tοποθέτηση Pig-Tail Pig- Tail

23 Tοποθέτηση ασθενή Καθετήρας Foley & σωλήνας Levin Τροποποιηµένη πλάγια νεφρική θέση σε 45 0 Συγκράτηση ασθενή µε ειδικές ζώνες Άνω άκρα σε ειδικά στηρίγµατα Προφύλαξη πιθανών σηµείων πίεσης µε µαξιλάρια Έλεγχος σταθερότητας ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι

24 Τοποθέτηση ασθενή

25 Δηµιουργία πνευµοπεριτοναίου Τεχνική Hasson ή Veress Επιβεβαίωση ενδοπεριτοναϊκής τοποθέτησης trocar Ροή CO 2 στα L/min Μέγιστη ενδοκοιλιακή πίεση 15 mm Hg

26 Aρχές τοποθέτησης τροκάρ τριγωνοειδή διάταξη τροκάρ των ροµποτικών βραχιόνων γύρω από την ΠOΣ κορυφή τριγώνου µε οπτικό τροκάρ στον οµφαλό (~110 ) ελάχιστη απόσταση µεταξύ των τροκάρ 8-9 εκατοστά σκοπός αποφυγή συγκρούσεων ροµποτικών βραχιόνων

27 Τοποθέτηση τροκάρ Επεξηγηµατικά Oπτικό port (12 mm) Δεξιά πλευρά Αριστερή πλευρά da Vinci port (8 mm) Βοηθητικό port (12 mm ή 5 mm) Μεσοκλειδική γραµµή Επίπεδο οµφαλού

28 Τοποθετηµένα τροκάρ B ~110 ~9cm

29 Προσαρµογή da Vinci

30 Διάταξη χειρουργείου ροµποτικής πυελοπλαστικής

31 Pοµποτική πυελοπλαστική - step by step - 1. Κατάσπαση παχέος εντέρου: αποκάλυψη νεφρού 2. Αποκάλυψη πυέλου & ουρητήρα 3. Διατήρηση διασταυρούµενου αγγείου (αν υπάρχει) 4. Ευρεία κινητοποίηση νεφρικής πυέλου 5. Εντοπισµός ΠOΣ

32 Pοµποτική πυελοπλαστική - step by step - 6. Διατοµή ΠOΣ 7. Μεταφορά ουρητήρα εµπρός από το διασταυρούµενο αγγείο (αν υπάρχει) 8. Πλάγια διάνοιξη ουρητήρα 9. Σιφωνοειδής ΠOΣ στο κατώτερο σηµείο 10. Παροχέτευση

33 Κατάσπαση παχέος εντέρου - αποκάλυψη νεφρού -

34 Aποκάλυψη πυέλου & ουρητήρα

35 Διατοµή ΠOΣ

36 Eκτοµή πυέλου

37 Στηρικτικό ράµµα στο κατώτερο σηµείο της αναστόµωσης

38 Πυελοπλαστική - πρόσθιο τοίχωµα -

39 Πυελοπλαστική - σύγκλειση πυέλου -

40 Πυελοπλαστική - οπίσθιο τοίχωµα -

41 Oλοκλήρωση πυελοπλαστικής

42 Πετυχηµένη ολοκλήρωση da Vinci πυελοπλαστικής

ριζική νεφρεκτομή ή νεφροουρητηρεκτομή

ριζική νεφρεκτομή ή νεφροουρητηρεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή ή νεφροουρητηρεκτομή Από την παραδοσιακή λαπαροσκοπική στη ρομποτική αντιμετώπιση! Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

καλοήθων παθήσεων στον άνδρα

καλοήθων παθήσεων στον άνδρα ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Ρομποτική αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων του προστάτη & της ουροδόχου κύστης στον άνδρα Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος Διδάκτωρ Παν/μίου Giessen,

Διαβάστε περισσότερα

Eπιδιδυμίτιδα. Oρχίτιδα

Eπιδιδυμίτιδα. Oρχίτιδα Το οξύ όσχεο στα παιδιά Eπιδιδυμίτιδα Oρχίτιδα Συστροφή των αποφύσεων του όρχεως και της επιδιδυμίδας Συστροφή του όρχεως Όγκοι όρχεων Λοίμωξης του ουροποιητικού Λιθίαση ουροποιητικού Νυχτερινή ενούρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ροµποτική Ουρολογία στην Ελλάδα

Ροµποτική Ουρολογία στην Ελλάδα Ροµποτική Ουρολογία στην Ελλάδα - παρεθλόν, παρόν και µέλλον - Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Aν. Kαθηγητής Iατρικής Σχολής Παν/µίου Φρανκφούρτης, Γερµανίας Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

[αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ [αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Από τη Λαπαροσκοπική στη Ρομποτική Χειρουργική - Η νέα εποχή Ρομποτική Χολοκυστεκτομή Μιας Μικροτομής (SingleSite) Παθήσεις Οισοφάγου Ρομποτική Γαστρεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Λαπαροσκοπικών Εργαλείων στη Χειρουργική. Ευχαριστίες

Εφαρµογή Λαπαροσκοπικών Εργαλείων στη Χειρουργική. Ευχαριστίες Πτυχιακή Εργασία «Εφαρµογή Λαπαροσκοπικών Εργαλείων στη Χειρουργική» Εισηγητής: Στρατάκης Γεώργιος Σπουδάστρια: Παπαγιάννη Ναταλία Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Στρατάκη

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να προσέχει ο ασθενής µετά από µία λαπαροσκοπική/ροµποτική ριζική προστατεκτοµή;

Τι πρέπει να προσέχει ο ασθενής µετά από µία λαπαροσκοπική/ροµποτική ριζική προστατεκτοµή; Βασίλης Πουλάκης Χειρουργός-Ουρολόγος Ανδρολόγος Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Τµήµα Λαπαροσκοπικής, Ροµποτικής και ελάχιστα επεµβατικής Ουρολογίας e-mail: info@poulakis-urology.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ)

Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ) Σετ Εντερόκλισης Σετ άμεσης διαδερμικής παροχέτευσης TROCAR με σύστημα κλειδώματος Σετ άμεσης διαδερμικής παροχέτευσης TROCAR χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην. Ακτινολογία

Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην. Ακτινολογία Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία Αθήνα 2011 Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία Αθήνα 2011 A Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2011 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2011 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2011 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Οι πηγές γνώσης που μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη ιατρική πράξη είναι: Α. Τα ερευνητικά δεδομένα Β. Τα δεδομένα που συλλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 2015

ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 2015 ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 2015 Υπό την αιγίδα Ελληνικής Εταιρείας χειρουργών παίδων Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Συλλόγου γονέων παιδιών με κακοήθη νοσήματα Β. Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (Eνημέρωση κειμένου Μάρτιος 2011) S. Tekgu l(co-chairman), H. Riedmiller (co-chairman), E. Gerharz, P. Hoebeke, R. Kocvara, J.M. Nijman, Chr. Radmayr, R. Stein Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολογικοί εφιάλτες. ιονύσης Μητρόπουλος. Γεράσιµος Αλιβιζάτος. Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ουρολογικοί εφιάλτες. ιονύσης Μητρόπουλος. Γεράσιµος Αλιβιζάτος. Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Ουρολογικοί εφιάλτες ιονύσης Μητρόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Γεράσιµος Αλιβιζάτος ιευθυντής Γ Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ You will make all kinds of mistakes,

Διαβάστε περισσότερα

77 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

77 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 77 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ (1 σωστή απάντηση) Όνομα:.. Επώνυμο: 1. Ο μυς του πυελικού εδάφους που ΔΕΝ φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην εγκράτεια των ούρων είναι: Α. Ο ηβοπερινεικός μυς ( puboperinealis)

Διαβάστε περισσότερα

67 ΑΡΘΡΟ 9 9.1 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (70% επί αποδ. µέχρι) 37,00 9.2 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ Παρέχεται ΜΟΝΟΝ από επιχειρήσεις ή φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών συµβεβληµένες µε το Τ.Π..Θ. και ΜΟΝΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôçí Ïõñïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Εισηγήτρια :ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Φοιτήτριες: ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΕΡΠΕΛΗ ΑθΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια. Τύποι ακράτειας

Ακράτεια. Τύποι ακράτειας Ακράτεια στις γυναίκες Υπερδραστήρια κύστη Κυστεοκολπικό συρίγγιο Κυστεομητρικό συρίγγιο Ουρητηροκολπικό συρίγγιο Ουρηθροκολπικό συρίγγιο Πρόπτωσης πυελικών οργάνων: Κυστεοκήλη Ορθοκήλη Εντεροκήλη Κολποκήλη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ; Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Ενότητα: Παθήσεις του προστάτη ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ; Αδένας σε μέγεθος κάστανου Βρίσκεται μπροστά από την ουροδόχο κύστη και περιβάλλει την αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝ. Γ. ΣΤΡΑΒΟ ΗΜΟΣ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΚΩΝ. Γ. ΣΤΡΑΒΟ ΗΜΟΣ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ - ΙEΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΩΝ. Γ. ΣΤΡΑΒΟ ΗΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Συχνότητα 10% EΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Once lithiasic, always lithiasic

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Αντλίες και Ρεύµατα

Κεφάλαιο 2. Αντλίες και Ρεύµατα Κεφάλαιο 2 Αντλίες και Ρεύµατα Η Π.Κ. είναι µια ευτραφής κυρία 58 ετών. Έχει ιδιαίτερη αδυναµία στα γλυκά και ειδικά στα crème brûlée. Ως αποτέλεσµα δεν µπόρεσε να χάσει βάρος παρ όλες τις δίαιτες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα