Μάθηµα 2. Πολιτικό, Νοµικό και Τεχνολογικό περιβάλλον. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθηµα 2. Πολιτικό, Νοµικό και Τεχνολογικό περιβάλλον. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved."

Transcript

1

2 Μάθηµα 2 Πολιτικό, Νοµικό και Τεχνολογικό περιβάλλον McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

3 Πολιτικό, Νοµικό και Τεχνολογικό περιβάλλον v Οι κύριοι στόχοι του µαθήµατος είναι : 1. Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ µε τα βασικά πολιτικά συστήµατα που χαρακτηρίζουν περιφέρειες και χώρες ανά τον κόσµο και η αναφορά σύντοµων παραδειγµάτων για το καθένα. 2.Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ µιας γενικής εικόνας του νοµικού και του ρυθµιστικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν οι πολυεθνικές σε όλο τον κόσµο. 3.Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ στις βασικές τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και στον αντίκτυπο τους στις πολυεθνικές τώρα αλλά και στο µέλλον. 2-3

4 Ιδεολογίες Ατοµικισµός v Ατοµικισµός Ø Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνεχίσουν την οικονοµική και πολιτική προσπάθεια, χωρίς περιορισµό. v David Hume, Adam Smith, Aριστοτέλης v Στο πλαίσιο της επιχείρησης, παρόµοια µε τον καπιταλισµό, συνδέεται µε την ελεύθερη κοινωνία της αγοράς Ø Η προσωπική ιδιοκτησία πιο επιτυχηµένη, παραγωγική & προοδευτική από ότι η κοινοτική ιδιοκτησία Ø Η βελτίωση της κοινωνίας σχετίζεται µε το επίπεδο των ατόµων που έχουν την ελευθερία στην επιδίωξη οικονοµικών στόχων 2-4

5 Ιδεολογίες Κολεκτιβισµός Κολεκτιβισµός Ø Θεωρεί τις ανάγκες ή τους στόχους της κοινωνίας στο σύνολό ως πιο σηµαντικές από τις ατοµικές επιθυµίες. v Πλάτων v Δεν έχει τόση σηµασία η ατοµική αξία v Η ευέλικτη µορφή του κολεκτιβισµού και των κοινωνικών στόχων διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό µεταξύ των πολιτισµών Ø Φασισµός : εθνικισµός, αυταρχισµός,µιλιταρισµός, κολεκτιβισµός, ολοκληρωτισµός 2-5

6 Ιδεολογίες Σοσιαλισµός v Σοσιαλισµός Ø Μια µέτρια µορφή κολεκτιβισµού στον οποίο υπάρχει κυβερνητική ιδιοκτησία των θεσµών και το κέρδος δεν είναι ο τελικός στόχος. v Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilyich Lenin v Έχει εφαρµοστεί στην Κίνα, Β.Κορέα και Κούβα v Ο Λαϊκός Σοσιαλισµός είναι η πιο µέτρια µορφή Ø Ασκείται από το Εργατικό Κόµµα στη Μ.Βρετανία και στην Γαλλία, την Ισπανία και την Ελλάδα v Ο Κοµµουνισµός είναι η ακραία µορφή της σοσιαλιστικής σκέψης 2-6

7 Πολιτικό Περιβάλλον v Οι Ιδεολογίες διέπουν τις ενέργειες των κυβερνήσεων Ø Οι ιδέες αντανακλούν τις πεποιθήσεις και τις αξίες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά και την κουλτούρα των εθνών και των πολιτικών συστηµάτων v Τα πολιτικά συστήµατα µπορούν να αξιολογηθούν σε δύο διαστάσεις 1. Τα δικαιώµατα των πολιτών βασίζονται σε ένα σύστηµα διακυβέρνησης (εύρος δηµοκρατικό έως ολοκληρωτικό) 2. Η Εστίαση του πολιτικού συστήµατος στον ατοµικισµό έναντι του κολεκτιβισµού v Τα Δηµοκρατικά έθνη τείνουν να τονίζουν τον ατοµικισµό και τα ολοκληρωτικά έθνη τείνουν να τονίζουν τον κολεκτιβισµό Ø Καµία ξεκάθαρη µορφή κυβέρνησης 2-7

8 Πολιτικά Συστήµατα Δηµοκρατία v Δηµοκρατία Ø Σύστηµα στο οποίο η κυβέρνηση ελέγχεται από τους πολίτες, είτε άµεσα είτε µέσω εκλογών. v Ευρωπαϊκές ρίζες v Μία Δηµοκρατική κοινωνία δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τουλάχιστον δύο κόµµατα Ø Μόλις εκλεγεί ένας αντιπρόσωπος λογοδοτεί στους ψηφοφόρους για τις δράσεις (οι οποίες περιορίζουν την εξουσία της κυβέρνησης) 2-8

9 Πολιτικό Σύστηµα Ολοκληρωτισµός v Ολοκληρωτισµός Ø Μόνο ένα κόµµα εκπροσωπεί και ελέγχει κάθε πτυχή της πολιτικής και της ανθρώπινης ζωής. v Η ισχύς συντηρείται από την καταστολή της αντιπολίτευσης Ø Στα κυρίαρχα ιδεώδη περιλαµβάνονται η λογοκρισία των µέσων ενηµέρωσης, η πολιτική καταπίεση, η άρνηση των δικαιωµάτων και των πολιτικών ελευθεριών 2-9

10 Πολιτικό Περιβάλλον Τοπικό Παράδειγµα:Κίνα v Αναδυόµενη οικονοµική δύναµη v Η κυβέρνηση προσπαθεί να ανοίξει την οικονοµία Ø Γρήγορη µετατροπή των επιχειρήσεων σε εταιρείες Ø Η απελευθέρωση του εµπορίου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα µετά την ένταξή τους στο WTO το 2001 Ø Να γίνει µία πιο ανοιχτή και δηµοκρατική κοινωνία Ø Μεγαλύτερη ανοχή των ατοµικών ελευθεριών Ø Επανεκπαίδευση εργαζοµένων, χαµηλού κόστους στέγαση και άλλα προγράµµατα Ø Προσπαθεί να εξαπολύσει µία πιο δυναµική οικονοµία στην αγορά 2-10

11 Πολιτικό Περιβάλλον Τοπικό Παράδειγµα:Ευρώπη v Ιδιωτικοποίηση και ενισχύση της οικονοµίας για απελευθέρωση σε όλη την ΕΕ, πολιτική και οικονοµική ολοκλήρωση Ø Η πολιτική εξουσία είναι µεταβλητή και σύνθετη Ø Η ισχυρή αντιπολίτευση στην ηγεσία των ΗΠΑ σχετικά µε την επέµβαση στο Ιράκ µερικές φορές εξελίσσεται σε επιχειρηµατικές σχέσεις και συναλλαγές v Η Ευρώπη είναι µια µεγάλη περιοχή συνυφασµένη οικονοµικά, αλλά περιέχει τεράστιες πολιτιστικές διαφορές 2-11

12 Πολιτικό Περιβάλλον: Παράδειγµα:Μέση Ανατολή v Στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία οι νόµοι της κυβέρνησης βασίζονται στις Ισλαµικές αρχές v Η συµπεριφορά των επιχειρήσεων της Μέσης Ανατολής είναι παρόµοια µε αυτή των επιχειρήσεων της Δύσης Ø Ο παγκόσµιος πόλεµος κατά της τροµοκρατίας έχει κάνει το επιχειρηµατικό περιβάλλον ριψοκίνδυνο και δυνητικά επικίνδυνο 2-12

13 Πολιτικό Περιβάλλον: Παράδειγµα: Ρωσία v Παραµέληση και σύγχηση σχετικά µε τις αλλαγές στην οικονοµική πολιτική v Οι υποδοµές έιναι αδύναµες και υπάρχει ένα πολιτικό τέλµα v Η διαφθορά επηρεάζει την προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων 2-13

14 Νοµικό και Ρυθµιστικό Περιβάλλον v Σύγχηση και πρόκληση των πολυεθνικών εξαιτίας των πολλών διαφορετικών νόµων και των κανονισµών στις παγκόσµιες επιχειρηµατικές δραστηριότητες v Οι πολυεθνικές πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά τα νοµικά πλαίσιά κάθε αγοράς πριν από οποιαδήποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα 2-14

15 Παγκόσµιοι Θεµελιώδης Νόµοι 1. Ισλαµικός Νόµος 2. Σοσιαλιστικό Δίκαιο 3. Κοινό Δίκαιο 4. Αστικό Δίκαιο 2-15

16 Παγκόσµιοι Θεµελιώδης Νόµοι Ισλαµικός Νόµος v Ισλαµικός νόµος Ø Προέρχεται από την ερµηνεία του Κορανίου και τις διδασκαλίες του προφήτη Μωάµεθ Ø Τον συναντάµε στις Ισλαµικές χώρες:στη Μέση Ανατολή και στην Κεντρική Ασία 2-16

17 Παγκόσµιοι Θεµέλιώδης Νόµοι Σοσιαλιστικό Δίκαιο v Σοσιαλιστικό Δίκαιο Ø Προέρχεται από το Μαρξιστικό σοσιαλιστικό κίνηµα Ø Απαιτείται η περισσότερη περιουσία να ανήκει στο κράτος ή στις κρατικές επιχειρήσεις Ø Συνεχίζει να επηρεάζει τους σχετικούς κανονισµούς σε πρώην κοµµουνιστικές χώρες v Μέλη της πρώην Σοβιετκής Ένωσης v Δηµοκρατία των λαών της Κίνας v Βιετνάµ v Βόρεια Κορέα v Κούβα 2-17

18 Παγκόσµιοι Θεµελιώδης Νόµοι Κοινό Δίκαιο v Κοινό δίκαιο Ø Προέρχεαι από το Αγγλικό δίκαιο Ø Θεµέλιο για το Νοµικό Σύστηµα v των Ηνωµένων Πολιτειών v του Καναδά v της Αγγλίας v της Αυστραλίας v της Νέας Ζηλανδίας 2-18

19 Παγκόσµιοι Θεµέλιώδης Νόµοι Αστικό Δίκαιο v Αστικό Δίκαιο Ø Προέρχεται από το ρωµαϊκό δίκαιο Ø Το συναντάµε στις µη-ισλαµικές και µη-σοσιαλιστικές χώρες v Γαλλία v Ορισµένες χώρες της Λατινικής Αµερικής v Λουιζιάνα 2-19

20 Βασικές Αρχές του Διεθνούς Δικαίου v Εθνική κυριαρχία και υπέρτατη ασυλία(sovereignty and Sovereign Immunity) v Διεθνής Δικαιοδοσία(International Jurisdiction) v Το δόγµα της Αβροφροσύνης(Doctrine of Comity) v Οι Νόµοι του Κράτους(Act of State Doctrine) v Μεταχείριση και Δικαιώµατα των αλλοδαπών (Treatment and Rights of Aliens) v Αναφορά και Επίλυση των Διαφορών(Forum for Hearing and Settling Disputes) 2-20

21 Βασικές Αρχές του Διεθνούς Δικαίου Εθνική κυριαρχία και υπέρτατη ασυλία v Η αρχή της εθνικής κυριαρχίας Ø Μια διεθνής αρχή του δικαίου η οποία υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις έχουν το δικαίωµα να αποφασίζουν κατά το δοκούν. 2-21

22 Βασικές Αρχές του Διεθνούς Δικαίου Διεθνής Δικαιοδοσία v Η Αρχή της Εθνικότητας Ø Κρίνει ότι κάθε χώρα έχει δικαιοδοσία για τους πολίτες της, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. v Η Αρχή της Εδαφικότητας Ø Κρίνει ότι κάθε έθνος έχει το δικαίωµα της δικαιοδοσίας στο πλαίσιο του νόµιµου εδάφους του. v Η Αρχή της Προστασίας Ø Κρίνει ότι κάθε χώρα έχει δικαιοδοσία για τη συµπεριφορά που επηρεάζει αρνητικά την εθνική ασφάλεια, ακόµα και αν η συµπεριφορά αυτή έγινε εκτός της χώρας. 2-22

23 Βασικές Αρχές του Διεθνούς Δικαίου Το Δόγµα της Αβροφροσύνης v Το Δόγµα της Αβροφροσύνης Ø H αρχή του διεθνούς δικαίου,η οποίο υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχει αµοιβαίος σεβασµός για τους νόµους, τους θεσµούς, και κυβερνητικές υπηρεσίες των άλλων χωρών για το θέµα της δικαιοδοσίας επί των δικών τους πολιτών. 2-23

24 Βασικές Αρχές του Διεθνούς Δικαίου Οι Νόµοι του Κράτους v Οι Νόµοι του Κράτους Ø Μια αρχή του διεθνούς δικαίου, η οποία υποστηρίζει ότι όλες οι πράξεις των άλλων κυβερνήσεων θεωρούνται έγκυρες από τα δικαστήρια των ΗΠΑ, ακόµη και αν οι πράξεις αυτές είναι παράνοµες ή ακατάλληλες βάσει της αµερικανικής νοµοθεσίας. 2-24

25 Βασικές Αρχές του Διεθνούς Δικαίου Η Μεταχείριση και τα Δικαιώµατα των αλλοδαπών v Η Μεταχείριση και τα Δικαιώµατα των αλλοδαπών Ø Οι χώρες έχουν το νόµιµο δικαίωµα να αρνηθούν την είσοδο των ξένων πολιτών και να επιβάλλουν ειδικούς περιορισµούς σχετικά µε τη συµπεριφορά τους, το δικαίωµα του ταξιδιού,το που µπορούν να µείνουν, και τι δουλειά µπορούν να κάνουν. Ø Οι χώρες µπορούν να απελάσουν τους αλλοδαπούς 2-25

26 Βασικές Αρχές του Διεθνούς Δικαίου Φόρουµ για την Αναφορά και την Επίλυση των Διαφωνιών v Αναφορά και Επίλυση των Διαφωνιών Ø Τα δικαστήρια των ΗΠΑ µπορεί να απορρίψουν τις υποθέσεις που φέρονται ενώπιόν τους από ξένους Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θα εξετάσουν θέµατα όπως v Πού βρίσκονται οι ενάγοντες v Που πρέπει να συλλέγονται τα στοιχεία v where property to be used in restitution is located 2-26

27 Νοµικά και Ρυθµιστικά Θέµατα v Οικονοµικές και Ρυθµιστικές υπηρεσίες v Πρακτικές αντιµετώπισης διαφθοράς Ø Παρανοµία η επιρροή των ξένων αξιωµατούχων µέσω v Προσωπικής πληρωµής v Πολιτικής συµµετοχής v Περιοριστική γραφειοκρατικοποίηση v ιδιωτικοποίηση 2-27

28 Κανονισµοί του Εµπορίου και των Επενδύσεων v Μεµονωµένες χώρες χρησιµοποιούν νοµικές και ρυθµιστικές πολιτικές για να επηρεάσουν το διεθνές περιβάλλον διαχείρισης v Η χώρα θεωρείται ότι εµπλέκεται σε αθέµιτες εµπορικές πρακτικές (WTO και παρόµοιες συµφωνίες) Ø Η κυβερνητική υποστήριξη (επιδοτήσεις) Ø Υποχρέωση των πολυεθνικών να δεχτούν τους τοπικούς εταίρους v Πιθανή Απάντηση Ø Αντίποινα τιµολόγια Ø Περιοριστικοί κανόνες στο εµπόριο 2-28

29 Τεχνολογικό Περιβάλλον και Παγκόσµιες Μεταβολές στην Παραγωγή v Βιοτεχνολογία v Νανοτεχνολογία v Δορυφόροι v Τεχνητή νοηµοσύνη και ενσωµατωµένη τεχνολογία µάθησης v Εξελίξεις στην τεχνολογία των τσίπ υπολογιστών v Υπερυπολογιστές 2-29

30 Τεχνολογικό Περιβάλλον και Παγκόσµιες Μεταβολές στην Παραγωγή v E-business: Ø Business to business (B2B) Ø Επιχειρήσεις προς καταναλωτές(β2c) Ø E-tailing Ø Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (e-cash) v Τηλεπικοινωνίες v Τεχνολογία, εξωτερική ανάθεση και µετεγκαταστάσεις: Ø Η τεχνολογία έχει µειώσει και εξαλείψει τα µεσαία στελέχη και τις υψηλόβαθµες θέσεις εργασίας Ø Ο παγκόσµιος ανταγωνισµός έχει αναγκάσει κάποιες πολυεθνικές να αναθέτουν εργασίες σε offshore εταιρείες Ø Η Αναδυόµενη τεχνολογία καθιστά την εργασία πιο φορητή 2-30

31 Αναµενόµενοι Νικητές και Ηττηµένοι σε Επιλεγµένα Επαγγέλµατα 2-31

32 Ανασκόπηση κ Συζήτηση 1. Με ποιους τρόπους οι διαφορετικές ιδεολογίες και τα πολιτικά συστήµατα επηρεάζουν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι πολυεθνικές; 2. Πώς οι ακόλουθες νοµικές αρχές επηρεάζουν τις επιχειρήσεις των πολυεθνικών : η αρχή της κυριαρχίας, η αρχή της εθνικότητας, η αρχή της εδαφικότητας, η προστατευτική αρχή, και η αρχή της διεθνούς αβροφροσύνης; 3. Πώς η πρόοδος της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών έχουν επηρεάσει τις αναπτυσσόµενες χώρες; Δώστε µερικά συγκεκριµένα παραδείγµατα. 2-32

Παγκοσμοιοποίηση και Διεθνείς Διασυνδέσεις

Παγκοσμοιοποίηση και Διεθνείς Διασυνδέσεις Παγκοσμοιοποίηση και Διεθνείς Διασυνδέσεις Παρασκευή Γκιούρκα pgiourka@uowm.gr Μάθημα: Διεθνές Μάνατζμεντ Διεθνές Μάνατζμεντ Η παγκόσμια οικονομία είναι γεγονός Σχεδόν σε κάθε χώρα σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. Δρ. Απόστολος Ν. Γιοβάνης Επίκουρος Καθηγητής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. Δρ. Απόστολος Ν. Γιοβάνης Επίκουρος Καθηγητής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Δρ. Απόστολος Ν. Γιοβάνης Επίκουρος Καθηγητής Αθήνα 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στο Διεθνές Management 2. Διεθνές Μακροοικονομικό Περιβάλλον 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΗΘΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ή ΜΕΣΟ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΥ; Εισηγητής: Ζαφείρη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

People first A new direction for Europe

People first A new direction for Europe People first A new direction for Europe Οι ψηφοφόροι της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μια θεμελιώδη πολιτική επιλογή σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές. Σε μία εποχή που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή.

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης εκδόθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΛΛΑ Α

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΛΛΑ Α Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΛΛΑ Α ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεπτοµερής ανάλυση της ιαπολιτισµικής Κατάστασης στην Ελλάδα και των Περιπτωσιολογικών Μελετών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Ερευνητής:Σπύρος Μελίτσας Βοηθοί ερευνητές: Ευαγγελία Αθανασούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) P6_TA(2009)0049 ιεθνές εµπόριο και ιαδίκτυο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

Η ακεραιότητά μας. Ακεραιότητα στην πράξη. Η ακεραιότητα υπερισχύει.

Η ακεραιότητά μας. Ακεραιότητα στην πράξη. Η ακεραιότητα υπερισχύει. Η ακεραιότητά μας Η επιτυχία της Baxter βασίζεται στην ατομική υπευθυνότητα για αποτελέσματα και ακεραιότητα. Ασθενείς, ιατροί, πελάτες, ρυθμιστικές αρχές, επενδυτές αλλά και οι υπάλληλοί μας βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το μανιφέστο της Ομοσπονδίας των Νέων Ευρωπαίων Πράσινων (ΟΝΕΠ) (FYEG Common Manifesto)

Το μανιφέστο της Ομοσπονδίας των Νέων Ευρωπαίων Πράσινων (ΟΝΕΠ) (FYEG Common Manifesto) Το μανιφέστο της Ομοσπονδίας των Νέων Ευρωπαίων Πράσινων (ΟΝΕΠ) (FYEG Common Manifesto) 1. Κοινωνική Ευρώπη Για μια κοινωνική Ευρώπη της αλληλεγγύης, για μία Ευρώπη αντίθετη στην αθέμιτη πολιτική λιτότητας!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Έννοιες και Διαστάσεις του Πολιτισµού. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Κεφάλαιο 4. Έννοιες και Διαστάσεις του Πολιτισµού. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Κεφάλαιο 4 Έννοιες και Διαστάσεις του Πολιτισµού McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Έννοιες και Διαστάσεις του Πολιτισµού Οι στόχοι του κεφαλαίου είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09 Φυσικές - Θετικές Ανθρωπιστικές - Θεωρητικές Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση ευρύτερων και σύνθετων προβλημάτων πρέπει: Οι επιστήμες να συνεργάζονται Διεπιστημονικότητα Μαθηματικά Ιστορία Κοινωνιολογία Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των επιδόσεων της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (E- Government) στα Βαλκάνια

Ανάλυση των επιδόσεων της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (E- Government) στα Βαλκάνια ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΓΟΓΕΡΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΕΜ 340) Με επιβλεποντα τον καθηγητη κ. ιονυση Πολιτη Ανάλυση των επιδόσεων της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (E- Government) στα Βαλκάνια Τµήµα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Εκπαιδευτικό Υλικό θεματικού εργαστηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL BUSINESS. Σηµειώσεις για το µάθηµα: International Business

INTERNATIONAL BUSINESS. Σηµειώσεις για το µάθηµα: International Business Σηµειώσεις για το µάθηµα: International Business 1 Με την εµφάνιση ταχύτερων µορφών επικοινωνίας, µέσων µεταφοράς και οικονοµικών ροών οι αποστάσεις συρρικνώνονται µε γρήγορους ρυθµούς. Προϊόντα που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα