ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

Transcript

1

2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26

3 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Συνεισφορά στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων Μαρία Πούπα, Έκτακτη Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Συνεργασία με Υπουργείο Υγείας Ανδρέας Ξενοφώντος, Πρώτος Νοσηλευτικός Λειτουργός Ροδοθέα Σταυρινού, Πρώτη Νοσηλευτικός Λειτουργός Αφροδίτη Κασίνη, Νοσηλευτικός Λειτουργός Συνεργασία με Γραφείο Προγραμματισμού Άντζελα Δρουσιώτη, Λειτουργός Προγραμματισμού Α Συνεργασία με Στατιστική Υπηρεσία Αλέκος Αγαθαγγέλου, Πρώτος Λειτουργός Στατιστικής Ελένη Χριστοδουλίδου, Λειτουργός Στατιστικής Συνεργασία με Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Γιώργος Μαυρομάτης, Ανώτερος Λειτουργός Ευημερίας Συντονισμός Γιάννης Μουρουζίδης, Ανώτερος Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Γενική ευθύνη Δρ. Γιώργος Όξινος, Διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία διαβιβάσθηκε αρμοδίως στην ΑνΑΔ από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κύριο Χρίστο Ταλιαδώρο. Βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στην Κύπρο και η παροχή προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού κατά την περίοδο Το Νοσηλευτικό Προσωπικό στην Κύπρο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Ο έγκαιρος και συστηματικός προσδιορισμός των ποσοτικών και ποιοτικών αναγκών σε Νοσηλευτικό Προσωπικό κρίνεται επιβεβλημένος λόγω της προβλεπόμενης εντονότερης ζήτησης υπηρεσιών υγείας τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό. Εκτιμάται ότι η ζήτηση αυτή θα προκύψει κατά κύριο λόγο από την προβλεπόμενη γήρανση του πληθυσμού της Κύπρου και την περαιτέρω αύξηση της προσδοκώμενης διάρκειας ζωής. Προσδοκάται ότι η παρούσα μελέτη θα συμβάλει καθοριστικά στη λήψη ορθολογιστικών αποφάσεων πολιτικής και στην τροχιοδρόμηση κατάλληλων ενεργειών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών της Κύπρου σε Νοσηλευτικό Προσωπικό. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης καθοριστικής σημασίας ήταν η πραγματικά ουσιαστική συνεισφορά του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου Προγραμματισμού, με τους οποίους αναπτύχθηκε μια πολύ παραγωγική συνεργασία. Μνημονεύεται επίσης η συμβολή της Στατιστικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στην παροχή αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών. Η παρασχεθείσα από όλους βοήθεια υπήρξε ανεκτίμητη και η ΑνΑΔ τους εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της.... Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου του ενημερωτικού εντύπου επιτρέπεται νοουμένου ότι αναφέρεται η πηγή.

4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στην Κύπρο και η παροχή προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού κατά την περίοδο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η μεθοδολογία χωρίζεται σε στάδια τα οποία σε συνδυασμό παρέχουν τις τελικές προβλέψεις των αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στην Κύπρο την περίοδο ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι προβλέψεις οι οποίες διενεργούνται στη μελέτη αφορούν τόσο την απασχόληση και τις αναπτυξιακές ανάγκες όσο και τις μόνιμες αποχωρήσεις που θα σημειωθούν στο Νοσηλευτικό Προσωπικό την περίοδο Οι διενεργούμενες προβλέψεις κατανέμονται στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα ενώ παρέχονται και εκτιμήσεις για την απασχόληση και τις ανάγκες απασχόλησης στις διάφορες ειδικότητες του Νοσηλευτικού Προσωπικού. Υπηρεσίες ψυχικής υγείας Υγειονομικά κέντρα Κλινικές / Νοσοκομεία Στέγες ευγηρίας Μερίδιο Νοσηλευτικού Προσωπικού στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Πρόβλεψη μεριδίου Νοσηλευτικού Προσωπικού στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Προβλέψεις απασχόλησης στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Νοσοκομεία Γηροκομεία Προβλέψεις απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας Προβλέψεις αναπτυξιακών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού λόγω αποχωρήσεων Γενικοί νοσηλευτές Μαίες Επισκέπτριες υγείας Προβλέψεις συνολικών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού

5 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της Προστιθέμενης αξίας και της Παραγωγικότητας στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας την περίοδο προβλέπεται ότι θα κυμαίνεται σε ψηλότερα επίπεδα από εκείνα της περιόδου 2-25, φτάνοντας στο 4,5% και 2,4% αντίστοιχα. 4% 2% % 2,8% 2,5%,3% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΠΟ ΣΟ ΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟ ΛΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Ν ΤΟ ΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,2% 2,3% 1,9% 4,7% 2, 2,1% 4,2% 2,2% 2,% Οι μέσες ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης κατά την περίοδο υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα 728 άτομα, από τις οποίες τα 34 άτομα αφορούν νέες θέσεις εργασίας και τα 424 άτομα μόνιμες αποχωρήσεις ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Ν ΤΟ ΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % Προστιθέμενη αξία Παραγωγικότητα Απασχόληση Η απασχόληση στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας την περίοδο εκτιμάται ότι θα σημειώσει αύξηση. Ειδικότερα, από άτομα το 25 θα ανέλθει στα άτομα το 215 παρουσιάζοντας μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση 2,1% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ Ν ΤΟ ΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Ο μέσος ετήσιος ρυθμός των συνολικών αναγκών απασχόλησης κατά την περίοδο θα φτάσει στο 5,% και καθορίζεται από τις αναπτυξιακές ανάγκες (2,1%) και τις μόνιμες αποχωρήσεις (2,9%). Την περίοδο 2-25 ο μέσος ετήσιος ρυθμός βρισκόταν σε χαμηλότερα επίπεδα. 1% 8% 4% 4,5% 2,5% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΜΕΣΟ Σ ΕΤΗΣΙΟ Σ ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΝΟ ΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Ν ΤΟ ΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,% 5,% 5,% 2,9% 2,9% 2,9% % % 2,% 2,1% 2,1% 2,1%

6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Νοσηλευτικό Προσωπικό κατά την περίοδο προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει σημαντική άνοδο. Ειδικότερα, το 25 ο αριθμός του θα φτάνει στα άτομα ενώ το 215 θα ανέλθει στα 4.62 άτομα σημειώνοντας αύξηση 33,3% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΝΟ ΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Υ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Οι μέσες ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού την περίοδο προβλέπεται ότι θα ανέρχονται στα 224 άτομα, από τις οποίες τα 115 άτομα αφορούν νέες θέσεις εργασίας και τα 19 άτομα μόνιμες αποχωρήσεις. Σημειώνεται ότι οι ανάγκες αυτές κυμαίνονται σε ψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις ανάγκες της περιόδου ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Άνοδος εκτιμάται ότι θα παρατηρηθεί και στο μερίδιο του Νοσηλευτικού Προσωπικού στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Το 25 το 24,8% των απασχολουμένων του συγκεκριμένου τομέα θα αποτελείται από Νοσηλευτές ενώ το 215 το μερίδιο τους υπολογίζεται να φτάσει στο 26,8%. 4% 3% 2% 23,3% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΜΕΡΙΔΙΟ ΝΟ ΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Υ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Ν ΤΟ ΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,8% 26,2% 26,8% Ο μέσος ετήσιος ρυθμός των συνολικών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού την περίοδο θα φτάσει στο 5,. Επισημαίνεται η διαχρονικά αυξητική τάση του μέσα στην περίοδο % 3% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΜΕΣΟ Σ ΕΤΗΣΙΟ Σ ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΝΟ ΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,3% 5,4% 2,1% 2,2% 3,1% 2,7% 5,7% 5, 1% % % 3,2% 3,2% 2, 2,9%

7 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άνοδος στην απασχόληση Νοσηλευτικού Προσωπικού προβλέπεται ότι θα παρατηρηθεί τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα την περίοδο Ειδικότερα, ο Δημόσιος τομέας θα παρουσιάσει αύξηση 31, και ο Ιδιωτικός τομέας 38,3%. Διαχρονικά αυξητική τάση προβλέπεται ότι θα παρατηρηθεί στις μέσες ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα κατά την περίοδο Ειδικότερα, την περίοδο οι ετήσιες συνολικές ανάγκες στο Δημόσιο τομέα θα φτάνουν στα 155 άτομα και την περίοδο στα 193 άτομα ενώ οι αντίστοιχες ανάγκες στον Ιδιωτικό τομέα θα φτάνουν στα 46 άτομα την περίοδο και στα 51 άτομα την περίοδο ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΝΟ ΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Υ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας Αύξηση του μεριδίου του Νοσηλευτικού Προσωπικού στον Ιδιωτικό τομέα εις βάρος του μεριδίου στο Δημόσιο τομέα υπολογίζεται να σημειωθεί την περίοδο % 8% 75,1% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΜΕΡΙΔΙΑ ΝΟ ΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Υ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,7% 74,2% 73,7% Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας 4% 2% % 24,9% 25,3% 25,8% 26,3% Επισημαίνεται ότι οι ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού που σημειώθηκαν μέσα στην περίοδο 2-25 στο Δημόσιο τομέα (13 άτομα) και στον Ιδιωτικό τομέα (37 άτομα) είναι μικρότερες από τις προβλεπόμενες ανάγκες της περιόδου Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας

8 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η απασχόληση Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Δημόσιο τομέα την περίοδο θα συνεχίσει την ανοδική τάση που παρατηρήθηκε την περίοδο Συγκεκριμένα, το 25 η απασχόληση θα ανέλθει στα άτομα, το 21 στα άτομα ενώ το 215 εκτιμάται ότι θα φτάσει στα άτομα παρουσιάζοντας αύξηση 31,. Οι μέσες ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Δημόσιο τομέα την περίοδο υπολογίζονται στα 175 άτομα, από τις οποίες τα 81 άτομα αφορούν νέες θέσεις εργασίας και τα 94 άτομα μόνιμες αποχωρήσεις. Σημειώνεται ότι οι ανάγκες αυτές είναι μεγαλύτερες από τις ανάγκες της περιόδου ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΟ ΤΟ ΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΝΟ ΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Υ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟ ΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Ο μέσος ετήσιος ρυθμός των συνολικών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Δημόσιο τομέα την περίοδο θα φτάσει στο 6,%. Επισημαίνεται η διαχρονικά αυξητική τάση του μέσα στην περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 ΜΕΣΟ Σ ΕΤΗΣΙΟ Σ ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΝΟ ΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΟ ΤΟ ΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,1% 5, 5,7% 6,% 2,5% 2, 3, 3,2% Επισημαίνεται ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Δημόσιο τομέα την περίοδο 2-25 είναι μεγαλύτερος από εκείνο της περιόδου , 3,1% και 2,8% αντίστοιχα. 3% % 3,1% 3,1% 2,5% 2,8%

9 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Η απασχόληση Νοσηλευτικού Προσωπικού στον Ιδιωτικό τομέα την περίοδο θα συνεχίσει την ανοδική τάση που παρατηρήθηκε την περίοδο Συγκεκριμένα, το 25 η απασχόληση θα ανέλθει στα 875 άτομα, το 21 στα 1.44 άτομα ενώ το 215 εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 1.21 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση 38,3%. Οι μέσες ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στον Ιδιωτικό τομέα την περίοδο υπολογίζονται στα 49 άτομα, από τις οποίες τα 34 άτομα αφορούν νέες θέσεις εργασίας και τα 15 άτομα μόνιμες αποχωρήσεις. Σημειώνεται ότι οι ανάγκες αυτές είναι μεγαλύτερες από τις ανάγκες της περιόδου ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 ΣΤΟ Ν ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟ ΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΝΟ ΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Υ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Ν ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟ ΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Ο μέσος ετήσιος ρυθμός των συνολικών αναγκών απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στον Ιδιωτικό τομέα την περίοδο θα φτάσει στο 4,7%. Επισημαίνεται ότι ο ρυθμός αυτός κατά την περίοδο 2-25 ανερχόταν στα ίδια επίπεδα. 5 8% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 ΜΕΣΟ Σ ΕΤΗΣΙΟ Σ ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΝΟ ΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ Ν ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟ ΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ % 4,7% 4,8% 1,1% 1,2% 4, 4,7% 1, 1,4% Επισημαίνεται ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού στον Ιδιωτικό τομέα την περίοδο 2-25 είναι μεγαλύτερος από εκείνο της περιόδου , 3, και 3,3% αντίστοιχα. 2% % 3, 3, 3,% 3,3%

10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αύξηση στην απασχόληση υπολογίζεται ότι θα παρατηρηθεί και στις τρεις ειδικότητες Νοσηλευτικού Προσωπικού την περίοδο Ειδικότερα, οι Γενικοί νοσηλευτές θα παρουσιάσουν αύξηση 33,3%, οι Μαίες 33,1% και οι Επισκέπτριες υγείας 32,1%. Οι μεγαλύτερες με σημαντική διαφορά μέσες ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης κατά την περίοδο θα παρατηρηθούν στους Γενικούς νοσηλευτές. Ειδικότερα, την περίοδο οι ετήσιες συνολικές ανάγκες θα ανέρχονται στα 186 άτομα ενώ την περίοδο θα αυξηθούν στα 226 άτομα. Στις Μαίες και στις Επισκέπτριες υγείας οι ετήσιες συνολικές ανάγκες την περίοδο προβλέπονται ότι θα φτάνουν στα 11 και 6 άτομα αντίστοιχα. 6. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΝΟ ΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Υ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Γενικοί νοσηλευτές Μαίες Επισκέπτριες υγείας Γενικοί νοσηλευτές Μαίες Επισκέπτριες υγείας Η μεγάλη πλειοψηφία του Νοσηλευτικού Προσωπικού θα εξακολουθήσει να αποτελείται από τους Γενικούς νοσηλευτές (92,7%). Αρκετά χαμηλότερα μερίδια εμφανίζονται στις Μαίες (5,%) και στις Επισκέπτριες υγείας (2,3%). Επισημαίνεται ότι οι μέσες ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης των Γενικών νοσηλευτών, των Μαιών και των Επισκεπτριών υγείας οι οποίες εμφανίστηκαν μέσα στην περίοδο 2-25 είναι μικρότερες από τις προβλεπόμενες ανάγκες της περιόδου

11 ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Η απασχόληση Γενικών νοσηλευτών την περίοδο θα συνεχίσει την ανοδική τάση που παρουσιάστηκε την περίοδο Συγκεκριμένα, το 25 η απασχόληση θα ανέλθει στα 3.2 άτομα, το 21 στα άτομα ενώ το 215 υπολογίζεται να φτάσει στα άτομα σημειώνοντας αύξηση 33,3%. 6. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟ ΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Οι μέσες ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης Γενικών Νοσηλευτών την περίοδο προβλέπονται στα 27 άτομα, από τις οποίες τα 17 άτομα αφορούν νέες θέσεις εργασίας και τα 1 άτομα μόνιμες αποχωρήσεις. Σημειώνεται ότι οι ανάγκες αυτές είναι μεγαλύτερες από τις ανάγκες της περιόδου ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟ ΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Ο μέσος ετήσιος ρυθμός των συνολικών αναγκών απασχόλησης Γενικών νοσηλευτών την περίοδο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο 5,. Επισημαίνεται η διαχρονικά αυξητική τάση του κατά την περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 ΜΕΣΟ Σ ΕΤΗΣΙΟ Σ ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΝΟ ΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟ ΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,3% 5,4% 5, 5, % 2,1% 2,2% 3,% 2,7% Επισημαίνεται ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης Γενικών νοσηλευτών την περίοδο 2-25 κυμαίνεται σε ψηλότερα επίπεδα από εκείνο της περιόδου , 3,2% και 2,9% αντίστοιχα. % 3,2% 3,2% 2, 2,9%

12 ΜΑΙΩΝ Η απασχόληση Μαιών την περίοδο θα συνεχίσει την ανοδική τάση που παρουσιάστηκε την περίοδο Συγκεκριμένα, το 25 η απασχόληση θα ανέλθει στα 172 άτομα, το 21 στα 22 άτομα ενώ το 215 υπολογίζεται να φτάσει στα 229 άτομα σημειώνοντας αύξηση 33,1%. Οι μέσες ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης Μαιών την περίοδο προβλέπονται στα 11 άτομα, από τις οποίες τα 5 άτομα αφορούν νέες θέσεις εργασίας και τα 6 άτομα μόνιμες αποχωρήσεις. Σημειώνεται ότι οι προβλεπόμενες ανάγκες είναι μεγαλύτερες από τις ανάγκες της περιόδου ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΜΑΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΜΑΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Ο μέσος ετήσιος ρυθμός των συνολικών αναγκών απασχόλησης Μαιών την περίοδο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο 5,7%. Επισημαίνεται η διαχρονικά αυξητική τάση του κατά την περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 ΜΕΣΟ Σ ΕΤΗΣΙΟ Σ ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΝΟ ΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΜΑΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,4% 5,5% 5,7% 5,7% 2,2% 2,3% 3,1% 2,8% 3% Επισημαίνεται ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης Μαιών την περίοδο 2-25 κυμαίνεται σε ψηλότερα επίπεδα από εκείνο της περιόδου , 3,2% και 2,9% αντίστοιχα. % 3,2% 3,2% 2, 2,9%

13 ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Η απασχόληση Επισκεπτριών υγείας την περίοδο θα συνεχίσει την ανοδική τάση που παρουσιάστηκε την περίοδο Συγκεκριμένα, το 25 η απασχόληση θα ανέλθει στα 81 άτομα, το 21 στα 94 άτομα ενώ το 215 υπολογίζεται να φτάσει στα 17 άτομα σημειώνοντας αύξηση 32,1%. 15 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Οι μέσες ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης Επισκεπτριών υγείας την περίοδο προβλέπονται στα 6 άτομα, από τις οποίες τα 3 άτομα αφορούν νέες θέσεις εργασίας και τα 3 άτομα μόνιμες αποχωρήσεις. Σημειώνεται ότι οι ανάγκες αυτές βρίσκονται σε ψηλότερα επίπεδα από εκείνα της περιόδου ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27 ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Ο μέσος ετήσιος ρυθμός των συνολικών αναγκών απασχόλησης Επισκεπτριών υγείας την περίοδο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο 6,%. Επισημαίνεται η διαχρονικά αυξητική τάση του κατά την περίοδο % ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 ΜΕΣΟ Σ ΕΤΗΣΙΟ Σ ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΝΟ ΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ , 5,7% 6,1% 6,% Επισημαίνεται ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης Επισκεπτριών υγείας την περίοδο 2-25 κυμαίνεται σε ψηλότερα επίπεδα από εκείνο της περιόδου , 3,1% και 2,8% αντίστοιχα. 3% % 2,5% 2, 3, 3,2% 3,1% 3,1% 2,5% 2,8%

14 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο συνολικός πληθυσμός στην Κύπρο προβλέπεται ότι θα κινηθεί ανοδικά την περίοδο Από άτομα το 25 υπολογίζεται να ανέλθει στα άτομα το 215 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης,9% ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29 ΣΥΝΟ ΛΙΚΟ Σ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Με βάση τις προβλέψεις απασχόλησης Νοσηλευτικού Προσωπικού και του συνολικού πληθυσμού, θετική εξέλιξη αναμένεται να σημειωθεί στο δείκτη άτομα ανά νοσοκόμο η οποία υποδηλώνεται από την πτωτική του τάση. Συγκεκριμένα, τα άτομα που αναλογούν σε κάθε νοσοκόμο θα μειωθούν από 216 άτομα το 25 στα 178 άτομα το ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΟ ΜΑ ΑΝΑ ΝΟ ΣΟ ΚΟ ΜΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος, Τ.Θ , 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: 22515, Τηλεομοιότυπο: Ιστοσελίδα: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος B 2011 Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων Αρ. Τεύχους 6 Φεβρουάριος 2012 ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ CCI: 2007GR161PO004 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1.1. Διοικητική διάρθρωση περιοχής παρέμβασης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα