Ανάπτυξη δέσµης δεικτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη δέσµης δεικτών"

Transcript

1

2 Ανάπτυξη δέσµης δεικτών για τη συνεκπαίδευση στην Ευρώπη Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή

3 Η έκθεση διαµορφώθηκε στο πλαίσιο ενός προγράµµατος, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα Δια Βίου Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθµός προγράµµατος LLP DK-COMENIUS-CAM). Οι συγγραφείς της έκθεσης φέρουν απόλυτη ευθύνη για το περιεχόµενό της. Ο Οπτικουακουστικός και Πολιτισµικός Διοικητικός Φορέας δε φέρει καµία ευθύνη για την όποια χρήση των στοιχείων τα οποία περιέχονται σε αυτήν. 2 Η παραγωγή αυτού του κειµένου υποστηρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισµό και Πολυγλωσσία της ΕυρωπαΪκής Επιτροπής: culture/index_en.html Η έκθεση συντάχθηκε από τους Μαίρη Κυριαζοπούλου και Harald Weber, υπεύθυνους του Προγράµµατος, µε βάση τη συλλογή δεδοµένων από τους Εθνικούς Αντιπροσώπους του Φορέα, τους Εθνικούς Συντονιστές και τους εθνικούς εµπειρογνώµονες των κρατών στον τοµέα των δεικτών. Για πληροφορίες σχετικές µε την επικοινωνία παρακαλούθµε να ανατρέξετε στη λίστα µε τους συντελεστές, στο τέλος του κειµένου. Η χρήση αποσπασµάτων του κειµένου επιτρέπεται µια την προϋπόθεση να γίνετα σαφής αναφορά στην αρχικής πηγή. Η παρούσα έκθεση θα πρέπει να αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως εξής: Kyriazopoulou, M. and Weber, H. (επιµ.) Αντάπυξη ενός συνόλου δεικτών για τη συνεκπαίδευση στην Ευρώπη, Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education. Η έκθεση είναι διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή, η οποία επιδέχεται επεξεργασίας και σε 21 γλώσσες, µε στόχο την παροχή καλύτερης πρόσβασης στις πληροφορίες. Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις της έκθεσης είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Φορέα: Εξώφυλλο: Virginie Mahieu, µαθήτρια στο σχολείο EESSCF, Verviers, Belgium ISBN: (Ηλεκτρονική µορφή) ISBN: (Έντυπη µορφή) 2009 Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή Secretariat Brussels Office Østre Stationsvej 33 3 Avenue Palmerston DK-5000 Odense C Denmark BE-1000 Brussels Belgium Tel: Tel:

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Ενσωµάτωση Δείκτες πολιτικής ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Περιοχές Απαιτήσεις Δείκτες ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

5

6 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η έκθεση παρουσιάζει τα κύρια ευρήµατα ενός προγράµµατος, το οποίο διεξήχθη από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, µετά από αίτηµα των εθνικών αντιπροσώπων, µε θέµα την «Ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών για τη συνεκπαίδευση 1 στην Ευρώπη». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα Δια Βίου Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τελεί υπό τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαίκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό. Οι εκπρόσωποι των υπουργείων παιδείας που συµµετέχουν στο έργο του Φορέα εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών στο πεδίο της συνεκπαίδευσης, ώστε να χρησιµοποηθούν ως εργαλείο για τον έλεγχο των εξελίξεων σε κάθε χώρα, σε επίπεδο πολιτικής και πρακτικής εφαρµογής. Επιπλέον, µία δέσµη δεικτών θα παρέχει και ένα εργαλείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συλλογή δεδοµένων από τον Φορέα σε σχέση µε τις διάφορες εξελίξεις σε κάθε χώρα. Συνολικά 23 χώρες Αυστρία, Βέλγιο (Φλαµανδική και Γαλλική Κοινότητα), Γαλλία, Δανία, Δηµοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο (Αγγλία και Σκοτία), Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Σουηδία συµµετείχαν στις δραστηριότητες του προγράµµατος µε ορισµό 32 εθνικών εµπειρογνωµόνων για το πρόγραµµα. Πληροφορίες για την επικοινωνία µε τους συντελεστές είναι διαθέσιµες στο τέλος της παρούσας έκθεσης (βλ. σελ. 47). Η συµβολή τους, µαζί µε αυτή των Εθνικών Αντιπροσώπων Εθνικών Συντονιστών ήταν πολύτιµη. Η συνεισφορά όλων εξασφάλισε την επιτυχία του προγράµµατος του Φορέα. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται το πλαίσιο και το σκεπτικό, οι σκοποί και οι στόχοι, αλλά παράλληλα και η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε καθώς και µια αρχική δέσµη δεικτών σε τρεις 1 Στην παρούσα έκθεση η έννοια της συνεκπαίδευσης χρησιµοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εναρµονίζεται µε τη Διακήρυξη της Σαλαµάνκα (1994) και το Συνέδριο των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες (2006). Η συνεκπαίδευση αποτελεί στόχο προς τον οποίο εργάζονται όλες οι χώρες. Αποτελεί, δε, µια συνεχή διαδικασία και όχι ένα τελικό αποτέλεσµα και οι πολιτικές και πρακτικές των χωρών βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια αυτής της αναπτυξιακής διαδικασίας. 5

7 περιοχές (νοµοθεσία, συµµετοχή, χρηµατοδότηση) της συνεκπαίδευσης. Προγραµµατίζεται περαιτέρω έργο σε σχέση µε την αρχική δέσµη δεικτών, ώστε να γίνουν λειτουργικοί και να ανατπυχθούν συγκεκριµένοι δείκτες, οι οποίοι θα επιτρέπουν τον έλεγχο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του προγράµµατος είναι διαθέσιµες στον ιστότοπο του Φορέα: agency-projects/indicators-for-inclusive-education Cor Meijer Διευθυντής Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδικής Αγωγή 6

8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόθεση αυτής της έκθεσης είναι να παρουσιάσει τα κύρια ευρήµατα, το πλαίσιο και το σκεπτικό, τους σκοπούς και τους στόχους καθώς και τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στο πρόγραµµα του Φορέα, µε θέµα την «Ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών για τη συνεκπαίδευση στην Ευρώπη». Σκοπός του προγράµµατος, όπως συµφώνησαν οι εκπρόσωποι των χωρών µελών του Φορέα, ήταν η ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας που θα οδηγούσε σε ένα σύνολο δεικτών σε εθνικό επίπεδο, εφαρµόσιµων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε σαφή εστίαση στις συνθήκες πολιτικής που µπορούν να υποστηρίξουν ή να εµποδίσουν την ανάπτυξη της συνεκπαίδευσης στο πλαίσιο του σχολείου. Πολλοί Ευρωπαϊκοί και διεθνείς θεσµοί έχουν αναλάβει το έργο της ανάτπυξης δεικτών σε συγκεκριµένες περιοχές πολιτικής. Το πρόγραµµα βασίστηκε σε αυτές τις εµπειρίες ώστε να αναπτύξει δείκτες στο πεδίο της συνεκπαίδευσης. Κατά συνέπεια το πρόγραµµα καταλήγει σε δύο βασικά αποτελέσµατα: πρώτον, την ανάπτυξη και εφαρµογή µιας από τη βάση προς την κορυφή προσέγγισης για τον προσδιορισµό σχετικών δεικτών, που θα βασίζονται στην οµοφωνία των εκπροσώπων των χωρών µελών του Φορέα. Δεύτερον, µία αρχική δέσµη δεικτών σε αυτό το πεδίο, µε προτάσεις για το πώς να γίνουν µετρήσιµοι (π.χ. κατάλληλοι για τον έλεγχο). Συνολικά 23 χώρες όρισαν 32 ειδικούς που συµµετείχαν στο έργο του προγράµµατος. Με την εξειδίκευση και τις ικανότητές τους συνέβαλαν µε πολύτιµες απόψεις στις σκέψεις και τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και των οµάδων εργασίας, αλλά και στην ανάτπυξη της µεθοδολογίας και των βασικών αποτελεσµάτων. Χωρίς τη συµβολή τους δε θα ήταν δυνατή η πραγµατοποίηση του προγράµµατος. Η έκθεση είναι οργανωµένη ως εξής: µετά τον πρόλογο στο πρώτο κεφάλαιο και την παρούσα εισαγωγή (δεύτερο κεφάλαιο), το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει µια σύνοψη του πλαισίου και του σκεπτικού που συνέβαλαν στο σκοπό του προγράµµατος και ακολουθείται από το τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζονται οι σκοποί και οι στόχοι του. Το πέµπτο κεφάλαιο αναλύει τις κύριες έννοιες και τους ορισµούς που χρησιµοποιήθηκαν, ενώ το έκτο κεφάλαιο δίνει παραδείγµατα άλλων δεικτών, που ανατπύχθηκαν σε ευρωπαϊκό και 7

9 διεθνές επίπεδο, στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Το πλαίσιο και η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στην ανάπτυξη των δεικτών για τις συνθήκες τις συνεκπαίδευσης εξηγούνται στο έβδοµο κεφάλαιο, όπου συµπεριλαµβανεται µία οµάδα δεικτών σε τρεις βασικές περιοχές της συνεκπαίδευσης: τη νοµοθεσία, τη συµµετοχή και τη χρηµατοδότηση. Το όγδοο κεφάλαιο προσφέρει πληροφορίες για το πώς η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πρόγραµµα συνάδει µε το προηγούµενο αλλά και το µελλοντικό έργο του Φορέα σε σχέση µε θεµατικά προγράµµατα και τα αποτελέσµατά τους. Το τελευταίο κεφάλαιο ασχολείται µε τα µελλοντικά βήµατα τα οποία απαιτούνται ώστε η συγκεκριµένη δέσµη δεικτών να εφαρµοστέι στο πλαίσιο του ελέγχου. Η έκθεση αφορά διαφορετικές οµάδες-στόχους. Έχει δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε ο αναγνώστης, που ενδιαφέρεται για τις έννοιες πίσω από τους δείκτες και για τη διαδικασία της διαµόρφωσής τους, να µπορεί να διαβάσει τα µέρη της µε τη σειρά. Όσοι αναγνώστες ενδιαφέρονται κυρίως για τη δέσµη των δεικτών µπορούν να ξεκινήσουν απευθείας από το έβδοµο κεφάλαιο. Το όγδοο και ένατο κεφάλαιο παρουσιάζουν τον τρόπο µε τον οποίο το συγκεκριµένο έργο εναρµονίζεται µε τις τρέχουσες δράσεις του Φορέα και τα περαιτέρω βήµατα που απαιτούνται στη διαδικασία της διαµόρφωσης λειτουργικών δεικτών. 8

10 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Η συνεκπαίδευση δεν αποτελεί στατικό φαινόµενο. Αναπτύσσεται µε διάφορους τρόπους και συνεχίζει να εξελίσσεται. Σε άλλες πλευρές του έργου του Φορέα (π.χ. Watkins, 2007) δηλώνεται µε σαφήνεια ότι «Οι έννοιες, οι πολιτικές και οι πρακτικές που αφορούν τη συνεκπαίδευση υπόκεινται συνεχώς σε αλλαγές σε όλες τις χώρες» (σελ. 20). Πολλές χώρες βρίσκονται στη διαδικασία της αναθεώρησης και αλλαγής των πολιτικών και της νοµοθεσίας τους για τη συνεκπαίδευση, βασιζόµενες είτε στη γνώση και την εµπειρία από τα συνεχιζόµενα πιλοτικά προγράµµατα, είτε στην εισαγωγή νέων χρηµατοδοτικών στρατηγικών για την ειδική αγωγή ή ακόµα στην εφαρµογή νέων πολιτικών/νόµων σε σχέση µε τα συστήµατα ποιότητας και τον έλεγχο της εκπαίδευσης. Η διαδικασία της αλλαγής, παρόλα αυτά, απαιτεί εργαλεία για τον έλεγχο των αντίστοιχων εξελίξεων. Τα ελεγκτικά εργαλεία συχνά βασίζονται σε µία δέσµη δεικτών που µετρώνται περιοδικά ώστε να ελεγχθεί αν οι επιθυµητοί στόχοι έχουν επιτευγχθεί ή όχι. Παρόλα αυτά, στην παρούσα φάση υπάρχουν ελάχιστοι ποιοτικοί ή ποσοτικοί δείκτες διαθέσιµοι στο πειδίο της ειδικής αγωγής και της συνεκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάγκη για ένα τέτοιο ελεγκτικό εργαλείο αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσµατα µιας πανευρωπαϊκής έρευνας που διεξήχθη το 2006 από τον Φορέα. Η έρευνα είχε ως στόχο να συγκεντρώσει πληροφορίες από τις χώρες-µέλη του Φορέα σε σχέση µε τα τρέχοντα, αναδυόενα και µελλοντικά θέµατα και τάσεις που πρέπει να διερευνηθούν στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Τα θέµατα και οι τάσεις που προσδιορίστηκαν από την έρευνα επιλέχθηκαν υπό το φως των ιδιαίτερων εθνικών προτεραιοτήτων για την ειδικής αγωγή, καθώς και των προτεραιοτήτων για την εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως προσδιορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (2000). Τα υπουργεία παιδείας από 22 ευρωπαϊκές χώρες συµµετείχαν στην έρευνα. Από τα αποτελέσµατα προέκυψαν σαφείς ενδείξεις ότι οι χώρες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη δεικτών στο πεδίο της συνεκπαίδευσης. Τα αποτελέσµατα αυτά συνάδουν µε το κείµενο «Εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη: διαφορετικά συστήµατα, κοινοί στόχοι για το 2010: Το πρόγραµµα για την εργασία σχετικά µε τους µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και 9

11 κατάρτισης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002) το οποίο αναφέρει µε σαφήνεια τι χρειάζεται να γίνει ώστε να επιτευχθεί ο δεύτερος στρατηγικός στόχος που τέθηκε από τα κράτη-µέλη: Η διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος 2.3. Η υποστήριξη της ενεργούς συµµετοχής στα κοινά, των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής: «Τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση των δηµοκρατικών κοινωνιών στην Ευρώπη. Μια βασική αρχή που είναι αναγκαίο να ενισχυθεί αφορά το γεγονός ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν εξίσου πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αυτό απαιτεί από τα κράτη-µέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη των ευπαθών οµάδων και ατόµων, ειδικά εκείνων µε αναπηρίες ή µαθησιακές δυσκολίες» (σελ. 25). Το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί ως ένα πρώτο βήµα για να λάβουν οι χώρες τις πληροφορίες που τους λείπουν σε σχέση µε τους δείκτες σε αυτό το πεδίο, ως βάση για τον έλεγχο των εξελίξεων σε κάθε κράτος. Επιπλέον, οι πληροφορίες που σχετίζονται µε τους δείκτες αποτελούν µια περιοχή αυξηµένου ενδιαφέροντος από εξωτερικούς φορείς και οργανισµούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραµµα δεν παρέχει πληροφορίες για τη συνεκπαίδευση αυτή καθεαυτήν, αλλά επιχειρεί να παρουσιάσει µια διαδικασία για τη διαµόρφωση δεικτών, χρησιµοποιώντας µια από τη βάση προς την κορυφή προσέγγιση και µια προσυµφωνηµένη πρόταση για την αρχική δέσµη δεικτών. 10

12 4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός αυτού του προγράµµατος όπως συζητήθηκε και συµφωνήθηκε από τις χώρες-µέλη του Φορέα και από τους ειδικούς του προγράµµατος ήταν η διαµόρφωση ενός συνόλου δεικτών σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι να είναι εφαρµόσιµοι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε σαφή εστίαση στις συνθήκες πολιτικής, που µπορούν να υποστηρίζουν ή να εµποδίζουν την ανάτπυξη της συνεκπαίδευσης στο χώρο του σχολείου. Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα είχε ως σκοπό να αναπτύξει: - Ένα πλαίσιο και µια µεθοδολογία για τη διαµόρφωση δεικτών για το συγκεκριµένο πρόγραµµα καθώς και για µελλοντικά θεµατικά προγράµµατα του Φορέα στο πεδίο της συνεκπαίδευσης - Μια αρχική δέσµη ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών για τις συνθήκες πολιτικής της συνεκπαίδευσης ώστε να χρησιµοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο - Μία µικρότερη δέσµη βασικών ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών σχετικών µε τις συνθήκες πολιτικής της συνεκπαίδευσης ώστε να χρησιµοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δέσµη των δεικτών που διαµορφώθηκαν στο πρόγραµµα: - Βασίζεται στα κύρια αποτελέσµατα προηγούµενων προγραµµάτων του Φορέα στο πεδίο της συνεκπαίδευσης - Έχει κάνει χρήση των αποτελεσµάτων της Ευρωπαϊκής Συνάντησης νέων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Η Φωνή των Νέων: η Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση, Διακήρυξη της Λισαβόνας, Soriano et al., 2008) - Έχει διαµορφωθεί χρησιµοποιώντας µια από τη βάση προς την κορυφή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξασφαλισθεί η εφαρµοσιµότητά του σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα σε όλη την Ευρώπη. Οι περαιτέρω στόχοι του προγράµµατος και των αποτελεσµάτων ήταν η χρήση αυτών των δεικτών στις συνθήκες της συνεκπαίδευσης ώστε: - Να παρέχουν στις χώρες ένα εργαλείο ελέγχου των δικών του εξελίξεων στη βάση της πολιτικής και της πρακτικής που εφαρµόζεται στην κάθε χώρα 11

13 - Να παρέχουν µια εις βάθος κάλυψη των τριών επιλεγµένων περιοχών της συνεκπαίδευσης: τη νοµοθεσία, τη χρηµατοδότηση και τη συµµετοχή - Να προσδιορίσουν περιοχές-κλειδιά στο πεδίο της συνεκπαίδευσης στις οποίες χρειάζεται να εστιάσει το µελλοντικό έργο - Να παρέχουν ένα εργαλείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο οποίο θα ανατρέχει ο Φορέας για τη συλλογή επιλεγµένων δεδοµένων σχετικά µε τις εξελίξεις σε κάθε χώρα. Πρόθεση του προγράµµατος ήταν να θέσει τη βάση για την ανάτπυξη µιας συνολικά αποδεκτής δέσµης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, ο κάθε ένας από τους οποίους θα είχει την έγκριση των χωρών που συµµετείχαν. Εξοπλισµένο µε τους κατάλληλους δείκτες, το πεδίο της συνεκπαίδευσης µπορεί να καταστεί διαθέσιµο για εποικοδοµητική σύγκριση και αµοιβαία µάθηση από καλές (δηλ. αποτελεσµατικές και επιτυχηµένες) προσεγγίσεις. Μια ακόµα πρόθεση ήταν το πρόγραµµα να παρέχει σε κάθε χώρα ένα εργαλείο για τον έλεγχο των εξελίξεων της πολιτικής και της πρακτικής στο εσωτερικό της. Ενώ παρόµοια εργαλεία που βασίζονται σε δείκτες, ίσως ήδη υπάρχουν σε κάποιες χώρες, δεν υπάρχει διαθέσιµο ένα σύνολο δεικτών, αποδεκτό από όλες τις χώρες, για να διευκολύνει την προαναφερθείσα σύγκριση και διαδικασία µάθησης. Αυτή η από κοινού ανάπτυξη δεικτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρείται ότι θα προσδώσει επιπλέον ευρωπαϊκή αξία στο πρόγραµµα. 12

14 5. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 5.1 Ενσωµάτωση Η ερµηνεία όρων, όπως ειδική αγωγή, συνεκπαίδευση ή ενιαίο σχολείο συνεκπαίδευσης ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό στην Ευρώπη. Γι αυτό το λόγο θεωρήθηκε σηµαντικό και χρήσιµο στην αρχή του προγράµµατος να συζητηθεί, να διευκρινισθεί και να συµφωνηθεί ένας αριθµός εννοιών καθώς και οι ορισµοί τους που έχουν αναπτυχθεί και εφαρµοστεί σε άλλες έργασίες του έργου του Φορέα, και που θα µπορούσαν να υποστηρίζουν τη διαµόρφωση του προγράµµατος για τους δείκτες. Η εστίαση του έργου του Φορέα δηλώνεται µε σαφήνεια από τις εξελίξεις στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενώ αναγνωρίζεται ότι η ειδική αγωγή και οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος, το έργο του Φορέα εστιάζει στα συστήµατα και τις παροχές και όχι σε συγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες αναγκών. Οι ορισµοί και η κατανόηση του όρου ειδική αγωγή διαφοροποιούνται µεταξύ των χωρών. Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή ερµηνεία όρων όπως µειονεξία, ειδική ανάγκη ή αναπηρία. Σε άλλες δράσεις του Φορέα (π.χ. Meijer, 2003) υπογραµµίζεται ότι: «Αυτές οι διαφορές συνδέονται µε διοικητικές, οικονοµικές και διαδικαστικές ρυθµίσεις και δεν αντικατοπτρίζουν διακυµάνσεις στην εκδήλωση και τους τύπους ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών µέσα στις χώρες» (σελ.126). Από το έργο του Φορέα µέχρι σήµερα είναι προφανές, ότι η τρέχουσα τάση στην Ευρώπη είναι η ανάπτυξη µια πολιτικής που στοχεύει στη συνεκπαίδευση των µαθητών/σπουδαστών που χρειάζονται ειδική εκπαιδευτική στήριξη στα κοινά σχολεία και η παροχή στήριξης στους εκπαιδευτικούς, σε διάφορα επίπεδα, σε σχέση µε το πρόσθετο εκπαιδευτικό προσωπικό, το υλικό, τη συνεχή επιµόρφωση και τον εξοπλισµό. Η εµπειρία πολλών χωρών καταδεικνύει ότι οι συνεκπαίδευση των παιδιών και των νέων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επιτυγχάνεται καλύτερα µέσα σε ενιαία σχολεία συνεκπαίδευσης, τα οποία εξυπηρετούν (σχεδόν) όλα τα παιδιά µιας κοινότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν τη µέγιστη εκπαιδευτική πρόοδο και κοινωνική ενσωµάτωση. 13

15 Δεν υπάρχει απόλυτη συµφωνία σχετικά µε τα πλαίσια, τα οποία µπορούν να θεωρηθούν συνεκπαιδευτκά. Σε άλλα κείµενα του Φορέα (π.χ. Meijer, 2003) συµπεριλαµβάνεται ένας λειτουργικός ορισµός που προσδιορίζει ως πλαίσίο συνεκπαίδευσης: «... εκείνο το εκπαιδευτικό περβάλλον όπου οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες ακολουθούν το µεγαλύτερο µέρος του εκπαιδευτικού προγράµµατος στις κοινές τάξεις µαζί µε τους συνοµηλίκους τους χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (σελ.9). Παρόλα αυτά, η ποικιλία σε περιβάλλοντα και τύπους παροχών που είναι προφανής µεταξύ των διαφόρων χωρών, υπερτονίζει τις τεράστιες δυσκολίες στη σύγκριση των συνθηκών σε όλη την Ευρώπη. Κάθε χώρα βρίσκεται σε «διαφορετικό σηµείο της πορείας προς τη συνεκπαίδευση, όπως υπογραµµίζεται και από τη Διακήρυξη της Σαλαµάνκα» (Peacey, 2006). Ο ίδιος ο όρος «ενσωµάτωση» βρίσκεται στη δική του πορεία από τότε που αρχικά εισήχθη σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σε άλλα έργα του Φορέα (π.χ. Watkins, 2007) παρέχεται ένα επιχείρηµα για την ανάπτυξη: «... γίνεται, πλέον, κατανοητό ότι αφορά ένα µεγαλύτερο εύρος µαθητών, ευάλωτων στον αποκλεισµό, και όχι µόνο αυτούς που έχουν διαγνωσθεί µε ΕΕΑ» (σελ.16). Η ενσωµάτωση µπορεί να θεωρηθεί ως µια προσπάθεια να µετακινηθούν οι ιδέες για την εκπαίδευση για όλους, πέρα από το «κοινό σχολείο», όπου οι µαθητές ίσως ενσωµατώνονται δηλαδή υπάρχουν στην ίδια φυσική τοποθεσία αλλά δεν µοιράζονται απαραίτητα την ίδια εκπαιδευτική εµπειρία µε τους συνοµηλίκους τους. Η ενσωµάτωση συνεπάγεται ότι οι µαθητές µε ΕΕΑ έχουν «πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα», ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτό αλλά και σε άλλα προγράµµατα του Φορέα, η Διακήρυξη της Σαλαµάνκα της UNESCO (1994) (UNESCO, 1994) σχετικά µε τη συνεκπαίδευση, αποτέλεσε κατευθυντήρια αρχή: «Τα κανονικά σχολεία, µε αυτό τον προσανατολισµό συνεκπαίδευσης, αποτελούν το πιο αποτελεσµατικό µέσο αντιµετώπισης των διακρίσεων, δηµιουργίας φιλόξενων κοινοτήτων, οικοδόµησης µιας κοινωνίας που ενσωµατώνει και διαµορφώνει µια εκπαίδευση για όλους. Επιπλέον, παρέχουν αποτελεσµατική εκπαίδευση στην πλειοψηφία των παιδιών και βελτιώνουν την αποδοτικότητα και τελικά την οικονοµική αποδοτικότητα όλόκληρου του εκπαιδευτικού συστήµατος» (σελ.8). 14

16 5.2 Δείκτες πολιτικής Η είσοδος (input) και οι πόροι (resources) αφορούν τα στοιχεία που παρέχονται στο Εκπαιδευτικό Σύστηµα για την επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος. Στο ακόλουθο κεφάλαιο εφαρµόζεται το µοντέλο εισφορά (input) διεργασία (process) αποτέλεσµα (outcome), προσαρµοσµένο στο πεδίο της εκπαίδευσης. Στο τέλος αυτού του κειµένου παρουσιάζεται ένα γλωσσάρι όρων που χρησιµοποιούνται, ώστε να εξηγηθούν περαιτέρω και να ορισθούν κάποιοι από τους τεχνικούς όρους που χρησιµοποιούνται στα ακόλουθα κεφάλαια. Το σύστηµα όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1 αποτελείται από τρία στοιχεία: Οι όροι εισφορά και πηγές-πόροι αναφερονται σε όλη την υποδοµή που παρέχει το σύστηµα για να επιτύχει ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Στον τοµέα της εκπαίδευσης, ως εισφορές και πόροι δεν θεωρούνται για παράδειγµα µόνο οι οικονοµικοί ή η σχετική µε την εκπαίδευση νοµοθεσία, αλλά επίσης το επίπεδο προσόντων των εκπαιδευτικών ή κάθε θέµα που σχετίζεται µε την υποδοµή. Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες µετατρέπουν αυτές τις εισφορές και πηγέςπόρους σε αποδόσεις και αποτελέσµατα. Ενώ οι αποδόσεις περιγράφουν την επάρκεια των µέτρων, όπως για παράδειγµα τα επίπεδα συµµετοχήςτων των εµπλεκοµένων ή τη συµβολή των αναλυτικών προγραµµάτων, η παρούσα έκθεση υπογραµµίζει τη σχέση της απόδοσης των µέτρων µε τα αποτελέσµατα, τις επιπτώσεις ή συνέπειες της, εν γένει, υποδοµής και της διεργασίας µέσα από αυτήν, όπως λ.χ. την λειτουργική και ακαδηµαϊκή επάρκεια την ανεξαρτησία ή την αίσθηση συµµετοχής του πολίτη στα κοινα Τέλος, η Διεργασία, αναφέρεται σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών της πρακτικής σε επίπεδο κράτους, σχολείου, περιφέρειας ή της διδακτικής πρακτικής στην τάξη. 15

17 Εισφορά και πηγές-πόροι Εκπαίδευση Διεργασία Αποτέλεσµα Σχήµα 1: Μοντέλο εισφοράς-διεργασίας-αποτελέσµατος για την εκπαίδευση Έλεγχος σηµαίνει µια συστηµατική διαδικασία περιοδικής ή συνεχούς επίβλεψης, ώστε να προσδιορισθεί το επίπεδο ή η αξία των δεικτών µε ποιοτικούς στόχους ή αξίες στόχους. Ο έλεγχος είναι µια απαραίτητη δραστηριότητα σε κάθε διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. Παρέχει ένα σύνδεσµο από τα παλιότερα (ενδιάµεσα) αποτελέσµατα ως την παροχή εισφοράς/πηγών και τον (επανα)σχεδιασµό της διαδικασίας (βλ. Σχήµα 2). Ο έλεγχος µπορεί να εφαρµοστεί σε διαφορετικά επίπεδα π.χ. στην αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος ο έλεγχος µπορεί να λάβει χώρα σε επίπεδο περιφέρειας ή ακόµα και σχολείου. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα του ελέγχου µπορεί να είναι προσβάσιµα από όλους ή περιορισµένα σε εκείνους του χρήστες που εµπλέκονται άµεσα στη διαχείριση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Εισφορά και πηγές-πόροι Εκπαίδευση Διεργασία Έλεγχος Αποτέλεσµα Σχήµα 2: Ο έλεγχος στα µοντέλα εισφοράς-διαδικασίας-αποτελέσµατος Οι δείκτες, στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, µπορούν να θεωρηθούν «αισθητήρες» που σχεδιάζονται και εφαρµόζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να ανιχνεύουν κάθε σχετική αλλαγή. Στο πλαίσιο ενός συστήµατος ελέγχου, οι δείκτες βοηθούν τους χρήστες να εστιάζουν στις περιοχές, οι οποίες απαιτούν προσοχή. Κατά συνέπεια, οι δείκτες είναι απαραίτητο να: - Καλύπτουν όλες τις σχετικές περιοχές (π.χ. δεν πρέπει να έχουν «τυφλά σηµεία», όπου οι αλλαγές θα παραµένουν απαρατήρητες 16

18 - Είναι αρκετά ευαίσθητοι ώστε να ανιχνεύουν τις αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν - Είναι κατατοπιστικοί, π.χ. να παρέχουν πληροφορίες για τους λόγους κάθε αλλαγής. Ενώ συµβαίνει συχνά οι δείκτες να είναι αρχικά προσανατολισµένοι προς το αποτέλεσµα (π.χ. δείκτες και σηµεία αναφοράς στον έλεγχο της διαδικασίας προς τους στόχους της Λισαβόνας για την εκπαίδευση) υπάρχει ορισµένες φορές έλλειψη δεικτών που σχετίζονται µε την εισφορά και τους πόρους αλλά και την πλευρά της διαδικασίας, που θα οδηγούσαν σε µια κατανόηση του λόγου για τον οποίο τα αποτελέσµατα υπόκεινται ή όχι σε αλλαγή. Οι λόγοι γι αυτό οφείλονται στο γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι δείκτες αποτελεσµάτων δεν µπορούν να επηρεασθούν απευθείας όταν ο έλεγχος ανακαλύψει ασυµφωνίες µεταξύ των αξιών του δείκτη αποτελεσµάτων και των προγραµµατισµένων αξιών. Οι αλλαγές στην παροχή πόρων ή εισφορών καθώς και οι αλλαγές στις διαδικασίες χρησιµοποιούνται για να µεταβάλλουν (έµµεσα) την πλευρά του αποτελέσµατος. Γι αυτό το λόγο είναι σηµαντικό να ελέγχονται οι δείκτες και σε αυτές τις δύο περιοχές (βλ. Σχήµα 3). Εισφορά και πηγές-πόροι Δείκτες Διεργασία Δείκτες Δείκτες Αποτέλεσµα Έλεγχος Σχήµα 3: Διανοµή των δεικτών στον έλεγχο Οι δηµόσιες πολιτικές µπορούν να ορισθούν ώς ένα σύστηµα νόµων, κανονιστικών µέτρων, προγραµµάτων δράσης και χρηµατοδοτικών προτεραιοτήτων. Σε αυτό το παράδειγµα, η νοµοθεσία αποτελεί µέρος µιας πολιτικής. Ο νόµος σε µια συγκεκριµένη περιοχή περιλαµβάνει συγκεκριµένη νοµοθεσία προερχόµενη από συνταγµατικούς και διεθνείς νόµους. Το Σχήµα 4 παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο αυτός ο ορισµός εναρµονίζεται µε το µοντέλο εισφοράς-διεργασίας-αποτελέσµατος. Πρέπει να δοθεί έµφαση στο 17

19 γεγονός ότι η ύπαρξη ενός συστήµατος ελέγχου σε τοπικό/ περιφερειακό/εθνικό επίπεδο πρέπει, επίσης να θεωρηθεί µέρος του πλαισίου πολιτικής. Εισφορά και πηγές Δείκτες Διεργασία Δείκτες Δείκτες Αποτέλεσµα Έλεγχος Πολιτικές Σχήµα 4: Σύστηµα ελέγχου µε εστίαση στις πολιτικές Η Νοµοθεσία µπορεί, επίσης, να εννοηθεί ώς το σύστηµα που συνδέει πιο συγκεκριµένες πολιτικές µε λογικά συνεπή τρόπο ώστε να εξασφαλίσει ότι οι διακριτοί στόχοι πολιτικής µπορούν όντως να επιτευχθούν όταν η πολιτική εφαρµοστεί και στην πράξη. Το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στη διασύνδεση των πολιτικών, τη συνέπεια των διαφορετικών πολιτικών πρωτοβουλιών και το πόσο αυτές µπορούν να παραταθούν. Όπως υπογραµµίστηκε παραπάνω, στο προαναφερθέν µοντέλο, η νοµοθεσία θεωρείται µια πλευρά εισφοράς/πηγών στο πεδίο της εκπαίδευσης. Λόγω της εστίασης του προγράµµατος στις συνθήκες πολιτικής, οι δείκτες αποτελεσµάτων µόνο ακροθιγώς παρουσιάζεται στην παρούσα έκθεση. Παρόλα αυτά, όπως υπογραµµίζουν τα σχήµατα 3 και 4, οι δείκτες αποτελεσµάτων είναι απαραίτητες πηγές πληροφόρησης για τον έλεγχο των συστηµάτων. Κατά συνέπεια, το πρόγραµµα στόχευε στην ανάπτυξη µιας δέσµης δεικτών από τις περιοχές τον εισφορών/πηγών και των διαδικασιών, που να είναι συµβατοί µε άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς δείκτες αποτελεσµάτων. Στην πραγµατικότητα, κάθε χώρα που κάνει χρήση των δεικτών που περιγράφηκαν στην παρούσα έκθεση του προγράµµατος έχει τη δυνατότητα να προσθέσει τους δικούς της δείκτες αποτελεσµάτων ώστε να συµπληρωθεί η δέσµη των δεικτών ελέγχου. 18

20 6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Για να σχηµατισθεί µια σφαιρική εικόνα σε σχέση µε τις τελευταίες εξελίξεις στο τοµέα της συνεκπαίδευσης και των δεικτών για την ειδική αγωγή, ζητήθηκε από του ειδικούς του προγράµµατος να ανασκοπήσουν και να προσδιορίσουν µερικά σχετικά παραδείγµατα δεικτών που αναπτύχθηκαν σε ευρωπαϊκό και δειθνές επίπεδο. Από την ανασκόπηση αυτή, φαίνεται ότι έχει διεξαχθεί ερευνητικό έργο και µελέτες στο πεδίο των δεικτών για την ειδική αγωγή και την ενσωµάτωση, που έχει στόχο τη στήριξη και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. Οι διαφορετικές δέσµες δεικτών που έχουν ανατπυχθεί για την ειδική αγωγή και την ενσωµάτωση καλύπτουν τις πλευρές της εισφοράς, της διεργασίας και της απόδοσης αλλά και του µάκρο (νοµοθεσία, πολιτικό και διοικητικό πλαίσιο), µέσο (σχολείο, κοινωνικές υπηρεσίες), µίκρο (τάξη) και προσωπικού (δάσκαλοι, µαθητές) επιπέδου. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα αναφέρονται στη συνέχεια. Δείκτες για την ενσωµάτωση Οι Booth και Ainscow (2002) έχουν διαµορφώσει έναν αριθµό δεικτών για τη στήριξη της ανάπτυξης της συνεκπαίδευσης στα σχολεία. Οι δείκτες προσφέρουν στα σχολεία µια υποστηρικτική διαδικασία ενδοσκόπησης και ανάπτυξης που τροφοδοτείται από τις απόψεις του προσωπικού, των µαθητών/σπουδαστών και των γονιών, καθώς και άλλων µελών των κοινοτήτων γύρω από αυτούς. Εµπεριέχει µια λεπτοµερή εξέταση του τρόπου µε τον οποίο είναι δυνατό να µειωθούν τα εµπόδια που αφορούν τη µάθηση και τη συµµετοχή για κάθε µαθητή/σπουδαστή. Οι δείκτες καλύπτουν τρεις διαστάσεις: - Τη δηµιουργία συνεκπαίδευτικής κουλτούρας (οικοδόµηση της κοινωνίας, θέσπιση αξιών της συνεκπαίδευσης) - Την παραγωγή πολιτικών για τη συνεκπαίδευση (ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους, οργάνωση στήριξης για τη διαφορετικότητα) - Την εξέλιξη της συνεκπαιδευτικής πρακτικής (ενορχήστρωση της µάθησης, κινητοποίηση των πηγών). 19

21 Ποιοτικοί Δείκτες στην Ειδική Αγωγή Οι Hollenweger και Haskell (2002) έχουν αναπτύξει έναν αριθµό ποιοτικών δεικτών που καλύπτουν τις πλευρές των εκπαιδευτικών εισφορών και πηγών, διαδικασιών και αποτελεσµάτων: - Εκπαιδευτικές εισφορές και πηγές: πολιτικές, χαρακτηριστικά της κοινότητας, πόρους, προσωπικό, χαρακτηριστικά των σπουδαστών, χαρακτηριστικά της οικογένειας - Εκπαιδευτικές διαδικασίες: κρατική/σχολική περιφερειακή πρακτική, πρακτική σε επίπεδο σχολικού κτηρίου, πρακτική σε σχέση µε τη διδασκαλία στην τάξη, πεδία προσανατολισµένα στους σπουδαστές - Εκπαιδευτικά αποτελέσµατα για τα συστήµατα και τα άτοµα: ακαδηµαϊκός και λειτουργικός αλφαβητισµός, φυσική υγεία, υπευθυνότητα και ανεξαρτησία, συµετοχή στα κοινά, προσωπική και κοινωνική ευηµερία, ικανοποίηση. Δικαιώµατα της Αναπηρίας στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο Οι Peters, Johnstone και Ferguson (2005) εφάρµοσαν τα Δικαιώµατα της Αναπηρίας στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο (Disability Rights in Education Model, DREM), βασισµένοι στις κύριες αρχές της συνεκπαίδευσης ώστε να παρέχουν ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο για την αποτίµηση της εκπαιδευτικής ενσωµάτωσης των µαθητών µε ΕΕΑ σε τοπικό/σχολικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το DREM αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι διαµορφωτές πολιτικής, οι εκπαιδευτικοί, τα µέλη της κοινότητας και οι οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία. Το DREM καταδεικνύει τη δυναµική αλληλοσυσχέτιση µεταξύ των αποτελεσµάτων, των πηγών, του πλαισίου και των εισφορών. Για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα (τοπικό, εθνικό, διεθνές) υπάρχει ένας αριθµός αλληλοσυσχετιζόµενων αποτελεσµάτων και ένας αριθµός δυνατών αποτελεσµάτων που χρησιµοποιούνται ως καταλύτες για να εξασφαλίσουν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης αποφέρει τα αναµενόµενα προσωπικά και κοινωνικά οφέλη, τα οποία παρουσιάζονται ως κύρια αποτελέσµατα του µοντέλου. Οι πηγές, τα πλαίσια και άλλες εισφορές παρέχουν το υλικό και της κοινωνικές συνθήκες ώστε να θεσπιστεί ένα σύστηµα που καθιστά δυνατή την ύπαρξη αποτελεσµάτων και εκπαιδευτικών διαδικασιών. 20

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής

Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής Συστάσεις για τους Υπεύθυνους Χάραξης πολιτικής και Λήψης Αποφάσεων * Στο παρόν κείµενο, οι όροι «inclusive education» και «inclusion» αποδίδονται στα ελληνικά ως «συµµετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ιανουάριος 2003 Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής Με την συνεργασία του Δικτύου Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη ΕΥΡΥΔΙΚΗ 1 Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ MAPPING THE IMPLEMENTATION ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ OF POLICY ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και προτάσεων της ανάλυσης, από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και των προτάσεων του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Ως αποτέλεσµα του έργου χαρτογράφησης της εφαρµογής πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική

Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προτάσεις για πρακτική Ευρωπαϊκός φορέας για την

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σύστηµα ιαχείρισης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης Πρόεδρος ΟΕΦΕ Τα Πάντα Ρει, Μηδέποτε Κατά Τ` Αυτό Μένειν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ενσωμάτωση ή η Ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικό μέρος της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Ιστορική Αναδρομή Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Μοντέλο αναπηρίας Ιατρικό μοντέλο: Η αναπηρία κατανοείται από βιολογικής πλευράς και επομένως το άτομο με αναπηρία θεωρείται ότι έχει ανάγκη από ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία.

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. 1 Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. Η δια βίου µάθηση στην Ιρλανδία. 2 Η δια βίου µάθηση είναι κάθε διαδικασία µάθησης που συµµετέχει κανείς σε

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Νομικά και οικονομικά θέματα Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική ενότητα Νομικά και οικονομικά θέματα Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόοδοι έργου 1 Η έρευνα του ENTANGLE 2 Συναντήσεις έργου 3 Η στρατηγική των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 4 Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου 5 Επαφές και χρηματοδότηση 6 Το έργο ENTANGLE

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN

PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Προσόντα για λειτουργούς Εγχειρίδιο Εισαγωγή αλφαβητισµού PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Contract Number: 229564CP120061-DEGRUNDTVIGG1 Project

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα