Afinogenov D., Amysterious saint: St. Theodosia, the martyr of Constantinople. Хрнстианский восток 2 (2000/2001) /580 Afinogenov D.E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Afinogenov D., Amysterious saint: St. Theodosia, the martyr of Constantinople. Хрнстианский восток 2 (2000/2001) 3-13. 97/580 Afinogenov D.E."

Transcript

1 LITERATURVERZEICHNIS Aalberts J., Νέα στοιχεῖα γιὰ τὸν Μιχαὴλ Ἀποστόλη καὶ τὸν Γεώργιο Γρηγορόπουλο στὴν Κρήτη. Thesaurismata 25 (1995) /3172 Abramea A./Laiou A./Chrysos E. (eds.), Βυζάντιο, κράτος και κοινωνία. Μνήμη Νίκου Οικονομίδη. Athen, Ινστιτούτο Βυζ. Ερευνών /2128 Abulafia D., The Aragonese Kingdom of Albania. An Angevin Project of Arbel, Intercultural Contacts /691 Abutalfia D., The western mediterranean kingdoms The struggle for dominion. London, Longman /602 Acconcia Longo A., Ricerche di agiografia italogreca. [Testi e studi bizantino-neoellenici, 13.] Roma, Dip. Filol. gr. e lat. Univ. "La Sapienza" /2104 Acheimastou-Potamianou M., The Virgin : Ἡ Ἀληθινή: A Palaiologan Icon from the Gerokomeiou Monastery in Patras. Byzantine East, Latin West /3839 Acheimastu-Potamianu M., Παναγία "Ἡ Ἀληθινή", μία παλαιολόγεια εἰκόνα τῆς μονῆς Γηροκομείου Πατρῶν. Θεολογία 68 (1997) /1876 Acheimastu-Potamianu M., Παρατηρήσεις σε δύο αμφιπρόσωπες εικόνες της μονής Παντοκράτορος στο Άγιον Όρος. Δελτ. Χριστιανικής Αρχαιολ. Εταιρείας 20 (1999) /1280 Achim V., Ordinul franciscan îîn Ţaările Romaîne îîn secolele XIV-XV. Aspectele teritoriale (The Franciscan order in the Romanian lands in the 14th-15th centuries. Territorial aspects). Rev. ist. 75/6 (1996) /402 Achim V., Raporturile Regatului Ungariei cu ţaările de la frontierele sale sud-estice îîn primele douaă decenii ale secolului a XIV-lea (Les rapports du Royaume de la Hongrie avec les pays situés à ses frontiers sud-orientales dans les premières deux décennies au XIVe siècle). Revista Istoricaă XVII (2006) 1-4, /884 Acht Siegel aus dem Museum für Byzantinische Kultur in Thessalonike. Cheynet/Sode, Studies in Byzantine Sigillography 9, /1845 Acta numismatica 19. Borgo Maggiore, 9 ottobre Serravalle /1599 Actes d'iviron IV. De 1328 au début du XVIe siècle. Ed. dipl. par Lefort I./Oikonomidès N./ Papachryssanthou D./ Kravari V., avec la collaboration de Métrévéli H. [Archives de l'athos, 19.] Paris, CNRS Éditions, Lethielleux Bd. I: Texte. Bd. II: Album. 89/192 Actes du Colloque «Les Lusignan et l'outre Mer» (Poitiers-Lusignan octobre 1993). s.l., s.d. Poitiers 1995 (?). 92/2465 DS54.6.L87 Aedone S./Almpane T./Bitaliotes G./Eugenidu D./Mpalaska N./Sakelliades B./Selente N./ Staurulake Ph., Ταξίδια στις βυζαντινές θάλασσες. Athen, Υπουργείο Πολιτισμού. Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων /1503 Aerts W.J., Imitatio and aemulation in Byzantium with classical literature, especially in historical writing. Hokwerda H. (ed.), Constructions of Greek past. Identity and historical consciousness from antiquity to the present (Groningen, Forsten 2003) /2479 Aerts W.J., Liefdespoëzie in Byzantium. Lampas 29, 4 (1996) /1977 Aerts W.J., The "Entführung aus dem Serail" -Motif in the Byzantine (Vernacular) Romances. Panayotakis S./ Zimmerman M./Keulen W. (eds.), The ancient novel and beyond ([Mnemosyne, Suppl. 241.] Leiden, Brill 2003) /186 (= 98/115) Aerts W.J., The Chronicle of the Morea as a mirror of a crusaders' state at work. Ciggaar K./Teule H. (eds.), East and West in the crusader states. Context, contacts, confrontatios II. Acta of the congress held at Hernen Castle in May 1997 (A.A. Bredius Foundation). [Orientalia Lovanensia Analecta, 92.] (Leuven, Peeters 1999) /2156 D183.E

2 2 Afinogenov D., Amysterious saint: St. Theodosia, the martyr of Constantinople. Хрнстианский восток 2 (2000/2001) /580 Afinogenov D.E., Савва монах - агиография как средство пропаганды (Der Mönch Sabas. Die Hagiographie als Mittel der Propaganda). Византийское государство в IV-XV вв. Центр и периферия (Barnaul 1998) /402 Agapetos A./Hinterberger M. (Übers.), Μανουὴλ Παλαιολόγος. Ἔαρος εἰκὼν ἐν ὑφαντῷ παραπετάσματι. Agapetos/Hinterberger, Εἰκὼν καὶ Λόγος /170 Agapetos A./Hinterberger M. (Übers.), Μανουὴλ Φιλῆς, Στίχοι εἰς τοὺς δώδεκα μῆνας. Agapetos/ Hinterberger, Εἰκὼν καὶ Λόγος /173 Agapetos P./Hinterberger M., Εἰκὼν καὶ Λόγος. Ἕξι Βυζαντινὲς περιγραφὲς ἔργων τέχνης. Εἰσαγωγικὸ δοκίμιο Ε. Μήτση/Π. Αγαπητός. Ἀνθολόγηση, μετάφραση καὶ σχολιασμὸς Π. Αγαπητός/M. Hinterberger. Athena, Agra /21 Agapetos P./Pieres M. (Hrsg.), T ἀδόνιν κεῖνον ποὺ γλυκὰ θλιβᾶται. Εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της δημώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασμα από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση ( ). Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi (Νοέμβριος 1997, Λευκωσία), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Irakleio /2669 Agapetos P.A., Ὁ θάνατος στό Βυζάντιο ἀποσπασματικές εἰκόνες ἑνός ἄγνωστου κόσμου. Νέα Ἑστία 75 (September 2001) /2872 Agapetos P.A., Από την Περσία στην Προβηγγία. Ερωτικές διηγήσεις στο ύστερο Βυζάντιο. Grammatikopulu E. (ed.), Το Βυζάντιο και οι απαρχές της Ευρώπης ([Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών] Athen 2004) /1 Agapetos P.A., Ἀπὸ τό "δρᾶμα" τοῦ Ἔρωτα στό "ἀφήγημαν" τῆς Ἀγάπης: Τὸ ἐρωτικὸ μυθιστόρημα στὸ Βυζάντιο (11ος-14ος αἰώνας). Angelide, Το Βυζάντιο ώριμο για αλλαγές /31 Agapitos P., Writing, reading and reciting (in) Byzantine erotic fiction. Mondrain, Lire et écrire à Byzance /218 Agapitos P.A., Ἡ ἀφηγηματικὴ σημασία τῆς ἀνταλλαγῆς ἐπιστολῶν καὶ τραγουδιῶν στὸ μυθιστόρημα Λίβιστρος καὶ Ροδάμνη. Thesaurismata 26 (1996) /136 Agapitos P.A., Dreams and the spatial aesthetics of narrative presentation in Livistros and Rhodamne. DOP 53 (1999) /103 Agapitos P.A., Kaiser Ioannes VII. Palaiologos als Adressat einer Monodie des Theodoros Potamios. BZ 90 (1997) /4 Agathonos P. (ed.), Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ ὀκτακοσιετηρίδι τῆς Ἱερᾶς βασιλικῆς καὶ σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ (17-23 Ὀκτωβρίου 2001). Cyprus, Hiera Vasilike kai Stauropegiake Mone Panagias tu Machaira /1783 Agathonos P. Oikonomos, Χειροτονία πρεσβυτέρου. Ὁ ἱερεὺς καὶ ἡ Θεία Εὐχαριστία κατὰ τὸν Ἅγιο Συμεὼν Θεσσαλονίκης. Ὑψίστου κλῆσις. Ἀναμνηστικὸς τόμος ἐπὶ τῇ συμπληρώσει πεντήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς "Ἀπόστολος Βαρνάβας" ([Ιερατική Σχολή "Ἀπόστολος Βαρνάβας".] Nicosia 2003) /2727 Aggelide Ch./Papamastorakes T., Η μονή των Οδηγών και η λατρεία της Θεοτόκου Οδηγήτριας. Μητήρ Θεού. Απεικονίσεις της Παναγίας στην Βυζαντινή Τέχνη. Hrsg. von Basilake M. (Athen, Моυσείο Μπενάκη 2000) Mit Abb /1969

3 3 Ağir A., The transformation of "The Old Venetian Trade Colony" of Istanbul into "The Ottoman Trade District". Sayi Ö., Okzident und Orient ([Sanat Tarihi Defterleri/Kunsthistorische Hefte, 6.] Istanbul, Ege Yayinlari 2002) /2126 Agoritsas D., Η Βυζαντινή επίδραση στη σερβική πολιτική ιδεολογία το 13ο-14ο αι., μέσα από τις μαρτυρίες των διπλωμάτων, της νομισματικής και της τέχνης. Βυζαντιακά 21 (2001) /767 Agosti G./Gonnelli F., Materiali per la storia dell'esametro nei poeti cristiani greci. Struttura e storia dell'esametro greco. A cura di Fantuzzi M./Pretagostini R. ([Studi di metrica classica, 10.] Rom, GEI 1995) I, /1978 Ágoston G., Karamania, the Anti-Ottomanic Christian Diplomacy and the Non-Existing Hungarian-Karamanid Diplomatic Relations of Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 48 (1995) /2667 Ágoston G., Ottoman Artillery and European Military Technology in the Fifteenth and Seventeenth Centuries. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 47 (1994) /954 Ahrweiler H., L'actualité de Byzance. Trapp E. (Hrsg.), 3000 Jahre griechische Kultur. [Die Antike und ihr Weiterleben, 1.] St. Augustin, Gardez Verlag 1997 [92/2507] /1206 Ahrweiler H., Le récit du voyage d'oinaioîtès de Constantinople à Ganos (Texte du lettre d'oinaioîtès, établi par G. Fatouros). Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit /68 Ahrweiler H., Οἱ Μικρασιάτες στὴ Βυζαντινὴ Μακεδονία (14ος-15ος αἰ.). Βυζαντινή Μακεδονία, μ.χ /2668 Ahrweiler H./Laiou A.E., Studies on the internal diaspora of the Byzantine Empire. Washington/DC, Dumbarton Oaks /5290 DF542.S Aibale Gk./Zachariadu E./Xanthynakes A.(ed.), Το χρονικό των Ουγγροτουρκικών Πολέμων ( ). Herakleio, Panepistimiakes Ekdoseis Kretes /2581 Aidoni S./Albani J. et al., Journeys on the seas of Byzantium. Athen, Hellenic Ministry of Culture. Directorate of Byzantine and Postbyzantine Monuments /1468 Aidoni S./Albani J./Balaska N./Evgenidou D./Sakelliades V./Selenti N./Stavroulaki F./ Vitaliotis Y., Journeys on the Seas of Byzantium. Übersetzt von Turner D. Athen, Hellenic Ministry of Culture. Directorate of Byzantine and Postbyzantine Monuments /1207 Aidoni S./Kritzas Ch.B., Die Entwicklung der griechischen Schrift. Die griechische Schrift (Athen, Kulturministerium Griechenlands. Direktion für Byzantinische und Nachbyzantinische Denkmäler- Epigraphisches Museum 2001) Mit Abb /116 Airaldi G., Roger of Lauria's Expedition to the Peloponnese. Arbel, Intercultural Contacts /692 Akasoy A., George Gemistos Pletho and Islam. Proceedings of the International Congress on Plethon /2811 Akbaygil I./İnalcik H./Aslanapa O. (eds.), İznik through history. İstanbul, Türkiye İş Bankasi /4272 Akkaya M., Osmanlilarin Ayasofya' ya Katkilari (Osmanische Beiträge zur Hagia Sophia). Atasoy, İstanbul Üniversitesi 550. Yil /998 Akkaya T., Herakleia Pontike (Karadeniz Ereğlisi)'nin tarihi gelişimi ve eski eserleri (Herakleia Pontike, Geschichte und historische Denkmäler). Istanbul /3513 Aktuğ Kolay İ., 14. Yüzyil Bati Anadolu Beylikler Minarisi Duvar Örgüsü Bezemesinde Görülen Bizans İzleri Üzerine Görüșler. Metin Ahunbay' a Armağan. Bizans Mimari Üzerine Yazilar /1163 Akyürek E., Funeral in the Parekklesion of the Chora church. Necipoğlu, Byzantine Constantinople /3052

4 4 Akyürek E., Khalkedon'lu (Kadiköy) Azize Euphemia ve Sultanahmet'teki Kilisesi (Die Hl. Euphemia von Chalkedon/Kadiköy und die Sultanahmet-Kirche). [İstanbul Universitesi, yayin 4318; Edebiyat Fakültesi, yayin 3428.] İstanbul, İ. Ü. Basim ve Yayinevi Müdürlüğü /3284 Aladžov D., Прочуми забравени неизвестни крепоти от Хасковкия край (Famous, forgotten, unknown fortresses in the region of Haskovo). Haskovo, "Klokotnica 96" /3626 Aladžov D./Gjuzelev V. u.a., История на град Хасково от древноста до 1912 г. (Geschichte der Stadt Haskovo von der Antike bis 1912). Sofia, Университетско издателство Св. Климент Охридски /1202 Albane T., Ψάλατε συνετῶς. Απεικονίσεις ύμνων σε υστεροβυζαντινά τοιχογραφικά σύνολα. Kakures I./Chulia S./Almpane Tz. (eds.), Θωράκιον. Αφιέρωμα στη μνήμη του Παύλου Λαζαρίδη (Athen, Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 2004) Zeichn., Taf /1227 Albani J., Zu einem Patriarchenbildnis in der Kirche der Panagia Chrysaphitissa in Chrysapha auf der Peloponnes. Koch, Byzantinische Malerei, Symposion Marburg /1370 Albani J./Nicolaïdès A. (eds.), Saints de Byzance. Icoînes Grecques de Veroia. XIIIe-XVIIe siècle. Athen, Organisme de Promotion de la Civilisation Hellénique S.A /3962 Albani J.P., Die byzantinischen Wandmalereien der Panagia Chrysaphitissa-Kirche in Chrysapha/Lakonien. [Hefte zur Byzantinischen Archäololgie und Kunst, 6.] Athen, Christliche Archäologische Gesellschaft /1029 Albrecht S., Böhmen und Byzanz und was sie voneinander wussten. Prinzing/Salamon/Stephenson, Byzantium and East Central Europe /1917 Aleksandrovyč V., Украiнське малярство XI-XIII ст. (Ukrainische Malerei des Jh.). [Нариси з исторiï мистецтва (Grundrisse der ukrainischen Kunst, 1).] Lviv /1467 Alekseenko N. A., Печати с родовыми именами из Херсонесского архива (Lead seals with family names from the archives in Chersonesos). Zaleeskaja/Stepanova, Византия в контексте мировой культуры. Научная конференция, посвященная столетию со дня рождения Алисы Владимировны Банк ( ). Тезисы докладов /1389 Alekseenko N.A., On the question of currency circulation and the development of Chersonese trade ties in the thirteenth century. Ṧevčenko/Litavrin, Acts. XVIIIth International Congress /3011 Alekseev Ju.G., Россия и Византия: конед ойкумен (Rußland und Byzanz: das Ende der Ökumene). Часть 2. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 2. История. Языкознание. Литературоведение 1 (1994) /3035 Alekseyeva G., The Russian response to the Byzantine musical influence in Sticherarion of the XIIth-XVIIIth centuries. Βυζαντιακά 15 (1995) /313 Alexakis A., The Greek Patristic Testimonia presented at the Council of Florence (1439) in support of the Filioque reconsidered. REB 58 (2000) /1912 Alexakis A., Was there life beyond the life beyond? Byzantine ideas on reincarnation and final restorations. DOP 55 (2001) /341 Alexandru M., Koukouzeles' Mega Ison, Ansätze einer kritischen Edition. Cahiers de l'institut du moyen-aâge grec et latin 66 (1996) S.III/224 JOURNALS PA1009.C64 Alexandru S., Reflections regarding Milan manuscripts of the Commentary on Aristotle's Metaphysics ascribed to Georgios Pachymeres. Revue d'histoire des Textes 31 (2001 [2003]) Avec 3 pl. 97/142 Alexidje Z., Πατριαρχεῖο Γεωργίας. Ὁ Θησαυρὸς τῆς Ὀρθοδοξίας Χρόνια. Ἱστορία, Μνημεῖα, Τέχνη. Τόμος Β Mit Abb /1928

5 5 Alexiou M., After antiquity: Greek language, myth and meaning. Ithaca/NY, Cornell University Press /1 Alibegašvili G., Deux triptyques d'oubissi: Icoînes géorgiennes du style des Paléologues. Byzantine East, Latin West /3840 OVERSIZE N6250.B X Aliprantes Th., Ὁ λειτουργικός ὕμνος "Ἐπί σοί χαίρει Κεχαριτωμένη πᾶσα ἡ κτίσις..." σέ φορητές εἰκόνες κρητικῆς τέχνης. Thessalonike /1262 Allison R.W., The libraries of Mt. Athos: the case of Philotheou. Bryer/Cunningham, Mt. Athos and Byzantine monasticism /130 Almpane Tz./Kalamara P., Το Βυζάντιο ως οικουμένη. Ώρες Βυζαντίου. Έργα και Ημέρες στο Βυζάντιο (Athen, Υπουργείο Πολιτισμού. Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Α.Ε. Προβολής της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομίας) Mit Abb /703 Altun A., İznik Çini Firinlari Kazisi 2003 Yili Çalişmalari (2003 Excavation Season at Pottery Workshops at Iznik). 26. Kazi Sonuçlari Toplantisi II /1116 Alygizakes A.E., Ἰωάννης μαΐστωρ Κουκουζέλης. Παρατηρήσεις στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του. Zeses/ Atzaka/ Katsaros, Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων /623 Alygizakis A.E., Interpretation of tones and modes in theoretical handbooks of the 15th century. Byzantine Chant, Tradition and Reform /333 Alzati C., Chiesa romana e Oriente cristiano tra storia ed ecclesiologia. Ricerche di storia sociale e religiosa n.s. 62 (2002) /358 An important private collection of Byzantine coins. Sotheby's, New York, /1465 An important private collection of Byzantine coins. Sotheby's. New York, November 2, New York, Sotheby's /4861 Anagnostakes E., Η πελοπονησιακοί σκοτεινοί χρόνοι. Το σλαβικό ζήτημα. Grammatikopulu, Οι μεταμορφώσεις της Πελοποννήσου (4ος-15ος αι.) /1088 Anagnostakes E./Papamastorakes T., Πορφυρές ονειράτων όψεις και χρήσεις. Αφήγηση και εικονογράφηση βασιλικών ονείρων στο Βυζάντιο. Αρχαιολογία και Τέχνες 79 (Juni 2001) /863 Anastasopulos A., Χατζηκατβίας, Χαριτόπουλος, Κριτικόπουλος: στα ίχνη μιας παράδοσης για την οθωμανική άλωση της Βέροιας. Kiusopulu, 1453: Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους /921 Anastassiadis A.J./Kissas S./Velenis G. u.a., Thessaloniki. The Dictionary of Art S.III/879 Anastos M.V., Constantinople and Rome. A survey of the relations between the Byzantine and the Roman Churches. Anastos M.V., Aspects of the mind of Byzantium. Political theory, theology and ecclesiastical relations with the See of Rome. Ed. by Vryonis Sp. and Goodhue N. ([Variorum Collected Studies Series, CS 717.] Aldershot, Ashgate 2001) Beitrag VIII. 95/308 Anaxagorou N., Commentary in the Chronicle of Leontios Machairas. Papageorgiou, Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου /107 Anaxagorou N., Direct discourse as a pivotal narrative technique in the Chronicle of Leontios Machairas. Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 22 (Nicosia 1996) S.III/126 Anaxagorou N., Narrative and stylistic structures in the Chronicle of Leontios Machairas. Nicosia, Leventis Foundation /76 Anaxagorou N., The poetics of an oral discourse of the Chronicle of Leontios Machairas. Δώρημα. A tribute to the A. G. Leventis Foundation on the occasion of its 20 th anniversary (Nicosia, The Anastasios G. Leventis Foundation 2000) /2105

6 6 Ancient English and foreign coins and commemorative medals. Auction 125. London, 3 March London, Spink /2042 Ancient, English and Foreign Coins and Commemorative Medals. Auction 115. October Spink in Association with Christie's. London, Spink Ltd /620 Andaloro M., I papi e l immagine prima e dopo Nicea. Quintavalle A. C. (ed.), Medioevo: immagini e ideologie. Atti del Convegno internazionale di studi. Parma, settembre [I convegni di Parma 5.] Milano, Electa /2331 Andaloro M., Küçük Tavşan Adasi fifth campaign. Balance and perspectives. 19. Araştirma Sonuçlari Toplantisi /833 Andaloro M., Küçük Tavşan Adasi: 2002 Report. 21. Araştirma Sonuçlari Toplantisi II /1093 Anderson J.C., The state of the Walters' Marginal Psalter and its implications for art history. Journal of the Walters Art Museum 62 (2004) /1402 Andonova Hristova M., Modèles historiques de coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens orthodoxes pendant les périodes byzantine et post-byzantine. ByzSlav 61 (2003) /402 Andrea A.J., The Anonymous Chronicler of Halberstadt's Account of the Fourth Crusade: Popular Religiosity in the Early Thirteenth Century. Historical Reflections/Réflexions Historiques 22 (1996) /2570 Andrea A.J., The Capture of Constantinople. The Hystoria Constantinopolitana of Gunther of Pairis. [The Middle Ages Series.] Philadelphia/Penna., University of Pennsylvania Press S.III/554 PA8330.G85 H ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 1204 Andreescu S., Date noi despre Tedorcha de Telicha (Nouvelles données sur Tedorcha de Telicha). Caândea/Saârbu/Neagu, Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani /2940 Andreescu Ş., Genovezi pe "Drumul Moldovenesc" la mijlocul secolului al XV-lea (The Genoese on the "Moldavian Road" at the middle of the fifteenth century). Rev. ist. 10 (1999) 1-2, /2841(= 98/2941) Andreescu S., Mihai Viteazul și restaurarea imperiului bizantin: maărturia ambasadelor Veneţiei la Constantinopol (Michael the Brave and the Restoration of the Byzantine Empire: the Informations of the Venetian Ambassadors to Constantinople). Revista de istorie 13 (2002) /2942 δεν υπάρχει στο DO Andreescu Ş., Note despre Cetatea Chilia (A few notes about Kilia). Pontica 32 (1999) /2842 Andreescu St., Politica ponticaă a Moldovei: Ştefan cel Mare şi castelul "Illice" (Moldavia's pontic policy: Stephen the Great and the Castle of "Illice"). Rev. ist. 7, 7/8 (1996) /1168 Andreescu St., The Metropolitanate of Halicz and the Bishop of Asprokastron. A few considerations. Études byzantines et postbyzantines 4 (2001) /228 JOURNALS DF521.E8 Andrews J.M., Imagery in the aftermath of the crusades: a fourteenth-century illustrated commentary on Job (Paris, B.N., Ms. Graecus 135). Ph.D. diss. University of California Los Angeles /2381 δεν υπάρχει στο DO Androudis P., Sur quelques emblemes heraldiques à Constantinople (XIIIe-XVe siècles). Περί Θράκης 2 (2002) /2306 Andrudes P., Ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες για τον "Πύργο του Αλβανού" της Μονής Χελανδαρίου στο Άγιον Όρος. Βυζαντιακά 22 (2002) /1089 Angeletti L.R./Touwaide A., Medicine in Byzantium (10th c.-1453). 1. Health problems and medical answers. 2. Medical culture and scientific exchange. Medicina nei Secoli. Arte e Scienza 11/2 (1999) /2764 Angelide Ch. G. (ed.), Το Βυζάντιο ώριμο για αλλαγές. Επιλογές, ευαισθησίες και τρόποι έκφρασης από τον ενδέκατο στον δέκατο πέμπτο αιώνα. [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Διεθνή Συμπόσια, 13.] Athen /1561

7 7 Angelidi Chr., Un texte patriographique et édifiant: Le "discours narratif" sur les Hodègoi. REB 52 (1994) /704 Angelku E., Εργαλεία και εργαστηριακές δραστηριότητες στις Λουλουδιές Κίτρους. Αρχαιολογικά τεκμήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τα βυζαντινή εποχή (5 ος -15 ος αιώνας). Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Ειδικό θέμα του 22ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Αθήνα, Μαΐου 2002 (Peiraias, Πολιτιστικό Ίδρυμα 2004) /1042 Angelopulos A., Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ως κυριάρχης επίσκοπος της μοναχικής πολιτείας του Αγίου Όρους κατά το χρυσόβουλλο Ανδρονίκου Β του Διεθνὲς Συμπόσιο "Τὸ Ἅγιον Ὄρος" /1632 Angelov D., Byzantine ideological reactions to the Latin conquest of Constantinople. Laiou, Urbs capta /2729 Angelov D., Theodore Metochites: Statesman, intellectual, poet, and patron of the arts. Klein, Restoring Byzantium. The Kariye Camii in Istanbul and its restoration /107 Angelov D.G., The confession of Michael VIII Palaiologos and King David. On a little known work by Manuel Holobolos. JÖB 56 (2006) /27 Angelov P., Земтая на българите през погледа на византийците (Das Land der Bulgaren, von den Byzantinern gesehen). Rodina 4 (1996) /1493 Angelov P., Отношенията между балканските държави, отразени в две грамоти за манастира Зограф от XIV в. (Die Verhältnisse zwischen den Balkanstaaten dargestelt in zwei Urkunden [14. Jh.] des Klosters Zographou). Светогорска обител Зограф, т. I /434 Angelov P., Проекти за обща българо-сръбска държава през Средновековието (Projects for a Common Bulgarian-Serbian State in the Middle ages). Минало 2 (2004) /2943 Angelu A., Ὁ Μανουὴλ Β Παλαιολόγος καὶ τὸ Ἰσλάμ. Λόγια και δημώδης γραμματεία του ελληνικού μεσαίωνα. Αφιέρωμα στον Εύδοξο Θ. Τσολάκη /2114 Angiò F., Un epigramma anonimo dal codice Vat. Pal. gr BollGrott n.s. 49/50 (1995/1996) /2383 JG 130 Angold M., The autobiographical impulse in Byzantium. DOP 52 (1998) /2135 Angold M., The city Nicaea, ca 1000-ca Akbaygil/İnalcik/Aslanapa, İznik through history /2890 Angold M., The decline of Byzantium seen through the eyes of western travellers. Macrides, Travel in the Byzantine world /576 Angusheva-Tihanova A., The mount reflecting heaven. The Sermon on the Transfiguration of Gregory Camblak in the context of Byzantine and medieval Slavic literature. Byzantinoslavica 62 (2004) /4355 Anicii Manlii Severini Boethii De consolatione philosophiae. Traduction grecque de Maxime Planude. Édition critique du texte grec avec une introduction, le texte latin, les scholies et les index par Papathomopoulos M. Athen, Ακαδημία Αθηνών /2947 Antike Münzen. 5S. Münz-Auktion. 2S Oktober Wien, Auktionshaus Rauch und Nudelman /628 Antike Münzen. Auktion XXIX. 30. u 31. Oktober Zürich, Frank Sternberg AG /4056 Antiquities and Islamic Works of Art. New York Saturday May 31, New York, Sotheby's S.III/1271 Antoche E., Les expeditions de Nicopolis (1396) et de Varna (1444): une comparaison. Analele Universitaăţii Dunaărea de Jos Galaţi Istorie, ser. 19, 4 (2005) /886 Antología de la poesía griega. Desde el siglo XI hasta nuestros días. Introducción traducción y notas de Moreno Jurado J.A. Madrid, Ediciones Clásicas /102 Antonakos J., Noted Greeks of the Middle Ages. Bloomington/IN, Author House /1016

8 8 Antoniadis-Bibicou H., Conditions historiques de la formation du commun et du différent dans les cultures des pays balkaniques. Études Balkaniques. Cahiers Pierre Belon 3 (1996) /2697 Antoniadis-Bibicou H., Les Byzantines et le travail. Études Balkaniques. Cahiers Pierre Belon 2 (1995) /2845 Antoniou S.,La tradition de l'heirmologion de Jean Koukouzeles. Byz 74 (2004) /670 Antonopoulou Th., A Kanon on Saint Nicholas by Manuel Philes. RÉB 62 (2004) /658 Anturakes G., Χριστιανικές Επιγραφές και Εικόνες (Πορίσματα Ερευνών - Μηνύματα). Damaskenos/Dores, Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός /3704 Apostolakes G., Οι αυτοκρατορικές δωρεές στην Ιερά Μονή Πάτμου και η νομική αξία των "χρυσοβούλλων λόγων". Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δωρηθέντων ακινήτων κατά τις περιόδους του βυζαντινού, οθωμανικού, ιταλικού και ελληνικού δικαίου. [Νομοκανονική Βιβλιοθήκη, 9.] Katerini, Επέκταση /408 Apostolopoulos D., Τὸ Ἅγιον Ὄρος στὰ σωζόμενα πατριαρχικὰ ἔγγραφα τῆς πρώτης μετὰ τὴν Ἅλωση περιόδου ( ). Ὁ Ἄθως στοὺς 14ο-16ο αἰῶνες /531 Apostolopoulos D.G., Le droit byzantine dans le cadre de l'empire Ottoman. Problèmes et solutions adoptées à partir du premier siècle après la prise de Constantinople. Papastathis, Byzantine law /3742 Apostolopulos D., Ὁ "Ἱερὸς Κῶδιξ" τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στὸ β μισὸ τοῦ ΙΕ αἰώνα. Τὰ μόνα γνωστὰ σπαράγματα. [Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν. Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν, 43.] Athen /2283 Apostolopulos D., Ἡ ποικίλη δράση τῶν στοχαστικῶν προσαρμογῶν. Μιὰ ἀποτίμηση, εἴκοσι περίπου χρόνια μετὰ τὴν Ἅλωση. Kiusopulu, 1453: Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους /784 Apostolopulos D., Το Βυζαντινό Δίκαιο στο Οθωμανικό κρατικό πλαίσιο. Προβλήματα και λύσεις από τον πρώτο μετά την Άλωση αιώνα. Αρμενόπουλος /1663 Aquilano D., Insediamenti, popolamento e commercio nel contesto costiero abruzzese e molisano (sec. XI-XIV). Il caso di Pennaluce. Mél. Éc. Franç. Rome. Moyen-AÂge 109 (1997) S.III/679 Arampatzes Ch., Ἐκκλησιαστικο-πολιτικὲς καὶ θεολογικὲς διεργασίες στὴν Κωνσταντινούπολη στὸν ἀπόηχο τῆς Συνόδου τῆς Λυών ( ). Βυζαντινά 20 (1999) /241 Arampatzes G., Αλήθεια και ευδαιμονία στο κατά Θωμά Ακυινάτου έργο του Καλλίστου Αγγελικούδη (β μισό ΙΔ αι.). Θεολογία 76 (2005) /2458 Arampatzes G., Δέσποινα Αλήθεια: Ο ποιητής Λεονάρδος Ντελλαπόρτας (ΙΔ -ΙΕ αι.) και η αρχαία ελληνική παιδεία στην Κρήτη. Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 6 (2000) /104 Arampatzes G., Πλήθωνος περὶ ἀρετῶν καὶ στωϊκὴ ἠθική. Ἔρευνες γιὰ τὶς πηγὲς καὶ τὴν χρονολόγηση τοῦ ἔργου. Philosophia 33 (2003) /154 Arbanitopulos St., Στοιχεία οργάνωσης του καθημερινού βίου σε ένα υστεροβυζαντινό πολεοδομικό σύνολο: ύδρευση, αποχέτευση και ενταφιασμός στο Μυστρά. Δέκατο Έβδομο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης S.III/880 Arbel B. (Hrsg), Intercultural Contacts in the Medieval Mediterranean. London, Cass /1735 Arbel B., Entre mythe et histoire: la légende noire de la domination vénitienne à Chypre. Matériaux pour une histoire de Chypre /2628 DS54.5.M Arbel B., Greek Magnates in Venetian Cyprus: The Case of the Synglitico Family. DOP 49 (1995) /693 Archimandrites Athanasios, Ἡ Τυπικὴ Διάταξη τοῦ Ὁσίου Νείλου. Κυπριακός μοναχισμός /2330

9 9 Archontopulos Th.A., Οι βυζαντινές τοιχογραφίες της Αγίας Άννας στο Βαθύ Καλύμνου. Κάλυμνος. Ἑλληνορθόδοξος ὁρισμὸς τοῦ Αἰγαίου Mit 8 Abb., 1 Plan und engl. Zsfg. auf den S /1647 Archontopulos Th.A./Papabasileiu E./Kasdagle A.-M./Bolanakes I., Ρόδος. 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αρχαιολ. Δελτ. 45 (1990 [1995]) Β 2, Χρονικά, Mit Plänen 1-5. S.III/922 Arcifa L., Viabilita e politica stradale in Sicilia (sec. XI-XIII). Federico e la Sicilia I /964 Arco Magrì M., Un motivo esiodeo nel "saggio politico" del Metochite? Byzantina Mediolanensia /2096 Arco Macrì M., Una metafora musicale nel pensiero politico di Teodoro Metochite e Plutarco. Seconda Miscellanea Filologica a cura di Gallo I. ([Universtità degli Studi di Salerno. Quaderni del Dipartimento di Scienze dell'antichità, 17.] Napoli, Arte tipografica 1995) /2563 Arel A., Land appropriation, acculturation, innovation. The Turkish conquest of Western Asia Minor and its aftermath. Atasoy, İstanbul Üniversitesi 550. Yil /785 Argyriou A., L'image de l'occident à travers quatre textes de polémique anti-musulmane. BF 22 (1997) /508 Argyriou A., Perception de l Islam et traductions du Coran dans le monde byzantin grec. Byz 75 (2005) /2394 Argyriu A., Ιστορία-Ιδεολογία-Γραφή: Σχετικά με τους θρήνους για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσημοι λόγοι. Bd. 31 (Πρυτανεία Πέτρου Γέμτου). Ι: Reden vom bis (Athen 2003) /129 Argyriu A., Μακαρίου τοῦ Μακρῆ Συγγράμματα. [Βυζαντινὰ Κείμενα καὶ Μελέται, 25.] Thessalonike, Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν S.III/454 Argyros D. Archimandrita, Decandenza e Abbandono di Nikopolis. Paliuras/Stauropulu, Μίλτος Γαρίδης ( ) Αφιέρωμα /1044 Arik M.O., Alanya Kalesi 2000 yili çalişmalari (2000 field activities at Alanya Castle). 23. Kazi Sonuçlari Toplantisi /834 Arik M.O., Alanya Kalesi 2003 Yili Çalişmalari (2003 season activities at Alanya Castle of theatre excavations at Iznik). 26. Kazi Sonuçlari Toplantisi II /1150 Aristeidou Aik. Ch., Ανέκδοτα έγγραφα της κυπριακής ιστορίας από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας. Τόμος Γ ( ). [Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. Πηγές και μελέτες της κυπριακής ιστορίας, 30.] Nikosia /2629 JOURNALS DS54.A2 K37 v.19 Aristeidou Aik. Ch., Η καταβολή φόρου υποτελείας στο Μαμελούκο και αργότερα στον Τούρκο Σουλτάνο. Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 24 (Nikosia 1999) /2688 Aristeidou Aik. Ch., Ο ρόλος της Κύπρου στη μεταβίβαση πληροφοριών σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο ( ). Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 25 (Nikosia 1999) /2630 Aristeidou Aik. Ch., Συμβολή στην πρώιμη Βενετοκρατία στην Κύπρο. Κυπριακαί Σπουδαί 61 (1997) /2631 JOURNALS DS54.A2 K9 Aristeidu A.Ch., Ανέκδοτα έγγραφα της κυπριακής ιστορίας από το Αρχείο της Βενετίας, I ( ). Foreword by Panagiotakes N.M. [Πηγαί και μελέται της Κυπριακής Ιστορίας, 16.] Nicosia, Κέντρο Επιστ. Ερευνών S.III/555 Aristeidu Ai. Ch., Ανέκδοτα έγγραφα της Κυπριακής Ιστορίας από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας. Τόμος Δ ( ). Πηγές και μελέτες Κυπριακής Ιστορίας, 45. Nicosia, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Πηγές και μελέτες Κυπριακής Ιστορίας /2944 Aristeidu Aik., Άγνωστες απόπειρες για οργάνωση στάσεων ή εξεγέρσεων κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας. Papageorgiou, Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνέδριου /675

10 10 Armenien Jahre Kunst und Kultur. Hrsg. vom Museum Bochum und der Stiftung für Armenische Studien, Bochum. Tübingen, Wasmuth Verlag /3996 DS171.A Armstrong P./Hatcher H./Tite M., Changes in Byzantine glazing techonology from the ninth to the thirteenth centuries. La céramique médiévale en Méditerranee. Actes du VIe Congrès de l'aiecm2. Aix-en-Provence nov Sous la direction de Démians d Archimbaud G. Aix-en-Provence, Narration éd [= 92/1982] /1937 NK4142.A Arnautoglu E./Rodolakes G., Βιβλιογραφία Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Ελλην. Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών 35 (2001) /1664 Arnesano D., Il "Copista del Dioscoride". Un anonimo salentino del secolo XIII. Bollettino dei Classici s. III, 24 (2003) /189 Arnesano D./Baldi D., Il palinsesto Laur. Plut Una nota storica sull'assedio di Gallipoli e nuove testimonianze dialettali italo-meridionali. RSBN n.s. 41 (2004) /171 Arslan E.A. (a cura di), Catalogo delle monete bizantine del Museo Provinciale di Catanzaro. Catanzaro, Amministraz. Prov. di Catanzaro, sett. N.2 - Pubblica Istruz. e Cultura /3623 Arslan N., 2003 Yili Lapseki (Lampsakos) ve Çan İlçeleri Yüzey Araştirmasi (2003 Surveys at Çan and Lapseki, ancient Lampsakos). 22. Araştirma Sonuçlari Toplantisi II /1094 Arslan N., Çan ve Lapseki İlçeleri Yüzey Araştirmasi Ön Raporu (Preliminary Report on the Surveys at Çan and Lapseki). 21. Araştirma Sonuçlari Toplantisi I /1095 Arte profana e arte sacra a Bisanzio. A cura di Iacobini A./Zanini E. [Milion, 3.] Rom, Argos /1765 Arzt P., P. Dura 66 Q 20,10-12, (Korr. Tyche) Nr Tyche 11 (1996) /1956 Asal R., Altinşehir Buluntulari (Finds from Altinsehir between the Seasons 1976 and 1991). İstanbul Muzesi Yilliği 2000, /999 Asan Ö., Pontos Kültürü (Culture of Pontus). [Bilim Dizisi, 10.] Istanbul, Belge Yayinlari /3266 Asdracha C., Inscriptions byzantines de la Thrace orientale et de i'îîle d'imbros (XIe-XVe siècles). Supplément. Archaiologikon Deltion 47 (1992 [1997]) Avec pl /4988 Asdracha C., Inscriptions byzantines de la Thrace orientale et de l'îîle d'imbros (XIIe-XVe siècles). Présentantion et commentaire historique. Αρχαιολ. Δελτ. 43 (1988 [1995]) Á Μελέτες, Mit Taf , Zeich /4107 Asdracha C., Inscriptions protobyzantines et byzantines de la Thrace orientale et del'îîle de l'imbros (IIIe-XVe siècles). Athènes, Ministère de la Culture. Caisse des recettes archéologiques (57, Panepistimiou 105) /3881 Asdracha C., Les Lusignan à Chypre: langue et osmose culturelles. Actes du Colloque «Les Lusignan et l'outre Mer» /1209 Asdracha C., Les prétentions politiques de Palamède Gattilusio ( ), seigneur d'ainos, d'imbros et de Samothrace. Oriente e Occidente S.III/617 Asdrachas C./Asdrachas S., Les paysans dans les fiefs de Corfou XIVe-XVe siècle. Εὐψυχία /3907 Ashton R./Lightfoot C./ Özme A., Ancient and mediaeval coins in Bolvadin (Turkey). Anatolia Antiqua 8 (2000) /1605 Asonites S., Παρατηρήσεις αναφερόμενες στο πρόβλημα της χρονολόγησης της προαγωγής της επισκοπής Ιωαννίνων σε μητρόπολη. Βυζαντιακά 15 (1995) /331 Asonites S., Το Νότιο Ιόνιο κατά τον Όψιμο Μεσαίωνα. Κομητεία Κεφαλληνίας, Δουκάτο Λευκάδος, Αιτωλοακαρνανία. Athens, Εκδόσεις Ergo /2840 Asonites S.N., Ανδηγαυική Κέρκυρα (13ος-14ος αι.). Korfu, Εκδόσεις Απόστροφος /573

11 11 Asonites S.N., Έγγραφα αναφερόμενα στην εκκλησιαστική περιουσία στην Παλαιόπολη της Κέρκυρας κατά το 14ο και 15ο αι. Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια. Περιοδικὸ τῆς Ἑταιρείας Ἔρευνας τῶν Σχέσεων τοῦ Μεσαιωνικοῦ καὶ Νέου Ἑλληνισμοῦ μὲ τὴ Δύση 3 ( ) /4044 (= 92/4992) Asonites S.N., Οι χρονικοί κριτές (iudices annuales) στην Κέρκυρα κατά τον όψιμο μεσαίωνα. Βυζαντιακὰ 17 (1997) /1256 Asonites S.N., Προβλήματα του Ορθόδοξου κλήρου της Κέρκυρας πριν και μετά τη Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας. Byzantina 21 (2000) (Αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητή Ιωάννη Ε. Καραγιαννοπούλου) /2422 Asonites S.N., Το πρόβλημα της χρονολόγησης της βυζαντινής επιχείρησης κατά της Ηπείρου επί Ανδρονίκου Β Παλαιολόγου. Βυζαντιακά 18 (1998) /3723 Asonites S.N./Athanasopulu G. (eds.), Ε Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, 3-5 Οκτωβρίου Κέρκυρα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, περιλήψεις ανακοινώσεων. Korfu, Ιόνιο Πανεπιστήμιο /1786 Asonites Sp., Η Κέρκυρα ως εμπορικό κέντρο κατά τον όψιμο μεσαίωνα. Moschonas, Χρήμα και αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων /3157 Asonitis S.N., Relations between the Venetian Regimen Corphoy and the Albanians of Epirus (14th-15th centuries). Οι Αλβανοί στο Μεσαίωνα /603 Aspra-Bardabake M. (ed.), Λαμπηδών. Αφιέρωμα στη μνήμη της Ντούλας Μουρίκη. Athens, Panepistemiakes Ekdoseis Bände. 98/4262 Aspra-Bardabake M./Emmanuel M., Η Μονή της Παντάνασσας στον Μυστρά. Οι τοιχογραφίες του 15 ου αιώνα. Athen, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος /1638 Aspra-Vardavakis M., Observations on a thirteenth-century sinaitic diptych representing St. Propopius, the Virgin Kykkotissa and saints along the border. Basilake, Βυζαντινές εικόνες. Τέχνη, τεχνική και τεχνολογία /2360 Aspra-Vardavakis M., Three thirteenth-century Sinai icons of John the Baptist derived from a Cypriot model. Medieval Cyprus /2943 Astruc C./Concasty M.-L./Bellon C./Förstel C./Germain M.O. et al., Catalogue des manuscrits grecs. Supplément grec numéros 1 à 150. Bibliothèque nationale de France. Paris /224 Astruc Ch./Astruc-Morize G./Géhin P./Guérard M.-G./Hoffmann Ph./Mondrain B./Munitiz J.A., Les manuscrits grecs datés des XIIIe et XIVe siècles conservés dans les bibliothèques publiques de France. I. XIIIe siècle. Paris, Bibliothèque Nationale /2624 Asutay N., Überlegungen Christos-Evergetis-Kloster und zur Theodosiakirche am Goldenen Horn. Istanbuler Mitteilungen 51 (2001) /746 Asutay-Effenberger N., "Muchrutas". Der Seldschukische Schaupavillon im Großen Palast von Konstantinopel. Byzantion 74 (2004) /3285 Atanasiu A., Nave veneţiene și genoveze îîn Bazinul Pontic - sec. VIII-XIV (Typs of ships from Venice and Genoa in the Black Sea, 13th to 14th c.). Studii și materiale de Istorie medie 21 (2003) /2946 Atanasovski A., Балканот и Македонија во политичките преговори и договори помегу Византија, Србија и Бугарија во првата половина на XIV век (Les Balkans et la Macédoine dans les negociations et dans les traités politiques entre Byzance, la Serbie et la Bulgarie pendant la première moitié du XIVe siècle). Godisen zbornik 22 (1995) /604 JOURNALS JS 189

12 12 Atasoy S. (ed.), İstanbul Üniversitesi 550. Yil. Uluslararasi Bizans ve Osmanli Semposyumu (XV. Yüzyil). 550th Anniversary of the Istanbul University. International Byzantine and Ottoman Symposium (XVth Century) May İstanbul, İstanbul Üniversitesi /1787 Athanasios, Metropolit of Lemessos, Ὁ κυπριακὸς μοναχισμός. Agathonos, Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ ὀκτακοσιετηρίδι τῆς Ἱερᾶς βασιλικῆς καὶ σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ (17-23 Ὀκτωβρίου 2001) /384 Athanasios, Metropolit of Lemessos, Ὁ μοναχισμὸς στὴν Κύπρο. Agathonos, Τόμος ἀναμνηστικὸς ἐπὶ τῇ ὀκτακοσιετηρίδι τῆς Ἱερᾶς βασιλικῆς καὶ σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ (17-23 Ὀκτωβρίου 2001) /385 Athanasules D., Η ενετοκρατία στα Ιόνια, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόνησσο. Η οργάνωση των κτήσεων και η πολεοδομική τους συγκρότηση. Η νέα οχυρωματική τεχνολογία και η εφαρμογή της στα ενετικά κάστρα του ελλαδικού χώρου. Tryposkyphe/Tsiture, Ενετοί και Ιωαννίτες ιππότες. Δίκτυα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής Mit Abb /3424 UG429.G8 V engl. Tr. Atsalos B., Termes byzantins relatifs à la décoration des manuscrits grecs. Prato, I manoscritti greci tra tiflessione e dibattito /117 Atsalos B., Τὰ ἑλληνικὰ χειρόγραφα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Θησαυροὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους S.III/161 Atsalos B./Katsaros B., Η παραγωγή ελληνικών χειρογράφων στις βυζαντινές μονές του Τιμίου Προδρόμου Σερρών και της Εικοσιφοινίσσης Δράμας κατά την Παλαιολόγεια εποχή. Zeses/Atzaka/Katsaros, Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων /225 Auf den Spuren des Mittelalters. 30 Jahre Handschriftenzentrum an der Bayerischen Staatsbibliothek. München, Taschen /183 Auktion Essen (Schenk-Behrens) , Nr (zum erheblichen Teil wiederholt in 91, , ). 100/1846 Auktion Essen , Nr , /4954 Auktion Gorny & Mosch (München) 142, , Nr /1580 Auktion Gorny & Mosch / , Nr /1852 Auktion Gorny (München) 113, , Nr , /1638 Auktion Gorny (München) 82, , Nr S.III/1375 Auktion Gorny (München) 96, , Nr : Siegel. 93/1537 Auktion Hirsch (München) 218, , Nr. 996f. 95/3680 Auktion Italo Vecchi (London) 13, , Nr /4959 Auktion Künker (Osnabrück) 67, , Nr /1639 Auktion Münz Zentrum Rheinland (Solingen) 131, , Nr , , , , 1035, 1042, , , 1161, 1198, 1254, 1330 und /3456 Auktion Münz Zentrum Rheinland , Nr. 696, 717, 719f., /1847 Auktion Münz Zentrum (Köln) 84, , Nr , , 1165, /4094 Auktion Münz Zentrum 94, , Nr , , /4957 Auktion Rauch (Wien) 75, , Nr /1583 Aulisa I./Schiano C. (eds.), Dialogo di Papisco e Filone guide con un Monaco. Testo, traduzione e commento. S. Spirito (Bari), Edipuglia /678

13 13 Avraméa A., Les villages de Thessalie, de Grèce centrale et du Péloponnèse (Ve-XIVe s.). Lefort/Morisson/Sodini, Les villages dans l empire byzantin /2770 Aydin A., Mersin-Silifke, Sömek Köyü Kiliseleri Yüzey Araştirmasi (Surveys for the Churches at Sömek Village in Silifke). 22. Araştirma Sonuçlari Toplantisi I /1122 Ayensa E., Μια ανέκδοτη λογοτεχνική μαρτυρία για την Ελεονώρα ντ' Αραγκόν, βασίλισσα της Κύπρου (circa ). Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 26 ([Αφιέρωμα στον Α.Κ. Φυλακτού] Nikosia 2000) /676 Ayensa Prat E., Baladas griegas. Estudio formal, temático y comparativo. [Nueva Roma, 10.] Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas /2312 Ayensa Prat E., El recuerdo de Leonor de Aragón reina de Chipre, en la literatura y el folclore de Valls. Pérez Martín/Bádenas de la Peña, Bizancio y la península ibérica /2947 Az ortodoxia története Magyarországon a XVIII. századig. Szerkesztő Tóth H.I. Technikai szerkesztő Ferincz I. (Die Geschichte der Orthodoxie in Ungarn bis zum 18. Jahrhundert. Redakteur I.H. Tóth. Technischer Redakteur I. Ferincz). Szeged /4318 Baán I., "Turkia metropóliája". Kísérlet a Szent István kori magyarországi orthodox egyházszervezet rekonstrukciójára "Der Sprengel des Metropoliten von Turkia". Ein Versuch zur Rekonstruktion der ungarischen orthodoxen Kirchenorganisation zur Zeit des Hl. Stephan). Az ortodoxia /2714 Baán I., "Turkia metropóliája". Ujabb adalék a bizánci egyház történetéhez a közérkori Magyarországon "Der Metropolit den Turkia". Neuere Angabe zur Geschichte der byzantinischen Kirche im mittelalterlichen Ungarn). Századok 129 (1995) /2715 Babić G., Quelques observations concernant l'icoîne de la Vierge Kosinitsa. Aspra-Bardabake, Λαμπηδών. Αφιέρωμα στη μνήμη της Ντούλας Μουρίκη /3802 Babuin A., Standards and insignia of Byzantium. Byzantion 71 (2001) /3866 (=95/847) Bacci M., Syrian, Palaiologan and Gothic murals in the «Nestorian» Church of Famagusta. Δελτίο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 27 (2006) /1289 Bačvarov M./Kočev N., Гръцката философия в обяснителните текстове на среднобългарския превод на някои от словата на Григорий Палама (Die griechische Philosophie in den Erklärungstexten der mittelbulgarischen Übersetzung einiger Reden des Gregorios Palamas). Търновска книжовна школа, т /659 Badea G., Οι ιδιότητες της γλώσσας του Douka στη Historia Turcobyzantina. Studies in Greek Linguistics. Proceedings of the 23nd [sic] Annual Meeting of the Department of Linguistics, School of Philology, Aristotle University of Thessaloniki (Thessaloniki 2003) /2341 Bádenas de la Peña P., La dimensión humana en la historiografía bizantina y su reflejo en la estructura narrativa. Pérez Jiménez A./Cruz Andreotti G. (Hrsg.), La verdad tamizada. Cronistas, reporteros e historiadores ante su público ([Mediterránea, 8.] Madrid-Málaga, Ediciones Clásicas - Charta Antiqua 2001) /29 Bádenas de la Peña P., Los intelectuales bizantinos ante la caída de Constantinopla. Bádenas de la Peña/Pérez Martín, Constantinopla /3107 Bádenas de la Peña P./Pérez Martín I. (Hrsg.), Constantinopla Mitos y realidades. [Nueva Roma, 19.] Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas /4086 Bádenas P., Byzance et Chypre dans la pensée du Patriarque Grégoire de Chypre. Chatzisabas, Lapithos. Chypre et l'europe /2632

14 14 Bádenas P., La mission de González de Clavijo ( ) et l'image de l'autre dans l'histoire et la légende. BF 25 (1999) /483 Bagliani D., «καὶ γράψομεν φράγκικα καὶ ρωμαίϊκα»; Plurilinguisme et interference dans les documents chypriotes du XVe siècle. Fourrier/Grivaud, Identités croisées en un milieu méditerranéen: Le cas de Chypre (Antiquité- Moyen AÂge) /293 Bahar H., Konya ve Karaman illeri yüzey araştirmalari 2000 (Field surveys at provinces Konya and Karaman in 2000). 19. Araştirma Sonuçlari Toplantisi /827 Bahmatova M.N., Нинфейский договор в системе международных отхошений середины XIII века (Il trattato di Ninfeo nel sistema dei rapporti internazionali della metà del tredicesimo secolo). Античность и средневековье Европы. Межвузовский сборник научных трудов (Permm 1996) /1169 Bajalović-Hadži-Pešić M., Налази византијске керамике XI-XIII века на подручју Србије (Finds of Byzantine ceramics from 11th-13th centuries on the terriory of Serbia). ZRVI 36 (1997) /1940 Bajalović-Hadži-Pešić M., Налази византијске керамике XI-XIII века на подручју Србије (Finds of Byzantine ceramics from 11th-13th centuries on the terriory of Serbia). ZRVI 36 (1997) /1940 Bak J. M., Hungary and Crusading in the Fifteenth Century. Housley, Crusading in the Fifteenth Century: Message and Impact /887 Bakalopulos A., Η "μονῳδία ἐπὶ τοῖς ἐν Θεσσαλονίκῃ πεσοῦσι" (1346) του Δημητρίου Κυδώνη και τα ιστορικά στοιχεία της για την ψυχολογία των επαναστατημένων μαζών στη στάση του 1342 κ.ε, Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 4 (1994) /2553(= 89/106) Bakalopulu M. Ch., Φιλοθέου Σηλυβρίας, Λόγος εις τους Τρεις και Μεγάλους Ιεράρχας. Θεολογία 76 (2005) /2471 Bakalopulu M.Ch., Φιλόθεος Σηλυβρίας. Βίος καὶ συγγραφικὸ ἔργο. [Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Φιλοσ. Σχολή., Βιβλ. Σαριπόλου, 87.] Athen /2456 (= 96/441) Bakalov G. (ed.), Визинтийското културно наследство и Балканите (The Balkans and the cultural heritage of Byzantium). Provdiv /2156 Bakalova E., A Cycle of the Holy Archangels in a Thirteenth-Century Rock-Cut Chapel near Ivanovo. Byzantine East, Latin West /3679 Bakalude A.D., Καλλίστεια καὶ γάμος στὸ Βυζάντιο. Thessalonike, Κυριακίδη /1281 Baker J., Coin circulation in early 14th century Thessaly and south-eastern Mainland Greece. Moschonas, Χρήμα και αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων /3818 Baker J., Coin circulation in early 14th century Thessaly and south-eastern Mainland Greece. Moschonas N.G. (éd.), Money and markets in the Palaeologan Era (International scientific Symposium, Chalkis, May 1998) ([Byzantium Today, 4.] Athènes 2003) /3844 Baker J., Three fourteenth-century coin hoards from Apulia containing gigliati and Greek deniers tournois. Riv. Ital. di Num. 102 (2000) /3629 Bakirtzis C., Byzantine monasteries in eastern Macedonia and Thrace (Synaxis, Mt. Papikion, St. John Prodromos Monastery). Bryer/Cunningham, Mt. Athos and Byzantine monasticism /770 DF501.5.S675 no.28 Bakirtzis Ch., The Urban Continuity and Size of Late Byzantine Thessalonike. DOP 57 (2003) /1139 Bakker W. F., Ephraem the Syrian s Θρῆνος τῆς Θεοτόκου: What? When? Where? Why?. BMGS 29 (2005) /2549 Bakourou E./Kalamara P., Byzantium and the West: the experience of the late Byzantine urban centre of Mystras. Kalamara/Mexia,The City of Mystras Mit Abb /704

15 15 Balard M., Catta e il suo porto (secc. XIV-XV). Città di Mare del Mediterraneo Medievale. Tipologie. Città di mare del mediterraneo medievale: tipologie. Atti del Convegno di Studi in memoria di Robert P. Bergmann (Amalfi, 1-3 giugno 2001) (Amalfi, Centro di Cultura e Storia Amalfitana 2005) /1143 HT145.I8 C Balard M., Byzance et les régions septentrionales de la mer Noire (XIIIe-XVe s.). Ševčenko/Litavrin/Hanak, Acts. XVIIIth International Congress of Byzantine Studies /3834 Balard M., Chio, centre économique en Mer Égée. Mélanges Gilbert Dagron /2012 Balard M., Constantinopoli nella prima metà del Quattrocento. Medioevo greco 4 (2004) /3153 Balard M., Croisades et Orient latin (XIe-XIVe siècles). Paris, Colin /2248 D158.B Balard M., Esclavage en Crimée et sources fiscales Génoises au XVe siècle. BF 22 (1996) /1301 Balard M., L historiographie occidentale de la quatrième croisade. Laiou, Urbs capta /2583 Balard M., La circulation monétaire à Péra dans la seconde moitié du XIVe siècle. Moschonas N.G. (éd.), Money and markets in the Palaeologan Era (International scientific Symposium, Chalkis, May 1998) ([Byzantium Today, 4.] Athènes 2003) /3846 Balard M., La place de Famagouste geînoise dans le royaume des Lusignan ( ). Actes du Colloque «Les Lusignan et l'outre Mer» /1302 Balard M., La sociéte pérote aux XIVe-XVe siècles: autour des Demerode et des Draperio. Necipoğlu, Byzantine Constantinople /2843 Balard M., Les Catalans dans l'outre-mer génois aux XIIIe-XIVe siècles. Ferrer i Mallol, Els catalans a la Mediterrània oriental a l'edat mitjana /3158 Balard M., Les hommes d'affaires occidentaux ont-ils asphyxié l'économie byzantine. Europa Medievale /1303 Balard M., Les republiques maritimes italiennes et le commerce en Syrie-Palestine (XIe-XIIIe siècles). Anuario de Estudios Medievales 24 (1994) /786 JOURNALS D111.A55 Balard M., Marchés et circulation monétaire en Méditerraneé orientale (XIIIe-XVe s.). XXVI Semana de Estudios Medievales, Estela 1999 (Pamplona 2000) /2361 Balard M., Note sull'amministrazione genovese di Cipro nel quattrocento. La Storia dei Genovesi 12 (1994) /787 Balard M., The Greeks of Crimea under Genoese Rule in the XIVth and XVth Centuries. DOP 49 (1995) /694 Balard M., The Urban Landscape of Rhodes as Perceived by Fourteenth - and Fifteenth-Century Travellers. Αrbel, Intercultural Contacts /945 Balard M., Veneziani e Genovesi nel mondo egeo del Trecento. Maltezou/Schreiner, Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco /1942 CB203.V Balard M., Venise et Chypre à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. Maltezou, Κύπρος-Βενετία /941 Balard M./Ducellier A. (eds.), Migrations et diasporas méditerranéennes (Xe-XVIe siècles). Actes du Colloque de Conques (octobre 1999). Paris, Publications de la Sorbonne [Byzantina Sorboniensia, 19.]. 96/2670 Balard M./Ducellier A., Coloniser au moyen aîge. Paris, Colin /4324 JV121.C Balard M./Kedar B.Z./Riley-Smith J. (eds.), Dei gesta per Francos. Études sur les croisades dédiées à Jean Richard/Crusade Studies in Honour of Jean Richard. Aldershot, Ashgate /3939

16 16 Balard M./Malamut É. (éds.), Byzance et le monde extérieur. Contacts, relations, échanges. Actes de trois séances du XXe Congrès international des Études byzantines, Paris, aouît [Byzantina Sorbonensia 21.] Paris, Publications de la Sorbonne /197 Baldwin & Sons: a selection of Byzantine coins no 30. May /1452 Balenes G., Επιγραφική μαρτυρία για την κόρη του Ταρχανειώτη στη Θεσσαλονίκη. Εγνατία 6 ( ) /4077 Balestracci D., Cipro e l'italia nel Medioevo. Temi vecchi e nuovi per la storia di un rapporto. Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 22 (Nicosia 1996) S.III/618 Balivet M. (ed.), Byzantins et Ottomans. Relations, interaction, succession. [Analecta Isisiana, 35.] Istanbul /3086 DF547.T9 B X Balivet M., Le soufi et le basileus: Haci Bayram Veli et Manuel II Paléologue. Medioevo greco 4 (2004) /2113 Balivet M., Les sciences medicales dans l'aire byzantino-ottomane, de l'émergence des émirats d'anatolie à la chute de Constantinople (fin XIIIe-milieu XVe). Medicina nei Secoli. Arte e Scienza 11/3 (1999) /2765 Balivet M., Les Turcs au moyen-aîge, des croisades aux Ottomans: Xie-XVe siècles. Istanbul, Isis /1859 Balletto L., Brevi note su Giacomo il bastardo. Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 24 (Nikosia 1998) /2633 Balletto L., Commerci e rotte commerciali nel Mediterraneo orientale alla metà del Quattrocento: I'importanza dell'isola di Chio. Moschonas, Χρήμα και αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων /3159 Balletto L., Ethnic groups, cross-social and cross-cultural contacts on fifteenth century Cyprus. Mediterranean Historical Review 10, 1-2 (1995) /2669 = Balletto L., Ethnic Groups, Cross-Social and Cross-Cultural Contacts on Fifteenth-Century Cyprus. Arbel, Intercultural Contacts /832 Balletto L., Fra Genovesi e Catalani nel Vicino Oriente nel secolo XV. Ferrer i Mallol, Els catalans a la Mediterrània oriental a l'edat mitjana /3006 Balletto L., From notarili inedite su Caffa e sul Mar Nero tra XIVe XV secolo. Il Mar Nero 4 (1999/2000 [2004]) /3160 Balletto L., Greci a Genova dopo la conquista turca di Constantinopoli. Kolditz/Müller, Geschehenes und Geschriebenes /786 Balletto L., I Gattilusio fra economia e politica. Atti dell'accademia Ligure di Scienze e Lettere, ser. V, 54 (1997) /605 Balletto L., I Genovesi a Focea ed a Chio fra XIII e XIV secolo. XXe Congrès international des études byzantines. Pré-Actes, vol. I: Séances plénières /1943 Balletto L., I Genovesi e la caduta di Costantinopoli: riflessi negli atti notarili. Nea Rhome 1 (2004) /2949 Balletto L., Il Vicino Oriente negli "Annali Genovesi" di Giorgio Stella. Atti Accad. Ligure Scienze e Lettere, ser. V, 53 (1996) /1021 Balletto L., L'émigration féminine de Geînes au Proch-Orient au XV siècle. Balard/Ducellier, Migrations et diasporas méditerranéennes /2191 Balletto L., Les Geînois dans l'îîle de Chypre au Bas Moyen aîge. Actes du Colloque «Les Lusignan et l'outre Mer» /1305 Balletto L., Note sull'isola di Cipro nel secolo XV. La Storia dei Genovesi 12 (1994) /788 Balletto L., Note sull'isola di Cipro nel XIV secolo. Papageorgiou, Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου /792

17 17 Balletto L., Note sull'isola di Cipro nella seconda metà del XIV secolo. Atti Accad. Ligure Sc. e Lett. s. VI, 3 (2000 [2001]) /3087 Balletto L., Nuovi dati su un ambasceria cipriota in Occidente durante il regno di Pietro di Lusignan. Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 31 (Nikosia 2005) /888 Balletto L., Schiavi albanesi a Genova nel XV secolo. Οι Αλβανοί στο Μεσαίωνα /850 Balletto L., Schiavi e manomessi nella Chio dei Genovesi nel secolo XV. Ferrer i Mallol/Mutgé i Vives, De l esclavitud /619 HT865.C X Balletto L., Tra Andros veneziana e Chio dei Genovesi nel Quattrocento. Thesaurismata 31 (2001; pubbl. 2002) /2948 Balletto L., Tra Cipro, Genova e Venezia nel XV secolo. Maltezou, Κύπρος-Βενετία /953 Balletto L., Tra Genova e Cipro nel Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 22 (Nicosia 1996) S. III/619 Balletto L., Tra Genova e l'isola di Cipro nel Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 27 (Nikosia 2001) /768 Balletto L., Tra l'isola di Creta e la "communitas" Genovese nel XV secolo. Atti dell'accademia Ligure di Scienze e Lettere [Ser. V.] 50 (1995) /1049 Balletto L., Tra l'isola di Creta ed il commonwealth Genovese nel XV secolo. Πεπραγμένα του Ζ Κρητολογικού Συνεδρίου S.III/620 Balletto L./Pistarino G., Genova ed il suo sistema politico-militare nell'egeo (sec. XIV-XV). Atti Accad. Lig. Scienze e Lettere, ser. V, 53 (1996) /1170 Baloglou Ch. P., The institutions of ancient Sparta in the works of Pletho. Antike und Abendland 51 (2005) /2046 Baloglou Ch.P., Die Einteilung des Volkes in drei Stände bei Georgios Gemistos Plethon im Vergleich zu Hippodamos von Milet und den Physiokraten. JÖB 46 (1996) /2730 Baloglou Ch.P., Georgios Gemistos-Plethon: ökonomisches Denken in der spätbyzantinischen Geisteswelt. [Historical Monographs, 19.] Athen, Historical Publications Basilopoulos /2952 Baloglou Ch.P., Georgios Gemistos-Plethon: ökonomisches Denken in der spätbyzantinischen Geisteswelt. [Historical Monographs, 19.] Athen, Historical Publications Basilopoulos JÖB 51 (2001) /1972 Baloglou Chr.P., Economic thought in the last Byzantine period. Todd Lowry S./Gordon B. (Hrsg.), Ancient and Medieval economic ideas and concepts of social justice (Leiden 1998) /1306 HB72.A X Baloglou Chr.P., The institution of ancient Sparta in the work of Pletho. Proceedings of the International Congress on Plethon /3161 Baloglu C./Karayannis A. D., The economic thought of Georgios Gemistos-Plethon and Niccolo Machiavelli. Some comparative parallels and links. Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας 17 (2005) /2751 Baloglu C.P., Georgios Gemistos-Plethon und Sphairos von Borysthenes. Eine vergleichende Analyse ihrer Reformvorschläge. Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit 2 (1998) /85 Baloglu Ch.P., The economic thought of Ibn Khaldoun and Georgios Gemistos Plethon: some comparative parallels and links. Medioevo greco 2 (2002) /2014 Baloglu Ch.P., Βιβλιογραφία Γεωργίου Γεμιστοῦ-Πλήθωνος. Βυζαντινὸς Δόμος (1994) /2088 Baloglu Chr. P., George Finlay and Georgios Gemistos Plethon. New evidence from Finlay's records. Medioevo greco 3 (2003) /2573

18 18 Baloglu Chr.P. (Hrsg.), Ἀφιέρωμα. Γεώργιος Γεμιστὸς Πλήθων. Νέα Κοινωνιολογία 35 (2002) /1525 Baltas D., Ἡ χειρόγραφη παράδοση τῶν ἀνέκδοτων φιλοσοφικῶν ἔργων τοῦ Γεωργίου Παχυμέρη. Ἐῷα καὶ Ἑσπέρια 5 ( ) /2080 Baltas D., Ὀντολογικὰ ζητήματα στὸ ἔργο τοῦ Γεωργίου Παχυμέρη. Athens /143 Bambakas D., Αγιορειτικά μετόχια στη Θράκη ΙΙ; Άγιον Όρος και Θράκη /410 Bandilenko I.M., Византийские интеллектуалы второй половины XIV-первой половины XV веков(byzantinische Intellektuelle, 2 H. 14. Jh./1 H. 15. Jh.). Вопросы истории 11/12 (1999) /2645 Bandilenko M.M., Иоанн Евгеник и Флорентийска уния (John Eugenikos and the Florence Union). Вопросы истории 9 (1998) /235 Bandini M., Contributo all'identificazione di codici greci appartenuti a Guarino Veronese. Studi class. e orient. 44 (1994) /196 Barabanov N.D., Popular beliefs and the church in thirteenth-fourteenth century Byzantium. Ševčenko/ Litavrin/Hanak, Acts. XVIIIth International Congress of Byzantine Studies /3994 Barabanov N.D., Византийское православие и война: некоторые аспекты отношений (Byz. Orthodoxie und Krieg: einige Aspekte der Baziehungen). Мир православия /2324 Barabanov N.D., К истории византийско-русских связей в конце XIII в (Письмо русской церкви из Александрийского патриархата) (Zur Geschichte der byzantinisch-russischen Beziehungen am Ende des 13. Jh. [Ein Brief der russischen Kirche aus dem Patriarchat in Alexandrien]). Исторический опыт русского напода и современность. Мавродинские чтения. Материалы к докладам октабря 1994 (St. Petersburg 1994) /3037 Barabanov N.D., Народные верования и обычаи поздневизантийского времени в номоканоне при Болышом Требнике (Volksglauben und -gewohnheiten aus spätbyz. Zeit nach dem Nomokanon im Großen Ritualbuch). Проблемы всеобщей истории /3209 Barabanov N.D./Konovalov A.V., Григорий Акиндин и Варлаам Калабрийский: метаморфозы взанмоотхошений (Gregorios Akyndinos und Barlaam von Kalabrien: Metamorphosen der Wechselbeziehungen). Античная древность и средние века 30 (1999) /390 Barabanov O.N., Третейский суд в генуэзском обществе XV в. (Des Schiedsgericht in der Genueser des 15. Jh.). Причерноморье в средние века4 (Sankt-Peterburg, Алетея 2000) /646 Baratte F./Bejaoui F., Un éveîque horloger dans l Afrique byzantine: Hyacynthe d Ammaedara. Académie des Inscriptions et Belles Lettres Comptes Rendus de l année 2004, fasc. 3 (juillet-octobre ), /1509 Barber C., Homo Byzantinus. Women, men and eunuchs /1388 HQ1147.B98 W Barber M., The impact of the Fourth Crusade in the West. The distribution of relics after Laiou, Urbs capta /3386 Barbu D., L'église et l'empereur aux XIVe siècle selon le temoignage de la peinture murale de Valachie. Rev. Roum. d'histoire 34 1/2 (1995) S.III/668 JOURNALS DR201.R49 Barbu D., Pèlerinage à Rome et croisade. Contribution à l'histoire religieuse des Roumains dans la première moitié du XVe siècle. Revue Roum. d'histoire 33, 1 (1994) /333 Barbunes M.G., Διηγήσεις περὶ θεοσημιῶν πρὶν ἀπὸ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453). Βυζαντινά 17 (1994) /1177

19 19 Barbunes M.G., Η συμβολή των λαογραφικών δεδομένων στη διερεύνηση του προβλήματος της ερημώσεως της Σάμου (15ος-16ος αι.). ΙΔ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (28-30 Μαΐου 1993) /1095 Barbunes M.G., Ο Μιχαήλ Η Παλαιολόγος και μία περίπτωση βυζαντινής θεοκρισίας. Ελληνορθόδοξος Βυζαντινός Πολιτισμός 1, Η. 2 (1999) /1602 Barišić F., Quelques remarques sur les actes du Protaton du 13e et 14e siècle. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" 87, 6 (1996) S.III/335 Barker J.W., Byzantium and the Hospitallers Maltezou/Schreiner, Bisanzio, Venezia e il mondo francogreco /1944 Barker J.W., Late Byzantine Thessalonike: a Second City's Challenges and Responses. DOP 57 (2003) /1019 Barker J.W., The question of ethnic antagonisms among Balkan States of the fourteenth century. Miller T./Nesbitt J. (eds.), Peace and war in Byzantium: essays in honor of George T. Dennis, S. J. (Washington, D.C., Catholic University of America Press 1995) /3726 Barlaam Calabro. Opere contro i Latini. Introduzione, storia dei testi, edizione critica, traduzione e indici a cura di Fyrigos A. [Studi e Testi, ] Città del Vaticano, Bibliotheca Apostolica Vaticana Bde. 92/3404 Barlieva S., Eine Handschift des byzantinischen Rechts aus Sammlung des Staatlichen Historischen Museums in Moskau (GIM.Syn.gr. 286). В памет на Петър Динеков. Традиция-Приемственост-Новаторство /3810 Barmin A. B., Византийские обычаи в изовражении Льва Тосканца (Byzantine Customs as displayed by Leo Tuscus). Византийские очерки: Труды российских ученых к XXI Международному конгрессу византинистов /889 Barmina V.E., Изучение прошлого в системе образования византийских женщин (социальнополитический аспект) (A study of the past in the system of the Byzantine women's education: social and political aspects). Вторые Уральские историко-педагогическите чтения. Сборник докладов и сообщений. Екатеринбрг, апреля 1998 (Ekaterinburg 1998) /596 Barnalides S.L., Γρηγόριος ὁ Γ, ὁ τελευταῖος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πρὶν ἀπὸ τὴν ἅλωση (1453) καὶ ἡ φιλενωτικὴ πολιτική του. [Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται, 30.] Thessaloniki, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών /361 Barnea Al., Cronica cercetaărilor arheologice efectuate de Institutul de Arheologie "Vasile Paîrvan" din Bucureşti îîn 1993 (La chronique des recherches archéologiques faites par l'institut d'archéologie "Vasile Paârvan" de Bucarest en 1993). SCIVA 45, 4 (1994) /1798 Barsanti C., Constantinopoli e l'egeo nei primi decenni del XV secolo: la testimonianza di Cristoforo. Buondelmonti. Rivista dell'istituto nazionale d'archeologia e storia d'arte 56 (2001) /1015 (= 96/698) JOURNALS DE2.I7 Barsanti C., The İznik-Nicaea's Archaeological Museum: in search of a catalogue. Akbaygil/İnalcik/Aslanapa, İznik throughout history /3728 Barsanti C., Un panorama di Costantinopoli dal "Liber insularum archipelagi" di Cristoforo Buondelmonti. L'arte di Bisanzio e l'italia al tempo dei Paleologi /2954 AUTH 301/Italiko Bartelink G.J.M., Constantenopel, stad van patriarchen en kerkvaders. Hermeneus 68, 2 (1996) /2217 Bartikian H.M., Ἡ ἀρμενικὴ παρουσία στὴ Βυζαντινὴ Μακεδονία. Βυζαντινή Μακεδονία μ.χ /3005

20 20 Bartl P., Albanien. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Regenburg, Pustet-München, Südosteuropa-Gesellschaft /995 Bartlett W.B., An ungodly war. The Sack of Constantinople and the fourth crusade. Phoenix Mill Trupp Stroud, Gloucesterhire UK, Sutton Publishing /574 Bartusis M., The settlement of Serbs in Macedonia in the Era of Dusan's Conquests. Ahrweiler/Laiou, Studies on the internal diaspora /3727 Başar F., Fetret Devrinde Osmanli-Bizans Münasebetleri ( ) (Ottoman-Byzantine Relations During the Interregnum Period, ). Prof. Dr. Fikret Işiltan'a 80. Doğum Yili Armağam (Festschrift for Fikret Işiltan on his 80th Birthday) (İstanbul, Dünya Yayincilik 1995) /3036 Başar F., Osmanllarin Fetihten Önce Gerçekleştirmiş Olduklari İstanbul Kuşatmalari (Osmanische Belagerungen von Istanbul vor der Eroberung). Atasoy, İstanbul Üniversitesi 550. Yil /787 Bašar F., Битката на Черномен во балканската историја (The battle by Cernomen in the Balkan history). Kralor Marko vo tradicijata (Prilep 1997) /606 Başaran C., Parion 1997 Araştirmalari (Researches at Parion in 1997). T.C., Kültür Bakanliği, Anitlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 16. Araştirma Sonuçlari Toplantisi, I. Cilt Mayis 1998, Tarsus ([Kültür Bakanliği Yayinlari, 2199/Anitlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayinlari, 68.] Ankara, Kültür Bakanliği Millî â Kütürhane Basimevi 1999) /3627 Başaran C./Tavukcu A.Y./Tombul M., 1995 Yili Skepsis Aşaği Kent ve Nekropolü Kurtarma Kazisi (Report of the 1995 rescue excavation campaign at lower city and necropolis of Scepsis). 8. Müze Kurtarma Kazilari Semineri /3628 Baseu-Barabas Th., Die Speisung des Elias durch den Raben. Ein Epigramm des Manuel Philes als Zeugnis für ein verschollenes Kunstwerk. JÖB 93 (1993) /2065 Baseu-Barabas Th., Perdikas von Ephesos und seine Beschreibung Jerusalems: Die heiligen Stätten gesehen von einem Byzantiner des 14. Jh. Σύμμεικτα 11 (1997) /127 Basilake M. (ed.), Βυζαντινές εικόνες. Τέχνη, τεχνική και τεχνολογία. Διεθνές Συμπόσιο, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Φεβρουαρίου Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης /2672 Basilake M., Από τον "ανώνυμο" βυζαντινό καλλιτέχνη στον "επώνυμο" Κρητικό ζωγράφο του 15ου αιώνα. Το πορταίτο του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο S.III/1184 Basilake M., Ἀπὸ τοὺς εἰκονογραφικοὺς ὁδηγοὺς στὰ σχέδια ἐργασίας τῶν μεταβυζαντινῶν ζωγράφων. Τὸ τεχνολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς βυζαντινῆς εἰκονογραφίας. Athen, Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν /1297 Basilikopulu A., Ὁ κοινωνικὸς ρόλος τῆς γυναίκας στὸ Βυζάντιο. Parusia 10 (1994) /2848 Basilikopulu A., Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τῶν Βυζαντινῶν: οἱ Βυζαντινοί, ἐπίγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Epistemonike Epeteris Philosophikes Scholes Panepistemiou Athenon 38 ( ) /1 Basilikopulu A., Η κλασική παιδεία στο Βυζάντιο. Επιστ. Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπ. Αθηνών 33 ( ) /3009 Basiliku N., Οδοιπορικό στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Θεσπρωτίας. Konstantinides, Διαλέξεις /3179 Basilopulu A., Ο Πλήθων και η ελληνική παράδοση. Proceedings of the International Congress on Plethon /2574 Basse O., Η κτητορική επιγραφή της Παναγίας «Αγρελωπούσαινας» στη Χίο. Δελτίο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 27 (2006) /1884

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001 Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 14, 2001 Αναζητώντας την εικόνα του Ελκομένου της Μονεμβασίας. Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδρασή του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΦΩΣΚΟΛΟΥ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Θέση: Επίκουρος καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION INSTITUTE FOR BYZANTINE RESEARCH INTERNATIONAL SYMPOSIUM 17 MONEMVASIAN WINE - MONOVAS(l)A - MALVASIA Edited by Ilias Anagnostakis

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ To ιπεζεστένι της Θεσσαλονίκης1 Οι κλειστές αγορές, τα «μπεζεστένια», αναπτύχθηκαν στις μεγάλες πόλεις της οθωμανικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Οι προς δημοσίευση μελέτες υποβάλλονται για έγκριση στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού σε έντυπη μορφή και σε CD. Η όλη προς έκδοση εργασία δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 47, 2008 Της Μελωδίας το αίνιγμα. Ο μελωδός και η πάρεδρός του στον κώδικα Parisinus graecus 139 (φ. 1β) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 10.12681/dchae.603 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Διαβάστε περισσότερα

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens.

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens. Zisis Melissakis Dr. / Senior Researcher (B) Institute of Historical Research Department of Byzantine Research Phone: +30 210 7273641 Fax: +30 210 7273629 E-mail: zmelis@eie.gr Website: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/index-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση.

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Φίλιππος Φιλίππου Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004.

Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004. Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004. Έμφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την Οθωμανική αυτοκρατορία στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου

Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου Καθηγήτρια Ιστορίας Μέσων και Νεωτέρων Χρόνων Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15784, 4ος όροφος Τηλέφωνο: 2107277437 Fax: 2107248979 E-Mail: mdourou@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα

Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα Θεώνη Κολλυροπούλου Λέκτορας, Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Kείμενα Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Λεοντακιανάκου

Ειρήνη Λεοντακιανάκου Ειρήνη Λεοντακιανάκου Λέκτορας στην Ιστορία της Τέχνης Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κων/πόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος 84 100 Τηλ. +302281097126 ileon@aegean.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΦΩΚΑ (961)

Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΦΩΚΑ (961) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα Μνήμων Τομ. 30, 2009 Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα ΒΛΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10.12681/mnimon.43 Copyright 2009 To cite this

Διαβάστε περισσότερα

Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή

Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή ANNE DESTROOPER - GEORGIADES Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή Η σημασία που είχε το Μάριο στην αρχαιότητα έχει πια αποδειχθεί 1. Αναφέρεται ως βασίλειο στην κλασική εποχή από τον Διόδωρο τον

Διαβάστε περισσότερα

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου The Stoning of First Martyr and Deacon, Stephen. Iconostasis of the Katholikon, nave, of the Holy Monastery of Arkadi. Early 20th century. Ὁ λιθοβολισμὸς τοῦ πρωτομάρτυρος πρώτου διακόνου Στεφάνου, Τέμπλο

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Παπαδία-Λάλα

Αναστασία Παπαδία-Λάλα Αναστασία Παπαδία-Λάλα Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, με έμφαση στην Ιστορία του βενετοκρατούμενου Ελληνισμού Διεύθυνση: Κυψέλη 408, 4ος όροφος, Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα του Ι.Ι.Ε/Ε.Ι.Ε με τίτλο: «Κύρτου Πλέγματα-Δίκτυα οικονομίας, εξουσίας και γνώσης στον ελληνικό χώρο από τους προϊστορικούς

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ

Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ 1 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1995 2 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1995 3 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναλυτικά Προγράμματα Ενοριακής Εκκλησιαστικής Κατήχησης και Κατηχητικά Βοηθήματα: «Ιστορία και Προοπτικές» (χειμερινό εξάμηνο)

1. Αναλυτικά Προγράμματα Ενοριακής Εκκλησιαστικής Κατήχησης και Κατηχητικά Βοηθήματα: «Ιστορία και Προοπτικές» (χειμερινό εξάμηνο) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η κ. Μαρία Ράντζου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ1

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ1 ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ1 Στην αείμνηστη δασκάλα μου Μ α ρ ία Σ. Θ εοχά ρη Η μελέτη των μεσαιωνικών υφασμάτων και ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη. Γεώργιος Παπαντωνάκης

Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη. Γεώργιος Παπαντωνάκης 1 Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη Γεώργιος Παπαντωνάκης 1. Γενικά. Εκδοχές ταυτότητας Με την εργασία αυτή, έχουμε στόχο να διερευνήσουμε τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: gpapagia@helit.duth.gr

E-mail: gpapagia@helit.duth.gr GRIGORIOS PAPAGIANNIS Assistant Professor in Byzantine Philology Graduate, Department of Greek, Faculty of Humanities, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Doctor of Philosophy, Universität Hamburg,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012 / Friday, 2 November 9.00 Έναρξη Συνεδρίου / Conference Inauguration Χαιρετισμός / Opening address David Landsman, British Ambassador to Greece / Βρετανός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος (Εκλεγμένος Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ) kgogos@turkmas.uoa.gr ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘ. ΜΕΔΕΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία που

Διαβάστε περισσότερα

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context The Bank of Cyprus Cultural Foundation in collaboration with the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus cordially invite you to attend the οpening ceremony of the international symposium

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά, 4, 315-351.

Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά, 4, 315-351. Μακεδονικά Τομ. 4, 1960 Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης Θεοχαρίδης Γ. 10.12681/makedonika.667 Copyright 1960 Γ. Ι. Θεοχαρίδης To cite this article: Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα

Διαβάστε περισσότερα

Anastasia G. Yangaki. Education

Anastasia G. Yangaki. Education INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH Anastasia G. Yangaki Senior Researcher Department of Byzantine Studies Institute of Historical Research Programmes: Historical Geography of the Helladic Region, Byzantium

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γσηικοί ζηην αναηολική Μεζόγειο ηην περίοδο ηων ζηασροθοριών

Οι Γσηικοί ζηην αναηολική Μεζόγειο ηην περίοδο ηων ζηασροθοριών Οι Γσηικοί ζηην αναηολική Μεζόγειο ηην περίοδο ηων ζηασροθοριών Θέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ (I51) είλαη ε πνιηηηθή πνπ άζθεζαλ νη δπηηθέο δπλάκεηο ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην ηελ επνρή ηωλ ζηαπξνθνξηώλ θαη ε νξγάλωζε

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ Η Ανω Σκοτίνα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Ολυμπου. Σήμερα είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό, το οποίο κατοικείται τους

Διαβάστε περισσότερα

Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα

Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα Απαρχές και Διαμόρφωση του Αντικειμένου Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα Βασίλης Δημόπουλος Εξετάζουμε το αντικείμενο ως το άλλο που κείται απέναντι στο «εγώ», κείμενο αντί αυτού, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού»

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Το 1999 αποφοίτησα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Ιστορία και βαθμό 9,14 (Άριστα).

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα.

Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα. Νεφέλη Μιχαήλ Α6 Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα. Από το 1985 περιλαμβάνεται, στον κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Όνομα: ΝΕΛΛΗ ΜΑΡΔΑ Επάγγελμα: Αρχιτέκτων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. 1972-1977 M.Sc. in Architecture, U.C.L. Bartlett School of Architecture, 1984-5. Ph.D. in

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αναστασία Γ. Γιαγκάκη Κύρια Ερευνήτρια Τµήµα Βυζαντινών Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προγράµµατα: «Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου», «Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

EDUCATION TEACHING EXPERIENCE IN ACADEMIC INSTITUTIONS

EDUCATION TEACHING EXPERIENCE IN ACADEMIC INSTITUTIONS Irini Leontakianakou Lecturer in History of Art Department of Product & Systems Design Engineering University of the Aegean 1, Konstantinoupoleos str. 84 100 Hermoupolis, Syros, Greece Tel: +302281097126

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Μελίτα Εμμανουήλ Ιστορικός της Τέχνης- Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στη Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακτσόγλου Ζ. Ιάκωβος (Μ.Α., ρ.φ.) Λέκτορας (Τουρκική Ιστορία, 19 ος - 20 ος αιώνας)

Ακτσόγλου Ζ. Ιάκωβος (Μ.Α., ρ.φ.) Λέκτορας (Τουρκική Ιστορία, 19 ος - 20 ος αιώνας) Ακτσόγλου Ζ. Ιάκωβος (Μ.Α., ρ.φ.) Λέκτορας (Τουρκική Ιστορία, 19 ος - 20 ος αιώνας) Τµήµα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού των Παρευξείνιων Χωρών Παναγή Τσαλδάρη 1, Κτίριο Β - 69100 Κοµοτηνή τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Sports, Politics and Cultures

Sports, Politics and Cultures 1o Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο 3-5 Ιουλίου 2012, Αρχαία Ολυμπία Σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Pallis. Lecturer in Byzantine & Post-Byzantine Archaeology and Art

Georgios Pallis. Lecturer in Byzantine & Post-Byzantine Archaeology and Art Georgios Pallis Lecturer in Byzantine & Post-Byzantine Archaeology and Art Adress: Department of Archaeology, School of Philosophy, 4th floor (Office 406), University Campus, 157 84 Athens Greece Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Mavrozacharakis Emmanouil

Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Mavrozacharakis Emmanouil «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ο..Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ, ΕΝ ΟΓΕΝEIΣ ΚΑΙ ΕΞΩΓΕΝEIΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ» (THE IMPACT OF GERMAN REUNIFICATION THE FOREIGN POLICY FRY. HISTORICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών

Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών Τερψιχόρη-Πατρίτσια ΣΚΩΤΤΗ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΗ' (2007) Σελ. 181-192 ΑΘΗΝΑ 2007 Τερψιχόρη-Πατρίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE 36 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Φιλοξενούμενο Πρόγραμμα στο INE/EIE Επιτροπή: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Γιάννης Γιαννουλόπουλος, Τριαντάφυλλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ANNA ΤΖΟΤλΙΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Το λογοτεχνικό προϊόν, co; επικοινωνιακό γεγονός, (ος παράγωγο δηλαδή των συνθηκών που το πλαισιώνουν και του επιβάλλουν τους κώδικες της αληθοφάνειας του, εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α é c o l e f r a n ç a i s e d a t h è n e s - Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής L a r e c h e r c h e s u r l e m o n d e a r a b e m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n e n G r

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail.com ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ 2008: ιδακτορικό δίπλωµα στη Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης:

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Πολυτέλεια ή προτεραιότητα»; Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ Πάνελ: «Η έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σαν μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Ειδική Λειτουργική Επιστήµων Β Πρόγραµµα «Ελληνικός Κόσµος και Ανατολή» Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τοµέας Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος Τηλ. +30 210-7273681 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 42, 2003 ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Νανώ 10.12681/dchae.384 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Copyright 2003 To cite this article:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς ενδιαφερόντων:

Κύριοι τομείς ενδιαφερόντων: Βιογραφικό σημείωμα Μαρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Ομότιμη Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη, 157 84 Αθήνα. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

1632 KRAZEISEN - ZAIMIS

1632 KRAZEISEN - ZAIMIS 1632 1633 1634 1635 1632 KRAZEISEN - ZAIMIS Nach der natur gez. V. Krazeisen - Gedr. V. Selb. λιθογραφία χαραγμένη από τους Fr. Hanfstaengl και Fr. Hohe σε σχέδιο του Krazeisen. Πορτραίτο τυπωμένο σε ινδικό

Διαβάστε περισσότερα