Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 11. Εισαγωγή Κατανόηση των δεδομένων Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 41

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 11. Εισαγωγή 13. 1 Κατανόηση των δεδομένων 23. 2 Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 41"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος 9 Ευχαριστίες 11 Εισαγωγή 13 Σχετικά με το βιβλίο...14 Σε ποιον απευθύνεται το βιβλίο...15 Οργάνωση του βιβλίου...16 Πώς θα προχωρήσετε...18 Στοιχεία του βιβλίου...19 Χρήση του συνοδευτικού CD...19 Απαιτήσεις συστήματος...20 Υποστήριξη Κατανόηση των δεδομένων 23 Τύποι δεδομένων που μπορείτε να αναλύσετε...24 Χρήση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων...26 Ανάπτυξη στρατηγικής ανάλυσης δεδομένων...27 Καταγραφή δεδομένων...30 Αντιμετώπιση προβλημάτων συμβατότητας δεδομένων...31 Κατανόηση του λογισμικού και των δυνατοτήτων ανάλυσης δεδομένων της Microsoft...32 Αποθήκευση δεδομένων...33 Microsoft Excel...34 Microsoft Access...35 Microsoft Office Web Components...36 Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine...38 Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services...38 Microsoft Data Analyzer Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 41 Ταξινόμηση δεδομένων...42 Σύνοψη δεδομένων

4 4 Περιεχόμενα Εύρεση τάσεων δεδομένων...45 Φιλτράρισμα δεδομένων...46 Μορφοποίηση δεδομένων...47 Εισαγωγή, εξαγωγή, και ερωτήματα δεδομένων...49 Εισαγωγή δεδομένων...49 Εξαγωγή δεδομένων...49 Ερωτήματα δεδομένων...50 Δημιουργία γραφημάτων...50 Συγκεντρωτικοί Πίνακες...52 Λίστες δεδομένων...53 Σχεσιακά και πολυδιάστατα δεδομένα...54 Χρήση σχεσιακών δεδομένων...55 Χρήση πολυδιάστατων δεδομένων...57 Δεδομένα XML...59 Στοιχεία και χαρακτηριστικά...59 Χώροι ονομάτων Ανάλυση δεδομένων με το Microsoft Excel 63 Ταξινόμηση και φιλτράρισμα δεδομένων...64 Ταξινόμηση δεδομένων...64 Φιλτράρισμα δεδομένων...66 Χρήση συναρτήσεων φύλλων εργασίας...71 Εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους...76 Χρήση γραφημάτων...79 Εισαγωγή εξωτερικών δεδομένων...83 Φιλτράρισμα εισαγόμενων δεδομένων...84 Υποβολή ερωτημάτων σε εξωτερικά δεδομένα...85 Δημιουργία ερωτημάτων σε δεδομένα Ιστού...89 Ανάλυση δεδομένων σε λίστες...92 Χρήση του προσθέτου Analysis ToolPak...95 Το εργαλείο Descriptive Statistics...98 Το εργαλείο Histogram Το εργαλείο Moving Average Το εργαλείο Rank and Percentile Το εργαλείο Sampling Χρήση του προσθέτου Solver ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 30

5 Περιεχόμενα 5 4 Ανάλυση δεδομένων με αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος 117 Τι είναι οι αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος Ανάλυση δεδομένων με αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα Χρήση του παραθύρου PivotTable Field List Χρήση της γραμμής εργαλείων και του μενού συντόμευσης PivotTable Ρυθμίσεις πεδίων Φιλτράρισμα πεδίων αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα Δημιουργία και χρήση υπολογιζόμενων πεδίων και στοιχείων Ανάλυση δεδομένων με αναφορές Συγκεντρωτικού Γραφήματος Ανάλυση δεδομένων με τη Microsoft Access 151 Σχεσιακά και μη σχεσιακά δεδομένα Σύνδεση με εξωτερικά δεδομένα Εισαγωγή δεδομένων Σύνδεση με εξωτερικά δεδομένα Ταξινόμηση και φιλτράρισμα δεδομένων Απλή ταξινόμηση Φιλτράρισμα δεδομένων Σύνθετο φίλτρο/ταξινόμηση Υποβολή ερωτημάτων σε δεδομένα Δημιουργία αναφορών Ανάλυση δεδομένων με τις προβολές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος Χρήση της Access για την ολοκλήρωση με βάσεις δεδομένων SQL Server Ανάλυση δεδομένων της Access στον Ιστό Ανάλυση δεδομένων με τα Office Web Components 181 Παρουσίαση των στοιχείων Ιστού του Office Δημιουργία στοιχείων Ιστού του Office Χρήση του στοιχείου Spreadsheet Ανάλυση δεδομένων στο στοιχείο Spreadsheet Δυνατότητες του στοιχείου Spreadsheet στο Office XP Υποστήριξη δεδομένων λογιστικών φύλλων XML Πολλά φύλλα εργασίας Φύλλα δεσμευμένα σε δεδομένα Χρήση του στοιχείου PivotTable Ανάλυση δεδομένων του στοιχείου PivotTable Πρόσθετες δυνατότητες του στοιχείου PivotTable στο Office XP ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 31

6 6 Περιεχόμενα Προσαρμοσμένη ομαδοποίηση και προσαρμοσμένα διαστήματα ομαδοποίησης Ποσοστιαία σύνολα Χρήση του στοιχείου Chart Ανάλυση δεδομένων στοιχείου Chart Πρόσθετες δυνατότητες του στοιχείου Chart στο Office XP Ενσωματωμένα φύλλα δεδομένων Άμεση δέσμευση δεδομένων Εισαγωγή στην Άμεση Αναλυτική Επεξεργασία (OLAP) 215 Η ώρα της Άμεσης Αναλυτικής Επεξεργασίας Τι είναι η Άμεση Αναλυτική Επεξεργασία; Χρήση δεδομένων OLAP για καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις Τι είναι η Άμεση Επεξεργασία Συναλλαγών Επιλογές αποθήκευσης δεδομένων Χρήση του Microsoft Office για ανάλυση δεδομένων OLAP Ανάλυση δεδομένων OLAP με το Microsoft Excel 229 Σύνδεση με δεδομένα OLAP Σύνδεση σε δεδομένα OLAP με το Microsoft Excel Σύνδεση σε δεδομένα OLAP με χρήση των Office Web Components Χρήση δεδομένων OLAP Δημιουργία κύβων χωρίς σύνδεση Ανάλυση δεδομένων OLAP με το Microsoft Data Analyzer 247 Παρουσίαση του Microsoft Data Analyzer Η διασύνδεση του Data Analyzer με το χρήστη Τα στοιχεία του παραθύρου διάστασης Τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων διάστασης Σύνδεση με δεδομένα OLAP Εμφάνιση και ανάλυση δεδομένων με το Data Analyzer Δημιουργία προσαρμοσμένων μετρήσεων Καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις Χρήση του BusinessCenter Εξαγωγή προβολών του Data Analyzer στο Excel, το PowerPoint, ή τον Ιστό Επεξεργασία δεδομένων XML στο Excel και την Access 281 Η XML Εξήγηση των δεδομένων XML Βασική ορολογία της γλώσσας XML ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 32

7 Περιεχόμενα 7 Βασικοί κανόνες της XML Ανάλυση δεδομένων XML με το Microsoft Excel Επεξήγηση και χρήση του βοηθήματος XML Spreadsheet Flattener Επεξήγηση και χρήση του σχήματος Λογιστικού Φύλλου XML Επεξήγηση και χρήση δεδομένων XML σε ερωτήματα Ιστού του Excel Χρήση δεδομένων XML στη Microsoft Access Επέκταση των δυνατοτήτων ανάλυσης δεδομένων του Office με κώδικα 305 Ο κώδικας του Office: μακροεντολές και διαδικασίες Ο κώδικας του Office: προγραμματικά μοντέλα αντικειμένων Visual Basic Editor Object Browser και ηλεκτρονική βοήθεια Χρήση του αντικειμένου Application Επέκταση των δυνατοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο Microsoft Excel Ταξινόμηση, φιλτράρισμα, και μερικά αθροίσματα σε λίστες εγγραφών Προσθήκη τυπικών συναρτήσεων φύλλων εργασίας του Excel και του Analysis ToolPak Μορφοποίηση υπό όρους σε κελιά φύλλου εργασίας Δημιουργία αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος Άνοιγμα και αποθήκευση δεδομένων XML στο Excel Προγραμματισμός λειτουργιών ανάλυσης δεδομένων στη Microsoft Access Επέκταση των λειτουργιών ανάλυσης δεδομένων των Microsoft Office Web Components Επέκταση των λειτουργιών ανάλυσης δεδομένων στο Microsoft Data Analyzer Συντήρηση συστημάτων αναφορών και ανάλυσης δεδομένων 351 Δημιουργία και υλοποίηση σχεδίων συντήρησης βάσεων δεδομένων Συντήρηση βάσεων δεδομένων του SQL Server Τεκμηρίωση και αναδημιουργία βάσεων δεδομένων στο SQL Server Λήψη αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά βάσεων δεδομένων SQL Server Χρήση του Οδηγού Database Maintenance Plan Βάσεις δεδομένων συστημάτων και βάσεις δεδομένων χρηστών Ευρετήρια Αντίγραφα ασφαλείας και ημερολόγια συναλλαγών Ασφάλεια βάσεων δεδομένων SQL Server Συντήρηση βάσεων δεδομένων SQL Server 2000 Desktop Engine Συντήρηση βάσεων δεδομένων της Access Τεκμηρίωση βάσεων δεδομένων της Access Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά βάσεων δεδομένων της Access Χρήση του Οδηγού Ανάλυσης πινάκων ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 33

8 8 Περιεχόμενα Χρήση του Αναλυτή επιδόσεων Συμπύκνωση και επιδιόρθωση βάσεων δεδομένων Ασφάλεια βάσεων δεδομένων της Access Συντήρηση συστημάτων SQL Server 2000 Analysis Services Αρχειοθέτηση και επαναφορά κύβων OLAP Επεξεργασία κύβων OLAP Πρόσθετη βιβλιογραφία Παράρτημα Α Γρήγορη αναφορά στην ανάλυση δεδομένων 367 Microsoft Excel Επεξεργασία δεδομένων OLAP στο Excel Αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος Microsoft Access Microsoft Office Web Components Microsoft Data Analyzer Παράρτημα Β Πρόσθετα εργαλεία και πόροι 385 Πρόσθετα στοιχεία στο CD Data Analyzer 3.5 Tutorial Δείγματα αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα Microsoft Office XP Web Component Toolpack Πόροι ανάλυσης δεδομένων στον Ιστό OLAP CubeCellValue για το Microsoft Excel Access Links για το Microsoft Excel Report Manager για το Microsoft Excel Template Wizard with Data Tracking για το Microsoft Excel XML Spreadsheet Converter για τη Microsoft Access Ευρετήριο 391 Σχετικά με το συγγραφέα 403 ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 34

9 Ανάλυση δεδομένων με αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος Αφού ολοκληρώσατε τις ασκήσεις του προηγούμενου κεφαλαίου για να ταξινομήσετε, να φιλτράρετε, να μορφοποιήσετε, να δημιουργήσετε γραφήματα, και να υπολογίσετε μερικά αθροίσματα δεδομένων, αποκτήσατε τις απαραίτητες γνώσεις στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε όταν θέλετε να αναλύσετε δεδομένα με το Microsoft Excel. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα διευρύνετε και θα βελτιώσετε τις ικανότητές σας χρησιμοποιώντας μια τεχνική ανάλυσης δεδομένων που ονομάζεται συγκέντρωση (pivoting). Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια μεγάλη λίστα δεδομένων. για παράδειγμα, στατιστικά στοιχεία πωλήσεων για 2000 προϊόντα λιανικής. Θέλετε να αναλύσετε αυτά τα δεδομένα για να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα σχετικά με την επιχείρησή σας: Ποια είναι τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες σε αριθμό πωλήσεις; Ποια προϊόντα αποφέρουν τα περισσότερα έσοδα; Σε ποιες πωλήσεις γίνονται οι περισσότερες εκπτώσεις; Η απλή ταξινόμηση, το φιλτράρισμα, ή ο υπολογισμός μερικών αθροισμάτων δεν είναι καλές επιλογές για την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα που προκύπτουν σε μια επιχείρηση. Η ταξινόμηση και τα φίλτρα σάς βοηθούν να δείτε τα ανώτερα, τα κατώτατα, ή τα επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία πωλήσεων, αλλά αυτές οι τεχνικές δε συνοψίζουν τις πωλήσεις. Τα μερικά αθροίσματα συνοψίζουν τα δεδομένα αλλά, για να εμφανίσετε μια διαφορετική ομάδα μερικών αθροισμάτων ώστε να κάνετε κάποια σύγκριση, πρέπει να επαναλάβετε πολλά βήματα, να επαναφέρετε τα μερικά αθροίσματα στις αρχικές τους τιμές, και να δημιουργήσετε νέα. Για να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα σχετικά με την επιχείρησή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα (Pivot Table) και Συγκεντρωτικού Γραφήματος (Pivot Chart), δηλαδή αλληλεπιδραστικούς πίνακες και γραφήματα που 117

10 118 Ανάλυση δεδομένων με το Microsoft Excel μπορούν να οργανώσουν και να συνοψίσουν τα δεδομένα σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις αναφορές για να κάνετε συγκρίσεις, να εντοπίσετε "μοτίβα", και να αναλύσετε τάσεις με γραφικά υψηλής ποιότητας. Για να κάνετε αυτές τις αναλύσεις, μπορείτε εύκολα να μετακινήσετε ολόκληρα πεδία και εγγραφές ώστε να εμφανίσετε διαφορετικές συνόψεις δεδομένων. Μπορείτε να εξετάσετε συνόψεις δεδομένων της επιχείρησής σας από μια οπτική γωνία ώστε να απαντήσετε σε συγκεκριμένα ερωτήματα που την αφορούν, και στη συνέχεια να αλλάξετε αμέσως οπτική γωνία και να εμφανίσετε μια άλλη ομάδα συνόψεων δεδομένων που θα σας βοηθήσουν με της σειρά τους να απαντήσετε σε ένα διαφορετικό σύνολο ερωτημάτων. Οι αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος είναι τόσο ισχυρές και ευέλικτες που ολόκληρο αυτό το κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην κατανόηση του τρόπου που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να αναλύσετε δεδομένα της επιχείρησής σας. Στόχοι Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε τα εξής: Θα κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο οι αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος συνοψίζουν και αναλύουν μεγάλο όγκο δεδομένων ευκολότερα. Θα μάθετε πώς να δημιουργείτε, να προσαρμόζετε, και να συνδέετε αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος. Θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις γραμμές εργαλείων και τα μενού συντόμευσης των αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος. Θα μάθετε πώς να φιλτράρετε, να ταξινομείτε, και να εμφανίζετε τα στοιχεία με τις υψηλότερες τιμές σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα. Θα μάθετε πώς να βελτιώνετε την ανάλυση δεδομένων με τις αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος δημιουργώντας υπολογιζόμενα πεδία και στοιχεία. Τι είναι οι αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος Όπως είδατε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η ανάλυση λιστών που περιέχουν μερικές εκατοντάδες εγγραφές είναι σχετικά απλή διαδικασία. Αλλά οι προελεύσεις δεδομένων που αποτελούνται από τόσο λίγες εγγραφές είναι σπάνιο φαινόμενο. Οι προελεύσεις δεδομένων συνήθως περιέχουν από δεκάδες χιλιάδες έως εκατομμύρια εγγραφές δεδομένων. Για να κατανοήσετε τις πληροφορίες που παρέχουν αυτές οι τεράστιες προελεύσεις δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος ώστε να αποσπάσετε και να συνοψίσετε όλα αυτά τα δεδομένα. Οι αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα οργανώνουν τα δεδομένα σε μορφή πίνακα: κάθε στήλη περιέχει παρεμφερή δεδομένα, οι στήλες έχουν επικεφαλίδες στην πρώτη γραμμή, και ο πίνακας δε ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 144

11 Κεφάλαιο 4: Ανάλυση δεδομένων με αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος 119 διακόπτεται από κενές γραμμές ή στήλες (αν και η ύπαρξη άδειων κελιών στην προέλευση δεδομένων είναι απόλυτα αποδεκτή). Για ακόμη καλύτερη οργάνωση, μπορείτε να χωρίσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος σε σελίδες. έτσι μπορείτε να διαχειρίζεστε και να βλέπετε υποσύνολα των δεδομένων πιο εύκολα. Χρησιμοποιώντας σελίδες, μπορείτε να παρουσιάσετε δεδομένα ακριβώς όπως αν είχατε στη διάθεσή σας μια στοίβα καρτών ευρετηρίου: μια σελίδα μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα για τις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου, η επόμενη σελίδα για τις πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου, κ.ο.κ. Για να κατανοήσετε τις υπόλοιπες έννοιες και διαδικασίες που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να καταλάβετε μερικούς όρους που χρησιμοποιούνται στις αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος. Η Εικόνα 4-1 παρουσιάζει ένα πλαίσιο εργασίας από το οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα. Στη λίστα που ακολουθεί, θα περιγράψω κάθε στοιχείο ξεχωριστά. Εικόνα 4-1 Μια κενή αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα. Το παράθυρο PivotTable Field List (Λίστα Πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα) περιέχει μία καταχώριση για κάθε πεδίο της προέλευσης δεδομένων. Στην Εικόνα 4-1 η προέλευση δεδομένων είναι μια λίστα εγγραφών, και τα πεδία στη λίστα είναι τα Month (Μήνας), Year (Έτος), Region (Περιφέρεια), και Gross Sales (Μικτές πωλήσεις). Σημείωση Το παράθυρο PivotTable Field List δεν υπάρχει στο Excel Αντί γι' αυτό, τα διαθέσιμα πεδία συμπεριλαμβάνονται στη γραμμή εργαλείων PivotTable. Αν χρησιμοποιείτε το Excel 2000, στις διαδικασίες και τις ασκήσεις αυτού του κεφαλαίου σύρετε τα πεδία στις αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος από τη γραμμή εργαλείων, αντί από το παράθυρο PivotTable Field List. Περιοχές (areas) είναι οι θέσεις στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα όπου τοποθετείτε και οργανώνετε τα δεδομένα. Όπως μπορείτε να δείτε στην Εικόνα 4-1, οι περιοχές έχουν τις ε- τικέτες Drop Page Fields Here (Απόθεση πεδίων σελίδων εδώ), Drop Column Fields Here (Απόθεση πεδίων στηλών εδώ), Drop Row Fields Here (Απόθεση πεδίων γραμμών εδώ), και Drop Data Items Here (Απόθεση στοιχείων δεδομένων εδώ). Αυτές οι περιοχές λέγονται και

12 120 Ανάλυση δεδομένων με το Microsoft Excel ζώνες απόθεσης (drop zones) επειδή μπορείτε να σύρετε πεδία από το σχετικό παράθυρο και να τα τοποθετήσετε σε κάποια από τις περιοχές της αναφοράς. Παρατηρήστε ότι οι περιοχές όπου μπορείτε να τοποθετήσετε δεδομένα είναι επισημασμένες με ένα μπλε παχύ περίγραμμα. Αν πατήσετε έξω από αυτές τις περιοχές, τα μπλε περιγράμματα εξαφανίζονται μαζί με το παράθυρο PivotTable Field List, και οι επιλογές στη γραμμή εργαλείων PivotTable απενεργοποιούνται. Όταν τα περιγράμματα είναι ορατά, η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα είναι ενεργός. Πεδίο γραμμής (row field) είναι το πεδίο της προέλευσης δεδομένων το οποίο αναθέτετε στην περιοχή γραμμών μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα. Στην Εικόνα 4-2, το πεδίο Month (με τις τιμές 1, 2, 3, κλπ.) είναι πεδίο γραμμής. Τα πεδία γραμμών είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά στοιχεία των αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα. Επίσης, μπορούν να περιέχουν δευτερεύοντα πεδία. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε το πεδίο Month στο οποίο ανήκει ένα δευτερεύον πεδίο Week (Εβδομάδα) και ούτω καθεξής, πράγμα που σας επιτρέπει να εμφανίζετε διαφορετικά επίπεδα σύνοψης. Εικόνα 4-2 Μια ολοκληρωμένη αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα. Το πεδίο Month έχει οριστεί ως πεδίο γραμμής και το Region ως πεδίο στήλης. Τα δεδομένα είναι το άθροισμα των μικτών πωλήσεων. Πεδίο στήλης (column field) είναι ένα πεδίο της προέλευσης δεδομένων που αναθέτετε στην περιοχή στηλών μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα. Στην Εικόνα 4-2, το πεδίο Region (με τις τιμές East, North, South, και West) είναι ένα πεδίο στήλης. Τα πεδία στηλών είναι ι- δανικά για οπτικές συγκρίσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα τις διαφορές μεταξύ μηνιαίων στατιστικών στοιχείων για τις περιφέρειες East, North, South, και West. Με τα πεδία Month και Region, μπορείτε να συγκρίνετε δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τις παραμέτρους χρόνου και τόπου. Χωρίς το πεδίο Region, μπορείτε να συγκρίνετε δεδομένα μόνο με βάση το χρόνο. Πεδίο σελίδας (page field) είναι ένα πεδίο της προέλευσης δεδομένων το οποίο αναθέτετε στην περιοχή σελίδας (ή φίλτρου) σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα. Στην Εικόνα 4-2, το πεδίο Year (με την τιμή All) είναι πεδίο σελίδας. Τα πεδία σελίδας συνήθως χρησιμοποιούνται για την οργάνωση δεδομένων σε εύχρηστες σελίδες δεδομένων. Σε αυτό το παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο Year για να εμφανίσετε δεδομένα όλων ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 146

13 Κεφάλαιο 4: Ανάλυση δεδομένων με αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος 121 των ετών ή να φιλτράρατε τα δεδομένα ώστε να δείξετε πληροφορίες μόνο για ένα συγκεκριμένο έτος. Στοιχείο (item) είναι μια υποκατηγορία γραμμής, στήλης, ή πεδίου σελίδας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να οργανώσετε ένα κατάστημα δημιουργώντας υποκατηγορίες ρούχων, αποθηκών, παιχνιδιών, κ.ο.κ. Στην Εικόνα 4-2, το πεδίο της στήλης Region περιλαμβάνει τα στοιχεία East, North, South, και West. Πεδίο δεδομένων (data field) είναι ένα πεδίο της προέλευσης δεδομένων που περιέχει τις τιμές οι οποίες θα συνοψιστούν. Στην Εικόνα 4-2, το πεδίο Sum Of Gross Sales (με τα σύμβολα δολαρίου) είναι ένα πεδίο δεδομένων. Για τους περισσότερους τύπους δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε πώς θα συνοψίσετε τα δεδομένα (για παράδειγμα, κατά άθροισμα, μέσο όρο, ή πλήθος). Ένα πεδίο δεδομένων συνήθως συνοψίζει αριθμούς, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη σύνοψη τιμών κειμένου. Για παράδειγμα, μπορείτε να καταμετρήσετε τον αριθμό επαναλήψεων μιας συγκεκριμένης λέξης (όπως η North ή South) μέσα σε ένα πεδίο. Οι αναφορές Συγκεντρωτικού Γραφήματος είναι μια έκδοση των αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα αλλά με περισσότερα στοιχεία γραφικών. Στο Excel, μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος συσχετίζεται άμεσα με μια συγκεκριμένη αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα. Όταν τροποποιείτε τα δεδομένα μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα, όποια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος είναι συσχετισμένη με το συγκεκριμένο συγκεντρωτικό πίνακα αλλάζει έτσι ώστε τα στοιχεία της να συγχρονιστούν με τα αντίστοιχα δεδομένα της αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα. Η διαδικασία λειτουργεί και αντίστροφα: αν τροποποιήσετε τη διάταξη μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Γραφήματος, θα αλλάξουν και τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη συσχετισμένη αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα. Οι έννοιες που χρησιμοποιούνται σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος είναι ίδιες με εκείνες ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα. Η βασική διάταξη μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Γραφήματος παρουσιάζεται στην Εικόνα 4-3. Η Εικόνα 4-4 παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο Συγκεντρωτικό Γράφημα. Εικόνα 4-3 Μια κενή αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος.

14 122 Ανάλυση δεδομένων με το Microsoft Excel Εικόνα 4-4 Μια ολοκληρωμένη αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος. Παρόμοια με την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, η λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα περιέχει ένα πεδίο για κάθε πεδίο της προέλευσης δεδομένων. Στις περιοχές ή ζώνες απόθεσης ενός συγκεντρωτικού γραφήματος, όπως μπορείτε να δείτε στην Εικόνα 4-3, περιλαμβάνονται οι Drop Page Fields Here (Απόθεση πεδίων σελίδων ε- δώ), Drop Data Items Here (Απόθεση στοιχείων δεδομένων εδώ), Drop Series Fields Here (Απόθεση πεδίων σειρών εδώ), και Drop Category Fields Here (Απόθεση πεδίων κατηγοριών εδώ). Τα ονόματα των περιοχών υποδηλώνουν ότι τα γραφήματα χρησιμοποιούν σειρές και κατηγορίες αντί για στήλες και γραμμές. Σημειώστε ότι, πριν εισαγάγετε δεδομένα σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος, οι περιοχές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι επισημασμένες με ένα παχύ μπλε περίγραμμα (εκτός από την περιοχή Drop Data Items Here). Αντίθετα με τις αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα όμως, αφού αποθέσετε ένα πεδίο σε κάποια περιοχή αναφοράς Συγκεντρωτικού Γραφήματος, το μπλε περίγραμμα που αντιστοιχεί στην περιοχή εξαφανίζεται. Πεδίο κατηγορίας (category field) είναι ένα πεδίο της προέλευσης δεδομένων το οποίο αναθέτετε στον άξονα κατηγοριών μια αναφοράς Συγκεντρωτικού Γραφήματος. Στην Εικόνα 4-4, το πεδίο Month (με τις τιμές 1, 2, 3,κλπ.) είναι ένα πεδίο κατηγορίας. Πεδίο σειράς (series field) είναι ένα πεδίο της προέλευσης δεδομένων το οποίο συσχετίζετε με τον άξονα σειρών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος. Στην Εικόνα 4-4, το πεδίο Region (με τις τιμές East, North, South, και West) είναι ένα πεδίο σειράς. Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία κατηγοριών και σειρών, δείτε τις περιγραφές των αξόνων κατηγοριών και σειρών στο Κεφάλαιο 3 "Ανάλυση δεδομένων με το Microsoft Excel". Πεδίο σελίδας (page field) είναι ένα πεδίο της προέλευσης δεδομένων που αναθέτετε σε μια περιοχή σελίδας (ή φίλτρου) μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Γραφήματος. Στην Εικόνα 4-4, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 148

15 Κεφάλαιο 4: Ανάλυση δεδομένων με αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος 123 το πεδίο Year (με την τιμή All) είναι ένα πεδίο σελίδας. Με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε ένα πεδίο σελίδας μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα πεδίο σελίδας σε ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα για να παρουσιάσετε όλα τα δεδομένα ή να τα φιλτράρετε δημιουργώντας μια συγκεκριμένη προβολή. Στοιχείο (item) είναι μια υποκατηγορία ενός πεδίου σειράς ή κατηγορίας. Στην Εικόνα 4-4, το πεδίο κατηγορίας Month περιέχει τα αντικείμενα 1 έως 12. Παρόμοια, το πεδίο σειράς Region περιλαμβάνει τα αντικείμενα West, South, North, και East. Πεδίο δεδομένων (data field) είναι ένα πεδίο της προέλευσης δεδομένων που περιλαμβάνει τις τιμές οι οποίες θα συνοψιστούν. Στην Εικόνα 4-4, το πεδίο Sum Of Gross Sales (που περιέχει τους χαρακτήρες δολαρίου στην αριστερή πλευρά της αναφοράς Συγκεντρωτικού Γραφήματος) είναι το πεδίο δεδομένων. Τώρα που πήρατε μια ιδέα για την ορολογία η οποία χρησιμοποιείται στον ορισμό αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος, προσπαθήστε να εκτελέσετε την παρακάτω άσκηση για να εξοικειωθείτε περισσότερο με τα συγκεκριμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Συνολική άσκηση Σε αυτή την άσκηση, θα διαπιστώσετε το λόγο για τον οποίο οι αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος είναι τόσο χρήσιμα εργαλεία. Ας πούμε ότι είστε αναλυτές πωλήσεων και θέλετε να κάνετε κάποιες εκτιμήσεις για τα στοιχεία των πωλήσεων του περασμένου μήνα, όπως η υψηλότερη συνολική τιμή παραγγελιών, το προϊόν με τις περισσότερες πωλήσεις, και οι παραγγελίες με τη μεγαλύτερη έκπτωση. 1. Ξεκινήστε το Excel, και ανοίξτε το αρχείο SaleOrd.xls το οποίο βρίσκεται στο φάκελο Chap04. Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που μάθατε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μπορείτε να εντοπίσετε την παραγγελία με την υψηλότερη συνολική τιμή; Μπορείτε να δοκιμάσετε την προσθήκη μερικών αθροισμάτων στη λίστα. 2. Πατήστε στο κελί A1. 3. Στο μενού Data (Δεδομένα), πατήστε στην επιλογή Subtotals (Μερικά αθροίσματα) και στη συνέχεια πατήστε στο OK. 4. Πατήστε στο κουμπί με την ετικέτα "2", στην περιοχή μερικών αθροισμάτων στην αριστερή πλευρά του φύλλου εργασίας. Η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό μερικών αθροισμάτων. Μπορείτε να εντοπίσετε το υψηλότερο; Ίσως χρειαστεί να ταξινομήσετε τη λίστα ως προς το πεδίο Extended Price και στη συνέχεια να υπολογίσετε τα μερικά αθροίσματα. Ωστόσο, με τη λίστα ταξινομημένη με αυτόν τον τρόπο τα αντικείμενα δεν είναι πλέον ταξινομημένα ως προς το πεδίο Order ID (Κωδικός παραγγελίας). Αν προσθέσετε μερικά αθροίσματα για κάθε κωδικό παραγγελίας σε αυτό το σημείο, τα μερικά αθροίσματα θα αφορούν κάθε αντι- (συνεχίζεται)

16 124 Ανάλυση δεδομένων με το Microsoft Excel κείμενο ξεχωριστά και όχι ολόκληρη την παραγγελία. Επίσης, αν θέλετε να θέσετε ερωτήσεις όπως ποιο προϊόν είχε τις περισσότερες πωλήσεις ή ποια παραγγελία είχε την υψηλότερη έκπτωση πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα αυτά. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι, ακόμη και αν ταξινομήσετε ή φιλτράρετε μια λίστα αυτού του μεγέθους, είναι δύσκολο να υπολογίσετε τάσεις και αποτελέσματα. Οι εγγραφές που έχετε στη διάθεσή σας είναι υπερβολικά πολλές ώστε να τις αναλύσετε με μία ματιά. Η λύση είναι να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο πρόβλημα: τη δημιουργία μιας αναφοράς που θα εμφανίζει και θα ταξινομεί τα μερικά αθροίσματα της παραγγελίας. Πρέπει πρώτα να διαγράψετε τα μερικά αθροίσματα, οπότε πατήστε στην επιλογή Subtotals του μενού Data και στη συνέχεια επιλέξετε Remove All (Αφαίρεση όλων). 5. Στο μενού Data, πατήστε στην επιλογή PivotTable And PivotChart Report (Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος). 6. Πατήστε στο κουμπί Finish (Τέλος). 7. Στο φύλλο εργασίας Sheet1, σύρετε το εικονίδιο Order ID από τη λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα στην περιοχή Drop Row Items Here. 8. Στη συνέχεια σύρετε το εικονίδιο Extended Price στην περιοχή Drop Data Items Here. 9. Πατήστε στο κελί A Στη γραμμή εργαλείων PivotTable (Συγκεντρωτικός Πίνακας), πατήστε στο ομώνυμο μενού και επιλέξτε Sort And Top 10 (Ταξινόμηση και τα 10 πρώτα). 11. Πατήστε στην επιλογή Descending (Φθίνουσα). 12. Στη λίστα Using Field (Με χρήση του πεδίου), επιλέξτε Sum Of Extended Price. Συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με αυτά της Εικόνας 4-5 και κατόπιν πατήστε στο OK. Όπως μπορείτε να δείτε στην Εικόνα 4-6, ο κωδικός παραγγελίας έχει την υψηλότερη συνολική τιμή ($16,387.50). Εικόνα 4-5 Το πλαίσιο διαλόγου PivotTable Sort And Top 10 για κωδικούς παραγγελιών ταξινομημένους ως προς το πεδίο Sum Of Extended Price. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 150

17 Κεφάλαιο 4: Ανάλυση δεδομένων με αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος 125 Εικόνα 4-6 Οι κωδικοί παραγγελιών ταξινομημένοι ως προς τη συνολικά υψηλότερη συνολική τιμή. 13. Τώρα πρέπει να εντοπίσετε το προϊόν με τις περισσότερες πωλήσεις. Για το σκοπό αυτόν, πατήστε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο κελί A4 και επιλέξτε Hide (Απόκρυψη). 14. Από τη λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα, σύρετε το εικονίδιο Product στο κελί A4 (με την ετικέτα "Total"). 15. Στη γραμμή εργαλείων PivotTable, πατήστε στο μενού PivotTable και επιλέξτε Sort And Top Πατήστε στην επιλογή Descending. 17. Στη λίστα Using Field, πατήστε στην επιλογή Sum Of Extended Price και μετά στο OK. Το προϊόν Côte de Blaye είχε τις υψηλότερες συνολικές πωλήσεις, που έφτασαν τα $141,396.73, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-7. Εικόνα 4-7 Τα προϊόντα ταξινομημένα βάσει των υψηλότερων συνολικών πωλήσεων. 18. Τέλος, ας δούμε ποιες παραγγελίες είχαν την υψηλότερη έκπτωση. Πατήστε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο κελί A4 και επιλέξτε Hide. 19. Πατήστε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο κελί A3 και επιλέξτε Hide. (συνεχίζεται)

18 126 Ανάλυση δεδομένων με το Microsoft Excel 20. Από τη λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα, σύρετε το εικονίδιο Order ID στην περιοχή Drop Rows Fields Here. Σύρετε το εικονίδιο Discount στην περιοχή Drop Data Items Here. 21. Πατήστε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο κελί A3 και στη συνέχεια επιλέξτε Field Settings (Ρυθμίσεις πεδίου). 22. Στη λίστα Summarize By (Σύνοψη κατά), επιλέξτε Max και πατήστε στο OK. 23. Επιλέξτε το κελί A4, πατήστε στο μενού PivotTable, και στη συνέχεια διαλέξτε την επιλογή Sort And Top Στην περιοχή Top 10 AutoShow (Πρώτα 10 Αυτόματης Εμφάνισης), διαλέξτε την επιλογή On (Ενεργοποίηση). 25. Στη λίστα Using Field κάτω από την επιλογή On, διαλέξτε την επιλογή Max Of Discount. Συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με εκείνα της Εικόνας 4-8 και πατήστε στο OK. Παρατηρήστε, στην Εικόνα 4-9, ότι η υψηλότερη έκπτωση παραγγελίας ήταν 25 τοις εκατό. Η ίδια έκπτωση έγινε σε 72 παραγγελίες. (Για την καταμέτρηση των παραγγελιών, επιλέξτε τα κελιά B5 έως B76, πατήστε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού οπουδήποτε στη γραμμή κατάστασης, και επιλέξτε Count.) Εικόνα 4-8 Το πλαίσιο διαλόγου PivotTable Sort And Top 10 με επιλογές για την εμφάνιση των 10 κωδικών παραγγελιών με την υψηλότερη έκπτωση. Εικόνα 4-9 Οι κωδικοί παραγγελιών με την υψηλότερη έκπτωση. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 152

19

20

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το μοντέλο που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο εργαστήριο έχει βελτιωθεί εν μέρει ώστε να συμπεριλάβει και κάποιες δυνατότητες οι οποίες απαιτούν σχετικά εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77.

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77. Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Microsoft Access 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...17 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...23 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...25 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Απλές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL...11 1.1 Εισαγωγή στο Excel...11 1.2 Tα βασικά του Excel...12 1.3 Εισαγωγή κειμένου...14 1.4 Απλές μαθηματικές πράξεις στο Excel...16 1.5 ιάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 Β Α Ρ Δ Α Λ Α Χ Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ MSC Τ. Π. Ε. Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ CUSTOMER ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ CUSTOMER ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ / ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΑΠΟ ΕΧΘΕΙΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Access 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ :

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας είναι ο μαθητής να εξοικειωθεί με τις συναρτήσεις, τις αριθμητικές πράξεις καθώς και την επισήμανση κελιών υπό όρους με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομένα που θα επεξεργασθούμε στη διάρκεια του εργαστηρίου παραχωρήθηκαν από την εταιρεία ICAP ειδικά για τις ανάγκες του μαθήματος. Τα δεδομένα αυτά αντλήθηκαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13. Πρόλογος...11

Περιεχόμενα. Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13. Πρόλογος...11 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1ο Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13 1.1 Εισαγωγή...13 1.2 Το περιβάλλον εργασίας...13 1.2.1 Κουμπί του Microsoft Office...15 1.2.2 Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 Σημειώσεις για την εφαρμογή Microsoft Office Excel 2007 Μαυρίδης Ανέστης Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ξάνθη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σημειώσεις για το σχολικό έτος 2014-2015 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστήριο - ΕΠΛ003 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Excel Μέρος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων 9 Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...15 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO EXCEL ΤΗΣ MICROSOFT...19 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...20

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Developed by interad

Οδηγίες Χρήσης. Developed by interad Οδηγίες Χρήσης Developed by interad Περιεχόμενα Ενημέρωση για τη σελίδα Pricing... 3 ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ... 3 ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ... 3 ΠΑΚΕΤΟ 6 ΜΗΝΩΝ... 3 ΠΑΚΕΤΟ 12 ΜΗΝΩΝ... 3 Ενημέρωση για τη σελίδα Registration...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία -

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Υπολογιστικά Φύλλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Υπολογιστικά Φύλλα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Υπολογιστικά Φύλλα Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Παρουσιάσεις (ΙΙ)

Υπολογιστικά Φύλλα Παρουσιάσεις (ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Υπολογιστικά Φύλλα Παρουσιάσεις (ΙΙ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: Επικοινωνώ και Συνεργάζομαι σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Λύνω Προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα Μάθημα: Επεξεργασία Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ GobiExport: Millennium Orders 1 Τι είναι το GOBI3; Το GOBI3 (Global Online Bibliographic Information) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο του YBP (Baker & Taylor) που χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης.

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης. Κωδικός Πακέτου: P4 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Proficiency 5 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισαγωγή στοιχείων σε βάσεις δεδομένων 123

3 Εισαγωγή στοιχείων σε βάσεις δεδομένων 123 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στην Access 2007... 13 Νέες λειτουργίες... 13 Ας ξεκινήσουμε!... 17 Πληροφορίες για αναγνώστες που χρησιμοποιούν Windows ΧΡ... 19 Διαχείριση των αρχείων πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. Υπηρεσία Ερωτηματολογίου

Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. Υπηρεσία Ερωτηματολογίου Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής Υπηρεσία Ερωτηματολογίου Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Βήματα δημιουργίας ερωτηματολογίου...

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων 2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Μετά τον μετασχηματισμό των δεδομένων με τη χρήση του Excel, τα δεδομένα θα εισαχθούν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Sever 2005) ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας.

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας. Kεφάλαιο 7: Το Ιεραρχικό Σύστημα Φακέλων των Windows 113 φάκελος προορισμού αντιγραμμένα αρχεία Τα αρχεία αντιγράφονται στον προορισμό τους. Παρατηρήστε ότι τα αρχεία έχουν παραμείνει και στην αρχική τους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε»

Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε» Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Παιδαγωγικής Διευθυντής: Καθ. Χ. Κυνηγός Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε» Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 SYLLABUS 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη / ΤΚ 54627 Τηλ.-Fax: 2310501895 e-mail: info@vellum.org.gr - url: www.cambridge-vellum.gr Πνευματικά Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Word 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...15 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...21 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...23 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Βασικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχοµένων του...52 Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα...53 ιαίρεση πίνακα και κελιών...53 Μετατροπή κειµένου

ιαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχοµένων του...52 Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα...53 ιαίρεση πίνακα και κελιών...53 Μετατροπή κειµένου ηµιουργία εγγράφου...3 ηµιουργία νέου, κενού εγγράφου...3 Από αντίγραφο υπάρχοντος εγγράφου...3 ηµιουργία επιστολής...3 ηµιουργία προτύπου εγγράφου...4 Μετατροπή εγγράφων...5 Μετατροπή ενός µόνο αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BSD07) (ΠΔ.Τ.Ε. 2563/19.7.2005 Ε50) Ιανουάριος 2005 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμες και Εκθέσεις στην ACCESS

Φόρμες και Εκθέσεις στην ACCESS Φόρμες και Εκθέσεις στην ACCESS Αφού έχουμε δημιουργήσει των ή τους πίνακες μας, το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για να εισάγουμε ή να εξάγουμε δεδομένα. Τα εργαλεία που

Διαβάστε περισσότερα