ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι.Α. Παπάζογλου, Ο. Ανεζίρη, Μ. Κωνσταντινίδου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» L. Bellamy WhiteQueen, Netherlands Μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού είναι συχνά εκτεθειμένο κατά την διάρκεια της εργασίας του σε κινδύνους που σχετίζονται με κινούμενα μέρη μηχανημάτων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μεθοδολογία για τη διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου σε εργασίες με κινούμενα μέρη μηχανών. Η μεθοδολογία βασίζεται στις αρχές της ποσοτικής εκτίμησης κινδύνου. Ένα λογικό μοντέλο για την εκτίμηση του κινδύνου κατά την εργασία και επαφή με κινούμενα μέρη μηχανών έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Workgroup Occupational Model (WORM) project, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ολλανδική κυβέρνηση. Έχουν αναπτυχθεί συνολικά 63 μοντέλα για την κάλυψη όλων των κινδύνων σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν την οριοθέτηση των ατυχημάτων σε ακολουθίες γεγονότων που περιγράφουν τα μέτρα (τεχνικά και/ή διαδικαστικά) για την αποφυγή των ατυχημάτων ή τον μετριασμό των συνεπειών τους. Η ταυτοποίηση αυτών των ακολουθιών καθιστά δυνατό τον εντοπισμό των αιτιών των ατυχημάτων αυτών και, συνεπώς, είναι εφικτός ο καθορισμός ειδικών και πρακτικών δράσεων που μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα ατυχήματος. Στην παρούσα εργασία ο κίνδυνος έχει ποσοτικοποιηθεί για διαφορετικές περιπτώσεις εργασίας με μηχανές, τόσο κατά την λειτουργία, όσο και κατά την συντήρηση μιας μηχανής. Η αξιολόγηση της σημασίας των μέτρων που επηρεάζουν τον κίνδυνο γίνεται με την ανάλυση ευαισθησίας. Με αυτή τη μέθοδο εντοπίζονται τα κυριότερα μέτρα που συνεισφέρουν στη μείωση του κινδύνου. 1

2 1. Εισαγωγή Οι επαγγελματικοί θάνατοι και τραυματισμοί που προκαλούνται, λόγω εργασίας με κινούμενο εξοπλισμό και μηχανήματα είναι πολύ συχνοί και αφορούν διαφορετικού είδους βιομηχανίες και δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον OSHA (2007) οι ακρωτηριασμοί είναι από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς που συχνά οδηγούν σε μόνιμη αναπηρία. Αυτοί οι τραυματισμοί προκύπτουν από τη χρήση μηχανημάτων όπως πρέσες, μεταφορικές ταινίες, μηχανήματα εκτύπωσης, μύλους, αγροτικά μηχανήματα, μηχανήματα εξέλασης, μηχανήματα ανάμιξης καθώς επίσης και από περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα, αυτόματες πόρτες, συμπιεστές απορριμμάτων και κατά τη χρήση μηχανημάτων μεταφοράς υλικών (OSHA, 2007). Το ποσοστό των περιστατικών, σύμφωνα με αμερικανική Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας, ειδικά για γεγονότα σχετικά με "συμπίεση ανάμεσα σε εξοπλισμό ή αντικείμενα" είναι πάνω από 6 περιπτώσεις ανά εργαζομένους ετησίως για την περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, με περισσότερα από 250 θανατηφόρα περιστατικά ανά έτος στο ίδιο χρονικό διάστημα. Σχεδόν 400 ατυχήματα συμβαίνουν κάθε χρόνο μόνο στην Ολλανδία, σαν αποτέλεσμα της επαφής με τα κινούμενα μέρη μηχανών (GISAI 2005) και είναι η πιο συχνή αιτία τραυματισμών στο χώρο εργασίας. Τα περισσότερα από τα ατυχήματα συμβαίνουν, όταν το προσωπικό λειτουργεί τις μηχανές, αλλά πολλά είναι και τα ατυχήματα που συμβαίνουν, όταν οι μηχανές είναι σε συντήρηση ή καθαρισμό. Η Ολλανδική κυβέρνηση επέλεξε την ποσοτική μέθοδο εκτίμησης επικινδυνότητας για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών τρόπων που μπορούν να συμβούν εργατικά ατυχήματα και την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητάς τους. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με το ερευνητικό πρόγραμμα WORM (Workgroup Occupational Risk Model), όπως περιγράφει ο Ale et al. (2008). Μεγάλο τμήμα αυτού του προγράμματος αποτελούσε η ποσοτικοποίηση του επαγγελματικού κινδύνου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία των λογικών διαγραμμάτων (bowties), όπως αναπτύχθηκε σε αυτό το πρόγραμμα και περιγράφεται από τους Papazoglou & Ale (2007). Αναλύθηκαν 9000 εργατικά ατυχήματα GISAI (2005), που συνέβησαν στην Ολλανδία το χρονικό διάστημα Από αυτά 797 οφείλονται σε επαφή με κινούμενα μέρη μηχανημάτων και έχουν συμβεί στο διάστημα δυο ετών ( ). Λογικά μοντέλα για κινούμενα μέρη μηχανημάτων έχουν παρουσιασθεί από τον Baksteen et al. (2006). Τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν την ανάλυση των ατυχημάτων με ακολουθίες γεγονότων που περιλαμβάνουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας για την αποφυγή ατυχημάτων ή τον μετριασμό των συνεπειών τους. Η ποσοτικοποίηση των εν λόγω μοντέλων παρέχει ένα τρόπο για την αξιολόγηση αυτών των μέτρων και, επομένως παρέχει τη βάση για την υποστήριξη αποφάσεων με στόχο τη μείωση των συνεπειών των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας. Ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με την αστοχία των μέτρων ασφάλειας έχουν προέλθει από την ανάλυση των ατυχημάτων που έχουν καταγραφεί στην Ολλανδία επί σειρά ετών. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από την ανάλυση των εκθέσεων ατυχημάτων, που έχουν εκπονήσει οι επιθεωρητές εργασίας, σύμφωνα με την απαίτηση της ολλανδικής νομοθεσίας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των λογικών μοντέλων, τη λογική διασύνδεση των διαφόρων γεγονότων (μέτρων ασφαλείας) και τα λογικά μοντέλα ποσοτικοποιήθηκαν σύμφωνα με τους νόμους της θεωρίας των πιθανοτήτων. Τα δεδομένα που απαιτούνται για την ποσοτικοποίηση των εν λόγω μοντέλων προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές: α) εκτεταμένη έρευνα σε χώρους εργασίας που 2

3 παρέχει τις ώρες εργασίας κοντά σε μηχανήματα με κινούμενα μέρη στην Ολλανδία, δηλαδή την έκθεση των εργαζομένων σε κίνδυνο β) έρευνα κατά την οποία αξιολογήθηκαν τα ποσοστά επιτυχίας για διάφορα μέτρα ασφάλειας γ) ανάλυση των λεπτομερειών των 797 ατυχήματα με κινούμενα μέρη μηχανών κατά τη λειτουργία, τη συντήρηση, και τον καθαρισμό τους στην Ολλανδία, που παρέχονται από τη βάση δεδομένων GISAI. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τη συνολική επικινδυνότητα, για δυο περιπτώσεις επαφής με κινούμενα μέρη μηχανών: α) επαφή με κινούμενα μέρη μιας μηχανής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της και β) επαφή με κινούμενα μέρη μιας μηχανής κατά τη συντήρησή της. Η εργασία είναι οργανωμένη ως εξής: μετά την εισαγωγή (παράγραφος 1), η παράγραφος 2 παρουσιάζει το γενικό λογικό μοντέλο για την επαφή με κινούμενα μέρη μηχανημάτων και τα αποτελέσματα για την επικινδυνότητα στις δυο περιπτώσεις. Η παράγραφος 3 παρουσιάζει την ιεράρχηση των διαφορετικών συνθηκών εργασίας και / ή μέτρων ασφαλείας όσον αφορά στη συμβολή τους στον συνολικό κίνδυνο και τέλος η παράγραφος 4 παρέχει τα συμπεράσματα. 2. Λογικό μοντέλο για επαφή με κινούμενα μέρη μηχανών Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται το γενικό μοντέλο για ατυχήματα που μπορούν να συμβούν λόγω επαφής των εργαζομένων με κινούμενα μέρη μηχανών, είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους είτε κατά τη διάρκεια συντήρησής τους. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται το λογικό διάγραμμα (bowtie) για ατυχήματα λόγω επαφής με κινούμενα μέρη μηχανών. Το κεντρικό γεγονός (C.E. στο Σχήμα 1) είναι δυαδικό με τις ακόλουθες καταστάσεις α) Δεν συμβαίνει επαφή με κινούμενα μέρη μηχανών και β) Συμβαίνει ατύχημα λόγω επαφής με κινούμενα μέρη μηχανών. Τα γεγονότα που βρίσκονται αριστερά από το κεντρικό γεγονός απεικονίζουν τα μέτρα πρόληψης ατυχήματος, ενώ τα γεγονότα που βρίσκονται δεξιά από το κεντρικό γεγονός είναι μέτρα περιορισμού του ατυχήματος και καθορίζουν τις συνέπειές του. Τα γεγονότα πρόληψης περιλαμβάνουν το αρχικό γεγονός και τα προστατευτικά μέτρα. Το αρχικό γεγονός απεικονίζει τις εργασίες που μπορεί να εκτελούνται στις μηχανές, όπως η λειτουργία (ομαλή λειτουργία, ξεκίνημα, σταμάτημα, δοκιμή κλπ) και η συντήρηση (διορθωτική ή προληπτική, έλεγχοι). Τα μέτρα προστασίας μπορεί να είναι είτε τεχνικά, όπως προστατευτικές πλάκες, πλήκτρα θέσης εκτός λειτουργίας, κλειδιά ασφαλείας, είτε οργανωτικά μέτρα, όπως διαδικασίες ορθής λειτουργίας. Επίσης τα μέτρα προστασίας διακρίνονται σε συστήματα πρώτης γραμμής (Primary Safety Barriers) και σε βοηθητικά συστήματα (Support Safety Barriers). Τα συστήματα πρώτης γραμμής εμποδίζουν να συμβεί ατύχημα λόγω επαφής με κινούμενα μέρη μηχανών, είτε μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με άλλα συστήματα πρώτης γραμμής. Τα βοηθητικά συστήματα προστασίας υποστηρίζουν την ορθή λειτουργία των συστημάτων πρώτης γραμμής και επηρεάζουν την πιθανότητα με την οποία αυτά μπορεί να αστοχήσουν. Όταν ένα μηχάνημα λειτουργεί υπάρχουν οι ακόλουθοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να συμβεί εργατικό ατύχημα λόγω επαφής με κινούμενα μέρη μηχανών: α) ο εργαζόμενος εισέρχεται στην επικίνδυνη ζώνη του μηχανήματος, το οποίο δεν έχει επαρκή προστασία β) το μηχάνημα ή τμήμα του εισέρχεται στην ασφαλή περιοχή εργασίας εργαζόμενου, ο οποίος δεν έχει επαρκή φυσική προστασία Όταν ένα μηχάνημα είναι σταματημένο λόγω συντήρησης υπάρχει ένας επιπλέον τρόπος να συμβεί ατύχημα. Μπορεί να συμβεί απροσδόκητη (ακούσια) εκκίνηση του μηχανήματος, τη στιγμή που ο εργαζόμενος βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη. 3

4 Τα προστατευτικά μέτρα πρώτης γραμμής σε ατυχήματα που μπορούν να συμβούν λόγω επαφής με κινούμενα μέρη μηχανών είναι τα ακόλουθα: α) Μέτρα προστασίας των κινητών στοιχείων μηχανών, ώστε να μην μπορούν να πλησιάσουν εργαζόμενο, όπως προστατευτικές πλάκες, εσχάρες, κ.λ.π β) Μέτρα που εμποδίζουν τον εργαζόμενο να εισέλθει στην επικίνδυνη ζώνη (π.χ. σήμανση) γ) Μέτρα που εμποδίζουν τμήματα μηχανών να εισέλθουν στην ασφαλή περιοχή των εργαζομένων (π.χ. καλή κατάσταση λειτουργίας μηχανήματος) δ) Στην περίπτωση μηχανής που βρίσκεται σε συντήρηση, υπάρχουν μέτρα που εμποδίζουν την εκκίνηση της μηχανής, όταν εργαζόμενος βρίσκεται στην επικίνδυνη περιοχή, όπως κλειδιά ασφαλείας, διπλός χειρισμός, πλήκτρα θέσης εκτός λειτουργίας κλπ. Τα βοηθητικά προστατευτικά μέτρα σε ατυχήματα που μπορούν να συμβούν λόγω επαφής με κινούμενα μέρη μηχανών είναι τα ακόλουθα: α) Σεβασμός της επικίνδυνης ζώνης μηχανημάτων. Αυτό το μέτρο εμποδίζει τους εργαζόμενους να εισέρχονται στην επικίνδυνη ζώνη των μηχανημάτων. β) Έλεγχος κινήσεων του εργαζόμενου και συνειδητοποίηση του κινδύνου. Αυτό το μέτρο περιλαμβάνει την ικανότητα του εργαζόμενου να ελέγχει τις κινήσεις τους, έτσι ώστε να μην εισέρχεται στην επικίνδυνη ζώνη από γλίστρημα, παραπάτημα κλπ. γ) Ικανότητα χειρισμού μηχανών. Αυτό το μέτρο περιλαμβάνει την ικανότητα ορθού χειρισμού και μέσα στα ασφαλή όρια λειτουργίας των μηχανών. δ) Ακεραιότητα μηχανήματος. Αυτό το μέτρο περιλαμβάνει την ορθή και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος, ώστε να μην εκσφενδονίζονται τμήματά του και να μην κινδυνεύει εργαζόμενος που βρίσκεται στην ασφαλή ζώνη εργασίας. ε) Έγκαιρη Διακοπή Λειτουργίας Μηχανήματος. Αυτό το μέτρο περιλαμβάνει την ασφαλή διακοπή λειτουργίας μηχανήματος είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. στ) Κλείδωμα της μηχανής (Lock-out & Tag-out): Αυτό το μέτρο εμποδίζει την ακούσια λειτουργία της μηχανής κατά τη διάρκεια της συντήρησης (ή καθαρισμού) αυτής. Μέτρα Περιορισμού Επιπτώσεων Τα γεγονότα που βρίσκονται στο δεξί τμήμα του Λογικού μοντέλου μετά το κεντρικό γεγονός, επηρεάζουν τις συνέπειες του ατυχήματος. Αυτά τα γεγονότα είναι τα ακόλουθα: α) Είδος επαφής με κινούμενα μέρη μηχανής και β) Απόκριση στην έκτακτη ανάγκη (άμεση ή όχι). Οι ανεπιθύμητες συνέπειες αυτών των ατυχημάτων είναι τρεις και είναι οι ακόλουθες α) παροδικός τραυματισμός, β) μόνιμος τραυματισμός και γ) θάνατος. 4

5 Σχήμα 1. Λογικό μοντέλο για επαφή με κινούμενα μέρη μηχανημάτων στη φάση λειτουργίας τους Τα προστατευτικά μέτρα και η συχνότητα με την οποία αστοχούν παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι πιθανότητες αστοχίας εκτιμήθηκαν μέσω εκτεταμένων ερευνών για τις συνθήκες εργασίας στο εργατικό δυναμικό της Ολλανδίας και αποτελούν τον Ολλανδικό Μέσο Όρο Συνθηκών Εργασίας (RIVM, 2008). Πίνακας 1. Προστατευτικά μέτρα και πιθανότητα αστοχίας τους κατά την λειτουργία και συντήρηση μηχανών με κινούμενα μέρη (Οι πιθανότητες αστοχίας έχουν προκύψει από την έρευνα των συνθηκών εργασίας στην Ολλανδία). Μέτρα προστασίας των κινητών στοιχείων μηχανών Σεβασμός της επικίνδυνης ζώνης μηχανημάτων Έλεγχος κινήσεων του εργαζόμενου Ικανότητα χειρισμού μηχανών Πιθανότητα Αστοχίας Πιθανότητα Αστοχίας προστατευτικού μέτρου προστατευτικού μέτρου κατά την λειτουργία της μηχανής κατά την συντήρηση της μηχανής Ακεραιότητα μηχανήματος Έγκαιρη Διακοπή Λειτουργίας Μηχανήματος Lock-out & Tag-out

6 1.00E E E E E E-10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΔΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΑΝΑΤΟΣ Σχήμα 2. Πιθανότητα (/ώρα έκθεσης) για παροδικό, μόνιμο και θανάσιμο τραυματισμό από την επαφή με κινούμενα μέρη μηχανών. Αποτελέσματα Η ποσοτικοποίηση του λογικού μοντέλου για επαφή με κινούμενα μέρη μηχανών σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία προέρχονται από την ανάλυση των ατυχημάτων στην Ολλανδία έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα για τα τρία επίπεδα επιπτώσεων: Πιθανότητα ατυχήματος με τραυματισμό από την επαφή με κινούμενα μέρη μηχανών κατά την λειτουργία μηχανής (/hr έκθεσης) = 2.45x10-7 Πιθανότητα θανάτου κατά την λειτουργία μηχανής (/hr) = 5.17x10-10 Πιθανότητα μόνιμου τραυματισμού κατά την λειτουργία μηχανής (/hr) = 2.07x10-7 Πιθανότητα παροδικού τραυματισμού κατά την λειτουργία μηχανής (/hr) = 3.80x10-8 Πιθανότητα ατυχήματος με τραυματισμό από την επαφή με κινούμενα μέρη μηχανών κατά την συντήρηση μηχανής (/hr έκθεσης) = 1.63x10-7 Πιθανότητα θανάτου κατά την συντήρηση μηχανής (/hr) = 5.26x10-9 Πιθανότητα μόνιμου τραυματισμού κατά την συντήρηση μηχανής (/hr) = 1.20x10-7 Πιθανότητα παροδικού τραυματισμού κατά την συντήρηση μηχανής (/hr) = 3.67x10-8 Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε πως ενώ το επίπεδο επικινδυνότητας κατά την λειτουργία μηχανής είναι ελαφρώς υψηλότερο από ότι κατά την συντήρηση εντούτοις η πιθανότητα θανάσιμου τραυματισμού κατά την συντήρηση είναι αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη κατά την λειτουργία της μηχανής με κινούμενα μέρη. 6

7 3. Ανάλυση ευαισθησίας Προκειμένόυ να εκτιμηθεί η σχετική σημασία του κάθε παράγοντα που επηρεάζει τον κίνδυνο από την επαφή με κινούμενα μέρη μηχανών, έγινε ο υπολογισμός δύο δεικτών σημαντικότητας: 1. Δείκτης Μείωσης του Κινδύνου: Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη σχετική μείωση του κινδύνου, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, εάν το μέτρο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και επιτυγχάνει το στόχο του με πιθανότητα ίση με 100%. 2. Δείκτης Αύξησης του Κινδύνου: Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη σχετική αύξηση του κινδύνου, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, εάν το μέτρο αφαιρεθεί ή αστοχήσει με πιθανότητα ίση με 100%. Ο Δείκτης Μείωσης του Κινδύνου δίνει προτεραιότητα στα διάφορα στοιχεία του μοντέλου για τους σκοπούς των πιθανών βελτιώσεων. Είναι πιο αποτελεσματικό να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ή να εισάγουμε πρώτα ένα μέτρο με υψηλότερο δείκτη μείωσης του κινδύνου από ένα άλλο με χαμηλότερο δείκτη μείωσης κινδύνου. Ο Δείκτης Αύξησης του Κινδύνου παρέχει ένα μέτρο της σημασίας του κάθε στοιχείου στο μοντέλο ώστε το εργασιακό περιβάλλον να διατηρηθεί στο σημερινό επίπεδό του. Είναι πιο σημαντικό να επικεντρωθούμε στη διατήρηση ενός μέτρου με μεγαλύτερο δείκτη αύξησης κινδύνου από ένα άλλο με μικρότερο δείκτη. Η ανάλυση ευαισθησίας έγινε ξεχωριστά για τη λειτουργία και τη συντήρηση μηχανών με κινούμενα μέρη και παρουσιάζεται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. Αποτελέσματα ανάλυσης ευαισθησίας κατά την λειτουργία μηχανών με κινούμενα μέρη. Η ανάλυση ευαισθησίας έγινε για τα διάφορα επίπεδα επιπτώσεων τα οποία καλύπτει το λογικό μοντέλο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας δείχνουν ότι υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τα πιο σημαντικά μέτρα για την πρόληψη θανατηφόρου ατυχήματος ή τραυματισμού (μόνιμου και παροδικού). Πιο συγκεκριμένα: Η έγκαιρη διακοπή λειτουργίας της μηχανής είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθεί ή να διατηρηθεί στο υπάρχον επίπεδο ο κίνδυνος θανατηφόρου ατυχήματος κατά τη λειτουργία μηχανών με κινούμενα μέρη. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού (μόνιμος ή παροδικός) το πιο αποτελεσματικό μέτρο είναι η προστασία των κινούμενων μερών των μηχανών ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα μέλη των εργαζομένων ενώ για να διατηρηθεί στο υπάρχον επίπεδο ο κίνδυνος τραυματισμού (μόνιμος ή παροδικός) το πιο αποτελεσματικό μέτρο είναι η ικανότητα των ανθρώπων να ελέγχουν τις κινήσεις του σώματός τους, ώστε να μένουν έξω από την επικίνδυνη ζώνη της μηχανής. Αυτό αναφέρεται μόνο σε ακούσια κίνηση ή και άγνοια των κινήσεων στην επικίνδυνη ζώνη μαζί με την ικανότητα του χρήστη να χρησιμοποιεί το μηχάνημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με την τήρηση των ορίων ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, το μηχάνημα θεωρείται πάντα ότι βρίσκεται σε λειτουργία και κινείται συνεχώς (δεδομένου ότι αυτό το μοντέλο καλύπτει την λειτουργία της μηχανής). Τα αποτελέσματα από την ανάλυση ευαισθησίας των μέτρων προστασίας παρουσιάζεται στο σχήμα 3. 7

8 Επαφή με κινούμενα μέρη μηχανών - Λειτουργία μηχανής 7.00E E E E E E E E+00 INCR DECR INCR DECR ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Μέτρα προστασίας κινητών στοιχείων Έλεγχος κινήσεων εργαζόμενου Ακεραιότητα μηχανήματος ΘΑΝΑΤΟΣ Σεβασμός επικίνδυνης ζώνης μηχανημάτων Ικανότητα χειρισμού μηχανών Έγκαιρη Διακοπή Λειτουργίας Σχήμα 3. Δείκτες Μείωσης και Αύξησης του Κινδύνου για επαφή με κινούμενα μέρη μηχανών κατά την λειτουργία μηχανής Αποτελέσματα ανάλυσης ευαισθησίας κατά την συντήρηση μηχανών με κινούμενα μέρη. Κατά την συντήρηση μίας μηχανής η μηχανή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία ή να είναι σταματημένη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στην Ολλανδία μία μηχανή είναι σταματημένη κατά το 30% του συνολικού χρόνου συντήρησης, αλλά μπορεί να γίνει ακούσια εκκίνηση. Η εισαγωγή και αυτού του τρόπου πρόκλησης ατυχήματος επιφέρει διαφοροποίηση στα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας. Πιο συγκεκριμένα: Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο συνολικός κίνδυνος το πιο αποτελεσματικό μέτρο είναι η προστασία των κινούμενων μερών της μηχανής διότι, εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, δεν θα επιτρέψει την επαφή των κινούμενων στοιχείων με τους εργαζόμενους. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, υπάρχουν και άλλα μέτρα για τη μείωση ή τη διατήρηση του κινδύνου στα υπάρχοντα επίπεδα κατά την συντήρηση μιας μηχανής. Προκειμένου να μειωθεί ή να διατηρηθεί το υπάρχον επίπεδο κινδύνου θανάσιμου, μόνιμου ή παροδικού τραυματισμού ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι η ικανότητα των ανθρώπων να ελέγχουν τις κινήσεις του σώματός τους, ώστε να μένουν έξω από την επικίνδυνη ζώνη μιας μηχανής σε συνδυασμό με την ικανότητα του χρήστη να χρησιμοποιεί το μηχάνημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του και τα όρια ασφαλείας του. Τα αποτελέσματα που απεικονίζουν τη σημασία των μέτρων ασφάλειας παρουσιάζονται στο σχήμα 4. 8

9 Επαφή με κινούμενα μέρη μηχανών - Συντήρηση μηχανής 5.00E E E E E E E E E E E+00 INCR DECR INCR DECR ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Μέτρα προστασίας κινητών στοιχείων Σεβασμός επικίνδυνης ζώνης μηχανημάτων Έλεγχος κινήσεων εργαζόμενου Ικανότητα χειρισμού μηχανών Ακεραιότητα μηχανήματος Έγκαιρη Διακοπή Λειτουργίας Lock-out & Tag-out Σχήμα 4. Δείκτες Μείωσης και Αύξησης του Κινδύνου για επαφή με κινούμενα μέρη μηχανών κατά την συντήρηση μηχανής 4. Συμπεράσματα Ένα λογικό μοντέλο αναπτύχθηκε για την ποσοτικοποιημένη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου κατά την εργασία με κινούμενα μέρη μηχανών. Το μοντέλο περιλαμβάνει κύρια και βοηθητικά προστατευτικά μέτρα με στόχο την πρόληψη της επαφής με τα κινούμενα μέρη των μηχανών και κατ επέκταση την πρόληψη του ατυχήματος. Χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά επίπεδα επιπτώσεων (θάνατος, μόνιμος και παροδικός τραυματισμός) ενώ διαχωρίστηκαν οι περιπτώσεις λειτουργίας και συντήρησης των μηχανών. Για την ποσοτικοποίηση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν τα ποσοστά έκθεσης του εργαζομένου (συνολικός χρόνος παραμονής σε μια δραστηριότητα που αφορά κάθε κίνδυνο ανά ώρα), τα αποτελέσματα από τη διεξαγωγή ερευνών στον Ολλανδικό εργασιακό χώρο και πραγματικά δεδομένα των ατυχημάτων που προέρχονται από τα δηλωθέντα ατυχήματα στη βάση δεδομένων GISAI (Επιθεώρηση Εργασίας της Ολλανδίας). Το μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη μέτρων μείωσης του κινδύνου με βάση δύο δείκτες: το δείκτη μείωσης του κινδύνου και το δείκτη αύξησης του κινδύνου. Οι υπολογισμοί έγιναν για τη συνολικό επίπεδο επικινδυνότητας καθώς και για τα τρία επίπεδα σοβαρότητας των συνεπειών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το πιο σημαντικό μέτρο για τη διατήρηση του κινδύνου θανατηφόρων ατυχημάτων στα υπάρχοντα επίπεδα της είναι η ύπαρξη και η ορθή λειτουργία της έγκαιρης διακοπής λειτουργίας καθώς και η λειτουργία της μηχανής εντός των ορίων ασφαλείας της. Οι τραυματισμοί μπορούν να διατηρηθούν στο υπάρχον επίπεδο με την λειτουργία της μηχανής εντός των επιπέδων ασφάλειας της καθώς και με την τήρηση των επικίνδυνων ζωνών του μηχανήματος. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος θανατηφόρου ατυχήματος και πάλι το πλέον αποτελεσματικό μέτρο είναι η έγκαιρη διακοπή λειτουργίας, ενώ για τους τραυματισμούς το πλέον αποτελεσματικό μέτρο είναι να τηρούνται τα όρια ασφαλείας της μηχανής, όπως περιγράφονται στις οδηγίες τους κατά τη λειτουργία 9

10 και ο σεβασμός της επικίνδυνης ζώνη των κινητών μερών της μηχανής κατά την συντήρηση. Η έγκαιρη διακοπή λειτουργίας είναι πολύ σημαντική για τη μείωση των θανάτων, αλλά έχει μικρότερη σημασία στη μείωση των μόνιμων και παροδικών τραυματισμών. Η επιλογή της τελικής στρατηγικής μείωσης του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων όλων των προτεινόμενων μέτρων ή συνδυασμών αυτών έγκειται στη διαχείριση της εταιρείας, και βασίζεται κάθε φορά στις υπάρχουσες συνθήκες και στους ενδεχόμενους οικονομικούς, ρυθμιστικούς και ειδικούς περιορισμούς. Ευχαριστίες Η παρούσα εργασία ολοκληρώθηκε στα πλαίσια των προγραμμάτων Work Occupational Risk Model Metamorphosis (WORM-M) και RAM τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Ολλανδικό Υπουργείο Εργασίας. 5. Βιβλιογραφία Ale B.J.M., Baksteen H., Bellamy L.J., Bloemhof A., Goossens L., Hale A.R., Mud M.L., Oh J.I.H., Papazoglou I.A., Post J., and Whiston J.Y. (2008). Quantifying occupational risk: The development of an occupational risk model. Safety Science, 46 (2), Baksteen H., Mud M., Papazoglou I.A., Aneziris O. N., Ale B.J.M, Bellamy L.J., Hale A.R., Bloemhoff A., Post J., Oh J. (2006). Quantified risk assessment for contact with a moving part of a machine. Working on Safety Conference 2006, Dutch Ministry of Social Affairs and Employment and the Delft University of Technology, Netherlands. GISAI (2005). Geintegreerd Informatie Systeem Arbeids Inspectie: Integrated Information System of the Labor Inspection in the Netherlands. OSHA (2007). Safeguarding Equipment and Protecting Employees from Amputations, Small Business Safety and Health Management Series, OSHA R. Papazoglou I.A., Ale B.J.M. (2007). A logical model for quantification of occupational risk, Reliability Engineering & System Safety 92 (6), RIVM (2008) WORM Metamorphosis Consortium. The Quantification of Occupational Risk. The development of a risk assessment model and software. RIVM Report /2007 The Hague. 10

Πρότυπο λογισμικό ποσοτικής εκτίμησης και αναφοράς επαγγελματικής επικινδυνότητας με τη χρήση διαδικτύου

Πρότυπο λογισμικό ποσοτικής εκτίμησης και αναφοράς επαγγελματικής επικινδυνότητας με τη χρήση διαδικτύου Πρότυπο λογισμικό ποσοτικής εκτίμησης και αναφοράς επαγγελματικής επικινδυνότητας με τη χρήση διαδικτύου Γεώργιος Α. Παπαδάκης, Πασχαλία Π. Μαχαιρά και Στέφανος Ν. Βαρότσης Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Seminar on Health and Safety at Work. Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October Department of Labour Inspection. Anastasios YIANNAKI

Seminar on Health and Safety at Work. Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October Department of Labour Inspection. Anastasios YIANNAKI Seminar on Health and Safety at Work Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October 2003 Anastasios YIANNAKI Department of Labour Inspection 1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2 Πηγή Κινδύνου/Επικίνδυνη Κατάσταση/ Προδιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεωρήσεις εντοπισμού ανασφαλών συμπεριφορών με εμπλοκή όλης της ιεραρχίας

Επιθεωρήσεις εντοπισμού ανασφαλών συμπεριφορών με εμπλοκή όλης της ιεραρχίας Safety Wallks, εφαρμογή του θεσμού στα Εργοστάσιια της Α.Ε. Τσιιμέντων ΤΙΤΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Θεόδωρος Μπαλτάς Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Ασφαλείας Εργοσττασί ίου Περίληψη Ο εντοπισμός των καθημερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005.

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005. ΓΡΗΓ. ΠΕΛΩΡΙΑ ΗΣ Π.Μ. Μ.Μ.Μ. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) /νση Προγραµµατισµού & Συντονισµού Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Υποψ.Δρ., Σχολή Χημικών Μηχ/κών ΕΜΠ Επιβλέπων IΠΤΑ: Ι.Α.Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 16-04-2014 Αρ.Πρωτ. : 471 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αθήνα : 16-04-2014 Αρ.Πρωτ. : 471 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αθήνα : 16-04-2014 Αρ.Πρωτ. : 471 Από: Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Όλα τα μέλη Θέμα: Ενημέρωση μελών Αγαπητοί συνάδελφοι, Στα πλαίσια διερεύνησης θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια του εξοπλισμού υπό πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι.

Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Παστέρ ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Σπύρος Δοντάς, Δρ. Χημικός Εργαστήριο Βιοχημείας - Τοξικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016 Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Κυρίες / Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 7 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποδεικνύει ότι τα βαρέα οχήματα: εμπλέκονται σε ατυχήματα που προκαλούν το % των νεκρών στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Εµπειρία από την εφαρµογή σε Λατοµεία αδρανών υλικών 4η Φάση: Λήψη µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!!

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!! Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101 Καλή αρχή σε όλους!!! Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και συμπεριλαμβάνεται στην Παγκόσμια Διακύρηξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων Συμβάντα κινδύνου 1. Βεβαιότητα: Η έλλειψη αμφιβολίας και η έκφραση σιγουριάς αναφορικά με μια συγκεκριμένη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου Διαγωνισμός Αφίσας 2009 με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Εκτίμηση Κινδύνου

27 Φεβρουαρίου Διαγωνισμός Αφίσας 2009 με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Εκτίμηση Κινδύνου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.04.1.3 Αρ. Τηλ.: 22 800651 Αρ. Φαξ.: 22 428273 ΕΠΕΙΓΟΝ 27 Φεβρουαρίου 2009 Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικά Ατυχήµατα

Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Κωνσταντινίδου Αργυρή-Μυρτώ Επιβλέπων Ερευνητής: ρ. Ζ. Νιβολιανίτου Τριµελής Επιτροπή: Ν. Μαρκάτος Α. Λυγερός Χ. Κυρανούδης Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοµηχανικής ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Δρ Γεώργιος Δρόσος. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Ενημερωτική Εκδήλωση «Αξιοποίηση Επιχειρήσεις»

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Δρ Γεώργιος Δρόσος. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Ενημερωτική Εκδήλωση «Αξιοποίηση Επιχειρήσεις» ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Δρ Γεώργιος Δρόσος Προϊστάμενος Τμήματος Βιομηχανιών Κατασκευής Μηχανών 3 η Δ/νσηνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Τηλ 210-6965 965 E-mail: drososg@ggb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ OCCUPATIONAL HAZARD ουσία, παράγοντας ή φυσική κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε συνθήκες τραυματισμού ή ασθένειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Περιεχόμενα Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Ακαδημία Ταλέντων Συμβολή στη Γενική Επισκευή Βραβεία Ασφάλειας & Υγείας Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ασφάλειας & Υγείας 21-25 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

3 RD HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION

3 RD HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 RD HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION Ιωάννης Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστήµατα µε στοιχεία συνδεδεµένα σε σειρά Με χρήση των αποτελεσµάτων από τα διαγράµµατα Markov, είναι δυνατόν να δηµιουργούνται ισοδύναµα διαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σπύρος Ζερβόπουλος

Εισηγητής: Σπύρος Ζερβόπουλος 1 από 39 ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ TÜV RHEINLAND HELLAS Τραπεζούντος και Διγενή Ακρίτα, Ελευσίνα ΤΚ 19200 210-5562130, Fax: 210-5565155, www.tuvgreece.gr, tuv@gr.tuv.com Εισηγητής: Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 3 η : Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία μηχανημάτων και προφυλακτήρων Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 6 ο Ανάπτυξη Ιατρικών Συσκευών

Μάθημα 6 ο Ανάπτυξη Ιατρικών Συσκευών Μάθημα 6 ο Ανάπτυξη Ιατρικών Συσκευών Τι είναι μια Ιατρική Συσκευή; Ένα όργανο, συσκευή, εργαλείο, μηχάνημα, εμφύτευμα, αντιδραστήριο εκτός σώματος ή άλλο παρόμοιο ή σχετικό αντικείμενο, που συμπεριλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων και της νοµοθεσίας για τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης σαν

Συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων και της νοµοθεσίας για τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης σαν Συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων και της νοµοθεσίας για τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης σαν εργαλείο πρόληψης (Περίληψη) ΑΘΗΝΑ 2004 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Υ.Α.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Υ.Α.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Υ.Α.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 1. Γενικά Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, του συντονισμού των εργασιών και κυρίως της συνεχούς βελτίωσης σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική εκτίμηση πιθανοτήτων πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη

Ποσοτική εκτίμηση πιθανοτήτων πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Ποσοτική εκτίμηση πιθανοτήτων πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Α. Παπακώστας 1, Ζ. Τσαρακλής 1,2, Ι.Κ. Χατζηγεωργίου 1, Β.Ι. Παπάζογλου 1 1 Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητάς μας, μπορεί να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων»

«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» «Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» Χαράλαμπος Μηναδάκης, Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ Δημήτρης Ζαμάνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος Εξειδίκευση στόχων και προτεραιοτήτων για την Υγεία και την Ασφάλεια στον Τομέα Ελλάδος Πάτρα, 8/11/13 Ευστάθιος Πολίτης Τομέας Ελλάδος & αριθμοί 4 Εργοστάσια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης ΕΡΓΟ Τίτλος υ: Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Πέταλο» του Δ.Δ. Νέων Στύρων, του καλλικρατικού Δήμου Καρύστου. Σκοπός: Σκοπός του υ είναι η μείωση έως και η εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενική περιγραφή - HARDWARE 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Δοχεία αποθήκευσης μπαχαρικών 2 1.3 Κινούμενη ζυγαριά 2 1.4 Εγκέφαλος συστήματος 2 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια

Υγιεινή και Ασφάλεια Υγιεινή και Ασφάλεια Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υγιεινής και Ασφάλειας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 Δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις -έλεγχοι, σε εγκαταστάσεις: Αποθήκευσης /διακίνησης πετρελαιοειδών (υγρά καύσιµα) Αποθήκευσης/διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Επιδημιολογία

Επαγγελματική Επιδημιολογία Επαγγελματική Επιδημιολογία Η επιδημιολογία είναι η επιστήμη, που μελετά τη συχνότητα των νοσημάτων σε ανθρώπινους πληθυσμούς και διερευνά τους αιτιολογικούς παράγοντες και τους παράγοντες πρόγνωσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO Γιάννης Ζιώµας, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π ΓΕΝΙΚΑ Η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo Διαχείριση ταχυτήτων «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ BP ΣΤΟ Texas ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Πρότυπο HD 384 Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ως εργατικό ατύχημα ορίζεται το εξωγενούς επίδρασης βίαιο συμβάν, το οποίο προκαλεί στον εργαζόμενο ανικανότητα για εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Περιβαλλοντικές μελέτες Πιστοποιητικά πυρασφάλειας Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Συμβουλευτικές υπηρεσίες Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ 1 Ποιότητας ISO 9001 Ασφάλειας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Αυγούστου 3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 3 Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 3, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Απλά ευέλικτα προσιτά

Απλά ευέλικτα προσιτά Ρομποτικά σύστημα, τόσο απλά, όσο θα έπρεπε να είναι! Απλά ευέλικτα προσιτά TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: www.universal-robots.com/products Επιτέλους, ρομποτικά συστήματα, Η Universal Robots προσφέρει σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management in Telecoms. Σπυρόπουλος Δημήτριος ΜΤΕ Επιβλέπων καθηγητής: Μαρίνος Θεμιστοκλέους. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Risk Management in Telecoms. Σπυρόπουλος Δημήτριος ΜΤΕ Επιβλέπων καθηγητής: Μαρίνος Θεμιστοκλέους. Πανεπιστήμιο Πειραιά Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΜΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΜΤΕ 1032 Επιβλέπων καθηγητής: Μαρίνος Θεμιστοκλέους Παρουσίαση Δομή Εργασίας Διαχείρισης Επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 2016

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 2016 Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 216 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια

Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) www.elinyae.gr Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια Εύη Γεωργιάδου Δρ. Χημικός Μηχανικός, Κέντρο Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D. Τυπικό διάγραμμα ροής προετοιμασία υλικών xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ μεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς With the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού * Αποσκοπεί στην εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγµατα ωριµότητας. Παραδείγµατα Υποδειγµάτων Ωριµότητας

Υποδείγµατα ωριµότητας. Παραδείγµατα Υποδειγµάτων Ωριµότητας Υποδείγµατα ωριµότητας Γραµµική προσέγγιση διαδοχικών αναγνωρίσιµων καταστάσεων ενός γενικότερου σύνθετου υποδείγµατος. Σε αντίφαση µε την παραδοχή της χαοτικής εξέλιξης της πολυπλοκότητας. Οδηγός για

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα