Η τεράστια οικονομική αξία ενός πλοίου είναι γεγονός. αναμφισβήτητο. Αναντίρρητα, το πλοίο τόσο κατά το στάδιο της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η τεράστια οικονομική αξία ενός πλοίου είναι γεγονός. αναμφισβήτητο. Αναντίρρητα, το πλοίο τόσο κατά το στάδιο της"

Transcript

1 Ναυτικό Δίκαιο - Eισήγηση Θέμα: Ιστορική επισκόπηση και πεδίο εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης Βρυξελλών του 1952 για την συντηρητική κατάσχεση πλοίων. Σύγκριση με το ελληνικό δίκαιο. Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η τεράστια οικονομική αξία ενός πλοίου είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Αναντίρρητα, το πλοίο τόσο κατά το στάδιο της ναυπήγησής του, όσο και κατά το στάδιο της εκμετάλλευσης του γίνεται αιτία ποικίλων υποχρεώσεων για τον πλοιοκτήτη (υψηλή δανειοδότηση, σύσταση υποθήκης στην πρώτη περίπτωση, μισθοί, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ναυτικών, φόροι, τέλη, δαπάνες σχετικές με τη φύλαξη, την συντήρηση, τη λειτουργία, ασφάλιστρα κλπ. στη δεύτερη). Το προαναφερθέν πλέγμα των οικονομικών λειτουργιών που συνάδουν με την εκμετάλλευση του πλοίου, πολλές φορές φέρνει σε δύσκολη θέση και καθιστά υπόλογο τον πλοιοκτήτη στους δανειστές του. Οι τελευταίοι για να ικανοποιήσουν τις χρηματικές απαιτήσεις τους, επισπεύδουν αναγκαστική εκτέλεση για να κατάσχουν το πλοίο και να ικανοποιηθούν από το εκπλειστηριασμό του. Η επίσπευση όμως αναγκαστικής εκτέλεσης προϋποθέτει ότι το ουσιαστικό δικαίωμα του δανειστή έχει γίνει αντικείμενο 1

2 διαγνωστικής δίκης και εκτελεστής δικαστικής απόφασης δηλ. μιας μακροχρόνιας κατά κανόνα διαδικασίας. Ωσότου όμως ολοκληρωθεί η τελευταία, δεν αποκλείεται να γίνει μάταιη κάθε προσπάθεια του δανειστή για ικανοποίηση του απ το πλοίο, είτε γιατί καταστράφηκε ή χάθηκε ή διέφυγε απ τη σφαίρα εξουσίας του, είτε γιατί ο πλοιοκτήτης έγινε αφερέγγυος λόγω υπερχρέωσης. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος η ακινητοποίηση του πλοίου θα έπρεπε, λόγω της ιδιάζουσας φύσης του, να γίνει αντικείμενο ειδικής ρύθμισης, ν αποτελέσει ιδιαίτερη μορφή προσωρινής έννομης προστασίας. Η μορφή αυτή προσωρινής έννομης προστασίας προσδιορίζεται, στις μεν ηπειρωτικές έννομες τάξεις με την έκφραση συντηρητική κατάσχεση πλοίου, στις δε αγγλοσαξονικές με τον όρο κατάσχεση πλοίου. Ωστόσο, ο τρόπος αυτός μπορεί να μην κατοχυρώνει πλήρως τα συμφέροντα του δανειστή. Οι δαπάνες από την ακινητοποίηση του πλοίου είναι μεγάλες και αν ο πλοιοκτήτης δεν τις εξοφλήσει -περίπτωση που δεν είναι απίθανη για τον πλοιοκτήτη που αδυνατεί να παράσχει εγγύηση- ο δανειστής διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να μην ικανοποιηθεί μερικά ή ολικά, τη στιγμή μάλιστα που οι δαπάνες συντήρησης του πλοίου στο λιμάνι της κατάσχεσης εξασφαλίζονται παραδοσιακά σ αρκετές έννομες τάξεις με ναυτικό προνόμιο, κατατασσόμενο μάλιστα σε υπερέχουσα σειρά. Γι αυτό και ο δανειστής αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πρακτική λειτουργία της συντηρητικής κατάσχεσης ως μέσου εξαναγκασμού του πλοιοκτήτη σε παροχή ασφάλειας. 2

3 Στην προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης του προβλήματος από διαφορετικές έννομες τάξεις διαμορφώθηκαν ποικίλα ερωτήματα. Ποια πρόσωπα και για ποιες απαιτήσεις θα είχαν δικαίωμα να κατάσχουν συντηρητικά το πλοίο; Θα κατάσχοταν οποιοδήποτε πλοίο του πλοιοκτήτη ή μόνο εκείνο που σχετίζεται με την απαίτηση; Ο δικαστής που θα διατάξει τη συντηρητική κατάσχεση θα βασιστεί στις διαβεβαιώσεις του δανειστή; θ αρκεστεί στην απλή πιθανολόγηση του ουσιαστικού δικαιώματος ή θα προχωρήσει στη διαπίστωση του με τρόπο που να μην επιδέχεται εύκολες αμφιβολίες; Η διάταξη της κατάσχεσης θα πρέπει να εξαρτάται από εγγυοδοσία του αιτούντος ή θα αφεθεί ο δικαστής ελεύθερος ν αποφασίσει, εκτιμώντας τις συνθήκες κάθε περίπτωσης ξεχωριστά; Τα παραπάνω ερωτήματα απασχόλησαν τις κυριότερες ναυτικές νομοθεσίες, χωρίς όμως να δίδονται πάντα οι ίδιες λύσεις. Διαμορφώθηκαν έτσι, δυο ομάδες ναυτικών νομοθεσιών (η ηπειρωτική και η αγγλοσαξονική) με βασικές διαφορές ανάμεσά τους. Οι ναυτικές νομοθεσίες των χωρών της Ηπειρωτικής Ευρώπης αναγνώριζαν σε κάθε δανειστή του πλοιοκτήτη, ναυτικό ή χερσαίο, το δικαίωμα να κατάσχει συντηρητικά όχι μόνο το πλοίο που είχε σχέση με την απαίτησή του, αλλά και κάθε άλλο πλοίο του πλοιοκτήτη. Το δικαίωμα τους αυτό είχε βάση το γενικό κανόνα ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη είναι υπέγγυο στους δανειστές του. Αντίθετα, οι αγγλοσαξονικές ναυτικές νομοθεσίες, περιόριζαν το δικαίωμα της συντηρητικής κατάσχεσης πλοίων 3

4 στους δανειστές των οποίων οι απαιτήσεις είχαν ναυτική αιτία. Ο περιορισμός αυτός ήταν μεγαλύτερος στο αγγλικό δίκαιο, καθώς αναγνώριζε το δικαίωμα αυτό μόνο σ ορισμένους ναυτικούς δανειστές, οι οποίοι μάλιστα, μπορούσαν να κατάσχουν μόνο το πλοίο που συνδεόταν με την ασφαλιστέα απαίτησή τους. Στην αμερικανική έννομη τάξη, ο ναυτικός δανειστής μπορούσε να κατάσχει οποιοδήποτε πλοίο του πλοιοκτήτη, αν είχε απευθύνει την αγωγή του ευθέως κατ αυτού (in personam). Για ν αντιμετωπιστεί η κατάσταση, έπρεπε να επιδιωχθεί, σε νομοθετικό επίπεδο, μια αρμονική σύζευξη των αντιτιθέμενων συμφερόντων. Για να καταστεί δυνατή η ενοποίηση των όρων της συντηρητικής κατάσχεσης πλοίων, η προσπάθεια αυτή έπρεπε να γίνει σε διεθνή κλίμακα. Β. Η σύμβαση του Ιστορική επισκόπηση - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Από τη φύση του αντικειμένου του, το ναυτικό δίκαιο έχει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Πραγματικά, το κύριο μέσο με το οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα του ανθρώπου στη θάλασσα είναι το πλοίο. Αυτό διασχίζει τις θάλασσες όλου του κόσμου, περνά διαδοχικά και με ευκολία όλα τα χωρικά ύδατα διαφόρων κρατών και δίνει αφορμή να γεννηθούν έννομες σχέσεις που αγγίζουν περισσότερες έννομες τάξεις. Η ποικιλία των έννομων τάξεων, όμως, ενόψει και της διαρκούς αυξανόμενης διεθνούς επικοινωνίας, δημιουργεί δύσκολα νομικά 4

5 προβλήματα. Αυτό λοιπόν έκανε αισθητή την ανάγκη για προσέγγιση των διαφόρων έννομων τάξεων στα θέματα του ναυτικού δικαίου. Η μέχρι σήμερα προσέγγιση των ναυτικών δικαίων διαφόρων χωρών επιτεύχθηκε κατά διάφορους τρόπους, με πρωτοβουλία είτε ιδιωτικών οργανώσεων είτε κρατών. Πρώτα - πρώτα με την πρωτοβουλία ιδιωτικών οργανώσεων εκπονούνται για συγκεκριμένα θέματα ενιαίοι κανόνες, με τη μορφή γενικών συναλλακτικών όρων συνήθως, τους οποίους περιλαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι στα ναυλοσύμφωνα και τις φορτωτικές. Με τη συνεχή αποδοχή τους, οι κανόνες αυτοί επηρεάζουν πλατιά τις συμβατικές ρυθμίσεις. Έτσι, διεισδύουν βαθμιαία στις εσωτερικές νομοθεσίες και συντελούν στην προσέγγιση των ναυτικών δικαίων των διαφόρων χωρών. Όμως, η διαδικασία αυτή ενοποιήσεως που εξαρτάται απ την εκούσια αποδοχή των ενιαίων κανόνων απ τους ενδιαφερόμενους, δεν μπορεί να λειτουργήσει σε θέματα δημοσίου ναυτικού δικαίου ή σε θέματα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου μ αναγκαστικό χαρακτήρα, σ εξωσυμβατικές σχέσεις, ή εκεί, όπου αντιδρούν ομάδες ισχυρών συμφερόντων. Σ αυτές τις περιπτώσεις, προτιμάται η οδός των διεθνών συμβάσεων, που καταρτίζονται σε διεθνείς διασκέψεις. Οι διεθνείς αυτές συμβάσεις, στη συνέχεια, κυρώνονται από τα κατ ιδίαν κράτη και τότε στις διεθνείς σχέσεις υπερισχύουν έναντι των εσωτερικών ρυθμίσεων. 5

6 Μερικά κράτη, αντί να κυρώνουν με νόμο και να εισάγουν στην εσωτερική τους νομοθεσία τις διεθνείς αυτές συμβάσεις, προτιμούν να ρυθμίσουν τα σχετικά θέματα απευθείας στις εσωτερικές τους νομοθεσίες. Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα να επιτυγχάνεται η προσέγγιση και των εσωτερικών δικαίων διαφόρων χωρών σε θέματα ναυτικού δικαίου. Έτσι, δε δημιουργούνται σε κάθε χώρα δύο παράλληλες ρυθμίσεις για το ίδιο θέμα, μια για τις διεθνείς και μια για τις εσωτερικές σχέσεις. Έχει όμως το σοβαρό μειονέκτημα ότι μερικές φορές εισάγει στις εθνικές νομοθεσίες ρυθμίσεις ξένες προς την κατά τόπους οικονομική πραγματικότητα και το γενικότερο νομικό της σύστημα. Παράλληλα, το εισαγόμενο με την μέθοδο αυτή ομοιόμορφο δίκαιο γίνεται άκαμπτο και δε μεταβάλλεται εύκολα, ώστε να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις. Η διεθνής ενοποίηση του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου είναι κατά κύριο λόγο έργο της Διεθνούς Ναυτικής Επιτροπής («Comité Maritime International»). Το CΜΙ είναι ΝΠΙΔ και ιδρύθηκε το 1897 στην Αμβέρσα και συγκροτείται από σωματεία που έχουν συσταθεί σε διάφορες χώρες. Το CΜΙ συγκέντρωσε την προσοχή του στο θέμα της συντηρητικής κατάσχεσης πλοίων μετά την υπογραφή των διεθνών συμβάσεων της 25 ης Αυγούστου 1924 για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων που αφορούν τον περιορισμό της ευθύνης των κυρίων πλοίων κινουμένων στη θάλασσα και της 10ης Απριλίου 1926 για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων σχετικών με τα ναυτικά προνόμια και υποθήκες. 6

7 Οι εργασίες αποδείχθηκαν μακροχρόνιες. Άρχισαν λίγο πριν απ τη Διάσκεψη του 1930 στην Αμβέρσα και ολοκληρώθηκαν το 1951 στη Διάσκεψη της Νεάπολης με την έγκριση σχεδίου διεθνούς σύμβασης. Η Διάσκεψη εξουσιοδότησε το Διαρκές Γραφείο του CΜI να υποβάλει το σχέδιο στη Βελγική Κυβέρνηση και να ζητήσει από αυτή τη σύγκλιση της Διπλωματικής Διάσκεψης Ναυτικού Δικαίου. Η τελευταία, συνήλθε στις Βρυξέλλες από τις 2-10 Μαΐου 1952 και ενέκρινε το σχέδιο με ορισμένες τροποποιήσεις. Έτσι, έλαβε νομική υπόσταση η πολυμερής ή ανοικτή σύμβαση των Βρυξελλών της 10ης Μαΐου 1952 για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων σχετικών με τη συντηρητική κατάσχεση πλοίων κινουμένων στη θάλασσα. Η Ελλάδα, ψήφισε υπέρ της σύμβασης στη Διπλωματική Διάσκεψη. Ωστόσο, την επικύρωσε αργότερα, με το ν. 4570/1966. Ως προς τη χώρα μας η διεθνής σύμβαση άρχισε να ισχύει από τις 27 Φεβρουάριου 1967, δηλ. υπό το κράτος του Συντάγματος του Σήμερα, η σύμβαση του 1952 έχει δημιουργήσει ορισμένα ζητήματα στην πράξη. Το CMI έκρινε σκόπιμο να εξετάσει την αναθεώρησή της. Γι αυτό συγκρότησε Διεθνή Υποεπιτροπή, η οποία συμπέρανε πως δεν είναι δυνατό τ ανακύψαντα ζητήματα ν αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου τροποποιητικού της σύμβασης. Κατόπιν συνέταξε το σχέδιο νέας διεθνούς σύμβασης που εγκρίθηκε μ ορισμένες τροποποιήσεις, απ τη Διάσκεψη που το CMI συγκάλεσε το Μάιο του 1985 στη Λισσαβόνα. Παράλληλα, στα πλαίσια του ΟΗΕ συστάθηκε η κοινή Διακυβερνητική ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία με τη 7

8 σειρά της κατέθεσε στη Διπλωματική Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών το σχέδιο νέας διεθνούς σύμβασης για το εν λόγω αντικείμενο. Σταθμοί στην πορεία προς τη σύναψη της σύμβασης του 1952 αποτέλεσαν τα παρακάτω. α) Το σχέδιο του L. Doz που κατατέθηκε στη σύσκεψη της Διεθνούς υποεπιτροπής στις 16 Μαΐου 1933 στο Λονδίνο. Ο Doz υποστήριξε πως ήταν πρακτικά ανέφικτη η διεθνής ομοιόμορφη ρύθμιση της αναγκαστικής κατάσχεσης ή του πλειστηριασμού πλοίων, διότι οι σχετικές εθνικές ρυθμίσεις συνδέονταν στενά με τον τρόπο δράσης της οικείας διοίκησης και εμφάνιζαν σοβαρές διαφορές. β) Η διάσκεψη του Όσλο του 1933, όπου και πάλι ο Doz εξουσιοδοτημένος απ τη διεθνή υποεπιτροπή κατέθεσε νέο σχέδιο σύμβασης, το οποίο κατέδειξε περίτρανα ότι οι δυσχέρειες που εμφάνιζε το έργο της διεθνούς ενοποίησης, είχαν κύρια αιτία τις βασικές διαφορές του ηπειρωτικού και του αγγλοσαξονικού νομικού συστήματος. Η πρώτη συνίστατο στο ότι ενώ στις ηπειρωτικές χώρες ένα πλοίο μπορούσε να κατασχεθεί συντηρητικά για οποιαδήποτε απαίτηση, δηλ. ανεξάρτητα απο το άν ήταν ναυτική ή χερσαία και απο το άν συνδεόταν ή όχι με το πλοίο που επρόκειτο να κατασχεθεί, στις αγγλοσαξονικές χώρες και ειδικότερα στην Αγγλία ένα πλοίο μπορούσε να κατασχεθεί μόνο απο δανειστές που μπορούσαν να ενεργήσουν in rem κατ αυτού, δηλαδή απο δανειστές που είχαν απαιτήσεις σχετιζόμενες με το συγκεκριμένο πλοίο. 8

9 Η δεύτερη διαφορά ήταν ότι, ενώ στις ηπειρωτικές νομοθεσίες ο δανειστής ήταν υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον κύριο του πλοίου για κάθε ζημία που ο τελευταίος είχε υποστεί απο την υπαίτια και παράνομη κατάσχεση του πλοίου του, στις αγγλοσαξωνικές νομοθεσίες και ειδικότερα στην Αγγλία, ο κύριος του πλοίου που είχε κατασχεθεί υπαίτια και παράνομα, μπορούσε να αξιώσει μόνο τη δαπάνη της εγγυοδοσίας, καθώς είχε την ευχέρεια να αποδεσμεύσει το πλοίο παρέχοντας επαρκή εγγύηση. γ) Το δεύτερο σχέδιο της Διεθνούς Υποεπιτροπής, που επιδιώκοντας να συμβιβάσει τις διαφορές προσπάθησε να προσδώσει στη σύμβαση πιο περιορισμένο αντικείμενο. δ) Το σχέδιο της Διάσκεψης των Παρισίων του 1937, το οποίο στην ουσία αποτέλεσε «λύση ευκαιρίας» για να μη οδηγηθεί η Διάσκεψη σε πλήρη αποτυχία. Συγκεκριμένα, ο γερμανός αντιπρόσωπος H. Brandt πρότεινε, για να έχει η Διάσκεψη κάποιο θετικό αποτέλεσμα, να ρυθμιστεί αρχικά διεθνώς η συντηρητική κατάσχεση πλοίου μονο από δανειστές που βασίζουν τις απαιτήσεις τους στην εμπλοκή του σε σύγκρουση και να ενταχθούν οι σχετικές ρυθμίσεις στην υπό κατάρτιση διεθνή σύμβαση για την αστική δικαιοδοσία σε περίπτωση σύγκρουσης πλοίων. ε) Οι διασκέψεις της Αμβέρσας του 1947 και του Άμστερνταμ του 1949, όπου ουσιαστικά δεν θίγηκε το ζήτημα της ευθύνης του κατασχέτη για παράνομη κατάσχεση, μολονότι η αντιμετώπιση του διέφερε στην αγγλική και τις ηπειρωτικές έννομες τάξεις και είχε προκαλέσει διαφορές που παρέμειναν εκκρεμείς. Η 9

10 Διάσκεψη του Άμστερνταμ αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από το Διαρκές Γραφείο τη συγκρότηση Διεθνούς Υποεπιτροπής για να μελετήσει όλα τα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διεθνή ενοποίηση στο πεδίο της κατάσχεσης πλοίων και να εισηγηθεί σχετικά κατά την κρίση της πριν από την επόμενη Διάσκεψη του CMI και να υποβάλει σχέδιο διεθνούς σύμβασης. στ) Η διάσκεψη της Νεάπολης όπου ουσιαστικά έθεσε τις βάσεις για το τελικό κείμενο της διεθνούς σύμβασης. Ειδικότερα το σχέδιο βασίστηκε στη συμβιβαστική πρόταση που έκανε ο γάλλος αντιπρόσωπος J. de Grandmzison στην προηγούμενη διάσκεψη. Οι κυριότερες καινοτομίες του σε σχέση με τα προηγούμενα σχέδια ήταν: i) Πλοίο που έφερε τη σημαία συμβαλλόμενου κράτους, μπορούσε να κατασχεθεί συντηρητικά στη δικαιοδοσία συμβαλλόμενου κράτους, μόνο για τις ναυτικές απαιτήσεις που ανέφερε περιοριστικά το άρθρο 1 1 του σχεδίου. ii) Ο δικαιούχος μιας τέτοιας απαίτησης μπορούσε να κατάσχει όχι μόνο το σχετιζόμενο μ αυτή πλοίο, αλλά και κάθε άλλο πλοίο του ίδιου κυρίου, κι αν ακόμη ήταν έτοιμο ν αναχωρήσει. iii) Όταν το πλοίο είχε εκναυλωθεί, μπορούσε να κατασχεθεί συντηρητικά απ το δανειστή ναυτικής απαίτησης που περιγράφεται στο 1 1, η οποία είχε προέλθει απ τη χρησιμοποίηση του πλοίου απ το ναυλωτή. Η ρύθμιση αυτή έχει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση που πρόσωπο άλλο απ τον πραγματικό κύριο ενέχεται για ναυτική απαίτηση (Η τελευταία 10

11 παράγραφος προσετέθη ύστερα από πρόταση της Ολλανδικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου) iv) Ο δανειστής αυτός δεν μπορούσε να κατάσχει άλλο πλοίο του εκναυλωτή, είχε όμως την ευχέρεια να κατάσχει οποιοδήποτε πλοίο που ήταν ιδιοκτησία του ναυλωτή. v) Ύστερα από πρόταση της Βρετανικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου θεσπίστηκε κανόνας ότι απαγορεύεται να κατασχεθεί στη δικαιοδοσία οποιουδήποτε συμβαλλόμενου κράτους απ τον ίδιο δικαστή και για την ίδια απαίτηση πλοίο που έχει ήδη κατασχεθεί και αποδεσμευθεί με την παροχή εγγύησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πλοίο ιδιοκτησίας του οφειλέτη, επιτρέπεται όμως στο δικαστή κατ εξαίρεση να παράσχει άδεια δεύτερης κατάσχεσης και συνακόλουθα νέας ή συμπληρωματικής εγγύησης, αν η προηγούμενη εγγύηση είχε παύσει οριστικά να ισχύει ή συνέτρεχε άλλος έγκυρος λόγος που υπαγόρευε την εκ νέου κατάσχεση. vi) Κάθε ζήτημα σχετικό με την ευθύνη του δανειστή για την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν απ την κατάσχεση πλοίου ή των εξόδων που έγιναν για την αποδέσμευση του και την παρεμπόδιση της κατάσχεσης του, καθώς και κάθε ζήτημα που αφορούσε την παροχή εγγύησης απ τον δανειστή για την κάλυψη των σχετικών με την ενέργεια των δαπανών και ζημιών, ρυθμίζεται απ το δϊκαιο του συμβαλλόμενου κράτους, όπου έγινε ή επιδιώχθηκε η κατάσχεση. Αυτό, αρχικά με την επιχειρηματολογία πως η αδικαιολόγητη επιβολή της κατάσχεσης αποτελεί «οιονεί αδίκημα» και γιατί θα εξυπηρετούνταν καλύτερα τ αντιτιθέμενα συμφέροντα αν 11

12 αφήνονταν ο δικαστής ελεύθερος να αποφασίσει σχετικά με το ζήτημα της παροχής εγγύησης απ τον αιτούντα. vii) Το δικαστήριο του τόπου της κατάσχεσης έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί της κύριας υπόθεσης, αν η εθνική νομοθεσία του κράτους της κατάσχεσης την απονέμει σ αυτό. Τέλος, το «forum arresti» έχει τη δικαιοδοσία αυτή και όταν πρόκειται για απαίτηση από υποθήκη, απλή ή προτιμώμενη. Τα ανωτέρω σημεία, ύστερα από παλινωδίες ή επουσιώδεις τροποποιήσεις ψηφίσθηκαν στη Διπλωματική Διάσκεψη των Βρυξελών, το Μάη του 1952 και αποτέλεσαν τον κορμό της διεθνούς σύμβασης για την συντηρητική κατάσχεση πλοίων. Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα όρια εφαρμογής της διεθνούς σύμβασης, προκύπτουν απ τα άρθρα 2 και 8 και διακρίνονται σε υποκειμενικά και αντικειμενικά. Ι. Υποκειμενικά όρια Υποκείμενα κάθε διεθνούς σύμβασης είναι τα συμβαλλόμενα κράτη. Συνεπώς και οι διατάξεις της εν λόγω διεθνούς σύμβασης αναπτύσσουν ενέργεια σε συμβαλλόμενα κράτη. Ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων της ανακύπτει, όταν επιδιώκεται η συντηρητική κατάσχεση πλοίου στη δικαιοδοσία 12

13 δηλαδή στην εδαφική περιφέρεια, δικαστηρίου συμβαλλόμενου κράτους (άρθρα 2 και 8). Συμβαλλόμενα κράτη (όπως προκύπτει από τα άρθρα 16 και 17 της σύμβασης) είναι εκείνα τα κράτη που έχουν επικυρώσει (όπως ορίζει η νομοθεσία τους) ή προσχωρήσει σ αυτή -καταθέτοντας και στις δύο περιπτώσεις τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης στο Υπουργείο εξωτερικών του Βελγίου (άρθρο 13)- και των οποίων οι επικυρώσεις ή προσχωρήσεις έχουν παραγάγει και εξακολουθούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα, είτε γιατί τα μέρη δεν έχουν καταγγείλει τη σύμβαση είτε γιατί αν την έχουν καταγγείλει, η καταγγελία τους δεν έχει ακόμη παραγάγει έννομα αποτελέσματα. ΙΙ. Αντικειμενικά όρια Τ αντικειμενικά όρια της σύμβασης καθορίζονται από τους όρους «πλοίο κινούμενο στη θάλασσα», «πλοίο που φέρει τη σημαία ορισμένου κράτους», «πλοίο που φέρει τη σημαία συμβαλλόμενου κράτους» και «πλοίο που φέρει τη σημαία μη συμβαλλόμενου κράτους». i) Πλοίο κινούμενο στη θάλασσα Η σύμβαση δεν ορίζει ρητά τι εννοεί πλοίο. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί προβληματικό αν αρκούμασταν στον ορισμό που δίνει κάθε εθνική έννομη τάξη. Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως μια τέτοια προοπτική μας απομακρύνει αρκετά από τον αρχικό στόχο που είναι η διεθνής ενοποίηση του 13

14 δικαίου. Ορθά λοιπόν γίνεται δεκτό ότι η σύμβαση εκλαμβάνει τον όρο με ευρύτητα, με την επιστημονική ή τεχνική έννοια του όρου. Ωστόσο, η διεθνής σύμβαση έθεσε δύο περιορισμούς στην έννοια του πλοίου. Αρχικά απέκλεισε τα πλοία που εκτελούν εσωτερική ναυσιπλοΐα. Συνεπώς, δεν αναφέρεται σε πλοία που κινούνται σε ποταμούς ή λίμνες (ο όρος sea - going ships = πλοία κινούμενα στη θάλασσα είναι καθοριστικός για τον ερμηνευτή του δικαίου). Ωστόσο, προβληματισμό δημιουργεί το κριτήριο με το οποίο θα γίνει η διάκριση. Η Γαλλική έννομη τάξη στηρίζεται στη φύση των υδάτων όπου κινείται ένα πλωτό κατασκεύασμα, για να το χαρακτηρίζει ως θαλάσσιο πλοίο ή σκάφος της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Αν εκτελεί συνήθως πλόες στη θάλασσα, θα είναι θαλάσσιο πλοίο, ενώ αν κινείται σε ποταμούς ή λίμνες θα πρόκειται για σκάφος της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, η ύπαρξη σκαφών που εκτελούν μικτούς πλόες, καθώς και ο μη ακριβής καθορισμός γεωγραφικά των εσωτερικών υδάτων, προκαλούν αβεβαιότητα για το εν λόγω κριτήριο. Άλλη άποψη που προβάλλεται θέτει ως κριτήριο την ιδιαιτερότητα των ναυπηγικών χαρακτηριστικών των σκαφών κάθε κατηγορίας. Ούτε αυτό το κριτήριο όμως είναι ασφαλές, καθώς τα περισσότερα πλοία της εσωτερικής ναυσιπλοΐας δεν παρουσιάζουν από ναυπηγική άποψη διαφορές, συγκρινόμενα με τα θαλάσσια πλοία. 14

15 O G. Berlingieri απ την άλλη πλευρά πρότεινε ως κριτήριο τη νηολόγηση του σκάφους, θεωρώντας ως θαλάσσια πλοία, τα σκάφη που είναι καταχωρισμένα στα βιβλία των πλοίων, ενώ ως σκάφη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, εκείνα που είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, ούτε αυτό το κριτήριο φαίνεται ν αποδίδει την πραγματικότητα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι πως η αναζήτηση κριτηρίου διάκρισης πρέπει σήμερα να θεωρείται παρωχημένη, τη στιγμή μάλιστα που η τεχνολογική εξέλιξη καθιστά την αναζήτηση αυτή ανεπιτυχή και οδηγεί σε ανασφάλεια δικαίου. Άλλωστε, στο πρόσφατο σχέδιο (συντάχθηκε στις 14 Απριλίου 1997) της «κοινής Διακυβερνητικής ομάδας εμπειρογνωμόνων», ο όρος sea - going έχει απαλειφθεί και το σχέδιο της σύμβασης αναφέρεται σ όλα τα πλοία γενικά (arrest of ships). ii) Πλοίο που φέρει τη σημαία ορισμένου κράτους Ο δεύτερος περιορισμός έγκειται στο ότι το θαλάσσιο πλοίο, για να υπαχθεί στο ρυθμιστικό πλαίσιο της σύμβασης, πρέπει να φέρει τη σημαία ορισμένου κράτους. Η σημαία συμβολίζει την εθνικότητα του. Κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίζει τις προϋποθέσεις, ουσιαστικές και τυπικές (π.χ. εγγραφή στο ειδικό δημόσιο βιβλίο, το νηολόγιο) που πρέπει να συντρέχουν για ν απονείμει την εθνικότητά του σ ορισμένο πλοίο. Ωστόσο, στη σύγχρονη εποχή είναι ευρύτερα διαδεδομένο το φαινόμενο της διπλής νηολόγησης (dual registration). Δηλαδή 15

16 το πλοίο να φέρει διαφορετική σημαία κράτους από εκείνο που έχει νηολογηθεί. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, γεννάται το ερώτημα ποια σημαία θα ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή της σύμβασης; Αν forum είναι η Ελλάδα, το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, εφαρμόζοντας αναλογικά την ΑΚ 31. Έτσι, αν το πλοίο είχε Ελληνική και ξένη υπηκοότητα θα υπερίσχυε η Ελληνική. αν έχει πολλές ξένες εθνικότητες, θα ληφθεί υπόψη εκείνη του κράτους που εμφανίζει τους πιο στενούς δεσμούς με το πλοίο. Ερμηνεύοντας γραμματολογικά τη σύμβαση, μπορούμε να υποστηρίξουμε πως κριτήριο είναι η σημαία του κράτους όταν το πλοίο έχει προσωρινά νηολογηθεί στο όνομα του μισθωτή. Ωστόσο, ερμηνεύοντας τελολογικά τη σύμβαση, ίσως καταλήξουμε σε διαφορετικές απαντήσεις. Η συντηρητική κατάσχεση ενός πλοίου δεν συνεπάγεται μόνο την υλική δέσμευση του, αλλά επηρεάζει και την κυριότητα και τις υφιστάμενες σ αυτό εμπράγματες ασφάλειες, καθώς εκτός από την απαγόρευση απόπλου, έχουμε και απαγόρευση πώλησης. Από την άλλη πλευρά το κράτος της σημαίας του μισθωτή αποκτά δικαιοδοσία κυρίως σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και το προσωπικό του πλοίου. Απ τη στάθμιση των ανωτέρω έχω την εκτίμηση πως ίσως είναι προτιμότερο, κριτήριο να αποτελέσει η σημαία της αρχικής νηολόγησης του πλοίου, καθώς μάλιστα η χώρα της αρχικής νηολόγησης δεν απεμπολεί τη δικαιοδοσία της σε θέματα που σχετίζονται με το εμπράγματο καθεστώς του πλοίου. Η απαγόρευση πώλησης του πλοίου θίγει 16

17 την κυριότητα και αποτελεί ζήτημα δικαιοδοσίας της αρχικής χώρας νηολόγησης, η οποία μάλιστα αν είναι συμβαλλόμενη χώρα μπορεί να προστατεύσει το πλοίο, περιορίζοντας τις απαιτήσεις για τις οποίες μπορεί το τελευταίο να κατασχεθεί, μόνο στις ναυτικές. Iii) Πλοίο που φέρει τη σημαία συμβαλλόμενου κράτους Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 8 παρ. 1 της σύμβασης, κάθε πλοίο που φέρει τη σημαία συμβαλλόμενου κράτους, κατάσχεται συντηρητικά στη δικαιοδοσία οποιουδήποτε συμβαλλόμενου κράτους, όπως ορίζει η σύμβαση. Από τη διατύπωση των άρθρων αυτών προκύπτει ότι δεν απαιτείται οπωσδήποτε για την εφαρμογή της σύμβασης, να φέρει το πλοίο που επιδιώκεται να κατασχεθεί σε συμβαλλόμενο κράτος, τη σημαία άλλου συμβαλλόμενου κράτους. Η γραμματική αυτή ερμηνεία συμβάλλει στην υλοποίηση του στόχου της σύμβασης δηλ. στη ρύθμιση της συντηρητικής κατάσχεσης πλοίων με τρόπο διεθνώς ομοιόμορφο. Ωστόσο, ο κανόνας αυτός όπως παρατηρεί ο Αντάπασης, πρέπει να συμπληρωθεί. Κι αυτό γιατί η σύμβαση δεν αφορά, όπως αντίθετα προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 8 αυτής, έννομες σχέσεις που είναι αμιγώς εσωτερικές, αλλά προϋποθέτει διεθνείς έννομες σχέσεις δηλ. έννομες σχέσεις που έχουν στοιχεία αλλοδαπότητας. Από τα στοιχεία αλλοδαπότητας, ιδιαίτερη σημασία έχουν η κατοικία ή επαγγελματική εγκατάσταση του δανειστή. Αν ο δανειστής ναυτικής απαίτησης έχει την κατοικία ή κύρια 17

18 επαγγελματική εγκατάστασή του σε συμβαλλόμενο κράτος κατά την εκδίκαση αίτησής του σε δικαστήριο άλλου συμβαλλόμενου κράτους για την κατάσχεση πλοίου που φέρει τη σημαία αυτού ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους, η εκδίκαση της αίτησης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης. Αλλά και όταν ο τελευταίος έχει την κατοικία σε τρίτο (μη συμβαλλόμενο) κράτος, η από μέρους του υποβολή σε δικαστήριο συμβαλλόμενου κράτους, αίτησης για τη συντηρητική κατάσχεση πλοίου που φέρει τη σημαία συμβαλλόμενου κράτους, θα κριθεί κατ αρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης. Νομολογιακό παράδειγμα: Πολιτικό Πρωτοδικείο Πειραιώς 2511/1977 Ε.Ν.Δ. 6 (1978) σελ Η κατ άρθρο 2 ν.δ. 4570/ με το οποίο κυρώθηκε η Δ.Σ. Βρυξελλών της απαγόρευση συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου που δεν στηρίζεται σε θαλάσσια απαίτηση και φέρει σημαία συμβαλλομένου κράτους, αφορά κατάσχεση που επιχειρείται εντός της δικαιοδοσίας άλλου συμβαλλόμενου κράτους και όχι του κράτους την σημαία του οποίου φέρει. Συνεπώς, συντηρητική κατάσχεση πλοίου υπό Ελληνική σημαία, στην Ελλάδα, είναι νόμιμη, καθώς δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 2 της σύμβασης, μολονότι το πλοίο ανήκει σε εταιρία που εδρεύει σ αλλοδαπή χώρα και συγκεκριμένα στις 18

19 Βερμούδες, οι οποίες έχουν προσχωρήσει στη Διεθνή Σύμβαση των Βρυξελών του [Στο ίδιο πλαίσιο και οι αποφάσεις Μ.Π. Πειρ. 1057/1985 ΕΝΔ 14 σελ και 849/1989 ΕΝΔ 18, σελ ]. Αντίθετος ο Αντάπασης και σωστά, καθώς η ως άνω υπόθεση είχε στοιχεία αλλοδαπότητας, καθώς ο δανειστής είχε την κύρια επαγγελματική εγκατάσταση σ άλλο συμβαλλόμενο κράτος και όχι στην Ελλάδα. Συνεπώς είχε πεδίο εφαρμογής η Σύμβαση. Ωστόσο, το άρθρο 8 παρ.3 παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος ν αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο αποκλείοντας, ολικά ή μερικά, απ τα πλεονεκτήματα της σύμβασης κάθε κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και κάθε πρόσωπο που δεν έχει κατά το χρόνο της κατάσχεσης τη συνήθη διανομή του ή την κύρια επαγγελματική του εγκατάσταση σε συμβαλλόμενο κράτος. Για να κάνει χρήση της, παρεχόμενης απ τη σύμβαση, ευχέρειας, το συμβαλλόμενο κράτος πρέπει να συμπληρώσει τη νομοθεσία του που σχετίζεται με την σύμβαση. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα χρήση αυτής της δυνατότητας. Τα προαναφερθέντα, όπως επισημαίνει άλλωστε και ο Αντάπασης, επαληθεύονται και από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της σύμβασης. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί πως οι συντάκτες της σύμβασης δεν αναφέρθηκαν στην ιθαγένεια του δανειστή, αλλά αντίθετα θεώρησαν πως η συνήθης διαμονή και η κύρια 19

20 επαγγελματική εγκατάσταση του δανειστή έχει μεγαλύτερη σημασία απ ό,τι η ιθαγένεια του, για τον εθνικό ή μη χαρακτήρα μιας σχέσης. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5, η εκχώρηση της απαίτησης και γενικότερα η υποκατάσταση με οποιονδήποτε τρόπο στη θέση του δανειστή δεν επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης, καθώς ο υποκαθιστάμενος στη θέση του δανειστή θεωρείται ότι έχει την ίδια με τον τελευταίο συνήθη διαμονή ή κύρια επαγγελματική εγκατάσταση. iv) Πλοίο που φέρει τη σημαία μη συμβαλλόμενου κράτους Το άρθρο 8 παρ. 2 δημιούργησε ορισμένα προβλήματα ως προς την ερμηνεία του. Υποστηρίχθηκαν αρκετές απόψεις σε σχέση με την εφαρμογή και μη της σύμβασης σε πλοία που φέρουν τη σημαία μη συμβαλλόμενου κράτους. Ωστόσο, όπως προκύπτει σαφώς από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της διεθνούς σύμβασης, πρόθεση των συντακτών της ήταν να μην ευνοήσουν τα πλοία που υψώνουν σημαία μη συμβαλλόμενου κράτους και συνακόλουθα να μη δημιουργήσουν ένα αντικίνητρο για την ευρύτερη αποδοχή της. Παράλληλα, εύκολα συνάγεται - ιδιαίτερα από τη βρετανική τροπολογία, όπως παρατηρεί ο G. Berlingieri - η προσπάθεια να υπαχθεί στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης κάθε κινούμενο στη θάλασσα πλοίο, είτε φέρει τη σημαία συμβαλλόμενου κράτους είτε όχι. Η μοναδική εξαίρεση 20

21 που επέφερε σ αυτόν τον κανόνα, ήταν ότι η διάταξη που επέτρεπε την κατάσχεση για την εξασφάλιση μόνο ναυτικών απαιτήσεων, αφορούσε πλοία που έφεραν τη σημαία συμβαλλόμενου κράτους. Αντίθετα τα πλοία που φέρουν τη σημαία μη συμβαλλόμενων κρατών, μπορούν να κατασχεθούν συντηρητικά για την εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης ως προς την οποία η lex fori επιτρέπει την κατάσχεση. Η άποψη που φαίνεται να επικρατεί, υποστηρίζει ότι οι διατάξεις της διεθνούς σύμβασης -μ εξαίρεση εκείνη του άρθρου 2, δηλ. τη διάταξη που περιορίζει την κατάσχεση, στις θαλάσσιες απαιτήσεις- εφαρμόζονται και σε πλοία που φέρουν τη σημαία μη συμβαλλόμενου κράτους μ ορισμένες, όμως, ιδιαιτερότητες που σκοπό έχουν να μην ευνοηθούν τα τελευταία σε σχέση με τα πλοία που φέρουν τη σημαία συμβαλλόμενων κρατών. Νομολογιακό παράδειγμα: Μον. Πρωτοδικείο Πειραιά 864/1979 Ε.Ν.Δ. 9 (1981) σελ. 6-8 Λόγω της δικαιοδοσίας για λήψη ασφαλιστικών μέτρων των ημεδαπών δικαστηρίων λόγω της ύπαρξης περιουσίας του οφειλέτη ή του αντικειμένου της δίκης στη δικαιοδοτική περιφέρεια της ημεδαπής πολιτείας κατ εφαρμογή του άρθρου 40 1 του ΚΠολΔ. Προκειμένου μάλιστα για πλοίο για το οποίο απαιτείται πράγματι να είναι ελλιμενισμένο ή να ναυλοχεί δεν εμποδίζεται η συντηρητική κατάσχεση του πλοίου εντός της 21

22 χωρικής δικαιοδοσίας των συμβεβλημένων χωρών της Διεθνούς Σύμβασης των Βρυξελλών του 1952, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να κατασχεθεί το πλοίο παρά μόνο για θαλάσσια απαίτηση. Τέτοια προδήλως είναι και η απαίτηση εκ πρακτόρευσης του πλοίου. Άλλωστε, κατά το άρθρο 8 2 δεν εμποδίζεται η κατάσχεση πλοίου που δεν φέρει τη σημαία συμβαλλομένου κράτους. Στην σχολιαζόμενη απόφαση δεν προκύπτει ότι το κράτος, την σημαία του οποίου φέρει το πλοίο της καθ ης, συμμετέχει στην παραπάνω διεθνή σύμβαση. Σ αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 της σύμβασης που παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος να αποκλείει κάθε μη συμβαλλόμενο κράτος ή πρόσωπο που έχει την κατοικία ή κύρια επαγγελματική εγκατάστασή του σε μη συμβαλλόμενο κράτος απ τα πλεονεκτήματα που του παρέχει η σύμβαση, όταν επιδιώκει την κατάσχεση πλοίου με σημαία συμβαλλόμενου κράτους στη δικαιοδοσία αυτού ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους. Συνεπώς, αν το συμβαλλόμενο κράτος έχει κάνει χρήση της πιο πάνω ευχέρειας, αποκλείονται από τα πλεονεκτήματα της σύμβασης και τα πλοία που φέρουν τη σημαία των συμβαλλόμενων κρατών. Αντίθετα, αν το εν λόγω συμβαλλόμενο κράτος δεν έχει κάνει χρήση της εν λόγω ευχέρειας, η σύμβαση εφαρμόζεται πλήρως και στα πλοία που υψώνουν τη σημαία μη συμβαλλόμενων κρατών. 22

23 Την εφαρμογή της σύμβασης σε κάθε πλοίο υποκείμενο στη δικαιοδοσία συμβαλλόμενου κράτους, ανεξάρτητα από το αν φέρει τη σημαία συμβαλλόμενης ή τρίτης χώρας αποδέχθηκαν τόσο το σχέδιο της Λισσαβόνας όσο και το σχέδιο της «Κοινής Διακυβερνητικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων», όμως και τα δύο σχέδια επιτρέπουν σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος να διατυπώσει κατά την κύρωση ή προσχώρηση στη σύμβαση επιφύλαξη για τη μη εφαρμογή της σε πλοία που φέρουν τη σημαία μη συμβαλλόμενων χωρών. Δ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1952 ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ i) Τόσο η σύμβαση όσο και ο ΚΠολΔ δεν εμποδίζουν οποιονδήποτε άλλο δανειστή να κατάσχει το ήδη κατασχεμένο πλοίο. Και αυτό για να μην αποστερηθεί απ τους άλλους δανειστές η δυνατότητα ν ασκήσουν τα δικαιώματα στη χώρα τους και για να αποτραπούν οι καταχρήσεις (π.χ. εικονικές κατασχέσεις). ii) Οι διατάξεις της σύμβασης δεν επιβάλλουν ρητά ή σιωπηρά διαφορετικές ρυθμίσεις στο δικονομικό πεδίο. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 της σύμβασης, οι κανόνες που 23

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 Κλειδώστε την επιτυχία σας στο ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 SOS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Η λειτουργία της εμπράγματης ασφάλειας Ο οφειλέτης η περιουσία του οποίου δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των δανειστών του μπορεί να ικανοποιήσει όποιον από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ναυτικός Κώδικάς Ρόδου: Ο ναυτικός κώδικας της Ρόδου ή Ροδιακός νόμος ή Νόμος της Ρόδου υπολογίζεται ότι έγινε αποδεκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 24.10.2006 COM(2006) 618 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η προστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Ατομική προστασία εργαζομένων... 4 1.3 Προστασία της ίδιας της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης... 4 1.4 Προστασία της Συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11 -2012 Αρ. Πρωτ. : Κ1-1960 Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

" ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974.

 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ , 1974. " ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974. Τα Κράτη-Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους κανόνες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ. Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας

LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ. Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας LEGAL INSIGHTS ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας Μέχρι ποιο σημείο είναι δυνατόν να φτάσει το δικαίωμα του δανειστή να κατάσχει τραπεζικές καταθέσεις;

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008 L 177/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.7.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ «Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ Η ιδέα του περιορισμού της ευθύνης υπήρχε ήδη από τα αρχαία χρόνια. Απαντάται: α. στο ρωμαϊκό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1994

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1994 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.:2.1. 95/Ν.Χ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1994 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π Αριθ. Πρωτ. :1112206/8745/0016/δις ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ( ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ. 1293 ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 6 Σκοπός Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... IX ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 Ι. ΑΡΧΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (Νόμος του Χαμουραμπί)...

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα