Ελληνικό Πανεπιστήµιο: δηµόσια ευθύνη και κοινωνικές ανάγκες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Πανεπιστήµιο: δηµόσια ευθύνη και κοινωνικές ανάγκες"

Transcript

1 Ελληνικό Πανεπιστήµιο: δηµόσια ευθύνη και κοινωνικές ανάγκες Γιώργος Τζιρίτας Καθηγητής Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Ο χώρος της Παιδείας είναι ευαίσθητος, δεν επιδέχεται πειραµατισµούς και δεν προσφέρεται για προεκλογικές δηµαγωγικές εξαγγελίες. Θα ήταν κατά πολύ προτιµότερο, πέραν ορισµένων προγραµµατικών αρχών που θα δίνουν το διακριτό στίγµα των πολιτικών κοµµάτων, τα θέµατα της Παιδείας να αποτελέσουν αντικείµενο ενός ευρύτατου και νηφάλιου δηµόσιου διαλόγου µετεκλογικά. Ωστόσο οι δηλώσεις και οι εξαγγελίες περισσεύουν, οπότε, πάντοτε στο πλαίσιο µιας ουσιαστικής και εποικοδοµητικής συµβολής, είναι αναγκαία η έκφραση γνώµης από τους ενεργούς συντελεστές της εκπαίδευσης. Θα περιορισθούµε σε θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία αφενός µονοπωλούν το ενδιαφέρον, και για τα οποία αφετέρου νοµιµοποιούµεθα να εκφράσουµε γνώµη. Η Ανώτατη Παιδεία στη χώρα µας διέρχεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια µία κρίση ανάπτυξης. Τόσο ο αριθµός των Ιδρυµάτων και των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων αυξήθηκε, όσο και συνακόλουθα ο αριθµός των φοιτητών. Η µαζική εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα αποτελεί αφενός αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας και αφετέρου ανάγκη λόγω υψηλοτέρων απαιτήσεων στην οικονοµία σε όλους τους τοµείς παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Η µαζικοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συνιστά εποµένως θετική εξέλιξη και ζητούµενο αποτελεί η ανταπόκριση σε αυτήν. Για να µην εκφυλισθεί η µαζικοποίηση σε ισοπέδωση απαιτούνται πόροι, ανθρώπινοι και υλικοί, προσαρµογή της οργάνωσης και της δοµής των σπουδών, και τέλος µεταρρυθµιστικές τοµές στους θεσµούς. Ας σηµειώσουµε εισαγωγικά ότι το Πανεπιστήµιο αποτελεί κατάκτηση του ευρωπαϊκού πολιτισµού από το Μεσαίωνα µε σχεδόν µια ολόκληρη χιλιετηρίδα ύπαρξης. Ξεκίνησε από την ανάγκη µόρφωσης του κλήρου για να αποκτήσει βαθµιαία οικουµενικό χαρακτήρα και να συµπεριλάβει όλη τη γνώση και το σύµπαν των επιστηµών. Η εδραίωση του Πανεπιστηµίου βασίσθηκε στην αυτονοµία του έναντι τόσο της εκκλησιαστικής εξουσίας στην αρχή, όσο και της πολιτικής εξουσίας στη συνέχεια. Το Πανεπιστήµιο στην Ευρώπη αποτελεί δηµόσιο ίδρυµα που στις σύγχρονες κοινωνίες δεν αποτελεί αποκλειστικά ένα κρατικό οργανισµό, αλλά διαπερνάται από τα ρεύµατα της κοινωνίας των πολιτών, την οποία επηρεάζει και συνδιαµορφώνει (βλέπε ένθετο απόσπασµα από τη Magna Charta των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων που ψηφίσθηκε από πρυτάνεις ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων το 1988 στη Bologna µε την ευκαιρία της ένατης εκατονταετηρίδας του αρχαιότερου πανεπιστηµίου). Το ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο δεν θα µπορούσε εποµένως να χαρακτηρισθεί ως κρατικό, γιατί διατηρεί αυτονοµία ως προς την πολιτική εξουσία. Ο όρος κρατικό Πανεπιστήµιο (State University) προέρχεται από τις Η.Π.Α., όπου τα πρώτα Πανεπιστήµια ιδρύθηκαν κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών 1, αλλά η ιδιαίτερη ιστορική πορεία του «αµερικάνικου έθνους» εισήγαγε άλλους τρόπους χρηµατοδότησης και σύνδεσης µε την κοινωνία. Ο όρος «µη κρατικό» Πανεπιστήµιο δεν είναι δόκιµος και αντιπαραθέτει στα υπάρχοντα δηµόσια, και όχι 1 Το Πανεπιστήµιο του Harvard ιδρύθηκε το 1636 κατά τα πρότυπα του Πανεπιστηµίου του Cambridge, το Πανεπιστήµιο του Princeton το 1746 κατά τα πρότυπα του Πανεπιστηµίου της Oxford, κλπ. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αµερικάνικων Πανεπιστήµιων είναι η σύνδεσή τους µε την περιφέρεια όπου είναι εγκατεστηµένα.

2 κρατικά, Πανεπιστήµια, άλλα Πανεπιστήµια που θα µπορούσαν να ιδρύονται από ενώσεις ιδιωτών για συγκεκριµένες ανάγκες της κοινωνίας ή της οικονοµίας. Κατά µία έννοια, ως προς το σκοπό, που ευθέως δηλώνεται άµεσα ωφελιµιστικός, οι προτάσεις αυτές συνιστούν επιστροφή στα πρώτα µεσαιωνικά χρόνια ίδρυσης σχολών για τη µόρφωση στελεχών. Κατά µία άλλη έννοια, οι προτάσεις αυτές συναντούν την παράδοση των αµερικανικών Πανεπιστηµίων, που όµως δεν εξάγεται, γιατί συνδέεται µε την ίδια την αµερικάνικη ιστορία. Το τελικό αποτέλεσµα, ανεξάρτητα από προθέσεις, θα είναι µία συνολική υποβάθµιση της Ανώτατης Παιδείας στη χώρα µας. 1. Το πανεπιστήµιο είναι ένα αυτόνοµο ίδρυµα που λειτουργεί στο επίκεντρο κοινωνιών που λόγω γεωγραφικής και ιστορικής κληρονοµιάς έχουν διαφορετική εσωτερική οργάνωση. Παράγει, εξετάζει, αξιολογεί και παραδίδει από γενιά σε γενιά την παιδεία και τον πολιτισµό µέσω της έρευνας και της διδασκαλίας. Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κόσµου που το περιβάλλει, πρέπει η έρευνα και η διδασκαλία του να είναι ηθικά και πνευµατικά ανεξάρτητες από κάθε πολιτική εξουσία και οικονοµική δύναµη. 2. Στα πανεπιστήµια δεν πρέπει να διασπάται η διδασκαλία από την έρευνα. Ειδάλλως τα µαθήµατα που παρέχονται θα βρίσκονται πίσω από τις µεταβαλλόµενες ανάγκες, πίσω από τις απαιτήσεις της κοινωνίας και από την πρόοδο της επιστηµονικής γνώσης. 3. Η ελευθερία στην έρευνα και την εκπαίδευση είναι θεµελιώδης αρχή της πανεπιστηµιακής ζωής και οι κυβερνήσεις και τα πανεπιστήµια οφείλουν να διασφαλίζουν το σεβασµό προς αυτήν τη θεµελιώδη αξίωση, στο µέτρο που εξαρτάται από τον ένα ή τον άλλο από τους δύο αυτούς θεσµικούς φορείς. Το πανεπιστήµιο απορρίπτοντας τις στενές αντιλήψεις και ανοικτό πάντοτε στο διάλογο, είναι ένας ιδεώδης τόπος συνάντησης α) για δασκάλους που έχουν τα απαιτούµενα ουσιαστικά προσόντα για να µεταδίδουν τη γνώση τους και τα κατάλληλα εργαλεία και εφόδια για να την αναπτύσσουν µε την έρευνα και τις καινοτοµικές ιδέες β) για φοιτητές που έχουν αποκτήσει το δικαίωµα και είναι ικανοί και πρόθυµοι να εµπλουτίσουν το πνεύµα τους µε αυτή τη γνώση. 4. Ένα πανεπιστήµιο είναι ο θεµατοφύλακας της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής παράδοσης. Συνεχής και επίµονη φροντίδα του είναι η κατάκτηση καθολικής γνώσης. Για να εκπληρώσει το έργο που έχει κληθεί να επιτελέσει, υπερβαίνει τα γεωγραφικά και πολιτικά σύνορα και κατ αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνει τη ζωτική ανάγκη που έχουν οι διαφορετικοί πολιτισµοί να αλληλογνωρίζονται και να αλληλοεπηρεάζονται. Ένθετο 1: Οι θεµελιώδεις αρχές από τη Magna Charta των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων. Αρκεί να σκεφθούµε τη µέχρι τώρα σχετική εµπειρία από τη λειτουργία των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών που λειτουργούν ως εµπορικά παραρτήµατα ξένων, δηµόσιων κατά κανόνα, Πανεπιστηµίων. Περιορίζονται µόνο σε ορισµένα επιστηµονικά αντικείµενα που έχουν µεγάλη ζήτηση: οικονοµικά και διοίκηση επιχειρήσεων, χρηµατοοικονοµικά και πληροφορική. Οι σπουδές σε αυτά τα Κέντρα είναι κατ ανάγκη επαγγελµατικές, λόγω της αποστολής και του χαρακτήρα τους και λόγω του περιεχοµένου που δεν είναι δυνατό να διαθέτει το απαιτούµενο βάθος και την αναγκαία ευρύτητα. Επίσης λειτουργούν στη χώρα µας µε ιδιωτική πρωτοβουλία προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών. Και αυτά έχουν να επιδείξουν πενιχρά αποτελέσµατα. Χαρακτηριστική είναι περίπτωση του Athens Information Technology που αποτελεί συνεργασία του Οµίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ µε το διεθνούς φήµης Carnegie Mellon University (βλέπε στο Ένθετο διαφήµιση στο µεγάλης κυκλοφορίας επιστηµονικό περιοδικό IEEE Spectrum). Παρά την αφθονία των πόρων και τη διεθνή εγγύηση ποιότητας δεν κατορθώνει να προσελκύσει ούτε διδακτικό προσωπικό, ούτε φοιτητές εφάµιλλους του ελληνικού δηµόσιου Πανεπιστήµιου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο ενηµερωτικό δελτίο του 2003, όπου δίδεται πλήρες πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών, δεν αναφέρονται ονόµατα καθηγητών. Όταν υπό τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες η ιδιωτική πρωτοβουλία αδυνατεί να καρποφορήσει, καθίσταται πιθανότερο το ενδεχόµενο άλλες σχετικές µελλοντικές πρωτοβουλίες να είναι αποτυχηµένες, αλλά µε ταυτόχρονα δυσµενείς επιπτώσεις στο δηµόσιο Πανεπιστήµιο.

3 Ένθετο 2: Από την ολοσέλιδη διαφήµιση του Athens Information Technology στο µεγάλης κυκλοφορίας επιστηµονικό περιοδικό IEEE Spectrum. Αφού η λύση για την κρίση της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης δεν θα µπορούσε να αναζητηθεί στην ίδρυση «µη κρατικών» Πανεπιστηµίων, η ανάγκη στήριξης και µεταρρύθµισης του δηµόσιου Πανεπιστήµιου γίνεται επείγουσα. Η στήριξη σε ανθρώπινο προσωπικό, υποδοµές και εξοπλισµό είναι επιτακτική. Η αναγκαία µεταρρύθµιση µόνο εάν είναι αποτέλεσµα ενός ευρύτατου δηµόσιου διάλογου θα µπορέσει να αποδώσει ένα Πανεπιστήµιο ταυτόχρονα δηµοκρατικό, αποτελεσµατικό, σύγχρονο και ανοικτό στην κοινωνία. Θα παρουσιάσουµε µια µικρή συµβολή στο διάλογο επιλέγοντας κάποια κρίσιµα θέµατα. Πρόσβαση στην Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση Η παιδεία, και η σύνδεσή της µε την παραγωγή και τα επαγγέλµατα, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης της κοινωνικής διαστρωµάτωσης. Συνιστά ταυτόχρονα πεδίο όπου καθίσταται εφικτή η κοινωνική ανέλιξη, µε την προϋπόθεση της ανοικτής και δηµοκρατικής πρόσβασης. Ένα εκπαιδευτικό σύστηµα είναι τόσο περισσότερο κοινωνικά άδικο όσο περισσότερο λειτουργεί επιλεκτικά σε πρώιµες ηλικίες. Τότε η κοινωνική καταγωγή τείνει να αναπαράγεται και οι κοινωνικές διαφορές οξύνονται. Αντίθετα, όσο οι νέοι µένουν µέσα στο πλαίσιο της δηµόσιας εκπαίδευσης µέχρι την ενηλικίωσή τους, µπορούν να αξιοποιήσουν τη γνώση και τις «ίσες ευκαιρίες» που τους παρέχονται στην κατεύθυνση άµβλυνσης των κοινωνικών διαφορών, µε οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας. Η δεύτερη προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτός ο δηµοκρατικός στόχος είναι η ουσιαστική µετάδοση γνώσεων και η θέσπιση αξιοκρατικών κριτηρίων στις επιλογές και στις µεταβάσεις από βαθµίδα σε βαθµίδα. Η δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση θα εξασφαλίσει σε όλους τους νέους τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ωστόσο ανάλογα µε τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις επιδόσεις, η λυκειακή βαθµίδα θα έπρεπε να διατηρήσει τη σηµερινή διάκριση σε τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση και ενιαία-γενική επιστηµονική µε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μόνο η τελευταία θα µπορούσε να δίδει άµεσα πρόσβαση στο Πανεπιστήµιο. Επιβάλλεται η ουσιαστική αποδέσµευση των απολυτηρίων εξετάσεων του Λυκείου από το σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ωστόσο οι εθνικού επιπέδου εξετάσεις θα πρέπει να διατηρηθούν, γιατί έχουν χαρακτηριστικά αµεροληψίας και αδιάβλητου. εν θα

4 πρέπει όµως να είναι διαγωνιστικές, αλλά πιστοποιητικές των γνώσεων. Οι εξεταζόµενοι θα πρέπει να έχουν την εγγύηση της εισαγωγής, εφόσον πιστοποιούν ορισµένο επίπεδο γνώσεων, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των συνεξεταζοµένων. Η εισαγωγή θα µπορούσε να γίνεται σε ευρείες επιστηµονικές ενότητες και µε όρους που κάθε Πανεπιστήµιο ή κάθε Σχολή θα καθορίσει. Το πλήθος των επιστηµονικών ενοτήτων θα πρέπει να είναι εξαιρετικά περιορισµένο. Για παράδειγµα στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης οι επιστηµονικές ενότητες θα αρκούσε να είναι δύο, σε σχέση µε τα επτά Τµήµατα της Σχολής. Η τελική επιλογή του προγράµµατος σπουδών που οδηγεί στο πτυχίο, θα πρέπει να γίνεται εντός του Πανεπιστηµίου, µετά από ένα χρόνο σπουδών. Μία πρόσφατη πρόταση από τον Καθηγητή Γ. Μπαµπινιώτη για ελεύθερη εισαγωγή και δοκιµαστική εξαµηνιαία φοίτηση είναι ανεφάρµοστη, δεν τιµά τους φοιτητές και µετατρέπει τα Πανεπιστήµια σε εξεταστικά κέντρα. Μετά τον πρώτο χρόνο γενικών πανεπιστηµιακών σπουδών, οι φοιτητές θα µπορούν να επιλέγουν πρόγραµµα σπουδών, που θα µπορεί να είναι τµηµατικό ή διατµηµατικό και θα οδηγεί στο βασικό πτυχίο. Τα Τµήµατα θα διαθέτουν σχετική αυτοτέλεια και αυτονοµία, θέτοντας απαιτήσεις, στο θέµα της εισαγωγής φοιτητών, των οποίων οι επιλογές θα είναι πλέον περισσότερο συνειδητές και επιστηµονικά θεµελιωµένες. Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. Τα Πανεπιστήµια, πλην της παραγωγής ανώτατων στελεχών για τις δηµόσιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις, έχουν ως αποστολή την παραγωγή νέας γνώσης µέσα από την επιστηµονική έρευνα και την αναπαραγωγή όλης της Ανώτατης Εκπαίδευσης µέσα από τις µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Τα Τ.Ε.Ι. απαντούν στις ανάγκες της οικονοµίας και της παραγωγής για µεσαία στελέχη και ανώτερους τεχνικούς, που έχουν καλή γενική παιδεία και επιστηµονική και τεχνολογική κατάρτιση, ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις των µέσων και των διαδικασιών της παραγωγής ή των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. Πρόκειται εποµένως για βαθµίδα κοµβικής σηµασίας για τη σύνδεση της Εκπαίδευσης µε την Παραγωγή. Τρία έτη σπουδών είναι υπεραρκετά για την ανώτερη τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση. εν θα πρέπει ποτέ να µας διαφεύγει ότι η εκπαίδευση έχει κόστος και να επιζητούµε τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα. Εάν κατά κανόνα σε όλες τις άλλες χώρες απαιτούνται δύο έτη σπουδών για αυτή τη βαθµίδα, η τετραετής φοίτηση στη χώρα µας σηµαίνει είτε αναποτελεσµατικότητα, είτε λαθεµένο προσανατολισµό. Επειδή ακριβώς οι µέθοδοι, οι τεχνικές και τεχνολογίες δεν θα έπρεπε να ήσαν εµπειρικές, αλλά επιστηµονικά στηριγµένες, τα Τ.Ε.Ι. θα έπρεπε, διατηρώντας αυτονοµία, να υπάγονται στα Πανεπιστήµια. Η µέγιστη αδυναµία του ελληνικού συστήµατος, και η µέγιστη αστοχία της µεταρρύθµισης του 2001, είναι η πλήρης αυτονόµηση και ανεξαρτητοποίηση των Τ.Ε.Ι. Αν η χώρα µας είχε ανάγκη και ήθελε να διαθέτει Ανώτατα Τ.Ε.Ι. όφειλε να τα θέσει υπό την αιγίδα των Πανεπιστηµίων, ώστε και τα προγράµµατα και το περιεχόµενο σπουδών να καθορίζονται υπό το φως της επιστηµονικής προόδου. Το διδακτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. θα µπορούσε αυτόµατα, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες αµφίβολης αξίας, να µετέχει σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και στην πανεπιστηµιακή έρευνα. Ταυτόχρονα στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι., στο πλαίσιο ενός ανοικτού εκπαιδευτικού συστήµατος, θα µπορούσε να προσφέρεται η δυνατότητα µετάβασης στον πανεπιστηµιακό κλάδο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε όρους αξιοκρατίας. Θεσµοί Ο Νόµος Πλαίσιο για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. βασίζεται στη νοµοθεσία του Τότε έπαιξε σηµαντικό ρόλο για να αλλάξει η φυσιογνωµία του ελληνικού πανεπιστηµίου. Το φοιτητικό κίνηµα µε την ορµή από την περίοδο των δηµοκρατικών αντιδικτατορικών αγώνων αποτελούσε µοχλό αλλαγών και εκδηµοκρατισµού. Ωστόσο η ορµή αυτή έχει προ πολλού εξαντληθεί. Η συµµετοχή των φοιτητών στην εκλογή των αρχών διοίκησης και στα

5 όργανα του πανεπιστηµίου έχει πλέον σε µεγάλο βαθµό εκφυλισθεί σε µοχλό επιρροής κοµµατικών οργάνων στην πανεπιστηµιακή ζωή πλήττοντας την αυτονοµία του πανεπιστηµίου έναντι της πολιτικής εξουσίας. Ας αρχίσουµε από την εκλογή των πρυτανικών αρχών, γιατί ιδιαίτερα σε αυτή εµφανίζονται τα µέγιστα προβλήµατα στρέβλωσης της διαδικασίας συµµετοχής των φοιτητών στη διοίκηση. Η ψήφος των φοιτητών εκφράζεται κατά µπλοκ ανάλογα µε την κοµµατική/παραταξιακή στοίχιση. Ο µαζικός έλεγχος των ψήφων των φοιτητών προσδίδει στις ηγεσίες των φοιτητικών παρατάξεων και στις κοµµατικές τους καθοδηγήσεις ισχυρά διαπραγµατευτικά πλεονεκτήµατα. Μέλη του πανεπιστηµίου, που θα µπορούσαν µέσα από συλλογικές διαδικασίες να αρθρώσουν προγραµµατικό λόγο, αποθαρρύνονται και αποτρέπονται, γιατί δεν θα ήθελαν να υποβάλουν τις απόψεις τους σε δοκιµασία από εξωπανεπιστηµιακούς παράγοντες. Μοιραία ο συµβιβασµός µε αυτή την πραγµατικότητα οδηγεί σε εξαρτήσεις. Αν γενικεύσουµε την εικόνα σε όλα τα πανεπιστήµια της χώρας, και αν λάβουµε υπόψη ότι προνοµιούχος συνοµιλητής του Υπουργείου είναι η Σύνοδος των Πρυτάνεων, αντιλαµβανόµεθα ότι στη χώρα µας η αυτονοµία του πανεπιστηµίου είναι υποθηκευµένη. Η συµµετοχή των φοιτητών στη διοίκηση του πανεπιστηµίου είναι και χρήσιµη και αναγκαία. Ωστοσο απαιτούνται µεταρρυθµίσεις, ώστε η συµµετοχή να είναι ουσιαστική, να ενδιαφέρει το σύνολο των φοιτητών και να µην δηµιουργούνται µηχανισµοί εξαρτήσεων και χειραγωγήσεων. Ακόµα τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστηµίου, Σύγκλητος και Επιτροπές, από τη συγκρότηση και τη σύνθεσή τους αδυνατούν να διαδραµατίσουν ρόλο επιτελικό και στρατηγικό. Η Σύγκλητος και οι Επιτροπές συγκροτούνται ως άθροισµα των Τµηµάτων και δεν συντίθενται στη βάση αρχών και θέσεων. Είναι φυσικό τα µέλη των οργάνων να αισθάνονται περισσότερο αντιπρόσωποι Τµηµάτων και λιγότερο φορείς µιας συλλογικής θέλησης, που θα µπορούσε να προτάξει ζητήµατα δεοντολογίας και αρχών. Θα έπρεπε εποµένως να αναζητηθεί µικτός τρόπος συγκρότησης, ώστε και οι τµηµατικές διεκδικήσεις να προωθούνται και να επιτυγχάνονται συνθέσεις στη βάση ακαδηµαϊκών αρχών. Οικονοµικοί Πόροι Η ανάπτυξη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα µας είναι ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των φοιτητών κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια ήταν 5%, µε συνολικό αποτέλεσµα τον τετραπλασιασµό του αριθµού των φοιτητών. Εξίσου µεγάλη ήταν η αύξηση του πλήθους των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων και των Τ.Ε.Ι. Σε όλες τις περιφέρειες της χώρας υπάρχει τουλάχιστον ένα Πανεπιστήµιο και ένα Τ.Ε.Ι. Ωστόσο οι δηµόσιες επενδύσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση και οι επιχορηγήσεις λειτουργικών δαπανών δεν ακολουθούν τον ίδιο ρυθµό αύξησης. Οι συνθήκες λειτουργίας είναι ασφυκτικές. Ας αρχίσουµε από τις λειτουργικές δαπάνες. Επειδή πρόσφατα στη Μεγάλη Βρεττανία που τείνει προς την ιδιωτική χρηµατοδότηση των πανεπιστηµιακών σπουδών ψηφίσθηκε η αναπροσαρµογή των διδάκτρων, διαθέτουµε ένα µέτρο πραγµατικού λειτουργικού κόστους. Το ελάχιστο εποµένως ετήσιο λειτουργικό κόστος ανά φοιτητή θα ήταν της τάξης των 1500 ευρώ. Η κρατική επιχορήγηση για τη λειτουργία των Πανεπιστήµιων στην Ελλάδα είναι κάτω από το ήµισυ του ανωτέρω ποσού. Απαιτείται εποµένως η σταδιακή αύξηση, µε ετήσιο ρυθµό 20%, ώστε το 2010, χρονιά ευρωπαϊκής εναρµόνισης στο χώρο της ανώτατης παιδείας να µετέχουµε στον Ευρωπαϊκό χώρο µε όρους ισοτιµίας. Τα πράγµατα είναι άκρως αποκαρδιωτικά αν αναφερόµεθα στην αρχική δηµόσια επένδυση για κτιριακές εγκαταστάσεις. Στην Ελλάδα αποτελεί πλέον κανόνα ότι όταν ιδρύεται ένα νέο Πανεπιστήµιο, πρώτα πηγαίνουν οι φοιτητές, ακολουθούν οι καθηγητές και τελευταία

6 κτίζονται τα κτίρια. Την καλύτερη επιβεβαίωση του κανόνα αποτελεί το Πανεπιστήµιο Κρήτης. Με χρόνο λειτουργίας πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα δεν έχει ακόµα ολοκληρώσει την εγκατάστασή του σε κατάλληλους χώρους και κτίρια. Στα οικονοµικά θέµατα δεν θα µπορούσε να παραλειφθεί το µισθολογικό των µελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Ισχυρό πανεπιστήµιο µε διεθνή προβολή και απήχηση δεν µπορεί να υπάρξει εάν δεν προσελκύει τους ανά την υφήλιο διαπρέποντες έλληνες επιστήµονες. Αν και οι αµοιβές δεν αποτελούν το µοναδικό κίνητρο προσέλκυσης, ο συνδυασµός τους µε τις άλλες καθυστερήσεις στις υποδοµές και τον εξοπλισµό, λειτουργούν ανασχετικά στη βέλτιστη δυνατή στελέχωση του ελληνικού πανεπιστηµίου. Για την αµοιβή, το µέγιστο ζήτηµα είναι η σύνθεσή της κατά το ήµισυ σχεδόν από επιδόµατα, µε προφανείς δυσµενείς συνέπειες στις συντάξεις, πέραν της απαξιωτικής εικόνας που προκύπτει για την ίδια την απασχόληση των πανεπιστηµιακών. Σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την κοινωνία Η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την κοινωνία είναι απόλυτα αναγκαία. εν θα προκύψει δίδοντας τη δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή σε επαγγελµατικούς φορείς να ιδρύουν Σχολές ή Τµήµατα επαγγελµατικής κατεύθυνσης και τοπικού ενδιαφέροντος. Αυτή η αντίληψη θα µπορούσε στην καλύτερη περίπτωση να υπηρετεί τη µεταλυκειακή επαγγελµατική κατάρτιση, που δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Αναντικατάστατη συνιστώσα της πανεπιστηµιακής λειτουργίας είναι η ερευνητική δραστηριότητα. Η διδασκαλία και η έρευνα είναι δύο αλληλοϋποστηριζόµενες δραστηριότητες. Η αδιαίρετη µεταξύ τους σχέση αποτελεί όρο ύπαρξης του Πανεπιστηµίου. Η µετάδοση της γνώσης συµβαδίζει µε την παραγωγή της γνώσης. Από την άλλη πλευρά η παραγωγή της γνώσης θα πρέπει να βασίζεται στην ισόρροπη ανάπτυξη της βασικής και της εφαρµοσµένης έρευνας. Τόσο η έρευνα, όσο και η διδασκαλία, αποτελούν αφορµές και λόγους σύνδεσης του Πανεπιστηµίου µε την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο µια ξεχωριστή σχέση έχει η Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστηµένο το Πανεπιστήµιο. Θα επαναλάβουµε εδώ το παράδειγµα των αµερικανικών Πανεπιστήµιων που κατορθώνουν να συνδυάζουν τις στενές σχέσεις σε τοπικό επίπεδο µε τη διεθνή παρουσία και προβολή. Οι σχέσεις µε την Περιφέρεια θα πρέπει να είναι θεσµοθετηµένες. Κατάλληλο πλαίσιο µπορεί να αποτελεί ένα Συµβούλιο µε µικτή σύνθεση, όπου θα µετέχουν αντιπρόσωποι των οργάνων διοίκησης του πανεπιστηµίου αφενός, και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επαγγελµατικών φορέων και των επιστηµονικών ενώσεων αφετέρου. Προτάσεις για τη διεύρυνση των προγραµµάτων σπουδών, για συµµετοχή στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου πνευµατικού ρόλου θα µπορούσαν να υποβάλλονται και να συζητούνται σε αυτό το Συµβούλιο. Αρµόδια ωστόσο για την τελική απόφαση θα ήταν η Βουλή του Πανεπιστηµίου, η Σύγκλητος. Ευρωπαϊκή εναρµόνιση Με την ευκαιρία της 800 ης επετείου από την ίδρυση του Πανεπιστηµίου της Sorbonne το 1998 συναντήθηκαν στο Παρίσι οι Υπουργοί Παιδείας τεσσάρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Γαλλίας, Γερµανίας, Ιταλίας και Μεγάλης Βρεττανίας. Με τη διακήρυξή τους έθεσαν τα θεµέλια για ένα ευρωπαϊκό ανοικτό χώρο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, γιατί η Ευρώπη «δεν είναι µόνο µια Ευρώπη του ευρώ, των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και της οικονοµίας» και γιατί «τα Πανεπιστήµια γεννήθηκαν στην ήπειρο της Ευρώπης». Η διακήρυξη της Sorbonne αναφέρεται στην εναρµόνιση της οργάνωσης των σπουδών µε τη διάκριση σε ένα κύκλο βασικών σπουδών και σε ένα κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών µε δύο διπλώµατα, ειδίκευσης και διδακτορικό.

7 Την επόµενη χρονιά, 1999, στη Bologna συναντήθηκαν οι Υπουργοί 29 ευρωπαϊκών χωρών και έθεσαν ως στόχο τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Παιδείας το 2010 µε την αναγνωρισιµότητα των τίτλων σπουδών, την κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων και την ενιαία δοµή της οργάνωσης των σπουδών. Το τελευταίο σχηµατοποιήθηκε στη βάση της ελάχιστης διάρκειας των κύκλων σπουδών σε «3-5-8», δηλαδή τρία χρόνια για τις βασικές σπουδές, δύο χρόνια για την ειδίκευση και τρία χρόνια για τη διδακτορική έρευνα. Η λεγόµενη «διαδικασία» της Bologna επιβεβαιώθηκε στις συναντήσεις της Πράγας (2001) και του Βερολίνου (2003). Παρά το ότι η χώρα µας έχει µετάσχει και υπογράψει τις συµφωνίες των συναντήσεων κορυφής, µέχρι σήµερα η σχετική συζήτηση περιορίζεται στην ιδεολογική χροιά των αποφάσεων και διακηρύξεων. Έχει καταγραφεί µία άποψη βάσιµης κριτικής λόγω φιλελεύθερου προσανατολισµού των διακηρύξεων. Σε αυτή την άποψη προστίθεται και µία κριτική από την πλευρά της αντίθεσης στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το βέβαιο είναι ότι δεν έχει υπάρξει ουσιαστική συζήτηση απαλλαγµένη από ιδεολογικές αναφορές και µε σθεναρή βούληση εναρµόνισης µε το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, πολύ περισσότερο που άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιταχύνει τη διαδικασία της εναρµόνισης. Σηµαντικό κατά την αντίληψή µου είναι η αναγνωρισιµότητα των βασικών πτυχίων και η απόκτησής του µε ίσους όρους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το πρώτο ερώτηµα που καλούνται να απαντήσουν τα πανεπιστηµιακά Τµήµατα αφορά στον προσδιορισµό των βασικών γνώσεων ανά επιστήµη. Εάν οι βασικές γνώσεις µπορούν να ολοκληρωθούν σε τρία χρόνια σπουδών, για να έχουν ίση µεταχείριση οι απόφοιτοι του ελληνικού πανεπιστηµίου µε αυτούς των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, θα έπρεπε το πρώτο πτυχίο να αντιστοιχεί σε αυτές τις βασικές γνώσεις. Στην Πληροφορική, για την οποία δικαιούµαι να έχω άποψη, έχω τη γνώµη ότι αυτό ισχύει. Αλλά δεν θα µπορούσε να υπάρχει ενιαίος κανόνας για όλες τις επιστήµες. Το δεύτερο, και κατά πολύ σηµαντικότερο κατά τη γνώµη µου, ζήτηµα αφορά στους όρους πρόσβασης στο µεταπτυχιακό κύκλο που οδηγεί στην ειδίκευση. Αφενός η υπάρχουσα εµπειρία σε ορισµένες τουλάχιστον επιστήµες καταδεικνύει ότι στα τέσσερα χρόνια σπουδών είναι αδύνατο να χωρέσουν βασικές σπουδές και ειδίκευση. Αφετέρου σε πλείστες περιπτώσεις για την επαγγελµατική σταδιοδροµία, πλην των βασικών γνώσεων, απαιτούνται ειδικεύσεις. Άρα στα δύο χρόνια ειδίκευσης θα έπρεπε να έχουν δυνατότητα πρόσβασης όλοι όσοι ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών. Αυτό είναι το κρίσιµο ερώτηµα, και όχι ο ίδιος ο διαχωρισµός σε βασικές σπουδές και σπουδές ειδίκευσης µε διάρκεια τρία και δύο έτη αντίστοιχα. Σε αυτό το σηµείο κρίνεται κατά κύριο λόγο ο οικονοµικός φιλελευθερισµός στην οργάνωση των σπουδών. Από την άλλη πλευρά οι ειδικεύσεις θα µπορούσαν να έχουν είτε επαγγελµατικό, είτε ερευνητικό χαρακτήρα. Η δεύτερη περίπτωση θα µπορούσε να οδηγεί στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Σε µορφή επιλόγου Τα ανοικτά θέµατα για το ελληνικό πανεπιστήµιο είναι πολλά και αγγίζουν όλες τις πτυχές της πανεπιστηµιακής ζωής. Λύσεις εύκολες ή µαγικές δεν υπάρχουν. Αν υπήρχαν θα ήταν ήδη γνωστές. Οι λύσεις θα είναι δύσκολες και η εφαρµογή τους επίπονη. Το βέβαιο είναι ότι δεν µπορούν να δοθούν ερήµην της πανεπιστηµιακής κοινότητας ή απλά στο όνοµα της µέσω αντιπροσώπων ή κυβερνητικών συµβούλων. Ο διάλογος για να καρποφορήσει και να είναι αποτελεσµατικός πρέπει να είναι ευρύς και να φθάσει στη ρίζα των θεµάτων. Ο διάλογος και οι αλλαγές θα υπάρξουν µόνο ως αποτέλεσµα της εκφρασµένης θέλησης της πανεπιστηµιακής κοινότητας.

Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές

Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές Με αφορµή τη συζήτηση που έγινε για τις προτάσεις που υποβλήθησαν στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. σχετικά µε νέα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών, κρίνω ότι θα ήταν χρήσιµος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης ΕΜΠ Π. Πατρών & ΤΕΕ Τµ. υτικής Ελλάδας, 8-12-2001 Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) Ν1268/82 έχουν ως αποστολή Να παράγουν και να µεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης

Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης Το µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανάπτυξης του Π Μ: Βασικές κατευθυντήριες γραµµές διαβούλευσης Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το Π Μ είχε 6 Τµήµατα που προήλθαν τα µεν τέσσερα από το ΑΠΘ και τα δύο ιδρύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο Πρώτο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο Πρώτο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Η Πρόσβαση στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 21 Κεφάλαιο Πρώτο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1.1. Εισαγωγή... 25 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 18.05.2016 Α.Π: 548 Το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ζωγράφου, 11-8-2011 Αρ. Πρωτ. 253 Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κοιν.: κ. Β. Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Ελεγκτική, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Ελεγκτική, Τ.Ε.Ι. Κρήτης εκπαίδευση Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Ελεγκτική, Τ.Ε.Ι. Κρήτης ενηµέρωση Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, από το Τμήμα Λογιστικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : Αρ.Πρ. 49/2016. Προς: Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο Βερανζέρου 15, Τ.Κ Αθήνα Τηλ :

Ημερομηνία : Αρ.Πρ. 49/2016. Προς: Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο Βερανζέρου 15, Τ.Κ Αθήνα Τηλ : Ημερομηνία : 02-06-2016 Αρ.Πρ. 49/2016 `` Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο Βερανζέρου 15, Τ.Κ. 10677 Αθήνα Τηλ : 2130 410991 Email : info@pepteg.gr Προς: Τριμελή Γραμματεία Συνόδου Προέδρων και Αντιπροέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Βασίλης Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Μέλος Α. Ι.Π. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Κοινή Πρόταση για την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Επικαιροποιηµένη σύµφωνα µε το προσχέδιο νόµου του τεχνολογικού λυκείου Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι πληροφορίες έχουν ενδιαφέρων στο βαθµό που αφορούν ιδρυµατική αναγνώριση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, δηµόσιων εκπαιδευτικών αξιών.

Όλες οι πληροφορίες έχουν ενδιαφέρων στο βαθµό που αφορούν ιδρυµατική αναγνώριση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, δηµόσιων εκπαιδευτικών αξιών. Συµπληρωµατικά στοιχεία παρουσίασης απόδειξης εκπαιδευτικών αξιών πιστοποιήσεων εκδόσεως δηµοσίων ιδρυµάτων της Κυπριακής ηµοκρατίας τοπικά και διεθνώς. Οι αποδείξεις αξιολογήσεων παρουσιάζονται στο βαθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Ρ. Τηλικίδου στη συνεδρίαση του.σ. του Ε.Σ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι.Θ. στις 2/7/2011 «Σχέδιο Νόµου - Πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση»

Τοποθέτηση Ρ. Τηλικίδου στη συνεδρίαση του.σ. του Ε.Σ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι.Θ. στις 2/7/2011 «Σχέδιο Νόµου - Πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση» Τοποθέτηση Ρ. Τηλικίδου στη συνεδρίαση του.σ. του Ε.Σ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι.Θ. στις 2/7/2011 «Σχέδιο Νόµου - Πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση» Θα πρέπει να θυµίσουµε ότι το κείµενο διαβούλευσης για το νέο νόµο-πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος - ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Δ. Μπερτσιμά

Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος - ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Δ. Μπερτσιμά Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδρύματος - ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Δ. Μπερτσιμά Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Στόχοι και Οράματα Μαζί με την αίτηση αποδοχής της υποψηφιότητάς μου για τη

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βασικός άξονας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας για το νέο βαθµολόγιο είναι η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Παιδεία για το αύριο»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Παιδεία για το αύριο» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ με θέμα : «Παιδεία για το αύριο» Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά Τετάρτη 8 Απριλίου 2009 Tο Σύγχρονο Πανεπιστήμιο «Αναξιοκρατία, συναλλαγή, πελατειακά δίκτυα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Μπολόνια

Η διαδικασία Μπολόνια ΗδιαδικασίαΜπολόνια Προςένα«ΕυρωπαϊκόΧώρο ΑνώτατηςΕκπαίδευσης» Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει ως στόχο μια πρώτη επαφή με την Διαδικασία της Μπολόνιακαιταστάδιατηςγιατην δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη 1 Αγαπητά µέλη της Πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της εκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

65 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστήµιο Κρήτης Οκτωβρίου 2010 ΨΗΦΙΣΜΑ 1

65 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστήµιο Κρήτης Οκτωβρίου 2010 ΨΗΦΙΣΜΑ 1 65 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστήµιο Κρήτης 22-23 Οκτωβρίου 2010 ΨΗΦΙΣΜΑ 1 H Σύνοδος των Πρυτάνεων έλαβε γνώση του κειµένου διαβούλευσης, που για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου «Φροντιστήρια Πουκαμισάς» ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠO ΤΟ ΕΚΠ. ΕΤΟΣ 2015-2016 Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι:

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι: ΘΕΜΑ : Οι θέσεις του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για το σχέδιο «Αθηνά» Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο Τομέας Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του για

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Δελτίο Τύπου Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Αθήνα, 25-01-2017 Εισαγωγικά Είναι κοινή παραδοχή ότι το Λύκειο ως βαθμίδα έχει σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (TETY) Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 Παρουσίαση Τμήματος Παρουσίαση συμβουλευτικού κέντρου φοιτητών Παρουσίαση ΟΦΕΑΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Γ.Κ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σπουδές του Φύλου στην Ανώτατη και Ανώτερη Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Οι Σπουδές του Φύλου στην Ανώτατη και Ανώτερη Εκπαίδευση στην Ελλάδα Ιωάννα Λαλιώτου Οι Σπουδές του Φύλου στην Ανώτατη και Ανώτερη Εκπαίδευση στην Ελλάδα Οµιλία στο συνέδριο του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών, «Πανεπιστήµιο και µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα: Ιστορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.

Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Έρευνα Στην Γυναικεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α Κοιν: Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Εσωτερικών Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ε.Κ...Α. Ε.Σ.., τµήµα σταδιοδροµίας αποφοίτων ιοικητικό Επιµελητήριο Οµοσπονδία Συλλόγων ΥΠ.ΕΣ...Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 8 ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Α Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Υ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράμηνο διαρκεί από την 11 η Σεπτεμβρίου έως την 20 η Ιανουαρίου. Το Β τετράμηνο διαρκεί από την 21 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http://tegeo.teiep.gr/ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ-ΗΠΕΙΡΟΥ Ενημερωτική Ημερίδα Ημερίδα ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου:

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πανεπιστήμιο Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού, 714 09 Ηράκλειο, Κρήτη Πρόεδρος: Χ.Κουρουνιώτης, τηλ. 2810 393 828, fax. 2810 393 881, e-mail chrisk@math.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας ΤΕΙ Κρήτης Στρατηγική έρευνας (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας Η ερευνητική στρατηγική του ΤΕΙ Κρήτης, εκτός από την αναγνώριση της ανάγκης για να ενθαρρύνει την έρευνα που βασίζεται στην επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Γιώργος Τζιρίτας Καθηγητής Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Οι προσεχείς πρυτανικές εκλογές είναι κρισιµότατες για το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ A Τάξη Ενιαίου Λυκείου (Μάθηµα Επιλογής) ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΜΑΡΙΑΣ...ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αναλογία Φοιτητικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση 9 o Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» -7-9 Νοεμβρίου 2013 Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013 Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Η Παιδεία πάντοτε αποτελούσε τον κινητήριο μοχλό της ανθρώπινης εξέλιξης, τόσο στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα