Ελληνικό Πανεπιστήµιο: δηµόσια ευθύνη και κοινωνικές ανάγκες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Πανεπιστήµιο: δηµόσια ευθύνη και κοινωνικές ανάγκες"

Transcript

1 Ελληνικό Πανεπιστήµιο: δηµόσια ευθύνη και κοινωνικές ανάγκες Γιώργος Τζιρίτας Καθηγητής Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Ο χώρος της Παιδείας είναι ευαίσθητος, δεν επιδέχεται πειραµατισµούς και δεν προσφέρεται για προεκλογικές δηµαγωγικές εξαγγελίες. Θα ήταν κατά πολύ προτιµότερο, πέραν ορισµένων προγραµµατικών αρχών που θα δίνουν το διακριτό στίγµα των πολιτικών κοµµάτων, τα θέµατα της Παιδείας να αποτελέσουν αντικείµενο ενός ευρύτατου και νηφάλιου δηµόσιου διαλόγου µετεκλογικά. Ωστόσο οι δηλώσεις και οι εξαγγελίες περισσεύουν, οπότε, πάντοτε στο πλαίσιο µιας ουσιαστικής και εποικοδοµητικής συµβολής, είναι αναγκαία η έκφραση γνώµης από τους ενεργούς συντελεστές της εκπαίδευσης. Θα περιορισθούµε σε θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία αφενός µονοπωλούν το ενδιαφέρον, και για τα οποία αφετέρου νοµιµοποιούµεθα να εκφράσουµε γνώµη. Η Ανώτατη Παιδεία στη χώρα µας διέρχεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια µία κρίση ανάπτυξης. Τόσο ο αριθµός των Ιδρυµάτων και των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων αυξήθηκε, όσο και συνακόλουθα ο αριθµός των φοιτητών. Η µαζική εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα αποτελεί αφενός αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας και αφετέρου ανάγκη λόγω υψηλοτέρων απαιτήσεων στην οικονοµία σε όλους τους τοµείς παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Η µαζικοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συνιστά εποµένως θετική εξέλιξη και ζητούµενο αποτελεί η ανταπόκριση σε αυτήν. Για να µην εκφυλισθεί η µαζικοποίηση σε ισοπέδωση απαιτούνται πόροι, ανθρώπινοι και υλικοί, προσαρµογή της οργάνωσης και της δοµής των σπουδών, και τέλος µεταρρυθµιστικές τοµές στους θεσµούς. Ας σηµειώσουµε εισαγωγικά ότι το Πανεπιστήµιο αποτελεί κατάκτηση του ευρωπαϊκού πολιτισµού από το Μεσαίωνα µε σχεδόν µια ολόκληρη χιλιετηρίδα ύπαρξης. Ξεκίνησε από την ανάγκη µόρφωσης του κλήρου για να αποκτήσει βαθµιαία οικουµενικό χαρακτήρα και να συµπεριλάβει όλη τη γνώση και το σύµπαν των επιστηµών. Η εδραίωση του Πανεπιστηµίου βασίσθηκε στην αυτονοµία του έναντι τόσο της εκκλησιαστικής εξουσίας στην αρχή, όσο και της πολιτικής εξουσίας στη συνέχεια. Το Πανεπιστήµιο στην Ευρώπη αποτελεί δηµόσιο ίδρυµα που στις σύγχρονες κοινωνίες δεν αποτελεί αποκλειστικά ένα κρατικό οργανισµό, αλλά διαπερνάται από τα ρεύµατα της κοινωνίας των πολιτών, την οποία επηρεάζει και συνδιαµορφώνει (βλέπε ένθετο απόσπασµα από τη Magna Charta των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων που ψηφίσθηκε από πρυτάνεις ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων το 1988 στη Bologna µε την ευκαιρία της ένατης εκατονταετηρίδας του αρχαιότερου πανεπιστηµίου). Το ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο δεν θα µπορούσε εποµένως να χαρακτηρισθεί ως κρατικό, γιατί διατηρεί αυτονοµία ως προς την πολιτική εξουσία. Ο όρος κρατικό Πανεπιστήµιο (State University) προέρχεται από τις Η.Π.Α., όπου τα πρώτα Πανεπιστήµια ιδρύθηκαν κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών 1, αλλά η ιδιαίτερη ιστορική πορεία του «αµερικάνικου έθνους» εισήγαγε άλλους τρόπους χρηµατοδότησης και σύνδεσης µε την κοινωνία. Ο όρος «µη κρατικό» Πανεπιστήµιο δεν είναι δόκιµος και αντιπαραθέτει στα υπάρχοντα δηµόσια, και όχι 1 Το Πανεπιστήµιο του Harvard ιδρύθηκε το 1636 κατά τα πρότυπα του Πανεπιστηµίου του Cambridge, το Πανεπιστήµιο του Princeton το 1746 κατά τα πρότυπα του Πανεπιστηµίου της Oxford, κλπ. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αµερικάνικων Πανεπιστήµιων είναι η σύνδεσή τους µε την περιφέρεια όπου είναι εγκατεστηµένα.

2 κρατικά, Πανεπιστήµια, άλλα Πανεπιστήµια που θα µπορούσαν να ιδρύονται από ενώσεις ιδιωτών για συγκεκριµένες ανάγκες της κοινωνίας ή της οικονοµίας. Κατά µία έννοια, ως προς το σκοπό, που ευθέως δηλώνεται άµεσα ωφελιµιστικός, οι προτάσεις αυτές συνιστούν επιστροφή στα πρώτα µεσαιωνικά χρόνια ίδρυσης σχολών για τη µόρφωση στελεχών. Κατά µία άλλη έννοια, οι προτάσεις αυτές συναντούν την παράδοση των αµερικανικών Πανεπιστηµίων, που όµως δεν εξάγεται, γιατί συνδέεται µε την ίδια την αµερικάνικη ιστορία. Το τελικό αποτέλεσµα, ανεξάρτητα από προθέσεις, θα είναι µία συνολική υποβάθµιση της Ανώτατης Παιδείας στη χώρα µας. 1. Το πανεπιστήµιο είναι ένα αυτόνοµο ίδρυµα που λειτουργεί στο επίκεντρο κοινωνιών που λόγω γεωγραφικής και ιστορικής κληρονοµιάς έχουν διαφορετική εσωτερική οργάνωση. Παράγει, εξετάζει, αξιολογεί και παραδίδει από γενιά σε γενιά την παιδεία και τον πολιτισµό µέσω της έρευνας και της διδασκαλίας. Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κόσµου που το περιβάλλει, πρέπει η έρευνα και η διδασκαλία του να είναι ηθικά και πνευµατικά ανεξάρτητες από κάθε πολιτική εξουσία και οικονοµική δύναµη. 2. Στα πανεπιστήµια δεν πρέπει να διασπάται η διδασκαλία από την έρευνα. Ειδάλλως τα µαθήµατα που παρέχονται θα βρίσκονται πίσω από τις µεταβαλλόµενες ανάγκες, πίσω από τις απαιτήσεις της κοινωνίας και από την πρόοδο της επιστηµονικής γνώσης. 3. Η ελευθερία στην έρευνα και την εκπαίδευση είναι θεµελιώδης αρχή της πανεπιστηµιακής ζωής και οι κυβερνήσεις και τα πανεπιστήµια οφείλουν να διασφαλίζουν το σεβασµό προς αυτήν τη θεµελιώδη αξίωση, στο µέτρο που εξαρτάται από τον ένα ή τον άλλο από τους δύο αυτούς θεσµικούς φορείς. Το πανεπιστήµιο απορρίπτοντας τις στενές αντιλήψεις και ανοικτό πάντοτε στο διάλογο, είναι ένας ιδεώδης τόπος συνάντησης α) για δασκάλους που έχουν τα απαιτούµενα ουσιαστικά προσόντα για να µεταδίδουν τη γνώση τους και τα κατάλληλα εργαλεία και εφόδια για να την αναπτύσσουν µε την έρευνα και τις καινοτοµικές ιδέες β) για φοιτητές που έχουν αποκτήσει το δικαίωµα και είναι ικανοί και πρόθυµοι να εµπλουτίσουν το πνεύµα τους µε αυτή τη γνώση. 4. Ένα πανεπιστήµιο είναι ο θεµατοφύλακας της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής παράδοσης. Συνεχής και επίµονη φροντίδα του είναι η κατάκτηση καθολικής γνώσης. Για να εκπληρώσει το έργο που έχει κληθεί να επιτελέσει, υπερβαίνει τα γεωγραφικά και πολιτικά σύνορα και κατ αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνει τη ζωτική ανάγκη που έχουν οι διαφορετικοί πολιτισµοί να αλληλογνωρίζονται και να αλληλοεπηρεάζονται. Ένθετο 1: Οι θεµελιώδεις αρχές από τη Magna Charta των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων. Αρκεί να σκεφθούµε τη µέχρι τώρα σχετική εµπειρία από τη λειτουργία των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών που λειτουργούν ως εµπορικά παραρτήµατα ξένων, δηµόσιων κατά κανόνα, Πανεπιστηµίων. Περιορίζονται µόνο σε ορισµένα επιστηµονικά αντικείµενα που έχουν µεγάλη ζήτηση: οικονοµικά και διοίκηση επιχειρήσεων, χρηµατοοικονοµικά και πληροφορική. Οι σπουδές σε αυτά τα Κέντρα είναι κατ ανάγκη επαγγελµατικές, λόγω της αποστολής και του χαρακτήρα τους και λόγω του περιεχοµένου που δεν είναι δυνατό να διαθέτει το απαιτούµενο βάθος και την αναγκαία ευρύτητα. Επίσης λειτουργούν στη χώρα µας µε ιδιωτική πρωτοβουλία προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών. Και αυτά έχουν να επιδείξουν πενιχρά αποτελέσµατα. Χαρακτηριστική είναι περίπτωση του Athens Information Technology που αποτελεί συνεργασία του Οµίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ µε το διεθνούς φήµης Carnegie Mellon University (βλέπε στο Ένθετο διαφήµιση στο µεγάλης κυκλοφορίας επιστηµονικό περιοδικό IEEE Spectrum). Παρά την αφθονία των πόρων και τη διεθνή εγγύηση ποιότητας δεν κατορθώνει να προσελκύσει ούτε διδακτικό προσωπικό, ούτε φοιτητές εφάµιλλους του ελληνικού δηµόσιου Πανεπιστήµιου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο ενηµερωτικό δελτίο του 2003, όπου δίδεται πλήρες πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών, δεν αναφέρονται ονόµατα καθηγητών. Όταν υπό τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες η ιδιωτική πρωτοβουλία αδυνατεί να καρποφορήσει, καθίσταται πιθανότερο το ενδεχόµενο άλλες σχετικές µελλοντικές πρωτοβουλίες να είναι αποτυχηµένες, αλλά µε ταυτόχρονα δυσµενείς επιπτώσεις στο δηµόσιο Πανεπιστήµιο.

3 Ένθετο 2: Από την ολοσέλιδη διαφήµιση του Athens Information Technology στο µεγάλης κυκλοφορίας επιστηµονικό περιοδικό IEEE Spectrum. Αφού η λύση για την κρίση της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης δεν θα µπορούσε να αναζητηθεί στην ίδρυση «µη κρατικών» Πανεπιστηµίων, η ανάγκη στήριξης και µεταρρύθµισης του δηµόσιου Πανεπιστήµιου γίνεται επείγουσα. Η στήριξη σε ανθρώπινο προσωπικό, υποδοµές και εξοπλισµό είναι επιτακτική. Η αναγκαία µεταρρύθµιση µόνο εάν είναι αποτέλεσµα ενός ευρύτατου δηµόσιου διάλογου θα µπορέσει να αποδώσει ένα Πανεπιστήµιο ταυτόχρονα δηµοκρατικό, αποτελεσµατικό, σύγχρονο και ανοικτό στην κοινωνία. Θα παρουσιάσουµε µια µικρή συµβολή στο διάλογο επιλέγοντας κάποια κρίσιµα θέµατα. Πρόσβαση στην Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση Η παιδεία, και η σύνδεσή της µε την παραγωγή και τα επαγγέλµατα, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης της κοινωνικής διαστρωµάτωσης. Συνιστά ταυτόχρονα πεδίο όπου καθίσταται εφικτή η κοινωνική ανέλιξη, µε την προϋπόθεση της ανοικτής και δηµοκρατικής πρόσβασης. Ένα εκπαιδευτικό σύστηµα είναι τόσο περισσότερο κοινωνικά άδικο όσο περισσότερο λειτουργεί επιλεκτικά σε πρώιµες ηλικίες. Τότε η κοινωνική καταγωγή τείνει να αναπαράγεται και οι κοινωνικές διαφορές οξύνονται. Αντίθετα, όσο οι νέοι µένουν µέσα στο πλαίσιο της δηµόσιας εκπαίδευσης µέχρι την ενηλικίωσή τους, µπορούν να αξιοποιήσουν τη γνώση και τις «ίσες ευκαιρίες» που τους παρέχονται στην κατεύθυνση άµβλυνσης των κοινωνικών διαφορών, µε οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας. Η δεύτερη προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτός ο δηµοκρατικός στόχος είναι η ουσιαστική µετάδοση γνώσεων και η θέσπιση αξιοκρατικών κριτηρίων στις επιλογές και στις µεταβάσεις από βαθµίδα σε βαθµίδα. Η δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση θα εξασφαλίσει σε όλους τους νέους τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ωστόσο ανάλογα µε τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις επιδόσεις, η λυκειακή βαθµίδα θα έπρεπε να διατηρήσει τη σηµερινή διάκριση σε τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση και ενιαία-γενική επιστηµονική µε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μόνο η τελευταία θα µπορούσε να δίδει άµεσα πρόσβαση στο Πανεπιστήµιο. Επιβάλλεται η ουσιαστική αποδέσµευση των απολυτηρίων εξετάσεων του Λυκείου από το σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ωστόσο οι εθνικού επιπέδου εξετάσεις θα πρέπει να διατηρηθούν, γιατί έχουν χαρακτηριστικά αµεροληψίας και αδιάβλητου. εν θα

4 πρέπει όµως να είναι διαγωνιστικές, αλλά πιστοποιητικές των γνώσεων. Οι εξεταζόµενοι θα πρέπει να έχουν την εγγύηση της εισαγωγής, εφόσον πιστοποιούν ορισµένο επίπεδο γνώσεων, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των συνεξεταζοµένων. Η εισαγωγή θα µπορούσε να γίνεται σε ευρείες επιστηµονικές ενότητες και µε όρους που κάθε Πανεπιστήµιο ή κάθε Σχολή θα καθορίσει. Το πλήθος των επιστηµονικών ενοτήτων θα πρέπει να είναι εξαιρετικά περιορισµένο. Για παράδειγµα στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης οι επιστηµονικές ενότητες θα αρκούσε να είναι δύο, σε σχέση µε τα επτά Τµήµατα της Σχολής. Η τελική επιλογή του προγράµµατος σπουδών που οδηγεί στο πτυχίο, θα πρέπει να γίνεται εντός του Πανεπιστηµίου, µετά από ένα χρόνο σπουδών. Μία πρόσφατη πρόταση από τον Καθηγητή Γ. Μπαµπινιώτη για ελεύθερη εισαγωγή και δοκιµαστική εξαµηνιαία φοίτηση είναι ανεφάρµοστη, δεν τιµά τους φοιτητές και µετατρέπει τα Πανεπιστήµια σε εξεταστικά κέντρα. Μετά τον πρώτο χρόνο γενικών πανεπιστηµιακών σπουδών, οι φοιτητές θα µπορούν να επιλέγουν πρόγραµµα σπουδών, που θα µπορεί να είναι τµηµατικό ή διατµηµατικό και θα οδηγεί στο βασικό πτυχίο. Τα Τµήµατα θα διαθέτουν σχετική αυτοτέλεια και αυτονοµία, θέτοντας απαιτήσεις, στο θέµα της εισαγωγής φοιτητών, των οποίων οι επιλογές θα είναι πλέον περισσότερο συνειδητές και επιστηµονικά θεµελιωµένες. Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. Τα Πανεπιστήµια, πλην της παραγωγής ανώτατων στελεχών για τις δηµόσιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις, έχουν ως αποστολή την παραγωγή νέας γνώσης µέσα από την επιστηµονική έρευνα και την αναπαραγωγή όλης της Ανώτατης Εκπαίδευσης µέσα από τις µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Τα Τ.Ε.Ι. απαντούν στις ανάγκες της οικονοµίας και της παραγωγής για µεσαία στελέχη και ανώτερους τεχνικούς, που έχουν καλή γενική παιδεία και επιστηµονική και τεχνολογική κατάρτιση, ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις των µέσων και των διαδικασιών της παραγωγής ή των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. Πρόκειται εποµένως για βαθµίδα κοµβικής σηµασίας για τη σύνδεση της Εκπαίδευσης µε την Παραγωγή. Τρία έτη σπουδών είναι υπεραρκετά για την ανώτερη τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση. εν θα πρέπει ποτέ να µας διαφεύγει ότι η εκπαίδευση έχει κόστος και να επιζητούµε τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα. Εάν κατά κανόνα σε όλες τις άλλες χώρες απαιτούνται δύο έτη σπουδών για αυτή τη βαθµίδα, η τετραετής φοίτηση στη χώρα µας σηµαίνει είτε αναποτελεσµατικότητα, είτε λαθεµένο προσανατολισµό. Επειδή ακριβώς οι µέθοδοι, οι τεχνικές και τεχνολογίες δεν θα έπρεπε να ήσαν εµπειρικές, αλλά επιστηµονικά στηριγµένες, τα Τ.Ε.Ι. θα έπρεπε, διατηρώντας αυτονοµία, να υπάγονται στα Πανεπιστήµια. Η µέγιστη αδυναµία του ελληνικού συστήµατος, και η µέγιστη αστοχία της µεταρρύθµισης του 2001, είναι η πλήρης αυτονόµηση και ανεξαρτητοποίηση των Τ.Ε.Ι. Αν η χώρα µας είχε ανάγκη και ήθελε να διαθέτει Ανώτατα Τ.Ε.Ι. όφειλε να τα θέσει υπό την αιγίδα των Πανεπιστηµίων, ώστε και τα προγράµµατα και το περιεχόµενο σπουδών να καθορίζονται υπό το φως της επιστηµονικής προόδου. Το διδακτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. θα µπορούσε αυτόµατα, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες αµφίβολης αξίας, να µετέχει σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και στην πανεπιστηµιακή έρευνα. Ταυτόχρονα στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι., στο πλαίσιο ενός ανοικτού εκπαιδευτικού συστήµατος, θα µπορούσε να προσφέρεται η δυνατότητα µετάβασης στον πανεπιστηµιακό κλάδο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε όρους αξιοκρατίας. Θεσµοί Ο Νόµος Πλαίσιο για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. βασίζεται στη νοµοθεσία του Τότε έπαιξε σηµαντικό ρόλο για να αλλάξει η φυσιογνωµία του ελληνικού πανεπιστηµίου. Το φοιτητικό κίνηµα µε την ορµή από την περίοδο των δηµοκρατικών αντιδικτατορικών αγώνων αποτελούσε µοχλό αλλαγών και εκδηµοκρατισµού. Ωστόσο η ορµή αυτή έχει προ πολλού εξαντληθεί. Η συµµετοχή των φοιτητών στην εκλογή των αρχών διοίκησης και στα

5 όργανα του πανεπιστηµίου έχει πλέον σε µεγάλο βαθµό εκφυλισθεί σε µοχλό επιρροής κοµµατικών οργάνων στην πανεπιστηµιακή ζωή πλήττοντας την αυτονοµία του πανεπιστηµίου έναντι της πολιτικής εξουσίας. Ας αρχίσουµε από την εκλογή των πρυτανικών αρχών, γιατί ιδιαίτερα σε αυτή εµφανίζονται τα µέγιστα προβλήµατα στρέβλωσης της διαδικασίας συµµετοχής των φοιτητών στη διοίκηση. Η ψήφος των φοιτητών εκφράζεται κατά µπλοκ ανάλογα µε την κοµµατική/παραταξιακή στοίχιση. Ο µαζικός έλεγχος των ψήφων των φοιτητών προσδίδει στις ηγεσίες των φοιτητικών παρατάξεων και στις κοµµατικές τους καθοδηγήσεις ισχυρά διαπραγµατευτικά πλεονεκτήµατα. Μέλη του πανεπιστηµίου, που θα µπορούσαν µέσα από συλλογικές διαδικασίες να αρθρώσουν προγραµµατικό λόγο, αποθαρρύνονται και αποτρέπονται, γιατί δεν θα ήθελαν να υποβάλουν τις απόψεις τους σε δοκιµασία από εξωπανεπιστηµιακούς παράγοντες. Μοιραία ο συµβιβασµός µε αυτή την πραγµατικότητα οδηγεί σε εξαρτήσεις. Αν γενικεύσουµε την εικόνα σε όλα τα πανεπιστήµια της χώρας, και αν λάβουµε υπόψη ότι προνοµιούχος συνοµιλητής του Υπουργείου είναι η Σύνοδος των Πρυτάνεων, αντιλαµβανόµεθα ότι στη χώρα µας η αυτονοµία του πανεπιστηµίου είναι υποθηκευµένη. Η συµµετοχή των φοιτητών στη διοίκηση του πανεπιστηµίου είναι και χρήσιµη και αναγκαία. Ωστοσο απαιτούνται µεταρρυθµίσεις, ώστε η συµµετοχή να είναι ουσιαστική, να ενδιαφέρει το σύνολο των φοιτητών και να µην δηµιουργούνται µηχανισµοί εξαρτήσεων και χειραγωγήσεων. Ακόµα τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστηµίου, Σύγκλητος και Επιτροπές, από τη συγκρότηση και τη σύνθεσή τους αδυνατούν να διαδραµατίσουν ρόλο επιτελικό και στρατηγικό. Η Σύγκλητος και οι Επιτροπές συγκροτούνται ως άθροισµα των Τµηµάτων και δεν συντίθενται στη βάση αρχών και θέσεων. Είναι φυσικό τα µέλη των οργάνων να αισθάνονται περισσότερο αντιπρόσωποι Τµηµάτων και λιγότερο φορείς µιας συλλογικής θέλησης, που θα µπορούσε να προτάξει ζητήµατα δεοντολογίας και αρχών. Θα έπρεπε εποµένως να αναζητηθεί µικτός τρόπος συγκρότησης, ώστε και οι τµηµατικές διεκδικήσεις να προωθούνται και να επιτυγχάνονται συνθέσεις στη βάση ακαδηµαϊκών αρχών. Οικονοµικοί Πόροι Η ανάπτυξη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα µας είναι ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των φοιτητών κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια ήταν 5%, µε συνολικό αποτέλεσµα τον τετραπλασιασµό του αριθµού των φοιτητών. Εξίσου µεγάλη ήταν η αύξηση του πλήθους των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων και των Τ.Ε.Ι. Σε όλες τις περιφέρειες της χώρας υπάρχει τουλάχιστον ένα Πανεπιστήµιο και ένα Τ.Ε.Ι. Ωστόσο οι δηµόσιες επενδύσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση και οι επιχορηγήσεις λειτουργικών δαπανών δεν ακολουθούν τον ίδιο ρυθµό αύξησης. Οι συνθήκες λειτουργίας είναι ασφυκτικές. Ας αρχίσουµε από τις λειτουργικές δαπάνες. Επειδή πρόσφατα στη Μεγάλη Βρεττανία που τείνει προς την ιδιωτική χρηµατοδότηση των πανεπιστηµιακών σπουδών ψηφίσθηκε η αναπροσαρµογή των διδάκτρων, διαθέτουµε ένα µέτρο πραγµατικού λειτουργικού κόστους. Το ελάχιστο εποµένως ετήσιο λειτουργικό κόστος ανά φοιτητή θα ήταν της τάξης των 1500 ευρώ. Η κρατική επιχορήγηση για τη λειτουργία των Πανεπιστήµιων στην Ελλάδα είναι κάτω από το ήµισυ του ανωτέρω ποσού. Απαιτείται εποµένως η σταδιακή αύξηση, µε ετήσιο ρυθµό 20%, ώστε το 2010, χρονιά ευρωπαϊκής εναρµόνισης στο χώρο της ανώτατης παιδείας να µετέχουµε στον Ευρωπαϊκό χώρο µε όρους ισοτιµίας. Τα πράγµατα είναι άκρως αποκαρδιωτικά αν αναφερόµεθα στην αρχική δηµόσια επένδυση για κτιριακές εγκαταστάσεις. Στην Ελλάδα αποτελεί πλέον κανόνα ότι όταν ιδρύεται ένα νέο Πανεπιστήµιο, πρώτα πηγαίνουν οι φοιτητές, ακολουθούν οι καθηγητές και τελευταία

6 κτίζονται τα κτίρια. Την καλύτερη επιβεβαίωση του κανόνα αποτελεί το Πανεπιστήµιο Κρήτης. Με χρόνο λειτουργίας πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα δεν έχει ακόµα ολοκληρώσει την εγκατάστασή του σε κατάλληλους χώρους και κτίρια. Στα οικονοµικά θέµατα δεν θα µπορούσε να παραλειφθεί το µισθολογικό των µελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Ισχυρό πανεπιστήµιο µε διεθνή προβολή και απήχηση δεν µπορεί να υπάρξει εάν δεν προσελκύει τους ανά την υφήλιο διαπρέποντες έλληνες επιστήµονες. Αν και οι αµοιβές δεν αποτελούν το µοναδικό κίνητρο προσέλκυσης, ο συνδυασµός τους µε τις άλλες καθυστερήσεις στις υποδοµές και τον εξοπλισµό, λειτουργούν ανασχετικά στη βέλτιστη δυνατή στελέχωση του ελληνικού πανεπιστηµίου. Για την αµοιβή, το µέγιστο ζήτηµα είναι η σύνθεσή της κατά το ήµισυ σχεδόν από επιδόµατα, µε προφανείς δυσµενείς συνέπειες στις συντάξεις, πέραν της απαξιωτικής εικόνας που προκύπτει για την ίδια την απασχόληση των πανεπιστηµιακών. Σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την κοινωνία Η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την κοινωνία είναι απόλυτα αναγκαία. εν θα προκύψει δίδοντας τη δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή σε επαγγελµατικούς φορείς να ιδρύουν Σχολές ή Τµήµατα επαγγελµατικής κατεύθυνσης και τοπικού ενδιαφέροντος. Αυτή η αντίληψη θα µπορούσε στην καλύτερη περίπτωση να υπηρετεί τη µεταλυκειακή επαγγελµατική κατάρτιση, που δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Αναντικατάστατη συνιστώσα της πανεπιστηµιακής λειτουργίας είναι η ερευνητική δραστηριότητα. Η διδασκαλία και η έρευνα είναι δύο αλληλοϋποστηριζόµενες δραστηριότητες. Η αδιαίρετη µεταξύ τους σχέση αποτελεί όρο ύπαρξης του Πανεπιστηµίου. Η µετάδοση της γνώσης συµβαδίζει µε την παραγωγή της γνώσης. Από την άλλη πλευρά η παραγωγή της γνώσης θα πρέπει να βασίζεται στην ισόρροπη ανάπτυξη της βασικής και της εφαρµοσµένης έρευνας. Τόσο η έρευνα, όσο και η διδασκαλία, αποτελούν αφορµές και λόγους σύνδεσης του Πανεπιστηµίου µε την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο µια ξεχωριστή σχέση έχει η Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστηµένο το Πανεπιστήµιο. Θα επαναλάβουµε εδώ το παράδειγµα των αµερικανικών Πανεπιστήµιων που κατορθώνουν να συνδυάζουν τις στενές σχέσεις σε τοπικό επίπεδο µε τη διεθνή παρουσία και προβολή. Οι σχέσεις µε την Περιφέρεια θα πρέπει να είναι θεσµοθετηµένες. Κατάλληλο πλαίσιο µπορεί να αποτελεί ένα Συµβούλιο µε µικτή σύνθεση, όπου θα µετέχουν αντιπρόσωποι των οργάνων διοίκησης του πανεπιστηµίου αφενός, και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επαγγελµατικών φορέων και των επιστηµονικών ενώσεων αφετέρου. Προτάσεις για τη διεύρυνση των προγραµµάτων σπουδών, για συµµετοχή στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου πνευµατικού ρόλου θα µπορούσαν να υποβάλλονται και να συζητούνται σε αυτό το Συµβούλιο. Αρµόδια ωστόσο για την τελική απόφαση θα ήταν η Βουλή του Πανεπιστηµίου, η Σύγκλητος. Ευρωπαϊκή εναρµόνιση Με την ευκαιρία της 800 ης επετείου από την ίδρυση του Πανεπιστηµίου της Sorbonne το 1998 συναντήθηκαν στο Παρίσι οι Υπουργοί Παιδείας τεσσάρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Γαλλίας, Γερµανίας, Ιταλίας και Μεγάλης Βρεττανίας. Με τη διακήρυξή τους έθεσαν τα θεµέλια για ένα ευρωπαϊκό ανοικτό χώρο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, γιατί η Ευρώπη «δεν είναι µόνο µια Ευρώπη του ευρώ, των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και της οικονοµίας» και γιατί «τα Πανεπιστήµια γεννήθηκαν στην ήπειρο της Ευρώπης». Η διακήρυξη της Sorbonne αναφέρεται στην εναρµόνιση της οργάνωσης των σπουδών µε τη διάκριση σε ένα κύκλο βασικών σπουδών και σε ένα κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών µε δύο διπλώµατα, ειδίκευσης και διδακτορικό.

7 Την επόµενη χρονιά, 1999, στη Bologna συναντήθηκαν οι Υπουργοί 29 ευρωπαϊκών χωρών και έθεσαν ως στόχο τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Παιδείας το 2010 µε την αναγνωρισιµότητα των τίτλων σπουδών, την κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων και την ενιαία δοµή της οργάνωσης των σπουδών. Το τελευταίο σχηµατοποιήθηκε στη βάση της ελάχιστης διάρκειας των κύκλων σπουδών σε «3-5-8», δηλαδή τρία χρόνια για τις βασικές σπουδές, δύο χρόνια για την ειδίκευση και τρία χρόνια για τη διδακτορική έρευνα. Η λεγόµενη «διαδικασία» της Bologna επιβεβαιώθηκε στις συναντήσεις της Πράγας (2001) και του Βερολίνου (2003). Παρά το ότι η χώρα µας έχει µετάσχει και υπογράψει τις συµφωνίες των συναντήσεων κορυφής, µέχρι σήµερα η σχετική συζήτηση περιορίζεται στην ιδεολογική χροιά των αποφάσεων και διακηρύξεων. Έχει καταγραφεί µία άποψη βάσιµης κριτικής λόγω φιλελεύθερου προσανατολισµού των διακηρύξεων. Σε αυτή την άποψη προστίθεται και µία κριτική από την πλευρά της αντίθεσης στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το βέβαιο είναι ότι δεν έχει υπάρξει ουσιαστική συζήτηση απαλλαγµένη από ιδεολογικές αναφορές και µε σθεναρή βούληση εναρµόνισης µε το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, πολύ περισσότερο που άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιταχύνει τη διαδικασία της εναρµόνισης. Σηµαντικό κατά την αντίληψή µου είναι η αναγνωρισιµότητα των βασικών πτυχίων και η απόκτησής του µε ίσους όρους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το πρώτο ερώτηµα που καλούνται να απαντήσουν τα πανεπιστηµιακά Τµήµατα αφορά στον προσδιορισµό των βασικών γνώσεων ανά επιστήµη. Εάν οι βασικές γνώσεις µπορούν να ολοκληρωθούν σε τρία χρόνια σπουδών, για να έχουν ίση µεταχείριση οι απόφοιτοι του ελληνικού πανεπιστηµίου µε αυτούς των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, θα έπρεπε το πρώτο πτυχίο να αντιστοιχεί σε αυτές τις βασικές γνώσεις. Στην Πληροφορική, για την οποία δικαιούµαι να έχω άποψη, έχω τη γνώµη ότι αυτό ισχύει. Αλλά δεν θα µπορούσε να υπάρχει ενιαίος κανόνας για όλες τις επιστήµες. Το δεύτερο, και κατά πολύ σηµαντικότερο κατά τη γνώµη µου, ζήτηµα αφορά στους όρους πρόσβασης στο µεταπτυχιακό κύκλο που οδηγεί στην ειδίκευση. Αφενός η υπάρχουσα εµπειρία σε ορισµένες τουλάχιστον επιστήµες καταδεικνύει ότι στα τέσσερα χρόνια σπουδών είναι αδύνατο να χωρέσουν βασικές σπουδές και ειδίκευση. Αφετέρου σε πλείστες περιπτώσεις για την επαγγελµατική σταδιοδροµία, πλην των βασικών γνώσεων, απαιτούνται ειδικεύσεις. Άρα στα δύο χρόνια ειδίκευσης θα έπρεπε να έχουν δυνατότητα πρόσβασης όλοι όσοι ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών. Αυτό είναι το κρίσιµο ερώτηµα, και όχι ο ίδιος ο διαχωρισµός σε βασικές σπουδές και σπουδές ειδίκευσης µε διάρκεια τρία και δύο έτη αντίστοιχα. Σε αυτό το σηµείο κρίνεται κατά κύριο λόγο ο οικονοµικός φιλελευθερισµός στην οργάνωση των σπουδών. Από την άλλη πλευρά οι ειδικεύσεις θα µπορούσαν να έχουν είτε επαγγελµατικό, είτε ερευνητικό χαρακτήρα. Η δεύτερη περίπτωση θα µπορούσε να οδηγεί στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Σε µορφή επιλόγου Τα ανοικτά θέµατα για το ελληνικό πανεπιστήµιο είναι πολλά και αγγίζουν όλες τις πτυχές της πανεπιστηµιακής ζωής. Λύσεις εύκολες ή µαγικές δεν υπάρχουν. Αν υπήρχαν θα ήταν ήδη γνωστές. Οι λύσεις θα είναι δύσκολες και η εφαρµογή τους επίπονη. Το βέβαιο είναι ότι δεν µπορούν να δοθούν ερήµην της πανεπιστηµιακής κοινότητας ή απλά στο όνοµα της µέσω αντιπροσώπων ή κυβερνητικών συµβούλων. Ο διάλογος για να καρποφορήσει και να είναι αποτελεσµατικός πρέπει να είναι ευρύς και να φθάσει στη ρίζα των θεµάτων. Ο διάλογος και οι αλλαγές θα υπάρξουν µόνο ως αποτέλεσµα της εκφρασµένης θέλησης της πανεπιστηµιακής κοινότητας.

Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές

Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές Με αφορµή τη συζήτηση που έγινε για τις προτάσεις που υποβλήθησαν στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. σχετικά µε νέα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών, κρίνω ότι θα ήταν χρήσιµος

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα είναι συντηρητικό και συγκεντρωτικό και χρήζει άμεσης Προτείνεται μια πολυδιάστατη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μια σειρά από γεγονότα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οµάδα Εργασίας: (Ενηµερωτικό ελτίο 2243/14.4.2003) Νικόλαος Βλάχος ΜΗΜ - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Πρόταση για την αναβάθμιση των Λυκείων και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκαίδευση 1 Αδριανουπολίτης Κων/νος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Παιδεία-τριτοβάθμια εκπαίδευση 2. Ανθρώπινα δικαιώματα 3. Βία-εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Β ΜΕΡΟΣ : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α ΜΕΡΟΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Β ΜΕΡΟΣ : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΙΣ για το ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ της σπουδάζουσας της κ. ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1) Ο ρόλος της εκπαίδευσης στον καπιταλισμό 2) Ο ταξικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο

Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο υπό το πρίσμα των μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα Περίληψη Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2. Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: ΙΡΛΑΝ ΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΥΗ ΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΦΙΛΑΝ ΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος PhD, London

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ EΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.1.1 Οικονομικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet. Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 9/6/06 ΠΡΟΣ: - τα.σ. των ΕΛΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕ ΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

(Nobel Learning Communities Inc.), Edison Schools, Education Alternatives Inc.

(Nobel Learning Communities Inc.), Edison Schools, Education Alternatives Inc. Γιώργος Τσιάκαλος Για την εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης και την αναθεώρηση του άρθρου 16 Ι Οι επιχειρούµενες αλλαγές στην εκπαίδευση είναι επιµέρους έκφανση της επιχειρούµενης νεοφιλελεύθερης συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ο Ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ειδικά Θέματα Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ 2 black+cyan-2008:protasi black+cyan 27-03-08 14:17 Page 1 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ www.dap.gr www.dap.gr 2 black+cyan-2008:protasi black+cyan 27-03-08 14:17 Page 2 TO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

π ªπ π À ÛÙÔ Ó Ô Â Úˆapple Îfi Î È ÈÂıÓ appleâúè ÏÏÔÓ

π ªπ π À ÛÙÔ Ó Ô Â Úˆapple Îfi Î È ÈÂıÓ appleâúè ÏÏÔÓ π ªπ π À ÛÙÔ Ó Ô Â Úˆapple Îfi Î È ÈÂıÓ appleâúè ÏÏÔÓ Copyright 2006 Eλληνικό Ίδρυµα Eυρωπαϊκής και Eξωτερικής Πολιτικής (EΛIAMEΠ) Mε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος ISBN 960-8356-14-8 H ΠANEΠIΣTHMIAKH

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιος Πρύτανης: Θεοδόσης ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις: Αστέριος ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ, Θεόδωρος ΛΙΑΚΑΚΟΣ, Θωμάς ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Υποψήφιος Πρύτανης: Θεοδόσης ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις: Αστέριος ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ, Θεόδωρος ΛΙΑΚΑΚΟΣ, Θωμάς ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 Υποψήφιος Πρύτανης: Θεοδόσης ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις: Αστέριος ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ, Θεόδωρος ΛΙΑΚΑΚΟΣ, Θωμάς ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής: Παύλος Χαραμής

Συντονιστής: Παύλος Χαραμής 5 η Ομάδα Εργασίας Συντονιστής: Παύλος Χαραμής Μέλη: Σπύρος Καλούδης Αγγελής Κάμπρας Γιώργος Κρεασίδης Γιάννης Λαθήρας Χρήστος Μασούρας Δέσποινα Μαυροματάκη Μανώλης Ορφανουδάκης Στέφανος Παπαλέξης Μαριάννα

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)... i 4.1 Εισαγωγή... 4-1 4.2 Προπανεπιστηµιακή εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα