Ελληνικό Πανεπιστήµιο: δηµόσια ευθύνη και κοινωνικές ανάγκες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Πανεπιστήµιο: δηµόσια ευθύνη και κοινωνικές ανάγκες"

Transcript

1 Ελληνικό Πανεπιστήµιο: δηµόσια ευθύνη και κοινωνικές ανάγκες Γιώργος Τζιρίτας Καθηγητής Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Ο χώρος της Παιδείας είναι ευαίσθητος, δεν επιδέχεται πειραµατισµούς και δεν προσφέρεται για προεκλογικές δηµαγωγικές εξαγγελίες. Θα ήταν κατά πολύ προτιµότερο, πέραν ορισµένων προγραµµατικών αρχών που θα δίνουν το διακριτό στίγµα των πολιτικών κοµµάτων, τα θέµατα της Παιδείας να αποτελέσουν αντικείµενο ενός ευρύτατου και νηφάλιου δηµόσιου διαλόγου µετεκλογικά. Ωστόσο οι δηλώσεις και οι εξαγγελίες περισσεύουν, οπότε, πάντοτε στο πλαίσιο µιας ουσιαστικής και εποικοδοµητικής συµβολής, είναι αναγκαία η έκφραση γνώµης από τους ενεργούς συντελεστές της εκπαίδευσης. Θα περιορισθούµε σε θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία αφενός µονοπωλούν το ενδιαφέρον, και για τα οποία αφετέρου νοµιµοποιούµεθα να εκφράσουµε γνώµη. Η Ανώτατη Παιδεία στη χώρα µας διέρχεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια µία κρίση ανάπτυξης. Τόσο ο αριθµός των Ιδρυµάτων και των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων αυξήθηκε, όσο και συνακόλουθα ο αριθµός των φοιτητών. Η µαζική εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα αποτελεί αφενός αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας και αφετέρου ανάγκη λόγω υψηλοτέρων απαιτήσεων στην οικονοµία σε όλους τους τοµείς παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Η µαζικοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συνιστά εποµένως θετική εξέλιξη και ζητούµενο αποτελεί η ανταπόκριση σε αυτήν. Για να µην εκφυλισθεί η µαζικοποίηση σε ισοπέδωση απαιτούνται πόροι, ανθρώπινοι και υλικοί, προσαρµογή της οργάνωσης και της δοµής των σπουδών, και τέλος µεταρρυθµιστικές τοµές στους θεσµούς. Ας σηµειώσουµε εισαγωγικά ότι το Πανεπιστήµιο αποτελεί κατάκτηση του ευρωπαϊκού πολιτισµού από το Μεσαίωνα µε σχεδόν µια ολόκληρη χιλιετηρίδα ύπαρξης. Ξεκίνησε από την ανάγκη µόρφωσης του κλήρου για να αποκτήσει βαθµιαία οικουµενικό χαρακτήρα και να συµπεριλάβει όλη τη γνώση και το σύµπαν των επιστηµών. Η εδραίωση του Πανεπιστηµίου βασίσθηκε στην αυτονοµία του έναντι τόσο της εκκλησιαστικής εξουσίας στην αρχή, όσο και της πολιτικής εξουσίας στη συνέχεια. Το Πανεπιστήµιο στην Ευρώπη αποτελεί δηµόσιο ίδρυµα που στις σύγχρονες κοινωνίες δεν αποτελεί αποκλειστικά ένα κρατικό οργανισµό, αλλά διαπερνάται από τα ρεύµατα της κοινωνίας των πολιτών, την οποία επηρεάζει και συνδιαµορφώνει (βλέπε ένθετο απόσπασµα από τη Magna Charta των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων που ψηφίσθηκε από πρυτάνεις ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων το 1988 στη Bologna µε την ευκαιρία της ένατης εκατονταετηρίδας του αρχαιότερου πανεπιστηµίου). Το ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο δεν θα µπορούσε εποµένως να χαρακτηρισθεί ως κρατικό, γιατί διατηρεί αυτονοµία ως προς την πολιτική εξουσία. Ο όρος κρατικό Πανεπιστήµιο (State University) προέρχεται από τις Η.Π.Α., όπου τα πρώτα Πανεπιστήµια ιδρύθηκαν κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών 1, αλλά η ιδιαίτερη ιστορική πορεία του «αµερικάνικου έθνους» εισήγαγε άλλους τρόπους χρηµατοδότησης και σύνδεσης µε την κοινωνία. Ο όρος «µη κρατικό» Πανεπιστήµιο δεν είναι δόκιµος και αντιπαραθέτει στα υπάρχοντα δηµόσια, και όχι 1 Το Πανεπιστήµιο του Harvard ιδρύθηκε το 1636 κατά τα πρότυπα του Πανεπιστηµίου του Cambridge, το Πανεπιστήµιο του Princeton το 1746 κατά τα πρότυπα του Πανεπιστηµίου της Oxford, κλπ. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αµερικάνικων Πανεπιστήµιων είναι η σύνδεσή τους µε την περιφέρεια όπου είναι εγκατεστηµένα.

2 κρατικά, Πανεπιστήµια, άλλα Πανεπιστήµια που θα µπορούσαν να ιδρύονται από ενώσεις ιδιωτών για συγκεκριµένες ανάγκες της κοινωνίας ή της οικονοµίας. Κατά µία έννοια, ως προς το σκοπό, που ευθέως δηλώνεται άµεσα ωφελιµιστικός, οι προτάσεις αυτές συνιστούν επιστροφή στα πρώτα µεσαιωνικά χρόνια ίδρυσης σχολών για τη µόρφωση στελεχών. Κατά µία άλλη έννοια, οι προτάσεις αυτές συναντούν την παράδοση των αµερικανικών Πανεπιστηµίων, που όµως δεν εξάγεται, γιατί συνδέεται µε την ίδια την αµερικάνικη ιστορία. Το τελικό αποτέλεσµα, ανεξάρτητα από προθέσεις, θα είναι µία συνολική υποβάθµιση της Ανώτατης Παιδείας στη χώρα µας. 1. Το πανεπιστήµιο είναι ένα αυτόνοµο ίδρυµα που λειτουργεί στο επίκεντρο κοινωνιών που λόγω γεωγραφικής και ιστορικής κληρονοµιάς έχουν διαφορετική εσωτερική οργάνωση. Παράγει, εξετάζει, αξιολογεί και παραδίδει από γενιά σε γενιά την παιδεία και τον πολιτισµό µέσω της έρευνας και της διδασκαλίας. Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κόσµου που το περιβάλλει, πρέπει η έρευνα και η διδασκαλία του να είναι ηθικά και πνευµατικά ανεξάρτητες από κάθε πολιτική εξουσία και οικονοµική δύναµη. 2. Στα πανεπιστήµια δεν πρέπει να διασπάται η διδασκαλία από την έρευνα. Ειδάλλως τα µαθήµατα που παρέχονται θα βρίσκονται πίσω από τις µεταβαλλόµενες ανάγκες, πίσω από τις απαιτήσεις της κοινωνίας και από την πρόοδο της επιστηµονικής γνώσης. 3. Η ελευθερία στην έρευνα και την εκπαίδευση είναι θεµελιώδης αρχή της πανεπιστηµιακής ζωής και οι κυβερνήσεις και τα πανεπιστήµια οφείλουν να διασφαλίζουν το σεβασµό προς αυτήν τη θεµελιώδη αξίωση, στο µέτρο που εξαρτάται από τον ένα ή τον άλλο από τους δύο αυτούς θεσµικούς φορείς. Το πανεπιστήµιο απορρίπτοντας τις στενές αντιλήψεις και ανοικτό πάντοτε στο διάλογο, είναι ένας ιδεώδης τόπος συνάντησης α) για δασκάλους που έχουν τα απαιτούµενα ουσιαστικά προσόντα για να µεταδίδουν τη γνώση τους και τα κατάλληλα εργαλεία και εφόδια για να την αναπτύσσουν µε την έρευνα και τις καινοτοµικές ιδέες β) για φοιτητές που έχουν αποκτήσει το δικαίωµα και είναι ικανοί και πρόθυµοι να εµπλουτίσουν το πνεύµα τους µε αυτή τη γνώση. 4. Ένα πανεπιστήµιο είναι ο θεµατοφύλακας της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής παράδοσης. Συνεχής και επίµονη φροντίδα του είναι η κατάκτηση καθολικής γνώσης. Για να εκπληρώσει το έργο που έχει κληθεί να επιτελέσει, υπερβαίνει τα γεωγραφικά και πολιτικά σύνορα και κατ αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνει τη ζωτική ανάγκη που έχουν οι διαφορετικοί πολιτισµοί να αλληλογνωρίζονται και να αλληλοεπηρεάζονται. Ένθετο 1: Οι θεµελιώδεις αρχές από τη Magna Charta των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων. Αρκεί να σκεφθούµε τη µέχρι τώρα σχετική εµπειρία από τη λειτουργία των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών που λειτουργούν ως εµπορικά παραρτήµατα ξένων, δηµόσιων κατά κανόνα, Πανεπιστηµίων. Περιορίζονται µόνο σε ορισµένα επιστηµονικά αντικείµενα που έχουν µεγάλη ζήτηση: οικονοµικά και διοίκηση επιχειρήσεων, χρηµατοοικονοµικά και πληροφορική. Οι σπουδές σε αυτά τα Κέντρα είναι κατ ανάγκη επαγγελµατικές, λόγω της αποστολής και του χαρακτήρα τους και λόγω του περιεχοµένου που δεν είναι δυνατό να διαθέτει το απαιτούµενο βάθος και την αναγκαία ευρύτητα. Επίσης λειτουργούν στη χώρα µας µε ιδιωτική πρωτοβουλία προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών. Και αυτά έχουν να επιδείξουν πενιχρά αποτελέσµατα. Χαρακτηριστική είναι περίπτωση του Athens Information Technology που αποτελεί συνεργασία του Οµίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ µε το διεθνούς φήµης Carnegie Mellon University (βλέπε στο Ένθετο διαφήµιση στο µεγάλης κυκλοφορίας επιστηµονικό περιοδικό IEEE Spectrum). Παρά την αφθονία των πόρων και τη διεθνή εγγύηση ποιότητας δεν κατορθώνει να προσελκύσει ούτε διδακτικό προσωπικό, ούτε φοιτητές εφάµιλλους του ελληνικού δηµόσιου Πανεπιστήµιου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο ενηµερωτικό δελτίο του 2003, όπου δίδεται πλήρες πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών, δεν αναφέρονται ονόµατα καθηγητών. Όταν υπό τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες η ιδιωτική πρωτοβουλία αδυνατεί να καρποφορήσει, καθίσταται πιθανότερο το ενδεχόµενο άλλες σχετικές µελλοντικές πρωτοβουλίες να είναι αποτυχηµένες, αλλά µε ταυτόχρονα δυσµενείς επιπτώσεις στο δηµόσιο Πανεπιστήµιο.

3 Ένθετο 2: Από την ολοσέλιδη διαφήµιση του Athens Information Technology στο µεγάλης κυκλοφορίας επιστηµονικό περιοδικό IEEE Spectrum. Αφού η λύση για την κρίση της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης δεν θα µπορούσε να αναζητηθεί στην ίδρυση «µη κρατικών» Πανεπιστηµίων, η ανάγκη στήριξης και µεταρρύθµισης του δηµόσιου Πανεπιστήµιου γίνεται επείγουσα. Η στήριξη σε ανθρώπινο προσωπικό, υποδοµές και εξοπλισµό είναι επιτακτική. Η αναγκαία µεταρρύθµιση µόνο εάν είναι αποτέλεσµα ενός ευρύτατου δηµόσιου διάλογου θα µπορέσει να αποδώσει ένα Πανεπιστήµιο ταυτόχρονα δηµοκρατικό, αποτελεσµατικό, σύγχρονο και ανοικτό στην κοινωνία. Θα παρουσιάσουµε µια µικρή συµβολή στο διάλογο επιλέγοντας κάποια κρίσιµα θέµατα. Πρόσβαση στην Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση Η παιδεία, και η σύνδεσή της µε την παραγωγή και τα επαγγέλµατα, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης της κοινωνικής διαστρωµάτωσης. Συνιστά ταυτόχρονα πεδίο όπου καθίσταται εφικτή η κοινωνική ανέλιξη, µε την προϋπόθεση της ανοικτής και δηµοκρατικής πρόσβασης. Ένα εκπαιδευτικό σύστηµα είναι τόσο περισσότερο κοινωνικά άδικο όσο περισσότερο λειτουργεί επιλεκτικά σε πρώιµες ηλικίες. Τότε η κοινωνική καταγωγή τείνει να αναπαράγεται και οι κοινωνικές διαφορές οξύνονται. Αντίθετα, όσο οι νέοι µένουν µέσα στο πλαίσιο της δηµόσιας εκπαίδευσης µέχρι την ενηλικίωσή τους, µπορούν να αξιοποιήσουν τη γνώση και τις «ίσες ευκαιρίες» που τους παρέχονται στην κατεύθυνση άµβλυνσης των κοινωνικών διαφορών, µε οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας. Η δεύτερη προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτός ο δηµοκρατικός στόχος είναι η ουσιαστική µετάδοση γνώσεων και η θέσπιση αξιοκρατικών κριτηρίων στις επιλογές και στις µεταβάσεις από βαθµίδα σε βαθµίδα. Η δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση θα εξασφαλίσει σε όλους τους νέους τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ωστόσο ανάλογα µε τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις επιδόσεις, η λυκειακή βαθµίδα θα έπρεπε να διατηρήσει τη σηµερινή διάκριση σε τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση και ενιαία-γενική επιστηµονική µε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μόνο η τελευταία θα µπορούσε να δίδει άµεσα πρόσβαση στο Πανεπιστήµιο. Επιβάλλεται η ουσιαστική αποδέσµευση των απολυτηρίων εξετάσεων του Λυκείου από το σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ωστόσο οι εθνικού επιπέδου εξετάσεις θα πρέπει να διατηρηθούν, γιατί έχουν χαρακτηριστικά αµεροληψίας και αδιάβλητου. εν θα

4 πρέπει όµως να είναι διαγωνιστικές, αλλά πιστοποιητικές των γνώσεων. Οι εξεταζόµενοι θα πρέπει να έχουν την εγγύηση της εισαγωγής, εφόσον πιστοποιούν ορισµένο επίπεδο γνώσεων, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των συνεξεταζοµένων. Η εισαγωγή θα µπορούσε να γίνεται σε ευρείες επιστηµονικές ενότητες και µε όρους που κάθε Πανεπιστήµιο ή κάθε Σχολή θα καθορίσει. Το πλήθος των επιστηµονικών ενοτήτων θα πρέπει να είναι εξαιρετικά περιορισµένο. Για παράδειγµα στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης οι επιστηµονικές ενότητες θα αρκούσε να είναι δύο, σε σχέση µε τα επτά Τµήµατα της Σχολής. Η τελική επιλογή του προγράµµατος σπουδών που οδηγεί στο πτυχίο, θα πρέπει να γίνεται εντός του Πανεπιστηµίου, µετά από ένα χρόνο σπουδών. Μία πρόσφατη πρόταση από τον Καθηγητή Γ. Μπαµπινιώτη για ελεύθερη εισαγωγή και δοκιµαστική εξαµηνιαία φοίτηση είναι ανεφάρµοστη, δεν τιµά τους φοιτητές και µετατρέπει τα Πανεπιστήµια σε εξεταστικά κέντρα. Μετά τον πρώτο χρόνο γενικών πανεπιστηµιακών σπουδών, οι φοιτητές θα µπορούν να επιλέγουν πρόγραµµα σπουδών, που θα µπορεί να είναι τµηµατικό ή διατµηµατικό και θα οδηγεί στο βασικό πτυχίο. Τα Τµήµατα θα διαθέτουν σχετική αυτοτέλεια και αυτονοµία, θέτοντας απαιτήσεις, στο θέµα της εισαγωγής φοιτητών, των οποίων οι επιλογές θα είναι πλέον περισσότερο συνειδητές και επιστηµονικά θεµελιωµένες. Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. Τα Πανεπιστήµια, πλην της παραγωγής ανώτατων στελεχών για τις δηµόσιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις, έχουν ως αποστολή την παραγωγή νέας γνώσης µέσα από την επιστηµονική έρευνα και την αναπαραγωγή όλης της Ανώτατης Εκπαίδευσης µέσα από τις µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Τα Τ.Ε.Ι. απαντούν στις ανάγκες της οικονοµίας και της παραγωγής για µεσαία στελέχη και ανώτερους τεχνικούς, που έχουν καλή γενική παιδεία και επιστηµονική και τεχνολογική κατάρτιση, ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις των µέσων και των διαδικασιών της παραγωγής ή των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. Πρόκειται εποµένως για βαθµίδα κοµβικής σηµασίας για τη σύνδεση της Εκπαίδευσης µε την Παραγωγή. Τρία έτη σπουδών είναι υπεραρκετά για την ανώτερη τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση. εν θα πρέπει ποτέ να µας διαφεύγει ότι η εκπαίδευση έχει κόστος και να επιζητούµε τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα. Εάν κατά κανόνα σε όλες τις άλλες χώρες απαιτούνται δύο έτη σπουδών για αυτή τη βαθµίδα, η τετραετής φοίτηση στη χώρα µας σηµαίνει είτε αναποτελεσµατικότητα, είτε λαθεµένο προσανατολισµό. Επειδή ακριβώς οι µέθοδοι, οι τεχνικές και τεχνολογίες δεν θα έπρεπε να ήσαν εµπειρικές, αλλά επιστηµονικά στηριγµένες, τα Τ.Ε.Ι. θα έπρεπε, διατηρώντας αυτονοµία, να υπάγονται στα Πανεπιστήµια. Η µέγιστη αδυναµία του ελληνικού συστήµατος, και η µέγιστη αστοχία της µεταρρύθµισης του 2001, είναι η πλήρης αυτονόµηση και ανεξαρτητοποίηση των Τ.Ε.Ι. Αν η χώρα µας είχε ανάγκη και ήθελε να διαθέτει Ανώτατα Τ.Ε.Ι. όφειλε να τα θέσει υπό την αιγίδα των Πανεπιστηµίων, ώστε και τα προγράµµατα και το περιεχόµενο σπουδών να καθορίζονται υπό το φως της επιστηµονικής προόδου. Το διδακτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. θα µπορούσε αυτόµατα, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες αµφίβολης αξίας, να µετέχει σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και στην πανεπιστηµιακή έρευνα. Ταυτόχρονα στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι., στο πλαίσιο ενός ανοικτού εκπαιδευτικού συστήµατος, θα µπορούσε να προσφέρεται η δυνατότητα µετάβασης στον πανεπιστηµιακό κλάδο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε όρους αξιοκρατίας. Θεσµοί Ο Νόµος Πλαίσιο για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. βασίζεται στη νοµοθεσία του Τότε έπαιξε σηµαντικό ρόλο για να αλλάξει η φυσιογνωµία του ελληνικού πανεπιστηµίου. Το φοιτητικό κίνηµα µε την ορµή από την περίοδο των δηµοκρατικών αντιδικτατορικών αγώνων αποτελούσε µοχλό αλλαγών και εκδηµοκρατισµού. Ωστόσο η ορµή αυτή έχει προ πολλού εξαντληθεί. Η συµµετοχή των φοιτητών στην εκλογή των αρχών διοίκησης και στα

5 όργανα του πανεπιστηµίου έχει πλέον σε µεγάλο βαθµό εκφυλισθεί σε µοχλό επιρροής κοµµατικών οργάνων στην πανεπιστηµιακή ζωή πλήττοντας την αυτονοµία του πανεπιστηµίου έναντι της πολιτικής εξουσίας. Ας αρχίσουµε από την εκλογή των πρυτανικών αρχών, γιατί ιδιαίτερα σε αυτή εµφανίζονται τα µέγιστα προβλήµατα στρέβλωσης της διαδικασίας συµµετοχής των φοιτητών στη διοίκηση. Η ψήφος των φοιτητών εκφράζεται κατά µπλοκ ανάλογα µε την κοµµατική/παραταξιακή στοίχιση. Ο µαζικός έλεγχος των ψήφων των φοιτητών προσδίδει στις ηγεσίες των φοιτητικών παρατάξεων και στις κοµµατικές τους καθοδηγήσεις ισχυρά διαπραγµατευτικά πλεονεκτήµατα. Μέλη του πανεπιστηµίου, που θα µπορούσαν µέσα από συλλογικές διαδικασίες να αρθρώσουν προγραµµατικό λόγο, αποθαρρύνονται και αποτρέπονται, γιατί δεν θα ήθελαν να υποβάλουν τις απόψεις τους σε δοκιµασία από εξωπανεπιστηµιακούς παράγοντες. Μοιραία ο συµβιβασµός µε αυτή την πραγµατικότητα οδηγεί σε εξαρτήσεις. Αν γενικεύσουµε την εικόνα σε όλα τα πανεπιστήµια της χώρας, και αν λάβουµε υπόψη ότι προνοµιούχος συνοµιλητής του Υπουργείου είναι η Σύνοδος των Πρυτάνεων, αντιλαµβανόµεθα ότι στη χώρα µας η αυτονοµία του πανεπιστηµίου είναι υποθηκευµένη. Η συµµετοχή των φοιτητών στη διοίκηση του πανεπιστηµίου είναι και χρήσιµη και αναγκαία. Ωστοσο απαιτούνται µεταρρυθµίσεις, ώστε η συµµετοχή να είναι ουσιαστική, να ενδιαφέρει το σύνολο των φοιτητών και να µην δηµιουργούνται µηχανισµοί εξαρτήσεων και χειραγωγήσεων. Ακόµα τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστηµίου, Σύγκλητος και Επιτροπές, από τη συγκρότηση και τη σύνθεσή τους αδυνατούν να διαδραµατίσουν ρόλο επιτελικό και στρατηγικό. Η Σύγκλητος και οι Επιτροπές συγκροτούνται ως άθροισµα των Τµηµάτων και δεν συντίθενται στη βάση αρχών και θέσεων. Είναι φυσικό τα µέλη των οργάνων να αισθάνονται περισσότερο αντιπρόσωποι Τµηµάτων και λιγότερο φορείς µιας συλλογικής θέλησης, που θα µπορούσε να προτάξει ζητήµατα δεοντολογίας και αρχών. Θα έπρεπε εποµένως να αναζητηθεί µικτός τρόπος συγκρότησης, ώστε και οι τµηµατικές διεκδικήσεις να προωθούνται και να επιτυγχάνονται συνθέσεις στη βάση ακαδηµαϊκών αρχών. Οικονοµικοί Πόροι Η ανάπτυξη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα µας είναι ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των φοιτητών κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια ήταν 5%, µε συνολικό αποτέλεσµα τον τετραπλασιασµό του αριθµού των φοιτητών. Εξίσου µεγάλη ήταν η αύξηση του πλήθους των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων και των Τ.Ε.Ι. Σε όλες τις περιφέρειες της χώρας υπάρχει τουλάχιστον ένα Πανεπιστήµιο και ένα Τ.Ε.Ι. Ωστόσο οι δηµόσιες επενδύσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση και οι επιχορηγήσεις λειτουργικών δαπανών δεν ακολουθούν τον ίδιο ρυθµό αύξησης. Οι συνθήκες λειτουργίας είναι ασφυκτικές. Ας αρχίσουµε από τις λειτουργικές δαπάνες. Επειδή πρόσφατα στη Μεγάλη Βρεττανία που τείνει προς την ιδιωτική χρηµατοδότηση των πανεπιστηµιακών σπουδών ψηφίσθηκε η αναπροσαρµογή των διδάκτρων, διαθέτουµε ένα µέτρο πραγµατικού λειτουργικού κόστους. Το ελάχιστο εποµένως ετήσιο λειτουργικό κόστος ανά φοιτητή θα ήταν της τάξης των 1500 ευρώ. Η κρατική επιχορήγηση για τη λειτουργία των Πανεπιστήµιων στην Ελλάδα είναι κάτω από το ήµισυ του ανωτέρω ποσού. Απαιτείται εποµένως η σταδιακή αύξηση, µε ετήσιο ρυθµό 20%, ώστε το 2010, χρονιά ευρωπαϊκής εναρµόνισης στο χώρο της ανώτατης παιδείας να µετέχουµε στον Ευρωπαϊκό χώρο µε όρους ισοτιµίας. Τα πράγµατα είναι άκρως αποκαρδιωτικά αν αναφερόµεθα στην αρχική δηµόσια επένδυση για κτιριακές εγκαταστάσεις. Στην Ελλάδα αποτελεί πλέον κανόνα ότι όταν ιδρύεται ένα νέο Πανεπιστήµιο, πρώτα πηγαίνουν οι φοιτητές, ακολουθούν οι καθηγητές και τελευταία

6 κτίζονται τα κτίρια. Την καλύτερη επιβεβαίωση του κανόνα αποτελεί το Πανεπιστήµιο Κρήτης. Με χρόνο λειτουργίας πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα δεν έχει ακόµα ολοκληρώσει την εγκατάστασή του σε κατάλληλους χώρους και κτίρια. Στα οικονοµικά θέµατα δεν θα µπορούσε να παραλειφθεί το µισθολογικό των µελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Ισχυρό πανεπιστήµιο µε διεθνή προβολή και απήχηση δεν µπορεί να υπάρξει εάν δεν προσελκύει τους ανά την υφήλιο διαπρέποντες έλληνες επιστήµονες. Αν και οι αµοιβές δεν αποτελούν το µοναδικό κίνητρο προσέλκυσης, ο συνδυασµός τους µε τις άλλες καθυστερήσεις στις υποδοµές και τον εξοπλισµό, λειτουργούν ανασχετικά στη βέλτιστη δυνατή στελέχωση του ελληνικού πανεπιστηµίου. Για την αµοιβή, το µέγιστο ζήτηµα είναι η σύνθεσή της κατά το ήµισυ σχεδόν από επιδόµατα, µε προφανείς δυσµενείς συνέπειες στις συντάξεις, πέραν της απαξιωτικής εικόνας που προκύπτει για την ίδια την απασχόληση των πανεπιστηµιακών. Σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την κοινωνία Η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την κοινωνία είναι απόλυτα αναγκαία. εν θα προκύψει δίδοντας τη δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή σε επαγγελµατικούς φορείς να ιδρύουν Σχολές ή Τµήµατα επαγγελµατικής κατεύθυνσης και τοπικού ενδιαφέροντος. Αυτή η αντίληψη θα µπορούσε στην καλύτερη περίπτωση να υπηρετεί τη µεταλυκειακή επαγγελµατική κατάρτιση, που δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Αναντικατάστατη συνιστώσα της πανεπιστηµιακής λειτουργίας είναι η ερευνητική δραστηριότητα. Η διδασκαλία και η έρευνα είναι δύο αλληλοϋποστηριζόµενες δραστηριότητες. Η αδιαίρετη µεταξύ τους σχέση αποτελεί όρο ύπαρξης του Πανεπιστηµίου. Η µετάδοση της γνώσης συµβαδίζει µε την παραγωγή της γνώσης. Από την άλλη πλευρά η παραγωγή της γνώσης θα πρέπει να βασίζεται στην ισόρροπη ανάπτυξη της βασικής και της εφαρµοσµένης έρευνας. Τόσο η έρευνα, όσο και η διδασκαλία, αποτελούν αφορµές και λόγους σύνδεσης του Πανεπιστηµίου µε την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο µια ξεχωριστή σχέση έχει η Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστηµένο το Πανεπιστήµιο. Θα επαναλάβουµε εδώ το παράδειγµα των αµερικανικών Πανεπιστήµιων που κατορθώνουν να συνδυάζουν τις στενές σχέσεις σε τοπικό επίπεδο µε τη διεθνή παρουσία και προβολή. Οι σχέσεις µε την Περιφέρεια θα πρέπει να είναι θεσµοθετηµένες. Κατάλληλο πλαίσιο µπορεί να αποτελεί ένα Συµβούλιο µε µικτή σύνθεση, όπου θα µετέχουν αντιπρόσωποι των οργάνων διοίκησης του πανεπιστηµίου αφενός, και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επαγγελµατικών φορέων και των επιστηµονικών ενώσεων αφετέρου. Προτάσεις για τη διεύρυνση των προγραµµάτων σπουδών, για συµµετοχή στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου πνευµατικού ρόλου θα µπορούσαν να υποβάλλονται και να συζητούνται σε αυτό το Συµβούλιο. Αρµόδια ωστόσο για την τελική απόφαση θα ήταν η Βουλή του Πανεπιστηµίου, η Σύγκλητος. Ευρωπαϊκή εναρµόνιση Με την ευκαιρία της 800 ης επετείου από την ίδρυση του Πανεπιστηµίου της Sorbonne το 1998 συναντήθηκαν στο Παρίσι οι Υπουργοί Παιδείας τεσσάρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Γαλλίας, Γερµανίας, Ιταλίας και Μεγάλης Βρεττανίας. Με τη διακήρυξή τους έθεσαν τα θεµέλια για ένα ευρωπαϊκό ανοικτό χώρο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, γιατί η Ευρώπη «δεν είναι µόνο µια Ευρώπη του ευρώ, των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και της οικονοµίας» και γιατί «τα Πανεπιστήµια γεννήθηκαν στην ήπειρο της Ευρώπης». Η διακήρυξη της Sorbonne αναφέρεται στην εναρµόνιση της οργάνωσης των σπουδών µε τη διάκριση σε ένα κύκλο βασικών σπουδών και σε ένα κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών µε δύο διπλώµατα, ειδίκευσης και διδακτορικό.

7 Την επόµενη χρονιά, 1999, στη Bologna συναντήθηκαν οι Υπουργοί 29 ευρωπαϊκών χωρών και έθεσαν ως στόχο τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Παιδείας το 2010 µε την αναγνωρισιµότητα των τίτλων σπουδών, την κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων και την ενιαία δοµή της οργάνωσης των σπουδών. Το τελευταίο σχηµατοποιήθηκε στη βάση της ελάχιστης διάρκειας των κύκλων σπουδών σε «3-5-8», δηλαδή τρία χρόνια για τις βασικές σπουδές, δύο χρόνια για την ειδίκευση και τρία χρόνια για τη διδακτορική έρευνα. Η λεγόµενη «διαδικασία» της Bologna επιβεβαιώθηκε στις συναντήσεις της Πράγας (2001) και του Βερολίνου (2003). Παρά το ότι η χώρα µας έχει µετάσχει και υπογράψει τις συµφωνίες των συναντήσεων κορυφής, µέχρι σήµερα η σχετική συζήτηση περιορίζεται στην ιδεολογική χροιά των αποφάσεων και διακηρύξεων. Έχει καταγραφεί µία άποψη βάσιµης κριτικής λόγω φιλελεύθερου προσανατολισµού των διακηρύξεων. Σε αυτή την άποψη προστίθεται και µία κριτική από την πλευρά της αντίθεσης στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το βέβαιο είναι ότι δεν έχει υπάρξει ουσιαστική συζήτηση απαλλαγµένη από ιδεολογικές αναφορές και µε σθεναρή βούληση εναρµόνισης µε το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, πολύ περισσότερο που άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιταχύνει τη διαδικασία της εναρµόνισης. Σηµαντικό κατά την αντίληψή µου είναι η αναγνωρισιµότητα των βασικών πτυχίων και η απόκτησής του µε ίσους όρους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το πρώτο ερώτηµα που καλούνται να απαντήσουν τα πανεπιστηµιακά Τµήµατα αφορά στον προσδιορισµό των βασικών γνώσεων ανά επιστήµη. Εάν οι βασικές γνώσεις µπορούν να ολοκληρωθούν σε τρία χρόνια σπουδών, για να έχουν ίση µεταχείριση οι απόφοιτοι του ελληνικού πανεπιστηµίου µε αυτούς των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, θα έπρεπε το πρώτο πτυχίο να αντιστοιχεί σε αυτές τις βασικές γνώσεις. Στην Πληροφορική, για την οποία δικαιούµαι να έχω άποψη, έχω τη γνώµη ότι αυτό ισχύει. Αλλά δεν θα µπορούσε να υπάρχει ενιαίος κανόνας για όλες τις επιστήµες. Το δεύτερο, και κατά πολύ σηµαντικότερο κατά τη γνώµη µου, ζήτηµα αφορά στους όρους πρόσβασης στο µεταπτυχιακό κύκλο που οδηγεί στην ειδίκευση. Αφενός η υπάρχουσα εµπειρία σε ορισµένες τουλάχιστον επιστήµες καταδεικνύει ότι στα τέσσερα χρόνια σπουδών είναι αδύνατο να χωρέσουν βασικές σπουδές και ειδίκευση. Αφετέρου σε πλείστες περιπτώσεις για την επαγγελµατική σταδιοδροµία, πλην των βασικών γνώσεων, απαιτούνται ειδικεύσεις. Άρα στα δύο χρόνια ειδίκευσης θα έπρεπε να έχουν δυνατότητα πρόσβασης όλοι όσοι ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών. Αυτό είναι το κρίσιµο ερώτηµα, και όχι ο ίδιος ο διαχωρισµός σε βασικές σπουδές και σπουδές ειδίκευσης µε διάρκεια τρία και δύο έτη αντίστοιχα. Σε αυτό το σηµείο κρίνεται κατά κύριο λόγο ο οικονοµικός φιλελευθερισµός στην οργάνωση των σπουδών. Από την άλλη πλευρά οι ειδικεύσεις θα µπορούσαν να έχουν είτε επαγγελµατικό, είτε ερευνητικό χαρακτήρα. Η δεύτερη περίπτωση θα µπορούσε να οδηγεί στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Σε µορφή επιλόγου Τα ανοικτά θέµατα για το ελληνικό πανεπιστήµιο είναι πολλά και αγγίζουν όλες τις πτυχές της πανεπιστηµιακής ζωής. Λύσεις εύκολες ή µαγικές δεν υπάρχουν. Αν υπήρχαν θα ήταν ήδη γνωστές. Οι λύσεις θα είναι δύσκολες και η εφαρµογή τους επίπονη. Το βέβαιο είναι ότι δεν µπορούν να δοθούν ερήµην της πανεπιστηµιακής κοινότητας ή απλά στο όνοµα της µέσω αντιπροσώπων ή κυβερνητικών συµβούλων. Ο διάλογος για να καρποφορήσει και να είναι αποτελεσµατικός πρέπει να είναι ευρύς και να φθάσει στη ρίζα των θεµάτων. Ο διάλογος και οι αλλαγές θα υπάρξουν µόνο ως αποτέλεσµα της εκφρασµένης θέλησης της πανεπιστηµιακής κοινότητας.

Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές

Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές Με αφορµή τη συζήτηση που έγινε για τις προτάσεις που υποβλήθησαν στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. σχετικά µε νέα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών, κρίνω ότι θα ήταν χρήσιµος

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ζωγράφου, 11-8-2011 Αρ. Πρωτ. 253 Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κοιν.: κ. Β. Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης 1) ΣΤΟΧΟΣ Να αρχίσει συζήτηση σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην κοινωνία και στην οικονομία της γνώσης. 2) ΠΡΑΞΗ Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http://tegeo.teiep.gr/ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ-ΗΠΕΙΡΟΥ Ενημερωτική Ημερίδα Ημερίδα ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου:

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι:

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι: ΘΕΜΑ : Οι θέσεις του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για το σχέδιο «Αθηνά» Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο Τομέας Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι πληροφορίες έχουν ενδιαφέρων στο βαθµό που αφορούν ιδρυµατική αναγνώριση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, δηµόσιων εκπαιδευτικών αξιών.

Όλες οι πληροφορίες έχουν ενδιαφέρων στο βαθµό που αφορούν ιδρυµατική αναγνώριση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, δηµόσιων εκπαιδευτικών αξιών. Συµπληρωµατικά στοιχεία παρουσίασης απόδειξης εκπαιδευτικών αξιών πιστοποιήσεων εκδόσεως δηµοσίων ιδρυµάτων της Κυπριακής ηµοκρατίας τοπικά και διεθνώς. Οι αποδείξεις αξιολογήσεων παρουσιάζονται στο βαθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Μπολόνια

Η διαδικασία Μπολόνια ΗδιαδικασίαΜπολόνια Προςένα«ΕυρωπαϊκόΧώρο ΑνώτατηςΕκπαίδευσης» Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει ως στόχο μια πρώτη επαφή με την Διαδικασία της Μπολόνιακαιταστάδιατηςγιατην δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 8 ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Α Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Υ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράμηνο διαρκεί από την 11 η Σεπτεμβρίου έως την 20 η Ιανουαρίου. Το Β τετράμηνο διαρκεί από την 21 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Ρ. Τηλικίδου στη συνεδρίαση του.σ. του Ε.Σ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι.Θ. στις 2/7/2011 «Σχέδιο Νόµου - Πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση»

Τοποθέτηση Ρ. Τηλικίδου στη συνεδρίαση του.σ. του Ε.Σ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι.Θ. στις 2/7/2011 «Σχέδιο Νόµου - Πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση» Τοποθέτηση Ρ. Τηλικίδου στη συνεδρίαση του.σ. του Ε.Σ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι.Θ. στις 2/7/2011 «Σχέδιο Νόµου - Πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση» Θα πρέπει να θυµίσουµε ότι το κείµενο διαβούλευσης για το νέο νόµο-πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιώργου Σ.-Π. Κατρούγκαλου, αν. καθηγητή ΔΠΘ, κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας του, Κομοτηνής, οδός Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση 9 o Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» -7-9 Νοεμβρίου 2013 Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013 Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πανεπιστήμιο Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού, 714 09 Ηράκλειο, Κρήτη Πρόεδρος: Χ.Κουρουνιώτης, τηλ. 2810 393 828, fax. 2810 393 881, e-mail chrisk@math.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Κοινή Πρόταση για την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Επικαιροποιηµένη σύµφωνα µε το προσχέδιο νόµου του τεχνολογικού λυκείου Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Η Παιδεία πάντοτε αποτελούσε τον κινητήριο μοχλό της ανθρώπινης εξέλιξης, τόσο στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004. Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004 Υποψηφιότητα: Καθ. Αικατ. Χρονοπούλου - Σερέλη 1 Αγαπητά µέλη της Πανεπιστηµιακής µας κοινότητας, Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτής της εκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (TETY) Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 Παρουσίαση Τμήματος Παρουσίαση συμβουλευτικού κέντρου φοιτητών Παρουσίαση ΟΦΕΑΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Γ.Κ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του κινήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς

Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές. του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς Εν όψει της συμμετοχής μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ σε εσάς τους συμπολίτες μου, ως Γιώργος Κοτρωνιάς και θέλω να γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να κάνω

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα Συνόδου µε αριθµό 1. Περί ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book)

Ψήφισµα Συνόδου µε αριθµό 1. Περί ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) Ψήφισµα Συνόδου µε αριθµό 1 Περί ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι ο ρόλος του ηλεκτρονικού βιβλίου στον σύγχρονο χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας, ιδιαίτερα στο σηµερινό φοιτητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο του Τμήματος Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ Toυ Mιχαλη Σταθοπουλου* Μια πρώτη διαπίστωση: οι πανεπιστημιακές αρχές δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων. Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ εισάγει μια ριζική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101

[ 9 ] Προλογικ σημείωμα... 15. Εισαγωγικά δεδομένα... 21. ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προλογικ σημείωμα................................................ 15 ΜΕΡΟΣ Α : Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παιδεία Γένεσις, Ανάβαση και Κατάβαση 19-101 Εισαγωγικά δεδομένα...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 15-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. -----

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Παρά τις δυσκολίες, η νομική επιστήμη προσφέρει πολλαπλές εναλλακτικές για επαγγελματική αποκατάσταση και υλοποίηση στόχων στο νέο που γνωρίζει τις

Παρά τις δυσκολίες, η νομική επιστήμη προσφέρει πολλαπλές εναλλακτικές για επαγγελματική αποκατάσταση και υλοποίηση στόχων στο νέο που γνωρίζει τις ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ημερίδα του ΣΔΕΕ Μέγαρο Μουσικής 16.05.2012 Κοραλία Παυλάκη Ασκούμενη Δικηγόρος, ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κυρίες και κύριοι καλησπέρα. Θεωρώ ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ Η εκπαίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται κυρίως σε τρία επίπεδα, ονομασμένα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα επιπρόσθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Επιστηµονικός-Επαγγελµατικός Φορέας των Ψυχολόγων (ν.991/79, 2646/98, 2005/36/ EK) Έτος Ιδρύσεως 1963 Μέλος E.F.P.A Λεωφόρος Βασιλίσσης Αµαλίας 42 Αθήνα 16-07-2014 10558 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα