CHINOS: Container Handling in Intermodal Nodes Optimal & Secure!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CHINOS: Container Handling in Intermodal Nodes Optimal & Secure!"

Transcript

1 CHINOS: Container Handling in Intermodal Nodes Optimal & Secure! Παναγιώτης Τσιλιγγίρης, Παρουσίαση στα πλαίσια του µαθήµατος Λιµένες & Συνδυασµένες Μεταφορές, Τµήµα ΝΜΜΕΜΠ, 11 Ιουνίου, 2007.

2 Σκοπός Παρουσίασης Να εισαγάγει τον προπτυχιακό φοιτητή ΝΜΜ στο ερευνητικό πρόγραµµα CHINOS (αλλά και σε σχετικά ζητήµατα, όπως Container Security, τεχνολογία RFID, κτλ).

3 Σύνοψη οµή Παρουσίασης Τι αφορά το ερευνητικό πρόγραµµα CHINOS; Ποια πραγµατικά προβλήµατα και προκλήσεις το υποκίνησαν; Ποια είναι τα έως 31/5/2007 αποτελέσµατα (αφορά µόνο την δουλειά του ΕΘΜ-ΕΜΠ);

4 Κύριες βιβλιογραφικές αναφορές Tsilingiris, PS, Psaraftis, HN, and Lyridis, DV (2007a). RFID technology in ocean technology transport, 2007 Annual Conference of the International Association of Maritime Economists, Athens, Greece. Tsilingiris, PS, Psaraftis, HN, and Lyridis, DV (2007b). RFID-enabled innovative solutions promote container security, submitted to the International Symposium on Safety, Security and Environmental Protection, Athens, Greece. + συγκεκριµένα κοµµάτια από παραδοτέα του CHINOS που εκάνε το ΕΘΜ-ΕΜΠ.

5 Τι είναι το ερευνητικό πρόγραµµα CHINOS; To CHINOS (Container Handling in Intermodal Nodes Optimal and Secure!) είναι ένα τριετής διάρκειας ερευνητικό πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ. Αναζητά καινοτόµες πρακτικές λύσεις βασισµένες στην τεχνολογία RFID που θα εφαρµοσθούνστηνδιαχείρισηκαιµεταφορά εµπορευµατοκιβωτίων (Ε/Κ). Αυτέςοιλύσειςαποσκοπούνσεαυξηµένη ασφάλεια και επιχειρησιακή αριστεία. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006, έχει συνολικό προϋπολογισµό 2,6 εκ., ενώ ο συντονιστής του προγράµµατος είναι το ISL (Institute of Shipping Economics and Logistics, Γερµανία).

6 CHINOS Consortium

7 Πακέτα εργασίας 1. Detailed Requirement Analysis (ΕΘΜ επικεφαλής) 2. Available Technologies & Capabilities 3. System Specification 4. Development & Test 5. Installation & Test 6. Validation (ΕΘΜ επικεφαλής) 7. Dissemination (ΕΘΜ επικεφαλής) 8. Exploitation 9. Quality Assurance

8 Τι το υποκίνησε; Εµπορικοί λόγοι: Ανακούφιση στην συµφόρηση λιµενικών υπηρεσιών Βελτιστοποίηση διαδικασιών που τώρα γίνονται από ανθρώπους σε πύλες οχηµάτων, σε τρένα, και σε πλοία. Νοµοθετικοί λόγοι: Συµµόρφωση µε τους νέους κανονισµούς (e-seals) Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων στις καθηµερινές επιχειρήσεις που προκύπτουν από την παραπάνω συµµόρφωση

9 Τι το υποκίνησε; (2) Ασφάλεια: Σχεδόν αποκλειστικά ενδιαφέρει το Security παρά το Safety (βλ., Ψαραύτης, για την διαφορά) 9/11 Ε/Κ ωςµέσα τροµοκρατικών ενεργειών Τεχνικοί λόγοι: Εξελίξεις σε: Electronic seals & container tags Προτυποποίηση της συχνότητα εκποµπής RFID

10 Πρώτα αποτελέσµατα Στα επόµενα slides παρουσιάζονται κάποια αποτελέσµατα, κυρίως από το πακέτο εργασίας 1. Αυτά αφορούν δουλειά που έκανε το ΕΘΜ και όχι δουλειά των υπολοίπων µελών του κονσόρτσιουµ.

11 Στοιχεία τεχνολογίας RFID Το RFID (Radio Frequency Identification) ανήκει στην οικογένεια τεχνολογιών Auto ID (βλ., bar code, optical character readers, κτλ). Οι τεχνολογίες Auto-ID έχουν αποδείξει ότι µειώνουν τον χρόνο και τους απαιτούµενουςεργατικούςπόρουςµιας διαδικασίας και αυξάνουν την ακρίβεια των δεδοµένων της. Παρά την πρακτική τους αξία, περιορίζονται από το ότι πρέπει κάποιος χειρωνακτικά να σκανάρει τα αντικείµενα. Το τελευταίο σηµείο είναι ο λόγος για το οποίο το RFID θεωρείται ριζοσπαστική Auto-ID τεχνολογία, καθώς µπορεί αυτόµατα (δηλ., χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση) να ανταλλάσσει δεδοµένα µε το εκάστοτε σύστηµα.

12 Στοιχεία τεχνολογίας RFID (2): Το RFID tag Το RFID tag έχει ένα microchip προσαρτηµένο σε µια radio κεραία µονταρισµένη πάνω σε ένα υπόστρωµα. RFID tag photograph. (SAP, 2005)

13 Στοιχεία τεχνολογίας RFID (3): Πώς δουλεύει; Μια εφαρµογή RFID διαβιβάζει ασύρµατα την ταυτότητα του αντικειµένου (αλλά & άλλες πληροφορίες) µέσω ραδιοκυµάτων. RFID αναγνώστες (readers) αποθηκεύουν data σε RFID ετικέτες (tags) και τα µεταδίδουν σε ένα σύστηµα Η/Υ δίχως ανθρώπινη µεσολάβηση. Οι readers έχουν µία ή περισσότερες κεραίες που εκπέµπουν ραδιοκύµατα και λαµβάνουν σήµατα «πίσω» από την tag. Μετά ο reader διαβιβάζει τις πληροφορίες στο σύστηµα Η/Υ σεψηφιακήµορφή. Η ενέργεια της κεραίας του reader διαβάζεται από την κεραία του tag και αξιοποιείται για να «κινήσει» το microchip, το οποίο αλλάζει το ηλεκτρικό φορτίο πάνω στην κεραία και διαβιβάζει «πίσω» το δικό του σήµα (signal).

14 Στοιχεία τεχνολογίας RFID (4): Συνοπτική θεµελιώδης λειτουργία Θεµελιώδης λειτουργία του RFID. (www.rollsoft.ro)

15 Στοιχεία τεχνολογίας RFID (5): Συνιστώσες RFID και κόστος Συνιστώσες RFID και κόστος (Tsilingiris et al, 2007a)

16 Στοιχεία τεχνολογίας RFID (6): RFID vs. Bar code Σύγκριση RFID µε Bar code (Tsilingiris et al, 2007a)

17 Στοιχεία αναγνώρισης containers Η διαδικασία των ελέγχων σχετικά µε το container ID αφορά το να γίνει γρήγορα και µε ακρίβεια: (a) container identification (b) έλεγχος seal (c) έλεγχος φθοράς

18 Στοιχεία αναγνώρισης containers (2): Container Identification Το container identification αφορά την σωστή ανάγνωση (και σωστή αποθήκευση της σχετικής πληροφορίας) των συµβόλων που συνθέτουν το container ID.

19 Στοιχεία αναγνώρισης containers (2): Έλεγχος seal H χρήση της σφραγίδας (seal) αποσκοπεί στο να σφραγίσει την σωστή φόρτωση του container. Συµβατική seal e-seal (esto.de,

20 Στοιχεία αναγνώρισης containers (3): Έλεγχος φθοράς Οι περισσότερες ζηµιές συµβαίνουν στην πάνω έδρα των containers λόγω της πίεσης που ασκείται από τους spreaders των straddle carriers. Ένας ενδελεχής έλεγχος οφείλει να αφορά όλες τιςέξιπλευρέςτουe/k.

21 Προβλήµατα container security Λαθρεµπόριο πυρηνικών όπλων, radiological dispersal devices, ή συµβατικών όπλων. Λαθρεµπόριο πυρηνικών ή ραδιοενεργών υλικών. Λαθρεµπόριο ναρκωτικών Σκόπιµη µόλυνση Ε/Κ µε πυρηνικά, ραδιενεργά, χηµικά, ή βιολογικά µέσα. Κλοπή Ε/Κ (piracy) (Μικρο-)κλοπή περιεχοµένων Ε/Κ (pilferage)

22 Προβλήµατα container safety Ζηµιά σε Ε/Κ πουπεριέχουνεπικίνδυνα υλικά. (έκρηξη ή διαρροή) Ζηµιά σε συµβατικό φορτίο που προκλήθηκε από συµβατικές διαδικασίες ή/και από επιθεώρηση (inspection).

23 Επιχειρησιακά Προβλήµατα Υπερβολικός χρόνος αναµονής πριν το δέσιµο στο λιµάνι Χαµηλή παραγωγικότητα τερµατικών σταθµών Συµφόρηση τις πύλες φορτηγών των λιµένων Υπερβολικά χρονοβόρες διαδικασίες επιθεώρησης Χαµηλή διαµοίραση πληροφορίας µεταξύ των παικτών Προβλήµατα συντονισµού.

24 Σχετική νοµοθεσία H αγορά διαφαίνεται overregulated, υπάρχει αλληλεπικάλυψη κανονισµών, αλλά και εύτρωτα κενά. International Maritime Organization (IMO): International Ship and Port Facility Security Code International Convention for Safe Containers International Container Security Organisation Ship security alert system EU: Regulation on Enhancing Supply Chain Security Directive on Enhancing Port Security (EC 2005/65) Regulation on Enhancing Ship and Port Facility Security (EC 725/2004) Green Paper on a European Program for Critical Infrastructure Protection (EC, 2005)

25 Σχετική νοµοθεσία (2) USA: 24-Hour Advanced Manifest Rule 96-Hour Advance Notice of Arrival America s Waterway Watch Automatic Identification System Bioterrorism Act Cargo Handling Cooperative Program Container Security Initiative Customs-Trade Partnership against Terrorism Intelligence Fusion Centers Maritime Safety and Security Teams Maritime Transportation Security Act National Targeting Center Non-Intrusive Inspection Technology Operation Drydock Operation Port Shield Operation Safe Commerce Port security act of 2006 Port Security Assessment Program Radiation, Chemical, and Biological Screening Seal Verification Program Security Boardings Security Committees Port Security Grants Smart and Secure Tradelanes Smart Box Initiative Transportation Workers Identity Card Trusted Shipper Program

26 Σχετική νοµοθεσία (3) Safety & Environmental Protection: The Bathing Water Directive The Dangerous Substances Directive The Environmental Impact Assessment Directive The Environmental Liability Directive The Habitats Directive The Health and Safety in the Workplace Directive The Shellfish Directive The Strategic Environmental Assessment Directive The Urban Waste Water Treatment Directive The Waste Reception Facilities Directive The Water Framework Directive The Wild Birds Directive

27 Ερώτηση: Που κολλάει σε όλα αυτά το RFID; Απάντηση: Εικάζουµε, αλλάκαιέχειαποδειχτείστηνπράξησε σχετικές εφαρµογές µικρής κλίµακας, ότι λύσεις βασισµένες στο RFID µπορούν να βοηθήσουν στο πρόβληµα τουsecurity χωρίς σοβαρές παρενέργειες στις επιχειρήσεις και µε λογικό κόστος. Επίσης, θα βοηθήσει στην συµµόρφωση µε τους σχετικούς κανονισµούς. Το «πώς;» θα βολιδοσκοπηθεί στις επόµενες διαφάνειες

28 Πραγµατικές εφαρµογές Container Identification. Με την τεχνολογία RFID, το ID µπορεί να αποθηκευθεί πάνω στην RFID tag σύµφωνα µε τα ISO standards αποτρέποντας πολλαπλές ή λαθεµένες καταγραφές του ID. Readers τοποθετηµένοι σε γερανούς γερανούς, οχήµατα, κλπ. Κάνουν δυνατή την αυτόµατη καταγραφή του container ID όταν εκφορτώνεται στο λιµάνι και κινείται µέσα σε αυτό.

29 Πραγµατικές εφαρµογές (2) Staff identification. Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε την πλαστογράφηση των καρτών εργαζοµένων µε χρήση RFID. Οι κάρτες αποθηκεύουν πληροφορίες όπως: κάτοχος, ιδιότητα, και πληροφορίες σχετικές µε τηνδουλειά. Σε µη επανδρωµένα σηµεία ο έλεγχος µπορεί να γίνεται µε Closed Circuit Television. Χρησιµοποιώντας τις κονκάρδες RFID ως value cards, µπορούµε ναδώσουµε κίνητρα για την υιοθέτησή τους από τους εργαζοµένους.

30 Πραγµατικές εφαρµογές (3) Vehicle access, control, and tracking. Προσαρτούµε RFID tags σε straddle carriers, τρακτέρ, chasses, etc, για να εντοπίσουµε τοεξοπλισµό µας. Παράδειγµα 1: RFID tags µπορούν να θαφτούν σε συγκεκριµένα σηµεία της γιάρδας του terminal. Οι tags µπορούν να διαβαστούν από RFID readers τοποθετηµένοι σε οχήµατα, σηµατοδοτώντας έτσι, την τοποθεσία του εξοπλισµού. Οι πληροφορίες µπορούν να µεταδοθούν µέσω ασύρµατου LAN. Παράδειγµα 2: RFID κονκάρδες εργαζοµένων µπορούν να κλειδώνουν/ξεκλειδώνουν εξοπλισµό Παράδειγµα 3: Readers σε συγκεκριµένα σηµεία µπορούν να επικυρώνουν είσοδο/έξοδο από το terminal.

31 Πραγµατικές εφαρµογές (4) Activity monitoring. Εκτός από τα προηγούµενα, παρακολουθούνται και οι ενέργειες των εργαζοµένων σε πραγµατικό χρόνο (realtime).

32 Πραγµατικές εφαρµογές (5) ηµιουργία συνεργιών µε sensors που µετρούν: Υγρασία Φωτεινότητα Θερµοκρασία Ατµοσφαιρική Πίεση ονήσεις Χρόνος Χηµικές ουσίες Θέση/κίνηση Τα παραπάνω µπορούν να αντιληφθούν παρουσία ανθρώπων, εκρηκτικών, κτλ.

33 Άλλα οφέλη Data Collection: Τεχνικές data mining µπορούν να εκµεταλλευθούν τις πληροφορίες για την έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων. Regulatory adherence: βλ. Transportation Workers Identity Card, Container Security Initiative, Safe and Secure Tradelines, κά.

34 Σύνοψη βιβλιογραφικής έρευνας Τα εµπορικά projects επικρατούν των ακαδηµαϊκών. Η ΕΕ είναι πολύ πίσω στις σχετικές εφαρµογές σε σχέση µε τις ΗΠΑ. Ο κεντρικός λόγος ύπαρξης των εφαρµογών είναι το security, όχι το safety µήτε οι επιχειρήσεις. ΗχρήσηRFID πρέπει να συνοδεύεται από business processes re-engineering. Οι εφαρµογές RFID που αφορούν σιδηροδροµικές υποδοµές σε λιµάνια είναι ελάχιστες.

35 Συµπεράσµατα Το CHINOS είναι σε πρώιµο στάδιο. Ο επόµενος χρόνος θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό την επιτυχία του προγράµµατος, αλλά και την εφαρµοσιµότητα του RFID στις θαλάσσιες µεταφορές. Προκαταρκτική έρευνα από το ΕΘΜ δείχνει ότι το RFID µπορεί να βοηθήσει σε υπαρκτά προβλήµατα security, safety, αλλά και στην ταχύτητα των επιχειρήσεων.

36 Παραποµπές (που εµφανίστηκαν στην παρουσίαση) 1. Institute of Shipping Economics & Logistics (ISL): World Shipping Statistics and Market Review Nov/Dec Ψαραύτης, Χ.Ν. Ασφάλεια λιµένων (port security), Παρουσίαση στο Μάθηµα Λιµένες & Συνδυασµένες Μεταφορές, ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία : Περιγραφή Τεχνολογίας RFID. Εξέταση περίπτωσης Πολεμικής Αεροπορίας. Πιλοτική Εφαρμογή Επιβλέπων καθηγητής : Βασίλειος Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία & Λύσεις. Trinity Systems

Τεχνολογία & Λύσεις. Trinity Systems Trinity Systems 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Κτίριο: Thermi 1 Τ.Θ. 60715, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη +30 2311 99 99 16 info@trinitysystems.gr http://www.trinitysystems.gr Τεχνολογία & Λύσεις Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία

Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, Κατερίνα Πραµατάρη cleobar@aueb.gr, k.pramatari@aueb.gr ELTRUN The E-Business Center, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη των βασικών και κρυπτογραφικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Επόπτης Καθηγητής: κος Κοντάκος Σταύρος Οκτώβριος 2013 «Εκπονηθείσα πτυχιακή για

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας

Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- LOGISTICS Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΑΠΕΙΛΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΑΠΕΙΛΕΣ Μιχαήλ Μαβής Προϊστάµενος Υποδ/νσης Ελέγχου Ασφαλείας & Τηλεπικοινωνιακής Απάτης ΟΤΕ Αντιπρόεδρος ΕΦΤΑ (Ελληνικού Φορέα πρόληψης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης) Email: mmavis

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (2007-2008) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (2007-2008) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (2007-2008) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ασφάλεια και λιµένες. Η εφαρµογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΒΑΡΟΥΞΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (τρίτος κύκλος σπουδών) ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες έξυπνων καρτών: Εφαρµογές σε Πανεπιστηµιακό περιβάλλον

Τεχνολογίες έξυπνων καρτών: Εφαρµογές σε Πανεπιστηµιακό περιβάλλον Τεχνολογίες έξυπνων καρτών: Εφαρµογές σε Πανεπιστηµιακό περιβάλλον ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΑΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ταραµπάνης Εξεταστής: Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.Π.Μ.Σ στα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÈÅÓÇ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏÕ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ΜΑΪΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ /ΝΤΗ ΙΜΕΤ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ: «Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ» Βουκελάτου Σταμάτα- Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Παναγιώτης Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ > Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία

INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία Μεταπτυχιακή εργασία (Master

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ Λέξεις κλειδιά ABSTRACT Key words

ΠΡΟΟΙΜΙΟ Λέξεις κλειδιά ABSTRACT Key words Αντί προλόγου Η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας, δεν θα ήταν εφικτή, χωρίς τη συνδροµή ορισµένων ανθρώπων. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Τζαννάτο Ε., για τη συγκατάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα. 1.1 Η Έννοια του Συστήματος. κεφάλαιο

Πληροφοριακά Συστήματα. 1.1 Η Έννοια του Συστήματος. κεφάλαιο Πληροφοριακά Συστήματα 1 κεφάλαιο 1.1 Η Έννοια του Συστήματος Επιστήμονες από πολλούς διαφορετικούς τομείς άρχισαν να αναγνωρίζουν μέσα από τις ερευνητικές τους εργασίες ότι κάθε οντότητα μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε εταιρείες Third Party Logistics»

«Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε εταιρείες Third Party Logistics» «Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID σε εταιρείες Third Party Logistics» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΠΣ στην Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Σύνοψη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Σύνοψη ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διεύθυνση: N. Πλαστήρα 100, 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη Tηλ. +30 2810391600, Fax +30 2810391601, Email: ics@ics.forth.gr, www.ics.forth.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσομοίωση στη λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Η Προσομοίωση στη λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Η Προσομοίωση στη λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1. Η μέθοδος της Προσομοίωσης για τη Μοντελοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Κύρια Χαρακτηριστικά Γιατί προσομοίωση στην εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: H ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: H ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: H ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 8 Η ιδέα της διατριβής 8 Το Αντικείμενο / Σκοπός της Έρευνας 11 Η ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών ποιότητας στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:» Λουλέ Αλεξάνδρα Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Το RFID στην Ελλάδα;

Το RFID στην Ελλάδα; Το RFID στην Ελλάδα; Περιορισµοί και δυνατότητες Νέστoρας Λαδάς, Ηλ. Μηχανολόγος και Μηχανικός Η/Υ, Ε.Μ.Π., Μηχανικός Πωλήσεων, nlad@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager, psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα