Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ"

Transcript

1 Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου Πότε θα καταργηθεί η Κυπριακή λίρα; Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε λίρες θα διατηρήσουν την ιδιότητα του νομίμως κυκλοφορούντος χρήματος για ένα μήνα από την ημερομηνία εισαγωγής του ευρώ. Η περίοδος αυτή θα αναφέρεται ως «περίοδος παράλληλης κυκλοφορίας» και ουσιαστικά θα διαρκέσει από 1/1/2008 έως 31/1/ Από πότε η Τράπεζα θα δίνει μόνο ευρώ; Από την 1η Ιανουαρίου 2008 η Τράπεζα θα δίνει στους πελάτες μόνο ευρώ. 4. Μέχρι πότε η Τράπεζα θα αποδέχεται λίρες; Θα υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση κατά την ανταλλαγή τους; Το κοινό μπορεί να ανταλλάσσει τις λίρες που κατέχει στις Τράπεζες μέχρι και τις 30 Ιουνίου Η Τράπεζα θα ανταλλάσσει τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε λίρες με αντίστοιχα σε ευρώ χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ως εξής: Τραπεζογραμμάτια μέχρι ΛΚ1.000 ανά πρόσωπο/ ανά συναλλαγή. Κέρματα μέχρι ΛΚ50 ανά πρόσωπο/ ανά συναλλαγή. Επιπρόσθετα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από την 1/1/2008 θα ανταλλάσσει τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε λίρες για 10 και 2 έτη, αντίστοιχα, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρέωση. 5. Ποια είναι η ισοτιμία μετατροπής από λίρες σε ευρώ; Στις 10 Ιουλίου 2007 αποφασίστηκε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. (ECOFIN) στις Βρυξέλλες η αμετάκλητη συναλλαγματική ισοτιμία με την οποία το ευρώ θα αντικαταστήσει την κυπριακή λίρα την , η οποία καθορίστηκε στο 0, (δηλαδή 1 Ευρώ = 0, Λίρες Κύπρου). Η ισοτιμία αυτή θα ισχύει από την 1/1/2008 αφού μέχρι και τις 31/12/2007 η κυπριακή λίρα θα συνεχίσει να τυγχάνει διαπραγμάτευσης στην αγορά συναλλάγματος. 6. Τι είναι η στρογγυλοποίηση; Η μετατροπή των τιμών από λίρες σε ευρώ θα γίνει με τη χρήση της αμετάκλητης ισοτιμίας του ευρώ σε σχέση με την κυπριακή λίρα, η οποία εκφράζεται με έξι δεκαδικά ψηφία (δηλαδή 1 ευρώ =0, λίρες). Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση της αντίστροφης ισοτιμίας κατά την μετατροπή είτε από λίρες σε ευρώ, είτε από ευρώ σε λίρες. Το ποσό σε ευρώ υπολογίζεται με έξι δεκαδικά ψηφία και μετά στρογγυλοποιείται προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε δυο δεκαδικά ψηφία. Συγκεκριμένα, όταν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο ή ίσο του τέσσερα η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα κάτω ενώ όταν είναι μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω.

2 Παραδείγματα στρογγυλοποίησης Ισοτιμία κλειδώματος: 1= 0, Ποσό προς Αποτέλεσμα πριν τη Υπολογισμός μετατροπή στρογγυλοποίηση Στρογγυλοποίηση / 0, , , / 0, , , / 0, , , / 0, , , / 0, , ,42 7. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εισαγωγή του ευρώ; Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τις πιο κάτω επίσημες ιστοσελίδες: Εθνική ιστοσελίδα για το ευρώ Υπουργείο Οικονομικών Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 8. Μπορούν οι πελάτες να αποκτήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε ευρώ πριν την 1/1/2008; Ασφαλώς. Η Τράπεζα ήδη προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης λογαριασμού σε ευρώ. Τυχόν μετατροπή λιρών σε ευρώ γίνεται με βάση το υφιστάμενο τιμολόγιο της Τραπέζης. 9. Πρέπει οι πελάτες να μεριμνήσουν για την μετατροπή των λογαριασμών τους σε ευρώ; Όχι. Η Τράπεζα έχει προνοήσει ώστε όλοι οι πελατειακοί λογαριασμοί να μετατραπούν αυτόματα από λίρες σε ευρώ με βάση την ισοτιμία κλειδώματος την 1 η Ιανουαρίου Δεν είναι αναγκαία οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς πελατών. 10. Θα υπάρχει χρέωση για την μετατροπή ενός λογαριασμού από λίρες σε ευρώ; Την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ, η Τράπεζα θα μετατρέψει σε ευρώ τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών που είναι εκφρασμένα σε λίρες, σύμφωνα με την τιμή μετατροπής, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρέωση. 11. Ποιες επιπτώσεις θα έχει το ευρώ στους όρους των υφιστάμενων δανείων; Η μόνη αλλαγή είναι όπου το επιτόκιο είναι συνδεδεμένο με επιτόκιο σε λίρες Κύπρου, μετά την 1 Ιανουαρίου 2008, θα ισχύει η σύνδεση με το αντίστοιχο επιτόκιο σε ευρώ. Για παράδειγμα, το βασικό επιτόκιο σε λίρες Κύπρου της Τράπεζας, θα αντικατασταθεί με το βασικό επιτόκιο της Τραπέζης σε Ευρώ. Οι χορηγήσεις σε ξένο συνάλλαγμα δεν επηρεάζονται.

3 12. Ποιες επιπτώσεις θα έχει το ευρώ στις υφιστάμενες καταθέσεις προθεσμίας με ημερομηνία λήξης μετά την 1/1/2008; Την 1/1/2008 τα υπόλοιπα των υφιστάμενων καταθέσεων προθεσμίας θα μετατραπούν σε ευρώ βάσει της αμετάκλητης ισοτιμίας. Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στους υφιστάμενους όρους της κατάθεσης προθεσμίας. Δηλαδή δεν επηρεάζεται ούτε το επιτόκιο, ούτε η ημερομηνία λήξης. 13. Τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων ευρώ είναι κοινά για τις χώρες της ζώνης του ευρώ; Τα επιτόκια στη διατραπεζική αγορά, δηλαδή αυτά που ισχύουν για τις συναλλαγές μεταξύ τραπεζών (και αφορούν συνήθως πολύ μεγάλα ποσά), είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος και επομένως είναι πρακτικά ίδια σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Το Ευρωσύστημα καθορίζει τα επιτόκια βασιζόμενο σε ανάλυση των οικονομικών συνθηκών στο σύνολο της ζώνης του ευρώ και στη συνέχεια, με γνώμονα τα επιτόκια του Ευρωσυστήματος, διαμορφώνονται τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια της αγοράς. Τα επιτόκια λιανικής (χορηγήσεων και καταθέσεων) εξακολουθούν να παρουσιάζουν αποκλίσεις από χώρα σε χώρα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα επιτόκια που καθορίζουν οι τράπεζες για την πελατεία τους εξαρτώνται όχι μόνο από το κόστος δανεισμού των τραπεζών στη διατραπεζική αγορά, αλλά και από άλλους παράγοντες που συνδέονται με τη φερεγγυότητα του πελάτη, με πληροφόρηση για τις τοπικές συνθήκες που έχει στη διάθεσή της η τράπεζα, με το λειτουργικό της κόστος, κ.λπ. 14. Τι θα γίνει με τις επιταγές σε λίρες; Επιταγές εκφρασμένες σε λίρες, με ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ (1/1/2008), δεν ισχύουν ως επιταγές. Συνεπώς θα πρέπει να προτρέπονται οι πελάτες να αποφεύγουν τις μεταχρονολογημένες επιταγές σε λίρες. Για το σκοπό αυτό η Τράπεζα θα φροντίσει για την έγκαιρη εκτύπωση βιβλιαρίων επιταγών σε ευρώ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15. Ποια είναι τα οφέλη από την εισαγωγή του ευρώ; Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών τα οφέλη από την εισαγωγή του ευρώ συνοψίζονται στα ακόλουθα: Οικονομική και κοινωνική πρόοδος. Ευνοϊκότερες συνθήκες δανεισμού. Εξάλειψη του κόστους και των κινδύνων από τη μετατροπή συναλλάγματος. Συνθήκες μακροοικονομικής σταθερότητας. Μέλος μιας ισχυρής Ε.Ε. με σταθερή δημοσιονομική πολιτική. Εξοικονόμηση πόρων λόγω μείωσης των επιτοκίων για το δημόσιο χρέος. Διαφάνεια στις τιμές εντονότερος ανταγωνισμός χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή. Άμεση πρόσβαση των επιχειρήσεων στις κεφαλαιουχικές αγορές της ευρωζώνης. Δημιουργία σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ενδυνάμωση του κοινωνικού ρόλου του κράτους. Θετικές επιπτώσεις στο πολιτικό πρόβλημα.

4 16. Ποιες θα είναι οι νέες συνθήκες και προκλήσεις που θα επιφέρει η εισαγωγή του ευρώ; Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών οι κυριότερες νέες συνθήκες και προκλήσεις που θα επιφέρει η εισαγωγή του ευρώ είναι: Ο καθορισμός των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η απώλεια δυνατότητας επηρεασμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών σε μόνιμη βάση. 17. Είναι δικαιολογημένη η ανησυχία ότι το ευρώ θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών; Είναι πιθανόν οι τιμές κάποιων προϊόντων και ιδιαίτερα μικρής χρηματικής αξίας να σημειώσουν ελαφρά αύξηση λόγω της στρογγυλοποίησης προς τα πάνω, ενώ δεν αποκλείεται και η ύπαρξη του φαινομένου αισχροκέρδειας που δύναται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Εντούτοις, η εντατική και συστηματική πληροφόρηση του κοινού καθώς και λήψη των κατάλληλων αποτρεπτικών μέτρων από μέρους της κυβέρνησης αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά το φαινόμενο αυτό. Ταυτόχρονα, αναμένεται και μείωση σε τιμές ορισμένων προϊόντων, λόγω των εξοικονομήσεων στις συναλλαγματικές διαφορές που θα προκύψουν από την εισαγωγή του ευρώ. Πέραν τούτων, το Υπουργείο Οικονομικών θα εγκαταστήσει σε κάθε επαρχία τον θεσμό του Ευρωπαρατηρητηρίου, σκοπός του οποίου θα είναι η προστασία των καταναλωτών μέσω της παρακολούθησης της εισαγωγής του ευρώ, της νομιμότητας των συναλλαγών, της διαφάνειας των πρακτικών των επαγγελματιών και της κατεύθυνσης των πολιτών προς κάθε πηγή πληροφόρησης. Γενικά, η υιοθέτηση του ευρώ δεν αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών. 18. Ποια θα είναι η περίοδος διπλής αναγραφής των τιμών; Από το Σεπτέμβριο 2007 μέχρι και το Σεπτέμβριο 2008 θα ισχύει δια νόμου η διπλή αναγραφή τιμών. 19. Ποιες επιπτώσεις θα έχει στους μισθούς το ευρώ; Η μετάβαση στο ευρώ δεν θα έχει καμία επίδραση στην αξία των μισθών. Οι μισθοί θα μετατραπούν βάσει της προκαθορισμένης ισοτιμίας ενώ η αγοραστική αξία των αποδοχών θα παραμείνει η ίδια. ΝΟΜΙΣΜΑ 20. Τι σημαίνει το σύμβολο του Ευρώ; Το σύμβολο του ευρώ ( ) προκύπτει από το ελληνικό γράμμα «έψιλον» που είναι το αρχικό γράμμα της λέξης Ευρώπη (αρχαίο ελληνικό όνομα που απαντάται στην μυθολογία μας), ενώ οι δύο παράλληλες γραμμές παραπέμπουν στην σταθερότητα του ευρώ. Η επίσημη συντομογραφία του ευρώ είναι EUR. 21. Ποια είναι τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ; Υπάρχουν σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια αξίας 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ και οκτώ αξίες κερμάτων ευρώ (1, 2, 5, 10, 20, 50 σεντ, 1 και 2 ευρώ). Εικόνες

5 των νομισμάτων μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου: Τραπεζογραμμάτια: Κέρματα: 22. Γιατί υπάρχουν χαρτονομίσματα μεγάλης αξίας, π.χ. 500; Σε ορισμένες χώρες, όπως π.χ. στη Γερμανία, κυκλοφορούσαν εθνικά τραπεζογραμμάτια μεγάλης αξίας που έπρεπε να αντικατασταθούν από αντίστοιχης αξίας τραπεζογραμμάτια ευρώ. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ μεγάλης αξίας. 23. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων ευρώ; Λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων ευρώ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: 24. Τα χαρτονομίσματα θα είναι ίδια ή διαφορετικά από των υπόλοιπων χωρών της ζώνης του ευρώ; Τα τραπεζογραμμάτια θα είναι κοινά με τα τραπεζογραμμάτια των υπόλοιπων κρατώνμελών της ευρωζώνης. Τα σχέδια των τραπεζογραμματίων ευρώ αναπαριστούν επτά αρχιτεκτονικές περιόδους της πολιτισμικής ιστορίας της Ευρώπης - δεν απεικονίζουν δε κανένα συγκεκριμένο μνημείο οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 25. Τα κέρματα θα είναι ίδια ή διαφορετικά από των υπόλοιπων χωρών της ζώνης του ευρώ; Τα κέρματα ευρώ, σε αντίθεση με τα τραπεζογραμμάτια που έχουν ενιαία εμφάνιση, θα έχουν μόνο μια όψη κοινή με αυτά των υπολοίπων κρατών-μελών της ευρωζώνης. Η άλλη όψη θα φέρει απεικονίσεις που σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα της χώρας μας. Στα κέρματα αξίας 1 και 2 ευρώ θα απεικονίζεται το ειδώλιο από τον Πωμό, στα κέρματα αξίας 10, 20, 50 σεντ το καράβι της Κερύνειας και στα κέρματα αξίας 1, 2 και 5 σεντ το αγρινό.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1. Πότε θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία των Τραπεζών; Η απάντηση στο ερώτημα πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος για να ξεκινήσουν οι ενέργειες προετοιμασίας των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13689 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

E na νoμισμα για μiα E υρωπη. O δρόμος προς το ευρώ. Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

E na νoμισμα για μiα E υρωπη. O δρόμος προς το ευρώ. Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις E na νoμισμα για μiα E υρωπη O δρόμος προς το ευρώ Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Ε να νομισμ α για μια Ε υ ρωπη O δρόμος προς το ευρώ Ε να νoμισμα για μiα Ε υρωπη O δρόμος προς το ευρώ Περιεχομενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE 1 1 - ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Α. Εισαγωγή Η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος στην

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ

Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Για σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία σε ολόκληρη την Ευρώπη Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ Η εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»

«ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΗΜΝΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 2012 ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 1. Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η οικονομική πολιτική; Τα βασικά ερωτήματα στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

πολιτική πρόταση για έξοδο από το μνημόνιο

πολιτική πρόταση για έξοδο από το μνημόνιο πολιτική πρόταση για έξοδο από το μνημόνιο Απρίλιος 2013 Working Paper Adhoc ομάδα για την μελέτη εναλλακτικών επιλογών εξόδου από το μνημόνιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική πρόταση 3 Σύνοψη 5 Εναλλακτικές επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ :Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Α.Μ. 9730 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 28 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γκίκας Χαρδούβελης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2010 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ 25529 1395 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σπουδαστής Χάντικας Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η συμμετοχή της Κύπρου στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε). Οι επιπτώσεις κυκλοφορίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα