Μαρία Δροσινού 153, Δρ ψυχολογίας, Πάρεδρος ειδικής αγωγής-μαθησιακών δυσκολιών ε.θ. στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρία Δροσινού 153, Δρ ψυχολογίας, Πάρεδρος ειδικής αγωγής-μαθησιακών δυσκολιών ε.θ. στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο"

Transcript

1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ. Μαρία Δροσινού 153, Δρ ψυχολογίας, Πάρεδρος ειδικής αγωγής-μαθησιακών δυσκολιών ε.θ. στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η μελέτη σκοπεύει να αναδείξει τη σημασία των παιδαγωγικών παρεμβάσεων στο προφορικό λόγο σε μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.). Ειδικότερα μελετάται η περίπτωση της φωνολογικής ετοιμότητας με το έντυπο καταγραφής της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο των δομημένων διαθεματικών διδακτικών προγραμμάτων ειδικής αγωγής. Αυτά εξελίσσονται στη λογική του Πλαισίου του Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α) και του Πειραματικού Αναλυτικού Προγράμματος των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Π.Α.Π.Ε.Μ.Δ.) αναπτύσσοντας ευέλικτες καινοτόμες δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας συνδεδεμένες με την φωνολογική ενημερότητα. Η μεθοδολογία χρησιμοποιεί ως εργαλεία την αλληλεπιδραστική πειραματική παιδαγωγική παρέμβαση με τη δόμηση και καταγραφή σχεδίων (projects) εξατομικευμένης διδακτικής εργασίας. Η εφαρμογή της συζητήθηκε με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μέχρι σήμερον δεν έχουν επιμορφωθεί στις αρχές και τις εφαρμογές του Π.Α.Π.Ε.Α. και του Π.Α.Π.Ε.Μ.Δ. Στα αρχικά συμπεράσματα αναδείχθηκε η τάση ότι οι εκπαιδευτικοί μας μπορούν να αναπτύξουν παιδαγωγικές αλληλεπιδραστικές παρεμβάσεις στο προφορικό λόγο με προσαρμοσμένες δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας εστιασμένες στην φωνολογική ενημερότητα υπό προϋποθέσεις. Σε αυτές καταγράφησαν οι ίδιοι να έχουν ενδιαφερθεί και να έχουν μελετήσει το Π.Α.Π.Ε.Α., να έχουν εκπαιδευτεί στην δόμηση εξατομικευμένων διδακτικών προγραμμάτων και να είναι διαθέσιμοι να κατανοήσουν, να καταγράψουν παιδαγωγικά το προφορικό λόγο με τις Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων (Λ.Ε.Β.Δ.) στη φωνολογική ετοιμότητα. Λέξεις κλειδιά: Προφορικός λόγος, φωνολογική ετοιμότητα, Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής, Πειραματικό Αναλυτικό, Πρόγραμμα Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, παιδαγωγική αλληλεπίδραση Εισαγωγή Η παιδαγωγική αρχή για τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση επιτρέπει το θεωρητικό αναλογισμό γύρω από μια σειρά δρομολογημένες παιδαγωγικές παρεμβάσεις στην ειδική αγωγή. Αρκετοί από μας καταγράφουμε στο προσωπικό μας ημερολόγιο στο τέλος της ημέρας κάποια ελλείμματα στη παιδαγωγική πρακτική μας και φαίνεται ότι κάποια από αυτά ακουμπούν ζητήματα σε θεωρητικό αναστοχαστικό υπόβαθρο. Ένα από αυτά εστιάζεται στη διάκριση - κατασκευή της ειδικής παιδαγωγικής από την παιδαγωγική επιστήμη (Χρηστάκης, 2000, 2006). Ένα άλλο στην παιδαγωγική επιβολή της διατύπωσης ότι υπάρχει «Ένα σχολείο για όλους». Ένα ακόμη, ότι οι μαθητές που δέχονται εκπαιδευτικές υπηρεσίες γενικής και ειδικής αγωγής είναι έτοιμοι να κάνουν χρήση της μαθησιακής διαδικασίας που απορρέει από αυτές. Αυτά 153 Στοιχεία για επικοινωνία: Ταχ. Δ/νση: Διεύθυνση:23 Καπανέως, 10444, Αθήνα., τηλ , , ISSN:

2 είναι μερικά από τα ερωτήματα που με οδήγησαν στο συνέδριο σας για να σας παρουσιάσω τις δυνατότητες των παιδαγωγικών παρεμβάσεων στο προφορικό λόγο (Merritt, & Culatta,1998, Birsh, 1999) με δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας εστιάζοντας στην σύγχρονη αντίληψη γύρω από τη δυσλεξία και τις άλλες διαταραχές στην ανάγνωση την φωνολογική ενημερότητα και φωνολογική αντίληψη (Hempenstall, 2002, Compton, 2002). Η μαθησιακή ετοιμότητα στο προφορικό λόγο σε μαθητές με νοητική ανωριμότητα, ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, με δυσλεξία, με σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες προσεγγίζεται με βασικό κριτήριο τη παιδαγωγική αντιμετώπιση των ήπιων δυσκολιών στη μάθηση με δομημένα διαθεματικά διδακτικά προγράμματα ειδικής αγωγής. Μέσα σε αυτά, οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, υλοποιούν ευέλικτες καινοτόμες δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας (πίνακας 1) σύμφωνα με τις αρχές και τη φιλοσοφία του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α). Το θεωρητικό υπόβαθρο των παιδαγωγικών παρεμβάσεων στην μαθησιακή ετοιμότητα βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αποκαλύπτουν τις δυνατότητες με δραστηριότητες σχολικής, μαθησιακής (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 1995, 2000, 2003), φωνολογικής, συναισθηματικής, αντιληπτικής, κοινωνικής και προεπαγγελματικής ετοιμότητας, οι οποίες διαδραματίζονται μέσα σε κλίμα αλληλοσεβασμού, αλληλεπίδρασης, ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού στις ετερότητες της προσωπικότητας. Πίνακας (1): Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας Φωνολογική ετοιμότητα Κοινωνική και προεπαγγελματική ετοιμότητα Δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας Συναισθηματική ετοιμότητα Αντιληπτική ετοιμότητα Μεθοδολογία Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των υποστηρικτικών διδακτικών προγραμμάτων στο προφορικό λόγο και στο προφορικό εγγραμματισμό οργανώθηκε με βάση την άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση και τις Λίστες Ελέγχου Βασικών δεξιοτήτων (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2003, πίνακας 2). Επίσης, ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής χρησιμοποίησε για την κατανόηση του προβλήματος την συστηματική εμπειρική μέθοδο παιδαγωγικής παρατήρησης με καθημερινές καταγραφές που αποτυπώνονται στο αρχικό συνοπτικό ιστορικό με πληροφορίες γύρω από το μαθητή και την οικογενειακή δομή, το σχολικό ιστορικό και τα εμπόδια που έχουν δημιουργήσει οι μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον στο έντυπο της καταγραφής της αλληλεπίδρασης ο εκπαιδευτικός κατέγραψε την φωνολογική ετοιμότητα σημειώνοντας το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων μαθησιακής ετοιμότητας, τη λειτουργικότητα του παιδιού. Ακόμη στο ίδιο έντυπο σχολιάστηκε ο παιδαγωγικός αναλογισμός γύρω από τη στάση του παιδιού, της οικογένειας του ίδιου του εκπαιδευτικού αλλά και του σχολείου απέναντι στο πρόβλημα των δυσκολιών στη μάθηση. Πίνακας (2). Φωνολογική ετοιμότητα και Λίστα ελέγχου βασικών δεξιοτήτων (Λ.Ε.Β.Δ.) στο Προφορικό λόγο ISSN:

3 Ενότητα 1η.: Ακρόαση 1.1.1Ακροάται και αναγνωρίζει ήχους (δίψηφων φωνηέντων και δίψηφων συμφώνων) Διακρίνει ήχους (δίψηφων φωνηέντων και δίψηφων συμφώνων) Μιμείται ήχους (δίψηφων φωνηέντων και δίψηφων συμφώνων) Αναγνωρίζει και παράγει δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα με τη βοήθεια μουσικών οργάνων Ακροάται και επαναλαμβάνει με ρυθμό λέξεις ή φράσεις που εμπεριέχουν δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα Ακροάται και εκτελεί εντολές που εμπεριέχουν δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα που ακούει ζωντανά ή ηχογραφημένα Παίζει, ηχογραφεί και ακούει μουσικά παιχνίδια με δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα Ενότητα 2η.: Συμμετοχή στο διάλογο Λέει ονόματα συμμαθητών που εμπεριέχουν δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα Ονομάζει αντικείμενα που εμπεριέχουν δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα Ονομάζει τα μέσα συγκοινωνίας που εμπεριέχουν δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα Ονομάζει νομίσματα που εμπεριέχουν δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα Λέει αντικείμενα που εμπεριέχουν δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα Ανακοινώνει τα νέα της ημέρας Αναφέρει δραστηριότητες που έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν Ενότητα 3η: Έκφραση σαφής και ακριβής Λέει λέξεις και προτάσεις που εμπεριέχουν δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα Χρησιμοποιεί τα ρήματα που εμπεριέχουν δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα στο σωστό αριθμό και χρόνο Χρησιμοποιεί σωστά επίθετα που εμπεριέχουν δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα Κάνει ερωτήσεις που εμπεριέχουν δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα Χρησιμοποιεί καταφατικές και αρνητικές προτάσεις που εμπεριέχουν δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα Εκφράζεται μπροστά σε άλλους που εμπεριέχουν δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα Περιγράφει και διηγείται προφορικά που εμπεριέχουν δίψηφα φωνήεντα και δίψηφα σύμφωνα ISSN:

4 Η φωνολογική ενημερότητα (πίνακας 3) απασχολεί τον εκπαιδευτικό της γενικής και της ειδικής αγωγής στο πλαίσιο της αναγνωστικής λειτουργίας και προσδιορίζεται σημαντικά από την ετοιμότητα του μαθητή να εισαχθεί στη διαδικασία επεξεργασίας της φωνής, των αυτόνομων ηχητικών φωνητικών μονάδων, των φωνημάτων κλπ. Το έντυπο καταγραφής της αλληλεπίδρασης σημειώνει τις παιδαγωγικές παρεμβάσεις που φροντίζουν την προσπάθεια του παιδιού να ακούσει προσεκτικά τις φωνολογικές μονάδες, να συνδιαλεχτεί μαζί τους και τις ταυτοποιήσει με σύμβολα και σημασίες αλλά και να μπορέσει να τις εκφράσει με ακρίβεια και σαφήνεια όταν του χρειαστούν στα πλαίσια της λειτουργικής μάθησης και επιβίωσης του. Το περιεχόμενο της φωνολογικής ενημερότητας αποτυπώνεται στο Π.Α.Π.Ε.Μ.Δ. στην ενότητα της αναγνωστικής λειτουργίας με τις ακόλουθες παιδαγωγικές και διδακτικές στοχεύσεις: Πίνακας (3). Προφορικός εγγραμματισμός και Λίστα Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ)- στη Φωνολογική ενημερότητα Το παιδί μπορεί: Να προφέρει σωστά τα φωνήεντα, τα σύμφωνα, τα συμπλέγματα Να διακρίνει φωνητικά συγγενείς φθόγγους Να κάνει συλλαβική και φθογγική ανάλυση της ηχητικής εικόνας Να αντιλαμβάνεται και να διακρίνει τις λέξεις στον προφορικό λόγο Να αναλύει τις λέξεις σε συλλαβές προφορικά Να αναλύει τις συλλαβές σε φθόγγους προφορικά Να διακρίνει και να προφέρει λέξεις που αρχίζουν με τον ίδιο φθόγγο Να διακρίνει και να συνθέτει φωνημικά τους φθόγγους και τις συλλαβές με ακρίβεια Να συνθέτει προφορικά τα σύμφωνα με όλα τα φωνήεντα Να διακρίνει και να προφέρει λέξεις που ομοιοκαταληκτούν Να διακρίνει λέξεις που μοιάζουν φωνολογικά Να ταξινομεί λέξεις με κοινά συμπλέγματα Να σχηματίζει λέξεις με σωστή ακολουθία των φθόγγων που ακούει. Αποτελέσματα Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ενδιαφέρθηκαν για μια άλλη παιδαγωγική προσέγγιση μπόρεσαν να αναπτύξουν παιδαγωγικές αλληλεπιδραστικές παρεμβάσεις στο προφορικό λόγο με προσαρμοσμένες δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας εστιασμένες στην φωνολογική ενημερότητα. Οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις φάνηκε ότι υποστηρίζουν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας αξιοποιώντας τον προφορικό λόγο, τις εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας, τον υπολογιστή με έξυπνες και κατάλληλα προετοιμασμένες δραστηριότητες φωνολογικής ετοιμότητας. Παράλληλα με αυτές οι μαθητές πέτυχαν σταδιακά με την βιωμένη παιδαγωγική αλληλεπίδραση να αναπτύξουν ετοιμότητα εστιασμένη σε ψυχοκινητικές, νοητικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Ακόμη με την παιδαγωγική αλληλεπίδραση φάνηκε ότι παρωθήθηκαν να καλλιεργήσουν τις νοητικές δυνατότητες, να οργανώσουν τον συναισθηματικό κόσμο (Sayil, 2001) και να αποκτήσουν τις προαπαιτούμενες βιωματικές εμπειρίες για την αυθόρμητη ανάδυση των βασικών σχολικών δεξιοτήτων. Έτσι, με αυτή την έννοια η ανάγνωση, η γραφή, η κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών και πράξεων αποκτούσε περιεχόμενο όταν το παιδί ήταν έτοιμο για να κάνει λειτουργική χρήση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στη σχολική, επαγγελματική και κοινωνική ένταξη. Με ιδιαίτερο ISSN:

5 ενδιαφέρον εκτιμήθηκε η δόμηση της παιδαγωγικής παρέμβασης με δραστηριότητες φωνολογικής ετοιμότητας στην πλειοψηφία των παιδιών με ήπιες και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζουν διαταραχές στην ανάγνωση, διαβάζουν με μεγάλη δυσκολία ή παραμένουν σε στάδιο αρχαρίων ή παρουσιάζουν νησίδες υποανάπτυξης. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν ενδιαφερθεί να μελετήσουν το Π.Α.Π.Ε.Α. (βιβλίο για το δάσκαλο, ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 1995,2000,2003) και ήταν διαθέσιμοι να κατανοήσουν, να καταγράψουν παιδαγωγικά το προφορικό λόγο με τις Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων (Λ.Ε.Β.Δ.) σταδιακά απόκτησαν δεξιότητες στην δόμηση εξατομικευμένων διδακτικών προγραμμάτων. Το έντυπο καταγραφής της αλληλεπίδρασης αναδύθηκε στην συλλογιστική του παραπάνω εγχειρήματος με θεαματικά αποτελέσματα για την κατανόηση και τον έλεγχο της παιδαγωγικής παρέμβασης σε μαθητές με ειδικές ή μη δυσκολίες στη μάθηση. Αυτό υποστηρίζει την ποιοτική και αποτελεσματική δόμηση των διδακτικών προγραμμάτων φωνολογικής ετοιμότητας. Η ανίχνευση και αξιοποίηση πληροφοριών φωνολογικής ετοιμότητας που αναδύονται με την συστηματική καθημερινή βιωματική παιδαγωγική παρατήρηση της διδακτικής πράξης και πρακτικής καταγράφονται με τις προσαρμοσμένες Λίστες Ελέγχου Βασικών δεξιοτήτων (Λ.Ε.Β.Δ.) στις ανάγκες του προφορικού εγγραμματισμού. Αυτές οι πληροφορίες εκτιμήθηκαν από το δάσκαλο με μολύβι και γόμα σε ένα βάθος χρόνου 4-6 βδομάδων συστηματικής καταγραφής της διδακτικής αλληλεπίδρασης με δραστηριότητες και παιχνίδια φωνολογικής ετοιμότητας. Στη συνέχεια, αυτές ιεραρχήθηκαν σε διδακτικές προτεραιότητες και εντάχθηκαν εξυπνα στη δόμηση του εξατομικευμένου διδακτικού προγράμματος (βιβλιοτετράδια μαθητή, ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2000, 2003 α, β, γ, δ ). Η συνοπτική εικόνα των δεξιοτήτων, στη λογική του Πειραματικού Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών κατέγραφε το προφίλ της φωνολογικής ενημερότητας του μαθητή, με έμφαση στην περιοχή ανάπτυξης που εντοπίζονται τα μεγαλύτερα και περισσότερα γνωστικά ελλείμματα. Η φωνολογική ετοιμότητα εκτιμήθηκε με δραστηριότητες στη παιδαγωγική υποστήριξη του προφορικού λόγου επιχειρώντας να αναπτύξουν δεξιότητες με μεσοπρόθεσμους στόχους γύρω από την ακρόαση, τη συμμετοχή στο διάλογο περιμένοντας τη σειρά, την έκφραση με σαφήνεια και ακρίβεια (Λίστα ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων, στο βιβλίο για το δάσκαλο και το βιβλιοτετράδιο του μαθητή (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2000, 2003 α). Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί σε αυτές δεν εστιάζουν στο περιεχόμενο της παθολογίας του λόγου, αλλά στις δυνατότητες που εκφράζονται με θετική απαντητικότητα στην παιδαγωγική αλληλεπίδραση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις περιπτώσεις εκείνες των μαθητών που διαπιστωθούν και διαγνωστούν προβλήματα λόγου και ομιλίας παραπέμπονται σε λογοπεδική παρεμβάση με συνεδρίες λογοθεραπείας, στις οποίες ενθαρρύνονται οι διεπιστημονικές συνεργασίες ανάμεσα στους παιδαγωγούς και τους θεραπευτές λόγου (McCormick, Loeb, & Schiefelbusch, 1997). Ιδιαίτερη σημασία είχε στη μελέτη του εντύπου της καταγραφής της αλληλεπίδρασης, η άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση η οποία κάθε φορά σημειώνει ακόμη και τις ελλάσσονες θετικές απαντήσεις του μαθητή, στις περιπτώσεις που αυτές αναδύονται με μεγάλη διδακτική βοήθεια επικεντρώνοντας στην ανάγκη να ανιχνευτούν οι μη εμφανείς ικανότητες και τα κρυμμένα ενδιαφέροντα, που μπορούν να μας οδηγήσουν σε αποτελεσματικές εφαρμογές των διδακτικών προγραμμάτων ειδικής αγωγής. Συμπερασματικά, στα αποτελέσματα διαφάνηκε η τάση για υποστήριξη με δομημένα προγράμματα ειδικής αγωγής, η οποία συνδιαμορφώνεται από τις μαθησιακές ISSN:

6 ανάγκες των παιδιών και την επαγγελματική διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής να κατανοήσουν τις δυσκολίες στη μάθηση. Ιδιαίτερα όταν αυτές απορρέουν από τις ανεπάρκειες στον προφορικό λόγο του μαθητή και καταγράφονται παιδαγωγικά σε προαπαιτούμενα φωνολογικής ετοιμότητας με τις Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων. Έτσι η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών γύρω από την ανάπτυξη δεξιοτήτων δόμησης εξατομικευμένων και μικροομαδικών σχεδίων διδακτικής εργασίας κρίθηκε ως εξαιρετικά σημαντική προϋπόθεση για την υποστήριξη της φωνολογικής ενημερότητας και αντίληψης. Επιπλέον, ο ορισμός της κατάλληλης για το παιδί διδακτικής προτεραιότητας με στόχο το προφορικό λόγο και την υποστήριξη της φωνολογικής ετοιμότητας, κινητοποίησε τους εκπαιδευτικούς να εφεύρουν καινοτόμα, παιδαγωγικά, βιωματικά, υλικά για να κατασκευάσουν γνωστικές και συναισθηματικές μηχανές, που υποστηρίζουν δραστηριότητες και παιχνίδια ετοιμότητας. Τέλος ο εκπαιδευτικός με το έντυπο καταγραφής της αλληλεπίδρασης βρήκε την λειτουργικότητα των υλικών, η οποία αναδύθηκε από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τα ταλέντα, τη δημιουργικότητα του μαθητή. Παράλληλα, τα παιχνίδια με αλληλεπιδραστικές δημιουργικές δραστηριότητες φωνολογικής ετοιμότητας σε οπτικοποιημένο χώρο και χρόνο, χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογηθεί ο συναισθηματικός προσανατολισμός από κοινού με το παιδί κάθε φορά, σε αυτό που ολοκλήρωναν, λεκτικοποιώντας προφορικά και γραπτά το συναίσθημα σε προσωπάκια που κοιτάζουν χαμογελαστά, σοβαρά ή θυμωμένα ISSN:

7 Βιβλιογραφική αναφορά Birsh, J. R. (1999). Multisensory teaching of basic language skills. London:Brookes. Compton, D. (2002). The relationships Among Phonological Processing, Orthographic Processing, and Lexical Development in Children with Reading Disabilities.. The journal of special education, 35 (4), Hempenstall, K. (2002). Phonological processing and phonics: Towards an understanding of their relationship to each other and to reading development. Australian Journal of Learning Disabilities, 7(1), McCormick, L., Loeb, D., F., & Schiefelbusch, R., L. (1997). Supporting children with communication difficulties in inclusive settings : school - based language intervention. London:Allyn and Bacon. Merritt, D. D,. & Culatta, B. (1998). Language intervention in the classroom. London: Singular Publishing Group. Sayil, M. (2001). Children s drawings of emotional faces. British journal of developmental Psychology, 19(4), ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1995, 2000, 2003). Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας. Βιβλίο δασκάλου. Αθήνα:ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2000, 2003)α. Προφορικός λόγος. Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας. Βιβλιοτετράδιο μαθητή. Αθήνα:ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2000, 2003)β. Ψυχοκινητικότητα. Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας. Βιβλιοτετράδιο μαθητή. Αθήνα:ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2000, 2003)γ. Νοητικές Ικανότητες. Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας. Βιβλιοτετράδιο μαθητή. Αθήνα:ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2000, 2003)δ. Συναισθηματική Οργάνωση. Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας. Βιβλιοτετράδιο μαθητή. Αθήνα:ΟΕΔΒ. Χρηστάκης, Κ. (2000). Ιδιαίτερες δυσκολίες και ανάγκες στο δημοτικό σχολείο. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση. Αθήνα: Ατραπός. Χρηστάκης, Κ. (2006). Η εκπαίδευση των παιδιών με δυσκολίες. Εισαγωγή στηνν Ειδική Αγωγή. Τόμος Α, Β. Αθήνα: Ατραπός. ISSN:

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. «Το Portfolio Γλωσσικής Αγωγής, ως πρακτική αξιολόγησης του µαθητή στα εκπαιδευτικά προγράµµατα γλωσσικής υποστήριξης και γραµµατισµού αλλοδαπών µαθητών. Μαρία Μ. Καπετανίδου, Σχολική Σύµβουλος.Ε. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 876 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σπαντιδάκης Γιάννης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES «Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο(ΕΚΤ)» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» Γαϊτανάς Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Αθανάσιος, Μακέλη Γραμματή 1.Δάσκαλος,Διευθυντής 2 ου Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς Άλλης Μεριάς Αντιπρόεδρος Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σταυρούλα Βαλιαντή Εκπ. Δημοτικής Εκπ., Υποψήφια Διδάκτωρ Μαίρη Ιωαννίδου Κουτσελίνη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα