«Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών σε 3D εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών σε 3D εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης»"

Transcript

1 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών σε 3D εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης» Βασίλης Ν. Βασιλείου 1, Φωτεινή Παρασκευά 2 1 Φιλόλογος ΓΕ.Λ Αγ. Τριάδας Αργολίδας, MSc Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα: Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 2 Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Παν/μιο Πειραιώς ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αξιοποίηση των διαρκώς εξελισσόμενων τεχνολογιών του διαδικτύου και του παγκόσμιου Ιστού σε επαγγελματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες γίνεται πλέον σταθερή επιλογή. Καθώς αυξάνονται οι ανάγκες επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης των σύγχρονων εκπαιδευτικών, υποψηφίων και εν ενεργεία, εντείνεται ο πειραματισμός και η επένδυση κόπου και χρόνου στη χρήση σύγχρονων υπηρεσιών και εργαλείων, όπως είναι τα πολυχρηστικά εικονικά περιβάλλοντα (MUVEs), προκειμένου να βρεθούν εναλλακτικοί και ίσως αποδοτικότεροι τρόποι για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα εργαλεία που διαθέτει ο εικονικός κόσμος του Second Life και σύμφωνα με τις μεθόδους του μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας σχεδιάσαμε ένα μαθησιακό περιβάλλον, προκειμένου να διδάξουμε σε 15 εκπαιδευτικούς Β θμιας και Α θμιας Εκπαίδευσης την τεχνική διδασκαλίας «παιχνίδι ρόλων», χρησιμοποιώντας ως εκπαιδευτικό σενάριο τρεις σκηνές από την ραψωδία ε της Οδύσσειας του Ομήρου (Νησί της Καλυψώς). Με μεθόδους ποιοτικής έρευνας, μέσω δομημένων συνεντεύξεων από 12 εκπαιδευτικούς, διαπιστώσαμε ότι η διδασκαλία του «παιχνιδιού ρόλων» με τη χρήση του Second Life είχε θετικό αποτέλεσμα στο βαθμό της μαθησιακής εμπλοκής των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Second Life, Γνωστική Μαθητεία, παιχνίδι ρόλων, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, εμπλοκή. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθιστούν περισσότερο απαιτητικό το ρόλο των σύγχρονων εκπαιδευτικών. Οι ικανότητες δημιουργίας ψηφιακών μαθησιακών πόρων και υποστήριξης της διαδικτυακής συνεργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών ανήκουν στα αναγκαία εφόδια της σύγχρονης εκπαιδευτικής κοινότητας (Retalis et al. 2004). Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε περιβάλλοντα μάθησης πραγματικά ή εικονικά, δια ζώσης [1430]

2 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ή εξ αποστάσεως, εμπεριέχονται πλέον στις προδιαγραφές της σύγχρονης μεθοδολογίας της διδασκαλίας (ISTE, 2008). Γι αυτό, η Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών (ΕΑΕ) χρειάζεται να είναι διαρκής και να έχει υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας. Η αποτελεσματική μάθηση συνδέεται με την αμοιβαία εμπλοκή των εκπαιδευόμενων σε δραστηριότητες και την ανταλλαγή της γνώσης (Wenger, 1998 Kahan, 2004). Η εμπλοκή σε διαδικασίες μάθησης σχετίζεται με τη συνεπή παρακολούθηση, τη διαρκή προσπάθεια, το ενδιαφέρον, τους υψηλούς βαθμούς, την επιτυχία γι αυτό και αποτελεί σημαντικό δείκτη ποιοτικής και αποτελεσματικής μάθησης (Connell & Wellborn, 1991). Η έννοια της εμπλοκής (engagement) είναι συναφής με τρεις παράγοντες: το συναίσθημα (π.χ. ενθουσιασμός, περιέργεια, ενδιαφέρον, άγχος, θυμός, άρνηση), τη γνώση (π.χ. στρατηγική σκέψη, πειραματισμός, αναζήτηση πληροφορίας, έρευνα, ευελιξία) και τη συμπεριφορά (π.χ. βαθμός συγκέντρωσης και προσπάθειας, διαθέσιμος χρόνος, ανάληψη δράσης, επιμονή, συνεισφορά, συμμόρφωση σε κανόνες) (Fredricks et al., 2004 Klem & Connell, 2004). Οι τρισδιάστατοι εικονικοί κόσμοι μπορούν να προωθήσουν την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων μέσω των ευκαιριών που παρέχουν για δημιουργία περιεχομένου, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και αναστοχασμό (Dickey, 2005). Η δυνατότητα που έχουν τα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης να εμπλαισιώνουν τη διαδικασία της μάθησης σε αυθεντικές συνθήκες και να εμπλέκουν τους χρήστες τους σε κοινότητες πρακτικής καθιστούν την Εγκαθιδρυμένη Μάθηση (Situated Cognition) ως την πλέον κατάλληλη θεωρία μάθησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε τέτοια περιβάλλοντα (Halverson et al., 2006). Ανάμεσα στους τρόπους που επιτρέπουν την επέκταση της γνώσης και της κατανόησης, καθώς και την πρακτική σε συγκεκριμένες εργασίες ή συνθήκες, και είναι προσφορότεροι για τους εικονικούς κόσμους, είναι το παιχνίδι ρόλων. Με παιδαγωγικό υπόβαθρο τη θεωρία της Εγκαθιδρυμένης Μάθησης και, ειδικότερα, το μοντέλο της Γνωστικής Μαθητείας, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε στον εικονικό κόσμο του Second Life ένα περιβάλλον κατάλληλο για τη διδασκαλία σε εκπαιδευτικούς της διδακτικής τεχνικής «παιχνίδι ρόλων», χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα μελέτης τρεις σκηνές από τη ραψωδία ε της Οδύσσειας του Ομήρου (νησί της Καλυψώς). Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη μαθησιακή εμπλοκή των εκπαιδευόμενων σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα μάθησης. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Η Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών (ΕΑΕ) αναφέρεται σε δραστηριότητες τυπικής ή άτυπης μάθησης (Hargreaves & Fullan, 1992), ή αυτομάθησης και αυτοαξιολόγησης (Klenowski & Askew, 2005), που αποσκοπούν στη βελτίωση του παραγόμενου διδακτικού έργου στη σχολική τάξη και, κατ επέκταση, στη μεγαλύτερη κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευόμενων (Schlager & Fusco, 2003). [1431]

3 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Τα σύγχρονα μοντέλα της ΕΑΕ κατεξοχήν στηρίζονται σε θεωρίες συμπεριφορισμού και εστιάζουν περισσότερο στην απλή μετάδοση της γνώσης, ενώ συνήθως δεν έχουν συνέχεια και διάρκεια και δεν συνδέονται με την καθημερινή σχολική πρακτική (Paraskeva et al., 2008). Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν εκπαιδεύονται με βάση τις αρχές του γνωστικού ή του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού και δεν μπορούν να εφαρμόσουν στην τάξη τους τις γνώσεις που αποκομίζουν από τέτοια προγράμματα (Joyce & Showers, 2002). Κατά συνέπεια, δεν επιδιώκουν την παρακολούθησή τους (Haworth, 2003). Η Ηλεκτρονική Μάθηση (HM) (E-Learning) προβάλλει ως μια εναλλακτική λύση στα παραπάνω αδιέξοδα της παραδοσιακής ΕΑΕ. Υπάρχουν ήδη πολλοί και αξιόλογοι διαδικτυακοί χώροι που υποστηρίζουν τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών, παρέχοντας σχέδια μαθημάτων, μαθησιακούς πόρους, πολύτιμες συμβουλές και καθοδήγηση, όπως για παράδειγμα το Virtual High School (http://www.govhs.org/ website.nsf), το Teachers Network (http://www.teachnet.org), το TeacherNet (http://www.teachernet.gov.uk/), το Ευρωπαϊκό Schoolnet (http://www.eun.org/web/guest/home), ή το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Οργανισμού της Παγκόσμιας Τράπεζας (www.worldbank.org/worldlinks/). Οι ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη συνεργασία και τη μάθηση σε κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, αναστοχασμού, αυτορρύθμισης, μεταγνώσης γι αυτό η ένταξή τους σε προγράμματα ΕΑΕ είναι απαραίτητη (Wilson & Harris, 2004 Dexter & Riedel, 2003). Τόσο εκπαιδευτικοί οργανισμοί (Hetherington et al., 2008; Cheal, 2007; Kluge & Riley, 2008; Dieterle & Clarke 2008) όσο και επιχειρήσεις επιδεικνύουν ζωηρό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων και κόσμων (Brown & Green, 2009). ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ SECOND LIFE Οι εικονικοί κόσμοι είναι περιβάλλοντα στα οποία οι χρήστες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον μέσω ψηφιακών αντιπροσώπων, τα άβαταρς (avatars). Έχουν διάρκεια και συνέχεια, αφού μπορούν να εξελίσσονται ανεξάρτητα από την παρουσία κάποιου χρήστη την κάθε δεδομένη στιγμή, καθώς στηρίζονται σε τεχνολογίες ευρυζωνικής σύνδεσης και διοχέτευσης εικόνων (streaming) από τους εξυπηρετητές (servers) της εταιρείας του διαχειριστή προς τον υπολογιστή του τελικού χρήστη. Διαφέρουν από τα πολυχρηστικά διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων, γνωστά ως «MMORPGs» (massively multiplayer online role playing games), αφού δεν έχουν αποστολές, συγκεκριμένους στόχους και επίπεδα δυσκολίας. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να κάνουν γνωριμίες, να εντάσσονται σε κοινωνικές ομάδες, να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες, να ανταλλάσσουν τρισδιάστατα ψηφιακά αντικείμενα ή, όπως συμβαίνει στο Second Life, να κατασκευάζουν τα δικά τους 3D αντικείμενα με τη βοήθεια των εργαλείων του προγράμματος. [1432]

4 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σε σύγκριση με παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας και μάθησης οι εικονικοί κόσμοι, και ειδικότερα το Second Life, παρουσιάζουν πλεονεκτήματα όπως είναι η εξατομίκευση στη μάθηση (εξυπηρέτηση διαφορετικών μαθησιακών στυλ), η γνωστική απεικόνιση με πολλαπλές παραστάσεις, η εξασφάλιση αυθεντικών καταστάσεων μάθησης (ανάλυση περιπτώσεων, ενεργητική και βιωματική μάθηση), καθώς και η χρήση προσομοιώσεων για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθησιακών αντικειμένων (Steinkuehler & Williams, 2006). Γι αυτό και πολλά πανεπιστήμια και άλλοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν το Second Life για παραδόσεις μαθημάτων, συζητήσεις, διαλέξεις, εκθέσεις και άλλου είδους δραστηριότητες (Baker et al., 2009 Jennings & Collins, 2008). Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Second Life στη διδασκαλία τους μπορούν να βρουν πολύτιμη υποστήριξη και καθοδήγηση από εκπαιδευτικές κοινότητες που δραστηριοποιούνται ήδη στον εικονικό κόσμο, όπως είναι το ISTE (International Society for Technology in Education, το NMC (New Media Consortium, ή η λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπαιδευτικών του Second Life, το SLED (Second Life Educator s list, https://lists.secondlife.com/cgi-bin/mailman/listinfo/educators ). ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Σύμφωνα με τις θεωρίες της Εμπλαισιωμένης Μάθησης, η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία που προκύπτει από την ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες εμπλαισιωμένες σε κοινωνικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα (Järvelä, 1995). Σε αυτές τις θεωρίες εντάσσεται το διδακτικό μοντέλο της Γνωστικής Μαθητείας, σύμφωνα με το οποίο οι δραστηριότητες μάθησης εμπλαισιώνονται σε κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο (Collins et al., 1989). Σχήμα 1 Μέθοδοι μοντέλου Γνωστικής Μαθητείας [1433]

5 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Οι εκπαιδευόμενοι, ενταγμένοι σε κοινότητες πρακτικών, αναλαμβάνουν ενεργά την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων, τα οποία έχουν αναφορά σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των ειδικών και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν περίπλοκες καταστάσεις της καθημερινότητας μεταφέρονται στους εκπαιδευόμενους μέσω της ενεργής συμμετοχής, της αλληλεπίδρασης, του αναστοχασμού και της σταδιακής ανάληψης ευθύνης απέναντι στη μάθησή τους. Η Γνωστική Μαθητεία περιλαμβάνει έξι μεθόδους (Collins et al., 1989): την επίδειξη μοντέλου (modeling), την καθοδήγηση (coaching), την κλιμακούμενη υποστήριξη (scaffolding), την έκφραση (articulation), τον αναστοχασμό (reflection) και την εξερεύνηση (exploration). Μέσω της παρατήρησης και της βοήθειας αναπτύσσονται οι γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες στις τρεις πρώτες μεθόδους, μέσω της συζήτησης και του αναστοχασμού αναπτύσσονται δεξιότητες επίλυσης προβλήματος στις δύο επόμενες και, τέλος, η αναγνώριση και επίλυση προσωπικών προβλημάτων ενισχύει την αυτονομία του εκπαιδευόμενου στην τελευταία μέθοδο (βλέπε σχήμα 1). Έρευνες έχουν δείξει ότι η Γνωστική Μαθητεία μπορεί να υποστηρίξει την προετοιμασία νέων εκπαιδευτικών για διαδικτυακή διδασκαλία (Parscal, 2006) και να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία διδακτικού σχεδιασμού (Chen & Javeri, 2005). Το μοντέλο αυτό σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν εικονικά περιβάλλοντα μάθησης προτείνεται για την ΕΑΕ (Paraskeva et al., 2008). ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ Προσομοιώσεις καταστάσεων της πραγματικής ζωής επικίνδυνων ή αδύνατων να προσεγγιστούν με τρόπο φυσικό, μπορούν να αναπαρασταθούν με ασφάλειας σε εικονικά περιβάλλοντα, όπως είναι το Second Life, όπου ήδη διεξάγονται πολλά προγράμματα εκπαίδευσης μέσα από το παιχνίδι ρόλων σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ιατρική, οι διεθνείς σχέσεις, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας κ.α. (Kay & FitzGerald, 2009). Το παιχνίδι ρόλων αναφέρεται σε καταστάσεις και προβλήματα που μπορούν να έχουν διαφορετικές οπτικές, συνήθως συγκρουόμενες, τις οποίες αναλαμβάνουν να ενστερνιστούν οι εκπαιδευόμενοι, επιχειρώντας να εμβαθύνουν στην κατανόηση του ρόλου τους (Teed, 2009). Στο περιορισμένο από άποψη χρόνου σχολικό πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος το παιχνίδι ρόλων προσφέρεται περισσότερο για αυτοσχεδιασμό από μέρους των μαθητών παρά για δραματοποίηση με συγκεκριμένο σενάριο και είναι πολύ χρήσιμο, καθώς επιτρέπει την έκφραση συναισθημάτων και επιχειρημάτων προκειμένου να γίνει περισσότερο πειστική η οπτική του ρόλου που έχει αναλάβει ο εκπαιδευόμενος. Μέσα από την ανταλλαγή και το συμβιβασμό διαφορετικών απόψεων οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να συναισθάνονται και να αποδέχονται το διαφορετικό, υπερβαίνοντας πολιτιστικά στερεότυπα και προκαταλήψεις (Blatner, 2005), και γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι και αλληλέγγυοι (Bonnet, 2000). [1434]

6 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η εφαρμογή του παιχνιδιού ρόλων για τη διδασκαλία στην τάξη μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: α) στοχοθεσία, β) προσδιορισμό πλαισίου δράσης των ρόλων, γ) στρατηγικές εισαγωγής του παιχνιδιού ρόλων στους μαθητές, δ) έρευνα και προετοιμασία των ρόλων, ε) απόδοση των ρόλων, στ) ανατροφοδότηση, ζ) συνολική αποτίμηση. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Από την εισαγωγή και το θεωρητικό πλαίσιο που προηγήθηκαν μπορεί να γίνει αντιληπτή η αναγκαιότητα της παρούσας μελέτης, που στόχο είχε την έρευνα των παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη μαθησιακή εμπλοκή εκπαιδευτικών που εκπαιδεύονται σε τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα. Κατά συνέπεια, το ερευνητικό μας ερώτημα εξετάζει τους παράγοντες που επιδρούν περισσότερο στο βαθμό μαθησιακής εμπλοκής των εκπαιδευτικών που διδάσκονται τη διδακτική τεχνικής «παιχνίδι ρόλων» με τη χρήση του Second Life. Για τις ανάγκες της ερευνητικής προσέγγισης σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο Second Life δύο περιβάλλοντα μάθησης: α) ένα περιβάλλον εκπαίδευσης της διδακτικής τεχνικής «παιχνίδι ρόλων» με δραστηριότητες συγκροτημένες σύμφωνα με τις μεθόδους της Γνωστικής Μαθητείας, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τρεις σκηνές από την ραψωδία ε της Οδύσσειας του Ομήρου (Νησί της Καλυψώς) (βλέπε εικόνες 1, 2), και Εικόνα 1: Περιβάλλον εκπαίδευσης στο παιχνίδι ρόλων Εικόνα 2: Περιβάλλον εκπαίδευσης στο παιχνίδι ρόλων [1435]

7 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εικόνα 3: Περιβάλλον απόδοσης των ρόλων β) ένα περιβάλλον απόδοσης των τριών ζευγαριών ρόλων που αντιστοιχούν στις τρεις επιλεγμένες σκηνές (Ερμής Καλυψώ στη σπηλιά, Καλυψώ Οδυσσέας στο ακρογιάλι, Καλυψώ Οδυσσέας στη σπηλιά) (βλέπε εικόνες 3, 4). Εικόνα 4: Περιβάλλον απόδοσης των ρόλων Για τις ανάγκες της διδασκαλίας κατασκευάστηκαν εκπαιδευτικοί πόροι, όπως διαφάνειες για τη συνεργατική μάθηση και τη διδακτική τεχνική «παιχνίδι ρόλων», κάρτες με κείμενο, γραφικά, εικόνες, καθώς και βίντεο με παρουσιάσεις και προτεινόμενη απόδοση των τριών ζευγαριών ρόλων σύμφωνα με τους διαλόγους που παραθέτει ο Όμηρος στους στίχους των επιλεγμένων σκηνών της ραψωδίας ε. Το υλικό αυτό μεταφορτώθηκε και συνδέθηκε με τρισδιάστατα αντικείμενα των δύο παραπάνω εικονικών περιβαλλόντων μάθησης. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για τους εγγεγραμμένους χρήστες του Second Life είναι α) για το περιβάλλον εκπαίδευσης: και β) για το περιβάλλον απόδοσης των ρόλων: Η έρευνα εφαρμόστηκε σε δύο ομάδες εκπαιδευτικών: α) σε 8 εκπαιδευτικούς Γυμνασίου και Λυκείου, η πλειοψηφία των οποίων ήταν [1436]

8 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ φιλόλογοι που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία του νομού Αργολίδας, και β) σε 7 εκπαιδευτικούς Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι παρακολουθούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηλεκτρονική Μάθηση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαφόρων ειδικοτήτων. Οι δύο διδασκαλίες είχαν διάρκεια περίπου 4 ώρες. Από τους δεκαπέντε συμμετέχοντες επιλέχθηκαν οι δώδεκα από αυτούς, έξι από κάθε ομάδα, οι οποίοι είχαν αναλάβει και αποδώσει κάποιον από τους ρόλους των σκηνών που προέβλεπε το σενάριο, προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις δομημένης συνέντευξης που έγινε είτε τηλεφωνικά είτε εντός του εικονικού κόσμου του Second Life. Για το σχεδιασμό των δύο περιβαλλόντων μάθησης ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων για παράδειγμα, η μηδαμινή εμπειρία τους από εικονικούς κόσμους οδήγησε στη σχεδιαστική επιλογή α) της χρήσης ανοικτών χώρων, ώστε να διευκολύνεται η πλοήγηση των avatars και β) της ένταξης των δραστηριοτήτων εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων του Second Life στον ίδιο χώρο, προκειμένου η εκπαίδευση των χρηστών να είναι εστιασμένη. Χρησιμοποιήθηκαν δύο παρακείμενοι χώροι με διαχωριστικό, καθώς κρίθηκε ότι το περιβάλλον απόδοσης θα πρέπει να επιτυγχάνει αποτελεσματικότερα την εμβύθιση (immersion) των εκπαιδευόμενων στον αποδιδόμενο ρόλο τους. Η κυρίαρχη μεταφορά στο περιβάλλον απόδοσης των ρόλων ήταν δεδομένη (ακρογιάλι και σπηλιά με τρεχούμενα νερά και βράχια). Για το περιβάλλον εκπαίδευσης επιλέχθηκε πάλι η αρχαιοελληνική μεταφορά (στοά, θόλος) καθώς και στοιχεία εξοχικού, παραθαλάσσιου χώρου (φωτιά με κομμένους κορμούς δένδρων για καθίσματα γύρω της, ξύλινα τραπεζάκια, ξύλινες πινακίδες με σκέπαστρο). Για την προστασία του χώρου από ανεπιθύμητους ή επιζήμιους επισκέπτες (griefers) χρησιμοποιήθηκαν συστήματα ασφαλείας που επιτρέπουν την παραμονή μόνο σε επιλεγμένους χρήστες. Επίσης, δημιουργήθηκε η ομάδα των Ελλήνων Εκπαιδευτικών του Second Life (Greek Educators group), στο οποίο εγγράφηκαν οι συμμετέχοντες, προκειμένου να έχουν περισσότερες διευκολύνσεις στην μεταξύ τους επικοινωνία και στη χρήση του χώρου. Το περιβάλλον εκπαίδευσης αποτελείται από α) το χώρο άφιξης και υποδοχής των επισκεπτών από τηλεμεταφορά, β) το χώρο βασικής εκπαίδευσης στις λειτουργίες του Second Life, γ) το χώρο συγκέντρωσης, προβολής διαφανειών και συζήτησης όλης της ομάδας, δ) χώρους αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των υποομάδων, ε) το χώρο εκμάθησης των βημάτων εφαρμογής της διδακτικής τεχνικής «παιχνίδι ρόλων». Το περιβάλλον της απόδοσης των ρόλων αποτελείται από α) το εσωτερικό της σπηλιάς, όπου αποδίδονται τα ζευγάρια ρόλων Ερμής Καλυψώ και Καλυψώ Οδυσσέας και β) το ακρογιάλι, για την απόδοση του ζευγαριού ρόλων Καλυψώ Οδυσσέας. Η πλοήγηση των avatars στο χώρο διευκολύνεται από α) τη δημιουργία διαδρόμων με την κατάλληλη τοποθέτηση αντικειμένων και τη χρήση μονοπατιών, πινακίδων και ενδείξεων, β) τη χρήση κειμένου που αιωρείται [1437]

9 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» πάνω από αντικείμενα, χρωμάτων και εικόνων. Οι δραστηριότητες εκμάθησης των βημάτων εφαρμογής της διδακτικής τεχνικής «παιχνίδι ρόλων» δομούνται με βάση το μοντέλο της Γνωστικής Μαθητείας και σχεδιαστικά έχουν αποδοθεί με μορφή πινακίδων που πλαισιώνονται από έξι διαδραστικά τριγωνικά εικονίδια, τα ίδια κάθε φορά και στην ίδια θέση, που αντιστοιχούν στις έξι μεθόδους του μοντέλου (βλέπε εικόνα 5). Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι κάνοντας κλικ: Εικόνα 5: Πινακίδες με μενού δραστηριοτήτων Γνωστικής Μαθητείας α) στο εικονίδιο της επίδειξης (modeling) μπορούν να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν ένα βίντεο στο YouTube που τους παρουσιάζει τη βασική θεωρία του βήματος εφαρμογής, β) στο εικονίδιο της καθοδήγησης (coaching) λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με το επιλεγμένο παραδειγματικό σενάριο από τη ραψωδία του Ομήρου και κάρτα με ερωτήσεις που καλούνται να συμπληρώσουν γ) στο εικονίδιο της υποστήριξης (scaffolding) μπορούν να ενεργοποιούν διαδοχικά μηνύματα βοήθειας αναφορικά με την προηγούμενη δραστηριότητα δ) στο εικονίδιο της έκφρασης (articulation) λαμβάνουν ένα μήνυμα να εκφράσουν σε όλη την ομάδα το βαθμό κατανόησης της προηγούμενης δραστηριότητας, εξετάζοντας τις γνώσεις τους σε ένα δικό τους παραδειγματικό σενάριο, σχετικό με το αντικείμενο που διδάσκουν ε) στο εικονίδιο του αναστοχασμού (reflection) καλούνται να συγκρίνουν το επίπεδο κατανόησης του συγκεκριμένου βήματος εφαρμογής μέσα από τις διαφορετικές απαντήσεις που ήδη έχουν δώσει και τις ενδεχόμενες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι ίδιοι στ) στο εικονίδιο της εξερεύνησης (exploration) θα πρέπει να εξερευνήσουν τρόπους εφαρμογής του συγκεκριμένου βήματος στο δικό τους υποθετικό σενάριο. Για τις ανάγκες απόδοσης των ρόλων κατασκευάστηκαν τρία avatars που αντιστοιχούν στον Ερμή, την Καλυψώ και τον Οδυσσέα. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που είχαν κληρωθεί κάποιον από αυτούς τους ρόλους, καλούνταν να εισέλθουν στο Second Life με τα στοιχεία του λογαριασμού του αντίστοιχου avatar, προκειμένου να αποδοθούν γυναικείοι ή αντρικοί ρόλοι και από [1438]

10 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ εκπαιδευτικούς ενδεχομένως διαφορετικού φύλου, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη εμβύθιση στο ρόλο τους. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι περισσότεροι από τους δώδεκα εκπαιδευτικούς που απάντησαν στις ερωτήσεις της συνέντευξης (7/12) περιέγραψαν την εμπειρία τους τονίζοντας το στοιχείο της καινοτομίας και πρωτοτυπίας. Ελάχιστοι (2/12) ανέφεραν ότι ένιωσαν κούραση στο τέλος του μαθήματος λόγω της τεταμένης προσοχής ή από άσχετους με τη διαδικασία παράγοντες, όπως το φόρτο εργασίας της ημέρας. Η πλειοψηφία (8/12) δήλωσε ότι ένιωσαν μόνο θετικά συναισθήματα από τη συμμετοχή τους και ότι έμαθαν την εφαρμογή του παιχνιδιού ρόλων στη διδασκαλία ή τρόπους συνεργασίας, κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση, σεβασμό στη διαφορετικότητα (7/12). Οι μισοί (6/12) δήλωσαν ότι εξοικειώθηκαν με τον εικονικό κόσμο του Second Life ή ότι διαπίστωσαν τρόπους που η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση. Όλοι οι συμμετέχοντες (12/12) θεωρούν ότι αξίζει να αναφέρουν σε άλλους συναδέλφους την εμπειρία τους και οι περισσότεροι (7/12) δήλωσαν ότι ήδη το έχουν κάνει, κυρίως για να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις διδακτικές πρακτικές τους. Αναφορικά με τη συναισθηματική εμπλοκή, σχεδόν όλοι (11/12) δήλωσαν ότι το ενδιαφέρον τους κορυφώθηκε κατά την απόδοση των ρόλων του σεναρίου. Φάσεις συνεργασίας σε υποομάδες και σχολιασμού των απόψεων των άλλων, επίσης, προκάλεσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον (9/12). Αντίθετα, οι μισοί δήλωσαν ότι η μείωση του ενδιαφέροντος προκλήθηκε λόγω καθυστερήσεων στην εξέλιξη της διαδικασίας που οφείλονταν, για παράδειγμα, σε καθυστερημένες απαντήσεις, στην αργή πληκτρολόγηση συναδέλφων ή στη φλυαρία ορισμένων. Λιγότεροι από τους μισούς (5/12) ανέφεραν συναισθήματα άγχους ή νευρικότητας, κυρίως λόγω δυσκολιών στην πλοήγηση του avatar. Ελάχιστοι (3/12) ανέφεραν τεχνικά προβλήματα (αργή σύνδεση λόγω ασύρματου μόντεμ, «πάγωμα» προγράμματος, υπερθέρμανση λάπτοπ). Η μεγάλη πλειοψηφία (9/12) συγκέντρωσε την προσπάθειά της στην απόδοση των ρόλων ή στις συνεργατικές δραστηριότητες (7/12). Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν βαρέθηκαν σε καμία φάση της διαδικασίας, ενώ μόνο τρεις βρήκαν βαρετή την προβολή διαφανειών. Περισσότερο έπεισε για την αξία της διδακτικής τεχνικής «παιχνίδι ρόλων» το ότι έπαιξαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες έναν ρόλο (9/12) και μόνο δύο δήλωσαν αμφιβολίες αναφορικά με το κατά πόσο είναι εφικτή η εφαρμογή της τεχνικής στη σχολική τάξη. Το Second Life θεωρήθηκε ότι αξίζει να χρησιμοποιηθεί για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κυρίως επειδή μπορεί να υποστηρίξει τη συνεργασία και είναι ευχάριστο και αυθεντικό περιβάλλον. Ωστόσο, η καλή εξοικείωση με τις ΤΠΕ μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε μια τέτοια προσπάθεια (5/12). Το πλεονέκτημα του Second Life σε σύγκριση με τη δια ζώσης διδασκαλία ως προς το παιχνίδι ρόλων είναι κυρίως η άνεση που προσφέρει στην απόδοση των ρόλων (11/12), γι αυτό και οι περισσότεροι (9/12) θα το προτιμούσαν. Η πλειοψηφία (8/12) των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχουν [1439]

11 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» αυτοπεποίθηση σχετικά με την επιτυχή εφαρμογή του παιχνιδιού ρόλων στη διδασκαλία τους και όλοι (12/12) θα πρότειναν στους συναδέλφους τους να χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους αυτή την τεχνική. Αναφορικά με τον παράγοντα συμπεριφορικής εμπλοκής, τη μεγαλύτερη προσπάθεια συγκέντρωσε η απόδοση των ρόλων (12/12), ενώ αναφέρθηκαν ως δυσκολίες η επεξεργασία εγγράφων (3/12) και η πλοήγηση του avatar (2/12). Όλοι οι συμμετέχοντες (12/12) θεωρούν ότι η αλληλεπίδραση με τους άλλους ήταν αποτελεσματική, κυρίως λόγω της ανταλλαγής ιδεών, του οικείου και φιλικού κλίματος που αναπτύχθηκε, της αυθεντικότητας και της κοινής προσπάθειας. Χρησιμοποιήθηκαν και ιδιωτικά μηνύματα μεταξύ των συμμετεχόντων, κυρίως για κάποιο αστείο σχόλιο (4/12). Παρά τη μεγάλη διάρκεια της διδασκαλίας οι εκπαιδευόμενοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια, επειδή ήθελαν να την ολοκληρώσουν (5/12), τους άρεσε πολύ (4/12) και ήταν ενδιαφέρουσα (3/12). Ως προς το γνωστικό παράγοντα εμπλοκής, όλοι οι συμμετέχοντες (12/12) δήλωσαν την επιθυμία τους να εμβαθύνουν τις δεξιότητές τους στο Second Life, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους ή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσή τους, ως συνεργατικό εργαλείο. Η πληροφορίες που δόθηκαν μέσα στο περιβάλλον φαίνεται ότι δεν κούρασαν τους εκπαιδευόμενους (8/12). Οι μισοί (6/12) δεν χρειάστηκαν επείγουσα βοήθεια, ενώ περισσότερο βοηθητικά στοιχεία αποδείχθηκαν οι συνάδελφοι τους (6/12), το εικονίδιο της παρεχόμενης από το περιβάλλον βοήθειας ή ο εκπαιδευτής (3/12) και ο σχεδιασμός του μαθησιακού περιβάλλοντος (2/12). Οι εκπαιδευόμενοι κατανόησαν την τεχνική «παιχνίδι ρόλων» κυρίως, επειδή έπαιξαν οι ίδιοι κάποιο ρόλο (8/12) ή από τις συζητήσεις και τους μαθησιακούς πόρους (4/12). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το περιβάλλον του Second Life παρείχε στους συμμετέχοντες άνεση και ασφάλεια, με αποτέλεσμα να επιδιώξουν να γνωριστούν μεταξύ τους, να συνεργαστούν και να απολαύσουν τη μαθησιακή διαδικασία. Οι δυσκολίες που προέκυψαν, κυρίως λόγω της ελάχιστης προηγούμενης εμπειρίας τους, δεν φαίνεται να επηρέασαν σημαντικά την εμπλοκή τους στη διδασκαλία. Το καλό συνεργατικό κλίμα βοήθησε στην υπέρβαση συναισθημάτων άγχους αλλά και δυσκολιών στο χειρισμό του avatar. Το καινοτόμο, ευχάριστο, άνετο, προκλητικό και απελευθερωτικό περιβάλλον του Second Life κρίθηκε ότι μπορεί να υποστηρίξει τη συμμετοχή, τη συνεργασία, την επικοινωνία και την εμπειρική μάθηση. Η διαδικασία απόδοσης των ρόλων του εκπαιδευτικού σεναρίου αποδείχθηκε καταλυτικός παράγοντας στην κατανόηση και αποδοχή της τεχνικής «παιχνίδι ρόλων». Ωστόσο, ο μεγάλος βαθμός εξοικείωσης με τις ΤΠΕ και οι αυξημένες απαιτήσεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και οικονομικούς πόρους που προϋποθέτει το Second Life μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην αξιοποίησή του από το σύνολο της σύγχρονης εκπαιδευτικής κοινότητας. [1440]

12 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η μελλοντική έρευνα είναι ανάγκη να απαντήσει στο ερώτημα υπό ποιες συνθήκες είναι εφικτή η πρόταση για την αξιοποίηση 3D εικονικών περιβαλλόντων μάθησης στην επαγγελματική ανάπτυξη των σύγχρονων Ελλήνων εκπαιδευτικών. Άλλα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα ζητήματα σχεδιασμού και ευχρηστίας των τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα σε αυτά με παρόμοιο προσανατολισμό, καθώς και οι δυνατότητες διαλειτουργίας τους με ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες του Web 2.0, όπως είναι τα blogs, τα wikis, ή και ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα διαχείρισης μάθησης (π.χ. Moodle). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Baker, Suzanne C., Wentz, Ryan K. & Woods, Madison M. (2009). Using Virtual Worlds in Education: Second Life as an Educational Tool. Teaching of Psychology, 36:1, Blatner, A. (2005). Using role playing in teaching empathy. British Journal of Psychodrama & Sociodrama, 20 (1), Brown, A., Green, T. (2009). Issues and Trends in Instructional Technology: Web 2.0, Second Life, and STEM Share The Spotlight. In Orey, M., McClendon, V.J., & Branch, R.M. (Eds). Educational Media and Technology Yearbook, 34, Cheal, C. (2007). Second Life: Hype or hyperlearning? On The Horizon, 15, (4), Chen, P. & Javeri, M. (2005). Use of Cognitive Apprenticeship Model for Team Teaching a Graduate level Instructional Design Course. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2005 (pp ). Chesapeake, VA: AACE. 6. Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (1991). Competence, autonomy, and relatedness: A motivational analysis of self-system processes. In M. R. Gunnar & L. A. Sroufe (Eds.), Self processes in development: Minnesota Symposium on Child Psychology (Vol. 23, pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum 7. Collins, A., Brown, J. S. and Newman, S. E. (1989). Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of reading, writing, and mathematics. In L. B. Resnick (Ed.), Knowing, Learning, and Instruction: Essays in Honor of Robert Glaser (pp ). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 8. Dexter, S., Riedel, E. (2003). Why improving preservice teacher educational technology preparation must go beyond the college s walls. Journal of teacher education, 54(4), Dickey, M. D. (2005). Three-dimensional virtual worlds and distance learning: Two case studies of Active Worlds as a medium for distance education. British Journal of Educational Technology, 36(3), [1441]

13 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 10. Dieterle E., Clarke J. (2008). Multi-user virtual environments for teaching and learning. In Encyclopedia of multimedia technology and networking (2nd ed). Hershey, PA: Idea Group, Inc. 11. Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of evidence. Review of Educational Research, 74(1), Halverson, R., Shaffer, D., Squire, K., & Steinkuehler, C. (2006). Theorizing games in/and education. Paper presented at the 7th international conference on Learning Sciences, Bloomington, IN 13. Hargreaves, A., Fullan, M. G. (1992). Understanding teachers development. London: Cassell 14. Haworth, P. (2003). Students from diverse language backgrounds in the primary classroom. In Barnard, R. & Glynn, T. (Eds.), Bilingual children s language and literacy development (pp ). Cleveden, U.K: Multilingual Matters 15. Hetherington R., J. Bonar-Law, T. Fleet, and L. Parkinson, (2008). Learning in a Multi-User Virtual Environment. Proceedings of the 2008 International Conference Visualisation - Volume 00, IEEE Computer Society, pp ISTE, (2008). The ISTE National Educational Technology Standards (NETS T) and Performance Indicators for Teachers. Accessed at: ForTeachers/2008Standards/NETS_T_Standards_Final.pdf 17. Järvelä, S. (1995). The cognitive apprenticeship model in a technology rich learning environment: Interpreting the learning interaction. Learning and Instruction, 5(2), Jennings N., Collins C. (2008). Virtual or Virtually U: Educational Institutions in Second Life, International Journal of Social Sciences, 2(3), 19. Joyce, B., & Showers, B. (2002). Designing training and peer coaching: Our needs for learning. Alexandria, VA: ASCD 20. Kahan, S. (2004). Engagement, identity and innovation: Etienne Wenger on communities of practice. Journal of Association Leadership 21. Kay, J., & FitzGerald, S. (2009). Second Life in Education. Ανακτήθηκε 5 Ιουνίου 2009 από SLEDUCATION: 22. Klem, A. M., & Connell, J. P. (2004). Relationships matter: Linking teacher support to student engagement and achievement. Journal of School Health, 74(7), Klenowski, V., & Askew, S. (2005). Portfolios for learning, assessment and professional development in higher education. Assesment and Evaluation in Higher Education, 31(3), Kluge, S., L. Riley, (2008). Teaching in virtual worlds: Opportunities and challenges. Issues in informing science and information technology 5(1), Accessed at: [1442]

14 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25. Paraskeva F., Mysirlaki S., Talanti I., (2008). Edutainment as An Emerging Trend in Teacher Professional Development. Proceedings of the1st e-learning Excellence in the Middle East Forum: Define. Design. Deliver, Janruary 2008, Dubai UE, Parscal, T. (2006). Using the cognitive apprenticeship framework to teach asynchronous facilitation skills for faculty teaching in an online accelerated adult learning setting. In T. Reeves & S. Yamashita (Eds.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2006 (pp ). Chesapeake, VA: AACE 27. Retalis, S., Papasalouros A., Avgeriou P., and Siassiakos K. (2004), e- Learning Resource Brokers, Journal of Information Technology Impact, 4 (1), Schlager, M. S., Fusco, J. (2003). Teacher professional development, technology, and communities of practice: Are we putting the cart before the horse? The Information Society, 19, Steinkuehler, C. A., Williams, D. (2006). Where everybody knows your (screen) name: Online games as third places. Journal of Computer- Mediated Communication, 11, Teed, R. (2009). Role playing exercises. Retrieved June 05, 2009 from Starting Point Web Site 31. Wenger E, 1998 Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity (Cambridge University Press, Cambridge) 32. Wilson, V., Harris, M. (2004). Creating change? A review of the impact of Design and Technology in schools in England. Journal of Technology Education, 15, [1443]

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Ενημερωτική Συνάντηση Ομάδων Εργασίας Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching

DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching DIPLOMA IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Diploma από τον Association for Coaching Εισαγωγή Το πρόγραμμα Diploma in Coaching AC Accredited, έχει σαν στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση 1 ο project. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/10/2012

Υπενθύμιση 1 ο project. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/10/2012 Υπενθύμιση 1 ο project Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/10/2012 Υπενθυμίσεις για 1η παρουσίαση Επικέντρωση σε: πακέτο λογισμικού Αντικείμενο της παρουσίασης: η εκπαιδευτική χρήση του πακέτου Αρχίστε με Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» «ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» A.XAΤΖΗΔΑΚH & IΩ.ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ aspahatz@edc.uoc.gr, ispantid@edc.uoc.gr «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό διαδικτυακό μάθημα: Η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα etwinning - Creative writing in etwinning, a hands-on experience

Ευρωπαϊκό διαδικτυακό μάθημα: Η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα etwinning - Creative writing in etwinning, a hands-on experience Ευρωπαϊκό διαδικτυακό μάθημα: Η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα etwinning - Creative writing in etwinning, a hands-on experience Ε.Πατεράκη Νηπιαγωγός Med, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών - Μάστερ (ΜΑ) στα Διαδραστικά Πολυμέσα 1. Εισαγωγή 1 2. Όραμα και Στόχοι του τμήματος 1 3. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Γιώργος Μ. Μιλής G.M EuroCy Innovations Ltd (george.milis@eurocyinnovations.com) 2 Η βασική διαδικασία μάθησης 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου

Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου Σοφία Αγγέλαινα, Αθανάσιος Τζιμογιάννης sangelaina@gmail.com, ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική εργασία B Λυκείου

Α Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική εργασία B Λυκείου Α Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική εργασία B Λυκείου Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση Νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γλέζου Κατερίνα Διονύσιος Μακρυπόδης Σ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία Κωδικός Μαθήματος: ΚΤ1390 Διδάσκων: Νίκη Νικονάνου, niknik@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 5ο Μονάδες ECTS: 5 Περιγραφή του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 6.Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διαδικασία Διδασκαλίας και Μάθησης 6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.2 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/

http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/ http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/ Το etwinning και η ιστορία του etwinning: δράση του προγράµµατος Διά Βίου Μάθηση (2007-2013) της Ε.Ε., για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα

Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή Από τη γνώση αποκλειστικά και

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

WORKSHOP GUIDE. Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος

WORKSHOP GUIDE. Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος WORKSHOP GUIDE Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. O παρών Οδηγός Εργαστηρίων (Workshop Guide) δεσμεύει μόνον τον συντάκτη του και η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα