Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη : 2 Ημερομηνία : Θέμα : Εισαγωγή U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 1 ιάρθρωση Τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα Λογισμικό, Τύποι Λογισμικού και Τεχνολογία Λογισμικού Τεχνολογικό Υπόβαθρο Πληροφοριακών Συστημάτων Το τρίγωνο της επιτυχίας/αποτυχίας Εμπλεκόμενοι (Δικαιούχοι) Μεθοδολογία Γλώσσα Μοντελοποίησης και Εργαλεία Ποιο είναι το προϊόν της Ανάλυσης και Σχεδίασης Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστημάτων U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 2 1

2 Τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα; Ετυμολογικά Πληροφορία (πληροφορία: φέρει πληρότητα) «είδηση για πρόσωπο, ζώο, πράγμα ή γεγονός» [Λεξικό Τεγόπουλου- Φυτράκη,1993] Σύστημα «σύνολο πραγμάτων του οποίου τα μέρη βρίσκονται μεταξύ τους σε στενή σχέση ενότητας, αλληλεξαρτήσεως κτλ» [Λεξικό Τεγόπουλου- Φυτράκη,1993]. «σύνολο στοιχείων που αλληλοεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται με βάση καθορισμένους κανόνες» [Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη]. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 4 2

3 εδομένα => Πληροφορία => Γνώση Δεδομένα Παράσταση γεγονότων, εννοιών ή εντολών σε τυποποιημένη μορφή που είναι κατάλληλη για επικοινωνία, ερμηνεία ή επεξεργασία από ανθρώπους ή από μέσα αυτόματης επεξεργασίας [ data in ISO]. Σύνολο συμβόλων που χρησιμοποιούνται για να παριστάνουν αντικείμενα, γεγονότα ή δραστηριότητες μέσα στον πραγματικό κόσμο, όπως τον αντιλαμβανόμαστε [ Λεξικό Webster]. Πληροφορία = Δεδομένα + Ερμηνεία Το «HJK32001» είναι δεδομένο. Αν σας πω ότι είναι ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου, τότε μετατρέπεται σε πληροφορία. Γνώση Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατανόηση μιας πραγματικότητας, ενός αντικειμένου ή γεγονότος. Η αύξηση της γνώσης συχνά αναφέρεται με τον όρο «μάθηση». U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 5 Πληροφοριακά Συστήματα Ένας ορισμός: Σύστημα το οποίο δέχεται δεδομένα και πληροφορίες, τις αποθηκεύει, ανακτά, μετασχηματίζει, επεξεργάζεται και διανέμει στους διάφορους χρήστες του οργανισμού, χρησιμοποιώντας υπολογιστές ή άλλα μέσα. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 6 3

4 Οργανισμός και Επιχείρηση Οργανισμός Το σύνολο των οργάνων με τα οποία επιτελείται η λειτουργία της ζωής των έμβιων όντων Συγκροτημένη υπηρεσία για επιτέλεση έργου Επιχείρηση Απόπειρα για επίτευξη σκοπού Οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα για την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών, μεσκοπότοκέρδος [Λεξ. Τεγ-Φυτρ] U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 7 Αξία Πληροφορίας (για έναν οργανισμό) ΑΞ = ΠΧ * ΟΟ ΚΑ όπου ΑΞ: Αξία Πληροφορίας ΠΧ: Πιθανότητα Χρήσης της ΟΟ: Οικονομικό όφελος από τη χρήση της ΚΑ: Κόστος Απόκτησής της U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 8 4

5 ραστηριότητες Οργανισμών Θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Λειτουργικές δραστηριότητες Επεξεργασία πρώτων υλών από μηχανές ή ανθρώπους για τη δημιουργία προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, και ενέργειες όπως διεκπεραίωση παραγγελιών, έκδοση παρασταστικών κλπ. Διοικητικές δραστηριότητες Επεξεργασία δεδομένων για τη μετατροπή τους σε πληροφορίες που χρειάζεται η διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την οργάνωση, το σχεδιασμό και το συντονισμό του οργανισμού. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο διαδικασία για να αναφερθούμε στον τρόπο (κανόνες) με τον οποίο διενεργούνται οι παραπάνω δραστηριότητες U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 9 Παράδειγμα δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης Διοικητικές Αναφορές Έλεγχος Παραγωγής Παραγωγή Προμήθεια Πρώτων Υλών Διαχείριση Πωλήσεων Επεξεργασία Παραγγελιών Λογιστήριο Μισθοδοσία U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 10 5

6 Παράδειγμα δραστηριοτήτων ενός Νοσοκομείου Παρακολούθηση Ασθενών Πλ.Συστ. Νοσοκομείου Έκτακτα Περιστατικά Προγραμματισμός Εφημεριών Έκτακτα Περιστατικά Διοικητικές-Οικονομικές Λειτουργίες Λογιστική Καταχώρηση Επίσκεψης Ασθενών Ενημέρωση Λίστας Αναμονής Εντολές Εργαστηριακών Εξετάσεων Εξωτεικά Ιατρεία Εισαγωγές Ασθενών Εξαγωγές Ασθενών Κλινική Παρακολούθηση Εργαστηριακές Εξετάσεις Μισθοδοσία Αναλώσιμα Τρόφιμα Φαρμακείο Εξωτερικά Ιατρεία Προγραμματισμός Λειτουργίας Εξωτερικών Ιατρείων Ορισμός Ραντεβού Καταχώρηση Επίσκεψης Ασθενών Εντολές Εργαστηριακών Εξετάσεων Ενημέρωση Λίστας Αναμονής U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 11 Παράδειγμα δραστηριοτήτων ενός Νοσοκομείου Παρακολούθηση Ασθενών Πλ.Συστ. Νοσοκομείου Εισαγωγές Επιβεβαίωση Λίστας Αναμονής Έκτακτα Περιστατικά Διοικητικές-Οικονομικές Λειτουργίες Λογιστική Είσοδος Ασθενούς Έκδοση Εισιτηρίου Υποδοχή Ασθενούς Στην Κλινική Εξωτεικά Ιατρεία Εισαγωγές Ασθενών Εξαγωγές Ασθενών Κλινική Παρακολούθηση Εργαστηριακές Εξετάσεις Μισθοδοσία Αναλώσιμα Τρόφιμα Φαρμακείο Εξαγωγές Καταχώρηση Ιατρικών Πληροφοριών Έκδοση Εξιτηρίου Διακανονισμός Νοσηλειών U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 12 6

7 Οι βασικές συνιστώσες ενός ΠΣ Οι βασικές συνιστώσες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαδικασίες Άνθρωποι Δεδομένα Τεχνουργήματα Υπενθύμιση: Με τον όρο διαδικασίες αναφερόμαστε στον τρόπο (κανόνες) με τον οποίο διενεργούνται δραστηριότητες του οργανισμού. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 14 7

8 Οι βασικές συνιστώσες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαδικασίες Άνθρωποι Δεδομένα Τεχνουργήματα U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 15 Οι βασικές συνιστώσες ενός (Ηλεκτρονικού) Πληροφοριακού Συστήματος Από τα χειρογραφικά στα μηχανογραφημένα πληροφοριακά συστήματα Διαδικασίες Άνθρωποι Δεδομένα Λογισμικό Υλικό U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 16 8

9 Πληροφοριακό Σύστημα Παραγωγής και η σχέση του με τα τμήματα μιας επιχείρησης Πελάτες παραδόσεις παραγγελίες Τμήμα Πωλήσεων παραγγελίες Τμήμα Marketing Τμήμα Προμηθειών Πρώτων Υλών Αποθήκη Λογιστήριο αναφορές παραδόσεις Πληροφοριακό Σύστημα Παραγωγής Τμήμα Μεταφορών Παραγγελίες εβδομάδας Στοιχεία παραγωγής Τμήμα Σχεδιασμού Παραγωγής Ημερήσιος προγραμματισμός Τμήμα Παραγωγής U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 17 Λογισμικό και Πληροφοριακά Συστήματα 9

10 Τύποι Λογισμικού Γενικές κατηγορίες Λογισμικό Συστημάτων (Systems Software) Λογισμικό Πραγματικού Χρόνου (Real-time Software) Τεχνικές και Επιστημονικές Εφαρμογές (Engineering and Scientific Applications) Ενσωματωμένο Λογισμικό (Embedded Software) Λογισμικό Προσωπικoύ Υπολογιστή (Personal Computer Software) Λογισμικό Ιστού (Web Software) Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) Το λογισμικό μπορεί να κατασκευάζεται για: Μία ευρεία κατηγορία πελατών-χρηστών (generic software) Κατά παραγγελία για ένα συγκεκριμένο πελάτη-χρήστη το μεγαλύτερο ποσοστό του λογισμικού κατασκευάζεται κατά παραγγελία. Ανάλογα με τις δυνατότητες πρόσβασης/τροποποίησης του πηγαίου κώδικα διακρίνουμε: Λογισμικό κλειστού κώδικα (closed source software) Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source software) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 19 Πληροφοριακά Συστήματα Είναι συνήθως κατά παραγγελία λογισμικό Αποτελούν την πληροφοριακή υποδομή επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται ευρέως σε μεγάλες επιχειρήσεις Συχνά ενσωματώνουν διάφορα είδη λογισμικού Χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των λειτουργικών και διοικητικών δραστηριοτήτων ενός οργανισμού. Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων (decision support systems, DSS) On-line analytical processing (OLAP) Εξόρυξη γνώσης (data mining) Συστήματα Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service Systems, webbased systems) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 20 10

11 Πληροφοριακά Συστήματα Τα πληροφοριακά συστήματα παρουσιάζουν τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Fowler 2003): Παραμένοντα δεδομένα (persistent data). Μεγάλος όγκος δεδομένων που απαιτεί ειδικούς μηχανισμούς αποθήκευσης και συχνά καθορίζει την αρχιτεκτονική του συστήματος. Ταυτόχρονη πρόσβαση στο σύστημα από πολλούς χρήστες. Αυξημένες απαιτήσεις επικοινωνίας με το χρήστη. Επικοινωνία με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Ασφάλεια (security), έλεγχος (auditing), ταυτοποίηση (authentication), εξουσιοδότηση (authorisation) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 21 Μπορούμε να διακρίνουμε τα Πληροφοριακά Συστήματα σε κατηγορίες; 11

12 Βάσει που επιπέδου διοίκησης Στρατηγική Τακτική Λειτουργική Το κλασσικό μοντέλο διοίκησης ενός οργανισμού είναι ιεραρχικό: μια πυραμίδα τριών επιπέδων διοίκησης και ελέγχου. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 23 Παραδείγματα Μοντέλων ιοίκησης και Οργανωτικών ομών Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Υπουργείο Παιδείας U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 24 12

13 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 25 ιοικητική Στάθμη και ραστηριότητες Στάθμη Παράδειγμα Δραστηριοτήτων Κυρίαρχη έννοια Στρατηγική Χάραξη στρατηγικής Προγραμματισμός νέων προϊόντων Γνώση Τακτική Προγραμματισμός Παραγωγής Επίτευξη μεσοπρόθεσμων στόχων Διαχείριση πόρων Πληροφορία Λειτουργική Υποστήριξη διαδικασίας παραγωγής Διεκπεραίωση καθημερινών δραστηριοτήτων Δεδομένα U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 26 13

14 ιοικητική Στάθμη και ραστηριότητες Στάθμη Στρατηγική Τακτική Παράδειγμα Δραστηριοτήτων Παραδείγματα Πληροφοριακών Κυρίαρχη έννοια Συστ/ων Συστήματα Προγραμματισμού ΓνώσηΠροϊόντων Χάραξη στρατηγικής Συστήματα Ανάλυσης Αγοράς Προγραμματισμός νέων προϊόντων Συστήματα Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητας Πληροφορία Γραμμή Παραγωγής Συστήματα Προγραμματισμού Επίτευξη μεσοπρόθεσμων στόχων Παραγωγής Διαχείριση πόρων Συστήματα Εξυπηρέτησης Πελατών Λειτουργική Αποθήκη Υποστήριξη παραγωγής Λογιστικά Καθημερινές δραστηριότητες Δεδομένα Μισθοδοσία Έκδοση Αποδείξεων και Παραστατικών U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 27 Ενδεικτικές εφαρμογές και σχετικές τεχνολογίες Παραδείγματα Πληροφοριακών Συστ/ων Συστήματα Προγραμματισμού Προϊόντων Συστήματα Ανάλυσης Αγοράς Συστήματα Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητας Τυπικές Τεχνολογίες Knowledge Management Data mining Συστήματα Προγραμματισμού Παραγωγής Συστήματα Εξυπηρέτησης Πελατών Αποθήκη Λογιστικά Μισθοδοσία Έκδοση Αποδείξεων και Παραστατικών Data warehouses Spreadsheets Analytical Processing Συστήματα Βάσεων Δεδομένων U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 28 14

15 Types of ISs (w.r.t. Business Mgmt level) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 29 Tεχνολογικό υπόβαθρο των Πληρ. Συστημάτων Το τεχνολογικό υπόβαθρο όλο και εξελίσσεται. Εκ τούτου η διαδικασία ανάπτυξης μεταβάλλεται διαρκώς. Information Systems Hardware Operating Systems, Programming Languages, Database Management Systems (DBMS), Data Warehouses, Data Mining, Web technologies (HTML/XML, Web services), Information Retrieval Systems, Communication technologies U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 30 15

16 Ανάπτυξη Λογισμικού και Ανάπτυξη Πληροφ. Συστ. Οι ιδιαιτερότητες της Ανάπτυξης Λογισμικού Τι διακρίνει την ανάπτυξη λογισμικού από την ανάπτυξη άλλων τεχνουργημάτων; Η πολυπλοκότητα τουπεδίουτουπροβλήματος Τα νοητικά χάσματα μεταξύ των εμπλεκομένων (πελατών, πωλητών, αναλυτών, προγραμματιστών, διοίκησης, κ.ά.). Το λογισμικό δεν είναι απτό Το λογισμικό δε φθείρεται Η ευελιξία που προσφέρεται από το λογισμικό. Ηδυσκολίατηςδιαχείρισηςτης διαδικασίας παραγωγής λογισμικού Software is a product of a creative act of development a craft or an art in the sense of that activity performed by by an artisan rather than a fine artist In a typical state of affairs, software is not a result of a repetitive act of manufacturing. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 32 16

17 Το λογισμικό είναι πολύπλοκο και μη απτό. #define d define #d a include #a <stdio.h> #a <string.h> #a <ctype.h> #d p char* #d P,(p) #d T(E)!strcmp(E,"()") #d U return #d W while #d X sbrk(199) #d z atof #d e isspace #d D A(_) #d E S(C(_)) #d B(y) p y(_)p _;{ #d G(y,V) B(y)p i;u sprintf(i=x,"%lf",z(e)v z(s(c(d)))),i;} Ποιος μπορεί να καταλάβει τι κάνει αυτός ο κώδικας; p sbrk(),*s(),*j(),*o,*h;k,y,m=14;double z();q(_)p _;{int V=0;W(e(*_))_++;H=_;W(V!(e (*H) *H==')' (*H=='('&&H-_)))V+=(*H=='(')-(*H== ')'),H++;U H-_;}B(C)U _++,Y=Q(_),_=strncpy(X,_,Y),_[ Y]=0,_;}B(A)_++,_+=Q(_);W(e(*_))_++;U O=X,*O='(',strcpy( O+1,_),O;}B(Z)U _;}B(c)U C(E);}B(q)U A(E);}B(t)p i=e;u H=S(C (D)),sprintf(O=X,T(H )?"(%s)":"(%s %s",i,h+1),o;}b(f)u S(C(A(T(E)?D:_)));}L(i,s)p i,*s;{u isdigit(*i)? z(i)!=z(s):strcmp(i,s);} B(b)U L(E,S(C(D)))?"()":"t";}B(R)U E;}B(o)U z(e)<z(s(c(d)))? "t":"()";}g(f,+)g(g,-)g(h,*)p r[4][2]={"function" P R, "quote"p C,"lambda"P Z,"defun"P j};b(j)u r[m][1]=d,* r[m++]=c(_);}p not[99][2]={"if"p F,"equal"P b,"<" P o,"+"p f,"-"p g,"*"p h,"car"p c,"cdr"p q, "cons"p t,"t","t"};b(s)int Li,s;p u;if( isdigit(*_) T(_))U _;for(y=m;y--;) if(!strcmp(_,*r[y]))u r[y][1] ;u=e,_=d;if(*u-'(')u(*((p(*)())u) )(_);s=li=m;w(!t(_))r[m][1]=e,*r[m++] ="",_=D;O=C(u);W(!T(O))*r[Li++]=C(O),O=A(O);U O=S (C(A(u))),M=s,O;}main(){H=O=X,Y=0;W(Y!e(K=getchar()))K== EOF?exit(0):0,Y+=(K=='(')-(K==')'),*H++=K;*H=0,puts(S(O)), main();{printf("xlisp 4.0\n");}} Κώδικας που υλοποιεί ένα μεγάλο μέρος της γλώσσας προγραμματισμού LISP. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 33 Τα νοητικά χάσματα μεταξύ των εμπλεκομένων Πελάτης Τελικός Χρήστης Κατασκευαστής 17

18 Η ευελιξία που προσφέρει το λογισμικό Π.χ. Unix redirection command1 > file1 command1 < file1 command1 < infile > outfile Piping command1 command2 command1 2> file1 ls grep '.sh' sort > shlist Η δυσκολία διαχείρισης της διαδικασίας παραγωγής λογισμικού 18

19 Αναλλοίωτα Χαρακτηριστικά της Ανάπτυξης Λογισμικού (Software development invariants) Complexity Software is inherently complex Constraints Software must conform to hardware/software platform, pre-existing ISs. Ability to change Software must be build to accommodate change Invisibility Software is buried deeply in invisible programming statements, binary library code, and surrounding system software. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 37 Τι είναι η Τεχνολογία Λογισμικού; 19

20 Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering) Είναι μία επιστήμη του τεχνητού και δεν συμπίπτει με την Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science). Oι Επιστήμες του Τεχνητού (the Sciences of the Artificial) [Simon1996]: Τα τεχνητά αντικείμενα συνθέτονται (όχι πάντα σκόπιμα) από ανθρώπους μπορεί να μιμούνται την εμφάνιση φυσικών αντικειμένων χωρίς όμως να μοιράζονται την ουσία τους μπορούν να χαρακτηριστούν ανάλογα με τη λειτουργία τους, το σκοπό τους, και την προσαρμογή τους. Όταν σχεδιάζουμε τεχνητά αντικείμενα ασχολούμαστε με πώς πρέπει να είναι τα πράγματα, και όχι για το πώς είναι Ο επιστήμονας προσπαθεί να ερμηνεύσει μια κατάσταση, ο μηχανικός να κατασκευάσει. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 39 Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering) Η Τεχνολογία Λογισμικού: ασχολείται με τεχνικές, μεθόδους και εργαλεία που βελτιώνουν την παραγωγή λογισμικού ακολουθεί βήματα άλλων, ωριμότερων κλάδων, ώστε να βρεθούν και να υιοθετηθούν οι κατάλληλες, για το αντικείμενο του λογισμικού, τεχνικές και μεθοδολογίες. Γιατί είναι σημαντική; Η οικονομία όλων των ανεπτυγμένων κρατών βασίζεται σε λογισμικό Οι δαπάνες για ανάπτυξη του αποτελούν σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ αυτών των χωρών Ολοένα και περισσότερα συστήματα ελέγχονται από λογισμικό U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 40 20

21 Ποια η διαφορά μεταξύ (α) Τεχνολογίας Λογισμικού και (β)ανάλυσης και Σχεδίασης Πλ. Συστημάτων; Η (β) εστιάζει στα Πληροφοριακά Συστήματα (όχισεκάθεείδουςλογισμικό) Κατά συνέπεια η θεματολογία της περιλαμβάνει: Επιχειρηματικές Ανάγκες Μελέτη Σκοπιμότητας Ανάλυση και Τεχνολογία Απαιτήσεων Εκμαίευση, Συλλογή, Οργάνωση, Ανάλυση Σχεδιασμός Διαχείρισης Δεδομένων (ER diagrams, Database Design) Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης με Χρήστη Σχεδιασμός της Μετάβασης (στη χρήση του ΠΣ από έναν οργανισμό) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 41 Η τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας λογισμικού The Spandish Group report, 2003: Μόνο ένα στα τρία έργα πληροφορικής ολοκληρώνονται στον προβλεπόμενο χρόνο και κόστος. 42% των έργων πληροφορικής που αφορούν σε επιχειρήσεις σταμάτησαν πριν την ολοκλήρωση τους U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 42 21

22 Η τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας λογισμικού (ΙΙ) Τα περισσότερα σφάλματα (54%) εντοπίζονται μετά την κωδικοποίηση (coding) και τις δοκιμές (testing). Σχεδόν τα μισά από όλα τα σφάλματα (45%) οφείλονται (παρεισφρύουν) στην ανάλυση των απαιτήσεων και στο σχεδιασμό. Τα σφάλματα απαιτήσεων μπορεί να κοστίσουν έως και 100 φορές περισσότερο για να διορθωθούν από τα σφάλματα υλοποίησης (αν δεν εντοπισθούν εγκαίρως) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 43 Η τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας λογισμικού (ΙΙΙ) Πολλά συστήματα εγκαταλείφθηκαν διότι οι αναλυτές προσπάθησαν να φτιάξουν περίφημα συστήματα χωρίς πρώτα να καταλάβουν τις ανάγκες του οργανισμού. Ο πρωταρχικός στόχος ενός ΠΣ είναι να προσδώσει οφέλη στον οργανισμό Ανάγκη να κάνουμε σωστά την ανάλυση και τη σχεδίαση U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 44 22

23 Συνήθη Προβλήματα στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Προβλήματα στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Τι μπορεί να πάει στραβά; Μόνο αν κατανοήσουμε τι μπορεί να πάει στραβά κατά τη διάρκεια ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να αποφύγουμε την αποτυχία. Πελάτης Τελικός Χρήστης Κατασκευαστής U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 46 23

24 Προβλήματα στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Ποιό σύστημα; Δεν αντιλήφθηκα κανένα νέο σύστημα. Μπορεί να δουλεύει αλλά είναι απαίσιο στη χρήστη. Είναι πολύ συμπαθητικό. Κάνει όμως τίποτε χρήσιμο; Αν ήξερα από την αρχή το συνολικό του κόστος, δενθαείχασυμφωνήσει. Τι να το κάνουμε σήμερα; Το σύστημα έπρεπε να είχε εγκατασταθεί πριν 8 μήνες. Ok. Δουλεύει, αλλά η εγκατάστασή του και η πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του ήταν τόσο μπερδεμένη και προβληματική, που το προσωπικό μου ποτέ δεν θα το εμπιστευθεί. Απότηνπρώτηστιγμήδεντοήθελα. Όλα έχουν πλέον αλλάξει. Χρειαζόμαστε ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα. Εμείς κατασκευάσαμε αυτό που αυτοί μας είπαν ότι ήθελαν. Δεν υπήρχε χρόνος για τίποτα καλύτερο. Μην μας κατηγορείτε αδίκως. ΔενείχαμεποτέκάνειΑΑΣ. Μας πως να το διορθώσουμε αφού δεν καταλαβαίνουμε πως υποτίθεται οτι πρέπει να δουλεύει. Όταν εμείς λέγαμε ότι αυτό ήταν αδύνατο κανείς δεν μας άκουγε. Το σύστημα είναιμια χαρά. Το πρόβλημα είναιοιχρήστες. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 47 Αιτίες Αποτυχίας Έργων Πληροφορικής 24

25 Αίτια αποτυχίας Έργων Πληροφορικής (Flynn 98) Τύπος Αποτυχίας Προβλήματα Ποιότητας Αιτίες Αντιμετώπιση λάθους προβλήματος Αγνόηση γενικότερων τάσεων/επιδράσεων Εσφαλμένη ανάλυση Ανάληψη έργου για λάθος λόγους Σχόλιο Το σύστημα είναι ασυμβίβαστο με τη στρατηγική του οργανισμού Η «κουλτούρα» τουοργανισμούδενελήφθη υπόψη Πολύ μικρή ή αδέξια ομάδα Για πολιτικούς λόγους (ή technology pull) Προβλήματα Παραγωγικότητας Οι χρήστες αλλάζουν συνεχώς γνώμη Εξωτερικά γεγονότα επηρεάζουν το περιβάλλον Ανέφικτη (τεχνολογικά) υλοποίηση Πλημμελής έλεγχος του έργου Αλλαγή νομοθεσίας Μπορεί να μην είναι γνωστό πριν την έναρξη του έργου Άπειρος διευθυντής (συντονιστής) έργου U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 49 Αποτυχία και Ρίσκο Η αποτυχία πολλές φορές οφείλεται σε κινδύνους (ρίσκα) που δεν λήφθηκαν υπόψη και δεν έγινε σωστό πλάνο αντιμετώπισής τους Ρίσκο ~ μέτρο της αβεβαιότητας ως προς το αποτέλεσμα Ρίσκο = f(διαθέσιμης πληροφορίας) Όσο λιγότερη και χαμηλότερης ποιότητας πληροφορία έχουμε, τόσο μεγαλύτερο το ρίσκο Υψηλό ρίσκο => αύξηση κόστους, πρόκληση καθυστερήσεων U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 50 25

26 Κατηγοριοποίηση Κινδύνων Απαιτήσεων Αποφυγή του μεγάλου κινδύνου: της κατασκευής «λάθους συστήματος», ενός συστήματος που δεν ικανοποιεί τους πελάτες. Τεχνολογικοί Θα δουλέψει η επιλεχθείσα τεχνολογία; Θα δέσουν τα διάφορα εξαρτήματα μεταξύ τους? Ικανοτήτων (Skills) Θα βρω το προσωπικό και με τα προσόντα που απαιτούνται; Πολιτικοί Υπάρχουν «πολιτικές» δυνάμεις που μπορούν να μπουν στη μέση και να επηρεάσουν σοβαρά την εξέλιξη ενός έργου? U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 51 Το Τρίγωνο της Επιτυχίας/Αποτυχίας 26

27 Το τρίγωνο της Επιτυχίας/Αποτυχίας Ποιος είναι συνήθως υπεύθυνος για την επιτυχία/αποτυχία ενός έργου πληροφορικής; Εμπλεκόμενοι Μεθοδολογία Γλώσσα Μοντελοποίησης και Εργαλεία Stakeholders (Development) Methodology Modeling Language and Tools U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 53 Α. Εμπλεκόμενοι (ή αλλιώς δικαιούχοι, stakeholders) Εμπλεκόμενοι Μεθοδολογία Γλώσσα Μοντελοποίησης Και Εργαλεία Οι άνθρωποί που έχουν ένα ρόλο στο έργο: Πελάτες (χρήστες και ιδιοκτήτες συστήματος) Κατασκευαστές (αναλυτές, σχεδιαστές, προγραμματιστές) Τα Πληροφοριακά Συστήματα είναι Κοινωνικά Συστήματα (social systems): Αναπτύσσονται από ανθρώπους (κατασκευαστές) για ανθρώπους (πελάτες) Οι αιτίες αποτυχίας λογισμικού οφείλονται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα Είτε του πελάτη, ή τουκατασκευαστή U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 54 27

28 Α. Εμπλεκόμενοι (ή αλλιώς δικαιούχοι, stakeholders) Ικανότητες Μελών της Ομάδας Κατασκευαστών ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Τεχνικές Επιχειρηματικές Αναλυτικές Διαπροσωπικές και Διοικητικές Διαπροσωπικές και Διοικητικές Δυνατότητα εργασίας στα πλαίσια ομάδας, συνεργασίας με πελάτες, κλπ. Ικανότητα στον προφορικό και γραπτό λόγο Δημιουργία αποτελεσματικών και πειστικών παρουσιάσεων Σύνταξη σαφών και περιεκτικών τεχνικών εκθέσεων και τεκμηριώσεων Διευκόλυνση της σύγκλισης απόψεων σε μία ενιαία Προθυμία και ικανότητα να επικοινωνεί με τους χρήστες Ικανότητα αντίληψης του εργασιακού περιβάλλοντος και των λειτουργιών του οργανισμού Ικανότητα να θέτει και επιτυγχάνει στόχους Υπευθυνότητα (αποδοχή ευθυνών) Προθυμία και ικανότητα άντλησης πληροφοριών από διαφορετικές πηγές U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 55 Α. Εμπλεκόμενοι (ή αλλιώς δικαιούχοι, stakeholders) Ρόλοι των Μελών της Ομάδας Κατασκευαστών ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Τεχνικές Επιχειρηματικές Αναλυτικές Διαπροσωπικές και Διοικητικές Παραδείγματα Ρόλων Συντονιστής Έργου Αναλυτής Σχεδιαστής Σχεδιαστής Βάσης Δεδομένων Σχεδιαστής Διεπαφής Χρήσης Υπεύθυνος Δικτύων Υπεύθυνος Πλατφόρμας Υλοποίησης Προγραμματιστής U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 56 28

29 Α. Εμπλεκόμενοι (ή αλλιώς δικαιούχοι, stakeholders) Ρόλοι των Μελών της Ομάδας Κατασκευαστών Επιχειρηματικός Αναλυτής (Business analyst) Αναλύει της κύριες επιχειρηματικές πλευρές του συστήματος. Αναδεικνύει τα επιχειρηματικά οφέλη που θα προκύψουν από το σύστημα. Αναλυτής Συστήματος (System analyst) Εντοπίζει τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες Σχεδιάζει τις νέες επιχειρηματικές διαδικασίες και πολιτικές/πρακτικές του οργανισμού Σχεδιάζει το Πληροφοριακό Σύστημα Αναλυτής Υποδομής (Infrastructure analyst) Εξασφαλίζει ότι σύστημα είμαι συμμορφώνεται με τα καθιερωμένα πρότυπα υποδομής Εντοπίζει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην υποδομή σύστημα. για να υποστηριχτεί το Αναλυτής Μετάβασης (Change management analyst) Συντάσσει και εκτελεί το πλάνο μετάβασης Συντάσσει και εκτελεί το πλάνο εκπαίδευσης χρηστών Διευθυντής/Συντονιστής Έργου (Project manager) Διοικεί την ομάδα των αναλυτών, των προγραμματιστών και γενικά όλων των υπόλοιπων προσώπων της ομάδας έργου Συντάσσει, παρακολουθεί και ελέγχει τον Χάρτη Έργου (project plan) Αναθέτει αρμοδιότητες και πόρους. Αποτελεί το πρωταρχικό πρόσωπο επικοινωνίας με το έργο. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 57 Β. Μεθοδολογία Εμπλεκόμενοι Μεθοδολογία Γλώσσα Μοντελοποίησης Και Εργαλεία Ορίζει και οργανώνει τις δραστηριότητες παραγωγής και συντήρησης λογισμικού Μια μεθοδολογία (ή αλλιώς μοντέλο διαδικασίας (process model)): Ορίζει τη σειρά των εργασιών και δραστηριοτήτων Καθορίζει ποια τεχνουργήματα (artifacts) πρέπει να παραδοθούν και πότε Αναθέτει εργασίες και τεχνουργήματα στους κατασκευαστές Προσφέρει κριτήρια για την παρακολούθηση και μέτρηση της προόδου του έργου. Δεν επιδέχεται αυστηρής τυποποίησης/αυτοματοποίησης U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 58 29

30 Γ. Γλώσσα Μοντελοποίησης και Εργαλεία Εμπλεκόμενοι Μεθοδολογία Γλώσσα Μοντελοποίησης Και Εργαλεία Τα τεχνουργήματα πρέπει να συνοδεύονται από τεκμηρίωση (documentation) και να είναι επικοινωνιακά (εύκολα κατανοήσιμα). UML (Unified Modeling Language) Γενικού σκοπού οπτική γλώσσα μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται για την προδιαγραφή, οπτικοποίηση, κατασκευή και τεκμηρίωση των τεχνουργημάτων ενός συστήματος λογισμικού CASE (Computer-Assisted Software Engineering) tools Επιτρέπουν την κατασκευή, αποθήκευση και ανάκτηση μοντέλων σε ένα κεντρικό αποθηκευτικό χώρο και την γραφική και κειμενική επεξεργασία τους στην οθόνη του επεξεργαστή U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 59 Γιατί να κάνουμε Ανάλυση και Σχεδίαση? Για να κατανοήσουμε τον οργανισμό και τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει το πληροφοριακό σύστημα εκτιμήσουμε το κατά πόσον το εγχείρημα είναι εφικτό εκτιμήσουμε το κόστος/χρόνο που θα απαιτηθεί. αποφύγουμε σφάλματα. μειώσουμε το χρόνο/κόστος (ή αλλιώς, να μεγιστοποιήσουμε το κέρδος) εντοπίσουμε κινδύνους και να ορίσουμε πλάνο αντιμετώπισής τους ορίσουμε τα στάδια κατασκευής U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 60 30

31 Ποιο είναι το προϊόν (αποτέλεσμα) τηςανάλυσηςκαιτηςσχεδίασης? Ένα μάτσο από: Σημειώσεις Διαγράμματα που μοντελοποιούν διάφορες πλευρές του υπό κατασκευή συστήματος Πίνακες Εικόνες Χρονοδιαγράμματα Πλάνα Εργασίας Η UML αποτελεί έναν καθιερωμένο τρόπο για να εκφράσουμε και οργανώσουμε τα περισσότερα από τα παραπάνω. Τα εργαλεία CASE μας επιτρέπουν την γρήγορη σύνταξη και οργάνωση όλων των παραπάνω U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 62 31

32 Παρά ταύτα δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το τελικό ζητούμενο είναι εκτελέσιμος κώδικας. Ο πελάτης επιθυμεί ένα σύστημα που να λειτουργεί ικανοποιητικά και να καλύπτει τις ανάγκες του. Ένα μάτσο από: Δεν πρόκειται να μας ευχαριστήσει, Σημειώσεις ήναμαςπληρώσει, γιαταόμορφα διαγράμματα ή τις οργανωμένες σημειώσεις που συντάξαμε. Διαγράμματα που μοντελοποιούν διάφορες πλευρές του υπό κατασκευή Γιατολόγοαυτόπρέπεινακάνουμε συστήματος την ανάλυση και σχεδίαση με Πίνακες υπευθυνότητα και να σκεφτούμε Εικόνες σοβαρά πως η Ανάλυση και Χρονοδιαγράμματα Η UML αποτελεί Σχεδίαση έναν σε καθιερωμένο UML θα μας βοηθήσει τρόπο για να εκφράσουμε και Πλάνα Εργασίας οργανώσουμε στη υλοποίηση τα περισσότερα του συστήματος από τα παραπάνω. Τα εργαλεία CASE μας επιτρέπουν την γρήγορη σύνταξη και οργάνωση όλων των παραπάνω U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 63 Υπάρχει μια ή μήπως πολλές μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων? Εμπλεκόμενοι Μεθοδολογία Γλώσσα Μοντελοποίησης Και Εργαλεία 32

33 εδομένα και Επεξεργασίες (processes) Πληροφοριακό Σύστημα: Σύστημα το οποίο δέχεται δεδομένα και πληροφορίες, τις αποθηκεύει, ανακτά, μετασχηματίζει, επεξεργάζεται και διανέμει στους διάφορους χρήστες του οργανισμού, χρησιμοποιώντας υπολογιστές ή άλλα μέσα. Διαδικασίες Θα μπορούσαμε να το δούμε και έτσι Επεξεργασίες Άνθρωποι Δεδομένα Άνθρωποι Δεδομένα Τεχνουργήματα επεξεργασία Τεχνουργήματα είσοδοι έξοδοι U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 65 Κατηγοριοποίηση Μεθοδολογιών ανάλογα με του δίδεται έμφαση Υπάρχει μια ή μήπως πολλές μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων? Επεξεργασιο-κεντρικές (process centered) Δεδομενο-κεντρικές (data centered) Αντικειμενο-στρεφείς (object-oriented) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 66 33

34 Η έμφαση μιας μεθοδολογίας focus business processes data that support the business Process centered (methodologies) emphasize on process models Data centered (methodologies) emphasize on data models Process & Data (methodologies) balance both by incorporating them into one model Object-oriented U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 67 Παράδειγμα: Ετοιμασία πρωινού Πάρε τυρί χρόνος Πάρε ζαμπόν Πάρε ψωμί Φτιάξε σαντ. Πάρε καφέ Πάρε ζάχαρη Πάρε γάλα Φτιάξε καφέ τοποθέτησε U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 68 34

35 Παράδειγμα: Ετοιμασία πρωινού Ψυγείο Ντουλάπι Σάντουιτς Καφές Τραπέζι Πάρε τυρί χρόνος Πάρε ζαμπόν Πάρε ψωμί Φτιάξε σαντ. Πάρε καφέ Πάρε ζάχαρη Πάρε γάλα Φτιάξε καφέ τοποθέτησε U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 69 Η έμφαση μιας Επεξεργασιο-κεντρικής μεθοδολογίας Ψυγείο Ντουλάπι Σάντουιτς Καφές Τραπέζι Πάρε τυρί χρόνος Πάρε ζαμπόν Πάρε ψωμί Φτιάξε σαντ. Πάρε καφέ Πάρε ζάχαρη Πάρε γάλα Φτιάξε καφέ τοποθέτησε Ορισμός επεξεργασιών: ετοιμασίασαντουiτς, ετοιμασίακαφέ U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 70 35

36 Η έμφαση μιας εδομενο-κεντρικής μεθοδολογίας Ψυγείο Ντουλάπι Σάντουιτς Καφές Τραπέζι Πάρε τυρί χρόνος Πάρε ζαμπόν Πάρε ψωμί Φτιάξε σαντ. Πάρε καφέ Πάρε ζάχαρη Πάρε γάλα Φτιάξε καφέ τοποθέτησε Ορισμός περιεχομένων: Ψυγείου, Ντουλαπιού U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 71 Η έμφαση της μιας Αντικειμενοστρεφούς (o-o) μεθοδολογίας Ψυγείο Ντουλάπι Σάντουιτς Καφές Τραπέζι Πάρε τυρί χρόνος Πάρε ζαμπόν Πάρε ψωμί Φτιάξε σαντ. Πάρε καφέ Πάρε ζάχαρη Πάρε γάλα Φτιάξε καφέ τοποθέτησε Ορισμός κυρίαρχων εννοιών: Σάντουιτς, Καφές και κατόπιν μελέτη των σχετιζόμενων δεδομένων και επεξεργασιών U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 72 36

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα 1 Στόχος: η βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών η αύξηση της παραγωγικότητας η παραγωγή νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών. 2 8.1 Τί είναι Πληροφοριακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Σκοπός του μαθήματος Η απόκτηση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Χρήσης Use case

Περίπτωση Χρήσης Use case Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Use Cases & Use Case Diagrams Περίπτωση Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ www.ellak.gr ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισηγητής: Ιωάννης Σταμέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, Μέλος ΔΣ ΕΕΛ/ΛΑΚ Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2014 5η Συνεδρία 1ου Σεμιναρίου Μονάδας Αριστείας ΕΛΛΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT)

Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT) Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 6: Τεχνολογία Λογισμικού-Software Engineering Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης,

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, 300 Think Business Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήµερα, κάθε επιχείρηση για να αναπτυχθεί οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των business διαδικασιών, να µειώσει το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα Στόχοι Παράδοσης Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής Οι στόχοι της παράδοσης είναι: Κατανόηση του τρόπου μετασχηματισμού των Λογιστικών Πληροφοριών στα πλαίσια ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Requirements Απαιτήσεις

Requirements Απαιτήσεις Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων Information Systems Analysis and Design Requirements Engineering Data Flow Diagrams Process

Διαβάστε περισσότερα

Η κατεύθυνση "Πληροφοριακά Συστήµατα"

Η κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήµατα Η κατεύθυνση "Πληροφοριακά Συστήµατα" Γιάννης Θεοδωρίδης Ηµερίδα Τµήµατος Πληροφορικής Μάιος 2012 τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήµατα "Πληροφοριακά συστήµατα (αγγλ. Information Systems ή IS) ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες 10.7.2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες Α. Τι είναι Η δυναµική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

EDP Manager. Presales?? Project Manager

EDP Manager. Presales?? Project Manager Μύθοικαι καιαλήθειεςγιατα επαγγέλµατα λµατατηςπληροφορικής Σταύρος Κ. Σουράς Τεχνικός ιευθυντής Εταιρείας Altec Σεπτέµβριος 2009 Η Πληροφορική είναι η επιστήµη που µελετά την κωδικοποίηση, τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Course Outline 12 Lectures (2-hour) 12 Lab Tutorials (1-hour) In-class Case Studies Deliverables:

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα UML

Εισαγωγή στη γλώσσα UML Κεφάλαιο 1 o Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο Στις πρώτες εποχές των υπολογιστών, οι προγραμματιστές συνήθιζαν να περιορίζονται στην ανάλυση σε βάθος των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Διαδικασίες Ανάπτυξης & Οργανισμοί Μία διαδικασία, στη γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (ΗΥ 252)

ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (ΗΥ 252) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006-2007 ΗΥ351: και Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη : 1 Ημερομηνία : 2-10-2007 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology. Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology. Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου Στόχοι!! Να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε καλύτερα για την μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα