Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη : 2 Ημερομηνία : Θέμα : Εισαγωγή U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 1 ιάρθρωση Τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα Λογισμικό, Τύποι Λογισμικού και Τεχνολογία Λογισμικού Τεχνολογικό Υπόβαθρο Πληροφοριακών Συστημάτων Το τρίγωνο της επιτυχίας/αποτυχίας Εμπλεκόμενοι (Δικαιούχοι) Μεθοδολογία Γλώσσα Μοντελοποίησης και Εργαλεία Ποιο είναι το προϊόν της Ανάλυσης και Σχεδίασης Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστημάτων U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 2 1

2 Τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα; Ετυμολογικά Πληροφορία (πληροφορία: φέρει πληρότητα) «είδηση για πρόσωπο, ζώο, πράγμα ή γεγονός» [Λεξικό Τεγόπουλου- Φυτράκη,1993] Σύστημα «σύνολο πραγμάτων του οποίου τα μέρη βρίσκονται μεταξύ τους σε στενή σχέση ενότητας, αλληλεξαρτήσεως κτλ» [Λεξικό Τεγόπουλου- Φυτράκη,1993]. «σύνολο στοιχείων που αλληλοεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται με βάση καθορισμένους κανόνες» [Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη]. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 4 2

3 εδομένα => Πληροφορία => Γνώση Δεδομένα Παράσταση γεγονότων, εννοιών ή εντολών σε τυποποιημένη μορφή που είναι κατάλληλη για επικοινωνία, ερμηνεία ή επεξεργασία από ανθρώπους ή από μέσα αυτόματης επεξεργασίας [ data in ISO]. Σύνολο συμβόλων που χρησιμοποιούνται για να παριστάνουν αντικείμενα, γεγονότα ή δραστηριότητες μέσα στον πραγματικό κόσμο, όπως τον αντιλαμβανόμαστε [ Λεξικό Webster]. Πληροφορία = Δεδομένα + Ερμηνεία Το «HJK32001» είναι δεδομένο. Αν σας πω ότι είναι ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου, τότε μετατρέπεται σε πληροφορία. Γνώση Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατανόηση μιας πραγματικότητας, ενός αντικειμένου ή γεγονότος. Η αύξηση της γνώσης συχνά αναφέρεται με τον όρο «μάθηση». U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 5 Πληροφοριακά Συστήματα Ένας ορισμός: Σύστημα το οποίο δέχεται δεδομένα και πληροφορίες, τις αποθηκεύει, ανακτά, μετασχηματίζει, επεξεργάζεται και διανέμει στους διάφορους χρήστες του οργανισμού, χρησιμοποιώντας υπολογιστές ή άλλα μέσα. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 6 3

4 Οργανισμός και Επιχείρηση Οργανισμός Το σύνολο των οργάνων με τα οποία επιτελείται η λειτουργία της ζωής των έμβιων όντων Συγκροτημένη υπηρεσία για επιτέλεση έργου Επιχείρηση Απόπειρα για επίτευξη σκοπού Οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα για την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών, μεσκοπότοκέρδος [Λεξ. Τεγ-Φυτρ] U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 7 Αξία Πληροφορίας (για έναν οργανισμό) ΑΞ = ΠΧ * ΟΟ ΚΑ όπου ΑΞ: Αξία Πληροφορίας ΠΧ: Πιθανότητα Χρήσης της ΟΟ: Οικονομικό όφελος από τη χρήση της ΚΑ: Κόστος Απόκτησής της U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 8 4

5 ραστηριότητες Οργανισμών Θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Λειτουργικές δραστηριότητες Επεξεργασία πρώτων υλών από μηχανές ή ανθρώπους για τη δημιουργία προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, και ενέργειες όπως διεκπεραίωση παραγγελιών, έκδοση παρασταστικών κλπ. Διοικητικές δραστηριότητες Επεξεργασία δεδομένων για τη μετατροπή τους σε πληροφορίες που χρειάζεται η διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την οργάνωση, το σχεδιασμό και το συντονισμό του οργανισμού. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο διαδικασία για να αναφερθούμε στον τρόπο (κανόνες) με τον οποίο διενεργούνται οι παραπάνω δραστηριότητες U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 9 Παράδειγμα δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης Διοικητικές Αναφορές Έλεγχος Παραγωγής Παραγωγή Προμήθεια Πρώτων Υλών Διαχείριση Πωλήσεων Επεξεργασία Παραγγελιών Λογιστήριο Μισθοδοσία U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 10 5

6 Παράδειγμα δραστηριοτήτων ενός Νοσοκομείου Παρακολούθηση Ασθενών Πλ.Συστ. Νοσοκομείου Έκτακτα Περιστατικά Προγραμματισμός Εφημεριών Έκτακτα Περιστατικά Διοικητικές-Οικονομικές Λειτουργίες Λογιστική Καταχώρηση Επίσκεψης Ασθενών Ενημέρωση Λίστας Αναμονής Εντολές Εργαστηριακών Εξετάσεων Εξωτεικά Ιατρεία Εισαγωγές Ασθενών Εξαγωγές Ασθενών Κλινική Παρακολούθηση Εργαστηριακές Εξετάσεις Μισθοδοσία Αναλώσιμα Τρόφιμα Φαρμακείο Εξωτερικά Ιατρεία Προγραμματισμός Λειτουργίας Εξωτερικών Ιατρείων Ορισμός Ραντεβού Καταχώρηση Επίσκεψης Ασθενών Εντολές Εργαστηριακών Εξετάσεων Ενημέρωση Λίστας Αναμονής U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 11 Παράδειγμα δραστηριοτήτων ενός Νοσοκομείου Παρακολούθηση Ασθενών Πλ.Συστ. Νοσοκομείου Εισαγωγές Επιβεβαίωση Λίστας Αναμονής Έκτακτα Περιστατικά Διοικητικές-Οικονομικές Λειτουργίες Λογιστική Είσοδος Ασθενούς Έκδοση Εισιτηρίου Υποδοχή Ασθενούς Στην Κλινική Εξωτεικά Ιατρεία Εισαγωγές Ασθενών Εξαγωγές Ασθενών Κλινική Παρακολούθηση Εργαστηριακές Εξετάσεις Μισθοδοσία Αναλώσιμα Τρόφιμα Φαρμακείο Εξαγωγές Καταχώρηση Ιατρικών Πληροφοριών Έκδοση Εξιτηρίου Διακανονισμός Νοσηλειών U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 12 6

7 Οι βασικές συνιστώσες ενός ΠΣ Οι βασικές συνιστώσες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαδικασίες Άνθρωποι Δεδομένα Τεχνουργήματα Υπενθύμιση: Με τον όρο διαδικασίες αναφερόμαστε στον τρόπο (κανόνες) με τον οποίο διενεργούνται δραστηριότητες του οργανισμού. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 14 7

8 Οι βασικές συνιστώσες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαδικασίες Άνθρωποι Δεδομένα Τεχνουργήματα U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 15 Οι βασικές συνιστώσες ενός (Ηλεκτρονικού) Πληροφοριακού Συστήματος Από τα χειρογραφικά στα μηχανογραφημένα πληροφοριακά συστήματα Διαδικασίες Άνθρωποι Δεδομένα Λογισμικό Υλικό U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 16 8

9 Πληροφοριακό Σύστημα Παραγωγής και η σχέση του με τα τμήματα μιας επιχείρησης Πελάτες παραδόσεις παραγγελίες Τμήμα Πωλήσεων παραγγελίες Τμήμα Marketing Τμήμα Προμηθειών Πρώτων Υλών Αποθήκη Λογιστήριο αναφορές παραδόσεις Πληροφοριακό Σύστημα Παραγωγής Τμήμα Μεταφορών Παραγγελίες εβδομάδας Στοιχεία παραγωγής Τμήμα Σχεδιασμού Παραγωγής Ημερήσιος προγραμματισμός Τμήμα Παραγωγής U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 17 Λογισμικό και Πληροφοριακά Συστήματα 9

10 Τύποι Λογισμικού Γενικές κατηγορίες Λογισμικό Συστημάτων (Systems Software) Λογισμικό Πραγματικού Χρόνου (Real-time Software) Τεχνικές και Επιστημονικές Εφαρμογές (Engineering and Scientific Applications) Ενσωματωμένο Λογισμικό (Embedded Software) Λογισμικό Προσωπικoύ Υπολογιστή (Personal Computer Software) Λογισμικό Ιστού (Web Software) Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) Το λογισμικό μπορεί να κατασκευάζεται για: Μία ευρεία κατηγορία πελατών-χρηστών (generic software) Κατά παραγγελία για ένα συγκεκριμένο πελάτη-χρήστη το μεγαλύτερο ποσοστό του λογισμικού κατασκευάζεται κατά παραγγελία. Ανάλογα με τις δυνατότητες πρόσβασης/τροποποίησης του πηγαίου κώδικα διακρίνουμε: Λογισμικό κλειστού κώδικα (closed source software) Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source software) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 19 Πληροφοριακά Συστήματα Είναι συνήθως κατά παραγγελία λογισμικό Αποτελούν την πληροφοριακή υποδομή επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται ευρέως σε μεγάλες επιχειρήσεις Συχνά ενσωματώνουν διάφορα είδη λογισμικού Χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των λειτουργικών και διοικητικών δραστηριοτήτων ενός οργανισμού. Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων (decision support systems, DSS) On-line analytical processing (OLAP) Εξόρυξη γνώσης (data mining) Συστήματα Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service Systems, webbased systems) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 20 10

11 Πληροφοριακά Συστήματα Τα πληροφοριακά συστήματα παρουσιάζουν τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Fowler 2003): Παραμένοντα δεδομένα (persistent data). Μεγάλος όγκος δεδομένων που απαιτεί ειδικούς μηχανισμούς αποθήκευσης και συχνά καθορίζει την αρχιτεκτονική του συστήματος. Ταυτόχρονη πρόσβαση στο σύστημα από πολλούς χρήστες. Αυξημένες απαιτήσεις επικοινωνίας με το χρήστη. Επικοινωνία με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Ασφάλεια (security), έλεγχος (auditing), ταυτοποίηση (authentication), εξουσιοδότηση (authorisation) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 21 Μπορούμε να διακρίνουμε τα Πληροφοριακά Συστήματα σε κατηγορίες; 11

12 Βάσει που επιπέδου διοίκησης Στρατηγική Τακτική Λειτουργική Το κλασσικό μοντέλο διοίκησης ενός οργανισμού είναι ιεραρχικό: μια πυραμίδα τριών επιπέδων διοίκησης και ελέγχου. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 23 Παραδείγματα Μοντέλων ιοίκησης και Οργανωτικών ομών Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Υπουργείο Παιδείας U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 24 12

13 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 25 ιοικητική Στάθμη και ραστηριότητες Στάθμη Παράδειγμα Δραστηριοτήτων Κυρίαρχη έννοια Στρατηγική Χάραξη στρατηγικής Προγραμματισμός νέων προϊόντων Γνώση Τακτική Προγραμματισμός Παραγωγής Επίτευξη μεσοπρόθεσμων στόχων Διαχείριση πόρων Πληροφορία Λειτουργική Υποστήριξη διαδικασίας παραγωγής Διεκπεραίωση καθημερινών δραστηριοτήτων Δεδομένα U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 26 13

14 ιοικητική Στάθμη και ραστηριότητες Στάθμη Στρατηγική Τακτική Παράδειγμα Δραστηριοτήτων Παραδείγματα Πληροφοριακών Κυρίαρχη έννοια Συστ/ων Συστήματα Προγραμματισμού ΓνώσηΠροϊόντων Χάραξη στρατηγικής Συστήματα Ανάλυσης Αγοράς Προγραμματισμός νέων προϊόντων Συστήματα Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητας Πληροφορία Γραμμή Παραγωγής Συστήματα Προγραμματισμού Επίτευξη μεσοπρόθεσμων στόχων Παραγωγής Διαχείριση πόρων Συστήματα Εξυπηρέτησης Πελατών Λειτουργική Αποθήκη Υποστήριξη παραγωγής Λογιστικά Καθημερινές δραστηριότητες Δεδομένα Μισθοδοσία Έκδοση Αποδείξεων και Παραστατικών U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 27 Ενδεικτικές εφαρμογές και σχετικές τεχνολογίες Παραδείγματα Πληροφοριακών Συστ/ων Συστήματα Προγραμματισμού Προϊόντων Συστήματα Ανάλυσης Αγοράς Συστήματα Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητας Τυπικές Τεχνολογίες Knowledge Management Data mining Συστήματα Προγραμματισμού Παραγωγής Συστήματα Εξυπηρέτησης Πελατών Αποθήκη Λογιστικά Μισθοδοσία Έκδοση Αποδείξεων και Παραστατικών Data warehouses Spreadsheets Analytical Processing Συστήματα Βάσεων Δεδομένων U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 28 14

15 Types of ISs (w.r.t. Business Mgmt level) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 29 Tεχνολογικό υπόβαθρο των Πληρ. Συστημάτων Το τεχνολογικό υπόβαθρο όλο και εξελίσσεται. Εκ τούτου η διαδικασία ανάπτυξης μεταβάλλεται διαρκώς. Information Systems Hardware Operating Systems, Programming Languages, Database Management Systems (DBMS), Data Warehouses, Data Mining, Web technologies (HTML/XML, Web services), Information Retrieval Systems, Communication technologies U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 30 15

16 Ανάπτυξη Λογισμικού και Ανάπτυξη Πληροφ. Συστ. Οι ιδιαιτερότητες της Ανάπτυξης Λογισμικού Τι διακρίνει την ανάπτυξη λογισμικού από την ανάπτυξη άλλων τεχνουργημάτων; Η πολυπλοκότητα τουπεδίουτουπροβλήματος Τα νοητικά χάσματα μεταξύ των εμπλεκομένων (πελατών, πωλητών, αναλυτών, προγραμματιστών, διοίκησης, κ.ά.). Το λογισμικό δεν είναι απτό Το λογισμικό δε φθείρεται Η ευελιξία που προσφέρεται από το λογισμικό. Ηδυσκολίατηςδιαχείρισηςτης διαδικασίας παραγωγής λογισμικού Software is a product of a creative act of development a craft or an art in the sense of that activity performed by by an artisan rather than a fine artist In a typical state of affairs, software is not a result of a repetitive act of manufacturing. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 32 16

17 Το λογισμικό είναι πολύπλοκο και μη απτό. #define d define #d a include #a <stdio.h> #a <string.h> #a <ctype.h> #d p char* #d P,(p) #d T(E)!strcmp(E,"()") #d U return #d W while #d X sbrk(199) #d z atof #d e isspace #d D A(_) #d E S(C(_)) #d B(y) p y(_)p _;{ #d G(y,V) B(y)p i;u sprintf(i=x,"%lf",z(e)v z(s(c(d)))),i;} Ποιος μπορεί να καταλάβει τι κάνει αυτός ο κώδικας; p sbrk(),*s(),*j(),*o,*h;k,y,m=14;double z();q(_)p _;{int V=0;W(e(*_))_++;H=_;W(V!(e (*H) *H==')' (*H=='('&&H-_)))V+=(*H=='(')-(*H== ')'),H++;U H-_;}B(C)U _++,Y=Q(_),_=strncpy(X,_,Y),_[ Y]=0,_;}B(A)_++,_+=Q(_);W(e(*_))_++;U O=X,*O='(',strcpy( O+1,_),O;}B(Z)U _;}B(c)U C(E);}B(q)U A(E);}B(t)p i=e;u H=S(C (D)),sprintf(O=X,T(H )?"(%s)":"(%s %s",i,h+1),o;}b(f)u S(C(A(T(E)?D:_)));}L(i,s)p i,*s;{u isdigit(*i)? z(i)!=z(s):strcmp(i,s);} B(b)U L(E,S(C(D)))?"()":"t";}B(R)U E;}B(o)U z(e)<z(s(c(d)))? "t":"()";}g(f,+)g(g,-)g(h,*)p r[4][2]={"function" P R, "quote"p C,"lambda"P Z,"defun"P j};b(j)u r[m][1]=d,* r[m++]=c(_);}p not[99][2]={"if"p F,"equal"P b,"<" P o,"+"p f,"-"p g,"*"p h,"car"p c,"cdr"p q, "cons"p t,"t","t"};b(s)int Li,s;p u;if( isdigit(*_) T(_))U _;for(y=m;y--;) if(!strcmp(_,*r[y]))u r[y][1] ;u=e,_=d;if(*u-'(')u(*((p(*)())u) )(_);s=li=m;w(!t(_))r[m][1]=e,*r[m++] ="",_=D;O=C(u);W(!T(O))*r[Li++]=C(O),O=A(O);U O=S (C(A(u))),M=s,O;}main(){H=O=X,Y=0;W(Y!e(K=getchar()))K== EOF?exit(0):0,Y+=(K=='(')-(K==')'),*H++=K;*H=0,puts(S(O)), main();{printf("xlisp 4.0\n");}} Κώδικας που υλοποιεί ένα μεγάλο μέρος της γλώσσας προγραμματισμού LISP. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 33 Τα νοητικά χάσματα μεταξύ των εμπλεκομένων Πελάτης Τελικός Χρήστης Κατασκευαστής 17

18 Η ευελιξία που προσφέρει το λογισμικό Π.χ. Unix redirection command1 > file1 command1 < file1 command1 < infile > outfile Piping command1 command2 command1 2> file1 ls grep '.sh' sort > shlist Η δυσκολία διαχείρισης της διαδικασίας παραγωγής λογισμικού 18

19 Αναλλοίωτα Χαρακτηριστικά της Ανάπτυξης Λογισμικού (Software development invariants) Complexity Software is inherently complex Constraints Software must conform to hardware/software platform, pre-existing ISs. Ability to change Software must be build to accommodate change Invisibility Software is buried deeply in invisible programming statements, binary library code, and surrounding system software. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 37 Τι είναι η Τεχνολογία Λογισμικού; 19

20 Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering) Είναι μία επιστήμη του τεχνητού και δεν συμπίπτει με την Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science). Oι Επιστήμες του Τεχνητού (the Sciences of the Artificial) [Simon1996]: Τα τεχνητά αντικείμενα συνθέτονται (όχι πάντα σκόπιμα) από ανθρώπους μπορεί να μιμούνται την εμφάνιση φυσικών αντικειμένων χωρίς όμως να μοιράζονται την ουσία τους μπορούν να χαρακτηριστούν ανάλογα με τη λειτουργία τους, το σκοπό τους, και την προσαρμογή τους. Όταν σχεδιάζουμε τεχνητά αντικείμενα ασχολούμαστε με πώς πρέπει να είναι τα πράγματα, και όχι για το πώς είναι Ο επιστήμονας προσπαθεί να ερμηνεύσει μια κατάσταση, ο μηχανικός να κατασκευάσει. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 39 Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering) Η Τεχνολογία Λογισμικού: ασχολείται με τεχνικές, μεθόδους και εργαλεία που βελτιώνουν την παραγωγή λογισμικού ακολουθεί βήματα άλλων, ωριμότερων κλάδων, ώστε να βρεθούν και να υιοθετηθούν οι κατάλληλες, για το αντικείμενο του λογισμικού, τεχνικές και μεθοδολογίες. Γιατί είναι σημαντική; Η οικονομία όλων των ανεπτυγμένων κρατών βασίζεται σε λογισμικό Οι δαπάνες για ανάπτυξη του αποτελούν σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ αυτών των χωρών Ολοένα και περισσότερα συστήματα ελέγχονται από λογισμικό U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 40 20

21 Ποια η διαφορά μεταξύ (α) Τεχνολογίας Λογισμικού και (β)ανάλυσης και Σχεδίασης Πλ. Συστημάτων; Η (β) εστιάζει στα Πληροφοριακά Συστήματα (όχισεκάθεείδουςλογισμικό) Κατά συνέπεια η θεματολογία της περιλαμβάνει: Επιχειρηματικές Ανάγκες Μελέτη Σκοπιμότητας Ανάλυση και Τεχνολογία Απαιτήσεων Εκμαίευση, Συλλογή, Οργάνωση, Ανάλυση Σχεδιασμός Διαχείρισης Δεδομένων (ER diagrams, Database Design) Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης με Χρήστη Σχεδιασμός της Μετάβασης (στη χρήση του ΠΣ από έναν οργανισμό) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 41 Η τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας λογισμικού The Spandish Group report, 2003: Μόνο ένα στα τρία έργα πληροφορικής ολοκληρώνονται στον προβλεπόμενο χρόνο και κόστος. 42% των έργων πληροφορικής που αφορούν σε επιχειρήσεις σταμάτησαν πριν την ολοκλήρωση τους U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 42 21

22 Η τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας λογισμικού (ΙΙ) Τα περισσότερα σφάλματα (54%) εντοπίζονται μετά την κωδικοποίηση (coding) και τις δοκιμές (testing). Σχεδόν τα μισά από όλα τα σφάλματα (45%) οφείλονται (παρεισφρύουν) στην ανάλυση των απαιτήσεων και στο σχεδιασμό. Τα σφάλματα απαιτήσεων μπορεί να κοστίσουν έως και 100 φορές περισσότερο για να διορθωθούν από τα σφάλματα υλοποίησης (αν δεν εντοπισθούν εγκαίρως) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 43 Η τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας λογισμικού (ΙΙΙ) Πολλά συστήματα εγκαταλείφθηκαν διότι οι αναλυτές προσπάθησαν να φτιάξουν περίφημα συστήματα χωρίς πρώτα να καταλάβουν τις ανάγκες του οργανισμού. Ο πρωταρχικός στόχος ενός ΠΣ είναι να προσδώσει οφέλη στον οργανισμό Ανάγκη να κάνουμε σωστά την ανάλυση και τη σχεδίαση U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 44 22

23 Συνήθη Προβλήματα στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Προβλήματα στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Τι μπορεί να πάει στραβά; Μόνο αν κατανοήσουμε τι μπορεί να πάει στραβά κατά τη διάρκεια ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να αποφύγουμε την αποτυχία. Πελάτης Τελικός Χρήστης Κατασκευαστής U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 46 23

24 Προβλήματα στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Ποιό σύστημα; Δεν αντιλήφθηκα κανένα νέο σύστημα. Μπορεί να δουλεύει αλλά είναι απαίσιο στη χρήστη. Είναι πολύ συμπαθητικό. Κάνει όμως τίποτε χρήσιμο; Αν ήξερα από την αρχή το συνολικό του κόστος, δενθαείχασυμφωνήσει. Τι να το κάνουμε σήμερα; Το σύστημα έπρεπε να είχε εγκατασταθεί πριν 8 μήνες. Ok. Δουλεύει, αλλά η εγκατάστασή του και η πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του ήταν τόσο μπερδεμένη και προβληματική, που το προσωπικό μου ποτέ δεν θα το εμπιστευθεί. Απότηνπρώτηστιγμήδεντοήθελα. Όλα έχουν πλέον αλλάξει. Χρειαζόμαστε ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα. Εμείς κατασκευάσαμε αυτό που αυτοί μας είπαν ότι ήθελαν. Δεν υπήρχε χρόνος για τίποτα καλύτερο. Μην μας κατηγορείτε αδίκως. ΔενείχαμεποτέκάνειΑΑΣ. Μας πως να το διορθώσουμε αφού δεν καταλαβαίνουμε πως υποτίθεται οτι πρέπει να δουλεύει. Όταν εμείς λέγαμε ότι αυτό ήταν αδύνατο κανείς δεν μας άκουγε. Το σύστημα είναιμια χαρά. Το πρόβλημα είναιοιχρήστες. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 47 Αιτίες Αποτυχίας Έργων Πληροφορικής 24

25 Αίτια αποτυχίας Έργων Πληροφορικής (Flynn 98) Τύπος Αποτυχίας Προβλήματα Ποιότητας Αιτίες Αντιμετώπιση λάθους προβλήματος Αγνόηση γενικότερων τάσεων/επιδράσεων Εσφαλμένη ανάλυση Ανάληψη έργου για λάθος λόγους Σχόλιο Το σύστημα είναι ασυμβίβαστο με τη στρατηγική του οργανισμού Η «κουλτούρα» τουοργανισμούδενελήφθη υπόψη Πολύ μικρή ή αδέξια ομάδα Για πολιτικούς λόγους (ή technology pull) Προβλήματα Παραγωγικότητας Οι χρήστες αλλάζουν συνεχώς γνώμη Εξωτερικά γεγονότα επηρεάζουν το περιβάλλον Ανέφικτη (τεχνολογικά) υλοποίηση Πλημμελής έλεγχος του έργου Αλλαγή νομοθεσίας Μπορεί να μην είναι γνωστό πριν την έναρξη του έργου Άπειρος διευθυντής (συντονιστής) έργου U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 49 Αποτυχία και Ρίσκο Η αποτυχία πολλές φορές οφείλεται σε κινδύνους (ρίσκα) που δεν λήφθηκαν υπόψη και δεν έγινε σωστό πλάνο αντιμετώπισής τους Ρίσκο ~ μέτρο της αβεβαιότητας ως προς το αποτέλεσμα Ρίσκο = f(διαθέσιμης πληροφορίας) Όσο λιγότερη και χαμηλότερης ποιότητας πληροφορία έχουμε, τόσο μεγαλύτερο το ρίσκο Υψηλό ρίσκο => αύξηση κόστους, πρόκληση καθυστερήσεων U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 50 25

26 Κατηγοριοποίηση Κινδύνων Απαιτήσεων Αποφυγή του μεγάλου κινδύνου: της κατασκευής «λάθους συστήματος», ενός συστήματος που δεν ικανοποιεί τους πελάτες. Τεχνολογικοί Θα δουλέψει η επιλεχθείσα τεχνολογία; Θα δέσουν τα διάφορα εξαρτήματα μεταξύ τους? Ικανοτήτων (Skills) Θα βρω το προσωπικό και με τα προσόντα που απαιτούνται; Πολιτικοί Υπάρχουν «πολιτικές» δυνάμεις που μπορούν να μπουν στη μέση και να επηρεάσουν σοβαρά την εξέλιξη ενός έργου? U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 51 Το Τρίγωνο της Επιτυχίας/Αποτυχίας 26

27 Το τρίγωνο της Επιτυχίας/Αποτυχίας Ποιος είναι συνήθως υπεύθυνος για την επιτυχία/αποτυχία ενός έργου πληροφορικής; Εμπλεκόμενοι Μεθοδολογία Γλώσσα Μοντελοποίησης και Εργαλεία Stakeholders (Development) Methodology Modeling Language and Tools U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 53 Α. Εμπλεκόμενοι (ή αλλιώς δικαιούχοι, stakeholders) Εμπλεκόμενοι Μεθοδολογία Γλώσσα Μοντελοποίησης Και Εργαλεία Οι άνθρωποί που έχουν ένα ρόλο στο έργο: Πελάτες (χρήστες και ιδιοκτήτες συστήματος) Κατασκευαστές (αναλυτές, σχεδιαστές, προγραμματιστές) Τα Πληροφοριακά Συστήματα είναι Κοινωνικά Συστήματα (social systems): Αναπτύσσονται από ανθρώπους (κατασκευαστές) για ανθρώπους (πελάτες) Οι αιτίες αποτυχίας λογισμικού οφείλονται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα Είτε του πελάτη, ή τουκατασκευαστή U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 54 27

28 Α. Εμπλεκόμενοι (ή αλλιώς δικαιούχοι, stakeholders) Ικανότητες Μελών της Ομάδας Κατασκευαστών ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Τεχνικές Επιχειρηματικές Αναλυτικές Διαπροσωπικές και Διοικητικές Διαπροσωπικές και Διοικητικές Δυνατότητα εργασίας στα πλαίσια ομάδας, συνεργασίας με πελάτες, κλπ. Ικανότητα στον προφορικό και γραπτό λόγο Δημιουργία αποτελεσματικών και πειστικών παρουσιάσεων Σύνταξη σαφών και περιεκτικών τεχνικών εκθέσεων και τεκμηριώσεων Διευκόλυνση της σύγκλισης απόψεων σε μία ενιαία Προθυμία και ικανότητα να επικοινωνεί με τους χρήστες Ικανότητα αντίληψης του εργασιακού περιβάλλοντος και των λειτουργιών του οργανισμού Ικανότητα να θέτει και επιτυγχάνει στόχους Υπευθυνότητα (αποδοχή ευθυνών) Προθυμία και ικανότητα άντλησης πληροφοριών από διαφορετικές πηγές U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 55 Α. Εμπλεκόμενοι (ή αλλιώς δικαιούχοι, stakeholders) Ρόλοι των Μελών της Ομάδας Κατασκευαστών ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Τεχνικές Επιχειρηματικές Αναλυτικές Διαπροσωπικές και Διοικητικές Παραδείγματα Ρόλων Συντονιστής Έργου Αναλυτής Σχεδιαστής Σχεδιαστής Βάσης Δεδομένων Σχεδιαστής Διεπαφής Χρήσης Υπεύθυνος Δικτύων Υπεύθυνος Πλατφόρμας Υλοποίησης Προγραμματιστής U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 56 28

29 Α. Εμπλεκόμενοι (ή αλλιώς δικαιούχοι, stakeholders) Ρόλοι των Μελών της Ομάδας Κατασκευαστών Επιχειρηματικός Αναλυτής (Business analyst) Αναλύει της κύριες επιχειρηματικές πλευρές του συστήματος. Αναδεικνύει τα επιχειρηματικά οφέλη που θα προκύψουν από το σύστημα. Αναλυτής Συστήματος (System analyst) Εντοπίζει τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες Σχεδιάζει τις νέες επιχειρηματικές διαδικασίες και πολιτικές/πρακτικές του οργανισμού Σχεδιάζει το Πληροφοριακό Σύστημα Αναλυτής Υποδομής (Infrastructure analyst) Εξασφαλίζει ότι σύστημα είμαι συμμορφώνεται με τα καθιερωμένα πρότυπα υποδομής Εντοπίζει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην υποδομή σύστημα. για να υποστηριχτεί το Αναλυτής Μετάβασης (Change management analyst) Συντάσσει και εκτελεί το πλάνο μετάβασης Συντάσσει και εκτελεί το πλάνο εκπαίδευσης χρηστών Διευθυντής/Συντονιστής Έργου (Project manager) Διοικεί την ομάδα των αναλυτών, των προγραμματιστών και γενικά όλων των υπόλοιπων προσώπων της ομάδας έργου Συντάσσει, παρακολουθεί και ελέγχει τον Χάρτη Έργου (project plan) Αναθέτει αρμοδιότητες και πόρους. Αποτελεί το πρωταρχικό πρόσωπο επικοινωνίας με το έργο. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 57 Β. Μεθοδολογία Εμπλεκόμενοι Μεθοδολογία Γλώσσα Μοντελοποίησης Και Εργαλεία Ορίζει και οργανώνει τις δραστηριότητες παραγωγής και συντήρησης λογισμικού Μια μεθοδολογία (ή αλλιώς μοντέλο διαδικασίας (process model)): Ορίζει τη σειρά των εργασιών και δραστηριοτήτων Καθορίζει ποια τεχνουργήματα (artifacts) πρέπει να παραδοθούν και πότε Αναθέτει εργασίες και τεχνουργήματα στους κατασκευαστές Προσφέρει κριτήρια για την παρακολούθηση και μέτρηση της προόδου του έργου. Δεν επιδέχεται αυστηρής τυποποίησης/αυτοματοποίησης U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 58 29

30 Γ. Γλώσσα Μοντελοποίησης και Εργαλεία Εμπλεκόμενοι Μεθοδολογία Γλώσσα Μοντελοποίησης Και Εργαλεία Τα τεχνουργήματα πρέπει να συνοδεύονται από τεκμηρίωση (documentation) και να είναι επικοινωνιακά (εύκολα κατανοήσιμα). UML (Unified Modeling Language) Γενικού σκοπού οπτική γλώσσα μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται για την προδιαγραφή, οπτικοποίηση, κατασκευή και τεκμηρίωση των τεχνουργημάτων ενός συστήματος λογισμικού CASE (Computer-Assisted Software Engineering) tools Επιτρέπουν την κατασκευή, αποθήκευση και ανάκτηση μοντέλων σε ένα κεντρικό αποθηκευτικό χώρο και την γραφική και κειμενική επεξεργασία τους στην οθόνη του επεξεργαστή U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 59 Γιατί να κάνουμε Ανάλυση και Σχεδίαση? Για να κατανοήσουμε τον οργανισμό και τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει το πληροφοριακό σύστημα εκτιμήσουμε το κατά πόσον το εγχείρημα είναι εφικτό εκτιμήσουμε το κόστος/χρόνο που θα απαιτηθεί. αποφύγουμε σφάλματα. μειώσουμε το χρόνο/κόστος (ή αλλιώς, να μεγιστοποιήσουμε το κέρδος) εντοπίσουμε κινδύνους και να ορίσουμε πλάνο αντιμετώπισής τους ορίσουμε τα στάδια κατασκευής U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 60 30

31 Ποιο είναι το προϊόν (αποτέλεσμα) τηςανάλυσηςκαιτηςσχεδίασης? Ένα μάτσο από: Σημειώσεις Διαγράμματα που μοντελοποιούν διάφορες πλευρές του υπό κατασκευή συστήματος Πίνακες Εικόνες Χρονοδιαγράμματα Πλάνα Εργασίας Η UML αποτελεί έναν καθιερωμένο τρόπο για να εκφράσουμε και οργανώσουμε τα περισσότερα από τα παραπάνω. Τα εργαλεία CASE μας επιτρέπουν την γρήγορη σύνταξη και οργάνωση όλων των παραπάνω U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 62 31

32 Παρά ταύτα δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το τελικό ζητούμενο είναι εκτελέσιμος κώδικας. Ο πελάτης επιθυμεί ένα σύστημα που να λειτουργεί ικανοποιητικά και να καλύπτει τις ανάγκες του. Ένα μάτσο από: Δεν πρόκειται να μας ευχαριστήσει, Σημειώσεις ήναμαςπληρώσει, γιαταόμορφα διαγράμματα ή τις οργανωμένες σημειώσεις που συντάξαμε. Διαγράμματα που μοντελοποιούν διάφορες πλευρές του υπό κατασκευή Γιατολόγοαυτόπρέπεινακάνουμε συστήματος την ανάλυση και σχεδίαση με Πίνακες υπευθυνότητα και να σκεφτούμε Εικόνες σοβαρά πως η Ανάλυση και Χρονοδιαγράμματα Η UML αποτελεί Σχεδίαση έναν σε καθιερωμένο UML θα μας βοηθήσει τρόπο για να εκφράσουμε και Πλάνα Εργασίας οργανώσουμε στη υλοποίηση τα περισσότερα του συστήματος από τα παραπάνω. Τα εργαλεία CASE μας επιτρέπουν την γρήγορη σύνταξη και οργάνωση όλων των παραπάνω U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 63 Υπάρχει μια ή μήπως πολλές μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων? Εμπλεκόμενοι Μεθοδολογία Γλώσσα Μοντελοποίησης Και Εργαλεία 32

33 εδομένα και Επεξεργασίες (processes) Πληροφοριακό Σύστημα: Σύστημα το οποίο δέχεται δεδομένα και πληροφορίες, τις αποθηκεύει, ανακτά, μετασχηματίζει, επεξεργάζεται και διανέμει στους διάφορους χρήστες του οργανισμού, χρησιμοποιώντας υπολογιστές ή άλλα μέσα. Διαδικασίες Θα μπορούσαμε να το δούμε και έτσι Επεξεργασίες Άνθρωποι Δεδομένα Άνθρωποι Δεδομένα Τεχνουργήματα επεξεργασία Τεχνουργήματα είσοδοι έξοδοι U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 65 Κατηγοριοποίηση Μεθοδολογιών ανάλογα με του δίδεται έμφαση Υπάρχει μια ή μήπως πολλές μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων? Επεξεργασιο-κεντρικές (process centered) Δεδομενο-κεντρικές (data centered) Αντικειμενο-στρεφείς (object-oriented) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 66 33

34 Η έμφαση μιας μεθοδολογίας focus business processes data that support the business Process centered (methodologies) emphasize on process models Data centered (methodologies) emphasize on data models Process & Data (methodologies) balance both by incorporating them into one model Object-oriented U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 67 Παράδειγμα: Ετοιμασία πρωινού Πάρε τυρί χρόνος Πάρε ζαμπόν Πάρε ψωμί Φτιάξε σαντ. Πάρε καφέ Πάρε ζάχαρη Πάρε γάλα Φτιάξε καφέ τοποθέτησε U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 68 34

35 Παράδειγμα: Ετοιμασία πρωινού Ψυγείο Ντουλάπι Σάντουιτς Καφές Τραπέζι Πάρε τυρί χρόνος Πάρε ζαμπόν Πάρε ψωμί Φτιάξε σαντ. Πάρε καφέ Πάρε ζάχαρη Πάρε γάλα Φτιάξε καφέ τοποθέτησε U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 69 Η έμφαση μιας Επεξεργασιο-κεντρικής μεθοδολογίας Ψυγείο Ντουλάπι Σάντουιτς Καφές Τραπέζι Πάρε τυρί χρόνος Πάρε ζαμπόν Πάρε ψωμί Φτιάξε σαντ. Πάρε καφέ Πάρε ζάχαρη Πάρε γάλα Φτιάξε καφέ τοποθέτησε Ορισμός επεξεργασιών: ετοιμασίασαντουiτς, ετοιμασίακαφέ U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 70 35

36 Η έμφαση μιας εδομενο-κεντρικής μεθοδολογίας Ψυγείο Ντουλάπι Σάντουιτς Καφές Τραπέζι Πάρε τυρί χρόνος Πάρε ζαμπόν Πάρε ψωμί Φτιάξε σαντ. Πάρε καφέ Πάρε ζάχαρη Πάρε γάλα Φτιάξε καφέ τοποθέτησε Ορισμός περιεχομένων: Ψυγείου, Ντουλαπιού U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 71 Η έμφαση της μιας Αντικειμενοστρεφούς (o-o) μεθοδολογίας Ψυγείο Ντουλάπι Σάντουιτς Καφές Τραπέζι Πάρε τυρί χρόνος Πάρε ζαμπόν Πάρε ψωμί Φτιάξε σαντ. Πάρε καφέ Πάρε ζάχαρη Πάρε γάλα Φτιάξε καφέ τοποθέτησε Ορισμός κυρίαρχων εννοιών: Σάντουιτς, Καφές και κατόπιν μελέτη των σχετιζόμενων δεδομένων και επεξεργασιών U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 72 36

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης. Επιχείρηση Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης. Επιχείρηση Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης Επιχείρηση Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης 16 Καθιερωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων - Τεχνική Αποτύπωση 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος ζωής των συστημάτων

Ο κύκλος ζωής των συστημάτων Ο κύκλος ζωής των συστημάτων Ο κύκλος ζωής συστήματος είναι η πιο παλιά μέθοδος ανάπτυξης συστημάτων πληροφοριών και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα σε μεγάλα ή μεσαία έργα σύνθετων συστημάτων. Σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη διαδικτυακής πολυµεσικής εφαρµογής διαχείρισης ιατρικών δεδοµένων για ένα Κέντρο Υγείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination)

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006-2007 ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements

Διαβάστε περισσότερα