Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα"

Transcript

1 Στόχοι Παράδοσης Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής Οι στόχοι της παράδοσης είναι: Κατανόηση του τρόπου μετασχηματισμού των Λογιστικών Πληροφοριών στα πλαίσια ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος. Αναφορά στην ελληνική λογιστική πρακτική: Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ) Γεώργιος Βενιέρης, Καθηγητής Λογιστικής Ορέστης Βλησμάς, Ε.Ε.ΔΙ.Π (ΙΙ) Λογιστικής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χρηματοοικονομική Λογιστική 2 Εισαγωγή στα Εισαγωγή στα 3 4 1

2 Γενική Θεωρία των Συστημάτων Η Γενική θεωρία των Συστημάτων έχει ως αντικείμενο μελέτης τις δομές, τις συνδέσεις, τις αλληλεξαρτήσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τη συμπεριφορά των συστημάτων γενικότερα (von Bertallanfy, 1968). Σύστημα θεωρείται οποιοδήποτε: «σύνολο στοιχείων ή οντοτήτων, οι οποίες αναπτύσσουν δυναμική αλληλεξάρτηση μεταξύ τους και χαρακτηρίζονται από μία συγκεκριμένη συμπεριφορά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μία ολότητα». Από τον παραπάνω ορισμό είναι σαφές ότι τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος είναι τα ακόλουθα: Αποτελείται από ένα αριθμό στοιχείων ή οντοτήτων (τα οποία δύναται να ορισθούν και ως υποσυστήματα). Τα μέρη αυτά βρίσκονται σε δυναμική αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Αποτελούν ένα οργανικό σύνολο οριοθετούμενο από το περιβάλλον. Τόσο το σύστημα, όσο και τα στοιχεία ή υποσυστήματα, έχουν κατευθυνόμενη συμπεριφορά προς την επίτευξη καθορισμένων στόχων (τελεολογική θεώρηση). Σχεδιασμός και Περιγραφή Συστήματος (Σημασιολογικές Παραστάσεις) Καθορισμός Στόχων Εισροές Εκροές Διαδικασία (Process) Επαναπληροφοριοδότηση 5 6 Σχεδιασμός και Περιγραφή Συστήματος Το Πληροφοριακό Σύστημα Ο σχεδιασμός και η περιγραφή ενός συστήματος προϋποθέτει το σαφή ορισμό των παρακάτω μερών του: Οι εισροές (Inputs), οι οποίες εισρέουν από το περιβάλλον σύστημα προκειμένου να συμμετάσχουν ή να υποστούν συγκεκριμένη διεργασία. Η μεταποιητική διεργασία ή διαδικασία (Transformation Process), δηλαδή το σύνολο των ενεργειών οι οποίες αποσκοπούν στην επεξεργασία των εισροών. Είναι φανερό ότι οι εισροές διακρίνονται σε αυτές που (α) δομούν ή (β) τροφοδοτούν την μεταποιητική διαδικασία. Οι εκροές (Outputs) που εκρέουν από το σύστηµα στο περιβάλλον. Ο µηχανισµός επαναπληροφοριοδότησης (Feed Back Loop), ο οποίος δίνει πληροφορίες στο σύστηµα όσον αφορά τη συµπεριφορά του περιβάλλοντος και τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος στις εκροές του. Επίσης, ρυθµίζει ανάλογα τόσο τη ροή των εισροών στο σύστηµα, όσο και την εκροή των εκροών. Η θέση καθορισµού της συµπεριφοράς του συστήµατος, δηλαδή ο μηχανισμός καθοδήγησης ή λήψης αποφάσεων ως προς τη συµπεριφορά του συστήµατος (Decision Maker). Με το µηχανισµό αυτό επιδιώκεται βασικά η εξασφάλιση της τελεολογικής συµπεριφοράς του συστήµατος και η ικανότητα αυτού να αναπροσαρµόζεται στις συνεχείς µεταβαλλόµενες συνθήκες του περιβάλλοντος. Πληροφοριακό Σύστημα είναι το περιβάλλον εκείνο στο οποίο πόροι (π.χ. Άνθρωποι, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα) συντονίζονται για να μετατρέψουν αρχικά δεδομένα (στοιχεία εισόδου) σε πληροφορίες (στοιχεία εξόδου) χρήσιμες για την επίτευξη των στόχων μιας οικονομικής μονάδας. Η μετατροπή αυτή αποτελεί τη βασική λειτουργία κάθε πληροφοριακού συστήματος. Ένα Πληροφοριακό Σύστημα έχει τρεις κυρίως στόχους: Την παροχή πληροφοριών που υποστηρίζουν την λήψη αποφάσεων (decision making). Την παροχή πληροφοριών που υποβοηθούν τη λειτουργία (operation) του οργανισμού. Την παροχή πληροφοριών που αφορούν το τρόπο διαχείρισης (management) της λογιστικής οντότητας από τους υπευθύνους της. Ένα Πληροφοριακό Σύστημα είναι δυνατόν να είναι χειρόγραφο ή μηχανογραφικό

3 Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Εσωτερικές πηγές μη Πληροφορίες για τη λήψη επαναλαμβανόμενων μη επαναλαμβανόμενων αρχικών δεδομένων αποφάσεων (3) (5) Λειτουργίες Πληροφοριακού Συστήματος Ένα Πληροφοριακό Σύστημα επιτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες: Συλλογή των δεδομένων (data collection). Διαχείριση των δεδομένων (data management). Έλεγχος των δεδομένων (data control). Ασφάλεια των δεδομένων (data security). Δημιουργία των πληροφοριών (information generation). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εξωτερικές πηγές αρχικών δεδομένων από επαναλαμβανόμενες ή μη επαναλαμβανόμενες αλληλεπιδράσεις με το εξωτερικό περιβάλλον (1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων από εξωτερικούς φορείς (6) Πηγές αρχικών δεδομένων Συλλογή αρχικών δεδομένων Έλεγχος δεδομένων Επεξεργασία για τη μετατροπή των αρχικών δεδομένων σε πληροφόρηση Δημιουργία πληροφοριών Χρήστες Πληροφοριών Εσωτερικές πηγές επαναλαμβανόμενων αρχικών δεδομένων (2) Πληροφορίες για την εκτέλεση επαν αλ αμβανόμενων εργασιών (4) Διαχείριση δεδομένων Ασφάλεια δεδομένων 9 10 Η Λογιστική ως Πληροφοριακό Σύστημα Η Λογιστική πρακτική και μεθοδολογία συνθέτουν ένα περιβάλλον Πληροφοριακού Συστήματος υπό την έννοια ότι επιτελούν συστημικές λειτουργίες προκειμένου να επεξεργαστούν χρηματοοικονομικά δεδομένα και να δημιουργήσουν χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Συλλογή Χρηματοοικονομικών Δεδομένων. Επεξεργασία και Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Δεδομένων. Δημιουργία Χρηματοοικονομικών Αναφορών. Χρηματοοικονομικά Δεδομένα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Συλλογή Επεξεργασία Ανάλυση Αναφορά Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση Η Λογιστική ως Πληροφοριακό Σύστημα Λογιστικά Γεγονότα Λογιστική Ισότητα : Ημερολόγιο Γενικό Καθολικό Αναλυτικά Καθολικά Ισοζύγια Απογραφή κα. ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα. Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο. Καταστάσεις: Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

4 Η Λογιστική ως Πληροφοριακό Σύστημα Η Λογιστική είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο: Μετρά την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αξιολογεί την επιχειρηματική δραστηριότητα. Επεξεργάζεται την πληροφορία και την ενσωματώνει σε λογιστικές καταστάσεις. Εξυπηρετεί τη Λήψη Αποφάσεων. Οι χρήστες της Λογιστικής Πληροφορίας: Εξωτερικοί Χρήστες οι οποίοι βρίσκονται εκτός της επιχείρησης οι οποίοι: Λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την επιχείρηση. Ενδιαφέρονται για την επιχείρηση. Εσωτερικοί Χρήστες οι οποίοι βρίσκονται εντός της επιχείρησης οι οποίοι: Λαμβάνουν αποφάσεις για την επιχείρηση. Πλαίσιο Εφαρμογής της Λογιστικής Χειρόγραφα Α. Παραδοσιακό Εμπόριο Παραστατικά Ηλεκτρονικά Λογιστικά. Βιβλία Χειρόγραφα Β. Ηλεκτρονικό Εμπόριο internet Χ Π Ηλεκτρονικά Χ Π 13 Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα: Βασικές Έννοιες Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα: Βασικές Έννοιες Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα είναι: Ένα πληροφοριακό σύστημα με αντικείμενο την καταγραφή και τη λογιστική απεικόνιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και την επεξεργασία και δημιουργία λογιστικών πληροφοριών που αφορούν εσωτερικούς (Ισοζύγιο, Αναλυτικό Καθολικό κά) και εξωτερικούς χρήστες (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) της επιχείρησης. Διαπεραστικό, δηλαδή άπτεται όλων των δραστηριοτήτων της επιχειρηματικής μονάδας. Επικέντρωση στα οικονομικά δεδομένα. Περιλαμβάνει δύο λογιστικά υποδείγματα: Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής. Δεδομένα πραγματικά, προϋπολογιστικά, πρότυπα. Αφορά επεξεργασία συναλλαγών (transaction processing) και επεξεργασία πληροφοριών (information processing). Λογιστικά Γεγονότα (π.χ. Αγορές, Πωλήσεις, Επενδύσεις κλπ) Παραστατικά (π.χ. Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής κλπ) Βιβλία Ββλί Καταχώρησης (π.χ. Βιβλίο Παραγγελιών, Πωλήσεων κλπ) Εγγραφές Οικονομικό Έτος Λογιστικό Σχέδιο Καρτέλες Ημερολόγια Περίοδοι Γενικό / Αναλυτικά Καθολικά ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ / Οικονομικές Καταστάσεις (π.χ.ισοζύγια, Ισολογισμός, Κ.Α.Χ.) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

5 Δομή Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος Η Έννοια της Λογιστικής Διαδικασίας Ι Η Λογιστική Διαδικασία αποτυπώνει τις συναλλαγές τις οποίες αναπτύσσει η επιχειρηματική μονάδα με τις οντότητες και τα αντικείμενα του περιβάλλοντος. Λογιστικά Γεγονότα- Παραστατικά (Είσοδος) Οικονομικές Καταστάσεις (Έξοδος) Αντικείμενο 1 Συναλλαγή Επιχειρηματική Μονάδα Αντικείμενο 4 Συναλλαγή Αντικείμενο 3 Αντικείμενο Οντότητα 1 2 Οντότητα 2 Εισερχόμενη Πληροφορία Λογιστική: Ο Κύκλος Επεξεργασίας Των Πληροφοριών Καταχώρηση σε Ημερολόγια Ενημέρωση Γενικού Καθολικού Προετοιμασία Οικονομικών Εκθέσεων Οι υλοποιούνται μέσα στα πλαίσια του κύκλου επεξεργασίας πληροφοριών από την Λογιστική. Αποτελεί ένα σύνολο συστηματικών εργασιών επεξεργασία πληροφοριών σε όρους λογιστικής, δηλαδή σύμφωνα με της γενικά παραδεκτά λογιστικές αρχές. Εξερχόμενη Πληροφορία Το Γενικό Πλαίσιο Λειτουργίας Των Λογιστικών Διαδικασιών Έναρξη Λογιστικής Περιόδου Συναλλαγή Ημερολογιακή Εγγραφή Ημερολόγιο Λήξη Λογιστικής Περιόδου ημιουργία Γενικό Καθολικό Οικονομικές Καταστάσεις Τέλους Χρήσης 5

6 Oι Βασικές Αποφάσεις στα Πλαίσια Οργάνωσης των Λογιστικών Διαδικασιών Επικεφαλής Λογιστηρίου ή Οικονομικής ιαχείρισης ημιουργία Σχεδίου Έναρξη Εκτέλεσης Λογιστικών ιαδικασιών Επεξεργασίας Πληροφοριών Οι Διαδικασίες: Δημιουργία Ορισμός Οντοτήτων και Αντικειμένων ΟΝΤΟΤΗΤΑ 2 ημιουργία ΟΝΤΟΤΗΤΑ 2 Μεταβολή Κατάστασης Οντότητας ή Αντικειμένου ΟΝΤΟΤΗΤΑ 2 Προσδιορισμός Χρονικής Περιόδου ΟΝΤΟΤΗΤΑ 3 ΟΝΤΟΤΗΤΑ 3 ΟΝΤΟΤΗΤΑ 3 ιακοπή Εκτέλεσης Λογιστικών ιαδικασιών Επεξεργασίας Πληροφοριών Έλεγχος Ορθής Εκτέλεσης Λογιστικών ιαδικασιών ημιουργία Χρηματοοικονομικών Εκθέσεων Οι Διαδικασίες: Συνδεσμολογία Συλλειτουργία Οι Διαδικασίες: Ιεραρχία και Λογιστικό Σχέδιο Ομαδοποίηση Οντοτήτων και Αντικείμενων Ιεραρχία Αλληλεπίδραση Οντοτήτων και Αντικείμενων ΟΝΤΟΤΗΤΑ 2 Συνδεσμολογία ΟΝΤΟΤΗΤΑ 2 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΟΝΤ. 1 ΟΝΤ. 7 ΟΜΑ Α 1 ΟΜΑ Α 1 ΑΝΤΙΚ. 3 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ Α 2 ΟΝΤ. 5 ΟΝΤ. 1 ΑΝΤ. 2 ΟΜΑ Α 3 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΟΝΤ. 6 ΟΝΤ. 2 ΟΝΤ. 7 ΟΝΤ. 4 ΟΝΤ. 3 6

7 Οι Διαδικασίες: Η Λογιστική Ισότητα ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΝΤ. 1 = Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΝΤ. 6 ΟΝΤ. 2 ΟΝΤ. 4 ΟΝΤ. 3 Οι Διαδικασίες: Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΟΝΤ. 7 ΑΝΤΙΚ. 3 ΟΜΑ Α. 1 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΟΝΤ. 5 ΟΜΑ Α. 3 ΟΜΑ Α. 2 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (-) = (-) (-) ΟΜΑ Α. 4 ΟΜΑ Α. 5 ΟΜΑ Α. 7 Οι Διαδικασίες: Ορισμός Λογιστικών Περιόδων ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Ρόλος του Λογιστή σε Σχέση με τα Λ.Π.Σ. Ο ρόλος του λογιστή σε σχέση με τα είναι εκείνος του: Χρήστη. Αξιολογητή. Ελεγκτή. Κατασκευαστή. Οι θέσεις στις οποίες απασχολείται ένας λογιστής σε μία επιχείρηση σε σχέση με τα Λ.Π.Σ είναι αυτές του: Χρηματοοικονομικού ύλογιστή. Διοικητικού λογιστή. Φοροτέχνη λογιστή. Προϊστάμενου λογιστηρίου. Ελεγκτή λογιστηρίου. Σχεδιαστή συστημάτων. 28 7

8 8

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 1 Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 1-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Εισαγωγή στο μάθημα Διαλέξεις / Εργαστήριο Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου.

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ανιά, 16-04-2013 Αρ. πρωτ. 5882 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες : Συµνιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Στις παρακάτω προτάσεις, να υπογραμμίσετε τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1. Η εξέλιξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα)

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα