ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗΣ ΜΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗΣ ΜΚΟ"

Transcript

1 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗΣ ΜΚΟ ΈΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ «CAPACITY BUILDING» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΜΚΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ

2 ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΜΑΣ Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ΜΚΟ, μια εκπαιδευτική δραστηριότητα ενδυνάμωσης των ΜΚΟ που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα των EEA Grants «Είμαστε όλοι Πολίτες». Η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στην χώρα μας αποτελεί βασικό στόχο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», καθώς και μείζονα στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Η έννοια της ενδυνάμωσης των οργανισμών μέσω της διαδικασίας που είναι ευρύτερα γνωστή με τον όρο «capacity building» αποσκοπεί στη βελτίωσή τους, προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικότεροι και να επιτύχουν μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος, βιωσιμότητα, καθώς και τους στόχους που έχουν θέσει σε βάθος χρόνου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη επιτυχημένες προσεγγίσεις για την ενδυνάμωση των ΜΚΟ σε διεθνές επίπεδο, αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι βασίζεται σε υλικά και εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την ελληνική πραγματικότητα. Αποτελείται από 8 θεματικές ενότητες, διαθέτει 19 εκπαιδευτές και ολοκληρώνεται σε 120 ώρες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, το πρόγραμμα συνδυάζει διαδραστικές μεθόδους μάθησης με μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning για ΜΚΟ και έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ευκαιρίες ανταλλαγών και δικτύωσης τόσο μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτό, όσο και με μια ευρεία ομάδα ομιλητών. Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των ΜΚΟ στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και στην εμβάθυνση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συμμετοχής, πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

3 Η ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, το οποίο αφορά πολλές πτυχές της οργανωτικής ανάπτυξης. Βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές για τις ΜΚΟ και στην κατανόηση ότι κάθε οργανισμός έχει διαφορετικές δυνάμεις. Ο στόχος είναι να βοηθήσει κάθε ΜΚΟ ώστε να προσδιορίσει τις δικές της προτεραιότητες για την ανάπτυξη. Mια σειρά από διαδραστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ΜΚΟ έχουν αναφέρει ως προτεραιότητες για την δουλειά τους. Οι εκπαιδευτές που θα συμμετάσχουν έχουν σημαντική εμπειρία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. ΦΟΡΟΥΜ Κάθε σεμινάριο θα περιλαμβάνει ένα φόρουμ ομιλητών από ΜΚΟ, τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα θα παρουσιάσουν μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ΜΚΟ. Οι οργανώσεις θα ανταλλάξουν εμπειρίες και επιτυχημένες πρακτικές. ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ E-LEARNING Παράλληλα με τα σεμινάρια, μια πλατφόρμα e-learning θα στηρίξει τη διαδικασία της μάθησης και θα προσφέρει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και σε μία βιβλιοθήκη με χρήσιμες πηγές πληροφοριών. Τα βιντεοσκοπημένα σεμινάρια θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. ΜΕΝΤΟΡΕΣ Μια ομάδα από μέντορες θα είναι διαθέσιμη για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν σχέδια δράσης για τις οργανώσεις τους και έτσι να μεταφράσουν τη μάθηση τους σε πρακτικά αποτελέσματα. ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ Οι οργανώσεις ενθαρρύνονται να θέσουν νέες γνώσεις και τις δεξιότητες τους στην πράξη. Ένας αριθμός βραβείων θα απονεμηθούν σε ΜΚΟ που αποδεικνύουν την πρακτική εφαρμογή της μάθησης στην οργάνωση τους.

4 ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΈΣ ΕΝΌΤΗΤΕΣ Το θεματικό περιεχόμενο του προγράμματος βασίζεται στα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αναγκών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες των ΜΚΟ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ HΓΕΤΕΣ / ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ MKO ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ FUNDRAISING & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ MARKETING, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ΗΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 1 ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

5 Η MΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΈΝΑΣ ΈΜΠΕΙΡΟΣ ΕΤΑΊΡΟΣ Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεργάζεται στην υλοποίησή του με το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης «ΔΗΜΗΤΡΑ», το οποίο είναι ο πρώτος ιδιωτικός φορέας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης. Για τους συγκεκριμένους στόχους του προγράμματος, η «ΔΗΜΗΤΡΑ», έχει δημιουργήσει μια ειδική ομάδα εκπαιδευτών με σημαντική εμπειρία σε θέματα των ΜΚΟ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΈΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ E-LEARNING Μία βασική επιδίωξη είναι να μην περιοριστεί η εκπαίδευση στις ημέρες της συμβατικής (face-to-face) διαδικασίας αλλά όλα τα εκπαιδευτικά εργαλεία να είναι προσβάσιμα για μελλοντική χρήση. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου προβλέπεται η ανάπτυξη πλατφόρμας e-learning (www.ngodynamo.org), η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευόμενους να επιλέγουν το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό. Επίσης, η πλατφόρμα επιτρέπει την επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με τους συνεκπαιδευμένους τους ή τον εκπαιδευτή. Η επιλογή των εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών έχει πραγματοποιηθεί με γνώμονα τον βιωματικό και συμμετοχικό τους χαρακτήρα, ώστε αυτές να καλύπτουν απόλυτα τόσο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, όσο και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαδραστικότητα, προβλέπει τη χρήση εργαλείων, τα οποία οι εκπαιδευόμενοι θα υιοθετήσουν στην εργασιακή τους καθημερινότητα. ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής των στελεχών, λόγω των περιορισμών που θέτουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, τα επιμορφωτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν σε 4ήμερα που συμπεριλαμβάνουν Σαββατοκύριακα (Παρασκευή έως Δευτέρα). Αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία να αφοσιωθούν περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να δημιουργούν εκκρεμότητες. ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ Κάθε συμμετέχων που ολοκληρώνει μία θεματική ενότητα εκπαίδευσης θα λάβει μία βεβαίωση επιτυχημένης παρακολούθησης του προγράμματος. Επιπλέον, κάθε οργάνωση η οποία ολοκληρώνει το πλήρες Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ΜΚΟ θα λάβει μία βεβαίωση. Τέλος, ένας αριθμός βραβείων θα απονεμηθούν σε ΜΚΟ που αποδεικνύουν την πρακτική εφαρμογή της μάθησης στην οργάνωσή τους.

6 H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΟΜΆΔΑ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΈΣ: Ο Τζανέτος Αντύπας διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία στη διοίκηση ΜΚΟ και την εκπαίδευση στελεχών τους, καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποίηση αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων. Έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του χώρου της Κοινωνίας των Πολιτών. Η Βασιλική Αναστασοπούλου διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στη διαχείρισηανθρώπινου Δυναμικού και έχει συμμετάσχει σε ένα μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διακρατικών συνεργασιών, με αντικείμενο την χρηματοδότηση και την ανεύρεση πόρων για ΜΚΟ. Ο Γρηγόρης Ν Βαλλιανάτος είναι ενεργό μέλος πολλών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, με εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών ΜΚΟ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπήρξε δημιουργός και εκδότης περιοδικών και ιστοσελίδων στα παραπάνω θέματα. Η Αννίκα Δρανδάκη διαθέτει δεκαετή εμπειρία στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και στη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στη διαχείριση έργων. Ο Βασίλειος Ζάρκος διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία στην προετοιμασία και υλοποίηση Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Προγραμμάτων ΜΚΟ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε προγράμματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Διαθέτει μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η Ματίνα Κανάκη διαθέτει δεκαετή εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργωνστην ενίσχυση, προαγωγή και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, της απασχολησιμότητας, της κινητικότητας και της δια βίου μάθησης. Διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης εθελοντών. Η Φωτεινή Μηλιώνη είναι δικηγόρος από το 1989 και διευθύντρια του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ, το οποίο έχει ως στόχο την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη αποφυλακισμένων. Είναι επιστημονική συνεργάτης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2005 έως σήμερα. Ο Σταύρος Μηλιώνης είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Εθελοντισμό και Υπεύθυνος Δημοσίου τομέα και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ΟΤΕGLOBE, με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα διαχείρισης εθελοντών. Ο Ελευθέριος Μόσχης διαθέτει δωδεκαετή εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη και στους ανθρώπινους πόρους. Διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στη διαχείριση έργων. Ο Γιώργος Μπαζούλης είναι οικονομολόγος, με ειδίκευση σε θέματα Επιχειρηματικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων. Έχει εμπειρία στη Συμβουλευτική Εργαζομένων και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ως υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης έχει εκπονήσει μεγάλο αριθμό μελετών, μεθοδολογικών εργαλείων και συστημάτων σεδιακρατικά έργα. Ο Γεώργιος Πέτρου διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία στο σχεδιασμό, προγραμματισμό, εφαρμογή και διοίκηση ενός εκτεταμένου πεδίου προγραμμάτων και πρωτοβουλιών μη κερδοσκοπικών φορέων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαθέτει αξιόλογη εμπειρία στον οικονομικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων. O Νικόλαος Πιτσούλης διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία στην υλοποίηση αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, στη διοίκηση ΜΚΟ, στην εκπαίδευση διευθυντών και στελεχών ΜΚΟ. Είναι ενεργό μέλος πολλών οργανώσεων, έχει διατελέσει Πρόεδρος της ΟΕΜΚΟΕ με πολυετή συνδικαλιστική δράση στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών.

7 H ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΟΜΆΔΑ ΤΟΥ ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΆΚΗ Ο Βλάσης Αδρακτάς είναι Διαχειριστής Προγραμμάτων. Έχει εργαστεί στην επιχορήγηση ΜΚΟ και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κοινωνικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό τομέα. Η Σοφία Κουβελάκη είναι Διαχειρίστρια Προγραμμάτων. Έχει εργασθεί στα Ηνωμένα Έθνη και στη UNICEF στον τομέα της οικονομικής ανάλυσης και της κοινωνικής πολιτικής και σα σύμβουλος και ερευνήτρια στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Η Φαίη Κουτζούκου είναι Δικηγόρος και Διαχειρίστρια Προγραμμάτων. Mεταξύ άλλων έχει εμπειρία στo στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση δωρεών και κοινωφελών προγραμμάτων, και στην έρευνα και αξιολόγηση μη-κερδοσκοπικών οργανισμών. Η Άρτεμις Παπαθεοδώρου είναι Διαχειρίστρια Προγραμμάτων. Έχει εργασθεί στον χώρο της πολιτιστικής διαχείρισης και της προώθησης της διαπολιτισμικής κατανόησης στο εξωτερικό και εθελοντικά στον τρίτο τομέα στην Ελλάδα. Η Μαρία Τσενέ είναι Διαχειρίστρια Προγραμμάτων και Δωρεών. Έχει ασχοληθεί με το Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό και πρόσφατα με το Προγράμμα Είμαστε Όλοι Πολίτες. Η Μαρία Φωλά, PhD, είναι Υπεύθυνη Επικοινωνίας Προγράμματος και εργάζεται στο χώρο της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων εδώ και 16 χρόνια. H Jennifer Clarke, PhD, είναι Συντονίστρια Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης ΜΚΟ και διαθέτει 16 χρόνια εμπειρία στo «capacity building» στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα του Innovathens, του Κόμβου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων, για τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και τη στήριξή τους.

8 ΑΝΤΑΛΛΑΓΈΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Ενδυνάμωσης ΜΚΟ θα Mάθετε από τις εμπειρίες των 70 άλλων ΜΚΟ Ανακαλύψετε πώς να ξεκινήσετε ένα έργο crowdfunding από το GIVE&FUND - μια ελληνική πλατφόρμα crowdfunding Μάθετε για τις δυνατότητες για συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα μέσω προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης - από την GLOBAL SUSTAIN Θα κατανοήσετε την έννοια του coaching και πώς μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας - από τo HELLENIC COACHING ASSOCIATION Γνωρίστε την Association of Chief Executives of VoluntaryOrganisations (ACEVO) - μια από τις μεγαλύτερες οργανώσεις υποστήριξης των ΜΚΟ στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολλά άλλα...

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους είναι επίσημα εγγεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη για φροντίδα και βοήθεια Λένε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ.: 10962 Αθήνα, 31-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα