Ηράκλειο Νοεµβρίου ρ. Νικόλαος Ζωγραφάκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηράκλειο 22-25 Νοεµβρίου 2007. ρ. Νικόλαος Ζωγραφάκης"

Transcript

1 Συνέδριο των Νησιωτικών Περιφερειακών Τµηµάτων του ΤΕΕ «Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασµός και Περιβάλλον ΕΣΠΑ και Νησιωτικές Πολιτικές» Ηράκλειο Νοεµβρίου 2007 Ενέργεια : Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα για το νησί της Κρήτης ρ. Νικόλαος Ζωγραφάκης Προϊστάµενος Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης

2 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ Αποµόνωση Μειονεκτήµατα Μεταφορές Αυξηµένα κόστη και µικρό µέγεθος αγορών Μικρά συστήµατα ηλεκτροπαραγωγής περιορισµένα δίκτυα Μικρή ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού Υψηλή (Τουριστική) Ανάπτυξη Πλεονεκτήµατα Ελκυστικό φυσικό περιβάλλον Υψηλό δυναµικό Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Χώροι επίδειξης και καινοτοµίας Ενεργειακών Τεχνολογιών. Ενεργειακά βιώσιµες κοινότητες

3 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ αποτελεί το σπουδαιότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα και προέρχεται κυρίως από την αλόγιστη και συνεχώς αυξανόµενη καύση των ορυκτών καυσίµων. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΡΑ ΥΝΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ; Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας και Εξοικονόµηση Ενέργειας Ευρεία εισαγωγή και χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή καινοτοµία (Η 2 ) Ενεργειακά Βιώσιµες Μεταφορές έσµευση διοξειδίου του άνθρακα / «αερίων θερµοκηπίου» Αναδασώσεις Νέες φυτεύσεις ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ!

4 Ευρωπαϊκοί στόχοι για την Ενέργεια και το Κλίµα (10-11/3/2007) 11/3/2007) 20% Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µέχρι το % Εξοικονόµηση Ενέργειας µέχρι το % Βιοκαύσιµα στις µεταφορές µέχρι το % µείωση των αερίων θερµοκηπίου µέχρι το 2020 (επίπεδα 1990) (30% εφ όσον επιτυχής µε συµµετοχή και άλλων χωρών / 60-80% ως το 2050) Αύξηση θερµοκρασίας µέχρι 2 ο C σε σύγκριση µε προβιοµηχανική περίοδο

5 ΚΡΗΤΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τελική Ενεργειακή Ζήτηση: TJ (2006) Εξάρτηση από πετρέλαιο: 91% (Ελλάδα: 58%) Υψηλό δυναµικό Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Μεγάλες δυνατότητες για Ορθολογική Χρήση Ενέργειας Ζήτηση ηλεκτρισµού: GWh (2006) Κατανάλωση ηλεκτρισµού ανά δραστηριότητα 1,7% 7,5% 8,0% 9,4% 39,5% 33,9% Υψηλοί ρυθµοί αύξησης ζήτησης ηλεκτρισµού και ισχύος: 6,7% & 8% ( ) / 4,3% & 5,9% ( ) ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Οικιακή χρήση Εµπόριο Βιοµηχανία Γεωργία Φ ωτισµός δρόµων ηµόσια χρήση

6 Ενεργειακή Πολιτική και Προγραµµατισµός της Περιφέρειας Κρήτης: 4 ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (Οµόφωνες αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Κρήτης) 1. ΕΠΑΡΚΕΣ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΦΕ ΡΕΙΑ: Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση συστήµατος και δικτύου, νέος σταθµός παραγωγής, Φ.Α., µετεγκατάσταση σταθµών 2. ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Νέες επενδύσεις, αντλησιοταµίευση, προώθηση όλων των µορφών ΑΠΕ 3. ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Νέες επενδύσεις (τουρισµός-υπηρεσίες), υπηρεσίες), µείωση αιχµών ζήτησης ηλεκτρισµού 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ: Ενηµερωτικές καµπάνιες, συµµετοχή τοπικών αρχών, παρεµβάσεις στα σχολεία, στοχευµένες εκθέσεις- ηµερίδες-συναντήσεις εργασίας, ειδικό ενηµερωτικό υλικό

7 ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Συµβολή στη διαµόρφωση σε συνεργασία µε το Περιφερειακό Συµβούλιο, τους Ο.Τ.Α., τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και σε συµφωνία µε την Εθνική / Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ενεργειακών προγραµµάτων, δραστηριοτήτων τοπικών και περιφερειακών φορέων και συνδυασµός αυτών µε Εθνικά / Κοινοτικά έργα (Έρευνα - Τεχνολογία, Περιβάλλον, Τουρισµός κλπ.). ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ενεργειακά Προγράµµατα και ίκτυα Προώθηση της Ευρωπαϊκής, Μεσογειακής και ιεθνούς συνεργασίας. ΠΑΡΟΧΗ ΟΥ ΕΤΕΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ σε φορείς, επενδυτές. Εκπόνηση µελετών. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΙΑ ΟΣΗ: προγραµµάτων, τεχνολογιών και εφαρµογών ΑΠΕ / ΟΧΕ/ Περιβάλλοντος/ Έρευνας Τεχνολογίας... ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Σεµινάρια, συνέδρια, συναντήσεις εργασίας, τεχνικές επισκέψεις... ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ καταναλωτών- ενεργειακών χρηστών- πολιτών- Συµβολή στη διαµόρφωση ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΣΥΝΕΙ ΗΣΗΣ

8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (1) 16 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: συνολική εγκατεστηµένη ισχύς 134,75 MW / Ηλεκτρική ενέργεια ~ 13% 5 επιπλέον αιολικά πάρκα υπό κατασκευή ΒΙΟΜΑΖΑ: 7,5% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης (Θερµικές χρήσεις: ελαιουργεία, φούρνοι, θερµοκήπια, κατοικίες, ξενοδοχεία) ΒΙΟΑΕΡΙΟ: 2 πιλοτικές εγκαταστάσεις συµπαραγωγής ( ΕΥΑΗ, ΕΥΑΧ, πιλοτικές µονάδες ελαιουργείων) ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ > m 2 ( ~ 3 % της συνολικής ενεργειακής ζήτησης) Μεγάλα κεντρικά ηλιακά συστήµατα για ξενοδοχεία και ΜΜΕ 2 εγκαταστάσεις ηλιακού κλιµατισµού!

9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (2) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: (Φάροι, µικρές µονάδες οικολογικού τουρισµού, ξενοδοχεία): 50 εγκαταστάσεις ισχύος 1 MW / Υπό κατασκευή νέες εγκαταστάσεις Νέες προοπτικές ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: (Κατοικίες, σχολεία, Κτίρια ΤΕΙ, κλπ.) 50 εγκαταστάσεις ΜΙΚΡΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ: 2 εγκαταστάσεις ισχύος 0,6 MW / Συνολικό δυναµικό: 6 MW ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ: Μελέτες εφαρµογής llllliii ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ: 5 εγκαταστάσεις ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ: Περισσότερα από 190 εκατ. ΕΥΡΩ

10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ιείσδυση τεχνολογιών, κυρίως σε νέες οικοδοµές Θερµοµόνωση κτιρίων Χρήση διπλών τζαµιών Χρήση λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας Πολλές νέες πρότυπες εγκαταστάσεις,, εφαρµογές κυρίως σε ξενοδοχεία Εθελοντική παρέµβαση (µε το συντονισµό του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης) µεγάλων καταναλωτών ενέργειας στην Κρήτη (ξενοδοχεία, αντλιοστάσια, ήµοι κλπ.) για µείωση της ζητούµενης ηλεκτρικής ισχύος κατά τις περιόδους της καλοκαιρινής αιχµής Εξειδικευµένη πληροφόρηση σε σχολεία, επαγγελµατίες, ευρύ κοινό (φυλλάδια, οµιλίες, spot, τύπος κλπ.)

11 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Εκπόνηση µελέτης προσδιορισµού των ποσοτήτων και των συστηµάτων συλλογής των χρησιµοποιηµένων φυτικών λαδιών & λιπών / Ενηµέρωση επενδυτών Εφαρµογή πρωτοποριακού για την Ελλάδα ευρωπαϊκού προγράµµατος πολύµηνης δοκιµής και χρήσης βιοντήζελ σε πραγµατικές συνθήκες σε δυο λεωφορεία µε περιεκτικότητες πολύ υψηλότερες από τις νοµοθετηµένες / Συνεργασία µε ελληνικούς και τοπικούς επιστηµονικούς φορείς ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΕΙΣ: Μετεκπαίδευση Ελλήνων τεχνικών για τη χρήση του βιοντήζελ / ηµιουργία - διανοµή ειδικού οπτικοακουστικού υλικού (DVD) στα ελληνικά / Ενηµερωτικές επιγραφές στα λεωφορεία / Άρθρα στον Τύπο

12 Εφαρµογή Εκπαιδευτικών Ενεργειακών Προγραµµάτων στην Κρήτη κατά τα σχολικά έτη & & Με τη συνεργασία των ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των Τµηµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αριθµός συµµετεχόντων σχολείων, τάξεων & µαθητών Αριθµός σχολείων Αριθµός τάξεων Συνολικός αριθµός µαθητών

13 Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε, διανεµήθηκε ή επιδείχτηκε από το Ενεργειακό Κέντρο σε σχολεία της Κρήτης

14 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (φυλλάδια, αφίσες κλπ.)

15 ΚΡΗΤΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ 1 Καθιέρωση και Ενδυνάµωση του ενεργειακού περιφερειακού προγραµµατισµού / ΟΤΑ - Περιβάλλον / ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Έγκαιρη εγκατάσταση και λειτουργία του τρίτου ηλεκτροπαραγωγικού σταθµού Κρήτης στην Κορακιά ήµου Γαζίου (ισχύος 500MW: 250MW µέχρι το 2013 και 250MW από τη µετεγκατάσταση των Λινοπεραµάτων µέχρι το 2017) Εξάντληση όλων των πιθανοτήτων για εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό σύστηµα της Κρήτης (και στην Κορακιά) Αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων (και των δεσµεύσεων του «Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής των ικαιωµάτων Εκποµπών CO 2») Εισαγωγή του πολυζωνικού τιµολογίου για µετατόπιση των καταναλώσεων εκτός των περιόδων αιχµής Εγκατάσταση πυκνωτών στα κλιµατιστικά των δηµόσιων κτιρίων Ρύθµιση συν φ. Αναβάθµιση δικτύου µεταφοράς/διανοµής ηλεκτρισµού. Υπογειοποίηση δικτύων ΕΗ. Επανεξέταση της καλωδιακής σύνδεσης της Κρήτης µε την ηπειρωτική Ελλάδα (εν όψει και της αµφίδροµης ανταλλαγής ηλεκτρισµού λόγω αιολικών πάρκων κλπ.)

16 ΚΡΗΤΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ 2 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τήρηση του κανονισµού θερµοµόνωσης κτιρίων και του ΚΟΧΕΕ (µονώσεις, λέβητες, κλιµατιστικά, διπλά τζάµια κλπ.). «Βαθµονόµηση» «Ενεργειακή ταυτότητα κτιρίων». Προώθηση ενεργειακά αποδοτικών «άσπρων συσκευών» (κλιµατιστικά, ψυγεία κλπ.) λαµπτήρες. Πιλοτικά έργα: νοσοκοµεία, δηµόσια-δηµοτικά κτίρια, σχολεία, ξενοδοχεία Υγραεριοκίνηση οχηµάτων / Φ.Α. στα οχήµατα κατοικίες βιοµηχανία εµπόριο Ηλεκτρικά και υβριδικά οχήµατα / ιαχείριση κυκλοφορίας

17 ΚΡΗΤΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ 3 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νέα αιολικά πάρκα: 350MW µέχρι το 2015 Συστήµατα αντίστροφης άντλησης ταµίευσης MW µέχρι το 2015 (για αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ και για οικονοµικότερη διαχείριση του συµβατικού συστήµατος. Αντικατάσταση «αεριοστροβίλων») Καλωδιακή σύνδεση µε ηπειρωτική Ελλάδα (ΑΠΕ) Θερµικά Ηλιακά: Τριπλασιασµός της σηµερινής επιφάνειας (3 x m 2 ) Ξενοδοχεία Ηλιακός Κλιµατισµός!!! / Ηλιακή Θέρµανση χώρων / Κατασκευαστές! Πιλοτική παραγωγή ηλεκτρισµού από ηλιοθερµικά συστήµατα. Φωτοβολταϊκά 54 MW (0 150 Kw) 14,5 MW (> 150 Kw) MW: 2015 (αυτοπαραγωγή)

18 ΚΡΗΤΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (συνέχεια) Μικρά Υδροηλεκτρικά: 6MW σε συνδυασµό και µε τα νέα φράγµατα. Ενεργειακή αξιοποίηση Βιοµάζας: 7MW (2008) / 20MW (2010) / 40MW (2015) Συνδυασµός µε διφασικά ελαιουργεία κλπ. / Ρύπανση Βιοαέριο: 35 µονάδες για Βιοµηχανίες τροφίµων, ΧΥΤΑ, Βιολογικούς σταθµούς κλπ. Ενεργειακή αξιοποίηση αστικών απορριµµάτων: 30MW συµπαραγωγή. Βιοκαύσιµα: Ευρεία χρήση στις µεταφορές / Πιλοτικά έργα µε 100% χρήση / Ενεργειακές καλλιέργειες Παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ (µεταφορές κλπ.).

19 ΚΡΗΤΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης: Ενίσχυση! / Συντονισµός Επιδεικτικό Εκπαιδευτικό πάρκο ΑΠΕ και ΟΧΕ στο χώρο της πρώην αµερικάνικης βάσης Γουρνών Γραφεία ενεργειακής πληροφόρησης πολιτών σε Νοµαρχίες µεγάλους ήµους Ενεργειακός τουρισµός: πρότυπα ξενοδοχεία οικολογικές µονάδες αγροτουρισµού - µεγάλες εγκαταστάσεις ΑΠΕ κλπ. Εκπαιδευτικά / Ερευνητικά τµήµατα ΑΕΙ ΤΕΙ Στήριξη τοπικής βιοµηχανίας βιοτεχνίας-επιχειρήσεων / Ενεργειακή Καινοτοµία! Επιµόρφωση τεχνικών εγκαταστατών Οργανωµένα και συνεχή προγράµµατα παρέµβασης στην Πρωτοβάθµια ευτεροβάθµια εκπαίδευση Συνεχείς οργανωµένες καµπάνιες πληροφόρησης πολιτών και οµάδων-στόχων

20 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ Τα νησιά είναι από τα πρώτα θύµατα της κλιµατικής αλλαγής! Η απαίτηση ιδιαίτερων µέτρων αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής στα νησιά «διέρχεται» πρώτα από την ευρεία εφαρµογή βιώσιµων ενεργειακών τεχνολογιών από αυτά!

21 Βράβευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης και του Ενεργειακού της Κέντρου Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό της Κέντρο είναι από τους επίσηµους εταίρους της καµπάνιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Βιώσιµη Ενέργεια για την Ευρώπη». Το 2001 τιµήθηκαν µε το πρώτο Βραβείο στην κατηγορία της καλύτερης σύµπραξης σε πανευρωπαϊκό περιφερειακό επίπεδο, για τον προγραµµατισµό, την προώθηση και υλοποίηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη.

22 ΚΡΗΤΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. Από τους συναδέλφους: Ανηψητάκη Αντώνη (ΠΜ), Αρχοντάκη Γιώργο (ΜΜ), Γοργοράπτη Νίκο (ΜΜ), Ζωγραφάκη Νίκο (ΧΜ), Κουτρούλη Μπάµπη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΑΜΑ & ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΣΥΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Καθαρή Ενέργεια από τον Ήλιο Η Πηγή Ενέργειας του Μέλλοντος; Δυνατότητες Χρήσης στα Έργα Υποδομής του Ελληνικού Στρατού ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερµανός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα