ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ.ΧΩ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ M.Sc. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ Α Τάξεως στην κατηγορία 27 : «Περιβαλλοντικές μελέτες και έρευνες» ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ D+OS ENERGY HELLAS ΕΠΕ LUMINOSA I. ΠΕΣ ΕΜΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΧΛΗΣΗ ΕΜΒΑ Ο/ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ/ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΞΥΛΩ ΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1ΜWe Α.Π.Ε. «ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 11», ΘΕΣΗ «ΦΟΥΣΚΑΛΗ ΛΑΚΚΟΣ».. ΜΕΣΗΣ.Ε. ΑΡΚΑ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 ΧΑΜΗΛΗ 523m² σε δύο επίπεδα/350m² ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Β ΕΠΙ ΤΟΥ 4531/ ΜΑΪΟΣ 2015

2 ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 2 από 178

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ Α ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τίτλος έργου ή δραστηριότητας Είδος και μέγεθος έργου Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου Κατάταξη του έργου Φορέας έργου Περιβαλλοντικός μελετητής έργου 12 2 ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 14 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασικά στοιχεία συνθηκών λειτουργίας Βασικά στοιχεία φάσεων κατασκευής και λειτουργίας 17 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας 3.3 αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων 4 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 4.1 Στόχος και σκοπιμότητα Ιστορική εξέλιξη του έργου Οικονομικά στοιχεία έργου Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα 22 5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Θέση του έργου ως προς τις εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου Θεσμικό καθεστώς χρήσεων γης και όρων δόμησης περιοχής έργου Έλεγχος συμμόρφωσης με το παράρτημα vi περί αποστάσεων εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής 6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κύρια τεχνικά και γεωμετρικά στοιχεία, βάσει του ωριμότερου σταδίου στο οποίο έφθασε ο σχεδιασμός αυτού. Αναγκαία στοιχεία ώστε να καθίσταται εφικτή η αντικειμενική εκτίμηση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και έργων 6.3 Κατά περίπτωση Τεχνική περιγραφή των κτηριακών έργων α Υπόγειο β Ισόγειο γ Α όροφος δ Οροφή του κτηρίου ώμα Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών Χώροι στάθμευσης ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 3 από 178

4 6.3.4 Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών εγκαταστάσεων α Σιλό/δεξαμενή αποθήκευσης πρώτης ύλης/tank fuel (fuel hopper) και προαεριοποιητής β Αεριοποιητής γ Σύστημα καθαρισμού/ψύξης δ Συστοιχίες μηχανών εσωτερικής καύσης/γεννητριών ε Μετασχηματιστής ανύψωσης στη μέση τάση 38 Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται, καθώς και κατανομή της κατάληψης ανά επιμέρους έργο ή χρήση Φάση κατασκευής Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών και σταδίων κατασκευής, περιλαμβανόμενων των ενδεχομένως απαιτούμενων καθαιρέσεων α Απαιτούμενες καθαιρέσεις β Στάδιο εκσκαφών θεμελίωσης γ Στάδιο ανέγερσης κτηρίου δ Συνολικό χρονοδιάγραμμα εργασιών Επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής δανειοθάλαμοι, αποθεσιοθάλαμοι, εργοτάξια Αναγκαία υλικά κατασκευής είδος, ποσότητες, τρόπος και τόπος προμήθειας Εκροές υγρών αποβλήτων Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν Εκπομπές ρύπων στον αέρα από την κατασκευή του έργου Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τις εργασίες κατασκευής του έργου Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με αναφορά στην ισχύ και τις συχνότητες των εκπομπών Φάση λειτουργίας Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και της διαχείρισης του έργου κατά τμήματα α Τομέας Α Αποθήκευση, παροχή πρώτης ύλης β Τομέας Β Καύση/αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών γ Τομέας Γ Καθαρισμός/ψύξη ξυλοαερίου SYNGAS δ Τομέας Μηχανές (Μ.Ε.Κ.), γεννήτριες παραγωγής ρεύματος ε Τομέας Ε Μετασχηματιστής ΧΤ προς ΜΤ και διασύνδεση με το δίκτυο στ Τομέας ΣΤ Εξοπλισμός παρακολούθησης Μονάδας ζ Γενικό σχέδιο πυρασφάλειας Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία του έργου εκτίμηση ποσοτήτων αιχμής και ετήσιας περιόδου α Εισροές υλικών β Ενέργεια Αυτονομία καυσίμου Μονάδας γ Νερό Εκροές υγρών αποβλήτων Εκροές στερεών αποβλήτων Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα α Εκπομπές ρύπων β Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου γ Καπνός δ Αιωρούμενη σκόνη Εκπομπές θορύβου και δονήσεων ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 4 από 178

5 6.5.7 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Παύση λειτουργίας αποκατάσταση Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών και τρόποι διάθεσης Αποκατάσταση χώρου κατάληψης του χώρου προς νέα χρήση του Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 81 7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Παρουσίαση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν Επιλογή θέσης εγκατάστασης α Ως προς τη θέση β Ως προς το μέγεθος και την κλίμακα γ Ως προς την τεχνολογία και την παραγωγική διαδικασία δ Ως προς το σχεδιασμό και τη διαδικασία κατασκευής του έργου Μηδενική λύση Αξιολόγηση και αιτιολόγηση της τελικής επιλογής σε σχέση με τις επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον 8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Περιοχή μελέτης Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά Φυσικό περιβάλλον Γενικά στοιχεία Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών άση και δασικές εκτάσεις Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές Ανθρωπογενές περιβάλλον Χωροταξικός σχεδιασμός χρήσεις γης ιάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Πολιτιστική κληρονομιά Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον ημογραφική κατάσταση τάσεις εξέλιξης Παραγωγική διάρθρωση της οικονομίας Απασχόληση κύριοι δείκτες ανά παραγωγικό τομέα, τάσεις εξέλιξης Κατά κεφαλήν εισόδημα με βάση τους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ Τεχνικές υποδομές Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Υπάρχουσες πηγές ρύπανσης Εκμετάλλευση φυσικών πόρων Ατμοσφαιρικό περιβάλλον ποιότητα αέρα Κύριες πηγές εκπομπής ρύπων Εκτίμηση/αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος ιαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις Κύριες πηγές εκπομπής θορύβου περιβάλλοντος ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 5 από 178

6 Εκτίμηση/αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος ιαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Ύδατα Σχέδιο διαχείρισης υδάτων υδατικού διαμερίσματος Κρήτης Επιφανειακά ύδατα Υπόγεια ύδατα Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος (χωρίς το έργο) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Μεθοδολογικές απαιτήσεις Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Ξυλοαέριο SYNGAS Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Επιπτώσεις σχετικά με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 9.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον Γενικά στοιχεία Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών άση και δασικές εκτάσεις Ανθρωπογενές περιβάλλον Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία Επιπτώσεις στα ύδατα Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακες ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ρομολόγια οχημάτων Μονάδας Φάση κατασκευής Φάση λειτουργίας 124 Π10 «ΕΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΞΥΛΩ ΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» 126 Π10.1 Χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες 126 Π10.1 α Κυρίως χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες ευκάλυπτος 128 Π10.1 β Εναλλακτικά χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες Αντιμετώπιση περίσσειας ξυλοερίου: δαυλός καύσης Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: τέφρα Αντιμετώπιση εκπομπών αερίων ρύπων Μ.Ε.Κ.: μείωση εκπομπών CΟ, ΝΟ X, H/C 10.4 α Κατακράτηση οξειδίων ΝΟ X, H/C, CO και SO β Κατακράτηση σωματιδίων ΑΣ 10 /ΑΣ 2, Αντιμετώπιση δυσμενών χημικών επιπτώσεων διοξίνες, φουράνια Αντιμετώπιση επιπτώσεων από τα λύματα προσωπικού ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 6 από 178

7 10.7 Αντιμετώπιση επιπτώσεων από τις εκπομπές θορύβου/δονήσεων Αποκατάσταση της φυσιογνωμίας της περιοχής Αποκατάσταση τοπίου μετά την παύση λειτουργίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης Κατάσταση παραλαβής πρώτης ύλης Φάση κατασκευής Τέφρα Χρονοδιάγραμμα συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Χρονοδιάγραμμα συντήρησης συστήματος καθαρισμού/φιλτραρίσματος Περιβαλλοντική παρακολούθηση Παρακολούθηση εκπομπών αερίων ρύπων Μ.Ε.Κ Παρακολούθηση εκπομπών θορύβου και δονήσεων Παρακολούθηση πιθανών εκπομπών διοξινών και φουρανίων 160 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 12.1 Φάση κατασκευής Φάση λειτουργίας Στερεά απόβλητα Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Τμήμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Υγρά απόβλητα Θόρυβος δονήσεις αέρια Γενικές υποχρεώσεις έργου ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Βιβλιογραφία Βεβαιώσεις, προσφορές και συμφωνητικά ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 7 από 178

8 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρατίθενται τα γενικά στοιχεία που αφορούν το έργο. ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 8 από 178

9 1.1 Τίτλος έργου ή δραστηριότητας Το προς διαπραγμάτευση επί της παρούσης, έργο τιτλοφορείται ως «ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ/ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΞΥΛΩ ΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1MWe». 1.2 Είδος και μέγεθος έργου Το είδος και το μέγεθος του συγκεκριμένου έργου δυνητικά μπορεί να ενταχθεί στις βιομηχανικές/βιοτεχνικές εγκαταστάσεις οι οποίες όμως λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΠΟ Ι ΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΧΛΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑ Ο /ΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ/ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΞΥΛΩ ΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1MWe Α.Π.Ε. ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΤΟΣ ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1652,58m 2 523m² σε δύο επίπεδα /350m² LUMINOSA I. ΠΕΣ ΕΜΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Πίνακας 1.2/1 Στοιχεία δραστηριότητας Μονάδας. 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου Η διοικητική υπαγωγή του οικοπέδου επί του οποίου θα ανεγερθεί το κτήριο εγκατάστασης της Μονάδας, διασαφηνίζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΟΥΣΚΑΛΗ ΛΑΚΚΟΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.. ΜΕΣΗΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πίνακας 1.3/1 ιοικητική υπαγωγή έργου. Η ακριβής γεωγραφική θέση του οικοπέδου εγκατάστασης της Μονάδας απεικονίζεται στην ακόλουθη αεροφωτογραφία: ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 9 από 178

10 Φωτογραφία 1.3/2 Ακριβής τοποθέτηση οικοπέδου εγκατάστασης κτηρίου Μονάδας σύμφωνα με τις δοθείσες συντεταγμένες εκ του τοπογραφικού διαγράμματος. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες που προσδιορίζουν τη θέση του οικοπέδου εγκατάστασης του κτηρίου της Μονάδας για κάθε κορυφή της έκτασης του, παρατίθενται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: ΚΟΡΥΦΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ WGS 84 Χ Ψ Φ ( ο ) λ ( ο ) , ,40 35, , , ,97 35, , , ,12 35, , , ,23 35, , , ,58 35, , , ,87 35, , , ,82 35, , Πίνακας 1.3/3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου. Σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα παράρτημα 15, το οικόπεδο εγκατάστασης της Μονάδας περικλείεται εντός των ορίων (490, 68, 69, 491, 492, 310, 306, 490) αποτελώντας συνένωση των επιμέρους οικοπέδων (2) και (3), με συνολικό εμβαδό: 1 ΟΙΚΟΠΕ Ο 2 ( ) 858,68m² 2 ΟΙΚΟΠΕ Ο 3 ( ) 793,90m² Ε( ) 1652,58m 2 Πίνακας 1.3/4 Καθοριζόμενη περιοχή και εμβαδό οικοπέδου εγκατάστασης. ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 10 από 178

11 1.4 Κατάταξη του έργου Η Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση/αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών δυνητικά κατατάσσεται στις κατηγορίες: «7. Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς καύσης βιομάζας» (ΦΕΚ 21 Β / ). Οι φυτικές ξυλώδεις ύλες που θα καταναλώνει η Μονάδα, εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των πρώτων υλών που χαρακτηρίζονται ως βιομάζα. «6α. Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου» (ΦΕΚ 21 Β / ). Η ένταξη της Μονάδας στη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται για καθαρά τυπικούς λόγους, προκειμένου να αιτιολογηθεί η παρουσία του ξυλοαερίου SYNGAS εκ της καύσης/αεριοποίησης που θα αποτελεί το αέριο καύσιμο της Μονάδας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διευκρινιστεί πως το συγκεκριμένο δεν αποτελεί τυπικό «βιοαέριο» αφού δεν παράγεται από άμεσες ή έμμεσές βιολογικές διαδικασίες όπως από αναερόβια χώνεψη. Προκύπτει από ατελή καύση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών και για το λόγο αυτό στην παρούσα θα αποκαλείται ως «ξυλοαέριο» με την ειδική ονομασία «SYNGAS». Τα δύο αυτά είδη αερίων παρουσιάζουν διαφορές στις φυσικοχημικές τους ιδιότητες όπως θα αναλυθεί περαιτέρω. Παρ όλα αυτά, η εξεταζόμενη Μονάδα εναλλακτικά μπορεί να ενταχθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία αφού διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Καθίσταται σαφές πως η κατάταξη της Μονάδας ακολουθεί τη συγκεκριμένη οδό, επειδή δεν δύναται να γίνει σαφής χαρακτηρισμός της σύμφωνα με την διατυπωθείσα ονοματολογία της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο τίτλος «εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου» είναι περισσότερο συμβατικός. Επιγραμματικά, οι νομοθεσίες για την οριστική κατάταξη της εξεταζόμενης Μονάδας είναι οι ακόλουθες: άρθρο 1/παράγραφος 4/Ν. 4014/ ΦΕΚ 209 Α /2011 όπως συμπληρώθηκε από τα 1. Παράρτημα Χ/ομάδα 10 η /6α/Υποκατηγορία Α2 2. Παράρτημα Χ/ομάδα 10 η /7/Υποκατηγορία Α2 της Υ.Α / ΦΕΚ 21 Β / και τροποποιήθηκε με την Υ.Α παράγραφος 4-Α1/ ΦΕΚ.1565Β / όσον αφορά την κατάταξη του έργου σε κατηγορία και υποκατηγορία. Αριθ.οικ. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ 1048 Β / /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 303β όσον αφορά την αντιστοίχηση της κατηγορίας που εντάσσεται το έργο με το βαθμό όχλησης. Επιγραμματικά, στον ακόλουθο πίνακα: ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 11 από 178

12 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Παράρτημα Χ/ομάδα 10 η /6α/Υποκατηγορία ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΣΧΥΣ Ρ: Α2 (Α.1958/ΦΕΚ 21 Β / ) ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ Υποκατηγορία Α2 0,5<P=1MWe<3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Παράρτημα Χ/ομάδα 10 η /7/Υποκατηγορία ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΣΧΥΣ Ρ: Α2 (Α.1958/ΦΕΚ 21 Β / ) ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ Υποκατηγορία Α2 0,5<P<10MWe ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αριθ.οικ. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ 1048 Β /4-4- ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ 2012/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 303β «Σταθμοί ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Βάσει της ισχύος: ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας και αγροτικών παραπροϊόντων» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟ 08) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ >500kW 5MW - Βαθμός όχλησης: ΧΑΜΗΛΗ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1.5 Φορέας έργου Πίνακας 1.4/1 Κατάταξη Μονάδας. Στον ακόλουθο πίνακα, παρατίθενται τα στοιχεία του φορέα έργου: ΕΠΩΝΥΜΙΑ LUMINOSA Ι. ΠΕΣ ΕΜΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΙΑΡΗ 31 ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟ, Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ FAX Ε-MAIL WEB ADRESS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΓΡΟΥ 332, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Πίνακας 1.5/1 Στοιχεία φορέα έργου. 1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής έργου Στον ακόλουθο πίνακα, παρατίθενται τα στοιχεία του περιβαλλοντικού μελετητή του έργου: ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 12 από 178

13 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΓΡΟΥ 332, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ FAX Ε-MAIL WEB ADRESS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΓΡΟΥ 332, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Πίνακας 1.6/1 Στοιχεία περιβαλλοντικού μελετητή έργου. Ο ως άνω αναφερόμενος μελετητής συνέταξε την παρούσα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη δομή που ορίζεται στα ακόλουθα: Άρθρο 11/Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α / ). Παράρτημα ΙΙ/Ν.4014/ΦΕΚ 209 Α / όπως επιτάσσει το προαναφερόμενο Άρθρο 11. Παράρτημα VI/ΚΥΑ 49828/ΦΕΚ 2464 Β / περί «ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». ΥΑ /Άρθρο 3/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 4.10 (ΦΕΚ 135 Β / ). ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 13 από 178

14 2 ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μη τεχνική περίληψη παρατίθεται σε ξεχωριστό ένθετο. Σε αυτό συνοψίζεται το περιεχόμενο της μελέτης σε απλή, μητεχνική γλώσσα. ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 14 από 178

15 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση/αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών, διαρθρωτικά. ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 15 από 178

16 3.1 Βασικά στοιχεία συνθηκών λειτουργίας Τα βασικά στοιχεία συνθηκών λειτουργίας της Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση/αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΡΓΟ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ/ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΞΥΛΩ ΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 1ΜW ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ Wood chips από φυτικές ξυλώδεις ύλες κυρίως ευκάλυπτο ΠΟΣΟΤΗΤΑ 26tn ημερησίως ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Χωρητικότητα: 628,65m³ Ύψος: 11m ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΤΗΣ Ένας (1) αεριοποιητής της εταιρείας POWERMAX 1ΜW. Μετατρέπει τη φυτική καύσιμη ύλη σε ξυλοαέριο SYNGAS. Ύψος: 11m ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΨΥΞΗΣ: Ένα (1) σύστημα καθαρισμού/ψύξης της εταιρείας POWERMAX. Συλλογή της παραγόμενης τέφρας πτητικής και επικαθήμενης, από την ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ καύση της πρώτης ύλης στον αεριοποιητή. ΤΕΦΡΑΣ ASH CONTAINER Ένα (1) ash container χωρητικότητας 29m³. Η επικαθήμενη τέφρα θα αποτίθεται απευθείας στο ash container. Η πτητική τέφρα θα αποτίθεται στο ash container μέσω των ειδικά τοποθετημένων κυκλώνων για τη συλλογή της. ύναται να ενσωματωθεί στο ακόλουθο «σύστημα καθαρισμού/ψύξης». ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΨΥΞΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΞΥΛΟΑΕΡΙΟΥ SYNGAS ΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΞΥΛΟΑΕΡΙΟΥ SYNGAS GEN SET: ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Μ.Ε.Κ.- Κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων πίσσας και του εξαιρετικά λεπτομερούς κλάσματος της τέφρας στο ξυλοαέριο SYNGAS, καθώς και ψύξη αυτού στην επιθυμητή θερμοκρασία. Τα κυριότερα στοιχεία του είναι: -Κυκλώνας συλλογής τέφρας -Εναλλάκτης θερμότητας ζεστού αέρα -Ψύκτης αέρα -Πρώτος έμμεσος ψύκτης -Electrostatic precipitator - εύτερος έμμεσος ψύκτης -Συμπιεστής αερίου -Στεγνωτήρας αερίου - εξαμενή αποθήκευσης (gas tank) ξυλοαερίου SYNGAS Εκεί θα βρίσκεται το νερό που θα χρησιμοποιείται για την ψύξη του ξυλοαερίου SYNGAS. Θα διαθέτει χωρητικότητα 250m 3. Εγκατεστημένο σύστημα καύσης τυχόν περίσσειας του παραγόμενου ξυλοαερίου SYNGAS που δεν δύναται να καταναλωθεί από τις Μ.Ε.Κ. τη δεδομένη χρονική στιγμή. υναμικότητα καύσης : 100m³/h - ύο (2) συστοιχίες μηχανών εσωτερικής καύσης/γεννήτριας απόδοσης 500kW η κάθε μία, περίπου. Συνολικά 1ΜW. Οι συστοιχίες αυτές επονομάζονται ως «gen sets». Πιστοποιημένο σύνολο της POWERMAX. -Μηχανές εσωτερικής καύσης της WUXI TENENG POWER MACHINERY CO., LTD. Προκαλούν τέλεια καύση του παραγόμενου ξυλοαερίου SYNGAS προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. -Γεννήτριες της εταιρείας SIEMENS. Μετατρέπουν την παραγόμενη ενέργεια των μηχανών από την καύση ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 16 από 178

17 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Y/Σ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ του ξυλοαερίου SYNGAS σε ηλεκτρική. Ένας (1) συζευγμένος μετασχηματιστής της εταιρείας ABB. Θα αναλάβει την ανύψωση του ρεύματος στην τάση του δικτύου του Ε ΗΕ. Περιέχει το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού προκειμένου να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα και να διοχετευτεί με ασφάλεια στο δίκτυο του Ε ΗΕ. Αποτελείται από τα εξής στοιχεία εξοπλισμού: -Μετασχηματιστής Μονάδας. -Μετασχηματιστής Ε ΗΕ. - ίκτυο Μ.Τ. σύνδεσης με το δίκτυο του Ε ΗΕ. -Πίνακες Χ.Τ. και Μ.Τ. 7820MWh ανυψούμενη στη μέση τάση. Θα διατίθεται στο δίκτυο του Ε ΗΕ. Πίνακας 3.1/1 Κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά Μονάδας. Η Μονάδα θα απασχολεί σε μόνιμη βάση δύο ή τρεις εργαζόμενους, οι οποίοι θα παρακολουθούν τα λειτουργικά συστήματα της Μονάδας. Τα συστήματα αυτά θα είναι συνδεδεμένα μέσω δικτύου με κατάλληλο λογισμικό παρακολούθησης και καταγραφής. Το λογισμικό θα επιτηρεί συνεχώς τη λειτουργία των επιμέρους συστημάτων Μονάδας και θα καταγράφει την απόδοσή του. Η παρουσία των εργαζομένων αυτών θα είναι εκ περιτροπής και θα παρίστανται τις ώρες που θα προσέρχεται το όχημα μεταφοράς των φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών προς κατανάλωση, δύο φορές ημερησίως. Επίσης θα διενεργείται ανά χρονικό διάστημα δύο ή τριών ημερών, ο έλεγχος ομαλής λειτουργίας ο οποίος θα διαρκεί δύο έως τρεις ώρες κατά μέγιστο. Λόγω της τηλεμετρικής παρακολούθησης της Μονάδας όπως αναφέρθηκε, δεν απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμονής, παρά μόνο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Πέραν τούτου, η Μονάδα θα απασχολεί και τοπικούς επαγγελματίες προκειμένου για την τροφοδοσία της και τη συντήρησή της. Επιγραμματικά: Μηχανικοί συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Προμηθευτές ανταλλακτικών και εργαλείων συντήρησης/αποκατάστασης. Τοπικοί επαγγελματίες/καλλιεργητές προμήθειας πρώτης ύλης. Μεταφορείς νερού, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 3.2 Βασικά στοιχεία φάσεων κατασκευής και λειτουργίας Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται επιγραμματικά τα στοιχεία κατασκευής και λειτουργίας της Μονάδας. Αναλυτικά: ΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 η Σκαπτικές εργασίες Κατασκευή θεμελιώσεων και υπόγειων χώρων κατασκευή θεμελίωσης υποδομών δεξαμενής αποθήκευσης του νερού ψύξης του ξυλοαερίου SYNGAS κ.α. 2 η Κατασκευή κτηρίου Ανέγερση κτηρίου τοποθέτησης των επιμέρους στοιχείων εγκατάστασης εξοπλισμού καθώς και των βοηθητικών χώρων. 3 η Τομέας λειτουργίας Α: Εγκατάσταση σιλό/δεξαμενής αποθήκευσης πρώτης ύλης. Αποθήκευση ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 17 από 178

18 4 η Τομέας Β: Καύση/αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών 5 η Τομέας Γ: Καθαρισμός/ψύξη παραγόμενου ξυλοαερίου SYNGAS 6 η Τομέας : Μηχανές (Μ.Ε.Κ.), γεννήτριες παραγωγής ρεύματος 7 η Τομέας Ε: Μετασχηματιστής ΧΤ/ΜΤ, διασύνδεση με το δίκτυο 8 η Tομέας ΣΤ: Εξοπλισμός τηλεμετρικής παρακολούθησης και καταγραφής Εγκατάσταση αεριοποιητή παραγωγής ξυλοαερίου SYNGAS. Από την καύση του αερίου αυτού θα παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια. Τοποθέτηση συστήματος καθαρισμού από αιωρούμενα σωματίδια και ψύξης, τα οποία μειώνουν την ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα του αερίου. Εγκατάσταση δύο «ηλεκτροπαραγωγών ζευγών» (generator sets) Μ.Ε.Κ./γεννητριών. Θα εγκατασταθούν εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου στο ισόγειο. Στον εξοπλισμό αυτό θα πραγματοποιείται καύση του παραγόμενου ξυλοαερίου. Η ενέργεια από την καύση, θα μετατρέπεται μέσω της γεννήτριας σε ηλεκτρική. Ανύψωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη μέση τάση μέσω του μετασχηματιστή. Θα εγκατασταθούν πίνακες και λοιπά συστήματα διασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Εγκατεστημένο λογισμικό καταγραφής δεδομένων από τη λειτουργία των προηγούμενα περιγραφόμενων επιμέρους στοιχείων εξοπλισμού της Μονάδας. Ενημέρωση διαδικασιών παραγωγής και πιθανών δυσλειτουργιών μέσω internet και κινητών τηλεφώνων. 9 η Συστήματα ασφαλείας Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας, καθώς και λοιπών συστημάτων ασφαλείας για το προσωπικό και το περιβάλλον. Πίνακας 3.2/1 Πίνακας καταγραφής βασικότερων στοιχείων κατασκευής και λειτουργίας. 3.3 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων Η Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση/αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών θα καταναλώνει κυρίως wood chips από ευκάλυπτο ή άλλα δέντρα και καλλιέργειες. ευτερευόντως, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν wood chips αγριαγκινάρας, καθώς και υπολείμματα άλλων δένδρων ελαιόδεντρων, πεύκων, κ.α. Η Μονάδα δεν θα καταναλώνει ποσότητες νερού πέραν των αναγκών του προσωπικού καθώς και για καθαριότητα. Τα απόβλητα της Μονάδας συνίστανται σε στερεά τέφρα, καθώς και σε αέρια καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης. Επιγραμματικά: α/α 1 ΕΙ Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ «Wood chips» από ευκάλυπτο και άλλα δέντρα 2 Νερό 3 Τέφρα (Επικαθήμενη και πτητική) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 26tn 250m kg ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ποσότητα αυτή θα καταναλώνεται ημερησίως Θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον καθαρισμό/ψύξη του ξυλοαερίου SYNGAS. Θα κυκλοφορεί εντός κλειστών κυκλωμάτων χωρίς διαφυγές. Αναμένονται ελάχιστες, της τάξης του 1m 3 /ημέρα Η ποσότητα αυτή θα προκύπτει ημερησίως και θα προέρχεται από την καύση της πρώτης ύλης εντός του αεριοποιητή. ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 18 από 178

19 4 Αέρια απόβλητα: καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης CO: 60,5mg/m 3 NO x : 29,8mg/m 3 Οι ποσότητες αυτές θα είναι κάτωθεν των θεσμοθετημένων ορίων. Επιπλέον, θα αντισταθμίζονται μέσω των ειδικά εγκατεστημένων ενεργειακών καλλιεργειών, για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου είδους Πίνακας 3.3/1 Είδη πρώτων υλών σχετιζόμενων με τη λειτουργία της Μονάδας. Ειδικότερα, τα στερεά απόβλητα της Μονάδας αναφέρονται ως ακολούθως: α/α ΕΙ Η ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1 Στερεά απόβλητα: Επικαθήμενη τέφρα αποτιθέμενη στη βάση του «κλιβάνου» καύσης/αεριοποίησης (αεριοποιητή) 2 Στερεά απόβλητα: Πτητική τέφρα ΑΝΑΜΕΝΟ- ΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗ- ΤΕΣ ΗΜΕΡΗ- ΣΙΩΣ (ΕΤΗΣΙΩΣ) 1235kg (450,78 tn) 65kg (23,7tn) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Υπολείμματα από την ατελή καύση των φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών εντός του χρησιμοποιούμενου αεριοποιητή. Καταπίπτουν στην κεκλιμένη βάση του «κλιβάνου» καύσης/αεριοποίησης και από εκεί συλλέγονται στο ash container. Αιωρούμενα υπολείμματα από την ατελή καύση των φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών εντός του αεριοποιητή τα οποία δεν κατακάθισαν στη βάση του «κλιβάνου» καύσης/αεριοποίησης. Θα δεσμεύονται από τον κυκλώνα συλλογής τέφρας και θα αποτίθενται και αυτά στο ash container. Τυχόν λεπτομερέστερο κλάσμα αυτών (<ΑΣ 0,5 ) που δεν κατακρατήθηκε από τους κυκλώνες, θα δεσμεύεται από τον ηλεκτροστατικό διαχωριστή και τα wet sprays του συστήματος καθαρισμού/ψύξης. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ε.Κ.Α.) : Τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες : Πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου. Εμπίπτει στη δεύτερη κατηγορία αφού οι φυτικές ξυλώδεις ύλες θα εισαχθούν χωρίς καμία χημική επεξεργασία. ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ Αποκομιδή της κάθε 15 ημέρες με όχημα μεταφοράς της πρώτης ύλης από συμβεβλημένη εταιρεία. Όπως προηγουμένως. Πίνακας 3.3/2 Είδη στερεών και υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία της Μονάδας. ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 19 από 178

20 4 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ Το κοινωνικό/οικονομικό όφελος από τη λειτουργία της Μονάδας. ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 20 από 178

21 4.1 Στόχος και σκοπιμότητα Στα πλαίσια της παγκόσμιας στροφής στον ενεργειακό κλάδο για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έγκειται η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου. Τη στροφή αυτή επιτάσσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση σε διεθνές επίπεδο, που οφείλεται στην εξόρυξη και στην καύση των ορυκτών πρώτων υλών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η λειτουργία των μονάδων αυτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σηματοδοτεί την εγκατάσταση ενεργειακών καλλιεργειών σε σημαντικές εκτάσεις, ειδικά για χρήση από αυτές. Το γεγονός αυτό στοιχειοθετεί μια σειρά από οφέλη όπως: Ενίσχυση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα των μονάδων αυτών. Κοινωνική συμβολή αφού προτρέπει την απασχόληση μέρους του εγχώριου εργατικού δυναμικού στις αγροτικές δραστηριότητες. Παράλληλα με την παγίωση των δραστηριοτήτων αυτών εμποδίζεται η αστυφιλία, με τη συγκράτηση των παραγωγικών δυνάμεων στις επαρχίες. Οικονομική συμβολή αφού παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με μικρότερο κόστος, ενώ με την εγκατάσταση των ενεργειακών καλλιεργειών αφυπνίζονται σημαντικοί οικονομικοί κλάδοι αγροτικοί, διανομής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και όποιων άλλων σχετίζονται με τις καλλιέργειες. Αύξηση του ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα, στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθείται σε όλες τις χώρες/μέλη της Ε.Ε. για παγίωση του ποσοστού αυτού στις τάξεις του 20% ως το Ο στόχος αυτός υποδεικνύεται στο «ΧΑΡΤΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ [COM (2006) 848]». 4.2 Ιστορική εξέλιξη του έργου Η απαίτηση για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον, οδήγησε την τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση/αεριοποίηση στην μετεξέλιξή της. Η τεχνολογία που εφαρμόζεται σήμερα εκμηδενίζει ουσιαστικά τις όποιες δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον και μεγιστοποιεί τις αναλογίες «παραγόμενης ενέργειας/απαιτούμενης ποσότητας πρώτης ύλης/στερεών και αέριων αποβλήτων» υπέρ της ενέργειας σε αποφασιστικό ποσοστό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε ευνοϊκό περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Όπως αναφέρθηκε και στην 4.1, το έργο συμμορφώνεται απόλυτα τόσο στο πρακτικό όσο και στο ηθικό/θεωρητικό μέρος του εγχειρήματος της ανεγέρσεώς του, με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του ολοένα και μεγαλύτερου ποσοστού παραγόμενης «καθαρής ενέργειας». Τόσο η ακολουθούμενη τεχνολογία όσο και η φιλοσοφική βάση του εγχειρήματος παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. συνάδουν απόλυτα με τη γενικότερη αυτή επικρατούσα τάση. Ιστορικά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ξυλώδεις ύλες περιλάμβανε την καύση ειδών ξυλείας που κατά την καύση τους απελευθέρωναν μεγάλα ποσοστά H/C και CO στην ατμόσφαιρα. Επίσης, σε περίπτωση καύσης φυτικών ξυλωδών ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 21 από 178

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Πρόκειται για κτιριακό οργανισμό, o οποίος θα στεγάσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυτική βιομάζα ονομαστικής ισχύος 1MW, ο οποίος θα εγκατασταθεί εντός Βιομηχανικής περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. οικ. 170225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ : 115 23 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 118Β, 11526 Αθήνα ΤΗΛ: 210 6911031, FAX: 210 6995813 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές ανεμογεννήτριες

Μικρές ανεμογεννήτριες Μικρές ανεμογεννήτριες Οι μικρές ανεμογεννήτριες παρουσιάζουν συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως: Η δυνατότητα αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού που είναι διαθέσιμο σε περιοχές που δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ (ΣΗΘ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Αντώνης Κατσαµάς ρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα - Δυνατότητες

Βιομάζα - Δυνατότητες Νίκος Πλουμής Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Προϊστάμενος Τμήματος Θερμοηλεκτρικών Έργων Βιομάζα - Δυνατότητες Οι δυνατότητες ανάπτυξης της βιομάζας στην Ελληνική αγορά σήμερα είναι πολύ σημαντικές: Το δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

10 KW σε Μονάδα 1 MW

10 KW σε Μονάδα 1 MW 10 KW σε Μονάδα 1 MW DOS ENERGY ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ H DOS ENERGY, µέλος του Οµίλου επιχειρήσεων DOS GROUP, είναι µια εταιρεία Συµβούλων Επενδύσεων που παρέχει ολοκληρωµένες επενδυτικές προτάσεις στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Ημερίδα ENERMED - TREC Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Αξιοποίηση των ΑΠΕ Καστοριά, 05 Μαρτίου 2013 Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Νικόλαος Κ. Ντάβος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

3.0 Συνοπτική Περιγραφή - Στόχος, Σημασία, Αναγκαιότητα και Οικονομικά Στοιχεία του Έργου - Συσχέτισή του με άλλα έργα

3.0 Συνοπτική Περιγραφή - Στόχος, Σημασία, Αναγκαιότητα και Οικονομικά Στοιχεία του Έργου - Συσχέτισή του με άλλα έργα 3.0 Συνοπτική Περιγραφή - Στόχος, Σημασία, Αναγκαιότητα και Οικονομικά Στοιχεία του Έργου - Συσχέτισή του με άλλα έργα 3.1 Γεωγραφική Θέση και Διοικητική Υπαγωγή του Έργου Το προτεινόμενο έργο αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG)

Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG) Αδειοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τµήµα Περιβάλλοντος & Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθµός Συµβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία BIG POWER δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΑΡΜΑΡΑ ΨΩΦΑΚΗ Α.Ε.

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΑΡΜΑΡΑ ΨΩΦΑΚΗ Α.Ε. Τίτλος Έργου: ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Τίτλος Μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 96.511,58 m² ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ» Τ.Κ. ΛΑΥΚΟΥ, Δ.Ε. ΣΗΠΙΑΔΟΣ,ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιομάζα Από βιοαέρια Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW Αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ λοιπών τεχνολογιών (πλην φωτοβολταϊκών) & ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι απαλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε,

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α ΜΕΣΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Παρατηρήσεις Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 93/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ Α.E., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ A.E.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ Α.E., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Π.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1-1 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1-1 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1-1 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1-3 1.3.1 Θέση & Κατανομή Α/Π 1-3 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27 Κοζάνη 09/01/2012 Διοικητήριο

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27 Κοζάνη 09/01/2012 Διοικητήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα