ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ.ΧΩ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ M.Sc. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ Α Τάξεως στην κατηγορία 27 : «Περιβαλλοντικές μελέτες και έρευνες» ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ D+OS ENERGY HELLAS ΕΠΕ LUMINOSA I. ΠΕΣ ΕΜΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΧΛΗΣΗ ΕΜΒΑ Ο/ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ/ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΞΥΛΩ ΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1ΜWe Α.Π.Ε. «ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 11», ΘΕΣΗ «ΦΟΥΣΚΑΛΗ ΛΑΚΚΟΣ».. ΜΕΣΗΣ.Ε. ΑΡΚΑ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 ΧΑΜΗΛΗ 523m² σε δύο επίπεδα/350m² ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Β ΕΠΙ ΤΟΥ 4531/ ΜΑΪΟΣ 2015

2 ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 2 από 178

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ Α ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τίτλος έργου ή δραστηριότητας Είδος και μέγεθος έργου Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου Κατάταξη του έργου Φορέας έργου Περιβαλλοντικός μελετητής έργου 12 2 ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 14 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασικά στοιχεία συνθηκών λειτουργίας Βασικά στοιχεία φάσεων κατασκευής και λειτουργίας 17 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας 3.3 αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων 4 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 4.1 Στόχος και σκοπιμότητα Ιστορική εξέλιξη του έργου Οικονομικά στοιχεία έργου Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα 22 5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Θέση του έργου ως προς τις εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου Θεσμικό καθεστώς χρήσεων γης και όρων δόμησης περιοχής έργου Έλεγχος συμμόρφωσης με το παράρτημα vi περί αποστάσεων εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής 6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κύρια τεχνικά και γεωμετρικά στοιχεία, βάσει του ωριμότερου σταδίου στο οποίο έφθασε ο σχεδιασμός αυτού. Αναγκαία στοιχεία ώστε να καθίσταται εφικτή η αντικειμενική εκτίμηση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και έργων 6.3 Κατά περίπτωση Τεχνική περιγραφή των κτηριακών έργων α Υπόγειο β Ισόγειο γ Α όροφος δ Οροφή του κτηρίου ώμα Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών Χώροι στάθμευσης ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 3 από 178

4 6.3.4 Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών εγκαταστάσεων α Σιλό/δεξαμενή αποθήκευσης πρώτης ύλης/tank fuel (fuel hopper) και προαεριοποιητής β Αεριοποιητής γ Σύστημα καθαρισμού/ψύξης δ Συστοιχίες μηχανών εσωτερικής καύσης/γεννητριών ε Μετασχηματιστής ανύψωσης στη μέση τάση 38 Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται, καθώς και κατανομή της κατάληψης ανά επιμέρους έργο ή χρήση Φάση κατασκευής Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών και σταδίων κατασκευής, περιλαμβανόμενων των ενδεχομένως απαιτούμενων καθαιρέσεων α Απαιτούμενες καθαιρέσεις β Στάδιο εκσκαφών θεμελίωσης γ Στάδιο ανέγερσης κτηρίου δ Συνολικό χρονοδιάγραμμα εργασιών Επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής δανειοθάλαμοι, αποθεσιοθάλαμοι, εργοτάξια Αναγκαία υλικά κατασκευής είδος, ποσότητες, τρόπος και τόπος προμήθειας Εκροές υγρών αποβλήτων Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν Εκπομπές ρύπων στον αέρα από την κατασκευή του έργου Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τις εργασίες κατασκευής του έργου Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με αναφορά στην ισχύ και τις συχνότητες των εκπομπών Φάση λειτουργίας Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και της διαχείρισης του έργου κατά τμήματα α Τομέας Α Αποθήκευση, παροχή πρώτης ύλης β Τομέας Β Καύση/αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών γ Τομέας Γ Καθαρισμός/ψύξη ξυλοαερίου SYNGAS δ Τομέας Μηχανές (Μ.Ε.Κ.), γεννήτριες παραγωγής ρεύματος ε Τομέας Ε Μετασχηματιστής ΧΤ προς ΜΤ και διασύνδεση με το δίκτυο στ Τομέας ΣΤ Εξοπλισμός παρακολούθησης Μονάδας ζ Γενικό σχέδιο πυρασφάλειας Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία του έργου εκτίμηση ποσοτήτων αιχμής και ετήσιας περιόδου α Εισροές υλικών β Ενέργεια Αυτονομία καυσίμου Μονάδας γ Νερό Εκροές υγρών αποβλήτων Εκροές στερεών αποβλήτων Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα α Εκπομπές ρύπων β Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου γ Καπνός δ Αιωρούμενη σκόνη Εκπομπές θορύβου και δονήσεων ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 4 από 178

5 6.5.7 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Παύση λειτουργίας αποκατάσταση Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών και τρόποι διάθεσης Αποκατάσταση χώρου κατάληψης του χώρου προς νέα χρήση του Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 81 7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Παρουσίαση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν Επιλογή θέσης εγκατάστασης α Ως προς τη θέση β Ως προς το μέγεθος και την κλίμακα γ Ως προς την τεχνολογία και την παραγωγική διαδικασία δ Ως προς το σχεδιασμό και τη διαδικασία κατασκευής του έργου Μηδενική λύση Αξιολόγηση και αιτιολόγηση της τελικής επιλογής σε σχέση με τις επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον 8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Περιοχή μελέτης Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά Φυσικό περιβάλλον Γενικά στοιχεία Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών άση και δασικές εκτάσεις Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές Ανθρωπογενές περιβάλλον Χωροταξικός σχεδιασμός χρήσεις γης ιάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Πολιτιστική κληρονομιά Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον ημογραφική κατάσταση τάσεις εξέλιξης Παραγωγική διάρθρωση της οικονομίας Απασχόληση κύριοι δείκτες ανά παραγωγικό τομέα, τάσεις εξέλιξης Κατά κεφαλήν εισόδημα με βάση τους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ Τεχνικές υποδομές Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Υπάρχουσες πηγές ρύπανσης Εκμετάλλευση φυσικών πόρων Ατμοσφαιρικό περιβάλλον ποιότητα αέρα Κύριες πηγές εκπομπής ρύπων Εκτίμηση/αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος ιαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις Κύριες πηγές εκπομπής θορύβου περιβάλλοντος ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 5 από 178

6 Εκτίμηση/αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος ιαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Ύδατα Σχέδιο διαχείρισης υδάτων υδατικού διαμερίσματος Κρήτης Επιφανειακά ύδατα Υπόγεια ύδατα Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος (χωρίς το έργο) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Μεθοδολογικές απαιτήσεις Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Ξυλοαέριο SYNGAS Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Επιπτώσεις σχετικά με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 9.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον Γενικά στοιχεία Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών άση και δασικές εκτάσεις Ανθρωπογενές περιβάλλον Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία Επιπτώσεις στα ύδατα Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακες ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ρομολόγια οχημάτων Μονάδας Φάση κατασκευής Φάση λειτουργίας 124 Π10 «ΕΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΞΥΛΩ ΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» 126 Π10.1 Χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες 126 Π10.1 α Κυρίως χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες ευκάλυπτος 128 Π10.1 β Εναλλακτικά χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες Αντιμετώπιση περίσσειας ξυλοερίου: δαυλός καύσης Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: τέφρα Αντιμετώπιση εκπομπών αερίων ρύπων Μ.Ε.Κ.: μείωση εκπομπών CΟ, ΝΟ X, H/C 10.4 α Κατακράτηση οξειδίων ΝΟ X, H/C, CO και SO β Κατακράτηση σωματιδίων ΑΣ 10 /ΑΣ 2, Αντιμετώπιση δυσμενών χημικών επιπτώσεων διοξίνες, φουράνια Αντιμετώπιση επιπτώσεων από τα λύματα προσωπικού ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 6 από 178

7 10.7 Αντιμετώπιση επιπτώσεων από τις εκπομπές θορύβου/δονήσεων Αποκατάσταση της φυσιογνωμίας της περιοχής Αποκατάσταση τοπίου μετά την παύση λειτουργίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης Κατάσταση παραλαβής πρώτης ύλης Φάση κατασκευής Τέφρα Χρονοδιάγραμμα συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Χρονοδιάγραμμα συντήρησης συστήματος καθαρισμού/φιλτραρίσματος Περιβαλλοντική παρακολούθηση Παρακολούθηση εκπομπών αερίων ρύπων Μ.Ε.Κ Παρακολούθηση εκπομπών θορύβου και δονήσεων Παρακολούθηση πιθανών εκπομπών διοξινών και φουρανίων 160 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 12.1 Φάση κατασκευής Φάση λειτουργίας Στερεά απόβλητα Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Τμήμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Υγρά απόβλητα Θόρυβος δονήσεις αέρια Γενικές υποχρεώσεις έργου ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Βιβλιογραφία Βεβαιώσεις, προσφορές και συμφωνητικά ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 7 από 178

8 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρατίθενται τα γενικά στοιχεία που αφορούν το έργο. ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 8 από 178

9 1.1 Τίτλος έργου ή δραστηριότητας Το προς διαπραγμάτευση επί της παρούσης, έργο τιτλοφορείται ως «ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ/ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΞΥΛΩ ΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1MWe». 1.2 Είδος και μέγεθος έργου Το είδος και το μέγεθος του συγκεκριμένου έργου δυνητικά μπορεί να ενταχθεί στις βιομηχανικές/βιοτεχνικές εγκαταστάσεις οι οποίες όμως λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΠΟ Ι ΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΧΛΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑ Ο /ΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ/ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΞΥΛΩ ΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1MWe Α.Π.Ε. ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΤΟΣ ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1652,58m 2 523m² σε δύο επίπεδα /350m² LUMINOSA I. ΠΕΣ ΕΜΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Πίνακας 1.2/1 Στοιχεία δραστηριότητας Μονάδας. 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου Η διοικητική υπαγωγή του οικοπέδου επί του οποίου θα ανεγερθεί το κτήριο εγκατάστασης της Μονάδας, διασαφηνίζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΟΥΣΚΑΛΗ ΛΑΚΚΟΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.. ΜΕΣΗΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πίνακας 1.3/1 ιοικητική υπαγωγή έργου. Η ακριβής γεωγραφική θέση του οικοπέδου εγκατάστασης της Μονάδας απεικονίζεται στην ακόλουθη αεροφωτογραφία: ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 9 από 178

10 Φωτογραφία 1.3/2 Ακριβής τοποθέτηση οικοπέδου εγκατάστασης κτηρίου Μονάδας σύμφωνα με τις δοθείσες συντεταγμένες εκ του τοπογραφικού διαγράμματος. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες που προσδιορίζουν τη θέση του οικοπέδου εγκατάστασης του κτηρίου της Μονάδας για κάθε κορυφή της έκτασης του, παρατίθενται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: ΚΟΡΥΦΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ WGS 84 Χ Ψ Φ ( ο ) λ ( ο ) , ,40 35, , , ,97 35, , , ,12 35, , , ,23 35, , , ,58 35, , , ,87 35, , , ,82 35, , Πίνακας 1.3/3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου. Σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα παράρτημα 15, το οικόπεδο εγκατάστασης της Μονάδας περικλείεται εντός των ορίων (490, 68, 69, 491, 492, 310, 306, 490) αποτελώντας συνένωση των επιμέρους οικοπέδων (2) και (3), με συνολικό εμβαδό: 1 ΟΙΚΟΠΕ Ο 2 ( ) 858,68m² 2 ΟΙΚΟΠΕ Ο 3 ( ) 793,90m² Ε( ) 1652,58m 2 Πίνακας 1.3/4 Καθοριζόμενη περιοχή και εμβαδό οικοπέδου εγκατάστασης. ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 10 από 178

11 1.4 Κατάταξη του έργου Η Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση/αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών δυνητικά κατατάσσεται στις κατηγορίες: «7. Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς καύσης βιομάζας» (ΦΕΚ 21 Β / ). Οι φυτικές ξυλώδεις ύλες που θα καταναλώνει η Μονάδα, εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των πρώτων υλών που χαρακτηρίζονται ως βιομάζα. «6α. Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου» (ΦΕΚ 21 Β / ). Η ένταξη της Μονάδας στη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται για καθαρά τυπικούς λόγους, προκειμένου να αιτιολογηθεί η παρουσία του ξυλοαερίου SYNGAS εκ της καύσης/αεριοποίησης που θα αποτελεί το αέριο καύσιμο της Μονάδας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διευκρινιστεί πως το συγκεκριμένο δεν αποτελεί τυπικό «βιοαέριο» αφού δεν παράγεται από άμεσες ή έμμεσές βιολογικές διαδικασίες όπως από αναερόβια χώνεψη. Προκύπτει από ατελή καύση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών και για το λόγο αυτό στην παρούσα θα αποκαλείται ως «ξυλοαέριο» με την ειδική ονομασία «SYNGAS». Τα δύο αυτά είδη αερίων παρουσιάζουν διαφορές στις φυσικοχημικές τους ιδιότητες όπως θα αναλυθεί περαιτέρω. Παρ όλα αυτά, η εξεταζόμενη Μονάδα εναλλακτικά μπορεί να ενταχθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία αφού διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Καθίσταται σαφές πως η κατάταξη της Μονάδας ακολουθεί τη συγκεκριμένη οδό, επειδή δεν δύναται να γίνει σαφής χαρακτηρισμός της σύμφωνα με την διατυπωθείσα ονοματολογία της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο τίτλος «εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου» είναι περισσότερο συμβατικός. Επιγραμματικά, οι νομοθεσίες για την οριστική κατάταξη της εξεταζόμενης Μονάδας είναι οι ακόλουθες: άρθρο 1/παράγραφος 4/Ν. 4014/ ΦΕΚ 209 Α /2011 όπως συμπληρώθηκε από τα 1. Παράρτημα Χ/ομάδα 10 η /6α/Υποκατηγορία Α2 2. Παράρτημα Χ/ομάδα 10 η /7/Υποκατηγορία Α2 της Υ.Α / ΦΕΚ 21 Β / και τροποποιήθηκε με την Υ.Α παράγραφος 4-Α1/ ΦΕΚ.1565Β / όσον αφορά την κατάταξη του έργου σε κατηγορία και υποκατηγορία. Αριθ.οικ. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ 1048 Β / /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 303β όσον αφορά την αντιστοίχηση της κατηγορίας που εντάσσεται το έργο με το βαθμό όχλησης. Επιγραμματικά, στον ακόλουθο πίνακα: ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 11 από 178

12 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Παράρτημα Χ/ομάδα 10 η /6α/Υποκατηγορία ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΣΧΥΣ Ρ: Α2 (Α.1958/ΦΕΚ 21 Β / ) ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ Υποκατηγορία Α2 0,5<P=1MWe<3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Παράρτημα Χ/ομάδα 10 η /7/Υποκατηγορία ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΙΣΧΥΣ Ρ: Α2 (Α.1958/ΦΕΚ 21 Β / ) ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ Υποκατηγορία Α2 0,5<P<10MWe ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αριθ.οικ. 3137/191/Φ.15/ΦΕΚ 1048 Β /4-4- ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ 2012/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 303β «Σταθμοί ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Βάσει της ισχύος: ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας και αγροτικών παραπροϊόντων» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟ 08) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ >500kW 5MW - Βαθμός όχλησης: ΧΑΜΗΛΗ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1.5 Φορέας έργου Πίνακας 1.4/1 Κατάταξη Μονάδας. Στον ακόλουθο πίνακα, παρατίθενται τα στοιχεία του φορέα έργου: ΕΠΩΝΥΜΙΑ LUMINOSA Ι. ΠΕΣ ΕΜΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΙΑΡΗ 31 ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟ, Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ FAX Ε-MAIL WEB ADRESS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΓΡΟΥ 332, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Πίνακας 1.5/1 Στοιχεία φορέα έργου. 1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής έργου Στον ακόλουθο πίνακα, παρατίθενται τα στοιχεία του περιβαλλοντικού μελετητή του έργου: ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 12 από 178

13 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΓΡΟΥ 332, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ FAX Ε-MAIL WEB ADRESS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΓΡΟΥ 332, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Πίνακας 1.6/1 Στοιχεία περιβαλλοντικού μελετητή έργου. Ο ως άνω αναφερόμενος μελετητής συνέταξε την παρούσα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη δομή που ορίζεται στα ακόλουθα: Άρθρο 11/Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α / ). Παράρτημα ΙΙ/Ν.4014/ΦΕΚ 209 Α / όπως επιτάσσει το προαναφερόμενο Άρθρο 11. Παράρτημα VI/ΚΥΑ 49828/ΦΕΚ 2464 Β / περί «ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». ΥΑ /Άρθρο 3/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 4.10 (ΦΕΚ 135 Β / ). ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 13 από 178

14 2 ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μη τεχνική περίληψη παρατίθεται σε ξεχωριστό ένθετο. Σε αυτό συνοψίζεται το περιεχόμενο της μελέτης σε απλή, μητεχνική γλώσσα. ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 14 από 178

15 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση/αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών, διαρθρωτικά. ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 15 από 178

16 3.1 Βασικά στοιχεία συνθηκών λειτουργίας Τα βασικά στοιχεία συνθηκών λειτουργίας της Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση/αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΡΓΟ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ/ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΞΥΛΩ ΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 1ΜW ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ Wood chips από φυτικές ξυλώδεις ύλες κυρίως ευκάλυπτο ΠΟΣΟΤΗΤΑ 26tn ημερησίως ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Χωρητικότητα: 628,65m³ Ύψος: 11m ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΤΗΣ Ένας (1) αεριοποιητής της εταιρείας POWERMAX 1ΜW. Μετατρέπει τη φυτική καύσιμη ύλη σε ξυλοαέριο SYNGAS. Ύψος: 11m ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΨΥΞΗΣ: Ένα (1) σύστημα καθαρισμού/ψύξης της εταιρείας POWERMAX. Συλλογή της παραγόμενης τέφρας πτητικής και επικαθήμενης, από την ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ καύση της πρώτης ύλης στον αεριοποιητή. ΤΕΦΡΑΣ ASH CONTAINER Ένα (1) ash container χωρητικότητας 29m³. Η επικαθήμενη τέφρα θα αποτίθεται απευθείας στο ash container. Η πτητική τέφρα θα αποτίθεται στο ash container μέσω των ειδικά τοποθετημένων κυκλώνων για τη συλλογή της. ύναται να ενσωματωθεί στο ακόλουθο «σύστημα καθαρισμού/ψύξης». ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΨΥΞΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΞΥΛΟΑΕΡΙΟΥ SYNGAS ΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΞΥΛΟΑΕΡΙΟΥ SYNGAS GEN SET: ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Μ.Ε.Κ.- Κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων πίσσας και του εξαιρετικά λεπτομερούς κλάσματος της τέφρας στο ξυλοαέριο SYNGAS, καθώς και ψύξη αυτού στην επιθυμητή θερμοκρασία. Τα κυριότερα στοιχεία του είναι: -Κυκλώνας συλλογής τέφρας -Εναλλάκτης θερμότητας ζεστού αέρα -Ψύκτης αέρα -Πρώτος έμμεσος ψύκτης -Electrostatic precipitator - εύτερος έμμεσος ψύκτης -Συμπιεστής αερίου -Στεγνωτήρας αερίου - εξαμενή αποθήκευσης (gas tank) ξυλοαερίου SYNGAS Εκεί θα βρίσκεται το νερό που θα χρησιμοποιείται για την ψύξη του ξυλοαερίου SYNGAS. Θα διαθέτει χωρητικότητα 250m 3. Εγκατεστημένο σύστημα καύσης τυχόν περίσσειας του παραγόμενου ξυλοαερίου SYNGAS που δεν δύναται να καταναλωθεί από τις Μ.Ε.Κ. τη δεδομένη χρονική στιγμή. υναμικότητα καύσης : 100m³/h - ύο (2) συστοιχίες μηχανών εσωτερικής καύσης/γεννήτριας απόδοσης 500kW η κάθε μία, περίπου. Συνολικά 1ΜW. Οι συστοιχίες αυτές επονομάζονται ως «gen sets». Πιστοποιημένο σύνολο της POWERMAX. -Μηχανές εσωτερικής καύσης της WUXI TENENG POWER MACHINERY CO., LTD. Προκαλούν τέλεια καύση του παραγόμενου ξυλοαερίου SYNGAS προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. -Γεννήτριες της εταιρείας SIEMENS. Μετατρέπουν την παραγόμενη ενέργεια των μηχανών από την καύση ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 16 από 178

17 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Y/Σ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ του ξυλοαερίου SYNGAS σε ηλεκτρική. Ένας (1) συζευγμένος μετασχηματιστής της εταιρείας ABB. Θα αναλάβει την ανύψωση του ρεύματος στην τάση του δικτύου του Ε ΗΕ. Περιέχει το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού προκειμένου να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα και να διοχετευτεί με ασφάλεια στο δίκτυο του Ε ΗΕ. Αποτελείται από τα εξής στοιχεία εξοπλισμού: -Μετασχηματιστής Μονάδας. -Μετασχηματιστής Ε ΗΕ. - ίκτυο Μ.Τ. σύνδεσης με το δίκτυο του Ε ΗΕ. -Πίνακες Χ.Τ. και Μ.Τ. 7820MWh ανυψούμενη στη μέση τάση. Θα διατίθεται στο δίκτυο του Ε ΗΕ. Πίνακας 3.1/1 Κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά Μονάδας. Η Μονάδα θα απασχολεί σε μόνιμη βάση δύο ή τρεις εργαζόμενους, οι οποίοι θα παρακολουθούν τα λειτουργικά συστήματα της Μονάδας. Τα συστήματα αυτά θα είναι συνδεδεμένα μέσω δικτύου με κατάλληλο λογισμικό παρακολούθησης και καταγραφής. Το λογισμικό θα επιτηρεί συνεχώς τη λειτουργία των επιμέρους συστημάτων Μονάδας και θα καταγράφει την απόδοσή του. Η παρουσία των εργαζομένων αυτών θα είναι εκ περιτροπής και θα παρίστανται τις ώρες που θα προσέρχεται το όχημα μεταφοράς των φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών προς κατανάλωση, δύο φορές ημερησίως. Επίσης θα διενεργείται ανά χρονικό διάστημα δύο ή τριών ημερών, ο έλεγχος ομαλής λειτουργίας ο οποίος θα διαρκεί δύο έως τρεις ώρες κατά μέγιστο. Λόγω της τηλεμετρικής παρακολούθησης της Μονάδας όπως αναφέρθηκε, δεν απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμονής, παρά μόνο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Πέραν τούτου, η Μονάδα θα απασχολεί και τοπικούς επαγγελματίες προκειμένου για την τροφοδοσία της και τη συντήρησή της. Επιγραμματικά: Μηχανικοί συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Προμηθευτές ανταλλακτικών και εργαλείων συντήρησης/αποκατάστασης. Τοπικοί επαγγελματίες/καλλιεργητές προμήθειας πρώτης ύλης. Μεταφορείς νερού, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 3.2 Βασικά στοιχεία φάσεων κατασκευής και λειτουργίας Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται επιγραμματικά τα στοιχεία κατασκευής και λειτουργίας της Μονάδας. Αναλυτικά: ΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 η Σκαπτικές εργασίες Κατασκευή θεμελιώσεων και υπόγειων χώρων κατασκευή θεμελίωσης υποδομών δεξαμενής αποθήκευσης του νερού ψύξης του ξυλοαερίου SYNGAS κ.α. 2 η Κατασκευή κτηρίου Ανέγερση κτηρίου τοποθέτησης των επιμέρους στοιχείων εγκατάστασης εξοπλισμού καθώς και των βοηθητικών χώρων. 3 η Τομέας λειτουργίας Α: Εγκατάσταση σιλό/δεξαμενής αποθήκευσης πρώτης ύλης. Αποθήκευση ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 17 από 178

18 4 η Τομέας Β: Καύση/αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών 5 η Τομέας Γ: Καθαρισμός/ψύξη παραγόμενου ξυλοαερίου SYNGAS 6 η Τομέας : Μηχανές (Μ.Ε.Κ.), γεννήτριες παραγωγής ρεύματος 7 η Τομέας Ε: Μετασχηματιστής ΧΤ/ΜΤ, διασύνδεση με το δίκτυο 8 η Tομέας ΣΤ: Εξοπλισμός τηλεμετρικής παρακολούθησης και καταγραφής Εγκατάσταση αεριοποιητή παραγωγής ξυλοαερίου SYNGAS. Από την καύση του αερίου αυτού θα παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια. Τοποθέτηση συστήματος καθαρισμού από αιωρούμενα σωματίδια και ψύξης, τα οποία μειώνουν την ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα του αερίου. Εγκατάσταση δύο «ηλεκτροπαραγωγών ζευγών» (generator sets) Μ.Ε.Κ./γεννητριών. Θα εγκατασταθούν εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου στο ισόγειο. Στον εξοπλισμό αυτό θα πραγματοποιείται καύση του παραγόμενου ξυλοαερίου. Η ενέργεια από την καύση, θα μετατρέπεται μέσω της γεννήτριας σε ηλεκτρική. Ανύψωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη μέση τάση μέσω του μετασχηματιστή. Θα εγκατασταθούν πίνακες και λοιπά συστήματα διασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Εγκατεστημένο λογισμικό καταγραφής δεδομένων από τη λειτουργία των προηγούμενα περιγραφόμενων επιμέρους στοιχείων εξοπλισμού της Μονάδας. Ενημέρωση διαδικασιών παραγωγής και πιθανών δυσλειτουργιών μέσω internet και κινητών τηλεφώνων. 9 η Συστήματα ασφαλείας Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας, καθώς και λοιπών συστημάτων ασφαλείας για το προσωπικό και το περιβάλλον. Πίνακας 3.2/1 Πίνακας καταγραφής βασικότερων στοιχείων κατασκευής και λειτουργίας. 3.3 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων Η Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση/αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών θα καταναλώνει κυρίως wood chips από ευκάλυπτο ή άλλα δέντρα και καλλιέργειες. ευτερευόντως, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν wood chips αγριαγκινάρας, καθώς και υπολείμματα άλλων δένδρων ελαιόδεντρων, πεύκων, κ.α. Η Μονάδα δεν θα καταναλώνει ποσότητες νερού πέραν των αναγκών του προσωπικού καθώς και για καθαριότητα. Τα απόβλητα της Μονάδας συνίστανται σε στερεά τέφρα, καθώς και σε αέρια καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης. Επιγραμματικά: α/α 1 ΕΙ Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ «Wood chips» από ευκάλυπτο και άλλα δέντρα 2 Νερό 3 Τέφρα (Επικαθήμενη και πτητική) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 26tn 250m kg ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ποσότητα αυτή θα καταναλώνεται ημερησίως Θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον καθαρισμό/ψύξη του ξυλοαερίου SYNGAS. Θα κυκλοφορεί εντός κλειστών κυκλωμάτων χωρίς διαφυγές. Αναμένονται ελάχιστες, της τάξης του 1m 3 /ημέρα Η ποσότητα αυτή θα προκύπτει ημερησίως και θα προέρχεται από την καύση της πρώτης ύλης εντός του αεριοποιητή. ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 18 από 178

19 4 Αέρια απόβλητα: καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης CO: 60,5mg/m 3 NO x : 29,8mg/m 3 Οι ποσότητες αυτές θα είναι κάτωθεν των θεσμοθετημένων ορίων. Επιπλέον, θα αντισταθμίζονται μέσω των ειδικά εγκατεστημένων ενεργειακών καλλιεργειών, για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου είδους Πίνακας 3.3/1 Είδη πρώτων υλών σχετιζόμενων με τη λειτουργία της Μονάδας. Ειδικότερα, τα στερεά απόβλητα της Μονάδας αναφέρονται ως ακολούθως: α/α ΕΙ Η ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1 Στερεά απόβλητα: Επικαθήμενη τέφρα αποτιθέμενη στη βάση του «κλιβάνου» καύσης/αεριοποίησης (αεριοποιητή) 2 Στερεά απόβλητα: Πτητική τέφρα ΑΝΑΜΕΝΟ- ΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗ- ΤΕΣ ΗΜΕΡΗ- ΣΙΩΣ (ΕΤΗΣΙΩΣ) 1235kg (450,78 tn) 65kg (23,7tn) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Υπολείμματα από την ατελή καύση των φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών εντός του χρησιμοποιούμενου αεριοποιητή. Καταπίπτουν στην κεκλιμένη βάση του «κλιβάνου» καύσης/αεριοποίησης και από εκεί συλλέγονται στο ash container. Αιωρούμενα υπολείμματα από την ατελή καύση των φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών εντός του αεριοποιητή τα οποία δεν κατακάθισαν στη βάση του «κλιβάνου» καύσης/αεριοποίησης. Θα δεσμεύονται από τον κυκλώνα συλλογής τέφρας και θα αποτίθενται και αυτά στο ash container. Τυχόν λεπτομερέστερο κλάσμα αυτών (<ΑΣ 0,5 ) που δεν κατακρατήθηκε από τους κυκλώνες, θα δεσμεύεται από τον ηλεκτροστατικό διαχωριστή και τα wet sprays του συστήματος καθαρισμού/ψύξης. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ε.Κ.Α.) : Τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες : Πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου. Εμπίπτει στη δεύτερη κατηγορία αφού οι φυτικές ξυλώδεις ύλες θα εισαχθούν χωρίς καμία χημική επεξεργασία. ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ Αποκομιδή της κάθε 15 ημέρες με όχημα μεταφοράς της πρώτης ύλης από συμβεβλημένη εταιρεία. Όπως προηγουμένως. Πίνακας 3.3/2 Είδη στερεών και υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία της Μονάδας. ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 19 από 178

20 4 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ Το κοινωνικό/οικονομικό όφελος από τη λειτουργία της Μονάδας. ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 20 από 178

21 4.1 Στόχος και σκοπιμότητα Στα πλαίσια της παγκόσμιας στροφής στον ενεργειακό κλάδο για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έγκειται η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου. Τη στροφή αυτή επιτάσσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση σε διεθνές επίπεδο, που οφείλεται στην εξόρυξη και στην καύση των ορυκτών πρώτων υλών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η λειτουργία των μονάδων αυτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σηματοδοτεί την εγκατάσταση ενεργειακών καλλιεργειών σε σημαντικές εκτάσεις, ειδικά για χρήση από αυτές. Το γεγονός αυτό στοιχειοθετεί μια σειρά από οφέλη όπως: Ενίσχυση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα των μονάδων αυτών. Κοινωνική συμβολή αφού προτρέπει την απασχόληση μέρους του εγχώριου εργατικού δυναμικού στις αγροτικές δραστηριότητες. Παράλληλα με την παγίωση των δραστηριοτήτων αυτών εμποδίζεται η αστυφιλία, με τη συγκράτηση των παραγωγικών δυνάμεων στις επαρχίες. Οικονομική συμβολή αφού παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με μικρότερο κόστος, ενώ με την εγκατάσταση των ενεργειακών καλλιεργειών αφυπνίζονται σημαντικοί οικονομικοί κλάδοι αγροτικοί, διανομής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και όποιων άλλων σχετίζονται με τις καλλιέργειες. Αύξηση του ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα, στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθείται σε όλες τις χώρες/μέλη της Ε.Ε. για παγίωση του ποσοστού αυτού στις τάξεις του 20% ως το Ο στόχος αυτός υποδεικνύεται στο «ΧΑΡΤΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ [COM (2006) 848]». 4.2 Ιστορική εξέλιξη του έργου Η απαίτηση για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον, οδήγησε την τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση/αεριοποίηση στην μετεξέλιξή της. Η τεχνολογία που εφαρμόζεται σήμερα εκμηδενίζει ουσιαστικά τις όποιες δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον και μεγιστοποιεί τις αναλογίες «παραγόμενης ενέργειας/απαιτούμενης ποσότητας πρώτης ύλης/στερεών και αέριων αποβλήτων» υπέρ της ενέργειας σε αποφασιστικό ποσοστό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε ευνοϊκό περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Όπως αναφέρθηκε και στην 4.1, το έργο συμμορφώνεται απόλυτα τόσο στο πρακτικό όσο και στο ηθικό/θεωρητικό μέρος του εγχειρήματος της ανεγέρσεώς του, με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του ολοένα και μεγαλύτερου ποσοστού παραγόμενης «καθαρής ενέργειας». Τόσο η ακολουθούμενη τεχνολογία όσο και η φιλοσοφική βάση του εγχειρήματος παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. συνάδουν απόλυτα με τη γενικότερη αυτή επικρατούσα τάση. Ιστορικά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ξυλώδεις ύλες περιλάμβανε την καύση ειδών ξυλείας που κατά την καύση τους απελευθέρωναν μεγάλα ποσοστά H/C και CO στην ατμόσφαιρα. Επίσης, σε περίπτωση καύσης φυτικών ξυλωδών ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σελίδα 21 από 178

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΣΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΣΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΣΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1.1 Γενικά στοιχεία Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στην «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 80, MW ΣΤΗ ΝΗΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW.

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. Δ.Δ. Σαρακήνας, Δ. Καλαμπάκας, Π.Ε. Τρικάλων Π Ρ Ο Ε Τ ΟΙΜ Α Σ Ι Α Ι π π ο κ ρ ά

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6. Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... 13. Περιγραφή υφιστάµενου έργου... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6. Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... 13. Περιγραφή υφιστάµενου έργου... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6 Εισαγωγή... 6 1.1 Τίτλος του έργου...6 1.2 Είδος και µέγεθος του έργου...6 1.3 Σκοπιµότητα τροποποίησης του έργου και προτεινόµενες τροποποιήσεις...6 1.4 Γεωγραφική θέση και

Διαβάστε περισσότερα

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το εξεταζόµενο έργο τιτλοφορείται «Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ήµου Μεγανησίου» κι αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή Σ.Μ.Α. που θα εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 8 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 2.1. ΓΕΝΙΚΑ... 9 2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ TAMEIO ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ (140-6074) Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ησιόδου 7, Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΕΦΗ ΕΞΑΡΧΟΥ (MSC

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886»

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Ε ΓΝΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ι Κ Η Μ Α Κ Ρ Υ ΓΙΑΝΝΗ 1 0 6 - Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η - Θ Ε ΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχ., ρ. Χωροτάκτης Πολεοδόμος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 6 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 7 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα