ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ (συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό υλικό του αντιστοίχου βιβλίου) Ι.Α. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 2009

2 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ SFI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΕΙ ΤΟ SFI Η ΟΜΗ ΤΗΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SFI Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ TO MARKETING ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ EΡΕΥΝΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ AΣΚΗΣΗ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΙΚΤΥΩΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 36 18

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύστηµα κωδικοποίησης SFI είναι ένα από τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα κωδικοποίησης και χρησιµοποιείται από ναυπηγεία, ναυτιλιακές εταιρίες, νηογνώµονες, ναυπηγεία παράκτιων κατασκευών (offshore industry) κ.λ.π. ηµιουργήθηκε το 1972 µετά από έρευνα του Ship Research Institute of Norway και σήµερα την προώθηση και την διανοµή του έχει αναλάβει η εταιρεία Xantic. 1.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το σύστηµα SFI ακόλουθους τοµείς: 1. Επικοινωνία Συνεργασία 2. Έλεγχος κόστους Σύγκριση κόστους 3. Ποιοτικός έλεγχος 4. Μηχανογράφηση 5.Ανάπτυξη 6. Εκπαίδευση Κατάρτιση 7.Τυποποίηση παρέχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στους

4 1.3 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Παρακάτω αναφέρεται τι σηµαίνει το πρώτο από τα εννέα ψηφία των κωδικών του συστήµατος SFI. 1.Γενικά Στην οµάδα αυτή ανήκουν οι λεπτοµέρειες και τα κόστη τα οποία δεν µπορούµε να τα συµπεριλάβουµε σε κάποια άλλη οµάδα. Αυτά είναι τα κόστη δεξαµενισµού, καθέλκυσης, τα σχέδια γενικής διάταξης του πλοίου, οι πιστοποιήσεις ποιότητας κλπ. 2.Η µεταλλική κατασκευή H οµάδα αυτή συµπεριλαµβάνει τη γάστρα του πλοίου και τις υπερκατασκευές. 3.Εξοπλισµός φορτίου (Cargo Equipment) Στην οµάδα αυτή ανήκει ο εξοπλισµός πλοίων µεταφοράς φορτίου όπως καπάκια, βαρούλκα, µηχανισµοί φόρτωσηςεκφόρτωσης κλπ. 4.Εξοπλισµός Πλοίου (Ship Equipment) Στην οµάδα αυτή ανήκει ο εξοπλισµός πλοήγησης, αγκυροβολίας, επικοινωνίας κλπ. 5.Εξοπλισµός πληρώµατος και επιβατών (Crew and Passengers Equipment) Εξοπλισµός και µηχανήµατα για την εξυπηρέτηση του πληρώµατος και των επιβατών όπως σωσίβιες λέµβοι, ενδιαίτηση, υγειονοµικά συστήµατα, εξοπλισµό τροφοδοσίας

5 κλπ. 6.Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις (Machinery Main Components) Στην οµάδα αυτή ανήκουν τα µηχανήµατα του µηχανοστασίου, δηλαδή οι κύριες και οι βοηθητικές µηχανές, οι γεννήτριες και ελικοφόρος άξονας κλπ. Τα ψηφία 0 και 9 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κωδικοποίηση λειτουργιών ή εξοπλισµού τα οποία δεν υπάρχουν σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ SFI 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύστηµα SFI είναι το χρησιµοποιηµένο σύστηµα κωδικοποίησης για τη ναυτιλιακή βιοµηχανία παγκοσµίως. Είναι διεθνή πρότυπα που παρέχουν µια ιδιαίτερα λειτουργική υποδιαίρεση των τεχνικών και οικονοµικών πληροφοριών σκαφών ή εγκαταστάσεων γεώτρησης. SFI αποτελείται από µια τεχνική δοµή απολογισµού που καλύπτει όλες τις πτυχές της προδιαγραφής σκαφών/εγκαταστάσεων γεώτρησης, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βασικά πρότυπα για όλα τα συστήµατα στη ναυτιλία/παράκτια βιοµηχανία. Περισσότερα από 6000 συστήµατα SFI έχουν εγκατασταθεί σε όλο τον κόσµο. Το SFI χρησιµοποιείται από ναυτιλιακές εταιρείες, παράκτιες επιχειρήσεις, ναυπηγεία, γνωµοδοτήσεις, προµηθευτές λογισµικού, αρχές και Νηογνώµονες 2.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & ΣΚΟΠΟΣ α. Ανασκόπηση Το σύστηµα SFI ανακοινώθηκε αρχικά το 1972 ως αποτέλεσµα ενός ερευνητικού προγράµµατος που αναλήφθηκε από το ερευνητικό ίδρυµα σκαφών Νορβηγίας (SFI: Skipsteknisk

7 Forskningsinstitutt). Οι πωλήσεις, το µάρκετινγκ και η αναβάθµιση του συστήµατος SFI αναλαµβάνονται σήµερα από την εταιρεία Xantic. β. Ο σκοπός και τα πλεονεκτήµατα Ο σκοπός και τα πλεονεκτήµατα ο κύριος σκοπός του συστήµατος SFI είναι να βοηθηθούν οι ναυτιλιακές εταιρίες και οι παράκτιες επιχειρήσεις για να ελέγχουν τις λειτουργίες τους, και για να συνδέσουν όλες τις διαδικασίες τους : αγοράς, συντήρηση, τεχνικά αρχεία, κ.λπ. Το σύστηµα SFI παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα για τη ναυτιλία και τις παράκτιες λειτουργίες στις ακόλουθες περιοχές: 1. Επικοινωνία Συνεργασία 2. Έλεγχος κόστους Σύγκριση κόστους 3. Ποιοτικός έλεγχος 4. Μηχανογράφηση 5. Ανάπτυξη 6. Εκπαίδευση Κατάρτιση 7. Τυποποίηση γ. Ο σκοπός Όταν καθιερώθηκε το σύστηµα κωδικοποίησης SFI, ο σκοπός ήταν ότι πρέπει να είναι ικανό για όλους τους τύπους σκαφών ή εγκαταστάσεων γεώτρησης, και πρέπει να υπάρχει ένας κοινός κώδικας για τη ροή των πληροφοριών µεταξύ των διαφορετικών επιχειρήσεων µέσα στη ναυτιλιακή και παράκτια βιοµηχανία. Το σύστηµα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από την οργάνωση της επιχείρησης και τις µεθόδους κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής των πλοίων. Πρέπει επίσης να µπορεί

8 να ενηµερωθεί όσον αφορά τους νέους τύπους πλοίων και τη νέα τεχνολογία. Προκειµένου να καλυφθούν ο σκοπός και οι απαιτήσεις στο σύστηµα, τα πλοία διαιρέθηκαν σε λειτουργίες. Οι λειτουργίες πλοίων είναι κοινές για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη που ενδιαφέρονται για τις προδιαγραφές, την κατασκευή και τη λειτουργία των πλοίων. Εκτός από το σύστηµα κωδικοποίησης υπάρχει ειδικός κώδικας λεπτοµέρειας και µπορεί να είναι απαραίτητο για κάθε χρήστη να αναπτύξει τους ειδικούς κώδικες, όπως το σχέδιο των απολογισµών χρηµατοδότησης για τη σύνταξη προϋπολογισµού και τον έλεγχο δαπανών της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης. Τα ναυπηγεία που χρησιµοποιούν το σύστηµα κωδικοποίησης SFI για τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της παραγωγής θα απαιτήσουν µια συµπληρωµατική δοµή διάσπασης της εσωτερικής εργασίας της επιχείρησης. Οι ναυτιλιακές εταιρίες που χρησιµοποιούν το σύστηµα κωδικοποίησης SFI, για τη λειτουργία, τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο συντήρησης, θα απαιτήσουν έναν κώδικα για τα αναλώσιµα. 2.3 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΕΙ ΤΟ SFI 1. Οι λειτουργίες του συστήµατος Το σύστηµα κωδικοποίησης SFI θα κάνει την καλύτερη εξασφάλιση ελέγχου και ποιότητας της ναυτιλίας και των παράκτιων λειτουργιών όπως τη συντήρηση, αγορά, οικονοµικά, αρχειοθέτηση, κ.λπ. Το σύστηµα παρέχει στη ναυτιλία και τις παράκτιες επιχειρήσεις, τα ναυπηγεία, τις αρχές, τους προµηθευτές και τους συµβούλους ένα κοινό σχέδιο του τεχνικών

9 απολογισµού/των κωδίκων στο χειρισµό των παρακάτω: α. Προδιαγραφές β. Υπολογισµοί γ. Σχέδια δ. Αγορές ε. ιαχείριση Υλικών ζ. Προγραµµατισµός συντήρησης & επισκευής η. Προϋπολογισµός & έλεγχος κόστους θ. Αρχεία Οι τοµείς της χρησιµοποίησης του συστήµατος αυξάνονται σταθερά, και το σύστηµα έχει συµβάλει πολύ στην αποδοτικότητα αύξησης στη ναυτιλιακή βιοµηχανία. Το σύστηµα SFI είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο όταν καθιερώνονται οι ρουτίνες σύµφωνα µε τον κύκλο ποιότητας (παρ. ASO 9004, παράγραφος. 5.1) 2. Προδιαγραφές Οι προδιαγραφές καθιερώνονται κανονικά σε διαφορετικά επίπεδα λεπτοµέρειας: Περιγραφή, συµβόλαιο, κατασκευή και προδιαγραφές επισκευής. Οι τεχνικές περιγραφές των µερών του πλοίου πρέπει να είναι µέρος της προδιαγραφής και πρέπει να ακολουθήσουν τον κώδικα λεπτοµέρειας του συστήµατος.

10 Η έκδοση του συστήµατος κωδικοποίησης, παραχωρεί ιδιαίτερα καλά στην ανάπτυξη των διάφορων προδιαγραφών. Μια βάση δεδοµένων διευκολύνει το χρήστη να εκδώσει τις προδιαγραφές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. Οι προδιαγραφές µπορούν να αφορούν τα διαφορετικά επίπεδα συστηµάτων κωδικοποίησης. Προδιαγραφές περιγραφών στο επίπεδο κύριας οµάδας. Λειτουργικές απαιτήσεις της οµάδας. Λειτουργικές λύσεις στο επίπεδο υποοµάδας. Επιλογές των µερών του πλοίου στο επίπεδο του κώδικα λεπτοµέρειας. 3. Εκτιµήσεις εδοµένου ότι οι εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις προδιαγραφές, πρέπει να ακολουθήσουν την ανάλυση της διάσπασης της κατασκευής. Οι εκτιµήσεις περιέχουν συνήθως το κόστος υλικού και τις ώρες παραγωγής. Hours Materials 73 Comp resses air systems 731 Starting air systems Starting air compressor 150, Starting air emergency compressor 98, Starting air water/oil separator 17, Starting air tanks 33, Starting air bottles 9, Starting air coolers 12, Starting air compressor silencers 5, Χειρισµός εγγράφων & σχεδίων. Τα σχέδια µπορούν εύκολα να αριθµηθούν σύµφωνα µε SFI, και τα σύνθετα σχέδια,cad, µπορούν να χωριστούν στα στρώµατα, επίπεδα για να παρουσιάσουν µεµονωµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το σύστηµα κωδικοποίησης SFI. Ο προσδιορισµός των σχεδίων µπορεί να ενσωµατώσει έναν αριθµό συστηµάτων κωδικοποίησης. Ένας τυποποιηµένος αριθµός σχεδίων µπορεί να αποτελείται από : Αριθµός πλοίου Αριθµό υπό-οµάδας ιαδοχικό αριθµό. Τα σχέδια πρέπει να αριθµηθούν σύµφωνα µε το επίπεδο υποοµάδας. Τα επίπεδα οµάδας και κύριας οµάδας

11 χρησιµοποιούνται συνήθως για τα κατασκευαστικά σχέδια συστηµάτων : General arrangement Profile and deck plan Loading and discharging system Engine stores arrangement Τα σχέδια ρύθµισης µπορούν επίσης να κωδικοποιηθούν σύµφωνα µε το σύστηµα οµάδας SFI. 5. Η αγορά Μια αγορά χρεώνεται κανονικά σε έναν οικονοµικό λογαριασµό (τύπος κόστους ) και σε έναν αριθµό συστηµάτων οµάδας, αποκαλούµενο συχνά τεχνικό λογαριασµό (κέντρο κόστους). Όταν αγοράζοντας τα µέρη του πλοίου, π.χ. ένα ναυπηγείο µπορεί να διευκρινίσει το µεµονωµένο στοιχείο από τον κώδικα λεπτοµέρειας (6 ψηφία). Όταν π.χ. µια ναυτιλιακή εταιρία παραγγέλει τα ανταλλακτικά, αυτά µπορούν να προσδιοριστούν από τον κώδικα λεπτοµέρειας και διαδοχικοί αριθµοί (9-10 ψηφία). 6. ιαχείριση Υλικού Όταν τα µέρη του πλοίου αγοράζονται άµεσα στη διαταγή/για το πλοίο, ο κώδικας λεπτοµέρειας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως τεχνικός λογαριασµός. Οι κατασκευαστές των ανταλλακτικών µπορούν να έχουν το δικό τους σύστηµα αρίθµησης των µερών τους. Για µια ναυτιλιακή εταιρία είναι συχνά κατάλληλο να καθιερωθεί το σύστηµα αρίθµησης ανταλλακτικών τους σχετικό µε τον κώδικα λεπτοµέρειας και διαδοχικοί αριθµοί: Starting air compressor HP Cylinder LP cylinder HP cylinder cover LP cylinder cover 7. Το σύστηµα λειτουργίας και συντήρησης

12 Ένα σύστηµα λειτουργίας και συντήρησης περιέχει συχνά έναν κατάλογο που καλύπτει όλες τις µονάδες συντήρησης πάνω στο πλοίο. Αυτές οι µονάδες είναι κανονικά ίδιες µε τα µέρη του πλοίου στον κώδικα λεπτοµέρειας: : Starting air compressor no. 1 Maker : Type : Serial No. : Capacity : Οι διαδικασίες για την προληπτική έρευνα συντήρησης και της επιθεώρησης του Νηογνώµονα για µια µονάδα συντήρησης, θα εισαχθούν µε τον προσδιορισµό εργασίας: Starting air compressor No. 1 Job A 3000 Hour Job B Class survey Όλα τα αρχεία της προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης πρέπει να αρχειοθετηθούν και να αφορούν τη µονάδα συντήρησης. Ο τεχνικός λογαριασµός των προγραµµατισµένων συστηµάτων συντήρησης όπως π.χ. AMOS Maintenance & Purchase, AMOS Express and AMOS RAST είναι συχνά βασισµένος στο σύστηµα κωδικοποίησης 8. Προδιαγραφές επισκευής Οι προδιαγραφές επισκευής είναι συχνά βασισµένες στις πληροφορίες από το σύστηµα συντήρησης. Ο λογαριασµός επισκευής πρέπει να ακολουθήσει τη δοµή των προδιαγραφών επισκευής. Είναι σύνηθες να αναφερθούν οι τιµές από το ναυπηγείο στη ναυτιλιακή εταιρία σε επίπεδο υποοµάδας. Ο λογαριασµός επισκευής πρέπει να ακολουθήσει τη δοµή προδιαγραφών επισκευής. Ο λογαριασµός επισκευής πρέπει να ακολουθήσει τη δοµή προδιαγραφών επισκευής. 9. Ο προϋπολογισµός λειτουργίας Το σύστηµα οµάδας - κωδικοποίησης SFI χρησιµοποιείται για τη σύνταξη προϋπολογισµού της εργασίας συντήρησης και επισκευής, και για την χρήση των ανταλλακτικών. Προκειµένου να

13 γίνει ένας πλήρης προϋπολογισµός λειτουργίας σε µια ναυτιλιακή εταιρία, είναι απαραίτητο να συνδεθεί το σύστηµα οµάδας µε το σχέδιο χρηµατοδότησης. Οποιοδήποτε κατάλληλο σχέδιο χρηµατοδότησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε το σύστηµα. Τα περισσότερα σχέδια-πλάνα της χρηµατοδότησης αποτελούν τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιµα υλικά. Η σύνταξη προϋπολογισµού των ανταλλακτικών µπορεί να γίνει µε µεγάλη λεπτοµέρεια στο σύστηµα της οµάδας. 10. Το κόστος ελέγχου. Ο έλεγχος δαπανών µίας νέας κατασκευής ή της επισκευής πραγµατοποιείται κανονικά σε επίπεδα κώδικα υποοµάδας και λεπτοµέρειας. Οι άµεσες αγορές χρεώνονται στον κώδικα λεπτοµέρειας SFI: Starting air compressor ΥΛΙΚΑ-Materials Planned Real Difference Οι ώρες εργασίας ακολουθούν το επίπεδο υποοµάδας. Οι δραστηριότητες και οι εργασίες πρέπει να καθιερωθούν στην πρόοδο της εργασίας. 731 Starting air compressor 11. ιασφάλιση ποιότητας ΩΡΕΣ- Hours Planned Real Difference Σε σχέση µε τις απαιτήσεις του ISO 9000 και IΜΟ για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων, αυτές είναι απαραίτητες για να καθιερώσουν τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν, ότι οι κανόνες και οι κανονισµοί από τις αρχές και τους Νηογνώµονες, και οι απαιτήσεις προδιαγραφών καλύπτονται, και ότι το πλοίο/η εγκατάσταση γεώτρησης λειτουργεί ακίνδυνα. Οι ακόλουθες διαδικασίες και οι οδηγίες πρέπει να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε SFI: α) Εγχειρίδιο επιθεωρητών β) Περιγραφή εγκατάστασης

14 12.Η αρχειοθέτηση Το σύστηµα κωδικοποίησης χρησιµοποιείται συχνά ως τυποποιηµένο κλειδί αρχειοθέτησης για τη ναυτιλία και τη βιοµηχανία των παράκτιων κατασκευών. Το σύστηµα δίνει σε αυτή τη βιοµηχανία ένα καλά δοµηµένο και οργανωµένο σύστηµα αρχειοθέτησης των σχεδίων, των εγχειριδίων, των τεχνικών εκθέσεων και των δηµοσιεύσεων. 1. ιαδικασίες δοκιµής και ανάθεσης 2. Τα εγχειρίδια έναρξης και περάτωσης της λειτουργίας 3. Οδηγίες συντήρησης 4. Ανταλλακτικά 5. Εργαλεία 6. Κατάλογος σχεδίων 7. Πιστοποιητικά 8. Πράκτορες 2.4 Η ΟΜΗ ΤΗΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Το σύστηµα οµάδας (ψηφίο 3) Το σύστηµα οµάδας αναπτύσεται ως δεκαδικό σύστηµα ταξινόµησης 3 ψηφίων. Το πλοίο/η εγκατάσταση γεώτρησης διαιρείται σε 10 κύριες οµάδες από 0 έως 9. Μόνο οι κύριες οµάδες 1-8 είναι σε λειτουργία. Οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν την κύρια οµάδα 0 και 9 για την ταξινόµηση άλλων κύριων µερών που δεν καλύπτονται στα πρότυπα του SFI. Κάθε µια από τις κύριες οµάδες (1 ψηφίο) αποτελείται από 10 οµάδες (ψηφίο 2) και κάθε οµάδα διαιρείται περαιτέρω σε 10 υπο-οµάδες (ψηφίο 3). Example of the subdivision of, Main Croup 7

15 Οι κύριες οµάδες του SFI για το πλοίο θα περιγραφούν τώρα. Α. Κύρια οµάδα 1, του πλοίου γενικά. Λεπτοµέρειες και δαπάνες που δεν µπορούν να χρεωθούν σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη λειτουργία πάνω στο πλοίο, π.χ. γενική διευθέτηση, εξασφάλιση ποιότητας, καθέλκυση, δεξαµενισµό και εργασία εγγύησης. Β. Κύρια οµάδα 2, Hull Η µεταλλική κατασκευή, υπερκατασκευή και τα υλικά του πλοίου. Γ. Κύρια οµάδα 3, εξοπλισµός για το φορτίο (Equipment for Cargo) Εξοπλισµός και µηχανήµατα φορτίου συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων για το φορτίο του πλοίου, τα συστήµατα φορτοεκφόρτησης, βαρούλκα φορτίου και καπάκια. Κύρια οµάδα 4, εξοπλισµός πλοίου (Ship Equipment) Πλοίο : Συγκεκριµένοι εξοπλισµοί και µηχανήµατα. Εξοπλισµός πλοήγησης, µηχανήµατα ελιγµού, αγκυροβόλησης, εξοπλισµός επικοινωνίας. Αυτή η οµάδα περιλαµβάνει επίσης το πρόσθετο εξοπλισµό όπως τον εξοπλισµό για αλιεία. Ε. Κύρια οµάδα 5, εξοπλισµός για το πλήρωµα και τους επιβάτες ( Crew & Passenger equipment ) Εξοπλισµός, µηχανήµατα, συστήµατα κ.λπ. εξυπηρετώντας πλήρωµα και επιβάτες, π.χ. εξοπλισµός διάσωσης, έπιπλα, που εξυπηρετεί τον εξοπλισµό εστιατορίων, υγειονοµικά συστήµατα.

16 Ζ. Κύρια οµάδα 6, κύρια µέρη των µηχανηµάτων. Αρχικά µέρη του µηχανοστασίου, π.χ. κύριες και βοηθητικές µηχανές, προωστήριες εγκαταστάσεις, λέβητες, και γεννήτριες. Η. Τα συστήµατα των µερών των κύριων µηχανών (Systems for Machinery Main Components) Τα συστήµατα που εξυπηρετούν τα κύρια τµήµατα µηχανηµάτων, π.χ. συστήµατα πετρελαίου καυσίµων και λίπανσης, αρχικό σύστηµα αέρα, συστήµατα εξάτµισης, συστήµατα αυτοµατοποίησης. Θ. Κοινά συστήµατα πλοίου. (Vessel s common equipment) Κεντρικά συστήµατα πλοίων π.χ. συστήµατα έρµατος και σεντινών, συστήµατα πυρόσβεσης και καθαρισµού και ηλεκτρικά συστήµατα διανοµής. Ι. οµή κωδικοποίησης συστήµατος για την εγκατάσταση γεώτρησης Οι κύριες οµάδες του συστήµατος για την εγκατάσταση γεώτρησης είναι οι ακόλουθες: Main Group 1 : Rig General Main Group 2 : Hull and Structure Main Group 3 : Drilling Equipment and Systems Main Group 4 : Platform Equipment Main Group 5 : Equipment for Crew Main Group 6 : Machinery Main Components Main Group 7 : System for Machinery main Components Main Group 8 : Platform Common Systems 2.Κώδικες υλικών (6 ψηφία) - ( Detail- & Material

17 Codes) (6 digit) Οι κώδικες υλικών καλύπτουν τα µέρη και τα υλικά που µπορούν να αφορούν τις µεµονωµένες υποοµάδες. Προκειµένου να επιτευχθεί το επίπεδο µερών, είναι απαραίτητο να χωριστούν οι υποοµάδες περαιτέρω κάτω από έναν κώδικα λεπτοµέρειας. Αυτός ο κώδικας δεν είναι ακόµα δυνατόν να τυποποιηθεί, λόγω της ποικιλίας του εξοπλισµού των διαφορετικών τύπων πλοίων, και λόγω των ελαφρώς διαφορετικών απαιτήσεων στον κώδικα για τα ναυπηγεία και τις ναυτιλιακές εταιρίες. Συνήθως υπάρχουν 2 διαφορετικές κατηγορίες µερών και υλικού που χρησιµοποιούνται. Μια κατηγορία περιλαµβάνει τα µέρη και τα υλικά που παραγγέλνονται κατευθείαν για ένα πλοίο. Άλλος περιλαµβάνει τα µέρη και τα υλικά που παραγγέλνονται στο απόθεµα. Συνεπώς οι κώδικες διαιρούνται σε δύο µέρη: Κώδικας λεπτοµέρειας (Detail Code): Τα µέρη που αγοράζονται άµεσα στη διαταγή/στο πλοίο. Ο κώδικας λεπτοµέρειας χρησιµοποιείται για να καθορίσει το επιµέρους τµήµα του πλοίου και τον εξοπλισµό που ενεργεί στη λειτουργία υποσυστηµάτων. Στον κώδικα λεπτοµέρειας, οι συµπληρωµατικοί κώδικες αναπτύσσονται από 001 µέχρι 099. Υλικός κώδικας (Material Code): Αυτός ο κώδικας αφορά το υλικό που αγοράζεται για το απόθεµα. Οι σχέσεις µεταξύ αυτών των κωδίκων είναι π.χ. ως εξής: Σύστηµα οµάδας και κώδικας λεπτοµέρειας: σύστηµα οµάδας και κώδικας υλικός ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SFI Για τη χορήγηση των δικαιωµάτων χρηστών του συστήµατος οµάδας SFI, το πιστοποιητικό αδειών χρηστών SFI πρέπει να αγοραστεί από την Xantic. Υπάρχει µια αµοιβή αδειών για κάθε εγκατάσταση SFI. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µια άδεια για κάθε πλοίο ή εγκατάσταση γεώτρησης που χρησιµοποιεί τη δοµή κωδικοποίησης SFI. Επιπλέον υπάρχει τιµή σε κάθε βιβλίο, ή αρχείο ή τη βάση δεδοµένων.

18 2.6 Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Τα εγχειρίδια - (SFI Manuals) Τα εγχειρίδια είναι διαθέσιµα µε τα ακόλουθα σχήµατα: Για το πλοίο: A5 βιβλίο, 3 and 6 ψηφία (Detail & Material Codes) + A6 Pocket version, 3 digit only. ASCII code and data-base for electronic maintenance system. Για την εγκατάσταση γεώτρησης: A5 βιβλίο, ψηφίο 3. Το A5, εγχειρίδιο 3 ψηφίων περιέχει τα ακόλουθα µέρη: 1. Συνοπτικά διαγράµµατα των κύριων οµάδων 2. Περιγραφή λεπτοµέρειας των οµάδων και των υπο-οµάδων 3. Κατάλογος λέξης κλειδιού. Το A5, εγχειρίδιο 6 ψηφίων περιέχει όπως το εγχειρίδιο 3 ψηφίων και 2 περισσότερα κεφάλαια (µόνο για πλοία): α. κώδικας υλικών. β. κώδικας λεπτοµέρειας. Το A6 εγχειρίδιο περιέχει (µόνο για πλοία): α. Συνοπτικά διαγράµµατα β. Κατάλογος λέξης κλειδιού διαγραµµάτων 2. Ο κώδικας και η βάση δεδοµένων ASCII SFI Ο κώδικας ASCII είναι ένα αρχείο λιστών κειµένων των κωδίκων σε µια βάση δεδοµένων µε το σχήµα ASCII. Αυτό το αρχείο µπορεί εύκολα να εφαρµοστεί σε άλλες εφαρµογές. Η βάση δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βασική ενότητα στον προγραµµατισµό παραγωγής, τον προγραµµατισµό συντήρησης, την επισκευή, τη διαχείριση υλικού, και τον έλεγχο σύνταξης προϋπολογισµού και δαπανών. Εποµένως συνιστάται ο τεχνικός λογαριασµός AMOS στη συντήρηση και να είναι βασισµένος στη δοµή της κωδικοποίησης του συστήµατος.

19 2.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Ένα σύστηµα ταξινόµησης όπως το σύστηµα οµάδας SFI έχει µια ουσιαστική συµβολή στις τυποποιηµένες και καλά διαταγµένες πληροφορίες, σχετικά µε τα πλοία/τις εγκαταστάσεις γεώτρησης και οδηγεί στη βελτιωµένη επικοινωνία και µέσα σε µια επιχείρηση και τις εξωτερικές σχέσεις του. 2. Το σύστηµα οµάδας SFI θα καταστήσει τη ναυτιλία και τις παράκτιες λειτουργίες πιο αποτελεσµατικές, επειδή οι επιχειρήσεις θα σώσουν τους πόρους και θα αποφύγουν τις περιττές παγίδες κατά εφαρµογή των προτύπων του SFI. 3. Το SFI µπορεί να είναι ο κοινός παρονοµαστής που συνδέει όλες τις λειτουργίες της ναυτιλίας και των παράκτιων κατασκευών, όπως τη συντήρηση, αγορά, προϋπολογισµούς και αρχεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΟ MARKETING ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ο ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε την κατάσταση της παγκόσµιας ναυπηγικής βιοµηχανίας, που καλύπτει τις εξελίξεις της αγοράς το 2002, είναι αποτέλεσµα της υποχρέωσης της Επιτροπής να υποβάλλει εκθέσεις για την κατάσταση της παγκόσµιας ναυπηγικής βιοµηχανίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισµού (Ευρωπαϊκή Κοινότητα) αριθ, 1540/98 [1] του Συµβουλίου και είναι σύµφωνη µε τις έξι προηγούµενες εκθέσεις [2]. Το Συµβούλιο αποφάσισε, στις 27 Ιουνίου του 2002, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει µια τελική προσπάθεια να επιλύσει τα προβλήµατα που οφείλονται σε ορισµένες επιχειρηµατικές πρακτικές εκ µέρους ναυπηγείων της Κορέας και να επιτύχει µια φιλική συµφωνία µε τη Νότια Κορέα. Όπως αναφέρεται στην έκτη έκθεση της Επιτροπής, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συµφωνία µε την Κορέα.

20 Εφόσον δεν υπήρξε λύση ως αποτέλεσµα διαπραγµατεύσεων, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία στον ΠΟΕ την 21η Οκτωβρίου 2002 και συνεχίζει σήµερα σ' αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, και σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002, ετέθη σε ισχύ ένας προσωρινός αµυντικός µηχανισµός της ναυπηγικής βιοµηχανίας [3], τη 2α Ιουλίου Επιτρέπει την απευθείας ενίσχυση σε ναυπηγεία, ύψους µέχρι 6% για ορισµένους τύπους πλοίων [4], και ισχύει για συµβάσεις που υπογράφονται από την 24η Οκτωβρίου [3] Κανονισµός ΕΚ αριθ. 1177/2002 του Συµβουλίου. [4] Αυτοί οι τύποι πλοίων είναι τα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων, τα πλοία µεταφοράς προϊόντων/χηµικών προϊόντων και τα πλοία µεταφοράς LNG. Ο τελευταίος τύπος εξαρτάται από την επιβεβαίωση, εκ µέρους της Επιτροπής ότι, µε βάση έρευνες που καλύπτουν την περίοδο του 2002, οι κοινοτική βιοµηχανία υπέστη υλική ζηµία και σοβαρή βλάβη σ' αυτό το τµήµα της αγοράς λόγω των αθέµιτων πρακτικών της Κορέας. Στο επίπεδο του ΟΟΣΑ, άρχισαν διαπραγµατεύσεις το εκέµβριο του 2002 για µια νέα συµφωνία για τη ναυπηγική βιοµηχανία. Εν τούτοις, είναι ακόµη πολύ νωρίς για να διατυπωθούν προβλέψεις σχετικά µε το αποτέλεσµα αυτών των διαπραγµατεύσεων που θα συνεχιστούν το αργότερο µέχρι το Ανταποκρινόµενη σε ένα προηγούµενο αίτηµα του Συµβουλίου, που είχε εκφραστεί στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Μαΐου του 2001, η ναυπηγική βιοµηχανία της ΕΕ, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, δροµολόγησε την πρωτοβουλία leadership 2015 που είναι σχεδιασµένη για την ανάπτυξη νέων δοµών εργασίας και προτεραιοτήτων τεχνολογίας, υποστηρίζοντας έτσι τη ναυπηγική βιοµηχανία της Κοινότητας, ιδίως µε την εξασφάλιση δίκαιων όρων ανταγωνισµού παγκοσµίως και περιφερειακά. Συγκεντρώνει όλους τους κύριους παράγοντες της βιοµηχανίας, τα συνδικάτα και βασικούς διαµορφωτές πολιτικής της ΕΕ από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Η πρωτοβουλία leadership 2015 θα εξετάσει όλα τα σχετικά ζητήµατα της ναυπηγικής βιοµηχανίας, από το παγκόσµιο εµπόριο ως τις απαιτούµενες δεξιότητες ως την κοινή ανάπτυξη και προµήθεια πλοίων. Η πρωτοβουλία έχει ήδη αναπτύξει ιδέες για πιθανές γραµµές δράσης για τη διαφύλαξη της µελλοντικής ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιοµηχανίας, ως ενεργητική απόκριση για την κατάσταση της παγκόσµιας ναυπηγικής βιοµηχανίας. Τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών

21 θα υποβληθούν στο Συµβούλιο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η παρούσα έκθεση, εκτός από τη συνόψιση των εξελίξεων της αγοράς κατά το 2002, παρουσιάζει µία ενηµέρωση των ερευνών κόστους που είχαν πραγµατοποιηθεί προηγουµένως και προσθέτει ορισµένες νέες έρευνες κόστους που διενεργήθηκαν µετά την υποβολή της έκτης έκθεσης. Όπως και στις προηγούµενες εκθέσεις, ορισµένα θεµελιώδη βασικά στοιχεία, π.χ. όσον αφορά το πεδίο κάλυψης και τη µεθοδολογία της παρακολούθησης της αγοράς που πραγµατοποιεί η Επιτροπή, δεν περιλαµβάνονται στο παρόν. Τα στοιχεία αυτά καλύπτονται στις προηγούµενες εκθέσεις και παρατίθενται στην εισαγωγή της πέµπτης έκθεσης για τη ναυπηγική βιοµηχανία ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ α. ραστηριότητα παραγγελιών και µερίδια της αγοράς Τα διάφορα ζητήµατα που δηµιουργούν προβλήµατα στην παγκόσµια ναυπηγική αγορά και σε ορισµένα τµήµατά της (υπερβολικές παραγγελίες στο παρελθόν, η οικονοµική επιβράδυνση στις ΗΠΑ, οι αβεβαιότητες στην παγκόσµια οικονοµία και οι συνέπειες της 11ης Σεπτεµβρίου) συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια του Η εισροή παραγγελιών το 2002 ήταν χαµηλότερη από το 2000 και το 2001 και ανήλθε σε cgt συνολικά (σε σύγκριση µε cgt το 2000 και cgt το 2001, πηγή: Lloyd's Register/ΟΟΣΑ). Εποµένως, η εισροή παραγγελιών µειώθηκε κατά 12.3% την περίοδο 2001 ως 2002, µετά από µείωση 20.7% την περίοδο 2000 ως Οι τοµείς που πλήττονται περισσότερο από τις επιδεινούµενες συνθήκες της αγοράς είναι τα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων και τα κρουαζιερόπλοια (όπως φαίνεται στο επόµενο διάγραµµα). Μόνο µία παραγγελία για κρουαζιερόπλοιο έχει δοθεί µετά τις 11 Σεπτεµβρίου του 2001 και ο κλάδος της κρουαζιέρας έχει αναφέρει σαφώς ότι η περίοδος σταθεροποίησης της αγοράς αναµένεται ότι θα συνεχιστεί για τα επόµενα 2 έως 3 έτη, δηλαδή οι νέες παραγγελίες για κρουαζιερόπλοια θα είναι περιορισµένες και επιλεκτικές. Για τα πλοία µεταφοράς

22 εµπορευµατοκιβωτίων έχουν καταγραφεί ορισµένες παραγγελίες στο τµήµα Post-Panamax, αλλά η δραστηριότητα παραγγελιών είναι αρκετά χαµηλότερη από τα παλαιότερα επίπεδα. Οι κυριότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις που ασχολούνται µε εµπορευµατοκιβώτια εµφάνισαν ζηµίες ή σηµαντική πτώση των κερδών το 2002 και προσπαθούν να αυξήσουν το στόλο που αποτελείται από πλοία µεγαλύτερου µεγέθους για να µειώσουν τα µοναδιαία κόστη στο µεσοπρόθεσµο µέλλον. εδοµένου ότι κατά τους 24 επόµενους µήνες θα εισέλθει στην αγορά µεγάλος αριθµός πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων τύπου Post-Panamax, θα πρέπει να αναµένεται σ' αυτό το τµήµα της αγοράς περαιτέρω µείωση των ναύλων και οι επενδύσεις θα πρέπει να αντιµετωπίζονται από τη σκοπιά της σταθεροποίησης της αγοράς, και όχι της επέκτασης της αγοράς. εδοµένου ότι τα επιτόκια σήµερα είναι πολύ χαµηλά, ορισµένοι πλοιοκτήτες ενδέχεται να έχουν την τάση να αποφασίσουν τώρα να επενδύσουν σε νέα πλοία, νωρίτερα από ότι θα έκαναν κάτω από κανονικές συνθήκες. Η ζήτηση για άλλους τύπους πλοίων, όπως τα πλοία µεταφοράς LNG, τα πλοία µεταφοράς χηµικών προϊόντων και τα δεξαµενόπλοια αργού πετρελαίου µειώθηκε επίσης, αν και σε µικρότερο βαθµό. Μόνο στα πλοία µεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και τα πλοία µεταφοράς χύδην φορτίου σηµειώθηκε αύξηση των παραγγελιών, λόγω της αντικατάστασης των παλαιών πλοίων µετά την έκδοση νέων κανονισµών της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα ("Erika" και "Prestige") και της εγχώριας ιαπωνικής και κινεζικής ζήτησης, αντιστοίχως. Στην περίπτωση των πλοίων µεταφοράς χύδην φορτίου, η ζήτηση επηρεάστηκε επίσης θετικά από τους νέους κανόνες σχεδιασµού που θα τεθούν σε ισχύ µετά την 1η Ιουλίου Σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς, θα απαιτείται ενίσχυση ορισµένων µερών της χαλύβδινης δοµής των πλοίων που θα παραγγελθούν µετά την ηµεροµηνία αυτή, πράγµα που θα οδηγήσει, κατ' εκτίµηση, σε αύξηση κατά 5% στο βάρος του χάλυβα και, εποµένως, σε υψηλότερο κόστος κατασκευής. Εντούτοις, αυτοί οι τύποι πλοίων έχουν χαµηλή αξία παραγωγής και ο ανταγωνισµός για τις συβάσεις στα τµήµατα αυτά είναι πολύ έντονος, πράγµα που οδηγεί σε συνέχιση της ύφεσης των τιµών. Το ακόλουθο διάγραµµα δείχνει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παραγγελιών κατά την περίοδο για τους σηµαντικότερους τύπους πλοίων,

23 (πηγή: Μητρώο Lloyd's / ΟΟΣΑ / διάγραµµα αναπροσαρµοσµένο από τις υπηρεσίες της Επιτροπής). Ανάπτυξη νέων παραγγελιών κατά τους κύριους τύπους πλοίων, LNG = Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου LPG = Υγραερίου Chemical = χηµικών προϊόντων Crude Oil = αργού πετρελαίου Oil Products = προϊόντων πετρελαίου Bulk = χύδην φορτίου Gen. Cargo = γενικού φορτίου Container = εµπορευµατοκιβωτίων Ro-Ro = Roll on - Roll off Pass./Ro-Ro = επιβατηγά/ro-ro Cruise = κρουαζιερόπλοια Oι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν διαφορετικά τις κύριες ναυπηγικές περιοχές του κόσµου. Ενώ τα ιαπωνικά ναυπηγεία συνεχίζουν να επωφελούνται από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση για πλοία µεταφοράς χύδην φορτίου δεδοµένου ότι το σύνολο σχεδόν

24 των παραγγελιών δίνεται στην Ιαπωνία (σύµφωνα µε τα παραδοσιακά πρότυπα παραγγελιών, αλλά µε βάση επίσης το γεγονός ότι τα ιαπωνικά ναυπηγεία έχουν βελτιστοποιήσει τη µαζική παραγωγή αυτού του τύπου πλοίων), η Νότια Κορέα µάχεται µε την Κίνα για τις συµβάσεις για δεξαµενόπλοια, κυρίως εκ µέρους ευρωπαίων πλοιοκτητών. Εφόσον ο ανταγωνισµός αυτός βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις τιµές, δεν θα πρέπει να αναµένονται ουσιαστικά κέρδη από τις παραγγελίες αυτές, όπως φαίνεται στις αναλυτικές έρευνες κόστους. Τα ναυπηγεία της ΕΕ δεν δραστηριοποιούνται πλέον σ' αυτά τα χαµηλής αξίας τµήµατα της αγοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του όγκου παραγωγής για τα ναυπηγεία της ΕΕ, που είναι εµφανής από την εξέλιξη των µεριδίων της αγοράς που παρουσιάζεται παρακάτω, πράγµα που αναµένεται τα συνεχιστεί, και σηµειώθηκαν απώλειες θέσεων απασχόλησης και κλεισίµατα ναυπηγείων σε όλες τις µεγάλες ευρωπαϊκές ναυπηγικές χώρες. Τα κυριότερα ελπιδοφόρα τµήµατα για τα ναυπηγεία της ΕΕ είναι ο τοµέα των πορθµείων [5] (που καλύπτει κυρίως την κατηγορία πλοίων επιβατηγών/ro-ro) και τα µικρά δεξαµενόπλοια [6], όπου συσσωρεύονται οι ανάγκες αντικατάστασης. Εν τούτοις, οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν ακόµη υλοποιηθεί και ενδέχεται να εµφανιστούν πολύ αργά για πολλά ναυπηγεία τα οποία ήδη θα µείνουν χωρίς εργασία το 2003 και το Επιπλέον, µπορεί να υποτεθεί ότι τα κορεατικά ναυπηγεία θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν ένα προγεφύρωµα σ' αυτά τα τµήµατα της αγοράς, µέσω των πολύ χαµηλών τιµών προσφοράς. [5] Οφείλεται σε νοµοθεσία της ΕΕ που θεσπίστηκε πρόσφατα, και η οποία αφορά συγκεκριµένες απαιτήσεις σταθερότητας για τα πλοία Ro-Ro και κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία. [ 6] Ως συνέπεια της νέας νοµοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα, που έχει θεσπιστεί ή προταθεί µετά τα ατυχήµατα "Erika" και "Prestige". Τα µερίδια της αγοράς εξελίχθηκαν ως εξής (βάσει cgt):

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ναυπηγική βιομηχανία στην Τουρκία

Η Ναυπηγική βιομηχανία στην Τουρκία ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η Ναυπηγική βιομηχανία στην Τουρκία Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας, 70 ναυπηγεία είναι σήμερα ενεργά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 18 Οκτωβρίου 2001 PE 304.707/13-20 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 13-20 Σχέδιο έκθεσης Karin Riis-Jørgensen σχετικά µε προσωρινό αµυντικό µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το επάγγελµα του Ναυπηγού Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τι είναι ο ναυπηγός; Ο ναυπηγός είναι µηχανικός µε αντικείµενο το πλοίο και την τεχνολογία της ναυτιλίας Ναυτιλία ιακινεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Νοέμβριος 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός ΥΦΕΘΑ, κ. Β. Ι. Μιχαλολιάκου, στην Ηµερίδα για τη Ναυπηγική Βιοµηχανία Κυρίες και Κύριοι,

Χαιρετισµός ΥΦΕΘΑ, κ. Β. Ι. Μιχαλολιάκου, στην Ηµερίδα για τη Ναυπηγική Βιοµηχανία Κυρίες και Κύριοι, Χαιρετισµός ΥΦΕΘΑ, κ. Β. Ι. Μιχαλολιάκου, στην Ηµερίδα για τη Ναυπηγική Βιοµηχανία 30-5-05 Κυρίες και Κύριοι, Με µεγάλη µου χαρά βρίσκοµαι σήµερα εδώ µαζί σας για στην έναρξη των εργασιών της τόσο σηµαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ. Ο προγραµµατισµός αρχίζει µε τον ορισµό των στόχων και της χρησιµότητάς του

ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ. Ο προγραµµατισµός αρχίζει µε τον ορισµό των στόχων και της χρησιµότητάς του ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προγραµµατισµός, επίβλεψη και έλεγχος της δηµιουργίας ή σηµαντικής τροποποίησης ενός κτιρίου, µιας παραγωγικής µονάδας ή µιας µεγάλης εγκατάστασης Ο προγραµµατισµός αρχίζει µε τον ορισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιτροπή Ασφαλίσεων Μεταφορών και Σκαφών της Ενώσεως, µέσα στα πλαίσια της στατιστικής παρακολούθησης των µεγεθών των κλάδων ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 277 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε. (ΝΑΥΣΟΛΠ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε. (ΝΑΥΣΟΛΠ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε. (ΝΑΥΣΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΥΠ.ΕΣ...Α Αριθµ.Πρωτ. / ΙΑ Π/A1/22123 Γ.Γ. ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2011 COM(2011) 434 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση»

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» «Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» Θέμα: «Εξελίξεις και προοπτικές στην Ανταγωνιστικότητα» Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 9 Ιουλίου 2012 1 Περιεχόμενα Διάλεξης 1. Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) ('Αποτελέσματα της έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας στη Βιομηχανία) Του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιτροπή Ασφαλίσεων Μεταφορών και Σκαφών της Ενώσεως, µέσα στα πλαίσια της στατιστικής παρακολούθησης των µεγεθών των κλάδων ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 414 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που περιλαμβάνει την αξιολόγηση που απαιτείται βάσει των άρθρων 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 14 Μαϊου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ/ΕΚΘΕΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. New Buildings Manager of Evalend Shipping Co. S.A. Η.Ι.Μ.Τ. & MARTECMA Member

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. New Buildings Manager of Evalend Shipping Co. S.A. Η.Ι.Μ.Τ. & MARTECMA Member ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Τo Τμήμα Προμηθειών στη Ναυτιλιακή Επιχείρηση»

«Τo Τμήμα Προμηθειών στη Ναυτιλιακή Επιχείρηση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών «Τo Τμήμα Προμηθειών στη Ναυτιλιακή Επιχείρηση» Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου 12 Νοεμβρίου 2013 1 Organizational Structure MANAGING DIRECTOR MANAGEMENT REVIEW

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Μαρτίου 17 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ναυτικά ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων, 1 ΚΟΧ και άνω: 16 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2 Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C O, (ΑΡΘΡΟ 9) Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO, οι εταιρείες εφαρμόζουν τον ακόλουθο τύπο: Κατανάλωση καυσίμου χ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 362 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 22 Μαΐου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 1997/2174(COS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής προς

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία. Επιμέλεια-Παρουσίαση: Φανταζία Βασιλική

Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία. Επιμέλεια-Παρουσίαση: Φανταζία Βασιλική Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία Επιμέλεια-Παρουσίαση: Φανταζία Βασιλική Εισαγωγή Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να διερευνήσει τον προσανατολισμό στο μάρκετινγκ των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2016 COM(2016) 690 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προς μια ισχυρή εμπορική πολιτική της ΕΕ προς όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart)

Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart) Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart) Βασίζεται στη µέθοδο του διαγράµµατος συστηµατοποίησης και αναλύσει τις εναλλακτικές περιπτώσεις συµβάντων. Τα βασικά συστατικά είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Η φύση του προγραµµατισµού και του ελέγχου

Κεφάλαιο 10 Η φύση του προγραµµατισµού και του ελέγχου Κεφάλαιο 10 Η φύση του προγραµµατισµού και του ελέγχου Source: Arup Προγραµµατισµός και έλεγχος Προγραµµατισµός και έλεγχος Η αγορά απαιτεί προϊόντα και υπηρεσίες που διανέµονται στον απαιτούµενο χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιανουάριος 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιανουάριος 2013 Τεύχος 13/1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιανουάριος 213 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα