ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ (συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό υλικό του αντιστοίχου βιβλίου) Ι.Α. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 2009

2 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ SFI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΕΙ ΤΟ SFI Η ΟΜΗ ΤΗΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SFI Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ TO MARKETING ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ EΡΕΥΝΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ AΣΚΗΣΗ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΙΚΤΥΩΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 36 18

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύστηµα κωδικοποίησης SFI είναι ένα από τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα κωδικοποίησης και χρησιµοποιείται από ναυπηγεία, ναυτιλιακές εταιρίες, νηογνώµονες, ναυπηγεία παράκτιων κατασκευών (offshore industry) κ.λ.π. ηµιουργήθηκε το 1972 µετά από έρευνα του Ship Research Institute of Norway και σήµερα την προώθηση και την διανοµή του έχει αναλάβει η εταιρεία Xantic. 1.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το σύστηµα SFI ακόλουθους τοµείς: 1. Επικοινωνία Συνεργασία 2. Έλεγχος κόστους Σύγκριση κόστους 3. Ποιοτικός έλεγχος 4. Μηχανογράφηση 5.Ανάπτυξη 6. Εκπαίδευση Κατάρτιση 7.Τυποποίηση παρέχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στους

4 1.3 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Παρακάτω αναφέρεται τι σηµαίνει το πρώτο από τα εννέα ψηφία των κωδικών του συστήµατος SFI. 1.Γενικά Στην οµάδα αυτή ανήκουν οι λεπτοµέρειες και τα κόστη τα οποία δεν µπορούµε να τα συµπεριλάβουµε σε κάποια άλλη οµάδα. Αυτά είναι τα κόστη δεξαµενισµού, καθέλκυσης, τα σχέδια γενικής διάταξης του πλοίου, οι πιστοποιήσεις ποιότητας κλπ. 2.Η µεταλλική κατασκευή H οµάδα αυτή συµπεριλαµβάνει τη γάστρα του πλοίου και τις υπερκατασκευές. 3.Εξοπλισµός φορτίου (Cargo Equipment) Στην οµάδα αυτή ανήκει ο εξοπλισµός πλοίων µεταφοράς φορτίου όπως καπάκια, βαρούλκα, µηχανισµοί φόρτωσηςεκφόρτωσης κλπ. 4.Εξοπλισµός Πλοίου (Ship Equipment) Στην οµάδα αυτή ανήκει ο εξοπλισµός πλοήγησης, αγκυροβολίας, επικοινωνίας κλπ. 5.Εξοπλισµός πληρώµατος και επιβατών (Crew and Passengers Equipment) Εξοπλισµός και µηχανήµατα για την εξυπηρέτηση του πληρώµατος και των επιβατών όπως σωσίβιες λέµβοι, ενδιαίτηση, υγειονοµικά συστήµατα, εξοπλισµό τροφοδοσίας

5 κλπ. 6.Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις (Machinery Main Components) Στην οµάδα αυτή ανήκουν τα µηχανήµατα του µηχανοστασίου, δηλαδή οι κύριες και οι βοηθητικές µηχανές, οι γεννήτριες και ελικοφόρος άξονας κλπ. Τα ψηφία 0 και 9 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κωδικοποίηση λειτουργιών ή εξοπλισµού τα οποία δεν υπάρχουν σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ SFI 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύστηµα SFI είναι το χρησιµοποιηµένο σύστηµα κωδικοποίησης για τη ναυτιλιακή βιοµηχανία παγκοσµίως. Είναι διεθνή πρότυπα που παρέχουν µια ιδιαίτερα λειτουργική υποδιαίρεση των τεχνικών και οικονοµικών πληροφοριών σκαφών ή εγκαταστάσεων γεώτρησης. SFI αποτελείται από µια τεχνική δοµή απολογισµού που καλύπτει όλες τις πτυχές της προδιαγραφής σκαφών/εγκαταστάσεων γεώτρησης, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βασικά πρότυπα για όλα τα συστήµατα στη ναυτιλία/παράκτια βιοµηχανία. Περισσότερα από 6000 συστήµατα SFI έχουν εγκατασταθεί σε όλο τον κόσµο. Το SFI χρησιµοποιείται από ναυτιλιακές εταιρείες, παράκτιες επιχειρήσεις, ναυπηγεία, γνωµοδοτήσεις, προµηθευτές λογισµικού, αρχές και Νηογνώµονες 2.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & ΣΚΟΠΟΣ α. Ανασκόπηση Το σύστηµα SFI ανακοινώθηκε αρχικά το 1972 ως αποτέλεσµα ενός ερευνητικού προγράµµατος που αναλήφθηκε από το ερευνητικό ίδρυµα σκαφών Νορβηγίας (SFI: Skipsteknisk

7 Forskningsinstitutt). Οι πωλήσεις, το µάρκετινγκ και η αναβάθµιση του συστήµατος SFI αναλαµβάνονται σήµερα από την εταιρεία Xantic. β. Ο σκοπός και τα πλεονεκτήµατα Ο σκοπός και τα πλεονεκτήµατα ο κύριος σκοπός του συστήµατος SFI είναι να βοηθηθούν οι ναυτιλιακές εταιρίες και οι παράκτιες επιχειρήσεις για να ελέγχουν τις λειτουργίες τους, και για να συνδέσουν όλες τις διαδικασίες τους : αγοράς, συντήρηση, τεχνικά αρχεία, κ.λπ. Το σύστηµα SFI παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα για τη ναυτιλία και τις παράκτιες λειτουργίες στις ακόλουθες περιοχές: 1. Επικοινωνία Συνεργασία 2. Έλεγχος κόστους Σύγκριση κόστους 3. Ποιοτικός έλεγχος 4. Μηχανογράφηση 5. Ανάπτυξη 6. Εκπαίδευση Κατάρτιση 7. Τυποποίηση γ. Ο σκοπός Όταν καθιερώθηκε το σύστηµα κωδικοποίησης SFI, ο σκοπός ήταν ότι πρέπει να είναι ικανό για όλους τους τύπους σκαφών ή εγκαταστάσεων γεώτρησης, και πρέπει να υπάρχει ένας κοινός κώδικας για τη ροή των πληροφοριών µεταξύ των διαφορετικών επιχειρήσεων µέσα στη ναυτιλιακή και παράκτια βιοµηχανία. Το σύστηµα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από την οργάνωση της επιχείρησης και τις µεθόδους κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής των πλοίων. Πρέπει επίσης να µπορεί

8 να ενηµερωθεί όσον αφορά τους νέους τύπους πλοίων και τη νέα τεχνολογία. Προκειµένου να καλυφθούν ο σκοπός και οι απαιτήσεις στο σύστηµα, τα πλοία διαιρέθηκαν σε λειτουργίες. Οι λειτουργίες πλοίων είναι κοινές για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη που ενδιαφέρονται για τις προδιαγραφές, την κατασκευή και τη λειτουργία των πλοίων. Εκτός από το σύστηµα κωδικοποίησης υπάρχει ειδικός κώδικας λεπτοµέρειας και µπορεί να είναι απαραίτητο για κάθε χρήστη να αναπτύξει τους ειδικούς κώδικες, όπως το σχέδιο των απολογισµών χρηµατοδότησης για τη σύνταξη προϋπολογισµού και τον έλεγχο δαπανών της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης. Τα ναυπηγεία που χρησιµοποιούν το σύστηµα κωδικοποίησης SFI για τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της παραγωγής θα απαιτήσουν µια συµπληρωµατική δοµή διάσπασης της εσωτερικής εργασίας της επιχείρησης. Οι ναυτιλιακές εταιρίες που χρησιµοποιούν το σύστηµα κωδικοποίησης SFI, για τη λειτουργία, τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο συντήρησης, θα απαιτήσουν έναν κώδικα για τα αναλώσιµα. 2.3 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΕΙ ΤΟ SFI 1. Οι λειτουργίες του συστήµατος Το σύστηµα κωδικοποίησης SFI θα κάνει την καλύτερη εξασφάλιση ελέγχου και ποιότητας της ναυτιλίας και των παράκτιων λειτουργιών όπως τη συντήρηση, αγορά, οικονοµικά, αρχειοθέτηση, κ.λπ. Το σύστηµα παρέχει στη ναυτιλία και τις παράκτιες επιχειρήσεις, τα ναυπηγεία, τις αρχές, τους προµηθευτές και τους συµβούλους ένα κοινό σχέδιο του τεχνικών

9 απολογισµού/των κωδίκων στο χειρισµό των παρακάτω: α. Προδιαγραφές β. Υπολογισµοί γ. Σχέδια δ. Αγορές ε. ιαχείριση Υλικών ζ. Προγραµµατισµός συντήρησης & επισκευής η. Προϋπολογισµός & έλεγχος κόστους θ. Αρχεία Οι τοµείς της χρησιµοποίησης του συστήµατος αυξάνονται σταθερά, και το σύστηµα έχει συµβάλει πολύ στην αποδοτικότητα αύξησης στη ναυτιλιακή βιοµηχανία. Το σύστηµα SFI είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο όταν καθιερώνονται οι ρουτίνες σύµφωνα µε τον κύκλο ποιότητας (παρ. ASO 9004, παράγραφος. 5.1) 2. Προδιαγραφές Οι προδιαγραφές καθιερώνονται κανονικά σε διαφορετικά επίπεδα λεπτοµέρειας: Περιγραφή, συµβόλαιο, κατασκευή και προδιαγραφές επισκευής. Οι τεχνικές περιγραφές των µερών του πλοίου πρέπει να είναι µέρος της προδιαγραφής και πρέπει να ακολουθήσουν τον κώδικα λεπτοµέρειας του συστήµατος.

10 Η έκδοση του συστήµατος κωδικοποίησης, παραχωρεί ιδιαίτερα καλά στην ανάπτυξη των διάφορων προδιαγραφών. Μια βάση δεδοµένων διευκολύνει το χρήστη να εκδώσει τις προδιαγραφές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. Οι προδιαγραφές µπορούν να αφορούν τα διαφορετικά επίπεδα συστηµάτων κωδικοποίησης. Προδιαγραφές περιγραφών στο επίπεδο κύριας οµάδας. Λειτουργικές απαιτήσεις της οµάδας. Λειτουργικές λύσεις στο επίπεδο υποοµάδας. Επιλογές των µερών του πλοίου στο επίπεδο του κώδικα λεπτοµέρειας. 3. Εκτιµήσεις εδοµένου ότι οι εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις προδιαγραφές, πρέπει να ακολουθήσουν την ανάλυση της διάσπασης της κατασκευής. Οι εκτιµήσεις περιέχουν συνήθως το κόστος υλικού και τις ώρες παραγωγής. Hours Materials 73 Comp resses air systems 731 Starting air systems Starting air compressor 150, Starting air emergency compressor 98, Starting air water/oil separator 17, Starting air tanks 33, Starting air bottles 9, Starting air coolers 12, Starting air compressor silencers 5, Χειρισµός εγγράφων & σχεδίων. Τα σχέδια µπορούν εύκολα να αριθµηθούν σύµφωνα µε SFI, και τα σύνθετα σχέδια,cad, µπορούν να χωριστούν στα στρώµατα, επίπεδα για να παρουσιάσουν µεµονωµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το σύστηµα κωδικοποίησης SFI. Ο προσδιορισµός των σχεδίων µπορεί να ενσωµατώσει έναν αριθµό συστηµάτων κωδικοποίησης. Ένας τυποποιηµένος αριθµός σχεδίων µπορεί να αποτελείται από : Αριθµός πλοίου Αριθµό υπό-οµάδας ιαδοχικό αριθµό. Τα σχέδια πρέπει να αριθµηθούν σύµφωνα µε το επίπεδο υποοµάδας. Τα επίπεδα οµάδας και κύριας οµάδας

11 χρησιµοποιούνται συνήθως για τα κατασκευαστικά σχέδια συστηµάτων : General arrangement Profile and deck plan Loading and discharging system Engine stores arrangement Τα σχέδια ρύθµισης µπορούν επίσης να κωδικοποιηθούν σύµφωνα µε το σύστηµα οµάδας SFI. 5. Η αγορά Μια αγορά χρεώνεται κανονικά σε έναν οικονοµικό λογαριασµό (τύπος κόστους ) και σε έναν αριθµό συστηµάτων οµάδας, αποκαλούµενο συχνά τεχνικό λογαριασµό (κέντρο κόστους). Όταν αγοράζοντας τα µέρη του πλοίου, π.χ. ένα ναυπηγείο µπορεί να διευκρινίσει το µεµονωµένο στοιχείο από τον κώδικα λεπτοµέρειας (6 ψηφία). Όταν π.χ. µια ναυτιλιακή εταιρία παραγγέλει τα ανταλλακτικά, αυτά µπορούν να προσδιοριστούν από τον κώδικα λεπτοµέρειας και διαδοχικοί αριθµοί (9-10 ψηφία). 6. ιαχείριση Υλικού Όταν τα µέρη του πλοίου αγοράζονται άµεσα στη διαταγή/για το πλοίο, ο κώδικας λεπτοµέρειας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως τεχνικός λογαριασµός. Οι κατασκευαστές των ανταλλακτικών µπορούν να έχουν το δικό τους σύστηµα αρίθµησης των µερών τους. Για µια ναυτιλιακή εταιρία είναι συχνά κατάλληλο να καθιερωθεί το σύστηµα αρίθµησης ανταλλακτικών τους σχετικό µε τον κώδικα λεπτοµέρειας και διαδοχικοί αριθµοί: Starting air compressor HP Cylinder LP cylinder HP cylinder cover LP cylinder cover 7. Το σύστηµα λειτουργίας και συντήρησης

12 Ένα σύστηµα λειτουργίας και συντήρησης περιέχει συχνά έναν κατάλογο που καλύπτει όλες τις µονάδες συντήρησης πάνω στο πλοίο. Αυτές οι µονάδες είναι κανονικά ίδιες µε τα µέρη του πλοίου στον κώδικα λεπτοµέρειας: : Starting air compressor no. 1 Maker : Type : Serial No. : Capacity : Οι διαδικασίες για την προληπτική έρευνα συντήρησης και της επιθεώρησης του Νηογνώµονα για µια µονάδα συντήρησης, θα εισαχθούν µε τον προσδιορισµό εργασίας: Starting air compressor No. 1 Job A 3000 Hour Job B Class survey Όλα τα αρχεία της προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης πρέπει να αρχειοθετηθούν και να αφορούν τη µονάδα συντήρησης. Ο τεχνικός λογαριασµός των προγραµµατισµένων συστηµάτων συντήρησης όπως π.χ. AMOS Maintenance & Purchase, AMOS Express and AMOS RAST είναι συχνά βασισµένος στο σύστηµα κωδικοποίησης 8. Προδιαγραφές επισκευής Οι προδιαγραφές επισκευής είναι συχνά βασισµένες στις πληροφορίες από το σύστηµα συντήρησης. Ο λογαριασµός επισκευής πρέπει να ακολουθήσει τη δοµή των προδιαγραφών επισκευής. Είναι σύνηθες να αναφερθούν οι τιµές από το ναυπηγείο στη ναυτιλιακή εταιρία σε επίπεδο υποοµάδας. Ο λογαριασµός επισκευής πρέπει να ακολουθήσει τη δοµή προδιαγραφών επισκευής. Ο λογαριασµός επισκευής πρέπει να ακολουθήσει τη δοµή προδιαγραφών επισκευής. 9. Ο προϋπολογισµός λειτουργίας Το σύστηµα οµάδας - κωδικοποίησης SFI χρησιµοποιείται για τη σύνταξη προϋπολογισµού της εργασίας συντήρησης και επισκευής, και για την χρήση των ανταλλακτικών. Προκειµένου να

13 γίνει ένας πλήρης προϋπολογισµός λειτουργίας σε µια ναυτιλιακή εταιρία, είναι απαραίτητο να συνδεθεί το σύστηµα οµάδας µε το σχέδιο χρηµατοδότησης. Οποιοδήποτε κατάλληλο σχέδιο χρηµατοδότησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε το σύστηµα. Τα περισσότερα σχέδια-πλάνα της χρηµατοδότησης αποτελούν τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιµα υλικά. Η σύνταξη προϋπολογισµού των ανταλλακτικών µπορεί να γίνει µε µεγάλη λεπτοµέρεια στο σύστηµα της οµάδας. 10. Το κόστος ελέγχου. Ο έλεγχος δαπανών µίας νέας κατασκευής ή της επισκευής πραγµατοποιείται κανονικά σε επίπεδα κώδικα υποοµάδας και λεπτοµέρειας. Οι άµεσες αγορές χρεώνονται στον κώδικα λεπτοµέρειας SFI: Starting air compressor ΥΛΙΚΑ-Materials Planned Real Difference Οι ώρες εργασίας ακολουθούν το επίπεδο υποοµάδας. Οι δραστηριότητες και οι εργασίες πρέπει να καθιερωθούν στην πρόοδο της εργασίας. 731 Starting air compressor 11. ιασφάλιση ποιότητας ΩΡΕΣ- Hours Planned Real Difference Σε σχέση µε τις απαιτήσεις του ISO 9000 και IΜΟ για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων, αυτές είναι απαραίτητες για να καθιερώσουν τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν, ότι οι κανόνες και οι κανονισµοί από τις αρχές και τους Νηογνώµονες, και οι απαιτήσεις προδιαγραφών καλύπτονται, και ότι το πλοίο/η εγκατάσταση γεώτρησης λειτουργεί ακίνδυνα. Οι ακόλουθες διαδικασίες και οι οδηγίες πρέπει να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε SFI: α) Εγχειρίδιο επιθεωρητών β) Περιγραφή εγκατάστασης

14 12.Η αρχειοθέτηση Το σύστηµα κωδικοποίησης χρησιµοποιείται συχνά ως τυποποιηµένο κλειδί αρχειοθέτησης για τη ναυτιλία και τη βιοµηχανία των παράκτιων κατασκευών. Το σύστηµα δίνει σε αυτή τη βιοµηχανία ένα καλά δοµηµένο και οργανωµένο σύστηµα αρχειοθέτησης των σχεδίων, των εγχειριδίων, των τεχνικών εκθέσεων και των δηµοσιεύσεων. 1. ιαδικασίες δοκιµής και ανάθεσης 2. Τα εγχειρίδια έναρξης και περάτωσης της λειτουργίας 3. Οδηγίες συντήρησης 4. Ανταλλακτικά 5. Εργαλεία 6. Κατάλογος σχεδίων 7. Πιστοποιητικά 8. Πράκτορες 2.4 Η ΟΜΗ ΤΗΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Το σύστηµα οµάδας (ψηφίο 3) Το σύστηµα οµάδας αναπτύσεται ως δεκαδικό σύστηµα ταξινόµησης 3 ψηφίων. Το πλοίο/η εγκατάσταση γεώτρησης διαιρείται σε 10 κύριες οµάδες από 0 έως 9. Μόνο οι κύριες οµάδες 1-8 είναι σε λειτουργία. Οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν την κύρια οµάδα 0 και 9 για την ταξινόµηση άλλων κύριων µερών που δεν καλύπτονται στα πρότυπα του SFI. Κάθε µια από τις κύριες οµάδες (1 ψηφίο) αποτελείται από 10 οµάδες (ψηφίο 2) και κάθε οµάδα διαιρείται περαιτέρω σε 10 υπο-οµάδες (ψηφίο 3). Example of the subdivision of, Main Croup 7

15 Οι κύριες οµάδες του SFI για το πλοίο θα περιγραφούν τώρα. Α. Κύρια οµάδα 1, του πλοίου γενικά. Λεπτοµέρειες και δαπάνες που δεν µπορούν να χρεωθούν σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη λειτουργία πάνω στο πλοίο, π.χ. γενική διευθέτηση, εξασφάλιση ποιότητας, καθέλκυση, δεξαµενισµό και εργασία εγγύησης. Β. Κύρια οµάδα 2, Hull Η µεταλλική κατασκευή, υπερκατασκευή και τα υλικά του πλοίου. Γ. Κύρια οµάδα 3, εξοπλισµός για το φορτίο (Equipment for Cargo) Εξοπλισµός και µηχανήµατα φορτίου συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων για το φορτίο του πλοίου, τα συστήµατα φορτοεκφόρτησης, βαρούλκα φορτίου και καπάκια. Κύρια οµάδα 4, εξοπλισµός πλοίου (Ship Equipment) Πλοίο : Συγκεκριµένοι εξοπλισµοί και µηχανήµατα. Εξοπλισµός πλοήγησης, µηχανήµατα ελιγµού, αγκυροβόλησης, εξοπλισµός επικοινωνίας. Αυτή η οµάδα περιλαµβάνει επίσης το πρόσθετο εξοπλισµό όπως τον εξοπλισµό για αλιεία. Ε. Κύρια οµάδα 5, εξοπλισµός για το πλήρωµα και τους επιβάτες ( Crew & Passenger equipment ) Εξοπλισµός, µηχανήµατα, συστήµατα κ.λπ. εξυπηρετώντας πλήρωµα και επιβάτες, π.χ. εξοπλισµός διάσωσης, έπιπλα, που εξυπηρετεί τον εξοπλισµό εστιατορίων, υγειονοµικά συστήµατα.

16 Ζ. Κύρια οµάδα 6, κύρια µέρη των µηχανηµάτων. Αρχικά µέρη του µηχανοστασίου, π.χ. κύριες και βοηθητικές µηχανές, προωστήριες εγκαταστάσεις, λέβητες, και γεννήτριες. Η. Τα συστήµατα των µερών των κύριων µηχανών (Systems for Machinery Main Components) Τα συστήµατα που εξυπηρετούν τα κύρια τµήµατα µηχανηµάτων, π.χ. συστήµατα πετρελαίου καυσίµων και λίπανσης, αρχικό σύστηµα αέρα, συστήµατα εξάτµισης, συστήµατα αυτοµατοποίησης. Θ. Κοινά συστήµατα πλοίου. (Vessel s common equipment) Κεντρικά συστήµατα πλοίων π.χ. συστήµατα έρµατος και σεντινών, συστήµατα πυρόσβεσης και καθαρισµού και ηλεκτρικά συστήµατα διανοµής. Ι. οµή κωδικοποίησης συστήµατος για την εγκατάσταση γεώτρησης Οι κύριες οµάδες του συστήµατος για την εγκατάσταση γεώτρησης είναι οι ακόλουθες: Main Group 1 : Rig General Main Group 2 : Hull and Structure Main Group 3 : Drilling Equipment and Systems Main Group 4 : Platform Equipment Main Group 5 : Equipment for Crew Main Group 6 : Machinery Main Components Main Group 7 : System for Machinery main Components Main Group 8 : Platform Common Systems 2.Κώδικες υλικών (6 ψηφία) - ( Detail- & Material

17 Codes) (6 digit) Οι κώδικες υλικών καλύπτουν τα µέρη και τα υλικά που µπορούν να αφορούν τις µεµονωµένες υποοµάδες. Προκειµένου να επιτευχθεί το επίπεδο µερών, είναι απαραίτητο να χωριστούν οι υποοµάδες περαιτέρω κάτω από έναν κώδικα λεπτοµέρειας. Αυτός ο κώδικας δεν είναι ακόµα δυνατόν να τυποποιηθεί, λόγω της ποικιλίας του εξοπλισµού των διαφορετικών τύπων πλοίων, και λόγω των ελαφρώς διαφορετικών απαιτήσεων στον κώδικα για τα ναυπηγεία και τις ναυτιλιακές εταιρίες. Συνήθως υπάρχουν 2 διαφορετικές κατηγορίες µερών και υλικού που χρησιµοποιούνται. Μια κατηγορία περιλαµβάνει τα µέρη και τα υλικά που παραγγέλνονται κατευθείαν για ένα πλοίο. Άλλος περιλαµβάνει τα µέρη και τα υλικά που παραγγέλνονται στο απόθεµα. Συνεπώς οι κώδικες διαιρούνται σε δύο µέρη: Κώδικας λεπτοµέρειας (Detail Code): Τα µέρη που αγοράζονται άµεσα στη διαταγή/στο πλοίο. Ο κώδικας λεπτοµέρειας χρησιµοποιείται για να καθορίσει το επιµέρους τµήµα του πλοίου και τον εξοπλισµό που ενεργεί στη λειτουργία υποσυστηµάτων. Στον κώδικα λεπτοµέρειας, οι συµπληρωµατικοί κώδικες αναπτύσσονται από 001 µέχρι 099. Υλικός κώδικας (Material Code): Αυτός ο κώδικας αφορά το υλικό που αγοράζεται για το απόθεµα. Οι σχέσεις µεταξύ αυτών των κωδίκων είναι π.χ. ως εξής: Σύστηµα οµάδας και κώδικας λεπτοµέρειας: σύστηµα οµάδας και κώδικας υλικός ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SFI Για τη χορήγηση των δικαιωµάτων χρηστών του συστήµατος οµάδας SFI, το πιστοποιητικό αδειών χρηστών SFI πρέπει να αγοραστεί από την Xantic. Υπάρχει µια αµοιβή αδειών για κάθε εγκατάσταση SFI. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µια άδεια για κάθε πλοίο ή εγκατάσταση γεώτρησης που χρησιµοποιεί τη δοµή κωδικοποίησης SFI. Επιπλέον υπάρχει τιµή σε κάθε βιβλίο, ή αρχείο ή τη βάση δεδοµένων.

18 2.6 Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Τα εγχειρίδια - (SFI Manuals) Τα εγχειρίδια είναι διαθέσιµα µε τα ακόλουθα σχήµατα: Για το πλοίο: A5 βιβλίο, 3 and 6 ψηφία (Detail & Material Codes) + A6 Pocket version, 3 digit only. ASCII code and data-base for electronic maintenance system. Για την εγκατάσταση γεώτρησης: A5 βιβλίο, ψηφίο 3. Το A5, εγχειρίδιο 3 ψηφίων περιέχει τα ακόλουθα µέρη: 1. Συνοπτικά διαγράµµατα των κύριων οµάδων 2. Περιγραφή λεπτοµέρειας των οµάδων και των υπο-οµάδων 3. Κατάλογος λέξης κλειδιού. Το A5, εγχειρίδιο 6 ψηφίων περιέχει όπως το εγχειρίδιο 3 ψηφίων και 2 περισσότερα κεφάλαια (µόνο για πλοία): α. κώδικας υλικών. β. κώδικας λεπτοµέρειας. Το A6 εγχειρίδιο περιέχει (µόνο για πλοία): α. Συνοπτικά διαγράµµατα β. Κατάλογος λέξης κλειδιού διαγραµµάτων 2. Ο κώδικας και η βάση δεδοµένων ASCII SFI Ο κώδικας ASCII είναι ένα αρχείο λιστών κειµένων των κωδίκων σε µια βάση δεδοµένων µε το σχήµα ASCII. Αυτό το αρχείο µπορεί εύκολα να εφαρµοστεί σε άλλες εφαρµογές. Η βάση δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βασική ενότητα στον προγραµµατισµό παραγωγής, τον προγραµµατισµό συντήρησης, την επισκευή, τη διαχείριση υλικού, και τον έλεγχο σύνταξης προϋπολογισµού και δαπανών. Εποµένως συνιστάται ο τεχνικός λογαριασµός AMOS στη συντήρηση και να είναι βασισµένος στη δοµή της κωδικοποίησης του συστήµατος.

19 2.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Ένα σύστηµα ταξινόµησης όπως το σύστηµα οµάδας SFI έχει µια ουσιαστική συµβολή στις τυποποιηµένες και καλά διαταγµένες πληροφορίες, σχετικά µε τα πλοία/τις εγκαταστάσεις γεώτρησης και οδηγεί στη βελτιωµένη επικοινωνία και µέσα σε µια επιχείρηση και τις εξωτερικές σχέσεις του. 2. Το σύστηµα οµάδας SFI θα καταστήσει τη ναυτιλία και τις παράκτιες λειτουργίες πιο αποτελεσµατικές, επειδή οι επιχειρήσεις θα σώσουν τους πόρους και θα αποφύγουν τις περιττές παγίδες κατά εφαρµογή των προτύπων του SFI. 3. Το SFI µπορεί να είναι ο κοινός παρονοµαστής που συνδέει όλες τις λειτουργίες της ναυτιλίας και των παράκτιων κατασκευών, όπως τη συντήρηση, αγορά, προϋπολογισµούς και αρχεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΟ MARKETING ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ο ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε την κατάσταση της παγκόσµιας ναυπηγικής βιοµηχανίας, που καλύπτει τις εξελίξεις της αγοράς το 2002, είναι αποτέλεσµα της υποχρέωσης της Επιτροπής να υποβάλλει εκθέσεις για την κατάσταση της παγκόσµιας ναυπηγικής βιοµηχανίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισµού (Ευρωπαϊκή Κοινότητα) αριθ, 1540/98 [1] του Συµβουλίου και είναι σύµφωνη µε τις έξι προηγούµενες εκθέσεις [2]. Το Συµβούλιο αποφάσισε, στις 27 Ιουνίου του 2002, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει µια τελική προσπάθεια να επιλύσει τα προβλήµατα που οφείλονται σε ορισµένες επιχειρηµατικές πρακτικές εκ µέρους ναυπηγείων της Κορέας και να επιτύχει µια φιλική συµφωνία µε τη Νότια Κορέα. Όπως αναφέρεται στην έκτη έκθεση της Επιτροπής, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συµφωνία µε την Κορέα.

20 Εφόσον δεν υπήρξε λύση ως αποτέλεσµα διαπραγµατεύσεων, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία στον ΠΟΕ την 21η Οκτωβρίου 2002 και συνεχίζει σήµερα σ' αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, και σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002, ετέθη σε ισχύ ένας προσωρινός αµυντικός µηχανισµός της ναυπηγικής βιοµηχανίας [3], τη 2α Ιουλίου Επιτρέπει την απευθείας ενίσχυση σε ναυπηγεία, ύψους µέχρι 6% για ορισµένους τύπους πλοίων [4], και ισχύει για συµβάσεις που υπογράφονται από την 24η Οκτωβρίου [3] Κανονισµός ΕΚ αριθ. 1177/2002 του Συµβουλίου. [4] Αυτοί οι τύποι πλοίων είναι τα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων, τα πλοία µεταφοράς προϊόντων/χηµικών προϊόντων και τα πλοία µεταφοράς LNG. Ο τελευταίος τύπος εξαρτάται από την επιβεβαίωση, εκ µέρους της Επιτροπής ότι, µε βάση έρευνες που καλύπτουν την περίοδο του 2002, οι κοινοτική βιοµηχανία υπέστη υλική ζηµία και σοβαρή βλάβη σ' αυτό το τµήµα της αγοράς λόγω των αθέµιτων πρακτικών της Κορέας. Στο επίπεδο του ΟΟΣΑ, άρχισαν διαπραγµατεύσεις το εκέµβριο του 2002 για µια νέα συµφωνία για τη ναυπηγική βιοµηχανία. Εν τούτοις, είναι ακόµη πολύ νωρίς για να διατυπωθούν προβλέψεις σχετικά µε το αποτέλεσµα αυτών των διαπραγµατεύσεων που θα συνεχιστούν το αργότερο µέχρι το Ανταποκρινόµενη σε ένα προηγούµενο αίτηµα του Συµβουλίου, που είχε εκφραστεί στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Μαΐου του 2001, η ναυπηγική βιοµηχανία της ΕΕ, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, δροµολόγησε την πρωτοβουλία leadership 2015 που είναι σχεδιασµένη για την ανάπτυξη νέων δοµών εργασίας και προτεραιοτήτων τεχνολογίας, υποστηρίζοντας έτσι τη ναυπηγική βιοµηχανία της Κοινότητας, ιδίως µε την εξασφάλιση δίκαιων όρων ανταγωνισµού παγκοσµίως και περιφερειακά. Συγκεντρώνει όλους τους κύριους παράγοντες της βιοµηχανίας, τα συνδικάτα και βασικούς διαµορφωτές πολιτικής της ΕΕ από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Η πρωτοβουλία leadership 2015 θα εξετάσει όλα τα σχετικά ζητήµατα της ναυπηγικής βιοµηχανίας, από το παγκόσµιο εµπόριο ως τις απαιτούµενες δεξιότητες ως την κοινή ανάπτυξη και προµήθεια πλοίων. Η πρωτοβουλία έχει ήδη αναπτύξει ιδέες για πιθανές γραµµές δράσης για τη διαφύλαξη της µελλοντικής ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιοµηχανίας, ως ενεργητική απόκριση για την κατάσταση της παγκόσµιας ναυπηγικής βιοµηχανίας. Τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών

21 θα υποβληθούν στο Συµβούλιο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η παρούσα έκθεση, εκτός από τη συνόψιση των εξελίξεων της αγοράς κατά το 2002, παρουσιάζει µία ενηµέρωση των ερευνών κόστους που είχαν πραγµατοποιηθεί προηγουµένως και προσθέτει ορισµένες νέες έρευνες κόστους που διενεργήθηκαν µετά την υποβολή της έκτης έκθεσης. Όπως και στις προηγούµενες εκθέσεις, ορισµένα θεµελιώδη βασικά στοιχεία, π.χ. όσον αφορά το πεδίο κάλυψης και τη µεθοδολογία της παρακολούθησης της αγοράς που πραγµατοποιεί η Επιτροπή, δεν περιλαµβάνονται στο παρόν. Τα στοιχεία αυτά καλύπτονται στις προηγούµενες εκθέσεις και παρατίθενται στην εισαγωγή της πέµπτης έκθεσης για τη ναυπηγική βιοµηχανία ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ α. ραστηριότητα παραγγελιών και µερίδια της αγοράς Τα διάφορα ζητήµατα που δηµιουργούν προβλήµατα στην παγκόσµια ναυπηγική αγορά και σε ορισµένα τµήµατά της (υπερβολικές παραγγελίες στο παρελθόν, η οικονοµική επιβράδυνση στις ΗΠΑ, οι αβεβαιότητες στην παγκόσµια οικονοµία και οι συνέπειες της 11ης Σεπτεµβρίου) συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια του Η εισροή παραγγελιών το 2002 ήταν χαµηλότερη από το 2000 και το 2001 και ανήλθε σε cgt συνολικά (σε σύγκριση µε cgt το 2000 και cgt το 2001, πηγή: Lloyd's Register/ΟΟΣΑ). Εποµένως, η εισροή παραγγελιών µειώθηκε κατά 12.3% την περίοδο 2001 ως 2002, µετά από µείωση 20.7% την περίοδο 2000 ως Οι τοµείς που πλήττονται περισσότερο από τις επιδεινούµενες συνθήκες της αγοράς είναι τα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων και τα κρουαζιερόπλοια (όπως φαίνεται στο επόµενο διάγραµµα). Μόνο µία παραγγελία για κρουαζιερόπλοιο έχει δοθεί µετά τις 11 Σεπτεµβρίου του 2001 και ο κλάδος της κρουαζιέρας έχει αναφέρει σαφώς ότι η περίοδος σταθεροποίησης της αγοράς αναµένεται ότι θα συνεχιστεί για τα επόµενα 2 έως 3 έτη, δηλαδή οι νέες παραγγελίες για κρουαζιερόπλοια θα είναι περιορισµένες και επιλεκτικές. Για τα πλοία µεταφοράς

22 εµπορευµατοκιβωτίων έχουν καταγραφεί ορισµένες παραγγελίες στο τµήµα Post-Panamax, αλλά η δραστηριότητα παραγγελιών είναι αρκετά χαµηλότερη από τα παλαιότερα επίπεδα. Οι κυριότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις που ασχολούνται µε εµπορευµατοκιβώτια εµφάνισαν ζηµίες ή σηµαντική πτώση των κερδών το 2002 και προσπαθούν να αυξήσουν το στόλο που αποτελείται από πλοία µεγαλύτερου µεγέθους για να µειώσουν τα µοναδιαία κόστη στο µεσοπρόθεσµο µέλλον. εδοµένου ότι κατά τους 24 επόµενους µήνες θα εισέλθει στην αγορά µεγάλος αριθµός πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων τύπου Post-Panamax, θα πρέπει να αναµένεται σ' αυτό το τµήµα της αγοράς περαιτέρω µείωση των ναύλων και οι επενδύσεις θα πρέπει να αντιµετωπίζονται από τη σκοπιά της σταθεροποίησης της αγοράς, και όχι της επέκτασης της αγοράς. εδοµένου ότι τα επιτόκια σήµερα είναι πολύ χαµηλά, ορισµένοι πλοιοκτήτες ενδέχεται να έχουν την τάση να αποφασίσουν τώρα να επενδύσουν σε νέα πλοία, νωρίτερα από ότι θα έκαναν κάτω από κανονικές συνθήκες. Η ζήτηση για άλλους τύπους πλοίων, όπως τα πλοία µεταφοράς LNG, τα πλοία µεταφοράς χηµικών προϊόντων και τα δεξαµενόπλοια αργού πετρελαίου µειώθηκε επίσης, αν και σε µικρότερο βαθµό. Μόνο στα πλοία µεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και τα πλοία µεταφοράς χύδην φορτίου σηµειώθηκε αύξηση των παραγγελιών, λόγω της αντικατάστασης των παλαιών πλοίων µετά την έκδοση νέων κανονισµών της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα ("Erika" και "Prestige") και της εγχώριας ιαπωνικής και κινεζικής ζήτησης, αντιστοίχως. Στην περίπτωση των πλοίων µεταφοράς χύδην φορτίου, η ζήτηση επηρεάστηκε επίσης θετικά από τους νέους κανόνες σχεδιασµού που θα τεθούν σε ισχύ µετά την 1η Ιουλίου Σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς, θα απαιτείται ενίσχυση ορισµένων µερών της χαλύβδινης δοµής των πλοίων που θα παραγγελθούν µετά την ηµεροµηνία αυτή, πράγµα που θα οδηγήσει, κατ' εκτίµηση, σε αύξηση κατά 5% στο βάρος του χάλυβα και, εποµένως, σε υψηλότερο κόστος κατασκευής. Εντούτοις, αυτοί οι τύποι πλοίων έχουν χαµηλή αξία παραγωγής και ο ανταγωνισµός για τις συβάσεις στα τµήµατα αυτά είναι πολύ έντονος, πράγµα που οδηγεί σε συνέχιση της ύφεσης των τιµών. Το ακόλουθο διάγραµµα δείχνει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παραγγελιών κατά την περίοδο για τους σηµαντικότερους τύπους πλοίων,

23 (πηγή: Μητρώο Lloyd's / ΟΟΣΑ / διάγραµµα αναπροσαρµοσµένο από τις υπηρεσίες της Επιτροπής). Ανάπτυξη νέων παραγγελιών κατά τους κύριους τύπους πλοίων, LNG = Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου LPG = Υγραερίου Chemical = χηµικών προϊόντων Crude Oil = αργού πετρελαίου Oil Products = προϊόντων πετρελαίου Bulk = χύδην φορτίου Gen. Cargo = γενικού φορτίου Container = εµπορευµατοκιβωτίων Ro-Ro = Roll on - Roll off Pass./Ro-Ro = επιβατηγά/ro-ro Cruise = κρουαζιερόπλοια Oι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν διαφορετικά τις κύριες ναυπηγικές περιοχές του κόσµου. Ενώ τα ιαπωνικά ναυπηγεία συνεχίζουν να επωφελούνται από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση για πλοία µεταφοράς χύδην φορτίου δεδοµένου ότι το σύνολο σχεδόν

24 των παραγγελιών δίνεται στην Ιαπωνία (σύµφωνα µε τα παραδοσιακά πρότυπα παραγγελιών, αλλά µε βάση επίσης το γεγονός ότι τα ιαπωνικά ναυπηγεία έχουν βελτιστοποιήσει τη µαζική παραγωγή αυτού του τύπου πλοίων), η Νότια Κορέα µάχεται µε την Κίνα για τις συµβάσεις για δεξαµενόπλοια, κυρίως εκ µέρους ευρωπαίων πλοιοκτητών. Εφόσον ο ανταγωνισµός αυτός βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις τιµές, δεν θα πρέπει να αναµένονται ουσιαστικά κέρδη από τις παραγγελίες αυτές, όπως φαίνεται στις αναλυτικές έρευνες κόστους. Τα ναυπηγεία της ΕΕ δεν δραστηριοποιούνται πλέον σ' αυτά τα χαµηλής αξίας τµήµατα της αγοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του όγκου παραγωγής για τα ναυπηγεία της ΕΕ, που είναι εµφανής από την εξέλιξη των µεριδίων της αγοράς που παρουσιάζεται παρακάτω, πράγµα που αναµένεται τα συνεχιστεί, και σηµειώθηκαν απώλειες θέσεων απασχόλησης και κλεισίµατα ναυπηγείων σε όλες τις µεγάλες ευρωπαϊκές ναυπηγικές χώρες. Τα κυριότερα ελπιδοφόρα τµήµατα για τα ναυπηγεία της ΕΕ είναι ο τοµέα των πορθµείων [5] (που καλύπτει κυρίως την κατηγορία πλοίων επιβατηγών/ro-ro) και τα µικρά δεξαµενόπλοια [6], όπου συσσωρεύονται οι ανάγκες αντικατάστασης. Εν τούτοις, οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν ακόµη υλοποιηθεί και ενδέχεται να εµφανιστούν πολύ αργά για πολλά ναυπηγεία τα οποία ήδη θα µείνουν χωρίς εργασία το 2003 και το Επιπλέον, µπορεί να υποτεθεί ότι τα κορεατικά ναυπηγεία θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν ένα προγεφύρωµα σ' αυτά τα τµήµατα της αγοράς, µέσω των πολύ χαµηλών τιµών προσφοράς. [5] Οφείλεται σε νοµοθεσία της ΕΕ που θεσπίστηκε πρόσφατα, και η οποία αφορά συγκεκριµένες απαιτήσεις σταθερότητας για τα πλοία Ro-Ro και κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία. [ 6] Ως συνέπεια της νέας νοµοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα, που έχει θεσπιστεί ή προταθεί µετά τα ατυχήµατα "Erika" και "Prestige". Τα µερίδια της αγοράς εξελίχθηκαν ως εξής (βάσει cgt):

ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ SHIPPING COMPANIES

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : κα ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΒΙΟΣΑΝΑ ΛΙΜΕ 13757 ΑΘΗΝΑ, 2014 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ελλάδα είναι μία χώρα στη λεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2005 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1

Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1 Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗΣ». Αύγουστος 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β1β ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διευθύνων σύμβουλος : ΖΕΦΤΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ/ντρια Ανθρώπινου δυναμικού: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα