ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ (συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό υλικό του αντιστοίχου βιβλίου) Ι.Α. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 2009

2 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ SFI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΕΙ ΤΟ SFI Η ΟΜΗ ΤΗΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SFI Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ TO MARKETING ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ EΡΕΥΝΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ AΣΚΗΣΗ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΙΚΤΥΩΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 36 18

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύστηµα κωδικοποίησης SFI είναι ένα από τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα κωδικοποίησης και χρησιµοποιείται από ναυπηγεία, ναυτιλιακές εταιρίες, νηογνώµονες, ναυπηγεία παράκτιων κατασκευών (offshore industry) κ.λ.π. ηµιουργήθηκε το 1972 µετά από έρευνα του Ship Research Institute of Norway και σήµερα την προώθηση και την διανοµή του έχει αναλάβει η εταιρεία Xantic. 1.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το σύστηµα SFI ακόλουθους τοµείς: 1. Επικοινωνία Συνεργασία 2. Έλεγχος κόστους Σύγκριση κόστους 3. Ποιοτικός έλεγχος 4. Μηχανογράφηση 5.Ανάπτυξη 6. Εκπαίδευση Κατάρτιση 7.Τυποποίηση παρέχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στους

4 1.3 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Παρακάτω αναφέρεται τι σηµαίνει το πρώτο από τα εννέα ψηφία των κωδικών του συστήµατος SFI. 1.Γενικά Στην οµάδα αυτή ανήκουν οι λεπτοµέρειες και τα κόστη τα οποία δεν µπορούµε να τα συµπεριλάβουµε σε κάποια άλλη οµάδα. Αυτά είναι τα κόστη δεξαµενισµού, καθέλκυσης, τα σχέδια γενικής διάταξης του πλοίου, οι πιστοποιήσεις ποιότητας κλπ. 2.Η µεταλλική κατασκευή H οµάδα αυτή συµπεριλαµβάνει τη γάστρα του πλοίου και τις υπερκατασκευές. 3.Εξοπλισµός φορτίου (Cargo Equipment) Στην οµάδα αυτή ανήκει ο εξοπλισµός πλοίων µεταφοράς φορτίου όπως καπάκια, βαρούλκα, µηχανισµοί φόρτωσηςεκφόρτωσης κλπ. 4.Εξοπλισµός Πλοίου (Ship Equipment) Στην οµάδα αυτή ανήκει ο εξοπλισµός πλοήγησης, αγκυροβολίας, επικοινωνίας κλπ. 5.Εξοπλισµός πληρώµατος και επιβατών (Crew and Passengers Equipment) Εξοπλισµός και µηχανήµατα για την εξυπηρέτηση του πληρώµατος και των επιβατών όπως σωσίβιες λέµβοι, ενδιαίτηση, υγειονοµικά συστήµατα, εξοπλισµό τροφοδοσίας

5 κλπ. 6.Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις (Machinery Main Components) Στην οµάδα αυτή ανήκουν τα µηχανήµατα του µηχανοστασίου, δηλαδή οι κύριες και οι βοηθητικές µηχανές, οι γεννήτριες και ελικοφόρος άξονας κλπ. Τα ψηφία 0 και 9 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κωδικοποίηση λειτουργιών ή εξοπλισµού τα οποία δεν υπάρχουν σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ SFI 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύστηµα SFI είναι το χρησιµοποιηµένο σύστηµα κωδικοποίησης για τη ναυτιλιακή βιοµηχανία παγκοσµίως. Είναι διεθνή πρότυπα που παρέχουν µια ιδιαίτερα λειτουργική υποδιαίρεση των τεχνικών και οικονοµικών πληροφοριών σκαφών ή εγκαταστάσεων γεώτρησης. SFI αποτελείται από µια τεχνική δοµή απολογισµού που καλύπτει όλες τις πτυχές της προδιαγραφής σκαφών/εγκαταστάσεων γεώτρησης, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βασικά πρότυπα για όλα τα συστήµατα στη ναυτιλία/παράκτια βιοµηχανία. Περισσότερα από 6000 συστήµατα SFI έχουν εγκατασταθεί σε όλο τον κόσµο. Το SFI χρησιµοποιείται από ναυτιλιακές εταιρείες, παράκτιες επιχειρήσεις, ναυπηγεία, γνωµοδοτήσεις, προµηθευτές λογισµικού, αρχές και Νηογνώµονες 2.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & ΣΚΟΠΟΣ α. Ανασκόπηση Το σύστηµα SFI ανακοινώθηκε αρχικά το 1972 ως αποτέλεσµα ενός ερευνητικού προγράµµατος που αναλήφθηκε από το ερευνητικό ίδρυµα σκαφών Νορβηγίας (SFI: Skipsteknisk

7 Forskningsinstitutt). Οι πωλήσεις, το µάρκετινγκ και η αναβάθµιση του συστήµατος SFI αναλαµβάνονται σήµερα από την εταιρεία Xantic. β. Ο σκοπός και τα πλεονεκτήµατα Ο σκοπός και τα πλεονεκτήµατα ο κύριος σκοπός του συστήµατος SFI είναι να βοηθηθούν οι ναυτιλιακές εταιρίες και οι παράκτιες επιχειρήσεις για να ελέγχουν τις λειτουργίες τους, και για να συνδέσουν όλες τις διαδικασίες τους : αγοράς, συντήρηση, τεχνικά αρχεία, κ.λπ. Το σύστηµα SFI παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα για τη ναυτιλία και τις παράκτιες λειτουργίες στις ακόλουθες περιοχές: 1. Επικοινωνία Συνεργασία 2. Έλεγχος κόστους Σύγκριση κόστους 3. Ποιοτικός έλεγχος 4. Μηχανογράφηση 5. Ανάπτυξη 6. Εκπαίδευση Κατάρτιση 7. Τυποποίηση γ. Ο σκοπός Όταν καθιερώθηκε το σύστηµα κωδικοποίησης SFI, ο σκοπός ήταν ότι πρέπει να είναι ικανό για όλους τους τύπους σκαφών ή εγκαταστάσεων γεώτρησης, και πρέπει να υπάρχει ένας κοινός κώδικας για τη ροή των πληροφοριών µεταξύ των διαφορετικών επιχειρήσεων µέσα στη ναυτιλιακή και παράκτια βιοµηχανία. Το σύστηµα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από την οργάνωση της επιχείρησης και τις µεθόδους κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής των πλοίων. Πρέπει επίσης να µπορεί

8 να ενηµερωθεί όσον αφορά τους νέους τύπους πλοίων και τη νέα τεχνολογία. Προκειµένου να καλυφθούν ο σκοπός και οι απαιτήσεις στο σύστηµα, τα πλοία διαιρέθηκαν σε λειτουργίες. Οι λειτουργίες πλοίων είναι κοινές για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη που ενδιαφέρονται για τις προδιαγραφές, την κατασκευή και τη λειτουργία των πλοίων. Εκτός από το σύστηµα κωδικοποίησης υπάρχει ειδικός κώδικας λεπτοµέρειας και µπορεί να είναι απαραίτητο για κάθε χρήστη να αναπτύξει τους ειδικούς κώδικες, όπως το σχέδιο των απολογισµών χρηµατοδότησης για τη σύνταξη προϋπολογισµού και τον έλεγχο δαπανών της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης. Τα ναυπηγεία που χρησιµοποιούν το σύστηµα κωδικοποίησης SFI για τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της παραγωγής θα απαιτήσουν µια συµπληρωµατική δοµή διάσπασης της εσωτερικής εργασίας της επιχείρησης. Οι ναυτιλιακές εταιρίες που χρησιµοποιούν το σύστηµα κωδικοποίησης SFI, για τη λειτουργία, τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο συντήρησης, θα απαιτήσουν έναν κώδικα για τα αναλώσιµα. 2.3 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΕΙ ΤΟ SFI 1. Οι λειτουργίες του συστήµατος Το σύστηµα κωδικοποίησης SFI θα κάνει την καλύτερη εξασφάλιση ελέγχου και ποιότητας της ναυτιλίας και των παράκτιων λειτουργιών όπως τη συντήρηση, αγορά, οικονοµικά, αρχειοθέτηση, κ.λπ. Το σύστηµα παρέχει στη ναυτιλία και τις παράκτιες επιχειρήσεις, τα ναυπηγεία, τις αρχές, τους προµηθευτές και τους συµβούλους ένα κοινό σχέδιο του τεχνικών

9 απολογισµού/των κωδίκων στο χειρισµό των παρακάτω: α. Προδιαγραφές β. Υπολογισµοί γ. Σχέδια δ. Αγορές ε. ιαχείριση Υλικών ζ. Προγραµµατισµός συντήρησης & επισκευής η. Προϋπολογισµός & έλεγχος κόστους θ. Αρχεία Οι τοµείς της χρησιµοποίησης του συστήµατος αυξάνονται σταθερά, και το σύστηµα έχει συµβάλει πολύ στην αποδοτικότητα αύξησης στη ναυτιλιακή βιοµηχανία. Το σύστηµα SFI είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο όταν καθιερώνονται οι ρουτίνες σύµφωνα µε τον κύκλο ποιότητας (παρ. ASO 9004, παράγραφος. 5.1) 2. Προδιαγραφές Οι προδιαγραφές καθιερώνονται κανονικά σε διαφορετικά επίπεδα λεπτοµέρειας: Περιγραφή, συµβόλαιο, κατασκευή και προδιαγραφές επισκευής. Οι τεχνικές περιγραφές των µερών του πλοίου πρέπει να είναι µέρος της προδιαγραφής και πρέπει να ακολουθήσουν τον κώδικα λεπτοµέρειας του συστήµατος.

10 Η έκδοση του συστήµατος κωδικοποίησης, παραχωρεί ιδιαίτερα καλά στην ανάπτυξη των διάφορων προδιαγραφών. Μια βάση δεδοµένων διευκολύνει το χρήστη να εκδώσει τις προδιαγραφές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. Οι προδιαγραφές µπορούν να αφορούν τα διαφορετικά επίπεδα συστηµάτων κωδικοποίησης. Προδιαγραφές περιγραφών στο επίπεδο κύριας οµάδας. Λειτουργικές απαιτήσεις της οµάδας. Λειτουργικές λύσεις στο επίπεδο υποοµάδας. Επιλογές των µερών του πλοίου στο επίπεδο του κώδικα λεπτοµέρειας. 3. Εκτιµήσεις εδοµένου ότι οι εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις προδιαγραφές, πρέπει να ακολουθήσουν την ανάλυση της διάσπασης της κατασκευής. Οι εκτιµήσεις περιέχουν συνήθως το κόστος υλικού και τις ώρες παραγωγής. Hours Materials 73 Comp resses air systems 731 Starting air systems Starting air compressor 150, Starting air emergency compressor 98, Starting air water/oil separator 17, Starting air tanks 33, Starting air bottles 9, Starting air coolers 12, Starting air compressor silencers 5, Χειρισµός εγγράφων & σχεδίων. Τα σχέδια µπορούν εύκολα να αριθµηθούν σύµφωνα µε SFI, και τα σύνθετα σχέδια,cad, µπορούν να χωριστούν στα στρώµατα, επίπεδα για να παρουσιάσουν µεµονωµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το σύστηµα κωδικοποίησης SFI. Ο προσδιορισµός των σχεδίων µπορεί να ενσωµατώσει έναν αριθµό συστηµάτων κωδικοποίησης. Ένας τυποποιηµένος αριθµός σχεδίων µπορεί να αποτελείται από : Αριθµός πλοίου Αριθµό υπό-οµάδας ιαδοχικό αριθµό. Τα σχέδια πρέπει να αριθµηθούν σύµφωνα µε το επίπεδο υποοµάδας. Τα επίπεδα οµάδας και κύριας οµάδας

11 χρησιµοποιούνται συνήθως για τα κατασκευαστικά σχέδια συστηµάτων : General arrangement Profile and deck plan Loading and discharging system Engine stores arrangement Τα σχέδια ρύθµισης µπορούν επίσης να κωδικοποιηθούν σύµφωνα µε το σύστηµα οµάδας SFI. 5. Η αγορά Μια αγορά χρεώνεται κανονικά σε έναν οικονοµικό λογαριασµό (τύπος κόστους ) και σε έναν αριθµό συστηµάτων οµάδας, αποκαλούµενο συχνά τεχνικό λογαριασµό (κέντρο κόστους). Όταν αγοράζοντας τα µέρη του πλοίου, π.χ. ένα ναυπηγείο µπορεί να διευκρινίσει το µεµονωµένο στοιχείο από τον κώδικα λεπτοµέρειας (6 ψηφία). Όταν π.χ. µια ναυτιλιακή εταιρία παραγγέλει τα ανταλλακτικά, αυτά µπορούν να προσδιοριστούν από τον κώδικα λεπτοµέρειας και διαδοχικοί αριθµοί (9-10 ψηφία). 6. ιαχείριση Υλικού Όταν τα µέρη του πλοίου αγοράζονται άµεσα στη διαταγή/για το πλοίο, ο κώδικας λεπτοµέρειας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως τεχνικός λογαριασµός. Οι κατασκευαστές των ανταλλακτικών µπορούν να έχουν το δικό τους σύστηµα αρίθµησης των µερών τους. Για µια ναυτιλιακή εταιρία είναι συχνά κατάλληλο να καθιερωθεί το σύστηµα αρίθµησης ανταλλακτικών τους σχετικό µε τον κώδικα λεπτοµέρειας και διαδοχικοί αριθµοί: Starting air compressor HP Cylinder LP cylinder HP cylinder cover LP cylinder cover 7. Το σύστηµα λειτουργίας και συντήρησης

12 Ένα σύστηµα λειτουργίας και συντήρησης περιέχει συχνά έναν κατάλογο που καλύπτει όλες τις µονάδες συντήρησης πάνω στο πλοίο. Αυτές οι µονάδες είναι κανονικά ίδιες µε τα µέρη του πλοίου στον κώδικα λεπτοµέρειας: : Starting air compressor no. 1 Maker : Type : Serial No. : Capacity : Οι διαδικασίες για την προληπτική έρευνα συντήρησης και της επιθεώρησης του Νηογνώµονα για µια µονάδα συντήρησης, θα εισαχθούν µε τον προσδιορισµό εργασίας: Starting air compressor No. 1 Job A 3000 Hour Job B Class survey Όλα τα αρχεία της προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης πρέπει να αρχειοθετηθούν και να αφορούν τη µονάδα συντήρησης. Ο τεχνικός λογαριασµός των προγραµµατισµένων συστηµάτων συντήρησης όπως π.χ. AMOS Maintenance & Purchase, AMOS Express and AMOS RAST είναι συχνά βασισµένος στο σύστηµα κωδικοποίησης 8. Προδιαγραφές επισκευής Οι προδιαγραφές επισκευής είναι συχνά βασισµένες στις πληροφορίες από το σύστηµα συντήρησης. Ο λογαριασµός επισκευής πρέπει να ακολουθήσει τη δοµή των προδιαγραφών επισκευής. Είναι σύνηθες να αναφερθούν οι τιµές από το ναυπηγείο στη ναυτιλιακή εταιρία σε επίπεδο υποοµάδας. Ο λογαριασµός επισκευής πρέπει να ακολουθήσει τη δοµή προδιαγραφών επισκευής. Ο λογαριασµός επισκευής πρέπει να ακολουθήσει τη δοµή προδιαγραφών επισκευής. 9. Ο προϋπολογισµός λειτουργίας Το σύστηµα οµάδας - κωδικοποίησης SFI χρησιµοποιείται για τη σύνταξη προϋπολογισµού της εργασίας συντήρησης και επισκευής, και για την χρήση των ανταλλακτικών. Προκειµένου να

13 γίνει ένας πλήρης προϋπολογισµός λειτουργίας σε µια ναυτιλιακή εταιρία, είναι απαραίτητο να συνδεθεί το σύστηµα οµάδας µε το σχέδιο χρηµατοδότησης. Οποιοδήποτε κατάλληλο σχέδιο χρηµατοδότησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε το σύστηµα. Τα περισσότερα σχέδια-πλάνα της χρηµατοδότησης αποτελούν τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιµα υλικά. Η σύνταξη προϋπολογισµού των ανταλλακτικών µπορεί να γίνει µε µεγάλη λεπτοµέρεια στο σύστηµα της οµάδας. 10. Το κόστος ελέγχου. Ο έλεγχος δαπανών µίας νέας κατασκευής ή της επισκευής πραγµατοποιείται κανονικά σε επίπεδα κώδικα υποοµάδας και λεπτοµέρειας. Οι άµεσες αγορές χρεώνονται στον κώδικα λεπτοµέρειας SFI: Starting air compressor ΥΛΙΚΑ-Materials Planned Real Difference Οι ώρες εργασίας ακολουθούν το επίπεδο υποοµάδας. Οι δραστηριότητες και οι εργασίες πρέπει να καθιερωθούν στην πρόοδο της εργασίας. 731 Starting air compressor 11. ιασφάλιση ποιότητας ΩΡΕΣ- Hours Planned Real Difference Σε σχέση µε τις απαιτήσεις του ISO 9000 και IΜΟ για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων, αυτές είναι απαραίτητες για να καθιερώσουν τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν, ότι οι κανόνες και οι κανονισµοί από τις αρχές και τους Νηογνώµονες, και οι απαιτήσεις προδιαγραφών καλύπτονται, και ότι το πλοίο/η εγκατάσταση γεώτρησης λειτουργεί ακίνδυνα. Οι ακόλουθες διαδικασίες και οι οδηγίες πρέπει να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε SFI: α) Εγχειρίδιο επιθεωρητών β) Περιγραφή εγκατάστασης

14 12.Η αρχειοθέτηση Το σύστηµα κωδικοποίησης χρησιµοποιείται συχνά ως τυποποιηµένο κλειδί αρχειοθέτησης για τη ναυτιλία και τη βιοµηχανία των παράκτιων κατασκευών. Το σύστηµα δίνει σε αυτή τη βιοµηχανία ένα καλά δοµηµένο και οργανωµένο σύστηµα αρχειοθέτησης των σχεδίων, των εγχειριδίων, των τεχνικών εκθέσεων και των δηµοσιεύσεων. 1. ιαδικασίες δοκιµής και ανάθεσης 2. Τα εγχειρίδια έναρξης και περάτωσης της λειτουργίας 3. Οδηγίες συντήρησης 4. Ανταλλακτικά 5. Εργαλεία 6. Κατάλογος σχεδίων 7. Πιστοποιητικά 8. Πράκτορες 2.4 Η ΟΜΗ ΤΗΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Το σύστηµα οµάδας (ψηφίο 3) Το σύστηµα οµάδας αναπτύσεται ως δεκαδικό σύστηµα ταξινόµησης 3 ψηφίων. Το πλοίο/η εγκατάσταση γεώτρησης διαιρείται σε 10 κύριες οµάδες από 0 έως 9. Μόνο οι κύριες οµάδες 1-8 είναι σε λειτουργία. Οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν την κύρια οµάδα 0 και 9 για την ταξινόµηση άλλων κύριων µερών που δεν καλύπτονται στα πρότυπα του SFI. Κάθε µια από τις κύριες οµάδες (1 ψηφίο) αποτελείται από 10 οµάδες (ψηφίο 2) και κάθε οµάδα διαιρείται περαιτέρω σε 10 υπο-οµάδες (ψηφίο 3). Example of the subdivision of, Main Croup 7

15 Οι κύριες οµάδες του SFI για το πλοίο θα περιγραφούν τώρα. Α. Κύρια οµάδα 1, του πλοίου γενικά. Λεπτοµέρειες και δαπάνες που δεν µπορούν να χρεωθούν σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη λειτουργία πάνω στο πλοίο, π.χ. γενική διευθέτηση, εξασφάλιση ποιότητας, καθέλκυση, δεξαµενισµό και εργασία εγγύησης. Β. Κύρια οµάδα 2, Hull Η µεταλλική κατασκευή, υπερκατασκευή και τα υλικά του πλοίου. Γ. Κύρια οµάδα 3, εξοπλισµός για το φορτίο (Equipment for Cargo) Εξοπλισµός και µηχανήµατα φορτίου συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων για το φορτίο του πλοίου, τα συστήµατα φορτοεκφόρτησης, βαρούλκα φορτίου και καπάκια. Κύρια οµάδα 4, εξοπλισµός πλοίου (Ship Equipment) Πλοίο : Συγκεκριµένοι εξοπλισµοί και µηχανήµατα. Εξοπλισµός πλοήγησης, µηχανήµατα ελιγµού, αγκυροβόλησης, εξοπλισµός επικοινωνίας. Αυτή η οµάδα περιλαµβάνει επίσης το πρόσθετο εξοπλισµό όπως τον εξοπλισµό για αλιεία. Ε. Κύρια οµάδα 5, εξοπλισµός για το πλήρωµα και τους επιβάτες ( Crew & Passenger equipment ) Εξοπλισµός, µηχανήµατα, συστήµατα κ.λπ. εξυπηρετώντας πλήρωµα και επιβάτες, π.χ. εξοπλισµός διάσωσης, έπιπλα, που εξυπηρετεί τον εξοπλισµό εστιατορίων, υγειονοµικά συστήµατα.

16 Ζ. Κύρια οµάδα 6, κύρια µέρη των µηχανηµάτων. Αρχικά µέρη του µηχανοστασίου, π.χ. κύριες και βοηθητικές µηχανές, προωστήριες εγκαταστάσεις, λέβητες, και γεννήτριες. Η. Τα συστήµατα των µερών των κύριων µηχανών (Systems for Machinery Main Components) Τα συστήµατα που εξυπηρετούν τα κύρια τµήµατα µηχανηµάτων, π.χ. συστήµατα πετρελαίου καυσίµων και λίπανσης, αρχικό σύστηµα αέρα, συστήµατα εξάτµισης, συστήµατα αυτοµατοποίησης. Θ. Κοινά συστήµατα πλοίου. (Vessel s common equipment) Κεντρικά συστήµατα πλοίων π.χ. συστήµατα έρµατος και σεντινών, συστήµατα πυρόσβεσης και καθαρισµού και ηλεκτρικά συστήµατα διανοµής. Ι. οµή κωδικοποίησης συστήµατος για την εγκατάσταση γεώτρησης Οι κύριες οµάδες του συστήµατος για την εγκατάσταση γεώτρησης είναι οι ακόλουθες: Main Group 1 : Rig General Main Group 2 : Hull and Structure Main Group 3 : Drilling Equipment and Systems Main Group 4 : Platform Equipment Main Group 5 : Equipment for Crew Main Group 6 : Machinery Main Components Main Group 7 : System for Machinery main Components Main Group 8 : Platform Common Systems 2.Κώδικες υλικών (6 ψηφία) - ( Detail- & Material

17 Codes) (6 digit) Οι κώδικες υλικών καλύπτουν τα µέρη και τα υλικά που µπορούν να αφορούν τις µεµονωµένες υποοµάδες. Προκειµένου να επιτευχθεί το επίπεδο µερών, είναι απαραίτητο να χωριστούν οι υποοµάδες περαιτέρω κάτω από έναν κώδικα λεπτοµέρειας. Αυτός ο κώδικας δεν είναι ακόµα δυνατόν να τυποποιηθεί, λόγω της ποικιλίας του εξοπλισµού των διαφορετικών τύπων πλοίων, και λόγω των ελαφρώς διαφορετικών απαιτήσεων στον κώδικα για τα ναυπηγεία και τις ναυτιλιακές εταιρίες. Συνήθως υπάρχουν 2 διαφορετικές κατηγορίες µερών και υλικού που χρησιµοποιούνται. Μια κατηγορία περιλαµβάνει τα µέρη και τα υλικά που παραγγέλνονται κατευθείαν για ένα πλοίο. Άλλος περιλαµβάνει τα µέρη και τα υλικά που παραγγέλνονται στο απόθεµα. Συνεπώς οι κώδικες διαιρούνται σε δύο µέρη: Κώδικας λεπτοµέρειας (Detail Code): Τα µέρη που αγοράζονται άµεσα στη διαταγή/στο πλοίο. Ο κώδικας λεπτοµέρειας χρησιµοποιείται για να καθορίσει το επιµέρους τµήµα του πλοίου και τον εξοπλισµό που ενεργεί στη λειτουργία υποσυστηµάτων. Στον κώδικα λεπτοµέρειας, οι συµπληρωµατικοί κώδικες αναπτύσσονται από 001 µέχρι 099. Υλικός κώδικας (Material Code): Αυτός ο κώδικας αφορά το υλικό που αγοράζεται για το απόθεµα. Οι σχέσεις µεταξύ αυτών των κωδίκων είναι π.χ. ως εξής: Σύστηµα οµάδας και κώδικας λεπτοµέρειας: σύστηµα οµάδας και κώδικας υλικός ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SFI Για τη χορήγηση των δικαιωµάτων χρηστών του συστήµατος οµάδας SFI, το πιστοποιητικό αδειών χρηστών SFI πρέπει να αγοραστεί από την Xantic. Υπάρχει µια αµοιβή αδειών για κάθε εγκατάσταση SFI. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µια άδεια για κάθε πλοίο ή εγκατάσταση γεώτρησης που χρησιµοποιεί τη δοµή κωδικοποίησης SFI. Επιπλέον υπάρχει τιµή σε κάθε βιβλίο, ή αρχείο ή τη βάση δεδοµένων.

18 2.6 Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Τα εγχειρίδια - (SFI Manuals) Τα εγχειρίδια είναι διαθέσιµα µε τα ακόλουθα σχήµατα: Για το πλοίο: A5 βιβλίο, 3 and 6 ψηφία (Detail & Material Codes) + A6 Pocket version, 3 digit only. ASCII code and data-base for electronic maintenance system. Για την εγκατάσταση γεώτρησης: A5 βιβλίο, ψηφίο 3. Το A5, εγχειρίδιο 3 ψηφίων περιέχει τα ακόλουθα µέρη: 1. Συνοπτικά διαγράµµατα των κύριων οµάδων 2. Περιγραφή λεπτοµέρειας των οµάδων και των υπο-οµάδων 3. Κατάλογος λέξης κλειδιού. Το A5, εγχειρίδιο 6 ψηφίων περιέχει όπως το εγχειρίδιο 3 ψηφίων και 2 περισσότερα κεφάλαια (µόνο για πλοία): α. κώδικας υλικών. β. κώδικας λεπτοµέρειας. Το A6 εγχειρίδιο περιέχει (µόνο για πλοία): α. Συνοπτικά διαγράµµατα β. Κατάλογος λέξης κλειδιού διαγραµµάτων 2. Ο κώδικας και η βάση δεδοµένων ASCII SFI Ο κώδικας ASCII είναι ένα αρχείο λιστών κειµένων των κωδίκων σε µια βάση δεδοµένων µε το σχήµα ASCII. Αυτό το αρχείο µπορεί εύκολα να εφαρµοστεί σε άλλες εφαρµογές. Η βάση δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βασική ενότητα στον προγραµµατισµό παραγωγής, τον προγραµµατισµό συντήρησης, την επισκευή, τη διαχείριση υλικού, και τον έλεγχο σύνταξης προϋπολογισµού και δαπανών. Εποµένως συνιστάται ο τεχνικός λογαριασµός AMOS στη συντήρηση και να είναι βασισµένος στη δοµή της κωδικοποίησης του συστήµατος.

19 2.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Ένα σύστηµα ταξινόµησης όπως το σύστηµα οµάδας SFI έχει µια ουσιαστική συµβολή στις τυποποιηµένες και καλά διαταγµένες πληροφορίες, σχετικά µε τα πλοία/τις εγκαταστάσεις γεώτρησης και οδηγεί στη βελτιωµένη επικοινωνία και µέσα σε µια επιχείρηση και τις εξωτερικές σχέσεις του. 2. Το σύστηµα οµάδας SFI θα καταστήσει τη ναυτιλία και τις παράκτιες λειτουργίες πιο αποτελεσµατικές, επειδή οι επιχειρήσεις θα σώσουν τους πόρους και θα αποφύγουν τις περιττές παγίδες κατά εφαρµογή των προτύπων του SFI. 3. Το SFI µπορεί να είναι ο κοινός παρονοµαστής που συνδέει όλες τις λειτουργίες της ναυτιλίας και των παράκτιων κατασκευών, όπως τη συντήρηση, αγορά, προϋπολογισµούς και αρχεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΟ MARKETING ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ο ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε την κατάσταση της παγκόσµιας ναυπηγικής βιοµηχανίας, που καλύπτει τις εξελίξεις της αγοράς το 2002, είναι αποτέλεσµα της υποχρέωσης της Επιτροπής να υποβάλλει εκθέσεις για την κατάσταση της παγκόσµιας ναυπηγικής βιοµηχανίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισµού (Ευρωπαϊκή Κοινότητα) αριθ, 1540/98 [1] του Συµβουλίου και είναι σύµφωνη µε τις έξι προηγούµενες εκθέσεις [2]. Το Συµβούλιο αποφάσισε, στις 27 Ιουνίου του 2002, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει µια τελική προσπάθεια να επιλύσει τα προβλήµατα που οφείλονται σε ορισµένες επιχειρηµατικές πρακτικές εκ µέρους ναυπηγείων της Κορέας και να επιτύχει µια φιλική συµφωνία µε τη Νότια Κορέα. Όπως αναφέρεται στην έκτη έκθεση της Επιτροπής, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συµφωνία µε την Κορέα.

20 Εφόσον δεν υπήρξε λύση ως αποτέλεσµα διαπραγµατεύσεων, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία στον ΠΟΕ την 21η Οκτωβρίου 2002 και συνεχίζει σήµερα σ' αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, και σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002, ετέθη σε ισχύ ένας προσωρινός αµυντικός µηχανισµός της ναυπηγικής βιοµηχανίας [3], τη 2α Ιουλίου Επιτρέπει την απευθείας ενίσχυση σε ναυπηγεία, ύψους µέχρι 6% για ορισµένους τύπους πλοίων [4], και ισχύει για συµβάσεις που υπογράφονται από την 24η Οκτωβρίου [3] Κανονισµός ΕΚ αριθ. 1177/2002 του Συµβουλίου. [4] Αυτοί οι τύποι πλοίων είναι τα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων, τα πλοία µεταφοράς προϊόντων/χηµικών προϊόντων και τα πλοία µεταφοράς LNG. Ο τελευταίος τύπος εξαρτάται από την επιβεβαίωση, εκ µέρους της Επιτροπής ότι, µε βάση έρευνες που καλύπτουν την περίοδο του 2002, οι κοινοτική βιοµηχανία υπέστη υλική ζηµία και σοβαρή βλάβη σ' αυτό το τµήµα της αγοράς λόγω των αθέµιτων πρακτικών της Κορέας. Στο επίπεδο του ΟΟΣΑ, άρχισαν διαπραγµατεύσεις το εκέµβριο του 2002 για µια νέα συµφωνία για τη ναυπηγική βιοµηχανία. Εν τούτοις, είναι ακόµη πολύ νωρίς για να διατυπωθούν προβλέψεις σχετικά µε το αποτέλεσµα αυτών των διαπραγµατεύσεων που θα συνεχιστούν το αργότερο µέχρι το Ανταποκρινόµενη σε ένα προηγούµενο αίτηµα του Συµβουλίου, που είχε εκφραστεί στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Μαΐου του 2001, η ναυπηγική βιοµηχανία της ΕΕ, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, δροµολόγησε την πρωτοβουλία leadership 2015 που είναι σχεδιασµένη για την ανάπτυξη νέων δοµών εργασίας και προτεραιοτήτων τεχνολογίας, υποστηρίζοντας έτσι τη ναυπηγική βιοµηχανία της Κοινότητας, ιδίως µε την εξασφάλιση δίκαιων όρων ανταγωνισµού παγκοσµίως και περιφερειακά. Συγκεντρώνει όλους τους κύριους παράγοντες της βιοµηχανίας, τα συνδικάτα και βασικούς διαµορφωτές πολιτικής της ΕΕ από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Η πρωτοβουλία leadership 2015 θα εξετάσει όλα τα σχετικά ζητήµατα της ναυπηγικής βιοµηχανίας, από το παγκόσµιο εµπόριο ως τις απαιτούµενες δεξιότητες ως την κοινή ανάπτυξη και προµήθεια πλοίων. Η πρωτοβουλία έχει ήδη αναπτύξει ιδέες για πιθανές γραµµές δράσης για τη διαφύλαξη της µελλοντικής ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιοµηχανίας, ως ενεργητική απόκριση για την κατάσταση της παγκόσµιας ναυπηγικής βιοµηχανίας. Τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών

21 θα υποβληθούν στο Συµβούλιο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η παρούσα έκθεση, εκτός από τη συνόψιση των εξελίξεων της αγοράς κατά το 2002, παρουσιάζει µία ενηµέρωση των ερευνών κόστους που είχαν πραγµατοποιηθεί προηγουµένως και προσθέτει ορισµένες νέες έρευνες κόστους που διενεργήθηκαν µετά την υποβολή της έκτης έκθεσης. Όπως και στις προηγούµενες εκθέσεις, ορισµένα θεµελιώδη βασικά στοιχεία, π.χ. όσον αφορά το πεδίο κάλυψης και τη µεθοδολογία της παρακολούθησης της αγοράς που πραγµατοποιεί η Επιτροπή, δεν περιλαµβάνονται στο παρόν. Τα στοιχεία αυτά καλύπτονται στις προηγούµενες εκθέσεις και παρατίθενται στην εισαγωγή της πέµπτης έκθεσης για τη ναυπηγική βιοµηχανία ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ α. ραστηριότητα παραγγελιών και µερίδια της αγοράς Τα διάφορα ζητήµατα που δηµιουργούν προβλήµατα στην παγκόσµια ναυπηγική αγορά και σε ορισµένα τµήµατά της (υπερβολικές παραγγελίες στο παρελθόν, η οικονοµική επιβράδυνση στις ΗΠΑ, οι αβεβαιότητες στην παγκόσµια οικονοµία και οι συνέπειες της 11ης Σεπτεµβρίου) συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια του Η εισροή παραγγελιών το 2002 ήταν χαµηλότερη από το 2000 και το 2001 και ανήλθε σε cgt συνολικά (σε σύγκριση µε cgt το 2000 και cgt το 2001, πηγή: Lloyd's Register/ΟΟΣΑ). Εποµένως, η εισροή παραγγελιών µειώθηκε κατά 12.3% την περίοδο 2001 ως 2002, µετά από µείωση 20.7% την περίοδο 2000 ως Οι τοµείς που πλήττονται περισσότερο από τις επιδεινούµενες συνθήκες της αγοράς είναι τα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων και τα κρουαζιερόπλοια (όπως φαίνεται στο επόµενο διάγραµµα). Μόνο µία παραγγελία για κρουαζιερόπλοιο έχει δοθεί µετά τις 11 Σεπτεµβρίου του 2001 και ο κλάδος της κρουαζιέρας έχει αναφέρει σαφώς ότι η περίοδος σταθεροποίησης της αγοράς αναµένεται ότι θα συνεχιστεί για τα επόµενα 2 έως 3 έτη, δηλαδή οι νέες παραγγελίες για κρουαζιερόπλοια θα είναι περιορισµένες και επιλεκτικές. Για τα πλοία µεταφοράς

22 εµπορευµατοκιβωτίων έχουν καταγραφεί ορισµένες παραγγελίες στο τµήµα Post-Panamax, αλλά η δραστηριότητα παραγγελιών είναι αρκετά χαµηλότερη από τα παλαιότερα επίπεδα. Οι κυριότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις που ασχολούνται µε εµπορευµατοκιβώτια εµφάνισαν ζηµίες ή σηµαντική πτώση των κερδών το 2002 και προσπαθούν να αυξήσουν το στόλο που αποτελείται από πλοία µεγαλύτερου µεγέθους για να µειώσουν τα µοναδιαία κόστη στο µεσοπρόθεσµο µέλλον. εδοµένου ότι κατά τους 24 επόµενους µήνες θα εισέλθει στην αγορά µεγάλος αριθµός πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων τύπου Post-Panamax, θα πρέπει να αναµένεται σ' αυτό το τµήµα της αγοράς περαιτέρω µείωση των ναύλων και οι επενδύσεις θα πρέπει να αντιµετωπίζονται από τη σκοπιά της σταθεροποίησης της αγοράς, και όχι της επέκτασης της αγοράς. εδοµένου ότι τα επιτόκια σήµερα είναι πολύ χαµηλά, ορισµένοι πλοιοκτήτες ενδέχεται να έχουν την τάση να αποφασίσουν τώρα να επενδύσουν σε νέα πλοία, νωρίτερα από ότι θα έκαναν κάτω από κανονικές συνθήκες. Η ζήτηση για άλλους τύπους πλοίων, όπως τα πλοία µεταφοράς LNG, τα πλοία µεταφοράς χηµικών προϊόντων και τα δεξαµενόπλοια αργού πετρελαίου µειώθηκε επίσης, αν και σε µικρότερο βαθµό. Μόνο στα πλοία µεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και τα πλοία µεταφοράς χύδην φορτίου σηµειώθηκε αύξηση των παραγγελιών, λόγω της αντικατάστασης των παλαιών πλοίων µετά την έκδοση νέων κανονισµών της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα ("Erika" και "Prestige") και της εγχώριας ιαπωνικής και κινεζικής ζήτησης, αντιστοίχως. Στην περίπτωση των πλοίων µεταφοράς χύδην φορτίου, η ζήτηση επηρεάστηκε επίσης θετικά από τους νέους κανόνες σχεδιασµού που θα τεθούν σε ισχύ µετά την 1η Ιουλίου Σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς, θα απαιτείται ενίσχυση ορισµένων µερών της χαλύβδινης δοµής των πλοίων που θα παραγγελθούν µετά την ηµεροµηνία αυτή, πράγµα που θα οδηγήσει, κατ' εκτίµηση, σε αύξηση κατά 5% στο βάρος του χάλυβα και, εποµένως, σε υψηλότερο κόστος κατασκευής. Εντούτοις, αυτοί οι τύποι πλοίων έχουν χαµηλή αξία παραγωγής και ο ανταγωνισµός για τις συβάσεις στα τµήµατα αυτά είναι πολύ έντονος, πράγµα που οδηγεί σε συνέχιση της ύφεσης των τιµών. Το ακόλουθο διάγραµµα δείχνει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παραγγελιών κατά την περίοδο για τους σηµαντικότερους τύπους πλοίων,

23 (πηγή: Μητρώο Lloyd's / ΟΟΣΑ / διάγραµµα αναπροσαρµοσµένο από τις υπηρεσίες της Επιτροπής). Ανάπτυξη νέων παραγγελιών κατά τους κύριους τύπους πλοίων, LNG = Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου LPG = Υγραερίου Chemical = χηµικών προϊόντων Crude Oil = αργού πετρελαίου Oil Products = προϊόντων πετρελαίου Bulk = χύδην φορτίου Gen. Cargo = γενικού φορτίου Container = εµπορευµατοκιβωτίων Ro-Ro = Roll on - Roll off Pass./Ro-Ro = επιβατηγά/ro-ro Cruise = κρουαζιερόπλοια Oι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν διαφορετικά τις κύριες ναυπηγικές περιοχές του κόσµου. Ενώ τα ιαπωνικά ναυπηγεία συνεχίζουν να επωφελούνται από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση για πλοία µεταφοράς χύδην φορτίου δεδοµένου ότι το σύνολο σχεδόν

24 των παραγγελιών δίνεται στην Ιαπωνία (σύµφωνα µε τα παραδοσιακά πρότυπα παραγγελιών, αλλά µε βάση επίσης το γεγονός ότι τα ιαπωνικά ναυπηγεία έχουν βελτιστοποιήσει τη µαζική παραγωγή αυτού του τύπου πλοίων), η Νότια Κορέα µάχεται µε την Κίνα για τις συµβάσεις για δεξαµενόπλοια, κυρίως εκ µέρους ευρωπαίων πλοιοκτητών. Εφόσον ο ανταγωνισµός αυτός βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις τιµές, δεν θα πρέπει να αναµένονται ουσιαστικά κέρδη από τις παραγγελίες αυτές, όπως φαίνεται στις αναλυτικές έρευνες κόστους. Τα ναυπηγεία της ΕΕ δεν δραστηριοποιούνται πλέον σ' αυτά τα χαµηλής αξίας τµήµατα της αγοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του όγκου παραγωγής για τα ναυπηγεία της ΕΕ, που είναι εµφανής από την εξέλιξη των µεριδίων της αγοράς που παρουσιάζεται παρακάτω, πράγµα που αναµένεται τα συνεχιστεί, και σηµειώθηκαν απώλειες θέσεων απασχόλησης και κλεισίµατα ναυπηγείων σε όλες τις µεγάλες ευρωπαϊκές ναυπηγικές χώρες. Τα κυριότερα ελπιδοφόρα τµήµατα για τα ναυπηγεία της ΕΕ είναι ο τοµέα των πορθµείων [5] (που καλύπτει κυρίως την κατηγορία πλοίων επιβατηγών/ro-ro) και τα µικρά δεξαµενόπλοια [6], όπου συσσωρεύονται οι ανάγκες αντικατάστασης. Εν τούτοις, οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν ακόµη υλοποιηθεί και ενδέχεται να εµφανιστούν πολύ αργά για πολλά ναυπηγεία τα οποία ήδη θα µείνουν χωρίς εργασία το 2003 και το Επιπλέον, µπορεί να υποτεθεί ότι τα κορεατικά ναυπηγεία θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν ένα προγεφύρωµα σ' αυτά τα τµήµατα της αγοράς, µέσω των πολύ χαµηλών τιµών προσφοράς. [5] Οφείλεται σε νοµοθεσία της ΕΕ που θεσπίστηκε πρόσφατα, και η οποία αφορά συγκεκριµένες απαιτήσεις σταθερότητας για τα πλοία Ro-Ro και κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία. [ 6] Ως συνέπεια της νέας νοµοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα, που έχει θεσπιστεί ή προταθεί µετά τα ατυχήµατα "Erika" και "Prestige". Τα µερίδια της αγοράς εξελίχθηκαν ως εξής (βάσει cgt):

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το επάγγελµα του Ναυπηγού Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τι είναι ο ναυπηγός; Ο ναυπηγός είναι µηχανικός µε αντικείµενο το πλοίο και την τεχνολογία της ναυτιλίας Ναυτιλία ιακινεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή Ματθαίου Β. Μάμαλη Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

«Τo Τμήμα Προμηθειών στη Ναυτιλιακή Επιχείρηση»

«Τo Τμήμα Προμηθειών στη Ναυτιλιακή Επιχείρηση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών «Τo Τμήμα Προμηθειών στη Ναυτιλιακή Επιχείρηση» Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου 12 Νοεμβρίου 2013 1 Organizational Structure MANAGING DIRECTOR MANAGEMENT REVIEW

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διπλωματική Εργασία Πειραιάς, 2014 Την 19 η Δεκεμβρίου 2013, τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. New Buildings Manager of Evalend Shipping Co. S.A. Η.Ι.Μ.Τ. & MARTECMA Member

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. New Buildings Manager of Evalend Shipping Co. S.A. Η.Ι.Μ.Τ. & MARTECMA Member ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE SHIPPING & BUSINESS EDUCATION. H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE Στόχος και ακρογωνιαίος λίθος της εισήγησης μας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης στην Ελλάδα ναυτιλιακής και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, Για όσους δεν µε γνωρίζουν επιτρέψτε µου να συστήθω. Ονοµάζοµαι Αλκης Κορρες, ειµαι Προεδρος της Ενωσης

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Τα πλοία γενικού φορτίου (general cargo) μεταφέρουν ποικιλία φορτίων, όπως ξηρά / υγρά φορτία σε σάκους και δοχεία, μηχανήματα, οικοδομικά υλικά. ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ. Αντί Προλόγου...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ. Αντί Προλόγου...9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντί Προλόγου...9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...23 1.1 Γενικά...23 1.2 Η Ιδιομορφία της Ναυτιλίας...26 1.3 Φορείς της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας...26 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...29

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 150 East 58 th Str. (17 th Floor), New York, NY 10155 Tel.: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: greektradeoffice@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ» Κανονισμός Πιστοπ. Πλοίων Rev.02, 14/06/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Οι βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2015 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics ιαχείριση Αποθεµάτων 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Κόστος Αποθεµάτων Κατηγορίες Αποθεµάτων Στρατηγικές µείωσης των αποθεµάτων 2 Εισαγωγή Πως δηµιουργούνται τα αποθέµατα? Όταν οι ποσότητες εισαγωγής πρώτων υλών,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση δράσεων και προοπτικών ΕΚΑΠΤΥ. Καθηγητής Πάνος. Γκούµας Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών

Παρουσίαση δράσεων και προοπτικών ΕΚΑΠΤΥ. Καθηγητής Πάνος. Γκούµας Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών Παρουσίαση δράσεων και προοπτικών ΕΚΑΠΤΥ Καθηγητής Πάνος. Γκούµας Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών Αθήνα, 24 Σεπτεµβρίου 2014 Απαίτηση Σύγχρονων Κοινωνιών ιασφάλιση Περίθαλψης Υψηλού επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα