Αντιµέτωποι µε τον «παντογνώστη» ασθενή (ή συγγενή):

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιµέτωποι µε τον «παντογνώστη» ασθενή (ή συγγενή):"

Transcript

1 Αντιµέτωποι µε τον «παντογνώστη» ασθενή (ή συγγενή): Όταν ο αυτοέλεγχός µας δοκιµάζεται Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Α Ουρολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών

2 Σύγκρουση συµφερόντων: Abbott, Astellas, Amgen, Ferring, GSK, Eli Lilly, Sanofi-Aventis, Specifar

3

4 H διαχρονική αξία της σχέσης γιατρού-ασθενούς Είναι πολύ πιό σπουδαίο να µάθεις ποιός έχει την νόσο παρά ποιά νόσο έχει ο ασθενής Ιπποκράτης the practice of medicine in its broadest sense includes the whole relationship of physician with his [or her] patient Peabody FW, 1927 the doctor as a drug. Balint M, Lancet 1955 Physicians with a warm and friendly style are more effective than physicians with a more formal style Di Blasi Z, et al. Lancet 2001;357:757e62. Patient satisfaction, treatment adherence, and treatment outcome have been found to be associated with the doctor-patient relationship Martin DJ, et al. J Consult Clin Psychol 2000;68:438e50. Fuertes JN, et al. Patient Educ Couns 2007;66:29e36. Griffith S. Br J Gen Pract 1990; 40:114e6.

5 Στον 21ο αιώνα οι λέξεις «ιατρός» και «ασθενής» έχουν αντικατασταθεί από τις λέξεις «πάροχος» (provider) και «πελάτης ή καταναλωτής» (client or consumer) υπηρεσιών υγείας αντανακλώντας την εµπορευµατοποίηση της ιατρικής µε αποτέλεσµα την αποδυνάµωση της «σχέσης» (relationship) ιατρούασθενούς µε την µετατροπή της σε «συνάντηση» (encounter). Σε νοµικό επίπεδο η σχέση ιατρού-ασθενούς αντιµετωπίζεται πλέον σαν συνεταιρισµός (partnership). Potter SJ, McKinlay JB. From a relationship to encounter: an examination of longitudinal and lateral dimensions in the doctorpatient relationship. Soc Sci Med 2005; 61:

6 Η δυναµική της σχέσης αποκτά ιδιαίτερη διάσταση όταν πρόκειται να ληφθεί κάποια απόφαση (διαγνωστικού ελέγχου ή θεραπευτικού χειρισµού) και διαµορφώνεται ανάλογα µε το ακολουθούµενο µοντέλο: Πατερναλιστική σχέση: ο ιατρός παίρνει τις αποφάσεις Σχέση «µεσίτη»: ο ιατρός παίρνει τις αποφάσεις αξιολογώντας και την συνεισφορά του ασθενούς Shared decision: ο ιατρός και ο ασθενής συναποφασίζουν Informed decision: ο ασθενής παίρνει τις αποφάσεις αξιολογώντας τα δεδοµένα που έλαβε από τον ιατρό Καταναλωτική σχέση: ο ασθενής παίρνει τις αποφάσεις

7 Σύγχρονες πηγές πληροφόρησης των ασθενών (και των γιατρών;) Το διαδίκτυο είναι η κυριότερη εξωτερική πηγή πληροφόρησης και χρησιµοποιείται από το 40-58% των ασθενών µε προστατικό καρκίνο Steringa SK et al: BJU Int 2002; 89: Ramsey SD et al. Urology 2009; 74: Η εµπιστοσύνη στο διατιθέµενο υλικό γιά θέµατα υγείας στο διαδίκτυο µειώνεται (Η.Π.Α.) Rutten LF et al. NCI 2007, vol No Στην Ολλανδία, οι ασθενείς µε καρκίνο θεωρούν σαν πηγές πληροφόρησης τους διαδικτυακούς τόπους των φαρµακευτικών εταιρειών van der Poll-Franse LV et al. Support Care Cancer 2008; 16:

8 Αξιοπιστία των «µαζικά» διαθέσιµων πληροφοριών Μέχρι το : «Φυσικά και είναι αλήθεια, το γράφει η εφηµερίδα» Μέχρι το 2000: «Φυσικά και είναι αλήθεια, το είπαν στην τηλεόραση» Τον 21ο αιώνα: «Φυσικά και είναι αλήθεια, το είδα στο Internet»

9 Αξιοπιστία των διατιθέµενων στο διαδίκτυο πληροφοριών γιά την θεραπεία του προστατικού καρκίνου Σε γενικές γραµµές, οι διατιθέµενες πληροφορίες δεν είναι ακριβείς κυρίως από παράλειψη στοιχείων, ενώ αρκετές φορές τάσσονται µονοσήµαντα υπέρ κάποιας άποψης Fagerlin A et al. Ann Int Med 2004; 140:721-8, Pautler SE et al. Urology 2001; 57:230-3, Weintraub D et al. Patient Educ Couns 2004; 55: Η ακρίβεια των πληροφοριών για τις επιπτώσεις της ριζικής προστατεκτοµής στη σεξουαλικότητα είναι µικρή, µε το ποσοστό ανακρίβειας να είναι µεγαλύτερο στα sites της RARP συγκριτικά µε εκείνα της ανοικτής Mulhall JP et al. BJU Int 2009; 105:68-72

10 To YouTube είναι ανεπαρκής πηγή πληροφόρησης γιά τους ασθενείς µε προστατικό καρκίνο Steinberg PL et al. Urology 2010; 75: Overall, an online search using the Google search engine for robotic prostatectomy yielded many Web sites with unsubstantiated information of variable accuracy Steinberg PL & Ghavamian R. Urology 2011; 77:

11 γνώση πληροφορία γνώµη γνώση

12

13 Με τον ίδιο τρόπο που το διαδίκτυο και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης δηµιουργούν εσφαλµένες αντιλήψεις και να δίνουν µη τεκµηριωµένες πληροφορίες που επηρρεάζουν την άσκηση της ΕΒΜ, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µε τον ίδιο τρόπο για την διάχυση σωστών και αξιόπιστων πληροφοριών. Οι πάροχοι των τεκµηριωµένων πληροφοριών έχουν µεγαλύτερη προσβασιµότητα στο διαδίκτυο και µπορούν να καθοδηγούν τους ασθενείς και τους άλλους χρήστες.

14 Οι ασθενείς θεωρούν ότι το να φέρνουν πληροφορίες από το διαδίκτυο έχει γενικά θετική επίπτωση στη σχέση γιατρούασθενούς, µε προϋπόθεση ότι ο γιατρός έχει καλά επικοινωνιακά προσόντα και ότι δεν αισθάνεται «πρόκληση». Σύµφωνα πάλι µε τους ασθενείς, στο 15% των περιπτώσεων οι γιατροί αισθάνθηκαν «πρόκληση» και αντέδρασαν ανάλογα. E. Murray, et al., The Impact of Health Information on the Internet on the Physician-Patient Relationship: Patient Perceptions, Archives of Internal Medicine 163 (2003):

15 Χαρακτηριστικά των ασθενών που θεώρησαν ότι ο γιατρός τους «θίχθηκε»: Ανασφάλιστοι Σίγουροι για την ικανότητά τους να αξιολογούν τις πληροφορίες Οι θεωρούντες ότι η ποιότητα της περίθαλψής τους δεν ήταν πολύ καλή Η θεώρηση των γιατρών ότι ο ασθενής αµφισβητούσε την «εξουσία» τους ήταν η κυριότερη αιτία για την αποδιοργάνωση της σχέσης γιατρού-ασθενούς. Το 40% των γιατρών θεωρούσε ότι η συζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο έκανε την επίσκεψη λιγότερο αποτελεσµατική, ιδιαίτερα αν ο ασθενής ζητούσε κάτι που δεν ήταν σωστό ή ο γιατρός αισθανόταν ότι προκαλείται. E. Murray, et al., The Impact of Health Information on the Internet on Health Care and the Physician-Patient Relationship: National U.S. Survey among U.S. Physicians, Journal of Medical Internet Research 5 (2003): e17.

16 Η µετατόπιση της ισορροπίας της εξουσίας Tο διαδίκτυο αλλάζει την ισορροπία ης γνώσης µεταξύ των επαγγελµατιών υγείας και του κοινού, δίνοντας την δυνατότητα στους ασθενείς να συµµετέχουν ενεργότερα στην λήψη των σχετικών θεραπευτικών αποφάσεων ενώ παράλληλα συµβάλλει στην «από-επαγγελµατοποίηση» (deprofessionalization) της ιατρικής. Hardey M. Doctor in the house: the internet as a source of lay health knowledge and the challenge to expertise. Sociol Health Illness 1999; 21: Η επαγγελµατική ισχύς της ιατρικής δέχεται επίθεση από την δηµόσια διατιθέµενη ειδική γνώση και από την καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, εναλλακτικές λύσεις, στατιστικές µεγεθών υγείας και δικαιώµατα καταναλωτών. J A Powell, M Darvell,J A M Gray.The doctor, the patient and the worldwide web: how the internet is changing healthcare. J R Soc Med 2003;96:74 76

17 Πως αντιδρούν οι επαγγελµατίες υγείας στην αλλαγή του ρόλου του ασθενούς από «παθητικού δέκτη» (passive recipient) σε «ενεργό καταναλωτή» (active consumer) ; Αισθάνονται απειλή και αντιδρούν αµυντικά προβάλλοντας την ειδική γνώση που κατέχουν (expert opinion): health professional-centred relationship. Συνεργάζονται µε τον ασθενή στη συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών: patient-centred relationship. Κατευθύνουν τον ασθενή σε αξιόπιστους ιστοτόπους πληροφόρησης: Internet prescription.

18 Παίζει ρόλο η προσωπικότητα του γιατρού;

19 Historically, personality profiling of surgeons (Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)) has favored the ESTJ personality type [extroversion (E), sensing (S), thinking (T), and judging (J)].

20

21

22

23

24

Σκέψεις ενός ουρολόγου πάνω στο marketing

Σκέψεις ενός ουρολόγου πάνω στο marketing Σκέψεις ενός ουρολόγου πάνω στο marketing Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Marketing is defined by the American Marketing Association as "the activity, set of

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς

Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 SPECIAL ARTICLE Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς Η ικανοποίηση των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο. Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ. Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο. Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ. Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου στο πλαίσιο του μαθήματος: Επιστήμη της Πληροφόρησης στο Σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Xρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας Θέσεις και απόψεις Ελλήνων 15 35 ετών

Xρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας Θέσεις και απόψεις Ελλήνων 15 35 ετών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(2):246-256 Xρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας Θέσεις και απόψεις Ελλήνων 15 35 ετών ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή των θέσεων και των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ"

ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Καϊµακάµη Αγγελική ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ" ιπλωµατική Εργασία για

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικό management

Οδοντιατρικό management SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(2):236-244 Οδοντιατρικό management Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ARCHIVES OF

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική εξουθένωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και οι επιπτώσεις της στο επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας

Επαγγελματική εξουθένωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και οι επιπτώσεις της στο επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας archieves special article 1914 PAPPA (pages 8) Σελιδοποίηση: 18/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 19/2/2008 ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE Επαγγελματική εξουθένωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής

Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2014, 53(2): 133 140 HELLENIC JOURNAL OF NURSING 2014, 53(2): 133 140 Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής Κωνσταντίνος Γιαννακού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 vima asklipiou.gr Σελίδα 1 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ποιότητα ζωής ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):373-383 Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία

Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία 27 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία Δ. Παπαδοπούλου 1, Α. Πέτσα 2 1 Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Ειδικότητα, MSc in Health Management, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο», 2Ειδικευόμενη ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Οργανωσιακά και επιχειρησιακά μοντέλα ηλεκτρονικής υγείας: Έρευνα πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό άρθρο General article

Γενικό άρθρο General article 148 PSYCHIATRIKI 21 (2), 2010 Γενικό άρθρο General article : E - Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 1 Α.Γ. Παπαδοπούλου 2 1 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», Αθήνα 2 Β Ψυχιατρική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 313 Περιεχόμενα Contents Άρθρο Σύνταξης Editorial Η έννοια της αξιοπρέπειας: Μια σταθερή αλλά ξεχασμένη αξία

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα οργάνωσης της κοινωνίας, πρόσληψης της αρρώστιας και εφαρµογής πολιτικής

Πρότυπα οργάνωσης της κοινωνίας, πρόσληψης της αρρώστιας και εφαρµογής πολιτικής Πρότυπα οργάνωσης της κοινωνίας, πρόσληψης της αρρώστιας και εφαρµογής πολιτικής Σωτηριάδου Κυριακή 1, Σαράφης Παύλος 2, Μαλλιαρού Μαρία 3 1. Λγος (ΥΝ), MSc, Υπ. ιδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, 2η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ PATIENTSLIKEME

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ PATIENTSLIKEME ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματισμός και Ιατρικό Επάγγελμα Μαρία Δούκα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Επαγγελματισμός και Ιατρικό Επάγγελμα Μαρία Δούκα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2010 5 (2), 95-111 Social Cohesion and Development 2010 5 (2), 95-111 Άρθρα Articles Επαγγελματισμός και Ιατρικό Επάγγελμα Μαρία Δούκα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεύστε τη Στυτική Δεισλειτουργία. Οδηγός καταναλωτών για την κατανόηση και θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας

Θεραπεύστε τη Στυτική Δεισλειτουργία. Οδηγός καταναλωτών για την κατανόηση και θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας Θεραπεύστε τη Στυτική Δεισλειτουργία Οδηγός καταναλωτών για την κατανόηση και θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας Οδηγός καταναλωτών για την κατανόηση και θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 13, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014)

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 13, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014) _ΕΡΕΥΝΑ_ Η συμβολή της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Πάτσιος Δημήτριος 1, Κομνός

Διαβάστε περισσότερα

Ηθική και δεοντολογία στην κλινική πράξη: το ιατρικό απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στη σύγχρονη πραγµατικότητα

Ηθική και δεοντολογία στην κλινική πράξη: το ιατρικό απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στη σύγχρονη πραγµατικότητα ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 2, 63-70 ISSN 1791-9649 Ηθική και δεοντολογία στην κλινική πράξη: το ιατρικό απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στη σύγχρονη πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική ανάλυση δύο ερευνών μέτρησης της ικανοποίησης των εξωτερικών ασθενών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

Συγκριτική ανάλυση δύο ερευνών μέτρησης της ικανοποίησης των εξωτερικών ασθενών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2013, 30(3):316-324 Συγκριτική ανάλυση δύο ερευνών μέτρησης της ικανοποίησης των εξωτερικών ασθενών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ΣΚΟΠΟΣ Η συγκριτική παρουσίαση δύο

Διαβάστε περισσότερα

Μία θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς

Μία θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΟ AΡΘΡΟ Μία θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς Ιωάννης Μαντάς 1, Βασιλική Μπλέτσα 1 1. Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίο Αθηνών Περίληψη Η είσοδος της πληροφορικής στη ζωή μας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου Τόμος 32 - Τεύχος 4

Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου Τόμος 32 - Τεύχος 4 Μαργαρίτης Ε 1 Καθαράκη Μ 2 Τσακανίκος Μ 3 1 - Α' ΩΡΛ κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 2 - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 - ΩΡΛ κλινική Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Α. & Π. Κυριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ» ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ΕΞΑΜΗΝΟ) Καθηγητής : Κος Α. Γ. ηµητρόπουλος. Φοιτήτρια: Κορδάκη Γεωργία

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ» ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ΕΞΑΜΗΝΟ) Καθηγητής : Κος Α. Γ. ηµητρόπουλος. Φοιτήτρια: Κορδάκη Γεωργία ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ΕΞΑΜΗΝΟ) Καθηγητής : Κος Α. Γ. ηµητρόπουλος «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ» Φοιτήτρια: Κορδάκη Γεωργία Αρ. Μητρώου: 1340200700529 Περιεχόµενα Περιεχόµενα...2 1

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Αναστασία Τσουμπρακάκου ΟΤΕ ΑΕ atsoubrakak@gmail.com Δέσποινα Μανωλοπούλου Βιβλιοθήκη Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης dm@med.auth.gr Πανωραία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια διάταξη. ΜΕΡΟΣ Α Η Δεξαμενή Σκέψης Θουκυδίδης

Ημερήσια διάταξη. ΜΕΡΟΣ Α Η Δεξαμενή Σκέψης Θουκυδίδης Ημερήσια διάταξη ΜΕΡΟΣ Α Η Δεξαμενή Σκέψης Θουκυδίδης ΜΕΡΟΣ Β Στρατηγικό σχέδιο Μεθοδολογία - Ανάλυση SWOT Όραμα Υγείας Θουκυδίδη 2020 Παρουσίαση στρατηγικού Σχεδίου Υγείας 2020 ΜΕΡΟΣ Γ Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ιωάννης ιακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και η αξιολόγησή της

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και η αξιολόγησή της Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 SPECIAL ARTICLE Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και η αξιολόγησή της Μέχρι τα τέλη του 1970, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα