ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος Ποσό Ευρώ. STP εντολή (βλ. Γενικές Παρατηρήσεις αριθ.6) μή STP εντολή Ποσό > Ευρώ. (6), (9) Μέσω Alphaphone / Alpha Web Banking Ιδιώτες Εταιρίες 2.2 Πληρωμή πιστωτικών καρτών τρίτων τραπεζών (εσωτερικού) Με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων μέσω Καταστήματος Alphaphone / Alpha Web Banking Με καταβολή μετρητών 2 2,,8, 2. ΑΠΛΗ (1),() ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (2) για πίστωση λογαριασμού καταθέσεων για καταβολή μετρητών. Έκδοση εντολών από τις Κεντρικές Υπηρεσίες για πελάτες Καταστημάτων μας Έκδοση επιταγών σε Ευρώ 4.1 Έκδοση επιταγών σε συνάλλαγμα έναντι δικαιολογητικών άνευ δικαιολογητικών 1 2 1% 2 6. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (), (8).1 Με πίστωση λογαριασμού καταθέσεων Μέχρι του ισοτίμου Ευρώ. από του ισοτίμου Ευρώ.,1. άνω του ισοτίμου Ευρώ Με καταβολή μετρητών (4) 6. Μετατροπή εισερχόμενων εντολών ή επιταγών συναλλάγματος σε ισόποσο άλλο συνάλλαγμα για 1 κατάθεση σε λογαριασμό συναλλάγματος 7. Μετατροπή τραπεζικής επιταγής εκδόσεως Τραπέζης ή εισερχόμενης εντολής, σε ξένα τραπεζογραμμάτια του ιδίου ή άλλου νομίσματος, 8. Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό τρίτου 8.1 Μεταφορά ποσού σε λογαριασμό τρίτου 8.2 Μεταφορά ποσού σε λογαριασμό τρίτου μέσω ΑΤΜ 9. Χρήση ΑΤΜ άλλων τραπεζών (Ευρωζώνη & ΔΙΑΣΝΕΤ) Για αναλήψεις (επί του ποσού αναλήψεως) έως Ευρώ 1 άνω των Ευρώ 1 Για ερώτηση υπολοίπου Εκτός Ευρωζώνης: Αναλήψεις, + 1% 1% 7 1,2,4 1, 1,, 4,4 2 2,,8, 7 1,2,4 1,,, 1. Πληρωμή οφειλών στο ΑΤΜ του λογ/μού ΔΕΗ του λογ/μού ΤΙΜ 11. Πάγιες Εντολές για πληρωμή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ (7) πληρωμή Φυς. Αερίου (Ε.Π.Α.Α) λοιπές πληρωμές. Αγορά τραπεζικών ή ιδιωτικών επιταγών σε Ευρώ που είναι πληρωτέες σε άλλη τράπεζα 1. Αγορά επιταγών σε Ευρώ εκδόσεως της Τραπέζης εκδόσεως καταθετών ή πιστούχων που τηρούν λογαριασμό καταθέσεων ή χορηγήσεων στην Τράπεζα 14. Ανάκληση πληρωμής επιταγής (ανά τεμάχιο). Εισπράττεται και σε περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας Εταιρίες: ανά υποβολή Υπεύθυνης Δηλώσεως (αφορά σε πλήθος τεμαχίων). Επιστροφή επιταγής στον κομιστή (κάτοχο λογ/μού καταθέσεων) 16. Αναγγελία ειδοποίηση πελάτη για κάλυψη ακάλυπτης επιταγής του ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( συνέχεια),,29,, (βλ. Γενικές Παρατηρήσεις αριθ. 2) (ανά επιταγή),,29,, 8 ( 1) Επείγουσες Εντολές: πλέον 1. Εντολές με επιβάρυνση OUR : πλέον 1, (Ελάχ. Μέγ. 1). (2) Ισχύει για ποσά έως 1.. () Εισπράττονται ανεξαρτήτως νομίσματος εφόσον επιλογή επιβαρύνσεως της εντολής είναι SHA ή BEN. (4) Εισπράττονται ανεξαρτήτως νομίσματος, ποσού εφόσον επιλογή επιβαρύνσεως της εντολής είναι SHA ή BEN. () Σε περίπτωση μεσολαβήσεως τρίτης τράπεζας ο εντολοδόχος επιβαρύνεται με πρόσθετες προμήθειες, βάσει του τιμολογίου της τρίτης τραπέζης. (6) Εντολές με επιβάρυνση OUR : i) πλέον 1,2 για ποσά έως.,(ii) για ποσά από.,1., (iii) για ποσά άνω των.. (7) Δωρεάν για τους κατόχους λογ/μου Alpha Μισθοδοσία. (8) Οι εισερχόμενες εντολές (μέχρι.) σε περίπτωση λογ/μου Αlpha Μισθοδοσία φέρουν έκπτωση 8%. (9) Εντολές προς τράπεζες εξωτερικού διενεργούνται για ποσά έως Ευρώ. και με επιλογή εξόδων SHA. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 1. Αγορά τραπεζικών επιταγών συναλλάγματος 2% 2. Αγορά Traveler s Cheques της American Express Λοιπά (ανά τεμάχιο) 2 2. Μετατροπή τραπεζογραμματίων εκτός ζώνης Ευρώ σε άλλα Τραπεζογραμμάτια γενικώς Έως Ευρώ 1.,, Άνω των Ευρώ 1.,% 1 4. Πώληση ξένων τραπεζογραμματίων (τουριστικό) 1 (ανά διαβατήριο). Πώληση ξένων τραπεζογραμματίων (σπουδαστικό) 6. Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος Αγορά χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων συναλλάγματος έναντι Ευρώ (επί του ισότιμου του premium σε Ευρώ) 1 2 1

2 ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ) ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Απλές αξίες σε συνάλλαγμα προς Είσπραξη Ανεξαρτήτως λήξεως 4 Παράταση πάγιο 1. Απλές προς είσπραξη Ανεξαρτήτως λήξεως Παράταση ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 2. Αξίες προς είσπραξη μέσω ανταποκριτών εσωτερικού (επιπλέον των κανονικών) 1 6. Έξοδα επιστροφής αξίας απλήρωτης ή διαμαρτυρημένης 6 6 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1. Αξίες με Φορτωτικά Έγγραφα, 2. Εξόφληση Προθεσμιακών Υποχρεώσεων 1. Παράταση Αξιών Ενέγγυες πιστώσεις α) Προμήθεια εκδόσεως β) Προμήθεια εκτελέσεως/διακανονισμού γ) Προμήθεια βεβαιώσεως ανά αδιαίρετο τρίμηνο δ) Προμήθεια τροποποιήσεως ε) Προμήθεια εγγυήσεως/ακάλυπτων πιστώσεων ανά αδιαίρετο τρίμηνο στ) Προμήθεια ακυρώσεως 2, 2 7. Έξοδα SWIFT Προμήθεια εμπορικών αντιπροσώπων ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΕΣ 1. Απλές Αξίες προς είσπραξη 1 2. Παράταση Αξιών 7 7. Αξίες με φορτωτικά έγγραφα Αξίες με Φορτωτικά Έγγραφα ελεύθερα πληρωμής (Συναποκομίσεις) 1. Επιστραφείσες απλήρωτες Εντολές ληφθείσες για τακτοποίηση εκκρεμότητας Εξαγωγών για την οποία δεν υφίσταται φάκελος Άμεσες Πληρωμές 1 Ευρώ<. Ευρώ >. ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1. Κοινοποίηση Βεβαίωση 2 2. Εκτέλεση / Διακανονισμός Ακύρωση / Μη εκτέλεση 9 9. Τροποποίηση Μεταβίβαση σε άλλο δικαιούχο Τριγωνικές συναλλαγές 2, 6 Επιπλέον της προμήθειας 6. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιταγές προς το εξωτερικό από υποχρεώσεις εξαγωγών 2 2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 1. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς κατ αδιαίρετο τρίμηνο 2. Καλής Εκτελέσεως κατ αδιαίρετο τρίμηνο. 2. Λήψεως προκαταβολής, πληρωμών και δασμών κατ αδιαίρετο τρίμηνο 7 4. Προς ΕΟΤ για άδεια λειτουργίας γραφείου τουρισμού κατ αδιαίρετο τρίμηνο.. Προς ΑΤΕ κατ εντολή καπνεμπόρων 1, κατ αδιαίρετο μήνα. 6. Κατ εντολή αγροτών ή γεωργικών συνεταιρισμών και για τις οποίες έχει κατατεθεί κάλυμμα σε μετρητά σε δεσμευμένο άτοκο λογαριασμό Αντικαταστάσεως δεκάτων Προς ΟΠΕΚΕΠΕ για προεξόφληση επιδοτήσεων κατ αδιαίρετο τρίμηνο, 6 9. Λοιπές εγγυητικές, προς ΟΠΕΚΕΠΕ κατ αδιαίρετο μήνα Προς Α.Ε. Αποθετηρίου Τίτλων 11. Προς ΕΤΕΣΕΠ, Συνεγγυητικό 6. Τροποποίηση όρων εγγυητικής Επιστολής 1. Επιστολή προεπιλογής: πρόθεση εκδόσεως εγγυητικής επιστολής 6 6 συμμετοχής ή καλής εκτελέσεως 14. Έκδοση επιστολής πιστοληπτικής ικανότητας Τύπου Α Τύπου Β ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ανάληψη έργων). Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 16. Καλής Εκτελέσεως κατ αδιαίρετο τρίμηνο. Για Ε/Ε έως 1% του προϋπολογισμού έργου. 17. Πρόσθετης εγγυήσεως καλής εκτελέσεως 7 4 συμβάσεων. Για Ε/Ε 1% του προϋπολογισμού έργου. 18. Αντικαταστάσεως δεκάτων Λήψεως προκαταβολής 8 1. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 2. Καλής Εκτελέσεως. Προκαταβολών, πληρωμής εμπορευμάτων κ.λπ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Σημείωση: Για τις Εγγυητικές Επιστολές σε συνάλλαγμα, η προμήθεια υπολογίζεται σε ΕΥΡΩ βάσει της τιμής πωλήσεως του αντίστοιχου συναλλάγματος, που ισχύει κατά την ημέρα της εισπράξεως ή χρεώσεως του λογαριασμού

3 ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ) ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 1. Φύλαξη Χρεογράφων: Μετοχών Τραπέζης και Εταιριών του Ομίλου και Ομολόγων που έχουν αγορασθεί μέσω Τραπέζης Χρεογράφων και Ομολόγων γενικά (ετησίως) Χρεογράφων και Ομολόγων σε εξασφάλιση δανείων ή εγγυητικών επιστολών 2. Προσωρινή Κατάθεση Μετοχών Βεβαιώσεων για Γενικές Συνελεύσεις: για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της Τραπέζης και Εταιριών του Ομίλου για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις λοιπών εταιριών με κατάθεση μετοχών για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις λοιπών εταιριών με κατάθεση βεβαιώσεως του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Παράσταση σε Γενικές Συνελεύσεις, εκτός Τραπέζης και θυγατρικών εταιριών, οι μετοχές των οποίων είτε έχουν αποϋλοποιηθεί είτε όχι δι αντιπροσώπου δι υπαλλήλου Τραπέζης 4 12 ΔΙΑΦΟΡΑ Ποσό σε Ευρώ Ενοικίαση θυρίδων (ανάλογα με το μέγεθος) 9 2. Αντίγραφα λογ/μών (χρέωση μηνιαίως) μηνιαία (έντυπα) νθήμερα (έντυπα) εβδομαδιαία (έντυπα) ημερήσια (έντυπα) μηνιαία (ηλεκτρονικά) εβδομαδιαία (ηλεκτρονικά) ημερήσια (ηλεκτρονικά) Αποστολή ημερήσιου extrait μέσω SWIFT το μήνα το μήνα 4. Έξοδα SWIFT: Απλά Επείγοντα για κάθε μήνυμα για κάθε μήνυμα. Εκτίμηση ακινήτων Βάσει τιμολογίου εκτιμητού μηχανικού 6. Έλεγχος τίτλων 7. Δικαστικά έξοδα Τα πραγματικά 8. Παροχή στοιχείων από το αρχείο της Τραπέζης 9. Έρευνα περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό κληρονόμων, συνδίκων και εκκαθαριστών: σε όλο το δίκτυο σε μέρος μόνο του δικτύου 1 1 (για κάθε σελίδα πέραν της πρώτης Ευρώ,) 6 ΔΙΑΦΟΡΑ (...συνέχεια) 1. Χορήγηση καρνέ επιταγών για λογαριασμό Alpha Προνομιακός Για παραγγελία μέσω: με μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο: Καταστήματος Εναλλακτικών δικτύων έως Ευρώ. 1,,8 από Ευρώ.,11.,8,64 άνω των Ευρώ 1.,1,8 για λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία : Δωρεάν το πρώτο καρνέ ανά έτος Κάθε επόμενο: Έκπτωση % στις χρεώσεις Alpha Προνονιακός για λοιπούς λογαριασμούς (ανά φύλλο επιταγής) : 1,,8 εκτύπωση με μέριμνα του πελάτη:, 11. Πληρωμή εργοδοτικών εισφορών υπέρ του Ι.Κ.Α. Από το δίκτυο της Τραπέζης κατά τις τελευταίες ημερολογιακές ημέρες του μήνα κατά τις υπόλοιπες ημερολογιακές ημέρες του μήνα (βλ. Γενικές Παρατηρήσεις αριθ.) Από τα εναλλακτικά δίκτυα της Τραπέζης (ανεξαρτήτως ημερομηνίας). Πληρωμή οφειλών Φ.Π.Α. Από το δίκτυο της Τραπέζης κατά τις τελευταίες ημερολογιακές ημέρες του μήνα κατά τις υπόλοιπες ημερολογιακές ημέρες του μήνα (βλ. Γενικές Παρατηρήσεις αριθ.) Από τα εναλλακτικά δίκτυα της Τραπέζης (ανεξαρτήτως ημερομηνίας) 1, 1, Ποσό σε Ευρώ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. 2. Τονίζεται ότι όλες οι επιταγές σε Ευρώ που είναι πληρωτέες σε άλλη τράπεζα κατατίθενται υποχρεωτικά σε λογαριασμούς καταθέσεων ή χορηγήσεων ως εξής: για επιταγές ίδιας ή άλλης πόλης η τρίτη εργάσιμη ημέρα, για επιταγές άλλης χώρας Ζώνης Ευρώ η έβδομη εργάσιμη ημέρα για επιταγές άλλης χώρας εκτός Ζώνης Ευρώ η δέκατη εργάσιμη ημέρα. Η προμήθεια είτε για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών υπέρ του Ι.Κ.Α., είτε για την πληρωμή οφειλών Φ.Π.Α. εισπράττεται μόνον στην περίπτωση που ο πελάτης προσέρχεται στο Κατάστημα για να δώσει την εντολή πληρωμής κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ημερολογιακών ημερών του μηνός. 4. Το ως άνω Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και ισχύει από την παραπάνω ημερομηνία.. Το παρόν περιλαμβάνει τις συνήθεις βασικές συναλλαγές της Τραπέζης και δεν επεκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό συνιστάται να συμβουλεύεσθε τους αρμοδίους λειτουργούς της Τραπέζης πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή σας. 6. Ως συναλλαγή STP (Straight Through Process) χαρακτηρίζεται κάθε συναλλαγή ηλεκτρονικής μεταφοράς πιστώσεων, εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία υλοποιείται εφόσον πληρούνται όλες οι κάτωθι προϋποθέσεις: το ποσό είναι μέχρι Ευρώ. (ή του ισοτίμου σε GBP, SEK, DKK) νόμισμα είναι το Ευρώ (ή GBP, SEK, DKK) ύπαρξη: ονόματος εντολέα, ονόματος δικαιούχου, ΙΒΑΝ του δικαιούχου, ΒΙC της τράπεζας του δικαιούχου υποχρεωτική απουσία ειδικών οδηγιών υποχρεωτική επιλογή επιβαρύνσεως εξόδων SHA (Share), ΒΕΝ ή OUR Ποσό σε Ευρώ

4 Σκοπός αυτού του εντύπου είναι η ενημέρωση των πελατών της Alpha Bank για τους Όρους που ισχύουν, καθώς και για τα έξοδα που χρεώνονται στις Καταθέσεις και στις Χορηγήσεις. 1. Καταθέσεις (σε Ευρώ) ΙΔΙΩΤΩΝ Λογαριασμός Κλίμακες ποσών (σε Ευρώ) Επιτόκιο Ετήσια Απόδοση ** Λογαριασμός Κλίμακες ποσών (σε Ευρώ) Επιτόκιο Ετήσια Απόδοση ** Alpha 2.,1 Άνω,%,648% Alpha.,1 Άνω 1,% 1,29% Προνομιακός.,1 έως 2. 2,% 2,8% Ταμειακή 1.,1 έως.,8%,8646% (Ευρώ *) 1.,1 έως. 2,% 2,4% Διαχείριση.,1 έως 1.,7%,7626% 6.,1 έως 1. 1,8% 1,8% 1.,1 έως.,7%,7116%.,1 έως 6. 1,7% 1,71% έως 1.,%,79%.,1 έως. 1,6% 1,6799%.,1 έως.,9%,9146% Alpha 29 *** 1.,1 έως.,8%,88% Όψεως (Ευρώ.*) έως 1.,6%,661% Δεσμευμένες Καταθέσεις 2,1% 2,14% Alpha 2.,1 Άνω 2,1% 2,14% Ταμιευτήριο.,1 έως 2. 1,% 1,777% Όψεως 2.,1 Άνω 1,% 1,266% (Ευρώ *) 1.,1 έως. 1,4% 1,47% Κατοίκων Εξωτερικού έως.,%,% 6.,1 έως 1. 1,4% 1,424%.,1 έως 6. 1,2% 1,224% Repos ***.,1 έως. 1,1% 1,1184%.,1 έως.,7%,711% Προθεσμιακές Καταθέσεις (Ευρώ.*) *** 1.,1 έως.,6%,69% έως 1.,%,84% * Ελάχιστα όρια ανοίγματος ** Προ Φόρου (1%) επί των τόκων *** Διαπραγματεύσιμο Alpha 2.,1 Άνω,%,648% Έξοδα Κινήσεων Ταμιευτήριο Plus.,1 έως 2. 2,% 2,89% Οι κινήσεις (καταθέσειςαναλήψεις) που πραγματοποιούνται με κάρτες εκδόσεως της Alpha Bank (π.χ. Enter Visa, Visa, Mastercard, (Ευρώ *) 1.,1 έως. 1,9% 1,97% American Express, κ.λπ.) δεν επιβαρύνονται με τα έξοδα αυτά. 6.,1 έως 1. 1,8% 1,884%.,1 έως 6. 1,6% 1,6288% Alpha Προνομιακός, Alpha 1 2 για Νέους.,1 έως. 1,% 1,777% Για κάθε κίνηση (ανάληψη ή κατάθεση) πέραν των τεσσάρων κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 1.,1 έως. 1,% 1,1694% Alpha Ταμιευτήριο 1.,1 έως. 1,1% 1,1184% Σε κάθε λογαριασμό με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μέχρι Ευρώ. για κάθε κίνηση έως 1. 1,% 1,16% (ανάληψη ή κατάθεση) πέραν των πέντε κάθε μήνα (χρέωση κάθε εξάμηνο) Ευρώ 1 Alpha Ταμιευτήριο Plus Alpha 1 2.,1 Άνω,%,219% Για κάθε κίνηση (ανάληψη ή κατάθεση) πέραν των πέντε κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 1 για Παιδιά,1 έως. 2,7% 2,876% Alpha 1 2 για Παιδιά, Alpha 1 2 για Εφήβους (Ευρώ *) έως 2,% 2,8% Για κάθε ανάληψη πέραν των δύο κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 1 Alpha Μισθοδοσία (γεν. παρατ. ) Alpha ,1 Άνω,%,219% Για κάθε κίνηση (ανάληψη ή κατάθεση) πέραν των έξι (1) κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 1 για Εφήβους 7,1 έως 7. 2,7% 2,876% Alpha 29, Alpha (Ευρώ *) έως 7 2,% 2,8% Για κάθε κίνηση (ανάληψη ή κατάθεση) πέραν των τεσσάρων κάθε μήνα (κλιμακούμενη χρέωση κάθε μήνα): Από μέχρι και κινήσεις κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 1 Alpha ,1 Άνω,%,219% Άνω των κινήσεων κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ για Νέους 1.,1 έως 1. 2,7% 2,876% Alpha Ταμειακή Διαχείριση (Ευρώ *) έως 1. 2,% 2,8% Για κάθε κίνηση πέραν των εικοσιεννέα κάθε μήνα (κλιμακούμενη χρέωση κάθε μήνα): Από και μέχρι κινήσεων κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 1 Alpha έως 1. 2,7% 2,817% Άνω των κινήσεων κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ Μισθοδοσία (γεν. παρατ. ) 1.,1 έως. 1,% 1,29% (Ευρώ *).,1 Άνω 1,2% 1,274% (1) εφόσον ο κάτοχος παραμένει μισθωτός συνεργαζόμενης εταιρίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Alpha.,1 Άνω 1,% 1,266% (Ευρώ.*) 1.,1 έως.,8%,867%.,1 έως 1.,7%,7619% 1.,1 έως.,7%,711% έως 1.,%,76% Όροι Καταθέσεων Χορηγήσεων (τελευταία ενημέρωση ) Επίσης, με έξοδα κινήσεων δεν επιβαρύνονται οι Πάγιες Εντολές, οι πιστώσεις τόκων όλων των λογαριασμών καταθέσεων καθώς και οι χρεώσεις με τον αναλογούντα φόρο, οι πιστώσεις μισθοδοσίας εφόσον πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, οι κινήσεις λογαριασμών που πραγματοποιούνται μέσω Alphaphone, Alphaline και AlphaWeb Banking, οι κινήσεις που αφορούν σε μισθώματα θυρίδων, οι κινήσεις που αφορούν σε αντιλογισμό συναλλαγής, καθώς και στη συναλλαγή για την οποία πραγματοποιήθηκε ο αντιλογισμός.

5 Όροι Καταθέσεων Χορηγήσεων (τελευταία ενημέρωση ) Σκοπός αυτού του εντύπου είναι η ενημέρωση των πελατών της Alpha Bank για τους Όρους που ισχύουν, καθώς και για τα έξοδα που χρεώνονται στις Καταθέσεις και στις Χορηγήσεις. 1. Καταθέσεις (σε Ευρώ) συνέχεια Έξοδα Διαχειρίσεως Λογαριασμοί καταθέσεων, κινούμενοι ή ακίνητοι, των οποίων το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο εξαμήνου είναι μικρότερο των Ευρώ χρεώνονται με έξοδα διαχειρίσεως Ευρώ 9 κάθε εξάμηνο. Με έξοδα διαχειρίσεως, ανεξάρτητα από το ύψος του υπολοίπου τους, δεν επιβαρύνονται οι εξής λογαριασμοί : 1) προθεσμιακών καταθέσεων, 2) Alpha Μισθοδοσία εφόσον είναι ενεργοποιημένη στο λογ/μό η σήμανση «μισθωτός», ) Alpha 1I 2 I, 4) λοιποί λογ/σμοί μισθοδοσίας εφόσον αυτή πραγματοποιείται μέσω της Δ/νσεως Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Alpha Web Banking, Alphaline ή ΔΙΑΣΝΕΤ, ) ανηλίκων, 6) συνδεδεμένοι με την εξόφληση δόσεων δανείων, 7) που αφορούν στη συνεργασία πελατών με την υπηρεσία Alpha Private Banking, 8) Alpha Ταμειακή Διαχείριση. Γενικές Παρατηρήσεις 1. Οι τόκοι υπολογίζονται κάθε εξάμηνο και ειδικότερα την /6 και 1/ εκάστου έτους με βάση έτος 6 ημερών, εκτός του Alpha Ταμειακή Διαχείριση και Alpha Μισθοδοσία οι τόκοι των οποίων υπολογίζονται κάθε τρίμηνο και ειδικότερα την 1/, /6, /9 και 1/ εκάστου έτους. 2. Στους λογαριασμούς Alpha Προνομιακός, Alpha Ταμιευτήριο Plus, Alpha 1I 2 I για παιδιά, για εφήβους, για νέους, Alpha Μισθοδοσία, Alpha και Alpha Ταμειακή Διαχείριση που το επιτόκιο καθορίζεται βάσει κλίμακος, ο τόκος υπολογίζεται στο εκάστοτε ημερήσιο διαθέσιμο υπόλοιπο κεφαλαίου, με το αντίστοιχο επιτόκιο της κλίμακος, (που αναλογεί στο ύψος του κεφαλαίου) για όλο το ποσό του κεφαλαίου.. Στο λογαριασμό Alpha Ταμιευτήριο που το επιτόκιο καθορίζεται βάσει κλίμακος, ο τόκος υπολογίζεται για όλο το ποσό του κεφαλαίου με το αντίστοιχο επιτόκιο της κλίμακος που προσδιορίζεται βάσει του μέσου ημερήσιου υπολοίπου εξαμήνου. 4. Επί του ποσού των τόκων παρακρατείται φόρος ύψους 1% ο οποίος αποδίδεται στο Eλληνικό Δημόσιο.. Η κατάθεση μετρητών σε Ευρώ σε έντοκο λογαριασμό καταθέσεων αποφέρει τόκους από την επόμενη εργάσιμη μέρα. 6. Η κατάθεση ή ανάληψη μετρητών σε Ξένα Τραπεζογραμμάτια επιβαρύνεται με προμήθεια,2%. Στην κατάθεση ως ημερομηνία καταθέσεως (valeur) λογίζεται η τέταρτη εργάσιμη ημέρα, ενώ στην ανάληψη η τοκοφορία του ποσού που αναλαμβάνεται σταματά την προηγούμενη εργάσιμη. 7. Η ανάληψη μετρητών σε Ευρώ σταματά την τοκοφορία του ποσού που κάθε φορά αναλαμβάνεται: α. την ίδια ημέρα μόνον όταν αυτή πραγματοποιείται σε λογαριασμούς: i. άτοκους, όψεως ii. Alpha Ταμιευτήριο, Alpha Ταμιευτήριο Plus, Alpha Προνομιακός, Alpha Μισθοδοσία, Σειρά Alpha 1I 2 I, Alpha 29, Alpha, Alpha Ταμειακή Διαχείριση. β. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα στους λοιπούς έντοκους λογαριασμούς. 8. Η μεταφορά ποσών από λογαριασμό καταθέσεων ή/και χορηγήσεων σε άλλο λογαριασμό καταθέσεων ή/και χορηγήσεων του ίδιου πελάτη, άσχετα εάν οι λογαριασμοί αυτοί είναι τοκοφόροι ή όχι, λογίζεται με τοκοφόρο ημερομηνία αυθημερόν. 9. Η Alpha Bank συμμετέχει στο ΤAΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 224/9. 1. Όταν κατόπιν ειδικής συμφωνίας πραγματοποιείται ανάληψη από μη διαθέσιμο υπόλοιπο, τότε υπολογίζεται χρεωστικός τόκος για το αναλαμβανόμενο ποσό, με επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ελάχιστο δανειστικό επιτόκιο με προσαύξηση ολόκληρου του περιθωρίου. 11. Για τους όρους και τα έξοδα των καταθετικών λογαριασμών συναλλάγματος συνιστάται να συμβουλεύεστε πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή σας τους αρμοδίους λειτουργούς της Alpha Bank.. Σε περίπτωση απουσίας αυτόματης ηλεκτρονικής πιστώσεως του λογ/μού Alpha Μισθοδοσία επί έξι συνεχείς μήνες, ο λογαριασμός εκτοκίζεται από το επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο εκτοκισμού με τα ισχύοντα επιτόκια του λογ/μού Alpha Ταμιευτήριο.

6 2. Χορηγήσεις (σε Ευρώ) ΙΔΙΩΤΩΝ Όροι Καταθέσεων Χορηγήσεων (τελευταία ενημέρωση ) Σκοπός αυτού του εντύπου είναι η ενημέρωση των πελατών της Alpha Bank για τους Όρους που ισχύουν, καθώς και για τα έξοδα που χρεώνονται στις Καταθέσεις και στις Χορηγήσεις. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Επιτόκιο Επεξηγήσεις Επιτόκιο Επεξηγήσεις Στεγαστικό Πρόγραμμα Προνομιακού Επιτοκίου Alpha Όλα σε 1 για μεταφορά από άλλες τράπεζες Κυμαινόμενο 8,7% 26 Σταθερό για το 1 o έτος,%,16,17,19,2 για μεταφορά από την Alpha Bank Κυμαινόμενο 1,7% 26 Σταθερό για τα πρώτα 2 έτη,%,16,17,19,2 *για λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία Κυμαινόμενο 7,7% 26α για μεταφορά από άλλες τράπεζες Σταθερό 9,2% 26 Στη συνέχεια κυμαινόμενο για μεταφορά από την Alpha Bank Σταθερό 11,2% 26 ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως 8% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Επιπλέον Κυμαινόμενο 11,7% για ποσό δανείου άνω των Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου,8%,16,17,19,2 για λογαριασμούς μισθοδοσίας Κυμαινόμενο 9,7% για ποσό δανείου έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,%,16,17,19,2 Alpha x Κυμαινόμενο 1,% 2 ποσοστό χρηματοδοτήσεως άνω του 8% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Επιλογή άνω των Ευρώ 2. Κυμαινόμενο 8,2% 21 για ποσό δανείου άνω των Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,%,16,17,19,2 Ευρώ.,1 έως Ευρώ 2. Κυμαινόμενο 1,7% 21 για ποσό δανείου έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,2%,16,17,19,2 Ευρώ 6.,1 έως Ευρώ. Κυμαινόμενο 11,2% 21 έως Ευρώ 6. Κυμαινόμενο 11,7% 21 Alpha Σταθερό Σταθερό 11,7% 21 Σταθερό επιτόκιο για έτη 4,8% 14,,16,17,18,19,2 *για λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία μείον 1, ποσοστιαία μονάδα ανά κλίμακα επί του κυμαιν. επιτοκίου 21α Σταθερό επιτόκιο για έτη,% 14,,16,17,18,19,2 Alpha Προσωπικό Σταθερό,% 22 Σταθερό επιτόκιο για 7 έτη,2% 14,,16,17,18,19,2 *για λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία Σταθερό 1,% 22α Σταθερό επιτόκιο για 1 έτη,% 14,,16,17,18,19,2 Alpha Καταναλωτικό ποσοστό ιδίας συμμετοχής από % 2% Σταθερό 11,% 22 Σταθερό επιτόκιο για έτη,% 14,,16,17,18,19,2 ποσοστό ιδίας συμμετοχής άνω του 2% Σταθερό 1,2% 22 Στη συνέχεια κυμαινόμενο Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,8% 14,,16,17,18,19,2 για αγορά αυτοκινήτου Σταθερό 8,2% 22β Alpha Δάνειο Φυσικού Αερίου και Λοιπών Εργασιών Κυμαινόμενο 9,2% Alpha Προστασία Alpha 1 2 Δάνειο Φοιτητικών Εξόδων Σταθερό 9,% 2 Με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα έτη 4,4%,16,17,19,2 Alpha 1 2 Μεταπτυχιακών Σπουδών ποσοστό ιδίας συμμετοχής από % 2% Σταθερό 9,81% 24 Στη συνέχεια κυμαινόμενο ανάλογα με τη διάρκεια της προστασίας του επιτοκίου ποσοστό ιδίας συμμετοχής άνω του 2% Σταθερό 8,7% 24 για 1 έτη Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,8%,16,17,18β,19,2 Alpha 7 Κυμαινόμενο 1,2% για έτη Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,9%,16,17,18β,19,2 Alpha Προσωπικό Δάνειο Πρώτων Εξόδων Εγκαταστάσεως (Στεγ. Μόνο) Σταθερό 7,7% 27 για 2 έτη Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 2,%,16,17,18β,19,2 Alpha Δάνειο Εξόδων Κατοικίας Κυμαινόμενο 6,% 8 Alpha 1 2 Προσωπικό Σταθερό 1,6% 2 Alpha Δέσμευση Alpha 1 2 Καταναλωτικό ποσοστό ιδίας συμμετοχής από % 2% Σταθερό 9,81% 2 Με κυμαινόμενο επιτόκιο Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,%,16,4,2 ποσοστό ιδίας συμμετοχής άνω του 2% Σταθερό 8,7% 2 Σταθερό επιτόκιο για έτη 4,8%,16,4,2 Σταθερό επιτόκιο για έτη,%,16,4,2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σταθερό επιτόκιο για 7 έτη,2%,16,4,2 Σταθερό επιτόκιο για 1 έτη,%,16,4,2 Δανειστικό Επιτόκιο για κεφάλαιο κινήσεως 7,7% 1,,6 Σταθερό επιτόκιο για έτη,%,16,4,2 για δάνεια μέσης και μακράς προθεσμίας 7,7% 2,,4ii,4iii,,6 Alpha EURO RATE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 2, ΕΚΑΤ. ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Κυμαινόμενο επιτόκιο ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως 6% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Ανοικτό Επιχειρηματικό κυμαινόμενο 7,7% 1, για ποσό δανείου άνω των Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου,9%,16,17,19,2 Alpha Σταθερό Επιχειρηματικό σταθερό για 1 έτος ή 7,% για ποσό δανείου από Ευρώ.,1 έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,1%,16,17,19,2 σταθερό για 2 έτη ή 7,% για ποσό δανείου έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,%,16,17,19,2 σταθερό για έτη 7,7% ποσοστό χρηματοδοτήσεως από 6% έως 8% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Ταμειακή Διαχείριση κυμαινόμενο 7,7% 1, για ποσό δανείου άνω των Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,1%,16,17,19,2 Alpha Ανάπτυξη κυμαινόμενο ή 7,7% 29 για ποσό δανείου από Ευρώ.,1 έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,2%,16,17,19,2 σταθερό για 2 έτη ή 8,% 29 για ποσό δανείου έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,4%,16,17,19,2 σταθερό για 4 έτη 8,% 29 ποσοστό χρηματοδοτήσεως άνω του 8% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Επαγγελματικό Ακίνητο κυμαινόμενο ή Τρίμηνο Euribor 4i,,1,2 για ποσό δανείου άνω των Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,2%,16,17,19,2 σταθερό για έτη ή 6,2% 4i,,1,2 για ποσό δανείου από Ευρώ.,1 έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,%,16,17,19,2 σταθερό για έτη ή 6,7% 4i,,1,2 για ποσό δανείου έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,6%,16,17,19,2 σταθερό για 1 έτη ή 7,2% 4i,,1,2 σταθερό για έτη 7,% 4i,,1,2 Alpha Δάνειο Επισκευής Alpha Εξοπλισμός σταθερό για το 1 έτος και στη συνέχεια,% 11 Με κυμαινόμενο επιτόκιο Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 2,7%,16,17 κυμαινόμενο ή 7,7% 11 Σταθερό επιτόκιο για έτη,8%,16,17 σταθερό για έτη ή 7,2% 11 Σταθερό επιτόκιο για έτη 6,%,16,17 σταθερό για έτη 7,7% 11 Σταθερό επιτόκιο για 7 έτη 6,2%,16,17 Επαγγελματίες ΤΑΞΙ κυμαινόμενο ή 7,7% 29 Σταθερό επιτόκιο για 1 έτη 6,%,16,17 ( αγορά καινούργιου ΤΑΞΙ σταθερό για 2 έτη ή 6,7% 29 Σταθερό επιτόκιο για έτη 6,%,16,17 απόκτηση αδείας σταθερό για 4 έτη 7,2% 29 αγορά ΤΑΞΙ και απόκτηση αδείας) Επιδοτούμενα Στεγαστικά Δάνεια σε Δικαιούχους ΟΕΚ Δάνειο για Χρηματοδότηση Αντικαταστάσεως Τουριστικών Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης Με κυμαινόμενο επιτόκιο,4% 1, κυμαινόμενο ή 7,7% 29 σταθερό για 2 έτη ή 7,2% 29 Λοιπά Υφιστάμενα Στεγαστικά Δάνεια Κυμαινομένου Επιτοκίου 7,2% 1 σταθερό για 4 έτη 7,7% 29 Ιδιοκτήτες ΚΤΕΛ σταθερό για 8 έτη ή 6,7% Alpha Στεγαστικό Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) ( αγορά κυμαινόμενο ή Τρίμηνο Euribor Με σταθερό επιτόκιο για έτη,%,16,17,19,6 απόκτηση αδείας) σταθερό για το 1 έτος και στη συνέχεια 4,2% Με κυμαινόμενο επιτόκιο σταθερό για 7 έτη ή 7,% ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως 6% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου,6%,16,17,19,2,7 κυμαινόμενο Τρίμηνο Euribor ποσοστό χρηματοδοτήσεως από 6% έως 8% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου,9%,16,17,19,2,7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩ 2, ΕΚΑΤ. ΛΟΙΠΕΣ Alpha (επιτόκιο υπεραναλήψεως) 7,7% 1, Υπερανάληψη (σε Alpha Μισθοδοσία) άνω των Ευρώ 2. 9,7% Alpha 6 Κεφάλαιο Κινήσεως χωρίς χρονικούς περιορισμούς 7,7% 1, έως Ευρώ 2. 9,24% Alpha 6 Κεφάλαιο Κινήσεως USD, GBP, JPY, CHF ΕΔΕ Συναλλάγματος έως Ευρώ 1. 8,72% Alpha 62 Κεφάλαιο Κινήσεως σταθερό για έτη 7,2% 1 έως Ευρώ 1 Alpha 6 Κεφάλαιο Κινήσεως σταθερού επιτοκίου ορισμένου χρόνου Διαπραγματεύσιμο Alpha Δάνειο Εξοφλήσεως Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποθέσεων* Alpha 6 Κεφάλαιο Κινήσεως κυμαινομένου επιτοκίου Μηνιαίο Euribor 1, έναντι καλυμμάτων Α' τάξεως 7,2% Δάνειο Παγίων Εγκαταστάσεων 7,7% 2,,4,,6 εν μέρει έναντι ή άνευ καλυμμάτων Α' τάξεως,% Alpha 81 Επαγγελματική Στέγη κυμαινόμενο ή 7,7% 4, * με ενσωμάτωση τους σε στεγαστικό δάνειο, ισχύει το επιτόκιο του στεγαστικού 28 ( αγορά σταθερό για έτη 6,%,4ii,4iii, επισκευή, ανέγερση)

7 2. Χορηγήσεις (σε Ευρώ) συνέχεια Γενικές Παρατηρήσεις Όροι Καταθέσεων Χορηγήσεων (τελευταία ενημέρωση ) Σκοπός αυτού του εντύπου είναι η ενημέρωση των πελατών της Alpha Bank για τους Όρους που ισχύουν, καθώς και για τα έξοδα που χρεώνονται στις Καταθέσεις και στις Χορηγήσεις. Επεξηγήσεις (συνέχεια) 1. Η καταβολή μετρητών σε τρεχούμενους αλληλόχρεους λογαριασμούς χορηγήσεων συνεπάγεται τη διακοπή της 18α. Τα επιτόκια προσαυξάνονται ως κάτωθι: τοκοφορίας του εξοφλούμενου ποσού την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η καταβολή μετρητών για εξόφληση δόσεων τοκοχρεωλυτικών ή χρεολυτικών δανείων συνεπάγεται τη διακοπή της τοκοφορίας του εξοφλούμενου ποσού αυθημερόν. 2. Η ανάληψη μετρητών (εκταμίευση) από τρεχούμενους αλληλόχρεους λογαριασμούς χορηγήσεων συνεπάγεται την 18β. ύψος χρηματοδοτήσεως έως και 8% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου, άνευ προσαυξήσεως επιτοκίου, ύψος χρηματοδοτήσεως από 8% έως 1% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου, προσαύξηση επιτοκίου,%. Οι προσαυξήσεις ισχύουν για όλο το ποσό του δανείου και καθ όλη τη διάρκεια του δανείου. Τα κυμαινόμενα επιτόκια του Alpha Προστασία αυξάνονται κατά,% σε περίπτωση χρηματοδότησης άνω του 8% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου. 19. Για κάθε πιστοποίηση/έκθεση προόδου εργασιών που πραγματοποιείται από μηχανικό της Τραπέζης, εισπράττονται τα ελάχιστα πραγματικά έξοδα Ευρώ. Σε περίπτωση αιτήματος πελάτη για αλλαγή Στεγαστικού Προγράμματος εισπράττεται Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Υφισταμένου Δανείου Ευρώ. 21. Εισπράττεται Ετήσια Συνδρομή Ευρώ 8. έναρξη της τοκοφορίας του αναλαμβανόμενου ποσού την προηγούμενη εργάσιμη. Η ανάληψη μετρητών (εκταμίευση) με τη μορφή δανείου τοκοχρεωλυτικού ή χρεολυτικού, συνεπάγεται την έναρξη της τοκοφορίας του αναλαμβανόμενου ποσού αυθημερόν.. Η καθυστέρηση εξοφλήσεως οποιουδήποτε ποσού ή δόσεως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, που είχε συμφωνηθεί 2. συμβατικά, συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτού με επιτόκιο υπερημερίας, που υπολογίζεται από την ημερομηνία καθυστερήσεως μέχρι την ημερομηνία εξοφλήσεώς του. 4. Η μεταβολή του κυμαινόμενου επιτοκίου ενεργοποιείται από την ημερομηνία που αναφέρεται κάθε φορά στην 21α. Χωρίς Ετήσια Συνδρομή τα πρώτα έτη. ανακοίνωση που δημοσιεύει η Τράπεζα στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό Τύπο. 22. Εισπράττονται Αμοιβή Προεγκρίσεως Ευρώ και κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ, ανά μήνα διάρκειας δανείου. H Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως συμψηφίζεται κατά την εκταμίευση του δανείου με τα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Επεξηγήσεις 22α. Χωρίς Αμοιβή Προεγκρίσεως. Εισπράττονται κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ, ανεξαρτήτως διάρκειας δανείου. 22β. Εισπράττονται κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος 1,. 1. Οι τόκοι υπολογίζονται ανά τρίμηνο (1.,.6,.9,1.) και βάσει έτους 6 ημερών. 22γ. Εισπράττονται Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως Ευρώ και και κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ 2,1 ανά μήνα 2. διάρκειας δανείου. H Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως συμψηφίζεται κατά την εκταμίευση του δανείου με τα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος. Οι τόκοι υπολογίζονται ανά τρίμηνο ή εξάμηνο (/6.1/) ανάλογα με τη συμφωνία πελάτου και Τραπέζης (σύμβαση δανείου). 2. Εισπράττονται Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως Ευρώ και κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ 2,8. H Εφάπαξ. Κατά την υπογραφή της συμβάσεως εισπράττονται πραγματικά έξοδα ως κάτωθι: Αμοιβή Προεγκρίσεως συμψηφίζεται κατά την εκταμίευση του δανείου με τα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος. α),%,% εφάπαξ για τις μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις. 24. Εισπράττονται Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ 9, κατά την εκταμίευση. β),1%,% ετησίως επί των εγκρινομένων ορίων βραχυπρόθεσμης χρηματοδοτήσεως. 2. Εισπράττονται Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως Ευρώ και κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ,. H Εφάπαξ 4. Κατά τη σύναψη δανείων, ο δανειοδοτούμενος επιβαρύνεται επίσης με έξοδα: Αμοιβή Προεγκρίσεως συμψηφίζεται κατά την εκταμίευση του δανείου με τα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος. i) ελέγχου τίτλων (πάγιο ) ii) συμβολαιογραφικά έξοδα iii) προσημειώσεως ή υποθήκης. 26. Εισπράττονται Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος βάσει του ποσού του δανείου κατά την εκταμίευση: i) για ποσά έως., ii) 18. Σε περίπτωση που η απορρόφηση του δανείου καθυστερεί, εισπράττεται προμήθεια αδράνειας,% με ελάχιστο Ευρώ 6 που υπολογίζεται επί του μη αναληφθέντος τμήματος του δανείου εντός εξαμήνου από την έγκρισή του. για ποσά άνω των.. 26α. Έκπτωση % στα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος. 6. Το περιθώριο αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεως (τόσο για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κινήσεως όσο και για 27. Εισπράττονται Έξοδα Επεξ. Αιτήματος Ευρώ 8 για ποσά έως Ευρώ. και Ευρώ από Ευρώ.1 και άνω, κατά την εκταμίευση. δάνεια μέσης και μακράς προθεσμίας). 28. Ισχύει το επιτόκιο του αντίστοιχου δανείου για κατοικία. 7. 1, καταβαλλόμενα εφ άπαξ κατά την εκταμίευση. 29. Τα έξοδα διαχειρίσεως ανέρχονται σε Ευρώ, καταβαλλόμενα εφάπαξ κατά την εκταμίευση. 8., καταβαλλόμενα εφ άπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση.. Τα έξοδα διαχειρίσεως ανέρχονται σε,% ως κάτωθι : i) επί των εγκεκριμένων ορίων (εφ' άπαξ) 9. 2, καταβαλλόμενα εφ άπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση. ii) επί των εκάστοτε ανανεούμενων ορίων (μία φορά ετησίως) iii) επί αυξήσεως ήδη υφισταμένων ορίων (επί της διαφοράς) 1. 1 ετησίως, καταβαλλόμενα κατά την εκταμίευση και σε συνέχεια επετειακά. 1. Σε περίπτωση επιμηκύνσεως της διάρκειας του δανείου κατόπιν αιτήματος του πελάτη, επιπλέον επιβάρυνση Ευρώ (πλέον εξόδων 11. Τα έξοδα διαχειρίσεως ανέρχονται σε : για ποσό δανείου έως και. 2. υποθηκοφυλακείου). Τα έξοδα διαχειρίσεως ανέρχονται σε : 8 για ποσό δανείου από.1 έως και 8.,% (επί του ποσού του δανείου) για αγορά έτοιμου επαγγελματικού ακινήτου ή οικοπέδου (εφόσον απαιτείται εκτίμηση) 1. για ποσό δανείου από 8.1 έως και.,%,% (επί του ποσού του δανείου) για ανέγερση, αποπεράτωση, προσθήκη, επισκευή ή συντήρηση επαγγελματικού ακινήτου 1. για ποσό δανείου άνω των.. Τα έξοδα διαχειρίσεως ανέρχονται σε Ευρώ, καταβαλλόμενα εφάπαξ κατά την εκταμίευση. καταβαλλόμενα εφ άπαξ κατά την εκταμίευση 4. Εισπράττεται Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως Ευρώ 2. Τα έξοδα επιδόσεως των συμβάσεων ενεχυριάσεως. Σε περίπτωση μειώσεως της αρχικής διάρκειας του δανείου, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, επιπλέον επιβάρυνση η οποία ανέρχεται σε 1,% επι του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου.. βαρύνουν το δανειολήπτη. Εισπράττεται Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως Ευρώ. Τα έξοδα υποθηκοφυλακείου και παραστάσεως δικηγόρου για την εγγραφή βάρους βαρύνουν τον δανειολήπτη. 1. Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (σήμερα 4,%) πλέον 6. Μετά τη λήξη της αρχικής σταθερής περιόδου και για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου, το επιτόκιο μετατρέπεται αυτόματα σε 14. περιθωρίου που καθορίζει η Τράπεζα για την αντίστοιχη κατηγορία στεγαστικού δανείου. Μετά τη λήξη της αρχικής σταθερής περιόδου το επιτόκιο μετατρέπεται αυτόματα σε Κυμαινόμενο, συνδεμένο με το 7. Κυμαινόμενο όπως περιγράφεται στον όρο (7). Το κυμαινόμενο επιτόκιο του δανείου σε Ελβετικό Φράγκο έχει ως βάση τη μέση τιμή του εύρους διακυμάνσεως του επιτοκίου Δέσμη Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου σήμερα 1,8%. Παράλληλα ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα τότε ισχύοντα προγράμματα σταθερού επιτοκίου για,, 7, 1 και έτη. Στόχος της Ελβετικής Κεντρικής Τραπέζης (σήμερα 2,7%) για το LIBOR M CHF, πλέον περιθωρίου που καθορίζει η Τράπεζα για τη συγκεκριμένη κατηγορία στεγαστικού δανείου.. Σε περίπτωση επιμηκύνσεως της αρχικής διάρκειας του δανείου πέραν των 2 ετών, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, 8. Εισπράττεται Ετήσια Συνδρομή Ευρώ 4. επιπλέον επιβάρυνση Ευρώ (πλέον εξόδων υποθηκοφυλακείου και δικηγόρου σε περίπτωση που έχει εγγραφεί προσημείωση). 16. Σε περίπτωση μειώσεως της αρχικής διάρκειας του δανείου, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, επιπλέον επιβάρυνση ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 2, εκατοστιαίες μονάδες επιπλέον του εκάστοτε συμβατικού επιτοκίου Ευρώ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Εισφορά του Νόμου 8/7,6% 17. Εισπράττεται εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως ως κάτωθι:,% για στεγαστικά δάνεια Ποσό δανείου: Άνω των. Εφάπαξ Δαπάνη: Τα έξοδα υποθηκοφυλακείου και παραστάσεως δικηγόρου για την εγγραφή βάρους βαρύνουν τον δανειολήπτη.

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.4.2.β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σπουδαστες:Πασχαλίδου Γεωργία Λουκανάρη Αλεξάνδρα Επιβλέπων Καθηγητής: Τσούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00 Α. Α.. 8 9 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΛΩΛΟΥ ΓΛΑΥΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Εθνική Παίδων

Λογαριασμός Εθνική Παίδων Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα