ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος Ποσό Ευρώ. STP εντολή (βλ. Γενικές Παρατηρήσεις αριθ.6) μή STP εντολή Ποσό > Ευρώ. (6), (9) Μέσω Alphaphone / Alpha Web Banking Ιδιώτες Εταιρίες 2.2 Πληρωμή πιστωτικών καρτών τρίτων τραπεζών (εσωτερικού) Με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων μέσω Καταστήματος Alphaphone / Alpha Web Banking Με καταβολή μετρητών 2 2,,8, 2. ΑΠΛΗ (1),() ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (2) για πίστωση λογαριασμού καταθέσεων για καταβολή μετρητών. Έκδοση εντολών από τις Κεντρικές Υπηρεσίες για πελάτες Καταστημάτων μας Έκδοση επιταγών σε Ευρώ 4.1 Έκδοση επιταγών σε συνάλλαγμα έναντι δικαιολογητικών άνευ δικαιολογητικών 1 2 1% 2 6. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (), (8).1 Με πίστωση λογαριασμού καταθέσεων Μέχρι του ισοτίμου Ευρώ. από του ισοτίμου Ευρώ.,1. άνω του ισοτίμου Ευρώ Με καταβολή μετρητών (4) 6. Μετατροπή εισερχόμενων εντολών ή επιταγών συναλλάγματος σε ισόποσο άλλο συνάλλαγμα για 1 κατάθεση σε λογαριασμό συναλλάγματος 7. Μετατροπή τραπεζικής επιταγής εκδόσεως Τραπέζης ή εισερχόμενης εντολής, σε ξένα τραπεζογραμμάτια του ιδίου ή άλλου νομίσματος, 8. Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό τρίτου 8.1 Μεταφορά ποσού σε λογαριασμό τρίτου 8.2 Μεταφορά ποσού σε λογαριασμό τρίτου μέσω ΑΤΜ 9. Χρήση ΑΤΜ άλλων τραπεζών (Ευρωζώνη & ΔΙΑΣΝΕΤ) Για αναλήψεις (επί του ποσού αναλήψεως) έως Ευρώ 1 άνω των Ευρώ 1 Για ερώτηση υπολοίπου Εκτός Ευρωζώνης: Αναλήψεις, + 1% 1% 7 1,2,4 1, 1,, 4,4 2 2,,8, 7 1,2,4 1,,, 1. Πληρωμή οφειλών στο ΑΤΜ του λογ/μού ΔΕΗ του λογ/μού ΤΙΜ 11. Πάγιες Εντολές για πληρωμή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ (7) πληρωμή Φυς. Αερίου (Ε.Π.Α.Α) λοιπές πληρωμές. Αγορά τραπεζικών ή ιδιωτικών επιταγών σε Ευρώ που είναι πληρωτέες σε άλλη τράπεζα 1. Αγορά επιταγών σε Ευρώ εκδόσεως της Τραπέζης εκδόσεως καταθετών ή πιστούχων που τηρούν λογαριασμό καταθέσεων ή χορηγήσεων στην Τράπεζα 14. Ανάκληση πληρωμής επιταγής (ανά τεμάχιο). Εισπράττεται και σε περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας Εταιρίες: ανά υποβολή Υπεύθυνης Δηλώσεως (αφορά σε πλήθος τεμαχίων). Επιστροφή επιταγής στον κομιστή (κάτοχο λογ/μού καταθέσεων) 16. Αναγγελία ειδοποίηση πελάτη για κάλυψη ακάλυπτης επιταγής του ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( συνέχεια),,29,, (βλ. Γενικές Παρατηρήσεις αριθ. 2) (ανά επιταγή),,29,, 8 ( 1) Επείγουσες Εντολές: πλέον 1. Εντολές με επιβάρυνση OUR : πλέον 1, (Ελάχ. Μέγ. 1). (2) Ισχύει για ποσά έως 1.. () Εισπράττονται ανεξαρτήτως νομίσματος εφόσον επιλογή επιβαρύνσεως της εντολής είναι SHA ή BEN. (4) Εισπράττονται ανεξαρτήτως νομίσματος, ποσού εφόσον επιλογή επιβαρύνσεως της εντολής είναι SHA ή BEN. () Σε περίπτωση μεσολαβήσεως τρίτης τράπεζας ο εντολοδόχος επιβαρύνεται με πρόσθετες προμήθειες, βάσει του τιμολογίου της τρίτης τραπέζης. (6) Εντολές με επιβάρυνση OUR : i) πλέον 1,2 για ποσά έως.,(ii) για ποσά από.,1., (iii) για ποσά άνω των.. (7) Δωρεάν για τους κατόχους λογ/μου Alpha Μισθοδοσία. (8) Οι εισερχόμενες εντολές (μέχρι.) σε περίπτωση λογ/μου Αlpha Μισθοδοσία φέρουν έκπτωση 8%. (9) Εντολές προς τράπεζες εξωτερικού διενεργούνται για ποσά έως Ευρώ. και με επιλογή εξόδων SHA. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 1. Αγορά τραπεζικών επιταγών συναλλάγματος 2% 2. Αγορά Traveler s Cheques της American Express Λοιπά (ανά τεμάχιο) 2 2. Μετατροπή τραπεζογραμματίων εκτός ζώνης Ευρώ σε άλλα Τραπεζογραμμάτια γενικώς Έως Ευρώ 1.,, Άνω των Ευρώ 1.,% 1 4. Πώληση ξένων τραπεζογραμματίων (τουριστικό) 1 (ανά διαβατήριο). Πώληση ξένων τραπεζογραμματίων (σπουδαστικό) 6. Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος Αγορά χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων συναλλάγματος έναντι Ευρώ (επί του ισότιμου του premium σε Ευρώ) 1 2 1

2 ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ) ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Απλές αξίες σε συνάλλαγμα προς Είσπραξη Ανεξαρτήτως λήξεως 4 Παράταση πάγιο 1. Απλές προς είσπραξη Ανεξαρτήτως λήξεως Παράταση ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 2. Αξίες προς είσπραξη μέσω ανταποκριτών εσωτερικού (επιπλέον των κανονικών) 1 6. Έξοδα επιστροφής αξίας απλήρωτης ή διαμαρτυρημένης 6 6 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1. Αξίες με Φορτωτικά Έγγραφα, 2. Εξόφληση Προθεσμιακών Υποχρεώσεων 1. Παράταση Αξιών Ενέγγυες πιστώσεις α) Προμήθεια εκδόσεως β) Προμήθεια εκτελέσεως/διακανονισμού γ) Προμήθεια βεβαιώσεως ανά αδιαίρετο τρίμηνο δ) Προμήθεια τροποποιήσεως ε) Προμήθεια εγγυήσεως/ακάλυπτων πιστώσεων ανά αδιαίρετο τρίμηνο στ) Προμήθεια ακυρώσεως 2, 2 7. Έξοδα SWIFT Προμήθεια εμπορικών αντιπροσώπων ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΕΣ 1. Απλές Αξίες προς είσπραξη 1 2. Παράταση Αξιών 7 7. Αξίες με φορτωτικά έγγραφα Αξίες με Φορτωτικά Έγγραφα ελεύθερα πληρωμής (Συναποκομίσεις) 1. Επιστραφείσες απλήρωτες Εντολές ληφθείσες για τακτοποίηση εκκρεμότητας Εξαγωγών για την οποία δεν υφίσταται φάκελος Άμεσες Πληρωμές 1 Ευρώ<. Ευρώ >. ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1. Κοινοποίηση Βεβαίωση 2 2. Εκτέλεση / Διακανονισμός Ακύρωση / Μη εκτέλεση 9 9. Τροποποίηση Μεταβίβαση σε άλλο δικαιούχο Τριγωνικές συναλλαγές 2, 6 Επιπλέον της προμήθειας 6. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιταγές προς το εξωτερικό από υποχρεώσεις εξαγωγών 2 2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 1. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς κατ αδιαίρετο τρίμηνο 2. Καλής Εκτελέσεως κατ αδιαίρετο τρίμηνο. 2. Λήψεως προκαταβολής, πληρωμών και δασμών κατ αδιαίρετο τρίμηνο 7 4. Προς ΕΟΤ για άδεια λειτουργίας γραφείου τουρισμού κατ αδιαίρετο τρίμηνο.. Προς ΑΤΕ κατ εντολή καπνεμπόρων 1, κατ αδιαίρετο μήνα. 6. Κατ εντολή αγροτών ή γεωργικών συνεταιρισμών και για τις οποίες έχει κατατεθεί κάλυμμα σε μετρητά σε δεσμευμένο άτοκο λογαριασμό Αντικαταστάσεως δεκάτων Προς ΟΠΕΚΕΠΕ για προεξόφληση επιδοτήσεων κατ αδιαίρετο τρίμηνο, 6 9. Λοιπές εγγυητικές, προς ΟΠΕΚΕΠΕ κατ αδιαίρετο μήνα Προς Α.Ε. Αποθετηρίου Τίτλων 11. Προς ΕΤΕΣΕΠ, Συνεγγυητικό 6. Τροποποίηση όρων εγγυητικής Επιστολής 1. Επιστολή προεπιλογής: πρόθεση εκδόσεως εγγυητικής επιστολής 6 6 συμμετοχής ή καλής εκτελέσεως 14. Έκδοση επιστολής πιστοληπτικής ικανότητας Τύπου Α Τύπου Β ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ανάληψη έργων). Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 16. Καλής Εκτελέσεως κατ αδιαίρετο τρίμηνο. Για Ε/Ε έως 1% του προϋπολογισμού έργου. 17. Πρόσθετης εγγυήσεως καλής εκτελέσεως 7 4 συμβάσεων. Για Ε/Ε 1% του προϋπολογισμού έργου. 18. Αντικαταστάσεως δεκάτων Λήψεως προκαταβολής 8 1. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 2. Καλής Εκτελέσεως. Προκαταβολών, πληρωμής εμπορευμάτων κ.λπ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Σημείωση: Για τις Εγγυητικές Επιστολές σε συνάλλαγμα, η προμήθεια υπολογίζεται σε ΕΥΡΩ βάσει της τιμής πωλήσεως του αντίστοιχου συναλλάγματος, που ισχύει κατά την ημέρα της εισπράξεως ή χρεώσεως του λογαριασμού

3 ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ) ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 1. Φύλαξη Χρεογράφων: Μετοχών Τραπέζης και Εταιριών του Ομίλου και Ομολόγων που έχουν αγορασθεί μέσω Τραπέζης Χρεογράφων και Ομολόγων γενικά (ετησίως) Χρεογράφων και Ομολόγων σε εξασφάλιση δανείων ή εγγυητικών επιστολών 2. Προσωρινή Κατάθεση Μετοχών Βεβαιώσεων για Γενικές Συνελεύσεις: για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της Τραπέζης και Εταιριών του Ομίλου για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις λοιπών εταιριών με κατάθεση μετοχών για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις λοιπών εταιριών με κατάθεση βεβαιώσεως του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Παράσταση σε Γενικές Συνελεύσεις, εκτός Τραπέζης και θυγατρικών εταιριών, οι μετοχές των οποίων είτε έχουν αποϋλοποιηθεί είτε όχι δι αντιπροσώπου δι υπαλλήλου Τραπέζης 4 12 ΔΙΑΦΟΡΑ Ποσό σε Ευρώ Ενοικίαση θυρίδων (ανάλογα με το μέγεθος) 9 2. Αντίγραφα λογ/μών (χρέωση μηνιαίως) μηνιαία (έντυπα) νθήμερα (έντυπα) εβδομαδιαία (έντυπα) ημερήσια (έντυπα) μηνιαία (ηλεκτρονικά) εβδομαδιαία (ηλεκτρονικά) ημερήσια (ηλεκτρονικά) Αποστολή ημερήσιου extrait μέσω SWIFT το μήνα το μήνα 4. Έξοδα SWIFT: Απλά Επείγοντα για κάθε μήνυμα για κάθε μήνυμα. Εκτίμηση ακινήτων Βάσει τιμολογίου εκτιμητού μηχανικού 6. Έλεγχος τίτλων 7. Δικαστικά έξοδα Τα πραγματικά 8. Παροχή στοιχείων από το αρχείο της Τραπέζης 9. Έρευνα περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό κληρονόμων, συνδίκων και εκκαθαριστών: σε όλο το δίκτυο σε μέρος μόνο του δικτύου 1 1 (για κάθε σελίδα πέραν της πρώτης Ευρώ,) 6 ΔΙΑΦΟΡΑ (...συνέχεια) 1. Χορήγηση καρνέ επιταγών για λογαριασμό Alpha Προνομιακός Για παραγγελία μέσω: με μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο: Καταστήματος Εναλλακτικών δικτύων έως Ευρώ. 1,,8 από Ευρώ.,11.,8,64 άνω των Ευρώ 1.,1,8 για λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία : Δωρεάν το πρώτο καρνέ ανά έτος Κάθε επόμενο: Έκπτωση % στις χρεώσεις Alpha Προνονιακός για λοιπούς λογαριασμούς (ανά φύλλο επιταγής) : 1,,8 εκτύπωση με μέριμνα του πελάτη:, 11. Πληρωμή εργοδοτικών εισφορών υπέρ του Ι.Κ.Α. Από το δίκτυο της Τραπέζης κατά τις τελευταίες ημερολογιακές ημέρες του μήνα κατά τις υπόλοιπες ημερολογιακές ημέρες του μήνα (βλ. Γενικές Παρατηρήσεις αριθ.) Από τα εναλλακτικά δίκτυα της Τραπέζης (ανεξαρτήτως ημερομηνίας). Πληρωμή οφειλών Φ.Π.Α. Από το δίκτυο της Τραπέζης κατά τις τελευταίες ημερολογιακές ημέρες του μήνα κατά τις υπόλοιπες ημερολογιακές ημέρες του μήνα (βλ. Γενικές Παρατηρήσεις αριθ.) Από τα εναλλακτικά δίκτυα της Τραπέζης (ανεξαρτήτως ημερομηνίας) 1, 1, Ποσό σε Ευρώ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. 2. Τονίζεται ότι όλες οι επιταγές σε Ευρώ που είναι πληρωτέες σε άλλη τράπεζα κατατίθενται υποχρεωτικά σε λογαριασμούς καταθέσεων ή χορηγήσεων ως εξής: για επιταγές ίδιας ή άλλης πόλης η τρίτη εργάσιμη ημέρα, για επιταγές άλλης χώρας Ζώνης Ευρώ η έβδομη εργάσιμη ημέρα για επιταγές άλλης χώρας εκτός Ζώνης Ευρώ η δέκατη εργάσιμη ημέρα. Η προμήθεια είτε για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών υπέρ του Ι.Κ.Α., είτε για την πληρωμή οφειλών Φ.Π.Α. εισπράττεται μόνον στην περίπτωση που ο πελάτης προσέρχεται στο Κατάστημα για να δώσει την εντολή πληρωμής κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ημερολογιακών ημερών του μηνός. 4. Το ως άνω Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και ισχύει από την παραπάνω ημερομηνία.. Το παρόν περιλαμβάνει τις συνήθεις βασικές συναλλαγές της Τραπέζης και δεν επεκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό συνιστάται να συμβουλεύεσθε τους αρμοδίους λειτουργούς της Τραπέζης πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή σας. 6. Ως συναλλαγή STP (Straight Through Process) χαρακτηρίζεται κάθε συναλλαγή ηλεκτρονικής μεταφοράς πιστώσεων, εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία υλοποιείται εφόσον πληρούνται όλες οι κάτωθι προϋποθέσεις: το ποσό είναι μέχρι Ευρώ. (ή του ισοτίμου σε GBP, SEK, DKK) νόμισμα είναι το Ευρώ (ή GBP, SEK, DKK) ύπαρξη: ονόματος εντολέα, ονόματος δικαιούχου, ΙΒΑΝ του δικαιούχου, ΒΙC της τράπεζας του δικαιούχου υποχρεωτική απουσία ειδικών οδηγιών υποχρεωτική επιλογή επιβαρύνσεως εξόδων SHA (Share), ΒΕΝ ή OUR Ποσό σε Ευρώ

4 Σκοπός αυτού του εντύπου είναι η ενημέρωση των πελατών της Alpha Bank για τους Όρους που ισχύουν, καθώς και για τα έξοδα που χρεώνονται στις Καταθέσεις και στις Χορηγήσεις. 1. Καταθέσεις (σε Ευρώ) ΙΔΙΩΤΩΝ Λογαριασμός Κλίμακες ποσών (σε Ευρώ) Επιτόκιο Ετήσια Απόδοση ** Λογαριασμός Κλίμακες ποσών (σε Ευρώ) Επιτόκιο Ετήσια Απόδοση ** Alpha 2.,1 Άνω,%,648% Alpha.,1 Άνω 1,% 1,29% Προνομιακός.,1 έως 2. 2,% 2,8% Ταμειακή 1.,1 έως.,8%,8646% (Ευρώ *) 1.,1 έως. 2,% 2,4% Διαχείριση.,1 έως 1.,7%,7626% 6.,1 έως 1. 1,8% 1,8% 1.,1 έως.,7%,7116%.,1 έως 6. 1,7% 1,71% έως 1.,%,79%.,1 έως. 1,6% 1,6799%.,1 έως.,9%,9146% Alpha 29 *** 1.,1 έως.,8%,88% Όψεως (Ευρώ.*) έως 1.,6%,661% Δεσμευμένες Καταθέσεις 2,1% 2,14% Alpha 2.,1 Άνω 2,1% 2,14% Ταμιευτήριο.,1 έως 2. 1,% 1,777% Όψεως 2.,1 Άνω 1,% 1,266% (Ευρώ *) 1.,1 έως. 1,4% 1,47% Κατοίκων Εξωτερικού έως.,%,% 6.,1 έως 1. 1,4% 1,424%.,1 έως 6. 1,2% 1,224% Repos ***.,1 έως. 1,1% 1,1184%.,1 έως.,7%,711% Προθεσμιακές Καταθέσεις (Ευρώ.*) *** 1.,1 έως.,6%,69% έως 1.,%,84% * Ελάχιστα όρια ανοίγματος ** Προ Φόρου (1%) επί των τόκων *** Διαπραγματεύσιμο Alpha 2.,1 Άνω,%,648% Έξοδα Κινήσεων Ταμιευτήριο Plus.,1 έως 2. 2,% 2,89% Οι κινήσεις (καταθέσειςαναλήψεις) που πραγματοποιούνται με κάρτες εκδόσεως της Alpha Bank (π.χ. Enter Visa, Visa, Mastercard, (Ευρώ *) 1.,1 έως. 1,9% 1,97% American Express, κ.λπ.) δεν επιβαρύνονται με τα έξοδα αυτά. 6.,1 έως 1. 1,8% 1,884%.,1 έως 6. 1,6% 1,6288% Alpha Προνομιακός, Alpha 1 2 για Νέους.,1 έως. 1,% 1,777% Για κάθε κίνηση (ανάληψη ή κατάθεση) πέραν των τεσσάρων κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 1.,1 έως. 1,% 1,1694% Alpha Ταμιευτήριο 1.,1 έως. 1,1% 1,1184% Σε κάθε λογαριασμό με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μέχρι Ευρώ. για κάθε κίνηση έως 1. 1,% 1,16% (ανάληψη ή κατάθεση) πέραν των πέντε κάθε μήνα (χρέωση κάθε εξάμηνο) Ευρώ 1 Alpha Ταμιευτήριο Plus Alpha 1 2.,1 Άνω,%,219% Για κάθε κίνηση (ανάληψη ή κατάθεση) πέραν των πέντε κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 1 για Παιδιά,1 έως. 2,7% 2,876% Alpha 1 2 για Παιδιά, Alpha 1 2 για Εφήβους (Ευρώ *) έως 2,% 2,8% Για κάθε ανάληψη πέραν των δύο κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 1 Alpha Μισθοδοσία (γεν. παρατ. ) Alpha ,1 Άνω,%,219% Για κάθε κίνηση (ανάληψη ή κατάθεση) πέραν των έξι (1) κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 1 για Εφήβους 7,1 έως 7. 2,7% 2,876% Alpha 29, Alpha (Ευρώ *) έως 7 2,% 2,8% Για κάθε κίνηση (ανάληψη ή κατάθεση) πέραν των τεσσάρων κάθε μήνα (κλιμακούμενη χρέωση κάθε μήνα): Από μέχρι και κινήσεις κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 1 Alpha ,1 Άνω,%,219% Άνω των κινήσεων κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ για Νέους 1.,1 έως 1. 2,7% 2,876% Alpha Ταμειακή Διαχείριση (Ευρώ *) έως 1. 2,% 2,8% Για κάθε κίνηση πέραν των εικοσιεννέα κάθε μήνα (κλιμακούμενη χρέωση κάθε μήνα): Από και μέχρι κινήσεων κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ 1 Alpha έως 1. 2,7% 2,817% Άνω των κινήσεων κάθε μήνα (χρέωση κάθε μήνα) Ευρώ Μισθοδοσία (γεν. παρατ. ) 1.,1 έως. 1,% 1,29% (Ευρώ *).,1 Άνω 1,2% 1,274% (1) εφόσον ο κάτοχος παραμένει μισθωτός συνεργαζόμενης εταιρίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Alpha.,1 Άνω 1,% 1,266% (Ευρώ.*) 1.,1 έως.,8%,867%.,1 έως 1.,7%,7619% 1.,1 έως.,7%,711% έως 1.,%,76% Όροι Καταθέσεων Χορηγήσεων (τελευταία ενημέρωση ) Επίσης, με έξοδα κινήσεων δεν επιβαρύνονται οι Πάγιες Εντολές, οι πιστώσεις τόκων όλων των λογαριασμών καταθέσεων καθώς και οι χρεώσεις με τον αναλογούντα φόρο, οι πιστώσεις μισθοδοσίας εφόσον πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, οι κινήσεις λογαριασμών που πραγματοποιούνται μέσω Alphaphone, Alphaline και AlphaWeb Banking, οι κινήσεις που αφορούν σε μισθώματα θυρίδων, οι κινήσεις που αφορούν σε αντιλογισμό συναλλαγής, καθώς και στη συναλλαγή για την οποία πραγματοποιήθηκε ο αντιλογισμός.

5 Όροι Καταθέσεων Χορηγήσεων (τελευταία ενημέρωση ) Σκοπός αυτού του εντύπου είναι η ενημέρωση των πελατών της Alpha Bank για τους Όρους που ισχύουν, καθώς και για τα έξοδα που χρεώνονται στις Καταθέσεις και στις Χορηγήσεις. 1. Καταθέσεις (σε Ευρώ) συνέχεια Έξοδα Διαχειρίσεως Λογαριασμοί καταθέσεων, κινούμενοι ή ακίνητοι, των οποίων το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο εξαμήνου είναι μικρότερο των Ευρώ χρεώνονται με έξοδα διαχειρίσεως Ευρώ 9 κάθε εξάμηνο. Με έξοδα διαχειρίσεως, ανεξάρτητα από το ύψος του υπολοίπου τους, δεν επιβαρύνονται οι εξής λογαριασμοί : 1) προθεσμιακών καταθέσεων, 2) Alpha Μισθοδοσία εφόσον είναι ενεργοποιημένη στο λογ/μό η σήμανση «μισθωτός», ) Alpha 1I 2 I, 4) λοιποί λογ/σμοί μισθοδοσίας εφόσον αυτή πραγματοποιείται μέσω της Δ/νσεως Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Alpha Web Banking, Alphaline ή ΔΙΑΣΝΕΤ, ) ανηλίκων, 6) συνδεδεμένοι με την εξόφληση δόσεων δανείων, 7) που αφορούν στη συνεργασία πελατών με την υπηρεσία Alpha Private Banking, 8) Alpha Ταμειακή Διαχείριση. Γενικές Παρατηρήσεις 1. Οι τόκοι υπολογίζονται κάθε εξάμηνο και ειδικότερα την /6 και 1/ εκάστου έτους με βάση έτος 6 ημερών, εκτός του Alpha Ταμειακή Διαχείριση και Alpha Μισθοδοσία οι τόκοι των οποίων υπολογίζονται κάθε τρίμηνο και ειδικότερα την 1/, /6, /9 και 1/ εκάστου έτους. 2. Στους λογαριασμούς Alpha Προνομιακός, Alpha Ταμιευτήριο Plus, Alpha 1I 2 I για παιδιά, για εφήβους, για νέους, Alpha Μισθοδοσία, Alpha και Alpha Ταμειακή Διαχείριση που το επιτόκιο καθορίζεται βάσει κλίμακος, ο τόκος υπολογίζεται στο εκάστοτε ημερήσιο διαθέσιμο υπόλοιπο κεφαλαίου, με το αντίστοιχο επιτόκιο της κλίμακος, (που αναλογεί στο ύψος του κεφαλαίου) για όλο το ποσό του κεφαλαίου.. Στο λογαριασμό Alpha Ταμιευτήριο που το επιτόκιο καθορίζεται βάσει κλίμακος, ο τόκος υπολογίζεται για όλο το ποσό του κεφαλαίου με το αντίστοιχο επιτόκιο της κλίμακος που προσδιορίζεται βάσει του μέσου ημερήσιου υπολοίπου εξαμήνου. 4. Επί του ποσού των τόκων παρακρατείται φόρος ύψους 1% ο οποίος αποδίδεται στο Eλληνικό Δημόσιο.. Η κατάθεση μετρητών σε Ευρώ σε έντοκο λογαριασμό καταθέσεων αποφέρει τόκους από την επόμενη εργάσιμη μέρα. 6. Η κατάθεση ή ανάληψη μετρητών σε Ξένα Τραπεζογραμμάτια επιβαρύνεται με προμήθεια,2%. Στην κατάθεση ως ημερομηνία καταθέσεως (valeur) λογίζεται η τέταρτη εργάσιμη ημέρα, ενώ στην ανάληψη η τοκοφορία του ποσού που αναλαμβάνεται σταματά την προηγούμενη εργάσιμη. 7. Η ανάληψη μετρητών σε Ευρώ σταματά την τοκοφορία του ποσού που κάθε φορά αναλαμβάνεται: α. την ίδια ημέρα μόνον όταν αυτή πραγματοποιείται σε λογαριασμούς: i. άτοκους, όψεως ii. Alpha Ταμιευτήριο, Alpha Ταμιευτήριο Plus, Alpha Προνομιακός, Alpha Μισθοδοσία, Σειρά Alpha 1I 2 I, Alpha 29, Alpha, Alpha Ταμειακή Διαχείριση. β. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα στους λοιπούς έντοκους λογαριασμούς. 8. Η μεταφορά ποσών από λογαριασμό καταθέσεων ή/και χορηγήσεων σε άλλο λογαριασμό καταθέσεων ή/και χορηγήσεων του ίδιου πελάτη, άσχετα εάν οι λογαριασμοί αυτοί είναι τοκοφόροι ή όχι, λογίζεται με τοκοφόρο ημερομηνία αυθημερόν. 9. Η Alpha Bank συμμετέχει στο ΤAΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 224/9. 1. Όταν κατόπιν ειδικής συμφωνίας πραγματοποιείται ανάληψη από μη διαθέσιμο υπόλοιπο, τότε υπολογίζεται χρεωστικός τόκος για το αναλαμβανόμενο ποσό, με επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ελάχιστο δανειστικό επιτόκιο με προσαύξηση ολόκληρου του περιθωρίου. 11. Για τους όρους και τα έξοδα των καταθετικών λογαριασμών συναλλάγματος συνιστάται να συμβουλεύεστε πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή σας τους αρμοδίους λειτουργούς της Alpha Bank.. Σε περίπτωση απουσίας αυτόματης ηλεκτρονικής πιστώσεως του λογ/μού Alpha Μισθοδοσία επί έξι συνεχείς μήνες, ο λογαριασμός εκτοκίζεται από το επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο εκτοκισμού με τα ισχύοντα επιτόκια του λογ/μού Alpha Ταμιευτήριο.

6 2. Χορηγήσεις (σε Ευρώ) ΙΔΙΩΤΩΝ Όροι Καταθέσεων Χορηγήσεων (τελευταία ενημέρωση ) Σκοπός αυτού του εντύπου είναι η ενημέρωση των πελατών της Alpha Bank για τους Όρους που ισχύουν, καθώς και για τα έξοδα που χρεώνονται στις Καταθέσεις και στις Χορηγήσεις. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Επιτόκιο Επεξηγήσεις Επιτόκιο Επεξηγήσεις Στεγαστικό Πρόγραμμα Προνομιακού Επιτοκίου Alpha Όλα σε 1 για μεταφορά από άλλες τράπεζες Κυμαινόμενο 8,7% 26 Σταθερό για το 1 o έτος,%,16,17,19,2 για μεταφορά από την Alpha Bank Κυμαινόμενο 1,7% 26 Σταθερό για τα πρώτα 2 έτη,%,16,17,19,2 *για λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία Κυμαινόμενο 7,7% 26α για μεταφορά από άλλες τράπεζες Σταθερό 9,2% 26 Στη συνέχεια κυμαινόμενο για μεταφορά από την Alpha Bank Σταθερό 11,2% 26 ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως 8% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Επιπλέον Κυμαινόμενο 11,7% για ποσό δανείου άνω των Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου,8%,16,17,19,2 για λογαριασμούς μισθοδοσίας Κυμαινόμενο 9,7% για ποσό δανείου έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,%,16,17,19,2 Alpha x Κυμαινόμενο 1,% 2 ποσοστό χρηματοδοτήσεως άνω του 8% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Επιλογή άνω των Ευρώ 2. Κυμαινόμενο 8,2% 21 για ποσό δανείου άνω των Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,%,16,17,19,2 Ευρώ.,1 έως Ευρώ 2. Κυμαινόμενο 1,7% 21 για ποσό δανείου έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,2%,16,17,19,2 Ευρώ 6.,1 έως Ευρώ. Κυμαινόμενο 11,2% 21 έως Ευρώ 6. Κυμαινόμενο 11,7% 21 Alpha Σταθερό Σταθερό 11,7% 21 Σταθερό επιτόκιο για έτη 4,8% 14,,16,17,18,19,2 *για λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία μείον 1, ποσοστιαία μονάδα ανά κλίμακα επί του κυμαιν. επιτοκίου 21α Σταθερό επιτόκιο για έτη,% 14,,16,17,18,19,2 Alpha Προσωπικό Σταθερό,% 22 Σταθερό επιτόκιο για 7 έτη,2% 14,,16,17,18,19,2 *για λογαριασμό Alpha Μισθοδοσία Σταθερό 1,% 22α Σταθερό επιτόκιο για 1 έτη,% 14,,16,17,18,19,2 Alpha Καταναλωτικό ποσοστό ιδίας συμμετοχής από % 2% Σταθερό 11,% 22 Σταθερό επιτόκιο για έτη,% 14,,16,17,18,19,2 ποσοστό ιδίας συμμετοχής άνω του 2% Σταθερό 1,2% 22 Στη συνέχεια κυμαινόμενο Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,8% 14,,16,17,18,19,2 για αγορά αυτοκινήτου Σταθερό 8,2% 22β Alpha Δάνειο Φυσικού Αερίου και Λοιπών Εργασιών Κυμαινόμενο 9,2% Alpha Προστασία Alpha 1 2 Δάνειο Φοιτητικών Εξόδων Σταθερό 9,% 2 Με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα έτη 4,4%,16,17,19,2 Alpha 1 2 Μεταπτυχιακών Σπουδών ποσοστό ιδίας συμμετοχής από % 2% Σταθερό 9,81% 24 Στη συνέχεια κυμαινόμενο ανάλογα με τη διάρκεια της προστασίας του επιτοκίου ποσοστό ιδίας συμμετοχής άνω του 2% Σταθερό 8,7% 24 για 1 έτη Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,8%,16,17,18β,19,2 Alpha 7 Κυμαινόμενο 1,2% για έτη Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,9%,16,17,18β,19,2 Alpha Προσωπικό Δάνειο Πρώτων Εξόδων Εγκαταστάσεως (Στεγ. Μόνο) Σταθερό 7,7% 27 για 2 έτη Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 2,%,16,17,18β,19,2 Alpha Δάνειο Εξόδων Κατοικίας Κυμαινόμενο 6,% 8 Alpha 1 2 Προσωπικό Σταθερό 1,6% 2 Alpha Δέσμευση Alpha 1 2 Καταναλωτικό ποσοστό ιδίας συμμετοχής από % 2% Σταθερό 9,81% 2 Με κυμαινόμενο επιτόκιο Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,%,16,4,2 ποσοστό ιδίας συμμετοχής άνω του 2% Σταθερό 8,7% 2 Σταθερό επιτόκιο για έτη 4,8%,16,4,2 Σταθερό επιτόκιο για έτη,%,16,4,2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σταθερό επιτόκιο για 7 έτη,2%,16,4,2 Σταθερό επιτόκιο για 1 έτη,%,16,4,2 Δανειστικό Επιτόκιο για κεφάλαιο κινήσεως 7,7% 1,,6 Σταθερό επιτόκιο για έτη,%,16,4,2 για δάνεια μέσης και μακράς προθεσμίας 7,7% 2,,4ii,4iii,,6 Alpha EURO RATE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 2, ΕΚΑΤ. ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Κυμαινόμενο επιτόκιο ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως 6% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Ανοικτό Επιχειρηματικό κυμαινόμενο 7,7% 1, για ποσό δανείου άνω των Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου,9%,16,17,19,2 Alpha Σταθερό Επιχειρηματικό σταθερό για 1 έτος ή 7,% για ποσό δανείου από Ευρώ.,1 έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,1%,16,17,19,2 σταθερό για 2 έτη ή 7,% για ποσό δανείου έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,%,16,17,19,2 σταθερό για έτη 7,7% ποσοστό χρηματοδοτήσεως από 6% έως 8% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Ταμειακή Διαχείριση κυμαινόμενο 7,7% 1, για ποσό δανείου άνω των Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,1%,16,17,19,2 Alpha Ανάπτυξη κυμαινόμενο ή 7,7% 29 για ποσό δανείου από Ευρώ.,1 έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,2%,16,17,19,2 σταθερό για 2 έτη ή 8,% 29 για ποσό δανείου έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,4%,16,17,19,2 σταθερό για 4 έτη 8,% 29 ποσοστό χρηματοδοτήσεως άνω του 8% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου Alpha Επαγγελματικό Ακίνητο κυμαινόμενο ή Τρίμηνο Euribor 4i,,1,2 για ποσό δανείου άνω των Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,2%,16,17,19,2 σταθερό για έτη ή 6,2% 4i,,1,2 για ποσό δανείου από Ευρώ.,1 έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,%,16,17,19,2 σταθερό για έτη ή 6,7% 4i,,1,2 για ποσό δανείου έως Ευρώ. Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 1,6%,16,17,19,2 σταθερό για 1 έτη ή 7,2% 4i,,1,2 σταθερό για έτη 7,% 4i,,1,2 Alpha Δάνειο Επισκευής Alpha Εξοπλισμός σταθερό για το 1 έτος και στη συνέχεια,% 11 Με κυμαινόμενο επιτόκιο Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου 2,7%,16,17 κυμαινόμενο ή 7,7% 11 Σταθερό επιτόκιο για έτη,8%,16,17 σταθερό για έτη ή 7,2% 11 Σταθερό επιτόκιο για έτη 6,%,16,17 σταθερό για έτη 7,7% 11 Σταθερό επιτόκιο για 7 έτη 6,2%,16,17 Επαγγελματίες ΤΑΞΙ κυμαινόμενο ή 7,7% 29 Σταθερό επιτόκιο για 1 έτη 6,%,16,17 ( αγορά καινούργιου ΤΑΞΙ σταθερό για 2 έτη ή 6,7% 29 Σταθερό επιτόκιο για έτη 6,%,16,17 απόκτηση αδείας σταθερό για 4 έτη 7,2% 29 αγορά ΤΑΞΙ και απόκτηση αδείας) Επιδοτούμενα Στεγαστικά Δάνεια σε Δικαιούχους ΟΕΚ Δάνειο για Χρηματοδότηση Αντικαταστάσεως Τουριστικών Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης Με κυμαινόμενο επιτόκιο,4% 1, κυμαινόμενο ή 7,7% 29 σταθερό για 2 έτη ή 7,2% 29 Λοιπά Υφιστάμενα Στεγαστικά Δάνεια Κυμαινομένου Επιτοκίου 7,2% 1 σταθερό για 4 έτη 7,7% 29 Ιδιοκτήτες ΚΤΕΛ σταθερό για 8 έτη ή 6,7% Alpha Στεγαστικό Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) ( αγορά κυμαινόμενο ή Τρίμηνο Euribor Με σταθερό επιτόκιο για έτη,%,16,17,19,6 απόκτηση αδείας) σταθερό για το 1 έτος και στη συνέχεια 4,2% Με κυμαινόμενο επιτόκιο σταθερό για 7 έτη ή 7,% ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως 6% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου,6%,16,17,19,2,7 κυμαινόμενο Τρίμηνο Euribor ποσοστό χρηματοδοτήσεως από 6% έως 8% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου,9%,16,17,19,2,7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩ 2, ΕΚΑΤ. ΛΟΙΠΕΣ Alpha (επιτόκιο υπεραναλήψεως) 7,7% 1, Υπερανάληψη (σε Alpha Μισθοδοσία) άνω των Ευρώ 2. 9,7% Alpha 6 Κεφάλαιο Κινήσεως χωρίς χρονικούς περιορισμούς 7,7% 1, έως Ευρώ 2. 9,24% Alpha 6 Κεφάλαιο Κινήσεως USD, GBP, JPY, CHF ΕΔΕ Συναλλάγματος έως Ευρώ 1. 8,72% Alpha 62 Κεφάλαιο Κινήσεως σταθερό για έτη 7,2% 1 έως Ευρώ 1 Alpha 6 Κεφάλαιο Κινήσεως σταθερού επιτοκίου ορισμένου χρόνου Διαπραγματεύσιμο Alpha Δάνειο Εξοφλήσεως Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποθέσεων* Alpha 6 Κεφάλαιο Κινήσεως κυμαινομένου επιτοκίου Μηνιαίο Euribor 1, έναντι καλυμμάτων Α' τάξεως 7,2% Δάνειο Παγίων Εγκαταστάσεων 7,7% 2,,4,,6 εν μέρει έναντι ή άνευ καλυμμάτων Α' τάξεως,% Alpha 81 Επαγγελματική Στέγη κυμαινόμενο ή 7,7% 4, * με ενσωμάτωση τους σε στεγαστικό δάνειο, ισχύει το επιτόκιο του στεγαστικού 28 ( αγορά σταθερό για έτη 6,%,4ii,4iii, επισκευή, ανέγερση)

7 2. Χορηγήσεις (σε Ευρώ) συνέχεια Γενικές Παρατηρήσεις Όροι Καταθέσεων Χορηγήσεων (τελευταία ενημέρωση ) Σκοπός αυτού του εντύπου είναι η ενημέρωση των πελατών της Alpha Bank για τους Όρους που ισχύουν, καθώς και για τα έξοδα που χρεώνονται στις Καταθέσεις και στις Χορηγήσεις. Επεξηγήσεις (συνέχεια) 1. Η καταβολή μετρητών σε τρεχούμενους αλληλόχρεους λογαριασμούς χορηγήσεων συνεπάγεται τη διακοπή της 18α. Τα επιτόκια προσαυξάνονται ως κάτωθι: τοκοφορίας του εξοφλούμενου ποσού την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η καταβολή μετρητών για εξόφληση δόσεων τοκοχρεωλυτικών ή χρεολυτικών δανείων συνεπάγεται τη διακοπή της τοκοφορίας του εξοφλούμενου ποσού αυθημερόν. 2. Η ανάληψη μετρητών (εκταμίευση) από τρεχούμενους αλληλόχρεους λογαριασμούς χορηγήσεων συνεπάγεται την 18β. ύψος χρηματοδοτήσεως έως και 8% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου, άνευ προσαυξήσεως επιτοκίου, ύψος χρηματοδοτήσεως από 8% έως 1% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου, προσαύξηση επιτοκίου,%. Οι προσαυξήσεις ισχύουν για όλο το ποσό του δανείου και καθ όλη τη διάρκεια του δανείου. Τα κυμαινόμενα επιτόκια του Alpha Προστασία αυξάνονται κατά,% σε περίπτωση χρηματοδότησης άνω του 8% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου. 19. Για κάθε πιστοποίηση/έκθεση προόδου εργασιών που πραγματοποιείται από μηχανικό της Τραπέζης, εισπράττονται τα ελάχιστα πραγματικά έξοδα Ευρώ. Σε περίπτωση αιτήματος πελάτη για αλλαγή Στεγαστικού Προγράμματος εισπράττεται Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Υφισταμένου Δανείου Ευρώ. 21. Εισπράττεται Ετήσια Συνδρομή Ευρώ 8. έναρξη της τοκοφορίας του αναλαμβανόμενου ποσού την προηγούμενη εργάσιμη. Η ανάληψη μετρητών (εκταμίευση) με τη μορφή δανείου τοκοχρεωλυτικού ή χρεολυτικού, συνεπάγεται την έναρξη της τοκοφορίας του αναλαμβανόμενου ποσού αυθημερόν.. Η καθυστέρηση εξοφλήσεως οποιουδήποτε ποσού ή δόσεως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, που είχε συμφωνηθεί 2. συμβατικά, συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτού με επιτόκιο υπερημερίας, που υπολογίζεται από την ημερομηνία καθυστερήσεως μέχρι την ημερομηνία εξοφλήσεώς του. 4. Η μεταβολή του κυμαινόμενου επιτοκίου ενεργοποιείται από την ημερομηνία που αναφέρεται κάθε φορά στην 21α. Χωρίς Ετήσια Συνδρομή τα πρώτα έτη. ανακοίνωση που δημοσιεύει η Τράπεζα στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό Τύπο. 22. Εισπράττονται Αμοιβή Προεγκρίσεως Ευρώ και κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ, ανά μήνα διάρκειας δανείου. H Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως συμψηφίζεται κατά την εκταμίευση του δανείου με τα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Επεξηγήσεις 22α. Χωρίς Αμοιβή Προεγκρίσεως. Εισπράττονται κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ, ανεξαρτήτως διάρκειας δανείου. 22β. Εισπράττονται κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος 1,. 1. Οι τόκοι υπολογίζονται ανά τρίμηνο (1.,.6,.9,1.) και βάσει έτους 6 ημερών. 22γ. Εισπράττονται Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως Ευρώ και και κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ 2,1 ανά μήνα 2. διάρκειας δανείου. H Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως συμψηφίζεται κατά την εκταμίευση του δανείου με τα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος. Οι τόκοι υπολογίζονται ανά τρίμηνο ή εξάμηνο (/6.1/) ανάλογα με τη συμφωνία πελάτου και Τραπέζης (σύμβαση δανείου). 2. Εισπράττονται Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως Ευρώ και κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ 2,8. H Εφάπαξ. Κατά την υπογραφή της συμβάσεως εισπράττονται πραγματικά έξοδα ως κάτωθι: Αμοιβή Προεγκρίσεως συμψηφίζεται κατά την εκταμίευση του δανείου με τα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος. α),%,% εφάπαξ για τις μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις. 24. Εισπράττονται Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ 9, κατά την εκταμίευση. β),1%,% ετησίως επί των εγκρινομένων ορίων βραχυπρόθεσμης χρηματοδοτήσεως. 2. Εισπράττονται Εφάπαξ Αμοιβή Προεγκρίσεως Ευρώ και κατά την εκταμίευση Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος Ευρώ,. H Εφάπαξ 4. Κατά τη σύναψη δανείων, ο δανειοδοτούμενος επιβαρύνεται επίσης με έξοδα: Αμοιβή Προεγκρίσεως συμψηφίζεται κατά την εκταμίευση του δανείου με τα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος. i) ελέγχου τίτλων (πάγιο ) ii) συμβολαιογραφικά έξοδα iii) προσημειώσεως ή υποθήκης. 26. Εισπράττονται Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος βάσει του ποσού του δανείου κατά την εκταμίευση: i) για ποσά έως., ii) 18. Σε περίπτωση που η απορρόφηση του δανείου καθυστερεί, εισπράττεται προμήθεια αδράνειας,% με ελάχιστο Ευρώ 6 που υπολογίζεται επί του μη αναληφθέντος τμήματος του δανείου εντός εξαμήνου από την έγκρισή του. για ποσά άνω των.. 26α. Έκπτωση % στα Έξοδα Επεξεργασίας Αιτήματος. 6. Το περιθώριο αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεως (τόσο για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κινήσεως όσο και για 27. Εισπράττονται Έξοδα Επεξ. Αιτήματος Ευρώ 8 για ποσά έως Ευρώ. και Ευρώ από Ευρώ.1 και άνω, κατά την εκταμίευση. δάνεια μέσης και μακράς προθεσμίας). 28. Ισχύει το επιτόκιο του αντίστοιχου δανείου για κατοικία. 7. 1, καταβαλλόμενα εφ άπαξ κατά την εκταμίευση. 29. Τα έξοδα διαχειρίσεως ανέρχονται σε Ευρώ, καταβαλλόμενα εφάπαξ κατά την εκταμίευση. 8., καταβαλλόμενα εφ άπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση.. Τα έξοδα διαχειρίσεως ανέρχονται σε,% ως κάτωθι : i) επί των εγκεκριμένων ορίων (εφ' άπαξ) 9. 2, καταβαλλόμενα εφ άπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση. ii) επί των εκάστοτε ανανεούμενων ορίων (μία φορά ετησίως) iii) επί αυξήσεως ήδη υφισταμένων ορίων (επί της διαφοράς) 1. 1 ετησίως, καταβαλλόμενα κατά την εκταμίευση και σε συνέχεια επετειακά. 1. Σε περίπτωση επιμηκύνσεως της διάρκειας του δανείου κατόπιν αιτήματος του πελάτη, επιπλέον επιβάρυνση Ευρώ (πλέον εξόδων 11. Τα έξοδα διαχειρίσεως ανέρχονται σε : για ποσό δανείου έως και. 2. υποθηκοφυλακείου). Τα έξοδα διαχειρίσεως ανέρχονται σε : 8 για ποσό δανείου από.1 έως και 8.,% (επί του ποσού του δανείου) για αγορά έτοιμου επαγγελματικού ακινήτου ή οικοπέδου (εφόσον απαιτείται εκτίμηση) 1. για ποσό δανείου από 8.1 έως και.,%,% (επί του ποσού του δανείου) για ανέγερση, αποπεράτωση, προσθήκη, επισκευή ή συντήρηση επαγγελματικού ακινήτου 1. για ποσό δανείου άνω των.. Τα έξοδα διαχειρίσεως ανέρχονται σε Ευρώ, καταβαλλόμενα εφάπαξ κατά την εκταμίευση. καταβαλλόμενα εφ άπαξ κατά την εκταμίευση 4. Εισπράττεται Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως Ευρώ 2. Τα έξοδα επιδόσεως των συμβάσεων ενεχυριάσεως. Σε περίπτωση μειώσεως της αρχικής διάρκειας του δανείου, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, επιπλέον επιβάρυνση η οποία ανέρχεται σε 1,% επι του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου.. βαρύνουν το δανειολήπτη. Εισπράττεται Εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως Ευρώ. Τα έξοδα υποθηκοφυλακείου και παραστάσεως δικηγόρου για την εγγραφή βάρους βαρύνουν τον δανειολήπτη. 1. Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (σήμερα 4,%) πλέον 6. Μετά τη λήξη της αρχικής σταθερής περιόδου και για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου, το επιτόκιο μετατρέπεται αυτόματα σε 14. περιθωρίου που καθορίζει η Τράπεζα για την αντίστοιχη κατηγορία στεγαστικού δανείου. Μετά τη λήξη της αρχικής σταθερής περιόδου το επιτόκιο μετατρέπεται αυτόματα σε Κυμαινόμενο, συνδεμένο με το 7. Κυμαινόμενο όπως περιγράφεται στον όρο (7). Το κυμαινόμενο επιτόκιο του δανείου σε Ελβετικό Φράγκο έχει ως βάση τη μέση τιμή του εύρους διακυμάνσεως του επιτοκίου Δέσμη Μηνιαίο Euribor πλέον περιθωρίου σήμερα 1,8%. Παράλληλα ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα τότε ισχύοντα προγράμματα σταθερού επιτοκίου για,, 7, 1 και έτη. Στόχος της Ελβετικής Κεντρικής Τραπέζης (σήμερα 2,7%) για το LIBOR M CHF, πλέον περιθωρίου που καθορίζει η Τράπεζα για τη συγκεκριμένη κατηγορία στεγαστικού δανείου.. Σε περίπτωση επιμηκύνσεως της αρχικής διάρκειας του δανείου πέραν των 2 ετών, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, 8. Εισπράττεται Ετήσια Συνδρομή Ευρώ 4. επιπλέον επιβάρυνση Ευρώ (πλέον εξόδων υποθηκοφυλακείου και δικηγόρου σε περίπτωση που έχει εγγραφεί προσημείωση). 16. Σε περίπτωση μειώσεως της αρχικής διάρκειας του δανείου, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, επιπλέον επιβάρυνση ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 2, εκατοστιαίες μονάδες επιπλέον του εκάστοτε συμβατικού επιτοκίου Ευρώ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Εισφορά του Νόμου 8/7,6% 17. Εισπράττεται εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως ως κάτωθι:,% για στεγαστικά δάνεια Ποσό δανείου: Άνω των. Εφάπαξ Δαπάνη: Τα έξοδα υποθηκοφυλακείου και παραστάσεως δικηγόρου για την εγγραφή βάρους βαρύνουν τον δανειολήπτη.

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Τελευταία Ενημέρωση:26.8.2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Bank µετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και λαµβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από 19.3.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαμβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς μειώνει το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (ΕΔΕ) Επιχειρηματικών Δανείων κατά 0,50% και τα επιτόκια Καταθέσεων έως και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαµβάνοντας υπ όψιν την µείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης µειώνει: - το Ελάχιστο ανειστικό Επιτόκιο (Ε Ε) Επιχειρηµατικών ανείων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ / ΑΝΕΙΑ) Έξοδα Ετοιμασίας Συμβολαίων 40 75 80 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο)

Αγροτικός Plus. (κλιμακούμενο) Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 KATAΘΕΣΕΙΣ & ΔΑΝΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩN Ημ/νία Εφαρμογής: 10/09/2014 Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ετήσια Πραγματική ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙA ΣΕ Α.1 ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,01-15.000 0,05% 0,04% 15.000,01

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 212 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Με την τελευταία ενημέρωση από την ΤτΕ (αναφορά 3-4-212) τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ταμείου έχουν ως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EUROBANK 23.03.2015 ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015 ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (Statement/Βιβλιάριο) Για ανοίγματα λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια* 2. Τήρηση λογαριασμού (λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδάζω» Α) Πιστωτικού Υπολοίπου: Ίσο με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Μισθοδοτικού Plus, δηλ.: (κλιμακούμενο)

«Σπουδάζω» Α) Πιστωτικού Υπολοίπου: Ίσο με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Μισθοδοτικού Plus, δηλ.: (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Family Fast

Λογαριασμός Family Fast Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑ ΣΧ#ΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ ΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ Λ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ \ % / μ / / ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. I! ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Εθνική Παίδων

Λογαριασμός Εθνική Παίδων Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 12.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ. Έκδοση 12. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδοση 12.4 Οκτώβριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ --------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Αθήνα, 13-2-2009 Σειρά Β Αριθ. 27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ «ΕΣΤΙΑ ΜΕΙΚΤΟ» Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK EUROBANK Από 159 έως 429 + ΦΠΑ αγορά, 2-4 + ΦΠΑ μηνιαίο κόστος. Ελάχιστη διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων

Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 22.9.2015 Αρ. Πρωτ.: 906 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84, 18.7.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Β 1561/24.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 η ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank)

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank) ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank) (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα