ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2

3 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ / ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΚΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ... & Έξοδα Τραπεζικών Εργασιών

4 1. Καταθέσεις Αντίγραφο Κίνησης Λογαριασμού Καταθέσεων Μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό ιδίου Μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό τρίτου Έξοδα Διαχείρισης λογαριασμών Ταμιευτηρίου Όψεως Τρεχούμενος Ιδιωτών για μέλη Τρεχούμενος Ιδιωτών για μη μέλη Μισθοδοσίας Όψεως / Τρεχούμενος που συνδέεται με web-banking Έξοδα χορήγησης μπλοκ επιταγών λογαριασμών 1.5 Τρεχούμενος Ιδιωτών για μέλη Τρεχούμενος Ιδιωτών για μη μέλη Μισθοδοσίας Όψεως για μέλη Όψεως για μη μέλη (1-1) Ισχύει όταν πραγματοποιούνται παραπάνω από τρεις (3) κινήσεις ανά εξάμηνο, διαφορετικά οι λογαριασμοί διαχειρίζονται ανέξοδα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Η Τράπεζα ειδοποιείται από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση ανάληψης μετρητών άνω των Αναλήψεις ποσών άνω των συνιστάται να πραγματοποιούνται με έκδοση τραπεζικής επιταγής /εξάμηνο 15 /εξάμηνο (1-1) (1-1) 0,50 /φύλλο 0,70 /φύλλο 1,00 /φύλλο 2. Επιταγές Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών (σε Ευρώ)(2-1) Σε διαταγή ιδίου με χρέωση του λογαριασμού του Σε διαταγή μελών/πελατών μας/τρίτων με χρέωση λογαριασμού πελάτη μας Σε διαταγή μελών/πελατών μας/τρίτων, με καταβολή μετρητών Σε διαταγή του Δημοσίου, Τράπεζας Ελλάδος, Δήμων και Κοινοτήτων, ΝΠΔΔ, ΙΚΑ, Τελωνείων, για εξόφληση υποχρεώσεων προς αυτούς Σε διαταγή χρηματοπιστωτικών οργανισμών Ακύρωση, Διόρθωση και Επανέκδοση Τραπεζικής επιταγής Αγορά Επιταγών Εσωτερικού Τραπεζικών επιταγών εκδόσεώς μας Ιδιωτικών επιταγών εκδόσεως πελατών μας Τραπεζικών επιταγών άλλων Τραπεζών σε σε διαταγή πελάτη μας ή σε διαταγή της Τράπεζάς μας που κινούνται Μέσω ΔΗΣΣΕ Μέσω Γραφείου Συμψηφισμού Ιδιωτικών επιταγών σε που σύρονται σε Τράπεζες Εσωτερικού και κινούνται Μέσω ΔΗΣΣΕ Μέσω Γραφείου Συμψηφισμού 0,80, min 10 και max /τεμάχιο σε πίστωση λογαριασμού σε πίστωση λογαριασμού 2 επί του ποσού με min χαρτόσημο - ΟΓΑ 6 επί του ποσού με min 5 + Ενεχυρίαση μεταχρονολογημένων επιταγών (συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα ελέγχου εκδοτών ενεχυριασμένων 3 χαρτόσημο - ΟΓΑ επιταγών) + 1 ανά τεμάχιο (για έλεγχο δυσμενών) Επιστροφή ακάλυπτης επιταγής που έχει πιστωθεί σε λογαριασμό καταθέσεων ή χρηματοδοτήσεων (ενεχυριασθεί) 20 / τεμάχιο Εκτύπωση κατάστασης ανείσπρακτων αξιογράφων ανά πελάτη- εκχωρητή Stop payment επιταγής λόγω κλοπής / απώλειας 10 /τεμάχιο Ανάκληση πληρωμής ιδιωτικής επιταγής 20 /τεμάχιο Επανεπεξεργασία- Επαναποστολή επιταγής μέσω ΔΗΣΣΕ ή Γραφείου Συμψηφισμού 20 /τεμάχιο Αντικατάσταση επιταγής πριν τη λήξη της 15 /τεμάχιο Αναγγελία δυσμενών στοιχείων στην Τειρεσίας Α.Ε. / Σε βάρος του εκδότη (ανά τεμάχιο επιταγής/συναλλαγματικής) Σφράγιση ακάλυπτης επιταγής Προς είσπραξη μεταχρονολογημένες επιταγές (2-1) Αναλήψεις ποσών άνω των συνιστάται να πραγματοποιούνται με έκδοση τραπεζικής επιταγής. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Όλα τα προβλεπόμενα έξοδα εισπράττονται κατά την κατάθεση της αξίας προς είσπραξη για το είδος εργασίας & Έξοδα Τραπεζικών Εργασιών

5 3. Κίνηση Κεφαλαίων μέσω Καταστημάτων σε Ευρώ ή Συνάλλαγμα 3.1 Εξερχόμενες Εντολές (3-1 έως και 3-4) 1, min 3 και max 60 Ενδοτραπεζικό έμβασμα Έμβασμα (εντολές CASH) σε προς τράπεζα του εσωτερικού με καταβολή μετρητών (μέγιστο ποσό συναλλαγής ) 1, min 3 Μεταφορά πίστωσης (εντολές STP/NON-STP (3-2) /SEPA) σε προς τράπεζες Εσωτερικού/ Ευρωπαϊκής Ένωσης (εντός SEPA)(3-4) 1, min 3 Μεταφορά πίστωσης (εντολές STP ή NON-STP) σε ή σε συνάλλαγμα προς τράπεζες του Εσωτερικού ή/και εκτός Ελλάδας μέσω μεσολαβούσας τράπεζας εγκατεστημένης στην Ελλάδα - Ποσού ή ισότιμου έως και Ποσού ή ισότιμου άνω των πλέον εξόδων SWIFT Πάγιο 25 0,30% με max Εισερχόμενες Εντολές Μεταφορά Πίστωσης - Έμβασμα από τράπεζα εσωτερικού / Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Εξωτερικού Λοιπές προμήθειες εντολών κίνησης κεφαλαίου (3-5) Ανάκληση εντολής (recall), τροποποίηση εντολής, αναζήτηση τύχης (investigation) Για κάθε σχετικό μήνυμα Πάγιο 15 (3-1) Εκδίδονται εντολές μέσω των συστημάτων DIAS CREDIT TRANSFER και SWIFT (Πανελλήνιας Τράπεζας). Η τιμολόγηση έκδοσης εντολών μέσω του συστήματος DIAS TRANSFER ενσωματώνει και έξοδα 0,07 υπέρ της ΔΙΑΣ Α.Ε. (3-2) Οι Νon-STP διατραπεζικές εντολές επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα υπέρ παραλήπτριας Τράπεζας με βάση τις σχετικές διμερείς συμφωνίες. (3-3) Εντολές με επιλογή εξόδων «OUR» προς Τράπεζες εσωτερικού επιβαρύνονται επιπλέον με έξοδα υπέρ της παραλήπτριας Τράπεζας με βάση τις σχετικές διμερείς συμφωνίες. (3-4) Εντολές προδιαγραφών SEPA/STP είναι αυτές που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Είναι ηλεκτρονικές μεταφορές πιστώσεων - Πρόκειται για χώρα που ανήκει στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Πληρωμών SEPA (χώρες μέλη Ε.Ε. και οι χώρες Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν) - Το νόμισμα είναι Ευρώ - Περιέχουν όνομα και IBAN εντολέα, όνομα και ΙΒΑΝ δικαιούχου, BIC της Τράπεζας του δικαιούχου - Δεν περιέχουν ειδικές οδηγίες - Έχουν επιλογή επιβάρυνσης εξόδων «SLV» ή «SHA», δηλαδή τα έξοδα της εντολής επιμερίζονται μεταξύ εντολέα και δικαιούχου - Είναι αυτοματοποιημένες συναλλαγές εμβασμάτων (STP - Straight Through Processing) που φέρουν IBAN και BIC και επιτρέπουν την άμεση πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου. (3-5) Ανάκληση εντολής: Η Τράπεζα στα πλαίσια των διατάξεων του Νόμου (2789/2000), σχετικά με το αμετάκλητο μιας εντολής, εκτελεί τις οδηγίες των πελατών της για τροποποίηση ή ακύρωση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια. Η προμήθεια εισπράττεται ανεξαρτήτως αποτελέσματος, καθώς και οποιαδήποτε έξοδα απαιτηθούν από άλλες Τράπεζες. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Προμήθεια κίνησης κεφαλαίων εισπράττεται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται χρήση του λογαριασμού κατάθεσης όχι για αποταμιευτικό σκοπό, αλλά κατά κύριο λόγο για κίνηση κεφαλαίων μεταξύ Καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων συστηματικά (ανάληψη ποσών που έχουν κατατεθεί πρόσφατα μέσω άλλων Καταστημάτων), ενώ γενικά παραμένουν μικροϋπόλοιπα στο λογαριασμό (είδος εργασίας 3.1). 4. Πιστοδοτήσεις Ιδιωτών και Επιχειρήσεων Εφάπαξ έξοδα επεξεργασίας - αξιολόγησης αιτήματος Έως ποσού Από 6.000,01 έως Από ,01 έως Από ,01 έως Από ,01 έως Από ,01 έως Από ,01 έως Από ,01 έως Άνω των Εφάπαξ έξοδα επεξεργασίας - αξιολόγησης αιτημάτων δανείων για ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά συστήματα κλπ) Για προϊόντα με ισόποση ενεχυρίαση καταθέσεων/ τίτλων /μερίδων Έξοδα επεξεργασίας / τροποποίησης όρων σύμβασης Ετήσια έξοδα ανανέωσης πιστοδοτικών ορίων Μεταφορά σύμβασης σε άλλη τράπεζα Μεταφορά σύμβασης από άλλη τράπεζα Έξοδα υλοποίησης αιτημάτων Εργασίες τεχνικών/ νομικών συμβούλων (εκτιμήσεις, πιστοποιήσεις, έλεγχος βαρών, έκδοση πιστοποιητικών, εγγραφή προσημειώσεων κλπ.) Συμβάσεις εκχωρήσεων απαιτήσεων π.χ. λογαριασμοί δημοσίου, ενοικίων, προεξοφλήσεως αναπτυξιακών προγραμμάτων 4.9 Για ενέχυρο καταθέσεων/ τίτλων / μερίδων Έξοδα πρόωρης εξόφλησης δανείου 4.10 Δαπάνη παροχής στοιχείων φακέλου δανείου (ανά δάνειο) & Έξοδα Τραπεζικών Εργασιών % έκπτωση από έξοδα αντίστοιχης κατηγορίας 50% έκπτωση από έξοδα αντίστοιχης κατηγορίας 50% έκπτωση από έξοδα αντίστοιχης κατηγορίας Τα πραγματικά έξοδμοιβές συμβούλων + δαπάνες εγγραφής προσημείωσης 150 ανά σύμβαση/εργο πλέον εξόδων επιδόσεων δικαστικού επιμελητή Έξοδα επιδόσεων δικαστικού επιμελητή Πέραν των προβλεπόμενων της περιοδικής ή αρχικής ενημέρωσης σύμφωνα με το είδος εργασίας

6 5. Εγγυητικές Επιστολές Α. Γενικό 5.1 Κατηγορία Α 5.2 Κατηγορία Β 5.3 Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 0,30% με min 30 Καλής εκτέλεσης συμβάσεων κ.λ.π. 0,70% με min 30 Συμπληρωματικές εγγυητικές επιστολές (απαιτούνται στην περίπτωση ανάληψης έργων με μεγαλύτερη έκπτωση από την προβλεπόμενη στη διακήρυξη) 0,90% με min 30 Λήψης προκαταβολών, καλής πληρωμής/πληρωμής εμπορευμάτων, δασμών, αντικαταστάσεως δεκάτων, προς ΙΑΤΑ /Ναυτιλιακές εταιρείες κ.λ.π. 1,00% με min 30 Πρακτορείας (προς Ε.Ο.Τ.) για Άδεια λειτουργίας γραφείου τουρισμού 1,00% με min 30 Κατηγορία Γ Β. Ειδικό μελών Τ.Ε.Ε Πάγιο 5 0,15% 0,35% με min 20 0,35% με min 20 Συμμετοχής σε διαγωνισμούς έως και (Α κατηγορίας) Συμμετοχής σε διαγωνισμούς για ποσά άνω των (Α κατηγορίας) Καλής εκτέλεσης συμβάσεων (Β κατηγορίας) Λήψης προκαταβολών, καλής πληρωμής, αντικατάστασης δεκάτων (Γ κατηγορίας) Γ. Λοιπές εργασίες εγγυητικών επιστολών Τροποποίηση / παράταση εγγυητικής επιστολής Επιστροφή εγγυητικής επιστολής Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής Επιστολή επιβεβαίωσης γνησιότητας Ε/Ε προς Δημόσιους Οργανισμούς Δ. Εγγυητικές προς εξωτερικό ,50% + έξοδα μηνύματος SWIFT 0,90% + έξοδα μηνύματος SWIFT 1,20% + έξοδα μηνύματος SWIFT Κατηγορία Α Κατηγορία Β Κατηγορία Γ Έξοδα μηνύματος SWIFT Έξοδα μηνύματος SWIFT τροποποίησης Ε/Ε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Οι προμήθειες έκδοσης/τροποποίησης/παράτασης των εγγυητικών επιστολών λογίζονται ανά αδιαίρετο τρίμηνο και εισπράττονται στην αρχή κάθε τριμήνου. 6. Εργασίες Συναλλάγματος 6.1 Αγορά Ξένων Τραπεζογραμματίων (Ξ.Τ.) 2 %, με min 1 και max 10 Για μέλη Για μη μέλη Πώληση Ξένων Τραπεζογραμματίων (Ξ.Τ.) Για μέλη 1 %, με min 2 και max 6 Για μη μέλη Αγορά Travellers cheques (T/Cs) σε Ξ.Ν. ή Ευρώ 1 %, με min 1 και max 10 Για μέλη 2 %, με min 2 και max 12 Για μη μέλη Αγορά επιταγών σε Ξ.Ν. ή Ευρώ 2 %, με min 1 και max 10 Επιταγών συντάξεων με κατάθεση σε λογαριασμό Τραπεζικές ή ιδιωτικές επιταγές που σύρονται σε Τράπεζες του εξωτερικού, Valeur και Διαθεσιμότητα: 20 εργάσιμες ημέρες ποσού μικρότερου του αντιτίμου σε ευρώ των Μετατροπή Ξ.Ν. σε Τραπεζικές ή ιδιωτικές επιταγές που σύρονται εντός Ελλάδος, ποσού μικρότερου του αντιτίμου σε ευρώ των Μετατροπή Ξ.Ν. σε 4 Με ισοτιμία αγοράς της ημέρας κατάθεσης με κατάθεση σε λογαριασμό Valeur και Διαθεσιμότητα: 10 εργάσιμες ημέρες Με ισοτιμία αγοράς της ημέρας κατάθεσης & Έξοδα Τραπεζικών Εργασιών

7 7. Εισαγωγές 7.1 Απλές αξίες από εξωτερικό 0,20% με min 30 Πάγιο 15 Ανεξαρτήτως λήξεως Παράταση πλέον εξόδων SWIFT 7.2 Αξίες από εξωτερικό με φορτωτικά έγγραφα πλέον εξόδων SWIFT 7.3 Ενέγγυες πιστώσεις προς το εξωτερικό 0,50% με min 30 Προμήθεια ανοίγματος πλέον εξόδων SWIFT 0,20% με min 30 Πάγιο 45 Προμήθεια εκτέλεσης - διακανονισμού Προμήθεια βεβαίωσης (3μηνο αδιαίρετο) 0,50% με min 30 0,25% με min 35 Πάγιο 30 Προμήθεια τροποποίησης πλέον εξόδων SWIFT 0,80% με min 30 0,10% με min 6 και max 60 Προμήθεια ακύρωσης πλέον εξόδων SWIFT 7.4 Προμήθεια εγγύησης ανά αδιαίρετο τρίμηνο Όπου απαιτείται μεταβολή Ξ.Ν. σε ή και αντίστροφα εισπράττεται επί ισοτίμου επιπλέον 8. Εξαγωγές 8.1 Απλές αξίες προς το εξωτερικό για είσπραξη 0,20% με min 20 Πάγιο 10 0,30% με min 25 Πάγιο 15 0,10% με min 10 Ανεξαρτήτως λήξεως Παράταση Αξίες προς το εξωτερικό με φορτωτικά έγγραφα Τροποποίηση όρων αξίας Επιστραφείσες απλήρωτες Ενέγγυες πιστώσεις από το εξωτερικό Προμήθεια ανακοίνωσης Προμήθεια εκτέλεσης Προμήθεια τροποποίησης Προμήθεια ακύρωσης Προμήθεια μεταφοράς σε άλλη τράπεζα Εμβάσματα προς εξωτερικό από υποχρεώσεις εξαγωγών Όπου απαιτείται μεταβολή Ξ.Ν. σε ή και αντίστροφα εισπράττεται επί ισοτίμου επιπλέον 0,10% με min 9 0,30% με min 30 Πάγιο 10 Πάγιο 15 0,10% με min 15 0,20% με min 30 0,10% με min 6 και max Λοιπά έσοδα εργασιών Εισαγωγών / Εξαγωγών Πάγιο 3 Πάγιο 45 Πάγια ταχυδρομικά έξοδα φακέλου Μηνύματα SWIFT SWIFT Έκδοση / Διαβίβαση Ε/Π Έξοδα ταχυμεταφοράς Εσωτερικού Εξωτερικού Πάγιο 12 Πάγιο 40 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Τυχόν προμήθειες και έξοδα ανταποκριτών εισπράττονται επιπλέον των προβλεπόμενων προμηθειών και εξόδων. 2. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα τυχόν πρόσθετα ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, έξοδα ταχυμεταφοράς και λοιπά έξοδα, εφόσον συντρέχει περίπτωση επιπλέον των αναφερομένων επιβαρύνσεων. 10. Αξίες προς είσπραξη Συναλλαγματικές και Γραμμάτια σε διαταγή Διαμαρτύρηση συναλλαγματικής ή γραμματίου Επιστροφή απλήρωτης συναλλαγματικής ή γραμματίου Επιταγές, Τραπεζικές ή Ιδιωτικές, σε ή Ξ.Ν. που σύρονται σε Τράπεζες εξωτερικού Πλέον Εξόδων SWIFT Επιταγές, Τραπεζικές ή Ιδιωτικές, σε ή Ξ.Ν. που σύρονται σε Τράπεζες εντός Ελλάδος Μετατροπή Ξ.Ν. σε 5 επί του ποσού + 5 ανά τεμάχιο 5 ανά τεμάχιο πλέον αμοιβής συμβολαιογράφου 45 ανά τεμάχιο ανά τεμάχιο 1 με min 6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Όλα τα προβλεπόμενα έξοδα πλην του είδους εργασίας 10.2 & 10.6 εισπράττονται κατά την κατάθεση της αξίας προς είσπραξη. 2. Τυχόν προμήθειες και έξοδα ανταποκριτών εισπράττονται επιπλέον των προβλεπόμενων προμηθειών και εξόδων. & Έξοδα Τραπεζικών Εργασιών 5

8 11. Εξόφληση Οφειλών / Απαιτήσεις Υπέρ Τρίτων (11-1) ανα τρόπο πληρωμής Web-Banking Ταμείο / Χρέωση Λογαριασμού 11.1 Πληρωμές Δημοσίου και Ταμείων Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ (Χρέωση μόνο τις 3 τελευταίες εργάσιμες του μήνα) Για μέλη Ποσά έως και Ποσά άνω των Για μη μέλη Ποσά έως και Ποσά άνω των Εισφορές Φ.Π.Α. (Χρέωση μόνο τις 3 τελευταίες εργάσιμες του μήνα) Για μέλη Ποσά έως και Ποσά άνω των Για μη μέλη Ποσά έως και Ποσά άνω των Ασφαλιστικές εισφορές Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ) Κτηματολόγιο (20ψ) / Κτηματολόγιο (14ψ) / Ε.Τ.ΑΚ. / Εισφορές & Τέλος Επιτηδεύματος / Περαίωση (Ν. 3888/2010) / Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου & Τελών Χαρτοσήμου / Φ.Ε.Ν.Π./ Φ.Ε.Φ.Π. / Τέλη & Ειδικοί Φόροι/ Ε.Τ.Α.Ο./Τ.Ε.Α.Γ.Ε./ Τ.Σ.Α.Υ.(Εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών)/ Ε. Π. Δ. Ρ. Χ / Τ έ λ ο ς Υ π α γ ω γ ή ς Ρ ύ θ μ ι σ η ς Α υ θ α ι ρ έ τ ω ν / Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο Αυθαιρέτων Τ.Σ.Α.Υ. (Εισφορές Φυσικών και Νομικών Προσώπων που απασχολούν ιατρικό προσωπικό) Πληρωμή Λογαριασμών Τηλεφωνίας / Internet Οικ. Συνδέσεις ΟΤΕ / Μεγ. πελάτες ΟΤΕ / Tellas / Cyta Hellas Cosmote S.A. / Vivodi / Viva / On Telecoms / Net One / Hellasfon Networks A.E., κλπ Πληρωμή Λογαριασμών Ασφαλιστικών Εταιρειών Εθνική Ασφαλιστική ΑΕΓΑ, Chartis Ελλάς ΑΕ, Groupama Phoenix, Εθνική Ασφαλιστική-Ευέλικτη Πληρωμή, My Direct Insurance, Ergo Ασφαλιστική, ING Ζωής, ING Γενικών Ασφαλειών 11.4 Δυνάμις Α.Ε.Γ.Α., Aigaion Ασφαλιστική, Διεθνής Ένωση ΑΑΕ, FGA Insurance Hellas, Evima AAE-Ιδιώτες, Evima AAE-Επιχειρήσεις, NP Insurance-Νέος Ποσειδών ΑΕΑΕ, ΑΧΑ Κλάδος Γενικών Ασφαλειών, ΑΧΑ Κλάδος Ζωής, Arag Hellas AAEΝΠ, Minetta Life AEEGA, Interamerican Ζωής, Interamerican Ζημιών, Ευρωπαϊκή Πίστη, Allianz ΑΕΓΑ, Generali Hellas, International Life Ζωής, International Life ΑΕΓΑ, Interasco Ασφάλιστρα, Ασφάλειες Minetta, Demco Insurance, Interamerican Οδική Προστασία, Interamerican Υγείας, κλπ Πληρωμή Λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο. / Δ.Ε.Υ.Α. / Ο.Τ.Α. Δ.Ε.Η., Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) Δήμος Λαρισαίων, Δήμος Χερσονήσου, Λογαριασμοί κατανάλωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.): Αγίου Νικολάου/ Αιγίου/ Αλεξανδρούπολης/ Έδεσσας/ Ερέτριας/ Θεσσαλονίκης/ Θήρας/ Καβάλας/ Καλύμνου/ Καρδίτσας/ Καστοριάς/ Κατερίνης/ Κέρκυρας/ Κορίνθου/ Λαμίας/ Λάρισας/ Λέρου/ Λέσβου/ Λουτρακίου/ Μεσολογγίου/ Μινώα Πεδιάδας/ Ξυλοκάστρου/ Ρόδου/ Σερρών/ Σπάρτης/ Σύμης/ Τρικάλων/ Τρίπολης / Φλώρινας, κλπ 11.5 Πληρωμή Λογαριασμών Χρηματοδότησης Αυτοκινήτων Serfin Firen, BMW FS, Volkswagen bank, BMW Austria Bank, SFS, FGA Bank GmbH, FGA Capital Hellas, κλπ 11.6 Πληρωμή Οφειλών/Απαιτήσεων υπέρ Λοιπών Εταιρειών REVMAena Ιδιώτες, REVMAena Επιχειρήσεις, Skroutz.gr, G4S Telematix, Multichoice-Nova, Ι.Α.Τ.Α. BSP Α.Ε.Π.Ι, Rilken, Tec Hellas, ACS Athens, ΕΕΤΤ-Τέλη Ονομάτων Χώρου, Emporiki Rent, Elpedison Εμπορική ΑΕ-Ιδιώτες, Elpedison Εμπορική ΑΕ-Επιχειρήσεις, Green-Ιδιώτες, Green-Επιχειρήσεις, Ηρών Θερμοηλεκτρική ΑΕ-Ιδιώτες, Ηρών Θερμοηλεκτρική ΑΕ -Επιχειρήσεις, Watt & Volt AE-Ιδιώτες, Watt & Volt AE-Επιχειρήσεις, Πλαίσιο Computers, Hellas Power, Credicom Consumer Finance, ΠΑΣΟΚ, Spartan Security, Brinks Security Services, Ελαστικά Μισελέν ΑΕΒΕ, I.A.T.A. CASS, G4S Secure Solutions, O.B.I., ACS Courier, Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, Ε.Π.Α. Θεσσαλίας, Ε.Π.Α. Αττικής, Good Year, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Χρυσός Οδηγός Α.Ε., Άργος ΝΕΤ, Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., κλπ Πληρωμή Πιστωτικών Καρτών Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών 0,50 0,50 Άλλων Τραπεζών εκτός Ομίλου 11.8 Δωρεές υπέρ Οργανισμών / Σωματείων Action Aid / Greenpeace κλπ (11-1) Εξοφλήσεις οφειλών/απαιτήσεων υπέρ τρίτων με Εντολή Άμεσης Χρέωσης Dias πραγματοποιούνται ανέξοδα (π.χ. Booking.com, Forthnet, Payzone Hellas, Hertz, Unicef, Χαμόγελο του Παιδιού, Γιατροί χωρίς Σύνορα) & Έξοδα Τραπεζικών Εργασιών

9 12. Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση / Χρεωστικές - Πιστωτικές Κάρτες Α. Πιστωτικές Κάρτες (Συνδρομές) Συνδρομή 1ου έτους Ετήσια συνδρομή για κύρια κάρτα, πέραν του 1ου έτους που είναι ανέξοδα Ετήσια συνδρομή για πρόσθετη κάρτα, πέραν του 1ου έτους που είναι ανέξοδα 22 (12-1) 11 Β. Συναλλαγές μέσω ΑΤΜ 12.4 Ανάληψη μετρητών με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (χρήση αυτής ως cash card) Από τα ΑΤΜ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, της Πανελλήνιας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών (μέγιστο όριο ανάληψης /ημέρα) Από τα ΑΤΜ άλλων Τραπεζών μέσω του δικτύου DIASNET (μέγιστο όριο ανάληψης 600 /ημέρα) Από τα ΑΤΜ του δικτύου της ALPHABANK (ALPHANET) (μέγιστο όριο ανάληψης /ημέρα) ,01 1,15 1,27 1,33 Ερώτηση υπολοίπου Από τα ΑΤΜ της Πανελλήνιας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών Από τα ΑΤΜ άλλων τραπεζών στην Ελλάδα μέσω του δικτύου DIASNET Από τα ΑΤΜ του δικτύου της ALPHA BANK (ΑLPHANET) ,91 1,03 1,13 1,18 0,15 0,18 Αντικατάσταση κάρτας Εντός Ελλάδας για χρεωστικές Λοιπές Χώρες εντός Ευρώπης: MASTERCARD και VISA Λοιπές Χώρες εκτός Ευρώπης: MASTERCARD και VISA Έξοδα αντικατάστασης PIN στο εξωτερικό Μετατροπή νομίσματος για συναλλαγές στις ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ καθώς και στις λοιπές χώρες, για τις χρεωστικές κάρτες MASTERCARD/VISA Προσαύξηση 1,25% στη μέση τιμή του δελτίου τιμών συναλλάγματος της Τράπεζας Γ. Επιβαρύνσεις κατόχων πιστωτικών καρτών Έξοδα επανέκδοσης / επαναποστολής λογαριασμών Εφάπαξ χρέωση για υπέρβαση πιστωτικού ορίου Έξοδα ειδοποίησης κατόχου σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής Επιτόκιο Για συναλλαγές με επιχειρήσεις Αναλήψεως μετρητών Υπερημερίας Ελάχιστη μηνιαία δόση Ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής Αγορές με χρήση χρεωστικών-πιστωτικών καρτών εντός Ελλάδας Μετατροπή νομίσματος για συναλλαγές στις ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ καθώς και στις λοιπές χώρες, για τις πιστωτικές κάρτες MASTERCARD/VISA & Έξοδα Τραπεζικών Εργασιών 3 5% επί του ποσού της υπέρβασης 3 ανα ειδοποίηση Βάσει τιμολογίου Πανελλήνιας Τράπεζας (εκδότρια τράπεζα) Βάσει τιμολογίου Πανελλήνιας Τράπεζας (εκδότρια τράπεζα) Βάσει τιμολογίου Πανελλήνιας Τράπεζας (εκδότρια τράπεζα) 2% επί της οφειλής που αφορά στο ενήμερο κεφάλαιο 15 Μετατροπή σε ευρώ με την τιμή που ορίζεται από τον Οργανισμό (Visa ή Mastercard) πλέον σχετικών εξόδων: - μέχρι και 2,6% για τον οργανισμό Visa - 1% για τον οργανισμό MasterCard 7

10 Δ. Συναλλαγές μέσω Web-Banking Εγγραφή στην υπηρεσία web-banking και απόδοση κωδικών Επανέκδοση μυστικού κωδικού Διάθεση 1ης συσκευής e-token Συσκευή e-token σε περίπτωση αντικατάστασης Πρόσθετη συσκευή e-token Μεταφορά σε λογαριασμό ιδίου ή τρίτου εντός Τράπεζας Εξερχόμενες Εντολές (12-2) και (3-2) έως (3-4) Μεταφορά πίστωσης σε προς τράπεζα εσωτερικού (ανώτατο όριο ) Για ποσά έως και Για ποσά μεγαλύτερα των Καταβολή μετρητών σε τρίτο πρόσωπο χρηματικών ποσών έως Μεταφορά πίστωσης - έμβασμα σε με προδιαγραφές SEPA (ανώτατο όριο προς χώρες εκτός Ελλάδας ) Για ποσά έως και Για ποσά μεγαλύτερα των (προς τράπεζες εσωτερικού) Εξόφληση οφειλών με χρέωση λογαριασμού Περιλαμβάνονται πληρωμές/οφειλές των παρακάτω κατηγοριών: -Δημόσιοι Οργανισμοί, Δ.Ε.Κ.Ο / Δ.Ε.Υ.Α / Ο.Τ.Α, Τηλεφωνία,Internet,Ασφαλιστικές Εταιρίες, Χρηματοδοτικά Αυτοκινήτων, Λοιπές Εταιρίες, Δωρεές υπέρ Οργανισμών/ Σωματείων (αναλυτικά, οι Οργανισμοί καταγράφονται στην 11) ,80 πάγιο 3 πάγιο 0,80 πάγιο 0,80 πάγιο 3 πάγιο Βλ. 11 0,50 πάγιο Πιστωτική κάρτα Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών Πιστωτική κάρτα άλλης Τράπεζας Μισθοδοσία (και μαζικές πιστώσεις) (12-1) Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι κάτοχός Visa ή Mastercard χρεώνεται κανονικά συνδρομή 22 για ανά έτος (δωρεάν τον πρώτο χρόνο). Αν εκ των υστέρων εκδοθεί δεύτερη κάρτα αυτή δεν θα έχει συνδρομή. ((12-2) Περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εντολών: - STP: αυτοματοποιημένες εντολές με χρέωση λογαριασμού - NON-STP: μη-αυτοματοποιημένες εντολές με χρέωση λογαριασμού - CASH: πληρωμή μετρητών σε τρίτο πρόσωπο (ανώτατο όριο ). 13. Άλλες υπηρεσίες και προϊόντα Πάγιες εντολές εξόφλησης λογαριασμών Καταβολή Μισθοδοσίας Θυρίδες, μόνο για μέλη Ενοικίαση ετησίως: Μικρή-Μεσαία-Μεγάλη Εγγύηση Απώλεια κλειδιών Τηλεφωνική ειδοποίηση για πληρωμή επιταγών Παροχή εγγράφων στοιχείων από το αρχείο της Τράπεζας Ανεύρεση επιταγών έκδοσης πελάτη από αγοραστή Διαγραφή / συμπλήρωση δυσμενών από «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε» Επιστολή για ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές Έρευνα για λογαριασμό κληρονόμων, συνδίκων και εκκαθαριστών Έκδοση συστατικής επιστολής προς Πανεπιστήμια Εξωτερικού, Επιμελητήρια, Υπουργεία κλπ Έκδοση επιστολής πιστοληπτικής ικανότητας / φερεγγυότητας εταιρείας Συστατική επιστολή εγγραφής στο Μητρώο Εξαγωγέων Έκδοση τραπεζικής ενημερότητας Βεβαιώσεις υπολοίπων λογαριασμών / οφειλών Χορήγηση βεβαιώσεων για τόκους καταθέσεων Για το οικονομικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η φορολογική δήλωση Προηγουμένων ετών Έξοδα αποστολής ενημέρωσης για καθυστερημένες οφειλές Έξοδα επίδοσης εξωδίκων Εισπραττόμενα έξοδα (εξαιρείται το είδος εργασίας 13.16) Ταχυδρομικά έξοδα απλών επιστολών εσωτερικού Ταχυδρομικά έξοδα απλών επιστολών εξωτερικού Ταχυδρομικά έξοδα συστημένων επιστολών εσωτερικού Ταχυδρομικά έξοδα συστημένων επιστολών εξωτερικού (13-1) 1 μίσθωμα 50 + πραγματικό κόστος 3 / τηλεφώνημα 10 / σελίδα 10 / επιταγή Έξοδα δικαστικού επιμελητή 0,90 1, (13-1) Στις παραπάνω εργασίες εισπράττεται επιπλέον Φ.Π.Α. 23%. 8 & Έξοδα Τραπεζικών Εργασιών

11 14. Τοκοφορίες λογαριασμών καταθέσεων στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμούς Ευρώ σε λογαριασμούς Ταμιευτηρίου / Τρεχούμενους της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πληρωμών (PSD) Ευρώ σε λογαριασμούς Χρυσής Κατάθεσης / Προθεσμίας Ευρώ σε λογαριασμούς Όψεως Ευρώ μέσω ΑΤΜ με χρήση φακέλου Ανάληψη μετρητών από λογαριασμούς Ευρώ από λογαριασμούς πάσης φύσεως Ευρώ από ΑΤΜ Αυθημερόν Επόμενη εργάσιμη ημέρα Επόμενη εργάσιμη ημέρα Κατά περίπτωση τα παραπάνω Αυθημερόν Ημερομηνία ανάληψης Μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμό σε λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πληρωμών (PSD) Μεταφορά Ευρώ Μεταφορά Ευρώ μέσω web-banking σε λογαριασμούς Ευρώ Αυθημερόν Αυθημερόν Εισερχόμενες Εντολές Περιλαμβάνονται όλες οι εισερχόμενες εντολές, ανεξαρτήτως νομίσματος - ευρώ / νομίσματα χωρών της PSD/ νομίσματα χωρών εκτός PSD (συνάλλαγμα) Αυθημερόν (14-1) Κατάθεση επιταγών σε Ευρώ (14-2) Τραπεζικές Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε λογαριασμούς PSD σε λογαριασμούς Όψεως Τραπεζικές μέσω ΔΗΣΣΕ ή Γραφείου Συμψηφισμού Ιδιωτικές μέσω ΔΗΣΣΕ Ιδιωτικές μέσω Γραφείου Συμψηφισμού ίδιας πόλης Ιδιωτικές μέσω Γραφείου Συμψηφισμού άλλης πόλης 14.6 Τοκοφορίες Κατάθεση επιταγών σε συνάλλαγμα (Ξ.Ν) (14-2) Τραπεζικές / Ιδιωτικές που σύρονται σε Τράπεζες εντός Ελλάδας Τραπεζικές / Ιδιωτικές που σύρονται σε Τράπεζες του εξωτερικού Αυθημερόν Επόμενη εργάσιμη ημέρα Επόμενη εργάσιμη ημέρα 2 εργάσιμες ημέρες 3 εργάσιμες ημέρες 4 εργάσιμες ημέρες 10 εργάσιμες ημέρες 20 εργάσιμες ημέρες (14-1) Καταληκτική ώρα εκτέλεσης εισερχόμενων διατραπεζικών εντολών 15:30. Για τις εισερχόμενες εντολές που παραλαμβάνονται από την Τράπεζά μας μετά την καταληκτική ώρα εκτέλεσης τίθεται valeur η επόμενη εργάσιμη ημέρα. (14-2) Οι ημέρες αφορούν μόνο την τοκοφόρο ημερομηνία και όχι την ημερομηνία οριστικής εκκαθάρισης των επιταγών. 15. Παράπονα Πελατείας 1. Στα αρμόδια στελέχη των Καταστημάτων 2. Στο τμήμα Marketing & Παραπόνων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων: Ελ. Βενιζέλου 28-32, Τ.Κ , Χανιά, τηλ , Γενικές Παρατηρήσεις 1. Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. 2. Το ως άνω τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. 3. Το παρόν περιλαμβάνει τις συνήθεις βασικές συναλλαγές της Τράπεζας και δεν επεκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό συνιστάται να συμβουλεύεστε τους αρμόδιους Υπεύθυνους της Τράπεζας πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή. 4. Οι τόκοι των καταθετικών προϊόντων υπολογίζονται κάθε εξάμηνο και ειδικότερα την 30/6 και 31/12 κάθε έτους με βάση υπολογισμού των τόκων τις πραγματικές ημέρες και έτος τις 360 ημέρες εκτός των «Χρυσών Καταθέσεων» που έχουν βάση τις 365 ημέρες. 5. Κατά την απόδοση των τόκων παρακρατείται φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (σήμερα 15%). 6. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3746/2009 όπως ισχύει. 7. Οι τόκοι των χορηγητικών προϊόντων υπολογίζονται με ετήσια βάση τις 365 ημέρες για την καταναλωτική και στεγαστική πίστη ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες χορηγήσεων ως ετήσια βάση καθορίζονται οι 360 ημέρες. 8. Οι προμήθειες/έξοδα επιβαρύνονται, όπου συντρέχει περίπτωση, με ΦΠΑ. 9. Για εργασίες ή υπηρεσίες που δημιουργούν πρόσθετες επιβαρύνσεις ύστερα από αίτημα ή υπαιτιότητα του πελάτη, είναι δυνατόν να εισπράττονται προμήθειες, ανάλογες προς παρεμφερείς τιμολογημένες περιπτώσεις. & Έξοδα Τραπεζικών Εργασιών 9

12

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00 Α. Α.. 8 9 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 2. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - φύλλων 2-25 φύλλων 5 3. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

0,50. 0,30% / min 25, max 300

0,50. 0,30% / min 25, max 300 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - - - Ανέξοδα -

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 ( ΦΕΚ Β' 276/10-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ της ΚΑΚΟΣΟΥΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα