ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:"

Transcript

1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου μέτρο F F F F F συνφ 1, 1 1 q1 q F k r Για το κενό ή αέρα στο SI: N m C 9 k 9 10 Απόλυτη διεκτρική 1 ε 0 σταθερά του κενού στο SI ή ε 8, πk Ένταση εκτροστατικού πεδίου σε σημείο του Α Ένταση εκτροστατικού πεδίου που προέρχεται από σημειακό φορτίο Q σε απόσταση r απ αυτό Ε E Α C N m 1 0 F N, Μονάδα στο S.I. 1 q C k Q r Α F1 ημφ κατεύθυνση εφθ F Fσυνφ 1 β. Αν οι δυνάμεις είναι περισσότερες από δύο προτιμούμε να τις αναλύουμε σε σύστημα ορθογωνίων αξόνων ΣFx F1x F x... F ΣF νx y F1y F y... Fνy ΣFy μέτρο Fολ ΣFx ΣFy κατεύθυνση εφθ ΣF x 1

2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Δυναμικό εκτροστατικού πεδίου Διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων εκτροστατικού πεδίου Ένταση ομογενούς εκτρικού πεδίου U A A A, Μονάδα στο S.I. q W A, A q Δυναμικό εκτροστατικού πεδίου Q A k Coulomb r Έργο για την μετατόπιση φορτίου q σε πεδίο Coulomb που δημιουργείται από φορτίο Q E, N 1 1 C m A W WA k Q q r A r q 1 1 1J 1 1C 1 4

3 Στατικός Ηλεκτρισμός 1. Στα άκρα Α, Β ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ με μήκος 10cm βρίσκονται ακλόνητα τα φορτία Q1 9μC και Q 4μC. Σε ποιο σημείο πρέπει να τοποθετηθεί ένα σημειακό φορτίο +q για να ισορροπεί. Για να ισορροπεί το φορτίο q θα πρέπει η συνισταμένη δύναμη που δέχεται να είναι μηδέν, δαδή οι δυνάμεις από τα φορτία Q 1 και Q να είναι αντίθετες. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο σε σημείο του επιπέδου που βρίσκεται εντός των Α και Β. Q1 q Q q ΣF 0 F1 F k k x x 1 x x x x Q1 x Q1 Q Q Q Q x 10cm x x x 6cm δεκτή 5 5 x x 10cm x 0cm απορρίπτεται Άρα το σημείο που πρέπει να τοποθετηθεί το φορτίο q για να ισορροπεί απέχει απόσταση x 6cm από το φορτίο Q 1. Η λύση x 0cm απορρίπτεται γιατί το σημείο στο οποίο αντιστοιχεί δεν ανήκει στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. Παρατήρηση: Αν τα φορτία Q 1, Q είναι ομόσημα, το φορτίο q ισορροπεί σε ένα σημείο εντός του ευθ. τμήματος ΑΒ. Αν τα φορτία Q 1, Q είναι ετερόσημα, ισορροπεί σε σημείο της ευθείας, που περιέχει το ευθ. τμήμα ΑΒ, εκτός του ΑΒ και προς την πλευρά του μικροτέρου κατά απόλυτη τιμή φορτίου.. Μικρή σφαίρα μάζας m = g φέρει φορτίο q και κρέμεται στο άκρο μονωτικού νήματος του οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο σε σταθερό σημείο. Το σύστημα βρίσκεται εντός οριζόντιου ομογενούς εκτροστατικού πεδίου έντασης E = 6000N/C και ισορροπεί σε θέση όπου το νήμα σχηματίζει γωνία ο φ 45 με την κατακόρυφο.- Να βρεθεί το φορτίο q του σφαιριδίου. Δίνεται g 10m / s. Το σφαιρίδιο ισορροπεί υπό την επίδραση των δυνάμεων: 1 5

4 α. της τάσης του νήματος T β. του βάρους w γ. της εκτρικής δύναμης F Η συνθήκη της ισορροπίας επιβάλλει ΣF 0. Αναλύουμε τις δυνάμεις σε σύστημα αξόνων με x x τον οριζόντιο που ορίζεται από την διεύθυνση του Ε και y y τον κατακόρυφο που ορίζεται από τη διεύθυνση του w. ΣFx 0 Η συνθήκη ισορροπίας γράφεται: ΣF 0 και ΣFy 0 ΣF 0 T w Tσυνφ mg (1) y y ΣFx 0 Tx F Tημφ Ε q () Διαιρώντας κατά μέλη τις () και (1) έχουμε: Tημφ Ε q Ε q mgεφφ εφφ q Tσυνφ m g m g Ε Από τα δεδομένα της άσκησης έχουμε: m g 10 Kg, g 10m / s, εφφ 1, E 6000 N / C 10 kg 10 m / s 1 6 Το q q 510 C q 5μC N / C. Στα σημεία Α, Β μιας ευθείας (ε), τα οποία απέχουν απόσταση 5cm μεταξύ τους, βρίσκο νται τα ακλόνητα σημειακά φορτία Q A = + 10 C και Q = C αντίστοιχα. α. Να βρείτε ένα σημείο Γ ανάμεσα στα Α, Β όπου το δυναμικό να μηδενίζεται. β. Στο σημείο Γ να υπολογίσετε την ένταση του εκτρικού πεδίου. γ. Αν στο σημείο Γ τοποθετήσουμε ένα φορτίο q = -μc να βρείτε: i. τη δύναμη που θα του ασκηθεί από το πεδίο και να τη σχεδιάσετε ii. την εκτρική δυναμική ενέργεια του φορτίου q στο σημείο Γ. Λύση α. Έστω ότι στο Γ ισχύει ότι Γ 0. Q Q Q Q K K 0 K K x 5 x x 5 x 8 8 QA Q x 8x x 5 x x 5 x 5 x 4x 5 5x x 1cm A A Γ A β. EΓ Εoλ ΕΑ ΕΒ 5 8 QA ΕΑ Κ N / C N / C x

5 γ. i. Q Ε Κ N / C 4,5 10 N / C άρα x FΓ q EΓ 10, 5 10 N N Eολ 5,5 10 N / C και φορά αντίθετη της Eoλ ii. UΓ q Γ 0 αφού Γ Δύο παράλλες οριζόντιες μεταλλικές πλάκες απέχουν μεταξύ τους d = cm και βρίσκονται σε διαφορά δυναμικού = 000. α. Πόσο είναι το μέτρο της έντασης του ομογενούς εκτρικού πεδίου που δημιουργείται ανάμεσα στις πλάκες; -1 β. Στο μέσο των πλακών αιωρείται ένα φορτισμένο σωματίδιο με μάζα m = 1 10 Kg. Να βρείτε το φορτίο του σωματιδίου. γ. Αν η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών γίνει = 000 με πόση επιτάχυνση θα κινηθεί η σταγόνα; g = 10m/s. δ. Με τι ταχύτητα θα φθάσει το σωματίδιο στη μεταλλική πλάκα; Λύση α. E 1,5 10 / m. d 10 m β. F m g F m g q E 1 m g q C q 8 10 C 5 E 1, γ. E E 10 / m. Επειδή Ε < Ε θα είναι και F d 10 Β. Επομένως το σωμα- m τίδιο θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση α και θα κινηθεί προς τη θετική πλάκα. m g qe Β F m α m g q E m α α m α m / s m / s m 1 δ. ΣF m α ΣF 1 10 Kg ΣF N s Από θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας (Θ.Μ.Κ.Ε.) Έργο σταθερής δύναμης WF F x γιατί το πεδίο είναι ομογενές 1 7

6 1 d ΣF d m Kτελ Καρχ WF m υ 0 ΣF υ υ m / s υ 10 m / s Στην κορυφή Β, Γ ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ ˆ o A = 90 βρίσκονται ακλόνητα τα σημειακά φορτία Q = +μc και Q Γ = -8μC, αντίστοιχα. Αν A = 6m και AΓ = 8m να βρείτε: α. Τη δύναμη που ασκείται μεταξύ των φορτίων Β και Γ. β. Την ένταση του εκτρικού πεδίου που δημιουργεί το φορτίο Q στο Γ. γ. Το δυναμικό του εκτρικού πεδίου στο σημείο Α. δ. Ένα φορτίο q = 5μC μετακινείται από το σημείο Α, στο μέσο Μ της ΒΓ. Να βρεθεί το έργο της δύναμης του εκτρικού πεδίου για τη μετακίνηση αυτή. Λύση Q Q Γ α. FΓ κ N N Γ 10 β. Η ένταση που δημιουργεί το Q στο σημείο Γ είναι: 9 6 Q N N Γ EΓ κ E 180 Γ 10 C C Q QΓ γ. A Γ κ κ A ΑΓ olt δ. Ισχύει W q Είναι: A A Μ A M. Q Q M ΜΓ Γ M κ κ W q J W 4 10 J Άρα: 6 AM A M AM 1 8

7 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Συνεχές εκτρικό ρεύμα Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας I Νόμος του Ohm ( I : πτώση τάσης) q Ν e I t t Ένταση εκτρικού ρεύματος σταθ. έντασης Αντίσταση αγωγού σταθερής διατομής S ρ S ρ: ειδική αντίσταση υλικού, : μήκος αγωγού I 0 Αντίσταση αγωγού ή συστήματος αγωγών ρ ρ 1 αθ Ειδική αντίσταση σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία Ι σε Α (Ampere) σε Ω (Ohm) ο ο 0 1 αθ ρ 0 : ειδική αντίσταση στους 0 C, : αντίσταση στους 0 0 C, α : θερμικός συντελεστής αντίστασης α. Σύνδεση αντιστάσεων στη σειρά Iολ Ι1 Ι... Ιν ολ 1... ν... ολ ολ 1 ν Ιολ β. Παράλλη σύνδεση αντιστάσεων... ολ 1 v I I I... I ολ 1 v ολ 1 v Ενέργεια και ισχύς εκτρικού ρεύματος W q lt (γενική σχέση) W I t t (Μόνο σε αντίσταση ) Q I t Νόμος του Joule P W / t I Ισχύς. ρεύματος (γενική σχέση) P I / Ισχύς. ρεύματος σε μία αντίσταση 1 9

8 Λυμένες ασκήσεις 8. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας εκτρικού θερμοσίφωνα, ισχύος Ρ = 4400W υπό τάση = 0, λόγω φθοράς των μονώσεων των συρμάτων, εκτρική αντίσταση = 5,5Ω συνδέεται παράλλα στη συσκευή. Εάν η ασφάλεια της εγκαταστάσεως είναι 5 Α να βρεθεί αν αυτή τήκεται. Η ένταση ρεύματος Ι που διαρρέει το θερμοσίφωνα είναι: P 4400 W P I I 0 A 0 Η αντίσταση του θερμοσίφωνα είναι : P I 4400 W P I 11Ω 0A Μόλις συνδέεται η παράλλα, η ισοδύναμη αντίσταση γίνεται: ολ ' 11 5,5 11 Ω ' 11 5,5 0 Οπότε η ένταση ρεύματος είναι: I 60 A 11 ολ Ω Άρα η ασφάλεια τήκεται. 9. Μια εκτρική συσκευή έχει ενδείξεις 0, 880W. α. Ποια είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τη συσκευή όταν λειτουργεί κανονικά; β. Αν συνδέσουμε τη συσκευή σε δίκτυο 00, ποια αντίσταση και πώς πρέπει να την συνδέσουμε με τη συσκευή για να λειτουργεί κανονικά; Από τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας λ 0 και Pλ 880W υπολογίζουμε: α. την ένταση του ρεύματος κανονικής λειτουργίας: Ρλ N. Ohm Iλ 4A λ λ β. την αντίσταση της συσκευής: Σ 55Ω. I λ Για να την συνδέσουμε σε δίκτυο υψότερης τάσης πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά αντίσταση ώστε Σ 0Ω I λ 10. Ηλεκτρική θερμάστρα έχει στοιχεία 600W, 110 και συνδέεται σε σειρά με λάμπα W, 6. Το σύστημα συνδέεται με τάση 110. Λειτουργεί ο λαμπτήρας κανονικά; 1 0

9 Η εκτρική θερμάστρα έχει αντίσταση: Η λάμπα έχει αντίσταση 6 Λ Ω 1, 5Ω έχει ένταση ρεύματος κανονικής λειτουρ- Ρ γίας: ΡΛ ΙΛ Α 5, Α. 6 Λ Λ Λ 1 1 θ 110 θ Ω 0,17Ω. Ρ 600 θ Όταν η λάμπα και η θερμάστρα συνδεθούν εν σειρά σε τάση = 110 τότε η ένταση του ρεύματος που τις διαρρέει είναι: 110 Ι A 5,17A IΛ 5, A,άρα δεν λειτουργεί κανονικά. 1, 95 θ Λ 11. Σε μιά εκτρική εγκατάσταση λειτουργούν ταυτόχρονα οι εξής εκτρικές συσκευές: α. Ένα στοιχείο εκτρικής κουζίνας 1,5ΚW. β. Ένας θερμοσίφωνας ισχύος ΚW. γ. Ηλεκτρικό ψυγείο ισχύος 1,6KW δ. Πέντε λάμπες ισχύος 100W. Πόσων Ampere πρέπει να είναι η γενική ασφάλεια; Δίνεται ότι η τάση δικτύου και τάση η λειτουργίας των συσκευών είναι 0. Οι συσκευές συνδέονται παράλλα μεταξύ τους σε τάση = 0 PK 1500W Pθ 000W Pψ 1600W PΛ 100W I K, I θ, I ψ, IΛ Από 1ο κανόνα Κirchhoff: Iολ ΙΚ Ιθ Ιψ 5ΙΛ 0Α Άρα η ασφάλεια πρέπει να είναι 0Α. 1. Στο κύκλωμα του σχήματος οι αντιστάσεις Λύση 1 4,,, συνδέονται με τον τρόπο που φαίνεται. Δίνονται οι τιμές για τις αντιστάσεις = 0Ω, = 60Ω, 4 = 4Ω. Η ισχύς που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα είναι P πηγ = 100W και η ισχύς που δαπανά η αντίσταση 1 είναι P 1 = 60W. Αν η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την 1 είναι I 1 = 6A να βρείτε: α. Την αντίσταση 1 β. Την ΗΕΔ Ε της εκτρικής πηγής γ. Την πολική τάση της πηγής, καθώς και την εσωτερική της αντίσταση r δ. Την ισχύ που θα παρέχει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα, αν συνδέσουμε τους πόλους της με σύρμα αμελητέας αντίστασης. P1 60 α. P1 I1 1 1 Ω 10Ω I 6 1

10 β. I A και I A Αλλά : ΑΒ I I A A και I A 1A Iολ I I1 I I 10A 0 60 Pπηγης 100W Pπηγης Ε Ι Ε 10 Ι 10A γ. ΑΒ 60, Γ I Άρα πολ AΓ ΑΒ Γ πολ 100 E πολ πολ E I r I r E πολ r Ω Ω I 10 δ. Αν οι πόλοι της πηγής συνδεθούν με σύρμα αμελητέας αντίστασης, η αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος μηδενίζεται και η ολική αντίσταση του κυκλώματος γίνεται ολ r Ω.Τότε το ρεύμα στο κύκλωμα είναι P' πηγ E I' 10 60A 700W 1. Τα άκρα Α και Γ του συστήματος των τριών αντιστατών του σχήματος (α), συνδέονται με εκτρική πηγή, της οποίας η χαρακτηριστική φαίνεται στο σχήμα (β). Οι αντιστάσεις των τριών αντιστατών είναι: 1 = Ω, = Ω, = 6Ω. α. Να υπολογίσετε τα στοιχεία Ε και r της πηγής. β. Να βρείτε την ολική αντίσταση του κυκλώματος. γ. Πόση ισχύ παρέχει η πηγή στο κύκλωμα και πόση είναι η ισχύς που παρέχεται στην αντίσταση ; E 10 I' A 60A και r Λύση α. Από το διάγραμμα π - Ι προκύπτει ότι: Ε = 1olt και E 1 6A r Ω r r 18 β. ολ = 1,, +r. Αλλά, Ω 9 1,, = 1 +, = ( + )Ω = 4Ω Ε 1 γ. Ι Α 6Ω ολ Ρ πηγ = Ε Ι = 1 A = 4W ολ = r + 1,, = 6Ω AΓ = π = Ε Ι r = (1 ) = 8 Γ 4 16 ΒΓ = ΑΓ A = ΑΓ Ι 1 = 8 4 = 4 Ρ W W 1

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γενικού Λυκείου

Φυσική Β Γενικού Λυκείου Φυσική Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της Βασικές ασκήσεις στις φθίνουσες ταλαντώσεις.. Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με πλάτος που μειώνεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση =,8e,t (S.I.). Να υπολογίσετε: α. το πλάτος της ταλάντωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α.

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α. ΘΕΜΑ Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Πριν το κλείσιμο του διακόπτη η αντίσταση του κυκλώματος είναι: λ, = Λ +. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ολική αντίσταση είναι: λ, = Λ. Έτσι,,,, Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως αποδεικνύουμε ότι ένα σώμα εκτεί απλή αρμονική ταλάντωση Μεθοδολογία i) Βρίσκουμε την θέση ισορροπίας του σώματος και σχεδιάζουμε το σώμα σε αυτή την θέση. ii) Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ενεργούν

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα