ιδιαιτεραμαθηματα.gr ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ PHYSICS SOLVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιδιαιτεραμαθηματα.gr ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ PHYSICS SOLVER"

Transcript

1 PHYSICS SOLVER ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2 Νόμος Coulomb 2 ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Η ελκτική ή απωστική δύναμη ανάμεσα σε δύο σημειακά φορτία είναι ανάλογη προς το γινόμενο των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογη προς το τετράγωνο της μεταξύ τους απόστασης. F k Q Q όπου k= N m 2 /C 2 (για το κενό ή τον αέρα) ή k N m 2 /C 2 (για μονωτικό υλικό διάφορο του κενού ή του αέρα) με ε τη διηλεκτρική σταθερά του υλικού. Ασκήσεις: 1. Στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ, πλευράς α=3 m, υπάρχουν αντίστοιχα τα σημειακά φορτία q A = -2 μc, q B = +1 μc και q Γ = -3 μc. Να υπολογίσετε την ολική δύναμη που δέχεται το φορτίο q Γ από τα άλλα δύο. Δίνεται k= N m 2 /C 2. (Απ. ΣF= N και διεύθυνση κάθετη στη ΒΓ) r

3 2. Δύο μικρές σφαίρες, φορτίου q και μάζας m η καθεμία, κρέμονται από το ίδιο σημείο με λεπτά μονωτικά νήματα μήκους d. Οι σφαίρες ισορροπούν όταν τα νήματα σχηματίζουν γωνία φ. Να βρείτε το φορτίο q συναρτήσει των m, d, φ και k. mg (Απ. q 2d υπόδειξη: σε κάθε σφαίρα ασκούνται το βάρος, η 2 k 2 τάση του νήματος, η δύναμη Coulomb ) 3. Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q 1 και Q 2 βρίσκονται ακλόνητα στα σημεία Α και Β αντίστοιχα μιας ευθείας και απέχουν μεταξύ τους απόσταση d. Σε ποιο σημείο της ευθείας πρέπει να τοποθετήσουμε ένα φορτίο +q, ώστε αυτό να ισορροπεί, όταν: 1) Q 1 = + Q o και Q 2 = + 4Q o 2) Q 1 = + Q o και Q 2 = - 4Q o (Απ. 1) 3 d x, 2) x d) 3 4. Στο άτομο του υδρογόνου το ηλεκτρόνιο κινείται γύρω από τον πυρήνα σε κυκλική τροχιά ακτίνας r= m. Να υπολογίσετε: 1) Τη δύναμη Coulomb μεταξύ πυρήνα και ηλεκτρονίου 2) την ταχύτητα περιφοράς του ηλεκτρονίου 3) τη συχνότητα περιφοράς του ηλεκτρονίου (Απ. 1) F c = N, 2) υ= m/s, 3) ν= Hz)

4 Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου Το σταθερό πηλίκο F q έστω Α, δηλαδή: 4 ορίζεται ως ένταση E του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο E Προσοχή: Η ένταση E είναι διάνυσμα που έχει διεύθυνση και φορά τη διεύθυνση και τη φορά της δύναμης που δέχεται ένα θετικό δοκιμαστικό φορτίο +q όταν βρεθεί στο θεωρούμενο σημείο. Γενικά το μέτρο της έντασης σε ένα σημείο του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q είναι: Ασκήσεις: F q Q E k r 2 5. Στα σημεία Α και Β μιας ευθείας υπάρχουν αντίστοιχα τα φορτία q A = -10 μc και q B = +40 μc. Αν (ΑΒ)=d=12 m, να βρείτε σε ποιο σημείο η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν τα q A και q B είναι μηδέν. (Απ. x=d=12 m αριστερά του Α)

5 6. Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ με πλευρά α=3 m. Στις κορυφές του Α, Β, Γ και Δ υπάρχουν αντίστοιχα τα σημειακά ηλεκτρικά φορτία με τιμές q A = +q, q B = +q, q Γ = -q και q Δ = -q, όπου q=1 μc. Να βρεθεί η ένταση E του δημιουργούμενου ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο του τετραγώνου. Δίνεται k= N m 2 /C 2. 3 (Απ. Ε= Ν/C παράλληλη στη ΒΓ) 7. Στα σημεία Α και Β της ευθείας (ε) είναι τοποθετημένα δύο σημειακά φορτία Q Α και Q Β αντίστοιχα. Η ελκτική δύναμη Coulomb μεταξύ των δύο φορτίων έχει μέτρο F= N. Αν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου των δύο φορτίων στο μέσο Μ του τμήματος ΑΒ έχει μέτρο Ε= Ν/C και ο λόγος των απόλυτων QA τιμών των φορτίων είναι 3 Q, τότε να βρείτε τα φορτία Q Α και Q Β. (Απ. 5 Q A = C, B B Q = C) 8. Στις κορυφές Α, Γ και Δ ενός τετραγώνου ΑΒΓΔ πλευράς α τοποθετούμε αντίστοιχα τα σημειακά φορτία q A, q Γ και q Δ με q A = q Γ = 2 μc και q Δ =-4 μc. Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην κορυφή Β. (Απ. Ε=0)

6 ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Εάν πάρουμε δυο όμοιες μεταλλικές πλάκες, οι οποίες έχουν φορτιστεί με ίσα κατά απόλυτη τιμή και ετερόσημα φορτία και τις τοποθετήσουμε τη μία παράλληλα στην άλλη, τότε ο χώρος μεταξύ των πλακών είναι ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο ισχύουν τα παρακάτω: 1) η τιμή της έντασης είναι ίδια σε όλα τα σημεία του επιπέδου 2) η διεύθυνση της έντασης είναι κάθετη στα επίπεδα των δύο πλακών 3) η φορά της έντασης είναι πάντα από τη θετική πλάκα προς την αρνητική Ασκήσεις: 9. Μια σταγόνα λαδιού, μάζας m=2 mg, είναι φορτισμένη και ισορροπεί σε κατακόρυφο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο με ένταση Ε= Ν/C. Να υπολογίσετε το φορτίο της σταγόνας και τη φορά της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε σχέση με το πρόσημο του φορτίου της σταγόνας. Δίνεται g=10 m/s 2. (Απ. q C)

7 10. Μεταξύ δύο κατακόρυφων επίπεδων μεταλλικών πλακών κρέμεται με νήμα θετικά φορτισμένο σφαιρίδιο μάζας m=1 g. Το ομογενές ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ των πλακών έχει ένταση μέτρου Ε=5000 Ν/C και το σφαιρίδιο ισορροπεί με το νήμα να σχηματίζει με την κατακόρυφο γωνία φ=45 ο. Να βρείτε το φορτίο q του σφαιριδίου. Δίνεται g=10 m/s 2. (Απ. q =2 μc) 11. Ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m=10-3 kg και φορτίου q= +2 μc ρίχνεται με ταχύτητα που έχει μέτρο υ ο = 200 m/s παράλληλα στην ένταση E ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου, μεγάλης έκτασης. Αν το μέτρο της έντασης του πεδίου είναι Ε= 50 Ν/C και η ταχύτητα υ ο έχει ίδια φορά με την ένταση Ε, να βρείτε: 1) την επιτάχυνση α του σωματιδίου 2) την ταχύτητα του σωματιδίου και τη θέση του μετά από χρόνο t=10 s από τη στιγμή εισόδου του στο πεδίο. Το πεδίο βαρύτητας παραλείπεται. (Απ. 1) α= 0.1 m/s 2, 2) υ= 201 m/s, x= 2005 m) 12. Ένα φορτισμένο σωματίδιο που έχει μάζα m=1 g και φορτίο q=+4 μc ρίχνεται με ταχύτητα μέτρου υ ο =100 m/s παράλληλα στην ένταση ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου μεγάλης έκτασης. Αν η ένταση του πεδίου έχει μέτρο Ε=100 N/C, να βρείτε τη θέση και την ταχύτητα του σωματιδίου μετά από χρόνο t=400 s όταν: I. η ταχύτητα υ ο έχει τη φορά της έντασης Ε, II. η ταχύτητα υ ο έχει φορά αντίθετη από εκείνη της έντασης Ε. (Απ. I. x=72 km, υ=260 m/s, II. x=8 km, υ=60 m/s) 7

8 Θεωρία 8 Διαφορά Δυναμικού Διαφορά δυναμικού V ΑΒ = V Α - V Β μεταξύ δύο σημείων Α και Β ενός ηλεκτρικού πεδίου λέγεται ένα μονόμετρο μέγεθος που είναι ίσο προς το σταθερό πηλίκο του έργου της δύναμης του πεδίου κατά τη μεταφορά ενός φορτίου q από το Α στο Β διά του φορτίου q. V ΑΒ = V Α - V Β = Μονάδα μέτρησης στο S.I. είναι το 1 Volt. ( ) W F Μια άλλη έκφραση του παραπάνω τύπου έχει ως εξής: W qv q( V V ) q ( ) F AB A B (προσοχή το q με το πρόσημό του) Διαφορά δυναμικού και ένταση στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο: Η δύναμη του πεδίου είναι σταθερή F και άρα για το έργο της ισχύει: ( ) F Eq W F d Eqd Από τον ορισμό όμως της διαφοράς δυναμικού θα έχουμε: qv AB Eqd ή E V AB d

9 Ασκήσεις: 13. Σ ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο για δύο σημεία Α και Γ που βρίσκονται πάνω στην ίδια δυναμική γραμμή δίνονται V = +100 V και V = -20 V. Να βρείτε το δυναμικό στο μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΓ. (Απ. V = + 40 V) 9 A 14. Δύο παράλληλες και οριζόντιες μεταλλικές πλάκες απέχουν μεταξύ τους απόσταση d= 2 cm και βρίσκονται σε διαφορά δυναμικού V= 3000 V. 1) Πόσο είναι το μέτρο της έντασης του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται ανάμεσα στις πλάκες; 2) Μεταξύ των πλακών αιωρείται μια θετικά φορτισμένη σταγόνα λαδιού με μάζα m= kg. Να βρείτε το φορτίο της σταγόνας. Δίνεται g=10 m/s 2. Άνωση, τριβή και αντίσταση του αέρα δεν λαμβάνονται υπόψη. (Απ. 1) Ε= V/m, 2) q = C) 15. Δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες απέχουν μεταξύ τους απόσταση d=2 m και συνδέονται με τους πόλους μιας μπαταρίας διαφοράς δυναμικού V= 100 V. Αν η αρνητική πλάκα είναι γειωμένη (δυναμικό της πλάκας μηδέν), να βρείτε πώς μεταβάλλεται το δυναμικό των σημείων του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου κατά μήκος μιας δυναμικής γραμμής. (Απ. υπόδειξη: θεωρείστε ένα σημείο Γ που απέχει απόσταση x από την πλάκα θετικού φορτίου και βρείτε το δυναμικό σε αυτό V Γ = x (x σε m και V Γ σε V))

10 Πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια δεξαμενή ηλεκτρικών φορτίων όπου μπορούμε να αποθηκεύσουμε ηλεκτρική ενέργεια. Χωρητικότητα πυκνωτή: q C V Χωρητικότητα επίπεδου πυκνωτή όταν μεταξύ των οπλισμών του υπάρχει κενό ή αέρας: S C l όπου S το εμβαδόν των οπλισμών του, l η απόσταση μεταξύ των οπλισμών και ε ο η διηλεκτρική σταθερά του κενού: Ενέργεια ενός φορτισμένου πυκνωτή: U CV = 12 2 C Nm q = 1 2 C 2 qv

11 Ασκήσεις: 16. Ο κάθε οπλισμός ενός επίπεδου πυκνωτή έχει εμβαδόν S= 5 cm 2 και απέχει από τον άλλο απόσταση l= 8.85 mm. Ανάμεσα στους οπλισμούς υπάρχει αέρας. Αν ο πυκνωτής φορτιστεί από μπαταρία με τάση V= 885 V, να βρείτε: 1) τη χωρητικότητα και το φορτίο του, 2) την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των οπλισμών του. Δίνεται ότι: C Nm (Απ. 1) C= 0.5 pf, q = C, 2) E= 10 5 V/m) Να υπολογίσετε τη χωρητικότητα C ενός πυκνωτή ο οποίος αποτελείται από δύο παράλληλες κυκλικές πλάκες ακτίνας r= 3 cm που απέχουν μεταξύ τους απόσταση l= 0.1 cm και βρίσκονται στον αέρα. Αν ο πυκνωτής συνδεθεί με μπαταρία τάσης V = 1000 V, να βρείτε το φορτίο που θα αποκτήσει και την ενέργειά του. (Απ. C= 25 pf, U= J) 18. Κατά πόσο πρέπει να αυξηθεί το φορτίο ενός πυκνωτή χωρητικότητας C=1 μf, για να αυξηθεί η τάση του κατά ΔV=100 V; (Απ. ΔQ=100 μc) 11

12 Αντίσταση αγωγού-νόμος Οhm Ως ηλεκτρική αντίσταση R ενός αγωγού ορίζουμε το πηλίκο της τάσης (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του προς την ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει, δηλαδή Αντίσταση μεταλλικού αγωγού: V R I l R S όπου ρ η ειδική αντίσταση του υλικού, που εξαρτάται από τη θερμοκρασία και μετριέται σε Ω m : η ειδική αντίσταση στους 0 ο C θ: η θερμοκρασία σε ο C α: ο θερμικός συντελεστής αντίστασης Ασκήσεις: (1 ) 19. Να βρείτε την αντίσταση R ενός κυλινδρικού σύρματος από χαλκό μήκους 10 km και ακτίνας διατομής r= 2mm. Δίνεται ότι η ειδική αντίσταση του χαλκού ρ Cu = Ω m. (Απ. 43 R Ω) 12

13 20. Ένα χάλκινο κυλινδρικό σύρμα έχει μήκος 2 km και εμβαδόν διατομής S= 2 mm 2. Τα άκρα του σύρματος συνδέονται με πηγή τάσης V= 34 V. Να βρείτε τον αριθμό των ελεύθερων ηλεκτρονίων τα οποία περνούν από μια διατομή του σύρματος σε χρόνο Δt= 1 min. Δίνονται η ειδική αντίσταση του χαλκού ρ Cu = Ω m και το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο e= C. (Απ. Ν= ) Σύνδεση αντιστάσεων Σύνδεση σε σειρά V V1 V2... V R R1 R2... R V 1 IR1 V2 IR2 I... V IR V IR Παράλληλη σύνδεση V 1 2 R1 I I1 I2... I I V... R R R R R 1 2 I V R 13 I V R

14 Ασκήσεις: 21. Στο κύκλωμα του σχήματος οι λαμπτήρες έχουν αντιστάσεις R 1 =6Ω, R 2 =3Ω και R 3 =6Ω. και τροφοδοτούνται από πηγή τάσης V=32V. Να βρείτε τα παρακάτω: 1) Ποια είναι η ολική αντίσταση του κυκλώματος; 2) Πόσα ampere το λιγότερο, πρέπει να είναι η ασφάλεια, ώστε το κύκλωμα να λειτουργεί κανονικά; 3) Οι λαμπτήρες 1 και 2 διαρρέονται από τα ρεύματα Ι 1 και Ι 2 αντίστοιχα. Ποιος από τους δύο λαμπτήρες διαρρέεται από περισσότερο ρεύμα και πόσο είναι αυτό; (Απ. 1) R ολ =8Ω, 2) 4 Α, 3) 1 Α, 2 Α)

15 22. Για το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται R 1 =6Ω, R 2 =4Ω, R 3 =10Ω και R 4 =2Ω. 1) Να βρείτε την ολική αντίσταση του κυκλώματος. 2) Αν η τάση στα άκρα της R 2 είναι V 2 =20V: Ι. Ποια η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R 3. ΙΙ. Να βρεθεί η τάση V της ηλεκτρικής πηγής. (Απ. 1) R ολ =7Ω, 2) Ι. Ι 3 =5 Α, ΙΙ. V=70 V) 15

16 23. Για το παρακάτω κύκλωμα δίνονται: Ε=40V, r=2ω, R 1 =3Ω, R 2 =5Ω, το αμπερόμετρο είναι ιδανικό και ο διακόπτης δ ανοικτός. 1) Να υπολογίστε την τιμή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. 2) Να βρείτε την διαφορά δυναμικού V Β -V Γ. 3) Αν κλείσουμε το διακόπτη δ τότε: Ι. Η ένδειξη του αμπερομέτρου θα: α) θα αυξηθεί, β) θα μειωθεί, γ) παραμείνει σταθερή, ΙΙ. Η ΗΕΔ της πηγής θα : α) θα αυξηθεί, β) θα μειωθεί, γ) παραμείνει σταθερή. ΙΙΙ. Η πολική τάση της πηγής θα: α) θα αυξηθεί, β) θα μειωθεί, γ)παραμείνει σταθερή. 4) Αν χωρίς να κλείσουμε το διακόπτη συνδέαμε με σύρμα χωρίς αντίσταση τα σημεία Β και Γ, ποια θα ήταν η ισχύς της γεννήτριας. (Απ. 1) Ι= 4 Α, 2) V ΒΓ =20 V, 3) Ι. α), ΙΙ. γ), ΙΙΙ. β), 4) P= 320 W) 16

17 24. Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R 1 =8Ω, R 2 =15Ω, R 3 =4Ω, ενώ το αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη 3 Α και το βολτόμετρο 30V. Να θεωρήσετε ότι τα όργανα είναι ιδανικά. 1) Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα και η τάση της πηγής. 2) Ποια η ολική αντίσταση στο κύκλωμα; (Απ. 1) R Λ =6Ω, V=70 V, 2) R ολ =14Ω) 25. Τρεις αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 =10 Ω, R 2 =20 Ω και R 3 =30 Ω συνδέονται παράλληλα και στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται τάση V=120 V. Να βρείτε: 1) Την ολική αντίσταση του κυκλώματος. 2) Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. (Απ. 1) R ολ = Ω, 2) Ι 1=12 Α, Ι 2 =6 Α, Ι 3 =4 Α) 17

18 Διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων κυκλώματος: Στο νόμο του Οhm Ι=V/R, V είναι η τάση στα άκρα της αντίστασης. Η τάση αυτή είναι πάντα θετική. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο άκρων μπορεί να είναι θετική ή αρνητική ανάλογα για ποια σημεία μιλάμε. V Α -V Β =ΙR ενώ V Β -V Α = -ΙR 26. Για το παρακάτω κύκλωμα δίνονται: V=30 V, R 1 =2 Ω, R 2 =1 Ω, R 3 =5 Ω και R 4 =10 Ω. Να βρείτε τη διαφορά δυναμικού V A -V B. (Απ. V A -V B = -10 V) 18

19 Πυκνωτής σε κλάδο κυκλώματος: Όταν σε κλάδο κυκλώματος που τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα παρεμβάλλεται σε σειρά πυκνωτής, τότε ο πυκνωτής συμπεριφέρεται σαν ανοικτός διακόπτης, δηλαδή ο κλάδος αυτός δεν διαρρέεται από ρεύμα. 27. Για το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται: 1) Να βρείτε το φορτίο q 1 του πυκνωτή V=100 V, R=8 Ω και C=3 μf. 2) Αν μεταξύ των σημείων Α και Β συνδεθεί αντιστάτης με αντίσταση R =12 Ω, να βρείτε το νέο φορτίο q 2 του πυκνωτή. (Απ. 1) q 1 = C, 2) q 2 =180 μc) 19

20 Ενέργεια & Ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος Η ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά το τμήμα ενός κυκλώματος δίνεται από τον τύπο: W VI t Ηλεκτρική ισχύς είναι ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας: W VIt P VI t t Η ηλεκτρική ισχύς μετριέται σε Watt (1W=1J/s) Προσοχή: Αν την ισχύ την μετράμε σε kw και τον χρόνο σε h (ώρες) τότε η ενέργεια θα μετριέται σε κιλοβατώρες (kwh). 1 kwh=1 kw 1 h=10 3 W 3600 s= J Ασκήσεις: 28. Να βρείτε σε πόσο χρόνο t μια λάμπα που έχει αντίσταση R=484 Ω και τάση λειτουργίας V= 220 V, όταν λειτουργεί κανονικά, απορροφά ενέργεια ίση με μία κιλοβατώρα (1 kwh). (Απ. t=10 h) 20

21 29. Για το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος δίνονται: R 1 =7 Ω, R 2 =10 Ω, R 3 =5 Ω, R 4 =6 Ω και το ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη R 2 έχει ένταση I 2 =1 A. Να βρείτε την ολική ισχύ που απορροφά το κύκλωμα. (Απ. P ολ =147 W) 30. Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 και R 2 συνδέονται σε σειρά. Τροφοδοτούμε το σύστημα από τάση V. Η ισχύς που απορροφά κάθε αντιστάτης είναι P 1 =60 W και P 2 =40 W αντίστοιχα. Στη συνέχεια οι δύο αντιστάτες συνδέονται παράλληλα και τροφοδοτούνται από την ίδια τάση V. Να βρείτε την ισχύ που απορροφά τότε κάθε αντιστάτης. (Απ. ' 500 ' P1 W, P2 250 W) 3 21

22 Κανόνες Kirchhoff ΘΕΩΡΊΑ 1 ος Κανόνας Kirchhoff Σε κάθε κόμβο κυκλώματος, το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που εισέρχονται στον κόμβο ισούται με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που εξέρχονται από αυτόν. 2 ος Κανόνας Kirchhoff Κατά μήκος μιας κλειστής διαδρομής ενός κυκλώματος το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυναμικού είναι μηδέν. 22

23 ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Μαγνητικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος μέσα στον οποίο, αν βρεθεί κάποιος μαγνήτης, θα ασκηθεί πάνω του μαγνητική δύναμη. Δυναμική γραμμή ενός μαγνητικού πεδίου ονομάζεται εκείνη η νοητή γραμμή στην οποία η ένταση του πεδίου εφάπτεται σε κάθε σημείο της. Ομογενές μαγνητικό πεδίο λέμε το μαγνητικό πεδίο όπου η ένταση είναι σε όλα του τα σημεία η ίδια, οπότε οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές θα είναι παράλληλες και ισαπέχουσες. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού: 2I k όπου k r =10-7 Ν/Α 2 Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου γύρω από ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό μεγάλου μήκους είναι ομόκεντροι κύκλοι κάθετοι στον αγωγό. Η παραπάνω σχέση γράφεται και ως εξής: I όπου μ 2 r ο = 4π k 23

24 Λυμένες Ασκήσεις: 1. Δύο παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους απέχουν μεταξύ τους απόσταση 10 cm και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα ίσης έντασης I= 3 A. Να βρείτε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο P του σχήματος, το οποίο απέχει ίσες αποστάσεις d = 5 cm, από τους δύο αγωγούς. Απάντηση: Στο σημείο Ρ του σχήματος οι εντάσεις των μαγνητικών πεδίων που δημιουργούν οι δύο αγωγοί έχουν ίσα μέτρα συνολική ένταση στο Ρ θα είναι μηδέν. 2I k και αντίθετες κατευθύνσεις, συνεπώς η d 24

25 2. Δύο παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους απέχουν μεταξύ τους απόσταση 20 cm και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα έντασης I 1 = 3 A και I 2 = 4 A. Να βρείτε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο P, το οποίο απέχει από τους δύο αγωγούς ίσες αποστάσεις d = 10 cm. Απάντηση: Στο σημείο Ρ του σχήματος οι εντάσεις των μαγνητικών πεδίων που δημιουργούν οι δύο αγωγοί έχουν μέτρα: 2I d 1 1 k και Υπολογίζουμε k 1 k 2 2I d 1 2I d 2 2I d 2 2 k και αντίθετες κατευθύνσεις. = 10-7 (2 3/0.1) = Τ Άρα Β= Β 2 -Β 1 = Τ = 10-7 (2 4/0.1) = Τ 25

26 3. Δύο παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους απέχουν μεταξύ τους απόσταση 20 cm και διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα έντασης I 1 = 5 A και I 2 = 4 A, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Να βρείτε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο P, το οποίο απέχει από τους δύο αγωγούς ίσες αποστάσεις d = 10 cm. Απάντηση: Στο σημείο Ρ του σχήματος οι εντάσεις των μαγνητικών πεδίων που δημιουργούν οι δύο αγωγοί έχουν μέτρα: 2I d 1 1 k και Υπολογίζουμε k 1 k 2 2I d 1 2I d 2 2I d 2 2 k και ίδιες κατευθύνσεις. = 10-7 (2 5/0.1) =10-5 Τ = 10-7 (2 4/0.1) = Τ Άρα Β= Β 2 +Β 1 = Τ 26

27 4. Δύο ευθύγραμμα σύρματα Κ και Λ μεγάλου μήκους είναι κάθετα στο επίπεδο της σελίδας. Τα σύρματα απέχουν μεταξύ τους απόσταση r= 5 m και διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα έντασης I 1 = 80 A και I 2 = 100 A αντίστοιχα. Να βρείτε: 1) την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο μέσο της απόσταση των συρμάτων Κ και Λ. 2) σε ποιο σημείο η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι μηδέν. Απάντηση: 1) Στο μέσο της απόστασης των Κ και Λ οι εντάσεις των πεδίων που δημιουργούν οι αγωγοί Κ και Λ έχουν αντίστοιχα μέτρο k 1 2 k 2I d 1 2I d όπου d= r/2= 2.5 m 2 Επειδή τα διανύσματα είναι ομόρροπα η συνισταμένη θα έχει μέτρο Β=Β 1 +Β 2 = Τ διεύθυνση στο επίπεδο της σελίδας και φορά προς τα κάτω. 2) Τα διανύσματα B 1 και B 2 είναι αντίρροπα μόνο στα σημεία της ευθείας ΚΛ που είναι εκτός του τμήματος ΚΛ. Αν υποθέσουμε ότι η ένταση μηδενίζεται σε ένα σημείο που βρίσκεται σε απόσταση x αριστερά του Κ, τότε στο σημείο αυτό θα έχουμε: Β 1 =Β 2 k 2I1 2I2 k... και τελικά βρίσκουμε x=20 m. x r x 27

28 Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού: Λόγω του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό δημιουργείται στο χώρο γύρω από αυτόν μαγνητικό πεδίο, του οποίου η ένταση στο κέντρο του κύκλου αποδεικνύεται ότι έχει τιμή που δίνεται από τη σχέση: 2 I k ή r I όπου k 2r =10-7 Ν/Α 2 και μ ο = 4π k Αν αντί για ένα αγωγό έχουμε πηνίο ή κυκλικό πλαίσιο με Ν αγωγούς ίδιας ακτίνας r, τότε η ένταση στο κέντρο Κ θα έχει μέτρο που δίνεται από τη σχέση: Λυμένες Ασκήσεις: N 5. Κυκλικό πλαίσιο αποτελείται από Ν=100 σπείρες, που η καθεμία έχει ακτίνα r=10 cm και διαρρέεται από ρεύμα έντασης I= 10 A. Να βρεθεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του πλαισίου. Απάντηση: I 2 r Η ένταση έχει μέτρο που δίνεται από τη σχέση: N I 2 r Από τις πράξεις προκύπτει ότι είναι Β=2π 10-3 Τ 28

29 6. Ηλεκτρικό φορτίο q=10-10 C εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε τροχιά ακτίνας R=10 cm και με συχνότητα f=2000 Hz. Να βρεθεί το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο της κυκλικής τροχιάς. Απάντηση: Ένα κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο μπορεί να θεωρηθεί ως ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I. Έτσι στην περίπτωση αυτή μπορούμε να υποθέσουμε ότι το ηλεκτρικό φορτίο που εκτελεί κυκλική κίνηση ισοδυναμεί με κυκλικό αγωγό ακτίνας R που Q διαρρέεται από ρεύμα έντασης I, όπου Q το φορτίο που περνά από μία t διατομή του κυκλικού αγωγού σε χρόνο t. Αν σε χρόνο t το φορτίο q κάνει n περιστροφές, τότε Q=nq, οπότε η ένταση Ι του ρεύματος θα είναι Q I = nq, όπου n t t t = f Άρα Ι=qf I qf και από τις πράξεις προκύπτει ότι είναι Β= 4π Τ 2R 2R 29

30 7. Δύο παράλληλοι κατακόρυφοι αγωγοί μεγάλου μήκους διαρρέονται από ρεύματα έντασης Ι 1 =Ι 2 =15 Α και βρίσκονται σε απόσταση r= 30 cm μεταξύ τους. Ένας κυκλικός αγωγός που είναι οριζόντιος, εφάπτεται στους δύο ευθύγραμμους αγωγούς και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι 3 =30/π Α. Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται στο κέντρο του κυκλικού αγωγού, αν τα ρεύματα στους δύο κατακόρυφους αγωγούς είναι: 1) ομόρροπα, 2) αντίρροπα. Απάντηση: 1) Οι εντάσεις των μαγνητικών πεδίων που δημιουργούν οι ευθύγραμμοι αγωγοί στο κέντρο του κυκλικού αγωγού έχουν ίσα μέτρα 2I1 Β 1 =Β 2 = k και αντίθετες κατευθύνσεις συνεπώς δίνουν συνισταμένη μηδέν. r /2 Άρα η ένταση στο κέντρο του κυκλικού αγωγού θα είναι: I3 Β= = Τ 2( r / 2) 2) Σε αυτήν την περίπτωση οι εντάσεις Β 1 και Β 2 έχουν ίδια κατεύθυνση, οπότε δίνουν συνισταμένη με μέτρο Β =Β 1 + Β 2 = Τ η οποία είναι κάθετη στη Β 3 που οφείλεται στον κυκλικό αγωγό. 2 2 Άρα η συνολική ένταση θα έχει μέτρο: B' B = Τ. 30 3

31 Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρου σωληνοειδούς: Το μέτρο της έντασης του ομογενούς μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς δίνεται από τη σχέση: N B 4 k I ή l N B I όπου k l =10-7 Ν/Α 2 Ι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το σωληνοειδές Ν ο αριθμός των σπειρών του σωληνοειδούς l το μήκος του σωληνοειδούς και μ ο = 4π k Αν στο εσωτερικό του σωληνοειδούς τοποθετηθεί ράβδος σιδήρου, η ένταση του μαγνητικού πεδίου γίνεται πολύ μεγαλύτερη. Ο παράγοντας κατά τον οποίο αυξάνει η ένταση του μαγνητικού πεδίου λέγεται μαγνητική διαπερατότητα μ του υλικού. B όπου B o η ένταση του μαγνητικού πεδίου όταν στο εσωτερικό του B o σωληνοειδούς υπάρχει αέρας και B η ένταση του μαγνητικού πεδίου όταν στο εσωτερικό του σωληνοειδούς υπάρχει πυρήνας. 31

32 Λυμένες Ασκήσεις: 8. Με σύρμα συνολικής αντίστασης R=3 Ω δημιουργούμε σωληνοειδές που έχει μήκος l =40cm και Ν=500 σπείρες. Τα άκρα του σύρματος συνδέονται με ηλεκτρική πηγή ΗΕΔ Ε=24 V και ασήμαντης εσωτερικής αντίστασης. Να βρείτε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς. Απάντηση: Το μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του σωληνοειδούς δίνεται από τον τύπο: N B 4 k I l Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το σωληνοειδές βρίσκεται από τον νόμο του Ohm για το κλειστό κύκλωμα. E I = 24 R 3 =8 Α Άρα μετά από πράξεις Β=4π 10-3 Τ 32

33 9. Ένα μακρύ ρευματοφόρο σωληνοειδές αποτελείται από n=100 σπείρες/cm και η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του έχει μέτρο Β ο = Τ. 1) Να βρεθεί η ένταση Ι του ρεύματος που διαρρέει το σωληνοειδές. 2) Πόσο γίνεται το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς, αν μέσα σε αυτό τοποθετηθεί ράβδος από μαλακό σίδηρο; Δίνεται η μαγνητική διαπερατότητα του σιδήρου: μ=1000. Απάντηση: N 1) Έχουμε ότι Bo 4 k I και N l l Άρα B o I 10A 4 kn =n=100 ί =10 4 ί cm m 2) Αν στο εσωτερικό τοποθετηθεί πυρήνας από υλικό με μαγνητική διαπερατότητα μ, το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου βρίσκεται από τον ορισμό της μαγνητικής διαπερατότητας. B ή B Bo =125.6 Τ B o 33

34 Άλυτες Ασκήσεις: 10. Ένας ευθύγραμμος αγωγός πολύ μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης I και σε χρόνο t=0.2 s από μια διατομή του διέρχεται φορτίο q=0.4 C. Αν σε ένα σημείο Α που απέχει από τον αγωγό απόσταση r, το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι Β=10-5 Τ, τότε να βρείτε την απόσταση r. Δίνεται ότι: k =10-7 Ν/Α 2 (Απ. r=0.04 m) 11. Δύο ευθύγραμμοι παράλληλοι αγωγοί Α και Γ απείρου μήκους, απέχουν μεταξύ τους απόσταση r=4 cm και διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα ίδιας έντασης I A =I Γ =Ι. Βρείτε σε ποιο σημείο η ένταση του μαγνητικού πεδίου των δύο αγωγών θα είναι ίση με μηδέν. (Απ. Η ένταση μηδενίζεται στο μέσο Σ της απόστασης των δύο αγωγών) 12. Ένα κυκλικό πλαίσιο ακτίνας 10 cm αποτελείται από Ν=4 σπείρες και παρουσιάζει ωμική αντίσταση R=9 Ω. Τα άκρα του πλαισίου συνδέονται στους πόλους πηγής με ΗΕΔ Ε=12 V και εσωτερική αντίσταση r, με αποτέλεσμα στο κέντρο του κυκλικού πλαισίου, η ένταση του μαγνητικού πεδίου να είναι B=96π 10-7 Τ. Να βρείτε την εσωτερική αντίσταση r της πηγής. Δίνεται ότι: k =10-7 Ν/Α 2 (Απ. r=1 Ω) 34

35 Δύναμη Laplace 1) όταν ένα ευθύγραμμο τμήμα ενός ρευματοφόρου αγωγού βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με διεύθυνση παράλληλη στις δυναμικές γραμμές του πεδίου, τότε ο αγωγός δεν δέχεται καμία δύναμη από το μαγνητικό πεδίο. 2) όταν ένα ευθύγραμμο τμήμα ΚΛ ενός αγωγού που διαρρέεται από ρεύμα έντασης I βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης με διεύθυνση κάθετη στις δυναμικές γραμμές του πεδίου τότε ο αγωγός δέχεται από το πεδίο δύναμη Laplace η οποία έχει: -μέτρο F L = B I l -διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν ο αγωγός και η ένταση του μαγνητικού πεδίου -φορά που βρίσκεται με τον κανόνα των τριών δακτύλων του δεξιού χεριού. 35

36 Κανόνας των τριών δακτύλων του δεξιού χεριού Τεντώνουμε τον αντίχειρα, τον δείκτη και τον μέσο του δεξιού μας χεριού με τέτοιον τρόπο ώστε να αντιστοιχούν σε τρισορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων. Αν ο αντίχειρας αντιστοιχεί στη φορά του ρεύματος και ο δείκτης στη φορά της έντασης του μαγνητικού πεδίου τότε ο μέσος θα μας δείχνει τη φορά της δύναμης Laplace. 3) όταν ο αγωγός σχηματίζει γωνία φ με την ένταση του μαγνητικού πεδίου, τότε η δύναμη Laplace που δέχεται ο αγωγός είναι: F L =BIlημφ Λυμένες Ασκήσεις: 13. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους l=20 cm, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης I=10 A, τοποθετείται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο το οποίο έχει ένταση μέτρου B= T. Να βρεθεί η δύναμη που ασκείται στον αγωγό από το μαγνητικό πεδίο όταν: 1) ο αγωγός είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές του πεδίου (φ 1 =90 o ) 2) ο αγωγός σχηματίζει με τις δυναμικές γραμμές του πεδίου γωνία φ 2 =60 o. Απάντηση: 1) F L =BΙlημφ 1 = BΙlημ90 o = BΙl = Ν 2) F L =BΙlημφ 2 = BΙlημ60 o = Ν 36

37 14. Ευθύγραμμος αγωγός έχει μήκος l=0.5 m, διαρρέεται από ρεύμα έντασης I=10 A και βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Διαπιστώνεται ότι αν βρεθεί σε ορισμένη θέση, δεν ασκείται σε αυτόν δύναμη, ενώ αν στραφεί κατά 90 ο η ασκούμενη δύναμη έχει μέτρο F=1 N. Να βρείτε την ένταση του μαγνητικού πεδίου. Απάντηση: Ένας ρευματοφόρος αγωγός ο οποίος βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, δεν δέχεται δύναμη Laplace μόνο στην περίπτωση όπου η διεύθυνσή του είναι παράλληλη στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Όταν ο αγωγός στραφεί κατά 90 ο τότε η διεύθυνσή του γίνεται κάθετη στις δυναμικές γραμμές του πεδίου, οπότε θα είναι: F L = B I l Άρα έχουμε F L 1 B = =0.2 Τ Il

38 15. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στο εργαστήριο, όπου η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι οριζόντια, σε διεύθυνση βορρά-νότου και έχει μέτρο Β= Τ. Στα χέρια σας κρατάτε έναν οριζόντιο ευθύγραμμο αγωγό, τον οποίο και προσανατολίζετε κατά τη διεύθυνση ανατολής δύσης. Αν ο αγωγός έχει μάζα μ= Kg ανά μέτρο μήκους, να βρείτε την ένταση του ρεύματος που πρέπει να τον διαρρέει ώστε αν τον αφήσετε, να αιωρείται. Δίνεται ότι g= 10 m/s 2. Απάντηση: Ο αγωγός δέχεται το βάρος του mg που είναι δύναμη κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω και τη δύναμη Laplace από το μαγνητικό πεδίο. Για να ισορροπεί πρέπει η δύναμη F L να είναι κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω. Έχουμε ότι: F L = B I l Από την ισορροπία του αγωγού παίρνουμε: ΣF= 0 ή mg = F L Άρα mg g I = I = 5 Bl B Α 38

39 16. Ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους l=40 cm κρέμεται από το ένα του άκρο κατακόρυφα μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο. Όταν στον αγωγό διαβιβάσουμε ρεύμα έντασης Ι=5 Α ο αγωγός εκτρέπεται και ισορροπεί έτσι ώστε να σχηματίζει με την κατακόρυφο γωνία φ=30 ο. Αν η μάζα του αγωγού είναι m= 1 Kg, να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο οποίο βρίσκεται. Δίνεται ότι g= 10 m/s 2. Απάντηση: Στον αγωγό ασκούνται το βάρος του και η δύναμη Laplace και στη θέση που αυτός ισορροπεί οι δυνάμεις έχουν την κατεύθυνση που δείχνει το παρακάτω σχήμα. Εφόσον ο αγωγός ισορροπεί θα ισχύει F L = mgημφ ή B I l= mgημφ Άρα mg B =0.25 Τ Il 39

40 Άλυτες Ασκήσεις: 17. Συρμάτινο πλαίσιο σχήματος παραλληλογράμμου βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και σε απόσταση d=10 cm από ένα ευθύγραμμο αγωγό μεγάλου μήκους που διαρρέεται από ρεύμα ένταης Ι 1 =10 Α. Το πλαίσιο έχει πλευρές α=10 cm, β=40 cm και διαρρέεται από ρεύμα Ι 2 =5 Α. Να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται το πλαίσιο από τον ευθύγραμμο αγωγό. (F ολ = Ν) 18. Οριζόντια μεταλλική ράβδος που έχει μήκος l=40 cm κρέμεται από δύο κατακόρυφα μονωμένα ελατήρια σταθεράς k=100 N/m. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=1.5 Τ. Όταν η ένταση του ρεύματος είναι Ι=5 Α, τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος όταν τα ελατήρια έχουν επιμηκυνθεί κατά x=4.5 cm. (Απ. Ι=10 Α) 40

41 Μαγνητική Ροή ΘΕΩΡΙΑ Η μαγνητική ροή είναι ένα μονόμετρο μέγεθος, συμβολίζεται με το γράμμα Φ, αναφέρεται σε μια επιφάνεια η οποία βρίσκεται σε μαγνητικό πεδίο και εκφράζει τον αριθμό των δυναμικών γραμμών του πεδίου που περνούν από την επιφάνεια. Ας υποθέσουμε ότι το μαγνητικό πεδίο είναι ομογενές και ότι η επιφάνεια εμβαδού S είναι επίπεδη. Έστω ένα διάνυσμα S κάθετο στην επιφάνεια S. 1) Αν η κατεύθυνση του S συμπίπτει με την κατεύθυνση της έντασης του μαγνητικού πεδίου, η μαγνητική ροή θα είναι: Φ=ΒS 2) Όταν η επιφάνεια είναι παράλληλη στις δυναμικές γραμμές του πεδίου τότε η μαγνητική ροή είναι μηδέν. 3) Όταν τα διανύσματα S και σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία α, η μαγνητική ροή που περνά από την επιφάνεια εμβαδού S δίνεται από τη σχέση: Φ=ΒSσυνα Μονάδα μέτρησης της ροής είναι το 1 Weber = 1Wb = 1 T m 2 41

42 Λυμένες Ασκήσεις: 19. Να υπολογιστεί η μαγνητική ροή που περνά από πλαίσιο εμβαδού S= 100 cm 2 το οποίο βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με ένταση μέτρου Β=0.2 Τ, όταν το πλαίσιο σχηματίζει με τις δυναμικές γραμμές του πεδίου γωνία: 1) φ = 0 ο 2) φ = 30 ο 3) φ = 90 ο Απάντηση: Προσοχή Ισχύει ότι Φ=ΒSσυνα όπου α η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα S το κάθετο στη επιφάνεια με την ένταση. Επομένως ισχύει ότι α= 90 ο φ όπου φ είναι η γωνία που σχηματίζει η επιφάνεια με το διάνυσμα. Άρα έχουμε: Φ=ΒSσυνα= ΒSσυν(90 ο φ)= Βsημφ 1) Φ=0, 2) Φ=10-3 Wb, 3) Φ= Wb. 42

43 20. Τετράγωνο πλαίσιο πλευράς l=10 cm τοποθετείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου μέτρου έντασης Β=0.5 Τ. Να βρείτε τη μεταβολή της μαγνητικής ροής από το πλαίσιο, όταν αυτό στρέφεται γύρω από άξονα που συμπίπτει με μια πλευρά του κατά γωνία: 1) φ = 60 ο 2) φ = 90 ο 3) φ = 180 ο Απάντηση: Η ζητούμενη μεταβολή ΔΦ της μαγνητικής ροής μέσα από το πλαίσιο βρίσκεται από τη σχέση ΔΦ=Φ τελ - Φ αρχ όπου Φ αρχ η μαγνητική ροή που περνά από το πλαίσιο όταν αυτό βρίσκεται στην αρχική θέση και Φ τελ η μαγνητική ροή που περνά από το πλαίσιο μετά τη στροφή του κατά γωνία φ. Ισχύει ότι: Φ αρχ = ΒSσυνα= ΒSσυν0 ο =ΒS Όταν το πλαίσιο στρέφεται κατά γωνία φ κατά την ίδια γωνία στρέφεται και το διάνυσμα S το κάθετο σε αυτό δηλαδή ισχύει α=φ. Φ τελ = ΒSσυνα = ΒSσυνφ ΔΦ= ΒSσυνφ -ΒS= -Βl 2 (1-συνφ) 1) ΔΦ= Wb, 2) ΔΦ= Wb, 3) ΔΦ= Wb. 43

44 Επαγωγή Εάν σε ένα αγώγιμο πλαίσιο (ή σωληνοειδές) με Ν σπείρες μεταβληθεί με οποιονδήποτε τρόπο η μαγνητική ροή που περνά από αυτό, τότε στο πλαίσιο εμφανίζεται ΗΕΔ από επαγωγή, η τιμή της οποίας δίνεται από τη σχέση: Ε επ. = N t Λυμένες Ασκήσεις: 21. Σε ένα κύκλωμα μίας σπείρας η μαγνητική ροή σε χρονικό διάστημα Δt = 0.1 s μεταβάλλεται κατά ΔΦ = Wb. Να υπολογίσετε το μέτρο της μέσης ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο κύκλωμα. Απάντηση: Σε ένα κύκλωμα είτε ανοικτό είτε κλειστό όταν έχουμε μεταβολή της μαγνητικής ροής εμφανίζεται ΗΕΔ από επαγωγή της οποίας το μέτρο δίνεται από τη σχέση Ε επ. = N t Άρα έχουμε: Ε επ. = V

45 22. Με τη βοήθεια ενός σύρματος δημιουργούμε ένα ορθογώνιο πλαίσιο εμβαδού S= 80 cm 2 που έχει Ν= 50 σπείρες και το επίπεδό του είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Αν η ολική αντίσταση του πλαισίου είναι R ολ =12 Ω και το επαγωγικό ρεύμα έχει ένταση Ι επ = Α, να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής του μέτρου της έντασης του μαγνητικού πεδίου. t Απάντηση: Στο ορθογώνιο πλαίσιο έχουμε ΗΕΔ από επαγωγή που δίνεται από τον τύπο: Ε επ. = N t Αλλά είναι Φ=ΒS και επειδή το εμβαδόν είναι κάθετο θα έχουμε ΔΦ=ΔΒ S και επομένως θα είναι: Ε επ. = N t S Η ένταση του επαγωγικού ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο σύμφωνα με τον νόμο του Ohm θα είναι: N t = R Άρα έχουμε: R S =0.15 Τ. t 45

46 23. Ένας κυκλικός αγωγός, ακτίνας r= 40 cm βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές. Το μαγνητικό πεδίο δεν είναι χρονικά σταθερό αλλά το μέτρο της έντασής του αυξάνεται με σταθερό ρυθμό =0.5 Τ/s. Να υπολογίσετε την επαγωγική τάση που t αναπτύσσεται στον αγωγό. Απάντηση: Ο αγωγός είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές του πεδίου οπότε έχουμε Φ=ΒS και κατά συνέπεια ΔΦ=ΔΒ S, όπου S=πr 2 το εμβαδόν της επιφάνειας του αγωγού. Στον αγωγό εμφανίζεται ΗΕΔ από επαγωγή με μέτρο: Ε επ. = t = S t ή Ε επ. = Άρα έχουμε Ε επ. =0.08π V. t πr2 46

47 Άλυτες Ασκήσεις: 24. Μία επιφάνεια έχει εμβαδόν S=20 cm 2. Να υπολογιστεί η μαγνητική ροή που περνά μέσα από την επιφάνεια όταν βρεθεί σε μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2 Τ και 1) είναι κάθετη στις δυναμικές γραμμές, 2) είναι παράλληλη στις δυναμικές γραμμές, 3) σχηματίζει γωνία θ=30 ο με τις δυναμικές γραμμές. (Απ. 1) Wb, 2) 0, 3) Wb) 25. Σε ένα πηνίο που έχει Ν=100 σπείρες αυξάνεται η ροή κατά 10-2 Wb σε χρόνο Δt=0.2 s. Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται. (Απ. 5 V) 26. Ένα κυκλικό πλαίσιο ακτίνας r=20 cm αποτελείται από Ν=20 σπείρες και είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές μαγνητικού πεδίου έντασης Β=2 Τ. Να υπολογίσετε την ΗΕΔ από επαγωγή που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο όταν σε χρόνο Δt=π s: 1) το μέτρο του μαγνητικού πεδίου τετραπλασιαστεί, 2) το μέτρο του μαγνητικού πεδίου υποτετραπλασιαστεί, 3) η φορά του μαγνητικού πεδίου αντιστραφεί. (Απ. 1) 4.8 V, 2) 1.2 V, 3) 3.2 V) 47

48 Το επαγωγικό ρεύμα και ο κανόνας του Lenz: Για όσο χρόνο μεταβάλλεται η μαγνητική ροή και εφόσον το κύκλωμα είναι κλειστό, η επαγόμενη ΗΕΔ δημιουργεί ηλεκτρικό ρεύμα που ονομάζεται επαγωγικό ρεύμα. Σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz: το επαγωγικό ρεύμα έχει πάντα φορά τέτοια ώστε να αντιστέκεται στην αιτία που το δημιούργησε. Από το νόμο του Ohm ισχύει ότι: I R Κίνηση ευθύγραμμου αγωγού σε μαγνητικό πεδίο: 1) H κίνηση ευθύγραμμου αγωγού μήκους l, σε μαγνητικό πεδίο έντασης Β και με σταθερή ταχύτητα υ, η οποία είναι κάθετη στον αγωγό και στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου, θα έχει ως αποτέλεσμα ο αγωγός να γίνει πηγή ηλεκτρεργετικής δύναμης ίσης με E επ =Βυl. 2) Στην περίπτωση που η επιφάνεια που σαρώνει ο αγωγός (επίπεδο κίνησης), είναι κάθετη στις δυναμικές γραμμές και η ταχύτητα σχηματίζει γωνία φ με τον αγωγό τότε η ΗΕΔ από επαγωγή είναι ίση με E επ =Βυlημφ. 3) Στην περίπτωση που η ταχύτητα είναι κάθετη στον αγωγό και η επιφάνεια που σαρώνει ο αγωγός σχηματίζει με τις δυναμικές γραμμές του Β γωνία φ τότε η ΗΕΔ από επαγωγή είναι ίση με E επ =Βυlημφ. 48

49 Λυμένες Ασκήσεις: 27. Στο παρακάτω σχήμα ο αγωγός ΑΓ έχει μάζα M=20 kg και μήκος l=1 m και εκτοξεύεται για t=0 οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ ο =10 m/s, κινείται δε χωρίς τριβές. Αν R=2 Ω και Β=2 Τ να βρεθούν: 1) H αρχική ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. 2) Πόση είναι η αρχική επιτάχυνση του αγωγού. 3) Μετά από λίγο τη στιγμή t 1 ο αγωγός έχει ταχύτητα 4 m/s. Ι. Να βρείτε την ηλεκτρική ισχύ την στιγμή αυτή. ΙΙ. Να βρείτε με ποιο ρυθμό μειώνεται η κινητική ενέργεια του αγωγού τη στιγμή t 1. (Απ. 1) 10 Α, 2) 1 m/s 2, 3) Ι. 32 W, ΙΙ. -32 J/s) 49

50 28. Στο παρακάτω σχήμα η πηγή συνδέεται στα άκρα δύο παράλληλων οριζόντιων σιδηροτροχιών με ασήμαντη αντίσταση. Η ράβδος ΑΓ έχει μήκος d, αντίσταση R και τα άκρα της ακουμπάνε πάνω στις σιδηροτροχιές. Το όλο σύστημα βρίσκεται μέσα σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. 1) Όταν κλείσουμε τον διακόπτη, να βρείτε την δύναμη που δέχεται ο αγωγός. 2) Να βρείτε πόση δύναμη δέχεται ο αγωγός όταν αποκτήσει ταχύτητα υ. 3) Να βρείτε την μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει ο αγωγός. Θεωρείστε ότι δεν υπάρχουν τριβές. Υπόδειξη: 3) Η ταχύτητα γίνεται μέγιστη όταν Ε επ =Ε. Τότε το κύκλωμα παύει να διαρρέεται από ρεύμα και η δύναμη Laplace μηδενίζεται. (Απ. 1) FL d R r, 2) FL d d, 3) max ) R r d 50

51 Άλυτες Ασκήσεις: 29. Τα άκρα κατακόρυφων σιδηροτροχιών, αμελητέας αντίστασης, συνδέονται με τους πόλους πηγής Ε=60 V και r=1 Ω. Λεπτή ράβδος μήκους l=1 m, μάζας m=1 kg και αντίστασης R=4 Ω μπορεί να κινείται χωρίς τριβές, με τα άκρα της πάνω στις σιδηροτροχιές μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=1 Τ. Να βρείτε την αρχική ταχύτητα υ ο που πρέπει να δώσουμε στη ράβδο προς τα πάνω, ώστε να εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Δίνεται ότι g=10 m/s 2. (Απ. υ ο =10 m/s) 30. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους 2 m κινείται με ταχύτητα υ=10 m/s. Η ταχύτητα με τον αγωγό σχηματίζουν γωνία φ=30 ο. Ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης Β=0.1 Τ είναι κάθετο στο επίπεδο που διαγράφει ο αγωγός. Να βρείτε την ΗΕΔ από επαγωγή, που αναπτύσσεται στις άκρες του αγωγού. (Απ. 1 V) 51

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘEMA A: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Αντιστάτης με αντίσταση R συνδέεται με ηλεκτρική πηγή, συνεχούς τάσης V

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 15 Α. ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1. Στο χλωριούχο νάτριο (NaCl) η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του ιόντος Να + και του ιόντος του Cl - είναι 2,3.10-10 m. Πόση είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός µεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 1. Οι δυναμικές γραμμές ηλεκτροστατικού πεδίου α Είναι κλειστές β Είναι δυνατόν να τέμνονται γ Είναι πυκνότερες σε περιοχές όπου η ένταση του πεδίου είναι μεγαλύτερη δ Ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο :Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων μιας δυναμικής γραμμής, ομογενούς ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΩΗ 1. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους L = 1 m κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ. Η κίνηση γίνεται έτσι ώστε η ταχύτητα του αγωγού να σχηματίζει γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κατά την ηλέκτριση με τριβή μεταφέρονται από το ένα σώμα στο άλλο i. πρωτόνια. ii. ηλεκτρόνια iii iν. νετρόνια ιόντα. 2. Το σχήμα απεικονίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όπως θα παρατηρήσετε, τα θέματα αφορούν σε θεωρία που έχει διδαχθεί στις παραδόσεις και σε ασκήσεις που είτε προέρχονται από τα λυμένα παραδείγματα του βιβλίου, είτε έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

α. 16 m/s 2 β. 8 m/s 2 γ. 4 m/s 2 δ. 2 m/s 2

α. 16 m/s 2 β. 8 m/s 2 γ. 4 m/s 2 δ. 2 m/s 2 3 ο ΓΕΛ ΧΑΝΑΝ ΡΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: Α Λυκείου 17/5/2011 Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις από 1 έως 3 επιλέξτε το γράµµα µε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 100. Μαγνητικό πεδίο

Θέµατα Εξετάσεων 100. Μαγνητικό πεδίο Θέµατα Εξετάσεων 100 Μαγνητικό πεδίο 1) Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός ρευµατοφόρου σωληνοειδούς: α) είναι κάθετη στον άξονά του β) είναι µηδέν γ) είναι παράλληλη στον άξονά του δ) σχηµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Ο νόμος του Coulomb Ηλεκτρικό πεδίο Δυναμικό Διαφορά Δυναμικού Πυκνωτές ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Β Λυκείου Μάρτιος Φυσική ΘΕΜΑ A

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Β Λυκείου Μάρτιος Φυσική ΘΕΜΑ A Φυσική ΘΕΜΑ 1. Οι δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτροστατικού πεδίου: α) τέμνονται. β) απομακρύνονται από τα αρνητικά φορτία και κατευθύνονται στα θετικά. γ) είναι πάντα παράλληλες μεταξύ τους. γενικής παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στατικός Ηλεκτρισµός

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στατικός Ηλεκτρισµός ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στατικός Ηλεκτρισµός 1) Όταν η απόσταση µεταξύ δύο ηλεκτρικών φορτίων υποδιπλασιαστεί, τότε η δύναµη Coulomb µεταξύ τους: α) υποδιπλασιάζεται β) διπλασιάζεται γ) δεν αλλάζει δ) τετραπλασιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ

AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται

ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται στο διπλανό κύκλωμα είναι σωστές, αν R 1 > R 2. i. Ι 1 = Ι 2 ii. V = V 1 + V 2 iii. I = I

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Ένα πρωτόνιο και ένας πυρήνας ηλίου εισέρχονται σε οµογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ]

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ] ΕΠΑΓΩΓΗ 1) Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΕ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ροής που διέρχεται από το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016. Νόμος του Coulomb q1 q2 F K. C 8,85 10 N m Ένταση πεδίου Coulomb σε σημείο του Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016. Νόμος του Coulomb q1 q2 F K. C 8,85 10 N m Ένταση πεδίου Coulomb σε σημείο του Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5/1/16 Τυπολόγιο 1ου Κεφαλαίου Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb 1 F K Για το κενό ή αέρα στο S: 9 k 91 N m / C Απόλυτη διηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό Πεδίο

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό Πεδίο Ηλεκτρικό Φορτίο Ν.Coulomb Όπου χρειάζεται στις παρακάτω ασκήσεις θεωρείστε δεδομένες τις τιμές των μεγεθών: k ηλ = 9.10 9 Nm 2 /C 2, e = 1,6.10-19 C, m e = 9,1.10-31 kg, m p = 1,7.10-27 kg, g = 10 m/s

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q.

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. +Q + (α ) R 1 E Vv R 2 Ι 1 Ι 2 (β) (γ) +q Αν θέλαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 00 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ14 - ΕΡΓΑΣΙΑ 6 Προθεσμία αποστολής: 4/7/2006

ΦΥΕ14 - ΕΡΓΑΣΙΑ 6 Προθεσμία αποστολής: 4/7/2006 ΦΥΕ14 - ΕΡΓΑΣΙΑ 6 Προθεσμία αποστολής: 4/7/2006 Άσκηση 1 Δύο σφαίρες με ίσες μάζες m είναι δεμένες με νήματα μήκους l από το ίδιο σημείο της οροφής Σ. Αν η κάθε σφαίρα φέρει φορτίο q να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Στις προτάσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

5 σειρά ασκήσεων. 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης.

5 σειρά ασκήσεων. 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης. η 5 σειρά ασκήσεων Σε όλα τα πιο κάτω προβλήματα δίνεται ότι μ o = 4πx10-7 Τm/Α 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΘΕΜΑ 1 ο 1 ΘΕΜΑ 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητισµός 2

Ηλεκτροµαγνητισµός 2 Ηλεκτροµαγνητισµός. 1) Για το µεγάλου µήκους αγωγό του σχήµατος να σχεδιάστε, µια µαγνητική γραµµή που να διέρχεται από το σηµείο Α καθώς και την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο σηµείο Γ. Τα σηµεία Α

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Διαγώνισμα Φυσικής B Λυκείου Γενικής Παιδείας

Προτεινόμενο Διαγώνισμα Φυσικής B Λυκείου Γενικής Παιδείας Προτεινόμενο Διαγώνισμα Φυσικής B Λυκείου Γενικής Παιδείας Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Δύο σώματα Α και Β ( ) εκτοξεύονται ταυτόχρονα οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου 5 N E 8 10. C E Σε ένα σημείο Α του πεδίου αυτού, που παριστάνεται στο διπλανό σχήμα, τοποθετούμε ακίνητο ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q. Τότε, σε ένα σημείο

Διαβάστε περισσότερα

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρομαγνητισμός. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρομαγνητισμός. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός 0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Ηλεκτρομαγνητισμός - 3.3 Ηλεκτρομαγνητισμός 1 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Ηλεκτρομαγνητισμός - 1. Μαγνητικό πεδίο Βασικές έννοιες Μαγνητικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΦΥΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 004 ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Μια ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Δυναμική ενέργεια δυο φορτίων Δυναμική ενέργεια τριών ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1. Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 = - 2 μc και q 2 = + 3 μc, βρίσκονται αντίστοιχα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1. Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 = - 2 μc και q 2 = + 3 μc, βρίσκονται αντίστοιχα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1. Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 = - 2 μc και q 2 = + 3 μc, βρίσκονται αντίστοιχα στις θέσεις x 1 = - 3 m και x 2 = + 6 m ενός άξονα x'x, όπως φαίνεται στο παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΜΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΤΙΚΕΣ ΛΛΗΛΕΠΙΔΡΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 σκήσεις στις ηλεκτροστατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2004 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2004 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2004 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

οφείλεται στον αγωγό Λ. ii) Υπολογίστε την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο σηµείο Κ. iii) Βρείτε επίσης την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο µέσο Μ τ

οφείλεται στον αγωγό Λ. ii) Υπολογίστε την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο σηµείο Κ. iii) Βρείτε επίσης την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο µέσο Μ τ 1. Για το µεγάλου µήκους αγωγό του σχήµατος να σχεδιάσετε, µια µαγνητική γραµµή που να διέρχεται από το σηµείο Α καθώς και την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο σηµείο Γ. Τα σηµεία Α και Γ βρίσκονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά μεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη μονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά μεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη μονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά μεγέθη από τη Στήλη Ι και,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΦΥΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 004 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Μια

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ

Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ a. Σ τ α τ ι κ ό ς Η λ ε κ τ ρ ι σ µ ό ς Ερ.1 Τι είναι το ηλεκτρικό φορτίο; Απ.1 Κανείς δεν γνωρίζει τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3.3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι μαγνητικοί πόλοι υπάρχουν πάντοτε σε ζευγάρια. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΟΛΑ. Οι ομώνυμοι πόλοι απωθούνται, ενώ οι

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα Α. 5ο ιαγώνισµα - Επαναληπτικό ΙΙ. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Οµάδα Γ. (α) τη δύναµη που ασκείται στο υπόθεµα.

Περι-Φυσικής. Θέµα Α. 5ο ιαγώνισµα - Επαναληπτικό ΙΙ. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Οµάδα Γ. (α) τη δύναµη που ασκείται στο υπόθεµα. 5ο ιαγώνισµα - Επαναληπτικό ΙΙ Ηµεροµηνία : 8 Μάη 2013 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Οµάδα Γ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση [4 5 = 20 µονάδες] Α.1. Η ένταση σε

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων ΘΕΜΑ Δ

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων ΘΕΜΑ Δ Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων ΘΕΜΑ Δ 4_15580 Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q 1 = μc και Q = 8 μc, συγκρατούνται ακλόνητα πάνω σε οριζόντιο μονωτικό δάπεδο, στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΚΕΦΛΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.. Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Τεστ

Επαναληπτικό Τεστ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 5. Επαναληπτικό Τεστ 222222 ΘΕΜΑ 1 ο : Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις 1-7. 1) ύο ακίνητα σηµειακά ηλεκτρικά φορτία απωθούνται µε δύναµη F = 4 Ν. Αν διπλασιάσου- µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Δ (15732) Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία 2 μc και 3 μc, βρίσκονται αντίστοιχα στις θέσεις 3 m και 6 m ενός άξονα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Δ1) Να υπολογίσετε το δυναμικό του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις Α, Β, Γ και, να επιλέξετε τον αριθµό που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση Α. Ένα φορτισµένο σωµατίδιο εκτοξεύεται

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β τάξης Λυκείου.

1ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β τάξης Λυκείου. ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β τάξης Λυκείου Θέμα Α: (Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της. ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΦΥΣΙΚΗ. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της. ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός χάλκινου αγωγού σταθερής θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

φορτισμένου πυκνωτή με διεύθυνση κάθετη στις δυναμικές γραμμές του πεδίου, όπως

φορτισμένου πυκνωτή με διεύθυνση κάθετη στις δυναμικές γραμμές του πεδίου, όπως Ημερομηνία: 26/04/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 150 Εξεταζόμενο μάθημα: Φυσική Κατ. Β Λυκείου Υπεύθυνος καθηγητής: Μήτρου Ιωάννης ΘΕΜΑ 1 Ο Σωστό Λάθος A)1. Η κεντρομόλος δύναμη είναι η συνισταμένη των δυνάμεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Κυκλώνουμε τις σωστές απαντήσεις στο παρών φυλλάδιο το άλλο φυλλάδιο είναι πρόχειρο παραδίδουμε και τα δυο φυλλάδια. Κάθε σωστή απάντηση μετρά 0.5 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 6 ου Κεφαλαίου

Ασκήσεις 6 ου Κεφαλαίου Ασκήσεις 6 ου Κεφαλαίου 1. Μία ράβδος ΟΑ έχει μήκος l και περιστρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα Οz, που είναι κάθετος στο άκρο της Ο με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Να βρεθεί r η επαγώμενη ΗΕΔ στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ Ο.Μ.Π. 1. Στο σχήμα δίνονται δύο ομογενή μαγνητικά πεδία με εντάσεις μέτρων Β 2 =2Β 1

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ Ο.Μ.Π. 1. Στο σχήμα δίνονται δύο ομογενή μαγνητικά πεδία με εντάσεις μέτρων Β 2 =2Β 1 1. Στο σχήμα δίνονται δύο ομογενή μαγνητικά πεδία με εντάσεις μέτρων Β 2 =2Β 1. Ένα φορτισμένο σωματίδιο μπαίνει στο πρώτο από το μέσον Ο της πλευράς ΑΓ με ταχύτητα υ 0 και αφού διαγράψει τεταρτοκύκλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Q (όπου Q το φορτίο και V η τάση

Q (όπου Q το φορτίο και V η τάση -1- ΘΕΜ 1 1. Μια γυάλινη ράβδος τρίβεται µε µεταξωτό ύφασµα, ενώ ράβδος Β, που είναι από εβονίτη, τρίβεται µε µάλλινο ύφασµα. Άλλη ράβδος Γ είναι θετικά φορτισµένη. ν πλησιάσουµε τις ράβδους µεταξύ τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ. Ηλεκτρικό πεδίο - Δυναμική ενέργεια

ΟΡΟΣΗΜΟ. Ηλεκτρικό πεδίο - Δυναμική ενέργεια Ηλεκτρικό πεδίο - Δυναμική ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 11 Δύο φορτία +Q και +Q απέχουν μετα-ξύ τους απόσταση r Αν διπλασιαστεί η μεταξύ τους απόσταση, η δυναμική ενέργεια του συστήματος: Α Αυξάνεται Β Μειώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ B ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΕΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΕΩΝ 004 ΦΥΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 10/4/2010 ΖΗΤΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επαγωγής. i) Να υπολογιστεί η ροή που περνά από το πλαίσιο τη χρονική στιγµή t 1 =0,5s καθώς και η ΗΕ από

Ασκήσεις Επαγωγής. i) Να υπολογιστεί η ροή που περνά από το πλαίσιο τη χρονική στιγµή t 1 =0,5s καθώς και η ΗΕ από Ασκήσεις ς 1) Ο νόμος της επαγωγής. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα τετράγωνο αγώγιµο πλαίσιο εµβαδού Α=0,5m 2 µέσα σε ένα κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου µεταβάλλεται όπως στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια (104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 Ο Η σφαίρα µάζας m= 1kg κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου.

Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Φροντιστήριο Φάσμα 1 Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Ζήτημα 1 ο. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 1.1. Οι ρευματοδότες της ηλεκτρικής εγκατάστασης στα σπίτια μας λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επαγωγής. 1) Ο νόμος της επαγωγής. 2) Επαγωγή σε τετράγωνο πλαίσιο. 1

Ασκήσεις Επαγωγής. 1) Ο νόμος της επαγωγής. 2) Επαγωγή σε τετράγωνο πλαίσιο.  1 Ασκήσεις ς 1) Ο νόμος της επαγωγής. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα τετράγωνο αγώγιµο πλαίσιο εµβαδού Α=0,5m 2 µέσα σε ένα κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου µεταβάλλεται όπως στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επαγωγής. i) Να υπολογιστεί η ροή που περνά από το πλαίσιο τη χρονική στιγµή t 1 =0,5s καθώς και η ΗΕ από

Ασκήσεις Επαγωγής. i) Να υπολογιστεί η ροή που περνά από το πλαίσιο τη χρονική στιγµή t 1 =0,5s καθώς και η ΗΕ από Ασκήσεις ς. 1) Ο νόμος της επαγωγής. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα τετράγωνο αγώγιµο πλαίσιο εµβαδού Α=0,5m 2 µέσα σε ένα κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου µεταβάλλεται όπως στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενός ισοπλεύρου τριγώνου ΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία 1 =2μC και 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1 .1 ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Ας θεωρούμε το μαγνητικό πεδίο ενός κινούμενου σημειακού φορτίου q. Ονομάζουμε τη θέση του φορτίου σημείο πηγής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Μ Α Θ Η Μ Α : Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο :... Ο Ν Ο Μ Α :... Σελίδα 1 από 5 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν : ΜΠΑΡΛΙΚΑ ΩΣΗΡΗ

ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Μ Α Θ Η Μ Α : Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο :... Ο Ν Ο Μ Α :... Σελίδα 1 από 5 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν : ΜΠΑΡΛΙΚΑ ΩΣΗΡΗ Μ Α Θ Η Μ Α : Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Α : Β Σ Α Ξ Η Λ Τ Κ Ε Ι Ο Τ ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο :..... Ο Ν Ο Μ Α :........ Σ Μ Η Μ Α : Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : 06 /04 / 2 0 1 4 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν : ΜΠΑΡΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1 ο : Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μια ποσότητα ιδανικού αέριου εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι τετραπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Α. Σωστή η επιλογή α. Β.

Λύση Α. Σωστή η επιλογή α. Β. 1) Αρνητικά φορτισμένο σωμάτιο κινείται σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο μεγάλης έκτασης. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Αν η κατεύθυνση της κίνησης του σωματίου παραμένει σταθερή, τότε: α. Συμπίπτει με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 2 Ι =Ι. ομοιόμορφα στη διατομή του αγωγού θα ισχύει: = 2. Επομένως Β = μbοb r / 2παP P, για r α. I π r r

ΘΕΜΑ 1 2 Ι =Ι. ομοιόμορφα στη διατομή του αγωγού θα ισχύει: = 2. Επομένως Β = μbοb r / 2παP P, για r α. I π r r I (,5 I = I Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες (9-7-006) ΘΕΜΑ 1 Α. Κυλινδρικός αγωγός ακτίνας α =,5 cm διαρρέεται κατά μήκος του από ρεύμα I =,5 A. Το ρεύμα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο καθ όλη τη διατομή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Τζαγκαράκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/12/2015

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Τζαγκαράκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/12/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 05-06 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Τζαγκαράκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6//05 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επαγωγής. 2) Νόμος της επαγωγής και φορά του ρεύματος.

Ασκήσεις Επαγωγής. 2) Νόμος της επαγωγής και φορά του ρεύματος. Ασκήσεις ς. 1) Μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο και επαγωγικό ρεύμα. Ένα τετράγωνο µεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=2m και αντίστασης 2m βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο και στο διάγραµµα φαίνεται πώς µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης!

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης! ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... /... / 01, ΤΜΗΜΑ :... ΒΑΘΜΟΣ:... ΘΕΜΑ 1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γενικού Λυκείου

Φυσική Β Γενικού Λυκείου Φυσική Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Στατικός Ηλεκτρισµός

1. Στατικός Ηλεκτρισµός 1) Τα πρώτα πειράµατα της χρονιάς. 1. Μπορείτε να ερµηνεύσετε τις παρακάτω πειραµατικές παρατηρήσεις; B Α Γυάλινη ράβδος i) Μια αφόρτιστη µεταλλική ράβδος κρέµεται όπως στο σχήµα από µονωτικό νήµα και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ 1 3.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΑΓΩΓΗΣ Το Σχ. 3.1 δείχνει μερικά από τα πειράματα που πραγματοποίησε o Michael Faraday. Στο Σχ. 3.1(α, β, γ) ένα πηνίο συνδέεται με γαλβανόμετρο.

Διαβάστε περισσότερα