ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

Transcript

1 P.STEGA. YPO TELIKO_Layout 8/9/ : μ.μ. Page ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Οι υπόγειες κατασκευές αποτελούν τα σημεία εκείνα, τα οποία επηρεάζονται στο μέγιστο από την επίδραση του νερού και της υγρασίας. Η στεγανοποίησή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της λειτουργίας τους, των απαιτούμενων συνθηκών υγιεινής και της συντήρησης των δομικών τους στοιχείων. Παρουσίαση: APΓYPHΣ KAΛTΣIOΣ, πολιτικός μηχ., MSc. Το υπόγειο τμήμα ενός κτιρίου οφείλει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο, που να προστατεύει την κατασκευή από το εξωτερικό περιβάλλον και να εξασφαλίζει τη διαμόρφωση ενός ελεγχόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος. Η άμεση και έμμεση επίδραση του νερού στους υπόγειους χώρους δημιουργεί ποικίλα προβλήματα. Το νερό μπορεί να εισέλθει μέσω κατασκευαστικών αρμών ή ρωγμών. Επίσης το φαινόμενο της συμπύκνωσης των υδρατμών, το οποίο δημιουργείται και εκδηλώνεται εσωτερικά, αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, που παρουσιάζεται ιδιαίτερα κατά τους ψυχρότερους μήνες. Η αντιμετώπισή του συνίσταται κυρίως στη θερμομόνωση των δομικών στοιχείων. Παράλληλα, παρουσιάζεται και το φαινόμενο της διάχυσης των υδρατμών μέσα από τους πόρους των υλικών λόγω των διαφορετικών πιέσεων που α- σκούν οι υδρατμοί στις όψεις του δομικού στοιχείου. Επίσης, σε κάθε είδους κτίριο, το σημείο μετάβασης από την υπέργεια στην υπόγεια κατασκευή απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. Η βέλτιστη απομάκρυνση του νερού, το οποίο συγκεντρώνεται στην επιφάνεια του εδάφους περιμετρικά της κατασκευής, επιτυγχάνεται προσδίδοντας την κατάλληλη κλίση στο έδαφος, που περιβάλλει το κτίριο. Η κατασκευή του υπογείου και η στεγανοποίησή του εξαρτώνται από τις εκάστοτε συνθήκες και τον τρόπο επίδρασης του νερού. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του υ- πεδάφους, τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, τις υδροστατικές πιέσεις και τις φορτίσεις που πρόκειται να δεχθεί η κατασκευή, το κλίμα της περιοχής, τη χρήση του κτιρίου κτλ. αποφασίζεται η μέθοδος και τα υλικά στεγανοποίησης, καθώς και η εσωτερική ή εξωτερική εφαρμογή της. Υλικά στεγανοποίησης Οι υπόγειες κατασκευές υφίστανται εντονότερα την επίδραση του νερού και την υδροστατική πίεση του υδροφόρου ορίζοντα. Τα υλικά στεγανοποίησης που χρησιμοποιούνται στις υπόγειες κατασκευές είναι κατάλληλα για να αντεπεξέλθουν στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. Διακρίνονται σε τσιμεντοκονιάματα, επαλειφόμενα μείγματα, μεμβράνες και συστήματα με άργιλο. 8

2 P.STEGA. YPO TELIKO_Layout 8/9/ : μ.μ. Page, Eπικόλληση αυτοκόλλητης στεγανοποιητικής μεμβράνης μετά από την προετοιμασία του υπόβαθρου με κατάλληλο αστάρι. Εφαρμογή επαλειφόμενου μείγματος στεγανοποίησης στην εξωτερική επιφάνεια υπόγειου τοίχου με ψεκασμό. Πριν από την εφαρμογή τους οι επιφάνειες οφείλουν να είναι καθαρές και ξηρές. Η εξωτερική στεγανοποίηση δομικού στοιχείου σε επαφή με το έδαφος. Εξωτερική στεγανοποίηση υπογείου και θεμελίων. Όταν παρουσιάζεται η ανάγκη απομάκρυνσης του νερού, το οποίο προέρχεται από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, κατασκευάζεται κατάλληλο σύστημα αποστράγγισης. Εξωτερική στεγανοποίηση τοιχοποιίας και εσωτερική στεγανοποίηση πλάκας ισογείου που πατά επάνω στο έδαφος. Τα στεγανοποιητικά τσιμεντοκονιάματα ε- φαρμόζονται στην εσωτερική ή εξωτερική πλευρά των κατακόρυφων στοιχείων, καθώς και στα δάπεδα των υπογείων. Ωστόσο, δεν ενδείκνυνται για κατασκευές που υπόκεινται σε αρνητικές πιέσεις, όταν η υδροστατική πίεση από τον υ- δροφόρο ορίζοντα είναι υψηλή. Η αντοχή τους σε αρνητικές πιέσεις εξαρτάται έως ένα βαθμό από την κατανάλωση ανά τετραγωνικό μέτρο που χρησιμοποιείται. Στα πλεονεκτήματά τους προσμετράται η ικανότητά τους να ενισχύουν την επιφανειακή αντοχή του σκυροδέματος και να καλύπτουν λεπτές ρωγμές. Ωστόσο, λόγω της ανελαστικότητάς τους δεν παραλαμβάνουν τις τάσεις από ενδεχόμενες μικρομετακινήσεις του υπόβαθρου. Διακρίνονται δύο κύριοι τύποι τσιμεντοκονιαμάτων, ανάλογα με τα πρόσμεικτα που περιέχουν: τα επιχρίσματα με μεταλλικά αδρανή περιέχουν ρινίσματα σιδήρου, τα οποία, όταν αναμειχθούν με το νερό, διαβρώνονται και διογκώνονται, με αποτέλεσμα να εισχωρούν στους πόρους του υπόβαθρου και να τους σφραγίζουν. τα επιχρίσματα με στεγανοποιητικά πρόσμεικτα στερεάς ή υγρής μορφής έχουν την ιδιότητα να αδιαβροχοποιούν τους πόρους του υ- πόβαθρου κατά την αλληλεπίδρασή τους με τα δομικά στοιχεία. Η εφαρμογή των στεγανοποιητικών τσιμεντοκονιαμάτων πραγματοποιείται σε υγρό υπόβαθρο, με βούρτσα, μυστρί ή ψεκασμό. Συχνά τα τσιμεντοκονιάματα οπλίζονται με λεπτό μεταλλικό ή πλαστικό πλέγμα, το οποίο εξασφαλίζει τη βέλτιστη ενσωμάτωσή τους στο υπόβαθρο. Τα επαλειφόμενα μείγματα στεγανοποίησης αποτελούνται από ουρεθάνες, ελαστικά, πλαστικά, βινυλικά, ασφαλτικά υλικά ή συνδυασμούς τους μέσα σε κατάλληλους διαλύτες. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των στεγανοποιητικών επαλείψεων αποτελεί η δημιουργία ολόσωμου υμένα με υψηλή ελαστικότητα, η οποία επιτρέπει την προσαρμογή του στις μικρομετακινήσεις του υπόβαθρου. Ωστόσο, ο υμένας δεν έχει τη δυνατότητα να σφραγίζει ενδεχόμενες ρωγμές. Επαλειφόμενα μείγματα νεοπρενίου και ελαστομερών χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση ευαίσθητων σημείων, που προκύπτουν από ανοίγματα διέλευσης σωληνώσεων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η επάλειψη των υλικών πραγματοποιείται με βούρτσα ή ψεκασμό στην εξωτερική επιφάνεια των υπόγειων τοίχων. Πριν από την εφαρμογή τους, οι επιφάνειες οφείλουν να είναι καθαρές και ξηρές. Σημαντικός παράγοντας για τη λειτουργικότητα των υλικών αποτελεί η επιμελημένη κάλυψη των επιφανειών στο κατάλληλο πάχος. Ορισμένες επαλείψεις με βάση ασφαλτικά και ελαστικά υλικά εφαρμόζονται με θερμική διαδικασία, εξασφαλίζοντας τη δημιουργία υμένα μεγαλύτερου πάχους και αντοχής. Τέλος, τα α- σφαλτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε μορφή ασφαλτοκονιαμάτων εφαρμόζονται με το μυστρί σε παχιά στρώση. Οι στεγανοποιητικές μεμβράνες διατίθενται σε διάφορους τύπους, κατασκευασμένους από ποικιλία υλικών, όπως PVC, βουλκανισμένα ελαστικά, ασφαλτικά υλικά και μπεντονίτες. Σε αντίθεση με τα στεγανοποιητικά τσιμεντοκονιάματα, οι μεμβράνες εφαρμόζονται αποκλειστικά στην εξωτερική πλευρά των τοίχων. Πρόκειται για συ- 8 ΤΕΥΧΟΣ 09/0

3 P.STEGA. YPO TELIKO_Layout 8/9/ : μ.μ. Page. Τοιχοποιία.. Στεγανοποίηση (ασφαλτικά φύλλα).. Πλάκες επίστρωσης.. Τσιμεντοκονίαμα.. Πλάκα σκυροδέματος.. Γεωύφασμα. 7. Λιθορριπή. 8. Θερμομονωτική στρώση που δεν προσβάλλεται από την υγρασία. 9. Τσιμεντοκονίαμα. 0. Φέρον στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος.. Θερμομονωτική στρώση που δεν προσβάλλεται από την υγρασία.. Στεγανοποιητική στρώση.. Φέρον στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος.. Λιθορριπή.. Αγωγός αποστράγγισης.. Φύλλο πολυαιθυλενίου. 7. Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα. 8. Στεγανοποίηση (ασφαλτικά φύλλα). 9. Πλάκα σκυροδέματος. 0. Θερμομονωτική στρώση.. Φύλλο πολυαιθυλενίου.. Εξισωτική στρώση.. Ακρυλική κόλλα.. Τελική επίστρωση στήματα που παρέχουν πολυετή στεγανοποίηση και προστασία έναντι υδροστατικής πίεσης. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο ρηγμάτωσης του υποστρώματος. Το υπόβαθρο εφαρμογής των μεμβρανών οφείλει να είναι λείο και ξηρό. Προηγείται η εφαρμογή ασταριού στο υπόβαθρο και ακολουθεί η επικόλληση των μεμβρανών με συμβατή κόλλα. Στο εμπόριο διατίθενται και μεμβράνες με αυτοκόλλητη πίσω όψη, καθώς και ασφαλτικές μεμβράνες σε πολλαπλά φύλλα, οι οποίες επικολλώνται στο υπόβαθρο με θερμική διαδικασία. Οι τελευταίες χαρακτηρίζονται από μεγάλο ίδιο βάρος, το οποίο επιβάλλει τη μηχανική τους στήριξη, ε- φόσον εφαρμόζονται σε κατακόρυφες επιφάνειες. Σημεία ιδιαίτερης προσοχής κατά την ε- φαρμογή των μεμβρανών αποτελούν οι αρμοί μεταξύ των διαδοχικών φύλλων, τα οποία αλληλεπικαλύπτονται και στεγανοποιούνται εξωτερικά με ειδικό στεγανοποιητή. Επίσης οι μεμβράνες πρέπει να προστατεύονται κατά τη διάρκεια άλλων εργασιών, καθώς διατρέχουν κίνδυνο τραυματισμού, ο οποίος θα οδηγήσει σε αστοχία της στεγανοποίησης. Οι φυσικές άργιλοι ή μπεντονίτες στεγανοποιούν τις επιφάνειες λόγω της ιδιότητας τους να διογκώνονται κατά την επαφή τους με το νερό. Διατίθενται σε μορφή κόκκων, οι οποίοι ψεκάζονται σε υπόβαθρο περασμένο με ειδική κόλλα, καθώς και σε σύνθετα προϊόντα με τη μορφή πετασμάτων ή φύλλων, τα οποία στερεώνονται μηχανικά στο υπόβαθρο. Η εφαρμογή των συστημάτων με άργιλο ακολουθείται από την επιχωμάτωση, κατά την οποία αφήνεται ο κατάλληλος χώρος για τη διόγκωση του υλικού που ακολουθεί τη διαβροχή του. Στεγανοποίηση τοίχων Η στεγανοποίηση των τοίχων του υπογείου γίνεται είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Η εσωτερική στεγανοποίηση, η επίτευξη της οποίας κρίνεται δυσκολότερη λόγω των αρνητικών πιέσεων που ενδεχομένως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ελαχιστοποιεί την ανάγκη για στεγανοποίηση των θεμελίων. Παρά ταύτα, δεν παρεμποδίζει την εμφάνιση α- νιούσας υγρασίας στους τοίχους. Κατά κανόνα, η εσωτερική στεγανοποίηση πραγματοποιείται. Στεγανοποίηση.. Προστατευτική στρώση στεγανοποίησης.. Πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα.. Εξισωτική στρώση.. Στεγανοποιητικά φύλλα.. Θερμομονωτική στρώση. 7. Γαρμπιλόδεμα ελαφρώς οπλισμένο. 8. Τσιμεντοκονίαμα συγκόλλησης. 9. Τελική επίστρωση. Η εξωτερική στεγανοποίηση εμποδίζει την άνοδο της υγρασίας στο υπέργειο τμήμα των τοίχων, τους οποίους διατηρεί στεγνούς, εξασφαλίζοντας την προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση και των δομικών υλικών από τον παγετό

4 P.STEGA. YPO TELIKO_Layout 8/9/ : μ.μ. Page Η στεγανοποιητική στρώση των τοιχωμάτων υπογείου προστατεύεται από τραυματισμούς, που μπορεί να προκαλέσουν οι επιχωματώσεις, με πλάκες θερμομονωτικού υλικού, που προφανώς προσφέρει ταυτόχρονα και θερμομονωτική προστασία. Tαυτόχρονη στεγανοποίηση και θερμομόνωση υπογείου σε κατοικήσιμους χώρους.,, Η στερέωση του αποστραγγιστικού φύλλου πραγματοποιείται με βύσματα ή καρφιά και ροδέλες, οι οπές των οποίων προστατεύονται επίσης με στεγανοποίηση. Επένδυση εξωτερικής στεγανοποιητικής στρώσης των τοίχων με προστατευτική στρώση από κατάλληλο υλικό πριν από την εφαρμογή της επιχωμάτωσης Tοιχίο σκυροδέματος.. Στεγανοποιητικό ασφαλτικό φύλλο.. Θερμομόνωση.. Γεωύφασμα.. Αποστραγγιστικός αγωγός.. Tοιχίο σκυροδέματος.. Πλακίδια.. Tσιμεντοκονίαμα.. Γαρμπιλόδεμα.. Πλάκα σκυροδέματος.. Θερμομονωτική στρώση. 7. Στεγανοποίηση. 8. Σκυρόδεμα καθαριότητας. 9. Φύλλο πολυαιθυλενίου. 0. Χώμα.. Σκυρόδεμα καθαριότητας. με τη χρήση τσιμεντοκονιαμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις επιλέγονται τσιμεντοκονιάματα με κρυσταλλοποιητικές ιδιότητες, τα οποία διεισδύουν σε σημαντικό βάθος στο σκυρόδεμα και φράσσουν τους πόρους του αποτελεσματικότερα. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εισροή του νερού από διάφορα σημεία είναι σημαντική, πραγματοποιείται προστεγανοποίηση, η οποία συνίσταται συνήθως στη χρήση ενός κονιάματος ακαριαίας πήξης για τη σφράγιση των σημείων εισροής. Εφόσον η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα είναι σημαντικά υψηλή, λαμβάνονται μέτρα για τον υποβιβασμό της ή για την παροχέτευση του εισρέοντος νερού. Η εξωτερική στεγανοποίηση εμποδίζει την ά- νοδο της υγρασίας στο υπέργειο τμήμα των τοίχων, τους οποίους διατηρεί στεγνούς, εξασφαλίζοντας την προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση και των δομικών υλικών από τον παγετό. Εφαρμόζεται κατά κανόνα στο στάδιο της κατασκευής ενός κτιρίου και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ωρίμαση του σκυροδέματος. Σε υφιστάμενα κτίρια, η εφαρμογή της εξωτερικής στεγανοποίησης προϋποθέτει περιμετρική εκσκαφή για την αποκάλυψη του υπόγειου τοίχου. Πριν από την επιχωμάτωση, η εξωτερική στεγανοποιητική στρώση των τοίχων επενδύεται με προστατευτική στρώση, προκειμένου να μην πληγωθεί η στεγανοποιητική στρώση. Σε υπόγειους χώρους που υπόκεινται σε υψηλές υδροστατικές πιέσεις από τον υδροφόρο 88 ΤΕΥΧΟΣ 09/0

5 P.STEGA. YPO TELIKO_Layout 8/9/ : μ.μ. Page ορίζοντα, η στεγανοποίηση εξασφαλίζεται ιδανικά με τη χρήση μεμβρανών σε συνεργασία με την επάλειψη υλικών στεγανοποίησης. Παράλληλα, για την απομάκρυνση του νερού, το οποίο προέρχεται από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα κατασκευάζεται ένα κατάλληλο σύστημα α- ποστράγγισης. Η κατασκευή του συστήματος συνίσταται στη διαμόρφωση στρώσεων με χαλίκια δίπλα στα θεμέλια και στην τοποθέτηση σωλήνων εντός των στρώσεων. Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται σωλήνες από PVC, η άνω πλευρά των οποίων είναι διάτρητη και προστατεύεται α- πό γεωύφασμα για την αποτροπή εισόδου του χώματος. Οι σωλήνες τοποθετούνται υπό κατάλληλη κλίση (0, -,0%), εξασφαλίζοντας τη μεταφορά του νερού σε σύστημα αποχέτευσης ομβρίων ή σε χώρους άντλησης και διοχέτευσης σε δεξαμενές. Για την απομάκρυνση του νερού που προέρχεται από τον υπόγειο υδροφόρο ο- ρίζοντα και διοχετεύεται σε σύστημα απορροής γίνεται συχνά επένδυση των κατακόρυφων υπόγειων επιφανειών με ειδικά αποστραγγιστικά φύλλα. Τα συνθετικά φύλλα διαθέτουν μικρές ο- πές για τη συγκέντρωση του νερού στο εσωτερικό τους και την ακόλουθη μεταφορά του στη βάση τους. Η εξωτερική, διάτρητη πλευρά των φύλλων προστατεύεται από γεωύφασμα για την α- ποτροπή εισόδου του χώματος. Η εσωτερική τους πλευρά, η οποία εφάπτεται στον τοίχο, ε- πενδύεται συχνά με στεγανοποιητικό μανδύα. Στεγανοποίηση αρμών Οι αρμοί που σχηματίζονται μεταξύ οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων, μεταξύ τμημάτων με διαφορετικές διατομές και σε θέσεις στις ο- ποίες γίνεται διακοπή των εργασιών αποτελούν ευαίσθητα σημεία της κατασκευής, που πρέπει να προστατευθούν, προκειμένου να αποτραπεί η διείσδυση του νερού. Η στεγανοποίησή τους εξασφαλίζεται με τη χρήση ελαστικών ταινιών αρμών. Πρόκειται για ελαστικά προκατασκευασμένα υλικά σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία επιτυγχάνουν τη συγκράτηση ή απομάκρυνση του νερού, παραλαμβάνοντας συγχρόνως κάθε είδους μετακίνηση. Είδη ταινιών αρμών Παράγονται κυρίως με εξέλαση υψηλής πυκνότητας πολυβινυλοχλωριδίου (PVC), το οποίο προσδίδει στα υλικά άριστη ελαστικότητα και διάρκεια ζωής. Ωστόσο, οι ταινίες από PVC παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη δυσκολία εφαρμογής. Γι αυτό το λόγο, για τη στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών υπογείων επιλέγονται συνήθως ταινίες από μπεντονίτη, οι οποίες είναι αυτοσφραγιζόμενες. Ωστόσο, η παρατεταμένη έκθεση των μπεντονιτικών ταινιών σε όμβρια ή υπόγεια νερά μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή τους. Επίσης δεν προσφέρονται για χρήση σε αρμούς διαστολής. Στο εμπόριο διατίθενται και ταινίες κατασκευασμένες από άλλα υλικά, όπως νεοπρένιο και καουτσούκ. Γενικά, οι ταινίες διατίθενται σε μορφή εύκαμπτων λωρίδων, σε ποικιλία διαστάσεων. Από το σύνολο των διατιθέμενων τύπων, τα πλέον δημοφιλή είναι όσα φέρουν νευρώσεις και έχουν ενισχυμένα πτερύγια για καλύτερη α- γκύρωση στο σκυρόδεμα. Τοποθέτηση ταινιών αρμών Η τοποθέτηση τους γίνεται είτε εσωτερικά, μέσα στη μάζα του σκυροδέματος είτε εξωτερικά. Στην πρώτη περίπτωση, η οποία είναι και η συνηθέστερη, κυρίως σε εφαρμογές συγκράτησης νερού, οι ταινίες υποστηρίζονται και από τις δύο πλευρές του. Στη δεύτερη περίπτωση, η οποία ε- φαρμόζεται κυρίως σε πλάκες σκυροδέματος, οι ταινίες δέχονται υδροστατική πίεση μόνο από την πλευρά τοποθέτησης. Tα υλικά των ταινιών αρμών επιλέγονται βάσει του είδους των αρμών. Συγκεκριμένα: Σε αρμούς διαστολής εφαρμόζονται ραβδωτά υλικά, τα οποία φέρουν βολβό στο κέντρο τους για την ανάληψη πλευρικών, εγκάρσιων ή διατμητικών μετακινήσεων. Σε κατασκευαστικούς αρμούς, στους ο- ποίους εκδηλώνονται μικρές πλευρικές κινήσεις, εφαρμόζονται ραβδωτά υλικά χωρίς βολβό. Σε αρμούς με περιορισμένες πλευρικές κινήσεις εφαρμόζονται υλικά τύπου αλτήρα με βολβούς στα άκρα τους. Για την αποφυγή εμφάνισης της ανιούσας υγρασίας, στο στάδιο της κατασκευής, εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία των οριζόντιων επιφανειών που εδράζονται στο έδαφος. 89

6 P.STEGA. YPO TELIKO_Layout 8/9/ : μ.μ. Page Ενδεικτικοί τύποι στεγανοποιητικών ταινιών αρμών με νευρώσεις, βολβό ή επίπεδοι. Αδιαβροχοποίηση προσβεβλημένου από την υγρασία τοίχου με έγχυση στεγανοποιητικών ρητινών στο εσωτερικό του. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την ένωση των λωρίδων μεταξύ τους, η οποία επιτυγχάνεται με θερμοσυγκόλληση. Επίσης, στο εμπόριο διατίθενται ειδικά τεμάχια συνένωσης. Ανιούσα υγρασία Η εμφάνιση ανιούσας υγρασίας στα δάπεδα και τους τοίχους των υπογείων αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, το οποίο οφείλεται στην κατακόρυφη άνοδο της υγρασίας του υπεδάφους μέσω των τριχοειδών πόρων των δομικών υλικών. Συνήθη συμπτώματα της ανιούσας υγρασίας αποτελούν η εμφάνιση αλάτων και υγρασίας, τα φουσκώματα και οι αποκολλήσεις επιχρισμάτων και βαφών και η ανάπτυξη μούχλας. Ωστόσο, η αναγνώριση του φαινομένου είναι δύσκολη, καθώς συγχέεται συχνά με περιπτώσεις εισροής νερού ή και συμπύκνωσης. Η αντιμετώπιση του φαινομένου σε υφιστάμενες κατασκευές συνίσταται είτε στη δημιουργία επάλληλων εγκοπών κατά μήκος της βάσης του τοίχου και στην ενσωμάτωση σε αυτές στεγανοποιητικών ταινιών είτε στην αδιαβροχοποίηση του τοίχου με έγχυση στεγανοποιητικών ρητινών στο εσωτερικό του. Η επιτυχία της έγχυσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το υλικό της τοιχοποιίας. Ιδανικός θεωρείται ο συνδυασμός συμπαγούς τούβλου με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα. Αντίθετα, σε τοιχοποιίες από φυσική πέτρα με ισχνό αρμολόγημα η μέθοδος είναι αναξιόπιστη. Για την α- 90 ΤΕΥΧΟΣ 09/0 ποφυγή εμφάνισης της ανιούσας υγρασίας στο στάδιο κατασκευής εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία των οριζόντιων επιφανειών που ε- δράζονται στο έδαφος. Η φάση της θεμελίωσης περιλαμβάνει τη διαμόρφωση στρώσης από αποστραγγιστικό υλικό κάτω από τα πέλματα. Παράλληλα, εφαρμόζεται στεγανοποιητικό υλικό στην κάτω επιφάνεια των πελμάτων. Η διαμόρφωση των πλακών των ι- σογείων, οι οποίες εφάπτονται στο έδαφος, περιλαμβάνει την κατασκευή σταθερού υπόβαθρου, το οποίο στεγανοποιείται αφού εξομαλυνθεί. Η στεγανοποίησή του μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ασφαλτικών φύλλων ή με την εφαρμογή επάλληλων επαλείψεων. Συνιστάται η επιλογή των ασφαλτικών φύλλων, τα ο- ποία κρίνονται πιο αποτελεσματικά αν και παρουσιάζουν υψηλότερο κόστος. Παράλληλα, μπορεί να γίνει χρήση στεγανοποιητικών μάζας σε όλα τα τσιμεντοκονιάματα. g ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Building envelope design guide - Foundation walls, National Institute of Building Sciences, USA, 00. M.T. Kubal, Construction waterproofing handbook, McGraw Hill, 000. R. Barry, The construction of buildings, Blackwell Scientific Publications, London, 99. J. Lstiburek J. Carmody, Moisture control handbook, J Milley & Sons Inc, 99. G. Barnbrook, House foundations, British Cement Association, Berks, 987. ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ''ΚΤΙΡΙΟ'' Στεγανοποίηση στα κτίρια από τη φάση του σχεδιασμού. Τεύχος 9/00, σελ. 0 Στεγανοποίηση θεμελίων & υπογείων. Τεύχος 8, σελ. 7. Έρευνα αγοράς: Επαλειφόμενα στεγανοποιητκά υλικά. Τεύχος 7, σελ. 87. Αφιέρωμα: Υγρασία στα κτίρια. Τεύχος 7, σελ. 7. Στεγανοποίηση αρμών: Μια σημαντική "λεπτομέρεια" των κατασκευών. Τεύχος 8, σελ.. Ανιούσα υγρασία στην τοιχοποιία. Τεύχος, σελ.. Η υγρασία στα κτίρια - Αντιμετώπιση της υγρασίας που προέρχεται από το έδαφος. Τεύχος, σελ. 8. Προβλήματα υγρασίας στις οικοδομές: Διάγνωση και θεραπεία. Τεύχος, σελ.. Αφιέρωμα: Στεγάνοποίηση υπογείων. Τεύχος, σελ.. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Υ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0 Επιλογές δομικών υλικών ή επισκεφθείτε το

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Η προστασία των εξωτερικών τοιχοποιιών από την υγρασία αποτελεί σημαντική παράμετρο κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός κτιρίου, καθώς τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ Οι μεταλλικές επενδύσεις όψεων αποτελούν μια δημοφιλή επιλογή που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις αισθητικής και λειτουργίας των κτιρίων. Παρουσίαση: ΠΑΥΛΟΣ ΤΑΜΒΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 1.. 5. 4. 3. Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τ.Π.1 Οπτοπλινθοδομές. Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής μη φερόντων τοίχων με τεχνητά λιθοσώματα μικρού μεγέθους από ψημένη άργιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free 43 Το ενημερωτικό αυτό κεφάλαιο περιγράφει τη θερμομόνωση δωμάτων με χρήση των μονωτικών υλικών μπλε εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κεφάλαιο 1: Υλικά για Αποκατάσταση & Ανακαίνιση Κτιρίων 17 1 ο Kεφάλαιο ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1 Τα κονιάματα είναι μείγματα κονιών, αδρανών και νερού. Η επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Προσόψεις. Sto AG. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης. Χτίζουμε με συνείδηση.

Προσόψεις. Sto AG. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης. Χτίζουμε με συνείδηση. Sto AG Προσόψεις Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης Χτίζουμε με συνείδηση. Περιεχόμενα Πληροφορίες συστήματος 4 Δομή Συστήματος 4 Περιγραφή Συστήματος Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το αλλιώς! Αναβαθμείστε και φροντίστε τους. κεραμοσκεπής σας. Κάντε τους. χώρους των ταρατσών και την. ασφαλείς και λειτουργικούς!

Δείτε το αλλιώς! Αναβαθμείστε και φροντίστε τους. κεραμοσκεπής σας. Κάντε τους. χώρους των ταρατσών και την. ασφαλείς και λειτουργικούς! & κ ερ α μ ο σ κ επ ές ασφαλείς και λειτουργικούς! κεραμοσκεπής σας. Κάντε τους χώρους των ταρατσών και την Αναβαθμείστε και φροντίστε τους Δείτε το αλλιώς!! α έ θ η λ λ ά ι ε χ έ ά Από ψηλ ταρ άτσες Ενημερωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1081.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων καθώς και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ SHAPEMATE GREC-A ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ SHAPEMATE GREC-A ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN 12667 W/mkKcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Περιεχόμενα Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5 Dow Λύσεις δόμησης Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Distribution. Κατάλογος Υλικών

Distribution. Κατάλογος Υλικών Distribution Κατάλογος Υλικών 2011 Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών ΤΗΛ 210

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας Τεχνικό Φυλλάδιο PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας Ιδιότητες Υγρό πρόσμικτο που ενεργεί ως ρευστοποιητής (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος Α) και στεγανωτικό μάζας. Προσφέρει τα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευές & Συντήρηση Κατοικιών. Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων

Επισκευές & Συντήρηση Κατοικιών. Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων Επισκευές & Συντήρηση Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 5... 6.. 7. 8. 0.. 9. Επισκευές και Συντήρηση Κατοικιών Η συντήρηση και επισκευή των κατοικιών συχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος Από τους φοιτητές : Δεδούσης Παναγίωτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού Κατασκευαστικά υλικά Παροχή υπηρεσιών κατασκευής Προϊόντα σχεδιασμού GR Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Τα καινοτόμα προϊόντα δεν δημιουργούνται αποκλειστικά στο γραφείο. Η άμεση σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΧΗ -- mm 30, 40, 50, 60, 70, 80. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ -- -- Επιδερμίδα εξέλασης

ΠΑΧΗ -- mm 30, 40, 50, 60, 70, 80. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ -- -- Επιδερμίδα εξέλασης ROOFMATE SL-A ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ROOFMATE SL- A ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN 12667 W/mk Kcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1121.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουμίνιο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα